GASOLGRILL Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill."

Transkript

1 /03 JA 1 GASOLGRILL Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används, kontakta då din handlare.

2 /03 JA 2 Fig 1 H. Glashylla J. Ram till sidohylla D. Sidovägg, höger D. Sidovägg, vänster A. Ben F. Hjul & hjulaxel B. Bottenplatta E. Dörr, höger & vänster C. Baksida Fig 2

3 /03 JA 3 DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN INNEHÅLLER: VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION MONTERINGSINSTRUKTIONER ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER VIKTIG INFORMATION GÖR DIG VÄL FÖRTROGEN MED INNEHÅLLET I DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU MONTERAR IHOP OCH ANVÄNDER GRILLEN Behåll dessa instruktioner för framtida användning. Endast för bruk utomhus använd inte grillen inomhus. Endast för användning av propan/butan med lågt tryck en reduceringsventil med ett tryck på mbar erfordras enbart godkänd slang får användas. Ha alltid gasoltuben avstängd när den inte används. Flytta inte gasolgrillen när den är tänd. Modifiering av gasolgrillen kan vara farlig och är därför inte tillåtet. Använd endast grillen på stadigt plant underlag. Genomför läckagetest varje gång som gasoltuben tas bort och byts. Använd inte grillen inom ett område på 500 mm från brännbart material eller under oskyddat tak eller hölje. Förvara inga brännbara material nära grillen. Använd inte aerosolspray i närheten av grillen. Service får endast utföras av därtill kvalificerad personal kontakta din handlare. Vissa dealr av grillen blir heta var försiktig när du använder grillen bland barn, gamla åldringar eller djur. Om du känner lukten av gasol, stäng då genast av gasoltillförseln. Släck eventuell öppen eld. Kontrollera enligt bruksanvisningen, att det inte finns några läckor. Om lukten finns kvar, kontakta då din handlare eller gasolleverantör omedelbart. Om inte instruktionerna i bruksanvisningen följs, kan allvarliga personskador eller sakskador uppstå. Om du har frågor angående dessa instruktioner, kontakta då din handlare.

4 /03 JA 4 MONTERINGSINSTRUKTIONER Ta ut alla delarna i förpackningen och identifiera eventuella skadade eller obefintliga delar och om sådana finnes kontakta återförsäljaren omedelbart. Följande delar ska finnas: Se Bild 1. A 1x Grillenhet B 1x Brännare C 1x Grillgaller D 1x Lock E 1x Fettuppsamlingsplåt F 1x Slang och regulator Följande delar till vagnen. Se bild 2 A 1x Ben B 1x Bottenhylla C 1x Baksida D 2x Sidohyllor E 2x Dörr, höger och vänster F 1x Hjul och hjulaxel G 2x Stopphjul H 2x Glashyllor J 2x Ram till sidohyllor K 1x Skruvpåse 1. BÖRJAR MED MONTERING AV VAGN OCH GRILLENHET. a) Montering av hjul och axel. Se bild 3 och 4 Vänd vagnen upp och ned på ett mjukt underlag och sätt fast hjulen och axeln. Skjut plastkragarna ut mot hjulen och passa in dem med de rundade kanterna nedåt i skårorna i benens underdel. Kragarnas flänsar ska ligga mot benens utsida. Se till att avståndet mellan hjulet och benet är lika stort på båda sidorna. Tryck på hjulen för att skjuta in kragarna i springorna och pressa sedan hårt på var och en i tur och ordning tills kragen hamnar på plats med ett klickande ljud. b) Fäst stopphjulen på ben enligt bild 5 c) Lägg grillenheten i vagnen. Se bild 6 och 7 Vänd grillen rätt. Hjulen skall vara på den vänstra sidan när du står framför grillen. Två personer bör hjälpas åt att placera grillen (utan galler) i vagnen och stick skruvar med mellanläggsbrickor genom grillens hölje och skruva fast dem i benen. Kontrollera att skruvarna sitter rätt. Observera att skruvarna sätt i båda hålen på grillen baksida, men endast i det nedre på framsidan. Grillkåpans gångjärn måste placeras på insideytorna av gasolgrillen under muttrarna och mellanläggsbrickorna som håller fast benen till resten av gasolgrillen. Se till att gångjärnen sitter på rätt plats en är för den vänstra sidan och den andra för den högra sidan och de passar inte till kåpan om de inte sitter rätt. d) Fäst bottenhyllan enligt bild 8 e) Fäst sidhyllor och baksida. Se bild 9 Den flata sidohyllan är för den högra sidan av grillen och den formade för vänstra sidan av grillen. Se till att sidorna sitter rätt och fäst med 12 mm skruv f) Montera dörrana. Se bild 10 och 11 Skruva först dit handtagen på dörrarna. Skruva fast dörrarna i benen. Stäng dörrarna, och om nödvändig, justera. g) Montera sidohyllor. Se bild 12 Montera sidohyllorna enligt bild 12. Lägg glasskivorna i ramen så att de ligger stadigt och fast. 2. MONTERA GASSPRIDAREN, BRÄNNARNA OCH FETTUPPSAMLINGSPLÅT TILL GASOLGRILLEN. Se bild 13, 14 och 15 Gasspridaren placeras på brännarstödet och hålls fast med hjälp av lokaliseringstappar som sitter i brännarna. Montera varje brännare på gasolgrillen genom att placera dess hals genom det stora hålet på gasolgrillens främre skott och passa in den på ventilmunstycket. Den bakre delen av brännare sänks sedan mot det bakre brännarstödet, där den riktas in efter den gjutna tappen på brännarens undersida i stödets hål. Gör om proceduren för de andra brännarna. Passa in hårnålssprintarna till tapparna på baksidan av brännarna, underifrån brännarstödet. Anm.: Brännarna ska sitta löst på gasoljusteringsskruven. Försök inte sätta fast den eller täta den.

5 /03 JA 5 Fäst knoppen till framsidan av fettuppsamlingsplåten genom att använda de medföljande skruvarna. Skjut in fettuppsamlingsplåten på plats från gasolgrillens framsida under den främre panelen. Skjut in den ända till anslaget. Innan grillas tas i bruk, ska denna plåt fyllas med ett ca 10 mm tjockt lager fettabsorberande, icke brännbart material eller ren torr sand. Materialet måste hållas rent, för att kunna absorbera fett som droppar ner. Om du underlåter att göra detta, kan fettet som samlas fatta eld och brinna. Kontrollera därför regelbundet att det absorberande materialet är luftigt och rent. Om du klär brickan med aluminiumfolie, innan den fylls med absorberande material, så är det lättare att avlägsna materialet när det är indränkt med fett. ANVÄND ALDRIG SÅGSPÅN ELLER ANNAT BRÄNNBART MATERIAL I FETTUPPSAMLINGSPLÅTEN. Se alltid noga till att bricka skjuts in ända till anslaget och att den inte fastnar på undre delen av den främre panelen. 3. MONTERING AV GJUTJÄRNGALLER OCH HÄLL. Placera gjutjärnsgaller och häll i gasolgrillen. Dessa vilar på lister som sitter på insidan av både den främre och den bakre panelen. Gjutjärnskonstruktionen skall tvättas grundligt i varmt vatten innehållande diskmedel, torkas och sedan penslas rejält med matolja, innan den används första gången. 4. Montera locket på grillenheten. Se bild 17 Placera kåpan på gasolgrillen, och rikta in gångjärnen och gångjärnsplattorna. För gångjärnssprintarna genom gångjärnen och plattorna och säkra med stjärnlåsbrickorna. Detta görs enklast om man använder en tub eller hylsa av ungefär samma storlek som insidan av mellanläggsbrickan och knacka in den medan en medhjälpare håller huvudet på gångjärnssprinten med en trä eller metallbit. Dra inte åt stjärnlåsbrickorna för hårt. De behöver inte ligga hårt mot gångjärnssidorna. När gångjärnen är på plats, centralisera kåpan på gasolgrillen, och dra sedan åt bultarna som håller gångjärnsplattorna. 5. Montera handtag till lock. Se bild 18 Lyft upp kåpan till dess öppna position. Sätt huvudena på de sexkantiga bultarna i insänkningen av plaststöden och för dem igenom hålen på framsidan av kåppanelen. Sätt dit de medföljande mellanläggsbrickorna och muttrarna. Dra åt men inte för hårt så att inte kåpans yta eller handtagsstöden skadas. Fäst termometern på framsidan av kåpan, med mellanläggsbrickorna och muttrarna på insidan av kåpan. Dra inte åt muttrarna för hårt. Fäst svängkorgen, där maten kan hållas varm, till insidan av kåpan och passa in krokarna på pivotstöden som är gjutna på insidan av sidogjutformen. Märk väl att beroende på vilken slags matlagning som görs, så kanske inte svängkorgen kan användas med kåpan i det lägre läget. 6. MONTERING AV SLANG OCH REGULATOR OCH GASOLTUB. Se bild 19, 20 och 21 För att ansluta grillen behövs följande: - gasolflaska 6-11 kg. Denna finns att köpa i handeln och kan bytas då den är tom. - en regulator med anslutningstryck 30 mbar. - en slang. Slangkopplingarna är föremonterade. En skadad slang ska omedelbart bytas ut. - såpvatten för test av gasförbindningar Anslutningen sker på följande sätt: 1.: Kontrollera packningen på gasolflaskans ventil. Gör detta också varje gång Du byter flaska. Använd inga extra packningar. 2.: Skruva för hand samman regulatorn och gasolflaskan med hjälp av den vänstergängade muttern på regulatorn. Verktyg är inte nödvändiga och kan skada packningen på gasolflaskan. 3.: Slangen är förmonterad och är således redan fastskruvad i grillens gasventiler. Denna förbindning ska vara hårt åtdragen, kontrollera alltid alla gasförbindningar innan grillen tas i bruk. 4.: Genom att pensla alla kopplingar och slang med såpvatten, kan man kontrollera att gasförbindningarna är täta. Observera att såpvattentesten ej ska göras med öppen låga. 5.: Om det bildas blåsor är det otätt, stäng i så fall genast av gasen och åtgärda omedelbart läckaget eller byt ut de defekta delarna.

6 /03 JA 6 Användning av gasolgrillen. Ställ grillen på ett vågrätt, stabilt, jämnt och ej brännbart underlag på en vindskyddad plats. Beakta att Du håller ett tillräckligt säkerhetsavstånd mellan grillen och brännbara material. Skydda gasolflaskan mot direkt sol och håll den på tillräckligt avstånd till andra värmekällor (max. 50 C). Flytta inte grillen när den är i bruk eller het, och lämna den inte utan uppsikt när den är i bruk. Gasolflaskan ska ställas bredvid grillen på ett sådant sätt, att slangen inte rör vid några heta delar på grillen och inte är skarpt böjd eller spänd. Det är inte tillåtet att ställa gasolflaskan direkt under brännaren. 7. TÄNDA GASOLGRILLEN. Se bild 22 a) Automatisk tändningsreglage: Tryck in vredet och vrid till moturs tills du känner ett fjädrande tryck. Håll vredet i det läget 3-5 sekunder så att gasol kan strömma ut och fortsätt sedan med att vrida moturs till läget HIGH. Håll vredet intryckt tills du ser att brännaren har tänts. När brännaren har tänts, tänds även de intilliggande brännarna tvärs över efter att deras reglage har ställts på HIGH. b) b) Manuell tändning Ställ alla gasolreglage i läge OFF, öppna gasoltubens ventil 1 ½ varv (moturs). Lyft ut ett av gjutjärnsgallren, håll en braständare eller tändsticka utmed brännaren, tryck in brännarens vred och vrid till läge HIGH. Brännaren tänds då på några sekunder. Sätt tillbaka gallret. När brännaren väl har tänts, tänds även de intilliggande brännarna tvärs över efter att deras vred har ställts på HIGH. När vredet står på HIGH bör flammans låga vara ca mm hög, med ett minimum av gult längst ut. För att få minimum läge, vrid vredet moturs till stoppet. 8. STÄNGA AV GASOLGRILLEN När du grillat färdigt, stäng då gasolventilen på tuben helt och hållet (medurs) och ställ alla vred på grillen på OFF. GASOLTUBENS VENTIL SKA ALLTID VARA STÄNGD NÄR GRILLEN INTE ANVÄNDS. 9. GRILLA MED GASOLGRILLEN Innan Du börjar tillagningen, tänd grillen och kontrollerar att gasolreglagen fungerar korrekt. Låt grillen värmas upp i 6-10 minuter, innan Du börjar laga maten. Pensla på matolja på hällarna före användning, så att maten inte fastnar. Vi rekommenderar att Du har en bra kokbok med tips och recept, speciellt avsedd för tillagning med gasolgrill. Grillen får inte täckas helt med tätslutande grillplatta, då grillen kan skadas. Underhåll av gasolgrillen 10. RENGÖRING AV GASOLGRILLEN ANVÄND INGA RENGÖRINGSMEDEL ELLER POLERINGSMEDEL I SPRAYFORM FÖR GASOLGRILLEN, GJUTJÄRNSHÄLLARNA ELLER BRÄNNARNA, EFTERSOM AEROSOLPRODUKTER PÅ HETA YTOR KAN GE UPPHOV TILL KORROSIVA GASER, SOM SKADAR GRILLEN, DU BÖR INTE HELLER ANVÄNDA NÅGRA FRÄTANDE RENGÖRINGSMEDEL, EFTERSOM DE KAN GÖRA MER SKADA ÄN NYTTA. Gjutjärnshällarna När Du avslutat matlagningen, skall Du låta grillen brinna ytterligare 5 minuter på HIGH. Sedan stänger Du av gasolen och skrubbar hällarna med en stålborste för att få bort fastbränt fett och matrester. Därefter penslar Du på matolja på dem medan de fortfarande är varma, för att förhindra att de rostar. Gasolgrillen Avlägsna regelbundet överflödigt fett från grillens insida med hjälp av en plast- eller träskrapa. Du behöver inta ta bort allt fett från insidan. Om Du behöver rengöra grillen helt och hållet, kan Du använda en varm såplösning och en trasa eller mjuk borste. Ta bort gjutjärnshällarna och brännarna före rengöringen. Doppa inte ned gasolreglaget eller -rören i vattnet. Gör små hättor av aluminiumfolie och täck över alla nipplar under rengöringen, så att vatten eller smuts inte kommer in i gasolinjektorn. Gjutjärnsbrännarna Vid normal användning räcker det med att låta gasolgrillen brinna på HIGH i 5 minuter efter matlagningen, för att brännarna skall kunna bränna bort överflödigt fett och därmed hållas rena. Om Du upptäcker att fett har ansamlats på brännarna, skrubbar Du dem med en stålborste efter det att de har brunnit i 5 minuter på HIGH enligt ovan. ANVÄND SKYDDSHANDSKAR NÄR DU HANTERAR BRÄNNARNA. ANNARS KAN DU FÅ SVÅRA BRÄNNSKADOR. Demontera brännarna från grillen, borsta av dem och kontrollera att öppningarna för flammorna är helt fria från smuts. Använd ett uträtat gem eller en tandpetare av trä för att rengöra igensatta öppningar. Sätt tillbaka brännarna enligt beskrivning i del 3, bild 2. Kontrollera att de fungerar. Fettuppsamlingsplåt

7 /03 JA 7 Efter varje användning, kontrollera fettupptagningen i det absorberande materialet. Ta bort det materialet, om det är fullt med fett, och ersätt med nytt, löst material. OBS! VAR MYCKET NOGA MED ATT SE TILL ATT FETTUPPSAMLINGSBRICKAN ÄR FYLLD MED TORR OCH LÖS ABSORBERANDE MATERIAL. ANVÄND TILL EXEMPEL FINARE SAND. BRINNANDE FETT KAN SKADA GRILLEN REJÄLT. 11. UNDERHÅLL AV GASOLGRILLEN Gasoltub Varje gång Du låter fylla på gasoltuben får Du tuben kontrollerad och blir informerad, om något fel föreligger. När den fyllts på, kontrollera leverantörer alltid att inget läckage förligger, innan Du får tillbaka tuben. Slang och regulator Du bör kontrollera slangen och regulator varje gång Du använder grillen. Kontrollera att O-ringen och tätningen på regulatorn inte uppvisar några sprickor eller andra skador. Se till att slangklämmorna och kopplingar är täta. Vid skada, byt ut slang och reduceringsventil mot nya godkända sådana. Grill STÄNG AV GASOLVENTILEN PÅ TUBEN, INNAN DU UTFÖR NÅGRA UNDERHÅLLSARBETEN. Gasolgrillen bör inspekteras och kontrolleras varje år av en fackman. Detta kan Du får hjälp med genom Din handlare. All användning av icke originaldelar eller modifierade delar kan innebära fara och förorsaka personskador eller sakskador. Använd endast originaldelar. Du kan kontrollera och rengöra injektorerna genom att ta av brännarna från grillen och sedan med hjälp av en hylsnyckel eller skruvnyckel skruva loss injektorerna från gasolreglagets främre del. Eventuellt förekommande smuts eller fett kan Du avlägsna med hjälp av ett uträtat gem eller genom att blåsa lätt med kompressorluft. Sätt tillbaka injektorerna men dra inte åt för hårt. Beträffande montering av brännarna, se del 3, bild 3. Injektorstorleken är 1,05 mm och finns inpräglad på injektorns främre del. Brännarna Om gasolgrillen inte har använts på en längre tid, bör Du kontrollera att det inte finns några spindelväv, insektsbon etc. på brännarna. Detta kan annars ge upphov till att gasol läcker ut via de stora luftöppningarna på brännarrörens sidor, fattar eld och skadar grillen. Om en brännare är igensatt, tar Du av den och rengör rörens insida med en flaskborste, piprensare eller en lång böjlig tråd. Är det gott om spindlar i trakten, så bör Du rengöra brännarna en eller ett par gånger per månad. Kontrollera alltid, att brännarna sitter korrekt på gasolreglaget, när de sätts på plats igen. Använd inte grillen, om brännarna inte sitter ordentligt, eftersom detta kan leda till skador på grillen. 12. FÖRVARING AV GASOLTUB När grillen inte används, måste Du ställa gasoltubens ventil på OFF och förvara gasolgrillen och gasoltuben tillsammans utomhus på en torr och ventilerad plats. FÖRVARA DEM INTE i garage, skjul eller annat slutet utrymme. Förvara inga gasoltuber på vagnens nedre hylla. Förvara gasoltuber utomhus på en väl ventilerad plats, inte i närheten av öppen eld eller heta ytor och utom räckhåll för barn. ENDAST om gasoltuben tagits bort från gasolgrillen och förvaras enligt ovan, kan grillen och vagnen förvaras inomhus. Vi rekommenderar att täcka över grillen med ett vinyl- eller plastskydd när den inte används som skydd för damm och smuts. Kontrollera minst en gång i månaden (oftare, om grillen används flitigt), att det i området kring grillen inte förkommer något brännbart material, brännbar vätska eller gaser. Se också till att ventilationen är god. 13. TRANSPORT AV GASOLGRILLEN Gasoltuben Gasoltuben måste alltid transporteras och förvaras upprättstående. Lägg den inte på sidan. Kontrollera alltid att gasolventilen är helt stängd och använd säkerhetskåpan, om en sådan finns tillgängligt. Förvara aldrig tuben på ett ställe, där den kan utsättas för hög värme, exempelvis en stängd bil eller utsatt för direkt solljus. Låt aldrig barn fingra på eller leka med gasoltuben. Gasolgrillen och vagnen Flytta aldrig gasolgrillen medan den är tänd. Stäng av gasolen och låt grillen svalna, innan Du flyttar på den. Se till att fettuppsamlingsbrickan sitter säkert och att inget fett eller fetabsorberande material spillts under flyttningen. Om gasoltuben är upphängd, se till att den sitter ordentligt fast i kroken. Kontrollera grillen efter flyttningen. Se till att gasoltuben sitter säkert och att alla gasolanslutningar är täta. Kontrollera att gasolslangen inte vidrör gasolgrillens hölje, att brännarna sitter korrekt, att hällarna inte glidit ur läge och att fettuppsamlingsbrickan sitter ordentligt på plats och är fylld med rent absorberande material. 14. TILLBEHÖR Be Din handlare om förslag på lämpliga tillbehör till Din gasolgrill. Det finns många att välja på. Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar. Landmann Skandinavia AB, Storgatan 70, Skillingaryd eller Landmann Norge A/S, Haraldrudveien 1-3, N-0581 OSLO

8 /03 JA 8 Fig 3 Fig 4 Fig 5 Fig 6 Fig 7 Fig 8

9 /03 JA 9

10 /03 JA 10

11 /03 JA 11 Fig 20 Fig 21a Fig 21b Fig22

Gasolvärmare Modell 12015

Gasolvärmare Modell 12015 12015 01/02 Bt 1 Gasolvärmare Modell 12015 Utan bord! Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Terassvärmare art.-nr

Monterings- och bruksanvisning Terassvärmare art.-nr 12018 09/03 JA 1 Monterings- och bruksanvisning Terassvärmare art.-nr. 12018 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-terassvärmare i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Gasolvärmare Modell 12011

Gasolvärmare Modell 12011 12011SWE 09/03 JA 1 Gasolvärmare Modell 12011 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

12237 SWE 12/03bt Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12237 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

GASOLVÄRMARE MODELL 12013

GASOLVÄRMARE MODELL 12013 12013 09/03 JA 1 GASOLVÄRMARE MODELL 12013 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

Gasolvärmare Modell 12033

Gasolvärmare Modell 12033 12033SWE 01/03 Bt 1 Gasolvärmare Modell 12033 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

Monteringsanvisning & 12383

Monteringsanvisning & 12383 12383SWE 01/02 Bt 1 Monteringsanvisning 12382 & 12383 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

12276 SWE 09/04 JA Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12276 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12219

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12219 12219 SWE 09/08 TC Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12219 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

12277 SWE 06/04 JA Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12277 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare B R U K S A N V I S N I N G Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare Artikelnummer 6235-1217 Läs noggrant genom bruksanvisningen och se till att grillen monteras, installeras, används och underhålls på

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12792

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12792 12792 SWE 10/08 JA Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12792 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning för Wecamp gasolgrill. Art.nr. G06-87A

Bruks- och monteringsanvisning för Wecamp gasolgrill. Art.nr. G06-87A Bruks- och monteringsanvisning för Wecamp gasolgrill Art.nr. G06-87A ÅTERFÖRSÄLJARE Lämna dessa anvisningar till kunden. FARA KUND Spara dessa anvisningar för framtida bruk. Av säkerhetsskäl innehåller

Läs mer

Gasolgrill med lavastenar

Gasolgrill med lavastenar Modell: 527 99 005 27 Bruksanvisning Gasolgrill med lavastenar Den nya lavastensgrillen (99 005 27) representerar en ny topmodell av grillar som utvecklats under år av erfarenhet med beprövade och testade

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING CHILI GASOLGRILL - 69003 DENNA GASOLGRILL ÄR ENBART AVSEDD FÖR UTOMHUSBRUK LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER GRILLEN 1 VIKTIGT: LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN

Läs mer

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Wecamp Portabel Gasolgrill BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Modell: G-600 PORTABEL GASOLGRILL BRUKSANVISNING MODELL: G-600 Felaktig montering eller justering, modifieringar och negligerat underhåll

Läs mer

Monteringsanvisning Gasolgrill

Monteringsanvisning Gasolgrill Modell: Datum: 12721se 30/09-11tc Monteringsanvisning Gasolgrill Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Monteringsanvisning Gasolgrill

Monteringsanvisning Gasolgrill Modell: 12461 Datum: 3/12-09tc Monteringsanvisning Gasolgrill Läs noggrant igenom monteringsoch bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12223CW

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12223CW 12223CW SWE 10/08 TC Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12223CW Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

12218 SWE - 2006 JA 1 Monterings- och bruksanvisning lavastensgasolgrill. 12218 VIKTIGT: LÄSA IGENOM INSTRUKTIONERNA INNAN DU ANVÄNDER DENNA GRILL. FÖLJ PRODUCENTENS ANVISNINGAR OM TÄNDNING OCH ANVÄNDANDE.

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Gasolgrill

Monterings- och bruksanvisning Gasolgrill Modell: Datum: 00553Cse 24/01-11tc Monterings- och bruksanvisning Gasolgrill Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12794

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12794 12794 SWE 12/08 TC Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12794 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02

CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02 08 0511 CAMP STOVE Model nr: CS-02 Viktigt: Läs dessa instruktioner noga innan användandet. Bekanta dig med utrustningen innan den ansluts till gasolflaskan. Spara denna manual för framtida referens. Får

Läs mer

12435-2007 SWE JA Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12435 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12781

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12781 12781 SWE 10/08 TC Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12781 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Bruksanvisning GASGRILL 2 BRÄNNARE. Montering och skötsel

Bruksanvisning GASGRILL 2 BRÄNNARE. Montering och skötsel Bruksanvisning GASGRILL BRÄNNARE ART.NR. 4090 Montering och skötsel ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK GOURMET BRÄNNARE På följande sidor finner du en steg-för-steg instruktion. Vi rekommenderar att du följer denna

Läs mer

Handhavande instruktion för TravelQ bärbar gasolgrill

Handhavande instruktion för TravelQ bärbar gasolgrill Spara denna manual för kommande behov Generalagent i Sverige Scandinavisk Spismiljö AB Ekslingan1, Väla Norra 254 67 Helsingborg Tel 042-12 69 50 Fax 042-12 69 40 www.spismiljo.se Generella säkerhetsinstruktioner

Läs mer

12502 SWE - 2007 JA Monteringsanvisning el-grill 12502 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12220

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12220 12220 SWE 09/08 TC Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12220 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Använd endast rätt typ av gasbehållare (se sidan 2) och sätt i den som bilden uppe till höger i denna illustration visar.

Använd endast rätt typ av gasbehållare (se sidan 2) och sätt i den som bilden uppe till höger i denna illustration visar. BRuKSANVISNING Läs noga bruksanvisningen innan kaminen tas i bruk. Om instruktionerna och säkerhetsföreskrifterna inte följs kan det leda till att människor dör, allvarliga personskador och/eller att saker

Läs mer

Gasolgrill Masterline med 4 brännare

Gasolgrill Masterline med 4 brännare B R U K S A N V I S N I N G Gasolgrill Masterline med 4 brännare Artikelnummer 62351216 Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan grillen monteras och används! Spara bruksanvisningen för senare bruk.

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning för lavastensgasolgrill. Art.-Nr

Monterings- och bruksanvisning för lavastensgasolgrill. Art.-Nr 12371 SWE-2009 12/08 TC 1 Monterings- och bruksanvisning för lavastensgasolgrill Art.-Nr. 12371 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN -kvalitetsgrill i bruk. Vid

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12318

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12318 12318 SWE 09/08 TC Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12318 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Monteringsanvisning kulgrill artikel nr. 0432

Monteringsanvisning kulgrill artikel nr. 0432 0432 SWE 04/04bt 1 Monteringsanvisning kulgrill artikel nr. 0432 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

VARNING. Monterings- och användarhandbok för gasgrill modell TREVOR FÖR SÄKERHETS SKULL

VARNING. Monterings- och användarhandbok för gasgrill modell TREVOR FÖR SÄKERHETS SKULL Monterings- och användarhandbok för gasgrill modell TREVOR Bilderna i denna handbok är inte skalenliga. Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Modell K30-3/GG080 VARNING Endast för utomhusbruk.

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning S Läs före montering och användning Monterings- och bruksanvisning Om du inte följer anvisningarna i den här handledningen kan det leda till funktionsstörningar eller skador på grillen och annan materiell

Läs mer

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL Brand i gasolkök i fritidsbåt Svedåns hamn, Habo kommun 2010-06-27, Larmnummer 16.1004248.2 Svedåns hamn, Habo kommun. Räddningstjänsten Postadress: 551 89 Jönköping Besöksadress:

Läs mer

BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING FÖR GASOLGRILL. Artikelnummer G06-88

BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING FÖR GASOLGRILL. Artikelnummer G06-88 BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING FÖR GASOLGRILL Artikelnummer G06-88 Läs igenom denna instruktionsbok innan du använder din grill för första gången. Före varje användning bör du kontrollera att grillen är

Läs mer

FÖRVARING RENGÖRING UNDERHÅLL

FÖRVARING RENGÖRING UNDERHÅLL 2. Kontakt till värmeelement Börja med att starta fläkten, tryck därefter på värmeelementets knappar. Värmeelementet startas och fläkten börjar blåsa varm luft. Om fläkten inte körs går det inte att starta

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

Bruksanvisning Gasolspis

Bruksanvisning Gasolspis Bruksanvisning Gasolspis 860089 Läs igenom manualen innan användning! Kära kund, Vi önskar att du får ut det mesta av våra produkter som tillverkas i moderna faciliteter med noggrann kvalitetskontroll.

Läs mer

BRUKSANVISNING GASGRILL MODEL K113JAA

BRUKSANVISNING GASGRILL MODEL K113JAA BRUKSANVISNING GASGRILL MODEL K113JAA Läs dessa anvisningar innan användning av apparaten. Se till att denna apparat används utomhus. Hålla barnen borta från apparaten. VARNINGAR: Se till att denna apparat

Läs mer

Monterings, bruks och underhållsanvisning för Gasolgrill FREEMONT-GG102018 Endast för utomhusbruk

Monterings, bruks och underhållsanvisning för Gasolgrill FREEMONT-GG102018 Endast för utomhusbruk Monterings, bruks och underhållsanvisning för Gasolgrill FREEMONT-GG102018 Endast för utomhusbruk Läs denna manual och gör dig bekant med produkten innan grillen tas i bruk. Spara denna manual för framtida

Läs mer

Monteringsanvisning Gasolgrill Cronos 12773

Monteringsanvisning Gasolgrill Cronos 12773 Modell: 12773 Utgåva: 4/12-09tc Monteringsanvisning Gasolgrill Cronos 12773 Läs noggrant igenom monteringsoch bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] svenska TÄNK PÅ SÄKERHET Det här

Läs mer

Monteringsanvisning Gasolgrill

Monteringsanvisning Gasolgrill Modell: Datum: 620101se 19/11-09tc Monteringsanvisning Gasolgrill 620101 Läs noggrant igenom monteringsoch bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Monteringsanvisning Gasolgrill

Monteringsanvisning Gasolgrill Modell: Datum: 12375se 25/11-09tc Monteringsanvisning Gasolgrill Läs noggrant igenom monteringsoch bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING YSTAD Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

Manual Fotogenkaminer Corona RX2485, RX3085 Art nr &

Manual Fotogenkaminer Corona RX2485, RX3085 Art nr & Manual Fotogenkaminer Corona RX2485, RX3085 Art nr 860050 & 860051 RX2485 2400W, RX3085 3000W Made in Japan Uppackning och förberedelse: Förbered värmaren för användning genom att utföra följande. Packa

Läs mer

GRANDE. GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

TECHIMPEX Bruksanvisning 2 lågig Spishäll Modell RACER, (Rostfri 2-lågig spishäll) Modell SAILOR, (Rostfri 2-lågig spishäll)

TECHIMPEX Bruksanvisning 2 lågig Spishäll Modell RACER, (Rostfri 2-lågig spishäll) Modell SAILOR, (Rostfri 2-lågig spishäll) TECHIMPEX Bruksanvisning 2 lågig Spishäll Modell RACER, (Rostfri 2-lågig spishäll) Modell SAILOR, (Rostfri 2-lågig spishäll) Observera! Läs denna bruksanvisning noga, innan hällen tas i bruk. Beteckning

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12729

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12729 12729 SWE 10/08 TC Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12729 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

2 Innehåll: 1.: Teknisk data 2.: Användning 3.: Sprängskiss 4.: Montering 5.: Förberedelse 6.: Installation 7.: Varning och säkerhetspunkter 8.: Säker

2 Innehåll: 1.: Teknisk data 2.: Användning 3.: Sprängskiss 4.: Montering 5.: Förberedelse 6.: Installation 7.: Varning och säkerhetspunkter 8.: Säker 12292swe_#382-2005_01/05 JA 1 Monterings- och bruksanvisning för flatbed gasolgrill art.nr.12292 VIKTIGT: LÄS IGENOM ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER DENNA APPARAT. FÖLJ DE KORREKTA TÄNDNINGS- OCH

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Contura 3 Svensk bruksanvisning 1 Stopplatta 2 Påmatare/Resthållare 3 Vagnlås 4 Vred för skivtjocklek 5 Vippströmbrytare (temp/kont drift) 6 Uppsamlarbricka 7 Typskyllt 8 Kabelvinda 9 Nätsladd 10 Matarvagn

Läs mer

Engelskt hjul ITEM. Monterings och bruksanvisning

Engelskt hjul ITEM. Monterings och bruksanvisning Engelskt hjul ITEM 74104 Monterings och bruksanvisning Spara denna manual Du kommer att behöva manualen för de säkerhetsvarningar, monteringsinstruktioner handhavande, skötselråd, lista över delarna och

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

BORDSKLOTGRILL BG380

BORDSKLOTGRILL BG380 BORDSKLOTGRILL BG380 HN 3569 BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen, säkerhetsföreskrifterna och varningarna noggrant innan grillen används. Grillen får endast användas utomhus! SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OCH

Läs mer

Dallas gasgrill med 2 lågor Användarhandbok

Dallas gasgrill med 2 lågor Användarhandbok Dallas gasgrill med 2 lågor Användarhandbok Denna användarhandbok gäller för Dallas gasgrill med två lågor. Läs handboken noggrant innan du börjar montera och använda din grill. Spara handboken för framtida

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

Instruktion för O-Grill bärbar gasolgrill

Instruktion för O-Grill bärbar gasolgrill Instruktion för O-Grill bärbar gasolgrill ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK. Viktigt: Den här bruksanvisningen innehåller viktiga instruktioner och information om säker användning av produkten. Bekanta dig med instruktionerna,

Läs mer

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Crux Lite TM Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS clever COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] Figure

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

NOTARA: LÄS OCH UTFØR AVSNITTET OM LÄCKTEST I HANDBOKEN

NOTARA: LÄS OCH UTFØR AVSNITTET OM LÄCKTEST I HANDBOKEN VARBERG! Monterings, bruks och underhållsanvisning för Gasolgrill VARBERG - GG291499 NOTARA: LÄS OCH UTFØR AVSNITTET OM LÄCKTEST I HANDBOKEN! VARNING: Tända inte grillen innan du har läst avsnittet om

Läs mer

Markant 01 Markant 05

Markant 01 Markant 05 Markant 01 Markant 05 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Strömbrytare (temp/kont drift) Vred för skivtjocklek Stopplatta Kabelvinda Typskylt Positionsplatta Matarvagn bestående av 7a Fingerskydd

Läs mer

Skötsel- och monteringsinstruktion för Kupol. Drivbänkslock med automatisk öppnare för pall- och odlingskragar

Skötsel- och monteringsinstruktion för Kupol. Drivbänkslock med automatisk öppnare för pall- och odlingskragar 1 Drivbänkslock med automatisk öppnare för pall- och odlingskragar Kupol är ett drivbänkslock anpassat för odlingsbänkar och pallkragar med måtten 120 x 80 cm. Locket är av formad polykarbonat en extrem

Läs mer

SUMMER BBQ. Monteringanvisningar - och användarhandbok Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Monteringanvisningar - och användarhandbok Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ Monteringanvisningar - och användarhandbok Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 TM Läs bruksanvisningen och bekanta dig med funktionerna innan du börjar använda grillen. Förvara bruksanvisningen för

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning S Läs före montering och användning Monterings- och bruksanvisning Om du inte följer anvisningarna i den här handledningen kan det leda till funktionsstörningar eller skador på grillen och annan materiell

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Bruksanvisning till markis (manuell)

Bruksanvisning till markis (manuell) Bruksanvisning till markis (manuell) Grattis till din nya markis, vi hoppas att du kommer att få stor glädje av markisen i många år. Följ instruktionerna för en säker och korrekt montering. Vi råder Er

Läs mer

Viktig information till dig som använder gasol.

Viktig information till dig som använder gasol. Viktig information till dig som använder gasol. Förvaring av brandfarlig gas i hushåll Du får bara förvara brandfarliga gaser för hushållets behov, dock max 60 liter. Vid förvaring av mer än 60 liter gas

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Innehåll: 1.: Teknisk data 2.: Funktioner 3.: Monteringstips 4.: Detaljlista/Monteringssats 5.: Sprängskiss/Montering 6.: Uppställning av grillen 7.:

Innehåll: 1.: Teknisk data 2.: Funktioner 3.: Monteringstips 4.: Detaljlista/Monteringssats 5.: Sprängskiss/Montering 6.: Uppställning av grillen 7.: 12730-2008 SWE JA Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12730 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 EN Crux TM Canister mounted stove for outdoor use FR DE NL DK SWE NO FI IT ES PT PL CZ OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 RU FIGURE [1] FIGURE [2] O-ring Art. No. 8017867 FIGURE [3] FIGURE [4] FIGURE [5]

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Gasolgrill

Monterings- och bruksanvisning Gasolgrill Modell: Datum: 12754se 29/10-12tc Monterings- och bruksanvisning Gasolgrill Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Compact 1 Compact 5 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Strömbrytare (temp/kont drift) Variabel hastighetsjustering (endast Compact 5 ) Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd

Läs mer

Modellerna 1600 och 3100

Modellerna 1600 och 3100 Läs igenom och spara denna bruksanvisning innan Du börjar använda Ditt CookMate spritkök Spritkök Modellerna 1600 och 3100 1 VIKTIGT FÖR SÄKERHETEN KOM IHÅG: ALKOHOLBRAND KAN SLÄCKAS MED VATTEN ELLER BRANDSLÄCKARE

Läs mer

Gasovn Firkantet - SE - MANUAL 2018.indd 1 11/06/

Gasovn Firkantet - SE - MANUAL 2018.indd 1 11/06/ 90146 - Gasovn Firkantet - SE - MANUAL 2018.indd 1 11/06/2018 12.55 90146 - Gasovn Firkantet - SE - MANUAL 2018.indd 2 11/06/2018 12.55 90146 - Gasovn Firkantet - SE - MANUAL 2018.indd 3 11/06/2018 12.55

Läs mer

Innehåll: 1.: Teknisk data 2.: Funktioner 3.: Monteringstips 4.: Detaljlista / Sprängteckning 5.: Montering 6.: Uppställning av grillen 7.: Anslutning

Innehåll: 1.: Teknisk data 2.: Funktioner 3.: Monteringstips 4.: Detaljlista / Sprängteckning 5.: Montering 6.: Uppställning av grillen 7.: Anslutning 12295 SWE 05/09 JA Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12295 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Rev.nr 1300726. Monteringsanvisning Spa tillbehör

Rev.nr 1300726. Monteringsanvisning Spa tillbehör Rev.nr 1300726 Monteringsanvisning Spa tillbehör Locklyft för fyrkantiga spa Innehållsförteckning A Stödarm 2 B Skumgummigrepp 2 C Mittdel 1 D Svängarm 2 E Lock till svängarm 2 F Bussning 4 H Monteringsbeslag

Läs mer

Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap. Gasol för hem- och fritidsmiljö

Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap. Gasol för hem- och fritidsmiljö --- ---------- --- -----------~----=------,- / ~ : ~ Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap Gasol för hem- och fritidsmiljö [..,.. - Risker med gasol Gasolen i sig är inte giftig. Däremot är den mycket

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

CITRUS JUICER CJ 7280

CITRUS JUICER CJ 7280 SV CITRUS JUICER CJ 7280 H A G B F E C D 3 SÄKERHET OCH INSTÄLLNINGAR Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder enheten! Följ alla säkerhetsanvisningar för att undvika skador på grund av

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12732

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12732 12732-2008 SWE JA Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12732 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

SVENSK BRUKSANVISNING

SVENSK BRUKSANVISNING SVENSK BRUKSANVISNING INNEHÅLL Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Anmärkningar 3 Montering 5 Dator 7 Skötsel och underhåll 8 Töjning 9 Service 10 VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom alla anvisningar

Läs mer

Innehåll: 1.: Teknisk data 2.: Funktioner 3.: Översikt 4.: Kontrollpanel 5.: Fjärrkontroll 6.: Att tänka på innan anvädning 7.: Användning 8.: Underhå

Innehåll: 1.: Teknisk data 2.: Funktioner 3.: Översikt 4.: Kontrollpanel 5.: Fjärrkontroll 6.: Att tänka på innan anvädning 7.: Användning 8.: Underhå 12524 SWE 05/09 JA Bruksanvisning för elektrisk värmare 12524 Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsvärmare i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Säkerhet. Vid monteringen behövliga verktyg. Vid monteringen av kåpan behövs två (2) personer.

Säkerhet. Vid monteringen behövliga verktyg. Vid monteringen av kåpan behövs två (2) personer. Säkerhet Vid monteringen av kåpan behövs två (2) personer. lyftning, flyttning och vändning av kåpan montering av avlastningsfjädrar montering av vindhake säkerställ, att släpvagnen hålls stadigt på plats

Läs mer

BRUKSANVISNING BEEMOO SYSKONVAGN. Beemoo Premium Syskonvagn

BRUKSANVISNING BEEMOO SYSKONVAGN. Beemoo Premium Syskonvagn BRUKSANVISNING BEEMOO SYSKONVAGN Beemoo Premium Syskonvagn BRUKSANVISNING BEEMOO syskonvagn Instruktionsmanual Var god följ alla instruktioner för att säkerställa barnens säkerhet. Följs inte dessa instruktioner

Läs mer