GASOLGRILL Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill."

Transkript

1 /03 JA 1 GASOLGRILL Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används, kontakta då din handlare.

2 /03 JA 2 Fig 1 H. Glashylla J. Ram till sidohylla D. Sidovägg, höger D. Sidovägg, vänster A. Ben F. Hjul & hjulaxel B. Bottenplatta E. Dörr, höger & vänster C. Baksida Fig 2

3 /03 JA 3 DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN INNEHÅLLER: VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION MONTERINGSINSTRUKTIONER ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER VIKTIG INFORMATION GÖR DIG VÄL FÖRTROGEN MED INNEHÅLLET I DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU MONTERAR IHOP OCH ANVÄNDER GRILLEN Behåll dessa instruktioner för framtida användning. Endast för bruk utomhus använd inte grillen inomhus. Endast för användning av propan/butan med lågt tryck en reduceringsventil med ett tryck på mbar erfordras enbart godkänd slang får användas. Ha alltid gasoltuben avstängd när den inte används. Flytta inte gasolgrillen när den är tänd. Modifiering av gasolgrillen kan vara farlig och är därför inte tillåtet. Använd endast grillen på stadigt plant underlag. Genomför läckagetest varje gång som gasoltuben tas bort och byts. Använd inte grillen inom ett område på 500 mm från brännbart material eller under oskyddat tak eller hölje. Förvara inga brännbara material nära grillen. Använd inte aerosolspray i närheten av grillen. Service får endast utföras av därtill kvalificerad personal kontakta din handlare. Vissa dealr av grillen blir heta var försiktig när du använder grillen bland barn, gamla åldringar eller djur. Om du känner lukten av gasol, stäng då genast av gasoltillförseln. Släck eventuell öppen eld. Kontrollera enligt bruksanvisningen, att det inte finns några läckor. Om lukten finns kvar, kontakta då din handlare eller gasolleverantör omedelbart. Om inte instruktionerna i bruksanvisningen följs, kan allvarliga personskador eller sakskador uppstå. Om du har frågor angående dessa instruktioner, kontakta då din handlare.

4 /03 JA 4 MONTERINGSINSTRUKTIONER Ta ut alla delarna i förpackningen och identifiera eventuella skadade eller obefintliga delar och om sådana finnes kontakta återförsäljaren omedelbart. Följande delar ska finnas: Se Bild 1. A 1x Grillenhet B 1x Brännare C 1x Grillgaller D 1x Lock E 1x Fettuppsamlingsplåt F 1x Slang och regulator Följande delar till vagnen. Se bild 2 A 1x Ben B 1x Bottenhylla C 1x Baksida D 2x Sidohyllor E 2x Dörr, höger och vänster F 1x Hjul och hjulaxel G 2x Stopphjul H 2x Glashyllor J 2x Ram till sidohyllor K 1x Skruvpåse 1. BÖRJAR MED MONTERING AV VAGN OCH GRILLENHET. a) Montering av hjul och axel. Se bild 3 och 4 Vänd vagnen upp och ned på ett mjukt underlag och sätt fast hjulen och axeln. Skjut plastkragarna ut mot hjulen och passa in dem med de rundade kanterna nedåt i skårorna i benens underdel. Kragarnas flänsar ska ligga mot benens utsida. Se till att avståndet mellan hjulet och benet är lika stort på båda sidorna. Tryck på hjulen för att skjuta in kragarna i springorna och pressa sedan hårt på var och en i tur och ordning tills kragen hamnar på plats med ett klickande ljud. b) Fäst stopphjulen på ben enligt bild 5 c) Lägg grillenheten i vagnen. Se bild 6 och 7 Vänd grillen rätt. Hjulen skall vara på den vänstra sidan när du står framför grillen. Två personer bör hjälpas åt att placera grillen (utan galler) i vagnen och stick skruvar med mellanläggsbrickor genom grillens hölje och skruva fast dem i benen. Kontrollera att skruvarna sitter rätt. Observera att skruvarna sätt i båda hålen på grillen baksida, men endast i det nedre på framsidan. Grillkåpans gångjärn måste placeras på insideytorna av gasolgrillen under muttrarna och mellanläggsbrickorna som håller fast benen till resten av gasolgrillen. Se till att gångjärnen sitter på rätt plats en är för den vänstra sidan och den andra för den högra sidan och de passar inte till kåpan om de inte sitter rätt. d) Fäst bottenhyllan enligt bild 8 e) Fäst sidhyllor och baksida. Se bild 9 Den flata sidohyllan är för den högra sidan av grillen och den formade för vänstra sidan av grillen. Se till att sidorna sitter rätt och fäst med 12 mm skruv f) Montera dörrana. Se bild 10 och 11 Skruva först dit handtagen på dörrarna. Skruva fast dörrarna i benen. Stäng dörrarna, och om nödvändig, justera. g) Montera sidohyllor. Se bild 12 Montera sidohyllorna enligt bild 12. Lägg glasskivorna i ramen så att de ligger stadigt och fast. 2. MONTERA GASSPRIDAREN, BRÄNNARNA OCH FETTUPPSAMLINGSPLÅT TILL GASOLGRILLEN. Se bild 13, 14 och 15 Gasspridaren placeras på brännarstödet och hålls fast med hjälp av lokaliseringstappar som sitter i brännarna. Montera varje brännare på gasolgrillen genom att placera dess hals genom det stora hålet på gasolgrillens främre skott och passa in den på ventilmunstycket. Den bakre delen av brännare sänks sedan mot det bakre brännarstödet, där den riktas in efter den gjutna tappen på brännarens undersida i stödets hål. Gör om proceduren för de andra brännarna. Passa in hårnålssprintarna till tapparna på baksidan av brännarna, underifrån brännarstödet. Anm.: Brännarna ska sitta löst på gasoljusteringsskruven. Försök inte sätta fast den eller täta den.

5 /03 JA 5 Fäst knoppen till framsidan av fettuppsamlingsplåten genom att använda de medföljande skruvarna. Skjut in fettuppsamlingsplåten på plats från gasolgrillens framsida under den främre panelen. Skjut in den ända till anslaget. Innan grillas tas i bruk, ska denna plåt fyllas med ett ca 10 mm tjockt lager fettabsorberande, icke brännbart material eller ren torr sand. Materialet måste hållas rent, för att kunna absorbera fett som droppar ner. Om du underlåter att göra detta, kan fettet som samlas fatta eld och brinna. Kontrollera därför regelbundet att det absorberande materialet är luftigt och rent. Om du klär brickan med aluminiumfolie, innan den fylls med absorberande material, så är det lättare att avlägsna materialet när det är indränkt med fett. ANVÄND ALDRIG SÅGSPÅN ELLER ANNAT BRÄNNBART MATERIAL I FETTUPPSAMLINGSPLÅTEN. Se alltid noga till att bricka skjuts in ända till anslaget och att den inte fastnar på undre delen av den främre panelen. 3. MONTERING AV GJUTJÄRNGALLER OCH HÄLL. Placera gjutjärnsgaller och häll i gasolgrillen. Dessa vilar på lister som sitter på insidan av både den främre och den bakre panelen. Gjutjärnskonstruktionen skall tvättas grundligt i varmt vatten innehållande diskmedel, torkas och sedan penslas rejält med matolja, innan den används första gången. 4. Montera locket på grillenheten. Se bild 17 Placera kåpan på gasolgrillen, och rikta in gångjärnen och gångjärnsplattorna. För gångjärnssprintarna genom gångjärnen och plattorna och säkra med stjärnlåsbrickorna. Detta görs enklast om man använder en tub eller hylsa av ungefär samma storlek som insidan av mellanläggsbrickan och knacka in den medan en medhjälpare håller huvudet på gångjärnssprinten med en trä eller metallbit. Dra inte åt stjärnlåsbrickorna för hårt. De behöver inte ligga hårt mot gångjärnssidorna. När gångjärnen är på plats, centralisera kåpan på gasolgrillen, och dra sedan åt bultarna som håller gångjärnsplattorna. 5. Montera handtag till lock. Se bild 18 Lyft upp kåpan till dess öppna position. Sätt huvudena på de sexkantiga bultarna i insänkningen av plaststöden och för dem igenom hålen på framsidan av kåppanelen. Sätt dit de medföljande mellanläggsbrickorna och muttrarna. Dra åt men inte för hårt så att inte kåpans yta eller handtagsstöden skadas. Fäst termometern på framsidan av kåpan, med mellanläggsbrickorna och muttrarna på insidan av kåpan. Dra inte åt muttrarna för hårt. Fäst svängkorgen, där maten kan hållas varm, till insidan av kåpan och passa in krokarna på pivotstöden som är gjutna på insidan av sidogjutformen. Märk väl att beroende på vilken slags matlagning som görs, så kanske inte svängkorgen kan användas med kåpan i det lägre läget. 6. MONTERING AV SLANG OCH REGULATOR OCH GASOLTUB. Se bild 19, 20 och 21 För att ansluta grillen behövs följande: - gasolflaska 6-11 kg. Denna finns att köpa i handeln och kan bytas då den är tom. - en regulator med anslutningstryck 30 mbar. - en slang. Slangkopplingarna är föremonterade. En skadad slang ska omedelbart bytas ut. - såpvatten för test av gasförbindningar Anslutningen sker på följande sätt: 1.: Kontrollera packningen på gasolflaskans ventil. Gör detta också varje gång Du byter flaska. Använd inga extra packningar. 2.: Skruva för hand samman regulatorn och gasolflaskan med hjälp av den vänstergängade muttern på regulatorn. Verktyg är inte nödvändiga och kan skada packningen på gasolflaskan. 3.: Slangen är förmonterad och är således redan fastskruvad i grillens gasventiler. Denna förbindning ska vara hårt åtdragen, kontrollera alltid alla gasförbindningar innan grillen tas i bruk. 4.: Genom att pensla alla kopplingar och slang med såpvatten, kan man kontrollera att gasförbindningarna är täta. Observera att såpvattentesten ej ska göras med öppen låga. 5.: Om det bildas blåsor är det otätt, stäng i så fall genast av gasen och åtgärda omedelbart läckaget eller byt ut de defekta delarna.

6 /03 JA 6 Användning av gasolgrillen. Ställ grillen på ett vågrätt, stabilt, jämnt och ej brännbart underlag på en vindskyddad plats. Beakta att Du håller ett tillräckligt säkerhetsavstånd mellan grillen och brännbara material. Skydda gasolflaskan mot direkt sol och håll den på tillräckligt avstånd till andra värmekällor (max. 50 C). Flytta inte grillen när den är i bruk eller het, och lämna den inte utan uppsikt när den är i bruk. Gasolflaskan ska ställas bredvid grillen på ett sådant sätt, att slangen inte rör vid några heta delar på grillen och inte är skarpt böjd eller spänd. Det är inte tillåtet att ställa gasolflaskan direkt under brännaren. 7. TÄNDA GASOLGRILLEN. Se bild 22 a) Automatisk tändningsreglage: Tryck in vredet och vrid till moturs tills du känner ett fjädrande tryck. Håll vredet i det läget 3-5 sekunder så att gasol kan strömma ut och fortsätt sedan med att vrida moturs till läget HIGH. Håll vredet intryckt tills du ser att brännaren har tänts. När brännaren har tänts, tänds även de intilliggande brännarna tvärs över efter att deras reglage har ställts på HIGH. b) b) Manuell tändning Ställ alla gasolreglage i läge OFF, öppna gasoltubens ventil 1 ½ varv (moturs). Lyft ut ett av gjutjärnsgallren, håll en braständare eller tändsticka utmed brännaren, tryck in brännarens vred och vrid till läge HIGH. Brännaren tänds då på några sekunder. Sätt tillbaka gallret. När brännaren väl har tänts, tänds även de intilliggande brännarna tvärs över efter att deras vred har ställts på HIGH. När vredet står på HIGH bör flammans låga vara ca mm hög, med ett minimum av gult längst ut. För att få minimum läge, vrid vredet moturs till stoppet. 8. STÄNGA AV GASOLGRILLEN När du grillat färdigt, stäng då gasolventilen på tuben helt och hållet (medurs) och ställ alla vred på grillen på OFF. GASOLTUBENS VENTIL SKA ALLTID VARA STÄNGD NÄR GRILLEN INTE ANVÄNDS. 9. GRILLA MED GASOLGRILLEN Innan Du börjar tillagningen, tänd grillen och kontrollerar att gasolreglagen fungerar korrekt. Låt grillen värmas upp i 6-10 minuter, innan Du börjar laga maten. Pensla på matolja på hällarna före användning, så att maten inte fastnar. Vi rekommenderar att Du har en bra kokbok med tips och recept, speciellt avsedd för tillagning med gasolgrill. Grillen får inte täckas helt med tätslutande grillplatta, då grillen kan skadas. Underhåll av gasolgrillen 10. RENGÖRING AV GASOLGRILLEN ANVÄND INGA RENGÖRINGSMEDEL ELLER POLERINGSMEDEL I SPRAYFORM FÖR GASOLGRILLEN, GJUTJÄRNSHÄLLARNA ELLER BRÄNNARNA, EFTERSOM AEROSOLPRODUKTER PÅ HETA YTOR KAN GE UPPHOV TILL KORROSIVA GASER, SOM SKADAR GRILLEN, DU BÖR INTE HELLER ANVÄNDA NÅGRA FRÄTANDE RENGÖRINGSMEDEL, EFTERSOM DE KAN GÖRA MER SKADA ÄN NYTTA. Gjutjärnshällarna När Du avslutat matlagningen, skall Du låta grillen brinna ytterligare 5 minuter på HIGH. Sedan stänger Du av gasolen och skrubbar hällarna med en stålborste för att få bort fastbränt fett och matrester. Därefter penslar Du på matolja på dem medan de fortfarande är varma, för att förhindra att de rostar. Gasolgrillen Avlägsna regelbundet överflödigt fett från grillens insida med hjälp av en plast- eller träskrapa. Du behöver inta ta bort allt fett från insidan. Om Du behöver rengöra grillen helt och hållet, kan Du använda en varm såplösning och en trasa eller mjuk borste. Ta bort gjutjärnshällarna och brännarna före rengöringen. Doppa inte ned gasolreglaget eller -rören i vattnet. Gör små hättor av aluminiumfolie och täck över alla nipplar under rengöringen, så att vatten eller smuts inte kommer in i gasolinjektorn. Gjutjärnsbrännarna Vid normal användning räcker det med att låta gasolgrillen brinna på HIGH i 5 minuter efter matlagningen, för att brännarna skall kunna bränna bort överflödigt fett och därmed hållas rena. Om Du upptäcker att fett har ansamlats på brännarna, skrubbar Du dem med en stålborste efter det att de har brunnit i 5 minuter på HIGH enligt ovan. ANVÄND SKYDDSHANDSKAR NÄR DU HANTERAR BRÄNNARNA. ANNARS KAN DU FÅ SVÅRA BRÄNNSKADOR. Demontera brännarna från grillen, borsta av dem och kontrollera att öppningarna för flammorna är helt fria från smuts. Använd ett uträtat gem eller en tandpetare av trä för att rengöra igensatta öppningar. Sätt tillbaka brännarna enligt beskrivning i del 3, bild 2. Kontrollera att de fungerar. Fettuppsamlingsplåt

7 /03 JA 7 Efter varje användning, kontrollera fettupptagningen i det absorberande materialet. Ta bort det materialet, om det är fullt med fett, och ersätt med nytt, löst material. OBS! VAR MYCKET NOGA MED ATT SE TILL ATT FETTUPPSAMLINGSBRICKAN ÄR FYLLD MED TORR OCH LÖS ABSORBERANDE MATERIAL. ANVÄND TILL EXEMPEL FINARE SAND. BRINNANDE FETT KAN SKADA GRILLEN REJÄLT. 11. UNDERHÅLL AV GASOLGRILLEN Gasoltub Varje gång Du låter fylla på gasoltuben får Du tuben kontrollerad och blir informerad, om något fel föreligger. När den fyllts på, kontrollera leverantörer alltid att inget läckage förligger, innan Du får tillbaka tuben. Slang och regulator Du bör kontrollera slangen och regulator varje gång Du använder grillen. Kontrollera att O-ringen och tätningen på regulatorn inte uppvisar några sprickor eller andra skador. Se till att slangklämmorna och kopplingar är täta. Vid skada, byt ut slang och reduceringsventil mot nya godkända sådana. Grill STÄNG AV GASOLVENTILEN PÅ TUBEN, INNAN DU UTFÖR NÅGRA UNDERHÅLLSARBETEN. Gasolgrillen bör inspekteras och kontrolleras varje år av en fackman. Detta kan Du får hjälp med genom Din handlare. All användning av icke originaldelar eller modifierade delar kan innebära fara och förorsaka personskador eller sakskador. Använd endast originaldelar. Du kan kontrollera och rengöra injektorerna genom att ta av brännarna från grillen och sedan med hjälp av en hylsnyckel eller skruvnyckel skruva loss injektorerna från gasolreglagets främre del. Eventuellt förekommande smuts eller fett kan Du avlägsna med hjälp av ett uträtat gem eller genom att blåsa lätt med kompressorluft. Sätt tillbaka injektorerna men dra inte åt för hårt. Beträffande montering av brännarna, se del 3, bild 3. Injektorstorleken är 1,05 mm och finns inpräglad på injektorns främre del. Brännarna Om gasolgrillen inte har använts på en längre tid, bör Du kontrollera att det inte finns några spindelväv, insektsbon etc. på brännarna. Detta kan annars ge upphov till att gasol läcker ut via de stora luftöppningarna på brännarrörens sidor, fattar eld och skadar grillen. Om en brännare är igensatt, tar Du av den och rengör rörens insida med en flaskborste, piprensare eller en lång böjlig tråd. Är det gott om spindlar i trakten, så bör Du rengöra brännarna en eller ett par gånger per månad. Kontrollera alltid, att brännarna sitter korrekt på gasolreglaget, när de sätts på plats igen. Använd inte grillen, om brännarna inte sitter ordentligt, eftersom detta kan leda till skador på grillen. 12. FÖRVARING AV GASOLTUB När grillen inte används, måste Du ställa gasoltubens ventil på OFF och förvara gasolgrillen och gasoltuben tillsammans utomhus på en torr och ventilerad plats. FÖRVARA DEM INTE i garage, skjul eller annat slutet utrymme. Förvara inga gasoltuber på vagnens nedre hylla. Förvara gasoltuber utomhus på en väl ventilerad plats, inte i närheten av öppen eld eller heta ytor och utom räckhåll för barn. ENDAST om gasoltuben tagits bort från gasolgrillen och förvaras enligt ovan, kan grillen och vagnen förvaras inomhus. Vi rekommenderar att täcka över grillen med ett vinyl- eller plastskydd när den inte används som skydd för damm och smuts. Kontrollera minst en gång i månaden (oftare, om grillen används flitigt), att det i området kring grillen inte förkommer något brännbart material, brännbar vätska eller gaser. Se också till att ventilationen är god. 13. TRANSPORT AV GASOLGRILLEN Gasoltuben Gasoltuben måste alltid transporteras och förvaras upprättstående. Lägg den inte på sidan. Kontrollera alltid att gasolventilen är helt stängd och använd säkerhetskåpan, om en sådan finns tillgängligt. Förvara aldrig tuben på ett ställe, där den kan utsättas för hög värme, exempelvis en stängd bil eller utsatt för direkt solljus. Låt aldrig barn fingra på eller leka med gasoltuben. Gasolgrillen och vagnen Flytta aldrig gasolgrillen medan den är tänd. Stäng av gasolen och låt grillen svalna, innan Du flyttar på den. Se till att fettuppsamlingsbrickan sitter säkert och att inget fett eller fetabsorberande material spillts under flyttningen. Om gasoltuben är upphängd, se till att den sitter ordentligt fast i kroken. Kontrollera grillen efter flyttningen. Se till att gasoltuben sitter säkert och att alla gasolanslutningar är täta. Kontrollera att gasolslangen inte vidrör gasolgrillens hölje, att brännarna sitter korrekt, att hällarna inte glidit ur läge och att fettuppsamlingsbrickan sitter ordentligt på plats och är fylld med rent absorberande material. 14. TILLBEHÖR Be Din handlare om förslag på lämpliga tillbehör till Din gasolgrill. Det finns många att välja på. Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar. Landmann Skandinavia AB, Storgatan 70, Skillingaryd eller Landmann Norge A/S, Haraldrudveien 1-3, N-0581 OSLO

8 /03 JA 8 Fig 3 Fig 4 Fig 5 Fig 6 Fig 7 Fig 8

9 /03 JA 9

10 /03 JA 10

11 /03 JA 11 Fig 20 Fig 21a Fig 21b Fig22

Gasolgrill med lavastenar

Gasolgrill med lavastenar Modell: 527 99 005 27 Bruksanvisning Gasolgrill med lavastenar Den nya lavastensgrillen (99 005 27) representerar en ny topmodell av grillar som utvecklats under år av erfarenhet med beprövade och testade

Läs mer

12218 SWE - 2006 JA 1 Monterings- och bruksanvisning lavastensgasolgrill. 12218 VIKTIGT: LÄSA IGENOM INSTRUKTIONERNA INNAN DU ANVÄNDER DENNA GRILL. FÖLJ PRODUCENTENS ANVISNINGAR OM TÄNDNING OCH ANVÄNDANDE.

Läs mer

Monteringsanvisning Gasolgrill

Monteringsanvisning Gasolgrill Modell: 12461 Datum: 3/12-09tc Monteringsanvisning Gasolgrill Läs noggrant igenom monteringsoch bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är

Läs mer

CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02

CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02 08 0511 CAMP STOVE Model nr: CS-02 Viktigt: Läs dessa instruktioner noga innan användandet. Bekanta dig med utrustningen innan den ansluts till gasolflaskan. Spara denna manual för framtida referens. Får

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12794

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12794 12794 SWE 12/08 TC Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12794 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12781

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12781 12781 SWE 10/08 TC Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12781 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] svenska TÄNK PÅ SÄKERHET Det här

Läs mer

VARNING. Monterings- och användarhandbok för gasgrill modell TREVOR FÖR SÄKERHETS SKULL

VARNING. Monterings- och användarhandbok för gasgrill modell TREVOR FÖR SÄKERHETS SKULL Monterings- och användarhandbok för gasgrill modell TREVOR Bilderna i denna handbok är inte skalenliga. Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Modell K30-3/GG080 VARNING Endast för utomhusbruk.

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Bästa kund, Välkommen till en fantastisk värld av hemmarökning och långsam ugnsstekning. Bradley Smoker är en isolerad ugn som producerar ett jämnt flöde av

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

CARRI CHEF. Modeller 8100, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150,

CARRI CHEF. Modeller 8100, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, CARRI CHEF Modeller 8100, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, VIKTIGT: Läs igenom denna instruktion noggrant för att bli förtrolig med grillen innan du ansluter den till gasflaskan. Spara denna instruktion för

Läs mer

11081 SWE 12/04 JA Bruksanvisning till grill-lok Art.-Nr. 11081 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Gasolspis CHEF. Monterings- och bruksanvisning

Gasolspis CHEF. Monterings- och bruksanvisning Gasolspis CHEF Monterings- och bruksanvisning Chef 50 x 60 Art.nr 340026 Chef 50 x 60 Art.nr 340028 Chef 60 x 60 Art.nr 340066 Chef 60 x 60 Art.nr 340068 Kära kund, Gratulerar till valet av denna spis

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Casall Inspire PT1. Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR

Casall Inspire PT1. Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR Casall Inspire PT1 Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR www.inspirefitness.net Dec. 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt..... Sida Anvisningar..... 1 Nödvändiga verktyg...

Läs mer

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m SV k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DE TILLBEHÖR SOM HÖR TILL DEN HÄR MODELLEN FINNS ANGIVNA PÅ ETIKETTEN PÅ FÖRPACKNINGENS OVANSIDA. Du kan köpa de

Läs mer

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI MyAGA.se Varmt eller kallt - oändliga möjligheter med gasol. I den här broschyren får du veta mer om gasol och hur du med några enkla grundregler kan ta del av

Läs mer

2ME KOMBIVAGN BREMEN

2ME KOMBIVAGN BREMEN 2ME KOMBIVAGN BREMEN Tack för att ni har valt en Kombivagn från Scandinavian Baby Alliance Läs igenom och spara denna manual för säkrare användning av produkten. Denna produkt är testad och godkänd enligt

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion_MNL_R0_SV_140828.indd 1 Kära kund! Du har precis köpt en enastående kvalitetsprodukt, Cerafit Fusion-setet från Emerald Green Edition. Aluminium och

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

INBYGNADSUGN Modell 8433.70. Översikt av ugnsdetaljer

INBYGNADSUGN Modell 8433.70. Översikt av ugnsdetaljer INBYGNADSUGN Modell 8433.70 Kategori I 3 + CE - godkänd Bruksanvisning installation och service manual. Apparaterna skall installeras av kompetent person, och överensstämmande med landets ( Danmark / Sverige

Läs mer

MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE

MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE BÄTTRE BADRUM SV MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE Art.nr. BG1313SLE BG1313NLE RSK.nr 7303174 7303173 Monteringsanvisning Glimminge 20130508-1.2 Innehåll: Installation av badkar med frontpanel, följ

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning Serie II AVSEDD ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK VIKTIGT: BeefEaters grillar är ENDAST AVSEDDA FÖR UTOMHUSBRUK och får inte användas inomhus, i ett garage eller i något annat slutet

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176 B R U K S A N V I S N I N G Lyktstolpe Hybrid Artikelnummer 9130-1176 Lyktstolpe hybrid FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL A. Lanterna B. Nedre stolpe C. Mellan stolpe D. Övre stolpe E. Övre kruka F. Undre kruka

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Öppning av stugan i Väjern

Öppning av stugan i Väjern Öppning av stugan i Väjern Slå på Ström: Gå in till reglagen som finns utanför rum 7. (Bild 1) Vrid på reglaget där det står HUVUDBRYTARE så pilen pekar åt Nu ska det bli ljust i stugan. (Bild 3) Slå på

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 3/2008 MONTERINGS- OCH SKÖTSELNVISNING IDO Seven D Innehållsförteckning IDO Seven D Måttuppgifter monteringsskena Generell monteringsanvisning för skåp i serien Seven D - fäst monteringsskenor på vägg

Läs mer

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare Användarmanual NORDIC Juicemaskin Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090921 Allmän maskinbeskrivning Allmän beskrivning av juicemaskinen Nordic Nordic är en maskin för kylning av vatten och blandning

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Användarmanual för KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Vinkyl DS180:1103 1 VARNING För att undvika att skada dörrpackningen, se till att ha dörren helt öppen när du drar ut hyllorna. Om aggregatet skall flyttas

Läs mer

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR LÄS INSTRUKTIONERNA I SIN HELHET INNAN DU PÅBÖRJAR INSTALLATIONEN. Anm: Dessa instruktioner gäller för Bennetts standardtrimplan. Kontakta din återförsäljare eller MME

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

HANDHAVANDEINSTRUKTION VETEK VIBRA SUPER 2

HANDHAVANDEINSTRUKTION VETEK VIBRA SUPER 2 HANDHAVANDEINSTRUKTION VETEK VIBRA SUPER 2 Innehåll: Säkerhetsinformation 1 Översikt 2 Uppackning 3 Montering 4-5 Tryckknappshantering 6 Övningar 7-12 Kopplingsschema. El stycklista. 13 Underhåll och felmeddelanden

Läs mer

Användarhandbok för Matavfallskvarn T-serien

Användarhandbok för Matavfallskvarn T-serien Användarhandbok för Matavfallskvarn T-serien Om vi alla hjälps åt kan vi hjälpa vår värld att må bättre GRATTIS DU HAR KÖPT EN HÖGPRESTERANDE AVFALLSKVARN Viktigt läs alla instruktioner noggrant. Behåll

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 B R U K S A N V I S N I N G Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 1 Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 EGENSKAPER Magnetisk motionscykel med manuellt justerbart motstånd i 10 nivåer. Motionscykeln är

Läs mer

HANDBOK FÖR LPG GASOLGRILL

HANDBOK FÖR LPG GASOLGRILL HANDBOK FÖR LPG GASOLGRILL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL Tack för att du köpt en Weber grill. Du har gjort en god investering. Ta nu några minuter i anspråk och skydda den genom att registrera din

Läs mer

Monteringsanvisning. ASSA Entré d12-k1 Behörssats ASSA Entré d12-b1, d12-b2, d12-b3, d12-s1. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Monteringsanvisning. ASSA Entré d12-k1 Behörssats ASSA Entré d12-b1, d12-b2, d12-b3, d12-s1. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Monteringsanvisning ASSA Entré d12-k1 Behörssats ASSA Entré d12-b1, d12-b2, d12-b3, d12-s1 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA d12 cylinder Kopieringsskyddad nyckel Kontrollera

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Manual. Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 26 50. Telefax +46(0)480 44 00 10

Manual. Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 26 50. Telefax +46(0)480 44 00 10 Manual Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A 130404_130404:1 393 56 KALMAR, Sweden Standardkomponenter Klämarm Klämningshuvud Klämarm Frigöringsposition Arbetsposition Greppverktyg Sänkskruv/Fixeringsskruv

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning 2009-12-10 Domlux Montering av fönster 1 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas för extra

Läs mer

Copyright KD-Solskydd 2011. Montering fönstermarkis DA32 & DA42

Copyright KD-Solskydd 2011. Montering fönstermarkis DA32 & DA42 Montering fönstermarkis DA32 & DA42 Tillbehör 2 Tillbehör Alla komponenter är inte standard. Se prislista för mer info Nischkonsol Höger 65 mm Finns som 45, 65, 100, 130 och 185 mm Väggkonsol 10 mm Brytbeslag

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Montageanvisning Maximal Compactkarm

Montageanvisning Maximal Compactkarm Montageanvisning Maximal Compactkarm 1. Börja med att ta ur bågen ur karmen genom att dra ur sprinten i det övre gångjärnet. Tryck med en skruvmejsel in det undre fjädringslåset och vrid till. För sprinten

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

HANDBOK FÖR GASOLGRILL

HANDBOK FÖR GASOLGRILL HANDBOK FÖR GASOLGRILL Tack för att du har köpt en grill från Weber. Ägna någon minut för att skydda den genom att registrera din produkt online på www.weber.com. m VARNING Om du känner lukt av gasol:

Läs mer

Milton Terrassvärmare

Milton Terrassvärmare Milton Terrassvärmare PH-1300 PH-1700 Egenskaper Den ideala lösningen för att förlänga utomhussäsongen. Skapar ett stilfullt och attraktivt uterum. Utstrålar en solliknande strålvärme på en radie om 3-5

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725. Artnr: 000682

MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725. Artnr: 000682 MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725 Artnr: 000682 MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SKJUTPARTIER SAMT FASTA PARTIER Detta är en generell monteringsanvisning för skjutpartier,

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING S INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS SIDAN 4 MILJÖSKYDD SIDAN 4 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG SIDAN 4 KOPPLINGAR SIDAN 5 ATT FYLLA SALTBEHÅLLAREN SIDAN 6 ATT FYLLA SKÖLJMEDELSDOSERAREN

Läs mer

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 10 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125621/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 10 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

Installation instructions, accessories V70 2001. Dragkrok, fast. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories V70 2001. Dragkrok, fast. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Anvisningsnr Version Art. nr. 30668471 1.2 30682095, 30682096 Dragkrok, fast M8901547 Sida 1 / 16 Utrustning A0000162 A0000163 A0000161 A0000172 A0000165 IMG-213560 Sida 2 / 16 IMG-223189 Sida 3 / 16 IMG-213320

Läs mer

1 / 8 125168/ 131022 SPISKÅPA TRINDA XM 2 / 8 125168/ 131022 S INSTALLATION 1 Spiskåpa TRINDA XM är avsedd för montering på vägg. Kåpan har motordrivet spjäll, halogenlampor och metalltrådsfilter. Installation,

Läs mer

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av Sängryggstöd Comfortabel Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Ryggstödet skall placeras på en resår- eller

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C

Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C RO 80 medföljande komponenter. Tappkran (Faucet). Tappkran (genomföringshål i diskbänk 12mm). Övre täckbricka (på diskbänken). Gummitätning under övre täckbrickan.

Läs mer

GASOLGRILL Handbok för LP gasolgrill

GASOLGRILL Handbok för LP gasolgrill GASOLGRILL Handbok för LP gasolgrill #56970 DU MÅSTE LÄSA DENNA HANDBOK INNAN DU ANVÄNDER GASOLGRILLEN. m FARA Om du känner lukt av gasol:. Stäng av gasoltillförseln till enheten.. Släck öppna eldslågor..

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30

Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30 Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30 1 10 9 2 INSTRUKTION MJUKGLASSMASKIN Daglig drift & skötsel På morgonen: 1. Tryck på STOP knappen, sedan på PRODUKTIONS knappen. 2. När maskinen stannat

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6254E

BRUKSANVISNING EE6254E BRUKSANVISNING EE6254E Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Torkskåp ETS 600/650. Installations- och Bruksanvisning

Torkskåp ETS 600/650. Installations- och Bruksanvisning Installations- och Bruksanvisning Torkskåp ETS 600/650 Nimo-Verken AB Box 124 SE-54822 Hova, Tel. 0506 488 00 Fax. 0506 488 10 E-mail: nimo@nimoverken.com www.nimoverken.com Gematech Innovation INNEHÅLL

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR EN KORREKT AVNÄNDNING AV CORTI 24 & 54 ÄGGKLÄCKNINGSMASKIN

INSTRUKTIONER FÖR EN KORREKT AVNÄNDNING AV CORTI 24 & 54 ÄGGKLÄCKNINGSMASKIN Användarmanual för Corti 24 & Corti 54 Beskrivning INSTRUKTIONER FÖR EN KORREKT AVNÄNDNING AV CORTI 24 & 54 ÄGGKLÄCKNINGSMASKIN Uppackning och användning För en bättre och säkrare packning och transport,

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

Gasol för hem- och fritidsmiljö

Gasol för hem- och fritidsmiljö Gasol för hem- och fritidsmiljö Foto: Scanpix 1 Inledning Varje år inträffar ett antal olyckor i samband med att privatpersoner använder gasol. De flesta tillbud sker vid användning av gasolgrillar, men

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Guide för badrumsinstallation

Guide för badrumsinstallation Guide för badrumsinstallation Steg för steg-installation av dina skåp Vi lägger ner mycket arbete på att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att montera och installera din badrumsinredning på egen

Läs mer

Fönstermanual. I Botten av fönstret sitter ett transportskydd, denna bör monteras bort innan installation.

Fönstermanual. I Botten av fönstret sitter ett transportskydd, denna bör monteras bort innan installation. Fönstermanual Grattis till ett bra val av fönsterleverantör. Vi hoppas att ni kommer att vara nöjda med era nya fönster i många år. PVC fönster är ju helt underhållsfria, men rengöring och smörjning och

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer