GASOLGRILL Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill."

Transkript

1 /03 JA 1 GASOLGRILL Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används, kontakta då din handlare.

2 /03 JA 2 Fig 1 H. Glashylla J. Ram till sidohylla D. Sidovägg, höger D. Sidovägg, vänster A. Ben F. Hjul & hjulaxel B. Bottenplatta E. Dörr, höger & vänster C. Baksida Fig 2

3 /03 JA 3 DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN INNEHÅLLER: VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION MONTERINGSINSTRUKTIONER ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER VIKTIG INFORMATION GÖR DIG VÄL FÖRTROGEN MED INNEHÅLLET I DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU MONTERAR IHOP OCH ANVÄNDER GRILLEN Behåll dessa instruktioner för framtida användning. Endast för bruk utomhus använd inte grillen inomhus. Endast för användning av propan/butan med lågt tryck en reduceringsventil med ett tryck på mbar erfordras enbart godkänd slang får användas. Ha alltid gasoltuben avstängd när den inte används. Flytta inte gasolgrillen när den är tänd. Modifiering av gasolgrillen kan vara farlig och är därför inte tillåtet. Använd endast grillen på stadigt plant underlag. Genomför läckagetest varje gång som gasoltuben tas bort och byts. Använd inte grillen inom ett område på 500 mm från brännbart material eller under oskyddat tak eller hölje. Förvara inga brännbara material nära grillen. Använd inte aerosolspray i närheten av grillen. Service får endast utföras av därtill kvalificerad personal kontakta din handlare. Vissa dealr av grillen blir heta var försiktig när du använder grillen bland barn, gamla åldringar eller djur. Om du känner lukten av gasol, stäng då genast av gasoltillförseln. Släck eventuell öppen eld. Kontrollera enligt bruksanvisningen, att det inte finns några läckor. Om lukten finns kvar, kontakta då din handlare eller gasolleverantör omedelbart. Om inte instruktionerna i bruksanvisningen följs, kan allvarliga personskador eller sakskador uppstå. Om du har frågor angående dessa instruktioner, kontakta då din handlare.

4 /03 JA 4 MONTERINGSINSTRUKTIONER Ta ut alla delarna i förpackningen och identifiera eventuella skadade eller obefintliga delar och om sådana finnes kontakta återförsäljaren omedelbart. Följande delar ska finnas: Se Bild 1. A 1x Grillenhet B 1x Brännare C 1x Grillgaller D 1x Lock E 1x Fettuppsamlingsplåt F 1x Slang och regulator Följande delar till vagnen. Se bild 2 A 1x Ben B 1x Bottenhylla C 1x Baksida D 2x Sidohyllor E 2x Dörr, höger och vänster F 1x Hjul och hjulaxel G 2x Stopphjul H 2x Glashyllor J 2x Ram till sidohyllor K 1x Skruvpåse 1. BÖRJAR MED MONTERING AV VAGN OCH GRILLENHET. a) Montering av hjul och axel. Se bild 3 och 4 Vänd vagnen upp och ned på ett mjukt underlag och sätt fast hjulen och axeln. Skjut plastkragarna ut mot hjulen och passa in dem med de rundade kanterna nedåt i skårorna i benens underdel. Kragarnas flänsar ska ligga mot benens utsida. Se till att avståndet mellan hjulet och benet är lika stort på båda sidorna. Tryck på hjulen för att skjuta in kragarna i springorna och pressa sedan hårt på var och en i tur och ordning tills kragen hamnar på plats med ett klickande ljud. b) Fäst stopphjulen på ben enligt bild 5 c) Lägg grillenheten i vagnen. Se bild 6 och 7 Vänd grillen rätt. Hjulen skall vara på den vänstra sidan när du står framför grillen. Två personer bör hjälpas åt att placera grillen (utan galler) i vagnen och stick skruvar med mellanläggsbrickor genom grillens hölje och skruva fast dem i benen. Kontrollera att skruvarna sitter rätt. Observera att skruvarna sätt i båda hålen på grillen baksida, men endast i det nedre på framsidan. Grillkåpans gångjärn måste placeras på insideytorna av gasolgrillen under muttrarna och mellanläggsbrickorna som håller fast benen till resten av gasolgrillen. Se till att gångjärnen sitter på rätt plats en är för den vänstra sidan och den andra för den högra sidan och de passar inte till kåpan om de inte sitter rätt. d) Fäst bottenhyllan enligt bild 8 e) Fäst sidhyllor och baksida. Se bild 9 Den flata sidohyllan är för den högra sidan av grillen och den formade för vänstra sidan av grillen. Se till att sidorna sitter rätt och fäst med 12 mm skruv f) Montera dörrana. Se bild 10 och 11 Skruva först dit handtagen på dörrarna. Skruva fast dörrarna i benen. Stäng dörrarna, och om nödvändig, justera. g) Montera sidohyllor. Se bild 12 Montera sidohyllorna enligt bild 12. Lägg glasskivorna i ramen så att de ligger stadigt och fast. 2. MONTERA GASSPRIDAREN, BRÄNNARNA OCH FETTUPPSAMLINGSPLÅT TILL GASOLGRILLEN. Se bild 13, 14 och 15 Gasspridaren placeras på brännarstödet och hålls fast med hjälp av lokaliseringstappar som sitter i brännarna. Montera varje brännare på gasolgrillen genom att placera dess hals genom det stora hålet på gasolgrillens främre skott och passa in den på ventilmunstycket. Den bakre delen av brännare sänks sedan mot det bakre brännarstödet, där den riktas in efter den gjutna tappen på brännarens undersida i stödets hål. Gör om proceduren för de andra brännarna. Passa in hårnålssprintarna till tapparna på baksidan av brännarna, underifrån brännarstödet. Anm.: Brännarna ska sitta löst på gasoljusteringsskruven. Försök inte sätta fast den eller täta den.

5 /03 JA 5 Fäst knoppen till framsidan av fettuppsamlingsplåten genom att använda de medföljande skruvarna. Skjut in fettuppsamlingsplåten på plats från gasolgrillens framsida under den främre panelen. Skjut in den ända till anslaget. Innan grillas tas i bruk, ska denna plåt fyllas med ett ca 10 mm tjockt lager fettabsorberande, icke brännbart material eller ren torr sand. Materialet måste hållas rent, för att kunna absorbera fett som droppar ner. Om du underlåter att göra detta, kan fettet som samlas fatta eld och brinna. Kontrollera därför regelbundet att det absorberande materialet är luftigt och rent. Om du klär brickan med aluminiumfolie, innan den fylls med absorberande material, så är det lättare att avlägsna materialet när det är indränkt med fett. ANVÄND ALDRIG SÅGSPÅN ELLER ANNAT BRÄNNBART MATERIAL I FETTUPPSAMLINGSPLÅTEN. Se alltid noga till att bricka skjuts in ända till anslaget och att den inte fastnar på undre delen av den främre panelen. 3. MONTERING AV GJUTJÄRNGALLER OCH HÄLL. Placera gjutjärnsgaller och häll i gasolgrillen. Dessa vilar på lister som sitter på insidan av både den främre och den bakre panelen. Gjutjärnskonstruktionen skall tvättas grundligt i varmt vatten innehållande diskmedel, torkas och sedan penslas rejält med matolja, innan den används första gången. 4. Montera locket på grillenheten. Se bild 17 Placera kåpan på gasolgrillen, och rikta in gångjärnen och gångjärnsplattorna. För gångjärnssprintarna genom gångjärnen och plattorna och säkra med stjärnlåsbrickorna. Detta görs enklast om man använder en tub eller hylsa av ungefär samma storlek som insidan av mellanläggsbrickan och knacka in den medan en medhjälpare håller huvudet på gångjärnssprinten med en trä eller metallbit. Dra inte åt stjärnlåsbrickorna för hårt. De behöver inte ligga hårt mot gångjärnssidorna. När gångjärnen är på plats, centralisera kåpan på gasolgrillen, och dra sedan åt bultarna som håller gångjärnsplattorna. 5. Montera handtag till lock. Se bild 18 Lyft upp kåpan till dess öppna position. Sätt huvudena på de sexkantiga bultarna i insänkningen av plaststöden och för dem igenom hålen på framsidan av kåppanelen. Sätt dit de medföljande mellanläggsbrickorna och muttrarna. Dra åt men inte för hårt så att inte kåpans yta eller handtagsstöden skadas. Fäst termometern på framsidan av kåpan, med mellanläggsbrickorna och muttrarna på insidan av kåpan. Dra inte åt muttrarna för hårt. Fäst svängkorgen, där maten kan hållas varm, till insidan av kåpan och passa in krokarna på pivotstöden som är gjutna på insidan av sidogjutformen. Märk väl att beroende på vilken slags matlagning som görs, så kanske inte svängkorgen kan användas med kåpan i det lägre läget. 6. MONTERING AV SLANG OCH REGULATOR OCH GASOLTUB. Se bild 19, 20 och 21 För att ansluta grillen behövs följande: - gasolflaska 6-11 kg. Denna finns att köpa i handeln och kan bytas då den är tom. - en regulator med anslutningstryck 30 mbar. - en slang. Slangkopplingarna är föremonterade. En skadad slang ska omedelbart bytas ut. - såpvatten för test av gasförbindningar Anslutningen sker på följande sätt: 1.: Kontrollera packningen på gasolflaskans ventil. Gör detta också varje gång Du byter flaska. Använd inga extra packningar. 2.: Skruva för hand samman regulatorn och gasolflaskan med hjälp av den vänstergängade muttern på regulatorn. Verktyg är inte nödvändiga och kan skada packningen på gasolflaskan. 3.: Slangen är förmonterad och är således redan fastskruvad i grillens gasventiler. Denna förbindning ska vara hårt åtdragen, kontrollera alltid alla gasförbindningar innan grillen tas i bruk. 4.: Genom att pensla alla kopplingar och slang med såpvatten, kan man kontrollera att gasförbindningarna är täta. Observera att såpvattentesten ej ska göras med öppen låga. 5.: Om det bildas blåsor är det otätt, stäng i så fall genast av gasen och åtgärda omedelbart läckaget eller byt ut de defekta delarna.

6 /03 JA 6 Användning av gasolgrillen. Ställ grillen på ett vågrätt, stabilt, jämnt och ej brännbart underlag på en vindskyddad plats. Beakta att Du håller ett tillräckligt säkerhetsavstånd mellan grillen och brännbara material. Skydda gasolflaskan mot direkt sol och håll den på tillräckligt avstånd till andra värmekällor (max. 50 C). Flytta inte grillen när den är i bruk eller het, och lämna den inte utan uppsikt när den är i bruk. Gasolflaskan ska ställas bredvid grillen på ett sådant sätt, att slangen inte rör vid några heta delar på grillen och inte är skarpt böjd eller spänd. Det är inte tillåtet att ställa gasolflaskan direkt under brännaren. 7. TÄNDA GASOLGRILLEN. Se bild 22 a) Automatisk tändningsreglage: Tryck in vredet och vrid till moturs tills du känner ett fjädrande tryck. Håll vredet i det läget 3-5 sekunder så att gasol kan strömma ut och fortsätt sedan med att vrida moturs till läget HIGH. Håll vredet intryckt tills du ser att brännaren har tänts. När brännaren har tänts, tänds även de intilliggande brännarna tvärs över efter att deras reglage har ställts på HIGH. b) b) Manuell tändning Ställ alla gasolreglage i läge OFF, öppna gasoltubens ventil 1 ½ varv (moturs). Lyft ut ett av gjutjärnsgallren, håll en braständare eller tändsticka utmed brännaren, tryck in brännarens vred och vrid till läge HIGH. Brännaren tänds då på några sekunder. Sätt tillbaka gallret. När brännaren väl har tänts, tänds även de intilliggande brännarna tvärs över efter att deras vred har ställts på HIGH. När vredet står på HIGH bör flammans låga vara ca mm hög, med ett minimum av gult längst ut. För att få minimum läge, vrid vredet moturs till stoppet. 8. STÄNGA AV GASOLGRILLEN När du grillat färdigt, stäng då gasolventilen på tuben helt och hållet (medurs) och ställ alla vred på grillen på OFF. GASOLTUBENS VENTIL SKA ALLTID VARA STÄNGD NÄR GRILLEN INTE ANVÄNDS. 9. GRILLA MED GASOLGRILLEN Innan Du börjar tillagningen, tänd grillen och kontrollerar att gasolreglagen fungerar korrekt. Låt grillen värmas upp i 6-10 minuter, innan Du börjar laga maten. Pensla på matolja på hällarna före användning, så att maten inte fastnar. Vi rekommenderar att Du har en bra kokbok med tips och recept, speciellt avsedd för tillagning med gasolgrill. Grillen får inte täckas helt med tätslutande grillplatta, då grillen kan skadas. Underhåll av gasolgrillen 10. RENGÖRING AV GASOLGRILLEN ANVÄND INGA RENGÖRINGSMEDEL ELLER POLERINGSMEDEL I SPRAYFORM FÖR GASOLGRILLEN, GJUTJÄRNSHÄLLARNA ELLER BRÄNNARNA, EFTERSOM AEROSOLPRODUKTER PÅ HETA YTOR KAN GE UPPHOV TILL KORROSIVA GASER, SOM SKADAR GRILLEN, DU BÖR INTE HELLER ANVÄNDA NÅGRA FRÄTANDE RENGÖRINGSMEDEL, EFTERSOM DE KAN GÖRA MER SKADA ÄN NYTTA. Gjutjärnshällarna När Du avslutat matlagningen, skall Du låta grillen brinna ytterligare 5 minuter på HIGH. Sedan stänger Du av gasolen och skrubbar hällarna med en stålborste för att få bort fastbränt fett och matrester. Därefter penslar Du på matolja på dem medan de fortfarande är varma, för att förhindra att de rostar. Gasolgrillen Avlägsna regelbundet överflödigt fett från grillens insida med hjälp av en plast- eller träskrapa. Du behöver inta ta bort allt fett från insidan. Om Du behöver rengöra grillen helt och hållet, kan Du använda en varm såplösning och en trasa eller mjuk borste. Ta bort gjutjärnshällarna och brännarna före rengöringen. Doppa inte ned gasolreglaget eller -rören i vattnet. Gör små hättor av aluminiumfolie och täck över alla nipplar under rengöringen, så att vatten eller smuts inte kommer in i gasolinjektorn. Gjutjärnsbrännarna Vid normal användning räcker det med att låta gasolgrillen brinna på HIGH i 5 minuter efter matlagningen, för att brännarna skall kunna bränna bort överflödigt fett och därmed hållas rena. Om Du upptäcker att fett har ansamlats på brännarna, skrubbar Du dem med en stålborste efter det att de har brunnit i 5 minuter på HIGH enligt ovan. ANVÄND SKYDDSHANDSKAR NÄR DU HANTERAR BRÄNNARNA. ANNARS KAN DU FÅ SVÅRA BRÄNNSKADOR. Demontera brännarna från grillen, borsta av dem och kontrollera att öppningarna för flammorna är helt fria från smuts. Använd ett uträtat gem eller en tandpetare av trä för att rengöra igensatta öppningar. Sätt tillbaka brännarna enligt beskrivning i del 3, bild 2. Kontrollera att de fungerar. Fettuppsamlingsplåt

7 /03 JA 7 Efter varje användning, kontrollera fettupptagningen i det absorberande materialet. Ta bort det materialet, om det är fullt med fett, och ersätt med nytt, löst material. OBS! VAR MYCKET NOGA MED ATT SE TILL ATT FETTUPPSAMLINGSBRICKAN ÄR FYLLD MED TORR OCH LÖS ABSORBERANDE MATERIAL. ANVÄND TILL EXEMPEL FINARE SAND. BRINNANDE FETT KAN SKADA GRILLEN REJÄLT. 11. UNDERHÅLL AV GASOLGRILLEN Gasoltub Varje gång Du låter fylla på gasoltuben får Du tuben kontrollerad och blir informerad, om något fel föreligger. När den fyllts på, kontrollera leverantörer alltid att inget läckage förligger, innan Du får tillbaka tuben. Slang och regulator Du bör kontrollera slangen och regulator varje gång Du använder grillen. Kontrollera att O-ringen och tätningen på regulatorn inte uppvisar några sprickor eller andra skador. Se till att slangklämmorna och kopplingar är täta. Vid skada, byt ut slang och reduceringsventil mot nya godkända sådana. Grill STÄNG AV GASOLVENTILEN PÅ TUBEN, INNAN DU UTFÖR NÅGRA UNDERHÅLLSARBETEN. Gasolgrillen bör inspekteras och kontrolleras varje år av en fackman. Detta kan Du får hjälp med genom Din handlare. All användning av icke originaldelar eller modifierade delar kan innebära fara och förorsaka personskador eller sakskador. Använd endast originaldelar. Du kan kontrollera och rengöra injektorerna genom att ta av brännarna från grillen och sedan med hjälp av en hylsnyckel eller skruvnyckel skruva loss injektorerna från gasolreglagets främre del. Eventuellt förekommande smuts eller fett kan Du avlägsna med hjälp av ett uträtat gem eller genom att blåsa lätt med kompressorluft. Sätt tillbaka injektorerna men dra inte åt för hårt. Beträffande montering av brännarna, se del 3, bild 3. Injektorstorleken är 1,05 mm och finns inpräglad på injektorns främre del. Brännarna Om gasolgrillen inte har använts på en längre tid, bör Du kontrollera att det inte finns några spindelväv, insektsbon etc. på brännarna. Detta kan annars ge upphov till att gasol läcker ut via de stora luftöppningarna på brännarrörens sidor, fattar eld och skadar grillen. Om en brännare är igensatt, tar Du av den och rengör rörens insida med en flaskborste, piprensare eller en lång böjlig tråd. Är det gott om spindlar i trakten, så bör Du rengöra brännarna en eller ett par gånger per månad. Kontrollera alltid, att brännarna sitter korrekt på gasolreglaget, när de sätts på plats igen. Använd inte grillen, om brännarna inte sitter ordentligt, eftersom detta kan leda till skador på grillen. 12. FÖRVARING AV GASOLTUB När grillen inte används, måste Du ställa gasoltubens ventil på OFF och förvara gasolgrillen och gasoltuben tillsammans utomhus på en torr och ventilerad plats. FÖRVARA DEM INTE i garage, skjul eller annat slutet utrymme. Förvara inga gasoltuber på vagnens nedre hylla. Förvara gasoltuber utomhus på en väl ventilerad plats, inte i närheten av öppen eld eller heta ytor och utom räckhåll för barn. ENDAST om gasoltuben tagits bort från gasolgrillen och förvaras enligt ovan, kan grillen och vagnen förvaras inomhus. Vi rekommenderar att täcka över grillen med ett vinyl- eller plastskydd när den inte används som skydd för damm och smuts. Kontrollera minst en gång i månaden (oftare, om grillen används flitigt), att det i området kring grillen inte förkommer något brännbart material, brännbar vätska eller gaser. Se också till att ventilationen är god. 13. TRANSPORT AV GASOLGRILLEN Gasoltuben Gasoltuben måste alltid transporteras och förvaras upprättstående. Lägg den inte på sidan. Kontrollera alltid att gasolventilen är helt stängd och använd säkerhetskåpan, om en sådan finns tillgängligt. Förvara aldrig tuben på ett ställe, där den kan utsättas för hög värme, exempelvis en stängd bil eller utsatt för direkt solljus. Låt aldrig barn fingra på eller leka med gasoltuben. Gasolgrillen och vagnen Flytta aldrig gasolgrillen medan den är tänd. Stäng av gasolen och låt grillen svalna, innan Du flyttar på den. Se till att fettuppsamlingsbrickan sitter säkert och att inget fett eller fetabsorberande material spillts under flyttningen. Om gasoltuben är upphängd, se till att den sitter ordentligt fast i kroken. Kontrollera grillen efter flyttningen. Se till att gasoltuben sitter säkert och att alla gasolanslutningar är täta. Kontrollera att gasolslangen inte vidrör gasolgrillens hölje, att brännarna sitter korrekt, att hällarna inte glidit ur läge och att fettuppsamlingsbrickan sitter ordentligt på plats och är fylld med rent absorberande material. 14. TILLBEHÖR Be Din handlare om förslag på lämpliga tillbehör till Din gasolgrill. Det finns många att välja på. Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar. Landmann Skandinavia AB, Storgatan 70, Skillingaryd eller Landmann Norge A/S, Haraldrudveien 1-3, N-0581 OSLO

8 /03 JA 8 Fig 3 Fig 4 Fig 5 Fig 6 Fig 7 Fig 8

9 /03 JA 9

10 /03 JA 10

11 /03 JA 11 Fig 20 Fig 21a Fig 21b Fig22

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

EXECUTIVE. For Outdoor Use Only #1440-652

EXECUTIVE. For Outdoor Use Only #1440-652 EXECUTIVE For Outdoor Use Only #1440-652 Instruktionsbok Välkommen Vi gratulerar till ditt inköp av Mosquito Magnet. Nu kan du börja njuta av din uteplats igen. Mosquito Magnet är den ledande myggfällan

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer

Bruksanvisning. Spis SK6551

Bruksanvisning. Spis SK6551 SV Bruksanvisning Spis SK6551 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 5 Innan maskinen används första gången 6 Häll daglig användning 7 Häll - Råd och tips 7 Häll underhåll

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

FÖRBEREDELSER. Läs före användning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. BILAGA

FÖRBEREDELSER. Läs före användning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. BILAGA Läs före användning. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD Läs när ytterligare information behövs. NYTTOSÖMMAR BILAGA Datorstyrd symaskin Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Läs dessa säkerhetsanvisningar

Läs mer

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE Emineo Basic One-tool Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Emineo tillverkas av Handicare.

Läs mer

-Dess mjuka och flexibla molekylstruktur med milt slipande egenskaper gör den till en förträfflig rengörare.

-Dess mjuka och flexibla molekylstruktur med milt slipande egenskaper gör den till en förträfflig rengörare. Vad är bikarbonat. NaHCO3 Bikarbonat Natriumbikarbonat Tvåfalt kolsyrat natron Dubbelsoda Soda-aska Det är en fullständigt ofarlig produkt. Skulle ett barn av misstag stoppa det i munnen så spottar de

Läs mer

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING!

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! Använd aldrig löpbandet innan du har fäst säkerhetsklämman i kläderna. Om du drabbas av bröstsmärta eller annan smärta, illamående,

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Bruksanvisning. www.tefal.com

Bruksanvisning. www.tefal.com FR NL D I SV FI DA EN NO Bruksanvisning www.tefal.com A B C D E F G H I J K N O L M Fig 1 Fig 2 Fig 3 CLICK 2 3 1 3 Fig 4 Fig 5 Fig 6 Fig 7 Fig 8 Fig 9 Fig 10 Fig 11 Fig 12 Fig 13 Fig 14 Viktiga försiktighetsåtgärder

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 10 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

Har du koll? Förebygga och agera vid brand

Har du koll? Förebygga och agera vid brand Lärarhandledning Har du koll? Förebygga och agera vid brand Förebygga brand Här ges förslag på uppgifter och övningar kring hur man förebygger brand och hur man gör om det väl börjar brinna. Utgångspunkten

Läs mer

Legend 2 Bruksanvisning

Legend 2 Bruksanvisning Legend 2 Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Legend 2 tillverkas av Handicare Produksjon

Läs mer

TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar

TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar Instruktionsmanual TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar Denna manual skall läsas och förstås innan produkten tas i bruk eller servas. A.0200.310 IM-TA/03.00 SV (01/2011) EG-försäkran om överensstämmelse

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTRUKTIONSBOK KABE 99

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTRUKTIONSBOK KABE 99 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTRUKTIONSBOK KABE 99 TEKNISK INFORMATION. 2 Identitetsuppgifter Måttuppgifter Kaross Chassi Stödben Däck Stödhjul Koppling Axlar SKÖTSEL OCH SMÖRJNING.. 9 Skötselschema axlar och

Läs mer

MONTERINGSANVISNING CAR-IN garageport

MONTERINGSANVISNING CAR-IN garageport K081064 (05-02-01) MONTERINGSANVISNING CAR-IN garageport SE VIKTIGT! Läs igenom hela anvisningen innan arbetet påbörjas! Denna garageport är endast avsedd för användning i privat (ej industriellt) bruk.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Cirrus 4 MB3170-SE-C

BRUKSANVISNING. Cirrus 4 MB3170-SE-C BRUKSNVISNING Cirrus 4 SV -C Inledning Vi gratulerar till ett bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien Vi rekommenderar, för din egen säkerhet

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

Glasfiber handbok för nybörjare.

Glasfiber handbok för nybörjare. Glasfiber handbok för nybörjare. Med tanke på att det verkar finnas ett stort intresse att vilja lära sig gjuta i glasfiber så tänkte jag att jag skulle skriva en liten handbok i ämnet som förklarar från

Läs mer

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W Handbok för Användare SV ECO30112W ECO38112W We were thinking of you when we made this product SV electrolux 3 Välkommen till Electrolux! Tack för valet av en förstklassig Electrolux produkt som vi hoppas

Läs mer

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one referenshandboken Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Dokumentationen får inte kopieras, reproduceras eller översättas till något annat språk utan föregående skriftligt medgivande

Läs mer

Instruktionsbok, Bruksanvisning EFT 7406 EFT 6406 Brugsvejledning, Liesituuletin S N DK FIN

Instruktionsbok, Bruksanvisning EFT 7406 EFT 6406 Brugsvejledning, Liesituuletin S N DK FIN Instruktionsbok, Bruksanvisning EFT 706 EFT 606 Brugsvejledning, Liesituuletin S N DK FIN S Innehållsförteckning N Innholdsfortegnelse 0 DK Indholdsfortegnelse 8 FIN Sisällysluettelo 6 Innehållsförteckning

Läs mer

TopAir TA-20/25 Tryckluftsdrivna membranpumpar

TopAir TA-20/25 Tryckluftsdrivna membranpumpar Instruktionsmanual TopAir TA-20/25 Tryckluftsdrivna membranpumpar Denna manual skall läsas och förstås innan produkten tas i bruk eller servas. EG-försäkran om överensstämmelse (Direktiv 98/37/EG, Bilaga

Läs mer

Läs hela bruk sa nvi snin gen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början!

Läs hela bruk sa nvi snin gen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början! Läs hela bruk sa nvi snin gen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början! Innehållsförteckning sid Innan Du använder spisen första gången... Fakta om plattor...5

Läs mer

Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies. Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev

Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies. Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev Stefan Fors, Västerås NF SWE 351 Juni 14 2007 Bild 1.1, vår egen Volvo Penta MD5A tillverkad

Läs mer

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Inteo serien IN-9 Bakom-örat hörapparat Din hörapparat, öroninsats och tillbehör, ser kanske inte exakt likadant ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra

Läs mer