B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer (lila), (grön)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)"

Transkript

1 B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer (lila), (grön) 1

2 Dammsugare Artikelnummer (lila), (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara den för framtida bruk. Låt bruksanvisningen följa med om du lånar ut dammsugaren. Att inte följa säkerhetsföreskrifterna kan antingen leda till personskada eller att dammsugaren skadas. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår om instruktionerna i bruksanvisningen inte följs. ANVISNINGAR Anvisningar avsedda för din säkerhet är markerade med en varningstriangel. Läs dessa anvisningar för att undvika personskador och skador på dammsugaren. VARNING! Möjlig risk för personskador. VARNING! Möjlig risk att dammsugaren eller andra föremål skadas. SÄKERHET Lämna aldrig dammsugaren utan uppsikt när stickproppen sitter i eluttaget. Var särskilt observant när barn och andra personer som inte kan bedöma fara är närvarande. Dra ut stickproppen ur eluttaget när dammsugaren inte används eller när du tar bort dammpåsen. Dammsugaren är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristfällig erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller får instruktioner angående hur dammsugaren ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn måste övervakas för att säkerställa att de inte leker med dammsugaren. RÄTT ANVÄNDNING Använd dammsugaren endast för rengöring av normalt smutsiga golv, mattor och gardiner. Använd inte dammsugaren till andra ändamål än den är avsedd för. Använd inte dammsugaren för rengöring av husdjur. Dammsugaren är endast avsedd för användning i hushåll. Den ska inte användas i kommersiella sammanhang. Dammsugaren får inte användas för dammsugning av: Hår, fingrar och andra kroppsdelar som kan sugas in och skadas. Rikta inte dammsugarens munstycke mot din kropp. Smala klädesplagg, t ex skosnören, halsdukar m m, som kan sugas in och orsaka personskada. Vatten och andra vätskor, särskilt fukt från mattrengöringsmedel. Fukt inne i dammsugaren kan leda till kortslutning. Dammsugning av toner till laserskrivare, kopieringsmaskiner och liknande som kan leda till brand eller explosion. 2

3 Glödande kol, cigarettfimpar, tändstickor och andra heta, rykande rykande eller brinnande föremål. Vassa föremål, t ex glas, nålar, skruvar, mynt osv. Plocka upp sådana föremål innan du börjar dammsugningen. Dammpåsen och slangen kan skadas. Plast, cement, byggdamm, makeup osv som kan täppa till filtret och förstöra dammsugaren. Lättantändliga material, t ex bensin. Använd inte dammsugaren i rum fyllda med explosiva vätskor eller i slutna utrymmen fyllda med ångor från oljebaserad färg, thinner, malmedel, lättantändligt damm eller andra explosiva eller giftiga ämnen. Giftiga ämnen, t ex klorin, ammoniak, avloppsrengöring osv. Använd inte dammsugaren utan filter. Stäng av dammsugaren innan du drar ut stickproppen ur eluttaget. Dra alltid ut stickproppen ur eluttaget innan du ansluter slangen. Ryck inte i elkabeln när du rullar in den. Var extra försiktig när du dammsuger trappor. Använd inte dammsugaren utomhus, på våta ytor eller i fuktig miljö. Förvara dammsugaren i torrt och svalt utrymme. Stoppa inga föremål i ventilationsöppningarna. Är någon av ventilationsöppningarna blockerad kan luften inte cirkulera fritt. Håll ventilationsöppningarna fria från damm, hår och annat som kan blockera luftflödet. Stäng av dammsugaren och avlägsna de blockerande föremålen. Se till att hår, löst sittande kläder, fingrar och övriga kroppsdelar inte kommer för nära dammsugarens öppningar och rörliga delar. Använd endast tillbehör rekommenderade av tillverkaren. Använd inte dammsugaren nära värmefläktar och värmeelement. Om du hör ett visslande ljud från dammsugaren och märker att sugförmågan har minskat, stäng av dammsugaren, dra ut stickproppen ur eluttaget och rengör luftfiltret. ELEKTRISK SÄKERHET Undvik elstöt genom att följa nedanstående anvisningar: Använd inte dammsugaren när du har våta händer. Ryck inte i elkabeln utan håll i stickproppen när du kopplar dammsugaren från strömmen. Håll inte i elkabeln när du flyttar dammsugaren, använd handtag. Se till att elkabeln inte blir böjd eller tilltrasslad och att den inte kommer i kontakt med heta föremål. 3

4 Kläm inte elkabeln mellan dörren och se till att elkabeln inte kommer i kontakt med vassa föremål. Kör inte över elkabeln med dammsugaren. Vid användning av förlängningskabel, använd endast en sådan som motsvarar dammsugarens elektriska krav. Sänk aldrig dammsugaren i vatten eller annan vätska. Använd dammsugaren endast i torra utrymmen och inomhus. Spänningen i eluttaget måste vara samma som den som anges på dammsugarens märkskylt. Felaktig spänning kan förstöra dammsugaren. Skadad elkabel måste bytas ut av en behörig elektriker. VARNING! Om föreskriften inte efterföljs kan en olycka leda till allvarlig person- eller egendomsskada. BESKRIVNING Slang Inställning av sugstyrka Handtag Rör Kabelvinda Slanganslutning Golvmunstycke Strömbrytare Indikering för full påse Bärhandtag Lock 4

5 IHOPSÄTTNING Anslut slangen till dammsugaren. För att ta bort slangen, tryck på knappen på slangens ände och koppla loss slangen från luftintaget. Anslutning av förlängningsrör och tillbehör. Anslut röret till handtaget. Anslut förlängningsröret. Anslut munstyckett till förlängningsröret. ANVÄNDNING Rulla ut elkabeln till önskad längd och stoppa stickproppen i eluttaget. Den gula markeringen på elkabeln visar rekommenderad längd. Dra inte ut elkabeln längre än till den röda markeringen. För att rulla in elkabeln, tryck med ena handen på knappen till sladdvindan och håll med andra handen i elkabeln så att den blir rak. Tryck på strömbrytaren. Vi rekommenderar att ställa sugstyrkan till MIN innan dammsugaren startas. Gul Röd 5

6 TILLBEHÖR Detta munstycke används för hårda golv (med borste) och mattor (utan borste). Smalt munstycke används för rengöring av element, hörn, kanter, lådor etc. Smalt munstycke med borste används för rengöring av gardiner, lampskärmar och andra ömtåliga föremål. BYTE AV DAMMPÅSE Tryck på knappen och öppna dammsugarens framsida. 6 Ta bort dammsugarslangen innan du byter dammpåsen.

7 Ta ut dammpåsen och lägg i en ny dammpåse. Stäng framsidan. UNDERHÅLL Dra ut stickproppen ur eluttaget innan du rengör dammsugaren. Torka av dammsugarens hölje med en torr trasa. Förvara dammsugaren på en torr och väl ventilerad plats utom räckhåll för barn. När motorfiltret blir smutsigt, ta ut det och tvätta det i ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel. Låt filtret torka helt innan du lägger det tillbaka. 7

8 B R U K S A N V I S N I N G TEKNISKA DATA Spänning 230V~50Hz Effekt Max 1400W Kabellängd 4,5m Räckvidd Cirka 8m Dammkapacitet 1,5 liter 2-delat metallrör Sugeffekt 200W Vikt 4,1kg Mått 338x240x204mm REKLAMATIONSRÄTT Enligt gällande lag ska produkten vid reklamation lämnas in på inköpsstället och maskinstämplat kvitto bifogas. Användaren är ansvarig för eventuella skador på produkten om produkten används till ändamål den inte är avsedd för eller om bruksanvisningen inte följs. Reklamationsrätten gäller i sådant fall inte. INFORMATION OM MILJÖFARLIGT AVFALL Uttjänta elektroniska produkter får ej slängas med vanligt hushållsavfall utan de ska lämnas till en återvinningsstation. Kontrollera med din kommun eller återförsäljare för ytterligare information om återvinning eller återvinningsstationer. 8 Vid frågor kontakta i första hand Rusta-Contact, tel Konsumentkontakt: Rusta-butikerna Inköp/Marknadskontor Box 5064, Upplands Väsby

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL HR S.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:38 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

Läs mer

Elektronisk personvåg med kroppsanalys

Elektronisk personvåg med kroppsanalys B R U K S A N V I S N I N G Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 1 Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 Förutom vikt mäter vågen kroppsfett, vattenhalt,

Läs mer

Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov.

Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov. DM 285 Fi Bästa kund, Var vänlig läs noga igenom dessa bruksanvisningar innan du installerar eller börjar använda diskmaskinen. Dessa anvisningar är avsedda att förebygga risken för personskador och/eller

Läs mer

Handbok MEDDELANDE FRÅN REXAIR SKRITLIG GARANTI

Handbok MEDDELANDE FRÅN REXAIR SKRITLIG GARANTI MEDDELANDE FRÅN REXAIR SKRITLIG GARANTI R13453C-0 Rexair 2007 REXAIR, säljer Rainbow dammsugare bara till fristående auktoriserade återförsäljare med erfarenhet av direkt hem försäljning. Eftersom Rexair

Läs mer

BRUKSANVISNING KOBOLD VK150 DAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR

BRUKSANVISNING KOBOLD VK150 DAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR BRUKSANVISNING KOBOLD VK150 DAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR INNEHÅLL Produktöversikt... 4 Inledning... 5 1 För din säkerhet... 7 1.1 Avsedd användning...7 1.2 Varningar för faror...10 1.3 Risknivåer...14 2 Kom

Läs mer

BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING

BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING 362009 / 362012 TILL FRAMTIDA BRUK INNEHÅLL Kort inledning. 1 Säkerhetsföreskrifter 2 Tekniska specifikationer.... 4 Namn på delar...... 5 Tillbehör.. 6 Kontrollpanel

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING FÖR Kaffebryggare för termosmugg Innehållsförteckning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER för Kaffebryggare för termosmugg Viktiga säkerhetsföreskrifter... 6 Krav på elektrisk utrustning... 8 Avfallshantering

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWT 126450 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWT 126450 W bruksanvisning Tvättmaskin EWT 126450 W 2 electrolux 1 2 1. Kontrollpanel 2. Lockhandtag 3. Filterlucka 4. Spak för att flytta produkten 5. Justerbara fötter 3 4 5 Kontrollpanelen 1 2 3 4 5 6 1. Programväljare

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

SKIVSPELARE I PLAST MED INSPELARE FÖR DATOR

SKIVSPELARE I PLAST MED INSPELARE FÖR DATOR SKIVSPELARE I PLAST MED INSPELARE FÖR DATOR MODELL: VPL-100 ANVÄNDARHANDBOK LÄS IGENOM HELA ANVÄNDARHANDBOKEN INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN OCH SPARA DEN FÖR EVENTUELLA FRAMTIDA BEHOV. 1 SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs mer

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Instruktionsbok Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Index 1 Säkerhetsföreskrifter och varningar...3 2 Beskrivning...4 3 Innan du börjar

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

Värmepumpstorktumlare

Värmepumpstorktumlare DV90F5E6HGW-03297D-02_SV_130826.indd 1 2013-08-26 5:17:32 DV9-serien DV8-serien DV7-serien Värmepumpstorktumlare bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100% återvinningsbart papper. imagine

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är uteslutande avsedd för att tvätta och centrifugera maskintvättbara persedlar i mängder som är normala för privata hushåll. Följ instruktionerna som ges i denna bruksanvisning,

Läs mer

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-S NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:12 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING

Läs mer

Bruksanvisning Kaffemaskin

Bruksanvisning Kaffemaskin Bruksanvisning Kaffemaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar kaffemaskinen i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på kaffemaskinen. sv-se M.-Nr. 09 821 910

Läs mer

Slipapparat med dammsugare BaehrTec A800

Slipapparat med dammsugare BaehrTec A800 Slipapparat med dammsugare BaehrTec A800 Art nr 125051 Manual Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Användarnoteringar 1.2 Symboler 1.2.1 Symboler i denna manual 1.2.2 Märkningsskylt, förklaring 1.2.3

Läs mer

SÄKERHETSANVISNINGAR:

SÄKERHETSANVISNINGAR: KR_MINI-BLENDER_PERFECT-MIX_8080012620_MISE EN PAGE 07/05/13 15:50 Page65 Français Svenska BESKRIVNING A Motorenhet B Knapp 2: hög hastighet C Knapp 1: låg hastighet D Blender med bägare D1 Knivdel med

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT Manual.sv.dok.qxd 07-01-2007 13:47 Side A Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten. Spara bruksanvisningen för senare bruk. DELAD TYP LUFTKONDITIONERINGSAPPARAT

Läs mer

bruksanvisning Spis EKC60150/EKC70150

bruksanvisning Spis EKC60150/EKC70150 bruksanvisning Spis EKC60150/EKC70150 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinstruktioner 2 Beskrivning av produkten 4 Före första

Läs mer

We Bring Wellness APM-1010DH

We Bring Wellness APM-1010DH Läs igenom den här handboken noga innan du använder enheten. Spara handboken för framtida bruk. LUFTRENARE We Bring Wellness APM-1010DH Användarinstruktioner FUNKTIONER Innovativt ANTI-FLU HEPA -filtersystem

Läs mer