Elektronisk personvåg med kroppsanalys

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elektronisk personvåg med kroppsanalys"

Transkript

1 B R U K S A N V I S N I N G Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer

2 Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer Förutom vikt mäter vågen kroppsfett, vattenhalt, muskelmassa och benmassa. Du kan dagligen kontrollera förändringar i din kropp och använda informationen som referens. Med hänsyn till din längd, vikt och ålder får du rekommendationer om ditt kaloriintag som hjälper dig att kontrollera din vikt. Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda vågen. FUNKTIONER Den känsliga sensorn garanterar hög precision. Multifunktion: mätning av kroppsfett, vattenhalt, muskelmassa och benmassa i procent. Rekommendation till kaloriintag. Inbyggt minne för 12 olika användare. Val mellan normal vägning (inget behov av inställningar), automatisk vägning med inställningar och efterföljande vägning med tillägg. Indikering av låg batterinivå och överbelastning. TIPS VÄGNING Vågen startar när man ställer sig på den. Väg dig alltid två gånger och använd den andra vägningen som rätt resultat. Ta av skor och strumpor och torka av fötterna innan du ställer dig på vågen. Ställ dig på vågen försiktigt hoppa inte på vågen. Ställ dig aldrig på vågens kant och håll god balans under vägningen. Vi rekommenderar att du väger dig vid samma tidpunkt på dagen. Vägnings- och mätresultatet kan bli missvisande efter intensiv träning, vid överdriven bantning och under andra förhållanden som torkar ut kroppen. Placera vågen på ett plant och fast underlag. Stå still under vägningen. Placera inte vågen nära starka magnetiska fält. Tänk på att halkrisk uppstår om du placerar vågen på vått golv. Vägnings- och mätresultatet kan vara missvisande för barn under 10 år, vuxna över 70 år samt kroppsbyggare och höpresterande idrottsmän. Gravida kvinnor, personer med onormal vätskeansamling i kroppen, personer med dialyskrävande njursvikt, personer med pacemaker och annan inopererad medicinsk utrustning bör inte använda vågen. SÄKERHET Mätningsresultat av kroppsfett och kroppsvätska bör inte användas i medicinska syften, det ska endast betraktas som referens. Prata med din läkare om kroppsfettet och kroppsvätskan ligger över normal nivå. 2

3 OMFÅNG, VIKT- OCH MÅTTENHETER Vikt kg Fett % Vätska % Muskler % Ben % Kalorier Omfång 4,0 66,0 27,5 66,0 20,0 56,0 2,0 20,0 Måttenheter 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1 kcal BYTE AV BATTERI Positiv sida 1 st lithiumbatteri CR2032 (medföljer). Ta bort skyddsplasten vid batteriet på vågens undersida. Öppna batterifacket. Ta ut det uttjänta batteriet med hjälp av ett spetsigt föremål. Lägg det nya batteriets ena sida under batterihållaren och tryck ner batteriets andra sida. MANÖVERPILAR Starta vågen och gör inställningar med hjälp av manöverpilarna. Öka värdet med ett steg för varje tryck. Håll pilen intryckt för snabbare ökning. Minska värdet med ett steg för varje tryck. Håll pilen intryckt för snabbare minskning. LCD-DISPLAY Minneskod Längd Ålder Kön Vattenhalt Fett, muskler, ben i procent Indikering av fettstatus Vikt Kalorier 3

4 INSTÄLLNING AV VIKT Om din vågmodell har funktionen där du kan välja mellan kg och lb (pound), tryck på knappen för byte av viktenhet som finns på vågens undersida. Vågen ska vara avstängd. När vågen är påslagen visar displayen den inställda viktenheten. Tryck på knappen nästa gång du vill byta viktenheten. Tryck Tryck Vågen stängs automatiskt av efter 3 sekunder. Den valda viktenheten aktiveras när vågen startas igen. Vid inställning av lb är den förinställda längden i feet. Vid inställning av kg är den förinställda längden i cm. VÄGNING NORMAL VÄGNING För normal vägning behövs inga inställningar. AUTOMATISK VÄGNING MED INSTÄLLNINGAR Ställ dig på vågen Installera batteriet och placera vågen på golvet Visa din vikt Siffrorna blinkar i början, sedan lyser de stadigt 4

5 EFTERFÖLJANDE VÄGNING MED TILLÄGG Ytterligare belastning kan läggas till när siffrorna har slutat blinka. För att en ny avläsning kan göras måste varje vikttillägg vara högre än 2 kg. Exempel: Om du vill väga ditt barn, kan du väga dig själv först och sedan hålla barnet utan att behöva stiga av vågen. Vågen visar den andra vikten. Om du räknar bort den första vikten från den nya, andra vikten blir skillnaden vikten av ditt barn. Håll ditt barn utan att stiga av vågen Siffrorna blinkar i början, sedan lyser de stadigt Displayen visar den totala vikten 5

6 KROPPSFETT, KROPPSVÄTSKA, MUSKLER, BEN, KALORIER INSTÄLLNING AV PERSONLIGA PARAMETRAR Vid första användning, när du har installerat batteriet och startar vågen, är inställningarna enligt nedan: Minne Kön Längd Ålder 1 Man 165 cm/ Parametrarna kan ställas in enligt nedan: Minne Kön Längd Ålder 1 12 Man/kvinna cm Exempel på inställningar (tredje användare, kvinna, 168 cm, 26 år gammal): Avstängd Tryck på SET (ON/ SET) för att starta vågen Förinställda parametrar Tryck på pilen upp eller ned för att välja användarkod Tryck på SET (ON/ SET) för att bekräfta och gå till nästa inställning Tryck på SET (ON/ SET) för att bekräfta och gå till nästa inställning Tryck på pilen upp eller ned för att välja kön Tryck på pilen upp eller ned och ställ in längd Tryck på SET (ON/SET) för att bekräfta och gå till nästa inställning Tryck på pilen upp eller ned för att välja ålder Rör med foten vid vågen Avstängd Displayen visar 0.0 Om ingenting görs inom 6 sekunder lagras de inställda parametrarna automatiskt och displayen visar 0. Mätningen startar med mätning av kroppsfett. Om displayen under inställningarna visar 0, tryck SET (ON/SET) och håll den intryckt i 3 sekunder för att komma tillbaka till inställningsläget och fortsätta med inställningarna. 6

7 STARTA MÄTNINGEN Se till att dina fötter rör vid metallelektroderna på vågen, annars kan inte kroppsfettet mätas. För att få så exakt mätresultat som möjligt, ta av dig skor och strumpor innan du ställer dig på vågen. Exempel. Bilden nedan visar mätningsresultat av en tredje användare, kvinna, 168 cm, 28 år. Avstängd Tryck SET (ON/ SET) för att starta vågen Visa sista användares parametrar eller förinställda parametrar Tryck på pilen och välj användarkoden eller återställ parametrar Rör med foten vid vågen Viktavläsningen blinkar en gång Vänta tills siffrorna lyser stadigt Ställ dig försiktigt på vågen (båda fötterna ska röra vid metallelektroderna) Displayen visar 0.0 Mätning Mätresultaten visas 3 gånger och sparas. Nästa gång samma användare väger sig visas mätresultaten igen. Vikt 52,8 kg, fettstatus, kroppsfett 23,8%, vattenhalt 52,3%, muskler 37,2%, ben 12%, kalorier 1840 Automatisk avstängning 7

8 VARNINGSINDIKATORER Låg batterinivå. Byt ut batteriet. Överbelastning. Personens vikt överstiger vågens maximala kapacitet. Stig av vågen för att undvika att vågen skadas. Lågt kroppsfett. Ät näringsriktig mat och ta hand om dig själv. Högt kroppsfett. Se över dina matvanor och motionera mer. Testa igen. Det finns ett problem, testa igen för korrekt resultat. OM KROPPSFETT Mätresultatet av fett i kroppen i procent visar kroppens fettinnehåll. Fettinnehållet i den mänskliga kroppen är på konstant nivå. Större fettmängd i kroppen än den konstanta kan påverka metabolismen negativt med olika sjukdomar som följd. Här gäller det gamla ordspråket Övervikten är grogrund för sjukdom. 8

9 INNEHÅLL AV VÄTSKA OCH FETT I KROPPEN Efter vägningen kan du som referens jämföra dina värden med värdena i tabellen nedan. Ålder Fett kvinna, % Vätska kvinna, % Fett man, % Vätska man, % Status Display 30 4,0 16,0 66,0 57,8 4,0 11,0 66,0 61,2 För smal 16,1 20,5 57,7 54,7 11,1 15,5 61,1-58,1 Smal 20,6 25,0 54,6 51,6 15,6 20,0 58,0 55,0 Normal 25,1 30,5 51,5 47,8 20,1 24,5 54,9 51,9 Övervikt 30,6 60,0 47,7 27,5 24,6 60,0 51,8 27,5 Fetma 30 4,0 20,0 66,0 55,0 4,0 15,0 66,0 58,4 För smal 20,1 25,0 54,9 51,6 15,1 19,5 58,3 55,3 Smal 25,1 30,0 51,5 48,1 19,6 24,0 55,2 52,3 Normal 30,1 35,0 48,0 44,7 24,1 28,5 52,2 49,2 Övervikt 35,1 60,0 44,6 27,5 28,6 60,0 49,1 27,5 Fetma KALORIER KALORIER OCH ENERGIFÖRBRUKNING Dataavläsningen indikerar energin du behöver för den dagliga metabolismen. Energin får du genom vanliga aktiviteter som rekommenderars för din vikt, längd, ålder och kön. KALORIER OCH VIKTMINSKNING Att ha kontroll över sitt kaloriintag kombinerat med rätt motion är en effektiv väg till viktminskning. Det är en enkel teori: Viktminskning grundar sig på obalans mellan ditt energiintag och din energiförbrukning, och det är denna obalans du ska uppnå. Om du äter mindre än du förbränner under dagens lopp, kan du inte undvika att gå ner i vikt. UNDERHÅLL Tänk på att vågen kan bli hal när den är våt. Se därför till att vågen är torr innan du använder den. Stå still på vågen. Utsätt inte vågen för slag, stötar och tappa den inte i golvet. Vågens elektroniska komponenter är känsliga och kan skadas. Rengör vågen med en fuktig trasa. Vatten får inte komma in i vågen. Använd inte kemiska medel eller rengöringsmedel som kan repa vågen. Förvara vågen på en torr och sval plats i horisontellt läge. Om vågen inte startar, kontrollera att batterierna är installerade eller/och att batterierna inte är uttjänta. Byt ut batterierna om det behövs. Om displayen visar error eller om vågen inte starta under en längre tid, ta ut batterierna i cirka 3 sekunder och installera dem igen. Kontakta din återförsäljare om problemet kvarstår. Vågen är inte avsedd att användas för kommersiellt bruk. 9

10 10 ANTECKNINGAR

11 ANTECKNINGAR 11

12 B R U K S A N V I S N I N G TEKNISKA DATA Ståyta Härdat glas, tjocklek 6 mm Display LCD 74x35,6mm Batteri 3 st CR2032 3V (medföljer) Max kapacitet 150kg Måttenhet lg, lb Automatisk start Automatisk nollställning Automatisk avstängning Överbelastningsindikator Indikering av låg batterinivå REKLAMATIONSRÄTT Enligt gällande lag ska produkten vid reklamation lämnas in på inköpsstället och kvitto bifogas. Användaren är ansvarig för eventuella skador på produkten om produkten används till ändamål den inte är avsedd för eller om bruksanvisningen inte följs. Reklamationsrätten gäller i sådant fall inte. INFORMATION OM MILJÖFARLIGT AVFALL Uttjänta elektroniska produkter får ej slängas med vanligt hushållsavfall utan de ska lämnas till en återvinningsstation. Kontrollera med din kommun eller återförsäljare för ytterligare information om återvinning eller återvinningsstationer. 12 Vid frågor kontakta i första hand Rustas kundtjänst, tel Konsumentkontakt: Rusta-butikerna Inköp/Marknadskontor Box 5064, Upplands Väsby

Bruksanvisning. Kroppssammansättningsmätare BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590

Bruksanvisning. Kroppssammansättningsmätare BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590 Bruksanvisning Kroppssammansättningsmätare BF212 All for Healthcare IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A 12K2590 BF212 Kroppssammansättningsmätare Tack för att du har köpt denna kroppssammansättningsmätare.

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING!

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! Använd aldrig löpbandet innan du har fäst säkerhetsklämman i kläderna. Om du drabbas av bröstsmärta eller annan smärta, illamående,

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 Innehåll Välkommen 4 Nyheter 5 Vad är nytt i denna utgåva... 5 Komma igång 6 Din klocka 7 Om din klocka... 7 Bära din klocka... 7 Rengöra din klocka... 8

Läs mer

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Inteo serien IN-9 Bakom-örat hörapparat Din hörapparat, öroninsats och tillbehör, ser kanske inte exakt likadant ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra

Läs mer

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W Handbok för Användare SV ECO30112W ECO38112W We were thinking of you when we made this product SV electrolux 3 Välkommen till Electrolux! Tack för valet av en förstklassig Electrolux produkt som vi hoppas

Läs mer

Forerunner. 10 Användarhandbok. Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan

Forerunner. 10 Användarhandbok. Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan Forerunner 10 Användarhandbok Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

SUUNTO CORE Användarguide

SUUNTO CORE Användarguide SUUNTO CORE Användarguide sv 1 SÄKERHET..................................................................... 5 Olika typer av säkerhetsföreskrifter:.................................. 5 Säkerhetsföreskrifter:.................................................

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

Grundläggande simning

Grundläggande simning Grundläggande simning En del av charmen med simning är den variation den erbjuder. I alla fyra simsätten gäller det att driva sig själv genom vattnet så effektivt som möjligt. Då är det inte överraskande

Läs mer

SKILLNADEN I DEFINITION MELLAN OLIKA VARNINGAR

SKILLNADEN I DEFINITION MELLAN OLIKA VARNINGAR Dive Computers INSTRUCTION MNUL SKILLNDEN I DEFINITION MELLN OLIK VRNINGR I denna bruksanvisning kommer viktig information att förtydligas i speciella rutor. Dessa förtydliganden delas in i tre olika kategorier,

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE

ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE Version 1.0-2014-03-28 ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE Tack för att Ni valt EkoTreat fosforfällningsenhet från FANN VA-teknik AB. EkoTreat fosforfällningsenhet för stora

Läs mer

Välkommen som hyresgäst

Välkommen som hyresgäst Välkommen som hyresgäst Råd & tips från Fastighetsägarna Reviderad maj 2012 2 Innehåll Välkommen! 4 När du ska flytta in 4 Vilka regler har en hyresvärd och en hyresgäst att rätta sig efter? 6 Om något

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

UPP-TAGET. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

UPP-TAGET. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av UPP-TAGET Positionering högre upp i säng ComfortSystem - vår erfarenhet din trygghet Innehåll 1. Introduktion 3 2. Instruktioner för bruksanvisningen 4 3. Monteringsanvisning

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den.

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Innehåll Kapitel 1: Anslut. 7 Vad som ingår 8 Apple TV i översikt 10 Det

Läs mer

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

Så synkar du alla Google-kalendrar

Så synkar du alla Google-kalendrar Så synkar du alla Google-kalendrar STEG FÖR STEG Google calendar-användare som har mer än en kalender stöter snabbt på patrull när de försöker synka till iprylen. Vi visar tricket som löser problemet.

Läs mer

Bruksanvisning. www.tefal.com

Bruksanvisning. www.tefal.com FR NL D I SV FI DA EN NO Bruksanvisning www.tefal.com A B C D E F G H I J K N O L M Fig 1 Fig 2 Fig 3 CLICK 2 3 1 3 Fig 4 Fig 5 Fig 6 Fig 7 Fig 8 Fig 9 Fig 10 Fig 11 Fig 12 Fig 13 Fig 14 Viktiga försiktighetsåtgärder

Läs mer

Bruksanvisning. Spis SK6551

Bruksanvisning. Spis SK6551 SV Bruksanvisning Spis SK6551 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 5 Innan maskinen används första gången 6 Häll daglig användning 7 Häll - Råd och tips 7 Häll underhåll

Läs mer