ANVÄNDARMANUAL KYMCO AGILITY CITY 50/150

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARMANUAL KYMCO AGILITY CITY 50/150"

Transkript

1 ANVÄNDARMANUAL KYMCO AGILITY CITY 50/150

2 IDENTIFIERING AV FORDONET FORDONETS IDENTIFIKATIONSNUMMER / CHASSINUMMER MOTORNS SERIENUMMER Skriv ner fordonets identifikationsnummer och motorns serienummer i fälten ovan. Det är bra att ha när man beställer reservdelar från auktoriserade KYMCO återförsäljare och som referens ifall fordonet skulle bli stulet. 2 / 44

3 BÄSTA KYMCO-FORDONSÄGARE Vi tackar dig för att du köpt ett KYMCO-fordon och välkomnar dig till familjen. För att du ska kunna åka säkert och trivsamt, lär känna denna manual grundligt innan du åker iväg på ditt fordon. Din säkerhet beror inte bara på hur duktig eller alert du är som förare, utan även hur väl du känner ditt fordon tekniskt. Gör det till en vana att alltid utföra en funktionskontroll innan du far iväg på ditt fordon. Vi garanterar att varje KYMCO-fordon är av hög kvalitet. 1. Information och specifikationer i denna manual bör endast användas som referens och kan ändras utan förbehåll. 2. För att underlätta start av motorn och öka motorns prestanda måste batteriet vara installerat före start. * Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. 3 / 44

4 SÄKERHET DITT FORDON KAN VARA FARLIGT ATT ANVÄNDA För din säkerhets skull är det viktigt att du läser och förstår alla varningstexter i denna manual och på etiketterna på ditt fordon. Denna manual bör betraktas som en permanent del av ditt fordon. Vid försäljning ska manualen alltid följa med fordonet. Om säkerhetsföreskrifterna i denna manual inte efterföljs kan det resultera i ALLVARLIG PERSONSKADA eller DÖDSFALL. Särskilt viktiga avsnitt är i denna manual markerade med följande symboler: VARNING! Denna symbol anger att det finns en risk för allvarlig personskada eller dödsfall om säkerhetsföreskrifterna inte följs. ANVÄND OMDÖME Detta påvisar att speciella åtgärder måste vidtas för att undvika skador på ditt fordon. Tillhandahåller nyttig information. 4 / 44

5 IDENTIFIERING AV FORDONET FÖRTEXT SÄKERHET INNEHÅLLSFÖRTECKNING ATT TÄNKA PÅ FÖR EN SÄKER KÖRNING KLÄDER KÖRNING KÖRNING MED LAST FORDONSBESKRIVNING ANVÄNDNING / KÖRNING TÄNDNINGSLÅS STARTKNAPP STRÖMBRYTARE & LJUSOMKOPPLARE HELLJUSOMKOPPLARE SIGNALHORN / KÖRRIKTNINGSVISARE LÅSNING AV SITS OCH MITTENFACK HJÄLMHÅLLARE INSTRUMENT INSPEKTION FÖRE KÖRNING LÅNGSIKTIG SÄKERHET MOTOROLJA - KONTROLL SAMT PÅFYLLNING BROMSAR DÄCK OCH DÄCKTRYCK BRÄNSLENIVÅ & PÅFYLLNING STYRE & STYRNING INSTRUMENT FRISPEL PÅ BROMSHANDTAG BROMSBELÄGG LJUS OCH SIGNALHORN KONTROLL AV FJÄDRING, SMÖRJSTÄLLEN MM START AV MOTOR ELSTART KICKSTART KÖRNING INNAN DU ÅKER HUR MAN STANNAR UNDERHÅLL LUFTFILTER BRÄNSLESYSTEM YTTRE VÅRD BATTERI SÄKRING MOTOROLJA VÄXELLÅDSOLJA TÄNDSTIFT BROMSVÄTSKA GUMMISKYDD FÖR KONTAKTBLOCK KONTROLLERAT AVGASUTSLÄPP SPECIFIKATION AGILITY CITY 50 SPECIFIKATION AGILITY CITY 150 MIDLAND MOTORGARANTI SERVICESCHEMA / 44

6 ATT TÄNKA PÅ FÖR EN SÄKER KÖRNING KLÄDER - Att åka i bekväma kläder är en förutsättning för säker åkning. - Använd en godkänd hjälm (1). - Använd inte löst sittande kläder som kan orsaka att du fastnar i något. - Änvänd MC-kläder och MC-handskar (2). - Använd lågklackade skor (3). - Använd ryggskydd. - När du kör, håll alltid bägge händerna på styret (4). Att köra med bara en hand kan vara väldigt farligt. - En moped-/mc-åkare ska alltid använda åtsittande kläder och inte ha något löst plagg som kan fastna i något. -Använd kläder som är avsedda för MC-bruk och som är godkända av ditt försäkringsbolag. - Avgassystemet blir väldigt varmt efter körning, Det kommer även att vara det under en längre tid efter du stängt av motorn. - Tänk på att inte stanna, parkera eller tomgångsköra ditt fordon där ditt heta avgassystem kan komma i kontakt med torra löv, gräs etc. - Ett hett avgassystem kan bränna dig allvarligt, även en stund efter att du stängt av ditt fordon. - Parkera ditt fordon där gångtrafikanter, framför allt barn, inte kan komma i kontakt med fordonet. 6 / 44

7 KÖRNING Hur säker din körning blir påverkas mycket av hur du sitter på fordonet. Föraren bör alltid sitta på mitten av sätet. Om föraren sitter för långt bak kommer vikten på framhjulet att minska. Det gör att styrförmågan minskar vilket i sin tur kan leda till en olycka. När du skall göra en sväng kommer det att gå lättare om du lutar lite inåt med kroppen åt samma håll som du skall svänga. Om du inte lutar med när du svänger kommer du att ha sämre kontroll på fordonet och det kan leda till att du tappar kontrollen. När du kör på en sämre väg eller en grusväg bör du sakta in och hålla hårt i styret samt svänga försiktigt. KÖRNING MED LAST Tänk på hur du sitter på fordonet. Styrförmågan kommer att förändras när du kör med last. Om du kör med för tung last kan fordonet stegra sig och du förlorar kontrollen. Kör aldrig med överlast. MAXLAST I MITTENFACKET: 5 KG MAXLAST UNDER SITS: 5 KG MAXLAST TOTALT: 150 KG (inklusive förare, passagerare, last och tillbehör) 7 / 44

8 FORDONSBESKRIVNING (1) SADELFACK (2) BROMSHANDTAG BAKBROMS (3) BAKLJUS / STOPPLJUS (4) VÄNSTER BAKBLINKERS (5) KICK (6) MOTORNUMMER (7) CENTRALSTÖD (8) VÄNSTER FRAMBLINKERS (9) BRÄNSLEPÅFYLLNING (10) BLINKERSOMKOPPLARE HELLJUSOMKOPPLARE LJUSSIGNALKNAPP 8 / 44

9 (1) LJUSOMKOPPLARE & ELSTART (2) TÄNDNINGSLÅS (3) HÖGER FRAMBLINKERS (4) BROMSHANDTAG FRAMBROMS (5) LJUDDÄMPARE (6) HÖGER BAKBLINKERS (7) PAKETHÅLLARE (8) BATTERI (9) RAMNUMMER (10) INSTRUMENT 9 / 44

10 ANVÄNDNING / KÖRNING TÄNDNINGSLÅS (1) ON: I denna position är tändningen på och nyckeln kan inte tas ur. (2) OFF: I denna position är tändningen av och motorn stannar. Nyckeln går att ta ur (3) LOCK: I denna position är styret låst och nyckeln kan tas ur. Låsmetod Vrid nyckeln från ON till OFF. Vrid styret fullt till vänster. Tryck sedan in nyckeln och vrid till LOCK positionen Lås upp Vrid nyckeln åt höger till OFF och låset är urkopplat. Kontrollera att styret är låst genom att vrida styret försiktigt åt höger. Vrid aldrig nyckeln till LOCK-positionen när du kör. Du kan förlora förmågan att kunna styra fordonet och det kan leda till en allvarlig olycka. Parkera aldrig ditt fordon där det hindrar övrig trafik. 10 / 44

11 STARTKNAPP För att starta motorn, vrid på tändningen med nyckeln, tryck sedan på startknappen. I detta startläge måste man bromsa, antingen med fram- eller bakbromsen, annars är startströmmen bruten. Tryck aldrig på startknappen när motorn är igång, det kan orsaka allvarlig skada på motorn. Stäng alltid av lyse och blinkers innan du använder startknappen. Släpp startknappen så fort motorn har startat. STRÖMBRYTARE & LJUSOMKOPPLARE I denna position stängs positionsljus, strålkastare, instrumentbelysning samt bakljus av. I denna position sätts positionsljus, instrumentbelysning och bakljus på. I denna position sätts alla ljus på. 11 / 44

12 HELLJUSOMKOPPLARE Använd denna för att tända helljuset (1). När du åker i belyst stadsområde eller om du möter annan trafik skall du använda halvljus (2). Vid omkörning kan du uppmärksamma med passeringsljus (3). När helljuset är på kommer indikatorlampan för helljus på ditt instrument att lysa. SIGNALHORN / KÖRRIKTNINGSVISARE Knappen för signalhornet (4) fungerar endast när tändningsnyckeln är i ON positionen. Skjut körriktningsvisaren (3) till höger (1) för att blinka till höger och till vänster (2) för att blinka till vänster, tryck på knappen (3) för att körriktningsvisaren skall återgå till neutralläge. Körriktningsvisaren går inte automatiskt tillbaka till neutralläge. Kom ihåg att återställa körriktningsvisaren så att du inte orsakar trafikproblem. 12 / 44

13 LÅSNING AV SITS & MITTENFACK Stäng av motorn och vrid tändningen till OFF. Sätt i tändningsnyckeln i låset till sätet och vrid medurs för att låsa upp. För att låsa sätet, tryck ned det tills att det låser automatiskt med ett klick. Kontrollera att sätet är riktigt låst innan du far iväg. Lämna aldrig nyckeln under sätet när du låser. HJÄLMHÅLLARE Öppna låset till sätet med tändningsnyckeln och lyft upp sätet. Sätt hjälmens låsring i hjälmhållaren under sätet. Tryck ned sätet så att det åser sig. För att ta loss hjälmen gör i omvänd ordning. Kör aldrig med hjälmen fastsatt i hållaren. 13 / 44

14 INSTRUMENT (1) Trippmätare: Visar mopedens totala körsträcka i kilometer. Siffran längst åt höger visar enheter om 100 meter. (2) Indikator för körriktningsvisare: När du aktiverar körriktningsvisaren kommer lampan att blinka. (3) Indikatorlampa för helljus: Denna lampa lyser när helljuset är på. (4) Bränslenivåmätare: Visar bränslenivå i tanken. När visaren är på rött är det lite bränsle kvar och du bör omedelbart tanka ditt fordon. (5) Hastighetsmätare: Visar hastighet i km/h eller mph. 14 / 44

15 INSPEKTION FÖRE KÖRNING LÅNGSIKTIG SÄKERHET Gör det till en vana att kontrollera fordonet innan du åker iväg. För att undvika skador på fordonet, eventuell trafikolycka och för din egen och andra medtrafikanters säkerhet, gör alltid en inspektion av fordonet. Första service skall göras efter 300 km. MOTOROLJA - KONTROLL SAMT PÅFYLLNING Ställ fordonet på centralstödet. Ta ur oljestickan och torka den ren. Sätt därefter i stickan i oljepåfyllningshålet (skruva inte i den). Ta ur oljestickan och läs av oljenivån. Om det skulle vara nära den lägre markeringen, fyll upp olja till den övre markeringen. Kontrollera oljenivån efter varje 1000 km. När du arbetar med motorn och kontrollerar oljan tänk på att avgassystem och motor kan vara heta, så du inte bränner dig. Körning av motorn utan tillräckligt med olja kan orsaka motorhaveri. 15 / 44

16 BROMSAR Kör mopeden på ett torrt underlag med låg hastighet och bromsa med bestämd kraft både med bak- och frambroms för att kontrollera bromsarnas kraft. DÄCK & DÄCKTRYCK Kontrollen utförs med mopeden ståendes på hjulen med normal belastning och på ett jämnt underlag. Om det visar sig att det är något onormalt, kontrollera däcktrycket med en däcktrycksmanometer / tryckmätare. Däcktrycket kontrolleras vid rumstemperatur. Däcktrycket får inte överstiga 2.50kg/cm2. 16 / 44

17 Skador & defekter (2) Kontrollera att det inte finns sprickor eller andra skador på däckets slityta. Onormalt slitage (3) Kontrollera att det inte finns onormalt slitage på däckets slityta. Främmande föremål (4) Kontrollera att det inte finns främmande föremål på däckets slityta. Däckmöster (5) Kontrollera däckets mönsterdjup. Om däckets slitagevarnare är framme, byt ut däcket till ett nytt. Däcktryck, endast förare: Framdäck: Bakdäck: 1,75 kg/cm2 (25.0 PSI) 2,0 kg/cm2 (29.0 PSI) Däcktryck, förare och passagerare: Framdäck: Bakdäck: 1,75 kg/cm2 (25.0 PSI) 2,25 kg/cm2 (32.0 PSI) Felaktigt däcktryck, sprickor, skador och onormalt slitage kan orsaka att däcket briserar och du förlorar kontrollen på fordonet. Om däcket har några sprickor, skador, eller onormalt slitage, byt ut däcket till ett nytt. 17 / 44

18 BRÄNSLENIVÅ & PÅFYLLNING Kontrollera om du har tillräckligt med bränsle i tanken. Om bränslenivån är på röd markering på bränslemätaren, fyll omgående på med ren bensin, blyfritt bränsle, lägst 95 oktan. Påfyllning 1. Stäng av motorn och vrid tändningen till OFF. 2. Sätt i tändningsnyckeln i låset till sätet och vrid medurs. 3. Lyft upp sätet. 4. Vrid tanklocket moturs för att öppna tanklocket. 5. Använd endast blyfritt bränsle till din moped. 6. För att stänga tanklocket, vrid medurs. Stäng alltid av motorn innan du fyller på bränsle. Fyll inte på mer bränsle än upp till referensplattan i tankhålet, fyller man mer kommer det att läcka ut. Tillför inga andra tillsatser i bränslet, det kan orsaka motorhaveri. VARNING! Fyll aldrig på bensin i närheten av öppen eld, tända cigarretter eller heta föremål. Tänk på att bensin är mycket lättantändligt och kan explodera. 18 / 44

19 STYRE & STYRNING Kontrollera alltid att inga skador finns på styret. Kläm åt frambromsen, vrid sedan styret åt höger, vänster, tryck framåt och bakåt för att kontrollera om det är några onormala ljud. Styret skall gå att svänga utan att annorlunda ljud förekommer. Om det skulle vara något annorlunda ljud, eller om styret går tungt att svänga, kontakta din KYMCO-verkstad för service. INSTRUMENT 1. Kontrollera att hastighetsmätaren fungerar som den ska. 2. Kontrollera att bränslenivåmätaren fungerar som den ska. 3. Kontrollera att indikatorlampor fungerar som de ska. 19 / 44

20 FRISPEL PÅ BROMSHANDTAG Kontrollera frispelet på dina bromshandtag. med frispel menas det fria spelet innan bromsen börjar ta. Justera frispelet med justeringsmuttern. Frispelet skall vara: 1-2 cm. Efter det du har justerat bromshandtaget, se till att skåran på justeringsmuttern ligger rätt för att kunna låsa den med låssprinten. BROMSBELÄGG När bromsen är fullt ansatt, och markeringen > på bromsarmen samt > på bromstrumman är mitt för varandra, är det dags att byta bromsbelägg. 1. Indikator för att byta belägg fram. 2. Indikator för att byta belägg bak. Bromsbeläggen slits onormalt fort om de ligger an när du åker. 20 / 44

21 LJUS OCH SIGNALHORN Strålkastare och bakljus Starta motorn och vrid på strömbrytaren för strålkastare för att kontrollera att både framljus (1) och bakljus (2) fungerar. Kontrollera att glasen på strålkastarna är hela och rena. Bromsljus Kontrollera med båda bromshandtagen, var för sig, att bromslyset fungerar. Körriktningsvisare Skjut brytaren för körriktningsvisaren till höger och till vänster för att kontrollera att blinkers åt båda håll fungerar. Kontrollera även att glaset (3) på dem är helt och rent. Signalhorn Vrid tändningsnyckeln till ON och tryck på knappen för signalhorn (4) för att kontrollera att den fungerar som den ska. Byt skadade och trasiga lampor / lampglas så att du syns ordentligt i trafiken. 21 / 44

22 KONTROLL AV......FJÄDRING FRAM OCH BAK Kontrollera fjädringen fram och bak genom att trycka ner styret och baksätet upprepade gånger....bromsprestanda Bromsa med full kraft både fram och bak. Prova sedan att föra mopeden framåt för att kontrollera bromsverkan....spegelvinklar Sitt upp på mopeden och kontrollera vinkeln. Justera vid behov....skylt Se till att den är hel och ren och sitter fast....reflex Se till att de är hela och rena och sitter fast....smörjställen Se till att alla smörjställen är smorda ordentligt. 22 / 44

23 START AV MOTOR Vrid tändningsnyckeln till ON -position. Kontrollera bränslenivå och oljenivå innan du startar motorn. Varva ur motorn först när den är varm och du kör. Varva aldrig motorn på stödet. Låsning av bakhjul Bakbromsen måste vara ansatt för att motorn skall kunna starta. Se till att bakbromsen är ansatt så att mopeden inte far iväg när motorn startar. Om frispelet inte är korrekt på bakbromsen kan fordonet åka iväg för att inte bromsen tar tillräckligt bra. 23 / 44

24 ELSTART Tryck på startknappen utan att röra gasen. Om inte motorn startar inom 3-4 sekunder, vrid gasen ca: 1/8-1/4 varv. Om inte mopeden har varit i bruk på länge, eller om motorn är trögstartad på grund av att du har kört tomt i tanken, vrid lite på gasen samtidigt som du trycker på startknappen flera gånger tills att motorn startar. Tryck inte på startknappen längre än ca 5 sekunder, för att undvika att batteriet laddas ur. Om inte motorn startar inom 5 sekunder, vänta då mer än 5 sekunder innan du gör ett nytt försök eller provar att kicka igång motorn. Tryck inte på startknappen medan motorn är igång, det kan skada motorn allvarligt. Kom ihåg att bakbromsen måste vara aktiverad för att startknappen skall fungera. Bromsljuset lyser när bakbromsen är aktiverad. 24 / 44

25 KICKSTART 1. Ställ upp mopeden på centralstödet på ett plant underlag. 2. Trampa ned kicken med bestämd kraft. Om motorn är kall och inte startar efter 3-4 kickförsök, öka gaspådraget ungefär 1/8-1/4 och prova igen. Värm upp motorn 2-3-minuter innan du far iväg efter start i kall väderlek. När motorn startat, kör mjukt och försiktigt och undvik häftiga gaspådrag för att öka livslängden på motorn. När motorn har startat se till att kickpedalen återgår till sitt ursprungliga läge. Avgaserna från motorn avger koloxid som är farligt att andas in. Se till att du inte startar motorn inomhus. Stäng av alla strömförbrukare som t.ex. lyset innan du startar motorn. 25 / 44

26 KÖRNING Starta motorn enligt tidigare anvisning. Rör inte startknappen sedan motorn har startat, det kan orsaka allvarlig motorskada. Bakbromsen skall alltid vara ansatt för att du skall kunna starta motorn. Centralstöd Håll in bakbromsen samtidigt som du för mopeden framåt, centralstödet fälls automatiskt upp. När du har startat motorn, rör inte gasen förrän du skall åka iväg. 26 / 44

27 Rätt körställning Kliv på mopeden från vänster sida och sätt dig upprätt. Låt vänster fot vara kvar på backen för att hålla balansen på mopeden innan du far iväg. Använd alltid hjälm med visir eller glasögon, handskar, samt kläder som inte kan påverka din körning. Öka gaspådraget Öka gaspådraget samtidigt som du släpper på bakbromsen och fordonet åker iväg. När du åker iväg, öka inte gaspådraget för häftigt. Det kan orsaka att du tappar kontrollen på fordonet. När du kör fordonet, använd gaspådraget mjukt för att köra så ekonomiskt som möjligt och för att förlänga fordonets livslängd. 27 / 44

28 INNAN DU ÅKER Säker Körning Innan du far iväg, tryck på körriktningsvisaren och kontrollera bakåt att det är fritt för dig att börja köra. Kör inte rätt ut i körbanan, och håll alltid till höger i körfältet. Försiktig körning förlänger motorns/transmissionens livslängd. Hastighet Hastigheten bestäms av gaspådraget. 1. Hastigheten ökar om du roterar gashandtaget mot dig. - Gör inga häftiga gaspådrag. - När du kör på ett dåligt underlag öka gaspådraget försiktigt gradvis. 2. Hastigheten minskar om du roterar handtaget från dig. Bromsa samtidigt som du minskar på gasen så minskar hastigheten snabbare. 28 / 44

29 Inkörning När mopeden är ny, kör inte fortare än 30 km/tim de första 1000 km. Undvik att göra häftiga accelerationer samt att ligga på hög hastighet under en längre tid. Under perioder med varmt väder, låt inte motorn stå på tomgång för länge, det kan orsaka att motorn blir överhettad. Stäng hellre av motorn då. Rätt körning kommer att förlänga livslängden på din moped. Använd båda bromsarna samtidigt Minska gaspådraget helt och bromsa bestämt med bromshandtagen. Den effektivaste inbromsningen får du om du bromsar lite lätt först och sedan övergår till att bromsa hårdare. Att bromsa med endast en broms kan orsaka att mopeden sladdar och du förlorar kontrollen. Bromsa aldrig hårt direkt under färd, det kan orsaka att du får sladd och förlorar kontrollen på fordonet. 29 / 44

30 Undvik häftiga inbromsningar och svängar Plötsliga häftiga inbromsningar kan orsaka att du får sladd på mopeden och det kan leda till allvarlig olycka. Tänk på att när det regnar och är blött är det halt och du kan förlora kontrollen på mopeden. Var extra försiktig när det regnar Räkna med en längre bromssträcka när det regnar. Var alert och bromsa mjukt i god tid. Räkna med en längre bromssträcka när det regnar. HUR MAN STANNAR För att stanna och parkera ditt fordon bör du visa i god tid med körriktningsvisaren vart du ska innan du svänger. Ha god uppsikt både bakåt och åt sidan innan du sakta svänger till höger vägkant och stannar. Släpp gasen helt och bromsa med båda bromsarna samtidigt. Bromsljuset lyses upp och varnar bakomvarande trafik. När mopeden står still Återställ körriktningsvisaren till sitt ursprungsläge. Vrid tändningslåset till OFF -position och motorn stannar. Rör inte tändningsnyckeln under färd. När tändningsnyckeln är i OFF -position så fungerar inte elsystemet på mopeden. Stäng av tändningen när du står helt still. 30 / 44

31 Parkering Parkera mopeden på centralstödet på jämn mark och se till att du inte hindrar någon trafik. Kliv av på vänster sida och håll kvar vänster hand på vänster handtag. Ta tag med höger hand i vänstra sidohandtaget på mopedens bakre del. Tryck sedan ned centralstödet med höger fot samtidigt som du drar mopeden bakåt. Om mopeden står på ojämn mark kan den lätt falla omkull. Styrlås När du har parkerat mopeden, se till att du låser styrlåset för att förhindra stöld. Se till att du inte parkerar så att du hindrar annan trafik. Parkera mopeden på ett säkert ställe och ta ur nyckeln för att hindra någon från att stjäla ditt fordon. 31 / 44

32 UNDERHÅLL LUFTFILTER - RENGÖRNING OCH BYTE 1. Avlägsna skruvarna som håller skyddet till luftfiltret på plats. Avlägsna sedan skyddet. 2. Avlägsna luftfiltret. Skaka filtret lätt för att avlägsna det värsta dammet och smutsen. Blås bort resterande damm med tryckluft. 3. Återmontera delarna i omvänd ordning. Byt ut filtret enligt serviceschema. Om du kör i mycket smutsig miljö bör du byta oftare. Använd aldrig olja eller lösningsmedel för att göra rent pappersfiltret. Kontrollera att det inte kommer in vatten i luftfiltret, då kan motorn bli svårstartad. Om luftfiltret inte är monterat riktigt kan det komma in smuts direkt i cylindern vilket kan resultera i allvarliga motorskador. 32 / 44

33 BRÄNSLESYSTEM Kontroll av bränsleläckage Kontrollera om det finns något bränsleläckage i bränsleledningen (2) mellan tanken (1) och förgasaren (3). Om det skulle uppstå ett läckage eller om bränsleledningen ser dålig ut, byt den omgående innan du far iväg för att undvika att du blir stående utan bränsle. YTTRE VÅRD Gör gärna ren mopeden regelbundet för att inte smutsen skall få fäste då det kan påverka funktionen på vissa komponenter. Om du inte har använt mopeden under en längre tid, kontrollera alla funktioner noggrant och smörj upp alla rörliga delar innan du far iväg. Kör endast när du är helt säker på att allt fungerar som det ska. När du vaxar ditt fordon, Kontrollera att vaxet är till för rätt ändamål så att inte du förstör färg eller plastytor. 33 / 44

34 BATTERI Ditt KYMCO-fordon är utrustat med ett underhållsfritt (slutet) batteri, så du behöver inte kontrollera batterivätskan. Om ditt batteri verkar svagt och/eller läcker batterivätska (gör fordonet svårstartat eller (orsakar andra elektriska problem), kontakta din KYMCO-återförsäljare omgående. VARNING! Ditt batteri är ett underhållsfritt batteri och kan skadas permanent om förslutningsremsan tas bort. Tänk på att om du kör korta sträckor (mindre än 5 km per uppstart) eller inte använder ditt fordon frekvent måste du underhållsladda ditt batteri minst en gång varannan månad. Annars blir ditt batteri förstört. 34 / 44

35 BYTE AV SÄKRING Stäng av tändningen och kontrollera om säkringen har gått. Om den skulle ha gått, byt ut den.kontrollera om möjligt varför säkringen har gått innan du sätter dit en ny säkring. Rekommenderad säkring: 7A Var försiktig så att du inte bänder ut fjäderhållaren (2) för säkringen (3) när du byter ut den. När du har bytt säkring, kontrollera att den nya säkringen (3) sitter rätt och att den inte sitter löst, det kan orsaka att säkringen går sönder eller att det blir varmgång och hållaren (1) smälter. Använd alltid rätt säkring, den typ som är specificerad i anvisningen. Om annan säkring används kan elsystemet överhettas och allvarlig skada kan inträffa. Om du måste byta ut någon elektrisk utrustning, tex lampor eller instrument, använd endast originaldelar. När du tvättar din moped se till att du inte spolar direkt på mopeden. Vid problem kontakta din närmaste KYMCO-verkstad för service. 35 / 44

36 MOTOROLJA Påfyllning Ställ upp mopeden på centralstödet på ett jämnt underlag. Avlägsna oljestickan. Avlägsna oljepluggen för att tömma motorn på olja, återmotera pluggen. Fyll på ny motorolja Se specifikation på hur mycket olja motorn rymmer. Överfyll aldrig. Skruva tillbaka oljestickan. Starta och värm upp motorn. Stäng av fordonet då motorn är varm. Vänta ca 30 sekunder och kolla sedan oljenivån. Använd följande olja: Midland 10w-40 Total mängd / mängd vid oljebyte Agility City 50: 0,8L / 0,7L Agility City 150: 0,9L / 0,8L När du byter olja, se till att du även gör ren oljefiltret. Använd endast rekommenderad olja. Byt olja första gången efter 300km, därefter enligt serviceschema. Om mopeden används under strängare klimat, mycket kortkörning eller under smutsigare miljöer, utför service oftare. Användning av fel olja, eller olja av dålig kvalité, skadar din motor. 36 / 44

37 VÄXELLÅDSOLJA Kontrollera att tanken för växellådsolja inte läcker. 1. Ställ upp mopeden på centralstödet på ett jämnt underlag. När motorn har gått ungefär 2-3 minuter, kontrollera oljenivå genom att ta bort skruven för oljepåfyllningen (1). Kontrollera att oljenivån är i underkant av skruvhålet (3). 2. Om det är för lite olja fyll på upp till underkant av skruvhålet. 3. Kontrollera att du har dragit åt skruven för påfyllning/ kontroll ordentligt då du är klar. Rekommenderad växellådsolja: Midland 80w-90 Total mängd / mängd vid oljebyte: 0.2 liter/0.18 liter. Fyll på växellådsolja genom hålet till kontrollskruven. Efter att du har fyllt på olja, torka rent med en trasa. Oljespill kommer att dra åt sig smuts som kommer att påverka mopedens prestanda. Använd inte oljor av olika märken, eller olja av lägre kvalité, det kan orsaka allvarlig skada. Byt olja första gången efter 300km, därefter enligt serviceschema. Fyll på olja efter behov vid regelbunden kontroll. (1) Oljepåfyllningskruv (2) Oljeplugg (3) Oljenivå 37 / 44

38 TÄNDSTIFT Så här tar du bort tändstiftet: 1. Lossa tändstiftet med en tändstiftsnyckel. 2. Montera tillbaka tändstiftet i omvänd ordning. Rengörning av tändstift: Det är lättast och effektivast att rengöra tändstiftet med en riktig tändstiftsrengörare. Om du inte har tillgång till en tändstiftsrengörare, så kan du göra rent med en stålborste. Kontrollera elektrodavståndet (3) på tändstiftet. Mycket sot (1) och ett stort avstånd mellan elektroderna (3) gör att man får en svag gnista. Kontrollera om det finns sprickor i stiftet (2). Elektrodavstånd: mm. Rekommenderat tändstift: NGK CR7HSA - Tag hand om ditt tändstift enligt serviceschema. - Montera stiftet med fingrarna först, drag sedan åt det med en tändstiftsnyckel. - Använd endast rekommenderat tändstift, andra stift kan orsaka allvarliga motorskador eller haveri. 38 / 44

39 BROMSVÄTSKA - PÅFYLLNING Avlägsna de två skruvarna som håller locket till bromsvätskebehållaren på plats och lyft av locket. Fyll på med rekommenderad bromsvätska till den övre markeringen på behållaren (1). Lägg på locket, montera tillbaka de två skruvarna och drag åt ordentligt. Rekommenderad bromsvätska: Midland DOT-4. Blanda inte bromsvätskor av olika kvalitet, det kan orsaka att bromsarna inte fungerar och det kan leda till allvarlig olycka. När du fyller på med bromsvätska, se till att ha trasor till hands för att skydda lackerade och ömtåliga ytor då vätskan löser upp färg. (1) övre nivåmarkeringen (2) lägsta nivåmarkeringen Byte av bromsvätska görs hos din KYMCO-verkstad vid behov. GUMMISKYDD FÖR KONTAKTBLOCK Kontaktblocken till kablarna är skyddade med ett gummiöverdrag (1). Kontrollera infästningar med låsningsklackar (2) samt att gummiöverdraget (1) är helt och sitter på plats som det ska. När du tvättar din moped, spola inte med vattentryck direkt mot kopplingar. Använd en våt trasa för att torka bort smuts och damm. (1) gummiöverdrag (2) låsningsklackar 39 / 44

40 KONTROLLERAT AVGASUTLÄPP Avgassystemet på denna moped är utrustat med en ventil som drar in färsk luft till avgassystemet som förbränner oförbränt bränsle för att minimera de skadliga ämnen som kommer ur avgassystemet. UNDERHÅLL AV AVGASSYSTEM MED KONTROLLERAT AVGASUTSLÄPP Gör ren luftfiltret (se sidan 33). För att motorn ska ha så bra prestanda som möjligt och för att minska miljöutsläppen, bör du byta olja var 1000 km. Av samma anledning bör du tanka med blyfritt bränsle med lägst 95 oktan. Annat bränsle kan förstöra katalysatorn i avgas-systemet. Du bör även justera in förgasaren och se till att göra en avgaskontroll när motorn går på tomgång. VARNING! Avgassystemet är väldigt varmt. Parkera mopeden där gångtrafikanter och barn inte kommer i närheten av mopeden. - För att avgassystemet skall fungera optimalt, se till att följa serviceintervaller och underhållsschema. - Modifiera inte på något sätt avgassystemet, det kommer att påverka motorns prestanda och förändra reningssystemet negativt. - Om det skulle uppstå några problem, kontakta din närmsta KYMCO-verkstad. - Serviceschemat som finns i denna manual passar till flera modeller. Utför service som passar för just ditt fordon. Om du skulle överskrida kilometersträckan, fortsätt enligt serviceschemat igen. - Om fordonet körs i ovanligt smutsig och dammig miljö - gör ren och byt ut luftfiltret oftare. 40 / 44

41 SPECIFIKATION - AGILITY CITY 50 SPECIFIKATION - AGILITY CITY 150 MOTOR Motortyp Motorstyrka Slagvolym Tändstift Start Växelsystem 4-T, luftkyld 2,94 Kw / 7500 rpm 50 cc CR7HSA El / Kick Automatiskt, CVT MOTOR Motortyp Motorstyrka Slagvolym Tändstift Start Växelsystem 4-T, luftkyld 8 Kw / 7500 rpm 149,9 cc CR7HSA El / Kick Automatiskt, CVT VOLYM Motorolja Växellådsolja Bränsletank Nettovikt Maxlast 0,8 L 0,2 L 6 L 108 kg 150 kg VOLYM Motorolja Växellådsolja Bränsletank Nettovikt Maxlast 0,9 L 0,2 L 6 L 119 kg 150 kg ELSYSTEM Batteri Huvudsäkring 12v - 7Ah 7A ELSYSTEM Batteri Huvudsäkring 12v - 7Ah 7A / 10 A DIMENSION Längd Bredd Höjd Axelavstånd 2045 mm 740 mm 1240 mm 1375 mm DIMENSION Längd Bredd Höjd Axelavstånd 2045 mm 740 mm 1240 mm 1375 mm CHASSI Framdäck 100/80-16 Bakdäck 120/80-16 Frambroms Skiva Bakbroms Trumma CHASSI Framdäck 100/80-16 Bakdäck 120/80-16 Frambroms Skiva Bakbroms Trumma 41 / 44

42 42 / 44

43 SERVICESCHEMA För att garantin skall gälla skall service utfärdas av auktoriserad verkstad och Midlands oljor skall användas. Spara alltid dina servicekvitton. 43 / 44

44

ANVÄNDARMANUAL. KYMCO LIKE 50/200i

ANVÄNDARMANUAL. KYMCO LIKE 50/200i ANVÄNDARMANUAL KYMCO LIKE 50/200i IDENTIFIERING AV FORDONET FORDONETS IDENTIFIKATIONSNUMMER / CHASSINUMMER BÄSTA KYMCO-FORDONSÄGARE Vi tackar dig för att du köpt ett KYMCO-fordon och välkomnar dig till

Läs mer

Användarmanual. Baotian Vintage 125cc

Användarmanual. Baotian Vintage 125cc Användarmanual Baotian Vintage 125cc Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Namn på scooterns delar... 5 Kontrollsystem... 6 Kickstart... 8 Bränsletank... 9 Bränsle och motorolja... 9 Inspektion

Läs mer

Baotian Diablo 50cc Användarmanual

Baotian Diablo 50cc Användarmanual Baotian Diablo 50cc Användarmanual Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Kontrollera ramnumret mot ditt registreringsbevis... 4 Namn på mopedens delar... 5 Kontrollsystem... 6 Inspektion före

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. SYM Orbit 1. 4-stroke

INSTRUKTIONSBOK. SYM Orbit 1. 4-stroke INSTRUKTIONSBOK SYM Orbit 1 4-stroke Registreringsnummer:... Ramnummer:... Ägare:.. REGLAGEPLACERING. 3 FÖRE KÖRNING...4 REGLER FÖR SÄKER KÖRNING...4 ANVÄND ORIGINALDELAR...4 HANDHAVANDE AV SCOOTERN...5

Läs mer

1. INNAN DU KÖR 2. SÄKER KÖRNING

1. INNAN DU KÖR 2. SÄKER KÖRNING INNEHÅLL 1. Innan du kör... 1 2. Säker körning... 1 3. Körtips... 2 4. Använd originaldelar... 3 5. Hur de olika delarna används... 3 Mätinstrument... 4 Tändningslåset... 5 Knappar... 6 Sadellås... 7 Hjälmkrok...7

Läs mer

Din manual HYOSUNG SD 50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2167764

Din manual HYOSUNG SD 50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2167764 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HYOSUNG SD 50. Du hittar svar på alla dina frågor i HYOSUNG SD 50 instruktionsbok (information,

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL KYMCO SUPER 8 II

ANVÄNDARMANUAL KYMCO SUPER 8 II ANVÄNDARMANUAL KYMCO SUPER 8 II När du får ditt fordon - kontrollera att det nummer som står på ramen och dekalen är detsamma som står i köpavtal och försäkringsdokument samt på registreringsskylt. / CHASSINUMMER

Läs mer

Bäste ESHO el-scooterägare, FörSiktigHEtSåtgärdEr För SäkEr åkning Kläder Körning När du kör med last/passagerare Kontroller före körning

Bäste ESHO el-scooterägare, FörSiktigHEtSåtgärdEr För SäkEr åkning Kläder Körning När du kör med last/passagerare Kontroller före körning Bäste ESHO el-scooterägare, Vi gratulerar dig till ditt köp av en ESHO el-scooter. För att du ska kunna åka säkert och trivsamt, rekommenderar vi dig att läsa denna manual grundligt och lära känna din

Läs mer

Passar samtliga TGB 50 cc. Text och design Denniz SoftWare

Passar samtliga TGB 50 cc. Text och design Denniz SoftWare Passar samtliga TGB 50 cc Text och design Denniz SoftWare Bästa kund! Du är nu ägare till en ny TGB-scooter utrustad med en av TGBs välkända kvalitetsmotorer. Vi hoppas och tror att Din moped/mc-scooter

Läs mer

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual -

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual - Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel - Manual - SJÖSALA ELCYKEL SJÖSALA ELCYKEL Lycka till med din nya elcykel. Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen. Den innehåller information om underhåll och hur

Läs mer

Agility 50. Instruktionsbok

Agility 50. Instruktionsbok Agility 50 Instruktionsbok Bästa KYMCO mopedägare: Vi tackar dig för att du köpt en KYMCO moped och välkomnar dig till familjen med KYMCO mopedåkare. För att du ska kunna åka säkert och trivsamt, lär känna

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk B R U K S A N V I S N I N G Meguro oy PARSUN högteknologiska utombordsmotorer är kraftfulla, ekonomiska och säkra. Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda

Läs mer

Användarmanual Snöslunga ST 21

Användarmanual Snöslunga ST 21 Användarmanual Snöslunga ST 21 OBS! Fyll på motorolja innan du startar snöslungan. Layout och medföljande delar 1 Handtag 2 Kontroll av hastighet 3 Kontroll av rotorhastighet 4 Justeringsvev för

Läs mer

Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU-scooter TMS Sprint.

Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU-scooter TMS Sprint. Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU-scooter TMS Sprint. Vissa skillnader gällande design på kåpor och mätare kan förekomma på illustrationer, men ej när det

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY SAMMANSTÄLLD AV: KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON. ÄGARUPPGIFTER:

Läs mer

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel medemagruppen 3-18 Cykel Kära kund! Först av allt vill vi tacka dig för den tillit du har visat oss genom att köpa vår produkt. Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen samt användar- och

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator

Så här fungerar din nya rollator Viktigt, läs innan användande! SV Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 SMART Grattis till din nya rollator! Volaris S7 SMART kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7 Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 1 Grattis till din nya rollator! Volaris S7 kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära känna din nya rollator ber vi dig att noga

Läs mer

KOBRA. Användarmanual. Manual 025

KOBRA. Användarmanual. Manual 025 KOBRA Användarmanual Manual 025 Säkerhet Ankarspelet skall inte användas som förtöjning utan en avlastning skall alltid skapas via en pollare eller liknande. Båtens motor skall alltid vara igång som en

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar ANVÄNDARMANUAL CLASSIC 3 / 7 växlar C-PACT CITY DAM 3 / 7 växlar CITY HERR 7 växlar Grattis till din nya Lifebike Elcykel! Lifebike är en cykel med elmotor. Fördelen är att den underlättar cyklingen när

Läs mer

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL INNEHÅLL Diagram delar 2 Användning och säkerhet 3 1. Laddningsinformation 3 2. Innan du cyklar 3 3. Börja cykla 3 4. Cykla 3 5. Stanna och parkera 3 6. Lossa batteriet från

Läs mer

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Tekniska specifikationer Kraftförsörjning: 230 V, 50 Hz, 6,6 A Motorstyrka: 1.1 Kw Storlek:

Läs mer

GCV160 GCV190 INSTRUKTIONSBOK SERIENUMMER OCH MOTORTYP. American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020

GCV160 GCV190 INSTRUKTIONSBOK SERIENUMMER OCH MOTORTYP. American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020 GCV160 GCV190 SERIENUMMER OCH MOTORTYP INSTRUKTIONSBOK American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020 1 Denna instruktionsbok beskriver användandet och underhållet av Din motor, GCV160

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500 Montering & Användarinstruktioner INTRODUKTION Gratulerar till ditt köp av en högkvalitativ vinsch. Vi designar och bygger vinschar i enlighet med strikta specifikationer,

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt.

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Helite Airbag-plagg Användarhandbok Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Innehåll 1. Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Produktinformation. Säkring: Bak/bromsljus: 12V/5W/21W

Produktinformation. Säkring: Bak/bromsljus: 12V/5W/21W TMS Z2 Användarmanual Produktinformation Storlek (längd x bredd x höjd mm):1780 660 1105 Däck 110/70-12 Vikt (kg) 88 Bränsletank volym (l): 5 Oljetank volym (l): 1 Bränsle (oktan): 98 Kompression: 10.5:1

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Produktinformation. 1-cylindrig,4 takt, luftkyld Bore x stroke (mm): 39x41,4 Kapacitet (cc): 50 Elstart, kickstart. Tändningssystem: CDI.

Produktinformation. 1-cylindrig,4 takt, luftkyld Bore x stroke (mm): 39x41,4 Kapacitet (cc): 50 Elstart, kickstart. Tändningssystem: CDI. TMS Classic Användarmanual Produktinformation Storlek (längd x bredd x höjd mm):1660 x 680 x 1070 Däck (mm) 1196 Vikt (kg) 84 Bränsletank volym (l): 6.3 Oljetank volym (l): 1 Bränsle (oktan): 98 Kompression:

Läs mer

Smartboard manual/bruksanvisning

Smartboard manual/bruksanvisning Smartboard manual/bruksanvisning 1 Smartboard manual/bruksanvisning KÄRA KUND, Tack för att du har valt en Smartboard ifrån Hobbex. Vi hoppas att du kommer få mycket glädje av den. Tänk på att läsa hela

Läs mer

Gemino. Bruksanvisning MB4111-SE

Gemino. Bruksanvisning MB4111-SE Gemino Bruksanvisning Vi gratulerar till din nya rollator! Inledning Hög kvalitet och god funktionalitet är nyckelbegrepp för alla produkter från Handicare. Du får gärna komma med synpunkter om din erfarenhet

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG Slagklippare Modell KT Innan du tar klipparen i bruk för första gången ska du först läsa igenom bruksanvisningen mycket noga och observera säkerhetsåtgärderna. I denna

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

Användarmanual BT50QT-9. 2005 http://baotian.3w.se

Användarmanual BT50QT-9. 2005 http://baotian.3w.se Användarmanual BT50QT-9 2005 http://baotian.3w.se Register Vägledning 1 Namn på delarna 2 Kontrolldelar 3 Starthandtag 5 Bränsle tank 5 Bränsle och motorolja 5 Inspektion före åktur 6 Att starta motorn

Läs mer

Baotian Classic Speed Användarmanual

Baotian Classic Speed Användarmanual Baotian Classic Speed Användarmanual Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU- scooter BT50QT-9. Alla instruktioner och specifikationer i denna manual är baserade

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

användarmanual & servicebok

användarmanual & servicebok användarmanual & servicebok CYKLAR SEDAN 1990 Innehållsförteckning Några tips innan du börjar cykla... 6 Tekniska specifikationer... 7 Bra att veta om Marvil e-motion... 8 Körsträcka under olika förhållanden...

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: DAELIM S-FIVE

SVENSK HANDBOK FÖR: DAELIM S-FIVE SVENSK HANDBOK FÖR: DAELIM S-FIVE SAMMANSTÄLLD AV: KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON. ÄGARUPPGIFTER:

Läs mer

CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING

CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING 11 VÄLKOMMEN TILL THE STEAMERY The Steamery är ett klädvårdsföretag baserat i Stockholm. Vi älskar kläder och vill att de ska hålla länge. Vårt mål är därför att ge

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

Ägare: Adress: Post nummer: Ort: Modell: Chassie nummer: Reg, nummer: Färg nr. Leverantör: STÄMPEL. Datum: Datum:

Ägare: Adress: Post nummer: Ort: Modell: Chassie nummer: Reg, nummer: Färg nr. Leverantör: STÄMPEL. Datum: Datum: POWERED BY YANMAR Ägare: Adress: Post nummer: Ort: Modell: Chassie nummer: Reg, nummer: Färg nr. Datum: Leverantör: STÄMPEL Datum: IDENTITET FABRIKS UPPGIFTER. LOKALISERAD PÅ DEN HÖGRA FRÄMRE DÖRR- STOLPEN.

Läs mer

LINHAI. LH150 ATV-B 2x4 LH200 ATV-B 2x4 LH260 ATV-B 2x4 4x4 LH300 ATV-B 2x4 4x4

LINHAI. LH150 ATV-B 2x4 LH200 ATV-B 2x4 LH260 ATV-B 2x4 4x4 LH300 ATV-B 2x4 4x4 INSTRUKTIONSBOK LINHAI LH150 ATV-B 2x4 LH200 ATV-B 2x4 LH260 ATV-B 2x4 4x4 LH300 ATV-B 2x4 4x4 Europa Läs denna instruktionsbok noggrant innan du börjar köra fordonet. Under fyrhjulingens sadel finns ett

Läs mer

Baotian City 50cc. Användarmanual

Baotian City 50cc. Användarmanual Baotian City 50cc Användarmanual nnehållsförteckning nledning...2 Säkerhet...3 Namn på scooterns delar...5 Kickstart... 8 Bränsletank... 8 Bränsle och motorolja... 8 nspektion före körning...9 Start av

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning Introduktion INTRODUKTION Denna instruktionsbok innehåller information om motorcykelmodellen Triumph Rocket III Touring. Förvara alltid instruktionsboken tillsammans med motorcykeln så att du alltid har

Läs mer

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM Rollator är en standardrollator som är byggd för att underlätta användarens gående och därmed öka rörelsefriheten. HRM Rollator är i stort sett underhållsfri och därför

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk.

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. ANVÄNDARMANUAL VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. Vaggaro bekväm för både vuxna och barn Vaggaro är en hopfällbar kombinationsmöbel som snabbt blir oumbärlig

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

STERLING OPAL 3 & 4 Information till tekniker

STERLING OPAL 3 & 4 Information till tekniker S U N R I S E M E D I C A L STERLING OPAL 3 & 4 Information till tekniker Art nr: S Opal Man T 2010 Sunrise Medical AB, Britta Sahlgrens gata 8A 421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA Tel nr 031-748 37 00 Fax nr 031-748

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1 Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 Utgåva 1 10 9 12 13 11 14 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-217-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

Bäste ägare! ANVÄND ENDAST ORIGINAL RESERVDELAR YOUR QUALITY-GUARANTY. Tack för att du valt en CPI-produkt!

Bäste ägare! ANVÄND ENDAST ORIGINAL RESERVDELAR YOUR QUALITY-GUARANTY. Tack för att du valt en CPI-produkt! GTR2008schwedisch 27.02.2008 7:40 Uhr Seite 1 Bäste ägare! Tack för att du valt en CPI-produkt! Innan du tar din moped i bruk, ber vi dig att studera denna handbok noga. Den innehåller mycket information

Läs mer

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens.

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-100U-E Bruksanvisning (Till kunden) Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Crux Lite TM Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS clever COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] Figure

Läs mer

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr:

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: OBS! FÖR ATT SÄKERSTÄLLA SÄKER ANVÄNDNING OCH UPPNÅ BÄSTA MÖJLIGA PRESTANDA ÄR DET MYCKET VIKTIGT ATT DU LÄSER DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA

Läs mer

STIGA MULTICLIP 46 S 46 SE 46 S EURO 8211-0203-11

STIGA MULTICLIP 46 S 46 SE 46 S EURO 8211-0203-11 STIGA MULTICLIP 46 S 46 SE 46 S EURO 8211-0203-11 S 1 2 1 2 3 4 3 4 1. 2. F E E 3. 4. Multiclip 46 SE ADD FULL FULL ADD ADD FULL 0,15 l. 5. Briggs & Stratton LS 45 6. Briggs & Stratton ES 45 G STOP I N

Läs mer

ROBOTDAMMSUGARE M-688 HN 6271 ANVÄNDARMANUAL

ROBOTDAMMSUGARE M-688 HN 6271 ANVÄNDARMANUAL ROBOTDAMMSUGARE M-688 HN 6271 ANVÄNDARMANUAL Grattis till den nya Wasco robotdammsugaren! Robotdammsugaren är framställd med mekanisk och elektronisk teknologi. Den kan komma åt ställen som kan vara svåra

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK ELCYKEL

INSTRUKTIONSBOK ELCYKEL INSTRUKTIONSBOK ELCYKEL INSTRUKTIONSBOK SJÖSALA ELCYKEL 1 INLEDNING Tack för att du valt en Sjösala elcykel! Ditt val av cykel är viktigt för oss och miljön, men också för framtiden. Tillsammans kan vi

Läs mer

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt Instruktionsbok Minikid Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Viktig information Tack för att du har valt en bilbarnstol från Axon Kids. Teamet bakom Minikid har

Läs mer

Instruktionsbok. Minilunnare

Instruktionsbok. Minilunnare Instruktionsbok Minilunnare Denna instruktionsbok bör samtliga som handhar OXEN studera. Den innehåller instruktioner om service, underhåll och körning, som om de följs kommer att gynna ägaren genom hög

Läs mer

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01 Age 4+ RC-helikopter FLY M0 RC-helikopter FLY M0 Radio-ohjattava helikopteri FLY M0 RC-helikopter FLY M0 27 MHz 0979 2 SE RC-helikopter FLY M0 OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning. Spara

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual 365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC BRUKSANVISNING VARNING Innehåller smådelar, ej lämplig för barn under 3 å. Rör aldrig en roterande propeller. Flyg aldrig helikoptern ovanför någons huvud. En vuxen person bör alltid närvara när helikoptern

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Fäste av batteri 3.1 Batteri -/felindikator 4. Användning av styreenhet 4.1 Montering

Läs mer

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 INSTALLATION, FELSÖKNING OCH BRUKSANVISNING INNEHÅLL Reservdelar... 2 Tips... 3 Installation... 4 Felsökning... 5 Programmera Sändare/Mottagare... 7 Bruksbeskrivning...

Läs mer

Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA

Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA Tillgänglig från 2008/11 på TMA 100K Manuell TMA 100K Automatisk NCHRP 350 Testnivåer TNO 100K-> 3-50, 3-51, 3-52 & 3-53 (100 km/tim) INNEHÅLL

Läs mer

ULTRALJUDS BEFUKTARE

ULTRALJUDS BEFUKTARE DS 034:0605 ULTRALJUDS BEFUKTARE KCC 848 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och läsa i den. Garanti Om det uppstår fel på produkten är det viktigt att du har produktens

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

INSTRUKTIONSMANUAL OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER INSTRUKTIONSMANUAL OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Snabb start guide VIKTIGT: Läs hela instruktionsmanualen noga innan du använder utrustningen och spar sen manualen för framtida behov SE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Läs mer

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 37 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Bruksanvisning Gräs- och lövuppsamlare

Läs mer

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska för raka trappor Modellnummer 420 Användarmanual Svenska Servicebok Det är viktigt för oss att våra trapphissar alltid hjälper Er att komma upp och ner från Era trappor på ett säkert sätt. Med tanke på

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING CHILI GASOLGRILL - 69003 DENNA GASOLGRILL ÄR ENBART AVSEDD FÖR UTOMHUSBRUK LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER GRILLEN 1 VIKTIGT: LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN

Läs mer

Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual

Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Kontrollera ramnumret mot ditt registreringsbevis... 4 Namn på mopedens delar... 5 Kontrollsystem... 6 Inspektion

Läs mer

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany 8 15 23 31 38 46 54 61 68 75 82 90 99 107 115 122 130 138 145 152 159 166 175 183 193 202 211 218 226 Svenska

Läs mer

SV471-SV601 Bruksanvisning

SV471-SV601 Bruksanvisning SV471-SV601 Bruksanvisning SV VIKTIGT: Läs noggrant alla säkerhetsinstruktioner och försiktighetsåtgärder innan någon utrustning startas. Se även bruksanvisningen för utrustningen som denna motor kan användas

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

BROMSGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL

BROMSGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL BROMSGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL BROMSSYSTEMET ÄR VÄSENTLIGT FÖR DIN SÄKERHET Bromsarna måste svara direkt och exakt varje gång du trycker ner pedalen.

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK ALLROAD 300/500. Läs denna instruktionsbok noggrant innan du börjar köra fordonet

INSTRUKTIONSBOK ALLROAD 300/500. Läs denna instruktionsbok noggrant innan du börjar köra fordonet INSTRUKTIONSBOK ALLROAD 300/500 Läs denna instruktionsbok noggrant innan du börjar köra fordonet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Förord 3 2. Varningssymboler 6 3. Säkerhetsinstruktioner 7 4. Kontroll före

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 EN Crux TM Canister mounted stove for outdoor use FR DE NL DK SWE NO FI IT ES PT PL CZ OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 RU FIGURE [1] FIGURE [2] O-ring Art. No. 8017867 FIGURE [3] FIGURE [4] FIGURE [5]

Läs mer

Bruksanvisning Emma I & Emma II

Bruksanvisning Emma I & Emma II Bruksanvisning Emma I & Emma II Tillhör säng med serienummer: 1 2014-03-04 Denna bruksanvisning ger information om användningsområde, montering och skötselråd för sängen Emma I och Emma II. Genom att läsa

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y)

Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y) Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y) TEKNISKA DATA - BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp (fr.o.m. serienr. Y007001) Vikt ca. 5,5 kg Laddare: Batterikapacitet: Klippkapacitet ca. 60-95

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

BRUKSANVISNING FORTRESS-CALYPSO TR4000-0034 EAN: 7331769014872 1009496A

BRUKSANVISNING FORTRESS-CALYPSO TR4000-0034 EAN: 7331769014872 1009496A BRUKSANVISNING FORTRESS-CALYPSO TR4000-0034 EAN: 7331769014872 1009496A Svenska 2009 Handicare Med ensamrätt. Informationen i den här bruksanvisningen får inte reproduceras och/eller publiceras i någon

Läs mer

Bruksanvisning Radiovägen 3, 135 48 Tyresö +46(0) 8-776 26 54 www.superiorstanding.com e.mail : info@superiorstanding.com Artnr: S333001 Version: 1.

Bruksanvisning Radiovägen 3, 135 48 Tyresö +46(0) 8-776 26 54 www.superiorstanding.com e.mail : info@superiorstanding.com Artnr: S333001 Version: 1. Bruksanvisning Grattis! Vi vill börja med att gratulera dig till din nya Superior. Denna stårullstol är avsedd att användas varje dag, ute och inne, hemma och på jobbet. Superior är tillverkad av höghållfastighetsstål

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 I26143-S-13.04 INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 ASSALUB AB - 1 - www.assalub.se GENERELLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OBS! Läs instruktionen noga innan fettpistolen tas i bruk. Om inte instruktionerna

Läs mer

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning Introduktion INTRODUKTION Denna instruktionsbok innehåller information om motorcykelmodellerna Triumph Bonneville, Bonneville SE, Bonneville T100 inklusive Steve McQueen Edition, Bonneville 110 th Edition,

Läs mer