INSTRUKTIONSBOK. SYM Orbit 1. 4-stroke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTRUKTIONSBOK. SYM Orbit 1. 4-stroke"

Transkript

1 INSTRUKTIONSBOK SYM Orbit 1 4-stroke

2 Registreringsnummer:... Ramnummer:... Ägare:.. REGLAGEPLACERING. 3 FÖRE KÖRNING...4 REGLER FÖR SÄKER KÖRNING...4 ANVÄND ORIGINALDELAR...4 HANDHAVANDE AV SCOOTERN...5 INSTRUMENTPANELEN...5 TÄNDNINGSLÅSETS FUNKTIONER...6 ANVÄNDANDE AV KNAPPAR...7 FÖRVARINGSBOX...8 STÖLDSKYDDSBRYTARE...8 HJÄLMKROK...9 TANKLOCK...9 BROMSAR...9 MOTORBROMS...9 VIKTIGT ATT KÄNNA TILL VID START AV MOTORN...10 ATT KÖRA IVÄG...10 GASHANDTAGET...10 INSPEKTION FÖRE KÖRNING...11 INSPEKTION OCH PÅFYLLNING AV OLJA...11 RENGÖRING AV OLJEFILTER BRÄNSLEMÄTAREN...11 TRANSMISSIONSOLJA INSPEKTION OCH BYTE...12 INSPEKTION OCH JUSTERING AV BROMSAR...12 SKIVBROMSENS INSPEKTION...13 KONTROLL AV BROMSBELÄGG...13 KONTROLL AV BROMSVÄTSKE NIVÅ...13 PÅFYLLNING AV BROMSVÄTSKA...13 JUSTERING AV GASHANDTAG...14 KONTROLL OCH UNDERHÅLL AV BATTERI...14 RENGÖRING AV BATTERI POLER...14 DÄCKINSPEKTION...14 KONTROLL OCH BYTE AV SÄKRINGAR...15 KONTROLL AV BLINKERS OCH SIGNAL...15 KONTROLL AV FRAM- OCH BAKLJUS...15 KONTROLL AV BROMSLJUS...15 KONTROLL AV TÄNDSTIFT...15 KONTROLL AV LUFTRENARE...15 FELSÖKNING OM MOTORN INTE STARTAR...16 REKOMMENDERAT BRÄNSLE...16 TRANSMISSIONSOLJA...16 SERVICESCHEMA...17 TEKNISK SPECIFIKATION...18 SERVICEPROTOKOLL...19

3 1. REGLAGE PLACERING Bakbroms Blinkers Hel-/halvljus/ Öppningsknapp förvaringsbox/ Blinkersreglage/ Signalknapp Hjälmkrok Förvaringsbox Framljus / Positionsljus Luftfilter Sidostöd Centralstöd Kickpedal Tanklock Ljus-/startknapp Stöldskyddsbrytare Frambroms Bakljus Blinkers Tändning Säkringar /CDI & batteri Avgasrör Oljenivåmätare

4 2. FÖRE KÖRNING Läs noga igenom instruktionsboken. Rätt skötsel och underhåll är av avgörande betydelse för problemfri körning och bästa möjliga prestanda. För att få ut det mesta möjliga av din scooter är det viktigt att du lämnar in den för service hos en auktoriserad SYM återförsäljare, först efter 300 km och sedan enligt serviceschema. 3. REGLER FÖR SÄKER KÖRNING Kör försiktigt I början och tänk på att efterhand som man känner sig säkrare avtar koncentrationen och olyckan kan lätt vara framme. Använd alltid hjälm i rätt storlek, väl fastsatt. Ha inte för stora kläder som kan trassla in sig i reglagen och dylikt. Håll i styret med båda händerna! Sitt mitt på sitsen, sitter du långt bak minskar tyngden på framhjulet vilket gör styrningen instabil och osäker. Din scooter kan bli instabil om du kör på dåliga vägar, var försiktig och anpassa farten efter väglaget. Kör aldrig med för hög hastighet! REKOMMENDATION: När din scooter är ny rekommenderar vi dig att ta det lite lugnt för att maximera din scooters prestanda och livslängd. Inkörningsperioden för motorn är en månad och/eller de första 100 km. Under denna period bör du inte göra snabba accelerationer. 4. ANVÄND ORIGINALDELAR Använd alltid SYM Originaldelar för att upprätthålla din scooters driftsäkerhet och livslängd.

5 5. HANDHAVANDE AV SCOOTERN INSTRUMENTPANELEN Hastighetsmätare Blinkersindikator Helljusindikator Blinkersindikator Vägmätare Bränslemätare Hastighetsmätare Visar körhastighet. Vägmätare Visar totala antal kilometer som körts. Helljusindikator Lyser när helljuset är tänt Blinkersindikator Höger och vänster blinkersindikator blinkar beronde på vilket håll man blinkar åt. Bränslemätare: Visar hur mycket bränsle som finns kvar i tanken. Observera att när tändningen är avstängd ger ej bränslemätaren något utslag. VARNING: Använd ej bensin, thinner eller andra lösningsmedel för att rengöra instrumentpanel och dyl.

6 TÄNDNINGSLÅSETS FUNKTIONER ON positionen: Motorn kan startas i denna position. Tändningsnyckeln kan inte tas ur låset. OFF positionen: Motorn stängs av och kan inte startas i denna position. Tändningsnyckeln kan tas ur låset. Styrlås Vrid styret maximalt till vänster och tryck ner nyckeln och vrid lätt åt vänster till lock positionen. I detta läge är styret låst och nyckeln kan tas bort. För att låsa upp vrid nyckeln från lock -positionen till Öppna tanklocket Att öppnasätt i tändningsnyckeln i tändningslåset och vrid till vänster. Att låsastäng tanklocket och det låses automatiskt.

7 ANVÄNDANDE AV KNAPPAR Hel-/halvljus omkopplare Sadellås Ljusströmbrytare Blinkers Signalhorn Elektrisk startknapp Ljusströmbrytare OBS! Motorn måste vara igång för att ljuset skall fungera, d.v.s. man behöver strömbrytaren. Allt ljus slocknar när man stänger av med nyckeln. ej stänga av I denna position fungerar framljus, bakljus och instrumentbelysning (när motorn är igång) I denna position fungerar parkeringsljus, bakljus och instrumentbelysning. I denna position är allt ljus avstängt. (I Sverige är det lag på halvljus även på dagtid.) Elektrisk startknapp Detta är knappen för att starta med elstarten. När tändningsnyckeln vrids till och något av bromshandtagen hålls in går det att starta scootern. (Det är en säkerhetsåtgärd att bromsen hålls in vid start.) VARNING: Släpp knappen omedelbart efter att motorn startat. Tryck ej in knappen när motorn är igång. Stäng av ljuset med ljusströmbrytaren vid start i kall väderlek. Det går tyngre att starta motorn om ljuset är på. Hel-/halvljusomkopplare Detta är omkopplaren för att växla mellan hel- och halvljus. Detta är för helljus Detta är halvljus, (Använd halvljus vid körning i stad och alltid vid möte av annat fordon.

8 Sadellås Seat open switch Tryck in denna knapp när tändningen står på ON så öppnas sätet. Signalhorn Tryck in denna knapp när tändningen står i ON positionen för att använda signalhornet. Blinkers Blinkers används vid höger eller vänster sväng samt om man byter fil vid körning. Vid sväng till vänster. Vid sväng till höger. FÖRVARINGSBOX Denna box är placerad under sadeln. Maximal lastkapacitet: 5kg. Förvara inte värdesaker i boxen. Var försäkrad om att sadeln gått i lås efter användandet Ta ur fuktkänsliga saker vid tvättning av scootern Det kan bli ganska varmt i boxen, så undvik att förvara känsliga saker här. Förvaringsbox STÖLDSKYDDSBRYTARE Denna knapp sitter i förvaringsboxen under sätet. ON positionen: I detta läget är motorn låst och kan inte startas. OFF positionen:i detta läge kan motorn startas. Stöldskyddsbrytare

9 HJÄLMKROK För att hänga hjälmen eller matkassen Hjälmkrok TANKLOCK 1.Sätt i nyckeln i tändningslåset och öppna förvaringsboxen. Vrid därefter tanklocket åt vänster för att ta bort det. 2. Var försiktig så du inte överfyller tanken. 3. När märket på tanklocket är mitt emot märket på ramen vrid tanklocket åt höger för att skruva fast det. Stäng därefter förvaringsboxen. VARNING: Centralstödet ska användas vid tankning och motorn ska vara avstängd. Det får inte förekomma någon form av eld i närheten vid tankning. Överfyll inte tanken. Då kan det komma ut bensin som kan orsaka skador på lacken och även orsaka brand. Försäkra dig om att tanklocket är ordentligt stängt efter tankning. BROMSAR Undvik onödig plötslig inbromsning. Använd fram- och bakbromsar samtidigt vid inbromsning. Undvik sammanhängande bromsning längre perioder i branta backar eftersom detta kan orsaka överhettade bromsar och sämre bromsverkan som följd. Vid halka ska man vara försiktig med frambromsen och använda bakbromsen lite mer. Sakta ner och bromsa tidigare vid regn och halka. Motorbroms Släpp gasen för att använda motorbromsen. Det kan vara nödvändigt att använda både motorbroms och handbroms när du kör nerför en lång och brant backe. Frambroms Bakbroms

10 6. VIKTIGT ATT KÄNNA TILL VID START AV MOTORN 1. Vrid tändningsnyckeln till ON positionen. Håll in bakbromsen. 2. Gasa med handtaget ca 4 ggr, tryck in startknappen samtidigt som du håller in bakbromsen. Vid varm motor rör inte gasen 1/8 1/4 VARNING: För att undvika skador på startmotorn, använd ej startmotorn mer än 15 sekunder i sträck. Det är svårare att starta om scootern ej använts på en längre tid eller efter att man haft slut på bränslet. Det är viktigt att ej ge gas vid sådana tillfällen och att alternera med att använda kickstarten. Det kan vara nödvändigt att låta motorn gå någon minut innan avfärd vid kall väderlek. Kör ALDRIG inomhus i oventilerade utrymmen. Avgaserna är MYCKET giftiga. Att starta med kicken (Primär start) Denna start typ används när fordonet stått stilla en längre tid Tryck ner kicken kraftigt med foten, rör inte gasen när motorn är varm. Om scootern är svår att starta när det t ex. är kallt ute, vrid gashandtaget ca 4 varv. Vrid tillbaka kicken efter att motorn startat. 7. ATT KÖRA IVÄG Slå på blinkers innan du kör iväg och se till att det inte kommer något fordon bakifrån. GASHANDTAGET Fartminskning Fartökning

11 8. INSPEKTION FÖRE KÖRNING INSPEKTION OCH PÅFYLLNING AV OLJA INSPEKTION: 1. Ta bort oljestickan efter att motorn har varit avstängd i minst 3 ~ 5 minuter. Torka av oljestickan och sätt tillbaka den utan att vrida den. 2. Ta bort oljestickan och kontrollera att oljenivån är mellan den övre och nedre markeringen. Fyll på olja till den övre nivån om oljenivån är under den nedre markeringen. Överfyll inte! Motorn kan ta skada av för mycket olja. (Kontrollera cylinder, vevhus etc. så att det inte läcker olja.) OLJEBYTE: Byt olja efter de första 300 km och byt därefter motorolja var 1000 km. Kontrollera oljenivån var 500 km för att upprätthålla motorns maximala prestanda. Fyll på olja till den övre nivån om det är otillräckligt med olja. Motorolja: Använd en helsyntetisk olja. Vid användning av billig motorolja gäller ej garantin. Oljevolym: 0.85 liter (0.75 liter vid oljebyte), Övre nivå Undre nivå Rengöring av oljefilter. Skruva loss muttern och plocka ur filtret. Blås rent filtret med högtrycksluft. Oljefilter Mutter BRÄNSLEMÄTAREN För att bränslemätaren ska fungera måste tändningslåset vara i "ON"-positionen. Det är ej nödvändigt att motorn är igång. Denna scooters motor är konstruerad för blyfri bensin 95 oktan. Centralstödet ska användas vid tankning och motorn ska vara avstängd. Det får inte förekomma någon form av eld i närheten vid tankning. Överfyll inte tanken. Då kan det komma ut bensin som kan orsaka skador på lacken och även orsaka brand. Var säker på att tanklocket är ordentligt stängt efter tankning.

12 TRANSMISSIONSOLJA INSPEKTION OCH BYTE INSPEKTION: Ställ scootern på centralstödet på plan mark, vänta minst 3-5 minuter efter körning. Ta bort avtappningspluggen och kontrollera att det finns olja upp till kanten på hålet. Fyll annars på olja (typ se nedan). OLJEBYTE: Ställ scootern på centralstödet på plan mark, vänta minst 3-5 minuter efter körning. Ta bort avtappningspluggen och låt oljan rinna ut. Ett tips är att se till att byta oljan när scootern är varm eller låt oljan rinna ut under en hel natt. Den är mycket "tjock" och "rinner" sakta och det är bra att få ut så mycket som möjligt för det är en liten mängd. Återmontera avtappningspluggen. Ta bort pluggen för oljenivå/påfyllning, fyll på olja ml. Rekommendation SAE 70W-90 Hypoid olja. INSPEKTION OCH JUSTERING AV BROMSAR INSPEKTION (Det fria spelet på handtagen måste kontrolleras när motorn är avstängd.) Det fria spelet på fram- och bakbromsarna ska vara ca 10~20mm. 10~20 mm JUSTERING: Bromstrumma Urtaget i justermuttern ska passas in i pinnen. Se bild. Justermutter För att minska det fria spelet Pinne För att öka det fria spelet Justerskruv Trumbroms bakhjul Vrid på justermuttern för att ändra det fria spelet. Vrid åt vänster för att öka och höger för att minska det fria spelet.

13 SKIVBROMSENS INSPEKTION Inspektera ev. läckage vid hydraulslangar och anslutningar. Om läckage finns lämna in mopeden till auktoriserad verkstad. Kontroll av bromsbelägg Inspektera bromsen bakifrån cylindern. Beläggen bör bytas innan slitagemarkeringen försvinner Kontroll av bromsvätskenivå Ställ scootern på slät mark och kontrollera så att vätskenivån inte är under LOWER märket. Rekommenderad bromsvätska: DOT 3. Bromsbelägg med slitagemarkering Bromscylinder Bromsskiva Påfyllning av bromsvätska 1. Skruva loss skruvarna och ta bort huvudcylinderlocket. 2. Torka ren behållaren och var försiktig så att det inte trillar ner smuts i behållaren. 3. Ta bort packningen. 4. Fyll på bromsvätska till den övre nivån. 5. Montera tillbaka packningen och huvudcylinderlocket. 6. Var noga med vilket håll packningen ska sitta på och se till att det inte kommer smuts I behållaren. 7. Skruva fast locket. Skruvar Huvudcylinderlock Packning Övre nivå Bromsvätska

14 JUSTERING AV GASHANDTAG 1. Korrekt justerat gashandtag har ett fritt spel på 2~6mm. 2. Lossa låsmuttern först, skruva på justermuttern för att justera. 3. Dra åt låsmuttern ordentligt när du är klar. 2~6 mm Justermutter Låsmutter KONTROLL OCH UNDERHÅLL AV BATTERI SYM har underhållsfria batterier (gelétyp). Dessa skall ej kontrolleras eller efterfyllas. Det går naturligtvis att ladda dem med extern laddare. Dock måste en mindre laddare (mc/moped laddare) användas ca 1A. Rengöring av batteripoler Minus Ta bort batteriet och rengör polerna om de är oxiderade. Förfarande vid Plus demontering av batteri: Vrid av tändningslåset "OFF", ta bort pluskabeln först och sedan minuskabeln. Vid montering gör tvärt om. Plus först och minus sist. DÄCKINSPEKTION Däcken skall alltid inspekteras med motorn avstängd. Om däcken ser ut att ha för lite luft, kontrollera med en tryckmätare. VAR GOD SE TEKNISK SPECIFIKATION FÖR KORREKT LUFTTRYCK. 14

15 KONTROLL OCH BYTE AV SÄKRINGAR Stäng av tändningen och kontrollera om säkringarna är hela. Byt ut den trasiga säkringen med ny som har samma färg och amperebetäckning (7A). Öppna förvaringsboxen så sitter säkringscentralen nära lampan. Ta bort locket på säkringscentralen och dra ut en säkring för att kontrollera om den är hel. Säkringar måste sitta fast ordentligt i säkringskontakten. Glappande säkringar kan resultera i överhettning och skada. Använd endast delar med rätt specifikation när du byter ut elektriska komponenter som t ex glödlampor. Om du använder delar som inte har rätt specifikation vid utbyte, kan det medföra att säkringen går sönder och att batteriet överladdas. Undvik att spruta vatten direkt på eller runt om säkringsboxen vid tvättning av scootern. Ta din scooter till din återförsäljare för en kontroll, om en säkring går sönder av okända orsaker. Ta bort Ersätta Tryck i uppifrån Kabel Säkringskontakter KONTROLL AV BLINKERS OCH SIGNAL Vrid tändningsnyckeln till position "ON". Dra blinkersknappen åt båda hållen och kontrollera att den blinkar både bak och fram samt att det hörs ett tickande ljud. Tryck på signalknappen för kontroll av funktion. VARNING: Man måste använda rätt typ av glödlampa för att det ska blinka. KONTROLL AV FRAM- OCH BAKLJUS Starta motorn och slå på ljuset. Inspektera så att alla lampor lyser samt att ljusstyrkan verkar normal. På tomgång ska ljuset vara något svagare och en aning flimrande. KONTROLL AV BROMSLJUS Slå på tändningen och håll in ett bromshandtag i taget för att se att bromsljuset fungerar. KONTROLL AV TÄNDSTIFT Lossa tändhatten. Använd den medföljande tändstiftsnyckeln. ("Normal" gänga, lossas motsols.) Elektrodavståndet skall vara 0,6 0,7 mm. Använd rätt typ av tändstift (se teknisk specifikation) 0.6~0.7 mm Skruvar KONTROLL AV LUFTRENARE 1. Skruva loss locket på luftrenaren. 2. Kontrollera om filtret är smutsigt. 3. Ta ut filtret och använd tryckluft för att rengöra det. Tvätta inte pappersfiltret med någon vätska. (Se serviceschemat.) Luftrenare 15

16 9. FELSÖKNING OM MOTORN INTE STARTAR För bakhjul För framhjul (1). Är tändningsnyckeln i läge? (2). Finns det tillräckligt med bensin i tanken? (3). Hålls något av bromshandtagen in samtidigt som startmotorn används? 1/4 1/8 Blinkersomkopplare Signalknapp (4). Vrider du på gashandtaget samtidigt som du trycker på strartknappen? (5). Vrid tändningsnyckeln till, och tryck in signalknappen, om signalhornet inte fungerar kan det vara fel på en säkring. (6) Är stöldskyddsbrytaren i position OFFeller 10. REKOMMENDERAT BRÄNSLE Denna scooter är konstruerad för att köras på blyfri oktanig bensin. Vid vinterförvaring bör all bränsle dräneras, alltså töm förgasaren. 11. TRANSMISSIONSOLJA Rekommenderad transmissionsolja: HYPOID OIL (SAE 70W-90). 16

17 12. SERVICESCHEMA Servicekilometer 300KM Varje 1000KM Varje 3000KM Varje 6000KM Varje 12000KM Serviceintervall NY 1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 år 1 Luftfilter K R B(papper) B(sponge) 2 Luftrenare K 3 Oljefilter (Screen) R R 4 Motorolja B K Byte varje 3000KM 5 Däcktryck K K 6 Batteri K K 7 Tändstift K K B 8 Förgasare (tomgång) K K 9 Styrlager och handtag K K 10 Kontroll av läckage transmission K K 11 Kontroll av läckage vevhus K K 12 Transmissionsolja B Byte varje 5000KM 13 Drivrem/rulle K B 14 Bränsletank/slangar K K 15 Gaswire justering K K 16 Motorbultar spänna K K 17 Cylindertopp, cylinder och kolv K 18 Avgassystem K 19 Kamkedja/tändning K K 20 Ventilspel K K 21 Stötdämpare K K 22 Fram-/bakhjulsupphängning K K 23 Central-/sidostöd K K/S 24 Vevhusventilation (PCV) K K 25 Koppling K 26 Bromsmekanism/bromsklossar K K 27 Kontroll av bultar ev. spänna K K FörkortningarK ~ Kontroll, rengöring och justering B ~ Byte R ~ Rengöring (byte vid behov) S ~ Smörjning Service på auktoriserad verkstad skall utföras minst en gång per år oavsett körsträcka. 17

18 13. TEKNISK SPECIFIKATION Modell Specifikation Orbit Längd 1905mm Bredd 690mm Höjd 1125mm Hjulbas 1327mm Torr vikt 99kg Motortyp 4-takt Bränsle Blyfri 95 oktan Kylsystem Luftkyld Cylindervolym 49.5 c.c. Kompression 11.8±0.4 :1 Max. HP 2.35 kw/8500 rpm Max. vridmoment 2.91 N.m/6500 rpm Start Elektrisk & kick Framstötdämpare Teleskopisk Bakstötdämpare UNIT SWING Koppling Centrifugal typ Transmission CVT Framhjul 120/70-12 Bakhjul 130/70-12 Fälg Aluminum Lufttryck Fram: STD 2.00 kg/cm 2, Bak: STD 2.00kg/cm 2 vid 1 person, 2.25kg/cm 2 vid 2 personer Bromsar fram Skiva (Ø 190 mm) Bromsar bak Trumma (Ø 130 mm) Framljus (hel- och halvljus) HS1 12V 35/35W Bakljus 12V 21W Nummerskyltsbelysning 12V 5W Blinkers 12V 10W Instrumentpanelsbelysning 12V 1.7W Motoroljevolym 0.85 L (0.75 Lvid byte) Transmissionsoljevolym 110 ml (100 ml vid byte) Bränsletankvolym 5.2L Säkringar 7A Tändstift TORCH A7RC Batterikapacitet 12V 6Ah Luftfilter Pappers typ 18

19 SERVICEPROTOKOLL Kontakta Din auktoriserade återförsäljare för service enligt nedanstående serviceschema. Intervaller var km eller en gång per år. OBS! 1:a service vid 300 km. 1:a service 300 km 2:a service 3:e service 4:e service 5:e service 6:e service 7:e service 8:e service 9:e service 10:e service 11:e service 12:e service

20 Garage 24 reserverar sig för eventuella feltryck i denna publikation. Var god kontakta din återförsäljare vid frågor. Besök även

Användarmanual. Baotian Vintage 125cc

Användarmanual. Baotian Vintage 125cc Användarmanual Baotian Vintage 125cc Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Namn på scooterns delar... 5 Kontrollsystem... 6 Kickstart... 8 Bränsletank... 9 Bränsle och motorolja... 9 Inspektion

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK SYM Fiddle Four stroke power by SYMTECH

INSTRUKTIONSBOK SYM Fiddle Four stroke power by SYMTECH INSTRUKTIONSBOK SYM Fiddle Four stroke power by SYMTECH 1 Garage 24 är stolta att få förtroendet att leverera en kvalitets produkt från SYM. Meningen med denna publikation är att upplysa den nya ägare

Läs mer

Ramnummer:... INSTRUKTIONSBOK Mio. Registreringsnummer:...

Ramnummer:... INSTRUKTIONSBOK Mio. Registreringsnummer:... Ramnummer:... INSTRUKTIONSBOK Mio Registreringsnummer:... 1. REGLAGEPLACERING...4 2. FÖRE KÖRNING...5 3. REGLER FÖR SÄKER KÖRNING...5 4. ANVÄND ORIGINALDELAR...5 5. HANDHAVANDE AV SCOOTERN...6 INSTRUMENTPANELEN...6

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL KYMCO AGILITY CITY 50/150

ANVÄNDARMANUAL KYMCO AGILITY CITY 50/150 ANVÄNDARMANUAL KYMCO AGILITY CITY 50/150 IDENTIFIERING AV FORDONET FORDONETS IDENTIFIKATIONSNUMMER / CHASSINUMMER MOTORNS SERIENUMMER Skriv ner fordonets identifikationsnummer och motorns serienummer i

Läs mer

Baotian Diablo 50cc Användarmanual

Baotian Diablo 50cc Användarmanual Baotian Diablo 50cc Användarmanual Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Kontrollera ramnumret mot ditt registreringsbevis... 4 Namn på mopedens delar... 5 Kontrollsystem... 6 Inspektion före

Läs mer

Din manual HYOSUNG SD 50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2167764

Din manual HYOSUNG SD 50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2167764 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HYOSUNG SD 50. Du hittar svar på alla dina frågor i HYOSUNG SD 50 instruktionsbok (information,

Läs mer

Passar samtliga TGB 50 cc. Text och design Denniz SoftWare

Passar samtliga TGB 50 cc. Text och design Denniz SoftWare Passar samtliga TGB 50 cc Text och design Denniz SoftWare Bästa kund! Du är nu ägare till en ny TGB-scooter utrustad med en av TGBs välkända kvalitetsmotorer. Vi hoppas och tror att Din moped/mc-scooter

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. KYMCO LIKE 50/200i

ANVÄNDARMANUAL. KYMCO LIKE 50/200i ANVÄNDARMANUAL KYMCO LIKE 50/200i IDENTIFIERING AV FORDONET FORDONETS IDENTIFIKATIONSNUMMER / CHASSINUMMER BÄSTA KYMCO-FORDONSÄGARE Vi tackar dig för att du köpt ett KYMCO-fordon och välkomnar dig till

Läs mer

1. INNAN DU KÖR 2. SÄKER KÖRNING

1. INNAN DU KÖR 2. SÄKER KÖRNING INNEHÅLL 1. Innan du kör... 1 2. Säker körning... 1 3. Körtips... 2 4. Använd originaldelar... 3 5. Hur de olika delarna används... 3 Mätinstrument... 4 Tändningslåset... 5 Knappar... 6 Sadellås... 7 Hjälmkrok...7

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY SAMMANSTÄLLD AV: KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON. ÄGARUPPGIFTER:

Läs mer

INSTRUKTIONS BOK COBRA UNILLI EU 45. *Extra utrustad på bild

INSTRUKTIONS BOK COBRA UNILLI EU 45. *Extra utrustad på bild INSTRUKTIONS BOK COBRA UNILLI EU 45 *Extra utrustad på bild ÄGARUPPGIFTER: ÄGARE: LEVERANTÖR: ADRESS: POSTNUMMER : ORT: TEL: FÖRSÄKRINGSBOLAG: DATUM: REG, NR: RAMNUMMER: TYP: ÅRSMODELL: ANTECKNINGAR: 2

Läs mer

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL INNEHÅLL Diagram delar 2 Användning och säkerhet 3 1. Laddningsinformation 3 2. Innan du cyklar 3 3. Börja cykla 3 4. Cykla 3 5. Stanna och parkera 3 6. Lossa batteriet från

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: DAELIM S-FIVE

SVENSK HANDBOK FÖR: DAELIM S-FIVE SVENSK HANDBOK FÖR: DAELIM S-FIVE SAMMANSTÄLLD AV: KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON. ÄGARUPPGIFTER:

Läs mer

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt.

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt. Forever EL26 Montering: Det som behövs i verktyg är följande: Insex nycklar i 4 olika storlekar Fast 15 nyckel Skiftnyckel Sax Öppna kartongen och lyft ur cykeln. Ta bort alla skydd och klipp loss styre,

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar ANVÄNDARMANUAL CLASSIC 3 / 7 växlar C-PACT CITY DAM 3 / 7 växlar CITY HERR 7 växlar Grattis till din nya Lifebike Elcykel! Lifebike är en cykel med elmotor. Fördelen är att den underlättar cyklingen när

Läs mer

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning Introduktion INTRODUKTION Denna instruktionsbok innehåller information om motorcykelmodellen Triumph Rocket III Touring. Förvara alltid instruktionsboken tillsammans med motorcykeln så att du alltid har

Läs mer

Produktinformation. 1-cylindrig,4 takt, luftkyld Bore x stroke (mm): 39x41,4 Kapacitet (cc): 50 Elstart, kickstart. Tändningssystem: CDI.

Produktinformation. 1-cylindrig,4 takt, luftkyld Bore x stroke (mm): 39x41,4 Kapacitet (cc): 50 Elstart, kickstart. Tändningssystem: CDI. TMS Classic Användarmanual Produktinformation Storlek (längd x bredd x höjd mm):1660 x 680 x 1070 Däck (mm) 1196 Vikt (kg) 84 Bränsletank volym (l): 6.3 Oljetank volym (l): 1 Bränsle (oktan): 98 Kompression:

Läs mer

GCV160 GCV190 INSTRUKTIONSBOK SERIENUMMER OCH MOTORTYP. American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020

GCV160 GCV190 INSTRUKTIONSBOK SERIENUMMER OCH MOTORTYP. American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020 GCV160 GCV190 SERIENUMMER OCH MOTORTYP INSTRUKTIONSBOK American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020 1 Denna instruktionsbok beskriver användandet och underhållet av Din motor, GCV160

Läs mer

Produktinformation. Säkring: Bak/bromsljus: 12V/5W/21W

Produktinformation. Säkring: Bak/bromsljus: 12V/5W/21W TMS Z2 Användarmanual Produktinformation Storlek (längd x bredd x höjd mm):1780 660 1105 Däck 110/70-12 Vikt (kg) 88 Bränsletank volym (l): 5 Oljetank volym (l): 1 Bränsle (oktan): 98 Kompression: 10.5:1

Läs mer

Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU-scooter TMS Sprint.

Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU-scooter TMS Sprint. Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU-scooter TMS Sprint. Vissa skillnader gällande design på kåpor och mätare kan förekomma på illustrationer, men ej när det

Läs mer

Användarmanual BT50QT-9. 2005 http://baotian.3w.se

Användarmanual BT50QT-9. 2005 http://baotian.3w.se Användarmanual BT50QT-9 2005 http://baotian.3w.se Register Vägledning 1 Namn på delarna 2 Kontrolldelar 3 Starthandtag 5 Bränsle tank 5 Bränsle och motorolja 5 Inspektion före åktur 6 Att starta motorn

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK Jet 50 RS 50/125 Jet SportX

INSTRUKTIONSBOK Jet 50 RS 50/125 Jet SportX INSTRUKTIONSBOK Jet 50 RS 50/125 Jet SportX 1 RS 50/125 Frambroms Ljus/Start Tanklock Hel-/halvljus. Blinkers/Signal Bakbroms Förvaringsbox Förvaringsbox Oljepåfyllning Säkring/CDI Bagagebox Bagagelås

Läs mer

Baotian City 50cc. Användarmanual

Baotian City 50cc. Användarmanual Baotian City 50cc Användarmanual nnehållsförteckning nledning...2 Säkerhet...3 Namn på scooterns delar...5 Kickstart... 8 Bränsletank... 8 Bränsle och motorolja... 8 nspektion före körning...9 Start av

Läs mer

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk B R U K S A N V I S N I N G Meguro oy PARSUN högteknologiska utombordsmotorer är kraftfulla, ekonomiska och säkra. Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: TWS EAGLE 50

SVENSK HANDBOK FÖR: TWS EAGLE 50 SVENSK HANDBOK FÖR: TWS EAGLE 50 SAMMANSTÄLLD AV: 2006 KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Fäste av batteri 3.1 Batteri -/felindikator 4. Användning av styreenhet 4.1 Montering

Läs mer

Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y)

Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y) Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y) TEKNISKA DATA - BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp (fr.o.m. serienr. Y007001) Vikt ca. 5,5 kg Laddare: Batterikapacitet: Klippkapacitet ca. 60-95

Läs mer

Bäste ägare! ANVÄND ENDAST ORIGINAL RESERVDELAR YOUR QUALITY-GUARANTY. Tack för att du valt en CPI-produkt!

Bäste ägare! ANVÄND ENDAST ORIGINAL RESERVDELAR YOUR QUALITY-GUARANTY. Tack för att du valt en CPI-produkt! GTR2008schwedisch 27.02.2008 7:40 Uhr Seite 1 Bäste ägare! Tack för att du valt en CPI-produkt! Innan du tar din moped i bruk, ber vi dig att studera denna handbok noga. Den innehåller mycket information

Läs mer

Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual

Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Kontrollera ramnumret mot ditt registreringsbevis... 4 Namn på mopedens delar... 5 Kontrollsystem... 6 Inspektion

Läs mer

Ägare: Adress: Post nummer: Ort: Modell: Chassie nummer: Reg, nummer: Färg nr. Leverantör: STÄMPEL. Datum: Datum:

Ägare: Adress: Post nummer: Ort: Modell: Chassie nummer: Reg, nummer: Färg nr. Leverantör: STÄMPEL. Datum: Datum: POWERED BY YANMAR Ägare: Adress: Post nummer: Ort: Modell: Chassie nummer: Reg, nummer: Färg nr. Datum: Leverantör: STÄMPEL Datum: IDENTITET FABRIKS UPPGIFTER. LOKALISERAD PÅ DEN HÖGRA FRÄMRE DÖRR- STOLPEN.

Läs mer

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel medemagruppen 3-18 Cykel Kära kund! Först av allt vill vi tacka dig för den tillit du har visat oss genom att köpa vår produkt. Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen samt användar- och

Läs mer

Servicemanual för operatör

Servicemanual för operatör Servicemanual för operatör VIMEK 608.2 Revision A Huvudkontor Lidvägen 11 Tel: +46(0)933-135 15 SE-922 31 Vindeln Fax: +46(0)933-710 56 www.vimek.se 1 Service och underhåll Underhåll... 3 Säkerhet... 3

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

Generell handbok för Ecoride elcyklar. Upplaga 1.0

Generell handbok för Ecoride elcyklar. Upplaga 1.0 Generell handbok för Ecoride elcyklar Upplaga 1.0 Förord...3 1. Elcykelns delar...4 1.1 Unika delar hos en Ecoride elcykel...4 Batteriet...4 Styrboxen...4 Navmotorn...4 Bromshandtagen...5 Sensorn...5 Batteriindikator...5

Läs mer

Instruktion. E-Green Medio

Instruktion. E-Green Medio Instruktion E-Green Medio Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 2. Produktbeskrivning... 4 2.1 Ramnummer... 4 3. Funktioner/inställningar... 5 3.1 Batteri -/felindikator... 5 3.2 Assistans funktion...

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK TOMOS REVIVAL

INSTRUKTIONSBOK TOMOS REVIVAL INSTRUKTIONSBOK TOMOS REVIVAL ÄGARUPPGIFTER: ÄGARE: LEVERANTÖR: ADRESS: POSTNUMMER : ORT: TEL: FÖRSÄKRINGSBOLAG: DATUM: REG, NR: RAMNUMMER: TYP: ÅRSMODELL: 2. INFORMATION Innehåll... 4 Före körning, säker

Läs mer

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning Introduktion INTRODUKTION Denna instruktionsbok innehåller information om motorcykelmodellerna Triumph Bonneville, Bonneville SE, Bonneville T100 inklusive Steve McQueen Edition, Bonneville 110 th Edition,

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK ALLROAD 300/500. Läs denna instruktionsbok noggrant innan du börjar köra fordonet

INSTRUKTIONSBOK ALLROAD 300/500. Läs denna instruktionsbok noggrant innan du börjar köra fordonet INSTRUKTIONSBOK ALLROAD 300/500 Läs denna instruktionsbok noggrant innan du börjar köra fordonet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Förord 3 2. Varningssymboler 6 3. Säkerhetsinstruktioner 7 4. Kontroll före

Läs mer

Manual Kickbike. Innehåll. Del lista

Manual Kickbike. Innehåll. Del lista Manual Kickbike Vänligen läs detta dokument samt om underhåll, varningar, garanti och tips också. Du kan följa den här handboken vid montering av din Kickbike. Hoppas du får stor nöje med din Kickbike!

Läs mer

Monteringsguide Trekking / City / Hybridcykel

Monteringsguide Trekking / City / Hybridcykel Monteringsguide Touring/City/Hybridcykel I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 9 V. Justera styret 10 VI. Montera sadeln

Läs mer

INLEDNING. Vi kan inte hållas ansvariga för följdskador som orsakats av tillbehör som inte godkänts av fabriken.

INLEDNING. Vi kan inte hållas ansvariga för följdskador som orsakats av tillbehör som inte godkänts av fabriken. INLEDNING Tack för att du har valt denna RS1-scooter. Den står för högteknologi och pålitlighet. Scooterns avgasutsläpp har nått den senaste nationella utsläppsstandarden och den är därför en miljövänlig

Läs mer

Baotian Classic Speed Användarmanual

Baotian Classic Speed Användarmanual Baotian Classic Speed Användarmanual Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU- scooter BT50QT-9. Alla instruktioner och specifikationer i denna manual är baserade

Läs mer

Användarmanual Snöslunga ST 21

Användarmanual Snöslunga ST 21 Användarmanual Snöslunga ST 21 OBS! Fyll på motorolja innan du startar snöslungan. Layout och medföljande delar 1 Handtag 2 Kontroll av hastighet 3 Kontroll av rotorhastighet 4 Justeringsvev för

Läs mer

BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp

BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp INSTRUKTION SE-194 82 Upplands Väsby Besöksadress: Centralvägen 2-4 Telefon 08-590 344 60 Telefax 08-590 925 40 VARNING! Klipps kortare bitar än 10 cm kan den

Läs mer

VIARELLI ESSENZA ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING V.1801 EURO IV

VIARELLI ESSENZA ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING V.1801 EURO IV SE VIARELLI ESSENZA ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING EURO IV V.1801 GRATTIS! Du har precis införskaffat en Viarelli scooter och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli hoppas du

Läs mer

Bruksanvisning UTV Linhai 400 CUV 4WD

Bruksanvisning UTV Linhai 400 CUV 4WD Bruksanvisning UTV Linhai 400 CUV 4WD Art.: 90 38 976 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM Rollator är en standardrollator som är byggd för att underlätta användarens gående och därmed öka rörelsefriheten. HRM Rollator är i stort sett underhållsfri och därför

Läs mer

LINHAI. LH150 ATV-B 2x4 LH200 ATV-B 2x4 LH260 ATV-B 2x4 4x4 LH300 ATV-B 2x4 4x4

LINHAI. LH150 ATV-B 2x4 LH200 ATV-B 2x4 LH260 ATV-B 2x4 4x4 LH300 ATV-B 2x4 4x4 INSTRUKTIONSBOK LINHAI LH150 ATV-B 2x4 LH200 ATV-B 2x4 LH260 ATV-B 2x4 4x4 LH300 ATV-B 2x4 4x4 Europa Läs denna instruktionsbok noggrant innan du börjar köra fordonet. Under fyrhjulingens sadel finns ett

Läs mer

Mini Crosser 115S - 125S - 130S - 140S

Mini Crosser 115S - 125S - 130S - 140S BRUKSANVISNING Mini Crosser 115S - 125S - 130S - 140S SERIE NUMMER: - - LEVERANSDATUM: / 200 MODELL 4W STANDARDMODELL LEVERERAD AV: 21.03.2001 HSB I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Kapitel 1 Introduktion...-

Läs mer

STIGA MULTICLIP 46 S 46 SE 46 S EURO 8211-0203-11

STIGA MULTICLIP 46 S 46 SE 46 S EURO 8211-0203-11 STIGA MULTICLIP 46 S 46 SE 46 S EURO 8211-0203-11 S 1 2 1 2 3 4 3 4 1. 2. F E E 3. 4. Multiclip 46 SE ADD FULL FULL ADD ADD FULL 0,15 l. 5. Briggs & Stratton LS 45 6. Briggs & Stratton ES 45 G STOP I N

Läs mer

Instruktionsbok. Minilunnare

Instruktionsbok. Minilunnare Instruktionsbok Minilunnare Denna instruktionsbok bör samtliga som handhar OXEN studera. Den innehåller instruktioner om service, underhåll och körning, som om de följs kommer att gynna ägaren genom hög

Läs mer

VIARELLI VINCERO ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING V.1801 EURO IV

VIARELLI VINCERO ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING V.1801 EURO IV SE VIARELLI VINCERO ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING EURO IV V.1801 GRATTIS! Du har precis införskaffat en Viarell moped och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli hoppas du ska

Läs mer

SIDA 4-5 SIDA 6-7 SIDA 4-5 3 ÅRS GARANTI

SIDA 4-5 SIDA 6-7 SIDA 4-5 3 ÅRS GARANTI 1 3 ÅRS GARANTI FYRHJULINGAR FÖR ALL 520 STEEL, CLASSIC, LIMITED 4X4 Goes 520 är redan en klassiker faktiskt. Därför har vi valt att kalla den för det den är, Classic. 520 är känd som en driftssäker arbetshäst

Läs mer

Exterior 90. Bruksanvisning

Exterior 90. Bruksanvisning Exterior 90 Bruksanvisning SV Innehållsförteckning Du har fått en Permobil Exterior 90 För att du skall få största möjliga nytta av stolen är det viktigt att den används på rätt sätt. Vi vill därför att

Läs mer

användarmanual & servicebok

användarmanual & servicebok användarmanual & servicebok CYKLAR SEDAN 1990 Innehållsförteckning Några tips innan du börjar cykla... 6 Tekniska specifikationer... 7 Bra att veta om Marvil e-motion... 8 Körsträcka under olika förhållanden...

Läs mer

SV471-SV601 Bruksanvisning

SV471-SV601 Bruksanvisning SV471-SV601 Bruksanvisning SV VIKTIGT: Läs noggrant alla säkerhetsinstruktioner och försiktighetsåtgärder innan någon utrustning startas. Se även bruksanvisningen för utrustningen som denna motor kan användas

Läs mer

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual -

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual - Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel - Manual - SJÖSALA ELCYKEL SJÖSALA ELCYKEL Lycka till med din nya elcykel. Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen. Den innehåller information om underhåll och hur

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Cykelns delar... 3 Tips och råd... 4 Montering... 6 Underhåll... 10 Säkerhet... 15

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Cykelns delar... 3 Tips och råd... 4 Montering... 6 Underhåll... 10 Säkerhet... 15 INSTRUKTIONSBOK 2 GRATTIS TILL DITT KLOKA VAL AV CYKEL! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Cykelns delar.............................. 3 Tips och råd............................... 4 Montering.................................

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator

Så här fungerar din nya rollator Viktigt, läs innan användande! SV Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 SMART Grattis till din nya rollator! Volaris S7 SMART kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära

Läs mer

Monteringsguide Mountainbike

Monteringsguide Mountainbike Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Montera hjulaxel med snabbkoppling 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 9 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7 Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 1 Grattis till din nya rollator! Volaris S7 kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära känna din nya rollator ber vi dig att noga

Läs mer

Automatdragstång 26-080000

Automatdragstång 26-080000 MOUNTING INSTRUCTION 0-0-8 8-05000h Automatdragstång 6-080000 Beskrivning VBG Automatdragstång 6-080000 är en förlängbar dragstång med två eller fler fasta inställningslägen med luftmanövrerad låsning.

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 I26143-S-13.04 INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 ASSALUB AB - 1 - www.assalub.se GENERELLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OBS! Läs instruktionen noga innan fettpistolen tas i bruk. Om inte instruktionerna

Läs mer

2.4 GHz. DMT GP 1 01.31071 vol. 1

2.4 GHz. DMT GP 1 01.31071 vol. 1 2.4 GHz DMT GP 1 01.31071 vol. 1 1 Inledning Gratulerar till ditt val av DMT GP. Vi hoppas att den ger dig mycket nöje. Innan du börjar slutmontering och inkörning ber vi dig läsa igenom hela instruktionsboken

Läs mer

TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok

TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok MODELL L850-AC24 MODELL L850-FM35 OBS! Läs igenom instruktionsboken innan användning. G:\Instruktionsböcker\Orginal\Vägunderhåll\Sopmaskin_1.doc - 2 - ! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

Bruksanvisning Radiovägen 3, 135 48 Tyresö +46(0) 8-776 26 54 www.superiorstanding.com e.mail : info@superiorstanding.com Artnr: S333001 Version: 1.

Bruksanvisning Radiovägen 3, 135 48 Tyresö +46(0) 8-776 26 54 www.superiorstanding.com e.mail : info@superiorstanding.com Artnr: S333001 Version: 1. Bruksanvisning Grattis! Vi vill börja med att gratulera dig till din nya Superior. Denna stårullstol är avsedd att användas varje dag, ute och inne, hemma och på jobbet. Superior är tillverkad av höghållfastighetsstål

Läs mer

ATV Arbetsmodeller 2008 / 2009

ATV Arbetsmodeller 2008 / 2009 ATV Arbetsmodeller 2008 / 2009 Tekniska data Tekniska data Grizzly 700 Motortyp Insugsystem Cylindervolym Smörjsystem Tändsystem Startsystem Bränsletank Oljevolym Växellåda Transmission Slut transmission

Läs mer

Personlig säkerhet Underlåtelse att helt och hållet följa dessa instruktioner innebär allvarlig risk för personskada.

Personlig säkerhet Underlåtelse att helt och hållet följa dessa instruktioner innebär allvarlig risk för personskada. TACK FÖR ATT DU VALDE GILERA! Den här manualen har vi tagit fram för att du ska ha största möjliga glädje av din scooter. Läs den noga innan du börjar köra. Den innehåller information och rekommendationer

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

VIARELLI MATADOR 4T ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING V.1801 EURO IV

VIARELLI MATADOR 4T ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING V.1801 EURO IV SE VIARELLI MATADOR 4T ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING EURO IV V.1801 Grattis! Du har precis införskaffat en Viarelli moped och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli hoppas

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany 8 15 23 31 38 46 54 61 68 75 82 90 99 107 115 122 130 138 145 152 159 166 175 183 193 202 211 218 226 Svenska

Läs mer

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Tekniska specifikationer Kraftförsörjning: 230 V, 50 Hz, 6,6 A Motorstyrka: 1.1 Kw Storlek:

Läs mer

Happy Bike. Instruktionsbok och Underhållsanvisning. Elcykel SG-20-F. Översättning av bruksanvisning i original

Happy Bike. Instruktionsbok och Underhållsanvisning. Elcykel SG-20-F. Översättning av bruksanvisning i original Översättning av bruksanvisning i original Happy Bike Instruktionsbok och Underhållsanvisning Elcykel SG-20-F OBS! Läs igenom instruktionsboken innan användning. TREJON AB Företagsvägen 9 SE-911 35 VÄNNÄSBY

Läs mer

Bäste ESHO el-scooterägare, FörSiktigHEtSåtgärdEr För SäkEr åkning Kläder Körning När du kör med last/passagerare Kontroller före körning

Bäste ESHO el-scooterägare, FörSiktigHEtSåtgärdEr För SäkEr åkning Kläder Körning När du kör med last/passagerare Kontroller före körning Bäste ESHO el-scooterägare, Vi gratulerar dig till ditt köp av en ESHO el-scooter. För att du ska kunna åka säkert och trivsamt, rekommenderar vi dig att läsa denna manual grundligt och lära känna din

Läs mer

6 ACS-Systemet (Advanced Control System)

6 ACS-Systemet (Advanced Control System) 6 ACS-Systemet (Advanced Control System) 6.1 Manöverboxens utförande 1) Display för batteriladdning 2) Display för körprogram 3) Hastighet upp 4) Varningsblinkers 5) Vänster blinkers 6) Joystick 7) Statusdisplay

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Bruksanvisning. Enfas elmotor typ: E80, E100, E150. OBS! Ägaren/användaren måste läsa och fullständigt förstå informationen som anges här.

Bruksanvisning. Enfas elmotor typ: E80, E100, E150. OBS! Ägaren/användaren måste läsa och fullständigt förstå informationen som anges här. Bruksanvisning Enfas elmotor typ: E80, E100, E150 OBS! Ägaren/användaren måste läsa och fullständigt förstå informationen som anges här. Innehåll A. Mått- och parameterskiss B. Delnamn C. Varningar D.

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: Gas Gas EC

SVENSK HANDBOK FÖR: Gas Gas EC SVENSK HANDBOK FÖR: Gas Gas EC SAMMANSTÄLLD AV: KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON. ÄGARUPPGIFTER:

Läs mer

Läs den här handboken noga innan fordonet används. ÄGARENS HANDBOK VMX17 2S3-F8199-M0

Läs den här handboken noga innan fordonet används. ÄGARENS HANDBOK VMX17 2S3-F8199-M0 Läs den här handboken noga innan fordonet används. ÄGARENS HANDBOK VMX7 2S3-F899-M0 MAU26945 Läs den här handboken noga innan fordonet används. Handboken ska medfölja fordonet om det säljs. YAMAHA MOTOR

Läs mer

OBS! Använd endast originaldelar och byt inga delar utan professionell hjälp.

OBS! Använd endast originaldelar och byt inga delar utan professionell hjälp. Användarhandbok Grattis till din nya Spring wind. Vi hoppas att du kommer att få mycket nöje med din scooter. Den här manualen innehåller information om funktion, teknisk info och handhavande av din Spring

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr:

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: OBS! FÖR ATT SÄKERSTÄLLA SÄKER ANVÄNDNING OCH UPPNÅ BÄSTA MÖJLIGA PRESTANDA ÄR DET MYCKET VIKTIGT ATT DU LÄSER DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

Installationsmanual ML40 Plus

Installationsmanual ML40 Plus Installationsmanual ML40 Plus 1. Beskrivning ML40Plus är en speciellt konstruerad drivenhet för autopiloter på båtar. Den passar de flesta typer av segelbåtar, även sådana med ror-kult. ML40Plus kräver

Läs mer

Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA

Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA Tillgänglig från 2008/11 på TMA 100K Manuell TMA 100K Automatisk NCHRP 350 Testnivåer TNO 100K-> 3-50, 3-51, 3-52 & 3-53 (100 km/tim) INNEHÅLL

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

ATV WHERE EVER YOU ARE

ATV WHERE EVER YOU ARE ATV WHERE EVER YOU ARE 1 dinli WHERE E Centhor 800 cc Centhor 700 cc Lig 450 2 VER YOU ARE htning cc thunder 350 cc cobia 50 cc 3 Centhor 800 cc Vägregistrerad, får framföras med A- eller B-körkort Tekniska

Läs mer

Lift Bruksanvisning. 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780

Lift Bruksanvisning. 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780 Lift Bruksanvisning VIKTIGT Lift får ej användas, servas eller rengöras av personer som ej läst eller tagit del av informationen i denna Bruksanvisning.

Läs mer

Suverän offroad prestanda Lång fjädringsväg Hög markfrigång Övre A-armar smidda i aluminium Låg vikt Lättmanövrerad Utmärkt balans och stabilitet

Suverän offroad prestanda Lång fjädringsväg Hög markfrigång Övre A-armar smidda i aluminium Låg vikt Lättmanövrerad Utmärkt balans och stabilitet FUN TO RIDE I kommer innovationen från vår passion att göra ATV-körandet bekvämt och roligt. Vi har byggt den mest innovativa ATV som du kommer att njuta av att åka på. Framtidens ATV har blivit utrustad,

Läs mer

2. Motor\Grundmotor, 4-cyl bensin Bulletiner - SI/MI - (210-2561 utg. 3)...

2. Motor\Grundmotor, 4-cyl bensin Bulletiner - SI/MI - (210-2561 utg. 3)... TECHNICAL SERVICE BULLETIN Bulletin Nbr: 210-2561 utg. 3 Date:...April 2006 Market: ej US/CA Missljud från transmissionskedjor samt oljeslam i motorn Berörda bilar Saab 9-5 M98-03 med motoralternativ B205

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Mycket cykelglädje önskar vi dig! www.cykelmartin.se

Mycket cykelglädje önskar vi dig! www.cykelmartin.se Mycket cykelglädje önskar vi dig! www.cykelmartin.se I följande folder får du lite tips och råd, som kommer bidra till att du och din Sunrider II får många glädjerika och säkra mil ihop. Kort sammanfattning

Läs mer