ANVÄNDARMANUAL. KYMCO LIKE 50/200i

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARMANUAL. KYMCO LIKE 50/200i"

Transkript

1 ANVÄNDARMANUAL KYMCO LIKE 50/200i

2 IDENTIFIERING AV FORDONET FORDONETS IDENTIFIKATIONSNUMMER / CHASSINUMMER BÄSTA KYMCO-FORDONSÄGARE Vi tackar dig för att du köpt ett KYMCO-fordon och välkomnar dig till familjen. För att du ska kunna åka säkert och trivsamt, lär känna denna manual grundligt innan du åker iväg på ditt fordon. Din säkerhet beror inte bara på hur duktig eller alert du är som förare, utan även hur väl du känner ditt fordon tekniskt. Gör det till en vana att alltid utföra en funktionskontroll innan du far iväg på ditt fordon. MOTORNS SERIENUMMER Vi garanterar att varje KYMCO-fordon är av hög kvalitet. Skriv ner fordonets identifikationsnummer och motorns serienummer i fälten ovan. Det är bra att ha när man beställer reservdelar från auktoriserade KYMCO återförsäljare och som referens ifall fordonet skulle bli stulet. 1. Information och specifikationer i denna manual bör endast användas som referens och kan ändras utan förbehåll. 2. För att underlätta start av motorn och öka motorns prestanda måste batteriet vara installerat före start. * Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. 2 / 36 3 / 36

3 SÄKERHET DITT FORDON KAN VARA FARLIGT ATT ANVÄNDA För din säkerhets skull är det viktigt att du läser och förstår alla varningstexter i denna manual och på etiketterna på ditt fordon. Denna manual bör betraktas som en permanent del av ditt fordon. Vid försäljning ska manualen alltid följa med fordonet. Om säkerhetsföreskrifterna i denna manual inte efterföljs kan det resultera i ALLVARLIG PERSONSKADA eller DÖDSFALL. Särskilt viktiga avsnitt är i denna manual markerade med följande symboler: ANVÄND OMDÖME Denna symbol anger att det finns en risk för allvarlig personskada eller dödsfall om säkerhetsföreskrifterna inte följs. Tillhandahåller nyttig information. Detta påvisar att speciella åtgärder måste vidtas för att undvika skador på ditt fordon. IDENTIFIERING AV FORDONET FÖRTEXT SÄKERHET INNEHÅLLSFÖRTECKNING ATT TÄNKA PÅ FÖR EN SÄKER KÖRNING KLÄDER KÖRNING KÖRNING MED LAST TILLBEHÖR FORDONSBESKRIVNING KONTROLLER & FUNKTIONER TÄNDNINGSLÅS INSTRUMENT STÄLLA IN TID & DATUM HÖGER MANÖVERREGLAGE VÄNSTER MANÖVERREGLAGE BRÄNSLETANKSMÄTARE FÖRVARINGSFACK UNDER SITSEN ANVÄNDNING / KÖRNING UNDERHÅLL VIKTEN AV UNDERHÅLL PÅ DITT FORDON MOTOROLJA VÄXELLÅDSOLJA LUFTFILTER GASHANDTAG TÄNDSTIFT BROMSVÄTSKA BROMSAR BROMSBELÄGG DÄCK BATTERI SÄKRING PARKERING SPECIFIKATIONER - LIKE 50 SPECIFIKATIONER - LIKE 200i AVGASRENINGSSYSTEM MIDLANDS MOTORGARANTI SERVICESCHEMA MOPED SERVICESCHEMA MC KONTROLL INNAN ANVÄNDNING 17 STARTA MOTORN 17 4 / 36 5 / 36

4 ATT TÄNKA PÅ FÖR EN SÄKER KÖRNING KÖRNING KÖRNING MED LAST KLÄDER - Att åka i bekväma kläder är en förutsättning för säker åkning. - Använd en godkänd hjälm (3). - Använd inte löst sittande kläder som kan orsaka att du fastnar i något. - Änvänd MC-kläder (2) och MC-handskar (1). - Använd lågklackade skor (5). - Använd ryggskydd (4). - När du kör, håll alltid bägge händerna på styret. Att köra med bara en hand kan vara väldigt farligt. - En moped-/mc-åkare ska alltid använda åtsittande kläder och inte ha något löst plagg som kan fastna i något. - Avgassystemet blir väldigt varmt efter körning, Det kommer även att vara det under en längre tid efter du stängt av motorn. - Tänk på att inte stanna, parkera eller tomgångsköra ditt fordon där ditt heta avgassystem kan komma i kontakt med torra löv, gräs etc. - Ett hett avgassystem kan bränna dig allvarligt, även en stund efter att du stängt av ditt fordon. Hur säker din körning blir påverkas mycket av hur du sitter på fordonet. Föraren bör alltid sitta på mitten av sätet. Om föraren sitter för långt bak kommer vikten på framhjulet att minska. Det gör att styrförmågan minskar vilket i sin tur kan leda till en olycka. När du skall göra en sväng kommer det att gå lättare om du lutar lite inåt med kroppen åt samma håll som du skall svänga. Om du inte lutar med när du svänger kommer du att ha sämre kontroll på fordonet och det kan leda till att du tappar kontrollen. När du kör på en sämre väg eller en grusväg bör du sakta in och hålla hårt i styret samt svänga försiktigt. Tänk på hur du sitter på fordonet. Styrförmågan kommer att förändras när du kör med last. Om du kör med för tung last kan fordonet stegra sig och du förlorar kontrollen. Kör aldrig med överlast. MAXLAST I MITTENFACKET: 5 KG MAXLAST UNDER SITS: 5 KG MAXLAST TOTALT: 150 KG (inklusive förare, passagerare, last och tillbehör) - Parkera ditt fordon där gångtrafikanter, framför allt barn, inte kan komma i kontakt med fordonet. 6 / 36 7 / 36

5 TILLBEHÖR Tillbehör kan påverka hanteringen och kontrollen av ditt fordon. Ha följande i åtanke när du överväger att köpa ett tillbehör eller kör ett fordon som har tillbehör: - Välj endast tillbehör avsedda för ditt fordon. Din KYMCOåterförsäljare har olika KYMCO-tillbehör. Andra tillbehör kan också finnas tillgängliga på marknaden. Dock är det inte möjligt för KYMCO att testa alla övriga tillbehör eller ha någon kontroll över kvalitet eller lämplighet hos dem. Välj därför hellre KYMCOtillbehör, alternativt något som är likvärdigt i design och kvalitet. - Tillbehör bör vara säkert fastmonterade. Ett tillbehör som kan förflyttas eller lossna under tiden du kör kan påverka din förmåga att kontrollera fordonet. - Montera inte ett tillbehör där det kan störa din förmåga att kontrollera ditt fordon. Till exempel ett tungt föremål fäst vid styret som kan försämra styrförmågan, eller tillbehör som kan begränsa sikten eller din rörelseförmåga på sitsen, - Var extra försiktig då du kör ett fordon med tillbehör. Fordonet kan bete sig annorlunda med tillbehör mot vad det gör utan. KYMCO råder dig att inte demontera några originaldelar eller att på något sätt modifiera dess originaldesign eller funktion. Felaktiga inställningar eller tillbehör som inte är anpassade för ditt fordon kan minska säkerheten på ditt fordon, vilket kan leda till en olycka. Vi rekommenderar dig att enbart använda KYMCOs egna tillbehör på detta fordon. Använd annars de som är speciellt anpassade för detta fordon. Var noga med att följa instruktionerna då du monterar ett tillbehör. Om det är något du är osäker på - kontakta din KYMCOåterförsäljare. FORDONSBESKRIVNING (1) FÖRVARINGSFACK (2) BAKBROMSHANDTAG (3) BAKLYSE / BROMSLJUS (4) VÄNSTER BAKBLINKERS (5) MOTORNS SERIENUMMER (6) CENTRALSTÖD (7) VÄNSTER FRAMBLINKERS (8) BRÄNSLETANK (9) BLINKERSOMKOPPLARE HEL-/HALVLJUSOMKOPPLARE SIGNALHORN 2 Utseendet på ditt fordon kan skilja sig från denna fordonsbeskrivning. 8 / 36 9 / 36

6 (1) HUVUDSTRÅLKASTAROMKOPPLARE ELSTART (2) TÄNDNINGSLÅS (3) HÖGER FRAMLINKERS (4) FRAMBROMSHANDTAG (5) AVGASSYSTEM & LJUDDÄMPARE (6) HÖGER BAKBLINKERS (7) PAKETHÅLLARE (8) BATTERI (9) CHASSINUMMER (10) INSTRUMENT KONTROLLER & FUNKTIONER TÄNDNINGSLÅS Vilka lägen har startlåset och när ska du använda dem? ON: OFF: I det här läget är strömmen påslagen och du kan starta motorn. Nyckeln kan inte tas ur. Strömmen är av och motorn går inte att starta. Nyckeln kan tas ur. LOCK: Styrlåset är aktiverat. Nyckeln kan tas ur. Efter att du aktiverat styrlåset, försök försiktigt att vrida styret åt höger för att försäkra dig om att det är låst. Vrid inte tändningslåset till LOCK-läge under körning. Då kommer styret att låsa sig och en olycka kan inträffa. Parkera inte ditt fordon där det hindrar övrig trafik. Utseendet på ditt fordon kan skilja sig en aning från denna fordonsbeskrivning. 10 / / 36

7 INSTRUMENT STÄLLA IN TID & DATUM 1. Hastighetsmätare: Visar hastigheten du färdas i M/PH (miles per hour) och K/PH (kilometers per hour). Hastighetsmätaren ser olika ut på Like 200i och Like 50. Tryck på MODE-knappen och ADJUST-knappen samtidigt och håll dem inne i mer än 2 sekunder. Timvisaren kommer då börja blinka och visa att du kan börja ställa in tiden. 2. Trippmätare: Visar den totala körsträckan för ditt fordon. 3. Helljusindikator: Indikatorlampa som visar att helljuset är aktiverat. 4. Bränslenivåmätare: Visar hur mycket bränsle du har i din tank. När visaren börjar närma sig E bör du fylla på bränsle. A. För att ställa in timmar, tryck på ADJUST-knappen tills rätt timme visas. För att ställa in minutvisaren, tryck på MODEknappen tills minutvisaren börjar blinka. B. För att ställa in minuter, tryck på ADJUST-knappen tills rätt minut visas. För att ställa in månadsvisaren, tryck på MODEknappen tills månadsvisaren börjar blinka. 5. Höger blinkersindikator: Indikatorlampa som visar att höger blinkers är aktiverad. 6. Vänster blinkersindikator: Indikatorlampa som visar att vänster blinkers är aktiverad. 7. Varningsindikator LIKE 200i: Indikatorlampa om något fel uppstår i motor, bränsle eller elsystem. Tänds denna indikatorlampa bör du minska hastigheten på ditt fordon och ta det till din närmaste KYMCO-verkstad så snart som möjligt. För att kontrollera att varningsindikatorn fungerar som den ska - vrid tändningslåset till ON utan att starta motorn. Indikatorlampan kommer att lysa i två sekunder och sedan slockna om den fungerar som den ska. 7 C. För att ställa in månad, tryck på ADJUST-knappen tills rätt månad visas. För att ställa in datumsvisaren, tryck på MODEknappen tills datumvisaren börjar blinka. D. För att ställa in datum, tryck på ADJUST-knappen tills rätt datum visas. För att avsluta klock-/månads-/datumsinställningen, tryck på MODE och ADJUST samtidigt. Displayen kommer då att sluta blinka. Inställningen kommer avbrytas helt om du trycker på någon av knapparna inom 10 sekunder. (1) Klocka (2) ADJUST (3) MODE Varningsindikatorn kommer att tändas om motorvarvantalet är för högt. Indikatorn stängs sedan av när motorvarvantalet kommer ner i normal nivå igen. Håll nere varvantalet för att undvika skador på motorn. 12 / / 36

8 HÖGER MANÖVERREGLAGE (1) Motorns stoppknapp & Motorns stoppknapp stänger av tändningen och motorn. Fordonets lysen samt signalhorn kommer fortfarande att fungera. (2) Elstart Tryck på elstarten för att aktivera startmotorn. Startmotorn kommer inte att fungera om motorns stoppknapp är intryckt. För att starta med elstart måste du också hålla in något av bromshandtagen samtidigt som du trycker på knappen. (5) Hel-/halvljusomkopplare Aktiverar hel-/halvljus. Då helljuset aktiveras tänds också den indikatorlampan på instrumentet. (6) Passeringljus Använd denna knapp för att snabbt blinka med helljuset för att signalera till andra fordon att du vill / ska passera. BRÄNSLETANKSMÄTARE När bränsletanksmätarnålen börjar närma sig E är tanken snart tom. Fyll upp med blyfri bensin. VÄNSTER MANÖVERREGLAGE (3) Blinkersomkopplare Använd denna knapp för att aktivera dina blinkers. Indikatiorlampan för blinkers på ditt instrument kommer att blinka då de är aktiverade. - för att blinka vänster - för att blinka höger För att stänga av, tryck in knappen när den är i utgångsläget. 1. Stanna motorn och vrid tändningslåset till OFF. 2. Lås upp och lyft sitsen. 3. Vrid bränsletankslocket (1) moturs för att öppna. 4. Fyll tanken i öppningen (2). 5. När du fyllt på bränsle, sätt tillbaka locket och vrid det medsols för att säkra det (3). Rekommenderat bränsle: Blyfri bensin med minst 98 oktan. (4) Signalhorn Tryck på signalhornsknappen för att använda signalhornet. Frambromshandtag (höger) Kläm åt denna försiktigt för att aktivera frambromsen. Ditt bromsljus kommer att tändas vid användning. Bakbromshandtag (vänster) Kläm åt denna försiktigt för att aktivera bakbromsen. Ditt bromsljus kommer att tändas vid användning. Överfyll inte tanken. Det ska inte finnas någon bensin i tankhalsen (2). Överskottsbränsle kan förorena avgassystemet och resultera i sämre körkapacitet hos fordonet. Bensin är extremt eldfarligt och explosivt. Du kan bli bränd och allvarligt skadad vid hantering av bensin. - Stanna motorn och håll värme, gnistor och eld borta. - Tanka endast utomhus. - Torka upp spilld bränsle omedelbart. 14 / / 36

9 FÖRVARINGSFACK UNDER SITSEN Ditt fordon är utrustat med ett förvaringsfack under sitsen där du kan förvara tex din hjälm. För att öppna sitsen, använd startnyckeln i säteslåset och vrid det medurs. När spärren släpper med ett klickljud kan du lyfta upp sitsen. MAXLAST: 5 KG För att stänga sitsen igen, sänk den och tryck till tills du hör ett klickande ljud. Försök sedan försiktigt att lyfta sitsen för att försäkra dig om att den är låst ordentligt. Överskrid aldrig angiven maxlastsvikt då det kan påverka fordonets stabilitet. Glöm inte nyckeln under sitsen. Hjälmhållare För att använda hjälmhållarna, öppna sitsen och haka på hjälmspännet på hållaren (1). Stäng och lås sedan sitsen ordentligt. Använd bara hjälmhållarna då ditt fordon är parkerat. Kör ej med en hjälm hängandes i hjälmhållarna. ANVÄNDNING / KÖRNING KONTROLL INNAN ANVÄNDNING För din säkerhets skull är det väldigt viktigt att lägga några minuter på att kolla fordonets skick innan du kör iväg. Om du upptäcker några problem, se till att åtgärda dem omedelbart. Är det ingenting du själv kan åtgärda, ta fordonet till din närmaste KYMCO-återförsäljare. Kontrollerar du inte ditt fordon innan körning, samt åtgärdar de fel du hittar, kan olycka inträffa och du kan bli allvarligt skadad. Utför alltid en kontroll på ditt fordon innan du kör iväg. 1. Oljenivå i motorn: Fyll på vid behov (se sidan 20). Kontrollera så inga läckage förekommer. 2. Bränslenivå: Fyll på bränsle vid behov (se sidan 15). Kontrollera så inga läckage förekommer. 3. Bromsar, fram och bak: Kontrollera bromsverkan och att inga läckage på bromsvätska förekommer (se sidan 25). 4. Däck: Kontrollera skick och lufttryck (se sidan 26). 5. Gashandtag: Kontrollera att det fungerar smidigt och att det går tillbaka helt till ursprungsläge när du släpper, oavsett vilket håll du vrider styret åt (se sidan 23). 6. Belysning och signalhorn: Kontrollera att strålkastare, baklyse/bromslyse, blinkers, indikatorer och signalhorn fungerar som de ska. 7. Styre: Kontrollera skick och att det går att vrida styret smidigt åt båda håll. STARTA MOTORN Följ alltid startproceduren som beskrivs i denna manual. För att skydda katalysatorn i avgassystemet, undvik tomgång i längre perioder och använd inte blyad bensin i bränsletanken. För att skydda startmotorn, använd inte startknappen i mer än 5 sekunder per tillfälle. Om forfonet inte startar på en gång, kontrollera bränslenivån och skick på batteriet. Låt startmotorn svalna innan du försöker igen. 1. Ställ fordonet på cenralstödet och fäll upp sidostödet. 2. Sätt i starnyckeln och vrid tändningslåset till ON. 16 / / 36

10 3. Håll in vänster bromshandtag. Elstarten kommer endast att fungera då något av bromshandtagen hålls inne. 4. Utan gas, tryck på startknappen (1). Släpp knappen så fort motorn startat. 5. Låt gashandtaget vara medan motorn värms upp. 6. Låt motorn bli helt varm innan du kör iväg. UNDERHÅLL VIKTEN AV UNDERHÅLL PÅ DITT FORDON Att utföra underhåll på ditt fordon är viktigt för en säker, ekonomisk och problemfri körning. Det kommer också att minska luftföroreningen och maximera bränsleekonomin. För att hjälpa dig att undehålla ditt fordon korrekt innehåller denna manual ett serviceschema för att du ska vara säker på att servicar utförs som de bör. Dessa instruktioner är utformade utifrån att ditt fordon används enbart för dess syfte. Frekvent användning i väldigt hög hastighet alt. i blöta/smutsiga miljöer kommer kräva tätare intervaller mellan servicetillfällena än vad som anges i serviceschemat. Kontakta KYMCOåterförsäljare för råd och tips om hur du bör serva just ditt fordon. Vissa underhållspunkter kan kräva att du startar din motor. Att ha motorn igång inomhus kan vara farligt då avgaserna innehåller kolmonoxid som kan orsaka allvarliga skador. Ha endast motorn igång där det finns bra ventilation, men utomhus är att föredra. Följ alltid kontroll- och underhållsrekommendationer som anges i denna användarmanual. Om du inte underhåller och servar ditt fordon enligt rekommendationer kan det leda till olycka och allvarliga skador. Om ditt fordon välter eller är med i en krasch - be en KYMCOåterförsäljare kontrollera fordonet även om du kan åtgärda en del av skadorna själv. 18 / / 36

11 MOTOROLJA Rekommenderad motorolja: Midland SAE 10W-40 Mängd motorolja (helt tom, ej efter byte): 0.9 L Kontroll motoroljenivå: Kontrollera motoroljenivån varje dag innan körning. Nivån måste hållas mellan den övre (1) och den undre (2) markeringen på oljestickan. 2. Stanna motorn och ställ fordonet på centralstödet. 3. Efter ett par minuter, skruva av locket med oljestickan (3) och torka av den. Sätt tillbaka den UTAN att skruva dit den och plocka ur den igen. Oljenivån som du nu ser på stickan bör vara mellan den övre och den undre markeringen. 4. Vid behov - fyll på med rekommenderad olja tills nivån når upp till den övre markeringen på stickan. Var noga med att inte fylla på med för mycket olja, det får ej överstiga den övre markeringen. 5. Skruva tillbaka locket med stickan (3). Kontrollera så att inga läckor förekommer. Byte av motorolja: När det gäller livslängd på din motor är motoroljekvalitén den primära faktorn och det viktigaste att tänka på. Byt oljan enligt serviceschemat (se sidan 32-35). Byt oljan när motorn är i sin normala arbetstemperatur samt med fordonet ståendes på sitt centralstöd för att försäkra dig om en snabb och fullständig tömning av oljetanken. 5. Fyll på med rekommenderad mängd olja och sätt tillbaka locket med stickan. Oljetankkapacitet: 0.8 L Oljekapaciteten ovan är endast efter dränering. 6. Starta motorn och låt den gå på tomgång i 2-3 minuter. 7. Stäng av motorn och kolla oljenivån på stickan då fordonet står på centralstödet och på plan mark. 8. Kontrollera att oljenivån är uppe vid den övre markeringen på stickan. Skruva tillbaka locket med stickan och kontrollera att det inte förekommer några läckage. Motorn och andra delar i närheten kan bli väldigt varma. Var försiktig då du kontrollerar oljenivån så att du inte bränner dig. Vid behov - låt motorn och avgassystemet svalna innan du utför reparationer/underhåll på dessa delar. Att ha motorn igång med för lågt oljetryck kan orsaka allvarliga skador på din motor. 1. Starta motorn och låt den gå på tomgång i några minuter. 1. Ta bort locket med stickan (3) från höger motorkåpa. 2. Placera ett lämpligt kärl under vänster motorkåpa. 3. Ta bort dräneringspluggen (4) från motorkåpan för att tappa ur oljan. Att köra motorn med för låg oljenivå kan orsaka allvarliga skador på motorn. 4. Skruva tillbaka pluggen och vrid åt den enligt rekommendationerna. Åtradgningsmoment oljeplugg: 25 N-m (18 lb-ft) 20 / / 36

12 VÄXELLÅDSOLJA Byte växellådsolja: 1. Ställ upp fordonet på centralstödet. 2. Skruva ur dräneringspluggen (1). 3. Skruva ur påfyllningsskruven (2). Snurra sedan långsamt på bakhjulet så att växellådsoljan töms. 4. Fyll på rätt mängd med rekommenderad olja. Rekommenderad olja: Midland 80w-90 Rekommenderad mängd växellådsolja Like 50: 0,11 L Rekommenderad mängd växellådsolja Like 200i: 0,20 L LUFTFILTER Luftfiltret (1) bör rengöras / bytas av auktoriserad KYMCOverkstad. Gör rent / byt oftare om du kör mycket i ovanligt blöta eller smutsiga miljöer. Användning av ett annat luftfilter än KYMCOs originalfilter, kan orsaka tidigt motorslitage eller prestandaproblem. 5. Skruva tillbaka påfyllningspluggen och dra åt den enligt anvisning. Åtdragningsmoment påfyllningsplugg / dräneringsplugg: 20Nm GASHANDTAG 1. Innan du startar och åker iväg på ditt fordon, kontrollera att gashandtaget fungerar smidigt från helt öppet läge till helt slutet. Kontrollera att det fungerar smidigt oavsett vilket håll styret är ställt åt. 2. Kontrollera gashandtagets frispel enligt anvisning. Frispel gashandtag: 2,0-6,0 mm 22 / / 36

13 TÄNDSTIFT BROMSVÄTSKA BROMSAR BROMSBELÄGG Avlägsna kolavlagringar från tändstiftet med en liten stålborste. Efter att du gjort rent (eller vid byte till nytt tändstift), justera elektrodavståndet med hjälp av ett bladmått. Tändstiftet bör bytas ut med jämna mellanrum (se serviceschema). När du avlägsnar kolavlagringar, kontrollera färgen på tändstiftets porslinstipp. Du kan på färgen se om tändstiftet är lämpligt för din typ av körning. Vid normal användning bör tippen vara ljusbrun eller brun. Om porslinstippen är väldigt vit eller glaserad, har tändstiftet överhettats. Då bör du byta ut ditt vanliga tändstift mot ett tändstift som har ett kallare värmetal (vanligen ett högre nummer). Kontakta din KYMCO-återförsäljare vid val av alternativa tändstift. Kontrollera bromsvätskenivå: Kontrollera vätskenivån då fordonet är placerat upprätt. Nivån bör ligga över lägsta nivåmarkeringen (L). Om nivån är precis på markeringen eller lägre bör du även kontrollera bromsbeläggen. Ditt fordon måste ha rätt frispel på bromsarna så att de inte ligger på och nöts utan att de används. Frispelet är måttet mellan läget då bromsen vilar och när den används fullt. 1. Mät frispelet vid bromshandtagsänden. Frispelet ska vara mm. 2. Använd justeringsskruven för bromsvajern på bakbromshandtagets fäste för att minska frispelet. 3. För att justera frispelet ytterligare, utöver det som är möjligt via skruven på fästet, skruva på justeringsskruven vid slutet av bromvajern, där den kopplas samman med bromsarmen. Slitaget på blomsbeläggen beror på användningsnivå, typ av användning samt körförhållanden. Kontrollera bromsbeläggen enligt serviceintervall. Fram-/Bakbroms Kontrollera slitagemarkeringarna (1) på varje bromsbelägg. Om något av dem är vid markeringen, byt båda som ett komplett set. Gör detta byte hos auktoriserad KYMCO-verkstad. Rekommenderat tändstift: CR7HSA (NGK) Ett felaktigt tändstift kan ha en felaktig passning eller felaktigt värmetal för din motor. Detta kan orsaka allvarliga motorskador som inte täcks av garantin. Använd aldrig ett tändstift med felaktigt värmetal då allvarliga motorskador kan bli följden. Rekommenderad bromsvätska: Midland DOT-4 Kontrollera också att inga läckage förekommer samt att det inte finns förslitningar / sprickor på slangar eller kopplingar. Elektrodavstånd: 0,6-0,7 mm Innan du justerar vid fästet på bromsarmen, vrid åt justeringsskruven på bromshandtagsfästet så långt det går medsols. Slitna bromsbelägg bör bytas ut omgående. Är de inte slitna bör du få ditt bromssystem kontrollerat för att hitta förekommande läckage. Kör inte ditt fordon om inte bromsarna är fullt fungerande. Like 50 har trumbroms bak, ej skiva. 24 / / 36

14 DÄCK BATTERI SÄKRING Skicket på dina däck är av högsta betydelse då det påverkar den operativa effektiviteten samt din egen säkerhet. Kontrollera därför både däcktrycket, spårdjupet och att det inte finns några skador eller sprickor innan du åker iväg. Däcktryck, endast förare: Framdäck: Bakdäck: 1,75 kg/cm2 (25.0 PSI) 2,0 kg/cm2 (29.0 PSI) Däcktryck, förare och passagerare: Framdäck: Bakdäck: 1,75 kg/cm2 (25.0 PSI) 2,25 kg/cm2 (32.0 PSI) 3. Kontrollera spårdjupet (4) vid slitage-markeringarna (5). Om spårdjupet är plant här måste däcken bytas. 2. Kontrollera däcken så inte sten, skruv eller något annat (3) sitter fast i gummit. 4. Kontrollera att inga skador finns (6) (blåsor eller snitt) på sidorna av däcken eller om det finns några särskillt släta ytor (7) på däckspåren. Ditt KYMCO-fordon är utrustat med ett underhållsfritt (slutet) batteri, så du behöver inte kontrollera batterivätskan. Om ditt batteri verkar svagt och/eller läcker batterivätska (gör fordonet svårstartat eller (orsakar andra elektriska problem), kontakta din KYMCO-återförsäljare omgående. Ditt batteri är ett underhållsfritt batteri och kan skadas permanent om förslutningsremsan tas bort. Tänk på att om du kör korta sträckor (mindre än 5 km per uppstart) eller inte använder ditt fordon frekvent måste du underhållsladda ditt batteri minst en gång varannan månad. Annars blir ditt batteri förstört. När täta säkringsfel inträffar beror det vanligen på en kortslutning eller en överbelastning i elsystemet. Besök din KYMCOverkstad för inspektion och reparation av elsystemet. Rekommenderad säkring Like 50: 7A / 10 A Rekommenderad säkring Like 200i: 15A / 10A - Använd aldrig en annan säkring än den som rekommenderas. Stora skador på elsystemet eller kabelbrand kan orsakas vilket i sin tur leder till bristande belysning och låg motorkraft. PARKERING Parkera ditt fordon på centralstödet på jämnt underlag där det inte hindrar övrig trafik. Stå på vänster sida av fordonet och ta tag i styret med vänster hand och i pakethållaren eller sadeln med höger hand. Tryck sedan ned centralstödet med din högra fot samtidigt som du drar fordonet bakåt med höger hand. 1. Mät däcktrycket då fordonet står parkerat på jämn yta och båda däcken är i marken (utan förare). Mät däcktrycket INNAN du åker då värmen i däcken vid och efter körning kan ge felaktiga mätresultat. Däcken på ditt fordon måste bytas om de: - Läcker luft (även om det går långsamt. - Har några skador i spåren eller på sidorna. - Har några skador pga att du kört på något, tex en spik. - Är slitna ner till markeringarna. Byter du inte däck vid behov kan osäker körning leda till en olycka. Byt därför direkt då något av det ovan inträffar. Kontakta din KYMCO-verkstad för byte av däck. Fordonet kan lätt välta om det ej parkeras på jämn mark. X - fel O - rätt 26 / / 36

15 SPECIFIKATIONER - LIKE 50 SPECIFIKATIONER - LIKE 200i MOTOR ELSYSTEM MOTOR ELSYSTEM Motortyp 4-T, luftkyld Batteri 12v - 7Ah Motortyp 4-T, luftkyld, insprutning Batteri 12v - 7Ah Motorstyrka 2,2 Kw / 7000 rpm Huvudsäkring 7A / 10A Motorstyrka 8,5 Kw / 7250 rpm Huvudsäkring 15A / 10A Slagvolym 50 cc Slagvolym 163 cc Tändstift Start Växelsystem CR7HSA El / Kick Automatiskt, CVT DIMENSION Längd Bredd 1940 mm 695 mm Tändstift Start Växelsystem CR7HSA El / Kick Automatiskt, CVT DIMENSION Längd Bredd 1940 mm 690 mm Höjd 1130 mm Höjd 1120 mm VOLYM Axelavstånd 1320 mm VOLYM Axelavstånd 1315 mm Motorolja 0,9 L Motorolja 0,9 L Växellådsolja Bränsletank Nettovikt Maxlast 0,11 L 7 L 106 kg 150 kg CHASSI Framdäck 120/70-12 Bakdäck 130/70-12 Frambroms Skiva Växellådsolja Bränsletank Nettovikt Maxlast 0,2 L 7 L 120 kg 150 kg CHASSI Framdäck 120/70-12 Bakdäck 130/70-12 Frambroms Skiva Bakbroms Trumma Bakbroms Skiva 28 / / 36

16 AVGASRENINGSSYSTEM SEKUNDÄRT LUFTINSPRUTNINGSSYSTEM Systemet är konstruerat för att spruta in friskluft i avgaskanalerna i topplocket när motorn värms upp. Detta skapar en efterbränning som reducerar halten av kolväten och koldioxid före katalysatorn. AVGASRENING Avgasutsläppen från ditt fordon styrs av motorkonstruktionen, den fabriksinställda bränsletillförseln, tändningsinställningarna samt avgassystemets design. Avgassystemet innefattar också en inbyggd katalysator samt avgasåterledning. LJUDNIVÅ Motor, insugs- och avgassystem på ditt fordon är designade för att tillmötesgå de regler och lagar som finns i Europa gällande ljudnivå. Utför inga ändringar på motorns, insugs- eller avgassystemets komponenter, eftersom detta kommer att påverka ljudnivån. Vänligen utför inga modifikationer eller ändringar på någon KYMCO-konstruerad komponent som kan påverka ljudnivån eller utsläppsnivån på ditt fordon. 30 / / 36

17 Tändstift I I I I I 4-T, byt var 6000:e km Bränsleslangar och filter Byt var 36:e månad Motorolja 4-takt, (2-takt fyll på i Kontrollera oljenivå var B B B B B SERVICESCHEMA separat tank) KYMCO MOPED forts. 1000:e km Bromsar I I I (B) I (B) I (B) Framgaffel och styrning I I -- I I Stötdämpare bak I I -- I I INTERVALL KM NOTERING B Byt Kontroll INTERVALL av däck och däcktryck KM 300 I 1000 I 3000 I 6000 I I NOTERING Batteri I / Ladda I / Ladda I / Ladda I / Ladda I / Ladda R RengörEfterdragning Batteri och kontroll av bultar, I / Ladda I / Ladda I / Ladda I / Ladda I / Ladda Efterdragning bultar avgassystem D D D D D J Justeramuttrar, Efterdragning sving, bultar bromsok, avgassystem hjullager och D D D D D framgaffel Efterdragning bultar topplock, Efterdragning bultar topplock, -- I I I I / B I Inspektera (justera/byt vid slitage) cylinder, ljuddämpare Växellådsolja -- I I I I / B cylinder, ljuddämpare B -- B B B Kolvringar I I / B D Dra åt Hastighets-, Kolvringar gas- och bromsvajer I I I / I B Främre variator I B (vikter) I / B (vikter) DG Diagnostisera Startmotor Främre variator I B (vikter) I I / B (vikter) I Koppling I I I Ventiljustering Koppling (0,08 mm) -- J -- JI JI J / I R Förgasare I I I I I Drivrem Förgasare -- I -- I BI BI BI Luftfilter -- B B B B Cylindertoppsventilation Luftfilter B BI -- B BI MXU 50R SERVICESCHEMA KYMCO MOPED 2-T, byt var 3000:e km Drivlina -- I / J I / J I / J I / J 2-T, byt MXU var 3000:e 50R km Tändstift I I I I I Tändstift I I I I I 4-T, byt var 6000:e km Styrstång samt spindelled Smörj var 6:e månad 4-T, byt MXU var 6000:e 50R km Bränsleslangar och filter Byt var 36:e månad Bränsleslangar och filter Byt var 36:e månad Motorolja 4-takt, (2-takt fyll på i Kontrollera oljenivå var Motorolja 4-takt, (2-takt fyll på i INTERVALL KM B B300 B1000 B3000 B NOTERING B Byt Kontrollera oljenivå var B B B B B separat tank) 1000:e km separat tank) 1000:e km För att garantin skall gälla skall service utfärdas Bromsar Batteri I I / I Ladda I (B) / Ladda I (B) / Ladda I (B) / Ladda I / Ladda Bromsar R Rengör I av auktoriserad I I (B) verkstad I (B) och Midlands I (B) oljor skall Framgaffel och styrning Efterdragning bultar avgassystem I I D -- D I D I D D Framgaffel J Justera och styrning I användas. I Spara -- alltid dina I servicekvitton. I Efterdragning bultar topplock, Stötdämpare bak I I I I I I I I / B Stötdämpare I Inspektera bak (justera/byt vid slitage) I I -- I I cylinder, ljuddämpare Kontroll av däck och däcktryck I I I I I Kontroll av däck och däcktryck I I I I I Kolvringar I I / B D Dra åt Efterdragning och kontroll av bultar, Efterdragning och kontroll av bultar, Främre variator I B (vikter) I / B (vikter) DG Diagnostisera muttrar, sving, bromsok, hjullager och D D D D D muttrar, sving, bromsok, hjullager och D D D D D framgaffel Koppling / 36-- I I I framgaffel 33 / 36 Växellådsolja Förgasare B -- I B I B I B I I Växellådsolja B -- B B B Hastighets-, gas- och Luftfilter bromsvajer I B I B I B B Hastighets-, gas- och bromsvajer I I I

18 SERVICESCHEMA MYMCO MC SERVICESCHEMA KYMCO MC forts. För att garantin skall gälla skall service utfärdas av auktoriserad verkstad och Midlands oljor skall användas. Spara alltid dina servicekvitton. 34 / / 36

19

ANVÄNDARMANUAL KYMCO AGILITY CITY 50/150

ANVÄNDARMANUAL KYMCO AGILITY CITY 50/150 ANVÄNDARMANUAL KYMCO AGILITY CITY 50/150 IDENTIFIERING AV FORDONET FORDONETS IDENTIFIKATIONSNUMMER / CHASSINUMMER MOTORNS SERIENUMMER Skriv ner fordonets identifikationsnummer och motorns serienummer i

Läs mer

Användarmanual. Baotian Vintage 125cc

Användarmanual. Baotian Vintage 125cc Användarmanual Baotian Vintage 125cc Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Namn på scooterns delar... 5 Kontrollsystem... 6 Kickstart... 8 Bränsletank... 9 Bränsle och motorolja... 9 Inspektion

Läs mer

Baotian Diablo 50cc Användarmanual

Baotian Diablo 50cc Användarmanual Baotian Diablo 50cc Användarmanual Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Kontrollera ramnumret mot ditt registreringsbevis... 4 Namn på mopedens delar... 5 Kontrollsystem... 6 Inspektion före

Läs mer

Passar samtliga TGB 50 cc. Text och design Denniz SoftWare

Passar samtliga TGB 50 cc. Text och design Denniz SoftWare Passar samtliga TGB 50 cc Text och design Denniz SoftWare Bästa kund! Du är nu ägare till en ny TGB-scooter utrustad med en av TGBs välkända kvalitetsmotorer. Vi hoppas och tror att Din moped/mc-scooter

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. SYM Orbit 1. 4-stroke

INSTRUKTIONSBOK. SYM Orbit 1. 4-stroke INSTRUKTIONSBOK SYM Orbit 1 4-stroke Registreringsnummer:... Ramnummer:... Ägare:.. REGLAGEPLACERING. 3 FÖRE KÖRNING...4 REGLER FÖR SÄKER KÖRNING...4 ANVÄND ORIGINALDELAR...4 HANDHAVANDE AV SCOOTERN...5

Läs mer

Din manual HYOSUNG SD 50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2167764

Din manual HYOSUNG SD 50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2167764 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HYOSUNG SD 50. Du hittar svar på alla dina frågor i HYOSUNG SD 50 instruktionsbok (information,

Läs mer

1. INNAN DU KÖR 2. SÄKER KÖRNING

1. INNAN DU KÖR 2. SÄKER KÖRNING INNEHÅLL 1. Innan du kör... 1 2. Säker körning... 1 3. Körtips... 2 4. Använd originaldelar... 3 5. Hur de olika delarna används... 3 Mätinstrument... 4 Tändningslåset... 5 Knappar... 6 Sadellås... 7 Hjälmkrok...7

Läs mer

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Tekniska specifikationer Kraftförsörjning: 230 V, 50 Hz, 6,6 A Motorstyrka: 1.1 Kw Storlek:

Läs mer

Användarmanual Snöslunga ST 21

Användarmanual Snöslunga ST 21 Användarmanual Snöslunga ST 21 OBS! Fyll på motorolja innan du startar snöslungan. Layout och medföljande delar 1 Handtag 2 Kontroll av hastighet 3 Kontroll av rotorhastighet 4 Justeringsvev för

Läs mer

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk B R U K S A N V I S N I N G Meguro oy PARSUN högteknologiska utombordsmotorer är kraftfulla, ekonomiska och säkra. Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda

Läs mer

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt.

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt. Forever EL26 Montering: Det som behövs i verktyg är följande: Insex nycklar i 4 olika storlekar Fast 15 nyckel Skiftnyckel Sax Öppna kartongen och lyft ur cykeln. Ta bort alla skydd och klipp loss styre,

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar ANVÄNDARMANUAL CLASSIC 3 / 7 växlar C-PACT CITY DAM 3 / 7 växlar CITY HERR 7 växlar Grattis till din nya Lifebike Elcykel! Lifebike är en cykel med elmotor. Fördelen är att den underlättar cyklingen när

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY SAMMANSTÄLLD AV: KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON. ÄGARUPPGIFTER:

Läs mer

Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU-scooter TMS Sprint.

Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU-scooter TMS Sprint. Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU-scooter TMS Sprint. Vissa skillnader gällande design på kåpor och mätare kan förekomma på illustrationer, men ej när det

Läs mer

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL INNEHÅLL Diagram delar 2 Användning och säkerhet 3 1. Laddningsinformation 3 2. Innan du cyklar 3 3. Börja cykla 3 4. Cykla 3 5. Stanna och parkera 3 6. Lossa batteriet från

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual -

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual - Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel - Manual - SJÖSALA ELCYKEL SJÖSALA ELCYKEL Lycka till med din nya elcykel. Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen. Den innehåller information om underhåll och hur

Läs mer

användarmanual & servicebok

användarmanual & servicebok användarmanual & servicebok CYKLAR SEDAN 1990 Innehållsförteckning Några tips innan du börjar cykla... 6 Tekniska specifikationer... 7 Bra att veta om Marvil e-motion... 8 Körsträcka under olika förhållanden...

Läs mer

Baotian City 50cc. Användarmanual

Baotian City 50cc. Användarmanual Baotian City 50cc Användarmanual nnehållsförteckning nledning...2 Säkerhet...3 Namn på scooterns delar...5 Kickstart... 8 Bränsletank... 8 Bränsle och motorolja... 8 nspektion före körning...9 Start av

Läs mer

Produktinformation. Säkring: Bak/bromsljus: 12V/5W/21W

Produktinformation. Säkring: Bak/bromsljus: 12V/5W/21W TMS Z2 Användarmanual Produktinformation Storlek (längd x bredd x höjd mm):1780 660 1105 Däck 110/70-12 Vikt (kg) 88 Bränsletank volym (l): 5 Oljetank volym (l): 1 Bränsle (oktan): 98 Kompression: 10.5:1

Läs mer

CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING

CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING 11 VÄLKOMMEN TILL THE STEAMERY The Steamery är ett klädvårdsföretag baserat i Stockholm. Vi älskar kläder och vill att de ska hålla länge. Vårt mål är därför att ge

Läs mer

Generell handbok för Ecoride elcyklar. Upplaga 1.0

Generell handbok för Ecoride elcyklar. Upplaga 1.0 Generell handbok för Ecoride elcyklar Upplaga 1.0 Förord...3 1. Elcykelns delar...4 1.1 Unika delar hos en Ecoride elcykel...4 Batteriet...4 Styrboxen...4 Navmotorn...4 Bromshandtagen...5 Sensorn...5 Batteriindikator...5

Läs mer

Produktinformation. 1-cylindrig,4 takt, luftkyld Bore x stroke (mm): 39x41,4 Kapacitet (cc): 50 Elstart, kickstart. Tändningssystem: CDI.

Produktinformation. 1-cylindrig,4 takt, luftkyld Bore x stroke (mm): 39x41,4 Kapacitet (cc): 50 Elstart, kickstart. Tändningssystem: CDI. TMS Classic Användarmanual Produktinformation Storlek (längd x bredd x höjd mm):1660 x 680 x 1070 Däck (mm) 1196 Vikt (kg) 84 Bränsletank volym (l): 6.3 Oljetank volym (l): 1 Bränsle (oktan): 98 Kompression:

Läs mer

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord och ID-nummer 2 Allmänt 3 Säkerhetsföreskrifter 3-5 Användning 5 Underhåll och service 6 Reparationer 6 Förvaring 6 Förord FL 400 och T1100 tillverkas av Kranman AB Innan du

Läs mer

KOBRA. Användarmanual. Manual 025

KOBRA. Användarmanual. Manual 025 KOBRA Användarmanual Manual 025 Säkerhet Ankarspelet skall inte användas som förtöjning utan en avlastning skall alltid skapas via en pollare eller liknande. Båtens motor skall alltid vara igång som en

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt.

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Helite Airbag-plagg Användarhandbok Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Innehåll 1. Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel medemagruppen 3-18 Cykel Kära kund! Först av allt vill vi tacka dig för den tillit du har visat oss genom att köpa vår produkt. Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen samt användar- och

Läs mer

Gemino. Bruksanvisning MB4111-SE

Gemino. Bruksanvisning MB4111-SE Gemino Bruksanvisning Vi gratulerar till din nya rollator! Inledning Hög kvalitet och god funktionalitet är nyckelbegrepp för alla produkter från Handicare. Du får gärna komma med synpunkter om din erfarenhet

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: TWS EAGLE 50

SVENSK HANDBOK FÖR: TWS EAGLE 50 SVENSK HANDBOK FÖR: TWS EAGLE 50 SAMMANSTÄLLD AV: 2006 KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON.

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG Slagklippare Modell KT Innan du tar klipparen i bruk för första gången ska du först läsa igenom bruksanvisningen mycket noga och observera säkerhetsåtgärderna. I denna

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual

Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Kontrollera ramnumret mot ditt registreringsbevis... 4 Namn på mopedens delar... 5 Kontrollsystem... 6 Inspektion

Läs mer

Bäste ESHO el-scooterägare, FörSiktigHEtSåtgärdEr För SäkEr åkning Kläder Körning När du kör med last/passagerare Kontroller före körning

Bäste ESHO el-scooterägare, FörSiktigHEtSåtgärdEr För SäkEr åkning Kläder Körning När du kör med last/passagerare Kontroller före körning Bäste ESHO el-scooterägare, Vi gratulerar dig till ditt köp av en ESHO el-scooter. För att du ska kunna åka säkert och trivsamt, rekommenderar vi dig att läsa denna manual grundligt och lära känna din

Läs mer

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500 Montering & Användarinstruktioner INTRODUKTION Gratulerar till ditt köp av en högkvalitativ vinsch. Vi designar och bygger vinschar i enlighet med strikta specifikationer,

Läs mer

Baotian Classic Speed Användarmanual

Baotian Classic Speed Användarmanual Baotian Classic Speed Användarmanual Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU- scooter BT50QT-9. Alla instruktioner och specifikationer i denna manual är baserade

Läs mer

GCV160 GCV190 INSTRUKTIONSBOK SERIENUMMER OCH MOTORTYP. American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020

GCV160 GCV190 INSTRUKTIONSBOK SERIENUMMER OCH MOTORTYP. American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020 GCV160 GCV190 SERIENUMMER OCH MOTORTYP INSTRUKTIONSBOK American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020 1 Denna instruktionsbok beskriver användandet och underhållet av Din motor, GCV160

Läs mer

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning Introduktion INTRODUKTION Denna instruktionsbok innehåller information om motorcykelmodellen Triumph Rocket III Touring. Förvara alltid instruktionsboken tillsammans med motorcykeln så att du alltid har

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Fäste av batteri 3.1 Batteri -/felindikator 4. Användning av styreenhet 4.1 Montering

Läs mer

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 37 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Bruksanvisning Gräs- och lövuppsamlare

Läs mer

Servicemanual för operatör

Servicemanual för operatör Servicemanual för operatör VIMEK 608.2 Revision A Huvudkontor Lidvägen 11 Tel: +46(0)933-135 15 SE-922 31 Vindeln Fax: +46(0)933-710 56 www.vimek.se 1 Service och underhåll Underhåll... 3 Säkerhet... 3

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Användarmanual BT50QT-9. 2005 http://baotian.3w.se

Användarmanual BT50QT-9. 2005 http://baotian.3w.se Användarmanual BT50QT-9 2005 http://baotian.3w.se Register Vägledning 1 Namn på delarna 2 Kontrolldelar 3 Starthandtag 5 Bränsle tank 5 Bränsle och motorolja 5 Inspektion före åktur 6 Att starta motorn

Läs mer

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 INSTALLATION, FELSÖKNING OCH BRUKSANVISNING INNEHÅLL Reservdelar... 2 Tips... 3 Installation... 4 Felsökning... 5 Programmera Sändare/Mottagare... 7 Bruksbeskrivning...

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7 Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 1 Grattis till din nya rollator! Volaris S7 kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära känna din nya rollator ber vi dig att noga

Läs mer

STERLING OPAL 3 & 4 Information till tekniker

STERLING OPAL 3 & 4 Information till tekniker S U N R I S E M E D I C A L STERLING OPAL 3 & 4 Information till tekniker Art nr: S Opal Man T 2010 Sunrise Medical AB, Britta Sahlgrens gata 8A 421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA Tel nr 031-748 37 00 Fax nr 031-748

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk.

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk. INSTRUKTIONSBOK GB Modell No. PCMH45 Grattis! Vi vill tacka dig för att du valt vår luftfuktare PCMH45. Denna maskin har designats för att ge dig en behaglig rumsmiljö på ett energieffektivt sätt. Vänligen

Läs mer

BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50

BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50 BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. Hobart Foster Scandinavia ApS, filial Box 2101-196 02 Kungsängen Tel. 08-584 50 920 Fax 08-584

Läs mer

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01 Age 4+ RC-helikopter FLY M0 RC-helikopter FLY M0 Radio-ohjattava helikopteri FLY M0 RC-helikopter FLY M0 27 MHz 0979 2 SE RC-helikopter FLY M0 OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning. Spara

Läs mer

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr:

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: OBS! FÖR ATT SÄKERSTÄLLA SÄKER ANVÄNDNING OCH UPPNÅ BÄSTA MÖJLIGA PRESTANDA ÄR DET MYCKET VIKTIGT ATT DU LÄSER DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Cykelns delar... 3 Tips och råd... 4 Montering... 6 Underhåll... 10 Säkerhet... 15

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Cykelns delar... 3 Tips och råd... 4 Montering... 6 Underhåll... 10 Säkerhet... 15 INSTRUKTIONSBOK 2 GRATTIS TILL DITT KLOKA VAL AV CYKEL! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Cykelns delar.............................. 3 Tips och råd............................... 4 Montering.................................

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens.

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-100U-E Bruksanvisning (Till kunden) Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator

Så här fungerar din nya rollator Viktigt, läs innan användande! SV Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 SMART Grattis till din nya rollator! Volaris S7 SMART kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära

Läs mer

Smartboard manual/bruksanvisning

Smartboard manual/bruksanvisning Smartboard manual/bruksanvisning 1 Smartboard manual/bruksanvisning KÄRA KUND, Tack för att du har valt en Smartboard ifrån Hobbex. Vi hoppas att du kommer få mycket glädje av den. Tänk på att läsa hela

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC BRUKSANVISNING VARNING Innehåller smådelar, ej lämplig för barn under 3 å. Rör aldrig en roterande propeller. Flyg aldrig helikoptern ovanför någons huvud. En vuxen person bör alltid närvara när helikoptern

Läs mer

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM Rollator är en standardrollator som är byggd för att underlätta användarens gående och därmed öka rörelsefriheten. HRM Rollator är i stort sett underhållsfri och därför

Läs mer

SV471-SV601 Bruksanvisning

SV471-SV601 Bruksanvisning SV471-SV601 Bruksanvisning SV VIKTIGT: Läs noggrant alla säkerhetsinstruktioner och försiktighetsåtgärder innan någon utrustning startas. Se även bruksanvisningen för utrustningen som denna motor kan användas

Läs mer

LINHAI. LH150 ATV-B 2x4 LH200 ATV-B 2x4 LH260 ATV-B 2x4 4x4 LH300 ATV-B 2x4 4x4

LINHAI. LH150 ATV-B 2x4 LH200 ATV-B 2x4 LH260 ATV-B 2x4 4x4 LH300 ATV-B 2x4 4x4 INSTRUKTIONSBOK LINHAI LH150 ATV-B 2x4 LH200 ATV-B 2x4 LH260 ATV-B 2x4 4x4 LH300 ATV-B 2x4 4x4 Europa Läs denna instruktionsbok noggrant innan du börjar köra fordonet. Under fyrhjulingens sadel finns ett

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Tack för att ni köpt Cross Line laser LEO 7 Innan du använder den läs denna användarmanual.

ANVÄNDARMANUAL. Tack för att ni köpt Cross Line laser LEO 7 Innan du använder den läs denna användarmanual. ANVÄNDARMANUAL Tack för att ni köpt Cross Line laser LEO 7 Innan du använder den läs denna användarmanual. Innehåll 1. Funktion... 3 2. Säkerhet... 3 3. Egenskap... 4 4. Driftmanual... 5 5. Metod... 5

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK ALLROAD 300/500. Läs denna instruktionsbok noggrant innan du börjar köra fordonet

INSTRUKTIONSBOK ALLROAD 300/500. Läs denna instruktionsbok noggrant innan du börjar köra fordonet INSTRUKTIONSBOK ALLROAD 300/500 Läs denna instruktionsbok noggrant innan du börjar köra fordonet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Förord 3 2. Varningssymboler 6 3. Säkerhetsinstruktioner 7 4. Kontroll före

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: DAELIM S-FIVE

SVENSK HANDBOK FÖR: DAELIM S-FIVE SVENSK HANDBOK FÖR: DAELIM S-FIVE SAMMANSTÄLLD AV: KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON. ÄGARUPPGIFTER:

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK SL26/30N

INSTRUKTIONSBOK SL26/30N INSTRUKTIONSBOK Från serienummer 9600 ZIP-UP SVENSKA AB Tel: 08-97 04 80 Tel: 031 23 07 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Säkerhetsinstruktioner...sid 3 2. Daglig kontroll innan körning 2.1 Introduktion...sid

Läs mer

Instruktionsbok Street Twin, Thruxton, Thruxton R och Bonneville T120

Instruktionsbok Street Twin, Thruxton, Thruxton R och Bonneville T120 Instruktionsbok Street Twin, Thruxton, Thruxton R och Bonneville T120 Den här instruktionsboken innehåller information om motorcyklar(na) Triumph Street Twin, Thruxton, Thruxton R och Bonneville T120.

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual.

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. BRUKSANVISNING 1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. I denna instruktionsmanual har instruktionerna gällande säkerhet märkts med den allmänna symbolen för

Läs mer

PIRATTILLVERKNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET

PIRATTILLVERKNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET Allt du behöver veta om Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR KLIMATANLÄGGNING BATTERIET BROMSAR UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR

Läs mer

Ägare: Adress: Post nummer: Ort: Modell: Chassie nummer: Reg, nummer: Färg nr. Leverantör: STÄMPEL. Datum: Datum:

Ägare: Adress: Post nummer: Ort: Modell: Chassie nummer: Reg, nummer: Färg nr. Leverantör: STÄMPEL. Datum: Datum: POWERED BY YANMAR Ägare: Adress: Post nummer: Ort: Modell: Chassie nummer: Reg, nummer: Färg nr. Datum: Leverantör: STÄMPEL Datum: IDENTITET FABRIKS UPPGIFTER. LOKALISERAD PÅ DEN HÖGRA FRÄMRE DÖRR- STOLPEN.

Läs mer

Drifts- och Skötselanvisning

Drifts- och Skötselanvisning Drifts- och Skötselanvisning ELHJÄLPMOTOR Denna manual för elhjälpmotor innehåller instruktioner för hur du skall använda ditt elfordon. Motorn är driftsäker och enkel att sköta. Läs denna manual innan

Läs mer

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning Introduktion INTRODUKTION Denna instruktionsbok innehåller information om motorcykelmodellerna Triumph Bonneville, Bonneville SE, Bonneville T100 inklusive Steve McQueen Edition, Bonneville 110 th Edition,

Läs mer

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt Instruktionsbok Minikid Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Viktig information Tack för att du har valt en bilbarnstol från Axon Kids. Teamet bakom Minikid har

Läs mer

Instruktionsbok. Minilunnare

Instruktionsbok. Minilunnare Instruktionsbok Minilunnare Denna instruktionsbok bör samtliga som handhar OXEN studera. Den innehåller instruktioner om service, underhåll och körning, som om de följs kommer att gynna ägaren genom hög

Läs mer

Monteringsguide Trekking / City / Hybridcykel

Monteringsguide Trekking / City / Hybridcykel Monteringsguide Touring/City/Hybridcykel I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 9 V. Justera styret 10 VI. Montera sadeln

Läs mer

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex Innhold DANSK... 3 SVENSKA... 12 1. Beskrivning av hällen... 13 2. Beståndsdelar... 13 3. Specifikation... 14 4. Förutsättningar för användningen... 14 5. Installation... 15 5.1 Installera spiskåpan...

Läs mer

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Crux Lite TM Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS clever COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] Figure

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Happy Bike. Instruktionsbok och Underhållsanvisning. Elcykel SG-20-F. Översättning av bruksanvisning i original

Happy Bike. Instruktionsbok och Underhållsanvisning. Elcykel SG-20-F. Översättning av bruksanvisning i original Översättning av bruksanvisning i original Happy Bike Instruktionsbok och Underhållsanvisning Elcykel SG-20-F OBS! Läs igenom instruktionsboken innan användning. TREJON AB Företagsvägen 9 SE-911 35 VÄNNÄSBY

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA

Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA Tillgänglig från 2008/11 på TMA 100K Manuell TMA 100K Automatisk NCHRP 350 Testnivåer TNO 100K-> 3-50, 3-51, 3-52 & 3-53 (100 km/tim) INNEHÅLL

Läs mer

TRÄNINGSCYKEL. Bruksanvisning

TRÄNINGSCYKEL. Bruksanvisning TRÄNINGSCYKEL Bruksanvisning Modell:MCL130 VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan du börjar träna med det här redskapet. Spara bruksanvisningen för framtida behov. Specifikationerna för den här produkten

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

ph-mätare modell 8680

ph-mätare modell 8680 Proffsinstrument till amatörpriser ph-mätare modell 8680 Manual (ver. 1.1) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING CHILI GASOLGRILL - 69003 DENNA GASOLGRILL ÄR ENBART AVSEDD FÖR UTOMHUSBRUK LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER GRILLEN 1 VIKTIGT: LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

INSTRUKTIONSMANUAL OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER INSTRUKTIONSMANUAL OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Snabb start guide VIKTIGT: Läs hela instruktionsmanualen noga innan du använder utrustningen och spar sen manualen för framtida behov SE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

STOLVÅG VEH-200-EC. Före hösten 2004 levererades Indikatorn i en något annorlunda kapsling med batteriet monterat i högra sidan på lådan.

STOLVÅG VEH-200-EC. Före hösten 2004 levererades Indikatorn i en något annorlunda kapsling med batteriet monterat i högra sidan på lådan. STOLVÅG VEH-200-EC VEH-200-EC är krön / verifierbar och kalibrerad 200 kg / 100 g. (Samma våg kan levereras icke krön / verifierbar för andra kapaciteter) Anm Från senare delen av 2004 levereras vågen

Läs mer

Instruktionsbok, monteringsanvisning, garantibevis TerraTrailer 500

Instruktionsbok, monteringsanvisning, garantibevis TerraTrailer 500 Instruktionsbok, monteringsanvisning, garantibevis TerraTrailer 500 (Bruksanvisning i original) Välkommen! Välkommen som ägare till en produkt från Pro-Terra! Vi tackar dig för förtroendet du visat oss

Läs mer

Bärgningsinstruktion

Bärgningsinstruktion Bärgningsinstruktion 102 354 Innehåll INNEHÅLL Allmänt... 2 Lyftpunkter i chassit Generella lyftpunkter i chassit 3 Bärgning/bogsering Förberedande arbeten... 6 Bärgning Bärgning från dike... 8 Lyft av

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer