Exterior 90. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exterior 90. Bruksanvisning"

Transkript

1 Exterior 90 Bruksanvisning SV

2

3 Innehållsförteckning Du har fått en Permobil Exterior 90 För att du skall få största möjliga nytta av stolen är det viktigt att den används på rätt sätt. Vi vill därför att du läser igenom Instruktionsboken ordentligt. Förvara den tillsammans med allt annat som tillhör Permobilen. Det första du skall göra är att ladda batterierna. Detta är mycket viktigt och den första provturen måste vänta en stund. Läs kapitlet om Batterier om du känner dig osäker på hur du skall göra. Laddningen tar förmodligen flera timmar, så bli inte orolig om det drar ut på tiden. Specialanpassad rullstol Innehållsförteckning Innehållsförteckning... EMC-krav... Översiktsbild...3 Sittställning...4 Fotvinkel Benstödslängd Manöverreglage Körning Användningsområde Manöverpanel Manövrering Tekniska kördata Exterior90 servo Frikoppling av bromsar Signal under körning Transport Batterier Skötselanvisning för batterier När skall man ladda Start av laddning Kontroll av destillerat vatten Dåliga batterier Byte av batterier Underhåll och skötsel...0 Däck Smörjning Tvättning Belysning Säkringar Justering av drivremmar Tekniska specifikationer... Om din rullstol är märkt med dekalen special-anpassad produkt är den anpassad efter dina behov och önskemål. Detta innebär att utförande och funktioner kan avvika från texten i denna bok, eller utförande och funktioner på andra permobiler av samma typ. Utförande och funktioner för din rullstol framgår av de skrivna alt. muntligt förmedlade instruktioner som lämnades vid leveransen av din rullstol. Alla uppgifter och specifikationer som lämnas i denna instruktionsbok, gällde vid tidpunkten för denna rullstols leverans. Eftersom utveckling och förbättring sker kontinuerligt hos Permobil, förbehåller vi oss rätten att göra förändringar utan föregående meddelande. Framtagen och utgiven av Permobil AB, Sverige Utgåva, 00 Artikelnr: 005-SV-0 PABnr: 05: PAB 05:

4 EMC-krav EMC-krav* ) En elrullstols elektronik kan påverkas av elektromagnetiska fält uifrån (ex.vis från mobiltelefoner) likaväl som rullstolens elektronik själv kan avge elektromagnetiska fält som kan påverka omgivningen (ex.vis alarmsystem i affärer). Gränsvärden för Elektromagnetisk Kompabilitet (EMC) avseende elrullstolar finns fastställda i harmoniserade standarder till EG Direktivet 93/4/EEC Medicintekniska Produkter. Permobils elrullstolar uppfyller dessa gränsvärden. * ) EMC står för Elektromagnetisk Kompabilitet, dvs att de elektromagnetiska störningar som en apparat alstrar, inte får överstiga en nivå som tillåter radio- och teleutrustning och andra apparater att fungera som avsett. Samt att en apparat skall ha en sådan tillräcklig inbyggd tålighet mot elektromagnetiska störningar att den kan fungera som avsett PAB 05:

5 Översiktsbild Översiktsbild. Styrspak med manöverpanel. Gasspak 3. Lås batterilock 4. Batterilåda 5. Laddningsplint 6. Bromsfrikoppling 7. Sitsspärr 8. Bagagekorg (tillbehör) Fig PAB 05:

6 Sittställning Vid ordination av din Permobil har hänsyn tagits till just dina möjligheter att på ett säkert sätt framföra en enrullstol. Om det har funnits speciella krav på anpassning av stolen till dig hoppas vi att ombyggnaden är bra. Det finns redan i standardstolen möjligheter att ställa in stolen så att den passar just dig. Fotvinkel Justeras genom att lossa skruvar Fig. :. Manöverreglage Gasspakens vinkel kan justeras om de två låsskruvarna Fig. 4: lossas. Gasspakens längd justeras genom att skruv Fig. 4: lossas. Fig. 4 Fig. Styrspakens vinkel kan justeras om låsskruvarna Fig. 5: lossas. Kraften att reglera styrspaken kan justeras genom att styrstaget flyttas mellan övre (stor kraft - kort spakutslag) och nedre (liten kraft - långt spakutslag) skruvhål på styrarm Fig. 5:. Benstödslängd Lossa skruvarna Fig. : och lyft av fotplattan. Lossa fotplattemekanismen i framkant genom att lossa mutter Fig. 3: och i bakkant genom att först trycka ut låspinne Fig. 3: och sedan dra ut skruv Fig. 3:3. Flytta hela mekanismen framåt alt. bakåt och skruva fast den samt fotplattan. Fig. 5 Efter inställning av reglagen dra fast låsskruvarna ordentligt. 3 Fig PAB 05:

7 Körning Användningsområde Exterior 90 är konstruerad för att användas utomhus i kuperad terräng. Manöverpanel Symbolförklaring lysdioder: + - M stolen påslagen/blinkersindikering batterierna är dåligt laddade sitslyften uppe/låg hastighet drivmotorerna överbelastade lyset på extra funktion Övriga:. Nyckelströmbrytare. Signal 3. Blinkers höger 4. Blinkers vänster 5. Sitslyftsreglering/hastighetsväljare 6. Belysning 7. Fram/back Fig Slå på strömmen genom att vrida nyckelströmbrytare Fig. 6:. Hastighetsväljaren Fig. 6:5 ställs in på det fartområde som passar den typ av körning du skall göra. Börja gärna med låg hastighet. Tryck ned hastighetsväljaren så att lysdiod för låg hastighet lyser, då går stolen med låg maxhastighet. Vid nästa tryck på hastighetsväljaren slocknar lysdioden och stolen går att köra med max hastighet. Styrningen reglerar du med spaken på höger sida genom att föra den framåt/bakåt. Hastighet och bromsning regleras med gasspaken på vänster sida. Hastigheten är direkt proportionell med gasspakens rörelse (liten rörelse låg hastighet - stor rörelse hög hastighet). Du bromsar genom att föra gasspaken bakåt alt. bara släppa den. Vill du ha en extra kraftig inbromsning, så kan du dra tillbaka spaken kraftigt och då slår bromsarna till omedelbart. Genom att slå om fram/backomkopplaren Fig. 6:7 så ändra du färdriktning. Kom ihåg att stolen går med låg hastighet när du backar. Påverkad gasspak vid start Om gasspaken (eller alt. manöverorgan) är aktiverad när man startar stolen med nyckeln, ges en varning från manöverpanelen i form av korta upprepade tonsignaler. Det räcker att släppa tillbaka styrspaken till neutralläge för att återställa varningen. Därefter kan stolen köras som vanligt. Om varningen kvarstår efter det att spaken släppts, skall elektroniken genast stängas med nyckeln. Automatisk avstängning Om stolen lämnas påslagen kommer den att automatiskt stängas av till ett viloläge efter en timme. Det innebär att om inget manöverorgan (styrspak, knappar eller annat) påverkas inom en timme så släpps elektronikens huvudrelä. Strömförbrukningen minskar då så att inte batterierna skall ta skada så fort. På manöverpanelen indikeras viloläget genom att endast en kontrollampa i taget blinkar kort, en gång per sek. Om du rör något manöverorgan så startar elektroniken igen. Observera att stolen alltid skall stängas av när den inte används. Automatiken är bara en hjälp för att skydda batterierna om man glömmer detta. Manövrering När du skall göra din första provtur, så gör den inte på egen hand. Provturen är ju en kontroll av din förmåga att manövrera Permobilen och du kanske behöver någon hjälp. Tekniska kördata Max hastighet framåt 3 km/t Max hastighet bakåt 4 km/t Körsträcka 33 km Kanttagningsförmåga 4 cm Backtagningsförmåga PAB 05:

8 Exterior 90 servo Körning Gör inte den första provturen på egen hand! Provturen är ju en kontroll av hur du och Permobilen fungerar tillsammans och du kanske behöver någon hjälp. Slå på strömmen genom att vrida om nyckelströmbrytaren på manöverpanelen. Ställ in maxhastigheten så att du får ett passande fartområde för din typ av körning. Börja gärna med låg hastighet. Manöverspaken förs framåt för körning framåt, åt sidan för svängning och bakåt för körning bakåt. Rullstolens hastighet reglerar du steglöst genom att föra manöverspaken olika långt framåt resp. bakåt. Permobilens elektronik möjliggör krypkörning över kanter. Du kan köra fram till kanten och sedan försiktigt köra över. Du behöver alltså inte ge extra gas när du kommer fram till ett hinder eller en backe. När du kör nedför ett hinder eller en brant utförsbacke, skall du köra långsamt och bromsa in mjukt. En mjuk inbromsning får du genom att dra tillbaka manöverspaken till en position alldeles innan neutralläget. När hastigheten minskat kan du släppa spaken helt. OBS! För att underlätta i- och urstigning, vrid styrningen åt höger resp. vänster och stäng därefter av strömtillförseln med nyckeln. Hjulen stannar då kvar i utställt läge. Påverkad styrspak vid start Om styrspaken (eller alt. manöverorgan) är aktiverad när man startar stolen med nyckeln, ges en varning från manöverpanelen i form av korta upprepade tonsignaler. Det räcker att släppa tillbaka styrspaken till neutralläge för att återställa varningen. Därefter kan stolen köras som vanligt. Om varningen kvarstår efter det att spaken släppts, skall elektroniken genast stängas med nyckeln. Automatisk avstängning Om stolen lämnas påslagen kommer den att automatiskt stängas av till ett viloläge efter en timme. Det innebär att om inget manöverorgan (styrspak, knappar eller annat) påverkas inom en timme så släpps elektronikens huvudrelä. Strömförbrukningen minskar då så att inte batterierna skall ta skada så fort. På manöverpanelen indikeras viloläget genom att endast en kontrollampa i taget blinkar kort, en gång per sek. Om du rör något manöverorgan så startar elektroniken igen. Observera att stolen alltid skall stängas av när den inte används. Automatiken är bara en hjälp för att skydda batterierna om man glömmer detta. ❶ ➎ ❹ ❸ ❷ ❻ Manöverpanel För rullstol utan sitslyft har knapp 3 och 4 ingen funktion. Lysdioder (från vänster till höger): Tryckknappar (Fig. 7):. Hastighetsväljare. Blinkers vänster 3. Sitslyft ned 4. Sitslyft upp 5. Belysning 6. Blinkers höger 7. Nyckelbrytare 8. Signalhorn 9. Styrspak (Joystick) ➐ ❽ 0 0 Figur 7 ➒ Manöverström påslagen/vänster blinkers Batterierna är dåligt laddade Drivmotorerna är överbelastade Sitslyften uppkörd Belysning påslagen Höger blinkers Hastighetsområde Hastigheten kan ställas i tre lägen (Fig. 7:): Låg = Vippbrytaren förs bakåt Mellan = Vippbrytaren i mittenläge Hög = Vippbrytaren förs framåt. OBS! När sitslyftsknappen aktiveras sänks hastigheten till hälften PAB 05:

9 Körning Frikoppling av bromsar Bromsarna kan frikopplas för att göra det möjligt att flytta rullstolen manuellt.. OBS! Det måste finnas ström i batterierna. OBS! Se till att rullstolen står på plant underlag innan bromsarna frikopplas. Stäng först av rullstolen. Tryck in bromsfrigöringsknappen, som sitter under gummiskyddet på elektronikkåpans vänstra sida, Fig. 8:. Bromsarna frikopplas genom att gasspaken, Fig. 8:, förs framåt (för Ex90-servo förs joysticken framåt). Återställning av bromsfrikopplingen sker automatiskt när styrspaken/joysticken släpps. Låg batterspänning Manöverpanelens lysdiod för dåligt laddade batterier börjar blinka när det återstår ca 0% av batterikapaciteten. När ca 5% återstår hörs dessutom en svag tonsignal från panelen och lysdioden blinkar i snabbare takt. Dessa gränser är ungefärliga och påverkas bl.a av batteriets temperatur. OBS! Ladda batteriet snarast när den första varningen syns. Batteriets livslängd försämras drastiskt av att vid upprepade tillfällen laddas ur helt och hållet. Säkerhetsvakt I stolens elektronik finns en inbyggd säkerhetsvakt som kontrollerar att stolen fungerar som den ska under körning och innan den används. Om något fel som innebär en säkerhetsrisk uppstår, stannar stolen omedelbart och en svag signal liknande en polissirén ljuder. Bromsfrikoppling kan då användas för att flytta stolen. Tag sedan kontakt med din hjälpmedelscentral för reparation. Fig. 8 Transport Exterior 90 bör inte tas med i en ordinarie skåpbil, utan transporteras på en släpvagn. Stolen kan där låsas med transportband runt hjulekrarnafig. 9. Fig. 9 Signal under körning Överbelastning Om drivmotorerna överbelastas så ljuder en svag signal samtidigt som lysdioden för överbelastade motorer lyser. Stanna stolen och vänta tills lysdioden slocknar och signalen upphör. Om du inte stannar så kommer en stark signal att höras och stolen stannar efter en liten stund av sig själv. Stolen kan då inte köras förrän lysdioden slocknat. Felindikering på manöverpanelens lysdioder = Släckt lysdiod Lysdioder Fel. Vänsterslutsteg. Höger slutsteg 3. Fel i datakortet 4. Överström ICTRL = Tänd lysdiod 5. 4V saknas till vänster slutsteg, säkring 6. 4V saknas till höger slutsteg, säkring 7. Felaktig spänning från kurspotentiometer 8. Felaktig spänning från fartpotentiometer. Fel i datakortet. Fel i datakortet 3. Säkerhetskontaktorn har fastnat i till-läge 4. Fel i datakortet 5. Fel i datakortet 7. Vänster slutsteg 8. Höger slutsteg. Spänning saknas till styr- och fartpotentiometern 4. Styrservofel PAB 05:

10 Batterier Förvaring Observera att ett batteri laddar ur sig själv och att ett urladdat batteri fryser sönder om det är kallt. Om rullstolen skall förvaras oanvänd under en längre tid, måste alltid batterierna laddas upp en gång i månaden, för att inte ta skada. OBS! Temperaturen i förvaringsutrymmet bör ej understiga +5 C. Batterier För att få så bra fungerande batterier som möjligt, bör Du ladda dem regelbundet och undvika att köra ur dem helt och hållet. Skulle Du ändå dra ur batterierna helt någon gång, är det viktigt att Du snarast laddar upp dem igen. Om Du dröjer med uppladdningen kan batterierna skadas. När skall man ladda? Se Låg batterispänning sid. 7. Batterierna i Permobils rullstol bör laddas snarast efter stolens användning. Med Permobils laddare typ JA GBC0 finns det ingen risk att batterierna laddas för mycket. Laddaren kan ständigt vara ansluten då stolen inte används, vi rekommenderar dock att laddaren inte är ansluten mer än max dygn i sträck och då under förutsättning att vätskenivån i batteriet är normalt. Batterier med för låg vätskenivå kan råka ut för torrkokning, vilket innebär ökad temperatur och förstört batteri. Att ha laddaren inkopplad efter det att KLAR-lampan tänts är inte dyrt. Laddaren förbrukar då mindre är 0W, dvs en fjärdedel av en normal glödlampa. Start av laddning Anslut nätkabeln till nätuttaget. Sätt i anslutningssladden från laddaren i laddningsplinten, som sitter under gummiskyddet på elektronikkåpans vänstra sida. Aggeregatets lampa LADDNING tänds och stolen går nu inte att köra. Utjämningsladdning i mer än 4 timmar och minst en gång per vecka, säkerställer att batterierna får lång livslängd. Utjämningsladdning inträdet efter det att laddarens KLAR-lampan har tänts. När laddarens KLAR-lampa tänds är batteriert laddat till ca 95%. Återstående % utförs under utjämningsladdningen. Dvs utjämningsladdningen ger inte så mycket längre körsträcka, men däremot säkerställer den att ge batteriet lång livslängd. OBS! Laddare med max amp. laddström får användas OBS! När laddaren är ansluten får rullstolen inte köras. Kontroll av batteriernas vätskenivå OBS! Batterierna måste vara fulladdade. Påfyllning av destillerat vatten får endast utföras av personer med nödvändig kunskap om batteriservice. Det bästa är om kontroll och påfyllning av destillerat vatten kan skötas av servicepersonal i samband med övrigt underhåll av rullstolen. Vi rekommenderar att vätskenivån kontrolleras gång/mån. Batterierna är placerade i en låda under sitsen. För att komma åt dom gör du följande. Sitsen tippas framåt om du trycker på sitsen samtidigt som du trycker upp spärren Fig. 0:. Fig. 0 Lossa gummistropparnafig. : och tippa fram bakkåpan. Fig. Ta bort batterilocket genom att lossa låsen Fig. : i bakkant resp. framkant av batterilådan. Batterierna kan nu friläggas helt genom att locket dras ut bakåt. Fig PAB 05:

11 Batterier Kontrollera vätskenivån i battericellerna ( st. hål). Om nivån är under plattorna i batteriet så måste destillerat vatten fyllas på. Fyll på så att plattorna täcks med ca cm. destillerat vatten. Då nya batterier monteras var noggrann med att kablagen placeras på rätt ställe och att batterierna vänds rätt. Polskorna och kablage placeras enligt skissen nedan. Fram Fig. 3 Dåliga batterier Det märks om batterierna är dåliga genom att de laddas upp fortare än vanligt. Kontrollera då batteriets kondition med syraprovare. Batterier med skadade eller torra celler, skall du inte försöka ladda utan byta ut dem mot nya. Byte av batterier Ta bort batterilocket enligt ovan. Lossa därefter de fyra polskorna. Lyft ut det bakre batteriet snett bakåt uppåt. Ta även ut det främre batteriet på samma sätt. Var observant på kablaget som går på insidan av batterilådans bakkant OBS! Batterierna måste vara fulladdade vid påfyllning av destillerat vatten. Om batterierna fylls på i oladdat skick kommer batterisyra att koka över vid nästa laddning och orsaka stora skador på rullstolen. Fig PAB 05:

12 Underhåll och skötsel Däck Lågt lufttryck i däcken ger onormalt slitage. kontrollera därför regelbundet att däcken håller ett tryck på,5 kp/cm. Byte av slang och däck Palla upp rullstolen och släpp ur luften. Kräng av däcket från fälgen. Byt däck respektive slang och montera tillbaka. Smörjning Inga detaljer behöver smörjas. Tvättning Spola inte av stolen med slang, utan använd en fuktig trasa med mild tvållösning och torka bort smuts och damm. Klädseln tvättas i maskin på 40. Byte av glödlampa Lossa de två skruvarna Fig. 5:- ovanpå lampkåpan Fig. 3:3 och dra fram reflektorn Fig. 5:4. Skruva sedan ur de två stjärnskruvarna Fig. 5:5-6 som sitter i lamphållaren Fig. 5:7 och tag bort reflektorn. Skruva därefter ur lampan. Blinkerslampan fram byts genom att först vrida loss blinkersglaset Fig. 5:8 motsols 90 och därefter dra lampan rakt upp (inte skruva). Blinkerslampa bak (övre lampan) och bakljuslampa (nedre lampa) kan bytas sedan Du lossat bakljusets glas. Glödlampor Sockeltyp Styrka Strålkastare R0/E0 4V/3W Blinkers fram 356 4V/3W Bakljus SP36 4V/3W Blinkers bak SP36 4V/3W Säkringar Det finns sex säkringar i stolen. För att kunna byta dessa måste bakkåpan tippas fram (se batterier). Förbrukare Ampere. 4V uttag 5. 4V uttag (via huvudkontaktor) 5 3. Ladduttag 0 4. Signal 5 5. Höger drivmotor Vänster drivmotor Fig Justering av drivremmar Efter en längre tids användning kan drivremmarna behöva justeras. Lossa de fyra muttrarna Fig. 7: (Tre i framkant och en i bakkant) som håller motorn. Använd sedan en kraftig skruvmejsel för att spänna remmen genom att stoppa ned den i drivmotorns lufthål (var försiktig så att du ej skadar rotorn) och bänd. Lås samtidigt muttrarna Fig. 7: och känn efter så att remmen är ordentligt spänd. Lås därefter de övriga muttrarna. x x x x Figur 5 Fig PAB 05:

13 Tekniska specifikationer Tekniska specifikationer Längd cm Bredd 69 cm Höjd 9 cm Vikt 75 kg Hjuldimension fram.75 x 0 Hjuldimension bak 300 x Lufttryck fram/bak,5 kg/cm Batterikapacitet x 05 Ah Laddningstid 0 tim Vändutrymme cm Max hastighet framåt 3 km/t Max hastighet bakåt 4 km/t Körsträcka 33 km Kanttagningsförmåga 4 cm Backtagningsförmåga 5 Sitshöjd 5 cm Sitsdjup 4 cm Sitsbredd 50 cm Sitslutning 5 Ryggstödslutning 5 Benstödslängd cm PAB 05:

14 Egna noteringar PAB 05:

15

16 Box 0, 86 3 TIMRÅ, Tel: Fax:

6 ACS-Systemet (Advanced Control System)

6 ACS-Systemet (Advanced Control System) 6 ACS-Systemet (Advanced Control System) 6.1 Manöverboxens utförande 1) Display för batteriladdning 2) Display för körprogram 3) Hastighet upp 4) Varningsblinkers 5) Vänster blinkers 6) Joystick 7) Statusdisplay

Läs mer

Decon Wheel 31433 Hyltebruk Tel. 0345 40880 Fax 0345 40895 www.deconwheel.se

Decon Wheel 31433 Hyltebruk Tel. 0345 40880 Fax 0345 40895 www.deconwheel.se Decon Wheel 31433 Hyltebruk Tel. 0345 40880 Fax 0345 40895 www.deconwheel.se Varning. Läs noga igenom bruksanvisningen. Den innehåller viktig information och anvisningar. Undvik att sträcka dig in under

Läs mer

Innehållsförteckning Förord... 3 Bromssystem... 4 Laddning av batteri... 5 Säkringar... 5 Manöverbox... 6 Armstöd... 6

Innehållsförteckning Förord... 3 Bromssystem... 4 Laddning av batteri... 5 Säkringar... 5 Manöverbox... 6 Armstöd... 6 Innehållsförteckning Förord... 3 Bromssystem... 4 Inbromsning av rullstol...4 Nödbromsning...4 Låsa bromsen...4 Omkoppling till körning...4 Lossa bromsen...4 Omkoppling till frikopplat läge...4 Laddning

Läs mer

-AireRx SPPC- -AireRx SPC-

-AireRx SPPC- -AireRx SPC- Brukar- och förskrivarmanual -AireRx SPPC- -AireRx SPC- AireRx SPPC och SPC är tillverkade och avsedda för att användas i alla på marknaden förekommande rullstolar. Denna manual skall användas för den

Läs mer

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska för raka trappor Modellnummer 420 Användarmanual Svenska Servicebok Det är viktigt för oss att våra trapphissar alltid hjälper Er att komma upp och ner från Era trappor på ett säkert sätt. Med tanke på

Läs mer

Mini Crosser 115S - 125S - 130S - 140S

Mini Crosser 115S - 125S - 130S - 140S BRUKSANVISNING Mini Crosser 115S - 125S - 130S - 140S SERIE NUMMER: - - LEVERANSDATUM: / 200 MODELL 4W STANDARDMODELL LEVERERAD AV: 21.03.2001 HSB I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Kapitel 1 Introduktion...-

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Smartboard manual/bruksanvisning

Smartboard manual/bruksanvisning Smartboard manual/bruksanvisning 1 Smartboard manual/bruksanvisning KÄRA KUND, Tack för att du har valt en Smartboard ifrån Hobbex. Vi hoppas att du kommer få mycket glädje av den. Tänk på att läsa hela

Läs mer

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01 Age 4+ RC-helikopter FLY M0 RC-helikopter FLY M0 Radio-ohjattava helikopteri FLY M0 RC-helikopter FLY M0 27 MHz 0979 2 SE RC-helikopter FLY M0 OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning. Spara

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar ANVÄNDARMANUAL CLASSIC 3 / 7 växlar C-PACT CITY DAM 3 / 7 växlar CITY HERR 7 växlar Grattis till din nya Lifebike Elcykel! Lifebike är en cykel med elmotor. Fördelen är att den underlättar cyklingen när

Läs mer

BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING REAL 9000 PLUS/EL/VUXEN/BARN/MINI/COXIT

BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING REAL 9000 PLUS/EL/VUXEN/BARN/MINI/COXIT BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING REAL 9000 PLUS/EL/VUXEN/BARN/MINI/COXIT Artikelnr Ändrad 076 Giltig från 0 REAL SPIDER är en arbetsstol för personer med funktionshinder. REAL-stolen enligt nedan specificerade

Läs mer

medemagruppen Styrspak DX2-REM420 Bruksanvisning P Q ver November 2013

medemagruppen Styrspak DX2-REM420 Bruksanvisning P Q ver November 2013 medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - November 2013 SE Bruksanvisning Styrspak DX2-REM420 Minicrosser AB Bultgatan 28 S-442 40 Kungälv Telefon: (+46) 303 245 200 Fax: (+46) 303 245 228 Snabbguide P9-0291-Q

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Fäste av batteri 3.1 Batteri -/felindikator 4. Användning av styreenhet 4.1 Montering

Läs mer

M1 PRO DHC Elvagn Instruktions Manual REGISTRERAONLINE. www.motocaddygolf.se/warranty-selector

M1 PRO DHC Elvagn Instruktions Manual REGISTRERAONLINE. www.motocaddygolf.se/warranty-selector M1 PRO DHC Elvagn Instruktions Manual REGISTRERAONLINE www.motocaddygolf.se/warranty-selector Hitta ditt serienummer Hitta ditt serienummer Serienummret för din Motocaddy vagn hittar du på undersidan av

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator

Så här fungerar din nya rollator Viktigt, läs innan användande! SV Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 SMART Grattis till din nya rollator! Volaris S7 SMART kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Instruktion. E-Green Medio

Instruktion. E-Green Medio Instruktion E-Green Medio Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 2. Produktbeskrivning... 4 2.1 Ramnummer... 4 3. Funktioner/inställningar... 5 3.1 Batteri -/felindikator... 5 3.2 Assistans funktion...

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 I26143-S-13.04 INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 ASSALUB AB - 1 - www.assalub.se GENERELLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OBS! Läs instruktionen noga innan fettpistolen tas i bruk. Om inte instruktionerna

Läs mer

STERLING OPAL 3 & 4 Information till tekniker

STERLING OPAL 3 & 4 Information till tekniker S U N R I S E M E D I C A L STERLING OPAL 3 & 4 Information till tekniker Art nr: S Opal Man T 2010 Sunrise Medical AB, Britta Sahlgrens gata 8A 421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA Tel nr 031-748 37 00 Fax nr 031-748

Läs mer

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC BRUKSANVISNING VARNING Innehåller smådelar, ej lämplig för barn under 3 å. Rör aldrig en roterande propeller. Flyg aldrig helikoptern ovanför någons huvud. En vuxen person bör alltid närvara när helikoptern

Läs mer

Bruksanvisning. Easy TILT. Hygienstol. Easy TILT/Gas 56-270 Easy TILT/El 56-271

Bruksanvisning. Easy TILT. Hygienstol. Easy TILT/Gas 56-270 Easy TILT/El 56-271 Bruksanvisning Easy TILT Hygienstol Easy TILT/Gas 6-70 Easy TILT/El 6-7 Övriga instruktioner Kopplingsschema Styrbox Laddning Batteri Kära Användare Gratulerar! Du har införskaffat en Easy Hygienstol.

Läs mer

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen BRUKSANVISNING HS Fåtöljen Version 1 2014 HS fåtöljen 2 Innehållsförteckning Sida Introduktion till HS Fåtöljen 3 Vad är HS Fåtöljen? 3 Varför behövs HS Fåtöljen? 3 Vem bör använda HS Fåtöljen? 4 Produktinformation

Läs mer

NINE EAGLES Solo Pro328 NINE EAGLES 04.NE328A vol. 2

NINE EAGLES Solo Pro328 NINE EAGLES 04.NE328A vol. 2 NINE EAGLES Solo Pro328 NINE EAGLES04.NE328A vol. 2 Tack för att du valt en Nine Eagles-produkt. Vi hoppas att du har roligt med produkten. Läs instruktionerna noggrant, de ger flera goda råd. Kom alltid

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

VIKTIGT! VID UPPLADDNING, FÅR LADDAREN INTE SÄTTAS I VÄGGEN FÖRRÄN LADDAREN ÄR KOPPLAD TILL STOLEN.

VIKTIGT! VID UPPLADDNING, FÅR LADDAREN INTE SÄTTAS I VÄGGEN FÖRRÄN LADDAREN ÄR KOPPLAD TILL STOLEN. VIKTIGT! VID UPPLADDNING, FÅR LADDAREN INTE SÄTTAS I VÄGGEN FÖRRÄN LADDAREN ÄR KOPPLAD TILL STOLEN. VID FÖRSTA UPPLADDNING SKALL BATTERIET LADDAS I 24 TIMMAR. NÄR BATTERIET HÅLLER PÅ ATT BLI URLADDAT HÖRS

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

ZAFIR 45 Batteriladdare

ZAFIR 45 Batteriladdare ZAFIR 45 Batteriladdare För bly-syra batterier 1.2 90Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah SE 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM Rollator är en standardrollator som är byggd för att underlätta användarens gående och därmed öka rörelsefriheten. HRM Rollator är i stort sett underhållsfri och därför

Läs mer

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd

Läs mer

NINE EAGLES Solo Pro 180 3D NINE EAGLES 04.NE318A vol. 1

NINE EAGLES Solo Pro 180 3D NINE EAGLES 04.NE318A vol. 1 NINE EAGLES Solo Pro 180 3D NINE EAGLES04.NE318A vol. 1 Tack för att du valt en Nine Eagles-produkt. Vi hoppas att du har roligt med produkten. Läs instruktionerna noggrant, de ger goda råd. Kom alltid

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

MULTI XS 7000 Batteriladdare

MULTI XS 7000 Batteriladdare MULTI XS 7000 Batteriladdare För blysyra batterier 14 225Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. Modell 1007 SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7 Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 1 Grattis till din nya rollator! Volaris S7 kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära känna din nya rollator ber vi dig att noga

Läs mer

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Din återförsäljare U / SE...... Rev. 091006 1. Innehållsförteckning. 1. Innehållsförteckning sid. 2 2. Allmänt 3 3. Översikt av komponenterna front 4 3. Översikt av komponenterna

Läs mer

Bruksanvisning MC Scoop II

Bruksanvisning MC Scoop II Sverige Bruksanvisning MC Scoop II Serie nummer: Leveransdatum: / 200 Bruksanvisning art. nr. P9-0014 Version nr. 4.1.1 HS 070706 Innhållsförteckning Kapitel 1...Introduktion... 3 Kapitel 2...Använding...

Läs mer

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Tekniska specifikationer Kraftförsörjning: 230 V, 50 Hz, 6,6 A Motorstyrka: 1.1 Kw Storlek:

Läs mer

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd Instruktion för användare av COMFORTABEL Sängryggstöd COMFORTABEL Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Sängryggstödet skall placeras på

Läs mer

STRYKMODUL BRUKSANVISNING

STRYKMODUL BRUKSANVISNING STRYKMODUL BRUKSANVISNING INNEHÅLL DENNA BRUKSANVISNING SID 2 TYPSKYLT SID 2 VIKTIGT OM SÄKERHET SID 3 INSTALLATION SID 4 HANDHAVANDE SID 6 SERVICE SID 7 SKÖTSEL SID 7 FELSÖKNING SID 7 TEKNISKA DATA SID

Läs mer

Bruksanvisning. Amfibi. Hygienstol. Amfibi Double 56-203DB

Bruksanvisning. Amfibi. Hygienstol. Amfibi Double 56-203DB Bruksanvisning Amfibi Hygienstol Amfibi Double 6-0DB . Uttag för batterikontakt. Uttag för stickpropp (OBS! För att IP-klassning ska gälla så ska stickpropp ALLTID vara ansluten till styrbox). Uttag för

Läs mer

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual -

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual - Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel - Manual - SJÖSALA ELCYKEL SJÖSALA ELCYKEL Lycka till med din nya elcykel. Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen. Den innehåller information om underhåll och hur

Läs mer

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15 1 Produkten är endast avsedd att användas som en bilbarnstol producerad av. SENAST UPPDATERAD 2014-01-08 Vi gratulerar dig till ditt val av bilbarnstol Zitzi Carseat Pro. Det är en säkerhetsstol att växa

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK SL26/30N

INSTRUKTIONSBOK SL26/30N INSTRUKTIONSBOK Från serienummer 9600 ZIP-UP SVENSKA AB Tel: 08-97 04 80 Tel: 031 23 07 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Säkerhetsinstruktioner...sid 3 2. Daglig kontroll innan körning 2.1 Introduktion...sid

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Bruksanvisning Radiovägen 3, 135 48 Tyresö +46(0) 8-776 26 54 www.superiorstanding.com e.mail : info@superiorstanding.com Artnr: S333001 Version: 1.

Bruksanvisning Radiovägen 3, 135 48 Tyresö +46(0) 8-776 26 54 www.superiorstanding.com e.mail : info@superiorstanding.com Artnr: S333001 Version: 1. Bruksanvisning Grattis! Vi vill börja med att gratulera dig till din nya Superior. Denna stårullstol är avsedd att användas varje dag, ute och inne, hemma och på jobbet. Superior är tillverkad av höghållfastighetsstål

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

Patientstol 15601 med delade benstöd

Patientstol 15601 med delade benstöd Bruksanvisning Patientstol 15601 med delade benstöd Bäste kund, Vi tackar för det förtroende som Du visat genom att köpa denna patientstol. Samtliga våra produkter har, liksom denna patientstol, slutmonterats

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz)

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 Radio... 2 Display... 3 Komma igång...

Läs mer

Falck 6709 Armbandssändare

Falck 6709 Armbandssändare Bruksanvisning Falck 6709 Armbandssändare Artikelnr: 320 866 Innehållsförteckning Beskrivning av Falck 6709 Armbandssändare... 2 Leverans... 3 Kodning... 3 Avkodning... 4 Test... 4 Underhåll... 5 Batteribyte...

Läs mer

Oktober 2006. Elrullstolen som som förvandlas till till ett ett framsäte UPPFINNINGAR FÖR LIVSKVALITÉ

Oktober 2006. Elrullstolen som som förvandlas till till ett ett framsäte UPPFINNINGAR FÖR LIVSKVALITÉ Oktober 2006 Elrullstolen som som förvandlas till till ett ett framsäte i din i din bil bil UPPFINNINGAR FÖR LIVSKVALITÉ Elrullstolen som förvandlas till ett framsäte i din bil Nu kan Du som kör elrullstol

Läs mer

DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK. Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 1999 1

DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK. Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 1999 1 DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30 Lafayette Radio AB 1999 1 DETTA BÖR DU VETA ALLMÄNT Lafayette DC-110 är en kommunikationsradio förberedd för 6 kanaler. Radion

Läs mer

Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y)

Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y) Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y) TEKNISKA DATA - BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp (fr.o.m. serienr. Y007001) Vikt ca. 5,5 kg Laddare: Batterikapacitet: Klippkapacitet ca. 60-95

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL INNEHÅLL Diagram delar 2 Användning och säkerhet 3 1. Laddningsinformation 3 2. Innan du cyklar 3 3. Börja cykla 3 4. Cykla 3 5. Stanna och parkera 3 6. Lossa batteriet från

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Sunda Alliance SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Lift Bruksanvisning. 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780

Lift Bruksanvisning. 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780 Lift Bruksanvisning VIKTIGT Lift får ej användas, servas eller rengöras av personer som ej läst eller tagit del av informationen i denna Bruksanvisning.

Läs mer

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600 BRUKSANVISNING för Runner 1600 INNEHÅLL Förhållningsregler 3 Montering 4 Folding 7 Stigning 8 Dator 9 Underhåll 13 Justering av motorbälte 14 Justering av löpband 15 Översiktsdiagram 16 Delelista 17 Felsök

Läs mer

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING Innehåll Rubrik Sid nr Säkerhet 3 Avfallshantering 3 Användarinstruktion 4 Beskrivning av garaget 4 Innan användandet 4 Normalt användande 4 Befintliga icke

Läs mer

Netti III 74324A 040622

Netti III 74324A 040622 B R U K A R M A N U A L 2 0 0 4 Netti III 74324A 040622 1. INTRODUKTION Netti III är en komfort rullstol producerad för både inom- och utomhusanvändning. Den har genomgått test hos TÜV Product Service

Läs mer

TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok

TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok MODELL L850-AC24 MODELL L850-FM35 OBS! Läs igenom instruktionsboken innan användning. G:\Instruktionsböcker\Orginal\Vägunderhåll\Sopmaskin_1.doc - 2 - ! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier INTRODUKTION Tack för

Läs mer

S7 REMOTE Elvagn Instruktions Manual

S7 REMOTE Elvagn Instruktions Manual S7 REMOTE Elvagn Instruktions Manual Innan du använder din S7 REMOTE för första gången, ber vi dig att ta 10 minuter för att läsa igenom! hela Instruktions manualen, för att säkerställa att du får ut så

Läs mer

ReTurn7600 TM. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic. Manual - Svenska. Art. nr. 7600. Max: 205kg/450 lbs

ReTurn7600 TM. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic. Manual - Svenska. Art. nr. 7600. Max: 205kg/450 lbs ReTurn7600 TM SystemRoMedic Manual - Svenska Art. nr. 7600 Max: 205kg/450 lbs ReTurn7600 används inomhus vid kortare överflyttning av brukare mellan säng och rullstol, rullstol och toalett/mobil toastol/

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 Du har valt en hörapparat från HANSATON Vi gratulerar till Ditt val, eftersom Du med en HANSATON hörapparat äger en högkvalitetsprodukt med den modernaste tekniken.

Läs mer

DYNA COM 155 MICRO INSTRUKTIONS- BOK

DYNA COM 155 MICRO INSTRUKTIONS- BOK DYNA COM 155 MICRO INSTRUKTIONS- BOK Box 1097 402 52 Göteborg Tel. 01-84 04 0 1 DETTA BÖR DU VETA ALLMÄNT DC-155 Micro är en kommunikationsradio som kan förses med upp till 16 kanaler på 155 MHz bandet.

Läs mer

BRUKSANVISNING FORTRESS-CALYPSO TR4000-0034 EAN: 7331769014872 1009496A

BRUKSANVISNING FORTRESS-CALYPSO TR4000-0034 EAN: 7331769014872 1009496A BRUKSANVISNING FORTRESS-CALYPSO TR4000-0034 EAN: 7331769014872 1009496A Svenska 2009 Handicare Med ensamrätt. Informationen i den här bruksanvisningen får inte reproduceras och/eller publiceras i någon

Läs mer

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Modeller DUF, DUR och DTU PING MARINELEKTRONIK 167 41 BROMMA www.pingmarine.com Ping Marinelektronik 2010 15 1 14 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Packlista...

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG Slagklippare Modell KT Innan du tar klipparen i bruk för första gången ska du först läsa igenom bruksanvisningen mycket noga och observera säkerhetsåtgärderna. I denna

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

MONTERING TILLBEHÖR BINGO EVOLUTION

MONTERING TILLBEHÖR BINGO EVOLUTION medemagruppen Ver. 6-0-05 Ser.nr från: 053688 medemagruppen MONTERING TILLBEHÖR BINGO EVOLUTION Montering tillbehör Sufflett Fäste för handbåge / bord Handbåge Bord Bålstöd Huvudstöd / Huvudstöd låg modell

Läs mer

Maxlast: 125kg. Visuell inspektion Gör regelbundna funktionskontroller på lyften. Kontrollera att materialet är helt fritt från skador.

Maxlast: 125kg. Visuell inspektion Gör regelbundna funktionskontroller på lyften. Kontrollera att materialet är helt fritt från skador. Manual 1 5 MiniLift125 är en elektrisk uppresningslyft för personer med nedsatt rörlighet. Den är utvecklad för inomhusbruk och för att på ett skonsamt sätt resa upp en person till stående tillsammans

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

Racing Truck BLX10 4WD RTR

Racing Truck BLX10 4WD RTR Racing Truck BLX10 4WD RTR Svensk manual www.powertoys.se Innehåll BLX10 4WD Monster Truck levereras med: Rattradio 2-kanals 2.4GHz Mottagare 2.4GHz Styrservo 3kg/cm 3650Kv bortslös motor 60A borstlöst

Läs mer

användarmanual & servicebok

användarmanual & servicebok användarmanual & servicebok CYKLAR SEDAN 1990 Innehållsförteckning Några tips innan du börjar cykla... 6 Tekniska specifikationer... 7 Bra att veta om Marvil e-motion... 8 Körsträcka under olika förhållanden...

Läs mer

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00 E00 Joystickstyrning för kran manual. Innehåll: Kablage allmänt Kablage anslutning & funktion Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

SmartCat Pejlare S300

SmartCat Pejlare S300 1. Introduktion SmartCat Pejlare S300 Pejlare S300 har en räckvidd på upp till 300 meter vid fri sikt. Det medföljer en halsbandsficka som skyddar sändaren mot väta och slitage, samt gör att det går att

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

Bruksanvisning. Blue Wave

Bruksanvisning. Blue Wave Bruksanvisning Blue Wave Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd för badstolen Blue Wave. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna

Läs mer