Decon Wheel Hyltebruk Tel Fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Decon Wheel 31433 Hyltebruk Tel. 0345 40880 Fax 0345 40895 www.deconwheel.se"

Transkript

1 Decon Wheel Hyltebruk Tel Fax

2 Varning. Läs noga igenom bruksanvisningen. Den innehåller viktig information och anvisningar. Undvik att sträcka dig in under stolen när stolsitsens lutning aktiveras, eftersom det finns risk att klämmas mellan de mekaniska delarna. Var uppmärksam på om andra, speciellt barn, finns i närheten av stolen när sitsens höjning och lutning aktiveras. TA Indoor är inte beräknad för användare som väger mer än 120 kg TA Indoor bör alltid vara avstängd när du stiger i och ur stolen samt när du assisteras av en hjälpare, för att stolen inte oavsiktligt börjar köra om joysticken aktiveras. Stolen är EMC-testad. Det kan dock inte uteslutas att rullstolen kan påverkas av elektromagnetsika fält från t.ex. mobiltelefoner. Det kan heller inte uteslutas att stolen utstrålar elektromagnetiska fält, som kan påverka omgivningen t.ex. larmsystem i butiker. Var speciellt uppmärksam på efterrullning i samband med körning på ramper. När stolens bromsar är frånkopplade kan stolen falla om den står på ett sluttande underlag. Vid inbromsning genom att trycka på knappen På/Av, finns det risk för att användarens överkropp kan falla framåt. I värsta fall kan användaren falla ur stolen. Denna form av inbromsning bör så långt möjligt undvikas på sluttande underlag och ramper. Vid forcering av nivåskillnad är det viktigt, att stolen körs vinkelrätt mot hindret för att minimera risken för att stolen ska tippa. Vid forcering av nivåskillnader med sitsen upphissad eller lutad, finns det risk för att stolen kan välta. Vid forcering av nivåskillnader är det därför viktigt att sitsen är upphissad så lite som möjligt och i så upprätt läge som möjligt, för att minimera denna risk. Körning på skrådden över sluttande underlag bör undvikas eftersom den vid lutning åt sidan löper risk för att välta. Vid körning på sluttande ytor bör sitsen inte vara höjd med hänsyn till stolens stabilitet. TA Indoor är inte tillverkad så att den kan användas som säte i bil, buss eller liknande. Användaren får därför aldrig sitta i TA Indoor under transport i bil, buss eller liknande. Undvik att röra vid otäta batterier, eftersom innehållet är skadligt för hälsan. Reparationer ska utföras av TA. Service A/S eller reparatör, som är auktoriserad av TA. Service A/S 2

3 Enbart originalreservdelar eller delar, som godkänts av Decon Wheel får användas 3

4 Förord. TA. Service A/S hoppas att du ska bli nöjd med din nya TA Indoor. TA Indoor är konstruerad för att underlätta din dagliga rörlighet inomhus och har lagt stor vikt vid att göra stolen så liten och kompakt som möjligt, utan att detta minskar stolens stabilitet och köregenskaper. Läs noga igenom bruksanvisningen. Den innehåller viktig information och anvisningar. Stolens funktioner är ett försök till enkel och lättskött konstruktion, men det är ändå viktigt att du läser igenom bruksanvisningen, så att du säkert får det största utbytet av din TA Indoor. Spara handboken så att du senare kan använda den som uppslagsbok. I bruksanvisningen finns upplysningar som du behöver för att kunna köra stolen. Har du frågor, kommentarer, ris eller ros är du alltid välkommen att kontakta oss: Decon Wheel Hyltebruk Tel Fax TA Indoor har testats av Hjälpmedelsinstitutet i Stockholm och uppfyller kraven i standard EN 12184:1999. Dessutom är TA Indoor EMC-testad hos det auktoriserade testlaboratoriet Delta efter standarderna EN 12184:1999 och DS/ISO :2003. Denna bruksanvisning har utarbetats i överensstämmelse med gällande krav. 4

5 Innehållsförteckning. Varningar. Sid 2 Förord. Sid 3 Innehållsförteckning.. Sid 4 Tekniska data. Sid 5 Inställning av sitsen. Sid 7 Funktionsanvisning. Sid 9 Viktigt vid körning. Sid 11 Laddning. Sid 12 Tillbehör. Sid 14 Säkringar. Sid 15 Rengöring. Sid 15 Garantivillkor. Sid 15 Felsökning. Sid 16 EU-anpassning. Sid 17 5

6 Tekniska data. Rullstolstyp: Klass A: Rullstolen är huvudsakligen beräknad för användning inomhus och klarar inte nödvändigtvis hinder utomhus. Mått: Användarens vikt: Däck: Temperatur: Batterier: Bredd exkl. sits: 57 cm Längd exkl. fotplatta/fotstöd: 69,5 cm Längd inkl. standardfotplatta: 88,5 cm Diagonalmått exkl. standardfotplatta: 90 cm Längd inkl. standardfotplatta: 105,5 cm Frihöjd över golv (mått motordel): 5,5 cm Utrymmeskrav vid vändning (stol utan benstöd): 90 cm Sitshöjning: 30 cm. Sitslutning: 0 till 34 Sitsens monteringshöjd: 42 cm. Maximal användarvikt: 120 kg Stolens vikt utan sits: 95 kg Massiva bak- och framhjul. Däckdimension, bakhjul: 200 x 5 Däckdimension, framhjul: 300 x 5 Förvaringstemperatur: -20 C till 50 C Driftstemperatur: -20 C till 50 C 2 stk. 12V/34Ah Typ: Gastätt blybatteri (Rekombinationsbatteri). Kapacitet: 34 Ah Maximal laddström: 5 Ah Batterianslutningstyp: Bolt, 5 mm Storlek: Bredd: 13 cm Längd: 19,5 cm Höjd, inkl. poler: 17 cm Motorer: 2 stk. 24V/320 Watt. Körfakta: Maximal körsträcka (teoretisk): 15 km Maximal stigningsmöjlighet på korta körsträckor (teoretisk): 12 Maximal stigningsmöjlighet på längre körsträckor: 10 Maximal hastighet, körning framåt: 7 km/t Maximal hastighet, körning bakåt: 3,5 km/t Maximal nivåskillnad som kan forceras: 3 cm

7 Specifikationer för laddare: Se bruksanvisning för medföljande laddare JK Medico, modell CCC V/5 A. Elektronik: Penny and Giles VSI Drive Control Batteritillståndsindikator: 2 Hastighetsindikator. 3 På/Av-knapp. 4 Tuta 5 Minska hastigheten. 6 Öka hastigheten. 7 Styrspak. Bromsar: Motorbromsar och elektriska bromsar. Motorbromsarna fungerar som nedbromsnings-bromsar och aktiveras när styrspaken släpps. Efter det att man släpper styrspaken till att stolen står stilla är det lite efterrullning på stolen. Denna efterrullning kan justeras allt eftersom man vill ha en mjuk eller tvär inbromsning. Det är möjligt att ställa in hur snabb stolens inbromsning ska vara. Vill man ändra detta, kontakta TA. Service A/S. Elektrobromsen aktiveras när stolen står stilla och fungerar som parkerings - broms. Sits: TA Indoor levereras med svart skärm som standard, med: Rygg: AJ Rygg nr. 2, 45 x 47 cm Sits: AJ Negativ kudde nr. 1, 45 x 47 cm Armstöd: Roltec armstöd, fast. Armstödskudde: Läderkudde, 32 cm Benstöd: Roltec benstöd, fasta. Rygg och sits är tillverkade av: Skum: Pantherá. Klädsel: Starlite upholstery fabric. Klädsel och skum är brandtestat jf. ISO Brandtest kan uppvisas. 7

8 Inställning av sitsen. Inställning av sitsen görs genom att använda manöverkontrollen. Sitsen kan också justeras, när stolen är släckt. Sitsens höjd i förhållande till underlaget kan justeras och sitsens vinkel (sitslutning) i förhållande till underlaget kan justeras. Sitshöjd: Sitsens höjs genom att trycka på? på ikonen sitslyft och sitsen sänks genom att trycka på? på ikonen för sitsslyft. Sitsens vinkel / sitslutning: Sitsen lutas bakåt genom att trycka på? och framåt genom att trycka på?. Sits upp/ner Sitslutning fram Sitslutning bak Inställning av ryggen. Inställning av ryggen görs med hjälp av manöverkontrollen. Ryggen flyttas bakåt genom att trycka på? vid ikonen för rygg och flyttas framåt genom att trycka på? vid ikonen för rygg. Rygg fram Rygg bak Undvik att sträcka dig in under stolen när stolsitsens lutning aktiveras, eftersom det finns risk att klämmas mellan de mekaniska delarna. Var uppmärksam på om andra, speciellt barn, finns i närheten av stolen när sitsens höjning och lutning aktiveras.

9 Inställning av armstöd. Armstödets höjd i förhållande till sitsen och armstödskuddens avstånd till ryggen kan ställas in. Armstödets höjd ställs in genom att lossa ställskruven (A) på armstödets stöd. Armstödskuddens placering i förhållande till ryggen ställs in genom att lossa de fyra skruvarna (B) under armstödet med en skruvmejsel. När skruvarna lossats kan armstödskudden skjutas framåt/bakåt och placeras efter önskemål. B A Inställning av benstöd. Benstödens placering i förhållande till sittfallet, benstödens längd och fotplattans vinkel i förhållande till underlaget kan justeres efter behov. Benstöden är monterade på stolen i sitsramen. Benstödens placering i förhållande till sittytan ställs in genom att lossa de två muttrarna (a) (6 mm) på insidan av stolens sitsram. Benstöden kan ställas in så att de passar användarens lårbenslängd. Benstödens längd eller avståndet mellan sittytan och fotplattan ställs in genom att lossa muttern (b) (6 mm) på baksidan av benstödets nedåtgående rör. När fotplattan är på önskat avstånd från sittytan, dras muttern åt igen. a Fotplattans vinkel i förhållande till underlaget ställs in genom att lossa muttern (6 mm) på sidan av fotplattan. När fotplattan har önskad vinkel dras skruven åt igen HÅRT. b Montering av säkerhetsbälte. Säkerhetsbälte kan monteras på TA Indoor. TA. Service rekommenderar att säkerhetsbältet antingen fästs i ryggstödets fäste (C) eller på ett beslag i stolsitsens C-profil. C 9

10 Funktionsanvisning. Före körning: TA Indoor är inte beräknad för användare som väger mer än 120 kg. TA Indoor bör alltid vara avstängd när du stiger i och ur stolen samt när du assisteras av en hjälpare, för att stolen inte oavsiktligt börjar köra om joysticken aktiveras. Fotplattan/fotstöden kan med fördel fällas upp för att lättare stiga i och ur. Innan du börjar använda TA Indoor, bör du kontrollera följande: - att stolens hastighet är tillräckligt låg. - att eventuella fotstöd sitter riktigt och är fastlåsta, så att de inte svänger ut under körning. - att sitshöjningen är inställd på så låg höjd som möjligt och att sitslutningen är så nära fästet (neutral) som möjligt. OBS! När sitsen är höjd mer än 8 cm, kan stolens sits bara lutas 7. Om sitsen inte är höjd mer än 8 cm, kan sitsen lutas helt (7 ). När stolens sits är lutad mer än 7 kan stolens sits bara höjas 8 cm. Om sitsen inte är lutad mer än 7, kan sitsen höjas helt (30 cm). Vid sitshöjningar mer än 8 cm eller vid lutningar mer än 7 reduceras stolens hastighet automatiskt med 50%. De första körturerna med TA Indoor bör föregå där det finns gott om plats runt stolen och stolens hastighet bör vara låg. Under körning: TA Indoors köregenskaper, bland annat bromsning, maxhastighet och accelerering kan anpassas efter användarens individuella behov. Inställningen av stolens köregenskaper görs av TA Service A/S. TA Indoor startas på genom att trycka lätt på På/Av-knappen. Stolens körhastighet ökas genom att trycka på knappen Öka hastighet. Stolens körhastighet minskas genom att trycka på knappen Minska hastighet.

11 Undvik att sträcka dig in under stolen när stolsitsens lutning aktiveras, eftersom det finns risk att klämmas mellan de mekaniska delarna. Var uppmärksam på om andra, speciellt barn, finns i närheten av stolen när sitsens höjning och lutning aktiveras. När stolen startats, visas den aktuella batteridisplayen i lysdiod-rader överst på kontrollpanelen. Stolens hastighet visas i diodraden under batteritillståndsindikatorn. Ju fler ljusdioder som är tända desto fortare kör stolen. TA Indoor manövreras med hjälp av joysticken. Skjuts styrspaken framåt, kör stolen framåt. Dras styrspaken bakåt, kör stolen bakåt. Förs styrspaken åt vänster, vrider stolen åt vänster. Förs styrspaken åt höger, vrider stolen åt höger. Hålles styrspaken åt höger respektive vänster, vrider stolen runt sin egen axel åt höger eller vänster. Stolen är EMC-testad. Det kan dock inte uteslutas att rullstolen kan påverkas av elektromagnetsika fält från t.ex. mobiltelefoner. Det kan heller inte uteslutas att stolen utstrålar elektromagnetiska fält, som kan påverka omgivningen t.ex. larmsystem i butiker. Efter körning. Lämna alltid stolen avstängd och stillastående. OBS! Lämnas stolen tänd, drar det ström från batteriet med nedsatt resterande körsträcka till följd. 11

12 Viktigt vid körning. Bromsning. Stolen bromsas genom att släppa styrspaken, så att den återgår till lodrät position. Det är möjligt att justera hur fort stolen ska bromsas och därmed minska en eventuell efterrullning på stolen. Justeringen utförs av TA. Service A/S. Vid kort efterrullning upplevs nedbromsningen som mycket abrupt. Var speciellt uppmärksam på efterrullning i samband med körning på ramper. Vid körning på ramper släpps styrspaken innan framhjulen når till rampens framkant. Stolens elektrobromsar kan kopplas ifrån när manuell bogsering behövs. Detta görs genom att vrida bromshandtagen in mot mitten in mot TA Indoorlogon. När elektrobromsen är frånkopplad kan stolen inte manövreras med styrspaken. Detta kan först låta sig göras igen när bromshandtagen vrids tillbaka till lodrätt läge bort från mitten och elektrobromsarna åter är påkopplade. När stolens bromsar är frånkopplade kan stolen falla om den står på ett sluttande underlag. Nödbromsning. Stolen kan nödbromsas genom att trycka på knappen På/Av. Denna bromsmetod medför en mycket häftig inbromsning och bör enbart användas i nödsituationer och när stolens användare är förberedd på det. Vid inbromsning genom att trycka på knappen På/Av, finns det risk för att användarens överkropp kan falla framåt. I värsta fall kan användaren falla ur stolen. Denna form av inbromsning bör så långt möjligt undvikas på sluttande underlag och ramper. Forcering av hinder. TA Indoor kan forcera hinder på en höjd upp till 3 cm, vilket ger den möjlighet att köra över mindre trösklar och liknande. Vid mycket branta stigningar kan det vara nödvändigt att öka hastigheten. Med hänsyn till stolens stabilitet vid forcering av nivåskillnader är det viktigt att sitshöjden är så nära sin lägsta höjd som möjligt och att sitsen är så upprätt som möjligt. Vid forcering av nivåskillnad är det viktigt, att stolen körs vinkelrätt mot hindret för att minimera risken för att stolen ska tippa. Vid forcering av nivåskillnader med sitsen upphissad eller lutad, finns det risk för att stolen kan välta. Vid forcering av nivåskillnader är det därför viktigt att sitsen är upphissad så lite som möjligt och i så upprätt läge som möjligt, för att minimera denna risk.

13 Körning på sluttande ytor. TA Indoor kan klara av terränglutningar på upp till 12. Körning på sluttande underlag bör föregå framåt och i långsam takt. Körning på skrådden över sluttande underlag bör undvikas eftersom det vid lutning åt sidan finns risk att stolen kan välta. Vid körning på sluttande ytor bör sitsen inte vara höjd med hänsyn till stolens stabilitet. Transport i bil. TA Indoor är inte tillverkad så att den kan användas som säte i bil, buss eller liknande. Användaren får därför aldrig sitta i TA Indoor under transport i bil, buss eller liknande. Laddning. TA Indoor är försedd med en batteritillståndsindikator överst på kontrollpanelen den långa raden lysdioder. I takt med att stolen används faller batteriets kraft och lysdioderna släcks först de gröna, därefter de orange och till sist de röda. När enbart de röda ljusdioderna är tända, bör stolen ställas till laddning. Laddningskontakten från laddaren placeras på framsidan av TA Indoors kontrollpanel. Laddaren tänds med stickkontakten i väggen. TA Indoor bör vara avstängd när batterierna laddas. När laddaren är tänd, lyser en röd diod på både stickkontakten i väggen och på laddarens I/0-knapp. Orange/grön diod lyser orange, när batterierna laddas. Orange/grön diod lyser grön, när batterierna är fullt laddade. REKOMMENDATION!! Det är en bra idé, att sätta stolen till laddning när den inte används, eftersom man då är säker på att batteriet alltid är fulladdat. När laddningen är klar slår laddaren själv ifrån. Därför är det ingen risk med att laddaren är ansluten till det fulladdade batteriet. REKOMMENDATION!! TA. Service A/S rekommenderar att använda batterier lämnas till återanvändning. 13

14 Undvik att röra vid exponerade batterier eftersom innehållet kan vara skadligt för hälsan. 14

15 Tillbehör. Fast fotplatta (inomhus). Fotplattan är monterad på motordelen av TA Indoor. Detta gör att avståndet mellan fotplatta och underlag är fast, d.v.s. fotplattan följer inte sitsen vid ändring av sitsens höjd. Fotplattan kan vridas upp för att lättare kunna stiga i och ur. Fotplattans vinkel kan justeras. Avståndet mellan fotplatta och motordel kan justeras. Manuell, höjbart monobenstöd (AJ.). Monobenstödet monteras på sitsdelen av TA Indoor, vilket innebär att fotplattan följer sitsen, när den höjs. Fotplattan kan vridas upp för lättare i- och urstigning. Fotplattorna kan vinklas och skjutas åt sidan. Fotplattornas vinkel kan justeras individuellt. Benstöden kan höjas permanent. Benstöden höjs steglöst. Benstödet höjdinställs steglöst. Elektriskt, höjbart monobenstöd (Roltec). Monobenstödet monteras på sitsdelen av TA Indoor, vilket innebär att fotplattan följer sitsen vid dess höjning. Fotplattorna kan vridas upp för lättare i- och urstigning. Fotplattorna kan vinklas individuellt. Benstöden höjs elektriskt. Svängbara, höjbara, manuella benstöd (Roltec). Benstöden monteras på sitsdelen av TA Indoor och följer sitsen vid dess höjning. Fotplattorna kan vridas upp för lättare i- och urstigning. Benstöden kan svängas ut åt sidan av stolen för lättare i- och urstigning. Fotplattorna kan vinklas. Benstöden höjs steglöst manuellt. Benstöden höjdinställs steglöst. Svängbara, höjbara, elektriska benstöd (Roltec). Benstöden monteras på sitsdelen av TA Indoor och följer sitsen vid dess höjning. Fotplattorna kan vridas upp för lättare i- och urstigning. Benstöden kan svängas ut åt sidan av stolen för lättare i- och urstigning. Fotplattorna kan vinklas. Benstöden ändras steglöst elektriskt. Benstöden höjdinställs steglöst.

16 Säkringar. På rullstolens baksida sitter en överbelastningssäkring (fig. 1). Säkringen bryter strömmen om rullstolens maximala förbrukning överstiger 50A. Säkringen är en automatisk säkring som utlöses vid överbelastning. För att återinkoppla säkringen trycker man på knappen (fig. 1) Figur 1 Rengöring. TA Indoors stativ kan rengöras med en tygtrasa som doppats i vanligt rengöringsmedel. Lösningsmedel ska inte användas på stativet. TA Indoor eller delar av den tål inte att sänkas ner i vatten. Var uppmärksam på att elektriska komponenter inte tål vatten. TA Indoor får inte tvättas med högtryckstvätt. Stolens sits och rygg kan rengöras på kemtvätt. Vid rengöring av fläckar kan man använda en tygtrasa som doppats i ulltvättmedel. Tyget tål inte hårdhänt rengöring som t.ex. skrubbning. Garantivillkor. Det är 1 års garanti och 2 års reklamationsrätt på TA Indoor. Båda gäller från inköpsdatum. Eventuella garantireparationer utförs utan beräkning av arbetstimmar, körning och reservdelar. Garantiperioden för batterier som levererats av TA. Service A/S är 1 år från inköpsdatum. Reparationer ska utföras av TA. Service A/S. Garantin förfaller om den använda batteriladdaren inte är godkänd av TA. Service A/S eller om batterierna tomkörs. Om det råder tvivel om huruvida en viss batteriladdare kan användas, kontakta TA Service A/S. 16

17 Felsökning. Problem: Orsak: Lösning: Stolen kan inte köra 1. Laddningskontakt är ansluten Ta ut laddningskontakten. till kontrollpanelen. 2. Motorbromsen är frånkopplad. Anslut motorbromsen. 3. Annan orsak. Kontakta auktoriserad reparatör. Stolen kör långsamt. 1. Hastighetssänkaren är aktiverad p.g.a. höjd sits och/eller lutad sits. Sänk sitsen och/eller luta sitsen tillbaka till nästa steg. 2. Annan orsak. Kontakta auktoriserad reparatör. Diodraden visar hastighetsblinkers. 1. Stolens hastighetssänkare är Sänk sitsen och/eller luta sitsen aktiverad. tillbaka till nästa steg. 2. Annan orsak. Kontakta auktoriserad reparatör. Röd indikator-diod (ON/OFF) på laddaren lyser inte. Orange indikator-diod på laddaren (laddning) lyser inte. 1. Stickkontakt på väggen är inte Tänd kontakt. tänd. 2. I/0-kontakt på laddaren är inte Tänd kontakt. tänd. 3. Säkringen har gått. Byt säkring. 4. Annan orsak. Kontakta auktoriserad reparatör. 1. Laddaren inte riktigt ansluten till stolen. Anslut laddaren riktigt. Laddningskontakt sätts i kontakt framtill på kontrollpanelen. 2. Säkringen har gått. Byt säkring. 3. Batteriett är fulladdat. Dioden ska lysa grönt. 4. Annan orsak. Kontakta auktoriserad reparatör. Laddnings-dioden ändras inte till grön färg. 1. Elektroniskt fel eller fel på batterierna. Kontakta auktoriserad reparatör. Laddnings-dioden ändras genast till grön färg. 1. Batteriet är fulladdat. Inget fel. 2. Annan orsak. Kontakta auktoriserad reparatör. Reparationer ska utföras av TA. Service A/S eller reparatör, som är auktoriserad av TA. Service A/S Enbart originalreservdelar eller delar, som godkänts av TA får användas. Service A/S. 17

18 Överensstämmelseförklaring Distributör Decon Wheel Hyltebruk Tel Fax Tillverkare: TA. Service A/S Ømarksgården Orupgade 32 B DK 4640 Fakse E-post: Produkt: TA Indoor elektrisk rullstol ISO klassifikation: ISO Artikelnr.: HMI-nr.: Ovanstående hjälpmedel förklaras härmed att vara konstruerat och framställt i överensstämmelse med grundläggande krav i Rådets Direktiv 93/42/EØF från den 14 juni jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets kungörelse nr. 409 om medicinsk utrustning från den 27 maj TA Indoor är testat hos Hjälpmedelsinstitutet i Stockholm och uppfyller kraven i standard EN 12184:1999. Fakse den 24 maj 2006 Torben Andersen Direktör 18

Exterior 90. Bruksanvisning

Exterior 90. Bruksanvisning Exterior 90 Bruksanvisning SV Innehållsförteckning Du har fått en Permobil Exterior 90 För att du skall få största möjliga nytta av stolen är det viktigt att den används på rätt sätt. Vi vill därför att

Läs mer

Innehållsförteckning Förord... 3 Bromssystem... 4 Laddning av batteri... 5 Säkringar... 5 Manöverbox... 6 Armstöd... 6

Innehållsförteckning Förord... 3 Bromssystem... 4 Laddning av batteri... 5 Säkringar... 5 Manöverbox... 6 Armstöd... 6 Innehållsförteckning Förord... 3 Bromssystem... 4 Inbromsning av rullstol...4 Nödbromsning...4 Låsa bromsen...4 Omkoppling till körning...4 Lossa bromsen...4 Omkoppling till frikopplat läge...4 Laddning

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM Rollator är en standardrollator som är byggd för att underlätta användarens gående och därmed öka rörelsefriheten. HRM Rollator är i stort sett underhållsfri och därför

Läs mer

BRUKSANVISNING. handicare 1002737C

BRUKSANVISNING. handicare 1002737C BRUKSANVISNING handicare 1002737C 2008 Handicare Med ensamrätt. Informationen i detta dokument får inte kopieras eller publiceras i någon form, tryckt eller kopierad, på mikrofilm eller något annat sätt

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Fäste av batteri 3.1 Batteri -/felindikator 4. Användning av styreenhet 4.1 Montering

Läs mer

Bruksanvisning. Blue Wave

Bruksanvisning. Blue Wave Bruksanvisning Blue Wave Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd för badstolen Blue Wave. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna

Läs mer

STERLING OPAL 3 & 4 Information till tekniker

STERLING OPAL 3 & 4 Information till tekniker S U N R I S E M E D I C A L STERLING OPAL 3 & 4 Information till tekniker Art nr: S Opal Man T 2010 Sunrise Medical AB, Britta Sahlgrens gata 8A 421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA Tel nr 031-748 37 00 Fax nr 031-748

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator

Så här fungerar din nya rollator Viktigt, läs innan användande! SV Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 SMART Grattis till din nya rollator! Volaris S7 SMART kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära

Läs mer

VIKTIGT! VID UPPLADDNING, FÅR LADDAREN INTE SÄTTAS I VÄGGEN FÖRRÄN LADDAREN ÄR KOPPLAD TILL STOLEN.

VIKTIGT! VID UPPLADDNING, FÅR LADDAREN INTE SÄTTAS I VÄGGEN FÖRRÄN LADDAREN ÄR KOPPLAD TILL STOLEN. VIKTIGT! VID UPPLADDNING, FÅR LADDAREN INTE SÄTTAS I VÄGGEN FÖRRÄN LADDAREN ÄR KOPPLAD TILL STOLEN. VID FÖRSTA UPPLADDNING SKALL BATTERIET LADDAS I 24 TIMMAR. NÄR BATTERIET HÅLLER PÅ ATT BLI URLADDAT HÖRS

Läs mer

Maxlast: 125kg. Visuell inspektion Gör regelbundna funktionskontroller på lyften. Kontrollera att materialet är helt fritt från skador.

Maxlast: 125kg. Visuell inspektion Gör regelbundna funktionskontroller på lyften. Kontrollera att materialet är helt fritt från skador. Manual 1 5 MiniLift125 är en elektrisk uppresningslyft för personer med nedsatt rörlighet. Den är utvecklad för inomhusbruk och för att på ett skonsamt sätt resa upp en person till stående tillsammans

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7 Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 1 Grattis till din nya rollator! Volaris S7 kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära känna din nya rollator ber vi dig att noga

Läs mer

Netti III 74324A 040622

Netti III 74324A 040622 B R U K A R M A N U A L 2 0 0 4 Netti III 74324A 040622 1. INTRODUKTION Netti III är en komfort rullstol producerad för både inom- och utomhusanvändning. Den har genomgått test hos TÜV Product Service

Läs mer

Bruksanvisning Radiovägen 3, 135 48 Tyresö +46(0) 8-776 26 54 www.superiorstanding.com e.mail : info@superiorstanding.com Artnr: S333001 Version: 1.

Bruksanvisning Radiovägen 3, 135 48 Tyresö +46(0) 8-776 26 54 www.superiorstanding.com e.mail : info@superiorstanding.com Artnr: S333001 Version: 1. Bruksanvisning Grattis! Vi vill börja med att gratulera dig till din nya Superior. Denna stårullstol är avsedd att användas varje dag, ute och inne, hemma och på jobbet. Superior är tillverkad av höghållfastighetsstål

Läs mer

6 ACS-Systemet (Advanced Control System)

6 ACS-Systemet (Advanced Control System) 6 ACS-Systemet (Advanced Control System) 6.1 Manöverboxens utförande 1) Display för batteriladdning 2) Display för körprogram 3) Hastighet upp 4) Varningsblinkers 5) Vänster blinkers 6) Joystick 7) Statusdisplay

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

Bruksanvisning MC Scoop II

Bruksanvisning MC Scoop II Sverige Bruksanvisning MC Scoop II Serie nummer: Leveransdatum: / 200 Bruksanvisning art. nr. P9-0014 Version nr. 4.1.1 HS 070706 Innhållsförteckning Kapitel 1...Introduktion... 3 Kapitel 2...Använding...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar ANVÄNDARMANUAL CLASSIC 3 / 7 växlar C-PACT CITY DAM 3 / 7 växlar CITY HERR 7 växlar Grattis till din nya Lifebike Elcykel! Lifebike är en cykel med elmotor. Fördelen är att den underlättar cyklingen när

Läs mer

Överlägsen komfort och minimal arbetsbelastning!

Överlägsen komfort och minimal arbetsbelastning! Amfibi Hygienstol Överlägsen komfort och minimal arbetsbelastning! Amfibi Hygienstol Fördelen med GATEs hygienstolar är att de mycket snabbt kan anpassas efter varje individs behov och varje situations

Läs mer

Oktober 2006. Elrullstolen som som förvandlas till till ett ett framsäte UPPFINNINGAR FÖR LIVSKVALITÉ

Oktober 2006. Elrullstolen som som förvandlas till till ett ett framsäte UPPFINNINGAR FÖR LIVSKVALITÉ Oktober 2006 Elrullstolen som som förvandlas till till ett ett framsäte i din i din bil bil UPPFINNINGAR FÖR LIVSKVALITÉ Elrullstolen som förvandlas till ett framsäte i din bil Nu kan Du som kör elrullstol

Läs mer

BRUKSANVISNING FORTRESS-CALYPSO TR4000-0034 EAN: 7331769014872 1009496A

BRUKSANVISNING FORTRESS-CALYPSO TR4000-0034 EAN: 7331769014872 1009496A BRUKSANVISNING FORTRESS-CALYPSO TR4000-0034 EAN: 7331769014872 1009496A Svenska 2009 Handicare Med ensamrätt. Informationen i den här bruksanvisningen får inte reproduceras och/eller publiceras i någon

Läs mer

Lift Bruksanvisning. 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780

Lift Bruksanvisning. 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780 Lift Bruksanvisning VIKTIGT Lift får ej användas, servas eller rengöras av personer som ej läst eller tagit del av informationen i denna Bruksanvisning.

Läs mer

Instruktion. E-Green Medio

Instruktion. E-Green Medio Instruktion E-Green Medio Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 2. Produktbeskrivning... 4 2.1 Ramnummer... 4 3. Funktioner/inställningar... 5 3.1 Batteri -/felindikator... 5 3.2 Assistans funktion...

Läs mer

-AireRx SPPC- -AireRx SPC-

-AireRx SPPC- -AireRx SPC- Brukar- och förskrivarmanual -AireRx SPPC- -AireRx SPC- AireRx SPPC och SPC är tillverkade och avsedda för att användas i alla på marknaden förekommande rullstolar. Denna manual skall användas för den

Läs mer

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual -

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual - Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel - Manual - SJÖSALA ELCYKEL SJÖSALA ELCYKEL Lycka till med din nya elcykel. Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen. Den innehåller information om underhåll och hur

Läs mer

Gemino. Bruksanvisning MB4111-SE

Gemino. Bruksanvisning MB4111-SE Gemino Bruksanvisning Vi gratulerar till din nya rollator! Inledning Hög kvalitet och god funktionalitet är nyckelbegrepp för alla produkter från Handicare. Du får gärna komma med synpunkter om din erfarenhet

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen BRUKSANVISNING HS Fåtöljen Version 1 2014 HS fåtöljen 2 Innehållsförteckning Sida Introduktion till HS Fåtöljen 3 Vad är HS Fåtöljen? 3 Varför behövs HS Fåtöljen? 3 Vem bör använda HS Fåtöljen? 4 Produktinformation

Läs mer

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Modeller DUF, DUR och DTU PING MARINELEKTRONIK 167 41 BROMMA www.pingmarine.com Ping Marinelektronik 2010 15 1 14 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Packlista...

Läs mer

användarmanual & servicebok

användarmanual & servicebok användarmanual & servicebok CYKLAR SEDAN 1990 Innehållsförteckning Några tips innan du börjar cykla... 6 Tekniska specifikationer... 7 Bra att veta om Marvil e-motion... 8 Körsträcka under olika förhållanden...

Läs mer

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR LÄS IGENOM OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR NOGA INNEHÅLL 1. Symboler 2. Varningar och försiktighetsåtgärder 3. Miljö 4. Beskrivning av produkten 5. Isättning/byte

Läs mer

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska för raka trappor Modellnummer 420 Användarmanual Svenska Servicebok Det är viktigt för oss att våra trapphissar alltid hjälper Er att komma upp och ner från Era trappor på ett säkert sätt. Med tanke på

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

LEVO C 3 SERVICEMANUAL

LEVO C 3 SERVICEMANUAL LEVO C 3 SERVICEMANUAL Den här manualen är avsedd för LEVO AG:s representanter eller auktoriserade tekniker. Läsa igenom dessa anvisningar innan service utförs på rullstolen. Den här servicemanualen ska

Läs mer

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15 1 Produkten är endast avsedd att användas som en bilbarnstol producerad av. SENAST UPPDATERAD 2014-01-08 Vi gratulerar dig till ditt val av bilbarnstol Zitzi Carseat Pro. Det är en säkerhetsstol att växa

Läs mer

Bruksanvisning TriomiX

Bruksanvisning TriomiX Bruksanvisning TriomiX Innehållsförteckning BAKGRUND... 3 UPPACKNING... 4 FUNKTIONSBESKRIVNING... 6 UPPLADDNING... 7 GARANTI... 7 SPECIFIKATIONER... 8 2 Bakgrund Ackreditering av laboratorieanalyser är

Läs mer

Bruksanvisning Rullstol Modell: S3 / U3

Bruksanvisning Rullstol Modell: S3 / U3 1 Bruksanvisning Rullstol Modell: S3 / U3 Panthera AB, Gunnebogatan 26, 163 53 Spånga, 08-761 50 40, www.panthera.se, panthera@panthera.se 2 INNEHÅLL SID Inledning 2 Kontakt 3 Beskrivning 3 Översikt 4

Läs mer

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01 Age 4+ RC-helikopter FLY M0 RC-helikopter FLY M0 Radio-ohjattava helikopteri FLY M0 RC-helikopter FLY M0 27 MHz 0979 2 SE RC-helikopter FLY M0 OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning. Spara

Läs mer

Bruksanvisning. Easy TILT. Hygienstol. Easy TILT/Gas 56-270 Easy TILT/El 56-271

Bruksanvisning. Easy TILT. Hygienstol. Easy TILT/Gas 56-270 Easy TILT/El 56-271 Bruksanvisning Easy TILT Hygienstol Easy TILT/Gas 6-70 Easy TILT/El 6-7 Övriga instruktioner Kopplingsschema Styrbox Laddning Batteri Kära Användare Gratulerar! Du har införskaffat en Easy Hygienstol.

Läs mer

Smartboard manual/bruksanvisning

Smartboard manual/bruksanvisning Smartboard manual/bruksanvisning 1 Smartboard manual/bruksanvisning KÄRA KUND, Tack för att du har valt en Smartboard ifrån Hobbex. Vi hoppas att du kommer få mycket glädje av den. Tänk på att läsa hela

Läs mer

Patientstol 15601 med delade benstöd

Patientstol 15601 med delade benstöd Bruksanvisning Patientstol 15601 med delade benstöd Bäste kund, Vi tackar för det förtroende som Du visat genom att köpa denna patientstol. Samtliga våra produkter har, liksom denna patientstol, slutmonterats

Läs mer

Användaranvisning - Förbränningstoalett. Cinderella Classic

Användaranvisning - Förbränningstoalett. Cinderella Classic Användaranvisning - Förbränningstoalett Cinderella Classic Cinderella förbränningstoalett Med korrekt användning och underhåll kan du ha nytta av din förbränningstoalett i många år. I den här användaranvisningen

Läs mer

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt Instruktionsbok Minikid Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Viktig information Tack för att du har valt en bilbarnstol från Axon Kids. Teamet bakom Minikid har

Läs mer

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt.

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt. Forever EL26 Montering: Det som behövs i verktyg är följande: Insex nycklar i 4 olika storlekar Fast 15 nyckel Skiftnyckel Sax Öppna kartongen och lyft ur cykeln. Ta bort alla skydd och klipp loss styre,

Läs mer

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel medemagruppen 3-18 Cykel Kära kund! Först av allt vill vi tacka dig för den tillit du har visat oss genom att köpa vår produkt. Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen samt användar- och

Läs mer

Bruksanvisning. Instrumentdetaljer

Bruksanvisning. Instrumentdetaljer 4a 5 4b 14 A 9 1 13 2 3a 12 11 7 6 15 8 B C D E 3a F 1. 2. G 10 3. 7 H I K s L M S Bruksanvisning STABILA-rotationslasern är en enkel användbar rotationslaser för vågrät och lodrät avvägning. Den är självavvägande

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 1 20 21 2 5 3 4 Bakåtvänd montering Monteringsanvisning 7 8 9 6 10 11 12 13 14 22 23 15 16 17 24 25 18 19 ECE R44 04 GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 26 27 28 29 30 31 35 34 36 32 33 37 38 39 40

Läs mer

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år bakåtvänd montering Monteringsanvisning ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år 1 Tack för att du valde BeSafe izi Kid ISOfix. BeSafe har noggrant och omsorgsfullt utvecklat denna stol för

Läs mer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 SV SVENSKA 1 ALLMÄNT Denna symbol betyder VARNING. Personskada

Läs mer

medemagruppen Niga En småbarnsstol - för varierat sittande! Niga bruksanvisning Ver. 2012-12-18

medemagruppen Niga En småbarnsstol - för varierat sittande! Niga bruksanvisning Ver. 2012-12-18 Niga En småbarnsstol - för varierat sittande! medemagruppen Ver. 2012-12-18 medemagruppen Niga bruksanvisning Vad är NIGAstolen? NIGAstolen är en småbarnstol för barn upp till ca 4 år och utformningen

Läs mer

Manual för. Version 1.3. REPERTO AB Löpargatan 4, 711 34 Lindesberg, Sweden Telefon 0581-171 90 Fax 0581-171 56 www.reperto.se

Manual för. Version 1.3. REPERTO AB Löpargatan 4, 711 34 Lindesberg, Sweden Telefon 0581-171 90 Fax 0581-171 56 www.reperto.se Manual för Version 1.3 REPERTO AB Löpargatan 4, 711 34 Lindesberg, Sweden Telefon 0581-171 90 Fax 0581-171 56 www.reperto.se Innehåll Inledning 1 KAPITEL 1 Förvaring 1 Start och kanalinställning av mottagare

Läs mer

MODULSTOLEN REAL 9000

MODULSTOLEN REAL 9000 MODULSTOLEN REAL 9000 Artikelnr: 803336 Mercado 0811 Giltig från 960601 REAL 9000 - Den svenska kvalitetsstolen ett system där behoven bestämmer utförandet När benen är svaga behöver man en stol både

Läs mer

UPPFINNINGAR FÖR LIVSKVALITÉ

UPPFINNINGAR FÖR LIVSKVALITÉ februari 2008 Enkel och bekväm transport - ända in i bilen! SYSTEMET UPPFINNINGAR FÖR LIVSKVALITÉ 12 och 24 - transportrullstolen som ökar din frihet! Med CARONY kan du förflytta dig in och ut ur bilen

Läs mer

KORTINFORMATION SCOOTER,

KORTINFORMATION SCOOTER, S Bruksanvisning KORTINFORMATION SCOOTER, MODELL.363-3-HJULS MODELL.364-4-HJULS Vi gör människor rörliga. Innehållsförteckning Förord... 3 Tändningsnyckel... 4 Laddning av batteri... 4 Säkringar... 5 Huvudsäkringar...5

Läs mer

Happy Bike. Instruktionsbok och Underhållsanvisning. Elcykel SG-20-F. Översättning av bruksanvisning i original

Happy Bike. Instruktionsbok och Underhållsanvisning. Elcykel SG-20-F. Översättning av bruksanvisning i original Översättning av bruksanvisning i original Happy Bike Instruktionsbok och Underhållsanvisning Elcykel SG-20-F OBS! Läs igenom instruktionsboken innan användning. TREJON AB Företagsvägen 9 SE-911 35 VÄNNÄSBY

Läs mer

BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING REAL 9000 PLUS/EL/VUXEN/BARN/MINI/COXIT

BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING REAL 9000 PLUS/EL/VUXEN/BARN/MINI/COXIT BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING REAL 9000 PLUS/EL/VUXEN/BARN/MINI/COXIT Artikelnr Ändrad 076 Giltig från 0 REAL SPIDER är en arbetsstol för personer med funktionshinder. REAL-stolen enligt nedan specificerade

Läs mer

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning TV 2400 Trådlösa hörlurar med förstärkare Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2400. ÜBERSICHT TV 2400 1 1 2 3 4 5 7 6 8 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Öronproppar

Läs mer

Vertikalgardin. Nordic Light Impala

Vertikalgardin. Nordic Light Impala INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Vertikalgardin Fäst beslagen tillräckligt långt från fönstret så att fönstervred eller andra hinder inte kommer i vägen för lamellerna. 1 Beslag a Kontrollera vilken

Läs mer

medemagruppen Styrspak DX2-REM420 Bruksanvisning P Q ver November 2013

medemagruppen Styrspak DX2-REM420 Bruksanvisning P Q ver November 2013 medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - November 2013 SE Bruksanvisning Styrspak DX2-REM420 Minicrosser AB Bultgatan 28 S-442 40 Kungälv Telefon: (+46) 303 245 200 Fax: (+46) 303 245 228 Snabbguide P9-0291-Q

Läs mer

MG 190 S Shiatsu-dyna Bruksanvisning

MG 190 S Shiatsu-dyna Bruksanvisning MG 190 S S Shiatsu-dyna Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Medföljande delar

Läs mer

Monteringsanvisningar Klicka på önskad monteringsanvisning, eller scrolla nedåt.

Monteringsanvisningar Klicka på önskad monteringsanvisning, eller scrolla nedåt. Artikelnr: 8069 Monteringsanvisningar Klicka på önskad monteringsanvisning, eller scrolla nedåt. sförtecning Sida Adapter Cross benstöd Benstöd medic/knästoppar Bord Bricka/Bord Bromsfot byte äldre stolar

Läs mer

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin BRUKSANVISNING SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning - SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 B. KOMPONENTBESKRIVNING 2 C. FÖRE ANVÄNDNING 3 Packa upp maskinen 3

Läs mer

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL INNEHÅLL Diagram delar 2 Användning och säkerhet 3 1. Laddningsinformation 3 2. Innan du cyklar 3 3. Börja cykla 3 4. Cykla 3 5. Stanna och parkera 3 6. Lossa batteriet från

Läs mer

Trappklättrare för rullstolar. Ett kraftfullt, säkert och bekvämt sätt att ta dig upp och ner för trappor. www.aat-online.de

Trappklättrare för rullstolar. Ett kraftfullt, säkert och bekvämt sätt att ta dig upp och ner för trappor. www.aat-online.de Trappklättrare för rullstolar Ett kraftfullt, säkert och bekvämt sätt att ta dig upp och ner för trappor www.aat-online.de Trappor utgör ett problem i vardagen för många människor. Oavsett om man ska till

Läs mer

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC BRUKSANVISNING VARNING Innehåller smådelar, ej lämplig för barn under 3 å. Rör aldrig en roterande propeller. Flyg aldrig helikoptern ovanför någons huvud. En vuxen person bör alltid närvara när helikoptern

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

Bruksanvisning Vicair Academy Back Ryggsystem

Bruksanvisning Vicair Academy Back Ryggsystem 2006-05-22 Bruksanvisning Vicair Academy Back Ryggsystem Återförsäljare: Invacare AB Box 66, Fagerstagatan 9-163 91 Spånga Tel:08-761 7090 Fax: 08-761 8108 e-mail: sweden@invacare.com, www.invacare.se

Läs mer

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år bakåtvänd montering Monteringsanvisning ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år 1 Tack för att du valde BeSafe izi Kid. BeSafe har noggrant och omsorgsfullt utvecklat denna stol för att skydda

Läs mer

Bruksanvisning. Amfibi. Hygienstol. Amfibi Double 56-203DB

Bruksanvisning. Amfibi. Hygienstol. Amfibi Double 56-203DB Bruksanvisning Amfibi Hygienstol Amfibi Double 6-0DB . Uttag för batterikontakt. Uttag för stickpropp (OBS! För att IP-klassning ska gälla så ska stickpropp ALLTID vara ansluten till styrbox). Uttag för

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006408E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006408E BRUGSANVISNING SV PUMA 40 9006408E Svenska 2011 Handicare Med ensamrätt. Informationen i detta dokument får inte kopieras och/eller publiceras i någon form, genom utskrift, fotoutskrift, mikrofi lm eller

Läs mer

Mini Crosser 115S - 125S - 130S - 140S

Mini Crosser 115S - 125S - 130S - 140S BRUKSANVISNING Mini Crosser 115S - 125S - 130S - 140S SERIE NUMMER: - - LEVERANSDATUM: / 200 MODELL 4W STANDARDMODELL LEVERERAD AV: 21.03.2001 HSB I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Kapitel 1 Introduktion...-

Läs mer

Monteringsanvisningar Klicka på önskad monteringsanvisning, eller scrolla nedåt.

Monteringsanvisningar Klicka på önskad monteringsanvisning, eller scrolla nedåt. Monteringsanvisningar Klicka på önskad monteringsanvisning, eller scrolla nedåt. Innehållsförteckning Sida Adapter Amputationsstöd 3 Armstödsplatta 4 Batteribyte 5 Benstöd PLUS 6 Bord 7 Bricka 8 Bålstöd

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

MONTERING TILLBEHÖR BINGO EVOLUTION

MONTERING TILLBEHÖR BINGO EVOLUTION medemagruppen Ver. 6-0-05 Ser.nr från: 053688 medemagruppen MONTERING TILLBEHÖR BINGO EVOLUTION Montering tillbehör Sufflett Fäste för handbåge / bord Handbåge Bord Bålstöd Huvudstöd / Huvudstöd låg modell

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah SE 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Helikopter Artikelnummer 7032-1408

B R U K S A N V I S N I N G. Helikopter Artikelnummer 7032-1408 B R U K S A N V I S N I N G Helikopter Artikelnummer 7032-1408 1 Helikopter Artikelnummer 7032-1408 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Använd inte helikoptern om den på något sätt är skadad detta kan orsaka person-

Läs mer

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 37 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Bruksanvisning Gräs- och lövuppsamlare

Läs mer

NINE EAGLES Solo Pro328 NINE EAGLES 04.NE328A vol. 2

NINE EAGLES Solo Pro328 NINE EAGLES 04.NE328A vol. 2 NINE EAGLES Solo Pro328 NINE EAGLES04.NE328A vol. 2 Tack för att du valt en Nine Eagles-produkt. Vi hoppas att du har roligt med produkten. Läs instruktionerna noggrant, de ger flera goda råd. Kom alltid

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

Bruksanvisning. Mover. Överflyttningsplattform. Mover 53-300

Bruksanvisning. Mover. Överflyttningsplattform. Mover 53-300 Bruksanvisning Mover Överflyttningsplattform Mover 53-300 1 Allmän information Tack för att du köpt denna överflyttningsplattform från GATE. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant och kontakta oss

Läs mer

S7 REMOTE Elvagn Instruktions Manual

S7 REMOTE Elvagn Instruktions Manual S7 REMOTE Elvagn Instruktions Manual Innan du använder din S7 REMOTE för första gången, ber vi dig att ta 10 minuter för att läsa igenom! hela Instruktions manualen, för att säkerställa att du får ut så

Läs mer

SE... LP8 Lyftplattform. Vers. 3.00

SE... LP8 Lyftplattform. Vers. 3.00 SE.... LP8 Lyftplattform Vers. 3.00 LP8 Lyftplattform Artikelnr.: 3091xx 1.00... Syfte och användning.... 3 1.01...Tillverkare...3 1.02...Syfte och användning...3 1.03...Viktigt/varningar...4 1.04...Komponenter...5

Läs mer

2ME LEKSTOL FERRARI. Tack för att ni har valt en Lekstol från Scandinavian Baby Alliance

2ME LEKSTOL FERRARI. Tack för att ni har valt en Lekstol från Scandinavian Baby Alliance 2ME LEKSTOL FERRARI Tack för att ni har valt en Lekstol från Scandinavian Baby Alliance Läs igenom och spara denna manual för säkrare användning av produkten. Denna produkt är testad och godkänd enligt

Läs mer

Zitzi Sharky INNEHÅLL. Plats för etikett! BRUKSANVISNING

Zitzi Sharky INNEHÅLL. Plats för etikett! BRUKSANVISNING 16:1) Sammanfattning/Efterkontroll Fortsätt kontinuerligt att utföra efterkontrollerna som anges under respektive punkt. Kontrollera regelbundet att alla skruvar är ordentligt åtdragna. Kontrollera regelbundet

Läs mer

BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50

BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50 BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. Hobart Foster Scandinavia ApS, filial Box 2101-196 02 Kungsängen Tel. 08-584 50 920 Fax 08-584

Läs mer

ROBOTDAMMSUGARE M-688 HN 6271 ANVÄNDARMANUAL

ROBOTDAMMSUGARE M-688 HN 6271 ANVÄNDARMANUAL ROBOTDAMMSUGARE M-688 HN 6271 ANVÄNDARMANUAL Grattis till den nya Wasco robotdammsugaren! Robotdammsugaren är framställd med mekanisk och elektronisk teknologi. Den kan komma åt ställen som kan vara svåra

Läs mer

Invacare. Enkel att använda, enkel att hantera!

Invacare. Enkel att använda, enkel att hantera! Janus 2010 de la Santé Enkel att använda, enkel att hantera! har tagits fram för att uppfylla högt ställda krav avseende funktion, möjlighet att konfigurera och möjlighet att anpassa. Den är inte bara

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. AL-KO Trailer Control ATC. 1361877 a 04/07

Monterings- och bruksanvisning. AL-KO Trailer Control ATC. 1361877 a 04/07 Monterings- och bruksanvisning AL-KO Trailer Control ATC 1361877 a 04/07 Innehållsförteckning Intyg från tillverkaren Användningsområde Säkerhetsanvisningar Montering Manövrering Underhåll och rengöring

Läs mer

ZAFIR 45 Batteriladdare

ZAFIR 45 Batteriladdare ZAFIR 45 Batteriladdare För bly-syra batterier 1.2 90Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

Instruktionsbok. Kidzofix ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo

Instruktionsbok. Kidzofix ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo Instruktionsbok Kidzofix Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kilo Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Isofix size C/R3 Framåtvänd

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer