Bäste ägare! AVAND ENDAST ORIGINAL RESERVDELAR YOUR QUALITY-GUARANTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bäste ägare! AVAND ENDAST ORIGINAL RESERVDELAR YOUR QUALITY-GUARANTY"

Transkript

1 Aragon125_schwedisch :54 Uhr Seite 1 Bäste ägare! Tack för att du valt en CPI-produkt! Innan du tar din moped i bruk, ber vi dig att studera denna handbok noga. Den innehåller mycket information om hur du som ägare skall handha din moped. Fel skötsel, utebliven service, förändring av motorn med icke originaldelar eller att reparationer utförs av annan än auktoriserad CPI verkstad, medför att Nordia Import AB inte längre har något ansvar för denna moped och att garanti/reklamationsrätt inte längre gäller. Jofrab AB fråntar sig ansvar för eventuella tryckfel i denna handbok. Försäkra dig därför alltid om att det du har för avsikt att göra är rätt genom att kontakta din återförsäljare. Vi på Jofrab AB önskar dig och din moped en god framtid tillsammans! AVAND ENDAST ORIGINAL RESERVDELAR Version 1/2007 YOUR QUALITY-GUARANTY 1

2 Aragon125_schwedisch :54 Uhr Seite 2 Innehållsförteckning 1. information Innan du startar ditt fordon Skyddande kläder Förändring av ditt fordon Viktiga identifieringsnummer på ditt fordon Modellinfo Funktionsbeskrivning Instrumentpanel (Aragon/Aragon GP125) blinkersindikator bensinmätare helljusindikator klocka hastighetsmätare kilometerräknare oljenivåindikator Instrumentpanel (Aragon GP) blinkersindikator Halvljusindikator helljusindikator varvräknare varningslampa högt varvtal oljenivåindikator bensinmätare hastighetsmätare kilometerräknare klocka Tripmäatre funktionsknapp tändning av tändning på Tändningslås Startknapp Ljusomkopplare Hel/halvljusomkopplare Blinkersknapp Tuta Styrlås Att låsa Upplåsning Sadelfack Justering av bakre stötdämpare Start av motor Start med elstart Start med kickstart Hur man kör Start Hastighetsreglering Acceleration Sakta in Inkörning Bromsa I sväng Att köra I regn Körtips Stanna, stäng av och parkera Stanna Parkera Val av lämplig parkeringsplats Kontroll före körning Bränsle Styrning Bromsar trumbroms skivbroms Bromsljus Blinkers Däck Stötdämpare Ljus Tuta Hastighetsmätare Backspeglar Regelbundet underhåll och inspektion Batteri Demontering och montering av batteri Säkringar Byte av glödlampor strålkastare blinkers baklampa, stoppljus Inställning av halvljus Inspektion av vajrar och gummidetaljer kontroll av oljenivå Förvaring Att göra efter förvaring Om motorn inte startar Säkerhetsföreskrifter Slutligen Tekniska specifikationer Serviceschema, Checklista

3 Aragon125_schwedisch :54 Uhr Seite 3 1. Information De bilder som visas I denna manual behöver inte stämma överens med hur det verkliga fordonet ser ut. Detta fordon är anpassat för två passagerare inklusive förare. Om du använder detta fordon på ett inkorrekt sätt så kan garantin upphöra gälla Hur ska varnings symbolerna tolkas? I denna manual ser varningsmarkeringarna ut som nedan, läs noga när du ser dessa symbolerna! ATTENTION Risk för alvarliga skador på person som kan innebära döden! i INFORMATION Information om användbara tips! 1.1 Innan du startar ditt fordon Läs instruktionsboken noga. Innan du startar motorn kontrollera fordonet (se kapitel 7 Säkerhetskontroll innan körning). Se till att du syns I trafiken för att undvika olyckor: - bär så ljusa kläder som möjligt och reflexer. Var mycket försiktig vid korsningar och utfarter. Följ lagar och förordningar: - håll alltid hastighetsbegränsningarna, och kör aldrig fortare än du klarar av att hantera. - Visa tydligt och i god tid hur du tänker köra, använd blinkers. Under körning så är det viktigt att hålla med båda händerna på styret och fötterna ska vara placerade på fotplattan. Underhåll ditt fordon regelbundet och utför säkerhetskontroller regelbundet. Stäng alltid av motorn när du tankar ditt fordon, Risk för skada på person eller fordon! Avgaserna innehåller giftiga ämnen så som koloxid, starta aldrig ditt fordon i trånga utrymmen med dålig ventilation. 3

4 Aragon125_schwedisch :54 Uhr Seite Skyddutrustning Använd hjälm och handskar. Använd inte kläder som hindrar dig att manövrera ditt fordon Under körning blir avgassystemet mycket varmt och förblir varmt en tid efter att du stannat ditt fordon. Rör inte de varma delarna av avgassystemet FÖRÄNDRING AV DITT FORDON All typ av modifikation av fordonet, såsom ökning av kubiktal, ändring av hastighet, ändring av karakteristiska funktioner är olagligt. Åtal kan ske. Om du framför fordonet utan förarbevis riskerar du att få fordonet konfiskerat och besiktning kan krävas genom Bilprovningen. Observera också att alla modifikationer gällande utsläpp av avgaser och ljudvolymer gör ditt förarbevis ogiltligt. Tänk också på att all ändring av ljus, registreringsskyltar, bakre stänkskydd(hållare för registreringsskylt), tuta eller backspeglar är mot lagen och din försäkring kan upphöra. Obs! Alla ändringar som nämnts ovan gör att garanti-/reklamationsrätten upphör att gälla. Tänk även på att din försäkring kan upphöra. Använd endast originaldelar och delar som rekommenderas av din handlare eller av importören. Handlare tillhandahåller en stor mängd olika tillbehör som ligger inom ramen för tekniska, funktionella och estetiska egenskaper hos fordonet, som är lagliga att montera och använda. Montering av icke originaltillbehör, såsom vindruta eller toppbox kan påverka din säkerhet och kan vara olaglig. Användning av tillbehör som ej säljs via importören kan göra att garanti-/reklamationsrätten upphör att gälla. Extra utrustning Anslut ej extra utrustning, såsom radio, belysning etc. som överskrider fordonets elektriska kapacitet. 1.4 VIKTIGA IDENTIFIERINGSNUM- MER PÅ DITT FORDON Fordonet har följande identifieringsnummer Ramnummer Motornummer Registreringsskylt Spara en kopia av ditt ramnummer, motornummer och registreringsnummer, avskilt från ditt fordon. Modifikationer av ramnummer, motornummer eller registreringsnummer är strikt förbjudet enligt lag. Kontrollera ramnumret när du köper din moped med ramnumret på ditt garantibevis. 4

5 Aragon125_schwedisch :54 Uhr Seite 5 Ramnummer: Ramnumret (17 siffror) är viktigt för identifikationen av ditt fordon och är ett krav för registrering hos Vägverket. Det är instansat I ramen som du kan se på bilden. 5

6 Aragon125_schwedisch :54 Uhr Seite 6 Motornumret (Aragon / Aragon GP) är stämplat uppe på vänster blockhalva. Motornumret (Aragon GP 125) är stämplat nere till vänster på blokkhalvan. (Aragon / Aragon GP) 2. Var delarna sitter. (1) Backspeglar (2) Väskkrok (3) Typ plåt med information om mopeden Är belägen under sadeln (4) Bak/bromsljus (5) Motornummer (6) Kick (7) Sidostöd (8) Batteri (9) Bromshandtag för bakbroms (10) Framlampa (11) Blinkers fram (12) Oljetank (Aragon and Aragon GP) Inspektionslucka (Aragon GP 125) (13) Centralstöd (14) Avgassystem (15) Ramnummer (16) Blinkers bak (17) Pakethållare (18) Bensintank (19) Hjälmfack (20) Tändningslås (21) Bromshandtag för frambroms 6

7 Aragon125_schwedisch :54 Uhr Seite 7 Aragon

8 Aragon125_schwedisch :54 Uhr Seite 8 Aragon GP

9 Aragon125_schwedisch :54 Uhr Seite 9 Aragon GP

10 Aragon125_schwedisch :54 Uhr Seite FUNKTIONSBESKRIVNING 3.1 INSTRUMENTPANEL ARAGON (1) Blinkersindikator (2) Bensinmätare (3) Helljusindikator (4) Klocka (5) Hastighetsmätare (6) Kilometerräknare (7) Oljenivåindikator 5 6 ARAGON GP 125 (1) Blinkersindikator (2) Bensinmätare (3) Helljusindikator (4) Klocka (5) Hastighetsmätare (6) Kilometerräknare Blinkersindikator (1) Anger när blinkers är aktiv Bensinmätare(2) Den indikerar bensinvivå i bensintanken, när bensinmätaren går ner till det röda fältet är det dags att tanka Helljusindikator (3) Indikatorlampan lyser när helljus används Klocka (4) Tiden visas i timmar och minuter. Genom att trycka på den högra mode-knappen kommer datumen att visas I ca 4 sek Genom ett snabbt tryck på den vänstra mode-knappen kommer tid och datum visas växelvis. Genom att trycka på den högra mode-knappen två gånger kommer sekunderna att visas på displayen. För att återställa tryck på den vänstra mode-knappen två gånger. Genom att trycka på den högra mode-knappen kommer justering att bekräftas och tiden kommer att indikeras på displayen. Genom att trycka på den vänstra mode-knappen två gånger, kommer månaden att indikeras. Justera genom att trycka på den högra mode-knapen, bekräfta genom att trycka på den vänstra mode-knappen. Displayen visar dagen justera genom att trycka på den högra mode-knappen och bekräfta genom att trycka på den vänstra modeknappen. 10

11 Aragon125_schwedisch :54 Uhr Seite Hastighetsmätare (5). Som standard visas hastigheten i km/h Kilometerräknare (6) Visar den distans som du tillryggalagt totalt. (8) Hastighetsmätare (9) Kilometerräknare, tripmätare, tidsfunktion (10) Mode-knapp (11) Select-knapp Oljenivåindikator (7) Om oljenivån sjunker under minimimarkeringen i oljetanken, tänds oljelampan på instrumentpanelen. Stanna genast ditt fordon och fyll på med 2-takts olja som rekommenderas i service schemat. När du fyllt på olja vrid nyckeln till läge ON och kontrollera att oljelampan slocknat. Kontrollera att oljenivålampan fungerar korrekt genom att vrida nyckeln till läget mellan ON och OFF. I detta läget skall oljenivålampan lysa. Vi rekommenderar att man kontrollerar oljenivån varje gång man tankar fordonet. 3.2 Instrumentpanelen ARAGON GP (1) Blinkersindikator (2) Halvljusindikator (3) Helljusindikator (4) Varvräknare (5) Varningslampa högt varvtal (6) Oljenivåindikator (7) Bensinmätare Blinkersindikator (1) Anger när blinkers är aktiv Halvljusindikator (2) Indikatorlampan lyser när halvljus används Helljusindikator (3) Indikatorlampan lyser när helljus används Varvräknare(4) Max varvtal på display = varv/min Varningslampa högt varvtal (5) När varvtalet når 8500 varv/min tänds varningslampan, körning med så högt varvtal eller högre ska undvikas då det kan leda till motorskador Oljenivåindikator (6) Om oljenivån sjunker under minimimarkeringen i oljetanken, tänds oljelampan på instrumentpanelen. Stanna genast ditt fordon och fyll på med 2-takts olja som rekommenderas i service schemat! (se 8.6)

12 Aragon125_schwedisch :54 Uhr Seite 12 Kontrollera att oljenivålampan fungerar korrekt genom att vrida nyckeln till läget mellan ON och OFF. I detta läget skall oljenivålampan lysa. Vi rekommenderar att man kontrollerar oljenivån varje gång man tankar fordonet Bensinmätare(7) F = Bensintank full E = Bensintank tom Symbolen börjar blinka när tanken nästan är tom. Reservtanksvolym: 1,8 l Hastighetsmätare (8) Som standard visas hastigheten i km/h. Genom att trycka på selectknappen i några sekunder undertiden kilometerräknaren visas, så kan visning av hastigheten ändras till mph. När displayen blinkar, genom att trykka på mode-knappen kan du byta mellan km/h och mph, bekräfta genom att trycka på select-knappen. Ditt val visas i displayen Kilometerräknare (9) Visar den distans som du tillryggalagt totalt. Kilometerräknaren visar maximalt km sedan börjar den om från 0 km Klocka (9) Klockinställningen är enbart tillgänglig när tändningen är tillslagen eller motorn är på och fordonet står stilla. Tidsformatet är timmar och minuter. För att modifiera tiden så måste du trycka på knappen när time funktionen visas. Nu är det möjligt att ändra timmarna och sedan minuterna. Tryck på select-knappen i tre sekunder så börjar timmarna blinka tryck sedan snabbt på mode-knappen för att ändra timmarna. bekräfta genom att trycka på select-knappen, nu blinkar minuterna. Justera minuterna på samma sätt som du justerade timmarna. Bekräfta genom att trycka på select-knappen Trip funktion (9) Räknaren startar automatiskt när fordonet börjar rulla, du kan nollställa trippmätaren genom att trycka på knappen i 3 sekunder, det går även att nollställa trippmätaren under tiden du kör. När mätaren når börjar den om att räkna från Scrollfunktion Scrollfunktionen visas som nedan. Select-knappen TID TRIP A KILOMETERRÄKNARE Tändning av Varje gång du vrider tändningen i läge av kommer följande hända: - Displayen släcks 12

13 Aragon125_schwedisch :54 Uhr Seite Tändning på När du vrider tändningen i läge på kommer följande hända: -Display kontroll: alla lampor tänds i 2 sekunder -r2 INFO: fabriksinställning, ingen funktion - Senaste funktion aktiveras 3.3 Tändningslås Tändningslåset är till för att starta och stanna motorn, du kan även låsa styret med styrlåset Lock Elektriska kretsen i fordonet är bruten, motorn kan inte startas och styrlåset är låst. Nyckel kan sättas I eller tas ur tändningslåset. Förändra aldrig tändningslåsets läge under drift då det kan orsaka oväntade olyckor. Om det är nödvändigt att avlägsna nyckeln, stanna fordonet. Höger sida av styret På Elektriska kretsen i fordonet är sluten, motorn kan startas. Nyckeln kan inte tas ur. Kontroll av oljelampa I denna position lyser oljeindikatorn i instrumentpanelen. (se punkt 3.2.6) Av Elektriska kretsen i fordonet är bruten, motorn kan inte startas. Nyckel kan sättas i eller tas ur tändningslåset. OPEN Öppning av hjälmfack Om du vrider nyckeln till vänster öppnas hjälmfacket Startknappen (1) Startknappen är placerad bredvid gashandtaget. Om du trycker på knappen samtidigt som du pressar in bromshandtaget startar motorn (tändningslåset måste vara i ON läge ). (Se att starta motorn" kapitel4). 13

14 Aragon125_schwedisch :54 Uhr Seite 14 Feststelli INFORMATION Håll aldrig inne startknappen längre än 4 sekunder i taget. Startmotorn drar mycket ström och laddar snabbt ur batteriet. 3.5 Ljusomkopplare Av (2) Ljus avstängt Parkeringsljus (3) Parkeringsljus, Instrumentbelysning och bakljus är påslaget. Strålkastare (4) Strålkastarna slås på. Använd helljuset såsom föreskrivet enligt lagen. Felaktig användning av helljus kan skapa irritation och är en olycksrisk! 3.7 Blinkers (3) För att kunna starta blinkersen måste tändningen vara i påslaget läge. Beroende på vilken riktning du vill svänga skall knappen tryckas åt det håll som motsvarar körriktningen, tryck knappen åt vänster eller höger position. För att stänga av blinkersen skall knappen tryckas inåt. Vänster sida av styret 3.6 Hel/halvljusomkoplare Helljus (1) Här är helljuset påslaget. Halvljus (2) Här är halvljuset påslaget Du måste använda blinkersen när du svänger eller byter fil. I vissa fall även vid start/stopp. Om blinkersen används visas detta genom blinkersindikatorlampan som finns på instrumentpanelen. Blinkersen slutar inte automatiskt, utan du måste stoppa den manuellt. Blinkersen stängs av genom att trycka på knappen. Obs! Du utsätter dig själv och andra för fara om du inte stänger av blinkersen efter genomförd användning. Blinkersen fungerar endast när tändningen är påslagen. 14

15 Aragon125_schwedisch :54 Uhr Seite Tuta (4) Knappen för tuta sitter under blinkersknappen tändningen måste vara påslagen för att den ska fungera Hjälmfack 3.9 Styrlås När du parkerar bör du använda styrlåset för att förhindra stöld Styrlås Vrid styret till vänster, tryck nyckeln inåt och vrid den samtidigt till LOCKläget. Tag ur nyckeln Upplåsning Tryck nyckeln försiktigt inåt samtidigt som du vrider nyckeln till OFF läget (ON-läget om du ska starta fordonet. Nu kan du vrida styret hur du vill. Det finns ett sadelfack under sadeln. Använd ej detta för viktiga dokument på grund av eventuell stöldrisk eller risk för vattenläckage vid tvättning. Hjälmfacket öppnas genom att du vrider nyckeln till vänster. Sadeln låser sig automatiskt när du stänger hjälmfacket. Kontrollera att det är låst genom att lyfta lätt på sadeln. Kontrollera att styrlåset är låst genom att försiktigt vrida styret till vänster och höger Parkera alltid på säkra och väl anpassade platser. Ändra aldrig på tändningslåset under drift då det kan inträffa oväntade olyckor. Kontrollera att sadeln låst sig när du stängt den. Kör aldrig med olåst sadel, oväntad olycka kan inträffa. Temperaturen I hjälmfacket stiger när ditt fordon är på pga. värmen från motorn. Placera aldrig värmekänsliga föremål i hjälmfacket. Placera aldrig värdesaker I hjälmfacket. Vatten kan tränga in i hjälmfakket när du tvättar ditt fordon. Max last i hjälmfacket är 3kg. 15

16 Aragon125_schwedisch :54 Uhr Seite Justering av bakre stötdämpare Det är möjligt att justera hårdheten på bakstötdämparen. Fabriksinställning är inställd på mitten. 1. Genom att vrida justerdelen på stötdämparen (special verktyg) till vänster kommer fjädringen bli mjukare. 2. Genom att vrida justerdelen på stötdämparen (special verktyg) till höger kommer fjädringen att bli hårdare, rekommenderas vid körning med passagerare. Bild 1 4. Start Avgaserna från ditt fordon är giftiga starta aldrig ditt fordon i ett slutet rum. När du startar motorn skall du alltid bromsa med bakbromsen för att undvika skador vid en eventuell hoppig start. Låt inte motorn gå på tomgång under för långa perioder, risk för överhettning! Undvik att gasa fullt när fordonet fortfarande är kallt! 4.1 Start med el-start 1. Placera fordonet på centralstödet 2. Kontrollera bensin och oljenivå 3. Håll bakbromshandtaget intryckt 4. Vrid nyckeln till läge ON (Bild 1) 5. Tryck på starknappen utan att vrida på gasen (Bild 2) Bild 2 Släpp startknappen omedelbart efter det att fordonet startat Tryck inte på startknappen när motorn är igång detta kan leda till skador på startmotorn. Håll inte inne startknappen mer än 4 sekunder. Släpp startknappen i cirka 30 sekunder innan du provar igen. 16

17 Aragon125_schwedisch :54 Uhr Seite 17 Om motorn är varm och fordonet inte startar efter du håller inne startknappen i 3-4 sekunder, vänta 30 sekunder och försök igen med gashandtaget vridet 1/8 ~ 1/4 av max gas. 4.2 Start med kickstart Kicken är placerad på variatorkåpan. Ställ fordonet på centralstödet och vrid nyckeln till läge ON. Vrid inte på gashandtaget (ev något när motorn är varm), och kicka ner kraftigt. Det kan vara svårt att starta fordonet när inte motorn har varit igång under en längre tid. I detta fall kan behöva använda startknappen ett flertal tillfällen utan att applicera gas. Om motorn inte startar testa med att applicera gas. Om motorn inte startar efter att du hållt inne startknappen under cirka 4 sekunder vänta 30 sekunder innan du provar igen. 30 sekunders perioden är viktig för att batteriet inte ska ta skada Om motorn är kall skall du låta den värma upp sig under tomgång innan du kör. Om el-starten inte fungerar eller om batteriet är tomt, kan du starta fordonet genom att använda kicken. Kicka inte när motorn är igång. 5. Hur man kör Håll inne vänster bromshandtag och tag ner fordonet från centralstödet. Sätt dig på fordonet. Om du är redo att köra iväg skall du släppa bromshandtaget och vrida på gashandtaget långsamt. Att ge maxgas direkt gör att fordonet kan bege sig framåt oväntat fort! Sitt inte på fordonet när det står uppställt på centralstödet, då detta kan ge upphov till skada. 17

18 Aragon125_schwedisch :54 Uhr Seite Start Var uppmärksam på andra trafikanter omkring dig innan du kör. Var noggrann med att använda blinkers då det krävs. 5.2 HASTIGHETSREGLERING Farten regleras via gashandtaget Acceleration Accelerationen ökar när du vrider på gashandtaget, vid körning upp för backe kan mer gas behövas för att ta sig upp Sakta in Släpp gashandtaget och mopeden saktar in. Att ge maxgas direkt kan gör att fordonet kan bege sig framåt oväntat fort! 5.3 Inkörning Inkörning av motor behövs för att försäkra sig om en lång livslängd och en motor som fungerar optimalt. Ta därför hänsyn till följande punkter. Max hastigheten bör inte överskrida 40 km/h under de första 1000 kilometrarna. Undvik också att belasta motorn för hårt under längre perioder. Undvik hastiga accelerationer detta ökar livslängden på motorn. Undvik att låta motorn gå på höga varv utan belastning Nya däck har en jämn yta och ger inte max grepp för än de har använts ett tag. Kör försiktigt ett tag innan de har slitigts in. Det är också viktigt att köra in bromsarna. Nya bromsbelägg har inte lika bra bromsverkan innan de har slitigts in (kör cirka 100 km). Komihåg att nya bromsar inte har optimal bromsverkan! Försök att undvika hastiga stopp. VAR NOGA MED ATT UTFÖRA DEN FÖRSTA OCH VIKTIGASTE SERVI- CEN! 1000-kilometer servicen är den viktigaste servicen på ditt fordon. Under inkörningen har alla delar satt sig. Vid 1000 kilometer servicen kommer alla reglage kontrolleras och justeras samt efterspänningar av skruvar och infästningar. Säkerhetsföreskrifter under körning Var noga med att alltid ha tillräckligt med avstånd till framförvarande trafikanter Kör defensivt Hindra inte annan trafik Kör inte på trottoarer 18

19 Aragon125_schwedisch :54 Uhr Seite 19 Körsäkerheten beror också på personlig förmåga och körerfarenhet. Därför: Kör inte när du är trött. Kör aldrig drogpåverkad. Anpassa hastigheten till rådande vägunderlag. Följ alltid trafikreglerna. Kör aldrig över din körförmåga. 5.4 Bromsa i sväng Hastiga svängar eller inbromsningar kan orsaka sladd. Efter att du släppt gasen bromsa med båda bromsarna samtidigt. Det effektivaste sättet att bromsa är att bromsa mjukt först och hårdare mot slutet av inbromsningen. Bromsa alltid med båda bromsarna samtidigt. Plötslig och för hård inbromsning kan orsaka en olycka! Kom ihåg att bromssträckan ökar avsevärt om du bara använder en broms! 5.5 Att köra i regn Längre bromssträcka behövs för att stanna på vått underlag. Anpassa alltid farten efter rådande väglag, du behöver mer tid på dig att stanna när det är vått/halt väglag När du kör i nerförbackar skall du släppa gasen och applicera bromsarna för att långsamt köra ner för backen. Det är möjligt att bromsverkan blir sämre under våta förhållanden. För att försäkra dig om att bromsarna fungerar optimalt bör du sakta ner och bromsa dem torra från vatten. Försök att undvika att köra på snöiga och isiga vägar. 5.6 Kör tips Var observant på alla andra trafikanter. Försök förutse vad andra i trafiken tänker göra. En olycka behöver inte bero på dig. Tro alltid det värsta om andra trafikanter. Det är viktigt att köra rytmiskt genom kurvor, bromsa aldrig hårt och kör inte på full gas. Bromsa alltid ner innan en kurva Säkerheten är viktigare än hög fart! Tänk på att du har en reaktionstid innan du bromsar, håll avstånd! Träna med och utan passagerare. Informera alltid din passagerare hur han/hon skall bete sig, många olykkor inträffar varje år för att passageraren inte lutar sig åt samma håll som föraren. 6. Stanna stäng av och parkera. 6.1 STANNA Börja blinka I god tid, var uppmärksam på andra trafikanter. Sluta gas och applicera båda bromsarna samtidigt. Bromsljuset tänds och gör andra trafikanter uppmärksamma på att du bromsar. 19

20 Aragon125_schwedisch :54 Uhr Seite Parkering Efter du stannat fordonet stänger du av blinkersen och vrider tändningslåset till läge OFF Vrid aldrig på tändningslåset under körning, det kan orsaka en olycka. Sitt aldrig på fordonet när det står på centralstöder eller sidostödet, de kan gå sönder! 7. Kontroll för körning Kontrollera fordonet, inspektera och underhåll det regelbundet. Detta för maximal säkerhet och för att undvika olyckor. Om du hittar något som är felaktigt under inspektion eller om något verkar onormalt, kontakta en auktoriserad verkstad för inspektion och eventuell reparation. Innan du påbörjar din färd, kontrollera alltid följande: Kontroll av relevanta funktioner och säkerhetsutrustning: 6.3 Val av lämplig parkeringsplats Parkera alltid på platser som är fria från trafik, välj en plats där marken är jämn och inte lutar. Placera fordonet på centralstöden eller sidostödet. För att parkera fordonet håller du styret med vänster hand medan du fäller ner centralstödet med höger fot. För att förhindra att ditt fordon blir stulet bör du låsa både med styrlåset och ett godkänt stöldlås klass 3. Parkera alltid på en säker plats som är fri från trafik. Tänk på att avgassystemet är MYCKET varmt efter körning! Bensinnivå Däck Bromsar och bromsvätska Motoroljenivå El-sytem, ljus Backspeglar Kontroll av bromsslangar och anslutningar. Registrering skylt (Smuts, sprickor) 7.1 Bränsle Vrid tändningslåset till läge ON. Om bensinmätaren visar på den röda markeringen på instrumenteringen kör du på reservtanken (gäller Aragon och Aragon GP 125). Om varningslampan blinkar kör du på reservtanken (gäller Aragon GP) tanka snarast möjligt. Volym i reservtank: ~ 1,8 l 20

21 Aragon125_schwedisch :54 Uhr Seite 21 TANKNING Motorn måste vara avstängd då du tankar. Vrid nyckeln åt höger för att öppna tanklocket. öppna 7.2 Styrning Kontrollera styrningen genom att vrida styret från sida till sida. Sitt ner på fordonet och bromsa med frambromsen. Tryck sedan fordonet framåt och bakåt. Medan du utför denna åtgärd ska du inte kunna känna något som helst glapp. Styret måste gå att röra utan hinder från sida till sida. Var uppmärksam på alla ljud som är obekanta. Tanka aldrig för mycket, detta kan leda till att bensinen läcker ut pga. värmeexpansion. Tanka bara blyfri bensin (95 oktan rekommenderas). Om du kan känna något motstånd eller om något verkar vara fel, kontakta din handlare för inspektion och eventuell reparation. 7.3 Bromsar Om olja eller vatten kommer in i bensintanken ska fordonet inte startas! Om det uppstår bränsleläckage kan brand uppstå kontrollera bränsleslangen och starta aldrig motorn vid läckage Trumbroms (bak) Spelet på bakbromsgreppet måste ibland justeras. Spelet skall normalt vara 1-2mm. Med spelet menas rörelsen från släppt broms till bromsen ska börja ta. Bensin är extremt brandfarligt. Hantera under inga omständigheter eld i närheten av bränsletanken. Kontrollera alltid spelet för bakbromsgreppet. Om så behövs, justera det. 21

22 Aragon125_schwedisch :54 Uhr Seite 22 Bakhjulsbromsjustering (trumbroms) Inspections glas minska spelet öka spelet Efter bromjustering, se till att fördjupningen i justermuttern passar in i bromsvajerns nippel. Provkör scootern en kort sträcka för att kontrollera att bromsen är ok Skivbroms (fram) Kontroll av bromsvätskenivå Vrid på styret så att bromsvätskan ligger vågrätt i bromsvätskebehållaren. Bromsvätskan får inte understiga MIN-markeringen Om bromsvätskenivån är betydligt lägre än MIN-nivån skall du kontrollera bromsbeläggen om bromsbeläggen är okey måste bromssystemet kontrolleras kontakta din handlare. Om bromsbeläggen är utslitna kontakta auktoriserad verkstad. Om bromsvätskenivån är väldigt låg kan det tyda på ett fel i bromssystemet. Läckage i bromssystemet kan ge upphov till sämre bromsverkan. För att försäkra dig om att bromssystemet arbetar korrekt måste du vända dig till en auktoriserad verkstad! Våta bromsar Efter att fordonet har tvättats, eller om fordonet har körts i regn, kan bromsarna bli mindre effektiva på grund av vatten eller (under vintertid) is på bromsskivorna och bromsbeläggen. Bromsarna måste bromsas torra! 22

23 Aragon125_schwedisch :54 Uhr Seite 23 Salt på bromsarna Bromsverkan kan också bli sämre om körning sker på vägar som har saltats. Salt på bromsskivorna och bromsbeläggen måste bromsas bort! Var uppmärksam på att ingen olja eller fett finns på bromsskivorna eller bromsbeläggen! Smutsiga bromsar Vid körning på smutsiga vägar kan bromsverkan påverkas bromskivorna och bromsbeläggen kan bli smutsiga. Bromsarna måste bromsas rena det blir ökat slitage av smutsiga bromsar! 7.4 Bromsljus Vrid tändningslåset till läge ON. Testa fram- och bakhjulsbromsen separat medan du ser att bromsljuset fungerar. Kontrollera även att det inte är skador eller smuts på bakljusglaset. 7.5 Blinkers Vrid tändningslåset till läge ON. Slå på blinkersen först åt ena hållet, sedan åt andra med du kontrollerar att de blinkar som de ska. Kontrollera även att blinkerserna är hela och rena. 7.6 Däck Lufttryck Kontrollera lufttrycket i däcken när däcken är kalla. Vi rekommenderar att lufttrycket kontrolleras regelbundet med en lufttrykksmätare. Om du inte har tillgång till en lufttrykksmätare måste du kontrollera trykket genom att observera hur däcket ligger mot marken. Korrekt lufttryck Aragon Däck storlek Fram 120/70 12 Bak 130/70 12 Lufttryck Fram 1,9 (bar) Bak 2,0 Aragon GP Däck storlek Fram 120/70 12 Bak 130/70 12 Lufttryck Fram 1,9 (bar) Bak 2,0 Aragon GP 125 Lufttryck Fram 120/70 12 Bak 130/70 12 Air pressure Fram 1,9 (bar) Bak 2,0 23

24 Aragon125_schwedisch :54 Uhr Seite 24 Felaktigt lufttryck i däcken medför onormalt slitage samt minskad kontroll över fordonet under körning! Kontrollera däcken så att det inte finns några spikar, stenar etc. som kan sätta sig i däcken. Kontrollera däcken så det inte finns några skador eller sprickor Kontrollera mönsterdjupet, rekommenderat är minst 2 mm över hela däckets slitbana. Om det finns några sprickbildningar eller om slitage nivån är för hög skall däcket omedelbart bytas ut! Efter utbyte av däck, kontrollera bromsverkan på en plats fri från trafik! Huvudorsaken till att sprickor uppstår eller att fordonets körbarhet försämras är felaktigt lyfttryck i däcken (för högt eller för lågt). 7.7 Stötdämpare Bromsa med frambromsen och tryck fordonet framåt och bakåt med hela din vikt för att kontrollera att främre stötdämparen fungerar korrekt. För att kontrollera den bakre stötdämparen ska du använda din vikt genom att trycka bakändan av fordonet nedåt. Kontrollera att allt sitter fast ordentligt och kontrollera hårdheten som är satt på de bakre stötdämparna. 7.8 Ljus Om någon av stötdämparna inte fungerar som den ska eller om du hittar en läcka, skall du omedelbart kontakta din handlare för kontroll och eventuell reparation. Vrid tändningslåset till ON-läge. Ändra på strålkastaromkopplaren för att kontrollera att denna tänds. Kontrollera ljusen så de inte skadade eller smutsiga. Kontrollera halvljusinställningen. Om du är osäker på hur halvljuset skall justeras, vänd dig till din handlare. 7.9 TUTA Kontrollera att tutan låter då du vrider tändningslåset till ON-läge och tryck in knappen för tutan. 24

25 Aragon125_schwedisch :54 Uhr Seite Hastighetsmätare Kontrollera hastighetsmätarens vajer och givare regelbundet. Kontrollera att hastighetsmätare givaren är tillräckligt infettad. Tvätta inte fordonet med högtryckstvätt, eftersom vatten kan ta sig in i givaren eller kablaget. Kontrollera att hastighetsmätaren fungerar korrekt när du börjar köra Backspeglar Sitt på fordonet och kontrollera att backspeglarna är korrekt inställda samt att de inte är smutsiga eller skadade. 8. Regelbundet underhåll och inspektion Grunden för säkert användande av ditt fordon i många år är regelbunden underhållning, justering och oljebyten av en auktoriserad verkstad. All service måste ske i regelbundna intervaller. Kilometer intervallerna är referenspunkter för när service ska utföras. Följande punkter kan också inverka på när service ska utföras: Körsätt Väder Vägens kondition Geografisk position Väger man in dessa punkter kan kortare serviceintervall vara nödvändigt. För säker och problemfri körning är det nödvändigt att regelbundet underhålla och utföra service på fordonet. Handlaren utför service och reparationer. Kom ihåg att service måste utföras enligt denna instruktionsbok för att garanti skall gälla. Service och reparationer måste utföras av auktoriserad verkstad. Det krävs träning och kunskap för att korrekt felsöka fordon och utföra reparationer. Det behövs rätt verktyg, manualer med moment för bultar, el-scheman etc. Underhåll som beskrivs i detta kapitel får utföras av annan än auktoriserad verkstad. 8.1 Batteri i INFORMATION Säkerhets instruktioner: Försäkra dig om att fordonet parkeras på ett jämt underlag! Motorn måste vara avstängd och nyckeln skall ej vara kvar i tändningslåset. Kom ihåg att avgassystemet är VÄL- DIGT varmt när fordonet har körts! Använd endast rekommenderad bensin, olja och vätska. Påfyllnad av fel bensin, olja eller bromsvätska kan skada ditt fordon. Underhållsfritt batteri (M/F = "Underhållsfritt ) Fordonet är utrustat med ett underhållsfritt batteri. Det är inte möjligt eller nödvändigt att kontrollera vätskenivåer eller fylla på destillerat vatten. Avlägsna ALDRIG locket på batteriet! 25

26 Aragon125_schwedisch :54 Uhr Seite Demontering och montering av batteri 1. Batteriet är placerat under en lucka i fotplattan. 2. Luckan öppnas genom att släppa på skruvarna. 3. Kontrollera att tändningen är avstängd när du skruvar loss kablarna från batteriet. 4. Koppla bort minus (-) först. Därefter kopplar du bort plus (+). Koppla alltid bort kablarna i denna ordning för att undvika kortslutning! 5. Om batteripolerna är smutsiga eller rostiga, koppla bort batteriet och rengör dessa. Om det är nödvändigt, smörj in polerna med fett. ATTENTION Håll dig borta från lättantändligt material när du hanterar batterier, eftersom dessa ger ifrån sig explosiva gaser. Var noga med att inte låta batteripolerna komma i kontakt med något annat än de tänkta kablarna. Om detta sker kan det leda till kortslutning, brand eller elektrisk stöt! Använd alltid skyddsglasögon och skyddshandskar när du hanterar batterier! Laddning av originalbatteriet bör ske hos auktoriserad återförsäljare, då batteriet ej omfattas av garantin. 8.2 Säkringar Om el-komponenterna ej fungerar när du ställt tändningslåset i ON-läge kan det bero på en säkring. Kontrollera batterisäkringen enligt nedan. Säkringen är placerad vid batteriet. Öppna säkringshållaren och tag loss säkringen. Kontrollera att säkringen är hel, byt annars ut den. Kontrollera att säkringen får bra kontakt och att det inte är fukt i säkringshållaren. DISASSEMBLY i INFORMATION Batteriet laddar ur sig om inte fordonet används under en längre tid. Om detta är fallet måste batteriet laddas innan du åter startar ditt fordon. Om du vet att du inte skall använda ditt fordon på länge skall du underhållsladda ditt batteri varje månad. Plocka ut batteriet och förvara det fulladdat på en välisolerad plats. Görs inte detta kan batteriet ta skada. Ett välskött batteri ökar livslängden avsevärt. CORD FUSE CONNECTOR ASSEMBLY 26

27 Aragon125_schwedisch :54 Uhr Seite 27 Fordonet är utrustat med en lampa för halv och helljus, parkeringsljus samt stopp- och bakljus. Använd alltid rätt säkring. Om felaktig säkring används kan det orsaka brand! Var alltid noga med att använda rätt detaljer när något i elsystemet byts ut. Användande av andra detaljer kan orsaka att säkringar går sönder eller att batteriet skadas. Om kortslutning varit orsak till att säkring gått (går säkring igen så fort den bytts ut?) skall du lämna fordonet till en auktoriserad handlare för felsökning. Ha aldrig tändningen på när du byter ut en säkring! Trasig säkring måste bytas ut. Försök aldrig laga en säkring (exempelvis genom att byta ut till en spik) då detta kan orsaka brand! Ha alltid med dig en reservsäkring! 8.3 Byte av glödlampor i INFORMATION Ställ tändningslåset i OFF-läge när du byter en glödlampa. Var försiktig när du handskas med el-komponenter och kablar. För att undvika fett på lampan (detta ger sämre ljus) bör du alltid använda handskar när du byter en glödlampa. Var noga med kontakterna! Strålkastare 1. Ställ tändningslåset i OFF-läge. 2. Montera bort serviceluckan på frontkåpan med hjälp av en skruvmejsel. Tag bort kablarna från lampan. 3. Byt ut lampan.. OBSERVERA rör endast lamphållaren, eftersom glödlampan måste vara fri från fett! 4. Montering i motsatt ordningsföljd. i INFORMATION När du tar bort plastdelar, var noga med att de inte blir repade. För övrigt var noga med el-kontakterna så att de inte blir skadade. Vid tveksamhet kontakta en auktoriserad återförsäljare. Se till att lampan sitter ordentligt på plast för att försäkra sig om dess funktion. Plastringen måste sättas på plats (då hörs ett klick) och lampan måste fixeras i rätt position Blinkers Om bak eller fram blinkers är ur funktion, kontakta auktoriserad verkstad för byte av diodblinkers på ett korrekt sätt Bak och bromsljus 1. Tag försiktigt bort reflektorn. 2. Tryck och vrid till vänster för att ta bort lampan. 3. Montering I motsatt ordning. 27

28 Aragon125_schwedisch :54 Uhr Seite Inställning av halvljus En korrekt ljusinställning är viktig för din och andras säkerhet. Fordonet levereras med korrekt inställt ljus. För att kontrollera eller ställa in ljuset, kontakta din handlare. Om vikten förändras som fordonet belastas med kan ljuset bli felaktigt och behöver ställas om. 8.5 INSPEKTION AV VAJRAR OCH GUMMIDETALJER Som skydd för vajrarna sitter det monterat gummiskydd i varje ända. Kontrollera så att gummiskyddet sitter där det skall och att det sitter hårt. När du tvättar fordonet skall du inte spruta vatten direkt på gummit. Använd istället en torr och ren trasa. 8.6 Kontroll av oljenivå Om oljenivå lampan lyser i instrumenteringen (gäller Aragon och Aragon GP) stanna motorn och kontrollera oljenivån i behållaren. Oljebehållaren är placerad under serviceluckan, för att fylla på behållaren måste gummikorken först tas av. Fyll nu på olja. Oljebehållare INSPECTION PART RUBBER INSPECTION PART Enligt serviceschemat skall gummiskydden kontrolleras och smörjas regelbundet! Undvik vatten innanför gummit eftersom det kan frysa vintertid. 8.7 Förvaring För att förvara ditt fordon än längre tid (mer än 30 dagar) så krävs vissa åtgärder på ditt fordon för att förhindra att fordonet tar skada. Efter att du tvättat ditt fordon så ska du göra följande åtgärder innan förvaring. 1. Töm bensinslangarna samt bensinkoppen på förgasaren. 2. Demontera tändstiftet, häll i en lite mängd olja i tändstiftshålet och skruva tillbaka tändstiftet, kicka ett par gånger så alla delar blir insmörjda med olja i motorn. 3. Smörj alla kablage och vajrar. 28

29 Aragon125_schwedisch :54 Uhr Seite Smörj infästningar för bromsarna. 5. Fyll på korrekt däcktryck. 6. Placera fordonet på centralstödet. 7. Om du förvarar ditt fordon på en fuktig eller salt plats måste alla metallytor smörjas lätt med olja, smörj inte gummidelar och sadel. 8. Plast och gummidelar sprayas med rengörningsmedel. 9. Bussningar och kontaktskydd sprayas med rengörningsmedel. 10. Demontera batteri, ladda och förvara det på en torr plats, kontrollera batteriets kondition en gång i månaden, ladda det om så behövs. För hög eller för låg temperatur är inte bra för batteriet (mer än 30 grader eller mindre än 0 grader). Nödvändig underhållsarbete måste göras för förvaring! 8.8 Att göra efter förvaring 1. Rengör fordonet. 2. Ladda och montera tillbaka batteriet, uppmärksamma att du monterar polerna på batteriet rätt (först pluskabel sedan minuskabel). 3. Kontrollera däcktryck. 4. Tanka. 5. Se till kapitel kontroll före körning som beskrivs i denna manual. 9. Om motorn inte startar Kontrollera bränslenivån. Försök starta motorn genom att använda kicken. Kontrollera tändstiftet. Är batteriet urladdat? Om fordonet fortfarande inte startar måste felsökning ske på en auktoriserad verkstad. 10. Säkerhetsföreskrifter Vi rekommenderar att fordonet servas hos auktoriserad handlare även efter det att garantin upphört. Detta är det bästa sättet att försäkra sig om att fordonet förblir i bra maskinellt och körbart skick. Din handlare känner väl till fordonet och kan i många fall se fel innan de uppträder. På detta sätt kan större problem undvikas, vilket i slutändan ger dig både mer tid och pengar till annat. 11. Slutligen Saker som du kan göra för ditt fordon: Regelbundet underhåll och kontroll av funktioner innan körning. Om möjligt, undvik långtidsförvaring. Om du skall långtidsförvara fordonet, se till att batteriet är urplockat och att fordonet har rätt miljö att stå i. Service genom en auktoriserad handlare. Använd endast originaltillbehör. Originaltillbehören är anpassade för ditt fordon och håller sig inom säkerhetsföreskrifterna. Montera inte icke godkända tillbehör. Du riskerar att försäkringen upphör att gälla och att ditt förarbevis återkallas. 29

30 Aragon125_schwedisch :54 Uhr Seite Tekniskdata Aragon Aragon GP Aragon GP 125 Motor 1 Cyl. 2-takt 1 Cyl. 2-takt 1 Cyl. 4-takt Kylsystem Luft Luft Luft Smörjningssystem separat oljepump separat oljepump Cirkulations smörjning Borrning/ Slaglängd 40,0 / 39,2 40,0 / 39,2 52,4 / 57,8 [mm] Cylindervolym 49,2 49,2 124 [cm 3 ] Kompressions förhållande 7,8:1 7,8:1 9,2:1 Effekt 2,4 / ,9 / ,65 / 8250 [kw/min -1 ] Vridmoment 4,0 / ,5 / ,7 / 4500 [Nm/min -1 ] Bensin volym [l] Bränsle min. 95 min. 95 min. 95 [blyfri] Slaglängd framgaffel [mm] Slaglängd bakfjädring [mm] Bromsar fram Skiva Skiva Skiva Bromsar bak Trumma Trumma Trumma Fälgstorlek fram MT 3,5x12 MT 3,5x12 MT 3,5x12 Fälgstorlek bak MT 3,5x12 MT 3,5x12 MT 3,5x12 Framdäck 120/ B 120/ B 120/ J Bakdäck 130/ B 130/ B 130/ J Växellådans primära förhållande (R1) 1:1 1:1 1:1 Växellådans sista drevs (R3) 13,54 13,54 9,65 Batteri 12 / 4 12 / 4 12 / 4 [V/AH] Generator 89,6 / ,6 / / 5000 [W] Strålkastare 55 / / / 55 [W] Tändsystem CDI CDI CDI Längd [mm] Bredd [mm] Höjd [mm] Sitthöjd [mm] Hjulbas [mm] Vikt [kg] Max belastning [kg] Max belastning på framaxel [kg] Max belastning på bakaxel [kg] 30

31 Aragon125_schwedisch :54 Uhr Seite SERVICE INSTRUKTIONER Tack för att du valt en CPI produkt, för att fordonet skall ge dig mycket glädje kommande år är det mycket viktigt att service och underhåll utförs enligt tillverkarens rekommendation. Denna service instruktion inkluderar garanti regler och underhålls schema för ditt fordon. Säkerställ att service boken fylls i av en auktoriserad verkstad vid överlämnandet av fordonet. De två medföljande leveranskorten skall skickas in till distributören i samband med leverans. Vid åberopande av garantireparation skall en korrekt ifylld service bok uppvisas för din auktoriserade verkstad, i annat fall utgår ingen garanti. Alla reparationer och underhåll skall stämplas i service boken där datum och mätarställning klart och tydligt framgår. 31

32 Aragon125_schwedisch :54 Uhr Seite 32 32

33 Aragon125_schwedisch :54 Uhr Seite 33 LEVERANSKORT OBS: RIV EJ AV. Fordonets ägare: Efternamn:. Förnamn... Postnummer:... Ort:... Ålder: stämpel/signature säljare datum underskrift köpare LEVERANS DATA Skicka in talongen till: Jofrab AB Box Tranås Eller faxa in den på faxnummer: LEVERANSKORT Avskiljes och skickas in till generalagent Fordonets ägare: Efternamn:. Förnamn... Postnummer:... Ort:... Ålder: stämpel/signature säljare datum underskrift köpare 33

34 Aragon125_schwedisch :54 Uhr Seite 34 34

35 Aragon125_schwedisch :54 Uhr Seite 35 INSPEKTION FÖRE LEVERANS Skicka in talongen till: Jofrab AB Box Tranås Eller faxa in den på faxnummer: Kontroll av dolda fraktskador: O. K. Kontroll av bultar för hjul, bromsar samt övriga chassiebultar: O. K. Kontroll av belysning, strömbrytare, mm. Tändningslås Strålkastare fram hel/halv ljus Kontroll/justering av ljusbild belysning bak samt bromsljus Bromsljuskontakt fram/bak Blinkers samt indikatorlampa Instrumentbelysning Tankmätare samt ev, tempmätare Indikatorlampa, varningslampor Tuta Elstart O. K. Övrig kontroll: Kopplingens funktion Kontroll av motorfunktion 2T Kontroll av motorfunktion 4T Kontroll av broms och kopplingsgrepp Kontroll av broms och växelpedal Kontroll av förgasare ev, rengöring av konserveringsvätska Oljepumpens justering Kontroll av gasreglaget Kontroll av instruktionsbok och övriga dokument Kontroll av ram och motornummer Verktygssats Registreringsskylt Kontroll av lås Kontroll av däckstryck Montering av backspeglar Övrigt O. K. Kontroll av nivåer: Batteri Bromsvätska Kylvätska Oljenivå motor Oljenivå transmission O. K. Provkörning: Kallstartsfunktion Instrumentpanelens funktion Gasreglage Stabilitet vid acceleration och broms Funktion av fram och bakbroms Funktion av fjädring fram och bak Kontroll övrigt, missljud, mm. O. K. Kontroll efter provkörning: Start av varm motor Funktion av elstart/kickstart Tomgångs justering Kontroll av läckage O. K. Återförsäljaren bekräftar härmed att alla controller är utförda enligt leveranskortet. Konsument bekräftar härmed att samtliga dokument medföljer samt att instruktionsbok och servicehandlingar är genomgångna tillsammans med återförsäljaren stämpel/signature säljare datum underskrift köpare 35

36 Aragon125_schwedisch :54 Uhr Seite 36 36

37 Aragon125_schwedisch :54 Uhr Seite 37 ÄGARE OBS! Sparas av återförsäljaren Fordonets ägare: Efternamn:. Förnamn... Postnummer:... Ort:... Ålder: stämpel/signature säljare datum underskrift köpare ÄGARBYTE Fyll i kortet med uppgifter om fordonets ägare och skicka detta till Jofrab AB Box Tranås Fordonets ägare: Efternamn:. Förnamn... Postnummer:... Ort:... Ålder: stämpel/signature säljare datum underskrift köpare 37

38 Aragon125_schwedisch :54 Uhr Seite 38 38

39 Aragon125_schwedisch :54 Uhr Seite 39 Utförd service: Leveranskontroll Mätarställning: datum stämpel/signatur 2. Inspektion vid 4000 km* (Eller 12 månader efter leveransservice)* Mätarställning: datum stämpel/signatur 4. Inspektion vid km* (Eller 36 månader efter leveransservice)* Mätarställning: datum stämpel/signatur 6. Inspektion vid km* (Eller 60 månader efter leveransservice)* Mätarställning: datum stämpel/signatur 8. Inspektion vid km* (Eller 84 månader efter leveransservice)* Mätarställning: datum stämpel/signatur 10. Inspektion vid km* (Eller 108 månader efter leveransservice)* Mätarställning: datum stämpel/signatur * vilket som kommer först 1. Inspektion vid 1000 km Mätarställning: datum stämpel/signatur 3. Inspektion vid 8000 km* (Eller 24 månader efter leveransservice)* Mätarställning: datum stämpel/signatur 5. Inspektion vid km* (Eller 48 månader efter leveransservice)* Mätarställning: datum stämpel/signatur 7. Inspektion vid km* (Eller 72 månader efter leveransservice)* Mätarställning: datum stämpel/signatur 9. Inspektion vid km* (Eller 96 månader efter leveransservice)* Mätarställning: datum stämpel/signatur 11. Inspektion vid km* (Eller 120 månader efter leveransservice)* Mätarställning: datum stämpel/signatur 39

40 Aragon125_schwedisch :54 Uhr Seite 40 40

41 Aragon125_schwedisch :54 Uhr Seite 41 Garantivillkor Vi lämnar 12 månaders garanti för fabrikationsfel samt materialfel enligt villkor i konsumentköplagen. Garantivillkor: För att garantin skall gälla måste följande villkor uppfyllas Leveranskortet måste vara underskrivet av återförsäljare och kund samt insänt till generalagent inom 14 dagar. Vid eventuell reklamation skall serviceboken vara korrekt ifylld och all service skall vara korrekt utförd. Reparationer och service skall vara utförd av auktoriserad återförsäljare för CPI. Samtliga delar som byts på fordonet skall vara originaldelar. Vid eventuella fel som uppkommer av eller på grund av att icke originaldelar används gäller inte garantin. Delar som ej innefattas av garantivillkor Följande delar räknas som slitagedelar och dessa omfattas ej av garantivillkoren: tändstift filter bromsbackar, bromsbelägg drivremmar/kedjor glödlampor, säkringar, batterier däck och innerslang gummidetaljer, slangar, wirar hastighetsmätar wire variatorrullar vätskor och smörjmedel Tillägg som inte omfattas av garantin är: Åverkan på ytor av delar som skadats på grund av felaktig eller oförsiktig hantering vid service. transport eller förvaring av fordonet. Skador som har uppkommit på grund av att fordonet har använts för tävlingsbruk. Skador som har uppstått på grund av överlast på fordonet. Skador som har uppstått på grund av modifikationer på fordonet tex. förändring av motorstyrka. All service eller icke service som har utförts på fordonet. Skador som har uppkommit på grund av annan force majeure Skador som uppkommit på grund av yttre åverkan Tecken på ålderdom av delar (tex, färgen har bleknat eller metal har korroderat) Ersättning utgår ej för yttre kostnader tex, transport, hyra av fordon, telefon, arbetstids ersättning stillestånd mm. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra den tekniska specifikationen på en produkt för att få en högre standard och använda andra produkter enligt garantin. Tips för skötsel av fordonet Det är mycket viktigt att du alltid kollar fordonet innan du startar. Detta är först och främst för din egen säkerhet. Tänk på att en rätt skött CPI ger ett högre andrahandsvärde. Rätt skötsel ger ett högre andra- 41

Bäste ägare! ANVÄND ENDAST ORIGINAL RESERVDELAR YOUR QUALITY-GUARANTY. Tack för att du valt en CPI-produkt!

Bäste ägare! ANVÄND ENDAST ORIGINAL RESERVDELAR YOUR QUALITY-GUARANTY. Tack för att du valt en CPI-produkt! GTR2008schwedisch 27.02.2008 7:40 Uhr Seite 1 Bäste ägare! Tack för att du valt en CPI-produkt! Innan du tar din moped i bruk, ber vi dig att studera denna handbok noga. Den innehåller mycket information

Läs mer

Bäste ESHO el-scooterägare, FörSiktigHEtSåtgärdEr För SäkEr åkning Kläder Körning När du kör med last/passagerare Kontroller före körning

Bäste ESHO el-scooterägare, FörSiktigHEtSåtgärdEr För SäkEr åkning Kläder Körning När du kör med last/passagerare Kontroller före körning Bäste ESHO el-scooterägare, Vi gratulerar dig till ditt köp av en ESHO el-scooter. För att du ska kunna åka säkert och trivsamt, rekommenderar vi dig att läsa denna manual grundligt och lära känna din

Läs mer

Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual

Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Kontrollera ramnumret mot ditt registreringsbevis... 4 Namn på mopedens delar... 5 Kontrollsystem... 6 Inspektion

Läs mer

Baotian Diablo 50cc Användarmanual

Baotian Diablo 50cc Användarmanual Baotian Diablo 50cc Användarmanual Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Kontrollera ramnumret mot ditt registreringsbevis... 4 Namn på mopedens delar... 5 Kontrollsystem... 6 Inspektion före

Läs mer

Bäste ägare! ANVÄND ENDAST ORIGINAL RESERVDELAR YOUR QUALITY-GUARANTY. Tack för att du valt en CPI-produkt!

Bäste ägare! ANVÄND ENDAST ORIGINAL RESERVDELAR YOUR QUALITY-GUARANTY. Tack för att du valt en CPI-produkt! FormulaR_schwedisch 27.02.2008 8:42 Uhr Seite 1 Bäste ägare! Tack för att du valt en CPI-produkt! Innan du tar din moped i bruk, ber vi dig att studera denna handbok noga. Den innehåller mycket information

Läs mer

Användarmanual. Baotian Vintage 125cc

Användarmanual. Baotian Vintage 125cc Användarmanual Baotian Vintage 125cc Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Namn på scooterns delar... 5 Kontrollsystem... 6 Kickstart... 8 Bränsletank... 9 Bränsle och motorolja... 9 Inspektion

Läs mer

Baotian City 50cc. Användarmanual

Baotian City 50cc. Användarmanual Baotian City 50cc Användarmanual nnehållsförteckning nledning...2 Säkerhet...3 Namn på scooterns delar...5 Kickstart... 8 Bränsletank... 8 Bränsle och motorolja... 8 nspektion före körning...9 Start av

Läs mer

Passar samtliga TGB 50 cc. Text och design Denniz SoftWare

Passar samtliga TGB 50 cc. Text och design Denniz SoftWare Passar samtliga TGB 50 cc Text och design Denniz SoftWare Bästa kund! Du är nu ägare till en ny TGB-scooter utrustad med en av TGBs välkända kvalitetsmotorer. Vi hoppas och tror att Din moped/mc-scooter

Läs mer

Användarmanual BT50QT-9. 2005 http://baotian.3w.se

Användarmanual BT50QT-9. 2005 http://baotian.3w.se Användarmanual BT50QT-9 2005 http://baotian.3w.se Register Vägledning 1 Namn på delarna 2 Kontrolldelar 3 Starthandtag 5 Bränsle tank 5 Bränsle och motorolja 5 Inspektion före åktur 6 Att starta motorn

Läs mer

Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU-scooter TMS Sprint.

Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU-scooter TMS Sprint. Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU-scooter TMS Sprint. Vissa skillnader gällande design på kåpor och mätare kan förekomma på illustrationer, men ej när det

Läs mer

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se Gyroway X-7 En självbalanserande scooter Användarmanual www.gyroway.se 1 Innehåll 1. Introduktion......2 2. Modell.....3 3. Produktspecifikation 3 4. Produktfakta 4 4.1 Styre... 4 4.2 Kontrollpanel...5

Läs mer

VIARELLI ESSENZA ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING V.1801 EURO IV

VIARELLI ESSENZA ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING V.1801 EURO IV SE VIARELLI ESSENZA ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING EURO IV V.1801 GRATTIS! Du har precis införskaffat en Viarelli scooter och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli hoppas du

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. SYM Orbit 1. 4-stroke

INSTRUKTIONSBOK. SYM Orbit 1. 4-stroke INSTRUKTIONSBOK SYM Orbit 1 4-stroke Registreringsnummer:... Ramnummer:... Ägare:.. REGLAGEPLACERING. 3 FÖRE KÖRNING...4 REGLER FÖR SÄKER KÖRNING...4 ANVÄND ORIGINALDELAR...4 HANDHAVANDE AV SCOOTERN...5

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL KYMCO AGILITY CITY 50/150

ANVÄNDARMANUAL KYMCO AGILITY CITY 50/150 ANVÄNDARMANUAL KYMCO AGILITY CITY 50/150 IDENTIFIERING AV FORDONET FORDONETS IDENTIFIKATIONSNUMMER / CHASSINUMMER MOTORNS SERIENUMMER Skriv ner fordonets identifikationsnummer och motorns serienummer i

Läs mer

Säkerhetskontroll. - Checklistan med instruktioner

Säkerhetskontroll. - Checklistan med instruktioner Säkerhetskontroll - Checklistan med instruktioner Nedan följer en komplett säkerhetskontroll men oroa dig inte. Det är mycket sällan en hel säkerhetskontroll behöver göras på uppkörning. Vanligast är att

Läs mer

EU-IMPORTEN GRÅLLE ANVÄNDARMANUAL. Teknisk specifikation

EU-IMPORTEN GRÅLLE ANVÄNDARMANUAL. Teknisk specifikation Teknisk specifikation Tjänstevikt: 148kg Last kapacitet 175kg på flak Längd: 237cm Bredd: 95,5cm Höjd: 110cm Flakstorlek: 99x94,5cm Bränslevolym: 6,1 Liter Motoroljevolym: 0,9Liter Däcktryck fram 2.0 kg

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

Din manual HYOSUNG SD 50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2167764

Din manual HYOSUNG SD 50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2167764 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HYOSUNG SD 50. Du hittar svar på alla dina frågor i HYOSUNG SD 50 instruktionsbok (information,

Läs mer

VIARELLI VINCERO ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING V.1801 EURO IV

VIARELLI VINCERO ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING V.1801 EURO IV SE VIARELLI VINCERO ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING EURO IV V.1801 GRATTIS! Du har precis införskaffat en Viarell moped och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli hoppas du ska

Läs mer

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning Thunderbird Storm Thunderbird Storm Innehållsförteckning Inledning.................................................................... Introduktion Säkerheten främst................................................

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY SAMMANSTÄLLD AV: KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON. ÄGARUPPGIFTER:

Läs mer

Produktinformation. Säkring: Bak/bromsljus: 12V/5W/21W

Produktinformation. Säkring: Bak/bromsljus: 12V/5W/21W TMS Z2 Användarmanual Produktinformation Storlek (längd x bredd x höjd mm):1780 660 1105 Däck 110/70-12 Vikt (kg) 88 Bränsletank volym (l): 5 Oljetank volym (l): 1 Bränsle (oktan): 98 Kompression: 10.5:1

Läs mer

Produktinformation. 1-cylindrig,4 takt, luftkyld Bore x stroke (mm): 39x41,4 Kapacitet (cc): 50 Elstart, kickstart. Tändningssystem: CDI.

Produktinformation. 1-cylindrig,4 takt, luftkyld Bore x stroke (mm): 39x41,4 Kapacitet (cc): 50 Elstart, kickstart. Tändningssystem: CDI. TMS Classic Användarmanual Produktinformation Storlek (längd x bredd x höjd mm):1660 x 680 x 1070 Däck (mm) 1196 Vikt (kg) 84 Bränsletank volym (l): 6.3 Oljetank volym (l): 1 Bränsle (oktan): 98 Kompression:

Läs mer

INSTRUKTIONS BOK COBRA UNILLI EU 45. *Extra utrustad på bild

INSTRUKTIONS BOK COBRA UNILLI EU 45. *Extra utrustad på bild INSTRUKTIONS BOK COBRA UNILLI EU 45 *Extra utrustad på bild ÄGARUPPGIFTER: ÄGARE: LEVERANTÖR: ADRESS: POSTNUMMER : ORT: TEL: FÖRSÄKRINGSBOLAG: DATUM: REG, NR: RAMNUMMER: TYP: ÅRSMODELL: ANTECKNINGAR: 2

Läs mer

1. INNAN DU KÖR 2. SÄKER KÖRNING

1. INNAN DU KÖR 2. SÄKER KÖRNING INNEHÅLL 1. Innan du kör... 1 2. Säker körning... 1 3. Körtips... 2 4. Använd originaldelar... 3 5. Hur de olika delarna används... 3 Mätinstrument... 4 Tändningslåset... 5 Knappar... 6 Sadellås... 7 Hjälmkrok...7

Läs mer

Flakmoped El Glödlampor.

Flakmoped El Glödlampor. Teknisk specifikation Mått & vikter Tjänstevikt: Last kapacitet : Längd: Bredd: Höjd: Flakstorlek: Volymer Bränslevolym: Motoroljevolym: 148kg 150kg på flak 237cm 95,5cm 110cm 99x94,5cm 6,1 Liter 0,9Liter

Läs mer

Baotian Classic Speed Användarmanual

Baotian Classic Speed Användarmanual Baotian Classic Speed Användarmanual Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU- scooter BT50QT-9. Alla instruktioner och specifikationer i denna manual är baserade

Läs mer

& SÄKERHETSÅTGÄRDER innan du använder detta fordon, läs denna bruksanvisning noggrant för att bekanta dig med hur golfcruisern fungerar.

& SÄKERHETSÅTGÄRDER innan du använder detta fordon, läs denna bruksanvisning noggrant för att bekanta dig med hur golfcruisern fungerar. Använd endast originaldeiar och återförsäljare för deiar och service. Goif Cruiser WMt QÉ?SGöOG};2Oa INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Säkerhetsåtgärder 1 Säker körning...,.,, 2 Tekniska specifikationer. 3 Teknisk

Läs mer

OBS! Använd endast originaldelar och byt inga delar utan professionell hjälp.

OBS! Använd endast originaldelar och byt inga delar utan professionell hjälp. Användarhandbok Grattis till din nya Spring wind. Vi hoppas att du kommer att få mycket nöje med din scooter. Den här manualen innehåller information om funktion, teknisk info och handhavande av din Spring

Läs mer

VIARELLI GT1e ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGANVISNING V.1802 EURO IV

VIARELLI GT1e ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGANVISNING V.1802 EURO IV SE VIARELLI GT1e ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGANVISNING EURO IV V.1802 GRATTIS! Du har precis införskaffat en Viarelli GT1e och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli hoppas du ska blir

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL KYMCO SUPER 8 II

ANVÄNDARMANUAL KYMCO SUPER 8 II ANVÄNDARMANUAL KYMCO SUPER 8 II När du får ditt fordon - kontrollera att det nummer som står på ramen och dekalen är detsamma som står i köpavtal och försäkringsdokument samt på registreringsskylt. / CHASSINUMMER

Läs mer

Bruksanvisning Innehållsförteckning

Bruksanvisning Innehållsförteckning Bruksanvisning Innehållsförteckning 1 Översikt över delar...70 1.1 Styrreglage... 70 1.2 Batteri och laddare... 71 2 Styrreglage...72 2.1 Styrreglagets funktioner... 72 2.2 Ledhjälp och boost-funktion...

Läs mer

Instruktionsbok Envimove

Instruktionsbok Envimove Instruktionsbok Envimove Grattis till ditt köp av en kvalitetsprodukt från Cykelimport!.. C Y K E L I M P O R T Cykelimport, Norra Storgatan 110, 573 34 Tranås Plusgiro: 519972-4, Bankgiro 430-2261 Telefon:

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

VIARELLI MATADOR 4T ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING V.1801 EURO IV

VIARELLI MATADOR 4T ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING V.1801 EURO IV SE VIARELLI MATADOR 4T ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING EURO IV V.1801 Grattis! Du har precis införskaffat en Viarelli moped och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli hoppas

Läs mer

Bruksanvisning Innehållsförteckning

Bruksanvisning Innehållsförteckning ruksanvisning Innehållsförteckning 1 Översikt över delar...98 1.1 Styrreglage... 98 1.2 Laddare för batteri under pakethållaren... 99 2 Styrreglage...100 2.1 Styrreglagets funktioner... 100 3 Gasreglage...103

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

MGB Delivery. Bruksanvisning

MGB Delivery. Bruksanvisning MGB Delivery Bruksanvisning Förord Tack för att du har köpt en MGB Delivery Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda din El-flakmoped.. Det kommer hjälpa dig att få maximal glädje av

Läs mer

Användarmanual Baotian Ghost

Användarmanual Baotian Ghost Användarmanual Baotian Ghost Innehållsförteckning Inledning... 1 Säkerhet... 2 Namn på mopedens delar... 4 Kontrollsystem... 5 Bränsletank... 7 Bränsle och motorolja... 7 Kickstart... 7 Inspektion före

Läs mer

VIARELLI GT1 KLASS 2 ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING V.1802 EURO IV

VIARELLI GT1 KLASS 2 ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING V.1802 EURO IV SE VIARELLI GT1 KLASS 2 ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING EURO IV V.1802 ANVÄNDARMANUAL Grattis Du har precis införskaffat en Viarelli moped och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli

Läs mer

VIARELLI ENZO KLASS 1

VIARELLI ENZO KLASS 1 SE VIARELLI ENZO KLASS 1 ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING EURO IV V.1801 Grattis Du har precis införskaffat en Viarelli moped och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli hoppas

Läs mer

SNABBGUIDE. Nishiki Pro SLE REGLAGE & DISPLAY / BATTERI & LADDNING MBK SNABBGUIDE 1

SNABBGUIDE. Nishiki Pro SLE REGLAGE & DISPLAY / BATTERI & LADDNING MBK SNABBGUIDE 1 SNABBGUIDE REGLAGE & DISPLAY / BATTERI & LADDNING Nishiki Pro SLE MBK SNABBGUIDE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Övrsikt reglage och display...3 2. Avläsning funktionsdisplay (LED-typ)...4 3. Inställning av

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: DAELIM S-FIVE

SVENSK HANDBOK FÖR: DAELIM S-FIVE SVENSK HANDBOK FÖR: DAELIM S-FIVE SAMMANSTÄLLD AV: KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON. ÄGARUPPGIFTER:

Läs mer

Instruktion EL SE

Instruktion EL SE SE Instruktion - 3313EL Innehållsförteckning Hur man cyklar med 3313EL...3 Trehjuling...3 Elassistans...3 Löpande underhåll...3 Beskrivning av systemet...4 Batteri...4 Laddning av batteriet...4 Laddnivå

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

VIARELLI GT1e ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGANVISNING V.1803 EURO IV

VIARELLI GT1e ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGANVISNING V.1803 EURO IV SE VIARELLI GT1e ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGANVISNING EURO IV V.1803 ANVÄNDARMANUAL Grattis Du har precis införskaffat en Viarelli GT1e och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli hoppas

Läs mer

Bruksanvisning Innehållsförteckning

Bruksanvisning Innehållsförteckning Bruksanvisning Innehållsförteckning 1 Översikt över delar...89 2 Skärm och styrreglage... 91 2.1 Styrreglagets funktioner... 91 2.2 Funktionsskärm... 93 2.3 Gasreglage... 96 3 Batteri och laddare...97

Läs mer

Användarbok. Briv Balance Scooter

Användarbok. Briv Balance Scooter Användarbok Briv Balance Scooter Tack för att du valde Smart Balance Scooter från BRIV! Innan du åker på din Smart Balance Scooter första gången, läs noga igenom hela användarhandboken! Kom ihåg att, varje

Läs mer

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt.

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt. Forever EL26 Montering: Det som behövs i verktyg är följande: Insex nycklar i 4 olika storlekar Fast 15 nyckel Skiftnyckel Sax Öppna kartongen och lyft ur cykeln. Ta bort alla skydd och klipp loss styre,

Läs mer

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning Introduktion INTRODUKTION Denna instruktionsbok innehåller information om motorcykelmodellen Triumph Rocket III Touring. Förvara alltid instruktionsboken tillsammans med motorcykeln så att du alltid har

Läs mer

Bruksanvisning. Hjulgående grästrimmer Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Hjulgående grästrimmer Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Hjulgående grästrimmer Art. 90 44 732 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Hjulgående grästrimmer. Artikelnummer: 9044732 Beskrivning:

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. KYMCO LIKE 50/200i

ANVÄNDARMANUAL. KYMCO LIKE 50/200i ANVÄNDARMANUAL KYMCO LIKE 50/200i IDENTIFIERING AV FORDONET FORDONETS IDENTIFIKATIONSNUMMER / CHASSINUMMER BÄSTA KYMCO-FORDONSÄGARE Vi tackar dig för att du köpt ett KYMCO-fordon och välkomnar dig till

Läs mer

Viarelli Matador 2-takt. Användarmanual/Servicebok - Värdehandling

Viarelli Matador 2-takt. Användarmanual/Servicebok - Värdehandling SE Viarelli Matador 2-takt Användarmanual/Servicebok - Värdehandling GRATTIS! Du har precis införskaffat en Viarelli-moped och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli hoppas du ska

Läs mer

Användarmanual. Baotian Angel 50cc

Användarmanual. Baotian Angel 50cc Användarmanual Baotian Angel 50cc Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Namn på scooterns delar... 5 Kickstart... 8 Bränsletank... 8 Bränsle och motorolja... 8 Inspektion före körning... 9

Läs mer

VIARELLI RETRO KLASS 1

VIARELLI RETRO KLASS 1 SE VIARELLI RETRO KLASS 1 ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSINSTRUKTION EURO IV V.1801 Grattis! Du har precis införskaffat en Viarelli moped och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli hoppas

Läs mer

VIARELLI MONZTRO ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING V.1802 EURO IV

VIARELLI MONZTRO ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING V.1802 EURO IV SE VIARELLI MONZTRO ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING EURO IV V.1802 GRATTIS Du har precis införskaffat en Viarelli moped och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli hoppas du ska

Läs mer

VIARELLI VENICE ELEKTRISK KLASS 1

VIARELLI VENICE ELEKTRISK KLASS 1 SE VIARELLI VENICE ELEKTRISK KLASS 1 ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSSANVISNING EURO IV V.1801 Grattis! Du har precis införskaffat en Viarelli moped och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 135x77x16 mm. Vikt:230 gram. :Startström:150 A/peak 300 A Laddtid:3 tim. Kapacitet: 6000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

VIARELLI RIVETTO EURO IV

VIARELLI RIVETTO EURO IV SE VIARELLI RIVETTO EURO IV ANVÄNDARHANDBOK/MONTERINGSANVISNING EURO IV V.1801 GRATTIS! Du har precis införskaffat en Viarelli moped och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli hoppas

Läs mer

Instruktionsbok. Vitality 50. 2-takt 4-takt

Instruktionsbok. Vitality 50. 2-takt 4-takt Instruktionsbok Vitality 50 2-takt 4-takt Bäste användare: Vi uppskattar ditt köp av en KYMCO Vitality moped och välkomnar dig i KYMCO mopedåkarefamiljen. Innan du åker på mopeden rekommenderar vi dig

Läs mer

VIARELLI VENICE ELEKTRSIK KLASS 1

VIARELLI VENICE ELEKTRSIK KLASS 1 SE VIARELLI VENICE ELEKTRSIK KLASS 1 ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSSANVISNING EURO IV V.1801 GRATTIS! Du har precis införskaffat en Viarelli moped och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli

Läs mer

VIARELLI VENICE ELEKTRSIK KLASS 1

VIARELLI VENICE ELEKTRSIK KLASS 1 SE VIARELLI VENICE ELEKTRSIK KLASS 1 ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSSANVISNING EURO IV V.1802 ANVÄNDARMANUAL Grattis Du har precis införskaffat en Viarelli moped och vi tackar dig för förtroendet du har visat

Läs mer

Användarmanual. Baotian Classic 50cc

Användarmanual. Baotian Classic 50cc Användarmanual Baotian Classic 50cc Inledning rattis till din nya Baotian Classic. Vi hoppas att du kommer att få mycket nöje med din scooter. Den här manualen innehåller information om funktion, teknisk

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

Monteringsanvisning Baotian Classic

Monteringsanvisning Baotian Classic Sidan 1 av 7 Monteringsanvisning Baotian Classic 1 Start...2 2 Montering av centralstöd...2 3 Montering av styre...3 3.1 Koppla ihop elkablarna...3 4 Montering och syresättning av batteriet...3 5 Framdäck...4

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar ANVÄNDARMANUAL CLASSIC 3 / 7 växlar C-PACT CITY DAM 3 / 7 växlar CITY HERR 7 växlar Grattis till din nya Lifebike Elcykel! Lifebike är en cykel med elmotor. Fördelen är att den underlättar cyklingen när

Läs mer

Användarmanual. Baotian Sprint 50cc

Användarmanual. Baotian Sprint 50cc Användarmanual Baotian Sprint 50cc Inledning Grattis till din nya Baotian Sprint. Vi hoppas att du kommer att få mycket nöje med din scooter. Den här manualen innehåller information om funktion, teknisk

Läs mer

TOUCH TRAINER Underhåll & Troubleshooting Manual

TOUCH TRAINER Underhåll & Troubleshooting Manual TOUCH TRAINER Underhåll & Troubleshooting Manual Regelbundet underhåll på din TOCA Touch Trainer förlänger livslängden på din tillgång och försäkrar dig om att varje träningspass flyter på utan problem.

Läs mer

Happy Bike. Instruktionsbok och Underhållsanvisning. Elcykel SG-20-F. Översättning av bruksanvisning i original

Happy Bike. Instruktionsbok och Underhållsanvisning. Elcykel SG-20-F. Översättning av bruksanvisning i original Översättning av bruksanvisning i original Happy Bike Instruktionsbok och Underhållsanvisning Elcykel SG-20-F OBS! Läs igenom instruktionsboken innan användning. TREJON AB Företagsvägen 9 SE-911 35 VÄNNÄSBY

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Plattvibrator Typ PL20

Plattvibrator Typ PL20 Bruksanvisning Art. 9049036 Plattvibrator Typ PL20 Bruksanvisning Plattvibrator PL20 Art. 9049036 Beskrivning: Bensindriven plattvibrator som används till att vibrera jord, grus eller sand vid olika anläggningsarbeten,

Läs mer

Fordonskunskap. Avsnitt B. Mopedbil. ATV fyrhjulig moped Crossmoped Motardmoped Scooter Trehjulig moped

Fordonskunskap. Avsnitt B. Mopedbil. ATV fyrhjulig moped Crossmoped Motardmoped Scooter Trehjulig moped Avsnitt B Viktigt i avsnittet! Fordonets konstruktion Fordonets miljöpåverkan Miljöanpassad körstil Lagstiftning Fordonskunskap Det här får du köra med AM-körkort Moped Mopedbil Traktor EPA-traktor Det

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord och ID-nummer 2 Allmänt 3 Säkerhetsföreskrifter 3-5 Användning 5 Underhåll och service 6 Reparationer 6 Förvaring 6 Förord FL 400 och T1100 tillverkas av Kranman AB Innan du

Läs mer

Agility 50. Instruktionsbok

Agility 50. Instruktionsbok Agility 50 Instruktionsbok Bästa KYMCO mopedägare: Vi tackar dig för att du köpt en KYMCO moped och välkomnar dig till familjen med KYMCO mopedåkare. För att du ska kunna åka säkert och trivsamt, lär känna

Läs mer

BRUKSANVISNING OCEAN BIKE INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER 2. FÄLLA IHOP OCH FÄLLA UPP 3. JUSTERING AV KROPPSSTORLEK 4.

BRUKSANVISNING OCEAN BIKE INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER 2. FÄLLA IHOP OCH FÄLLA UPP 3. JUSTERING AV KROPPSSTORLEK 4. BRUKSANVISNING OCEAN BIKE INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER 2. FÄLLA IHOP OCH FÄLLA UPP 3. JUSTERING AV KROPPSSTORLEK 4. VÄXEL 5. PAKETHÅLLARE 6. BROMS 7. RENGÖRING OCH SKYDD INLEDNING

Läs mer

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel medemagruppen 3-18 Cykel Kära kund! Först av allt vill vi tacka dig för den tillit du har visat oss genom att köpa vår produkt. Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen samt användar- och

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Bruksanvisning Anton

Bruksanvisning Anton Bruksanvisning Anton 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning Bruksanvisning...

Läs mer

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL MANUAL Tillverkare Xinghui Auto Maintenance Machinery TEL: 8621-3910 8885, FAX: 8621-3910 8580 www.xinghuijx.com Distributör/

Läs mer

Användarmanual. Baotian Sport 50cc

Användarmanual. Baotian Sport 50cc Användarmanual Baotian Sport 50cc Innehållsförteckning Inledning...2 Säkerhet...3 Namn på scooterns delar...5 Kontrollsystem...6 Kickstart...8 Bränsletank...9 Bränsle och motorolja...9 Inspektion före

Läs mer

X-PRO FATBOY ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGANVISNING

X-PRO FATBOY ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGANVISNING SE X-PRO FATBOY ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGANVISNING V.1801 GRATTIS! Du har precis införskaffat en X-PRO FATBOY och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli hoppas du ska blir riktigt

Läs mer

SE Bruksanvisning. Modell: Modell:

SE Bruksanvisning. Modell: Modell: 2004 SE Bruksanvisning Modell: 335 532 Modell: 552 572 SE - Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter........ 2 Justering av jordspjut och stödhjul......... 3 Rengöring och underhåll av fräs.......3 Förvaring......

Läs mer

Luca Q-class, Luca E-class

Luca Q-class, Luca E-class medemagruppen Snabbguide Luca Q-class, Luca E-class Innehåll Snabbguide You-Q Luca...3 Inledning...3 Användaren...4 Användningsmiljö...4 Kontrollera rullstolen före användning...5 Använda rullstolen...5

Läs mer

Bruksanvisning. Betesputsare/gräsklippare Art.:

Bruksanvisning. Betesputsare/gräsklippare Art.: Bruksanvisning Betesputsare/gräsklippare Art.: 90 36 773 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Moped klass II Kunskapsprov

Moped klass II Kunskapsprov Moped klass II Kunskapsprov Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Personnummer Provet genomfört den Förrättningsman Lokal Ort Godkänd Ej godkänd Antal rätt Underskrift

Läs mer