Ramnummer:... INSTRUKTIONSBOK Mio. Registreringsnummer:...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ramnummer:... INSTRUKTIONSBOK Mio. Registreringsnummer:..."

Transkript

1 Ramnummer:... INSTRUKTIONSBOK Mio Registreringsnummer:...

2 1. REGLAGEPLACERING FÖRE KÖRNING REGLER FÖR SÄKER KÖRNING ANVÄND ORIGINALDELAR HANDHAVANDE AV SCOOTERN...6 INSTRUMENTPANELEN...6 TÄNDNINGSLÅSETS FUNKTIONER...7 STÖLDSKYDDSBRYTARE...8 ANVÄNDANDE AV KNAPPAR...8 SADELLÅS...9 TANKLOCK...10 HJÄLMKROK...10 Att starta med kicken ATT KÖRA IVÄG...12 GASHANDTAGET INSPEKTION FÖRE KÖRNING...13 BRÄNSLEMÄTAREN...13 INSPEKTION OCH PÅFYLLNING AV OLJA...13 TRANSMISSIONSOLJA INSPEKTION OCH BYTE...14 INSPEKTION OCH JUSTERING AV BROMSAR...14 SKIVBROMSENS INSPEKTION...15 PÅFYLLNING AV BROMSVÄTSKA...16 JUSTERING AV GASHANDTAG...16 DÄCKINSPEKTION...16 KONTROLL OCH UNDERHÅLL AV BATTERI...17 Rengöring av batteripoler...17 KONTROLL OCH BYTE AV SÄKRINGAR...17 KONTROLL AV TÄNDSTIFT

3 KONTROLL AV FRAM- OCH BAKLJUS...18 KONTROLL AV BROMSLJUS...18 KONTROLL AV BLINKERS OCH SIGNAL...18 KONTROLL AV LUFTRENARE FELSÖKNING OM MOTORN INTE STARTAR REKOMMENDERAT BRÄNSLE TRANSMISSIONSOLJA SERVICESCHEMA TEKNISK SPECIFIKATION ELSCHEMA SERVICEPROTOKOLL

4 1. REGLAGEPLACERING Oljenivå Bränsletank Blinkers Tanklock Säkringar, C.D.I. och batteri Hjälmkrok Framljus Förvaringsbox Säteslås Luftrenare Backspeglar Blinkers / öppna säte/ signal knapp Frambroms Bakbroms Blinkers Ljus/ startknapp Tändningslås Bakljus Avgasrör 4

5 2. FÖRE KÖRNING Läs noga igenom instruktionsboken. Rätt skötsel och underhåll är av avgörande betydelse för problemfri körning och bästa möjliga prestanda. För att få ut det mesta möjliga av din scooter är det viktigt att du lämnar in den för service hos en auktoriserad SYM återförsäljare, först efter 300 km och sedan enligt serviceschema. 3. REGLER FÖR SÄKER KÖRNING Kör försiktigt I början och tänk på att efterhand som man känner sig säkrare avtar koncentrationen och olyckan kan lätt vara framme. Använd alltid hjälm i rätt storlek, väl fastsatt. Ha inte för stora kläder som kan trassla in sig i reglagen och dylikt. Håll i styret med båda händerna! Sitt mitt på sitsen, sitter du långt bak minskar tyngden på framhjulet vilket gör styrningen instabil och osäker. Din scooter kan bli instabil om du kör på dåliga vägar, var försiktig och anpassa farten efter väglaget. Kör aldrig med för hög hastighet! REKOMMENDATION: När din scooter är ny rekommenderar vi dig att ta det lite lugnt för att maximera din scooters prestanda och livslängd. Inkörningsperioden för motorn är en månad och/eller de första 100 km. Under denna period bör du inte göra snabba accelerationer. Även hastigheter över 60 km/h bör undvikas. 4. ANVÄND ORIGINALDELAR Använd alltid SYM Originaldelar för att upprätthålla din scooters driftsäkerhet och livslängd. 5

6 5. HANDHAVANDE AV SCOOTERN INSTRUMENTPANELEN Blinkersindikator Helljusindikator Vägmätare Hastighetsmätare Indikator för oljebyte Bränslemätare Hastighetsmätare Visar körhastighet. Vägmätare Visar totalt antal kilometer som scootern körts. Helljusindikator Lyser när helljuset är tänt.. Blinkersindikator Blinker när man använder höger eller vänster körriktningsvisare. Bränslemätare Visar hur mycket bränsle som finns kvar i tanken. Observera att när tändningen är avstängd ( ) ger ej bränslemätaren något utslag. Indikator för oljebyte Indikator för oljebyte Visar när det är dags att byta motorolja. Normalt ska indikatorn lysa grönt, men när du har kört ca 1000 km börjar den lysa rött. Det innebär att du ska byta eller fylla på motorolja. Efter att du gjort detta ska du sätta i nyckeln i återställningshålet. Då återgår indikatorn till att lysa grönt igen. Återställningshål VARNING: Indikatorn kommer att fortsätta att lysa grönt när oljan ska bytas första gången efter 300 km. Det är viktigt att återställa indikatorn trots att den lyser grönt, annars kommer den inte att varna vid rätt antal kilometer framöver. För att återställa måste man föra in tändningsnyckeln så långt det går för att återställa indikatorn. 6

7 TÄNDNINGSLÅSETS FUNKTIONER Tändningslås Ignition switch keyhole Nyckel för låsning av tändningslås Nyckelhål för låsning av tändningslåset Tändningslås Tändningsnyckel Nyckel för låsning av tändningslås: Använd baksidan av tändningsnyckeln och sätt i den i nyckelhålet för låsning av tändningslåset. Vrid till höger för OPEN positionen eller till vänster för SHUT positionen. OPEN positionen: Tändningsnyckeln kan användas i tändningslåset. SHUT positionen: Tändningsnyckeln kan inte användas i tändningslåset. Tändningslås ON positionen Motorn kan startas i denna position. Tändningsnyckeln kan inte tas ur låset. OFF positionen Motorn stängs av och kan inte startas i denna position. Tändningsnyckeln kan tas ur låset. OPEN" positionen (tanklock) Att öppnasätt i tändningsnyckeln i tändningslåset och vrid till vänster. Att låsastäng tanklocket och det låses automatiskt. LOCK" position (Styrlås) Vrid styret maximalt till vänster och tryck ner nyckeln och vrid lätt åt vänster till. positionen. I detta läge är styret låst och nyckeln kan tas bort. För att låsa upp vrid nyckeln från till 7

8 STÖLDSKYDDSBRYTARE Denna knapp sitter i förvaringsboxen under sätet. För att aktivera stöldskyddsbrytaren sätt knappen i lägeoneller. Ändra knappen tilloffeller för att kunna starta motorn. ANVÄNDANDE AV KNAPPAR Blinkers Hel-/halvljusomkopplare Signalhorn Sadellås Elektrisk startknapp Hel-/halvljusomkopplare OBS! Motorn måste vara igång för att ljuset skall fungera, d.v.s. man behöver ej stänga av strömbrytaren. Allt ljus slocknar när man stänger av med nyckeln. Helljus. Halvljus. (Använd halvljus vid körning i stad och alltid vid möte av annat fordon.) I denna position är allt ljus avstängt. (I Sverige är det lag på halvljus även på dagtid.) Elektrisk startknapp Detta är knappen för att starta med elstarten. När tändningsnyckeln vrids till " "-positionen och något av bromshandtagen hålls in går det att starta scootern. (Det är en säkerhetsåtgärd att bromsen hålls in vid start.) VARNING: Släpp knappen omedelbart efter att motorn startat. Tryck ej in knappen när motorn är igång. Stäng av ljuset med ljusströmbrytaren vid start i kall väderlek. Det går tyngre att starta motorn om ljuset är på. 8

9 Blinkersomkopplare Blinkers används vid höger eller vänster sväng samt om man byter fil vid körning. Vid sväng åt höger. Vid sväng åt vänster. Sadellås(option) Tryck in denna knapp när tändningen står i -positionen för att öppna sätet. Signalknapp Tryck in denna knapp när tändningen står i -positionen för att använda signalhornet. SADELLÅS Låsa upp 1. Sätt i tändningsnyckeln i låset som sitter på vänster sida av sadeln och vrid åt höger för att låsa upp. 2. Tryck in sadellåsknappen. Låsa När du stänger sadeln låses den automatiskt. Efter att sadeln har stängts, kontrollera att den låst sig ordentligt genom att försiktigt lyfta i sadeln. 9

10 TANKLOCK 1. Sätt i tändningsnyckeln i tändningslåset och vrid åt höger. Därefter kan tanklocket tas bort. 2. Var försiktig så du inte överfyller tanken. 3. Vrid tanklocket åt höger och tryck till. Nu kan tanklocket låsas., VARNING Centralstödet ska användas vid tankning och motorn ska vara avstängd. Det får inte förekomma någon form av eld i närheten vid tankning. Överfyll inte tanken. Då kan det komma ut bensin som kan orsaka skador på lacken och även orsaka brand. Försäkra dig om att tanklocket är ordentligt stängt efter tankning. This model has a reserve tank device. The fuel indicator will not move before the fuel in the reserve tank running out. After the fuel in the reserve tank running out, it is normal that the indicator drops down a little faster. HJÄLMKROK Öppna sadeln och häng hjälmen på kroken. Därefter kan du låsa sadeln igen. Hjälmkrok FÖRVARINGSBOX Denna box är placerad under sadeln. Maximal lastkapacitet: 10kg. Förvara inte värdesaker i boxen. Var försäkrad om att sadeln gått i lås efter användandet. Ta ur fuktkänsliga saker vid tvättning av scootern. Det kan bli ganska varmt i boxen, så undvik att förvara känsliga saker här. Förvaringsbox 10

11 BROMSAR Undvik onödig plötslig inbromsning. Använd fram- och bakbromsar samtidigt vid inbromsning. Undvik sammanhängande bromsning längre perioder i branta backar eftersom detta kan orsaka överhettade bromsar och sämre bromsverkan som följd. Vid halka ska man vara försiktig med frambromsen och använda bakbromsen lite mer. Sakta ner och bromsa tidigare vid regn och halka. Bakbroms Frambroms Motorbroms Släpp gasen för att använda motorbromsen. Det kan vara nödvändigt att använda både motorbroms och handbroms när du kör nerför en lång och brant backe. 11

12 6. VIKTIGT ATT KÄNNA TILL VID START AV MOTORN 1. Vrid tändningsnyckeln till positionen. Håll in bakbromsen. 2. Gasa inte, tryck in startknappen samtidigt som du håller in bakbromsen. 1/8 1/4 VARNING För att undvika skador på startmotorn, använd ej startmotorn mer än 15 sekunder i sträck. Det är svårare att starta om scootern ej använts en längre tid eller efter att man haft slut på bränslet. Det är viktigt att ej ge gas vid sådana tillfällen och att alternera med att använda kickstarten. Det kan vara nödvändigt att låta motorn gå någon minut innan avfärd vid kall väderlek. Kör ALDRIG inomhus i oventilerade utrymmen. Avgaserna är MYCKET giftiga. Att starta med kicken Tryck ner kicken kraftigt med foten utan att vrida på gashandtaget. Om scootern är svår att starta när det t ex. är kallt ute, vrid gashandtaget 1/8~1/4 varv. Vrid tillbaka kicken efter att motorn startat 7. ATT KÖRA IVÄG Slå på blinkers innan du kör iväg och se till att det inte kommer något fordon bakifrån. GASHANDTAGET Fartminskning Fartökning 12

13 8. INSPEKTION FÖRE KÖRNING BRÄNSLEMÄTAREN För att bränslemätaren ska fungera måste tändningslåset vara i " "-positionen. Det är ej nödvändigt att motorn är igång. Denna scooters motor är konstruerad för blyfri bensin 95 oktan. Centralstödet ska användas vid tankning och motorn ska vara avstängd. Det får inte förekomma någon form av eld i närheten vid tankning. Överfyll inte tanken. Då kan det komma ut bensin som kan orsaka skador på lacken och även orsaka brand. Var säker på att tanklocket är ordentligt stängt efter tankning. INSPEKTION OCH PÅFYLLNING AV OLJA INSPEKTION 1. Ta bort oljestickan efter att motorn har varit avstängd i minst 3 ~ 5 minuter. Torka av oljestickan och sätt tillbaka den utan att vrida den. 2. Ta bort oljestickan och kontrollera att oljenivån är mellan den övre och nedre markeringen. Fyll på olja till den övre nivån om oljenivån är under den nedre markeringen. Överfyll inte! Motorn kan ta skada av för mycket olja. (Kontrollera cylinder, vevhus etc. så att det inte läcker olja.) OLJEBYTE Byt olja efter de första 300 km och byt därefter motorolja var 3000 km. Rengör oljefiltret efter var 6000km. Kontrollera oljenivån var 500 km för att upprätthålla motorns maximala prestanda. Fyll på olja till den övre nivån om det är otillräckligt med olja. Motorolja: Använd en helsyntetisk olja. Vid användning av billig motorolja gäller ej garantin. Oljevolym: 0.8 liter (0.7 liter vid oljebyte), Övre nivå Undre nivå Oljefilter 13

14 TRANSMISSIONSOLJA INSPEKTION OCH BYTE INSPEKTION Ställ scootern på centralstödet på plan mark, vänta minst 3-5 minuter efter körning. Ta bort avtappningspluggen och kontrollera att det finns olja upp till kanten på hålet. Fyll annars på olja (typ se nedan). OLJEBYTE Ställ scootern på centralstödet på plan mark, vänta minst 3-5 minuter efter körning. Ta bort avtappningspluggen och låt oljan rinna ut. Ett tips är att se till att byta oljan när scootern är varm eller låt oljan rinna ut under en hel natt. Den är mycket "tjock" och "rinner" sakta och det är bra att få ut så mycket som möjligt för det är en liten mängd. Återmontera avtappningspluggen. Ta bort pluggen för oljenivå/påfyllning, fyll på olja ml. Rekommendation SAE 85W-140 Hypoid olja. INSPEKTION OCH JUSTERING AV BROMSAR INSPEKTION(Det fria spelet på handtagen måste kontrolleras när motorn är avstängd.) Det fria spelet på fram- och bakbromsarna ska vara ca 10~20mm. 10~20 mm JUSTERING Bromstrumma Urtaget i justermuttern ska passas in i pinnen. Se bild. Justermutter Rätt Pinne För att minska det fria spelet Fel Justerskruv För att öka det fria spelet Trumbroms bakhjul Vrid på justermuttern för att ändra det fria spelet. Vrid åt vänster för att öka och höger för att minska det fria spelet. 14

15 SKIVBROMSENS INSPEKTION Inspektera ev. läckage vid hydraulslangar och anslutningar. Om läckage finns lämna in maskinen till auktoriserad verkstad. Slanganslutning KONTROLL AV BROMSBELÄGG Inspektera bromsen bakifrån cylindern. Beläggen bör bytas innan slitagemarkeringen försvinner Bromsbelägg med slitagemarkering Bromsskiva Bromscylinder KONTROLL AV BROMSVÄTSKENIVÅ Ställ scootern på slät mark och kontrollera så att vätskenivån inte är under LOWER märket. Rekommenderad bromsvätska: DOT 3 LOWER märket 15

16 PÅFYLLNING AV BROMSVÄTSKA 1. Skruva loss skruvarna och ta bort huvudcylinderlocket. 2. Torka ren behållaren och var försiktig så att det inte trillar ner smuts i behållaren. 3. Ta bort packningen. 4. Fyll på bromsvätska till den övre nivån. 5. Montera tillbaka packningen och huvudcylinderlocket. 6. Var noga med vilket håll packningen ska sitta på och se till att det inte kommer smuts I behållaren. Skruva fast locket. Skruv Huvudcylinderlock Packning Övre nivå Bromsvätska 2~6mm JUSTERING AV GASHANDTAG 1. Korrekt justerat gashandtag har ett fritt spel på 2~6mm. 2. Lossa låsmuttern först, skruva på justermuttern för att justera. Dra åt låsmuttern ordentligt när du är klar. Justermutter DÄCKINSPEKTION Däcken skall alltid inspekteras med motorn avstängd. Om däcken ser ut att ha för lite luft, kontrollera med en tryckmätare. Låsmutter VAR GOD SE TEKNISK SPECIFIKATION FÖR KORREKT LUFTTRYCK. 16

17 KONTROLL OCH UNDERHÅLL AV BATTERI SYM har underhållsfria batterier (gelétyp). Dessa skall ej kontrolleras eller efterfyllas. Det går naturligtvis att ladda dem med extern laddare. Dock måste en mindre laddare (mc/moped laddare) användas ca 1A. Rengöring av batteripoler Ta bort batteriet och rengör polerna om de är oxiderade. Förfarande vid demontering av batteri: Vrid av tändningslåset "OFF", ta bort pluskabeln först och sedan minuskabeln. Vid montering gör tvärt om. Plus först och minus sist. KONTROLL OCH BYTE AV SÄKRINGAR Stäng av tändningen och kontrollerar om säkringarna är hela. Byt ut den trasiga säkringen med ny som har samma färg och amperebetäckning (7A). Öppna förvaringsboxen så sitter säkringscentralen nära lampan. Ta bort locket på säkringscentralen och dra ut en säkring för att kontrollera om den är hel. Säkringar måste sitta fast ordentligt i säkringskontakten. Glappande säkringar kan resultera i överhettning och skada. Använd endast delar med rätt specifikation när du byter ut elektriska komponenter som t ex glödlampor. Om du använder delar som inte har rätt specifikation vid utbyte, kan det medföra att säkringen går sönder och att batteriet överladdas. Undvik att spruta vatten direkt på eller runt om säkringsboxen vid tvättning av scootern. Ta din scooter till din återförsäljare för en kontroll, om en säkring går sönder av okända orsaker. TA BORT ERSÄTTA Tryck i uppifrån Kabel Säkringskontakter 17

18 KONTROLL AV TÄNDSTIFT Lossa tändhatten. Använd den medföljande tändstiftsnyckeln. ("Normal" gänga, lossas motsols.) Elektrodavståndet skall vara 0,6 0,7 mm. Använd rätt typ av tändstift (se teknisk specifikation) 0.6~0.7 mm KONTROLL AV FRAM- OCH BAKLJUS Starta motorn och slå på ljuset. Inspektera så att alla lampor lyser samt att ljusstyrkan verkar normal. På tomgång ska ljuset vara något svagare och en aning flimrande. KONTROLL AV BROMSLJUS Slå på tändningen och håll in ett bromshandtag i taget för att se att bromsljuset fungerar. KONTROLL AV BLINKERS OCH SIGNAL Vrid tändningsnyckeln till position " ". Dra blinkersknappen åt båda hållen och kontrollera att den blinkar både bak och fram samt att det hörs ett tickande ljud. Tryck på signalknappen för kontroll av funktion. VARNING: Man måste använda rätt typ av glödlampa för att det ska blinka. KONTROLL AV LUFTRENARE 1. Skruva loss locket på luftrenaren. 2. Kontrollera om filtret är smutsigt. 3. Ta ut filtret och använd tryckluft för att rengöra det. Tvätta inte pappersfiltret med någon vätska. (Se serviceschemat.) 18

19 9. FELSÖKNING OM MOTORN INTE STARTAR 1. Är tändningsnyckeln i läge? 2. Är stöldskyddsbrytaren i position OFFeller För bakhjul För framhjul 3. Finns det tillräckligt med bensin i tanken? 4. Hålls något av bromshandtagen in samtidigt som startmotorn används? 1/8 Blinkers- 1/4 omkopplare Signalknapp 5. Vrider du på gashandtaget samtidigt som du trycker på strartknappen? 6. Vrid tändnignsnyckeln till, och tryck in signalknappen, om signalhornet inte fungerar kan det vara fel på en säkring. 19

20 10. REKOMMENDERAT BRÄNSLE Denna scooter är konstruerad för att köras på blyfri 95 oktanig bensin. 11. TRANSMISSIONSOLJA Rekommenderad transmissionsolja: HYPOID OIL (SAE 85W-140). 12. SERVICESCHEMA Servicekilometer 300KM Varje 1000KM Varje 3000KM Varje 6000KM Varje 12000KM Anmärkning Maintenance NY 1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 år Interval 1 Luftfilter K R B Papperstyp 2 Oljefilter (Screen) R R 3 Motorolja R K Byte varje 3000KM 4 Däcktryck K K 5 Batteri K K 6 Tändstift K K B 7 Förgasare (tomgång) K K 8 Styrlager och handtag K K 9 Kontroll av läckage transmission K K 10 Kontroll av läckage vevhus K K 11 Transmissionsolja B Byte varje 5000KM 12 Drivrem/rulle K B 13 Bränsletank/slangar K K 14 Gaswire justering K K 15 Motorbultar spänna K K 16 Cylindertopp, cylinder och kolv K 17 Avgassytem K 18 Kamkedja/ tändning K K 19 Ventilspel K K 20 Stötdämpare K K 21 Fram-/bakhjulsupphängning K K 22 Central-/sidostöd K K/S 23 Vevhusventilation (PCV) K K 24 Koppling K 25 Bromsmekanism/bromsklossar K K 26 Kontroll av bultar ev. spänna K K FörkortningarK ~ Kontroll, rengöring och justering B ~ Byte R ~ Rengöring (byte vid behov) S ~ Smörjning Service på auktoriserad verkstad skall utföras minst en gång per år oavsett körsträcka. 20

21 13. TEKNISK SPECIFIKATION Modell Längd Bredd Häjd Hjulbas Torr vikt Motorytp Bränsle Kylsystem Cylindervolym Specifikation MIO 1710 mm 650 mm 1005 mm 1170 mm 80 kg 4- takt Blyfri 95 oktan Luftkyld 49.5 cc Kompression Max. HP Max. vridmoment Start Framstötdämpare Bakstötdämpare Koppling Transmission Framhjul Bakhjul Fälg Lufttryck Bromsar fram Bromsar bak 2.8 kw / 8000 rpm 3.73 Nm / 6500 rpm Elektrisk & kick Teleskopisk UNIT SWING Centrifugal typ C.V.T J 90/ J Stål Fram: STD 1.75 kg/cm 2 Bak: STD 2.0 kg/cm 2 för 1 person, 2.25 kg/cm 2 för 2 personer Skiva Trumma (Ø 95 mm) Framljus (hel- och halvljus) 12V 30W / 30W 1 Bakljus (bromsljus) 12V 5W / 18W Blinkers 12V 10W Instrumentpanelsbelysning 12V 3.4W 2 Motoroljevolym Transmissionoljevolym Bränsletankvolym Säkringar / tändstift Batterikapacitet Luftfilter Tanklock Framljus 0.8 L (0.7 L vid byte) 100 ml. (90 ml vid byte) 4.8 L C6HSA (NGK) 12V 4Ah Sponge typ Switch control auto-open type General type (single) 21

22 14. ELSCHEMA 22

23 15. SERVICEPROTOKOLL Kontakta Din auktoriserade återförsäljare för service enligt nedanstående serviceschema. Intervaller var km eller en gång per år. OBS! 1:a service vid 300 km. 1:a service 300 km Mätarställning: Datum:. Stämpel av återförsäljare: 2:a service Mätarställning: Datum:. Stämpel av återförsäljare: 3:e service Mätarställning: Datum:. Stämpel av återförsäljare: 4:e service Mätarställning: Datum:. Stämpel av återförsäljare: 5:e service Mätarställning: Datum:. Stämpel av återförsäljare: 6:e service Mätarställning: Datum:. Stämpel av återförsäljare: 7:e service Mätarställning: Datum:. Stämpel av återförsäljare: 8:e service Mätarställning: Datum:. Stämpel av återförsäljare: 9:e service Mätarställning: Datum:. Stämpel av återförsäljare: 10:e service Mätarställning: Datum:. Stämpel av återförsäljare: 11:e service Mätarställning: Datum:. Stämpel av återförsäljare: 12:e service Mätarställning: Datum:. Stämpel av återförsäljare: 23

24