Ramnummer:... INSTRUKTIONSBOK Mio. Registreringsnummer:...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ramnummer:... INSTRUKTIONSBOK Mio. Registreringsnummer:..."

Transkript

1 Ramnummer:... INSTRUKTIONSBOK Mio Registreringsnummer:...

2 1. REGLAGEPLACERING FÖRE KÖRNING REGLER FÖR SÄKER KÖRNING ANVÄND ORIGINALDELAR HANDHAVANDE AV SCOOTERN...6 INSTRUMENTPANELEN...6 TÄNDNINGSLÅSETS FUNKTIONER...7 STÖLDSKYDDSBRYTARE...8 ANVÄNDANDE AV KNAPPAR...8 SADELLÅS...9 TANKLOCK...10 HJÄLMKROK...10 Att starta med kicken ATT KÖRA IVÄG...12 GASHANDTAGET INSPEKTION FÖRE KÖRNING...13 BRÄNSLEMÄTAREN...13 INSPEKTION OCH PÅFYLLNING AV OLJA...13 TRANSMISSIONSOLJA INSPEKTION OCH BYTE...14 INSPEKTION OCH JUSTERING AV BROMSAR...14 SKIVBROMSENS INSPEKTION...15 PÅFYLLNING AV BROMSVÄTSKA...16 JUSTERING AV GASHANDTAG...16 DÄCKINSPEKTION...16 KONTROLL OCH UNDERHÅLL AV BATTERI...17 Rengöring av batteripoler...17 KONTROLL OCH BYTE AV SÄKRINGAR...17 KONTROLL AV TÄNDSTIFT

3 KONTROLL AV FRAM- OCH BAKLJUS...18 KONTROLL AV BROMSLJUS...18 KONTROLL AV BLINKERS OCH SIGNAL...18 KONTROLL AV LUFTRENARE FELSÖKNING OM MOTORN INTE STARTAR REKOMMENDERAT BRÄNSLE TRANSMISSIONSOLJA SERVICESCHEMA TEKNISK SPECIFIKATION ELSCHEMA SERVICEPROTOKOLL

4 1. REGLAGEPLACERING Oljenivå Bränsletank Blinkers Tanklock Säkringar, C.D.I. och batteri Hjälmkrok Framljus Förvaringsbox Säteslås Luftrenare Backspeglar Blinkers / öppna säte/ signal knapp Frambroms Bakbroms Blinkers Ljus/ startknapp Tändningslås Bakljus Avgasrör 4

5 2. FÖRE KÖRNING Läs noga igenom instruktionsboken. Rätt skötsel och underhåll är av avgörande betydelse för problemfri körning och bästa möjliga prestanda. För att få ut det mesta möjliga av din scooter är det viktigt att du lämnar in den för service hos en auktoriserad SYM återförsäljare, först efter 300 km och sedan enligt serviceschema. 3. REGLER FÖR SÄKER KÖRNING Kör försiktigt I början och tänk på att efterhand som man känner sig säkrare avtar koncentrationen och olyckan kan lätt vara framme. Använd alltid hjälm i rätt storlek, väl fastsatt. Ha inte för stora kläder som kan trassla in sig i reglagen och dylikt. Håll i styret med båda händerna! Sitt mitt på sitsen, sitter du långt bak minskar tyngden på framhjulet vilket gör styrningen instabil och osäker. Din scooter kan bli instabil om du kör på dåliga vägar, var försiktig och anpassa farten efter väglaget. Kör aldrig med för hög hastighet! REKOMMENDATION: När din scooter är ny rekommenderar vi dig att ta det lite lugnt för att maximera din scooters prestanda och livslängd. Inkörningsperioden för motorn är en månad och/eller de första 100 km. Under denna period bör du inte göra snabba accelerationer. Även hastigheter över 60 km/h bör undvikas. 4. ANVÄND ORIGINALDELAR Använd alltid SYM Originaldelar för att upprätthålla din scooters driftsäkerhet och livslängd. 5

6 5. HANDHAVANDE AV SCOOTERN INSTRUMENTPANELEN Blinkersindikator Helljusindikator Vägmätare Hastighetsmätare Indikator för oljebyte Bränslemätare Hastighetsmätare Visar körhastighet. Vägmätare Visar totalt antal kilometer som scootern körts. Helljusindikator Lyser när helljuset är tänt.. Blinkersindikator Blinker när man använder höger eller vänster körriktningsvisare. Bränslemätare Visar hur mycket bränsle som finns kvar i tanken. Observera att när tändningen är avstängd ( ) ger ej bränslemätaren något utslag. Indikator för oljebyte Indikator för oljebyte Visar när det är dags att byta motorolja. Normalt ska indikatorn lysa grönt, men när du har kört ca 1000 km börjar den lysa rött. Det innebär att du ska byta eller fylla på motorolja. Efter att du gjort detta ska du sätta i nyckeln i återställningshålet. Då återgår indikatorn till att lysa grönt igen. Återställningshål VARNING: Indikatorn kommer att fortsätta att lysa grönt när oljan ska bytas första gången efter 300 km. Det är viktigt att återställa indikatorn trots att den lyser grönt, annars kommer den inte att varna vid rätt antal kilometer framöver. För att återställa måste man föra in tändningsnyckeln så långt det går för att återställa indikatorn. 6

7 TÄNDNINGSLÅSETS FUNKTIONER Tändningslås Ignition switch keyhole Nyckel för låsning av tändningslås Nyckelhål för låsning av tändningslåset Tändningslås Tändningsnyckel Nyckel för låsning av tändningslås: Använd baksidan av tändningsnyckeln och sätt i den i nyckelhålet för låsning av tändningslåset. Vrid till höger för OPEN positionen eller till vänster för SHUT positionen. OPEN positionen: Tändningsnyckeln kan användas i tändningslåset. SHUT positionen: Tändningsnyckeln kan inte användas i tändningslåset. Tändningslås ON positionen Motorn kan startas i denna position. Tändningsnyckeln kan inte tas ur låset. OFF positionen Motorn stängs av och kan inte startas i denna position. Tändningsnyckeln kan tas ur låset. OPEN" positionen (tanklock) Att öppnasätt i tändningsnyckeln i tändningslåset och vrid till vänster. Att låsastäng tanklocket och det låses automatiskt. LOCK" position (Styrlås) Vrid styret maximalt till vänster och tryck ner nyckeln och vrid lätt åt vänster till. positionen. I detta läge är styret låst och nyckeln kan tas bort. För att låsa upp vrid nyckeln från till 7

8 STÖLDSKYDDSBRYTARE Denna knapp sitter i förvaringsboxen under sätet. För att aktivera stöldskyddsbrytaren sätt knappen i lägeoneller. Ändra knappen tilloffeller för att kunna starta motorn. ANVÄNDANDE AV KNAPPAR Blinkers Hel-/halvljusomkopplare Signalhorn Sadellås Elektrisk startknapp Hel-/halvljusomkopplare OBS! Motorn måste vara igång för att ljuset skall fungera, d.v.s. man behöver ej stänga av strömbrytaren. Allt ljus slocknar när man stänger av med nyckeln. Helljus. Halvljus. (Använd halvljus vid körning i stad och alltid vid möte av annat fordon.) I denna position är allt ljus avstängt. (I Sverige är det lag på halvljus även på dagtid.) Elektrisk startknapp Detta är knappen för att starta med elstarten. När tändningsnyckeln vrids till " "-positionen och något av bromshandtagen hålls in går det att starta scootern. (Det är en säkerhetsåtgärd att bromsen hålls in vid start.) VARNING: Släpp knappen omedelbart efter att motorn startat. Tryck ej in knappen när motorn är igång. Stäng av ljuset med ljusströmbrytaren vid start i kall väderlek. Det går tyngre att starta motorn om ljuset är på. 8

9 Blinkersomkopplare Blinkers används vid höger eller vänster sväng samt om man byter fil vid körning. Vid sväng åt höger. Vid sväng åt vänster. Sadellås(option) Tryck in denna knapp när tändningen står i -positionen för att öppna sätet. Signalknapp Tryck in denna knapp när tändningen står i -positionen för att använda signalhornet. SADELLÅS Låsa upp 1. Sätt i tändningsnyckeln i låset som sitter på vänster sida av sadeln och vrid åt höger för att låsa upp. 2. Tryck in sadellåsknappen. Låsa När du stänger sadeln låses den automatiskt. Efter att sadeln har stängts, kontrollera att den låst sig ordentligt genom att försiktigt lyfta i sadeln. 9

10 TANKLOCK 1. Sätt i tändningsnyckeln i tändningslåset och vrid åt höger. Därefter kan tanklocket tas bort. 2. Var försiktig så du inte överfyller tanken. 3. Vrid tanklocket åt höger och tryck till. Nu kan tanklocket låsas., VARNING Centralstödet ska användas vid tankning och motorn ska vara avstängd. Det får inte förekomma någon form av eld i närheten vid tankning. Överfyll inte tanken. Då kan det komma ut bensin som kan orsaka skador på lacken och även orsaka brand. Försäkra dig om att tanklocket är ordentligt stängt efter tankning. This model has a reserve tank device. The fuel indicator will not move before the fuel in the reserve tank running out. After the fuel in the reserve tank running out, it is normal that the indicator drops down a little faster. HJÄLMKROK Öppna sadeln och häng hjälmen på kroken. Därefter kan du låsa sadeln igen. Hjälmkrok FÖRVARINGSBOX Denna box är placerad under sadeln. Maximal lastkapacitet: 10kg. Förvara inte värdesaker i boxen. Var försäkrad om att sadeln gått i lås efter användandet. Ta ur fuktkänsliga saker vid tvättning av scootern. Det kan bli ganska varmt i boxen, så undvik att förvara känsliga saker här. Förvaringsbox 10

11 BROMSAR Undvik onödig plötslig inbromsning. Använd fram- och bakbromsar samtidigt vid inbromsning. Undvik sammanhängande bromsning längre perioder i branta backar eftersom detta kan orsaka överhettade bromsar och sämre bromsverkan som följd. Vid halka ska man vara försiktig med frambromsen och använda bakbromsen lite mer. Sakta ner och bromsa tidigare vid regn och halka. Bakbroms Frambroms Motorbroms Släpp gasen för att använda motorbromsen. Det kan vara nödvändigt att använda både motorbroms och handbroms när du kör nerför en lång och brant backe. 11

12 6. VIKTIGT ATT KÄNNA TILL VID START AV MOTORN 1. Vrid tändningsnyckeln till positionen. Håll in bakbromsen. 2. Gasa inte, tryck in startknappen samtidigt som du håller in bakbromsen. 1/8 1/4 VARNING För att undvika skador på startmotorn, använd ej startmotorn mer än 15 sekunder i sträck. Det är svårare att starta om scootern ej använts en längre tid eller efter att man haft slut på bränslet. Det är viktigt att ej ge gas vid sådana tillfällen och att alternera med att använda kickstarten. Det kan vara nödvändigt att låta motorn gå någon minut innan avfärd vid kall väderlek. Kör ALDRIG inomhus i oventilerade utrymmen. Avgaserna är MYCKET giftiga. Att starta med kicken Tryck ner kicken kraftigt med foten utan att vrida på gashandtaget. Om scootern är svår att starta när det t ex. är kallt ute, vrid gashandtaget 1/8~1/4 varv. Vrid tillbaka kicken efter att motorn startat 7. ATT KÖRA IVÄG Slå på blinkers innan du kör iväg och se till att det inte kommer något fordon bakifrån. GASHANDTAGET Fartminskning Fartökning 12

13 8. INSPEKTION FÖRE KÖRNING BRÄNSLEMÄTAREN För att bränslemätaren ska fungera måste tändningslåset vara i " "-positionen. Det är ej nödvändigt att motorn är igång. Denna scooters motor är konstruerad för blyfri bensin 95 oktan. Centralstödet ska användas vid tankning och motorn ska vara avstängd. Det får inte förekomma någon form av eld i närheten vid tankning. Överfyll inte tanken. Då kan det komma ut bensin som kan orsaka skador på lacken och även orsaka brand. Var säker på att tanklocket är ordentligt stängt efter tankning. INSPEKTION OCH PÅFYLLNING AV OLJA INSPEKTION 1. Ta bort oljestickan efter att motorn har varit avstängd i minst 3 ~ 5 minuter. Torka av oljestickan och sätt tillbaka den utan att vrida den. 2. Ta bort oljestickan och kontrollera att oljenivån är mellan den övre och nedre markeringen. Fyll på olja till den övre nivån om oljenivån är under den nedre markeringen. Överfyll inte! Motorn kan ta skada av för mycket olja. (Kontrollera cylinder, vevhus etc. så att det inte läcker olja.) OLJEBYTE Byt olja efter de första 300 km och byt därefter motorolja var 3000 km. Rengör oljefiltret efter var 6000km. Kontrollera oljenivån var 500 km för att upprätthålla motorns maximala prestanda. Fyll på olja till den övre nivån om det är otillräckligt med olja. Motorolja: Använd en helsyntetisk olja. Vid användning av billig motorolja gäller ej garantin. Oljevolym: 0.8 liter (0.7 liter vid oljebyte), Övre nivå Undre nivå Oljefilter 13

14 TRANSMISSIONSOLJA INSPEKTION OCH BYTE INSPEKTION Ställ scootern på centralstödet på plan mark, vänta minst 3-5 minuter efter körning. Ta bort avtappningspluggen och kontrollera att det finns olja upp till kanten på hålet. Fyll annars på olja (typ se nedan). OLJEBYTE Ställ scootern på centralstödet på plan mark, vänta minst 3-5 minuter efter körning. Ta bort avtappningspluggen och låt oljan rinna ut. Ett tips är att se till att byta oljan när scootern är varm eller låt oljan rinna ut under en hel natt. Den är mycket "tjock" och "rinner" sakta och det är bra att få ut så mycket som möjligt för det är en liten mängd. Återmontera avtappningspluggen. Ta bort pluggen för oljenivå/påfyllning, fyll på olja ml. Rekommendation SAE 85W-140 Hypoid olja. INSPEKTION OCH JUSTERING AV BROMSAR INSPEKTION(Det fria spelet på handtagen måste kontrolleras när motorn är avstängd.) Det fria spelet på fram- och bakbromsarna ska vara ca 10~20mm. 10~20 mm JUSTERING Bromstrumma Urtaget i justermuttern ska passas in i pinnen. Se bild. Justermutter Rätt Pinne För att minska det fria spelet Fel Justerskruv För att öka det fria spelet Trumbroms bakhjul Vrid på justermuttern för att ändra det fria spelet. Vrid åt vänster för att öka och höger för att minska det fria spelet. 14

15 SKIVBROMSENS INSPEKTION Inspektera ev. läckage vid hydraulslangar och anslutningar. Om läckage finns lämna in maskinen till auktoriserad verkstad. Slanganslutning KONTROLL AV BROMSBELÄGG Inspektera bromsen bakifrån cylindern. Beläggen bör bytas innan slitagemarkeringen försvinner Bromsbelägg med slitagemarkering Bromsskiva Bromscylinder KONTROLL AV BROMSVÄTSKENIVÅ Ställ scootern på slät mark och kontrollera så att vätskenivån inte är under LOWER märket. Rekommenderad bromsvätska: DOT 3 LOWER märket 15

16 PÅFYLLNING AV BROMSVÄTSKA 1. Skruva loss skruvarna och ta bort huvudcylinderlocket. 2. Torka ren behållaren och var försiktig så att det inte trillar ner smuts i behållaren. 3. Ta bort packningen. 4. Fyll på bromsvätska till den övre nivån. 5. Montera tillbaka packningen och huvudcylinderlocket. 6. Var noga med vilket håll packningen ska sitta på och se till att det inte kommer smuts I behållaren. Skruva fast locket. Skruv Huvudcylinderlock Packning Övre nivå Bromsvätska 2~6mm JUSTERING AV GASHANDTAG 1. Korrekt justerat gashandtag har ett fritt spel på 2~6mm. 2. Lossa låsmuttern först, skruva på justermuttern för att justera. Dra åt låsmuttern ordentligt när du är klar. Justermutter DÄCKINSPEKTION Däcken skall alltid inspekteras med motorn avstängd. Om däcken ser ut att ha för lite luft, kontrollera med en tryckmätare. Låsmutter VAR GOD SE TEKNISK SPECIFIKATION FÖR KORREKT LUFTTRYCK. 16

17 KONTROLL OCH UNDERHÅLL AV BATTERI SYM har underhållsfria batterier (gelétyp). Dessa skall ej kontrolleras eller efterfyllas. Det går naturligtvis att ladda dem med extern laddare. Dock måste en mindre laddare (mc/moped laddare) användas ca 1A. Rengöring av batteripoler Ta bort batteriet och rengör polerna om de är oxiderade. Förfarande vid demontering av batteri: Vrid av tändningslåset "OFF", ta bort pluskabeln först och sedan minuskabeln. Vid montering gör tvärt om. Plus först och minus sist. KONTROLL OCH BYTE AV SÄKRINGAR Stäng av tändningen och kontrollerar om säkringarna är hela. Byt ut den trasiga säkringen med ny som har samma färg och amperebetäckning (7A). Öppna förvaringsboxen så sitter säkringscentralen nära lampan. Ta bort locket på säkringscentralen och dra ut en säkring för att kontrollera om den är hel. Säkringar måste sitta fast ordentligt i säkringskontakten. Glappande säkringar kan resultera i överhettning och skada. Använd endast delar med rätt specifikation när du byter ut elektriska komponenter som t ex glödlampor. Om du använder delar som inte har rätt specifikation vid utbyte, kan det medföra att säkringen går sönder och att batteriet överladdas. Undvik att spruta vatten direkt på eller runt om säkringsboxen vid tvättning av scootern. Ta din scooter till din återförsäljare för en kontroll, om en säkring går sönder av okända orsaker. TA BORT ERSÄTTA Tryck i uppifrån Kabel Säkringskontakter 17

18 KONTROLL AV TÄNDSTIFT Lossa tändhatten. Använd den medföljande tändstiftsnyckeln. ("Normal" gänga, lossas motsols.) Elektrodavståndet skall vara 0,6 0,7 mm. Använd rätt typ av tändstift (se teknisk specifikation) 0.6~0.7 mm KONTROLL AV FRAM- OCH BAKLJUS Starta motorn och slå på ljuset. Inspektera så att alla lampor lyser samt att ljusstyrkan verkar normal. På tomgång ska ljuset vara något svagare och en aning flimrande. KONTROLL AV BROMSLJUS Slå på tändningen och håll in ett bromshandtag i taget för att se att bromsljuset fungerar. KONTROLL AV BLINKERS OCH SIGNAL Vrid tändningsnyckeln till position " ". Dra blinkersknappen åt båda hållen och kontrollera att den blinkar både bak och fram samt att det hörs ett tickande ljud. Tryck på signalknappen för kontroll av funktion. VARNING: Man måste använda rätt typ av glödlampa för att det ska blinka. KONTROLL AV LUFTRENARE 1. Skruva loss locket på luftrenaren. 2. Kontrollera om filtret är smutsigt. 3. Ta ut filtret och använd tryckluft för att rengöra det. Tvätta inte pappersfiltret med någon vätska. (Se serviceschemat.) 18

19 9. FELSÖKNING OM MOTORN INTE STARTAR 1. Är tändningsnyckeln i läge? 2. Är stöldskyddsbrytaren i position OFFeller För bakhjul För framhjul 3. Finns det tillräckligt med bensin i tanken? 4. Hålls något av bromshandtagen in samtidigt som startmotorn används? 1/8 Blinkers- 1/4 omkopplare Signalknapp 5. Vrider du på gashandtaget samtidigt som du trycker på strartknappen? 6. Vrid tändnignsnyckeln till, och tryck in signalknappen, om signalhornet inte fungerar kan det vara fel på en säkring. 19

20 10. REKOMMENDERAT BRÄNSLE Denna scooter är konstruerad för att köras på blyfri 95 oktanig bensin. 11. TRANSMISSIONSOLJA Rekommenderad transmissionsolja: HYPOID OIL (SAE 85W-140). 12. SERVICESCHEMA Servicekilometer 300KM Varje 1000KM Varje 3000KM Varje 6000KM Varje 12000KM Anmärkning Maintenance NY 1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 år Interval 1 Luftfilter K R B Papperstyp 2 Oljefilter (Screen) R R 3 Motorolja R K Byte varje 3000KM 4 Däcktryck K K 5 Batteri K K 6 Tändstift K K B 7 Förgasare (tomgång) K K 8 Styrlager och handtag K K 9 Kontroll av läckage transmission K K 10 Kontroll av läckage vevhus K K 11 Transmissionsolja B Byte varje 5000KM 12 Drivrem/rulle K B 13 Bränsletank/slangar K K 14 Gaswire justering K K 15 Motorbultar spänna K K 16 Cylindertopp, cylinder och kolv K 17 Avgassytem K 18 Kamkedja/ tändning K K 19 Ventilspel K K 20 Stötdämpare K K 21 Fram-/bakhjulsupphängning K K 22 Central-/sidostöd K K/S 23 Vevhusventilation (PCV) K K 24 Koppling K 25 Bromsmekanism/bromsklossar K K 26 Kontroll av bultar ev. spänna K K FörkortningarK ~ Kontroll, rengöring och justering B ~ Byte R ~ Rengöring (byte vid behov) S ~ Smörjning Service på auktoriserad verkstad skall utföras minst en gång per år oavsett körsträcka. 20

21 13. TEKNISK SPECIFIKATION Modell Längd Bredd Häjd Hjulbas Torr vikt Motorytp Bränsle Kylsystem Cylindervolym Specifikation MIO 1710 mm 650 mm 1005 mm 1170 mm 80 kg 4- takt Blyfri 95 oktan Luftkyld 49.5 cc Kompression Max. HP Max. vridmoment Start Framstötdämpare Bakstötdämpare Koppling Transmission Framhjul Bakhjul Fälg Lufttryck Bromsar fram Bromsar bak 2.8 kw / 8000 rpm 3.73 Nm / 6500 rpm Elektrisk & kick Teleskopisk UNIT SWING Centrifugal typ C.V.T J 90/ J Stål Fram: STD 1.75 kg/cm 2 Bak: STD 2.0 kg/cm 2 för 1 person, 2.25 kg/cm 2 för 2 personer Skiva Trumma (Ø 95 mm) Framljus (hel- och halvljus) 12V 30W / 30W 1 Bakljus (bromsljus) 12V 5W / 18W Blinkers 12V 10W Instrumentpanelsbelysning 12V 3.4W 2 Motoroljevolym Transmissionoljevolym Bränsletankvolym Säkringar / tändstift Batterikapacitet Luftfilter Tanklock Framljus 0.8 L (0.7 L vid byte) 100 ml. (90 ml vid byte) 4.8 L C6HSA (NGK) 12V 4Ah Sponge typ Switch control auto-open type General type (single) 21

22 14. ELSCHEMA 22

23 15. SERVICEPROTOKOLL Kontakta Din auktoriserade återförsäljare för service enligt nedanstående serviceschema. Intervaller var km eller en gång per år. OBS! 1:a service vid 300 km. 1:a service 300 km Mätarställning: Datum:. Stämpel av återförsäljare: 2:a service Mätarställning: Datum:. Stämpel av återförsäljare: 3:e service Mätarställning: Datum:. Stämpel av återförsäljare: 4:e service Mätarställning: Datum:. Stämpel av återförsäljare: 5:e service Mätarställning: Datum:. Stämpel av återförsäljare: 6:e service Mätarställning: Datum:. Stämpel av återförsäljare: 7:e service Mätarställning: Datum:. Stämpel av återförsäljare: 8:e service Mätarställning: Datum:. Stämpel av återförsäljare: 9:e service Mätarställning: Datum:. Stämpel av återförsäljare: 10:e service Mätarställning: Datum:. Stämpel av återförsäljare: 11:e service Mätarställning: Datum:. Stämpel av återförsäljare: 12:e service Mätarställning: Datum:. Stämpel av återförsäljare: 23

24

INSTRUKTIONSBOK. SYM Orbit 1. 4-stroke

INSTRUKTIONSBOK. SYM Orbit 1. 4-stroke INSTRUKTIONSBOK SYM Orbit 1 4-stroke Registreringsnummer:... Ramnummer:... Ägare:.. REGLAGEPLACERING. 3 FÖRE KÖRNING...4 REGLER FÖR SÄKER KÖRNING...4 ANVÄND ORIGINALDELAR...4 HANDHAVANDE AV SCOOTERN...5

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK SYM Fiddle Four stroke power by SYMTECH

INSTRUKTIONSBOK SYM Fiddle Four stroke power by SYMTECH INSTRUKTIONSBOK SYM Fiddle Four stroke power by SYMTECH 1 Garage 24 är stolta att få förtroendet att leverera en kvalitets produkt från SYM. Meningen med denna publikation är att upplysa den nya ägare

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK Jet 50 RS 50/125 Jet SportX

INSTRUKTIONSBOK Jet 50 RS 50/125 Jet SportX INSTRUKTIONSBOK Jet 50 RS 50/125 Jet SportX 1 RS 50/125 Frambroms Ljus/Start Tanklock Hel-/halvljus. Blinkers/Signal Bakbroms Förvaringsbox Förvaringsbox Oljepåfyllning Säkring/CDI Bagagebox Bagagelås

Läs mer

INSTRUKTIONS BOK COBRA UNILLI EU 45. *Extra utrustad på bild

INSTRUKTIONS BOK COBRA UNILLI EU 45. *Extra utrustad på bild INSTRUKTIONS BOK COBRA UNILLI EU 45 *Extra utrustad på bild ÄGARUPPGIFTER: ÄGARE: LEVERANTÖR: ADRESS: POSTNUMMER : ORT: TEL: FÖRSÄKRINGSBOLAG: DATUM: REG, NR: RAMNUMMER: TYP: ÅRSMODELL: ANTECKNINGAR: 2

Läs mer

Användarmanual. Baotian Vintage 125cc

Användarmanual. Baotian Vintage 125cc Användarmanual Baotian Vintage 125cc Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Namn på scooterns delar... 5 Kontrollsystem... 6 Kickstart... 8 Bränsletank... 9 Bränsle och motorolja... 9 Inspektion

Läs mer

Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU-scooter TMS Sprint.

Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU-scooter TMS Sprint. Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU-scooter TMS Sprint. Vissa skillnader gällande design på kåpor och mätare kan förekomma på illustrationer, men ej när det

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK TOMOS REVIVAL

INSTRUKTIONSBOK TOMOS REVIVAL INSTRUKTIONSBOK TOMOS REVIVAL ÄGARUPPGIFTER: ÄGARE: LEVERANTÖR: ADRESS: POSTNUMMER : ORT: TEL: FÖRSÄKRINGSBOLAG: DATUM: REG, NR: RAMNUMMER: TYP: ÅRSMODELL: 2. INFORMATION Innehåll... 4 Före körning, säker

Läs mer

Baotian City 50cc. Användarmanual

Baotian City 50cc. Användarmanual Baotian City 50cc Användarmanual nnehållsförteckning nledning...2 Säkerhet...3 Namn på scooterns delar...5 Kickstart... 8 Bränsletank... 8 Bränsle och motorolja... 8 nspektion före körning...9 Start av

Läs mer

Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual

Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Kontrollera ramnumret mot ditt registreringsbevis... 4 Namn på mopedens delar... 5 Kontrollsystem... 6 Inspektion

Läs mer

Användarmanual BT50QT-9. 2005 http://baotian.3w.se

Användarmanual BT50QT-9. 2005 http://baotian.3w.se Användarmanual BT50QT-9 2005 http://baotian.3w.se Register Vägledning 1 Namn på delarna 2 Kontrolldelar 3 Starthandtag 5 Bränsle tank 5 Bränsle och motorolja 5 Inspektion före åktur 6 Att starta motorn

Läs mer

Baotian Diablo 50cc Användarmanual

Baotian Diablo 50cc Användarmanual Baotian Diablo 50cc Användarmanual Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Kontrollera ramnumret mot ditt registreringsbevis... 4 Namn på mopedens delar... 5 Kontrollsystem... 6 Inspektion före

Läs mer

Baotian Classic Speed Användarmanual

Baotian Classic Speed Användarmanual Baotian Classic Speed Användarmanual Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU- scooter BT50QT-9. Alla instruktioner och specifikationer i denna manual är baserade

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL KYMCO AGILITY CITY 50/150

ANVÄNDARMANUAL KYMCO AGILITY CITY 50/150 ANVÄNDARMANUAL KYMCO AGILITY CITY 50/150 IDENTIFIERING AV FORDONET FORDONETS IDENTIFIKATIONSNUMMER / CHASSINUMMER MOTORNS SERIENUMMER Skriv ner fordonets identifikationsnummer och motorns serienummer i

Läs mer

Produktinformation. Säkring: Bak/bromsljus: 12V/5W/21W

Produktinformation. Säkring: Bak/bromsljus: 12V/5W/21W TMS Z2 Användarmanual Produktinformation Storlek (längd x bredd x höjd mm):1780 660 1105 Däck 110/70-12 Vikt (kg) 88 Bränsletank volym (l): 5 Oljetank volym (l): 1 Bränsle (oktan): 98 Kompression: 10.5:1

Läs mer

Produktinformation. 1-cylindrig,4 takt, luftkyld Bore x stroke (mm): 39x41,4 Kapacitet (cc): 50 Elstart, kickstart. Tändningssystem: CDI.

Produktinformation. 1-cylindrig,4 takt, luftkyld Bore x stroke (mm): 39x41,4 Kapacitet (cc): 50 Elstart, kickstart. Tändningssystem: CDI. TMS Classic Användarmanual Produktinformation Storlek (längd x bredd x höjd mm):1660 x 680 x 1070 Däck (mm) 1196 Vikt (kg) 84 Bränsletank volym (l): 6.3 Oljetank volym (l): 1 Bränsle (oktan): 98 Kompression:

Läs mer

VIARELLI ESSENZA ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING V.1801 EURO IV

VIARELLI ESSENZA ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING V.1801 EURO IV SE VIARELLI ESSENZA ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING EURO IV V.1801 GRATTIS! Du har precis införskaffat en Viarelli scooter och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli hoppas du

Läs mer

Din manual HYOSUNG SD 50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2167764

Din manual HYOSUNG SD 50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2167764 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HYOSUNG SD 50. Du hittar svar på alla dina frågor i HYOSUNG SD 50 instruktionsbok (information,

Läs mer

Bäste ESHO el-scooterägare, FörSiktigHEtSåtgärdEr För SäkEr åkning Kläder Körning När du kör med last/passagerare Kontroller före körning

Bäste ESHO el-scooterägare, FörSiktigHEtSåtgärdEr För SäkEr åkning Kläder Körning När du kör med last/passagerare Kontroller före körning Bäste ESHO el-scooterägare, Vi gratulerar dig till ditt köp av en ESHO el-scooter. För att du ska kunna åka säkert och trivsamt, rekommenderar vi dig att läsa denna manual grundligt och lära känna din

Läs mer

Användarmanual. Baotian Sprint 50cc

Användarmanual. Baotian Sprint 50cc Användarmanual Baotian Sprint 50cc Inledning Grattis till din nya Baotian Sprint. Vi hoppas att du kommer att få mycket nöje med din scooter. Den här manualen innehåller information om funktion, teknisk

Läs mer

VIARELLI VINCERO ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING V.1801 EURO IV

VIARELLI VINCERO ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING V.1801 EURO IV SE VIARELLI VINCERO ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING EURO IV V.1801 GRATTIS! Du har precis införskaffat en Viarell moped och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli hoppas du ska

Läs mer

EU-IMPORTEN GRÅLLE ANVÄNDARMANUAL. Teknisk specifikation

EU-IMPORTEN GRÅLLE ANVÄNDARMANUAL. Teknisk specifikation Teknisk specifikation Tjänstevikt: 148kg Last kapacitet 175kg på flak Längd: 237cm Bredd: 95,5cm Höjd: 110cm Flakstorlek: 99x94,5cm Bränslevolym: 6,1 Liter Motoroljevolym: 0,9Liter Däcktryck fram 2.0 kg

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. KYMCO LIKE 50/200i

ANVÄNDARMANUAL. KYMCO LIKE 50/200i ANVÄNDARMANUAL KYMCO LIKE 50/200i IDENTIFIERING AV FORDONET FORDONETS IDENTIFIKATIONSNUMMER / CHASSINUMMER BÄSTA KYMCO-FORDONSÄGARE Vi tackar dig för att du köpt ett KYMCO-fordon och välkomnar dig till

Läs mer

1. INNAN DU KÖR 2. SÄKER KÖRNING

1. INNAN DU KÖR 2. SÄKER KÖRNING INNEHÅLL 1. Innan du kör... 1 2. Säker körning... 1 3. Körtips... 2 4. Använd originaldelar... 3 5. Hur de olika delarna används... 3 Mätinstrument... 4 Tändningslåset... 5 Knappar... 6 Sadellås... 7 Hjälmkrok...7

Läs mer

Användarmanual. Baotian Sport 50cc

Användarmanual. Baotian Sport 50cc Användarmanual Baotian Sport 50cc Innehållsförteckning Inledning...2 Säkerhet...3 Namn på scooterns delar...5 Kontrollsystem...6 Kickstart...8 Bränsletank...9 Bränsle och motorolja...9 Inspektion före

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY SAMMANSTÄLLD AV: KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON. ÄGARUPPGIFTER:

Läs mer

Användarmanual. Baotian Angel 50cc

Användarmanual. Baotian Angel 50cc Användarmanual Baotian Angel 50cc Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Namn på scooterns delar... 5 Kickstart... 8 Bränsletank... 8 Bränsle och motorolja... 8 Inspektion före körning... 9

Läs mer

Passar samtliga TGB 50 cc. Text och design Denniz SoftWare

Passar samtliga TGB 50 cc. Text och design Denniz SoftWare Passar samtliga TGB 50 cc Text och design Denniz SoftWare Bästa kund! Du är nu ägare till en ny TGB-scooter utrustad med en av TGBs välkända kvalitetsmotorer. Vi hoppas och tror att Din moped/mc-scooter

Läs mer

OBS! Använd endast originaldelar och byt inga delar utan professionell hjälp.

OBS! Använd endast originaldelar och byt inga delar utan professionell hjälp. Användarhandbok Grattis till din nya Spring wind. Vi hoppas att du kommer att få mycket nöje med din scooter. Den här manualen innehåller information om funktion, teknisk info och handhavande av din Spring

Läs mer

Användarmanual Baotian Ghost

Användarmanual Baotian Ghost Användarmanual Baotian Ghost Innehållsförteckning Inledning... 1 Säkerhet... 2 Namn på mopedens delar... 4 Kontrollsystem... 5 Bränsletank... 7 Bränsle och motorolja... 7 Kickstart... 7 Inspektion före

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL KYMCO SUPER 8 II

ANVÄNDARMANUAL KYMCO SUPER 8 II ANVÄNDARMANUAL KYMCO SUPER 8 II När du får ditt fordon - kontrollera att det nummer som står på ramen och dekalen är detsamma som står i köpavtal och försäkringsdokument samt på registreringsskylt. / CHASSINUMMER

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

VIARELLI MATADOR 4T ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING V.1801 EURO IV

VIARELLI MATADOR 4T ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING V.1801 EURO IV SE VIARELLI MATADOR 4T ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING EURO IV V.1801 Grattis! Du har precis införskaffat en Viarelli moped och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli hoppas

Läs mer

Användarmanual. Baotian Classic 50cc

Användarmanual. Baotian Classic 50cc Användarmanual Baotian Classic 50cc Inledning rattis till din nya Baotian Classic. Vi hoppas att du kommer att få mycket nöje med din scooter. Den här manualen innehåller information om funktion, teknisk

Läs mer

VIARELLI MONZTRO ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING V.1802 EURO IV

VIARELLI MONZTRO ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING V.1802 EURO IV SE VIARELLI MONZTRO ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING EURO IV V.1802 GRATTIS Du har precis införskaffat en Viarelli moped och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli hoppas du ska

Läs mer

Bruksanvisning. ATV 50cc Kitten II. Art

Bruksanvisning. ATV 50cc Kitten II. Art Bruksanvisning Art. 9055757 ATV 50cc Kitten II ATV 50cc Kitten II - Art. 9055757 Beskrivning: 50cc ATV till barn i åldrarna 4-8 år. Med centrifugalkoppling, körljus och fjärrmanövererad strömbrytare. Användningsområden:

Läs mer

Viarelli Matador 2-takt. Användarmanual/Servicebok - Värdehandling

Viarelli Matador 2-takt. Användarmanual/Servicebok - Värdehandling SE Viarelli Matador 2-takt Användarmanual/Servicebok - Värdehandling GRATTIS! Du har precis införskaffat en Viarelli-moped och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli hoppas du ska

Läs mer

Flakmoped El Glödlampor.

Flakmoped El Glödlampor. Teknisk specifikation Mått & vikter Tjänstevikt: Last kapacitet : Längd: Bredd: Höjd: Flakstorlek: Volymer Bränslevolym: Motoroljevolym: 148kg 150kg på flak 237cm 95,5cm 110cm 99x94,5cm 6,1 Liter 0,9Liter

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: DAELIM S-FIVE

SVENSK HANDBOK FÖR: DAELIM S-FIVE SVENSK HANDBOK FÖR: DAELIM S-FIVE SAMMANSTÄLLD AV: KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON. ÄGARUPPGIFTER:

Läs mer

Agility 50. Instruktionsbok

Agility 50. Instruktionsbok Agility 50 Instruktionsbok Bästa KYMCO mopedägare: Vi tackar dig för att du köpt en KYMCO moped och välkomnar dig till familjen med KYMCO mopedåkare. För att du ska kunna åka säkert och trivsamt, lär känna

Läs mer

Användarmanual. Baotian Classic 50cc

Användarmanual. Baotian Classic 50cc Användarmanual aotian Classic 50cc nnehållsförteckning nledning... 2 Säkerhet... 3 Namn på scooterns delar... 5 Kickstart... 8 ränsletank... 8 ränsle och motorolja... 8 nspektion före körning... 9 Start

Läs mer

VIARELLI RIVETTO EURO IV

VIARELLI RIVETTO EURO IV SE VIARELLI RIVETTO EURO IV ANVÄNDARHANDBOK/MONTERINGSANVISNING EURO IV V.1801 GRATTIS! Du har precis införskaffat en Viarelli moped och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli hoppas

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Namn på scooterns delar... 5 Kickstart... 8 Bränsletank... 8 Bränsle och motorolja... 8 Inspektion före körning... 9 Start av motorn... 10 Inkörning...

Läs mer

VIARELLI ENZO KLASS 1

VIARELLI ENZO KLASS 1 SE VIARELLI ENZO KLASS 1 ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING EURO IV V.1801 Grattis Du har precis införskaffat en Viarelli moped och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli hoppas

Läs mer

VIARELLI RETRO KLASS 1

VIARELLI RETRO KLASS 1 SE VIARELLI RETRO KLASS 1 ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSINSTRUKTION EURO IV V.1801 Grattis! Du har precis införskaffat en Viarelli moped och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli hoppas

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG PRIMA / RACING

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG PRIMA / RACING SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG PRIMA / RACING SAMMANSTÄLLD AV: KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON.

Läs mer

VIARELLI GT1 KLASS 2 ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING V.1802 EURO IV

VIARELLI GT1 KLASS 2 ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING V.1802 EURO IV SE VIARELLI GT1 KLASS 2 ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING EURO IV V.1802 ANVÄNDARMANUAL Grattis Du har precis införskaffat en Viarelli moped och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli

Läs mer

Instruktionsbok. Vitality 50. 2-takt 4-takt

Instruktionsbok. Vitality 50. 2-takt 4-takt Instruktionsbok Vitality 50 2-takt 4-takt Bäste användare: Vi uppskattar ditt köp av en KYMCO Vitality moped och välkomnar dig i KYMCO mopedåkarefamiljen. Innan du åker på mopeden rekommenderar vi dig

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: TWS EAGLE 50

SVENSK HANDBOK FÖR: TWS EAGLE 50 SVENSK HANDBOK FÖR: TWS EAGLE 50 SAMMANSTÄLLD AV: 2006 KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON.

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR GAS GAS BOY 50 CC

SVENSK HANDBOK FÖR GAS GAS BOY 50 CC SVENSK HANDBOK FÖR GAS GAS BOY 50 CC SAMMANSTÄLLD AV: KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON.

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: TWS PREO SAMMANSTÄLLD AV:

SVENSK HANDBOK FÖR: TWS PREO SAMMANSTÄLLD AV: SVENSK HANDBOK FÖR: TWS PREO SAMMANSTÄLLD AV: KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON. ÄGARUPPGIFTER:

Läs mer

Viarelli Monztro Användarmanual/Servicebok - Värdehandling

Viarelli Monztro Användarmanual/Servicebok - Värdehandling SE Viarelli Monztro Användarmanual/Servicebok - Värdehandling V.1702 GRATTIS! Du har precis införskaffat en Viarelli-moped och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli hoppas du ska

Läs mer

VIARELLI GT1e ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGANVISNING V.1802 EURO IV

VIARELLI GT1e ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGANVISNING V.1802 EURO IV SE VIARELLI GT1e ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGANVISNING EURO IV V.1802 GRATTIS! Du har precis införskaffat en Viarelli GT1e och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli hoppas du ska blir

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG EXCEED

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG EXCEED SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG EXCEED SAMMANSTÄLLD AV: 2003/04 KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON.

Läs mer

& SÄKERHETSÅTGÄRDER innan du använder detta fordon, läs denna bruksanvisning noggrant för att bekanta dig med hur golfcruisern fungerar.

& SÄKERHETSÅTGÄRDER innan du använder detta fordon, läs denna bruksanvisning noggrant för att bekanta dig med hur golfcruisern fungerar. Använd endast originaldeiar och återförsäljare för deiar och service. Goif Cruiser WMt QÉ?SGöOG};2Oa INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Säkerhetsåtgärder 1 Säker körning...,.,, 2 Tekniska specifikationer. 3 Teknisk

Läs mer

MGB Delivery. Bruksanvisning

MGB Delivery. Bruksanvisning MGB Delivery Bruksanvisning Förord Tack för att du har köpt en MGB Delivery Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda din El-flakmoped.. Det kommer hjälpa dig att få maximal glädje av

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL INNEHÅLL Diagram delar 2 Användning och säkerhet 3 1. Laddningsinformation 3 2. Innan du cyklar 3 3. Börja cykla 3 4. Cykla 3 5. Stanna och parkera 3 6. Lossa batteriet från

Läs mer

Viarelli Retro. Användarmanual/Servicebok - Värdehandling

Viarelli Retro. Användarmanual/Servicebok - Värdehandling SE Viarelli Retro Användarmanual/Servicebok - Värdehandling GRATTIS! Du har precis införskaffat en Viarelli-moped och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli hoppas du ska blir riktigt

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: TWS Supersport SAMMANSTÄLLD AV:

SVENSK HANDBOK FÖR: TWS Supersport SAMMANSTÄLLD AV: SVENSK HANDBOK FÖR: TWS Supersport SAMMANSTÄLLD AV: 2007 KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON.

Läs mer

Användarmanual. Baotian Retro 50cc

Användarmanual. Baotian Retro 50cc Användarmanual Baotian Retro 50cc Innehållsförteckning Inledning...2 Säkerhet...3 Namn på scooterns delar...5 Kontrollsystem...6 Kickstart...8 Bränsletank...9 Bränsle och motorolja...9 Inspektion före

Läs mer

Monteringsanvisning Baotian Classic

Monteringsanvisning Baotian Classic Sidan 1 av 7 Monteringsanvisning Baotian Classic 1 Start...2 2 Montering av centralstöd...2 3 Montering av styre...3 3.1 Koppla ihop elkablarna...3 4 Montering och syresättning av batteriet...3 5 Framdäck...4

Läs mer

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se Gyroway X-7 En självbalanserande scooter Användarmanual www.gyroway.se 1 Innehåll 1. Introduktion......2 2. Modell.....3 3. Produktspecifikation 3 4. Produktfakta 4 4.1 Styre... 4 4.2 Kontrollpanel...5

Läs mer

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning Thunderbird Storm Thunderbird Storm Innehållsförteckning Inledning.................................................................... Introduktion Säkerheten främst................................................

Läs mer

Bruksanvisning. Hjulgående grästrimmer Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Hjulgående grästrimmer Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Hjulgående grästrimmer Art. 90 44 732 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Hjulgående grästrimmer. Artikelnummer: 9044732 Beskrivning:

Läs mer

REGELBUNDEN SKÖTSEL OCH JUSTERING

REGELBUNDEN SKÖTSEL OCH JUSTERING Tabell för regelbunden skötsel och smörjning TIPS De årliga kontrollerna måste genomföras varje år, utom då en kilometerbaserad skötsel, eller för UK, en milebaserad skötsel, genomförs i stället. Från

Läs mer

VIARELLI VENICE ELEKTRISK KLASS 1

VIARELLI VENICE ELEKTRISK KLASS 1 SE VIARELLI VENICE ELEKTRISK KLASS 1 ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSSANVISNING EURO IV V.1801 Grattis! Du har precis införskaffat en Viarelli moped och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli

Läs mer

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning Introduktion INTRODUKTION Denna instruktionsbok innehåller information om motorcykelmodellen Triumph Rocket III Touring. Förvara alltid instruktionsboken tillsammans med motorcykeln så att du alltid har

Läs mer

Säkerhetskontroll. - Checklistan med instruktioner

Säkerhetskontroll. - Checklistan med instruktioner Säkerhetskontroll - Checklistan med instruktioner Nedan följer en komplett säkerhetskontroll men oroa dig inte. Det är mycket sällan en hel säkerhetskontroll behöver göras på uppkörning. Vanligast är att

Läs mer

VIARELLI GT1e ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGANVISNING V.1803 EURO IV

VIARELLI GT1e ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGANVISNING V.1803 EURO IV SE VIARELLI GT1e ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGANVISNING EURO IV V.1803 ANVÄNDARMANUAL Grattis Du har precis införskaffat en Viarelli GT1e och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli hoppas

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

VIARELLI VENICE ELEKTRSIK KLASS 1

VIARELLI VENICE ELEKTRSIK KLASS 1 SE VIARELLI VENICE ELEKTRSIK KLASS 1 ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSSANVISNING EURO IV V.1801 GRATTIS! Du har precis införskaffat en Viarelli moped och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli

Läs mer

Viarelli GT1. Användarmanual/Servicebok/ Monteringsanvisningar/Värdehandling V.1801 EURO IV

Viarelli GT1. Användarmanual/Servicebok/ Monteringsanvisningar/Värdehandling V.1801 EURO IV SE Viarelli GT1 Användarmanual/Servicebok/ Monteringsanvisningar/Värdehandling EURO IV V.1801 GRATTIS! Du har precis införskaffat en Viarelli-moped och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi

Läs mer

Bruksanvisning. Betesputsare/gräsklippare Art.:

Bruksanvisning. Betesputsare/gräsklippare Art.: Bruksanvisning Betesputsare/gräsklippare Art.: 90 36 773 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

Bäste ägare! AVAND ENDAST ORIGINAL RESERVDELAR YOUR QUALITY-GUARANTY

Bäste ägare! AVAND ENDAST ORIGINAL RESERVDELAR YOUR QUALITY-GUARANTY Aragon125_schwedisch 27.02.2008 7:54 Uhr Seite 1 Bäste ägare! Tack för att du valt en CPI-produkt! Innan du tar din moped i bruk, ber vi dig att studera denna handbok noga. Den innehåller mycket information

Läs mer

Plattvibrator Typ PL20

Plattvibrator Typ PL20 Bruksanvisning Art. 9049036 Plattvibrator Typ PL20 Bruksanvisning Plattvibrator PL20 Art. 9049036 Beskrivning: Bensindriven plattvibrator som används till att vibrera jord, grus eller sand vid olika anläggningsarbeten,

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

VIARELLI VENICE ELEKTRSIK KLASS 1

VIARELLI VENICE ELEKTRSIK KLASS 1 SE VIARELLI VENICE ELEKTRSIK KLASS 1 ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSSANVISNING EURO IV V.1802 ANVÄNDARMANUAL Grattis Du har precis införskaffat en Viarelli moped och vi tackar dig för förtroendet du har visat

Läs mer

GCV160 GCV190 INSTRUKTIONSBOK SERIENUMMER OCH MOTORTYP. American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020

GCV160 GCV190 INSTRUKTIONSBOK SERIENUMMER OCH MOTORTYP. American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020 GCV160 GCV190 SERIENUMMER OCH MOTORTYP INSTRUKTIONSBOK American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020 1 Denna instruktionsbok beskriver användandet och underhållet av Din motor, GCV160

Läs mer

Instruktionsbok Envimove

Instruktionsbok Envimove Instruktionsbok Envimove Grattis till ditt köp av en kvalitetsprodukt från Cykelimport!.. C Y K E L I M P O R T Cykelimport, Norra Storgatan 110, 573 34 Tranås Plusgiro: 519972-4, Bankgiro 430-2261 Telefon:

Läs mer

SVENSK HANDBOK. HYOSUNG GV 650 Aguila

SVENSK HANDBOK. HYOSUNG GV 650 Aguila SVENSK HANDBOK HYOSUNG GV 650 Aguila SAMMANSTÄLLD AV: KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON.

Läs mer

Ägare: Adress: Post nummer: Ort: Modell: Chassie nummer: Reg, nummer: Färg nr. Leverantör: STÄMPEL. Datum: Datum:

Ägare: Adress: Post nummer: Ort: Modell: Chassie nummer: Reg, nummer: Färg nr. Leverantör: STÄMPEL. Datum: Datum: POWERED BY YANMAR Ägare: Adress: Post nummer: Ort: Modell: Chassie nummer: Reg, nummer: Färg nr. Datum: Leverantör: STÄMPEL Datum: IDENTITET FABRIKS UPPGIFTER. LOKALISERAD PÅ DEN HÖGRA FRÄMRE DÖRR- STOLPEN.

Läs mer

Bruksanvisning. Linhai 400 T3. Art

Bruksanvisning. Linhai 400 T3. Art Bruksanvisning Art. 9044945 Linhai 400 T3 Linhai 400 T3 - Varenr. 9044945 Beskrivning: Vattenkyld ATV med en 352 ccm-motor, en cylinder, CVT, fyrhjulsdrift, hög och låg växel samt back. Fyrhjulingen är

Läs mer

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt.

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt. Forever EL26 Montering: Det som behövs i verktyg är följande: Insex nycklar i 4 olika storlekar Fast 15 nyckel Skiftnyckel Sax Öppna kartongen och lyft ur cykeln. Ta bort alla skydd och klipp loss styre,

Läs mer

ATV WHERE EVER YOU ARE

ATV WHERE EVER YOU ARE ATV WHERE EVER YOU ARE 1 dinli WHERE E Centhor 800 cc Centhor 700 cc Lig 450 2 VER YOU ARE htning cc thunder 350 cc cobia 50 cc 3 Centhor 800 cc Vägregistrerad, får framföras med A- eller B-körkort Tekniska

Läs mer

X-PRO FATBOY ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGANVISNING

X-PRO FATBOY ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGANVISNING SE X-PRO FATBOY ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGANVISNING V.1801 GRATTIS! Du har precis införskaffat en X-PRO FATBOY och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli hoppas du ska blir riktigt

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: MOTORTEK 175 STREET

SVENSK HANDBOK FÖR: MOTORTEK 175 STREET SVENSK HANDBOK FÖR: MOTORTEK 175 STREET SAMMANSTÄLLD AV: KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON.

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG COMET 125 & 250

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG COMET 125 & 250 SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG COMET 125 & 250 SAMMANSTÄLLD AV: KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON.

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG KARION

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG KARION SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG KARION SAMMANSTÄLLD AV: KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON. ÄGARUPPGIFTER:

Läs mer

IDENTIFIERING AV FORDONET

IDENTIFIERING AV FORDONET ANVÄNDARMANUAL IDENTIFIERING AV FORDONET Fyll i informationen nedan. Det är information som är bra att ha när du ska beställa reservdelar från auktoriserade återförsäljare samt som referens ifall fordonet

Läs mer

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning Introduktion INTRODUKTION Denna instruktionsbok innehåller information om motorcykelmodellerna Triumph Bonneville, Bonneville SE, Bonneville T100 inklusive Steve McQueen Edition, Bonneville 110 th Edition,

Läs mer

Användarmanual. Baotian Retro 50cc

Användarmanual. Baotian Retro 50cc Användarmanual Baotian Retro 50cc Inledning rattis till din nya Baotian Retro. Vi hoppas att du kommer att få mycket nöje med din scooter. Den här manualen innehåller information om funktion, teknisk info

Läs mer

Bäste ägare! ANVÄND ENDAST ORIGINAL RESERVDELAR YOUR QUALITY-GUARANTY. Tack för att du valt en CPI-produkt!

Bäste ägare! ANVÄND ENDAST ORIGINAL RESERVDELAR YOUR QUALITY-GUARANTY. Tack för att du valt en CPI-produkt! GTR2008schwedisch 27.02.2008 7:40 Uhr Seite 1 Bäste ägare! Tack för att du valt en CPI-produkt! Innan du tar din moped i bruk, ber vi dig att studera denna handbok noga. Den innehåller mycket information

Läs mer

Bruksanvisning. Dimspruta 41,5 CC Ryggburen. Art

Bruksanvisning. Dimspruta 41,5 CC Ryggburen. Art Bruksanvisning Art. 9029026 Dimspruta 41,5 CC Ryggburen Dimspruta- Art. 9029026 Beskrivning: 41,5 CC, ryggburen dimspruta. Användningsområden: Dimmsprutan kan blåsa både pulver och vätskor. Det enda som

Läs mer

Bruksanvisning. Sopmaskin, 60 cm 6,5 Hk, BS bensinmotor Art.: &

Bruksanvisning. Sopmaskin, 60 cm 6,5 Hk, BS bensinmotor Art.: & Bruksanvisning Sopmaskin, 60 cm 6,5 Hk, BS bensinmotor Art.: 90 37 121 & 90 39 263 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG WOW 100 (TE100) & WOW 90 (TE90)

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG WOW 100 (TE100) & WOW 90 (TE90) SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG WOW 100 (TE100) & WOW 90 (TE90) KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON.

Läs mer

JIANSHE 400 Mountain Lion 4WD

JIANSHE 400 Mountain Lion 4WD SVENSK HANDBOK FÖR: JIANSHE 400 Mountain Lion 4WD SAMMANSTÄLLD AV: ÄGARUPPGIFTER: ÄGARE: ÅTERFÖRSÄLJARE: STÄMPEL ADRESS: DATUM: POSTNUMMER: TYP: 4WD ORT: ÅRSMODELL: TELEFON: REGISTRERINGSNUMMER: TERRÄNG

Läs mer

Användarbok. Briv Balance Scooter

Användarbok. Briv Balance Scooter Användarbok Briv Balance Scooter Tack för att du valde Smart Balance Scooter från BRIV! Innan du åker på din Smart Balance Scooter första gången, läs noga igenom hela användarhandboken! Kom ihåg att, varje

Läs mer

Handbok. MG 10 IH/AE Art. nr

Handbok. MG 10 IH/AE Art. nr Handbok MG 10 IH/AE Art. nr 9402160 Teknisk data Generator Effekt 3-fas kw 8 Effekt 1-fas kw 3,2 Frekvens Hz 50 Effektfaktor Cos 0,8 Isolationsklass F Skyddsklass IP 23 Motor Motor Honda GX 620 K1 Antal

Läs mer