INSTRUKTIONSBOK SYM Fiddle Four stroke power by SYMTECH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTRUKTIONSBOK SYM Fiddle Four stroke power by SYMTECH"

Transkript

1 INSTRUKTIONSBOK SYM Fiddle Four stroke power by SYMTECH 1

2 Garage 24 är stolta att få förtroendet att leverera en kvalitets produkt från SYM. Meningen med denna publikation är att upplysa den nya ägare om produkten samt ge en upplysning hur en SYM ska skötas. Vi vill upplysa om att en rätt skött SYM kommer att ge ägaren problemlösa mil. Det är viktigt att service samt vård av din SYM efterlevs. Misskötsel leder till ett kostsamt och tråkigt ägande av en mycket fin produkt. Denna Instruktionsbok ska följa med vid leverans, det gäller även vid ägarbyte. Det är viktigt att instruktionsboken är rätt ifylld av den auktoriserade verkstaden. Medtag därför alltid din instruktionsbok när service utföres. Läs även igenom instruktionerna i före det att mopeden tas i bruk. Vid eventuell garantireparation ska en rätt ifylld instruktionsbok uppvisas. Endast original SYM delar får monteras på mopeden under garantitiden. Ingen service = ingen garanti. Observera, slitdelar ersätts inte av garanti. Detta inkluderar däck, kedjor, drev, bromsklossar, bromskivor, utsliten klädsel, koppling, glödlampor; filter. Om modifiering utförs på SYM typ prestanda höjning, försvinner den av leverantören stipulerad garantin som gäller under 24 månader*. *Se bifogad garanti bilaga. Registreringsnummer:... Ramnummer:... Återförsäljare:.. 2

3 1. REGLAGEPLACERING FÖRE KÖRNING REGLER FÖR SÄKER KÖRNING ANVÄND ORIGINALDELAR HANDHAVANDE AV SCOOTERN...6 INSTRUMENTPANELEN...6 TÄNDNINGSLÅSETS FUNKTIONER...7 ANVÄNDANDE AV KNAPPAR...8 FÖRVARINGSBOX...9 STÖLDSKYDDSBRYTARE...9 HJÄLMKROK...10 TANKLOCK...10 BROMSAR...10 Motorbroms VIKTIGT ATT KÄNNA TILL VID START AV MOTORN ATT KÖRA IVÄG...11 GASHANDTAGET INSPEKTION FÖRE KÖRNING...12 INSPEKTION OCH PÅFYLLNING AV OLJA...12 Rengöring av oljefilter BRÄNSLEMÄTAREN...12 TRANSMISSIONSOLJA INSPEKTION OCH BYTE...13 INSPEKTION OCH JUSTERING AV BROMSAR...13 SKIVBROMSENS INSPEKTION...14 Kontroll av bromsbelägg...14 Kontroll av bromsvätskenivå...14 Påfyllning av bromsvätska...14 JUSTERING AV GASHANDTAG...15 KONTROLL OCH UNDERHÅLL AV BATTERI...15 Rengöring av batteripoler...15 DÄCKINSPEKTION...15 KONTROLL OCH BYTE AV SÄKRINGAR...16 KONTROLL AV BLINKERS OCH SIGNAL...16 KONTROLL AV FRAM- OCH BAKLJUS...16 KONTROLL AV BROMSLJUS...16 KONTROLL AV TÄNDSTIFT...16 KONTROLL AV LUFTRENARE FELSÖKNING OM MOTORN INTE STARTAR REKOMMENDERAT BRÄNSLE TRANSMISSIONSOLJA SERVICESCHEMA TEKNISK SPECIFIKATION ELSCHEMA SERVICEPROTOKOLL

4 1. REGLAGEPLACERING Bakbroms Blinkers Hel-/halvljus/ Öppningsknapp förvaringsbox/ Blinkersreglage/ Signalknapp Hjälmkrok Förvaringsbox Framljus / Positionsljus Luftfilter Sidostöd Centralstöd Kickpedal Tanklock Ljus-/startknapp Stöldskyddsbrytare Frambroms Bakljus Blinkers Tändning Säkringar /CDI & batteri Avgasrör Oljenivåmätare 4

5 2. FÖRE KÖRNING Läs noga igenom instruktionsboken. Rätt skötsel och underhåll är av avgörande betydelse för problemfri körning och bästa möjliga prestanda. För att få ut det mesta möjliga av din scooter är det viktigt att du lämnar in den för service hos en auktoriserad SYM återförsäljare, först efter 300 km och sedan enligt serviceschema. 3. REGLER FÖR SÄKER KÖRNING Kör försiktigt I början och tänk på att efterhand som man känner sig säkrare avtar koncentrationen och olyckan kan lätt vara framme. Använd alltid hjälm i rätt storlek, väl fastsatt. Ha inte för stora kläder som kan trassla in sig i reglagen och dylikt. Håll i styret med båda händerna! Sitt mitt på sitsen, sitter du långt bak minskar tyngden på framhjulet vilket gör styrningen instabil och osäker. Din scooter kan bli instabil om du kör på dåliga vägar, var försiktig och anpassa farten efter väglaget. Kör aldrig med för hög hastighet! Max 45Km/t REKOMMENDATION: När din scooter är ny rekommenderar vi dig att ta det lite lugnt för att maximera din scooters prestanda och livslängd. Inkörningsperioden för motorn är en månad och/eller de första 100 km. Under denna period bör du inte göra snabba accelerationer. 4. ANVÄND ORIGINALDELAR Använd alltid SYM Originaldelar för att upprätthålla din scooters driftsäkerhet och livslängd. OBS: Ingen service = Ingen garanti 5

6 5. HANDHAVANDE AV SCOOTERN INSTRUMENTPANELEN Hastighetsmätare Blinkersindikator Helljusindikator Blinkersindikator Bränslemätare Vägmätare Hastighetsmätare Visar körhastighet. Vägmätare Visar totala antal kilometer som körts. Helljusindikator Lyser när helljuset är tänt Blinkersindikator Höger och vänster blinkersindikator blinkar beronde på vilket håll man blinkar åt. Bränslemätare: Visar hur mycket bränsle som finns kvar i tanken. Observera att när tändningen är avstängd ger ej bränslemätaren något utslag. VARNING: Använd ej bensin, thinner eller andra lösningsmedel för att rengöra instrumentpanel och dyl. 6

7 TÄNDNINGSLÅSETS FUNKTIONER ON positionen: Motorn kan startas i denna position. Tändningsnyckeln kan inte tas ur låset. OFF positionen: Motorn stängs av och kan inte startas i denna position. Tändningsnyckeln kan tas ur låset. Styrlås Vrid styret maximalt till vänster och tryck ner nyckeln och vrid lätt åt vänster till lock positionen. I detta läge är styret låst och nyckeln kan tas bort. För att låsa upp vrid nyckeln från lock -positionen till Öppna tanklocket Att öppnasätt i tändningsnyckeln i tändningslåset och vrid till vänster. Att låsastäng tanklocket och det låses automatiskt. 7

8 ANVÄNDANDE AV KNAPPAR Hel-/halvljus omkopplare Ljustuta Ljusströmbrytare Blinkers Signalhorn Elektrisk startknapp Ljusströmbrytare OBS! Motorn måste vara igång för att ljuset skall fungera, d.v.s. man behöver strömbrytaren. Allt ljus slocknar när man stänger av med nyckeln. ej stänga av I denna position fungerar framljus, bakljus och instrumentbelysning (när motorn är igång) I denna position fungerar parkeringsljus, bakljus och instrumentbelysning. I denna position är allt ljus avstängt. Elektrisk startknapp Detta är knappen för att starta med elstarten. När tändningsnyckeln vrids till och något av bromshandtagen hålls in går det att starta scootern. (Det är en säkerhetsåtgärd att bromsen hålls in vid start.) VARNING: Släpp knappen omedelbart efter att motorn startat. Tryck ej in knappen när motorn är igång. Stäng av ljuset med ljusströmbrytaren vid start i kall väderlek. Det går tyngre att starta motorn om ljuset är på. Hel-/halvljusomkopplare Detta är omkopplaren för att växla mellan hel- och halvljus. Detta är för helljus Detta är halvljus, (Använd halvljus vid körning i stad och alltid vid möte av annat fordon. 8

9 Sadellås Seat open switch Tryck in denna knapp när tändningen står på ON så öppnas sätet. Signalhorn Tryck in denna knapp när tändningen står i ON positionen för att använda signalhornet. Blinkers Blinkers används vid höger eller vänster sväng samt om man byter fil vid körning. Vid sväng till vänster. Vid sväng till höger. FÖRVARINGSBOX Denna box är placerad under sadeln. Maximal lastkapacitet: 5kg. Förvara inte värdesaker i boxen. Var försäkrad om att sadeln gått i lås efter användandet Ta ur fuktkänsliga saker vid tvättning av scootern Det kan bli ganska varmt i boxen, så undvik att förvara känsliga saker här. Förvaringsbox STÖLDSKYDDSBRYTARE Denna knapp sitter i förvaringsboxen under sätet. ON positionen: I detta läget är motorn låst och kan inte startas. OFF positionen:i detta läge kan motorn startas. Stöldskyddsbrytare 9

10 HJÄLMKROK För att hänga hjälmen på när scootern är parkerad. (Endast fram på Fiddle 50) Hjälmkrok TANKLOCK 1.Sätt i nyckeln i tändningslåset och öppna förvaringsboxen. Vrid därefter tanklocket åt vänster för att ta bort det. 2. Var försiktig så du inte överfyller tanken. 3. När märket på tanklocket är mitt emot märket på ramen vrid tanklocket åt höger för att skruva fast det. Stäng därefter förvaringsboxen. VARNING: Centralstödet ska användas vid tankning och motorn ska vara avstängd. Det får inte förekomma någon form av eld i närheten vid tankning. Överfyll inte tanken. Då kan det komma ut bensin som kan orsaka skador på lacken och även orsaka brand. Försäkra dig om att tanklocket är ordentligt stängt efter tankning. BROMSAR Undvik onödig plötslig inbromsning. Använd fram- och bakbromsar samtidigt vid inbromsning. Undvik sammanhängande bromsning längre perioder i branta backar eftersom detta kan orsaka överhettade bromsar och sämre bromsverkan som följd. Vid halka ska man vara försiktig med frambromsen och använda bakbromsen lite mer. Sakta ner och bromsa tidigare vid regn och halka. Motorbroms Släpp gasen för att använda motorbromsen. Det kan vara nödvändigt att använda både motorbroms och handbroms när du kör nerför en lång och brant backe. Frambroms Bakbroms 10

11 6. VIKTIGT ATT KÄNNA TILL VID START AV MOTORN 1. Vrid tändningsnyckeln till ON positionen. Håll in bakbromsen. 2. Gasa 3 ggr på gas handtaget, släpp gasen, tryck in startknappen samtidigt som du håller in bakbromsen. 1/8 1/4 VARNING: För att undvika skador på startmotorn, använd ej startmotorn mer än 15 sekunder i sträck. Det är svårare att starta om scootern ej använts på en längre tid eller efter att man haft slut på bränslet. Det är viktigt att ej ge gas vid sådana tillfällen och att alternera med att använda kickstarten. Det kan vara nödvändigt att låta motorn gå någon minut innan avfärd vid kall väderlek. Kör ALDRIG inomhus i oventilerade utrymmen. Avgaserna är MYCKET giftiga. Att starta med kicken Tryck ner kicken kraftigt med foten utan att vrida på gashandtaget. Om scootern är svår att starta när det t ex. är kallt ute, vrid gashandtaget 4 varv. Kicka Vrid tillbaka kicken efter att motorn startat. 7. ATT KÖRA IVÄG Slå på blinkers innan du kör iväg och se till att det inte kommer något fordon bakifrån. GASHANDTAGET Fartminskning Fartökning 11

12 8. INSPEKTION FÖRE KÖRNING INSPEKTION OCH PÅFYLLNING AV OLJA INSPEKTION: 1. Ta bort oljestickan efter att motorn har varit avstängd i minst 3 ~ 5 minuter. Torka av oljestickan och sätt tillbaka den utan att vrida den. 2. Ta bort oljestickan och kontrollera att oljenivån är mellan den övre och nedre markeringen. Fyll på olja till den övre nivån om oljenivån är under den nedre markeringen. Överfyll inte! Motorn kan ta skada av för mycket olja. (Kontrollera cylinder, vevhus etc så att det inte läcker olja.) OLJEBYTE: Byt olja efter de första 300 km och byt därefter motorolja var 1000 km. Kontrollera oljenivån var 500 km för att upprätthålla motorns maximala prestanda. Fyll på olja till den övre nivån om det är otillräckligt med olja. Motorolja: Använd en helsyntetisk olja. Vid användning av billig motorolja gäller ej garantin. Oljevolym: 0.80 liter (0.70 liter vid oljebyte), Övre nivå Undre nivå Rengöring av oljefilter. Skruva loss muttern och plocka ur filtret. Blås rent filtret med högtrycksluft. Oljefilter Mutter BRÄNSLEMÄTAREN För att bränslemätaren ska fungera måste tändningslåset vara i "ON"-positionen. Det är ej nödvändigt att motorn är igång. Denna scooters motor är konstruerad för blyfri bensin 98 oktan. Centralstödet ska användas vid tankning och motorn ska vara avstängd. Det får inte förekomma någon form av eld i närheten vid tankning. Överfyll inte tanken. Då kan det komma ut bensin som kan orsaka skador på lacken och även orsaka brand. Var säker på att tanklocket är ordentligt stängt efter tankning. 12

13 TRANSMISSIONSOLJA INSPEKTION OCH BYTE INSPEKTION: Ställ scootern på centralstödet på plan mark, vänta minst 3-5 minuter efter körning. Ta bort avtappningspluggen och kontrollera att det finns olja upp till kanten på hålet. Fyll annars på olja (typ se nedan). OLJEBYTE: Ställ scootern på centralstödet på plan mark, vänta minst 3-5 minuter efter körning. Ta bort avtappningspluggen och låt oljan rinna ut. Ett tips är att se till att byta oljan när scootern är varm eller låt oljan rinna ut under en hel natt. Den är mycket "tjock" och "rinner" sakta och det är bra att få ut så mycket som möjligt för det är en liten mängd. Återmontera avtappningspluggen. Ta bort pluggen för oljenivå/påfyllning, fyll på olja ml. Rekommendation SAE 80W-90 Hypoid olja. INSPEKTION OCH JUSTERING AV BROMSAR INSPEKTION(Det fria spelet på handtagen måste kontrolleras när motorn är avstängd.) Det fria spelet på fram- och bakbromsarna ska vara ca 10~20mm. 10~20 mm JUSTERING: Bromstrumma Urtaget i justermuttern ska passas in i pinnen. Se bild. Justermutter Pinne För att minska det fria spelet För att öka det fria spelet Justerskruv Trumbroms bakhjul Vrid på justermuttern för att ändra det fria spelet. Vrid åt vänster för att öka och höger för att minska det fria spelet. 13

14 SKIVBROMSENS INSPEKTION Inspektera ev. läckage vid hydraulslangar och anslutningar. Om läckage finns lämna in maskinen till auktoriserad verkstad. Kontroll av bromsbelägg Inspektera bromsen bakifrån cylindern. Beläggen bör bytas innan slitagemarkeringen försvinner Kontroll av bromsvätskenivå Ställ scootern på slät mark och kontrollera så att vätskenivån inte är under LOWER märket. Rekommenderad bromsvätska: DOT 3. Bromsbelägg med slitagemarkering Bromscylinder Bromsskiva Påfyllning av bromsvätska 1. Skruva loss skruvarna och ta bort huvudcylinderlocket. 2. Torka ren behållaren och var försiktig så att det inte trillar ner smuts i behållaren. 3. Ta bort packningen. 4. Fyll på bromsvätska till den övre nivån. 5. Montera tillbaka packningen och huvudcylinderlocket. 6. Var noga med vilket håll packningen ska sitta på och se till att det inte kommer smuts I behållaren. 7. Skruva fast locket. Skruvar Huvudcylinderlock Packning Övre nivå Bromsvätska 14

15 JUSTERING AV GASHANDTAG 1. Korrekt justerat gashandtag har ett fritt spel på 2~6mm. 2. Lossa låsmuttern först, skruva på justermuttern för att justera. 3. Dra åt låsmuttern ordentligt när du är klar. 2~6 mm Justermutter Låsmutter KONTROLL OCH UNDERHÅLL AV BATTERI SYM har underhållsfria batterier (gelétyp). Dessa skall ej kontrolleras eller efterfyllas. Det går naturligtvis att ladda dem med extern laddare. Dock måste en mindre laddare (mc/moped laddare) användas ca 1A. Rengöring av batteripoler Minus Ta bort batteriet och rengör polerna om de är oxiderade. Förfarande vid Plus demontering av batteri: Vrid av tändningslåset "OFF", ta bort pluskabeln först och sedan minuskabeln. Vid montering gör tvärt om. Plus först och minus sist. DÄCKINSPEKTION Däcken skall alltid inspekteras med motorn avstängd. Om däcken ser ut att ha för lite luft, kontrollera med en tryckmätare. Däckstryck FRAM: 2 kg BAK 2,25 kg VAR GOD SE TEKNISK SPECIFIKATION FÖR KORREKT LUFTTRYCK. 15

16 KONTROLL OCH BYTE AV SÄKRINGAR Stäng av tändningen och kontrollera om säkringarna är hela. Byt ut den trasiga säkringen med ny som har samma färg och amperebetäckning (7A). Öppna förvaringsboxen så sitter säkringscentralen nära lampan. Ta bort locket på säkringscentralen och dra ut en säkring för att kontrollera om den är hel. Säkringar måste sitta fast ordentligt i säkringskontakten. Glappande säkringar kan resultera i överhettning och skada. Använd endast delar med rätt specifikation när du byter ut elektriska komponenter som t ex glödlampor. Om du använder delar som inte har rätt specifikation vid utbyte, kan det medföra att säkringen går sönder och att batteriet överladdas. Undvik att spruta vatten direkt på eller runt om säkringsboxen vid tvättning av scootern. Ta din scooter till din återförsäljare för en kontroll, om en säkring går sönder av okända orsaker. Ta bort Ersätta Tryck i uppifrån Kabel Säkringskontakter KONTROLL AV BLINKERS OCH SIGNAL Vrid tändningsnyckeln till position "ON". Dra blinkersknappen åt båda hållen och kontrollera att den blinkar både bak och fram samt att det hörs ett tickande ljud. Tryck på signalknappen för kontroll av funktion. VARNING: Man måste använda rätt typ av glödlampa för att det ska blinka. KONTROLL AV FRAM- OCH BAKLJUS Starta motorn och slå på ljuset. Inspektera så att alla lampor lyser samt att ljusstyrkan verkar normal. På tomgång ska ljuset vara något svagare och en aning flimrande. KONTROLL AV BROMSLJUS Slå på tändningen och håll in ett bromshandtag i taget för att se att bromsljuset fungerar. KONTROLL AV TÄNDSTIFT Lossa tändhatten. Använd den medföljande tändstiftsnyckeln. ("Normal" gänga, lossas motsols.) Elektrodavståndet skall vara 0,6 0,7 mm. Använd rätt typ av tändstift (se teknisk specifikation) 0.6~0.7 mm Skruvar KONTROLL AV LUFTRENARE 1. Skruva loss locket på luftrenaren. 2. Kontrollera om filtret är smutsigt. 3. Ta ut filtret och använd tryckluft för att rengöra det. Tvätta inte pappersfiltret med någon vätska. (Se serviceschemat.) Luftrenare 16

17 9. FELSÖKNING OM MOTORN INTE STARTAR För bakhjul För framhjul (1). Är tändningsnyckeln i läge? (2). Finns det tillräckligt med bensin i tanken? (3). Hålls något av bromshandtagen in samtidigt som startmotorn används? Blinkersomkopplare Signalknapp (4). Vrider du på gashandtaget samtidigt som du trycker på strartknappen? (5). Vrid tändningsnyckeln till, och tryck in signalknappen, om signalhornet inte fungerar kan det vara fel på en säkring. (6) Är stöldskyddsbrytaren i position OFFeller OBS: ON= Aktiverat stöldskydds läge 10. REKOMMENDERAT BRÄNSLE Denna scooter är konstruerad för att köras på blyfri 98 oktanig bensin. 11. TRANSMISSIONSOLJA Rekommenderad transmissionsolja: HYPOID OIL (SAE 80W90). 17

18 12. SERVICESCHEMA Servicekilometer 300KM Varje 1000KM Varje 3000KM Varje 6000KM Varje 12000KM Serviceintervall NY 1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 år 1 Luftfilter K R B(papper) B(sponge) 2 Luftrenare K 3 Oljefilter (Screen) R R 4 Motorolja B K Byte varje 3000KM 5 Däcktryck K K 6 Batteri K K 7 Tändstift K K B 8 Förgasare (tomgång) K K 9 Styrlager och handtag K K 10 Kontroll av läckage transmission K K 11 Kontroll av läckage vevhus K K 12 Transmissionsolja B Byte varje 5000KM 13 Drivrem/rulle K B 14 Bränsletank/slangar K K 15 Gaswire justering K K 16 Motorbultar spänna K K 17 Cylindertopp, cylinder och kolv K 18 Avgassystem K 19 Kamkedja/tändning K K 20 Ventilspel K K 21 Stötdämpare K K 22 Fram-/bakhjulsupphängning K K 23 Central-/sidostöd K K/S 24 Vevhusventilation (PCV) K K 25 Koppling K 26 Bromsmekanism/bromsklossar K K 27 Kontroll av bultar ev. spänna K K FörkortningarK ~ Kontroll, rengöring och justering B ~ Byte R ~ Rengöring (byte vid behov) S ~ Smörjning Service på auktoriserad verkstad skall utföras minst en gång per år oavsett körsträcka. 18

19 13. TEKNISK SPECIFIKATION Modell Specifikation Fiddle Längd 1870mm Bredd 695mm Höjd 1150mm Hjulbas 1320mm Torr vikt 99kg Motortyp 4-takt Bränsle Blyfri 98 oktan Kylsystem Luftkyld Cylindervolym 49.5 c.c. Kompression 12,6:1 Max. HP 3,20 kw/8500 rpm Max. vridmoment 2.91 N.m/6500 rpm Start Elektrisk & kick Framstötdämpare Teleskopisk Bakstötdämpare UNIT SWING Koppling Centrifugal typ Transmission CVT Framhjul 110/70-12 Bakhjul 120/70-12 Fälg Aluminum Lufttryck Fram: STD 2.00 kg/cm 2, Bak: STD 2.00kg/cm 2 vid 1 person, 2.25kg/cm 2 vid 2 personer Bromsar fram Skiva (Ø 190 mm) Bromsar bak Trumma (Ø 130 mm) Framljus (hel- och halvljus) HS1 12V 35/35W Bakljus 12V 21W Nummerskyltsbelysning 12V 5W Blinkers 12V 10W Instrumentpanelsbelysning 12V 1.7W Motoroljevolym 0.80 L (0.75 Lvid byte) Transmissionsoljevolym 100 ml (90 ml vid byte) Bränsletankvolym 5.2L Säkringar 10A+ 15A Tändstift A7RC Batterikapacitet 12V 6Ah Luftfilter Pappers typ 19

20 14. ELSCHEMA 20

21 15. SERVICEPROTOKOLL Kontakta Din auktoriserade återförsäljare för service enligt nedanstående serviceschema. Intervaller var km eller en gång per år. OBS! 1:a service vid 300 km. 1:a service 300 km Mätarställning: Datum:. Stämpel av återförsäljare: 2:a service Mätarställning: Datum:. Stämpel av återförsäljare: 3:e service Mätarställning: Datum:. Stämpel av återförsäljare: 4:e service Mätarställning: Datum:. Stämpel av återförsäljare: 5:e service Mätarställning: Datum:. Stämpel av återförsäljare: 6:e service Mätarställning: Datum:. Stämpel av återförsäljare: 7:e service Mätarställning: Datum:. Stämpel av återförsäljare: 8:e service Mätarställning: Datum:. Stämpel av återförsäljare: 9:e service Mätarställning: Datum:. Stämpel av återförsäljare: 10:e service Mätarställning: Datum:. Stämpel av återförsäljare: 11:e service Mätarställning: Datum:. Stämpel av återförsäljare: 12:e service Mätarställning: Datum:. Stämpel av återförsäljare: 21

22 22

23 Anteckningar: 23

24 Generalagent: *Vi reserverar oss felaktigheter i denna publikation, samt ändringar utom vår vetskap. Om osäkerhet finns. Vg Kontakta din Återförsäljare 24