UMEÅ DEN 22 mars. 1.INLEDNING DET HÄR ÄR VILHELM TORBECH. Han är ungefär ett och ett halvt på den här bilden. Och på den här bilden Vad vet han om

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UMEÅ DEN 22 mars. 1.INLEDNING DET HÄR ÄR VILHELM TORBECH. Han är ungefär ett och ett halvt på den här bilden. Och på den här bilden Vad vet han om"

Transkript

1 UMEÅ DEN 22 mars. 1.INLEDNING DET HÄR ÄR VILHELM TORBECH. Han är ungefär ett och ett halvt på den här bilden. Och på den här bilden Vad vet han om Valfrid Palmgrens insats som han redan kommit i kontakt med, eller om att om att 2012 är ett jubileumsår. Han vet inte ens om att samhället har gjort möjligt för honom att gratis få låna böcker eller ladda er en fil och att bla att han kan tacka Valfrid Palmgren för en del. Han skulle möjligen inte dela hennes uppfattning att det inte kan finna bibliotek med lite olika inriktning innehållsmässigt. Avsnitt om framtiden det är Vilhelm och hans generation som vi talar om. Förändringar i vanor sägs gå långsamt. är det så säkert.? Man kan inte säga det generellt, är det inte snarast så att vissa förändringar av vanor går långsamt andra snabbt. Skälet till förändringar i vår tid är naturligtvis det språng som heter digitalisering och som är så allomfattande vad gäller produktion, kommunikation och tillgänglighet och att en del av förändringar går mycket snabbt. Men en del skapar otålighet men går betydligt mer långsamt. Också för möjligheterna ställer etiska och moraliska frågor. Och sådant sådant som kräver Din egen tanke Ditt eget personliga förhållningssätt kräver mer tid att ändra även om tekniken kan lösa något. Exempel: Sen det tredje är sånt vi skulle vi skulle så gärna vilja ändra men det går rent inte rent tekniskt, Neutriner kan inte färdas snabbare än ljuset. Det meddelar kärnforskningsorganisationen Cern i Schweiz sedan nya mätningar gjorts av partiklarnas hastighet. Men det har väl alla sagt vi lever i intressanta tider som sägs vara en kinesisk förbannelse egentligen. Men i det här fallet tycker jag vi gör det. 2 VAD HAR HÄNT DIGITALISERINGEN Det är i alla fall Vilhelms generation som kommer att vara de som läser och som blir framtidens biblioteksutnyttjare. Han tar den vanan med sig. Han är

2 redan i dag van att det finns böcker men också att det finns ett ställa där man kan rusa runt och välja bland en mängd olika böcker och där det finns andra människor. Men kommer det att vara så. Vill vi de, varför vill vi det och vem bestämmer egentligen det. Det fanns en tid när väder och yttre villkor dikterade vad människan skulle göra plus gud. Sen kom andra makter Mamon och furstar och andra makter och system och en del av dem finns kvar än... Idag är i demokratiska länder människans frihetsgrad enorm. Men det finns fortfarande krafter och utveckling som blir styrande och den nya tekniken ger enorma möjligheter men också effekter som vi kanske inte alltid gillar. Finns det nån som inte tycker att Internet och det digitala samhället är en befrielse men som också medför en del problem och sånt som måste anpassas antingen vi vill det eller inte. Idag kan människor i diktaturer twittra och blogga och rapportera, samtidig som deras redskap innebär en enkel match att spåra dem och förfölja dem I Vitryssland där Telia genom sitt ägande av andra medverkar till att säkerhetspolisen genom mobiler kan spåra demonstranter och avslöja dissidenters positioner..finns det nån som inte inser att den digitala tekniken har två huvuden. Möjligheterna till registrering och övervakning i skadlig riktning till förbättra öppenheten och tillgängligheten t o m demokratin till att se röntgenbilder på distans och eller. Vår vardag vill jag påstå har ändrats kanske mer än vi kan tro och för oss handlar det verkligen om att utvinna alla de fördelar som finns men samtidigt bemästra de ickeönskvärda följderna KONSTFORMERNA PÅVERKAS Det känns onekligen lite obehagligt att stå mitt i en fråga praktiskt taget och tala om biblioteken - bland er som kan dåtid och framtid bättre, jag får nöja mig med att peka på förändringar. Få frågor har väl dykt upp från ingenting till något stort och viktigt att diskutera. Vi säger boktempel, mötesplats, folkbildning, kulturhus och vi kan alla argumentera för vår sak. Jag tänkte inte göra det jag tänkte försöka

3 möjligen sprida förvirring mer än klarhet men det kan ju också var någons roll för att ur det töcken jag ser kanske nån annan ser sanningen. En god effekt av digitaliseringen vill jag säga. Och mitt senaste biblioteksbesök i förrgår det var inte proppfullt men ganska många där som frågade efter ljudböcker som ägnade sig åt tidningskopiering av tidningar från 40 talet, tidningsläsning, bokläsande och förstås lånande. 800 besökare per dag och många förfrågningar om e böcker. Man brukar verkligen säga att om man vill se framtiden titta på barnen. Och det är klart att man gör mer än förr därför, att barn intuitivt söker det, de vill ha, digital natives Samtidigt finns de som mycket av kultur och kunskap hos andra generationer som adderad till de ungas förmågor kan göra att 1 plus 1 blir 3 för bägge generationer. Det viktiga är ju bara den harmoniska sammansmältningen av dessa två världar som inte är skilda spår utan ett gemensamt vägsystem men där förståelsen ökar om vi inte sätter oss i hörnorna var och en istället för runt bordet tillsammans. Jag vill påstå att den nya tekniken rätt använd är generationsöverbyggande. Alla områden berörs av digitaliseringen och vad beträffar konsten är det fullständigt solklart att det är positivt inte mints för förnyelse och för tillgängligheten. Men samtidigt reser frågor som faktiskt blir ganska svårlösta. Det kan många gånger kokas ner till ekonomi och vem som ska betala. Det är processer som i grunden rubbas med digital teknik. Ta mobilen den kräver eterutrymme även om varje ny teknik kräver mindre plats. Förut var det försvaret och public service sen kom kommersiella medier sen kom den digitala tekniken och det är ju därför att etern varken är fri eller gratis som PTS beslutar om vem som ska vara där och var och vem som tar betalt för att bygga näten och vem får trafikera näten. Den som först byggt nätet eller den som vill köpa in sig i nätet. Vem får betala för detta, konsumenten naturligtvis. När sen ny tekniker dyker upp som Skype och Viber då ser mobiloperatörerna hur deras affärsmodell börjar naggas i kanten folk ringer gratis och vem tjänar då på Skype? vi som använder den och så Niklas Zennström som sålt it-hajpen Skype två gånger.

4 Sak samma med e tjänster jag jobbar gratis åt banken genom att inte gå dit och vinsten går i chefernas ficka. Och eftersom digital teknik kan användas för att skapa konst och förstärka konstformer sker två saker: konstformerna kan utvecklas men betalningsmodellerna får sig en törn och måste ändras. För konstnärerna ska betalt och den som förmedlar men nätet är ju skapat för att för frihet och ökad tillgänglighet inte mindre tillgänglighet. Här uppstår konflikterna och frustrationerna, som kräver nya gränssnitt och betalningsformer och fortsatt stark offentlig finansiering. Och ansvar inte minst. BOKEN OCH LÄSANDET Så litteraturen och texten och berättandet och läsandet Litteraturen och texten och boken och berättandet då. Aldrig förr har jag i alla falla sett en så bokcentrism Bokbilagor särskilda tidningar för böcker Läsecirkeln efter SR:s romanprisjury har återuppstått och pocket boken säljs trycks och säljs som aldrig förr och våra olika bibliotek fylls till bredden. Barnens Romanpris Priset till Astrid Lindgrens minne DN:s egen bibliotikekarie Vi läser och låt mig slå fast här att för mig är en bok just en bok en bok i sin materiella form även om det sker förändringar. Som väl egentligen började med Xeroxmaskinen som blev enklare att kontrollera och som var en ganska omständlig historia. Nu kan kopieringen ske med special datorprogram som gör att det går fort och lätt och går att kontrollera också mycket lättare Produktionen fortfarande som skriver på maskin paradoxen som ska scannas in som sen ska bli ett digitalt format Trycket naturligtvis lättare med digitaliseringen publiceringstiden kortare Pappret spar man på ska ett antal träd ryka bara för att man vill ha nåt att läsas

5 Och så själva läsningen läsplattorna gör sitt intåg en grupp blir Messias den gruppen syns och hörs och beskrivs men ska inte överskattas det är ingen revolution möjligen en evolution MEN VAD SOM ÄR EN BOK ÄR EN BOK ÄR EN BOK är omtvistat plötslig. Eller är det inte det *Är det en bok för att den är bunden eller är det en bok när det är en e bok och en sk e bok plus. Men då måste man kanske våga tala om att det finns böcker som har hög kvalitet och sådana som har lett begränsat värde för en större allmänhet och eftervärlden och sådana som egentligen bara berör ett fåtal men som ändå idag kan bli en bok till rimliga kostnader. En fil är en fil är en datafil eller en bok eller, en pdf är det en bok och hur ska de som avgör betalningsmodell, skatt och distribution och upphovsrätt egentligen se på det. Och är det rätt att det är de som avgör vad som är en bok? Digitalieringen gör det ganska knepigt. YTTERST HANDLAR DET JU OM BETALNINGSMODELLEN OCH LÄSANDET OCH DET ÄR JU TVÅ SIDOR AV SAMMA SAK nämligen ett innehåll som nån vill betala för och läsa eller nån annan anser att det är ett innehåll som om det läses på ett visst sätt ska beskattas på ett särskilt sätt. Om man börjar med Läsandet: LITTERATURUTREDNINGEN SITTER OCH TÄNKER på läsandet och med fokus på at stimulera och sprida detta och med hjärnforskare och marknadskunniga och litteraturkunniga. Har hittills genererat tre projekt som kulturrådet fått ansvar för som är signifikativa. 1 boklådorna Litteraturutredningen beskriver situationen för de fysiska bokhandlarna som är utsatta för hård konkurrens från internetbokhandeln och tappar försäljning. Bokhandlarna har en betydelsefull roll när det gäller att presentera böcker för människor i det fysiska rummet. Bokhandeln är också en plats där människor samlas för att lyssna på författare och delta i andra aktiviteter kopplade till litteratur och läsning. Det behovet kan inte uppfyllas av nätbokhandlarna. Utredningen pekar också på behovet av exponering utanför storstäderna. Kulturrådet har en miljon kronor att fördela till detta stöd backlist Beslutet gör det möjligt att under en försöksperiod ge bidrag till kvalitetsutgivning av e-böcker från förlagens befintliga katalog av tryckta titlar. Syftet är att stärka och stimulera den inhemska marknaden. 2012

6 kan stöd sökas för planerad utgivning av e-böcker. Förlag kan ansöka om utgivningsstöd för flera titlar i en och samma ansökan. Kulturrådet har en miljon kronor att fördela 2012 för detta stöd. 3 att stödja modeller för samverkan mellan folkbibliotek och studieförbund. Den viktigaste målgruppen är ovana läsare. Målet för utvecklingsarbetet bör vara att finna nya modeller för samarbete och samarbetsprojekten bör vara tillräckligt stora för att ge långsiktig och strukturell betydelse. De bör vara väl dokumenterade för att resultatet ska kunna spridas. VAD VET VI : Och märk väl det är en litteraturutredningen inte en bokutredning. Redan här ser vi förskjutningen, det handlar om läsningen primärt. Kulturrådet vill dessutom se litteratur som en konstform. Vad vet vi om vad som hänt? Vad vet vi om barns och ungas medievanor i stort? Som innebär förändringar för läsningen. Naturligtvis att de nya medier som dykt upp. Men Olle Findahl har forskat i detta och det finns att läsa i Barn och ungas medieanvändning i Internet-världen och utges av Nordicom och är en läsning jag rekommenderar här är bara ett litet axplock: Tv påverkade i början inte de yngres bok-konsumtion, men när kabel och satellitkanaler kom och allt fler barnprogram skapades och inte minst videon gjorde sitt intåg minskade läsandet hos förskolebarnen. Men det påverkade inte läsningen bland skolbarn och ungdomar. Allt enligt Findahl. Sen med Internet är traditionella medier mer använda i åldrarna 9 till 25 år. Men med allt fler medier minskar tv något och nu börjar läsningen minska i åldrarna år, men det är skol och faktaböcker som går ner och inte läsningen av skönlitteratur. Medietiden hålls konstant säger Findahl men datorn tar mer plats, man kan se mer med play och använder datorn för sociala kontakter,som vi som var unga då förr håll på med ute eller i telefon. Findahl vet att hälften treåringar använder Internet, de flesta från 12 har en mobil men alla har ingalunda en smartphone. Under 10 procent har än så länge en I pad

7 Om radiolyssnandet minskar något de senaste tio åren på grund av tex Spotify och Tv tittandet ganska stabilt så läser flickor mer än pojkar i åldern 14 till 31 år. Bokläsning på 40 talet ägnades 20 minuter per dag utslaget på alla. Det är samma tid idag men skillnaden blir ju då att så många fler läser naturligtvis med den ökad bildning och skolgång också enligt Olle Findahl. Den vanliga boken är ingen omodern företeelser trots att de funnits så länge. Perpspektiv: Who the hells want to hears the actors talk, sa en av bröderna Warner när ljudfilmen kom. Radion är kvar Men hur är det då med e boken? På mitt bibliotek efterfrågas de och bibliotekarierna där påpekar att urvalet är smalt och opåverkbart det är förlagen som väljer. Men att e boken kan tyckas vara större än den är och att den inte slår så bra i Sverige är enligt Olle Findahl inte unikt. Det är snarare regel. Inte ens i Japan där Sony presenterade sin läsplatta Naturligtvis i USA där Amazons Kindle drar fram. Den läsvänligare än I pad. Men också Ipad et betydligt större urval av böcker som finns tillgängligt, och priset 10 dollar. Och lättillgängligheten och en inarbetad kundkrets. Här i Sverige: E boken ha med 25 procents moms något som förläggarbranschen med självklarhet tycker är konstigt och som naturligtvis påverkar priset men man kanju komma ihåg att det inte krävs så mycket papper och bindning -. Det finns ingen stark rörelse i EU mot en förändring. Inom EU är fransmännen rädda för att det ska införas moms på böcker ingen kraftfullhet i EU på grund av detta. Men inget är omöjligt om man skulle vilja. Momsen var en gång en enkel och smart skatt men även den får en annan dimension med digitaliseringen där det skillnaden mellan en vara och tjänst blir suddigare. Biblioteken och förläggarna är parterna och frågan är vem som ska betala och vem som ska tjäna pengar och hur får författarna sin berättigade del?

8 Ska man kunna köa för en digital bok?? En anomali, men kanske. Som förläggare vill man ju tjäna pengar och som författare vill man väl både tjäna pengar och bli läst. Ja man kanske måste köa t o m i vårt ögonblickssamhälle om vi ska kunna ha en rättvis fördelning. Fordras ett par varv runt förhandlingsbordet. Men vad är folkbibliotekets roll - databasen eller redaktörens. Återkommer till det. Förläggarens bedömning av vad som lönar sig på kort och lång sikt blir ett urval. Men finns det andra urval, ja naturligtvis bibliotekets och det offentligt stödda urvalet för vissa titlar. Noterbart är dock att i USA: E boken går som tåget därför att där finns ett större antal titlar brukar användas. Ljudböcker allt intressantare, nedladdningen bara ökar av l just ljudböcker Enligt Amazons ljudboks avdelning plockar medelläsaren tar hem 18 böcker per år och hälften av dem köpt en ljudbok tidigare ökar dramatiskt. Ljudboksförlaget Audible köpt av Amazon och deras studior nu fullproppade med folk som läser in och gärna kända röster fler av Amazons e böcker till ljudböcker. Men man kan ju se på digitaliseringens betydelse för texten utveckling Litteraturkritikern Malin Nauwerck skriver i en intressant artikel i tidskriften 10 tal om bloggen som litterär text både som en autentisk skildring av vad som händer nu som hon kallar den bevakande bloggen. och den litterära, den självupplevda som heller inte passerat en redaktör och därmed inte sållats av någon mer än av de som väljer att läsa eller inte läsa Hon skriver : om bloggen bloggmediets form har möjliggjort en ny form av text, böjlig och ofixerad korsbefruktad med andra uttrycksformer bild och video makalöst distribuerad till alla och på en gång. Samtidigt har avsaknaden av grindvakter skapat språkliga och tematiska möjligheter. Nauwerck menar alltså det finns behov av att trycka en del av dem till vad hon kallar en Blok. Och man kan tillägga att när man talar om mindre läsning, mycket internet osv har skrivandet ökat om än i helt andra former Twitter facebook och bloggar. Och det innehållet hur oöverskådligt det än må vara, kommer det att sätta spår i den litterära sfären. Just därför att den har en så speciell karaktär det frysta ögonblicket kanske man kan säga.

9 Nauwerck tar upp det fenomen vi hört om från neurologerna att man läser olika på papper och skräm och ställer frågan Kan bloken fånga en ny sorts läsare genom läsningen på paper Naurwerck avslutar sin artikel en text skriven i verklighetens medium publicerad i den form som hjärnan upplever som verkligast, borde ge en förhöjd verklighet Ännu verkligare för den nu har en prislapp. Nauwerck sätter fingret på den intressanta frågan om vad är en bok, en text och läsning.. Som har med innehållet och läsaren att göra men som en rad andra har makten över, en makt som bör förvaltas väl. Kan man önska beskattning och urval och betalning och digitaliserad. Det finns närtidsskildringar om skeden i den ekonomiska krisen skrivna mitt i och utgivna kort efter, en sorts ögonblicklig historieskrivning - tidsrymden kortas och i USA där e boken växer och den vanliga boken minskar, kan förlag och författare publicera så fort de själva vill. Yasmine El Rashidis Battle of Egypt blev en e bok som kom ut fyra månaders efter upproret startade skriver John Grapper i Financial Times och Twitter från Tahirtorget kom ut lika snabbt på förlaget OR: De som skriver historia långt efter klagar ofta på bristen på autentiska dokument och minnen men ser slutet och effekterna. När nutidshistoria blir allt snabbare och kanske mer partisk kan det bli allt svårare för historiker att bedöma och värdera men med den mängd data som många individer samlat in och spridit kan det bli ett kanske stort men omistligt digitalt råmaterial publicerat i realtid i form av Twitter facebook foton, filmer osv. Som journalist kan jag peka på dess värde men självklart också se dess begränsningar men något nytt som också har bäring på litteraturens framtid och på frågan om vad är en bok är en bok och dess värde nu och historiskt. Böcker kanske bedöms har ett högre värde än twitter och bloggar men kan en boks värde ligga i att en bindningsmaskin satt ihop den, tror jag Rasmus Fleischer formulerat det. Ytterligare ett exempel på vad som händer är hur e böcker kan minska totalitära regimers möjligheter att sätta stopp för kontroversiella publiceringar. Jag tänker på de som med Svenska Institutets stöd ger ut e - böcker som vänder sig till direkt till medborgare i Vitryssland och som gör att vitrysk litteratur även regimkritisk eller annat kan publiceras och läsas av vitryska medborgare, fast regimen inte skulle tillåta själva boken som sådan.

10 Därför att man slipper mellanhänderna man slipper möjligheter att fysiskt Och mitt i detta var är bibliotekens roll : därför att de ska : Och till detta ska biblioteken för hålla sig: Som ska vara med sin tid Som ska vara före sin sin tid Som ska vara facilatorer som ska vara kulturhus, boktempel, mötesplats, studierum och värmestuga, Som ska vara gratis Som ska vara kunniga Som ska ha allt Som ska en nationell biblioteksstrategi Som ska vara en databas Som ska läggas ner Som ska finnas kvar Som ska folkbilda Som ska passa Valfrid Palmgren och som ska passa Vilhelm Torbech nu när han blivit t vuxen. Den brittiske journalisten Matthew Engel skriver apropå att man firar National Libraries Day nu för nån månad sen. Att av 4612 bibliotek har 407 stängts privatiserats eller lämnats till frivilliga. De två sista liknar exekution enligt Engel. Engel menar att det funnits för många böcker av John Maynard Keynes och för många av Machiavelli. Samma sak sker i USA. Men inte i Sydkorea som planerar att öppna nästa 200 nya bibliotek. Och det öppnas nya bibliotek i Liverpool Birmingham och Manchetster, städer som vänt en nedgång till uppgång bland annat genom en satsning på kultur. Digitaliseringen har kommit för att stanna men låt mig peka på några saker Digitalisering kostar pengar och kräver kunskap. Digitaliseringen av det redan utkomna ljud bild och manus och analog film kostar pengar att göra och rätt betydande arbete med upphovsrätt hur lång tid ska det ta och var ska det ligga.

11 Vad man underskattar många gånger är att serverkapacitet är dyrt.kyla är dyrt fast man inte tror det. Bärare är dyrt överföring kostar pengar Men man får inte glömma beroende av vad datatrafik kostar kostnaderna för konsumenten som redan är betalda när man köper en bok Jag är tveksam till om att det kommer att bli billigare att ladda ner med fler som laddar ner? Det kommer sannolikt inte att bli billigare därför att nätkapacitet kostar pengar att bygga att underhålla. Den kostnaden finns redan i bokpriset Se på KB:s ytterst berättigade krav på krav på resurser för att bygga databaser som dessutom måste vara sökbara och som sen ska kunna användas för forskning. Rättigheterna till det gamla måste lösas beroende på vem som ska ha tillgång till detta och hur. Betalningsmodeller för digitala utgåvor vilka ska de vara Och det handlar om urval just för att det smala faktiskt kan hitta sin plats Bibliotekslånen och e boken är ett annat kapitel men rimligen måste nån betala för att boklånaren ska ha något att låna. Den som tror att ny teknik bara sparar pengar och gör allt enklare har fel men det finns stora möjligheter att fortsätta och utveckla folkbildningen och en demokratisk tillgång till bildning. Några exempel: Men om man nu är dystopisk och inte ser alla fördelar låt mig ge DN rapporterar om mikrobibliotek begagnade böcker som får nyttliv dela böcker med andra Sydkorea bygger bibliotek Jan Gradvall skriver om hur Thåström lockar unga till biblioteket därför att han har så många referenser till litteratur i sitt senaste album: Låna Remarques Triumfbågen, fråga efter De okända av Alexander Blok, bli ledda till hyllan för Bertil Malmbergs Klaviatur för att kolla diktsamlingens sista ord osv.

12 Beväpna Dig med vingar det är väl just det biblioteket oavsett digitalt eller på papper handlar om. Berättarministeriet startat av Nick Hornby växer där och i Sverige drivs med framgång av Disla Demirbag Steen Lust och intresse handlar det om säger Nick Hornby. Kulturrådet arbetar med dessa områden med stort allvar Yttrandefriheten och fristadsförfattare. Läsfrämjande De litterära upphovsmännes villkor Bokmarknaden Internationella utbyten på det litterära området. Och allt detta har bäring på att biblioteket ska ha sina hyllor, magasin och datorer fyllda med begåvat och medvetet urval gjort av kunniga människor Och att skönlitteraturen faktiskt får sin viktiga plats som en oöverträffad del i nutiden för de som nästan alla är vetgiriga på olika plan. och det kommer biblioteken att kunna göra tror jag därför att de svårligen kan ersättas med något annat även om nätet finns. För det handlar om redaktörsskapet d vs bibliotekets och bibliotekariens förmåga och makt att ha inflytande genom att kunna innehåll och göra urval och kunna teknik på ett helt annat sätt än i dag och vara förhandlare. Kombinera hyllorna med databasen och få tid också till detta. Redaktörskapet är det vi talar om inom medievärlden och som fortsatt gör medierna viktiga. Domedagen är inte här bara för att digitalsieringen kommit tvärtom. I det fullständigt omätligt stora hav av innehåll som finns tex på nätet finns behov av behövs redaktör för att ge oss möjligheten att att också möta det man kanske inte tror man är intresserad av och för att få möta andra åsikter än de egna. Där har vi biblioteketets ännu viktigare roll i framtiden.

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Svensk Biblioteksförening Promemoria 2012-06- 15 Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Låntagare ska även i framtiden ha tillgång till kultur och kunskap i olika publiceringsformer och format,

Läs mer

Allmänheten om digitala böcker

Allmänheten om digitala böcker Novus Opinion för Svensk Bokhandel Allmänheten om digitala böcker 24 september 2009 Arne Modig Allmänheten om digitala böcker Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Svensk Bokhandel

Läs mer

BIBLIOTEKEN OCH E-BOKEN

BIBLIOTEKEN OCH E-BOKEN BIBLIOTEKEN OCH E-BOKEN TILL FÖRSVAR FÖR DET FRIA ORDET Vi tar för givet att man ska kunna låna böcker och andra medier på sitt bibliotek. Men i det självklara ryms också något större och viktigare; något

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept

Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept Resultat och analys av en enkät som visar vad låntagare vid Stockholms stadsbibliotek

Läs mer

En lathund om att. Sverige

En lathund om att. Sverige En lathund om att publicera i Sverige 1 Selinoë 2 Allmänna råd om textformatering!... 2 Mindre förlag!... 3 Självpublicering!... 4 Bokservice!... 6 Bokutgivningsföretag!... 7 Om e-böcker!... 8 Tryckta

Läs mer

http://www.sdv.de/digital East German BOD producer

http://www.sdv.de/digital East German BOD producer 1 of 5 2/26/2006 12:43 PM http://www.sdv.de/digital East German BOD producer http://www.das-syndicat.com/ Crime writers association (interesting discussions on BOD, German language) Drama Direkt DramaDirekt

Läs mer

FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL

FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL LÄSNING OCH DATORN I LÄSUNDERVISNINGEN 19 APRIL 2013 Ulf Fredriksson Avdelningen för internationell pedagogik, Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län Resursbibliotek för döva I Örebro pågår sedan oktober 2001 projektet Resursbibliotek för döva. Initiativtagare

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Sverige behöver en ny kulturvanestatistik

Sverige behöver en ny kulturvanestatistik MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Sverige behöver en ny kulturvanestatistik Kulturpolitiska rekommendationer 2013:1 Sammanfattning Aktuell och tillförlitlig statistik om hur kultur produceras och konsumeras

Läs mer

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING MUSIK LIVE & ONLINE ON/OFF I LJUSDAL BRÄDSPEL & KINECT LÄSA PÅ OLIKA SÄTT TISDAG 12 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING För alla som vill prova på handarbete. Du som redan kan, kom

Läs mer

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är.

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är. Sociala medier Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Medielandskapets starka förändring innebär ökad konkurrens för de bolag som redan finns på marknaden.

Medielandskapets starka förändring innebär ökad konkurrens för de bolag som redan finns på marknaden. Svenska Läromedel Norrtullsgatan 6 113 29 Stockholm Myndigheten för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm Saken: Utredning om mediemarknaden m.m. Stockholm den 24 juni 2015 Svenska Läromedel får härmed

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT 200880_upphovsratt.qxd:COPYRIGHT-1.qxd 08-10-15 21.12 Sida 2 MUSIK ÄR SLÖSERI MED DIN TID! GLÖM DET! ÅH! ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT DET. DET ÄR ORÄTTVIST! VARFÖR SKULLE INTE JAG

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

FRAMTIDEN FÖR DIGITALA BÖCKER PÅ SVENSKA BIBLIOTEK. Falun, 4 maj 2011

FRAMTIDEN FÖR DIGITALA BÖCKER PÅ SVENSKA BIBLIOTEK. Falun, 4 maj 2011 FRAMTIDEN FÖR DIGITALA BÖCKER PÅ SVENSKA BIBLIOTEK Falun, 4 maj 2011 1 Digitala böcker E-böcker Ljudböcker 2 Elib Grundat år 2000. Ägare: Bonnierförlagen, Piratförlaget, Natur & Kultur och Norstedts Förlagsgrupp.

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Digitaliseringen av skolan. Jan Hylén

Digitaliseringen av skolan. Jan Hylén Digitaliseringen av skolan Jan Hylén DAGENS TEMATA Argumentationen för IT i skolan Historisk genomgång av nationella satsningar Var står frågan idag? Hur ser det ut i Sveriges skolor? Hur ser det ut i

Läs mer

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Region Skåne regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76 Dagspresskollegiet Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation PM nr. 76 Vad är prisvärt? En jämförelse mellan allt från pappersmedier till balettföreställningar Ingela Wadbring

Läs mer

Läsandets kultur Litteraturutredningens slutbetänkande, SOU 2012:65

Läsandets kultur Litteraturutredningens slutbetänkande, SOU 2012:65 1 2013-02-25 Kulturdepartementet ku.remissvar@regeringskansliet.se Läsandets kultur Litteraturutredningens slutbetänkande, SOU 2012:65 Svenska Förläggareföreningen har beretts tillfälle att lämna synpunkter

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Svensk Biblioteksförenings studiepaket Barn berättar En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Välkommen till studiepaketet Barn berättar! Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling.

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

Sant falskt eller mittemellan

Sant falskt eller mittemellan Kort sammanfattning av: Sant falskt eller mittemellan En dag om medie- och informationskunnighet i Umeå 2014 Dagen förklarade medie- och informationskunnighet på ett grundläggande plan. Det satte dessutom

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKO D STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER

Läs mer

ETIKPOLICY. Reviderad 2009-08-24

ETIKPOLICY. Reviderad 2009-08-24 ETIKPOLICY Reviderad 2009-08-24 Målsättning Värderingar avgör hur vi förhåller oss till varandra. De är grunden för vårt välbefinnande, hur vi kommunicerar med omvärlden och det konstnärliga resultatet.

Läs mer

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Det är bra för hjärnan att lära sig internet, man kanske lever längre då. Gun 77 år Anne Hederén Länsbibliotek Östergötland Lasse

Läs mer

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Wilhelm Widmark Stockholms universitetsbibliotek Februari 2003 Kurslitteratur som

Läs mer

Många rättsområden! IT-rätt. Internationell dimension. Problem med IT-rätt. Intro 15/6 2005

Många rättsområden! IT-rätt. Internationell dimension. Problem med IT-rätt. Intro 15/6 2005 Många rättsområden! IT-rätt Intro 15/6 2005 Internationell dimension Avtalsrätt Köprätt Marknadsföring Straffrätt Yttrandefrihet, tryckfrihet. Personlig integritet Immaterialrätt Mats Nordenborg 1 Mats

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Rivstarta ditt skrivprojekt!

Rivstarta ditt skrivprojekt! Rivstarta ditt skrivprojekt! Introduktionsbrev Välkommen till distanskursen för dig som vill rivstarta ditt skrivprojekt! Du vill skriva men har troligen inte kommit igång än eller så kanske det tagit

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Du har intresset. Vi har magasinet.

Du har intresset. Vi har magasinet. Du har intresset. Vi har magasinet. Trender som påverkar alla medier Digitalisering allt större digital konsumtion Versonifiering ökad grad av paketering Personifiering allt mer skräddarsys TV-vitalisering

Läs mer

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 Bakgrund! Bibliotekens tjänster på nätet www.ostgotabibliotek.se Biblioteket hemifrån Sök i bibliotekens kataloger Låna om och beställ Ladda ner e-böcker Lyssna

Läs mer

HUR DU LADDAR HEM E-BÖCKER FRÅN V8BIBLIOTEKENS HEMSIDA

HUR DU LADDAR HEM E-BÖCKER FRÅN V8BIBLIOTEKENS HEMSIDA HUR DU LADDAR HEM E-BÖCKER FRÅN V8BIBLIOTEKENS HEMSIDA En lathund En lathund om hur man laddar hem e-böcker från v8bibliotekens hemsida: www.v8biblioteken.se. På V8bibliotekens hemsida får du tillgång

Läs mer

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Alternativa möbler för att stimulera förflyttning + hälsa samt stödja olika typer av uppgifter och stimulera

Läs mer

Massmedier. Press, radio och tv i den digitala tidsåldern. Tionde uppdaterade upplagan. Stig Hadenius Lennart Weibull Ingela Wadbring

Massmedier. Press, radio och tv i den digitala tidsåldern. Tionde uppdaterade upplagan. Stig Hadenius Lennart Weibull Ingela Wadbring Massmedier Press, radio och tv i den digitala tidsåldern Tionde uppdaterade upplagan Stig Hadenius Lennart Weibull Ingela Wadbring UNivnrsrrATc-B'.^'.c ' Innehåll Förord 11 DEL I INTRODUKTION 1. Massmedierna

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET Bokleffe i Älvdalen 1 Det är såklart viktigt att alla människor läser, inte bara unga män. Men denna kategori ligger extra risigt till när det gäller läsning. 2 3 Bokleffe

Läs mer

Digitala verktyg! Spaning Bölets förskola!

Digitala verktyg! Spaning Bölets förskola! Digitala verktyg Spaning Bölets förskola Vi fick i uppdrag att undersöka hur man använder olika digitala hjälpmedel på vår förskola. På vår förskola är vi fem avdelningar med två yngre avdelningar och

Läs mer

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april:

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: KLYS är en samarbetsorganisation för olika konstnärsgrupper som författare, bildkonstnärer, tonsättare,

Läs mer

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 1(5) - LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 2(5) ALLMÄNT OM KÄLLFÖRTECKNINGAR När du skriver en uppsats eller något annat skolarbete måste du redovisa vilka källor du

Läs mer

SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER

SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER Sverige ska vara en ledande biblioteksnation Välkomna! MTM Statlig myndighet sedan 1980 Huvudman är Kulturdepartementet Uppdrag och medel från Utbildningsdepartementet Antal

Läs mer

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett nytt imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014 KANSKE ÄR DET ALLT DU BEHÖVER VETA E. LOCKHART

Läs mer

Fakta om E-böckEr Specialpedagogiska skolmyndigheten För information: www.sit.se

Fakta om E-böckEr Specialpedagogiska skolmyndigheten För information: www.sit.se Fakta om E-böcker Fakta om e-böcker 2008, Specialpedagogiska skolmyndigheten Projektledare: Maritha Angermund Manus: Maritha Angermund Illustrationer: Per Matsson Formgivning: Plan 2 Tryck: Edita 2008

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

UPPLEVA Ett smart val av tv, ljud och möbel

UPPLEVA Ett smart val av tv, ljud och möbel 2014 UPPLEVA Ett smart val av tv, ljud och möbel UPPLEVA tv, ljudsystem och 3D-glasögon har 5 års kostnadsfri garanti. nyhet BESTÅ/UPPLEVA kombination med tv 55 /2.1 ljudsystem 17 175:B240xD40, H202cm.

Läs mer

Från IDÈ-bibliotek till Mediatek

Från IDÈ-bibliotek till Mediatek Från IDÈ-bibliotek till Mediatek Mediatekets uppgift och syfte Specifikt handlar det om att öka barns/elevers nyfikenhet, läslust, lust till ett livslångt lärande, - stödja läsfrämjande verksamhet - vara

Läs mer

V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N BYGG- LITTERATUR

V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N BYGG- LITTERATUR V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N BYGG- LITTERATUR - bokhyllan för byggsverige! För proffs av specialister För att göra ett bra jobb måste du känna till vissa regler. Du behöver också aktuella

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE

HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se Webbplats:

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Innehållsfrågor till boken Hungerspelen

Innehållsfrågor till boken Hungerspelen Innehållsfrågor till boken Hungerspelen 1. Beskriv Katniss Everdeen så utförligt du kan. 2. Varför är hon så duktig på att jaga? 3. Vem är Prim och varför heter hon så? 4. Berätta hur det ser ut och fungerar

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Twittrande marknadsföring

Twittrande marknadsföring Twittrande marknadsföring En essä i digitala distrubtionsformer Ulf Stäke VT 2010 Högskolan Väst Innehållsförteckning Inledning... 3 Twitter... 4 Varför Twitter används till marknadsföring och hur... 4

Läs mer

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus.

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Sociala medier De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Dessutom finns Linkedin, där man kan återknyta kontakten med gamla vänner och kollegor och StayFriends,

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 1(18) Barn-ULF 2015-05-26 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 Innehåll: Barn 10-18 år... 2 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 2 Barns ekonomi och materiella resurser... 4 Barns fritid och

Läs mer

Först några frågor...

Först några frågor... Kvällen program Internet och sociala media hur har det förändrat vårat beteende? Släktforskning på nätet Facebook som hjälpmedel i föreningen Först några frågor... Hur många av er släktforskar via internet?

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

PM - statusrapport e-böcker

PM - statusrapport e-böcker 2014-03-28 PM - statusrapport e-böcker Osäker på terminologi och begrepp? Läs gärna dokumentet Frågor och svar om e- böcker! Inledning E-böckerna är mycket populära, under 2013 ökade e-boksutlåningen vid

Läs mer

Teknikskifte. i Sveriges skolor UR online med digital teknik

Teknikskifte. i Sveriges skolor UR online med digital teknik Teknikskifte i Sveriges skolor UR online med digital teknik Den nya tekniken Nedsläckningen av det analoga marknätet för televisionen har börjat. 2008 ska hela Sverige ha bytt till digitalt marknät. Teknikskiftet

Läs mer

Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31

Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31 Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31 Svenska Bio lämnar härmed sitt yttrande över Kulturdepartementets promemoria Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31). Sammanfattning Att människor tillsammans

Läs mer

Mediehistoriens slut mediestudiets början

Mediehistoriens slut mediestudiets början ! Mediehistoriens slut mediestudiets början Prof. Pelle Snickars Institutionen för kultur- och medievetenskaper / HUMlab Kittlers medieteori Kittlers medieteori är på många sätt en mediehistorisk modell

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKOD STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER I

Läs mer

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Föredragning för kommunstyrelsen i Mjölby 29 maj 2013 Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Riksomfattande kampanj Treårig kampanj 2011-2013 Målet

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1 3

Centralt innehåll. I årskurs 1 3 75 3.17 Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Fakta om bibliotek 2012

Fakta om bibliotek 2012 Fakta om bibliotek 212 1 2 Kapitelrubrik Satsningar lönar sig Svensk Biblioteksförening genomför kontinuerligt undersökningar och sammanställer fakta från andra aktörer i syfte att ge argument för och

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

Yttrande: Nya villkor för public service (SOU 2012:59)

Yttrande: Nya villkor för public service (SOU 2012:59) 2013-06-25 Saco Box 2206 103 15 Stockholm Yttrande: Nya villkor för public service (SOU 2012:59) DIK har tagit del av Public service kommitténs betänkande Nya villkor för public service (SOU 2012:59).

Läs mer

TeliaSoneras syn på öppenhet

TeliaSoneras syn på öppenhet TeliaSoneras syn på öppenhet Inledning Begreppet öppenhet har många dimensioner och tolkningar. Det definieras också på olika sätt av olika aktörer inom telekom- och Internetbranschen. För slutanvändare

Läs mer

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Inledning Med utgångspunkt från det lyckade projektet Fantasystafetten som avslutades i augusti 2010, vill vi genomföra ett läsfrämjande projekt

Läs mer