REJÄL FÖRVALTNING. Att äga fastigheter har aldrig varit enklare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REJÄL FÖRVALTNING. Att äga fastigheter har aldrig varit enklare"

Transkript

1 Sida 1 av 8 REJÄL FÖRVALTNING Att äga fastigheter har aldrig varit enklare Att som företag äga sin egen fastighet har många fördelar. Det innebär dock också ett mycket stort ansvar för att fastigheten förvaltas på ett korrekt sätt vilket kräver kompetens inom byggteknik och förvaltning samt tillgänglig tid och stort personligt engagemang. Om detta inte kan säkerställas och en fungerande långsiktig struktur för förvaltningen saknas löper företaget risk för följande negativa följder: Högre kostnader och lägre fastighetsvärde o Akut underhåll är i snitt cirka 3 gånger dyrare än planerat och förebyggande underhåll o Bristande samordning av större åtgärder innebär stora extra kostnader o Outnyttjad värdepotential på grund av brist på långsiktig fastighetsutveckling och investeringstänkande Mer tidsåtgång för förvaltningen än nödvändigt o Otydlig ansvarsfördelning och organisationsstruktur o Flera involverade parter och många olika kommunikationsvägar o Bristande standardisering och kvalitetssäkring Högre energiförbrukning och miljöpåverkan o Stora besparingspotentialer och miljöfarliga material upptäcks ej Fastighetens goda bestånd äventyras o Följdproblem istället för mer allvarliga grundorsaker åtgärdas o Personal med bristande teknisk kompetens tillåts arbeta på fastigheten

2 Sida 2 av 8 Det finns därför tydliga motiv för företaget att säkerställa att fastigheten förvaltas på ett strukturerat sätt av personal med stark kompetens inom byggteknik och fastighetsförvaltning. Här kommer Rejäl Byggkonsult in i bilden. VAD ÄR REJÄL FÖRVALTNING? Rejäl erbjuder ett komplett förvaltningspaket och tar ett helhetsansvar för hela förvaltningen. Tjänstepaketet har fem huvudmål: 1. Sänka företagets fastighetsrelaterade kostnader 2. Höja företagets värde 3. Säkerställa fastighetens goda bestånd 4. Minska företagets energiförbrukning och miljöpåverkan 5. Skapa en trivsam och hälsosam arbetsmiljö Företaget får en egen förvaltare från Rejäl Byggkonsult som rapporterar direkt till styrelsen. Vi liknar denna organisation vid den mellan en styrelse och VD i ett aktiebolag, där styrelsen ansvarar för långsiktig planering och övergripande beslut medan förvaltaren axlar VD:s verkställande och rapporterande roll. På så vis kan företaget fokusera på långsiktiga och stora frågor medan förvaltaren ser till att företagets fastighet sköts som den ska. Att förvalta en fastighet innebär en mängd uppgifter av olika omfattning. För att företaget ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet krävs det någon som tar hand om alla ärenden relaterade till fastigheten. På så vis slipper företaget att lägga tid på att släcka bränder och kan istället ta hand om sin dagliga verksamhet samt de stora och långsiktiga frågorna. För att åstadkomma en rejäl förvaltning av en fastighet anser vi att två grundförutsättningar måste vara uppfyllda: Förvaltare med omfattande teknisk kompetens som känner fastigheten väl och har god relation med företaget. Tydlig ansvarsfördelning, struktur och organisation för förvaltningen som alla förstår och är överens om.

3 Sida 3 av 8 Till skillnad från våra konkurrenter tillser vi att båda dessa förutsättningar uppfylls innan vi åtar oss ett förvaltningsuppdrag. Det är naturligt för oss att kunden enbart har en kontaktperson för alla fastighetsrelaterade frågor. Denna person ska ha senior förvaltningskompetens och är den naturliga knutpunkten för alla ärenden relaterade till förvaltningen av fastigheten. Ungefär som en chef för hela fastighetsdriften. Vi har en enkel och tydlig struktur för vår förvaltning. Med hjälp av en standardiserad modell som alla följer blir förvaltningen effektiv och kvalitetssäkrad. Strukturen utgörs av en organisationsmodell samt fyra grundläggande planer som noggrant specificerar hur fastighetens olika delar ska skötas. För att komplettera dessa använder vi enkla system för kommunikation och rapportering, så att fokus alltid är på fastigheten. FÖRETAG FÖRVALTARE Ekonomi Underhållsplan Entreprenörer Arkitekter Specialister Skötselplan Städplan Driftplan Fastighetsskötsel Städning Drift och teknik Vi använder oss oftast av underentreprenörer för de praktiska funktionerna inom driften av fastigheten. Detta gör vi eftersom vi kan välja den mest passande partnern för varje specifik fastighet. Vår kompetens ligger i att bedriva och samordna förvaltningen, inte det praktiska utförandet i sig. Genom att upphandla varje enskild del kan vi dessutom ofta säkerställa ett lägre pris än om vi hade skött det praktiska utförandet själva. Vi har inga prispåslag på våra underentreprenörers priser. Med underhålls, drift-, skötsel- och städplanerna som grund utformas avtal där underentreprenörerna kan se i detalj vilka åtgärder de ska utföra och med vilka intervall. På så vis kan kunden tydligt se exakt vad som förväntas av underentreprenörerna och förvaltaren kan säkerställa att fastigheten sköts på ett korrekt och systematiskt sätt. I avtalen med underentreprenörerna ingår även en kvalitetssäkring där de förbinder sig att all personal som arbetar på fastigheten ska vara väl utbildad om fastighetens unika förutsättningar, något som förvaltaren ansvarar för.

4 Sida 4 av 8 KUNDVÄRDEN Rejäl Förvaltning liknas bäst vid en försäkring för företaget som säkerställer att fastigheten förvaltas på bästa sätt. På så vis kan företaget spara pengar, undvika risker och aktivt utveckla sin fastighet. Med Rejäl Förvaltning får företaget följande kundvärden: Direkt tillgång till senior kompetens inom bygg och förvaltning Enbart en kontaktperson med personligt engagemang i fastigheten Enkla och tydliga processer, strukturer och system som alla kan arbeta i Hållbarhetsaspekter såsom energiförbrukning och boendemiljö integreras i förvaltningen Minskade fastighetsrelaterade kostnader genom planerat underhåll och kvalitetssäkring Höjt fastighetsvärde genom aktiv fastighetsutveckling Frihet för företaget att själva välja omfattning och enbart debitering för det jobb som faktiskt utförs Kvalitetsstämpel för företaget och fastigheten PROCESSEN Rejäl Underhållsplan Presentation/ diskussion Offert Rejäl Förvaltning Uppstartsmöte och boendeinfo Kvalitetssäkring underkonsulter Rejäl Förvaltning inleds Våra förvaltningsuppdrag inleds alltid med en upprättandet av en Rejäl Underhållsplan. Utan en riktig underhållsplan kan inte en hållbar förvaltning av fastigheten bedrivas, därför är detta en förutsättning för att vi ska åta oss uppdraget. Med en Rejäl Underhållsplan som grund får kunden en enkel och tydlig sammanställning av hur det planerade underhållet för fastigheten ska skötas 30 år framöver. När underhållsplanen levererats hålls ett möte där planen presenteras och fortsatt arbetsgång diskuteras. I samband med detta kan kunden välja att ta in offert på Rejäl Förvaltning. Om denna tjänst önskas görs en grundlig genomgång tillsammans med

5 Sida 5 av 8 företaget för att lägga grunden för hur förvaltningsavtalet ska utformas. Därefter lämnas en graderad offert i tre olika nivåer så att kunden själv kan avgöra vilken omfattning som passar bäst. TRE GRADER AV OMFATTNING Som med de flesta av våra tjänster erbjuds Rejäl Förvaltning till fastpris i tre olika grader, så att kunden själv kan välja fritt den typ av förvaltning som passar dem bäst. Allt från enskilda mindre förvaltningsinsatser till en heltäckande förvaltning där företaget kan luta sig tillbaka och helt överlämna hela ansvaret till förvaltaren. Varje förvaltningsuppdrag skräddarsys i detalj efter varje kunds unika önskemål, men i stora drag omfattar de olika graderna följande: REJÄL FÖRVALTNING MINI Ett gratispaket för föreningen som vill göra mycket själva Fastighetsarkivet -- En enkel webbtjänst för lagring av föreningens filer Egen kontaktperson -- Kundansvarig på Rejäl som sköter all kontakt med er som kund. 3 % rabatt på alla tim- och fastpriser från Rejäl Byggkonsult Svar via telefon och mail på frågor som ej kräver specifik utredning En gång per år: Rejäl förvaltare närvarar på möte samt sköter protokollskrivning, justering och utskick Pris: Gratis Valfria tillägg: Rabattavtal årlig uppdatering av underhållsplan inkl. årlig besiktning o Mini o Bas o Total Rejäl förvaltare närvarar på möte samt sköter protokollskrivning, justering och utskick. Valfria delar av de högre graderna Bas eller Total. Pris: Debitering per tillägg, löpande eller fastpris

6 Sida 6 av 8 REJÄL FÖRVALTNING BAS Ett heltäckande förvaltningspaket med egen förvaltare Förvaltare från Rejäl tar över fastighetsförvaltningen och rapporterar direkt till företaget. Kontakt med personal, hyresgäster och andra externa parter i fastighetsfrågor Städning enligt fastslagen städplan, utförs av kvalitetssäkrad underkonsult Fastighetsskötsel enligt fastslagen skötselplan, utförs av kvalitetssäkrad underkonsult Framtagande av drift- och teknikplan för specialiståtgärder med längre intervall, exempelvis besiktning hissar och OVK. Upphandling av kvalitetssäkrade avtal för dessa åtgärder. Rejäl förvaltare närvarar på samtliga förvaltningsrelaterade möten samt sköter protokollskrivning, justering och utskick Förvaltarbesök i fastighetens samtliga utrymmen 6 ggr/år med påföljande fastighetsrapport till företaget. Upprättande av årlig budget för drift av fastigheten Felanmälan via telefon och webbformulär Jouranmälan direkt till underentreprenörer 5 % rabatt på alla tim- och fastpriser från Rejäl Byggkonsult Årlig uppdatering av underhållsplan, samma nivå som ursprunglig plan Fastighetsarkivet -- En enkel webbtjänst för lagring av föreningens filer Svar via telefon och mail på frågor som ej kräver specifik utredning Pris: Årligt fastpris beroende på fastighetens omfattning och hur uppdraget anpassas

7 Sida 7 av 8 REJÄL FÖRVALTNING TOTAL Företaget kan luta sig tillbaka medan Rejäl sköter allt fastighets- och ekonomirelaterat arbete Förvaltare från Rejäl tar över fastighetsförvaltningen och rapporterar direkt till företaget. Kontakt med hyresgäster och andra externa parter i fastighetsfrågor Heltäckande ekonomisk förvaltning: o Avihantering hyror och avgifter o Fakturahantering o Löpande bokföring o Bokslut o Revision Städning enligt fastslagen städplan, utförs av kvalitetssäkrad underkonsult Fastighetsskötsel enligt fastslagen skötselplan, utförs av kvalitetssäkrad underkonsult Framtagande av drift- och teknikplan för specialiståtgärder med längre intervall, exempelvis besiktning hissar och OVK. Upphandling av kvalitetssäkrade avtal för dessa åtgärder. Rejäl förvaltare närvarar på samtliga förvaltningsrelaterade möten samt sköter protokollskrivning, justering och utskick Förvaltarbesök i fastighetens samtliga utrymmen 6 ggr/år med påföljande fastighetsrapport till styrelsen. Upprättande av budget för drift av fastigheten Felanmälan via telefon och webbformulär Jouranmälan direkt till underentreprenörer 10 % rabatt på alla tim- och fastpriser från Rejäl Byggkonsult Årlig uppdatering av underhållsplan, samma nivå som ursprunglig plan Fastighetsarkivet -- En enkel webbtjänst för lagring av föreningens filer Svar via telefon och mail på frågor som ej kräver specifik utredning Pris: Årligt fastpris beroende på fastighetens omfattning och hur uppdraget anpassas

8 Sida 8 av 8 KVALITET OCH KUNDNÖJDHET Vår främsta kvalitetsgaranti utgörs av det faktum att det är enbart en person som har allt ansvar för hela förvaltningen. Förvaltarens första och främsta uppgift är att leverera en högkvalitativ tjänst och göra kunden nöjd. Alla underentreprenörer som arbetar med fastigheten går alltid via förvaltaren och kvalitetssäkras enligt vårt system innan de godkänns för att arbeta i kundens fastighet. Vi eftersträvar att säkerställa att det alltid är samma personer hos underkonsulterna som arbetar i fastigheten så att de kan bygga upp en bra erfarenhetsbas samt en trevlig relation med kunden. Är kunden missnöjd med förvaltarens eller någon av underentreprenörernas arbete finns en direkt kontaktväg till Rejäl Byggkonsults ledning som lyfter frågan och korrigerar felet omgående. REFERENSER Våra förvaltare har en mycket bred erfarenhetsbas både inom byggteknik och fastighetsförvaltning, något vi tycker är mycket viktigt för att kunna bidra med ett helhetsperspektiv på uppdraget. Rejäl Byggkonsult har underhållsplanerat och bidragit med förvaltningstjänster åt många av Göteborgs mest kända fastigheter såsom Stora Teatern, Sjömagasinet och Röhsska Muséet, samt ett stort antal industrifastigheter för stora industrikoncerner som VOLVO och B&B Tools. Utöver dessa fastigheter har vi arbetat med över 200 bostadsrättsföreningar runtom i landet och hjälpt föreningarna till en mer ekonomisk och bekymmersfri förvaltning. INTRESSERAD? Kontakta oss! Vi kommer gärna ut för en kostnadsfri presentation och diskussion om hur ni kan effektivisera er fastighetsförvaltning. Magnus Klintenberg Byggkonsult

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Motala kommun Datum 2010-12-15 Författare Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn?

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn? UPPSALAUNIVERSITET Företagsekonomiskainstitutionen Magisteruppsats HT 2010 Kanredovisningskonsultenersättarevisorn? Enredogörelseförredovisningskonsultensochrevisorns kontrollfunktionidetmindreaktiebolaget.

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik

Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik Sund Rådgivning med 30 års erfarenhet av affärsutveckling Sund Rådgivning har som uppgift att stötta och ge råd till dig som

Läs mer

Innan ni köper affärssystem

Innan ni köper affärssystem Innan ni köper affärssystem Läs hur ni bäst förbereder er innan ni köper ett affärssystem. Utnyttja mer än 10 års erfarenhet och undvik överraskningar med dessa goda råd från en aktör som själva producerar

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Bli bättre på bostadsrätt

Bli bättre på bostadsrätt Bli bättre på bostadsrätt Utbildningar 2012 Ur kursprogrammet Grundläggande ekonomi IT för styrelseledamöter Bättre kommunikation INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 BLI BÄTTRE PÅ BOSTADSRÄTT...2

Läs mer

VAD ÄR EN BRA BOSTADSRÄTTSFÖRENING?

VAD ÄR EN BRA BOSTADSRÄTTSFÖRENING? VAD ÄR EN BRA BOSTADSRÄTTSFÖRENING? Informationsmaterial för dig som vill veta mer om vad som kännetecknar en bra bostadsrättsförening utifrån ett investeringsperspektiv. För att du ska göra ett mer genomtänkt

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer