Aktiviteter hösten 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktiviteter hösten 2015"

Transkript

1 En kundtidning från Årgång 25 # Lagar & Avtal sidan 7 Lönespecifikation i App sidan 8 Servicecenter sidan 6 Intervju SCB - Lönestatistik sidan 4

2 Vi lever i förändringarnas tid! Innehåll Intervju SCB Lönestatistik sidan 4 Servicecenter sidan 6 Lagar och Avtal sidan 7 Mobile Employee Payslip sidan 8 Jobba i Vismakoncernen sidan 11 Sommarrecept! För någon vecka sen lyssnade jag på en mycket spännande föreläsning med Louise Opprud Jakobsen från Innovationlab i Köpenhamn. Temat var hur teknologi förändrar vårt arbetssätt. Där citerade hon bland annat Jim Clark, CEO på World Technology Foundation. Han påstår att under de nästkommande 25 åren så kommer vi att se mer förändringar än de senaste åren. Det är en svindlande tanke. Förändringarna kommer naturligtvis att påverka oss alla, men exakt hur de kommer att se ut kan ingen förutsäga. Från 2010 till 2020 räknar man med att tidsåtgången för bokföring och lönehantering kan komma att gå ner med 80% i Norden. I Sverige innebär det att 53 % av dagens anställda beräknas kunna ersättas med ny teknik. Det är den moderna tekniken som skapar nya möjligheter att lösa samma uppgifter och nya processer som tillkommer under vägen. Ska vi alla bli arbetslösa då eller? Nej, inom flera yrkesområden kommer applikationer och nya tjänster utgöra ett komplement som ökar produktiviteten och därmed gör dem mer attraktiva, snarare än att vara ett substitut som konkurrerar ut jobb. Vi kan lägga mer tid på att förstå och analysera verksamheten snarare än på tidskrävande administration. sidan 12 Inom Visma arbetar vi med att främja våra kunders konkurrenskraft genom att utveckla användarvänliga lösningar som effektiviserar arbetsprocesserna. Av Vismas omsättning går årligen 18% tillbaka till utveckling av våra produkter och tjänster. Våra nya lösningar utvecklas som molntjänster vilket innebär att du som kund har möjlighet att komma åt dem via webben från mobilen, läsplattan eller datorn. Det krävs alltså ingen lokalt installerad programvara. Ansvarig utgivare Sofia Gerstenfeld Redaktör Catarina Söderlund Grafisk form Sunil Soondh Medverkande i detta nummer Sofia Gerstenfeld Lars Gellner, Svenskt Näringsliv Gunilla Eriksson Catarina Söderlund Sofia Lindhe Olsson Jessica Lovheden Mattias Nilsson Ronnie Wilhelmsson Maria Pedersen Utgivare AB Kontaktinformation Långskeppsgatan Ängelholm Växel Aktiviteter hösten 2015 Så är då juni äntligen här med nationaldag, skolavslutning och nu snart midsommar. I skrivande stund har vi inte sett mycket av vare sig ljumma vindar eller sol. Oavsett väder och vind så kan de allra flesta snart se fram emot en skön och avkopplande semester. För mig återstår några veckor innan jag får lägga mig i hängmattan. Ifjol lanserade vi Visma.net Recruitment och i år har vi lanserat Expense, vårt nya reseräkningssystem som gör det både roligt och effektivt att göra reseräkningar. Med Visma.net är du redo att möta framtiden. Nu närmast lanserar vi Mobile Employee Payslip, en lösning för att du ska kunna ta emot lönespecifikationen i din mobila enhet, exempelvis din smartphone eller läsplatta. Om den spännande tjänsten kan du läsa mer om på sidan 8. Läs gärna Mattias artikel på sidan 6 där han förklarar varför vi har valt att döpa om vår kundsupport till Servicecenter och hur vi vill ge dig så bra service som möjligt på bästa och effektivaste sätt. Vi lever som vi lär utveckling även här! Med det önskar jag och alla mina härliga kollegor från norr till söder en riktigt skön sommar! Sofia Gerstenfeld, vd Så här glada är kursavdelningen över höstens aktiviteter! Mässor & event TIAN-dagen, Stockholm 27/8 HR-dagen 2015, Sundsvall 28/8 SRFs Ekonomi och Löneforum, Stockholm 6/10 Ekonomi och Företagsmässan, Stockholm 7-8/10 SRF Dagarna, Kongressen Stockholm 7-8/10 Seminarium Seminarium - byggbranschen, Göteborg 3/9 Tips- & Trixdagen, Jönköping 23/9 Tips- & Trixdagen, Umeå 6/10 Seminarium - motorbranschen, Stockholm 25-26/11 Seminarium årsrutiner i Agda PS, Ängelholm 23/11, Stockholm 23/11, Örebro 24/11, Göteborg 25/11, Jönköping 26/11, Malmö 30/11, Umeå 1/12, Stockholm 2/12 och Piteå 3/12 Kursveckor Kursvecka (v36), Göteborg 31/8-1/9 Kursvecka (v40), Sundsvall 28/9-1/10 Kursvecka (v45), Piteå 3/11-6/11 Kursvecka (v50), Göteborg 8/12-9/12 Kursnytt! Under hösten kommer vi även att erbjuda e-learning inom olika delar i Agda PS. Tema Förtroendetid. Kursen riktar sig till den som är ansvarig för uppsättningen och underhållet av förtroendetid i Agda PS. Stockholm 21/10, Ängelholm 26/10 Hela vårt kursutbud hittar du på Inom bygg arium in m e s t r å v chen! Missa inte s n a r b g g y ing b med inrikt

3 Lönestatistik Daniel Widegren I slutet på september drar SCB igång den årliga insamlingen av lönestatistik. Varje år är runt privata arbetsgivare skyldiga att redovisa löneuppgifter för sina anställda. Statistiken redovisas lagom till midsommar med snittlöner uppdelade per yrke. Jag blir lite nyfiken på det här med insamlingen av statistiken och ringer upp Daniel Widegren som jobbar som produktansvarig för Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP) för att få svar på mina frågor. SCBs lönestrukturstatistik är en undersökning som genomförs under en höstmånad, en gång per år. Daniel har varit produktansvarig för den här undersökningen sedan 2007 och har också ämneskunskap inom lön. Tidigare jobbade han med den månatliga undersökningen Konjunkturlönestatistik, privat sektor (KLP). Vem är uppdragsgivaren till lönestatistiken? När det gäller den offentliga lönestatistiken är det Medlingsinstitutet (MI) som är den statistikansvariga myndigheten. Det betyder att det är de som får i uppgift från riksdag och regering att ansvara för den offentliga lönestatistiken. SCB sköter på uppdrag av MI, insamlingen och bearbetningen av det inkomna datamaterialet till färdiga tabeller och diagram. Hur blir man som företag utvalt av SCB för att lämna statistik? Urvalet skiljer sig beroende på vilken undersökning som görs. I lönestatistikundersökningarna görs ett slumpmässigt urval från SCB:s företagsdatabas där alla företag och organisationer i Sverige finns med. Vid urvalen allokeras (grupperas) företagen efter storleksklass och näringsgren. Där efter dras ett antal företag från respektive grupp. I lönestrukturstatistiken, privat sektor måste ett företag ha minst en anställd för att kunna bli utvalt. Företag med 500 eller fler anställda kommer alltid med. Urvalet brukar vara på ca företag/organisationer. Det betyder att SCB undersöker drygt 2,5% av alla företag men eftersom de stora företagen alltid är med så undersöker de cirka 50% av alla anställda. SCB försöker också genom allokering av urvalet hålla ner antalet företag med 1-9 anställda för att minska uppgiftslämnarbördan. Hur viktigt är det att företagen lämnar sin statistik till SCB? Det är mycket viktigt att företagen lämnar sin statistik till SCB. Undersökningarna ligger till grund för många politiska beslut. Till exempel så tittar Riksbanken bland annat på Konjunkturlönestatistiken när de tar sina beslut om räntan. Men det är inte bara politiker som använder resultatet för undersökningarna. Konjunkturlönestatistiken ligger till grund för det mycket använda Arbetskostnadsindex (AKI). AKI används brett av många företag för att reglera avtal med mera och då är det viktigt att statistiken är rättvisande. Lönestrukturstatistiken används också för att kartlägga och analysera löneskillnader mellan olika grupper på arbetsmarknaden. Bland annat mellan kön och olika yrkesgrupper. Eftersom undersökningarna som avser privat sektor är urvalsundersökningar så använder SCB så kallade uppräkningsfaktorer för de utvalda företagen. Det innebär att de utvalda företagen representerar ett visst antal andra företag av samma karaktär, så även små företag har stor påverkan på resultatet. Man kan säga att alla företag är lika viktiga. Vad händer om företaget inte lämnar in informationen? Om ett företag glömmer att skicka in information så kan de vara säkra på att SCB påminner via brev eller per telefon. Skulle ett företag trots allt inte skicka in informationen har SCB laglig rätt, då undersökningarna är förlagda med uppgiftlämnarskyldighet, att skicka ut ett vitesföreläggande. Hur mycket information eller hur stort är urvalet till lönestatistiken? Hur många anställdas löner får ni in som bearbetas? Urvalet till lönestrukturstatistiken, privat sektor (SLP) är på cirka företag. När det gäller KLP är urvalet på cirka företag. I SLP samlar SCB in de anställda på de utvalda företagen. Det innebär att de får in cirka individposter som granskas, bearbetas och sammanställs. Vad ska företagen tänka på vid inrapporteringen? Några tips som förenklar? Att läsa igenom instruktionerna till respektive undersökning är viktigt innan uppgifterna lämnas in. De hittas på eller VID frågor är det bara att maila eller ringa till SCB så hjälper de gärna till. Det underlättar också att göra rätt från början. Då slipper uppgiftslämnarna återkontakt från någon på SCB. För att göra det enklare att lämna uppgifter kolla gärna att lönesystemet har en rapport för undersökning. De flesta stora lönesystem har färdiga rapporter inbyggda i applikationen vilket gör att det blir enklare att få ut den information som efterfrågas och det blir mindre handpåläggning innan filen kan skickas in till SCB. I Agda PS finns en färdig rapport för lönestrukturstatistiken för privat sektor som heter SCB Lönestrukturstatistik. Vem analyserar och bearbetar statiken? Det är vi på SCB som analyserar och bearbetar det insamlade statistiken. Bearbetningen börjar egentligen direkt när uppgiftslämnarna loggar in och lämnar sina uppgifter. Där sker den första granskningen. Om det hittas några fel får uppgiftslämnaren en chans att rätta till dessa direkt. När sedan uppgifterna kommer in till SCBs databas sker ytterligare kontroller med eventuell återkontakt. När själva insamlandet av undersökningen är klar analyserar de produktansvariga materialet ytterligare men då på en grövre nivå. De tittar bland annat på avvikande värden inom olika yrken eller branscher. När de är klara sammanställs det till ett slutgiltigt register. Sedan sker publiceringen enligt den plan som finns på Vilka är de främsta användarna av lönestrukturstatistiken? Främsta användarna av lönestrukturstatistiken är Medlingsinstitutet (MI) och Konjunkturinstitutet (KI) samt även Nationalräkenskaperna på SCB och Eurostat, EU:s statistikbyrå. MI har till uppgift att verka för en väl fungerande arbetsmarknad och där spelar den officiella lönestrukturstatistiken en stor roll som den enda opartiska lönestatistiken. MI skriver även ett flertal rapporter där löneläget i Sverige beskrivs och kartläggs. KI använder lönestrukturstatistiken till sin lönebildningsrapport. Lönestrukturstatistiken används också av journalister och privatpersoner. Det finns möjlighet för en privatperson, att på gå in och se vad medellönen är för ett visst yrke i en viss region och jämföra sig med övriga inom sitt yrke. Hur gör jag som anställd för att kontrollera att jag har rätt lön? Det är svårt att kontrollerna om jag som anställd har rätt lön. Det är väldig mycket som spelar in när det gäller en individs lön. Dock kan den anställde via gå in och se vad medellönen för ett visst yrke och utbildning är eller per region. Som enskild person finns väldigt mycket intressant och användbar data på Även företagare kan ha stor nytta av den statistik som SCB publicerar. Av Sofia Lindhe Olsson Utbildningskonsult 4 5

4 Servicecenter Om du har frågor om Agda PS eller någon av de nya Visma.net-produkterna eller kanske inte får de resultat du förväntar dig i lönekörningen, vad gör du då? Lagar och avtal kund enkelt ska kunna kontakta oss, se tidigare ärenden, status på dina pågående ärenden och även ha kontakt med andra användare i en Community för utbyte av kunskap och erfarenhet. Vi kommer även att uppdatera vårt Forum och biblioteket med arbetsbeskrivningar till Agda PS. Lanseringen kommer att ske i små steg med början under hösten och inledningsvis med Communityn. Du kontaktar såklart oss på supporten på! Numera så är faktiskt den rätta benämningen Servicecenter. Anledningen till det är att vi tillsammans med några övriga Visma-bolag tagit fram nya gemensamma processer som vi börjat arbeta efter. Även supportverksamheten hos oss har förändrats och utvidgats till fler områden. Idag jobbar vi inte enbart med support utan vi är ett center där vi ger dig som kund service. Kortare konsultuppdrag, tester av kommande versioner, dokumentation/arbetsbeskrivningar, FAQ/Forum och löneoutsourcing är några av de områden där vi nu är aktiva. Under det gångna året har vi bytt ut både vår telefoni och vårt fjärrstyrningsverktyg till modernare och robustare system. Fjärrstyrningsverktyget är till stor hjälp för oss för att se hela flödet hos dig som kund så att vi på ett smidigt sätt kan visa hur något kan lösas. Ett mål är att vi löser nio av tio inkommande frågor direkt vid första samtalet. Ibland händer det att vi ber dig om en säkerhetskopia för att få testa eller försöka återskapa felet hos oss och/eller hitta bakomliggande orsaker. Att jobba på supporten för några år sedan innebar att vi enbart tog emot frågor från kunder som hade kört fast på något sätt. Ett ärende kom in via telefon och via telefax för er som kommer ihåg denna manick. Här har vi under de senaste åren sett en förändring till att fler och fler kontaktar oss via mejl eller det praktiska formuläret på vår sajt. Telefon är fortfarande den kontaktväg som dominerar vår verksamhet. Vi hanterar i genomsnitt ärenden per månad där januari har toppnotering på och juli bottennoteringen på Vad gäller då kring sekretess och säkerhet hos oss på Servicecenter? Alla vi som jobbar här har tystnadsplikt och all information hanteras konfidentiellt. Är vi uppkopplade tittar vi endast i Agda PS. Vårt fjärrstyrningsprogram byter till och med ut din skrivbordsbakgrund så vi endast ser en neutral färg. Det är självklart för oss att du som kund ska känna att du blir väl omhändertagen och får svar på dina frågor oavsett om de är enkla eller av mer komplicerad karaktär. Inom den del av Vismakoncernen som tillhör har det gjorts en gedigen undersökning på hur vi ska kunna nyttja samma verksamhetsprocesser och supportsystem för att på så sätt kunna erbjuda förbättrade funktioner och ökad tillgänglighet för dig som kund. Just nu pågår ett arbete med att säkerställa att det tilltänkta systemet verkligen lever upp till våra högt ställda krav. Planen är att ha ett system där du som Av Mattias Nilsson Chef för Servicecenter 6 Turerna om visstidsanställningar Anställningsvillkor - offentlig upphandling Som bekant har visstidsanställningar utgjort en het debattfråga under ett antal år. Bakgrunden är att EUkommissionen anser att lagen om anställningsskydd inte innehåller ett tillräckligt starkt skydd mot missbruk av visstidsanställningar. Enligt kommissionen tillåter lagen att sådana anställningar, särskilt vikariat och allmän visstidsanställning, kan staplas på varandra under lång tid. I olika EU-direktiv finns regler för offentlig upphandling. Dessa direktiv bygger på fem olika principer, nämligen icke-diskriminering, likabehandling, öppenhet, proportionalitet och ömsesidigt erkännande antogs nya direktiv, vilka bland annat förtydligar möjligheten för medlemsstaterna att tillåta att upphandlande enheter ställer arbetsrättsliga krav vid en upphandling. Flera fackförbund har krävt att anställningsformen allmän visstidsanställning, som ursprungligen infördes av en S-regering, ska förbjudas. Alliansregeringen var av uppfattningen att lagen om anställningsskydd ger ett tillräckligt skydd, en inställning som den nya regeringen inte delar. Regeringen har nyligen presenterat ett förslag till lagändring som innebär en viss förbättring av skyddet mot missbruk av visstidsanställningar. Detta förtydligande har rest ett antal frågor. De flesta är överens om att det inte är tillåtet att ställa krav på kollektivavtalsbundenhet. Däremot torde det vara klart att krav på anställningsvillkor hämtade från ett kollektivavtal kan ställas. Frågan blir då vilka villkor som får krävas? En utgångspunkt är att villkoren måste vara proportionerliga, de måste vara lämpliga och får inte gå längre än vad som är nödvändigt. Det gör att bedömningen blir svår. Desto mer förvånande är det att den nyligen avslutade S-kongressen beslutade i en helt annan riktning, nämligen att det ska finnas objektiva skäl för allmän visstidsanställning. Det innebär en väsentlig skärpning av förutsättningarna för att använda allmän visstidsanställning, som för närvarande inte uppställer krav på särskilda, angivna skäl. Ur näringslivets synvinkel är det viktigt att möjligheterna att använda allmän visstidsanställning inte inskränks. Denna anställningsform ger flexibilitet för arbetsgivaren och är också viktig för arbetslösa som därmed kan få in en fot på arbetsmarknaden. Till detta kommer att det i många fall kan tänkas att utländska företag lägger anbud. Då måste EU:s utstationeringsregler beaktas. De tillåter endast att minimilön och vissa andra villkor får krävas. Debatten om tillåtna anställningsvillkor som krav vid offentlig upphandling har med andra ord alla förutsättningar att bli långvarig. 7 Av Lars Gellner Arbetsrättsjurist Svenskt Näringsliv

5 Mobile Employee Payslip lönespecifikation i app Så här ser det ut! s strategi när det gäller alternativ till lönespecifikation på papper har sedan många versioner varit att publicera dem på Agda PS webb. Den strategin har vi medvetet valt då vi inte anser det säkert att skicka lönespecifikationer direkt från vår standardprodukt. Vi har hållit kvar vid den strategin även om många kunder velat att vi exempelvis ska kunna skicka lönespecifikationerna per e-post. Därför är det extra roligt att nu lansera en helt ny teknik, lönespecifikation i mobil app. Vi kompletterar vår publicering på webb med att skicka löneuppgifterna till en Visma Mobile Employee. Det är namnet på en samling av appar som skapas för den anställde i Visma.net. Först ut i samlingen av appar för den anställde är Payslip. Där kan den anställde se beloppen från sin lönespecifikation uppdelade på netto, brutto, skatt, avdrag m.m. Det blir alltså inte en svårläst pdf utan en snygg presentation som blir enkel för den anställde att använda. Vi vill också ge er kunder möjlighet att minska pappersanvändandet, därför satsar vi på lösningar för elektroniska dokumenthandlingar. Digitalisering av lönespecifikationer till mobilen är ett sätt att minska pappersanvändandet och är inte bara billigare för företagen utan också bättre för miljön. Det är också en fördel för den anställde att kunna välja själv när hen vill titta på sin lönespecifikation, kanske på väg till jobbet, på tåget eller hemifrån. Utöver Mobile Employee Payslip har vi startat ett samarbete med Kivra som hanterar digitala brevlådor. En digital brevlåda är som din vanliga brevlåda, fast digital. Att ta emot och hantera post digitalt är smidigare för de anställda och bättre för miljön. Visma Agda är ett av de företag och myndigheter som kommer att ansluta sig till Kivra och på det sättet bidra till att den anställdes privata post kommer finnas på ett och samma ställe. Oavsett om den anställde använder sin mobil, surfplatta eller dator kan hen logga in och komma åt sin post. Det är ett modernt och säkert sätt att skicka lönespecifikationer på och vi ser mycket fram emot det samarbetet. Så sammanfattningsvis kommer vi fortsätta att erbjuda våra kunder att säkert publicera lönespecifikationer och kontrolluppgifter på Agda PS Webb eller Visma.net Mobile Employee. Och under 2015 kompletterar vi dessa alternativ med arkiveringsmöjligheter av lönespecifikation till digitala brevlådan Kivra. Under perioden juni till september kommer vi erbjuda våra driftkunder möjligheten att prova tilläggstjänsten Mobile Payslip kostnadsfritt. Själva appen som lönespecifikationen presenteras i, laddas ner från AppStore eller Google Play och är alltid gratis. Kostnaden för innehållet bjuder vi på under prövoperioden. Mer information kommer och då får du också veta hur just du och ditt företag ska göra för att få vara bland de första att prova lönespecifikation i Mobile Employee Payslip. Av Gunilla Eriksson Product Marketing Manager Du & dina kollegor! 8 9

6 Jobba i Visma-koncernen Att vara en del av Visma-koncernen är att vara del i en ständig utveckling. Det har vi lärt oss under de här 3 åren som gått sen Visma köpte Agda Lön. En omtumlande resa från det privatägda familjeföretaget till den stora koncernen med huvudkontor i Oslo. En resa där vi stundtals inte visste vilket ben vi skulle stå på. En rolig och utmanande resa om du frågar mig. Jag ser möjligheter, utmaningar, kompetens, trygghet och glädje i det stora nätverk vi har fått i koncernen men också högre krav att leverera på flera plan. Visma har fler än 100 kontor i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien, Irland, Nederländerna, Rumänien, Polen, Spanien, Tjeckien, Litauen, Lettland och Serbien. Tillsammans med ett stort nätverk av distributörer och partners har vi en gemensam och gränsöverskridande organisation för kompetensdelning. Inom Visma arbetar fler än personer och vi har tillsammans runt kunder. Hållbar utveckling Inom Visma går 18% av omsättningen till utveckling och det är kanske en av anledningarna till att vi idag är Nordens ledande leverantör av effektivitetshöjande produkter och tjänster. Det ställs idag stora krav på leverantörer av IT-system och tjänster. De som inte kan investera tillräckligt mycket i utveckling kommer att halka efter rejält och på sikt försvinna helt. Det känns därför tryggt och säkert för oss på att vara en naturlig del av Visma-koncernen som satsar stort på just det. Tillsammans strävar vi efter att skapa IT-lösningar som gör att våra kunder håller sig minst ett steg före sina konkurrenter. Vi på kan erbjuda svenska företag en trygg och säker väg att ta sig till molnet. Genom Agda PS som trygg och stabil bas kan du bygga på med integrationer till molntjänster i Visma.net. På så vis kan du förflytta dig helt i den takt du önskar. Bara under 2015 lanserar vi tre nya molntjänster. Redan nu är Agda PS en hybrid om du vill. Attraktiv arbetsgivare När de nordiska studenterna röstar fram sina drömarbetsgivare placerar Visma sig som nummer 13 bland de mest attraktiva arbetsgivarna inom IT. Det visar Universums årliga karriärundersökning, som besvarats av universitets- och högskolestudenter från Sverige, Norge, Danmark och Finland. Visma har i år klättrat sex placeringar jämfört med i fjol, från nittonde till trettonde plats. De arbetsgivare som placerar sig högt på rankingen har lyckats i sitt talangarbete, och har därmed tagit ett avgörande steg mot fortsatt framgång. Aldrig förr har en organisations framgång varit så beroende av dess humankapital, och arbetsgivare som inte förstår vikten av att attrahera och rekrytera rätt personer kommer att få kämpa för sin överlevnad, säger Petter Nylander, vd på Universum. Och om du frågar mig, så tycker jag att det är väldigt roligt att gå till jobbet varje dag! Av Catarina Söderlund Marknadschef 11

7 Grilltider! Avsluta med en god citronkladdkaka. Enligt Grillrapporten 2015 som är en statistik som SIFO gjort tillsammans med ICA så har 41% av svenskarna grillpremiär i maj. Grillsäsongen är lång, hela 32% väntar med att ställa undan grillen till oktober. Här får du några snabba och goda sommarrecept från oss: Ett klassiskt marinadtips! Ingredienser: 150 g smör 1 st citron 2 st ägg 2.5 dl strösocker 1 tsk vaniljsocker 1.5 dl vetemjöl Klassisk marinad till fläskkött, kyckling eller fisk. Ingredienser för 4 portioner: 1 msk balsamicovinäger 2 tsk riven ingefära 1 st vitlöksklyfta 2 msk flytande honung 1 krm chiliflakes 1 msk soja Salt och svartpeppar efter smak. Blanda allt i en skål och häll därefter marinaden över köttet Smörj en rund form, ca 20 cm i diameter. Smält 150 g smör i en kastrull. Låt svalna. Riv skalet av en citron och pressa ur saften. Knäck äggen och tillsätt strösocker, vispa till en fluffig smet. 5. Tillsätt vaniljsocker, mjöl, smör, rivet citronskal och citronsaft. Blanda till en jämn smet. 6. Häll smeten i den smorda formen. Grädda mitt i ugnen i 150 C i ca 35 minuter. 7. Pudra kakan med florsocker. Pudra kakan med florsocker. Servera kakan ljummen eller kall med vispad grädde. 13 Av Jessica Lovheden

8 Välkomna! Vi hälsar alla nya kunder välkomna. Vi tycker det är roligt att så många ger förtroendet med några av företagens mest centrala funktioner - lön och personal! Här nedan ser du vad några av våra nya kunder har valt att köpa: Agda PS MalmbergGruppen AB Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) Svenska Fotbollsförbundet Agda PS i driftform Nordisk teknologi i Kåge ABA Skol AB Visma.net Recruitment - molntjänsten som med integrationer till Agda PS tar företagets rekrytering till nya höjder. SIS Lindab AB Skellefte Kraft Visma.net Expense - molntjänsten som med integrationer till Agda PS förenklar företagets reseräkningshantering. Anthon B Nielsen Corvara Telavox Sociala medier Glöm inte att gå in, gilla och följa oss på Intragram, Facebook och LinkedIn. Här kan du följa vår vardag på, träffa medarbetare och andra kunder, få information om nyheter, aktiviteter och en och annan tävling. På Lön & HR-bloggen kan du läsa intressanta inlägg från olika personer i Visma som jobbar med lön & HR. Glad midsommar och en trevlig sommar! visma_agda Kontakt Långskeppsgatan ÄNGELHOLM

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skatteexpert som värnar om de små Samverkansprojektet med Skatteverket så fungerar det Varför Auktoriserad Redovisningskonsult?

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan.

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan. 12 14 8 Gå in på arskronikan.forsakringskassan.se. Där hittar du animerade filmer om Försäkringskassans historia och uppdrag. Du hittar också fler texter om saker vi har gjort och vad vi kommer att förbättra.

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Källa:företag TIDNINGEN FÖR UPPGIFTSLÄMNANDE FÖRETAG n STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2014

Källa:företag TIDNINGEN FÖR UPPGIFTSLÄMNANDE FÖRETAG n STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2014 Källa:företag TIDNINGEN FÖR UPPGIFTSLÄMNANDE FÖRETAG n STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2014 31 procent av nystartade företag leds av kvinnor... Läs om företagare i statistiken! Vi vill givetvis förenkla för dig

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Varför bromsa när man kan öka

Varför bromsa när man kan öka Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skattejurist med sinne för humor YH-utbildningar på frammarsch K-regelverket Avdragsrätt för utbildningskostnader Varför bromsa

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

E-förvaltningens konsekvenser

E-förvaltningens konsekvenser Pedagogiska Institutionen Stockholms Universitet E-förvaltningens konsekvenser - en studie om hur kommunanställda beskriver den pågående e-utvecklingen Åsa Thiger Kandidatuppsats för profilerad påbyggnadskurs

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 1 2014 Pris 56 kr Nytt allmänt råd kopplat till bokföringslagen 39 SRFs Nöjd Medlemsindex 2014: Vi närmar oss målet! 10 Mot nya utmaningar Nu finns Konsulten

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Utvärdera med effekt Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor Projektägare: Föreningen Sveriges Regionala

Läs mer

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det 1 2 Förord I den här rapporten presenteras resultaten från Unionens årliga undersökning om IT-användning och IT-miljö. Det är allmänt känt

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet Ett magasin från Office IT-Partner #1 2012 Sommarens smakupplevelse Matspalten tipsar Årets grönaste datorhall tillhör Office IT-Partner Så använder du ipad i jobbet på bästa sätt Begreppet IT har blivit

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Framtidens entreprenör

Framtidens entreprenör ANNONS MAJ 2015 STARTAFORETAG.NU Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet ANNONS LÄS PÅ SAJTEN om hur du kan göra redovisning i molnet! FRAMGÅNGSGUIDEN visar tjänsterna du behöver. s20 JONAS

Läs mer