Aktiviteter hösten 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktiviteter hösten 2015"

Transkript

1 En kundtidning från Årgång 25 # Lagar & Avtal sidan 7 Lönespecifikation i App sidan 8 Servicecenter sidan 6 Intervju SCB - Lönestatistik sidan 4

2 Vi lever i förändringarnas tid! Innehåll Intervju SCB Lönestatistik sidan 4 Servicecenter sidan 6 Lagar och Avtal sidan 7 Mobile Employee Payslip sidan 8 Jobba i Vismakoncernen sidan 11 Sommarrecept! För någon vecka sen lyssnade jag på en mycket spännande föreläsning med Louise Opprud Jakobsen från Innovationlab i Köpenhamn. Temat var hur teknologi förändrar vårt arbetssätt. Där citerade hon bland annat Jim Clark, CEO på World Technology Foundation. Han påstår att under de nästkommande 25 åren så kommer vi att se mer förändringar än de senaste åren. Det är en svindlande tanke. Förändringarna kommer naturligtvis att påverka oss alla, men exakt hur de kommer att se ut kan ingen förutsäga. Från 2010 till 2020 räknar man med att tidsåtgången för bokföring och lönehantering kan komma att gå ner med 80% i Norden. I Sverige innebär det att 53 % av dagens anställda beräknas kunna ersättas med ny teknik. Det är den moderna tekniken som skapar nya möjligheter att lösa samma uppgifter och nya processer som tillkommer under vägen. Ska vi alla bli arbetslösa då eller? Nej, inom flera yrkesområden kommer applikationer och nya tjänster utgöra ett komplement som ökar produktiviteten och därmed gör dem mer attraktiva, snarare än att vara ett substitut som konkurrerar ut jobb. Vi kan lägga mer tid på att förstå och analysera verksamheten snarare än på tidskrävande administration. sidan 12 Inom Visma arbetar vi med att främja våra kunders konkurrenskraft genom att utveckla användarvänliga lösningar som effektiviserar arbetsprocesserna. Av Vismas omsättning går årligen 18% tillbaka till utveckling av våra produkter och tjänster. Våra nya lösningar utvecklas som molntjänster vilket innebär att du som kund har möjlighet att komma åt dem via webben från mobilen, läsplattan eller datorn. Det krävs alltså ingen lokalt installerad programvara. Ansvarig utgivare Sofia Gerstenfeld Redaktör Catarina Söderlund Grafisk form Sunil Soondh Medverkande i detta nummer Sofia Gerstenfeld Lars Gellner, Svenskt Näringsliv Gunilla Eriksson Catarina Söderlund Sofia Lindhe Olsson Jessica Lovheden Mattias Nilsson Ronnie Wilhelmsson Maria Pedersen Utgivare AB Kontaktinformation Långskeppsgatan Ängelholm Växel Aktiviteter hösten 2015 Så är då juni äntligen här med nationaldag, skolavslutning och nu snart midsommar. I skrivande stund har vi inte sett mycket av vare sig ljumma vindar eller sol. Oavsett väder och vind så kan de allra flesta snart se fram emot en skön och avkopplande semester. För mig återstår några veckor innan jag får lägga mig i hängmattan. Ifjol lanserade vi Visma.net Recruitment och i år har vi lanserat Expense, vårt nya reseräkningssystem som gör det både roligt och effektivt att göra reseräkningar. Med Visma.net är du redo att möta framtiden. Nu närmast lanserar vi Mobile Employee Payslip, en lösning för att du ska kunna ta emot lönespecifikationen i din mobila enhet, exempelvis din smartphone eller läsplatta. Om den spännande tjänsten kan du läsa mer om på sidan 8. Läs gärna Mattias artikel på sidan 6 där han förklarar varför vi har valt att döpa om vår kundsupport till Servicecenter och hur vi vill ge dig så bra service som möjligt på bästa och effektivaste sätt. Vi lever som vi lär utveckling även här! Med det önskar jag och alla mina härliga kollegor från norr till söder en riktigt skön sommar! Sofia Gerstenfeld, vd Så här glada är kursavdelningen över höstens aktiviteter! Mässor & event TIAN-dagen, Stockholm 27/8 HR-dagen 2015, Sundsvall 28/8 SRFs Ekonomi och Löneforum, Stockholm 6/10 Ekonomi och Företagsmässan, Stockholm 7-8/10 SRF Dagarna, Kongressen Stockholm 7-8/10 Seminarium Seminarium - byggbranschen, Göteborg 3/9 Tips- & Trixdagen, Jönköping 23/9 Tips- & Trixdagen, Umeå 6/10 Seminarium - motorbranschen, Stockholm 25-26/11 Seminarium årsrutiner i Agda PS, Ängelholm 23/11, Stockholm 23/11, Örebro 24/11, Göteborg 25/11, Jönköping 26/11, Malmö 30/11, Umeå 1/12, Stockholm 2/12 och Piteå 3/12 Kursveckor Kursvecka (v36), Göteborg 31/8-1/9 Kursvecka (v40), Sundsvall 28/9-1/10 Kursvecka (v45), Piteå 3/11-6/11 Kursvecka (v50), Göteborg 8/12-9/12 Kursnytt! Under hösten kommer vi även att erbjuda e-learning inom olika delar i Agda PS. Tema Förtroendetid. Kursen riktar sig till den som är ansvarig för uppsättningen och underhållet av förtroendetid i Agda PS. Stockholm 21/10, Ängelholm 26/10 Hela vårt kursutbud hittar du på Inom bygg arium in m e s t r å v chen! Missa inte s n a r b g g y ing b med inrikt

3 Lönestatistik Daniel Widegren I slutet på september drar SCB igång den årliga insamlingen av lönestatistik. Varje år är runt privata arbetsgivare skyldiga att redovisa löneuppgifter för sina anställda. Statistiken redovisas lagom till midsommar med snittlöner uppdelade per yrke. Jag blir lite nyfiken på det här med insamlingen av statistiken och ringer upp Daniel Widegren som jobbar som produktansvarig för Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP) för att få svar på mina frågor. SCBs lönestrukturstatistik är en undersökning som genomförs under en höstmånad, en gång per år. Daniel har varit produktansvarig för den här undersökningen sedan 2007 och har också ämneskunskap inom lön. Tidigare jobbade han med den månatliga undersökningen Konjunkturlönestatistik, privat sektor (KLP). Vem är uppdragsgivaren till lönestatistiken? När det gäller den offentliga lönestatistiken är det Medlingsinstitutet (MI) som är den statistikansvariga myndigheten. Det betyder att det är de som får i uppgift från riksdag och regering att ansvara för den offentliga lönestatistiken. SCB sköter på uppdrag av MI, insamlingen och bearbetningen av det inkomna datamaterialet till färdiga tabeller och diagram. Hur blir man som företag utvalt av SCB för att lämna statistik? Urvalet skiljer sig beroende på vilken undersökning som görs. I lönestatistikundersökningarna görs ett slumpmässigt urval från SCB:s företagsdatabas där alla företag och organisationer i Sverige finns med. Vid urvalen allokeras (grupperas) företagen efter storleksklass och näringsgren. Där efter dras ett antal företag från respektive grupp. I lönestrukturstatistiken, privat sektor måste ett företag ha minst en anställd för att kunna bli utvalt. Företag med 500 eller fler anställda kommer alltid med. Urvalet brukar vara på ca företag/organisationer. Det betyder att SCB undersöker drygt 2,5% av alla företag men eftersom de stora företagen alltid är med så undersöker de cirka 50% av alla anställda. SCB försöker också genom allokering av urvalet hålla ner antalet företag med 1-9 anställda för att minska uppgiftslämnarbördan. Hur viktigt är det att företagen lämnar sin statistik till SCB? Det är mycket viktigt att företagen lämnar sin statistik till SCB. Undersökningarna ligger till grund för många politiska beslut. Till exempel så tittar Riksbanken bland annat på Konjunkturlönestatistiken när de tar sina beslut om räntan. Men det är inte bara politiker som använder resultatet för undersökningarna. Konjunkturlönestatistiken ligger till grund för det mycket använda Arbetskostnadsindex (AKI). AKI används brett av många företag för att reglera avtal med mera och då är det viktigt att statistiken är rättvisande. Lönestrukturstatistiken används också för att kartlägga och analysera löneskillnader mellan olika grupper på arbetsmarknaden. Bland annat mellan kön och olika yrkesgrupper. Eftersom undersökningarna som avser privat sektor är urvalsundersökningar så använder SCB så kallade uppräkningsfaktorer för de utvalda företagen. Det innebär att de utvalda företagen representerar ett visst antal andra företag av samma karaktär, så även små företag har stor påverkan på resultatet. Man kan säga att alla företag är lika viktiga. Vad händer om företaget inte lämnar in informationen? Om ett företag glömmer att skicka in information så kan de vara säkra på att SCB påminner via brev eller per telefon. Skulle ett företag trots allt inte skicka in informationen har SCB laglig rätt, då undersökningarna är förlagda med uppgiftlämnarskyldighet, att skicka ut ett vitesföreläggande. Hur mycket information eller hur stort är urvalet till lönestatistiken? Hur många anställdas löner får ni in som bearbetas? Urvalet till lönestrukturstatistiken, privat sektor (SLP) är på cirka företag. När det gäller KLP är urvalet på cirka företag. I SLP samlar SCB in de anställda på de utvalda företagen. Det innebär att de får in cirka individposter som granskas, bearbetas och sammanställs. Vad ska företagen tänka på vid inrapporteringen? Några tips som förenklar? Att läsa igenom instruktionerna till respektive undersökning är viktigt innan uppgifterna lämnas in. De hittas på eller VID frågor är det bara att maila eller ringa till SCB så hjälper de gärna till. Det underlättar också att göra rätt från början. Då slipper uppgiftslämnarna återkontakt från någon på SCB. För att göra det enklare att lämna uppgifter kolla gärna att lönesystemet har en rapport för undersökning. De flesta stora lönesystem har färdiga rapporter inbyggda i applikationen vilket gör att det blir enklare att få ut den information som efterfrågas och det blir mindre handpåläggning innan filen kan skickas in till SCB. I Agda PS finns en färdig rapport för lönestrukturstatistiken för privat sektor som heter SCB Lönestrukturstatistik. Vem analyserar och bearbetar statiken? Det är vi på SCB som analyserar och bearbetar det insamlade statistiken. Bearbetningen börjar egentligen direkt när uppgiftslämnarna loggar in och lämnar sina uppgifter. Där sker den första granskningen. Om det hittas några fel får uppgiftslämnaren en chans att rätta till dessa direkt. När sedan uppgifterna kommer in till SCBs databas sker ytterligare kontroller med eventuell återkontakt. När själva insamlandet av undersökningen är klar analyserar de produktansvariga materialet ytterligare men då på en grövre nivå. De tittar bland annat på avvikande värden inom olika yrken eller branscher. När de är klara sammanställs det till ett slutgiltigt register. Sedan sker publiceringen enligt den plan som finns på Vilka är de främsta användarna av lönestrukturstatistiken? Främsta användarna av lönestrukturstatistiken är Medlingsinstitutet (MI) och Konjunkturinstitutet (KI) samt även Nationalräkenskaperna på SCB och Eurostat, EU:s statistikbyrå. MI har till uppgift att verka för en väl fungerande arbetsmarknad och där spelar den officiella lönestrukturstatistiken en stor roll som den enda opartiska lönestatistiken. MI skriver även ett flertal rapporter där löneläget i Sverige beskrivs och kartläggs. KI använder lönestrukturstatistiken till sin lönebildningsrapport. Lönestrukturstatistiken används också av journalister och privatpersoner. Det finns möjlighet för en privatperson, att på gå in och se vad medellönen är för ett visst yrke i en viss region och jämföra sig med övriga inom sitt yrke. Hur gör jag som anställd för att kontrollera att jag har rätt lön? Det är svårt att kontrollerna om jag som anställd har rätt lön. Det är väldig mycket som spelar in när det gäller en individs lön. Dock kan den anställde via gå in och se vad medellönen för ett visst yrke och utbildning är eller per region. Som enskild person finns väldigt mycket intressant och användbar data på Även företagare kan ha stor nytta av den statistik som SCB publicerar. Av Sofia Lindhe Olsson Utbildningskonsult 4 5

4 Servicecenter Om du har frågor om Agda PS eller någon av de nya Visma.net-produkterna eller kanske inte får de resultat du förväntar dig i lönekörningen, vad gör du då? Lagar och avtal kund enkelt ska kunna kontakta oss, se tidigare ärenden, status på dina pågående ärenden och även ha kontakt med andra användare i en Community för utbyte av kunskap och erfarenhet. Vi kommer även att uppdatera vårt Forum och biblioteket med arbetsbeskrivningar till Agda PS. Lanseringen kommer att ske i små steg med början under hösten och inledningsvis med Communityn. Du kontaktar såklart oss på supporten på! Numera så är faktiskt den rätta benämningen Servicecenter. Anledningen till det är att vi tillsammans med några övriga Visma-bolag tagit fram nya gemensamma processer som vi börjat arbeta efter. Även supportverksamheten hos oss har förändrats och utvidgats till fler områden. Idag jobbar vi inte enbart med support utan vi är ett center där vi ger dig som kund service. Kortare konsultuppdrag, tester av kommande versioner, dokumentation/arbetsbeskrivningar, FAQ/Forum och löneoutsourcing är några av de områden där vi nu är aktiva. Under det gångna året har vi bytt ut både vår telefoni och vårt fjärrstyrningsverktyg till modernare och robustare system. Fjärrstyrningsverktyget är till stor hjälp för oss för att se hela flödet hos dig som kund så att vi på ett smidigt sätt kan visa hur något kan lösas. Ett mål är att vi löser nio av tio inkommande frågor direkt vid första samtalet. Ibland händer det att vi ber dig om en säkerhetskopia för att få testa eller försöka återskapa felet hos oss och/eller hitta bakomliggande orsaker. Att jobba på supporten för några år sedan innebar att vi enbart tog emot frågor från kunder som hade kört fast på något sätt. Ett ärende kom in via telefon och via telefax för er som kommer ihåg denna manick. Här har vi under de senaste åren sett en förändring till att fler och fler kontaktar oss via mejl eller det praktiska formuläret på vår sajt. Telefon är fortfarande den kontaktväg som dominerar vår verksamhet. Vi hanterar i genomsnitt ärenden per månad där januari har toppnotering på och juli bottennoteringen på Vad gäller då kring sekretess och säkerhet hos oss på Servicecenter? Alla vi som jobbar här har tystnadsplikt och all information hanteras konfidentiellt. Är vi uppkopplade tittar vi endast i Agda PS. Vårt fjärrstyrningsprogram byter till och med ut din skrivbordsbakgrund så vi endast ser en neutral färg. Det är självklart för oss att du som kund ska känna att du blir väl omhändertagen och får svar på dina frågor oavsett om de är enkla eller av mer komplicerad karaktär. Inom den del av Vismakoncernen som tillhör har det gjorts en gedigen undersökning på hur vi ska kunna nyttja samma verksamhetsprocesser och supportsystem för att på så sätt kunna erbjuda förbättrade funktioner och ökad tillgänglighet för dig som kund. Just nu pågår ett arbete med att säkerställa att det tilltänkta systemet verkligen lever upp till våra högt ställda krav. Planen är att ha ett system där du som Av Mattias Nilsson Chef för Servicecenter 6 Turerna om visstidsanställningar Anställningsvillkor - offentlig upphandling Som bekant har visstidsanställningar utgjort en het debattfråga under ett antal år. Bakgrunden är att EUkommissionen anser att lagen om anställningsskydd inte innehåller ett tillräckligt starkt skydd mot missbruk av visstidsanställningar. Enligt kommissionen tillåter lagen att sådana anställningar, särskilt vikariat och allmän visstidsanställning, kan staplas på varandra under lång tid. I olika EU-direktiv finns regler för offentlig upphandling. Dessa direktiv bygger på fem olika principer, nämligen icke-diskriminering, likabehandling, öppenhet, proportionalitet och ömsesidigt erkännande antogs nya direktiv, vilka bland annat förtydligar möjligheten för medlemsstaterna att tillåta att upphandlande enheter ställer arbetsrättsliga krav vid en upphandling. Flera fackförbund har krävt att anställningsformen allmän visstidsanställning, som ursprungligen infördes av en S-regering, ska förbjudas. Alliansregeringen var av uppfattningen att lagen om anställningsskydd ger ett tillräckligt skydd, en inställning som den nya regeringen inte delar. Regeringen har nyligen presenterat ett förslag till lagändring som innebär en viss förbättring av skyddet mot missbruk av visstidsanställningar. Detta förtydligande har rest ett antal frågor. De flesta är överens om att det inte är tillåtet att ställa krav på kollektivavtalsbundenhet. Däremot torde det vara klart att krav på anställningsvillkor hämtade från ett kollektivavtal kan ställas. Frågan blir då vilka villkor som får krävas? En utgångspunkt är att villkoren måste vara proportionerliga, de måste vara lämpliga och får inte gå längre än vad som är nödvändigt. Det gör att bedömningen blir svår. Desto mer förvånande är det att den nyligen avslutade S-kongressen beslutade i en helt annan riktning, nämligen att det ska finnas objektiva skäl för allmän visstidsanställning. Det innebär en väsentlig skärpning av förutsättningarna för att använda allmän visstidsanställning, som för närvarande inte uppställer krav på särskilda, angivna skäl. Ur näringslivets synvinkel är det viktigt att möjligheterna att använda allmän visstidsanställning inte inskränks. Denna anställningsform ger flexibilitet för arbetsgivaren och är också viktig för arbetslösa som därmed kan få in en fot på arbetsmarknaden. Till detta kommer att det i många fall kan tänkas att utländska företag lägger anbud. Då måste EU:s utstationeringsregler beaktas. De tillåter endast att minimilön och vissa andra villkor får krävas. Debatten om tillåtna anställningsvillkor som krav vid offentlig upphandling har med andra ord alla förutsättningar att bli långvarig. 7 Av Lars Gellner Arbetsrättsjurist Svenskt Näringsliv

5 Mobile Employee Payslip lönespecifikation i app Så här ser det ut! s strategi när det gäller alternativ till lönespecifikation på papper har sedan många versioner varit att publicera dem på Agda PS webb. Den strategin har vi medvetet valt då vi inte anser det säkert att skicka lönespecifikationer direkt från vår standardprodukt. Vi har hållit kvar vid den strategin även om många kunder velat att vi exempelvis ska kunna skicka lönespecifikationerna per e-post. Därför är det extra roligt att nu lansera en helt ny teknik, lönespecifikation i mobil app. Vi kompletterar vår publicering på webb med att skicka löneuppgifterna till en Visma Mobile Employee. Det är namnet på en samling av appar som skapas för den anställde i Visma.net. Först ut i samlingen av appar för den anställde är Payslip. Där kan den anställde se beloppen från sin lönespecifikation uppdelade på netto, brutto, skatt, avdrag m.m. Det blir alltså inte en svårläst pdf utan en snygg presentation som blir enkel för den anställde att använda. Vi vill också ge er kunder möjlighet att minska pappersanvändandet, därför satsar vi på lösningar för elektroniska dokumenthandlingar. Digitalisering av lönespecifikationer till mobilen är ett sätt att minska pappersanvändandet och är inte bara billigare för företagen utan också bättre för miljön. Det är också en fördel för den anställde att kunna välja själv när hen vill titta på sin lönespecifikation, kanske på väg till jobbet, på tåget eller hemifrån. Utöver Mobile Employee Payslip har vi startat ett samarbete med Kivra som hanterar digitala brevlådor. En digital brevlåda är som din vanliga brevlåda, fast digital. Att ta emot och hantera post digitalt är smidigare för de anställda och bättre för miljön. Visma Agda är ett av de företag och myndigheter som kommer att ansluta sig till Kivra och på det sättet bidra till att den anställdes privata post kommer finnas på ett och samma ställe. Oavsett om den anställde använder sin mobil, surfplatta eller dator kan hen logga in och komma åt sin post. Det är ett modernt och säkert sätt att skicka lönespecifikationer på och vi ser mycket fram emot det samarbetet. Så sammanfattningsvis kommer vi fortsätta att erbjuda våra kunder att säkert publicera lönespecifikationer och kontrolluppgifter på Agda PS Webb eller Visma.net Mobile Employee. Och under 2015 kompletterar vi dessa alternativ med arkiveringsmöjligheter av lönespecifikation till digitala brevlådan Kivra. Under perioden juni till september kommer vi erbjuda våra driftkunder möjligheten att prova tilläggstjänsten Mobile Payslip kostnadsfritt. Själva appen som lönespecifikationen presenteras i, laddas ner från AppStore eller Google Play och är alltid gratis. Kostnaden för innehållet bjuder vi på under prövoperioden. Mer information kommer och då får du också veta hur just du och ditt företag ska göra för att få vara bland de första att prova lönespecifikation i Mobile Employee Payslip. Av Gunilla Eriksson Product Marketing Manager Du & dina kollegor! 8 9

6 Jobba i Visma-koncernen Att vara en del av Visma-koncernen är att vara del i en ständig utveckling. Det har vi lärt oss under de här 3 åren som gått sen Visma köpte Agda Lön. En omtumlande resa från det privatägda familjeföretaget till den stora koncernen med huvudkontor i Oslo. En resa där vi stundtals inte visste vilket ben vi skulle stå på. En rolig och utmanande resa om du frågar mig. Jag ser möjligheter, utmaningar, kompetens, trygghet och glädje i det stora nätverk vi har fått i koncernen men också högre krav att leverera på flera plan. Visma har fler än 100 kontor i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien, Irland, Nederländerna, Rumänien, Polen, Spanien, Tjeckien, Litauen, Lettland och Serbien. Tillsammans med ett stort nätverk av distributörer och partners har vi en gemensam och gränsöverskridande organisation för kompetensdelning. Inom Visma arbetar fler än personer och vi har tillsammans runt kunder. Hållbar utveckling Inom Visma går 18% av omsättningen till utveckling och det är kanske en av anledningarna till att vi idag är Nordens ledande leverantör av effektivitetshöjande produkter och tjänster. Det ställs idag stora krav på leverantörer av IT-system och tjänster. De som inte kan investera tillräckligt mycket i utveckling kommer att halka efter rejält och på sikt försvinna helt. Det känns därför tryggt och säkert för oss på att vara en naturlig del av Visma-koncernen som satsar stort på just det. Tillsammans strävar vi efter att skapa IT-lösningar som gör att våra kunder håller sig minst ett steg före sina konkurrenter. Vi på kan erbjuda svenska företag en trygg och säker väg att ta sig till molnet. Genom Agda PS som trygg och stabil bas kan du bygga på med integrationer till molntjänster i Visma.net. På så vis kan du förflytta dig helt i den takt du önskar. Bara under 2015 lanserar vi tre nya molntjänster. Redan nu är Agda PS en hybrid om du vill. Attraktiv arbetsgivare När de nordiska studenterna röstar fram sina drömarbetsgivare placerar Visma sig som nummer 13 bland de mest attraktiva arbetsgivarna inom IT. Det visar Universums årliga karriärundersökning, som besvarats av universitets- och högskolestudenter från Sverige, Norge, Danmark och Finland. Visma har i år klättrat sex placeringar jämfört med i fjol, från nittonde till trettonde plats. De arbetsgivare som placerar sig högt på rankingen har lyckats i sitt talangarbete, och har därmed tagit ett avgörande steg mot fortsatt framgång. Aldrig förr har en organisations framgång varit så beroende av dess humankapital, och arbetsgivare som inte förstår vikten av att attrahera och rekrytera rätt personer kommer att få kämpa för sin överlevnad, säger Petter Nylander, vd på Universum. Och om du frågar mig, så tycker jag att det är väldigt roligt att gå till jobbet varje dag! Av Catarina Söderlund Marknadschef 11

7 Grilltider! Avsluta med en god citronkladdkaka. Enligt Grillrapporten 2015 som är en statistik som SIFO gjort tillsammans med ICA så har 41% av svenskarna grillpremiär i maj. Grillsäsongen är lång, hela 32% väntar med att ställa undan grillen till oktober. Här får du några snabba och goda sommarrecept från oss: Ett klassiskt marinadtips! Ingredienser: 150 g smör 1 st citron 2 st ägg 2.5 dl strösocker 1 tsk vaniljsocker 1.5 dl vetemjöl Klassisk marinad till fläskkött, kyckling eller fisk. Ingredienser för 4 portioner: 1 msk balsamicovinäger 2 tsk riven ingefära 1 st vitlöksklyfta 2 msk flytande honung 1 krm chiliflakes 1 msk soja Salt och svartpeppar efter smak. Blanda allt i en skål och häll därefter marinaden över köttet Smörj en rund form, ca 20 cm i diameter. Smält 150 g smör i en kastrull. Låt svalna. Riv skalet av en citron och pressa ur saften. Knäck äggen och tillsätt strösocker, vispa till en fluffig smet. 5. Tillsätt vaniljsocker, mjöl, smör, rivet citronskal och citronsaft. Blanda till en jämn smet. 6. Häll smeten i den smorda formen. Grädda mitt i ugnen i 150 C i ca 35 minuter. 7. Pudra kakan med florsocker. Pudra kakan med florsocker. Servera kakan ljummen eller kall med vispad grädde. 13 Av Jessica Lovheden

8 Välkomna! Vi hälsar alla nya kunder välkomna. Vi tycker det är roligt att så många ger förtroendet med några av företagens mest centrala funktioner - lön och personal! Här nedan ser du vad några av våra nya kunder har valt att köpa: Agda PS MalmbergGruppen AB Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) Svenska Fotbollsförbundet Agda PS i driftform Nordisk teknologi i Kåge ABA Skol AB Visma.net Recruitment - molntjänsten som med integrationer till Agda PS tar företagets rekrytering till nya höjder. SIS Lindab AB Skellefte Kraft Visma.net Expense - molntjänsten som med integrationer till Agda PS förenklar företagets reseräkningshantering. Anthon B Nielsen Corvara Telavox Sociala medier Glöm inte att gå in, gilla och följa oss på Intragram, Facebook och LinkedIn. Här kan du följa vår vardag på, träffa medarbetare och andra kunder, få information om nyheter, aktiviteter och en och annan tävling. På Lön & HR-bloggen kan du läsa intressanta inlägg från olika personer i Visma som jobbar med lön & HR. Glad midsommar och en trevlig sommar! visma_agda Kontakt Långskeppsgatan ÄNGELHOLM

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker MENY Tomatdrink Röd coleslaw Tzatziki Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås Ugnsrostade grönsaker Äppelkaka Cheesecake m. karamelliserade körsbärstomater

Läs mer

3. Blanda smör och pressad vitlök i en skål. Pensla bröden med blandningen. Strö över flingsalt och hackad persilja.

3. Blanda smör och pressad vitlök i en skål. Pensla bröden med blandningen. Strö över flingsalt och hackad persilja. Vitlöksbröd med flingsalt 30 34 små börd (kan göras större) 25 g jäst 4 dl vatten, fingervarmt 2 msk rapsolja 1 ½ tsk salt 8 10 dl vetemjöl ca 50 g smör, smält ca 2 vitlöksklyftor flingsalt färsk persilja,

Läs mer

Lyxa till din Fairtrade fika med dessa recept på fikabröd, kakor och kaffe- och tedrinkar som alla innehåller Fairtrade-märkta ingredienser.

Lyxa till din Fairtrade fika med dessa recept på fikabröd, kakor och kaffe- och tedrinkar som alla innehåller Fairtrade-märkta ingredienser. Lyxa till din Fairtrade fika med dessa recept på fikabröd, kakor och kaffe- och tedrinkar som alla innehåller Fairtrade-märkta ingredienser. Kakor och fikabröd Saftig banankaka 100 g smör 3 ägg 2 dl Fairtrade-märkt

Läs mer

LUGNETS FÖRSKOLA LUGNETS FÖRSKOLA

LUGNETS FÖRSKOLA LUGNETS FÖRSKOLA , LUGNETS MELLANMÅL LUGNETS MELLANMÅL Våren 2012 startade vi arbetet med att få Grön Flagg certifiering, som är utmärkelsen för skolor och förskolor som vill arbeta med hållbar utveckling. Vi siktar på

Läs mer

Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10

Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10 Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10 Recept...3 Dokumentation blåbärs pannkaka 8 Dokumentation klassisk svensk pannkaka 9 Pannkakans historia.10 Min egen pannkakas berättelse..11 Källförteckning..13 2 Blåbärspannkaka

Läs mer

Kallt och gott på buffén. (5 recept).

Kallt och gott på buffén. (5 recept). 1 Kallt och gott på buffén. (5 recept). Sill, sikröra och lax i alla former går bra att förbereda till festen. Matjes i glas Ingredienser 8 personer 2 burk hela matjesfiléer, (200 g) 8 st potatisar, kokta

Läs mer

Sju kakor från långpannan Enkelt bak med kakor från långpannan. Här finns sju favoriter.

Sju kakor från långpannan Enkelt bak med kakor från långpannan. Här finns sju favoriter. 1 Sju kakor från långpannan Enkelt bak med kakor från långpannan. Här finns sju favoriter. 7 Recept Foto: Holger Edström Fru Grills kardemummabröd med äpplen Ingredienser 35 bitar 200 g smör 2 st ägg 3

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 17. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 17. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 17. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 17. Köp gärna med fler matvaror! 3 dagar Ingredienser v 7 Recept Kött/fisk 500 gram nötfärs Ca 650 gram kycklingfilé Ca 800 gram torskrygg 3 Hej! Den här veckan hittar du en spännande rätt med raw currysås och grönsakspasta på menyn.

Läs mer

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK 1 portion 100 g kycklingfilé i långa strimlor 1 tsk majsolja 1 liten lök, finhackad 1/2 finhackad röd paprika 1-2 ansjovisfiléer, 30 g 1/2 dl kycklingbuljong salt och peppar

Läs mer

Äkta smakupplevelser!

Äkta smakupplevelser! Äkta smakupplevelser! Receptbroschyr för kyliga vinterdagar Receptet kommer från Ann-Louise som bloggar för Kung Markatta. Ann-Louise som bloggar för Ann-Louises Kokoslinssoppa med grön curry, 4 portioner

Läs mer

Extra fine. of recipes

Extra fine. of recipes Extra fine selection of recipes Extra Fine SELECTION OF SPICES MAKES FOOD EXTRAORDINARY Santa Maria Extra Fine Selection of Spices är kryddor utvalda för sin exceptionella, distinkta karaktär och höga

Läs mer

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v. Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 800 gram fläskkarré Ca 000 gram kycklingben Recept Potatis/ris/pasta mm kg fast potatis, Grönsaker gul lök vitlök 500 gram morötter 500 gram palsternackor

Läs mer

Våra godaste desserter

Våra godaste desserter Våra godaste desserter Låt dig inspireras Slutet gott, allting gott Vi är många som tycker att något sött hör till efter en god middag. Här har vi samlat några av våra allra godaste desserter, från exotisk

Läs mer

Får vi presentera vår nya hemsida Det här är en receptsamling för dig som lagar mat till våra äldre.

Får vi presentera vår nya hemsida Det här är en receptsamling för dig som lagar mat till våra äldre. Gott på äldre dar Får vi presentera vår nya hemsida Det här är en receptsamling för dig som lagar mat till våra äldre. Här har vi samlat recept på goda mellanmål och desserter där näringsinnehållet är

Läs mer

Vecka 47,4 port. Monikas 3-dagarskasse! Recept. Ingredienser. Bra att ha hemma! 1 2,3 1 1 1,3 2 2 1

Vecka 47,4 port. Monikas 3-dagarskasse! Recept. Ingredienser. Bra att ha hemma! 1 2,3 1 1 1,3 2 2 1 Vecka 47,4 port Monikas -dagarskasse! Varmt välkomna till en riktigt god, lättlagad och spännande vecka! Här finns vardagsfavoriter som kyckling, färsbiffar och fisk fast på lite annorlunda vis. De baconlindade

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 7. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 7. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 7. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 7. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v 7 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 600 gram fläskkotlett Ca 700 gram tvådelad kycklingfilé Potatis/ris/pasta kg potatis Hej! Stekta lax med het majs- och zucchinisallad får

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av

Läs mer

Slutet gott, allting gott!

Slutet gott, allting gott! Slutet gott, allting gott! Vi har väl alla varit med om månader när bankomaten hånskrattar sitt Uttag medges ej och vi letar förtvivlat efter bortglömda mynt i burkar och fickor därhemma. Det är då vi

Läs mer

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24 Spätta med rödlöksgremolata vecka 24 inspiration Spätta med rödlöksgremolata Ett utsökt fiskrecept där rödlöksgremolata serveras som tillbehör. Den fräscha gremolatan får smak av persilja, citron och lök

Läs mer

Recept på Matskolan i Ingå juni 2012

Recept på Matskolan i Ingå juni 2012 Recept på Matskolan i Ingå juni 2012 Innehåll Scones... 2 Grahamssemlor... 3 Potatismos... 4 Fisk i tomatsås... 5 Tomatsås... 5 Snabb strimmelkyckling... 6 Köttbullar... 7 Rabarberdryck... 8 Smoothie (ca

Läs mer

Äkta smakupplevelser!

Äkta smakupplevelser! Äkta smakupplevelser! Receptbroschyr för soliga vårdagar Ann-Louises Quinoasallad med passionsfrukt, torkad physalis och nötmix, 4 portioner Ann-Louises fantastiska Lemony-lime hummus, en stor sats Till

Läs mer

Lammkorv med linser och rostad potatis. vecka 42

Lammkorv med linser och rostad potatis. vecka 42 Lammkorv med linser och rostad potatis vecka 42 familj Lammkorv med linser och rostad potatis cirka 40 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2527 kj/ 606 kcal. Protein 25,6 g. Fett 28,1 g. Kolhydrater

Läs mer

Recept för bakning till Björnö 2014

Recept för bakning till Björnö 2014 Recept för bakning till Björnö KARINS MJUKA KOLAKAKA 4 st ägg 6 dl socker 4 msk kakao 6 dl mjöl 2 msk bakpulver 100 g smör 3 dl kokande vatten Ugn: 175⁰C 2 st runda kakor Smält margarinet. Vispa ägg och

Läs mer

Agdabladet nr 1 2014. En kundtidning från Visma Agda årgång 24. nr1. Glad Sommar!

Agdabladet nr 1 2014. En kundtidning från Visma Agda årgång 24. nr1. Glad Sommar! Agdabladet nr 1 2014. En kundtidning från Visma Agda årgång 24 nr1 Glad Sommar! Ansvarig utgivare Sofia Gerstenfeld Redaktör Catarina Söderlund Grafisk form Andreas Cato Sunil Soondh Medarbetare i detta

Läs mer

Vi skänker vinsten till SOS-barnbyar!

Vi skänker vinsten till SOS-barnbyar! Vi skänker vinsten till SOS-barnbyar! Om oss Vi är tre tjejer som går tredje året på Handels- och administrationsprogrammet på Kungsängsgymnasiet här i Sala. Det här är vårt projektarbete. Vi har valt

Läs mer

Matlag ETT. 24 februari 2011 hos Monica Berglund

Matlag ETT. 24 februari 2011 hos Monica Berglund Matlag ETT 24 februari 2011 hos Monica Berglund Jordgubbsbruchetta Toppad Laxcarpaccio med Sparris & Hollandaise Flamerad Oxfile med Calvadossås & Svamp och Ostsallad Chokladmousse med Chilikokta Aprikoser

Läs mer

Säkerhetskopiera mobilen

Säkerhetskopiera mobilen Säkerhetskopiera mobilen gratis och helautomatiskt 7 Bästa gratistipsen 7 För Android, Iphone och Windows Phone 7 Säkerhetskopiera till Dropbox. Så fixar du automatisk säkerhetskopiering av mobilen Visst

Läs mer

Recept till Nutrison Powder

Recept till Nutrison Powder Recept till Nutrison Powder Nutrison Powder Nutrison Powder är ett komplett och balanserat berikningspulver som kan användas för att höja energi- och näringsinnehållet i maten. Denna receptbroschyr kan

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Spara dokument och bilder i molnet

Spara dokument och bilder i molnet Spara dokument och bilder i molnet Ett moln är en samling pyttesmå vattendroppar på 1 000 meters höjd eller till och med högre. Molnen är diffusa och ändrar hela tiden form. Det finns faktiskt en hel del

Läs mer

ENKLA SMÅRÄTTER MED. varg SOM BAS

ENKLA SMÅRÄTTER MED. varg SOM BAS ENKLA SMÅRÄTTER MED varg SOM BAS PROTEINRIKT OCH GOTT FÖR ÄLDRE Kvarg har blivit mycket populärt under de senaste åren. Med sitt höga innehåll av protein är det en bra produkt för alla med en aktiv livsstil.

Läs mer

Laga mat med Mille: Muffins med vit choklad och majs. Så här gör du: Du behöver: (ca. 9-10 muffins)

Laga mat med Mille: Muffins med vit choklad och majs. Så här gör du: Du behöver: (ca. 9-10 muffins) Muffins med vit choklad och majs (ca. 9-10 muffins) 75 g smör 75 g socker 2 ägg 1 dl yoghurt, t.ex. grekisk Rivet skal från 1 obesprutad apelsin 180 g vetemjöl 1½ tsk bakpulver 50 g hackad vit choklad

Läs mer

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v.4 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 600 gram kassler Potatis/ris/pasta mm kg färskpotatis förp couscous Grönsaker kruka basilika kruka persilja sötpotatisar 450 gram morötter 500 gram

Läs mer

Foto: Martin Skredsvik

Foto: Martin Skredsvik RECEPTHANDBOK Framtagen i samarbete med Mariann Andersson, författaren bakom succén Baka med LCHF (Bonnier Fakta). Ni hittar hennes blogg på www.mariannslchf.se Foto: Martin Skredsvik Citronkaka Ca 14

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

Bullbak för fika i bersån

Bullbak för fika i bersån 1 Bullbak för fika i bersån Bullar för kalaset, fikat eller bara för att ha i frysen. Här är fem recept på goda bullar. Foto: Ulf Svensson Grunddeg till vetebullar Ingredienser 40 bullar 50 g jäst, för

Läs mer

Fikagott med bär i kakan

Fikagott med bär i kakan 1 Fikagott med bär i kakan Här är 10 lättbakade skördekakor med säsongens frukter och bär. Foto: Thomas Carlén Plommonkaka med pistaschmaräng Ingredienser 10-12 bitar 150 g smör 2 st äggulor 1 st ägg 1

Läs mer

Kocka på svenska. smoothies, kakor, choklad och mellanmål...

Kocka på svenska. smoothies, kakor, choklad och mellanmål... Kocka på svenska smoothies, kakor, choklad och mellanmål... 2 Det behöver inte vara krångligt eller ta mycket tid att leva hälsosamt och må bra. 3 Förutom att äta nyttigt och gott är det också viktigt

Läs mer

Resource 2.0+fibre RECEPTFOLDER

Resource 2.0+fibre RECEPTFOLDER Resource 2.0+fibre RECEPTFOLDER Information anpassad för patient NOURISHING PERSONAL HEALTH KRISTINAS FRUKOSTTIPS (2 PORTIONER) MILD VANILJ För dig som är i behov av extra näring kan Resource 2.0+fibre

Läs mer

E N P R E S E N T A T I O N

E N P R E S E N T A T I O N Visma Sverige Visma Sverige E N P R E S E N T A T I O N Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration, verksamhetsstyrning

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS)

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2015 AM0206 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

LÖNEPROGRAMLEVERANTÖRERNA

LÖNEPROGRAMLEVERANTÖRERNA F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER LÖN En jämförelse mellan LÖNEPROGRAMLEVERANTÖRERNA I förra numret av Konsulten tog vi pulsen på programvaruleverantörerna när det gäller redovisningsprogram.

Läs mer

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977 En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01 Innehåll 1 Resultat i sammandrag 3 2 Bakgrund och metod 5 3 : Index 9 4 Mobilt arbetssätt 33 5 Virtuella möten 35 6

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer.

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Garant = Sant! Ekologiskt På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Idag har vi cirka 90 ekologiska, smaktestade och noga utvalda produkter

Läs mer

Sremska med avokadoröra. vecka 13

Sremska med avokadoröra. vecka 13 Sremska med avokadoröra och salsa vecka 13 familj Sremska med avokadoröra och salsa cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2632 kj/629 kcal. Protein 18,4 g. Fett 34,4 g. Kolhydrater 59,7 g. Ingredienser:

Läs mer

En kortfattad beskrivning av skillnader mellan arbetskostnadsindex (AKI) och lönekostnadsindex (LCI)

En kortfattad beskrivning av skillnader mellan arbetskostnadsindex (AKI) och lönekostnadsindex (LCI) 2012-06-04 En kortfattad beskrivning av skillnader mellan arbetskostnadsindex (AKI) och lönekostnadsindex (LCI) I grund och botten mäter både AKI och LCI lönekostnadernas utveckling men med lite olika

Läs mer

e-förslag System för ökad medborgardialog

e-förslag System för ökad medborgardialog System för ökad medborgardialog Få medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala samhällsutvecklingen Vårt system för ökar medborgardialogen och gör medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Quiche Lorraine. Näringsinformation Per portion: 810 kcal 30 g protein

Quiche Lorraine. Näringsinformation Per portion: 810 kcal 30 g protein Recept Quiche Lorraine Ingredienser 3 portioner 2 ägg 100 g riven ost 200 g färdig mördeg, färdig degmix 100 g hackad bacon 1 matsked olja Per portion: 810 kcal 30 g protein Värm ugnen till 170 grader.

Läs mer

Så får du Microsofts Office-paket gratis

Så får du Microsofts Office-paket gratis Så får du Microsofts Office-paket gratis 7 Kör Word, Excel, Powerpoint och Onenote i webbläsaren 7 Dela dina dokument 7 För dator, mobil och platta. Kom igång med Microsoft Skydrive och Office Web Apps

Läs mer

2 äggvitor cirka 350 g (5 6 dl) florsocker 1 tsk ättiksprit Eventuellt några droppar hushållsfärg

2 äggvitor cirka 350 g (5 6 dl) florsocker 1 tsk ättiksprit Eventuellt några droppar hushållsfärg Bygg Älvsbyhus jubileumsmodell Saga som årets pepparkakshus eller annat valfritt Älvsbyhus! Vi gör denna tävling som en avslutning på vårt 70-årsjubileum som vi firat hela 2014. I år bjuder vi in till

Läs mer

Mia Öhrn & Claes Karlsson

Mia Öhrn & Claes Karlsson Mia Öhrn & Claes Karlsson Foto: Stellan Herner Natur & Kultur 2009 Mia Öhrn, Claes Karlsson och Bokförlaget Natur och Kultur Innehåll Fotograf: Stellan Herner Grafisk formgivare: Katy Kimbell Redaktör:

Läs mer

Skapa jobb för unga människor. Tobias Lindfors, VD och grundare John Andersson, Affärsområdeschef Norge

Skapa jobb för unga människor. Tobias Lindfors, VD och grundare John Andersson, Affärsområdeschef Norge Skapa jobb för unga människor Tobias Lindfors, VD och grundare John Andersson, Affärsområdeschef Norge Från studentkorridoren till 7000 anställda - Från studentkorridoren till 7000 anställda - Från Luleå

Läs mer

Rune Larssons energikaka

Rune Larssons energikaka Här nedan följer recept på ett antal olika varianter på energikakor. Rune Larssons energikaka Mät upp 7 8 mått havregryn i en bunke! Ett mått kan vara i stort sett vad som helst. Jag själv brukar använda

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE DET HÄR ÄR TEAMENGINE DISTRIBUERA STYRELSEMATERIALET ENKLARE Med TeamEngine styrelseplats får du och övriga styrelsemedlemmar en

Läs mer

Koka upp citronsaft, salt och socker, reducera till hälften. Rör ner citronskal och olja, mixa slät med stavmixer.

Koka upp citronsaft, salt och socker, reducera till hälften. Rör ner citronskal och olja, mixa slät med stavmixer. Viktor Westerlind, Årets Kock 2009 Tävlingsuppgift 2: Naturlighet möter teknik, 4 portioner Havsvattenrimmad mjölkbakad sejrygg med citronette, knaperstekt slag och krispigt skinn. Mörkokt fänkålshjärta

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus.

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Sociala medier De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Dessutom finns Linkedin, där man kan återknyta kontakten med gamla vänner och kollegor och StayFriends,

Läs mer

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er.

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Guide till effektivare möten Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Tänk om du och dina medarbetare skulle kunna ha effektiva möten

Läs mer

Bisnode HITTA NYA MÅLGRUPPER

Bisnode HITTA NYA MÅLGRUPPER Bisnode HITTA NYA MÅLGRUPPER HITTA NYA MÅLGRUPPER Bisnode ringar in din målgrupp med hög precision och hjälper dig därigenom att hitta både nya och lönsamma kunder. Så hjälper vi dig att hitta rätt målgrupp

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 4 Recept Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 00 gram räkor Ca 700 gram tvådelad kycklingfilé Potatis/ris/pasta mm pkt glasnudlar Hej! Välkomna till en ny vecka fylld av spännande smaker från världens

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Meny fran havet: Tonfiskcarpaccio med gron salsa

Meny fran havet: Tonfiskcarpaccio med gron salsa Meny fran havet: Tonfiskcarpaccio med gron salsa o 4 10-15 MINUTER PERSONER FÖRBEREDELSER LÄTT MIXER INGREDIENSER: TILL DEN GRÖNA SALSA: 2 små knippor basilika 1 stor knippa koriander, inklusive stjälkarna

Läs mer

GOOGLE APPS FOR EDUCATION

GOOGLE APPS FOR EDUCATION GOOGLE APPS FOR EDUCATION #isjöbo INFORMATION TILL PERSONAL 20150819 Familjeförvaltningen DIGITALISERING #isjöbo Skolans styrdokument, vår läroplan och kursplaner ställer krav på digitalisering och vi

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital myndighetspost till din säkra e-brevlåda. Traditionell myndighetspost till din folkbokföringsadress. Anslutna myndigheter och kommuner

Läs mer

Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé

Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé Foto: Arne Adler 8 portioner 1 kg nötinnanlår 2 vitlöksklyftor,

Läs mer

Bra mat från Lantmännen

Bra mat från Lantmännen Bra mat från Lantmännen Grillad kyckling the swedish american way. Vad händer om man kombinerar färsk svensk gårdskyckling med inspiration från amerikansk grilltradition? Det blir gott! Väldigt gott. I

Läs mer

Sätt smak på grillfesten! Marinader Rubs Såser

Sätt smak på grillfesten! Marinader Rubs Såser Sätt smak på grillfesten! Marinader Rubs Såser Glad grillsommar! Magiska marinader! Fördjupa och förhöj smaken på både kött och fisk snabbt och enkelt, med läckra marinader. Marinad till fläskkött Till

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Sommarrecept till Viltboden. Foto: Hannah Kompanik. Recept: Elin Carleke

Sommarrecept till Viltboden. Foto: Hannah Kompanik. Recept: Elin Carleke Sommarrecept till Viltboden Foto: Hannah Kompanik Recept: Elin Carleke Hej och Välkomna till Trolle Ljungby Viltbod. Vi har öppet varje tisdag och torsdag kl. 17-18 i sommarlokalen inne på gården. Nedan

Läs mer

8 recept för alla matglada magar. Fritt från gluten, mjölk & laktos!

8 recept för alla matglada magar. Fritt från gluten, mjölk & laktos! 8 recept för alla matglada magar Fritt från gluten, mjölk & laktos! Är du känslig mot laktos, mjölk eller gluten? Inga problem. Du kan laga nästan vad du vill det gäller bara att hitta rätt produkter.

Läs mer

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se Gott med BÖNOR BÖNOR & LINSER Bönor och linser är lätta att använda och passar bra i både kalla och varma rätter. Snabbt kan du göra en härlig bönsallad, en het salsa eller piffa upp grytan lite extra

Läs mer

LAJKA-GUIDE. Så totalraderar du. din mobil eller surfplatta. 7 Säker utrensning före försäljning 7 Smidigt och enkelt 7 För Android, Iphone och Ipad

LAJKA-GUIDE. Så totalraderar du. din mobil eller surfplatta. 7 Säker utrensning före försäljning 7 Smidigt och enkelt 7 För Android, Iphone och Ipad Så totalraderar du din mobil eller surfplatta 7 Säker utrensning före försäljning 7 Smidigt och enkelt 7 För Android, Iphone och Ipad. Säker radering av Iphone, Ipad och Android Såväl Iphone och Ipad som

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

me&eat vinnarbidragen i me&i:s recepttävling april 2008 en samling goda, enkla och snabblagade recept för småbarnsfamiljer www.meandi.

me&eat vinnarbidragen i me&i:s recepttävling april 2008 en samling goda, enkla och snabblagade recept för småbarnsfamiljer www.meandi. me&eat vinnarbidragen i me&i:s recepttävling april 2008 en samling goda, enkla och snabblagade recept för småbarnsfamiljer www.meandi.se världens bästa köttfärs Garanterat en hit bland barnen! receptet

Läs mer

6 sätt att laga småländska isterband

6 sätt att laga småländska isterband 6 sätt att laga småländska isterband Historik 1939 startade Verner Grönqvist den lanthandel som genom sina isterband skulle komma att bli en lokal popularitet. Att isterbanden blev så uppskattade berodde

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

En riktigt smakrik vinter

En riktigt smakrik vinter En riktigt smakrik vinter Vinterkvällsmat Har du provat allerums senaste? Allerum Whisky Kraftfull karaktär och distinkt smak med tydlig ton av ekfatslagrad Mackmyra Whisky....... Allerum Skotsk cheddar

Läs mer

KOREANSKA KÖKET MENU SSALBAP KOKT RIS KHACHORI "GURKKIMCHI" KONGNAMOOL BÖNGRODDSALLAD TALGYAL MARI RULLAD FYLLD OMELETT

KOREANSKA KÖKET MENU SSALBAP KOKT RIS KHACHORI GURKKIMCHI KONGNAMOOL BÖNGRODDSALLAD TALGYAL MARI RULLAD FYLLD OMELETT KOREANSKA KÖKET MENU SSALBAP KOKT RIS KHACHORI "GURKKIMCHI" KONGNAMOOL BÖNGRODDSALLAD TALGYAL MARI RULLAD FYLLD OMELETT SHIKUMCHIGUK SPENAT OCH KYCKLINGSOPPA SAEUTIGIM FRITERADE TIGERRÄKOR YANYUMJANG DOPPSÅS

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad

Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad 4 port coscous 600 g blandfärs 0,5 röd lök 0,25 vitlök 1 tsk salt 0,5 tsk sambal oelek 0,5 tsk mald spiskummin 2msk mjölk Sås: 3 dl gräddfil 2 msk chilisås

Läs mer

5 dagar. Ingredienser v 28. Recept

5 dagar. Ingredienser v 28. Recept dagar v 28 Kött/fisk 00 gram nötfärs Ca 600 gram laxfilé Ca 700 gram fläskkarré 700 gram kycklinginnerfilé Recept 1 2 3 4 Potatis/ris/pasta 1 kg potatis 1 pkt pasta 2,3 4 Hej! Vi har en härlig sommarvecka

Läs mer

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept 1 7 goda matlåderecept Här är Sara Begners matlådor för under 20 kr per portion. CHILI CON CARNE ca 400 g nötfärs 2 msk smör eller margarin 2 gula lökar, skalade, finhackade 2 vitlöksklyftor, skalade,

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot

Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot Skriv gärna kommentarer i fritext i slutet av dokumentet Namn: Befattning: Anställd/konsult: Innehåll Instruktion inför test och utvärdering av OneDrive for

Läs mer

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera.

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Dina kunders brevvanor 13 En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Om rapporten Brevvanerapporten som Posten genomför årligen ger en bra bild av privatpersoners attityder

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

snabba recept med Fortimel Compact Neutral Ny smak!

snabba recept med Fortimel Compact Neutral Ny smak! 15 snabba recept med Fortimel Compact Neutral Ny smak! Denna receptbok är framtagen i första hand med tanke på patienter som har ett svårt att få i sig tillräckligt med energi och protein med vanlig mat

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön?

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön? Perspektiv på lärarlöner, del 11 Jobba i fristående skola = högre lön? Dags att satsa på lärarna i fristående skolor Lärarförbundet har under lång tid visat att lärarnas löner halkar efter. Vi har också

Läs mer

Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan

Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan Bakgrund till barns brukarmedverkan Några kommuner från Västernorrlands län har tillsammans med Allmänna Barnhuset och 33

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Simrishamns Kommun DIGITALAVERKTYG I FÖRSKOLAOCHSKOLA INFORMATIONTILLPERSONAL

Barn- och utbildningsförvaltningen. Simrishamns Kommun DIGITALAVERKTYG I FÖRSKOLAOCHSKOLA INFORMATIONTILLPERSONAL Barn- och utbildningsförvaltningen Simrishamns Kommun DIGITALAVERKTYG I FÖRSKOLAOCHSKOLA INFORMATIONTILLPERSONAL DATORNI SKOLAN "EN-TILL-EN" OCHGAFE Simrishamns kommun erbjuder alla elever från årskurs

Läs mer

DIGITALA VERKTYG I SKOLAN

DIGITALA VERKTYG I SKOLAN DIGITALA VERKTYG I SKOLAN INFORMATION TILL PERSONAL DATORN I SKOLAN "EN-TILL-EN"OCH OFFICE 365 Örebro kommun erbjuder alla elever att låna en dator eller surfplatta för skolarbetet, en så kallad en-till-en-lösning.

Läs mer

VINTERPASSION. vintriga BBQ recept

VINTERPASSION. vintriga BBQ recept VINTERPASSION vintriga BBQ recept Dela vår PASSION även i vintertid Grillning är vår stora passion och vi tänker, varför inte låta passionen glöda även under vintern? Caj P. s och Sweet Baby Ray s produkter

Läs mer