Aktiviteter hösten 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktiviteter hösten 2015"

Transkript

1 En kundtidning från Årgång 25 # Lagar & Avtal sidan 7 Lönespecifikation i App sidan 8 Servicecenter sidan 6 Intervju SCB - Lönestatistik sidan 4

2 Vi lever i förändringarnas tid! Innehåll Intervju SCB Lönestatistik sidan 4 Servicecenter sidan 6 Lagar och Avtal sidan 7 Mobile Employee Payslip sidan 8 Jobba i Vismakoncernen sidan 11 Sommarrecept! För någon vecka sen lyssnade jag på en mycket spännande föreläsning med Louise Opprud Jakobsen från Innovationlab i Köpenhamn. Temat var hur teknologi förändrar vårt arbetssätt. Där citerade hon bland annat Jim Clark, CEO på World Technology Foundation. Han påstår att under de nästkommande 25 åren så kommer vi att se mer förändringar än de senaste åren. Det är en svindlande tanke. Förändringarna kommer naturligtvis att påverka oss alla, men exakt hur de kommer att se ut kan ingen förutsäga. Från 2010 till 2020 räknar man med att tidsåtgången för bokföring och lönehantering kan komma att gå ner med 80% i Norden. I Sverige innebär det att 53 % av dagens anställda beräknas kunna ersättas med ny teknik. Det är den moderna tekniken som skapar nya möjligheter att lösa samma uppgifter och nya processer som tillkommer under vägen. Ska vi alla bli arbetslösa då eller? Nej, inom flera yrkesområden kommer applikationer och nya tjänster utgöra ett komplement som ökar produktiviteten och därmed gör dem mer attraktiva, snarare än att vara ett substitut som konkurrerar ut jobb. Vi kan lägga mer tid på att förstå och analysera verksamheten snarare än på tidskrävande administration. sidan 12 Inom Visma arbetar vi med att främja våra kunders konkurrenskraft genom att utveckla användarvänliga lösningar som effektiviserar arbetsprocesserna. Av Vismas omsättning går årligen 18% tillbaka till utveckling av våra produkter och tjänster. Våra nya lösningar utvecklas som molntjänster vilket innebär att du som kund har möjlighet att komma åt dem via webben från mobilen, läsplattan eller datorn. Det krävs alltså ingen lokalt installerad programvara. Ansvarig utgivare Sofia Gerstenfeld Redaktör Catarina Söderlund Grafisk form Sunil Soondh Medverkande i detta nummer Sofia Gerstenfeld Lars Gellner, Svenskt Näringsliv Gunilla Eriksson Catarina Söderlund Sofia Lindhe Olsson Jessica Lovheden Mattias Nilsson Ronnie Wilhelmsson Maria Pedersen Utgivare AB Kontaktinformation Långskeppsgatan Ängelholm Växel Aktiviteter hösten 2015 Så är då juni äntligen här med nationaldag, skolavslutning och nu snart midsommar. I skrivande stund har vi inte sett mycket av vare sig ljumma vindar eller sol. Oavsett väder och vind så kan de allra flesta snart se fram emot en skön och avkopplande semester. För mig återstår några veckor innan jag får lägga mig i hängmattan. Ifjol lanserade vi Visma.net Recruitment och i år har vi lanserat Expense, vårt nya reseräkningssystem som gör det både roligt och effektivt att göra reseräkningar. Med Visma.net är du redo att möta framtiden. Nu närmast lanserar vi Mobile Employee Payslip, en lösning för att du ska kunna ta emot lönespecifikationen i din mobila enhet, exempelvis din smartphone eller läsplatta. Om den spännande tjänsten kan du läsa mer om på sidan 8. Läs gärna Mattias artikel på sidan 6 där han förklarar varför vi har valt att döpa om vår kundsupport till Servicecenter och hur vi vill ge dig så bra service som möjligt på bästa och effektivaste sätt. Vi lever som vi lär utveckling även här! Med det önskar jag och alla mina härliga kollegor från norr till söder en riktigt skön sommar! Sofia Gerstenfeld, vd Så här glada är kursavdelningen över höstens aktiviteter! Mässor & event TIAN-dagen, Stockholm 27/8 HR-dagen 2015, Sundsvall 28/8 SRFs Ekonomi och Löneforum, Stockholm 6/10 Ekonomi och Företagsmässan, Stockholm 7-8/10 SRF Dagarna, Kongressen Stockholm 7-8/10 Seminarium Seminarium - byggbranschen, Göteborg 3/9 Tips- & Trixdagen, Jönköping 23/9 Tips- & Trixdagen, Umeå 6/10 Seminarium - motorbranschen, Stockholm 25-26/11 Seminarium årsrutiner i Agda PS, Ängelholm 23/11, Stockholm 23/11, Örebro 24/11, Göteborg 25/11, Jönköping 26/11, Malmö 30/11, Umeå 1/12, Stockholm 2/12 och Piteå 3/12 Kursveckor Kursvecka (v36), Göteborg 31/8-1/9 Kursvecka (v40), Sundsvall 28/9-1/10 Kursvecka (v45), Piteå 3/11-6/11 Kursvecka (v50), Göteborg 8/12-9/12 Kursnytt! Under hösten kommer vi även att erbjuda e-learning inom olika delar i Agda PS. Tema Förtroendetid. Kursen riktar sig till den som är ansvarig för uppsättningen och underhållet av förtroendetid i Agda PS. Stockholm 21/10, Ängelholm 26/10 Hela vårt kursutbud hittar du på Inom bygg arium in m e s t r å v chen! Missa inte s n a r b g g y ing b med inrikt

3 Lönestatistik Daniel Widegren I slutet på september drar SCB igång den årliga insamlingen av lönestatistik. Varje år är runt privata arbetsgivare skyldiga att redovisa löneuppgifter för sina anställda. Statistiken redovisas lagom till midsommar med snittlöner uppdelade per yrke. Jag blir lite nyfiken på det här med insamlingen av statistiken och ringer upp Daniel Widegren som jobbar som produktansvarig för Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP) för att få svar på mina frågor. SCBs lönestrukturstatistik är en undersökning som genomförs under en höstmånad, en gång per år. Daniel har varit produktansvarig för den här undersökningen sedan 2007 och har också ämneskunskap inom lön. Tidigare jobbade han med den månatliga undersökningen Konjunkturlönestatistik, privat sektor (KLP). Vem är uppdragsgivaren till lönestatistiken? När det gäller den offentliga lönestatistiken är det Medlingsinstitutet (MI) som är den statistikansvariga myndigheten. Det betyder att det är de som får i uppgift från riksdag och regering att ansvara för den offentliga lönestatistiken. SCB sköter på uppdrag av MI, insamlingen och bearbetningen av det inkomna datamaterialet till färdiga tabeller och diagram. Hur blir man som företag utvalt av SCB för att lämna statistik? Urvalet skiljer sig beroende på vilken undersökning som görs. I lönestatistikundersökningarna görs ett slumpmässigt urval från SCB:s företagsdatabas där alla företag och organisationer i Sverige finns med. Vid urvalen allokeras (grupperas) företagen efter storleksklass och näringsgren. Där efter dras ett antal företag från respektive grupp. I lönestrukturstatistiken, privat sektor måste ett företag ha minst en anställd för att kunna bli utvalt. Företag med 500 eller fler anställda kommer alltid med. Urvalet brukar vara på ca företag/organisationer. Det betyder att SCB undersöker drygt 2,5% av alla företag men eftersom de stora företagen alltid är med så undersöker de cirka 50% av alla anställda. SCB försöker också genom allokering av urvalet hålla ner antalet företag med 1-9 anställda för att minska uppgiftslämnarbördan. Hur viktigt är det att företagen lämnar sin statistik till SCB? Det är mycket viktigt att företagen lämnar sin statistik till SCB. Undersökningarna ligger till grund för många politiska beslut. Till exempel så tittar Riksbanken bland annat på Konjunkturlönestatistiken när de tar sina beslut om räntan. Men det är inte bara politiker som använder resultatet för undersökningarna. Konjunkturlönestatistiken ligger till grund för det mycket använda Arbetskostnadsindex (AKI). AKI används brett av många företag för att reglera avtal med mera och då är det viktigt att statistiken är rättvisande. Lönestrukturstatistiken används också för att kartlägga och analysera löneskillnader mellan olika grupper på arbetsmarknaden. Bland annat mellan kön och olika yrkesgrupper. Eftersom undersökningarna som avser privat sektor är urvalsundersökningar så använder SCB så kallade uppräkningsfaktorer för de utvalda företagen. Det innebär att de utvalda företagen representerar ett visst antal andra företag av samma karaktär, så även små företag har stor påverkan på resultatet. Man kan säga att alla företag är lika viktiga. Vad händer om företaget inte lämnar in informationen? Om ett företag glömmer att skicka in information så kan de vara säkra på att SCB påminner via brev eller per telefon. Skulle ett företag trots allt inte skicka in informationen har SCB laglig rätt, då undersökningarna är förlagda med uppgiftlämnarskyldighet, att skicka ut ett vitesföreläggande. Hur mycket information eller hur stort är urvalet till lönestatistiken? Hur många anställdas löner får ni in som bearbetas? Urvalet till lönestrukturstatistiken, privat sektor (SLP) är på cirka företag. När det gäller KLP är urvalet på cirka företag. I SLP samlar SCB in de anställda på de utvalda företagen. Det innebär att de får in cirka individposter som granskas, bearbetas och sammanställs. Vad ska företagen tänka på vid inrapporteringen? Några tips som förenklar? Att läsa igenom instruktionerna till respektive undersökning är viktigt innan uppgifterna lämnas in. De hittas på eller VID frågor är det bara att maila eller ringa till SCB så hjälper de gärna till. Det underlättar också att göra rätt från början. Då slipper uppgiftslämnarna återkontakt från någon på SCB. För att göra det enklare att lämna uppgifter kolla gärna att lönesystemet har en rapport för undersökning. De flesta stora lönesystem har färdiga rapporter inbyggda i applikationen vilket gör att det blir enklare att få ut den information som efterfrågas och det blir mindre handpåläggning innan filen kan skickas in till SCB. I Agda PS finns en färdig rapport för lönestrukturstatistiken för privat sektor som heter SCB Lönestrukturstatistik. Vem analyserar och bearbetar statiken? Det är vi på SCB som analyserar och bearbetar det insamlade statistiken. Bearbetningen börjar egentligen direkt när uppgiftslämnarna loggar in och lämnar sina uppgifter. Där sker den första granskningen. Om det hittas några fel får uppgiftslämnaren en chans att rätta till dessa direkt. När sedan uppgifterna kommer in till SCBs databas sker ytterligare kontroller med eventuell återkontakt. När själva insamlandet av undersökningen är klar analyserar de produktansvariga materialet ytterligare men då på en grövre nivå. De tittar bland annat på avvikande värden inom olika yrken eller branscher. När de är klara sammanställs det till ett slutgiltigt register. Sedan sker publiceringen enligt den plan som finns på Vilka är de främsta användarna av lönestrukturstatistiken? Främsta användarna av lönestrukturstatistiken är Medlingsinstitutet (MI) och Konjunkturinstitutet (KI) samt även Nationalräkenskaperna på SCB och Eurostat, EU:s statistikbyrå. MI har till uppgift att verka för en väl fungerande arbetsmarknad och där spelar den officiella lönestrukturstatistiken en stor roll som den enda opartiska lönestatistiken. MI skriver även ett flertal rapporter där löneläget i Sverige beskrivs och kartläggs. KI använder lönestrukturstatistiken till sin lönebildningsrapport. Lönestrukturstatistiken används också av journalister och privatpersoner. Det finns möjlighet för en privatperson, att på gå in och se vad medellönen är för ett visst yrke i en viss region och jämföra sig med övriga inom sitt yrke. Hur gör jag som anställd för att kontrollera att jag har rätt lön? Det är svårt att kontrollerna om jag som anställd har rätt lön. Det är väldig mycket som spelar in när det gäller en individs lön. Dock kan den anställde via gå in och se vad medellönen för ett visst yrke och utbildning är eller per region. Som enskild person finns väldigt mycket intressant och användbar data på Även företagare kan ha stor nytta av den statistik som SCB publicerar. Av Sofia Lindhe Olsson Utbildningskonsult 4 5

4 Servicecenter Om du har frågor om Agda PS eller någon av de nya Visma.net-produkterna eller kanske inte får de resultat du förväntar dig i lönekörningen, vad gör du då? Lagar och avtal kund enkelt ska kunna kontakta oss, se tidigare ärenden, status på dina pågående ärenden och även ha kontakt med andra användare i en Community för utbyte av kunskap och erfarenhet. Vi kommer även att uppdatera vårt Forum och biblioteket med arbetsbeskrivningar till Agda PS. Lanseringen kommer att ske i små steg med början under hösten och inledningsvis med Communityn. Du kontaktar såklart oss på supporten på! Numera så är faktiskt den rätta benämningen Servicecenter. Anledningen till det är att vi tillsammans med några övriga Visma-bolag tagit fram nya gemensamma processer som vi börjat arbeta efter. Även supportverksamheten hos oss har förändrats och utvidgats till fler områden. Idag jobbar vi inte enbart med support utan vi är ett center där vi ger dig som kund service. Kortare konsultuppdrag, tester av kommande versioner, dokumentation/arbetsbeskrivningar, FAQ/Forum och löneoutsourcing är några av de områden där vi nu är aktiva. Under det gångna året har vi bytt ut både vår telefoni och vårt fjärrstyrningsverktyg till modernare och robustare system. Fjärrstyrningsverktyget är till stor hjälp för oss för att se hela flödet hos dig som kund så att vi på ett smidigt sätt kan visa hur något kan lösas. Ett mål är att vi löser nio av tio inkommande frågor direkt vid första samtalet. Ibland händer det att vi ber dig om en säkerhetskopia för att få testa eller försöka återskapa felet hos oss och/eller hitta bakomliggande orsaker. Att jobba på supporten för några år sedan innebar att vi enbart tog emot frågor från kunder som hade kört fast på något sätt. Ett ärende kom in via telefon och via telefax för er som kommer ihåg denna manick. Här har vi under de senaste åren sett en förändring till att fler och fler kontaktar oss via mejl eller det praktiska formuläret på vår sajt. Telefon är fortfarande den kontaktväg som dominerar vår verksamhet. Vi hanterar i genomsnitt ärenden per månad där januari har toppnotering på och juli bottennoteringen på Vad gäller då kring sekretess och säkerhet hos oss på Servicecenter? Alla vi som jobbar här har tystnadsplikt och all information hanteras konfidentiellt. Är vi uppkopplade tittar vi endast i Agda PS. Vårt fjärrstyrningsprogram byter till och med ut din skrivbordsbakgrund så vi endast ser en neutral färg. Det är självklart för oss att du som kund ska känna att du blir väl omhändertagen och får svar på dina frågor oavsett om de är enkla eller av mer komplicerad karaktär. Inom den del av Vismakoncernen som tillhör har det gjorts en gedigen undersökning på hur vi ska kunna nyttja samma verksamhetsprocesser och supportsystem för att på så sätt kunna erbjuda förbättrade funktioner och ökad tillgänglighet för dig som kund. Just nu pågår ett arbete med att säkerställa att det tilltänkta systemet verkligen lever upp till våra högt ställda krav. Planen är att ha ett system där du som Av Mattias Nilsson Chef för Servicecenter 6 Turerna om visstidsanställningar Anställningsvillkor - offentlig upphandling Som bekant har visstidsanställningar utgjort en het debattfråga under ett antal år. Bakgrunden är att EUkommissionen anser att lagen om anställningsskydd inte innehåller ett tillräckligt starkt skydd mot missbruk av visstidsanställningar. Enligt kommissionen tillåter lagen att sådana anställningar, särskilt vikariat och allmän visstidsanställning, kan staplas på varandra under lång tid. I olika EU-direktiv finns regler för offentlig upphandling. Dessa direktiv bygger på fem olika principer, nämligen icke-diskriminering, likabehandling, öppenhet, proportionalitet och ömsesidigt erkännande antogs nya direktiv, vilka bland annat förtydligar möjligheten för medlemsstaterna att tillåta att upphandlande enheter ställer arbetsrättsliga krav vid en upphandling. Flera fackförbund har krävt att anställningsformen allmän visstidsanställning, som ursprungligen infördes av en S-regering, ska förbjudas. Alliansregeringen var av uppfattningen att lagen om anställningsskydd ger ett tillräckligt skydd, en inställning som den nya regeringen inte delar. Regeringen har nyligen presenterat ett förslag till lagändring som innebär en viss förbättring av skyddet mot missbruk av visstidsanställningar. Detta förtydligande har rest ett antal frågor. De flesta är överens om att det inte är tillåtet att ställa krav på kollektivavtalsbundenhet. Däremot torde det vara klart att krav på anställningsvillkor hämtade från ett kollektivavtal kan ställas. Frågan blir då vilka villkor som får krävas? En utgångspunkt är att villkoren måste vara proportionerliga, de måste vara lämpliga och får inte gå längre än vad som är nödvändigt. Det gör att bedömningen blir svår. Desto mer förvånande är det att den nyligen avslutade S-kongressen beslutade i en helt annan riktning, nämligen att det ska finnas objektiva skäl för allmän visstidsanställning. Det innebär en väsentlig skärpning av förutsättningarna för att använda allmän visstidsanställning, som för närvarande inte uppställer krav på särskilda, angivna skäl. Ur näringslivets synvinkel är det viktigt att möjligheterna att använda allmän visstidsanställning inte inskränks. Denna anställningsform ger flexibilitet för arbetsgivaren och är också viktig för arbetslösa som därmed kan få in en fot på arbetsmarknaden. Till detta kommer att det i många fall kan tänkas att utländska företag lägger anbud. Då måste EU:s utstationeringsregler beaktas. De tillåter endast att minimilön och vissa andra villkor får krävas. Debatten om tillåtna anställningsvillkor som krav vid offentlig upphandling har med andra ord alla förutsättningar att bli långvarig. 7 Av Lars Gellner Arbetsrättsjurist Svenskt Näringsliv

5 Mobile Employee Payslip lönespecifikation i app Så här ser det ut! s strategi när det gäller alternativ till lönespecifikation på papper har sedan många versioner varit att publicera dem på Agda PS webb. Den strategin har vi medvetet valt då vi inte anser det säkert att skicka lönespecifikationer direkt från vår standardprodukt. Vi har hållit kvar vid den strategin även om många kunder velat att vi exempelvis ska kunna skicka lönespecifikationerna per e-post. Därför är det extra roligt att nu lansera en helt ny teknik, lönespecifikation i mobil app. Vi kompletterar vår publicering på webb med att skicka löneuppgifterna till en Visma Mobile Employee. Det är namnet på en samling av appar som skapas för den anställde i Visma.net. Först ut i samlingen av appar för den anställde är Payslip. Där kan den anställde se beloppen från sin lönespecifikation uppdelade på netto, brutto, skatt, avdrag m.m. Det blir alltså inte en svårläst pdf utan en snygg presentation som blir enkel för den anställde att använda. Vi vill också ge er kunder möjlighet att minska pappersanvändandet, därför satsar vi på lösningar för elektroniska dokumenthandlingar. Digitalisering av lönespecifikationer till mobilen är ett sätt att minska pappersanvändandet och är inte bara billigare för företagen utan också bättre för miljön. Det är också en fördel för den anställde att kunna välja själv när hen vill titta på sin lönespecifikation, kanske på väg till jobbet, på tåget eller hemifrån. Utöver Mobile Employee Payslip har vi startat ett samarbete med Kivra som hanterar digitala brevlådor. En digital brevlåda är som din vanliga brevlåda, fast digital. Att ta emot och hantera post digitalt är smidigare för de anställda och bättre för miljön. Visma Agda är ett av de företag och myndigheter som kommer att ansluta sig till Kivra och på det sättet bidra till att den anställdes privata post kommer finnas på ett och samma ställe. Oavsett om den anställde använder sin mobil, surfplatta eller dator kan hen logga in och komma åt sin post. Det är ett modernt och säkert sätt att skicka lönespecifikationer på och vi ser mycket fram emot det samarbetet. Så sammanfattningsvis kommer vi fortsätta att erbjuda våra kunder att säkert publicera lönespecifikationer och kontrolluppgifter på Agda PS Webb eller Visma.net Mobile Employee. Och under 2015 kompletterar vi dessa alternativ med arkiveringsmöjligheter av lönespecifikation till digitala brevlådan Kivra. Under perioden juni till september kommer vi erbjuda våra driftkunder möjligheten att prova tilläggstjänsten Mobile Payslip kostnadsfritt. Själva appen som lönespecifikationen presenteras i, laddas ner från AppStore eller Google Play och är alltid gratis. Kostnaden för innehållet bjuder vi på under prövoperioden. Mer information kommer och då får du också veta hur just du och ditt företag ska göra för att få vara bland de första att prova lönespecifikation i Mobile Employee Payslip. Av Gunilla Eriksson Product Marketing Manager Du & dina kollegor! 8 9

6 Jobba i Visma-koncernen Att vara en del av Visma-koncernen är att vara del i en ständig utveckling. Det har vi lärt oss under de här 3 åren som gått sen Visma köpte Agda Lön. En omtumlande resa från det privatägda familjeföretaget till den stora koncernen med huvudkontor i Oslo. En resa där vi stundtals inte visste vilket ben vi skulle stå på. En rolig och utmanande resa om du frågar mig. Jag ser möjligheter, utmaningar, kompetens, trygghet och glädje i det stora nätverk vi har fått i koncernen men också högre krav att leverera på flera plan. Visma har fler än 100 kontor i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien, Irland, Nederländerna, Rumänien, Polen, Spanien, Tjeckien, Litauen, Lettland och Serbien. Tillsammans med ett stort nätverk av distributörer och partners har vi en gemensam och gränsöverskridande organisation för kompetensdelning. Inom Visma arbetar fler än personer och vi har tillsammans runt kunder. Hållbar utveckling Inom Visma går 18% av omsättningen till utveckling och det är kanske en av anledningarna till att vi idag är Nordens ledande leverantör av effektivitetshöjande produkter och tjänster. Det ställs idag stora krav på leverantörer av IT-system och tjänster. De som inte kan investera tillräckligt mycket i utveckling kommer att halka efter rejält och på sikt försvinna helt. Det känns därför tryggt och säkert för oss på att vara en naturlig del av Visma-koncernen som satsar stort på just det. Tillsammans strävar vi efter att skapa IT-lösningar som gör att våra kunder håller sig minst ett steg före sina konkurrenter. Vi på kan erbjuda svenska företag en trygg och säker väg att ta sig till molnet. Genom Agda PS som trygg och stabil bas kan du bygga på med integrationer till molntjänster i Visma.net. På så vis kan du förflytta dig helt i den takt du önskar. Bara under 2015 lanserar vi tre nya molntjänster. Redan nu är Agda PS en hybrid om du vill. Attraktiv arbetsgivare När de nordiska studenterna röstar fram sina drömarbetsgivare placerar Visma sig som nummer 13 bland de mest attraktiva arbetsgivarna inom IT. Det visar Universums årliga karriärundersökning, som besvarats av universitets- och högskolestudenter från Sverige, Norge, Danmark och Finland. Visma har i år klättrat sex placeringar jämfört med i fjol, från nittonde till trettonde plats. De arbetsgivare som placerar sig högt på rankingen har lyckats i sitt talangarbete, och har därmed tagit ett avgörande steg mot fortsatt framgång. Aldrig förr har en organisations framgång varit så beroende av dess humankapital, och arbetsgivare som inte förstår vikten av att attrahera och rekrytera rätt personer kommer att få kämpa för sin överlevnad, säger Petter Nylander, vd på Universum. Och om du frågar mig, så tycker jag att det är väldigt roligt att gå till jobbet varje dag! Av Catarina Söderlund Marknadschef 11

7 Grilltider! Avsluta med en god citronkladdkaka. Enligt Grillrapporten 2015 som är en statistik som SIFO gjort tillsammans med ICA så har 41% av svenskarna grillpremiär i maj. Grillsäsongen är lång, hela 32% väntar med att ställa undan grillen till oktober. Här får du några snabba och goda sommarrecept från oss: Ett klassiskt marinadtips! Ingredienser: 150 g smör 1 st citron 2 st ägg 2.5 dl strösocker 1 tsk vaniljsocker 1.5 dl vetemjöl Klassisk marinad till fläskkött, kyckling eller fisk. Ingredienser för 4 portioner: 1 msk balsamicovinäger 2 tsk riven ingefära 1 st vitlöksklyfta 2 msk flytande honung 1 krm chiliflakes 1 msk soja Salt och svartpeppar efter smak. Blanda allt i en skål och häll därefter marinaden över köttet Smörj en rund form, ca 20 cm i diameter. Smält 150 g smör i en kastrull. Låt svalna. Riv skalet av en citron och pressa ur saften. Knäck äggen och tillsätt strösocker, vispa till en fluffig smet. 5. Tillsätt vaniljsocker, mjöl, smör, rivet citronskal och citronsaft. Blanda till en jämn smet. 6. Häll smeten i den smorda formen. Grädda mitt i ugnen i 150 C i ca 35 minuter. 7. Pudra kakan med florsocker. Pudra kakan med florsocker. Servera kakan ljummen eller kall med vispad grädde. 13 Av Jessica Lovheden

8 Välkomna! Vi hälsar alla nya kunder välkomna. Vi tycker det är roligt att så många ger förtroendet med några av företagens mest centrala funktioner - lön och personal! Här nedan ser du vad några av våra nya kunder har valt att köpa: Agda PS MalmbergGruppen AB Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) Svenska Fotbollsförbundet Agda PS i driftform Nordisk teknologi i Kåge ABA Skol AB Visma.net Recruitment - molntjänsten som med integrationer till Agda PS tar företagets rekrytering till nya höjder. SIS Lindab AB Skellefte Kraft Visma.net Expense - molntjänsten som med integrationer till Agda PS förenklar företagets reseräkningshantering. Anthon B Nielsen Corvara Telavox Sociala medier Glöm inte att gå in, gilla och följa oss på Intragram, Facebook och LinkedIn. Här kan du följa vår vardag på, träffa medarbetare och andra kunder, få information om nyheter, aktiviteter och en och annan tävling. På Lön & HR-bloggen kan du läsa intressanta inlägg från olika personer i Visma som jobbar med lön & HR. Glad midsommar och en trevlig sommar! visma_agda Kontakt Långskeppsgatan ÄNGELHOLM

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Labour Cost Index. Bakgrund. Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25

Labour Cost Index. Bakgrund. Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Som medlemsland i EU är Sverige, liksom övriga medlemsländer, skyldiga att för varje kvartal leverera ett arbetskostnadsindex,

Läs mer

Så bakar du trendiga cupcakes

Så bakar du trendiga cupcakes 1 Så bakar du trendiga cupcakes Färgglada cupcakes, söta och underbara. Bjud på senaste hajpen och gör som i "Sex & the city", njut av de bedårande bakverken. Foto: Lina Eriksson Chokladcupcakes Ingredienser

Läs mer

3. Blanda smör och pressad vitlök i en skål. Pensla bröden med blandningen. Strö över flingsalt och hackad persilja.

3. Blanda smör och pressad vitlök i en skål. Pensla bröden med blandningen. Strö över flingsalt och hackad persilja. Vitlöksbröd med flingsalt 30 34 små börd (kan göras större) 25 g jäst 4 dl vatten, fingervarmt 2 msk rapsolja 1 ½ tsk salt 8 10 dl vetemjöl ca 50 g smör, smält ca 2 vitlöksklyftor flingsalt färsk persilja,

Läs mer

Sött slut på påskbuffén! 8 äggstra goda recept

Sött slut på påskbuffén! 8 äggstra goda recept Sött slut på påskbuffén! 8 äggstra goda recept Varmare, sötare tider! Följ upp påskmiddagen med ett härligt bakverk, en festlig kaka eller en läcker dessert. Smaskens för både stora och små. Citrondessert

Läs mer

Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10

Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10 Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10 Recept...3 Dokumentation blåbärs pannkaka 8 Dokumentation klassisk svensk pannkaka 9 Pannkakans historia.10 Min egen pannkakas berättelse..11 Källförteckning..13 2 Blåbärspannkaka

Läs mer

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977 En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01 Innehåll 1 Resultat i sammandrag 3 2 Bakgrund och metod 5 3 : Index 9 4 Mobilt arbetssätt 33 5 Virtuella möten 35 6

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 17. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 17. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 17. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 17. Köp gärna med fler matvaror! 3 dagar Ingredienser v 7 Recept Kött/fisk 500 gram nötfärs Ca 650 gram kycklingfilé Ca 800 gram torskrygg 3 Hej! Den här veckan hittar du en spännande rätt med raw currysås och grönsakspasta på menyn.

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Recept i vårens tecken Tema picknick. Laga mjölkfritt Enkel sallad gjord på kokt ägg, grönsaker & skinka. Något sött efter: Melon och physalis

Recept i vårens tecken Tema picknick. Laga mjölkfritt Enkel sallad gjord på kokt ägg, grönsaker & skinka. Något sött efter: Melon och physalis Recept i vårens tecken Tema picknick Enkel sallad gjord på kokt ägg, grönsaker & skinka. Något sött efter: Melon och physalis Välkommen till min alldeles egna tidning där jag delar med mig av mina bästa

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker MENY Tomatdrink Röd coleslaw Tzatziki Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås Ugnsrostade grönsaker Äppelkaka Cheesecake m. karamelliserade körsbärstomater

Läs mer

LUGNETS FÖRSKOLA LUGNETS FÖRSKOLA

LUGNETS FÖRSKOLA LUGNETS FÖRSKOLA , LUGNETS MELLANMÅL LUGNETS MELLANMÅL Våren 2012 startade vi arbetet med att få Grön Flagg certifiering, som är utmärkelsen för skolor och förskolor som vill arbeta med hållbar utveckling. Vi siktar på

Läs mer

Söta slut på påskbuffén! Bakelser Tårtor Desserter. 10 ljuvliga recept!

Söta slut på påskbuffén! Bakelser Tårtor Desserter. 10 ljuvliga recept! Söta slut på påskbuffén! Bakelser Tårtor Desserter 10 ljuvliga recept! Påskdessert 4 portioner Luftig njutning i portionsformat. 3 dl crème fraiche 1 dl Dansukker Ekologiskt Rörsocker 2 citroner ½ dl citronsaft,

Läs mer

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet...

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet... Nyheter i Dynamics NAV 2016 Innehåll App-klient för smartphones... 2 Power BI... 3 Arbetsflöde... 4 CRM Online... 5 Webb-klienten... 6 Dokumenthantering... 7 Molnet... 8 Elektronisk fakturering... 9 App-klient

Läs mer

EN SMAKSAK. Det About här these inlägget ads (http://en.wordpress.com/about these ads/) görs i samarbete med Ålandsmejeriet. (http://www.aca.

EN SMAKSAK. Det About här these inlägget ads (http://en.wordpress.com/about these ads/) görs i samarbete med Ålandsmejeriet. (http://www.aca. 1 von 7 24.05.2013 17:45 EN SMAKSAK AJ Det About här these inlägget ads (http://en.wordpress.com/about these ads/) görs i samarbete med Ålandsmejeriet. (http://www.aca.ax/) Scones är det perfekta brödet

Läs mer

Välkommen ombord! Nu är du Garantör. En av tio, bland över 11 000 sökande. Häftigt, va? Och grattis till ett av Sveriges mest sökta jobb!

Välkommen ombord! Nu är du Garantör. En av tio, bland över 11 000 sökande. Häftigt, va? Och grattis till ett av Sveriges mest sökta jobb! Välkommen ombord! Nu är du Garantör. En av tio, bland över 11 000 sökande. Häftigt, va? Och grattis till ett av Sveriges mest sökta jobb! Matkassen du har framför dig är den första av totalt tolv, fylld

Läs mer

e-förslag System för ökad medborgardialog

e-förslag System för ökad medborgardialog System för ökad medborgardialog Få medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala samhällsutvecklingen Vårt system för ökar medborgardialogen och gör medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av

Läs mer

Äkta smakupplevelser!

Äkta smakupplevelser! Äkta smakupplevelser! Receptbroschyr för kyliga vinterdagar Receptet kommer från Ann-Louise som bloggar för Kung Markatta. Ann-Louise som bloggar för Ann-Louises Kokoslinssoppa med grön curry, 4 portioner

Läs mer

Sju kakor från långpannan Enkelt bak med kakor från långpannan. Här finns sju favoriter.

Sju kakor från långpannan Enkelt bak med kakor från långpannan. Här finns sju favoriter. 1 Sju kakor från långpannan Enkelt bak med kakor från långpannan. Här finns sju favoriter. 7 Recept Foto: Holger Edström Fru Grills kardemummabröd med äpplen Ingredienser 35 bitar 200 g smör 2 st ägg 3

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

En kortfattad beskrivning av skillnader mellan arbetskostnadsindex (AKI) och lönekostnadsindex (LCI)

En kortfattad beskrivning av skillnader mellan arbetskostnadsindex (AKI) och lönekostnadsindex (LCI) 2012-06-04 En kortfattad beskrivning av skillnader mellan arbetskostnadsindex (AKI) och lönekostnadsindex (LCI) I grund och botten mäter både AKI och LCI lönekostnadernas utveckling men med lite olika

Läs mer

Glutenfri kladdkaka med dulce de leche

Glutenfri kladdkaka med dulce de leche Glutenfri kladdkaka med dulce de leche 3 ägg 1 dl farinsocker 1½ dl strösocker 2 dl glutenfria havregryn ½ dl glutenfritt ströbröd 5 msk kakao 200 g Arla Svenskt Smör 50 g mörk choklad ½ burkar karamelliserad

Läs mer

4. Häll degen i en smord och bröad avlång bakform, rymd ca 1 1/2 liter. Strö över lite rågkross.

4. Häll degen i en smord och bröad avlång bakform, rymd ca 1 1/2 liter. Strö över lite rågkross. Fullkornsbröd Gott, grovt bröd som inte behöver jäsa! Bara att röra ihop och grädda. 1 bröd 8 dl rågsikt 2 dl rågkross 1 dl havre- eller vetekli 1 dl linfrö 1 tsk salt 1 msk bikarbonat 1 dl lingonsylt

Läs mer

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE DET HÄR ÄR TEAMENGINE DISTRIBUERA STYRELSEMATERIALET ENKLARE Med TeamEngine styrelseplats får du och övriga styrelsemedlemmar en

Läs mer

Att marinera är inte alltid så lätt men här är några tips som kan användas till kött, fågel och fisk. 6 sidor om marinader.

Att marinera är inte alltid så lätt men här är några tips som kan användas till kött, fågel och fisk. 6 sidor om marinader. Att marinera är inte alltid så lätt men här är några tips som kan användas till kött, fågel och fisk. 6 sidor om marinader. 1 Foto: Ulrika Pousette Marinad till lamm Ingredienser 1 sats 0,5 dl olivolja

Läs mer

ipads i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ)

ipads i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) Vanliga frågor och svar (FAQ) Har du frågor om om? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! Om du inte gör det - kontakta ditt barns lärare eller någon av kontaktpersonerna. Du hittar kontaktuppgifter

Läs mer

Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan

Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan Bakgrund till barns brukarmedverkan Några kommuner från Västernorrlands län har tillsammans med Allmänna Barnhuset och 33

Läs mer

Färskostgratinerad lax. Allt-i-ett-rätt med kyckling. Lasses cottage pie. Rostat grönt med pocherade ägg

Färskostgratinerad lax. Allt-i-ett-rätt med kyckling. Lasses cottage pie. Rostat grönt med pocherade ägg Vecka 12 Färskostgratinerad lax Allt-i-ett-rätt med kyckling Lasses cottage pie Rostat grönt med pocherade ägg Hej! Denna veckan inträder både påsk och sommar - inte illa alls. Okej, "sommar" är kanske

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Vecka 35,4 port. Nyhet! MatHems Familjematkasse! Recept. Ingredienser

Vecka 35,4 port. Nyhet! MatHems Familjematkasse! Recept. Ingredienser Vecka 3,4 port MatHems Familjematkasse! Hej! I årets sista augustikasse hittar du pestofrikadeller i tomatsås och pasta pesto med kyckling. Två väldigt barnvänliga och enkla rätter från det italienska

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 27. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 27. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 27. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 27. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v 7 Recept Kött/fisk 500 gram nötfärs Ca 500 gram laxfilé Ca 700 gram fläskkarré 1 Potatis/ris/pasta 1 kg potatis 1, Hej! Somriga köttbullar med smak av gräslök och citron i krämig gräddsås

Läs mer

Slutet gott, allting gott!

Slutet gott, allting gott! Slutet gott, allting gott! Vi har väl alla varit med om månader när bankomaten hånskrattar sitt Uttag medges ej och vi letar förtvivlat efter bortglömda mynt i burkar och fickor därhemma. Det är då vi

Läs mer

Lyxa till din Fairtrade fika med dessa recept på fikabröd, kakor och kaffe- och tedrinkar som alla innehåller Fairtrade-märkta ingredienser.

Lyxa till din Fairtrade fika med dessa recept på fikabröd, kakor och kaffe- och tedrinkar som alla innehåller Fairtrade-märkta ingredienser. Lyxa till din Fairtrade fika med dessa recept på fikabröd, kakor och kaffe- och tedrinkar som alla innehåller Fairtrade-märkta ingredienser. Kakor och fikabröd Saftig banankaka 100 g smör 3 ägg 2 dl Fairtrade-märkt

Läs mer

Lathund för tipsare. Vill du lämna information till media? Läs det här först för att få koll på läget.

Lathund för tipsare. Vill du lämna information till media? Läs det här först för att få koll på läget. Lathund för tipsare Vill du lämna information till media? Läs det här först för att få koll på läget. 1 Först 1.1 Vill du vara anonym? Den journalist eller redaktion du kontaktar är enligt lag skyldig

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Säkerhetskopiera mobilen

Säkerhetskopiera mobilen Säkerhetskopiera mobilen gratis och helautomatiskt 7 Bästa gratistipsen 7 För Android, Iphone och Windows Phone 7 Säkerhetskopiera till Dropbox. Så fixar du automatisk säkerhetskopiering av mobilen Visst

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM.

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Välkommen till Bluegarden HR-plus. Vad behöver du för att jobba smartare med HR och lön? Arbetar du på en stor offentlig eller privat verksamhet med höga krav

Läs mer

Så delar du filer. utan att bli övervakad LAJKA-GUIDE

Så delar du filer. utan att bli övervakad LAJKA-GUIDE Så delar du filer utan att bli övervakad 7 Gratisalternativ till dyra molntjänster 7 Skyddar dig mot NSA-spioneri 7 Så funkar Bittorrent Sync. Dela filer utan att bli övervakad Tycker du att nätdiskar

Läs mer

FAQ. Frågor och svar. Mercell Tender Service

FAQ. Frågor och svar. Mercell Tender Service FAQ Frågor och svar Mercell Tender Service 2008 Sida 1 av 7 Innehåll: 1. Vad är Mercell Tender Service (MTS)? 3 2. Kundcenter och Support 3 3. Var hittar jag mina login koder? 3 4. Vad är My Mercell och

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Bisnode HITTA NYA MÅLGRUPPER

Bisnode HITTA NYA MÅLGRUPPER Bisnode HITTA NYA MÅLGRUPPER HITTA NYA MÅLGRUPPER Bisnode ringar in din målgrupp med hög precision och hjälper dig därigenom att hitta både nya och lönsamma kunder. Så hjälper vi dig att hitta rätt målgrupp

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital myndighetspost till din säkra e-brevlåda. Traditionell myndighetspost till din folkbokföringsadress. Anslutna myndigheter och kommuner

Läs mer

Mina meddelanden. En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden är en myndighetsgemensam infrastruktur och tjänst som gör att myndigheter och kommuner kan skicka post digitalt

Läs mer

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK 1 portion 100 g kycklingfilé i långa strimlor 1 tsk majsolja 1 liten lök, finhackad 1/2 finhackad röd paprika 1-2 ansjovisfiléer, 30 g 1/2 dl kycklingbuljong salt och peppar

Läs mer

Janssons frestelse 1 burk (150 g) skinn- och benfri ansjovis 8 medelstora kokta potatisar 2 gula lökar 2 ½ msk margarin 2 dl grädde 1 ½ msk skorpmjöl

Janssons frestelse 1 burk (150 g) skinn- och benfri ansjovis 8 medelstora kokta potatisar 2 gula lökar 2 ½ msk margarin 2 dl grädde 1 ½ msk skorpmjöl Janssons frestelse 1 burk (150 g) skinn- och benfri ansjovis 8 medelstora kokta potatisar 2 gula lökar 2 ½ msk margarin 2 dl grädde 1 ½ msk skorpmjöl Skala löken, skär den i skivor och fräs den i stekpanna

Läs mer

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24 Spätta med rödlöksgremolata vecka 24 inspiration Spätta med rödlöksgremolata Ett utsökt fiskrecept där rödlöksgremolata serveras som tillbehör. Den fräscha gremolatan får smak av persilja, citron och lök

Läs mer

Våra godaste desserter

Våra godaste desserter Våra godaste desserter Låt dig inspireras Slutet gott, allting gott Vi är många som tycker att något sött hör till efter en god middag. Här har vi samlat några av våra allra godaste desserter, från exotisk

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT INTRANÄT BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT TEAMENGINE INTRANÄT JOBBA ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS I ett företag vill man kunna fokusera på själva arbetet och uppnå stödjer och underlättar den interna kommunikationen

Läs mer

Spara dokument och bilder i molnet

Spara dokument och bilder i molnet Spara dokument och bilder i molnet Ett moln är en samling pyttesmå vattendroppar på 1 000 meters höjd eller till och med högre. Molnen är diffusa och ändrar hela tiden form. Det finns faktiskt en hel del

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

1 litet paket digestivkex och 4-5 pepparkakor smulas tillsammans. ca 100 gr smält margarin 3 msk socker Blanda ihop detta och tryck ut på en bricka

1 litet paket digestivkex och 4-5 pepparkakor smulas tillsammans. ca 100 gr smält margarin 3 msk socker Blanda ihop detta och tryck ut på en bricka Smått och gott! Barnbackens familjecentrals sommarpaj 1 litet paket digestivkex och 4-5 pepparkakor smulas tillsammans. ca 100 gr smält margarin 3 msk socker Blanda ihop detta och tryck ut på en bricka

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 28. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 28. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 28. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 28. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v 8 Recept Kött/fisk 500 gram nötfärs Ca 600 gram laxfilé Ca 700 gram fläskkarré Potatis/ris/pasta kg potatis, Hej! Vi har en härlig sommarvecka framför oss med flera inspirerande och

Läs mer

Kartlagd: Morgondagens it-chef

Kartlagd: Morgondagens it-chef Kartlagd: Morgondagens it-chef Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vad lockar morgondagens it-chefer? Vi har svaren 2 Vi fortsätter

Läs mer

Vårbuffé. Rucolaröra. Kycklingfilé med tomat & oliv. Portioner: 10 personer (buffé)2 dl rucolasallad (ca 35 g) 1 vitlöksklyfta

Vårbuffé. Rucolaröra. Kycklingfilé med tomat & oliv. Portioner: 10 personer (buffé)2 dl rucolasallad (ca 35 g) 1 vitlöksklyfta Vårbuffé Rucolaröra Portioner: 10 personer (buffé)2 dl rucolasallad (ca 35 g) 1 vitlöksklyfta 1 burk kesella/kvarg (2 1/2 dl, 10%) 1 dl yoghurt av medelhavstyp (10%) svartpeppar Tillagningstid: Max 20

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

LAJKA-GUIDE. Så totalraderar du. din mobil eller surfplatta. 7 Säker utrensning före försäljning 7 Smidigt och enkelt 7 För Android, Iphone och Ipad

LAJKA-GUIDE. Så totalraderar du. din mobil eller surfplatta. 7 Säker utrensning före försäljning 7 Smidigt och enkelt 7 För Android, Iphone och Ipad Så totalraderar du din mobil eller surfplatta 7 Säker utrensning före försäljning 7 Smidigt och enkelt 7 För Android, Iphone och Ipad. Säker radering av Iphone, Ipad och Android Såväl Iphone och Ipad som

Läs mer

Hejsan! Ett våffelpaket i sista minuten - tre trevliga texter för 800 kronor! Högupplösta bilder medföljer... 2011-03-17

Hejsan! Ett våffelpaket i sista minuten - tre trevliga texter för 800 kronor! Högupplösta bilder medföljer... 2011-03-17 2011-03-17 Hejsan! Ett våffelpaket i sista minuten - tre trevliga texter för 800 kronor! Högupplösta bilder medföljer... VILLKOR: - Högupplösta bilder medföljer alla artiklar. - Ni är fria att förkorta

Läs mer

Komplett HR med extra allt.

Komplett HR med extra allt. Komplett HR med extra allt. När det kommer till HR handlar det inte längre om vad man ska göra utan hur. Och frågar du oss så tycker vi bara det finns ett sätt: det enklast möjliga. Med Aditro Helhetslösning

Läs mer

Vecka 47,4 port. Monikas 3-dagarskasse! Recept. Ingredienser. Bra att ha hemma! 1 2,3 1 1 1,3 2 2 1

Vecka 47,4 port. Monikas 3-dagarskasse! Recept. Ingredienser. Bra att ha hemma! 1 2,3 1 1 1,3 2 2 1 Vecka 47,4 port Monikas -dagarskasse! Varmt välkomna till en riktigt god, lättlagad och spännande vecka! Här finns vardagsfavoriter som kyckling, färsbiffar och fisk fast på lite annorlunda vis. De baconlindade

Läs mer

Recept på kesellasås. Min favorit kommer från ICA, lättkvarg 0,1%. Näringsvärde ICA Lättkvarg 0,1% (per burk 250 g)

Recept på kesellasås. Min favorit kommer från ICA, lättkvarg 0,1%. Näringsvärde ICA Lättkvarg 0,1% (per burk 250 g) Nyttig kesellasås Recept på kesellasås Att göra sås på kvarg (eller Kesella som Arlas variant heter) är ett lätt alternativ till kall sås på exempelvis cremé fraiche eller turkisk yoghurt. Min favorit

Läs mer

Barnsligt roliga julbak När snön viner runt knuten och julen står för dörren, passa på att samla nära och kära till ett mysigt julbak.

Barnsligt roliga julbak När snön viner runt knuten och julen står för dörren, passa på att samla nära och kära till ett mysigt julbak. Pressmeddelande Oktober 2013 Barnsligt roliga julbak När snön viner runt knuten och julen står för dörren, passa på att samla nära och kära till ett mysigt julbak. Släpp fantasin fri och baka lekfulla

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro Administration av HR / Lön / Reseräkning Visste du att HR-administration utgör två tredjedelar av det totala HR-arbetet? Att HR är en stor och viktig del

Läs mer

Bra att ha hemma v.52 Veckans meny:

Bra att ha hemma v.52 Veckans meny: Ingredienser v.5 Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 600 gram bjärekyckling Ca 600-800 gram torskfilé Recept Potatis/ris/pasta mm 900 gram potatis pkt pasta Grönsaker gul lök rödlök citron vitlök tomater

Läs mer

Foto: Barilla. 2 Häll olivoljan i en medelvarm stekpanna. Lägg lite lax åt sidan som du sparar till garnering.

Foto: Barilla. 2 Häll olivoljan i en medelvarm stekpanna. Lägg lite lax åt sidan som du sparar till garnering. 1 Vardagslyxa med lax Lax är lättlagat och ändå lite festligt. Prova våra enkla recept! 5 Recept Farfalle med lax och rosésallad Ingredienser 4 portioner 400 g pastafjärilar 400 g kallrökt lax, i bit 1

Läs mer

Lite mindre, lite mer erfarna. En intervju med vd Lilian Norin

Lite mindre, lite mer erfarna. En intervju med vd Lilian Norin Lite mindre, lite mer erfarna En intervju med vd Lilian Norin Lilian, varför ska man välja Andara? Vi är helt enkelt det vi säger oss vara: erfarna, engagerade, personliga, snabba, flexibla och kan verkligen

Läs mer

MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI

MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI Du är inbjuden till... 2016 MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den 22 januari är det dags för HR-Dagen på Scandic Triangeln i Malmö. Vi hälsar er varmt välkomna

Läs mer

Samtalskampanjen - Att organisera och genomföra dörrknackning

Samtalskampanjen - Att organisera och genomföra dörrknackning Val 2014 Samtalskampanjen - Att organisera och genomföra dörrknackning För dig som dörrknackningsledare/ ansvarig för samtalskampanjen 2 (9) Din insats är viktig Samtal med människor vid dörren är den

Läs mer

Det våras för söta små påskbakverk

Det våras för söta små påskbakverk Pressmeddelande Mars 2017 Det våras för söta små påskbakverk Våren står för dörren och det börjar äntligen nalkas färgsprakande påsk. Ge påskbordet ett extra lyft med fina små påskfigurer och bakverk som

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER NOGA UTVALDA SAJTER Sveriges största mötesplats

Läs mer

Äkta smakupplevelser!

Äkta smakupplevelser! Äkta smakupplevelser! Receptbroschyr för soliga vårdagar Ann-Louises Quinoasallad med passionsfrukt, torkad physalis och nötmix, 4 portioner Ann-Louises fantastiska Lemony-lime hummus, en stor sats Till

Läs mer

ÄPPELSTRUDEL INGREDIENSER:

ÄPPELSTRUDEL INGREDIENSER: ÄPPELSTRUDEL Deg: Fyllning: 5 dl mjöl 0,5 dl skorpmjöl 1,5 dl ljummet vatten lite olja 5 droppar vinäger 6 st äpple 1 st ägg 1 dl socker 2 msk olja 2 msk kanel 1 kram salt Arbeta ihop en blank deg och

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

Kallt och gott på buffén. (5 recept).

Kallt och gott på buffén. (5 recept). 1 Kallt och gott på buffén. (5 recept). Sill, sikröra och lax i alla former går bra att förbereda till festen. Matjes i glas Ingredienser 8 personer 2 burk hela matjesfiléer, (200 g) 8 st potatisar, kokta

Läs mer

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal Har du frågor om om ipad i skolan? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Frågor om problem Vad händer

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

starta grillsäsongen med

starta grillsäsongen med starta grillsäsongen med Några gör det året runt. För andra är ljumma som markvällar synonymt med samling runt den glödande kolen. Vi gör alltid vårt bästa för att allt du lägger på grillen ska smaka gott,

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016 Innehåll Sammanfattning...3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Kalmar kommun...4 Manligt

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Paolos spaghetti med basilika och rimmat fläsk. vecka 12

Paolos spaghetti med basilika och rimmat fläsk. vecka 12 Paolos spaghetti med basilika och rimmat fläsk vecka 12 familj Paolos spaghetti med basilika och rimmat fläsk cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 3133 kj/751 kcal. Protein 28,9 g. Fett 45,3

Läs mer

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness www.pwc.se/mybusiness Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness MyBusiness version: 2.5 2014-12-22 Förenkla din arbetsdag med MyBusiness Tillgängligt från

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet 20140624 Sida 1 Innehåll Om studien Bakgrund, syfte och mål Metod Om de svarande Resultatredovisning Inställning till föräldraledighet Bilaga 1 Inbjudningsmail Sida

Läs mer

Varmrökt lax med ljummen potatissallad. vecka 33

Varmrökt lax med ljummen potatissallad. vecka 33 Varmrökt lax med ljummen potatissallad vecka 33 inspiration Varmrökt lax med ljummen potatissallad Potatissalladen får smak av saften och skalet från citron och pepparrot. Det syrliga möter det riviga

Läs mer

Inskrivna bak-recept

Inskrivna bak-recept Inskrivna bak-recept a. Småkakor... 2 a.1. Maryland cookies...2 b. Mjuka kakor... 3 b.1. Morotskaka...3 b.2. Socker kaka...3 b.3. Socker kaka, för större tårta...4 b.4. Nötchocklad rutor/kakor...4 b.5.

Läs mer

Wow, hösten är här. Så mycket att lära sig, höstlov och Halloween. Spännande! Mica lär sig om återvinning. Busiga Pyssel med NR 5, 2017

Wow, hösten är här. Så mycket att lära sig, höstlov och Halloween. Spännande! Mica lär sig om återvinning. Busiga Pyssel med NR 5, 2017 NR 5, 2017 Wow, hösten är här. Så mycket att lära sig, höstlov och Halloween. Spännande! Nummer 5 Vecka 38 46 2017 Mica lär sig om återvinning Busiga Halloweentrix Pyssel med pussel I butiken... Vad enkelt

Läs mer

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag INTRODUKTION

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag INTRODUKTION Phonera Växel Framtidens växel redan idag INTRODUKTION Phonera Växel - en komplett telefonilösning för alla former av företag, stora som små. Phonera Växel erbjuder alla tänkbara funktioner som krävs,

Läs mer

LAJKA-GUIDE. Jätteguide till molnets 9 bästa. näthårddiskar. 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips

LAJKA-GUIDE. Jätteguide till molnets 9 bästa. näthårddiskar. 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips Jätteguide till molnets 9 bästa näthårddiskar 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips. Frågor och svar om näthårddiskar De nya nätdiskarna ger dig mer utrymme och fler

Läs mer

Svensk tallrik. Matlagningsgänget Hos Karin och Leif Lundborg 2 november 1996

Svensk tallrik. Matlagningsgänget Hos Karin och Leif Lundborg 2 november 1996 Meny Aperitif: Förrätt: Varmrätt: Efterrätt: Kaffe: Små goda snittar (recept saknas) Dryck: vinbål Svensk tallrik Dryck: Öl och Absolut Vodka Citron Saltimbocca, ris Dryck: Rött vin Ingefärspäron och yoghurtglass

Läs mer