Guide över stöd och service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guide över stöd och service"

Transkript

1 Guide över stöd och service för personer med psykisk funktionsnedsättning i Halmstad 2017

2 Guide över stöd och service för dig med psykisk funktionsnedsättning i Halmstad Ibland är det svårt att hitta rätt bland samhällets olika stödformer. Denna guide beskriver olika former av stöd som erbjuds i Halmstad. Meningen är inte att ge en fullständig information, utan att vara en hjälp för att kunna ta reda på mer. Den här guiden är sammanställd av socialförvaltningen i Halmstad. Den finns även tillgänglig på kommunens webbplats, Har du synpunkter på ändringar eller kompletteringar av guiden, kontakta: Halmstads kommun Uppdaterad september (16)

3 Innehåll Innehåll... 3 Stöd och service... 4 Vart vänder jag mig?... 4 Socialjour... 5 Råd och stöd... 5 Boendeformer... 5 Boendestöd... 6 Ledsagarservice... 6 Kontaktperson... 6 Avlösarservice... 6 Personlig assistans... 6 Daglig verksamhet... 7 Gemenskap, rehabilitering och aktivitet... 7 Anhörigstöd... 9 Personligt ombud... 9 God man och förvaltare Ekonomisk ersättning och bidrag Försörjningsstöd Donationsfonder Resor Hemtjänst Psykiatrin i Halland Kommunala handikapprådet, KHR Föreningar och intresseorganisationer Jourtelefoner Synpunkter på kommunens verksamheter (16)

4 Stöd och service Socialnämndens mål för personer med funktionsnedsättning Alla personer med funktionsnedsättning kan, efter sina egna förutsättningar, ta del av samhällets aktiviteter. Personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet att delta i samhällets gemenskap och få hjälp att leva som andra. Lagstiftning Till grund för de flesta insatserna ligger olika lagar och förordningar. De kommunala insatserna regleras främst av Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS), och Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL). Socialtjänstlagens övergripande syfte är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet. LSS är en rättighetslag som ska främja jämlikhet i livsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Lagen gäller för människor med funktionsnedsättningar som har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Vart vänder jag mig? Alla stöd- och hjälpinsatser ska ges så att du kan leva ett så oberoende och självständigt liv som möjligt. Exempel på insatser för personer med funktionsnedsättning är kontaktperson, sysselsättning, boendestöd och bostad med särskild service. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för att människor med psykisk funktionsnedsättning får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Kontakta kommunen för att göra en ansökan om de insatser som du önskar. Du får då kontakt med en socialsekreterare på socialförvaltningens vuxenenhet. Socialsekreteraren utreder behovet och rätten till insatsen. Personalen som du har kontakt med i kommunen har tystnadsplikt. Verksamheten omfattas av sekretesslagen vilket innebär att uppgifter inte lämnas ut utan ditt godkännande. Du ska erbjudas en samordnad individuell plan, SIP, om du har eller behöver insatser från såväl socialtjänst som hälso- och sjukvård och då dessa behöver samordnas. Planen ska upprättas oavsett vilken omfattning och typ av problematik du har så länge det finns behov av att insatserna mellan huvudmännen samordnas. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Om handläggaren bedömer att du inte har rätt till insatsen kan du överklaga beslutet. Det står i beslutet hur du ska göra om du vill överklaga. Kontakt Halmstads kommun , måndag-torsdag 07-17, fredag > 4 (16)

5 Socialjour För akuta frågor, vid tider utanför kontorstid, kan du vända dig till socialjouren. Socialjouren är i tjänst under kvällar, veckoslut och helger, när övrig socialtjänst inte finns tillgänglig. Socialjouren når du via larmnumret 112. Råd och stöd Region Halland ansvarar för att du kan få rådgivning och annat personligt stöd om du har stora och varaktiga funktionshinder. Det gäller såväl barn som vuxna. Rådgivning och annat personligt stöd kan också ges till anhöriga. Kontakt: , Boendeformer Kommunen kan erbjuda olika former av boende, anpassade efter olika behov. För att kunna få tillgång till någon av boendeformerna som beskrivs här krävs ett beslut från socialtjänsten. Vänd dig till kommunen för att få mer information om de olika boendeinsatserna som finns i Halmstad. Garantiboende Garantiboende innebär att du som av olika anledningar inte har möjlighet att skaffa ett boende på egen hand, får hjälp att ordna lägenhet via socialförvaltningen. Socialförvaltningen är lägenhetsinnehavare och du hyr lägenheten i andra hand. Det innebär också att en skriftlig planering upprättas om tillsynen av lägenheten. Tillsynen sköts via boendestödjare i det område där lägenheten ligger. Vem kan få garantiboende? Du som är bostadslös och har uttömt dina egna möjligheter att hitta ett boende har möjlighet att få garantiboende. Bostad med särskild service Bostad med särskild service kan vara ett boendealternativ för dig som till följd av din funktionsnedsättning har ett stort behov av stöd och service. Antalet lägenheter kopplade till bostad med särskild service är begränsade för att man ska undvika känslan av institution. Lägenheterna ligger samlade i direkt anslutning till en gemensam lokal eller lägenhet. I en bostad med särskild service får du tillgång till personalstöd dygnet runt och kan också vara med i gemensamma aktiviteter på boendet om så önskas. I insatsen bostad med särskild service ingår omvårdnad men insatsen innefattar även möjligheten till att få stöd i att utveckla fritidsintressen och att delta i olika kulturella aktiviteter. 5 (16)

6 Boendestöd Boendestöd är ett pedagogiskt och psykosocialt vardagsstöd som utförs i din egen bostad eller ute i samhällslivet. Du kan få stöd alla dagar i veckan och även nattetid om behov finns. Du kan till exempel få träning i vardagssysslor och få hjälp att utföra dem tillsammans med personalen. Boendestödet innebär en trygghet genom att du kan vända sig till personal med olika frågor. Kontakt: Halmstads kommun, se baksidan. Ledsagarservice Ledsagarservice ska ge dig som har en funktionsnedsättning ökade möjligheter att leva ett så normalt liv som möjligt och att vara med i samhällets gemenskap. Servicen ska vara personligt utformad och underlätta för dig att till exempel besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter och i kulturliv. Kontaktperson En kontaktperson är en medmänniska att känna samhörighet med och som kan vara ett stöd i olika situationer. Det är en person som underlättar för dig att leva ett så självständigt liv som möjligt genom att bryta social isolering, ge hjälp till att delta i fritidsaktiviteter samt ge råd i vardagssituationer. Sammantaget att ge dig möjlighet att delta i samhällslivet. Avlösarservice För den som har omvårdnad om en person med psykisk funktionsnedsättning i sitt hem finns det möjlighet till stöd och avlastning. Syftet med denna är att den anhörige ska få möjlighet till avkoppling, egna aktiviteter, att ägna sig åt den övriga familjen etc. Det finns olika former av avlastning: Avlösarservice innebär att din anhörige har möjlighet att få avlösning i hemmet. Detta kan innebära boendestöd. Korttidsvistelse är till för att ge dig möjlighet till rekreation och/eller miljöombyte samtidigt som det kan vara aktuellt för din anhörige att få avlastning. Personlig assistans Om du har stora och varaktiga, främst fysisk funktionsnedsättning, har du möjlighet att få personlig assistans för din dagliga livsföring. Avgörande är om du har behov av assistans med de så kallade grundläggande behoven, exempelvis för att tvätta och klä dig, vid måltider, att kommunicera med andra eller med annan hjälp som kräver ingående kunskaper om funktionsnedsättning. 6 (16)

7 Daglig verksamhet Om du på grund av din funktionsnedsättning inte står till den öppna arbetsmarknadens förfogande kan kommunens insatser, i form av daglig verksamhet eller sysselsättning, bli aktuella. Daglig verksamhet är en insats som endast omfattar dig som tillhör personkretsen enligt LSS 1:1 eller LSS 1:2. Syftet med daglig verksamhet är att erbjuda en meningsfull sysselsättning, bidra till den personliga utvecklingen och främja delaktighet i samhället. Daglig verksamhet finns både som gruppverksamhet och som individuell verksamhet där hänsyn tas till dina förutsättningar och individuella behov. Verksamheten kan därför se olika ut. Daglig verksamhet är inte en anställning. Om du blir beviljad daglig verksamhet är det utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen (UAF) alternativt Nytida (privat aktör) som verkställer beslutet. Gemenskap, rehabilitering och aktiviteter Bredgatans Träffpunkt Bredgatan vänder sig till dig i Halmstads kommun som är år och lever med en psykisk ohälsa. Här finns trygga och utvecklande miljöer där du får möjlighet att utvecklas inom de områden du själv tycker är viktiga. Verksamheten har till syfte att motverka isolering, möjliggöra för besökarna att knyta nya sociala kontakter och att stimulera till aktiviteter tillsammans med andra. På Bredgatan kan de besökande: fika på caféet spela olika spel tillsammans som Bingo ha egna aktiviteter i form av exempelvis måla, sticka eller sy ta del av information/föreläsningar kring olika teman (exempelvis; samhällsförberedande information, olika brukarorganisationer presenterar sig) ta del av olika former av vardagsmotion som exempelvis att promenera tillsammans tillgång till datorer Öppettider Måndag-torsdag mellan samt fredag mellan Kontakt Besöksadressen är Bredgatan 3, Halmstad. 7 (16)

8 Individsamverkansteamet i Halmstad och Hylte Vill du förändra din livssituation? Vilka styrkor, resurser och goda egenskaper har du? Individsamverkansteamet arbetar i samverkan med olika myndigheter. Här finns en bred kompetens och stor erfarenhet. Personalen arbetar tillsammans med dig över myndighetsgränserna. Individsamverkansteamet består av koordinator och handledare samt representanter från kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Halland. Här kan du få hjälp att planera och samordna insatser efter dina behov och egna mål. Tillsammans med dig skapar personalen förutsättningar för långsiktiga lösningar. För att ge dig de bästa förutsättningarna att nå dina mål arbetar individsamverkansteamet utifrån en väl beprövad metod, supported employment/ips. Metoden handlar om att motivera och engagera dig utifrån din egen vilja till förändring. Som stöd har du ett team bestående av handledare och myndighetsrepresentanter. Handledaren erbjuder dig ett kontinuerligt stöd så länge som behovet finns. Individsamverkansteamet är till för dig som Är år och bor i Halmstads eller Hylte kommun. Har en vilja till förändring. Är motiverad att nå studier, arbete eller stå till arbetsmarknadens förfogande. Är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande myndigheterna. Du står idag långt från arbetsmarknaden, men är intresserad av att hitta andra möjliga alternativ till sysselsättning. Är du intresserad? Ta kontakt direkt med personalen, antingen genom att kontakta kommunen (se sid 4 eller baksidan) eller besöka Karl XI:s väg 61. På Karl XI:s väg 61 får du också möjlighet att träffa representanter från de samverkande myndigheterna; Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Halland. 8 (16)

9 Arbetsförmedlingen För dig som vill söka arbete, eller få yrkes- och utbildningsråd, kan kontakt tas med arbetsförmedlingen. I arbetsförmedlingens uppdrag ingår bland annat att effektivisera och påskynda inträdet på arbetsmarknaden för utsatta grupper. Arbetsförmedlingen ska också motverka och förebygga diskriminering i arbetslivet på grund av t ex funktionshinder så att alla arbetssökande får samma möjligheter att få ett arbete. Kontakt: Besöksadress: Flygaregatan 4 Anhörigstöd Anhörigstödet kan stötta dig som är anhörig till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det finns både individuellt utformat stöd och gruppverksamhet. Det kan handla om till exempel stödsamtal, hjälp att hitta rätt stöd i samhället, anhöriggrupper, hälsoinsatser och föreläsningar. Som anhörig räknas förälder, syskon, make eller maka, sambo, vän eller granne som hjälper och stödjer en närstående. Personligt ombud Du som har en psykisk funktionsnedsättning och är år kan få stöd av ett personligt ombud. De personliga ombuden har en fristående ställning gentemot myndigheter. Ombudets arbetsuppgifter är: Att tillsammans med dig identifiera och beskriva dina behov av vård, stöd och service. Att tillsammans med dig se till att olika myndigheters insatser planeras, samordnas och genomförs. Att vara ett stöd för dig i kontakten med olika myndigheter. Att se till att du får vård, stöd och service utifrån dina önskemål, behov och lagliga rättigheter. Du kan själv ta kontakt med personligt ombud om du vill, eller låta någon annan förmedla kontakten. Kontakt: Halmstads kommun, se sid 4 eller baksidan. 9 (16)

10 God man och förvaltare Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att bevaka dina rättigheter eller att sköta din ekonomi, kan du få hjälp med detta av en god man eller förvaltare. Man kan själv föreslå någon som man tycker är lämplig för uppdraget. Ansökan om god man/förvaltare görs hos överförmyndaren men det är tingsrätten som beslutar. Överförmyndarkansliet: Ekonomisk ersättning och bidrag Du som har en funktionsnedsättning kan omfattas och ha rätt till olika förmåner och bidrag från socialförsäkringen. Försäkringskassan beslutar om rätten till och betalar ut ersättning/bidrag för bland annat aktivitetsersättning, bostadstillägg och sjukersättning. Försäkringskassan ansvar även för: Assistansersättning Bilstöd Handikappersättning Speciella behov av tandvård Försäkringskassan: Skansgatan 1E forsakringskassan.se Intyg om rätt till uppsökande och nödvändig tandvård Enligt Tandvårdslagen har personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) rätt till munhälsobedömning och nödvändig tandvård i vissa fall. Hit hör personer med varaktig psykisk funktionsnedsättning som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Funktionsnedsättningen ska vara stor och förorsaka betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Rätt till munhälsobedömning och nödvändig tandvård har också personer som är bosatta i egen bostad och som har motsvarande behov av vård eller omsorg som de personer som omfattas av LSS (se ovan). För den nödvändiga tandvården betalar du samma avgift som gäller inom den öppna hälso- och sjukvården. Intyget kan utfärdas av socialsekreterare på vuxenenheten. 10 (16)

11 Försörjningsstöd Rätt till bistånd Utdrag ur socialtjänstlagen: Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, har rätt till bistånd av Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans resurser att leva ett självständigt liv. Alla som vistas i kommunen och som inte kan försörja sig på annat sätt har rätt till bistånd i form av socialbidrag. I första hand ska dock ekonomin lösas genom egna inkomster eller genom samhällets övriga bidragssystem, exempelvis sjukpenning, bostadsbidrag eller arbetslöshetsförsäkring. När dessa möjligheter är uttömda, eller inte räcker till i avvaktan på att de utbetalas, kan rätt till försörjningsstöd finnas. Donationsfonder Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om utdelning av medel från donationsfonder som kommunen fått från privatpersoner eller andra. Vid ansökan om medel ur fonderna används en särskild blankett som finns på kommunens webbplats. Vill du att ansökningsblanketten skickas hem till dig, ring kommunen. Ansökan ska vara inne senast den 31 augusti för att kunna behandlas. Resor Färdtjänst Du som på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har stora svårigheter att använda kollektivtrafiken eller att förflytta dig på egen hand kan ansöka om färdtjänst. Det är Hallandstrafiken som ansvarar för färdtjänst. Hallandstrafiken: , vardagar (16)

12 Hemtjänst Många personer med funktionsnedsättning behöver hjälp i hemmet med service och personlig omvårdnad. Hemtjänsten omfattar en rad olika insatser som ska underlätta boendet och den dagliga livsföringen. Avgift betalas i förhållande till inkomsten. Psykiatrin i Halland Psykiatrin Den specialistpsykiatriska verksamheten erbjuder utredning, diagnostik, behandling, omvårdnad och rehabilitering av personer med psykisk sjukdom. Till psykiatrin i Halland är det inte nödvändigt att ha remiss. Däremot är det ändå praktiskt att i första hand gå till primärvården, eftersom distriktsläkaren är expert på att bedöma hela kroppen medan specialistläkaren inom psykiatrin är expert på psykiatriska sjukdomstillstånd. När du behöver råd om vård, kontakta sjukvårdsrådgivningen som du kan ringa dygnet runt på Du kan även besöka För den som är i akut behov av psykiatrisk hjälp Börja med att ta kontakt via telefon på Första kontakten När behov uppstår: Ring psykiatriska intensivvårdsavdelningen (PIVA) och prata med en triagesjuksköterska på Förnyad kontakt Du som redan har en etablerad kontakt inom specialistpsykiatrin ska ringa din öppenvårdsmottagning, måndag-fredag klockan På övriga tider och på helger gäller telefonnumret ovan. Kommunala handikapprådet, KHR Det kommunala handikapprådet består av valda representanter från de politiska partierna och handikapporganisationerna. Till rådet finns knuten en referensgrupp med representanter från samtliga handikapporganisationer i kommunen. Rådet är kommunens remissorgan i handikappfrågor. Representanter från rådet ingår också i olika arbetsgrupper i kommunen. I dessa grupper behandlas frågor av stor betydelse för personer med funktionshinder. Ytterligare information om Handikapprådets verksamhet kan fås av handikappkonsulenten på socialförvaltningen. 12 (16)

13 Föreningar och intresseorganisationer AHR anhörigas riksförbund Föreningens mål är bland annat att stödja anhörigvårdare och ta tillvara deras intressen. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. Gun-Britt Lydén, lokalföreningen i Halmstad Ananke Svenska OCD-förbundet Ananke är en rikstäckande ideell förening med uppgift att stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och deras anhöriga Attention Halmstad Attention är en intresseorganisation för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder såsom ADHD, Damp, Tourettes syndrom, tal- och språkstörningar, tvångssyndrom och Asperges syndrom Besöksadress: Nässjögatan 10, Halmstad Föreningen Balans Balans finns till för dig som lider av bipolär sjukdom, har drabbats av depression, utbrändhet - utmattningsdepression eller dystymi (en lindrigare men ibland långvarig form av depression). Balans är en ideell förening som arbetar för att sprida kunskap och förståelse för de diagnoser föreningen företräder samt vara ett stöd för drabbade och anhöriga Handikappförbundens samarbetsorgan En paraplyorganisation som består av en rad handikappförbund. Uppdraget är att vara handikapprörelsens enade röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter Besöksadress: Nässjögatan 10, Halmstad IFSAP Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser. Förbundet är en intresseoch handikapporganisation som arbetar för att tillvarata intresset för dem som drabbats av schizofreni eller liknade psykossjukdomar. IFSAP Halmstad 13 (16)

14 , Mind Mind är en förening som arbetar med psykisk ohälsa och att förebygga självmord. Mind.se Självmordslinjen, dygnet runt mind.se/sjalvmordslinjen/chatt Äldretelefonen, vardagar Föräldratelefonen, vardagar RSMH Riksförbundet för social och mental hälsa arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaks till ett gott liv. RSMH Halmstad/Gemenskapen Besöksadress: Nässjögatan 10, Halmstad Riksförbundet Ungdom för Social hälsa RUS RSMH: s ungdomsförbund. Målgruppen är barn och ungdomar med psykiska eller sociala problem som är upp till 35 år. RUS grundpelare är kamratstöd och intressepolitik. RUS arbetar mycket med bemötande och att motverka alla fördomar som finns om denna målgrupp i samhället SPS Stödförening för drabbade av panikångest och social fobi. ÅSS Svenska Ångestsyndromsällskapet är en ideell förening som är politiskt och religiöst neutral. Föreningen verkar i hela landet och utgör ett viktigt stöd för personer som drabbats av olika ångestsjukdomar. ÅSS i Halmstad Besöksadress: Grönevångsvägen (16)

15 Jourtelefoner Det finns många som arbetar med att ge stöd och råd åt människor i svåra livssituationer. Den som ringer har rätt att vara anonym. Personalen har tystnadsplikt och registrerar inga samtal. Föräldratelefonen Är du orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet? Vardagar Röda Korsets telefonjour När man saknar någon att prata med. Om man har råkat ut för något svårt, är orolig för någon i sin närhet eller känner sig ensam och vill byta några ord med en annan människa Alla dagar Telefonsamtalet kostar motsvarande ett lokalsamtal. Nationella hjälplinjen För människor som behöver någon att prata med. Nationella hjälplinjen erbjuder rådgivning via telefon för människor i akut psykisk kris. Man kan ringa för egen del eller som närstående. Samtalen är kostnadsfria och anonyma Måndag-torsdag Fredag-söndag Självmordslinjen Stöd till dig som har självmordstankar mind.se/sjalvmordslinjen/chatt Dygnet runt Äldretelefonen För dig som är 60+ och mår psykiskt dåligt Vardagar (16)

16 Synpunkter på kommunens verksamheter Är du nöjd med den service som kommunen erbjuder? Du kan hjälpa kommunen att bli bättre genom att skicka in förslag, klagomål och beröm. OBS! Detta ersätter inte överklagande i myndighetsbeslut. Lämna dina åsikter på något av följande sätt: Använd formuläret på På startsidan finns en länk längst ner på sidan. På alla undersidor finns länken Kontakta oss. Skicka e-post till Skriv ett vanligt brev till: Halmstads kommun Box Halmstad Prata med någon anställd på kommunen. Alla anställda i Halmstads kommun är beredda att ta emot dina åsikter. Vill du ha svar från oss? Tänk på att lämna namn och adress så att vi kan nå dig. Du kan också lämna dina åsikter anonymt. Behandling av personuppgifter Uppgiftslämnaren informeras härmed om, i enlighet med PuL (personuppgiftslagen) att lämnade uppgifter kommer att registreras och behandlas i samband med handläggning av åsikterna. Åsikterna som kommer in är allmän handling om de inte sekretessbelagts vid registreringen. 16 (16)

Guide över stöd och service

Guide över stöd och service Guide över stöd och service för personer med psykisk funktionsnedsättning i Halmstad 2015 Guide över stöd och service för dig med psykisk funktionsnedsättning i Halmstad Ibland är det svårt att hitta rätt

Läs mer

uidenpsykiatriguidenp

uidenpsykiatriguidenp sykiatriguidenpsykiatri uidenpsykiatriguidenp ykiatriguidenpsykiatrig idenpsykiatriguidenpsy iatriguidenpsykiatrigui enpsykiatriguidenpsyki Psykiatriguiden Denna broschyr är till för dig som är psykiskt

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP Psykiatriguiden Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP 2 Innehållsförteckning Bruksanvisning... 4 Akutpsykiatri... 4 Primävård...

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa VK300S v1.0 040416, Informationsguide psykiatrin INFORMATIONSGUIDE 1 (10) Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Denna information är till för dig som har ett psykiskt funktionshinder och

Läs mer

Stöd till dig som söker Socialpsykiatrin. i Danderyds kommun

Stöd till dig som söker Socialpsykiatrin. i Danderyds kommun Stöd till dig som söker Socialpsykiatrin i Danderyds kommun 1 Individ- och familjeomsorgens vuxenavdelning Hos oss arbetar två socialsekreterare och en gruppledare som beslutar om bistånd till personer

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt socialtjänstlagen (SoL) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17 80 00 till Gävle kommuns kundtjänst.

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Informationsguide 2014

Informationsguide 2014 Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Informationsguide 2014 För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa. Guiden uppdateras en gång per år och fi nns även på kommunens

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN GUIDE FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN Denna guide är avsedd att ge information om vilka resurser som finns för psykiskt funktionshindrade personer och vart man vänder sig. Guiden finns

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Informationsguide 2015 För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa.

Informationsguide 2015 För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Informationsguide 2015 För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa. Guiden uppdateras en gång per år och fi nns även på kommunens

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Socialtjänstlagens uppbyggnad

Socialtjänstlagens uppbyggnad Socialtjänstlagens uppbyggnad Lagen innehåller 16 kapitel med tillhörande paragrafer 1. Socialtjänstens mål 2. Kommunens ansvar 3. Socialnämndens uppgifter 4. Rätten till bistånd 5. Särskilda bestämmelser

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD)

Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD) Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD) Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudsman i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Lagar

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning Stöd till dig som har en funktionsnedsättning norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Stöd för ett självständigt liv Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att vissa delar av livet är svåra

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning

Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning INNEHÅLL Aktivitetsersättning 2 Aktivitetsstöd 2 Arbete 2 Avlösarservice 2 Bilanpassning 2 Bilstöd 2 Boendestöd 2 Bostad med särskild service

Läs mer

GUIDE. Här kan du få hjälp och stöd i Region Gotland om du har drabbats av psykisk ohälsa SOCIALFÖRVALTNINGEN

GUIDE. Här kan du få hjälp och stöd i Region Gotland om du har drabbats av psykisk ohälsa SOCIALFÖRVALTNINGEN GUIDE Här kan du få hjälp och stöd i Region Gotland om du har drabbats av psykisk ohälsa SOCIALFÖRVALTNINGEN Innehåll 4. Vård och behandling Primärvården vårdcentraler Sjukvårdsrådgivning Psykiatriska

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet

Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet Riktlinjer boendestöd för vuxna Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet Socialförvaltningen Område: FO, IFO Bakgrund Den svenska psykiatrireformen trädde i kraft

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi?

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Flera lagar som styr O Socialtjänstlagen - SoL O Hälso- och sjukvårdslagen- HSL O Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

Att arbeta inom Stöd och service

Att arbeta inom Stöd och service Att arbeta inom Stöd och service 1 Att arbeta inom Stöd och service Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man kan behöva stöd och hjälp att kompensera det som skapar hinder i det dagliga livet.

Läs mer