Norrbottens IBF Organisations Nr:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norrbottens IBF Organisations Nr: 897001-5825"

Transkript

1 1. Förbundets Tillgångar Konto Rubrik 14. Lager 1410 Domarkläder kr 1411 Distriktslag T-shirts, Strumpor, Vattenflaskor, Mössor m.m kr 1412 Kursliteratur - Domare kr 1413 Kursliteratur - Tränare/Ledare SIU & övriga kr 1414 Övrigt (b.la NIBF Ungdomsmärke) kr 15. Kundfordringar 1510 Kundfordringar 16. Övriga kortfristiga fordringar 1689 Övriga kortfristiga fordringar 17. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1700 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18. Finansiella placeringar 1800 Övriga finansiella placeringar 19. Kassa och Bank 1910 Kassa 1930 Föreningskonto/affärskonto 1940 Bank (övriga konton) 1 ( 7) 2. Eget Kapital Konto Rubrik 20. Eget Kapital 2060 Balanserat över-/underskott 2061 Balanserat kapital 2069 Årets över-/underskott 2070 Ändamålsbestämda medel 26. Moms och särskilda punktskatter 2660 Reklamskatt 27. Personalens skatte och löneavdrag 2710 Personalskatt 2730 Lagstadga sociala avgifter 2750 Utmätning i lön m.m Övriga löneavdrag 28. Övriga kortfristiga skulder 2890 Övriga kortfristiga skulder 29. Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 2910 Upplupna löner 2920 Upplupna semesterlöner 2940 Upplupna lagstadga sociala avgifter 2941 Beräknade upplupna lagstadga sociala avgifter 2950 Upplupna avtalade sociala avgifter 2960 Upplupna räntekostnader 2970 Förutbetalda intäkter 2971 Förutbetalda hyresintäkter 2990 Övriga uplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 2 ( 7) 3. Förbundets Intäkter 30. Tävling/match/träning (Verksamhet) 3056 Herrar Div 2 - Serieavgifter (Anm. Avgift) kr 8 lag á 10700kr 3057 Herrar Div 3 - Serieavgifter (Anm. Avgift) kr 6 lag á 7700 något lag halv avg 3058 Damer Div 2 - Serieavgifter (Anm. Avgift) kr 8 lag á 10700kr 3059 Damer Div 3 - Serieavgifter (Anm. Avgift) - kr Bg ej! Endast 1 damserie! 3060 Herrjunior/Damjunior - Serieavgifter (Anm. Avgift) kr HJ18 (95) 5 lag á 4700kr 3061 Ungdomslag - Serieavgifter (Anm. Avgift) kr 110 lag upp till 16 år genomsnitt 1500 kr 10st deltagare/per kurs: 4st GU, 3st Grön, 4st 3062 Ledar utbildning - Kursavgifter kr Blå, 7st Röd 3063 IBIS utbildning - Kursavgifter kr 30st á 500kr 3065 Föreningsdomar utbildning - Kursavgifter kr 43st á 950kr 3066 Distriktsdomar utbildning - Kursavgifter kr 24st x 2400kr, 8 x 1800kr 3067 Domarresepott - Avg. per lag för domarresor kr Se anteckning! 3069 Dömning praktikmatcher kr Ferumforum cup, Lucia cup, RCC 3070 Sanktionsavgifter - Avg. för sanktionsans. vid cuper kr Enl TF avs cuper m m Hall-, Frångå TF-, Sär.Skäl-, Köns-, domar-, 3071 Dispenser - Avg. för dispensansökningar kr Match- & Övriga dispenser 3072 Matchflytt - Avg. för matchflyttsansökningar efter 17/ kr 6 x 2000kr 8 x 1000kr 8 x 500kr 3073 Avgifter för avvikelse mot Tävlingsföreskrifter - kr Bg ej 3074 Urdragningsavg - Avg. vid urdragning av anmälda lag - kr Bg ej 3075 Ung/satsning Distriktslag - Del av serieavg. som avsätts årligen kr 300kr per lag totalt 137 lag = kr 3077 Utvecklings-/Utbildnings avgift - Avg. för föreningar i seriespel kr NIBF Kick-off m.m. framtidssatsningar 3099 Övriga Förbundsintäkter - kr Bg ej 31. Idrottsarrangemang/Idrottsskolor 3111 Startavgifter DM kr 40 X 500kr 16 x 700kr 3112 Slutspelsavgifter DM kr 8x2000kr 8x700 16x500kr 3120 Distriktslagsverksamhet Inkomster kr Delt.avg samlingar, spons m.m. Resutj från SIBF vid deltagande vid SDF-SM 3149 Övriga Intäkter arrangemang - kr Bg ej 32. Sponsorer/Reklam 3210 Sponsring NIBF kr Sponsorer/Samarbetspartners NIBF 3211 Sponsring Domare - kr Bg ej 3212 Sponsring Distriktslagsverksamhet - kr Bg ej 3213 Sponsring DM-final helg - kr Bg ej 3230 Reklam/Annonsintäkter kr Bg ej 33. Lotterier/Bingo och andra aktiviteter 3310 Lotterier - kr Bg ej 3380 Andra aktiviteter - kr Bg ej 35. Försäljningsintäkter 3540 Försäljning av idrottskläder / Materiel kr 3542 Försäljning av NIBF Ungdomsmärke kr 100st á 50kr 3590 Övriga försäljningsintäkter - kr Bg ej 38. Erhållna offentligrättsliga bidrag, gåvor/stipendier/övriga bidrag och medlemsavgifter 3850 Bidrag för arbetskraft (Lönebidrag) kr 2 heltid, 70% bidrag 16500/mån genomsnitt 3870 Erhållna stipendier / fonder - kr Bg ej 3880 Övriga bidrag (ej offentligrättsliga) - kr Bg ej Fastställt av SIBF, baseras delvis på licenser 3881 SDF Bidrag (SIBF) kr samt i grundbidrag Bidrag SISU kr Baseras på kurser i förbundet samt verksamhet i fören. Rapporterat till SISU!

3 39. Övriga förbundsintäkter 3991 Administrativ Årsavgift - Adm. Avg. för föreningar anslutna till NIBF kr 3992 Påminnelseavgifter (Vid förfallna fakturor) kr 20st x 100 kr 3993 Övriga intäkter - kr Bg ej Summa intäkter: kr 3 ( 7) 24 x 4000 kr / aktiv förening, 7 x 1000 kr / passiv förening 4. Förbundets Kostnader/utgifter 40. Tävling/match/träning utgifter 4056 Reseutjämningsbidrag kr 16x2400kr, 7x1900kr, 5x1200kr, 38x700kr 4057 Inköp priser kr Seniorserier 4060 Inköp av profileringskläder kr Styrelse, kansli, kommittéer m.m Ledar utb kr Böcker, lokal, fika/mat, resor, intyg 4063 IBIS Utbildning kr Lokal, fika, resa, instr samt material 4064 KLU utbildning - Utbildning av instruktörer kr KLU Trän kursavg + förl arbfört, resa till fpl 4065 Föreningsdomar Utbildning kr Mat, resor, material, intyg m m 4066 Distriktsdomar Utbildning kr 2000 materialkostnader, intyg m.m lokal/mat/logi 4067 Domarresepott kr Se anteckning! 4068 Domartillsättning kr Domartillsgrupp 4069 Praktikmatcher kr 4070 Utbildning av domar observatörer kr 4071 OBS-ningsverksamhet kr Arvode, resor 4072 Bilers Domarutb kr 4073 Domarträffar kr Lokal, fika, resa, material 4074 Domarförsäkring kr 4075 Matcharvode domare NIBF kr Inställda matcher 4076 Ledarkost distrktslag kr Kapten, resor, 4077 Inköp till Distrikslag kr Strumpor, bollar, Sjkv, Mv-utr, ledar utr Hall inventering - kr Bg ej 41. Idrottsarrangemang/Idrottsskolor utgifter 4112 Annonskostnader DM kr DM 1500 kr i annonsbidrag till arrangör 4113 Domarkostnad DM kr 4114 Pris & Prispengar DM kr 2x8000kr 2x4000kr priser 4120 Distriktslagsverksamhet kr Hallhyror, boende, mat, resor, utrustning, Anm Övriga Utgifter arrangemang - kr Bg ej 42. Sponsorer/Reklam utgifter 4210 Sponsring utg NIBF Produktion & Sponsorvård - kr Bg ej 4211 Sponsring utg Domare - kr Bg ej 4212 Sponsring utg Distriktslagsverksamhet - kr Bg ej 4213 Sponsring utg DM-final helg - kr Bg ej 4230 Reklam/Annonsutgifter - kr Bg ej 43. Lotterier/Bingo och andra aktiviteter utgifter 4310 Lotterier - kr Bg ej 4380 Andra aktiviteter - kr Bg ej 45. Inköp av varor till försäljning / Försäljningsutgifter 4540 Inköp av idrottskläder / Materiel kr 4542 Inköp av NIBF Ungdomsmärke - kr Finns 468st på lager! 4590 Övriga försäljningskostnader - kr Bg ej

4 48. Demokratikostnader 4891 Produktion av NIBF Frikort, Domarlegitimation, Register 500 kr 4892 Utveckling/Utb.s avgift återbet kr 4893 Framtidskonto (Framtidskonferens m.m.) & SIU kr 4 ( 7) 12 föreningar á 1000 kr = kr 6 förfeningar á 2000 kr = kr Ev. satsningar / träffar, SIU Ambassadör, mindre resor/utlägg 4894 Kostnader Årsmöteshandlingar, bokslut 500 kr Ta fram handlingar 4895 Årsmöteskostnader kr Inkl resor, lokalkostn, fika, presenter m.m Serieupptakt "Kick-Off" NIBF kr resor, bodende, Mat/fika, lokal, mtrl m.m Avgifter SF - SIBF Tävlings- /DK Ordf./Ordförande- konferens, NIF SISU kr 4899 Övriga Demokratikostnader - kr Bg ej 3000 kr personalkonf, 3500 kr Ordförande, 3500 kr Tävling, 2000 kr DK, 1000 kr NIF och SISU 5. Övriga Externa Förbundskostnader 50. Lokalkostnader (förhyrda) 5010 Lokalhyra kr ca: 3784 kr mån inkl del i NIF och SISU, 5012 Lokal tillbehör kansli / Trivsel kr Blommor, gardiner, prydnader mm lokaler 5060 Lokalvård kr Kanslilokaler 700 kr/kvartal 54. Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel 5420 Programvaror (dataprogram) kr Dataprog, Visma lön m.m Arbetskläder kr Profil kanslipersonal 58. Resekostnader (Anställda och Styrelse resor i tjänsten) 5810 Biljettkostnad (Allmäna kommunikationer) kr Tåg m.m. förtroendevalda som kommer på faktura och betalas på de sättet! 5820 Hyrbilskostnader - kr Bg ej! Drivmedel. förtroendevalda som kommer på 5821 Drivmedel kr faktura och betalas på de sättet! 5830 Kost och logi kr 59. Reklam och PR 5910 Annonsering - kr Bg ej! 5930 Reklamtrycksaker 500 kr 5940 Utställningar och mässor kr Nolia mässan b.la. Boende & mat. förtroendevalda som kommer på faktura och betalas på de sättet!

5 6. Övriga Externa Förbundskostnader 60. Övriga förbundskostnader 6061 Anmälan Norrlands Mäst kr 6070 Uppvaktningar/kondoleanser kr 6090 Övriga förbundskostnader kr Oförusett 61. Kontorsmateriel och trycksaker 5 ( 7) Kostnad för anm. till segrare 8 lag till NM 2012 a 2500 Uppv./kondole. Anst. Förtr.valda, födelsedagar, förtjänsttecken, priser presenter m.m. Kopiering NIF, skrivar ptr, anteckningsblock, postit, gem, pennor m m 6110 Kontorsmateriel kr 6111 Investeringar kansliet kr Inventarier, Hyllor, stol, m.m Trycksaker kr 62. Tele och post blanketter, brevpapper och kuvert samt även utgifter för produktion av sådana trycksaker Telekommunikation Kansli kr 2st tot 849/mån, 1st x 5 x 500/mån! 6212 Telekommunikation Styrelse kr Tfn ers & Telefonmöte 6213 Telekommunikation TDK kr Tfn ers 6214 Telekommunikation övr kommittéer Utv/Utb, MK kr Tfn ers 6230 Datakommunikation kr B la Internet anslutning kansli, utlägg förtroendev 6250 Porto & Frakt kr Frimärken, bussgods m.m. 63. Försäkringar och övriga riskkostnader 6310 Försäkringar (ej person, pension, arbets/gruppliv, bil, transport & fastighets.) kr 64. Förvaltningskostnader 6410 Styrelsearvoden kr Ers till förtroendev. NIBF Styrelse Revision kr Ers revisior 6460 Styrelsemöten / Uppdrag kr Omkostn. vid möten, "Styrelse Kick-Off" & Arbetsdagar (lokaler, mat/fika, aktivitet osv) 6461 Resekostnader Styrelsen kr Sammanträden, (Yrkanden 18,50 kr/mil) 6462 Representation kr Tex sponsorvård, utlägg vid representation 6463 Förlorad arbetsförtjänst förtroendevalda kr I samband med NIBF uppdrag, Repres.m.m. I samband med SIBF/NIBF uppdrag Representation bl.a som kräver övernattning 6464 Skattefritt traktamente förtroendevalda kr 220kr /heldag 110 kr/halvdag 6465 Möten/Uppdrag Tävlings-/Dommarkommitté (TDK) kr Sammanträden 6466 Möten/Uppdrag Utvecklings-/Utbildningskommitté kr Sammanträden 6467 Möten/Uppdrag Marknadskommitté kr Sammanträden 65. Övriga externa tjänster 6531 E-bokföring Swedbank - Bankkostnad kr e-bokföring á 400 mån x Kostnader Bokslut/deklaration kr Köpt tjänst boksluts o deklaration 6533 Kostnader Bokföring/kontering kr Köpt tjänst bokföring/kontering 6570 Bankkostnader kr Avgifter till bank för tjänster 69. Övriga externa kostnader 6990 Övriga externa kostnader - kr Bg ej!

6 7. Utgifter/Kostnader för personal, avskrivn. M.m. 71. Löner till idrottsutövare/tränare 7131 Arvoden Instruktörer ledare/tränar utb kr 4 x GU, 3 x Grön, 4 x Blå, 7 x Röd 7132 Arvoden Instruktörer Domar utb kr 3 Distriktsdomarkurser, 5 föreningsdomarutb Föreläsare kr B la NIBF "Kick-Off" 7134 Arvoden Övriga kr 72. Löner till Tjänstemän 7210 Lön tjänstemän kr Anställda 2st 100% + 1st 20% 5 mån 7290 Förändring av lönesemesterskuld - kr Bg ej! 73. Kostnadsersättningar och förmåner 7320 Skattefritt trakt anställda - Enl. Schablon 220kr heldag 110kr ½ dag kr Vid förrättning i tjänsten vid övernattning 7330 Bilersättningar - Resekostnad personal (Skattefri fn 18,50 kr/mil) kr Resor inom Luleå 74. Pensionskostnader 7410 Pensionsförsäkringspremie - Collectum (Pension) kr Två anställda 7490 Övriga pensionskostnader - kr Bg ej! 75. Lagstadga sociala avgifter 7510 Lagstadga sociala avgifter - Arbetsgivaravgifter kr Anställda 2st 100% + 1st 20% 5 mån 7530 Särskild Lön skatt för pensionskostnader kr Två anställda 7570 Premie för arbetsmarknadsförsäkring - Avgifter till AMF - kr Bg ej! 7580 Grupplivsförsäkringspremie - kr Bg ej! 7590 Övriga social och andra avgifter enl. lag och avtal - kr Bg ej! 76. Övriga Personalkostnader 7611 Kompetensutveckling Kansliet kr 7612 Utb. Anställda Övr kr "Idrottsforum" NIF 7620 Sjuk och hälsovård 600 kr Utgifter för sjuk- och hälsovård Utg. Informationsträffar, Personalfester, gåvor 7630 Personalrepresentation kr till personal, 7690 Övriga personalkostnader kr Övrig personalvård Summa utgifter: kr 6 ( 7)

7 7 ( 7) 78. Avskrivningar enligt plan 7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier - kr Bg ej! 79. Poster av engångskaraktär och övriga rörelse kostnader 7910 Intäkter av engångskaraktär - kr Bg ej! 7920 Kostnader av engångskaraktär - kr Bg ej! 7973 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier - kr Bg ej! 7990 Övriga föreningskostnader - kr Bg ej! 8. Finansiella och andra inkomster och utgifter 83. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8310 Ränteintäkter kr 84. Räntekostnade och liknande resultatposter 8410 Räntekostnader kr 8490 Övriga finansiella kostnader - kr Bg ej! 88. Bokslutsdispositioner 8850 Avskrivning utöver plan - kr Bg ej! 8890 Övriga bokslutsdispositioner - kr Bg ej! 89. Årets resultat 8910 Årets skattekostnad - kr Bg ej! 8999 Årets över/underskott (resultat) kr (Beräknade utgifter - beräknade inkomster) BUDGETERAT RESULTAT 2013/2014 Summa utgifter: Summa intäkter: Resultat: kr kr kr

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer

Kontoplan BAS 2013 1 (39)

Kontoplan BAS 2013 1 (39) Kontoplan BAS 2013 1 (39) = Ändring eller tillägg jämfört med 2012. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2114 och 2115 är = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta

Läs mer

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler

Läs mer

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor 1112 Kapell 1113 Kyrka och församlingslokaler gemensam byggn 1118 Ack nedskrivningar på kyrkor och kapell 1119 Ack avskrivningar på kyrkor och kapell

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1910 Gärdeskyrkan, Blåklinten 4, påg ombyggnad 90 060,00 1919 Ack avskrivn byggnader

Läs mer

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01 www.visita.se/kontoplan kontoplan@visita.se Sidan 0 av 208 Förord Visita har uppdaterat branschkontoplanen för hotell- och restaurangverksamhet till

Läs mer

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Kontonr Namn 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för utveckling 1012 Balanserade utgifter för programvaror 1018

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER 30-3099 MEDLEMSAVGIFTER 3001 Medlemsintäkter 3002 Återbet. Medlemsintäkter 32-3299 PUBLIKT 3201 Annonser

Läs mer

Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 1 274,15 10 000,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1 274,15 10 000,00

Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 1 274,15 10 000,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1 274,15 10 000,00 Resultatenhet: 10 "Administration" 3110 Eken cup 90 293,00 50 000,00 3150 Idrottslyftet 102 100,00 75 000,00 3570 Provision Stadium 5 950,00 20 000,00 S:a 198 343,00 145 000,00 Aktiverat arbete för egen

Läs mer

Budget och budgetuppföljning - Bokföring och redovisning

Budget och budgetuppföljning - Bokföring och redovisning Budget och budgetuppföljning - Bokföring och redovisning 5 - Budget 5.1 - Firmateckning 5.2 - Kontoplan 5.3 - Attestinstruktioner 5.4 - Resultatenheter och grupper 5.5 - Bokförningsorder 5.6 Indexsida

Läs mer

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

1 Tillgångar 1510 Kundfordringar. 1516 Förskott. 1700 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter. 1910 Kassa. 1920 Plusgiro distrikt 392500 5

1 Tillgångar 1510 Kundfordringar. 1516 Förskott. 1700 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter. 1910 Kassa. 1920 Plusgiro distrikt 392500 5 Användningsdirektiv DS styr ekonomin via resultatenheter och projekt. Bokföring sker även på konto. En utgift eller intäkt ska alltid redovisas på ett konto och en resultatenhet, och i nästan samtliga

Läs mer

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 11-10-14

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 11-10-14 SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 111014 Räkenskapsår: 100901 110831 Senaste vernr: A102 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 100901 110831 Perioden Rörelsens intäkter och lagerförändring

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19 Uppdaterad: 2014-08-19 Ändringar gjorda under år 2014: Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr o m 30999 Förmedling anslag enl. beslut inom KI Äb 2014-03-05 1015 Utgifter för utveckling, utrangering ansk

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 BRF SANDKILEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Bostadsrättsföreningen Sandkilens styrelse avlämnar härmed följande redovisning för verksamhetsåret 20110101 20111231

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756 o Arsredovisning2003 Il) HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD. ÅRSREDVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad rganisationsnummer: Styrelsen för HSB:s BRF SCHULTZ I YSTAD får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Thomas Svensson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2012 Genarp den / 2013 2(7) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2012 2011 Nettoomsättning 186 543 192 547 Övriga intäkter 57 500 47 500 244 043 2447 Rörelsens kostnader Råvaror

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer