Gunnar Dahlgren. Anestesi och intensivvårdskliniken Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gunnar Dahlgren. Anestesi och intensivvårdskliniken Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm gunnar.dahlgren@capiostgoran.se."

Transkript

1 Gunnar Dahlgren Anestesi och intensivvårdskliniken Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm Tällberg

2 Stor obstetrisk blödning vårt gemensamma ansvar

3 Disposition 1. Bakgrund förekomst - definition 2. Patientsäkerhetsarbete 3. MBRRACE-UK Åtgärder vid stor obstetrisk blödning

4 1. Bakgrund förekomst definition

5 Fysiologi Blodvolymen ökar 40-50% 100 ml/kg Plasmavolym ökar > erytrocytvolym Hb sjunker Flödet i a uterinae motsvarar 10% av cardiac output 700 ml/min

6 Transfusionsdilemmat Blödning <1000 ml fördras väl hos frisk mamma Blödning ml kräver inte alltid transfusion Snabb dekompensation vid fortsatt blödning Kliniska tecken till blödning kan vara diskreta Ökad AF Ökad puls Sänkt blodtryck oftast ett sent symptom Risk för undervärdering av blödning

7 Hemostas vid allvarlig blödning 2014

8 Blödning är globalt den enskilt vanligaste orsaken (30%) till maternell mortalitet Lancet 2006:368:

9 Normala blödningsmängder Vaginal förlossning <500 ml Sectio <1000 ml

10 Blödningsmängd vid 3739 vaginala förlossningar (Karolinska Solna 2009)

11 Blödningsmängd vid 3739 vaginala förlossningar (Karolinska Solna 2009) Stor obstetrisk blödning

12 Maternell morbiditet 2/3 av allvarlig maternell morbiditet orsakas av blödning Detta motsvarar 5-7 fall av stor obstetrisk blödning / 1000 förlossningar BMJ 2001:May 5 (322): , BJOG 2004:111(5):

13 Obstetriska blödningar allt vanligare Kejsarsnitt Placenta previa Placenta accreta Placenta-avlossning Uterusruptur Atoni Minskar Oförändrad frekvens Ökar

14 Ändrat panorama Fler överviktiga Fler äldre Fler IVF-graviditeter Fler med samtidig svår sjukdom GUCH-patienter Organtransplanterade Fosterkirurgi, EXIT-procedurer

15 2. Patientsäkerhetsarbete

16 Patientsäkerhetsarbete Brist på teamwork och kommunikation föreligger vid 2/3 av negativa händelser (sentinel events) inom obstetriken entineleventalert/sea_30.htm Teamwork-träning Simuleringar Checklistor WHO:s checklista SBAR ACOG-listor Vårdprogram/protokoll

17 Medteams training (enl CRM) Communication Tekniker för överförande av relevant information Konfliktlösning Verbalisera oro för säkerheten Försäkra sig om att budskapet gått fram Situation monitoring Att scanna av den kliniska situationen, observera patienten och övr teammedlemmars beteende Mutual support Allas beroende av alla Leadership Rollfördelning Resursfördelning Övervakning av processen Mann S et al. Clin Obstet Gynecol 2008:51:666

18 Blödning ml Blödning ml Blödning >1500 ml

19 3. MBRRACE-UK

20 https://www.npeu.ox.ac.uk/mbrrace-uk/reports

21

22

23 dödsfall 0.49/ maternities 9/17 sectio 8/17 vaginal förlossning 2/17 Jehovas vittnen

24 dödsfall 0.49/ maternities 9/17 sectio 8/17 vaginal förlossning 2/17 Jehovas vittnen In all of the maternal deaths due to haemorrhage reviewed, potential improvements in care were identified which may have made a difference to the outcome

25 MBRRACE-UK Bristande antenatal vård Bristande kommunikation Ber inte om hjälp Bristande situation awareness Undervärderar blödning Bristande övervakning Bristande eskalering Misstolkar normalt Hb - för sen transfusion Saknar intraosseös infart Följer inte Hb, BE, laktat För sen behandling av koagulopati Infusion av kallt blod För sen behandling med intrauterin ballong För sen övergång till kirurgisk behandling För sen hysterektomi Överstimulering med misoprostol resp syntocinon

26 4. Åtgärder vid stor obstetrisk blödning

27 Åtgärder vid stor obst. blödning Adekvat övervakning Larma och initiera blödningsprotokoll Kommunikation (SBAR, WHO checklista) Tidig aortakompression KAD, venösa perif. infarter, provtagning, artärkateter, ev io infart Exploration av vagina, cervix, uterus Öka uterustonus Uterusballong Beh med vätska, transfusioner, hemostatika, Motverka acidos, hypotermi, spädning, rapid infusor med värmare Anestesi Cell-saver Kirurgisk behandling Radiologisk behandling MAST - NASG

28 Åtgärder vid stor obst. blödning Adekvat övervakning Larma och initiera blödningsprotokoll Kommunikation (SBAR, WHO checklista) Tidig aortakompression KAD, venösa perif. infarter, provtagning, artärkateter, ev io infart Exploration av vagina, cervix, uterus Öka uterustonus Uterusballong Beh med vätska, transfusioner, hemostatika, Motverka acidos, hypotermi, spädning, rapid infusor med värmare Anestesi Cell-saver Kirurgisk behandling Radiologisk behandling MAST - NASG

29 MEOWS Modified early obstetric warning score Andningsfrekvens Temperatur Hjärtfrekvens Blodtryck Vakenhet looks unwell

30 MEOWS Modified early obstetric warning score Andningsfrekvens Temperatur Hjärtfrekvens Blodtryck Vakenhet looks unwell Monitorera Registrera Reagera Eskalera

31 Åtgärder vid stor obst. blödning Adekvat övervakning Larma och initiera blödningsprotokoll Kommunikation (SBAR, WHO checklista) Tidig aortakompression KAD, venösa perif. infarter, provtagning, artärkateter, ev io infart Exploration av vagina, cervix, uterus Öka uterustonus Uterusballong Beh med vätska, transfusioner, hemostatika, Motverka acidos, hypotermi, spädning, rapid infusor med värmare Anestesi Cell-saver Kirurgisk behandling Radiologisk behandling MAST - NASG

32 Åtgärder vid stor obst. blödning Adekvat övervakning Larma och initiera blödningsprotokoll Kommunikation (SBAR, WHO checklista) Tidig aortakompression KAD, venösa perif. infarter, provtagning, artärkateter, ev io infart Exploration av vagina, cervix, uterus Öka uterustonus Uterusballong Beh med vätska, transfusioner, hemostatika, Motverka acidos, hypotermi, spädning, rapid infusor med värmare Anestesi Cell-saver Kirurgisk behandling Radiologisk behandling MAST - NASG

33 Aortakompression Aronsson A, Bergström S. Läkartidningen 2012 nr 34 https://www.youtube.com/watch?v=rc9bycihama

34 Åtgärder vid stor obst. blödning Adekvat övervakning Larma och initiera blödningsprotokoll Kommunikation (SBAR, WHO checklista) Tidig aortakompression KAD, venösa perif. infarter, provtagning, artärkateter, ev io infart Exploration av vagina, cervix, uterus Öka uterustonus Uterusballong Beh med vätska, transfusioner, hemostatika, Motverka acidos, hypotermi, spädning, rapid infusor med värmare Anestesi Cell-saver Kirurgisk behandling Radiologisk behandling MAST - NASG

35 Provtagning Blodgruppering + BAS-test Hb, tpk, APTT, PK(INR), fibrinogen, d- dimer, (ATIII) Arteriell blodgas (Hb, ph, blodgas, BE, laktat, joniserat calcium, Na, K, glukos) Ev tromboelastografi

36 Tromboelastografi (TEG) Enriquez, L. J. et al. Br. J. Anaesth :i14-22i; doi: /bja/aep318

37 TEG-based transfusion algorithm for actively bleeding patients (Rigshospitalet, Copenhagen) TEG parameter R min R >14 min MA mm MA <46 mm Angle <52 degrees Ly30 >8% Treatment 2 FFP 4 FFP 1 PC 2 PC 2 FFP or fibrinogen Tranexamic acid Acta Anaesthesiol Scand 2010:54:

38 Tromboelastografi (TEG) Normal graviditet R minskar K minskar Alfa ökar MA ökar LY30 minskar Stor blödning R minskar* K oförändrad Alfa minskar MA minskar LY 30 minskar** * Andra studier vissa andra resultat ** 30% av patienterna fick tranexamsyra Karlsson O Anesth Analg 2012:115:890 Karlsson O Int J Obstet Anesth 2014:23:10

39 Åtgärder vid stor obst. blödning Adekvat övervakning Larma och initiera blödningsprotokoll Kommunikation (SBAR, WHO checklista) Tidig aortakompression KAD, venösa perif. infarter, provtagning, artärkateter, ev io infart Exploration av vagina, cervix, uterus Öka uterustonus Uterusballong Beh med vätska, transfusioner, hemostatika, Motverka acidos, hypotermi, spädning, rapid infusor med värmare Anestesi Cell-saver Kirurgisk behandling Radiologisk behandling MAST - NASG

40 Åtgärder vid stor obst. blödning Adekvat övervakning Larma och initiera blödningsprotokoll Kommunikation (SBAR, WHO checklista) Tidig aortakompression KAD, venösa perif. infarter, provtagning, artärkateter, ev io infart Exploration av vagina, cervix, uterus Öka uterustonus Uterusballong Beh med vätska, transfusioner, hemostatika, Motverka acidos, hypotermi, spädning, rapid infusor med värmare Anestesi Cell-saver Kirurgisk behandling Radiologisk behandling MAST - NASG

41 Öka uterustonus Oxytocin (Syntocinon ) 5 E långsamt iv följt av infusion 40 E i 500 ml NaCl på 4 timmar Metylergometrin (Methergin ) 0.2 mg långsamt iv, kan upprepas Karboprost (Prostinfenem ) 0.25 mg im, kan upprepas Misoprostol (Cytotec ) 0.2 mg 3 st rektalt, kan upprepas efter två timmar

42 ED 90 (95% CI) för oxytocin vid sectio 0.35 Elective CS CS, Failure to progress Oxytocin (IU) Obstet Gynecol 2004:104: ; Obstet Gynecol 2006:107:45-50

43 Change from control (%) Systemiska effekter av oxytocin CO HR MAP SVR Time after oxytocin 10 IU (min)

44 Åtgärder vid stor obst. blödning Adekvat övervakning Larma och initiera blödningsprotokoll Kommunikation (SBAR, WHO checklista) Tidig aortakompression KAD, venösa perif. infarter, provtagning, artärkateter, ev io infart Exploration av vagina, cervix, uterus Öka uterustonus Uterusballong Beh med vätska, transfusioner, hemostatika, Motverka acidos, hypotermi, spädning, rapid infusor med värmare Anestesi Cell-saver Kirurgisk behandling Radiologisk behandling MAST - NASG

45 Ballongtamponad Enkelt Ofta effektivt Kräver inte anestesi Kan göras före mer invasiva ingrepp Ska göras tidigt

46 Åtgärder vid stor obst. blödning Adekvat övervakning Larma och initiera blödningsprotokoll Kommunikation (SBAR, WHO checklista) Tidig aortakompression KAD, venösa perif. infarter, provtagning, artärkateter, ev io infart Exploration av vagina, cervix, uterus Öka uterustonus Uterusballong Beh med vätska, transfusioner, hemostatika, Motverka acidos, hypotermi, spädning, rapid infusor med värmare Anestesi Cell-saver Kirurgisk behandling Radiologisk behandling MAST - NASG

47 Blodprodukter + hemostatika Tranexamsyra (Cyklokapron ) 2g tidigt i engångsdos* Transfusion erytrocyter/plasma/trombocyter Fibrinogen (Riastap ) 4g vid fibrinogen <2-2.5* Calcium vid joniserat Ca <1.0 rfviia (Novoseven ) 0.1mg/kg (före hysterektomi) Ev FVIII+vW-faktor (Haemate )** Ev FII, VII, IX och X (Confidex, Ocplex )** Ev desmopressin (Octostim ) Ev ATIII** Lågmolekylärt heparin då cirkulationen stabiliserats *Pågående RCT **Kontakt med koag.specialist

48 Blodprodukter + hemostatika Tranexamsyra (Cyklokapron ) 2g tidigt i engångsdos* Transfusion erytrocyter/plasma/trombocyter Fibrinogen (Riastap ) 4g vid fibrinogen <2-2.5* Calcium vid joniserat Ca <1.0 rfviia (Novoseven ) 0.1mg/kg (före hysterektomi) Ev FVIII+vW-faktor (Haemate )** Ev FII, VII, IX och X (Confidex, Ocplex )** Ev desmopressin (Octostim ) Ev ATIII** Lågmolekylärt heparin då cirkulationen stabiliserats *Pågående RCT **Kontakt med koag.specialist

49 Åtgärder vid stor obst. blödning Adekvat övervakning Larma och initiera blödningsprotokoll Kommunikation (SBAR, WHO checklista) Tidig aortakompression KAD, venösa perif. infarter, provtagning, artärkateter, ev io infart Exploration av vagina, cervix, uterus Öka uterustonus Uterusballong Beh med vätska, transfusioner, hemostatika, Motverka acidos, hypotermi, spädning, rapid infusor med värmare Anestesi Cell-saver Kirurgisk behandling Radiologisk behandling MAST - NASG

50 Anestesispecialiteten är djupt involverad i den obstetriska verksamheten

51 Anestesispecialiteten är djupt involverad i den obstetriska verksamheten anestesipersonal inblandad i 49% (127/261) av alla dödsfall (Saving mothers lives )

52 Anestesi Generell vs regional anestesi Inhalationsanestetika (>0.5 MAC minskar uteruskontraktiliteten, N 2 O ok) Undvik Hypotermi Spädning Acidos (<7,20) Hypocalcemi Postoperativ vård på förlossning, uppvakningsavdelning, intensivvård?

53 Åtgärder vid stor obst. blödning Adekvat övervakning Larma och initiera blödningsprotokoll Kommunikation (SBAR, WHO checklista) Tidig aortakompression KAD, venösa perif. infarter, provtagning, artärkateter, ev io infart Exploration av vagina, cervix, uterus Öka uterustonus Uterusballong Beh med vätska, transfusioner, hemostatika, Motverka acidos, hypotermi, spädning, rapid infusor med värmare Anestesi Cell-saver Kirurgisk behandling Radiologisk behandling MAST - NASG

54 Cell-saver Bättre erytrocytfunktion än bankblod Fetala erytrocyter till mamman? Rh-immunisering Amnionvätskeöverföring? Leukocytfilter (BJA 2008:101: ) Metoden endorsed av CEMACH, NICE, OAA/AAGBI

55

56 Åtgärder vid stor obst. blödning Adekvat övervakning Larma och initiera blödningsprotokoll Kommunikation (SBAR, WHO checklista) Tidig aortakompression KAD, venösa perif. infarter, provtagning, artärkateter, ev io infart Exploration av vagina, cervix, uterus Öka uterustonus Uterusballong Beh med vätska, transfusioner, hemostatika, Motverka acidos, hypotermi, spädning, rapid infusor med värmare Anestesi Cell-saver Kirurgisk behandling Radiologisk behandling MAST - NASG

57 Kirurgisk behandling Uterustamponad Bimanuell uteruskompression, aortakompression eller tång Kompressionssutur Ligatur av a uterina alt a iliaca int uni- eller bilateralt Hysterektomi Alt. metod vid accreta: Fundusincision + lämna kvar placenta BJOG 1997:104:372-5

58 Åtgärder vid stor obst. blödning Adekvat övervakning Larma och initiera blödningsprotokoll Kommunikation (SBAR, WHO checklista) Tidig aortakompression KAD, venösa perif. infarter, provtagning, artärkateter, ev io infart Exploration av vagina, cervix, uterus Öka uterustonus Uterusballong Beh med vätska, transfusioner, hemostatika, Motverka acidos, hypotermi, spädning, rapid infusor med värmare Anestesi Cell-saver Kirurgisk behandling Radiologisk behandling MAST - NASG

59 Radiologisk behandling Elektiva eller akuta fall Katetrar i bägge a iliacae int eller mer distalt Tillfällig ballongocklusion eller embolisering Möjlighet att stänga aorta RCOG Good Practice Guideline No

60 Resultat Obstet Gynecol Surv 2007:62:540-7

61 Åtgärder vid stor obst. blödning Adekvat övervakning Larma och initiera blödningsprotokoll Kommunikation (SBAR, WHO checklista) Tidig aortakompression KAD, venösa perif. infarter, provtagning, artärkateter, ev io infart Exploration av vagina, cervix, uterus Öka uterustonus Uterusballong Beh med vätska, transfusioner, hemostatika, Motverka acidos, hypotermi, spädning, rapid infusor med värmare Anestesi Cell-saver Kirurgisk behandling Radiologisk behandling MAST - NASG

62 Anti-shockbyxor? MAST (Medical anti-shock trousers) Ur bilden prehospitalt vid trauma? Cochrane Database systematic review 2000 NASG (Non-pneumatic anti-shock garment) Renässans för metoden på obstetriska patienter? Int J Gynecol Obstet 2009:107:121-5 Int J Gynecol Obstet 2010:109:20-4

63 Downing J et al. BMC Health Serv Res 2015:15:37

64 Sammanfattning (1) Multidisciplinärt omhändertagande Kunnig personal (knowledge and skills) Adekvat bemanning och utrustning Teamwork-träning - simuleringsövningar Vårdprogram checklistor klinisk bedömning Prenatal diagnostik, riskbedömning och planering

65 Sammanfattning (2) Monitorera, dokumentera, reagera, eskalera! Larm, aktivering av lokalt vårdprogram Tidig aortakompression KAD, provtagning Diagnostik - manuell exploration ballongkateter? Till operationssal? Uteruskontraktion Vätska/transfusion/hemostatika Turning off the tap - kirurgi

Under graviditeten kommer blodflödet att öka till uterus pga en minskad perifer resistens Det kan gå så högt som 800mL/min (normalt runt 200mL/min)

Under graviditeten kommer blodflödet att öka till uterus pga en minskad perifer resistens Det kan gå så högt som 800mL/min (normalt runt 200mL/min) Blödning i sen graviditet Normalt Under graviditeten kommer blodflödet att öka till uterus pga en minskad perifer resistens Det kan gå så högt som 800mL/min (normalt runt 200mL/min) Genomsnittliga blodförlusten

Läs mer

Prevention av tidiga infektioner med grupp B-streptokocker (GBS) hos nyfödda

Prevention av tidiga infektioner med grupp B-streptokocker (GBS) hos nyfödda Prevention av tidiga infektioner med grupp B-streptokocker (GBS) hos nyfödda Rekommendationer för riskbaserad profylax baserade på underlag från experter Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika

Läs mer

Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden

Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden Arbetsgruppen för Stroke hos barn, Svensk Neuropediatrisk förening, Svenska Barnläkareföreningen (Nuvarande medlemmar - Olof

Läs mer

NYA ANTIKOAGULANTIA - inte bara Waran nuförtiden

NYA ANTIKOAGULANTIA - inte bara Waran nuförtiden 1 NYA ANTIKOAGULANTIA - inte bara Waran nuförtiden MåndagsUpDate 2013-08-26 Mårten Söderberg VO Internmedicin, Södersjukhuset Informationsläkare, SLL marten.soderberg@sodersjukhuset.se 2 Antikoagulantia

Läs mer

Akut kejsarsnitt Vid kejsarsnitt som görs efter vattenavgång och/eller påbörjat värkarbete finns kraftigt förhöjd postoperativ infektionsrisk.

Akut kejsarsnitt Vid kejsarsnitt som görs efter vattenavgång och/eller påbörjat värkarbete finns kraftigt förhöjd postoperativ infektionsrisk. Infektioner inom obstetrik och gynekologi Mats Bergström Obstetrik Ökad risk för infektionskomplikationer i samband med förlossning finns vid lång vattenavgång (>18 timmar), upprepade vaginalundersökningar,

Läs mer

Övervakning av ston i sen dräktighet genom transrektal ultraljudsundersökning av placentan

Övervakning av ston i sen dräktighet genom transrektal ultraljudsundersökning av placentan Övervakning av ston i sen dräktighet genom transrektal ultraljudsundersökning av placentan Cecilia Staaf Handledare: Hans Kindahl Instutitionen för kliniska vetenskaper Sveriges lantbruksuniversitet Examensarbete

Läs mer

Indikation för värkstimulering med oxytocin under aktiv förlossning

Indikation för värkstimulering med oxytocin under aktiv förlossning Indikation för värkstimulering med oxytocin under aktiv förlossning Sammanfattning Frågeställning: Under vilka förutsättningar är det relevant att erbjuda värkstimulering med oxytocin under aktiv förlossning

Läs mer

Vårdplaneringsgruppen för pediatrisk hematologi. Vårdprogram för barn med ITP

Vårdplaneringsgruppen för pediatrisk hematologi. Vårdprogram för barn med ITP Vårdplaneringsgruppen för pediatrisk hematologi Vårdprogram för barn med ITP Uppdaterat 2012 för VPH av Iris Treutiger Ursprungligen utarbetat av Iris Treutiger och Göran Elinder 1997 Innehåll Bakgrund

Läs mer

WHO:s rekommendationer för vård vid normal förlossning

WHO:s rekommendationer för vård vid normal förlossning Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Avdelningen för omvårdnad Ann-Kristin Sandin-Bojö WHO:s rekommendationer för vård vid normal förlossning Instrumentutveckling, barnmorskors dokumenterade vård

Läs mer

VÅRDPROGRAM. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling. Venös tromboembolism och graviditet

VÅRDPROGRAM. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling. Venös tromboembolism och graviditet VÅRDPROGRAM Venös tromboembolism Antikoagulantiabehandling hos vuxna Venös tromboembolism och graviditet 2014 1 Introduktion Vårdprogrammet Venös tromboembolism och Antikoagulantiabehandling för Sahlgrenska,

Läs mer

1. Introduktion... 3. Lungtransplantation... 3. Hjärt-lungtransplantation... 3. Problem... 4. 2. Transplantationsenheten i Göteborg...

1. Introduktion... 3. Lungtransplantation... 3. Hjärt-lungtransplantation... 3. Problem... 4. 2. Transplantationsenheten i Göteborg... Innehåll 1. Introduktion... 3 Lungtransplantation... 3 Hjärt-lungtransplantation... 3 Problem... 4 2. Transplantationsenheten i Göteborg... 5 3. Resultat... 6 4. Indikationer... 7 Indikationer för hjärtlungtransplantation

Läs mer

Förlossning och förlossningsproblem samt vård av kattungar och katthona post partum

Förlossning och förlossningsproblem samt vård av kattungar och katthona post partum Förlossning och förlossningsproblem samt vård av kattungar och katthona post partum Parturition, problems during parturition and care of kittens and queen postpartum Sandra Wester och Nina Strömbom Sveriges

Läs mer

Vattenavgång utan värkar vid fullgången tid. State of the art

Vattenavgång utan värkar vid fullgången tid. State of the art Vattenavgång utan värkar vid fullgången tid State of the art Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att

Läs mer

Hög halt morfin i blodprovet kräver också förklaring:

Hög halt morfin i blodprovet kräver också förklaring: sid. 1 Hög halt morfin i blodprovet kräver också förklaring: Var kommer morfinet ifrån? I m saying that a series of corroborative facts is not necesarrily evidence. Seeing white swans does not confirm

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Anne Marie Edvardsson Anne Marie Edvardsson

Läs mer

TIDNINGEN. Officiellt Organ för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård Volym 16 nr 4 December 2010

TIDNINGEN. Officiellt Organ för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård Volym 16 nr 4 December 2010 1946 TIDNINGEN Officiellt Organ för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård Volym 16 nr 4 December 2010 SFAI-tidningen Officiellt organ för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård Volym 16,

Läs mer

Dödsfall vid polisingripande

Dödsfall vid polisingripande Dödsfall vid polisingripande Riskfaktorer och rekommendationer PHS serie i polisiärt arbete 2011:1 Polishögskolan Ingemar Thiblin April 2011 Utgivare Polishögskolan Sörentorp 170 82 Solna Telefon 114 14

Läs mer

Kvarstår ett vårdbehov bland de patienter som larmade ambulans men som inte transporterades till sjukhus? Pilotstudie

Kvarstår ett vårdbehov bland de patienter som larmade ambulans men som inte transporterades till sjukhus? Pilotstudie Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Kvarstår ett vårdbehov bland de patienter som larmade ambulans men som inte transporterades till sjukhus? Pilotstudie Författare: Sara Hammarström

Läs mer

Ryggbedövning inte helt komplikationsfri

Ryggbedövning inte helt komplikationsfri Fallgenomgång från Patientförsäkringen: Ryggbedövning inte helt komplikationsfri Sammanfattat En genomgång har gjorts av de anmälningar som under en tvåårsperiod inkom till Patientförsäkringen avseende

Läs mer

Indikation för kejsarsnitt på moderns önskan

Indikation för kejsarsnitt på moderns önskan Nationella MEDICINSKA Indikationer Indikation för kejsarsnitt på moderns önskan Sammanfattning Frågeställning: Under vilka förutsättningar är det relevant att tillmötesgå en kvinnas önskan om ett planerat

Läs mer

Accidentell hypotermi Prehospitala praktiska synpunkter

Accidentell hypotermi Prehospitala praktiska synpunkter Accidentell hypotermi Prehospitala praktiska synpunkter Målsättning Akut handläggning, första 1-2 timmar Avgöra om livlös hypoterm har cirkulation Evakuera gravt hypoterm utan att orsaka hjärtstopp Transportera

Läs mer

Beslutsfattande på akuten

Beslutsfattande på akuten ABC om Beslutsfattande på akuten Essi Sundblom, ST-läkare Eric Dryver, överläkare; båda VO akutsjukvård, Skånes universitetssjukhus, Lund e_dryver@hotmail.com Förmågan till beslutsfattande är en väsentlig

Läs mer

Riktlinjer för bröstmjölkshantering inom neonatalvården

Riktlinjer för bröstmjölkshantering inom neonatalvården Riktlinjer för bröstmjölkshantering inom neonatalvården i Sverige 2011-04-01 Milknet, version 2.0 (version 1.0 kom 2008-03-01) Författargruppen utgörs av representanter för neonatalvården i Sverige: Steffen

Läs mer

Intrauterina behandlingar som rikssjukvård. Underlag till Rikssjukvårdsnämndens möte den 2 mars 2011

Intrauterina behandlingar som rikssjukvård. Underlag till Rikssjukvårdsnämndens möte den 2 mars 2011 Intrauterina behandlingar som rikssjukvård Underlag till Rikssjukvårdsnämndens möte den 2 mars 2011 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Läkare måste utbildas i att ge svåra besked

Läkare måste utbildas i att ge svåra besked Patient läkarkommunikation Läkare måste utbildas i att ge svåra besked Cancerläkaren måste dagligen hantera den svåra uppgiften att ge patient och anhöriga besked om obotlig sjukdom; en uppgift som kräver

Läs mer

Behandling av Epilepsi

Behandling av Epilepsi Behandlingsrekommendation Behandling av Epilepsi Definition Epilepsi är ett tillstånd med minst två spontant uppträdande epileptiska anfall förorsakade av en primär cerebral dysfunktion. Patienter med

Läs mer

PERMANENT BLÖDNINGSBENÄGENHET

PERMANENT BLÖDNINGSBENÄGENHET PERMANENT BLÖDNINGSBENÄGENHET Information till patienten och vårdpersonalen Syftet med detta meddelande är att ge väsentlig information om och instruktioner för de vanligaste problemsituationerna för patienter

Läs mer

Vårdrutiner för nyfödda på förlossningen/bb/eftervård - gemensamt för vårdkedjan i ÖLL

Vårdrutiner för nyfödda på förlossningen/bb/eftervård - gemensamt för vårdkedjan i ÖLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Inledning... 2 Allmänna rekommendationer Amning... 3 Vägning... 3 Temperatur... 3 Bad... 3 Navelvård... 4 Smärta... 4 PKU och biobankslagen... 4 Hörselscreening... 4 Saturationsscreening...

Läs mer

Prehospitalt akut omhändertagande Enligt principen L-ABCDE

Prehospitalt akut omhändertagande Enligt principen L-ABCDE I tidningsreferat från bränder och andra olyckor står ofta att räddningstjänsten var snabbt på plats. Det betyder att det ofta är räddningstjänstpersonal som får utföra det så viktiga första arbetet på

Läs mer

Kommunicera Mera utbildning i effektiv kommunikation och samarbete för bättre patientsäkerhet

Kommunicera Mera utbildning i effektiv kommunikation och samarbete för bättre patientsäkerhet Jukka Nopsanen Slutrapport Kommunicera Mera utbildning i effektiv kommunikation och samarbete för bättre patientsäkerhet Ett vårdutvecklingsprojekt hos Cancerfonden 2008 2009 Lena Sharp, leg sjuksköterska/dr

Läs mer