Under graviditeten kommer blodflödet att öka till uterus pga en minskad perifer resistens Det kan gå så högt som 800mL/min (normalt runt 200mL/min)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Under graviditeten kommer blodflödet att öka till uterus pga en minskad perifer resistens Det kan gå så högt som 800mL/min (normalt runt 200mL/min)"

Transkript

1 Blödning i sen graviditet

2 Normalt Under graviditeten kommer blodflödet att öka till uterus pga en minskad perifer resistens Det kan gå så högt som 800mL/min (normalt runt 200mL/min) Genomsnittliga blodförlusten vid en förlossning är ca ml vid PN och 1000 ml vid snitt Man får blöda 1000 ml utan att det räknas som patologiskt

3 Definitioner Sen graviditet: v. 22+ Primär postpartum blödning: 500ml blod inom 24h Sekundär postpartum t blödning: Betydande d blodförlust 24h till 6 veckor efter förlossningen

4 Primär handläggning Kort anamnes och status Utesluta placenta previa med UL Vaginal undersökning efter uteslutande av placenta previa Ställningstagande g till omedelbar igångsättning eller expektans

5 Diff. diagnoser Placenta Previa Sinus marginalis Uterusruptur Polyp Ablatio placentae Teckningsblödn. Tumör Placentarester Varicier Infektion Hemorrojd Uterusatoni Vasa Previa

6 Uterusatoni Vanligaste orsaken till postpartum blödning Beror på flera faktorer Motverkas oftast med Oxytocinet som ges direkt postpartum t Vid fortsatt blödning gpga detta kan man pröva med prostaglandiner

7 Teckningsblödning En slemtillblandad blödning som kommer när livmoderhalsen börjar vidga sig, små bristningar kan uppstå som gör att det blöder sparsamt. Vanligt och ofarligt Typisk anamnes härleder

8 Vasa previa Ovanligt Innebär att navelsträngen eller ett placentalt blodkärl har fastnat mellan fostret och uterus mynningen Hög fetal mortalitet pga ruptur av kärlet Kan ses via U-L m. Doppler Åtgärdas via kejsarsnitt

9 Ablatio placentae Placentaavlossning från underliggande uterusvägg Partiell (perifer eller central) Total Ger upphov till Extern blödning = synlig blödning Blod ut ur cervix Dold blödning Blod och koagel mellan uterusvägg och placenta (retroplacentär blödning) Förknippat med neurologiska sequele och perinatal mortalitet

10

11 Förekomst och etiologi 1/225 förlossningar i Sverige Primär orsak okänd Riskfaktorer: Hypertension Hög ålder och paritet Rökning och drogmissbruk Etnisk tillhörighet Yttre trauma Trombofili-sjukdom

12 Symtom och kliniska fynd Vaginal blödning Buksmärta Ryggsmärta Ömhet över uterus Ökad uterustonus och aktivitet Påverkat foster Tidig förlossningsstart Hypovolemisk chock (DIC, akut njursvikt)

13 Diagnos Uteslut alltid vid blödning i sen graviditet Specifika metoder för diagnos saknas Anamnes: riskfaktorer? Lab: Hb, koagulationsprover Klinisk i undersökning: yttre palpation, vaginal undersökning Övervakning: Puls, blodtryck, saturation, diures (mor) CTG (foster) Ultraljud: retroplacentärt blod? Följ förloppet!

14 Handläggning Övervakning av mor och foster Behandla eventuell hypovolemi Tranexamsyra iv i akut skede Vid icke-fullgången graviditet kan förlossningen fördröjas om mor och foster mår bra och avlossningen/blödningen är liten Kejsarsnitt vid stor blödning och/eller påverkat foster oavsett graviditetslängd

15 Placenta previa Definition: Placenta är lokaliserad ovan eller nära övergången mellan uterus och cervix. Pl t i fö k i0510% Placenta previa förekommer i % av alla graviditeter och utgör 20% av alla antepartum blödningar.

16 Indelning Total placenta previa: Övergången mellan uterus och cervix täcks helt av placenta. Partial placenta previa: Övergången mellan uterus och cx täcks delvis av placenta. Marginal placenta previa: Placentas kant ligger vid gränsen av övergången. g Lågt liggande placenta: Placenta är inplanterad i nedre delen av uterus. Placenta kanten når inte övergången, men ligger alldeles intill.

17

18 Riskfaktorer Ökad ålder Multipla graviditeter Tidigare kejsarsnitt Rökning Placenta accreta, increta och percreta

19 Incidens 0.3% hos kvinnor som ej förlösts med kejsarsnitt. 0.8% hos kvinnor som förlösts med ett kejsarsnitt. 2.0% hos kvinnor som förlösts med två kejsarsnitt. 4.2% hos kvinnor som förlösts med tre eller fler kejsarsnitt.

20 Kliniska fynd Mest karakteristiskt för placenta previa är blödning utan smärta. Blödning uppkommer oftast inte förrän slutet av andra trimestern eller senare. Blödningen upphör oftast spontant, men kan uppkomma igen.

21 I 60% av fallen uppkommer första blödningen efter v.36. I 30% av fallen mellan v I 10% av fallen innan v.32.

22 Blödning vid placenta previa sker när kärl slits sönder då cervix dilateras. Myometriefibrerna i nedre delen av uterus har sämre förmåga att kontraheras jmf med övre delen av uterus, och därmed även en sämre förmåga att dra samman de sönderslitna kärlen.

23 Diagnostik Transabdominellt ultraljud, är den enklaste och säkraste metoden. Ev transvaginalt UL, MR.

24 Åtgärder vid blödning Första gångs blödning är oftast en lätt blödning. Pat inlägges på sjukhus för observation och UL- undersökning. Ingen vaginal undersökning får utföras. Om nödvändigt ges blodtransfusion. Pat skrivs ut efter upphörd blödning och om fostret mår bra. Om graviditeten fort löper väl planeras elektivt kejsarsnitt v.37. Vid kraftig blödning utförs kejsarsnitt omedelbart oavsett fostrets ålder. Vid mindre allvarlig blödning gäller exspektans om fostret är yngre än 36 v.

25 Komplikationer Vid kraftig blödning riskerar fostret att dö pga hypoxi. Postpartum blödning kan uppkomma vid samtidig placenta accreta.

26 Placenta Accreta, Increta och Percreta Definition: En placenta som är ovanligt adherent till en defekt decidua basalis eller myometrium. När placenta inplanteras över ett kejsarsnittsärr i uterus kan trofoblasten penetrera genom den ärrade deciduan och myometriet och fästa på ett onaturligt sätt.

27 Placenta Accreta: Placenta som infästes djupt i uterusväggen, men som inte penetrerar myometriet. Ca 75% av alla fall. Placenta Increta: Placenta som fäster ännu djupare i uterusväggen och penetrerar in till myometriet. Ca 15% av fallen. Placenta Percreta: Placenta penetrerar genom hela uterusväggen och fäster till ett annat organ, ex urinblåsan. Ca 5% av fallen.

28 Placenta Accreta, Increta och Percreta

29 Riskfaktorer Placenta previa Tidigare kejsarsnitt Tidigare skrapning > 6 graviditeter

30 Incidens 1/ 1500 till 1/ 2500 graviditeter. Incidensen ökar. Kejsarsnitt anses vara en bidragande faktor till ökad incidens. 4% risk för placenta accreta utan föregående kejsarsnitt. 14% risk efter ett kejsarsnitt. 35% risk efter två kejsarsnitt. 50% risk efter tre kejsarsnitt.

31 Kliniska fynd och diagnostik Antepartum blödning är vanlig. I de flesta fall beror en blödning på en samtidigt förekommande placenta previa. Ultraljud

32 Åtgärder vid blödning Blodtransfusion Ligering av kärl i uterus eller a. iliaca interna Hysterektomi

33 Orsaker till uterusruptur Skada eller anomali före pågående graviditet Skada eller abnormalitet under pågående graviditet

34 Skada eller anomali före pågående graviditet Kirurgi involverande myometriet Trauma Medfödd anomali

35 Skada eller abnormalitet under pågående graviditet Innan förlossningen Under förlossningen Förvärvad

36 Uterusruptur - definitioner Komplett Direkt kommunikation med bukhålan. Inkomplett Avgränsad från bukhålan av peritoneum viscerale över uterus eller ligamentum latum uteri.

37 Skador vid ärr efter sectio Komplett Följer hela ärrets längd, fetala membranen är rupturerade så bukhålan och uteruskaviteten kommunicerar. Fostret är helt eller delvis utträngt (beroende på hur fixerat ffd är) i bukhålan samt signifikant blödning från ärrkanterna eller ev. förlängning av såret ut i uterus.

38 Skador vid ärr efter sectio Inkomplett Följer inte hela ärrets längd, intakt peritoneum som täcker j g, p defekten, fetala membranen är inte rupturerade, fostret är inte utträngt i bukhålan samt ingen/minimal blödning.

39 Ruptur av ärr efter sectio Man vet att under läkningsprocessen efter sectio kommer gradvis fördelningen glatt muskulatur och bindväv återställas. Ruptur av ett tidigare transversalt ärr efter sectio kommer att kräva akuta åtgärder vid ca 1 av 200 värkarbeten.

40 Ruptur av ärr efter sectio Undviks genom att inte ge oxytocin vid induktion eller för att förstärka värkarbete hos tidigare sectio-opererade kvinnor. Delning av ett vertikalt ärr kommer troligare leda till svår blödning med ökad perinatal morbiditet och mortalitet. Ökad risk även för hysterektomi måste utföras.

41 Ruptur av uterus vid trauma Om pat gravid och utsatt för trubbigt våld måste man undersöka och observera efter rupturtecken. Dock större risk för ablatio placentae. Den stora livmodern vid graviditet ger dock en större risk för ruptur vid penetrerande våld.

42 Spontan ruptur av uterus Incidens: ca 1 på förlossningar Ökad risk vid multiparitet, särskilt om samtidig oxytocin-stimulering. ti i

43 Förloppet vid uterusruptur Överdriven sträckning av det nedre uterussegmentet, utvecklar en patologisk retraktionsring. Oftast ruptur i det nedre, uttunnade segmentet. Om revan sker i närheten av cervix är den transversal eller oblique oftast.

44 Förloppet vid uterusruptur Om revan sker i närheten av lig. latum uteri är den longitudinell oftast. Lacerationen utvidgas ofta uppåt mot corpus eller nedåt mot vagina. Även blåsan kan drabbas av lacerationen.

45 Kliniska tecken vid uterusruptur Om hemoperitoneum, refererad smärta till diafragma och bröstkorg. Svåra fetala deccelerationer Fetal bradykardi Kan likna ablatio placentae Tecken till maternell hypovolemi Hematuri/vaginal blödning Tecken på smärta och ömhet kan saknas eftersom kvinnan ofta är smärtlindrad

46 Kliniska tecken vid uterusruptur Ffd kan dra sig uppåt-inåt från bäckenutgången En kontraherad uterus kan ibland palperas jämte fostret Vid vaginal undersökning kan ibland en reva i uterus med kommunikation till bukhålan palperas.

47 Prognos för fostret Vid komplett ruptur med foster i bukhåla är mortaliteten för fostret mellan 50-75%. Fö tt ö l k ä d lb fö l För att överleva krävs omedelbar förlossning, oftast via laparotomi. Annars risk för hypoxi.

48 Komplikationer vid uterusruptur Blödning Chock DIC Postoperativ infektion Blås- eller urethraskada Tromboflebit Fostervattensemboli

49 Strategi vid uterusruptur Omedelbar diagnos Omedelbar operation Tillgång till stora mängder blod Tillgång till antibiotika

50 Behandling vid uterusruptur Inkomplett ruptur utan blödning efter sectio har ingen indikation för explorativ laparotomi. Om spontan uterusruptur eller komplett ruptur efter sectio är vanligtvis hysterektomi nödvändigt. Utvalda fall kan behandlas med sårsuturering och uterusbevarande.

51 Behandling vid uterusruptur För att behandla blödningen kan man ligera av aa. iliaca interna bilateralt, för att sänka pulstrycket med 85% distalt om ligeringen. Detta gör att trycket närmar sig venernas och hemostasen med clotting underlättas. Har inte visat någon påverkan på fertiliteten efteråt.

52 Behandling vid uterusruptur Vissa blöder ändå efter detta. Då kan arteriell embolisering med angiografi vara ett alternativ. Olika stor risk för reruptur beroende på tidigare rupturs läge vid ny graviditet. Därför lämpligt li med sectio vid nästa graviditet. t

Förlossning och förlossningsproblem samt vård av kattungar och katthona post partum

Förlossning och förlossningsproblem samt vård av kattungar och katthona post partum Förlossning och förlossningsproblem samt vård av kattungar och katthona post partum Parturition, problems during parturition and care of kittens and queen postpartum Sandra Wester och Nina Strömbom Sveriges

Läs mer

Indikation för värkstimulering med oxytocin under aktiv förlossning

Indikation för värkstimulering med oxytocin under aktiv förlossning Indikation för värkstimulering med oxytocin under aktiv förlossning Sammanfattning Frågeställning: Under vilka förutsättningar är det relevant att erbjuda värkstimulering med oxytocin under aktiv förlossning

Läs mer

Indikation för kejsarsnitt på moderns önskan

Indikation för kejsarsnitt på moderns önskan Nationella MEDICINSKA Indikationer Indikation för kejsarsnitt på moderns önskan Sammanfattning Frågeställning: Under vilka förutsättningar är det relevant att tillmötesgå en kvinnas önskan om ett planerat

Läs mer

Övervakning av ston i sen dräktighet genom transrektal ultraljudsundersökning av placentan

Övervakning av ston i sen dräktighet genom transrektal ultraljudsundersökning av placentan Övervakning av ston i sen dräktighet genom transrektal ultraljudsundersökning av placentan Cecilia Staaf Handledare: Hans Kindahl Instutitionen för kliniska vetenskaper Sveriges lantbruksuniversitet Examensarbete

Läs mer

Prevention av tidiga infektioner med grupp B-streptokocker (GBS) hos nyfödda

Prevention av tidiga infektioner med grupp B-streptokocker (GBS) hos nyfödda Prevention av tidiga infektioner med grupp B-streptokocker (GBS) hos nyfödda Rekommendationer för riskbaserad profylax baserade på underlag från experter Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika

Läs mer

Akut kejsarsnitt Vid kejsarsnitt som görs efter vattenavgång och/eller påbörjat värkarbete finns kraftigt förhöjd postoperativ infektionsrisk.

Akut kejsarsnitt Vid kejsarsnitt som görs efter vattenavgång och/eller påbörjat värkarbete finns kraftigt förhöjd postoperativ infektionsrisk. Infektioner inom obstetrik och gynekologi Mats Bergström Obstetrik Ökad risk för infektionskomplikationer i samband med förlossning finns vid lång vattenavgång (>18 timmar), upprepade vaginalundersökningar,

Läs mer

Fosterdiagnostik - information till gravida

Fosterdiagnostik - information till gravida Fosterdiagnostik - information till gravida I detta häfte hittar du det man behöver veta för att kunna ta ställning till om du vill nyttja vårt erbjudande om fosterdiagnostik eller inte. Fosterdiagnostik

Läs mer

Nedan kan du läsa om träning under och efter din gravidiet, samt lite tips kring olika typer av träningsformer.

Nedan kan du läsa om träning under och efter din gravidiet, samt lite tips kring olika typer av träningsformer. Träning & graviditet All form av aktivitet under och efter din graviditet kommer att hjälpa dig att komma tillbaka till din tidigare form. Det viktigaste är att du hittar någon träningsform som du tycker

Läs mer

Behandling av Epilepsi

Behandling av Epilepsi Behandlingsrekommendation Behandling av Epilepsi Definition Epilepsi är ett tillstånd med minst två spontant uppträdande epileptiska anfall förorsakade av en primär cerebral dysfunktion. Patienter med

Läs mer

för Kvinnosjukvården 2010

för Kvinnosjukvården 2010 SVENSK FÖRENING FÖR OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI DIAGNOSHANDBOK för Kvinnosjukvården 010 Fjärde upplagan Baserad på Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997

Läs mer

Värt att veta om Waranbehandling

Värt att veta om Waranbehandling Värt att veta om Waranbehandling Denna patientinformation är skriven av: Birgitta Söderström, AK-mottagningen Karlskoga lasarett och Camilla Nilsson, AK-mottagningen Universitetssjukhuset MAS Malmö i samarbete

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL?

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? 5 2 Diagnos 7 Vilka symtom är vanliga vid ALL? 7 Allmänna

Läs mer

Downs syndrom medicinskt vårdprogram - 0-18 år. 21 mars 2013

Downs syndrom medicinskt vårdprogram - 0-18 år. 21 mars 2013 Downs syndrom medicinskt vårdprogram - 0-18 år 21 mars 2013 2:a revidering 26 augusti 2013 3:a revidering 21 februari 2014 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Historik... 4 Genetik... 4 Epidemiologi...

Läs mer

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon.

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Ögats lins skall liksom linsen i en kamera skapa en skarp bild av omvärlden. I kameran ligger bilden på filmen och i ögat ligger bilden på näthinnan

Läs mer

Gallvägs- och pankreassjukdomar

Gallvägs- och pankreassjukdomar Magsäck Tarm 105 Gert Lindell, Kirurgkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund Anders Lundqvist, Vårdcentralen Näsby, Kristianstad Inledning Symtom från gallvägar och pankreas presenterar sig på många

Läs mer

CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR

CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR barncancerfonden 1 VI KÄMPAR FÖR LIVET Innehållsförteckning ADRESSER Cancer hos barn och tonåringar har utarbetats av Olle Björk, professor i barnonkologi vid Karolinska

Läs mer

Da Vinci kirurgisystem

Da Vinci kirurgisystem Da Vinci kirurgisystem Danderyds sjukhus Robotteknologin da Vinci gör det möjligt för kirurger att operera med högre precision som gör ingreppen säkrare och medför snabbare återhämtning för patienten jämfört

Läs mer

Vattenavgång utan värkar vid fullgången tid. State of the art

Vattenavgång utan värkar vid fullgången tid. State of the art Vattenavgång utan värkar vid fullgången tid State of the art Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att

Läs mer

Behandlingsrekommendationer för äggstockscancer, norra regionen. Regional tillämpning till nationellt vårdprogram för äggstockscancer

Behandlingsrekommendationer för äggstockscancer, norra regionen. Regional tillämpning till nationellt vårdprogram för äggstockscancer Behandlingsrekommendationer för äggstockscancer, norra regionen Regional tillämpning till nationellt vårdprogram för äggstockscancer Innehåll Förord... 2 1. Utredning av ovarialresistenser/cystor... 3

Läs mer

Gråstarrsoperation och sedan?

Gråstarrsoperation och sedan? Gråstarrsoperation och sedan? Eva Mönestam Docent, överläkare Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus Operation av gråstarr är det vanligaste kirurgiska ingreppet i den industrialiserade världen. Under

Läs mer

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjerna är utarbetade av en arbetsgrupp på uppdrag av Läkemedelskommitténs expertgrupp för smärta i Landstinget Sörmland Arbetsgruppen har bestått

Läs mer

Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar

Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar R E G I O N A L A V Å R D P R O G R A M 2 0 0 7 Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar ONKOLOGISKT CENTRUM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Läs mer

frågor och svar om klamydia.

frågor och svar om klamydia. 29 frågor och svar om klamydia. En informationsskrift från Socialstyrelsen och RFSU. Bakgrund Klamydiainfektion bland ungdomar och unga vuxna har ökat under de senaste åren. De flesta unga människor har

Läs mer

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare.

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. Ungefär en miljon människor i Sverige har alkoholvanor som medför en ökad risk för ett stort antal hälsoproblem

Läs mer

Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD

Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD Januari 2009 Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD Bakgrund Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) är en relativt vanlig orsak till anemi

Läs mer

PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC)

PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC) PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC) Innehåll Primär skleroserande cholangit (PSC)... 5 Vad är PSC?... 5 Vad är orsaken till PSC?... 6 Hur vanligt är PSC?... 6 Hur diagnostiseras PSC?... 7 Vad vet vi

Läs mer

Författare: Emma Högström

Författare: Emma Högström Författare: Emma Högström I samarbete med: Maria Castedal, William Bennet, Anette Lennerling, Styrbjörn Friman, Maria Holmberg, Kerstin Fredriksson, Gunilla Hallste, Elisabet Forsell Producerad med finansiellt

Läs mer

TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING

TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING VÄLKOMMEN till en för KS, HS och DS/Sachs gemensam SKRIFTLIG TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING Onsdagen den 2 december 2009 kl 09.00 13.00 (inkl rättning/genomgång) Namn:... Max: 122 p Godkänt: 81

Läs mer

For healthcare professionals porphyria

For healthcare professionals porphyria For patients and families For healthcare professionals Drugs and porphyria About EPI For patients and families AKUT PORFYRI Information för personer med akut intermittent porfyri, porfyria variegata eller

Läs mer