Att tänka och bygga nytt för framtidens patient

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att tänka och bygga nytt för framtidens patient"

Transkript

1 Att tänka och bygga nytt för framtidens patient En sammanfattning av konferensen den april 2014 Ett samarbete mellan Stockholms Läns Landsting, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, Skanska, Coor Service Management, Tengbom, White, Ramböll, Sweco och ÅF. Nya Karolinska Solna (NKS) ur både ett bygg- och ett vårdperspektiv Konferensen i Aula Medica på Karolinska Institutet i Solna samlade drygt 400 personer från många olika organisationer och branscher, från hela landet. I dagarna två var allt fokus på framtidens vård, forskning och utbildning, och Nya Karolinska Solna diskuterades ur både ett bygg-/ infrastruktursperspektiv och ett innehållsperspektiv. Moderator Sylvia Schwaag Serger. På scen stod många av de människor som på ett eller annat sätt bidrar till att förverkliga visionen om ett toppmodernt universitetssjukhus som är världsledande inom högspecialiserad vård med patientsäkerheten i fokus. Moderator var Sylvia Schwaag Serger, direktör för internationell strategi på Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA, tillika adjungerad professor i forskningspolitik på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Här är en sammanfattning av talarnas budskap.

2 Torbjörn Rosdahl, finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting. STOCKHOLM VÄXER VÅRDBEHOVET ÖKAR Flera talare poängterade samma sak: Stockholm växer, i snitt med invånare per år. Den stora inflyttningen, i kombination med att befolkningen blir allt äldre, ställer stora krav på framtidens vård, forskning och utbildning. om byggnationen av NKS, var alla politiska partier eniga om att sjukhuset skulle byggas. Efter många utredningar kom vi fram till att det var för dyrt att renovera det gamla sjukhuset. Det byggdes trots allt för 80 år sedan, med smala hus och långa kulvertar. En av kulvertarna är hela meter! Inte särskilt bra med tanke på hur farliga transporter är för patienten, berättade Torbjörn Rosdahl. Det är tydligt hur stolt Torbjörn Rosdahl är över NKS. Stora satsningar kräver mod. Det är bara att blicka >> Som stockholmare ska man kunna känna sig trygg om man drabbas av ohälsa. NKS blir en viktig del av framtidens hälso- och sjukvård, men vi gör även stora satsningar på de övriga sex akutsjukhusen i länet. Faktum är att vi satsar dubbelt så mycket pengar på den övriga vården som vi gör på NKS, sa Torbjörn Rosdahl, finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting. Enligt Torbjörn Rosdahl, som var med och beslutade 2 tillbaka i tiden. Stadshuset ansågs vara för dyrt och fult, tunnelbanan ansågs inte vara lönsamma. Tänk vad glada vi är i dag att man ändå vågade satsa. Jag tycker att vi alla här inne ska räta på ryggen när vi träffar våra barn och barnbarn. Det är för deras skull vi gör det här arbetet, sa Torbjörn Rosdahl. Men är inte sjukhuset lite väl dyrt? Den som säger att sjukhuset är för dyrt har inte förstått att vi måste satsa på framtiden. I det här projektet är varje satsad krona rätt satsad, konstaterade Torbjörn Rosdahl.

3 EN PLAN FÖR FRAMTIDENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Framtidsplanen är en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvården i Stockholms län. 16% 16 procent med så mycket ökar det totala vårdutbudet i Stockholms län till 2018 >> Vi behöver mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt. Framtidsplanen är tänkt att lösa dessa utmaningar, sa Catarina Andersson Forsman, hälso- och sjukvårdsdirektör i Stockholms läns landstings hälso- och sjukvårdsförvaltning. Hon gav exempel på utmaningar och hur de är tänkta att lösas. Hälften av alla nyfödda kommer att nå 100-årsstrecket. Det behöver vi planera för. Vi satsar också mycket på e-hälsa, det vill säga digitala tjänster som förenklar kontakten med vården. Catarina Andersson Forsman berättade även att vården utanför akutsjukhusen byggs ut. Cirka 15 procent av akutsjukhusens patienter kan tas bättre omhand av andra vårdgivare. Vi vill bland annat satsa på hemvård och stärka husläkarens roll, berättade Catarina Andersson Forsman. LÄS MER om Framtidsplanen för hälso- och sjukvården på VILL DU VETA MER OM NYA KAROLINSKA SOLNA? GÅ TILL 3

4 VILL DU VETA MER OM NYA KAROLINSKA SOLNA? GÅ TILL ENKELRUM GER ÖKAD SÄKERHET OCH INTEGRITET På Nya Karolinska Solna får alla patienter ett eget rum à 19 kvadratmeter med egen toalett och dusch. >> Att alla patienter får eget rum är helt i linje med Nya Karolinska Solnas ledord: Patienten alltid först. Tanken är att läkare och annan sjukvårdspersonal kommer till patienten, inte tvärtom. Ur patientens perspektiv finns det många fördelar med att vårdas i ett eget rum. Den främsta fördelen är den ökade patientsäkerheten. Med enkelrum minskar risken för läkemedelsförväx- lingar. Även fallolyckorna minskar, i och med att patienten vågar tända lampan vid toalettbesök på natten, det är ingen som blir störd. Framför allt minskar risken för vårdrelaterade infektioner, berättade Gunda Höckenström, projektledare på NKS Bygg, som är Stockholms läns landstings beställarorganisation för byggnationen av NKS. Enkelrum borgar även för ökad integritet. I ett enkelrum kan patienten behålla en del av sin integritet, som går rätt mycket förlorad när man är sjuk. Patienten kan ta emot anhöriga i rummet och ha svåra samtal med läkare och annan sjukhuspersonal utan att störa eller bli störd, klargjorde Gunda Höckenström. Största utmaningen: Rekrytera personal En stor utmaning inte bara med NKS utan för hälso- och sjukvården generellt är att rekrytera och behålla personal. >> medarbetare kommer att arbeta på NKS och hela tiden måste kompetensen förstärkas med nyrekry teringar, sa Charlotte Broberg, biträdande finanslandstingsråd. 4

5 VILL DU TA DEL AV GESTALNINGSSTRATEGIN? GÅ IN PÅ Charlotte Ruben, White och Christine Hammarling, Tengbom. HUR SKA SJUKHUSET SE UT? Charlotte Ruben och Christine Hammarling från WhiteTengbom- Team, ett samarbete mellan White och Tengbom, berättade om de arkitektoniska idéerna. >> Byggnadskonceptet är enkelt: Fem kärnor (parallella huvudbyggnader) med så kallade mantelbyggnader som sveper runt kärnorna. Kärnorna och mantelbyggnaderna länkas samman med ljusa hisshallar och väntlounger. Vid ritbordet har arkitekterna tagit stöd i evidensbaserad design, som innebär att man designar utifrån vetenskapliga rön. Ett resultat av den evidensbaserade designen är att det nya sjukhuset enbart har enkelrum, eftersom forskningen har lärt oss att enkelrum bland annat minskar risken för vårdrelaterade infektioner. Utöver lidande kostar sjukhusinfektioner fyra miljarder kronor om året i Sverige. Vi har mycket att vinna på att rita rätt från början, sa Christine Hammarling, ansvarig arkitekt och samordnare för de övergripande vårdfunktionerna. Nya Karolinska Solna blir en stor byggnad med tusentals rum. För att göra det lättare att orientera sig inne i sjukhuset, har var och en av de fem kärnorna fått en egen färg interiört: havre, lavendel, lingon, lindblom och hav, berättade Charlotte Ruben, ansvarig arkitekt och samordningsansvarig för Gestaltningsstrategin. Interiört har man använt tidlösa och hållbara skandinaviska material som åldras med värdighet: trä, glas, granit, koppar och rostfritt stål. Exteriört utmärks designen av transparens och öppenhet med vitglaserad keramik i kärnorna och glas i mantelbyggnaderna. 5

6 KULTUR I VÅRDEN LIVSVIKTIGT Anna Starbrink, kulturlandstingsråd, Stockholms läns landsting och Gunnar Bjursell, genetiker och professor emeritus på Karolinska Institutet. Det finns vetenskapliga belägg för att musikalisk träning kan förbättra minnet, dans kan bromsa utvecklingen av Parkinsons sjukdom, och musik och litteratur kan förbättra återhämtningen efter en stroke. >> Kultur skapar förutsättningar för värdighet i livet. Människor måste få vara människor och inte bara patienter. De måste få tillgång till läkande och stärkande miljöer i stället för nedbrytande och trista, slog Anna Starbrink, kulturlandstingsråd, Stockholms läns landsting, fast. Anna Starbrink lyfte också fram att kultur i vården länge har setts som en kulturpolitisk fråga, men att det måste bli en hälso- och vårdpolitisk fråga också. Vi vet att patienter som stirrar in i en tom vägg eller ett tomt tak upplever intensivare smärta. Stimulerande miljöer är därför oerhört viktigt för patientens tillfrisknande, sa Anna Starbrink. Hon fick medhåll av Gunnar Bjursell, genetiker och professor emeritus på Karolinska Institutet, med stor kunskap om hjärnan. Folkhälsan har stort fokus på mat och motion. Men jag anser att vi även måste fokusera på hjärnan. För om vi inte använder hjärnan så förlorar den sin förmåga, sa Gunnar Bjursell. Han menade också att vi måste ta frågan om kultur i vården på fullaste allvar. Konst och kultur är en viktig nyckel till kortare vårdtider, deklarerade Gunnar Bjursell. På Nya Karolinska Solna blir kulturen en viktig resurs i vårdarbetet, Stockholms läns landsting investerar i konst för 118 miljoner kronor. Det blir därmed den största konst investering som någonsin har gjorts i Sverige kopplat till ett och samma byggprojekt. En annan av talarna på konferensen, Mark Warner från välrenommerade Mayo Clinic i USA, berättade att deras patienter inte bara förväntar sig högkvalitativ vård, utan även en högkvalitativ vistelse. I alla lobbies har vi underhållning, exempelvis pianospel. Vi har även ett samarbete med konstmuseet Guggenheim, som skickar ny konst var tredje månad, berättade Mark Warner. TIPS! På kan du lära dig mer om hur kultur påverkar vår hjärna och därmed vår hälsa. Titta gärna på den inspirerande filmen Möt Henry, om hur musik kan stärka minnet och öka välbefinnandet. 6

7 Jonas Nordquist, föreståndare på Medical Case Centre, Karolinska Institutet. NY PEDAGOGIK KRÄVER NYA BYGGNADER Dialog och problembaserat lärande bidrar till att studenterna lär sig fortare, men ställer också nya krav på undervisningslokalernas utformning. Att förändra pedagogiken utan att förändra byggnaden, det är som att köra en app på en IBM-maskin från 1980, förklarade Jonas Nordquist, föreståndare på Medical Case Centre på Karolinska Institutet. >> När Karolinska Institutet byggdes på 40-talet var pedagogiken monologorienterad: läraren pratade och eleverna lyssnade. I dag vet vi att eleverna lär sig snabbare och bättre genom dialog. Trots det byggs det fortfarande monologorienterade miljöer. Denna hörsal är en typisk monologorienterad miljö; en person pratar och de övriga hör på. Den typen av miljöer konserverar gamla arbetssätt, berättade Jonas Nordquist, föreståndare på Medical Case Centre på Karolinska Institutet och expert på byggnadens betydelse för pedagogiken. Jonas Nordquist har varit involverad i bygget av NKS redan från start. Han har bland annat varit med och utvecklat undervisningssalar som stöder dialog och problembaserat lärande. Vi har jobbat mycket med aktiva väggar, som gör det möjligt att skriva på tavlan över hela rummet, inte bara längst fram, exemplifierade Jonas Nord quist. Jonas Nordquist lyfte även fram enkelrummen som en pedagogisk vinst. Enkelrum är bra för det kliniska lärandet. Studenter kan, med patientens medgivande, vara med sjukvårdspersonalen i rummet, sa Jonas Nordquist. En annan pedagogisk tanke som genomsyrar NKS är vikten av informella mötesplatser. Ofta satsar man mycket på front stage, det vill säga formella mötesplatser som exempelvis undervisningsrum. Men det är lika viktigt att satsa på back stage, informella mötesplatser där man kan lära sig viktiga koder och där människor från vård, forskning och utbildning kan mötas, berättade Jonas Nordquist. 7

8 VILL DU VETA MER OM NYA KAROLINSKA SOLNA? GÅ TILL Henny van Laarhoven, ansvarig för service- och fastighetsfrågor, Orbis Medisch Center. HOLLÄNDSKT SJUKHUS INSPIRERAT AV FLYGPLATSER OCH SHOPPINGCENTER Orbis Group är en framgångsrik vårdkoncern i Nederländerna som 2009 öppnade dörrarna till ett helt nytt sjukhus, Orbis Medisch Center. Henny van Laarhoven, som har lett utvecklingen kring processer och logistik med stöd av nya tekniker, delade med sig av sina erfarenheter. >> Vården är en ganska sluten miljö. För att vara bättre rustade för framtidens vård, ville vi öppna upp för externa influenser, berättade Henny van Laarhoven, ansvarig för service- och fastighetsfrågor på Orbis Medisch Center. Henny van Laarhoven tillbringade två dagar hos en biltillverkare, för att få en känsla för deras flöden och arbetssätt. Hon hämtade även mycket inspiration från flygplatser och shoppingcenter. Precis som i de miljöerna har det nya sjukhuset enorm luft och rymd; i stora delar av de publika ytorna är det tre våningar upp till tak. Tanken var att ta best practise från utsidan och översätta den till sjukhusmiljö, berättade Henny van Laarhoven. Precis som Nya Karolinska Solna, är Orbis Groups nya sjukhus byggt för att kunna möta framtiden hur den än ter sig. Flexibilitet har varit ett ledord. När vi byggde sjukhuset ställde vi in oss på att förändringar kommer snabbt och att vi måste vara beredda på dem. Det vi har lärt oss är att förändringar kommer mycket snabbare än vi trodde, sa Henny van Laarhoven. Flexibiliteten syns även i organisationen. Sjukvårdspersonalen har flexibla mötesrum och flexibla arbetsplatser. Det nya sjukhuset har även avancerade IT-system som är tänkta att underlätta och effektivisera personalens arbete. Men många är stressade, speciellt sjuksköterskorna, och det har varit en utmaning att få alla att använda IT-systemen. Mitt råd är därför: Underskatta inte behovet av utbildning när det gäller kommunikationsteknologin, sa Henny van Laarhoven. 8

9 ETT HÖGSPECIALISERAT SJUKHUS FÖR DE SVÅRAST SJUKA OCH SKADADE Alla som kommer till akut sjukhusen är inte akut sjuka. Det vill landstinget ändra på genom att bli bättre på att slussa patienterna rätt. >> För att nyttja landstingets resurser på bästa sätt, arbetar landstinget för att patienten ska vända sig till den instans (akutsjukhus, närakut, husläkare, 1177 Vårdguiden, e-hälsotjänster) som svarar mot patientens behov. Antalet besök på akutmottagningarna har ökat mer än befolkningsökningen. Vi bedömer att cirka 15 procent av patienterna kan få hjälp på annat håll. Vi jobbar därför med att vägleda patienter till hjälp som är snabbare och närmare. Vi måste också hitta arbetssätt för att få alla medarbetare inom Stockholms läns landsting att bilda ett nätverk runt patienten, berättade Anna Nergårdh, chefläkare, Stockholms läns landstings hälsooch sjukvårdsförvaltning. Nya Karolinska Solna blir ett akutsjukhus för särskilt avancerad och kompetenskrävande vård. Annika Tibell, medicinsk chef på Programkontoret vid Karolinska Universitetssjukhuset, berättade hur organisationen nu förbere der för Nya Karolinska Solna. Stockholms första sjukhus öppnade 1752 och hade 22 sängar. Enligt stadgarna tilläts max tre patienter per säng. Annika Tibell, medicinsk chef på Karolinska Universitetssjukhusets programkontor Vi har skapat en övergripande projektplan där vi tittar på vilken vård, forskning och utbildning vi ska bedriva, vilken bemanning och kompetens vi behöver, hur vi ska arbeta tillsammans, vilka lokaler vi ska arbeta i, vilken utrustning vi ska använda och hur vi ska arbeta tillsammans med andra aktörer i nätverkssjukvården, berättade Annika Tibell. NKS en flexibel byggnad Hur ser nästa generations behov av vård ut? Ingen vet. Därför byggs Nya Karolinska Solna med största möjliga generalitet och flexibilitet. >> Sjukhuset är konstruerat för att vara lätt att bygga om. Alla lokaler är generellt utformande, för att det ska vara enkelt att förändra verksamhetsinnehållet, berättade Kristina Stenberg Hjulström, projektledare på Programkontoret vid Karolinska Universitetssjukhuset. Pär Hammarström, upp dragsansvarig på Ramböll Byggteknik, gav en teknisk fördjupning: Vi har nästan en och en halv meter installationsutrymme i taket. Vi har också dragit fram installationer för kommande behov. Vid en framtida ombyggnad innebär det att våningen ovan och under inte påverkas alls, den verksamheten kan fortsätta som vanligt, förklarade Pär Hammarström. Lars Tapper, uppdragsansvarig på Sweco/ÅF Installation, berättade att man har strävat efter att ha likadana Gunda Höckenström, Leg sjuksköterska och Kristina Stenberg Hjulström, projektledare på Programkontoret vid Karolinska Universitetssjukhuset. produkter och installationer överallt, för att verksamheter inom NKS enkelt ska kunna byta plats. 9

10 100 PROCENT BELÄGGNING ÄR DYRT GÖRAN HELLERS OM GENERELLA VÅRDTRENDER >> Den enkla vården blir ännu enklare, ökar i volym och decentraliseras. >> Den svåra vården blir ännu svårare, minskar i volym och centraliseras. Göran Hellers. Göran Hellers, tidigare chef för kirurgen på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och numera konsult med uppdrag för främst Världsbanken, är kritisk till gamla sjukhusbyggnader, 100 procent beläggning och systemet med 20 olika huvudmän (landsting). >> Trånga korridorer, för små operationssalar, för få hissar, otillräcklig ventilation och dålig hygienplanering är några av de fel Göran Hellers förknippar med sjukhusbyggnader från mitten av 1900-talet. Den årliga kapitalkostnaden för ett helt nytt sjukhus är lägre än kostnaden att driva ett gammalt sjukhus. Man sparar pengar genom att bygga nytt, menade Göran Hellers. Göran Hellers är positiv till enbäddsrummen, som drastiskt kommer att sänka infektionsfrekvensen. I dag drabbas 6 10 procent av sjukhusinfektioner. Med enbäddsrum minskar den siffran till 1 2 procent, sa Göran Hellers. Göran Hellers poängterade även hur dyrt det är med 100 procent beläggning. För ett fullbelagt sjukhus medför att patienterna inte kan få omedelbar vård. Och när patienterna inte får omedelbar vård hinner de bli ännu sjukare, och därmed blir vården dyrare. Man bör dimensionera så att man normalt har 85 procents beläggning, klargjorde Göran Hellers. Göran Hellers skakade även på huvudet åt systemet med våra 20 landsting. Det svenska systemet med landsting är dödsdömt. Det går inte att hantera ett land som Sverige med 20 olika huvudmän. För att få säkrare vård och lägre kostnader måste vi tänka om. På frågan om brittiska NHS (National Health Service) är en förebild eller ej, svarare Göran Hellers så här: NHS är mer åt mardrömshållet. NHS är underfinansierat, har ingen ordning på många delar och har dålig hygienlogistik. Många doktorer går omkring på vårdavdelningen i kavaj, de doppar nästan slipsen i såret, sa Göran Hellers. Om Göran Hellers fick fria händer att skapa en plan för Sverige så skulle den bestå av 6 7 NKS-sjukhus, ett 20-tal S:t Görans sjukhus kompletterat med många små öppenvårdsanläggningar. Han skulle gärna ge huvudmannaskapet till en stiftelse som driver vården utan vinstintresse. 10

11 MED OPS HAR ALLA INBLANDADE SAMMA MÅLBILD När det var bestämt att Stockholms läns landsting skulle bygga Nya Karolinska Solna, började de snegla mot sjukhusbyggandet i England. Där fick de upp ögonen för upphandlingsformen OPS (Offentlig Privat Samverkan) som är vanlig där. >> Genom OPS beställde landstinget inte en byggnad, utan ett tillgängligt sjukhus fram till år Upphandlingen vanns av Swedish Hospital Partners (SHP), ett projektbolag ägt av Skanska och Innisfree. Det här är den största upphandling landstinget någonsin har gjort. Det är ett unikt avtal som innefattar projektering, byggnation, drift, finansiering, underhåll och tjänster som exempelvis lokalvård, tvätthantering, avfallshantering och logistik, berättade Marit Brusdal- Penna, direktör för Strategiska fastighetsfrågor och investeringar, Stockholms läns landsting. Projektets komplexitet och långsiktighet ställde höga krav på beställaren. Vi har lagt ner mycket tid och engagemang på att ställa bra funktionskrav. Trots allt ska vi leva med kraven i 25 år, sa Mats Abrahamsson, avdelningschef på NKS Bygg, landstingets beställarorganisation för byggnationen av NKS. Vilka är då de främsta fördelarna med OPS ur landstingets perspektiv? I och med det här långa avtalet har alla inblandade samma målbild. Andra fördelar är att vi har en känd fast kostnad fram till 2040 och att risker och arbetsuppgifter förs över till SHP, sa Marit Brusdal-Penna. Coor Service Management ansvarar för att driva och underhålla sjukhuset. Som serviceleverantör är det ovanligt att vara med från början. Ofta kommer vi in i en färdig byggnad, utan möjlighet att påverka, men det har vi kunnat göra i det här projektet, sa Fredrik Sandberg, kontraktschef på Coor. När sjukhuset står färdigt kommer Coor att bidra med ett 30-tal tjänster inom logistik, fastighetsservice och arbetsplatsservice. Landstinget betalar för ett fullt fungerande sjukhus. Om vi inte lyckas leverera får vi inte betalt, konstaterade Fredrik Sandberg. Nya Karolinska Solna är Sveriges första OPS-sjukhus. Pär Olsson, vd på Skanska Healthcare som ansvarar för byggnationen, berättade hur utmaningarna förändras i och med att projektet går från tvådimensionellt till tredimensionellt. Vi vet att vi kommer att leverera ett fantastiskt sjukhus i världsklass. Utmaningen nu är att fullfölja projektet, sa Pär Olsson. Gunda Höckenström och Kristina Stenberg Hjulström, Programkontoret vid Karolinska Universitetssjukhuset.och Marit Brusdal- Penna, Stockholms läns landsting och Mats Abrahamsson, NKS Bygg. 11

12 NÅ, HUR SER FRAMTIDEN UT? I framtiden har vi kanske inga sjuka människor. Stefan Hyttfors, futurist och utsedd till Sveriges talare 2012, konstaterade att utvecklingen vi har framför oss är mer omtumlande än utvecklingen vi har bakom oss. Stefan Hyttfors. >> Stefan Hyttfors visade ett diagram över en julgris liv. Från juli till november gick kurvan, grisens välmående, stadigt uppåt. För att i december falla brant. När publikens skratt hade klingat av, blev vi påminda om att det är så här utvecklingen, världen, ser ut. Du kan ta vilket imperium som helst. Först en stabil uppgång, sedan ett snabbt fall. Som exempel nämnde han Kodak, en blomstrande koncern tills den dagen digitalkameran slog igenom. Vi går inte till jobbet på dagarna för att hitta nya lösningar, vi går till jobbet för att bevara problemen till vilken vi äger lösningen. Banbrytande innovationer skapas inte av de som är framgångsrika, de kommer nästan alltid underifrån, sa Stefan Hyttfors. De banbrytande innovationerna, som omkullkastar allt, kommer dessutom i allt snabbare takt. I framtiden har vi kanske inga sjuka människor. Blir man dålig är det bara att byta reservdelar. Då kan vi prata om friskvård på riktigt, siade Stefan Hyttfors. 12

13 Under konferensen deltog hela publiken aktivt i Stretch and flex, ett uppskattat inslag under dagen. Stretch and flex är en del av Skanskas strävan för en skadefri kultur och arbetsmiljö. VILKEN HAR VARIT DIN STÖRSTA BEHÅLLNING AV NKS-KONFERENSEN? Claes Åström, fastighetsområdeschef för Norrlands Universitetssjukhus Att höra alla intryck och få nya infallsvinklar. Själv håller jag på att se över hur allt fungerar på vårt sjukhus och man kan ju alltid sno någon idé härifrån. Louise Lamberthz, anestesisjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset Solna Jag har fått en inblick i och förståelse för hela projektet. Det har konstaterats att bemanningen är en utmaning, men det jag saknar är en diskussion om hur bemanningsfrågan ska lösas. Som sjuksköterska är det den frågan som ligger mig varmast om hjärtat. Ingela Andersson Lyberg, projektledare för Malmö och Lunds investeringar, Region Skåne Man har lyckats sammanfatta det arbete som många tvärprofessionella har gjort i det här projektet. Jag skulle gärna vilja veta mer om hur man förbereder inflyttningen i sjukhuset, men det blir väl på nästa konferens. Peter Fröst, professor i vårdarkitektur, Chalmers tekniska högskola Hur vården och byggnaden samverkar, hur viktig byggnaden är för att utveckla nya vårdformer. De här två dagarna har visat att man inte först kan utveckla vård och sedan en byggnad, att man i stället behöver utveckla vården till en byggnad. Lennart Ring, före detta planeringschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, numera pensionär och konsult Programpunkten om värdebaserad vård var mycket intressant, den gav mig ett antal nya tankar. Det var också intressant att höra hur programkontoret på Karolinska arbetar med verksamheten som ska flytta in i sjukhuset. Lotta Thorstensson, ingenjör, Ramböll Det har varit intressant att få en bakgrundsbild. Vi på Ramböll jobbar ju bara med själva huset. Jag har också lärt mig hur viktigt det är med konst i vården, jag var inte insatt i det tidigare. 13

14 Jan-Inge Henter, FoU-direktör på Karolinska Universitetssjukhuset. VAD INNEBÄR VÄRDEBASERAD HÄLSO- OCH SJUKVÅRD? När utgångspunkten är att skapa värde för patienten, och inte för de enskilda avdelningarna, kan kvaliteten på vården höjas och den totala vårdkostnaden sänkas. >> Dagens sjukvård är organiserad i stuprör med olika avdelningar, med patienter som åker igenom systemet på tvärsen. I stället för att fokusera på förbättringar i varje enskilt stuprör, måste vi fokusera på patientens resa genom systemet, sa Jan-Inge Henter, FoU-direktör på Karolinska Universitetssjukhuset. Han förtydligade med ett exempel: Låt oss säga att akuten gör något smart som gör att patienten kan hoppa över röntgen. Akuten får lite längre väntetid, inte bra, och röntgen får färre pinnar, inte bra. Men det var en bra insats för patienten, men det arbetet syns ingenstans. När vi bedömer vården måste vi därför ha patientrelevanta utfallsmått, sa Jan-Inge Henter. Patientvärde brukar definieras som hälsoutfall per krona. För att kunna skapa ett riktigt patientvärde måste man förstå vad som är ett värde för patienten, menade Martin Ingvar, vicerektor för samordning av frågor avseende framtiden hälso- och sjukvård på Karolinska Institutet. Ta prostatakirurgi som exempel. Ett patientvärde är givetvis överlevnad. Men det finns även andra patientvärden, som att inte läcka och att ha kvar sin sexuella funktion. I allt arbete med värdebaserad sjukvård måste man därför se till patientens intresse, sa Martin Ingvar. Det intressanta är att goda patientutfall går hand i hand med låga kostnader. Genom att tänka rätt från början kan vi minska kostnaderna, sa Jan-Inge Henter. 14

15 PROJEKT 4D KORSBEFRUKTAR VÅRD OCH FORSKNING Genom att integrera forskningen och vården, skapas förutsättningar till snabbare diagnos och behandling. >> En grundtanke med Nya Karolinska Solna är att vård, forskning och utbildning ska vara integrerade. Att vårdpersonal, forskare och studenter ska stödja och lära av varandra, för att tillsammans utveckla framtidens vård. Kerstin Tham, prorektor på Karolinska Institutet, och Catarina Andersson Forsman, hälso- och sjukvårdsdirektör, Stockholms läns landstings hälso- och sjukvårdsförvaltning, berättade om 4D, ett samverksansprojekt mellan forskningen och vården. 4D står för 4 Diagnoser och hänvisar till artrit (ledinflammation), bröstcancer, diabetes typ 2 och hjärtsvikt. Det här är några av våra vanligaste folksjukdomar. Och vi har goda förutsättningar att göra stora framsteg inom alla fyra, sa Catarina Andersson Forsman. Tanken med projektet, som i dagsläget består av ett 20-tal delprojekt, är att vården ska ge underlag till forskningen och att forskningsresultaten ska omsättas till nya behandlingar. För att stärka forskningen kan patienter som deltar i 4D välja att bidra till en biobank, berättade Kerstin Tham. Olika team är inriktade på de olika diagnoserna. Ytterligare ett arbetsområde, som täcker in alla fyra diagno ser, är informatiken: Hur kan informationsöverföringen förbättras samtidigt som integriteten för patienten skyddas? Kerstin Tham, prorektor på Karolinska Institutet. VILL DU VETA MER OM 4D? GÅ IN PÅ ELLER 15

16 VILKA ÄR UTMANINGARNA MED NYA KAROLINSKA SOLNA? Det var en av de frågor som ställdes till den panel som bestod av Johan Karlström, vd Skanska, Birgir Jakobsson, sjukhusdirektör Karolinska Universitetssjukhuset, Mikael Stöhr, vd Coor Service Management, Anders Hamsten, rektor Karolinska Institutet och Toivo Heinsoo, landstingsdirektör och förvaltningschef i Stockholms läns landsting. >> Vi ska inte bara flytta ett sjukhus till ett annat. Vi ska etablera en helt ny verksamhet, med andra mål och en annan vision än tidigare. Den stora utmaningen blir att engagera patienten i vården, i syfte att skapa effektivare vård och bättre vårdresultat, sa landstingsdirektören Toivo Heinsoo. Birgir Jakobsson och Anders Hamsten var inne på samma spår. I dagsläget är vi inte tillräckligt duktiga på att ta tillvara patientens perspektiv och kompetens, vi vet att patienten upplever bristande delaktighet i sin vård, sa sjukhusdirektören Birgir Jakobsson. Den patientupplevda nyttan är central, och en utmaning är att hitta en svensk modell för det. Inte bara i det korta utan även i det längre perspektivet, sa rektorn Anders Hamsten. Toivo Heinsoo, Birgir Jakobsson och Anders Hamsten diskuterade även vikten av ökad integrering mellan vården, forskningen och utbildningen. Vi behöver driva innovationer och påskynda implementeringen av ny kunskap, konstaterade Anders Hamsten. Skanska och Coor Service Management upplever andra typer av utmaningar. Vi ska lämna över ett nytt, funktionsdugligt sjukhus som vi ansvarar för fram till år Utmaningen är att göra rätt investeringar initialt, så att totalkostnaden blir så låg som möjligt, sa Skanskas vd Johan Karlström. Utmaningen från Coors sida är den långa avtalstiden. Vi levererar en funktion i 25 år, och om vi inte lyckas får vi inte betalt. Vi tar på oss en helt annan risk än i andra projekt, sa bolagets vd Mikael Stöhr. 16

17 DET HÖGTEKNOLOGISKA SJUKHUSET VAD GER DET PATIENTEN? Annelie Liljegren och Anita Konrad Barvelid, från Programkontoret vid Karolinska Universitetssjukhuset, visade med rollspel hur en patient kan bemötas på Nya Karolinska Solna. >> När jag kände en knöl i bröstet blev jag väldigt rädd och orolig, och jag ville bli undersökt med en gång. Jag gick in på 1177 Vårdguiden, loggade in och bokade en tid på Karolinska. Jag fick tid redan följande dag, dramatiserade Anita Konrad Barvelid, projektledare, i rollen som patient. När jag kommer till jobbet på morgonen är jag bröstsjuksköterska nummer 3 på bröstcentrum. Jag får besked om vilka patienter som ska komma till mottagningen. Första patienten är Anita, jag skickar ett sms och önskar henne välkommen upp, dramatiserade Annelie Liljegren, överläkare och medicinsk rådgivare, i rollen som vårdpersonal. Rollspelet, som spände från första besöket till diagnos, operation, utskrivning och den första tiden hemma för patienten, hade patientfokus och smarta IT-lösningar i fokus. Anita Konrad Barvelid och Annelie Liljegren poängterade att rollspelet speglade en vision, och att det fortfarande finns många frågetecken kring det exakta arbetssättet på Nya Karolinska Solna. Patientens behov kommer först På Mayo Clinic, som anses vara en av världens bästa kliniker, ses patienterna som aktiva konsumenter. NKS-konferensen fick besök av Mark Warner, Professor i anestesiologi och Dekanus för utbildning vid Mayo Clinic. >> Mayo Clinic är en kedja av kliniker i USA med medarbetare. Det unika med Mayo Clinic är att det är en icke-vinstdrivande organisation där vård, forskning och utbildning är starkt integrerade. Tänk dig att man slår ihop Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Då får man den verksamhet vi bedriver på Mayo Clinic, sa Mark Warner. Man kan säga att visio nen om Nya Karolinska Solna förverkligas i Mayo Clinic, där vården alltid utgår från patientens behov. Mayo Clinic har gått så långt att de kallar sina patienter för konsumenter. Först var vi motvilliga till det sättet att uttrycka oss, konsumenter låter så affärsmässigt, inte professionellt. Men faktum är att patienter är konsumenter. De bestämmer var de ska få sjukvård, och vi ger dem inte bara vård, de konsumerar även vår kunskap. I vår värld är patienter passiva mottagare av vård medan konsumenter är aktiva och involverade, sa Mark Warner. Patienten kan få information och följa sin vård i en app i mobilen. Patienter som inte har någon smartphone eller är inresta från ett annat land, får låna en telefon. Mayo Clinic har listats som ett av de bästa sjukhusen i USA under mer än 20 år. Mayo Clinic har även lyckats skapa nöjda och lojala medarbetare. Faktum är att Mayo Clinic de senaste elva åren har rankats som ett av Amerikas 100 bästa företag att arbeta för. Vi erbjuder bra löner, bättre än på andra ställen, vi har bra förmåner och ett bra och lärande arbetsklimat, var Mark Warners förklaring till populariteten. Text: Catharina Malmfors Bild: Holger Staffansson 17

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska med Stig Nyman 2012 09 06 Det här hade jag tänkt hinna med: Bakgrund och beslutet om

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Landstinget betalar för ett fullt fungerande sjukhus i 30 år

Landstinget betalar för ett fullt fungerande sjukhus i 30 år Landstinget betalar för ett fullt fungerande sjukhus i 30 år Beställaren har satt funktionskrav i upphandlingen på hur tjänsterna ska fungera och mätas Coors ansvar som serviceleverantör är att utforma

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

NYA KAROLINSKA SOLNA

NYA KAROLINSKA SOLNA NYA KAROLINSKA SOLNA Ulf Norehn 2012-09-06 1 Agenda Introduktion och bakgrund Parter i projektet och korta fakta Vision NKS-projektet FM-tjänster LCC Varför OPS? 2 Fakta Skanskas största byggprojekt någonsin

Läs mer

Därför. skapas Nya Karolinska Solna

Därför. skapas Nya Karolinska Solna Därför skapas Nya Karolinska Solna Nya Karolinska Solna är ett av Stockholms läns landstings mest omfattande projekt genom tiderna. Ett nytt universitetssjukhus ska byggas med beräknad invigning 2015/2016.

Läs mer

NKS upphandling i Offentlig-Privat Samverkan. 23 september, 2010

NKS upphandling i Offentlig-Privat Samverkan. 23 september, 2010 NKS upphandling i Offentlig-Privat Samverkan 23 september, 2010 1 Agenda 1. NKS-projektet 2. OPS-upphandlingen 3. Frågan 2 7 å r Historien 2001: första rapporten som identifierade behovet av ett nytt universitetssjukhus

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Sjukhusbyggnader i framtiden

Sjukhusbyggnader i framtiden Sjukhusbyggnader i framtiden Hur ser vården ut idag? Hur kommer vården att förändras? Vilka organisatoriska trender ser vi ur ett internationellt perspektiv? Vad innebär detta för planering och logistik

Läs mer

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 Framtidens sjukvård Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 1 Samhällsutvecklingen samhällets styrning och organisation av vården förändras patientens ställning stärks patienten som

Läs mer

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag 2015-02-27 1 Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag KOMPLETTERANDE PRESENTATIONSMATERIAL NYA KAROLINSKA SOLNA FEB 2015 2015-02-27 2 Placering NKS och planering för Karolinska

Läs mer

Nya Karolinska Solna (NKS)

Nya Karolinska Solna (NKS) Nya Karolinska Solna (NKS) Inbjudan att besvara frågeenkät Marknadsundersökning Innovationsupphandling för optimering av vårdflöden med stöd av bild- och funktionsutrustning 2013-01-28 År 2008 beslutades

Läs mer

Till dig som är nyinflyttad

Till dig som är nyinflyttad Till dig som är nyinflyttad Landstinget finns till för invånarna varje dag dygnet runt. Barn föds och operationer utförs. Patienter får behandling och stöd på sjukhus och vårdcentraler. Tunnelbana, pendeltåg,

Läs mer

Varför bygga en ny sjukhusanläggning?

Varför bygga en ny sjukhusanläggning? 1 Varför bygga en ny sjukhusanläggning? Dagens Karolinska Solna är utspritt på ett 40-tal byggnader med svag logistik och samordning Därför byggs en ny anläggning är flera det utspritt är på ett fastigheter

Läs mer

Välkommen till. Fakta NKS-projektet

Välkommen till. Fakta NKS-projektet Välkommen till Nya Karolinska Solna Ett nytt sjukhus håller på att växa fram mellan Stockholm och Solna, under projektnamnet Nya Karolinska Solna (NKS). Projektet kommer att resultera i ett modernt universitetssjukhus

Läs mer

Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi

Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi Lean healthcare har visat sig vara ett oslagbart arbetssätt för att använda de resurser vi har på bästa sätt. Bent Christensen Sjukhuschef

Läs mer

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-20 LS 1310-1253 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3 '12" 0 I 0 0 0 1 0' Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell

Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-13 LS 1310-1371 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3-11- 1 9 0 0 0 46 ' Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i

Läs mer

Nya Karolinska Solna (NKS)

Nya Karolinska Solna (NKS) Nya Karolinska Solna (NKS) Inbjudan att delta i dialog Förstudie avseende försörjning av sterilteknik till Nya Karolinska Solna 2013-01-14 År 2008 beslutades att Nya Karolinska Solna (NKS) skulle byggas

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att starta en rullande röntgen

Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att starta en rullande röntgen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-12-03 LS 1310-1342 Landstingsstyrelsen Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om starta en rullande röntgen Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv

Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv Lena Halvardson Rensfelt Samordnare, Landstingsdirektörens stab Lena.Halvardson-rensfelt@sll.se Stockholms läns landsting, SLL

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet. 1 Anders.k.goransson@sll.se

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet. 1 Anders.k.goransson@sll.se Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet 1 Anders.k.goransson@sll.se Fakta om NKS Yta: 320 000 kvm (lika mycket som 24 hötorgsskrapor) Antal våningar: 5 (mantel) 11 (vissa vårdkärnor) Antal

Läs mer

Framtidens sjukhus Malmö

Framtidens sjukhus Malmö Framtidens sjukhus Malmö ETT universitetssjukhus I Skånes Universitetssjukhus är Skånes största arbetsplats nu ska det dessutom bli ett av Europas modernaste sjukhus. Drygt sex miljarder kronor investeras

Läs mer

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS)

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) Inbjudan att delta i dialog Förstudie avseende försörjning av medicinteknisk utrustning till strålbehandlingen på FAS 28 maj 2015 Landstinget i Uppsala län har initierat

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

Personcentrerad vård 2015

Personcentrerad vård 2015 Framtidens vårdmodell: Personcentrerad vård 2015 kunskap utveckling inspiration Lär dig mer om planering, dokumentering, strukturerat arbetssätt och utvärdering av personcentrerad vård Öka förståelsen

Läs mer

Sveus konferens 25 november 2014. Tycho Tullberg, Stockholm Spine Center

Sveus konferens 25 november 2014. Tycho Tullberg, Stockholm Spine Center Sveus konferens 25 november 2014 Tycho Tullberg, Stockholm Spine Center 1 Erfarenheter från ett värdebaserat ersättningssystem inom vårdval ryggkirurgi i SLL SVEUS 2014 Tycho Tullberg Stockholm Spine Center

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Mångfald i vården. Hänger vårdgivarna med?

Mångfald i vården. Hänger vårdgivarna med? Mångfald i vården. Hänger vårdgivarna med? Rapport från seminarium Visby 29 juni 2015 Seminarium: Mångfald i vården hänger vårdgivarna med? Restaurang Vinäger, Visby 29 juni 2015 En vacker sommareftermiddag

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

Projektplan. för PNV

Projektplan. för PNV Projektplan för PNV ( Patient Närmre Vård) Eva Müller Avdelningschef Vårdenheten avd 15 2005-06-06 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Metod sid. 4 Kostnader sid. 5 Tidsplan sid. 5 Referenslista

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell 1 (2) FÖRSLAG 2013:84 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg Ärendebeskrivning

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Område 6 Med detta informationshäfte

Läs mer

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett Färre trycksår med en bra arbetsmiljö Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett ett av tre sjukhus i Örebro län Specialistsjukvård Karlskoga lasarett Lindesbergs

Läs mer

Program 4D. - ett samverkansprojekt för vård och forskning i världsklass. NKS-konferens 25 april - att tänka och bygga nytt för framtidens patient

Program 4D. - ett samverkansprojekt för vård och forskning i världsklass. NKS-konferens 25 april - att tänka och bygga nytt för framtidens patient Program 4D - ett samverkansprojekt för vård och forskning i världsklass NKS-konferens 25 april - att tänka och bygga nytt för framtidens patient Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder!

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Aktuell forskning kring glaukom, retina och neurooftalmologi Hornhinnetransplantation senaste nytt! Laserkirurgi från dåtid till nutid!

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 18 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Torsten Ibring Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios

Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Claes Lennmarken TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-08-27 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-10-16, P 13 1 (3) HSN 1405-0712 Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin

Läs mer

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012 Vdval Stockholm 213 Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 212 Nuläget Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) I dagsläget 22 mottagningar spridda över hela länet Sammanlagt gjordes 21

Läs mer

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Svar från Moderaterna Svar från Kristdemokraterna Svar från Centerpartiet Svar från Folkpartiet

Läs mer

MAASLAND HOSPITAL FRAMTIDENS SJUKHUS RESEBERÄTTELSE

MAASLAND HOSPITAL FRAMTIDENS SJUKHUS RESEBERÄTTELSE MAASLAND HOSPITAL FRAMTIDENS SJUKHUS RESEBERÄTTELSE ARKITEKTUR PATIENTPERSPEKTIV LEDARSKAP HR-PERSONAL MAASLAND INLEDNING Rapport från Studieresa till Orbis Medical Centrer den 18-19 maj 2010 Som avslutning

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

Vad du kan göra själv

Vad du kan göra själv Vad du kan göra själv FÖR ATT MInskA RISKER i vården 1 Vad du kan göra själv Dagens sjukvård har stora möjligheter att hjälpa dig som är sjuk med verknings fulla läkemedel och moderna behandlingsmetoder.

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och ARBETA MED OSS stockholms Sjukhems ändamålsparagraf är densamma idag som vid grundandet 1867: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer;

Läs mer

Faktablad Nya Karolinska Solna

Faktablad Nya Karolinska Solna Faktablad Nya Karolinska Solna Januari 01 Nya Karolinska Solna (NKS) blir ett helt nytt och toppmodernt universitetssjukhus med uppgift att bedriva högspecialiserad och specialiserad sjukvård samt forskning

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

VÅRDEFFEKTIV LOKALPLANERING

VÅRDEFFEKTIV LOKALPLANERING VÅRDEFFEKTIV LOKALPLANERING inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 augusti 2014 VÅRA TALARE Chalmers Tekniska Högskola Arkitektur Nina Ryd Docent & arkitekt Sveriges Byggindustrier Ola Månsson VD

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att

Läs mer

Idéprogram för en mer innovativ och nyskapande vård Folkpartiet Liberalerna i Stockholms läns landsting

Idéprogram för en mer innovativ och nyskapande vård Folkpartiet Liberalerna i Stockholms läns landsting Idéprogram för en mer innovativ och nyskapande vård Vad betyder innovationer för vården? Innovationer är nya verktyg och arbetssätt som leder till att patienten får en bättre och säkrare vård, och som

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Lean kommunikation på Universitetssjukhuset i Lund

Lean kommunikation på Universitetssjukhuset i Lund Lean kommunikation på Universitetssjukhuset i Lund Eva Johannesson, kommunikationschef Johanna Davander, kommunikatör Kommunikationsdagarna i Båstad 2009 Fakta om oss 6 700 medarbetare 5,9 miljarder i

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Stort 30-års jubileum 1983-2013

Stort 30-års jubileum 1983-2013 RSMH Mittpunkten Malmö RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA Stort 30-års jubileum 1983-2013 Vi är alla människor, ej bara diagnoser Inflytande - Återhämtning - Självbestämmande Välkomna på konferens,

Läs mer

Stärk barnets rättigheter och delaktighet

Stärk barnets rättigheter och delaktighet Stärk barnets rättigheter och delaktighet Du kan göra det bättre för barn och ungdomar HANDLINGSPLAN för arbetet med Barnkonventionen inom Stockholms läns landsting Kortversion I Stockholms län bor idag

Läs mer

Borde en läkare ta en titt?

Borde en läkare ta en titt? Borde en läkare ta en titt? Så hittar du rätt i vården Åk till rätt mottagning så får du Många väljer att åka till de stora sjukhusens akutmottagningar när de skadat sig eller har akuta besvär. Där kan

Läs mer

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam ViSam Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell WWW.regionorebro.se/visam 08:00-08:15 Introduktion ViSam Program 08:15-09:00 Triage METTS Bruno Ziegler, specialist allmänmedicin och medicinskt

Läs mer

Inbjudan till marknadsundersökning (RFI) av Disk- och Spoldesinfektorer till SLL och Nya Karolinska Solna

Inbjudan till marknadsundersökning (RFI) av Disk- och Spoldesinfektorer till SLL och Nya Karolinska Solna 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Upphandling och juridik Upphandlingsavdelningen MARKNADSUNDERSÖKNING 2013-05-07 Inbjudan till marknadsundersökning (RFI) av Disk- och Spoldesinfektorer till SLL och

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Patientinformation. idag och imorgon. Sjukhusbiblioteken i Region Skåne. Medicinska bibliotekskonferensen Stockholm 17 april 2015

Patientinformation. idag och imorgon. Sjukhusbiblioteken i Region Skåne. Medicinska bibliotekskonferensen Stockholm 17 april 2015 Patientinformation idag och imorgon Sjukhusbiblioteken i Region Skåne Medicinska bibliotekskonferensen Stockholm 17 april 2015 Sjukhusbiblioteken i Region Skåne Sjukhusbiblioteket med Patientutbildningscentrum

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

S:t Eriks gymnasium. ett partneringprojekt

S:t Eriks gymnasium. ett partneringprojekt S:t Eriks gymnasium ett partneringprojekt Jag brukar jämföra ett partneringprojekt med en tågresa mellan Stockholm och Göteborg. Alla är med på hela resan. Ingen kliver av i Hallsberg eller Skövde. John,

Läs mer

OPTIMERAD OPERATIONSPLANERING 2014

OPTIMERAD OPERATIONSPLANERING 2014 OPTIMERAD inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2014 VÅRA TALARE Blekingesjukhuset Birgitta Friberg Sjukhuset i Gävle Kerstin Teljing Vårdenhetschef Visby lasarett Åsa Hedqvist Enhetschef Blekinge

Läs mer

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB HSN 2010-11-23 p 3 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2010-11-19 Handläggare: Anders Nettelbladt Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Ärendebeskrivning Vårdavtalet

Läs mer

Tore. Professor, 65 år, svensk-norsk-australier. Gift med Kay (56), 4 barn, 6 barnbarn. Bor i Stockholm och Dordogne. Jobbat som forskare i 40 år

Tore. Professor, 65 år, svensk-norsk-australier. Gift med Kay (56), 4 barn, 6 barnbarn. Bor i Stockholm och Dordogne. Jobbat som forskare i 40 år Tore Professor, 65 år, svensk-norsk-australier Gift med Kay (56), 4 barn, 6 barnbarn Bor i Stockholm och Dordogne Jobbat som forskare i 40 år Funderar mycket på vad han ska göra sina sista 20 år. Kompetensnoder

Läs mer

En introduktion till Case Management - Inger Anund

En introduktion till Case Management - Inger Anund En introduktion till Case Management - Inger Anund 2009-10-21 Bakgrund Studiebesök på Addenbrooke s universitetssjukhus i Cambridge i början av 1990-talet Utbildning till Case Manager, Johns Hopkins, universitetssjukhuset

Läs mer

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Kjell Andersson Med Tekn Civ Ing Skaraborgs Sjukhus kjell.andersson@vgregion.se 8:e Nationella Konferensen om Patientsäkerhet

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa Efterfrågad kompetens Hälsovetare HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa HälsoAkademikerna och SRAT Juni 2013 Foto: Istock, Colourbox. Illustration:

Läs mer

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten!

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Anmäl hela teamet redan idag Gå 4, betala för 3! Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Hjärnans återhämtningsförmåga fysiologi och akut vård vid stroke! Hur kan vi samordna stödet för närstående

Läs mer

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING Sofia Ernestam Reumatolog, Karolinska universitetssjukhuset Registerhållare SRQ Projektledare 4D artriter Sofia Svanteson, Grundare

Läs mer

VI BYGGER ETT UNIVERSITETSSJUKHUS I VÄRLDSKLASS NYA KAROLINSKA SOLNA

VI BYGGER ETT UNIVERSITETSSJUKHUS I VÄRLDSKLASS NYA KAROLINSKA SOLNA VI BYGGER ETT UNIVERSITETSSJUKHUS I VÄRLDSKLASS NYA KAROLINSKA SOLNA NYA KAROLINSKA SOLNA NYA KAROLINSKA skräddarsys för patienten Nya Karolinska Solna (NKS) är ett helt unikt projekt. Den nya sjukhusbyggnaden

Läs mer

Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet. Primärvården Göteborg

Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet. Primärvården Göteborg Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet Syftet med Forsythiaprojektet har beslutat sig för att tydliggöra sin roll som primär vårdgivare

Läs mer

kärlopereras i ljumske/ ben

kärlopereras i ljumske/ ben Till dig som skall kärlopereras i ljumske/ ben Information till patient och närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på Sahlgrenska

Läs mer

www.halmstad.se/larlingsutbildning

www.halmstad.se/larlingsutbildning Gymnasial lärlingsutbildning är en del av den gymnasiereform som trätt i kraft hösten 2011. Skälen att ta emot en lärling är många och goda. är en utmärkt rekryteringsväg som låter en ny medarbetare formas

Läs mer

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Trivas och växa Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Att vara här är lärorikt och har utvecklat mig som människa. Martina Eriksson, folkhälsoutvecklare som efter fem veckors praktik fick jobb i Landstinget

Läs mer

Värdelyftet Framtidens primärvård

Värdelyftet Framtidens primärvård Värdelyftet Framtidens primärvård Eva Pilsäter Faxner Samordnande chef primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten verksamhetsutveckling

Läs mer

Ändring av kategoritillhörighet samt beslut om försäljning av del av fastigheten Beckomberga i:i i Stockholms kommun

Ändring av kategoritillhörighet samt beslut om försäljning av del av fastigheten Beckomberga i:i i Stockholms kommun Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-10-02 LS 1308-0978 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 13-10- 08 000 27 Ändring av kategoritillhörighet samt beslut om försäljning

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Socialstyrelsens uppföljning av riktlinjerna Följer landstingen och hälso- och sjukvården socialstyrelsens nationella

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM Nationell konferens för sjuksköterskor i äldrevård och geriatrik. Ett samarbete mellan Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård och tidningen Äldreomsorg/Gothia Fortbildning. SJUKSKÖTERSKAN GÖR

Läs mer

Hur kan patientens egna mätningar och uppfattningar bidra till registerutvecklingen?

Hur kan patientens egna mätningar och uppfattningar bidra till registerutvecklingen? Hur kan patientens egna mätningar och uppfattningar bidra till registerutvecklingen? Carina Andrén, vårddesigner, patientrepresentant Staffan Lindblad, SRQ registerhållare, QRC-chef Svensk Reumatologis

Läs mer

Faktabaserade beslutsunderlag

Faktabaserade beslutsunderlag VÄLKOMMMEN TILL SEMINARIUM, TISDAG 14 SEPTEMBER 2004, HOS SAS INSTITUTE, STORA FRÖSUNDA, STOCKHOLM Faktabaserade beslutsunderlag inom offentlig sektor Välkommen till ett seminarium om faktabaserat beslutsfattande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM

VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM VÄLKOMMEN! STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig

Läs mer

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Agenda Lean Healthcare Capio S:t Görans modellen Bakgrund Lean Healthcare principer Lean Healthcare i praktiken, exempel akuten Lean Healthcare

Läs mer

Vi växer i Flemingsberg One giant leap for. health technology

Vi växer i Flemingsberg One giant leap for. health technology Vi växer i Flemingsberg One giant leap for Här skapar vi en miljö där idéer kan växa till innovativa företag. health technology Den närmaste femårsperioden investeras cirka 7 miljarder kronor i Flemingsberg.

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Halvtid i implementeringsprojektet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter: Levnadsvana Rökning Åtgärd Kvalificerat rådgivande samtal Riskbruk av alkohol Rådgivande

Läs mer

Justeras: Per-Olof Jacobsson Lars Joakim Lundquist

Justeras: Per-Olof Jacobsson Lars Joakim Lundquist Samverkansnämnden Stockholm - Gotland 1 (5) PROTOKOLL 2/2008 Sammanträdesdag 2008-05-23 Närvarande Ordförande: Ledamöter: Per-Olof Jacobsson (c) Gotland Lars Joakim Lundquist (m) Stockholm Margareta Persson

Läs mer

Den nya akutmottagningen 2014

Den nya akutmottagningen 2014 GÅ 4 OCH FÅ 1000 KR RABATT/PERSON Den nya akutmottagningen 2014 Byggnation Nya arbetssätt Processlösningar Framtidens akutmottagning Södersjukhuset, Locum AB Säkerhetsaspekter på morgondagens akutmottagning

Läs mer