Web Crawlers. TDTS09, Datornät och internetprotokoll. Denis Golubovic Fredrik Salin Linköpings universitet Linköping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Web Crawlers. TDTS09, Datornät och internetprotokoll. Denis Golubovic Fredrik Salin Linköpings universitet Linköping 2011-02-23"

Transkript

1 Web Crawlers TDTS09, Datornät och internetprotokoll Denis Golubovic Fredrik Salin Linköpings universitet Linköping

2 Omslagsbild: Spider robot Google 3d model Källa: turbosquid.com

3 Sammanfattning Syftet med den här rapporten är att undersöka utformning och funktionalitet av programmen som kallas Web crawlers. Vad programmen kan användas till och vad det finns för problem samt lösningar till problemen kommer också att behandlas och utredas. Web crawlers söker igenom av användaren specificerade URL:er och undersöker vilka hemsidor dessa är länkade till och/eller deras innehåll. Denna information är mycket viktig för t.ex. sökmotorer som använder dessa program i stor utsträckning. Med tanke på Internets storlek och kontinuerliga tillväxt är det nödvändigt att kunna begränsa informationsflödet och Web crawlers är ett effektivt verktyg för detta ändamål.

4 Innehåll Inledning Syfte Metod Frågeställningar och avgränsningar Beskrivning av nätspindlar Uppbyggnad Urvalsprincipen Återbesökningsprincipen Hövlighetsprincipen Parallellisationsprincipen Funktionalitet Användningsområden Sökmotorer Problem och svårigheter Relevanta sökningar Förändringsproblem Lösningar till programmens problem Focused och topical crawling Aktualiseringsmetoder Slutsats och diskussion Referenser... 9 Tryckta... 9 Elektroniska... 9

5 Inledning Antalet hemsidor och information på internet har ökat i rasande fart sedan dess grundande. Internet har mer eller mindre blivit som en stor uppslagsbok där man i princip kan hitta allt så länge man vet hur, och var, man ska söka efter denna. Web crawlers, eller nätspindlar som vi kommer kalla dessa i rapporten, utvecklades som ett effektivt hjälpmedel då dessa kan leta sig igenom hemsidor och spara sidornas webbadresser samt skapa index för att göra olika sökfunktioner mer effektiva. Nätspindlar har använts i stor utsträckning av söksidor för att hitta sammanhängande sidor eller vad de innehåller. De kan även användas till en rad andra funktioner. Bland annat kan marknadsundersökningar göras på t.ex. olika trender inom en given marknad eller så kan språkvetare undersöka vilka ord som är vanliga idag. Nätspindlar behövs för att inhämta information och se till att den informationen vi letar efter är aktuell. De är viktiga eftersom det varje dag skapas ett stort antal nya webbsidor samtidigt som många sidor uppdateras och innehållet ändras. 1.1 Syfte Vi vill med rapporten utreda hur nätspindlar fungerar och vad de kan användas till. Vi vill även ta reda på eventuella problem och svårigheter som kan uppstå vid användandet av dessa program. 1.2 Metod Underlaget till vår rapport är i huvudsak skriftliga källor, dels från Internet, dels från böcker. De källor som vi fick störst nytta utav var doktorsavhandlingar och forskningar kring nätspindlar. Vi valde att använda dessa källor främst för att dessa personer är erkända inom sina respektive områden, med stor erfarenhet inom ämnet vilket givetvis talar för att det är ett pålitligt material. De har även bidragit med egna tillämpningar och förbättringsförslag som har fört utvecklingen av nätspindlar mot en positiv riktning. Vi valde dessa källor också för att de var de som var mest anpassade till vår kunskapsnivå och skulle ge oss mest relevant information. 1.3 Frågeställningar och avgränsningar Vi kommer fokusera på funktionaliteten hos dessa program och kommer inte gå särskilt djupt in på hur Web crawlers skapas eller underhålls. Det är följande frågeställningar vi kommer att behandla: Vad är en Web Crawler och hur fungerar den? Vad kan den användas till? 1

6 Hur använder sökmotorerna dessa program för att inhämta information och hur distribueras sedan denna information till användarna? Vad finns det för problem/svårigheter med dessa program? 2 Beskrivning av nätspindlar I det här kapitlet kommer vi att redogöra hur en nätspindel är uppbyggd samt hur den fungerar i praktiken. 2.1 Uppbyggnad När man skapar en nätspindel kan man bestämma dess beteende beroende på dessa fyra följande principer: En urvalsprincip En återbesökningsprincip En hövlighetsprincip En parallellisationsprincip Urvalsprincipen Om man ser på Internets storlek som den är idag så kommer även de största sökmotorerna bara att täcka en liten del av allt som finns. De flesta känner till sökmotorer så som Google och vet hur stort det är, men enligt vissa undersökningar visade det sig att det inte fanns någon sökmotor som täckte en femtedel av hela webben. Detta kan ge en god inblick över hur mycket som verkligen finns. Med tanke på att nätspindlarna enbart söker igenom och samlar in liten del av hemsidorna är det högst önskevärt att det material som är mest relevant sparas. Om man inte kan kontrollera det en nätspindel samlar in så är risken att för många oönskade hemsidor tar upp för mycket lagringsutrymme och att man även slösar tid på att hämta sidor man inte är i behov utav. (Menczer m.fl. 2004; Michelsen m.fl. 2002) Att avgöra om en hemsida är önskevärd eller inte kan bestämmas på olika sätt. Dels så kan det bestämmas genom att man ser hur ofta hemsidan är besökt och hur många gånger den är refererad till. Man kan även bestämma önskvärdheten genom att man söker igenom hemsidor som har likheter med den hemsida som man har frågat om. Detta kallas focused crawling eller topical crawlers eftersom denna typ av nätspindel laddar ner hemsidor som är relevanta till ett eller flera bestämda ämnen. Detta medför att man slipper få oanvändbara hemsidor genomsökta och sparade vilket gör processen mer effektiv om man ser till kapacitetsanvändande och tid. Moderna nätspindlar utvecklas inte för att söka igenom så många sidor som möjligt, utan tvärtom, söka igenom så få sidor som möjligt men fortfarande få ut bra resultat ur sökningen. (Castillo, 2004; Chakrabarti m.fl. 1999) 2

7 2.1.2 Återbesökningsprincipen Det finns två mer kända återbesökningspinciper, Uninform policy och proportional policy. Uninform policy säger att man ska återbesöka alla hemsidor i samlingen lika ofta, oavsett hur snabbt och ofta dessa hemsidor förändras. Proportional policy däremot säger att man ska återbesöka de hemsidor som förändras oftare. Att den kallas Proportional Policy är just för att återbesökningsfrekvensen ska vara proportionell mot förändringsfrekvensen hos hemsidan. (Michelsen m.fl. 2002) Hövlighetsprincipen Trots dess stora nytta kommer nätspindlar påverka allmänheten på olika sätt. Nätverkets resurser är begränsade och nätspindlar tar mycket plats vilket kommer att leda till att man kan uppleva internet som segare. Nätspindlar som är dåligt kodade kan krascha servrar, routrar och hemsidor de inte lyckas ladda ner. Även personliga nätspindlar kan förstöra nätverk och servrar om för många använder dem. För att denna princip ska fungera på ett bra sätt används bl.a. ett protokoll som sätter en standard för vilka delar av administratörernas servrar nätspindlarna inte ska ha tillgång till. (Castillo, 2004; Michelsen m.fl. 2002) Parallellisationsprincipen En annan typ av nätspindel är en parallell nätspindel. Denna nätspindel kör flera processer samtidigt för att maximera insamlingen samtidigt som man minskar antalet hemsidor man laddar ner flera gånger. För att lyckas med att inte spara samma hemsida flera gånger måste nätspindeln kunna hantera den nya URL:en den upptäcker under processen. Detta eftersom varje nätspindel kan hitta samma hemsida under sina processer. Det finns framför allt två principer som förklarar hur detta ska uppnås, Dynamic assignment och Static assignment. Dynamic assignment Denna princip säger att man ska ha en central server som delar ut nya URL:er till olika nätspindlar. På så vis kommer denna server att kunna balansera lasten varje nätspindel tar. Något som är typiskt för denna princip är att systemen även kan lägga till eller ta bort nerladdningsprocesser. Detta kommer att leda till att serven blir flaskhalsen och då måste arbetet distribueras. Allt detta sker dynamiskt. Man kan dela in sättet nätspindlarna arbetar på i två olika kategorier. 3

8 Dels finns den s.k. lilla konfigurationen av nätspindlar vilket medför att det finns en central DNS som tar beslut, och ett centralt kösystem, för hemsidorna. Där distribueras endast nedladdningarna. Den andra typen är den stora konfigurationen där DNS:en och köerna också är distribuerade. Static assignment Med denna princip finns det en bestämd regel som definierar hur man ger ut nya URL:er till nätspindlarna. Man kan sammankoppla den URL:en man vill skicka och nätspindelns process med ett index. Då kommer inte en annan nätspindel att få samma URL eftersom den redan är sammankopplad med en annan process. (Castillo 2004; Michelsen m.fl. 2002) 2.2 Funktionalitet När man initierar ett nätspindelprogram får programmet en lista som innehåller obesökta URL:er (Uninform Resource Locator) som kan beskrivas som en To-do-list, dvs. en lista som beskriver vad nätspindeln ska göra. Denna lista kan nätspindeln få från en användare eller från ett annat program. En så kallad Crawling-loop börjar med att programmet väljer en URL att söka igenom, och hämtar alla sidor som URL:en är länkad med genom HTTP. Den samlar då information från sidan och lägger alla obesökta sidor i en så kallad frontier som kan beskrivas som ett arkiv som innehåller To-do-listan. Innan en URL läggs till i frontieren kan den få en viss prioritet beroende på dess nytta. Om nätspindeln ska påbörja en ny sökning av URL:en men då frontiern är tom så kommer den att sluta eftersom det inte finns några nya hemsidor att hämta. Man kan också välja att nätspindeln t ex bara ska söka igenom ett givet antal URL:er innan den slutar. Hela denna processen kan ses som att nätspindeln börjar på en hemsida och jobbar sig igenom alla URL:er som är länkade till denna hemsida tills den kommer till nästa sida, denna process fortsätter sedan kontinuerligt. Vissa nätspindlar kan man styra och manipulera till att följa en viss väg beroende på t ex ämne. (Höglund, 2007; Michelsen m.fl. 2002) 4

9 Figur 1. Crawling loop. Källa: Castillo (2004). 3 Användningsområden 3.1 Sökmotorer Nätspindlar har en central roll i sökmotorer som t.ex. Google. Dessa har mycket stor användning av nätspindlar för att ta reda på hur sidor är länkade till varandra och vilka sidor som relaterar till varandra. Det är även viktigt att sökmotorerna vet vilken information som är tillgänglig på en given sida för att kunna ge bästa möjliga och mest relevanta sökresultat till sina användare. För sökmotorer är det livsviktigt att informationen som distribueras till användaren är aktuell och användbar och därför använder de nätspindlar för att kunna leverera denna information till användarna. Nätspindlar används främst av sökmotorer för att skapa en kopia av tidigare besökta sidor för senare användning. Denna information använder sökmotorerna för att kunna ge snabbare sökresultat. De nätspindlar som sökmotorerna använder läser sidornas innehåll och registrerar nyckelord eller nyckelfraser som sedan kan användas för att fastställa vad sidans information vill upplysa om. Sidan läggs sedan till i sökmotorns databas och i ett rankningssystem, allt för att ge snabbare sökresultat. (Castillo, 2004; Chakrabarti m.fl. 1999; Menczer m.fl. 2004) 5

10 Nätspindlarna kan ha stora ekonomiska betydelser för sökmotorer. Företag vill att kunder lätt ska kunna hitta deras webbsidor de och kunna ta del av aktuell information som kontinuerligt läggs upp och uppdateras på företagets hemsida. För att denna information ska kunna hittas av sökmotorerna måste de ha effektiva och väl fungerande nätspindlar som är bra på att hitta specificerad information på olika hemsidor. Får företagets hemsida fler träffar kan det bero på att de ses relevanta av söksidornas nätspindlar och på så sätt hittas när kunder söker på ord kopplade till deras hemsida. Dessa programs algoritmer och utformning hålls som marknadshemligheter p.g.a. deras stora betydelse. (Castillo, 2004; Menczer m.fl. 2004) 4 Problem och svårigheter Det finns i huvudsak två viktiga särdrag med internet som gör det svårt för nätspindlar att fungera på ett så effektivt sätt som möjligt. Det första är Internets enorma storlek och det andra är dess förändringshastighet, varje dag skapas, ändras och tas tusentals sidor bort från detta medium. Internets storlek gör att nätspindeln bara kan söka igenom en viss procent av de hemsidor den ska söka igenom under en viss tid. Detta medför att den måste konstrueras så att den kan prioritera sidor som den ska söka igenom. (Menczer m.fl. 2004) 4.1 Relevanta sökningar Någonting som utvecklas mer och mer är nätspindlarnas egenskap att söka efter specifik, relevant information, och att bara leta igenom sidor kopplat till t.ex. ett sökord. Ett problem med detta är att när man använder focused crawling eller topical crawling måste man först ha en hemsida insamlad för att kunna hitta likheter på ett bra sätt. Man skulle vilja förutse innehållet på en sida innan man har laddat ner denna, men det är det väldigt svårt att göra. För att denna typ av nätspindel ska fungera bra krävs det många länkar till det ämne man vill söka igenom, samt att sökmotorerna förser programmet en bra utgångspunkt. (Castillo, 2004; Chakrabarti m.fl. 1999) 4.2 Förändringsproblem Som nämnt innan tar det väldigt lång tid för nätspindlarna att söka sig genom Internet. Denna tid brukar mätas i veckor eller t.o.m. månader vilket medför att väldigt mycket kan ske, under tiden, med de genomsökta sidorna innan hela genomsökningen är klar. Detta vill man givetvis undvika. Endast är sidor som nyligen har blivit genomsökta är aktuella, eftersom de sidor den tidigare sökte igenom kan ha blivit ändrade eller t o m borttagna. 6

11 Skapar man en ny hemsida kommer denna inte vara synlig för allmänheten på en gång. För att en hemsida ska synas på webben så måste minst en uppdatering av sidan ske. Detta kan medföra att det tar längre tid för nätspindeln att upptäcka den nya hemsidan. En uppdatering på en hemsida kan ha olika karaktär och det kan vara svårt att avgöra om en sådan har skett. Det kan vara en liten ändring så som att man har lagt till eller ändrat en mening vilket betyder att hemsidan i princip kommer se likadan ut och dess referenser kommer fortfarande att gälla. Men det kan även ske stora uppdateringar vilket medför att referenserna inte längre kommer att gälla. En hemsida klassas som borttagen då den inte längre finns på webben eller då alla länkar till den hemsidan är borttagna. Det senare kommer dock att vara ett problem då länkarna fortfarande är synliga för nätspindlarna och en nätspindel inte kan avgöra om länkarna den hittar är aktuella eller inte. Även detta kommer medföra problem för nätspindeln eftersom den kommer söka igenom hemsidor som egentligen inte finns. (Castillo, 2004; Michelsen m.fl. 2002) 5 Lösningar till programmens problem 5.1 Focused och topical crawling Att utveckla metoderna focused crawling och topical crawling gör att man kan få bättre sökresultat och även att man använder mindre resurser. Att utveckla dessa är en väldigt komplex uppgift men det är något man satsar på idag just p.g.a. fördelarna man kan få ut av arbetet. När man använder dessa program tillsammans med databaser som RDBMS (relational database management system), kan man få ut en rad användbara funktioner. Man kan bl.a. ranka sidor efter relevans, koppla olika sökord till specifika hemsidor. Detta kan man sedan använda om och om igen vilket ger snabbare sökningar. Det går också att få funktioner som t.ex. att om man söker på flera sökord får man en mer precis sökning. (Chakrabarti m.fl. 1999; Michelsen m.fl. 2002) 5.2 Aktualiseringsmetoder För att avgöra om en hemsida är gällande kan man använda sig utav några olika metoder. Man kan mäta freshness vilket visar om den lokala kopian är riktig eller inte. Denna metod görs binärt. Man kan även mäta age vilket visar hur gammal den lokala kopian av hemsidan är. Målet är givetvis att antingen hålla värdet på freshness så högt som möjligt eller värdet på age:en så lågt som möjligt. Skillnaden på dessa två metoder är 7

12 att med freshness så kollar nätspindeln hur många sidor som är gamla medans den med age kollar hur gamla de lokala kopiorna av hemsidorna är. (Castillo, 2004) Det ultimata för att hitta en bra balans mellan Proportional policy och uniform policy. Om man applicerar uniform policy kommer alla sidor i en given URL-lista att besökas lika många gånger, och det kan göra att sidor som uppdateras ofta kanske inte nätspindeln kan ge den mest aktuella informationen om. Om Proportional policy används i huvudsak kan nätspindeln lägga ner för mycket energi på att ladda ner sidor som frekvent ändras, trots att ändringarna kanske är mycket små och inte har så stor betydelse för sidans sammanhang. Ingen av dessa principer är optimala men enligt undersökningar är uniform policy att föredra i praktiken. Den optimala metoden för att hålla en hög freshness skulle vara att inkludera en funktion som ignorerar sidor som ändras för ofta, och det optimala för att hålla age:en på en låg nivå skulle vara att linjärt öka nätspindelns besökningsgrad i förhållande till en sidas förändringshastighet. I verkligheten är inte alla sidor lika viktiga och därför skulle framtida, utvecklade nätspindlar på ett mer framgångsrikt sätt kunna bedöma kvalitén på en given webbsida. (Michelsen m.fl. 2002; Castillo, 2004) 6 Slutsats och diskussion Internets komplexitet och ständiga förändring gör det väldigt svårt att utforma effektiva nätspindlar som inte kräver särskilt mycket kapacitet av nätverket. Trots det finns det stora möjligheter vid användande av dessa program. Nätspindlar har en stor funktionalitet hos sökmotorer och utvecklingen av dessa har möjliggjort de snabba och relativt adekvata sökresultat vi kan få ut av våra sökningar på Internet idag. En intressant aspekt i ämnet är framtiden för dessa program. Som redovisas i rapporten finns det stora användninenligsområden och möjligheter till utveckling inom området. Man kan med största sannolikhet specialisera nätspindlarna och göra att de lättare kan hitta specifik information och på så sätt fungera på ett bättre sätt för t ex sökmotorer. Man kan också spekulera i optimeringen av deras nätanvändning. Som det ser ut idag tar de upp stor bandbredd vilket även gör att de begränsas. Vi kom fram till att det är bäst att satsa på att utveckla focused och topical crawlers eftersom dessa frambringar de mest adekvata resultaten för t.ex. en sökning gjord av en sökmotor. Att utveckla dessa ger inte bara bättre och snabbare sökresultat utan kräver också mindre nätanvändning vilket gör att de inte kommer att begränsas eller skapa komplikationer vid interagerande med ett givet nätverk. Vi anser att nätspindlar är någonting värt att satsa resurser på att utveckla och förbättra. Görs detta kommer olika sökfunktioner att fungera effektivare vilket kommer leda till att t.ex. sökmotorer kommer att kunna tillhandahålla mer relevant information 8

13 till användarna. Detta kommer alltså att underlätta för sökmotorerna i deras tjänster, men bättre sökresultat kommer också att hjälpa företagen. Om företagens tjänster och erbjudanden lättare kan hittas kommer även dessa att stimuleras och vi får då en generell förbättringskedja med positiv utveckling. 7 Referenser Tryckta Höglund, Patrik (2007). Information extraction and Normalisation of Data from Semistructured Web Pages. Linköpings universitet. Linköping. Elektroniska Castillo, Carlos (2004). Effective Web Crawling. [pdf] < Hämtat Chakrabarti, Soumen, m.fl.(1999). Focused crawling: a new approach to topic-specific Web resource discovery. [pdf] < F8C174CA5BE97?doi= &rep=rep1&type=pdf> Hämtat Menczer, Filippo; Pant, Gautam; Srinivasan, Padmini (2004). Crawling the web. [pdf] < Hämtat Michelsen, Rolf; Risvik, Knut (2002). Search Engines and Web Dynamics. [pdf] < Hämtat Turbosquid (2010). Spider robot Google 3d model. [jpg] < Hämtat

Internets historia Tillämpningar

Internets historia Tillämpningar 1 Internets historia Redan i slutet på 1960-talet utvecklade amerikanska försvaret, det program som ligger till grund för Internet. Syftet var att skapa ett decentraliserat kommunikationssystem som skulle

Läs mer

http://www.youtube.com/watch?v=jpenfwiqdx8

http://www.youtube.com/watch?v=jpenfwiqdx8 http://www.youtube.com/watch?v=jpenfwiqdx8 1 Sökmotoroptimering SEO En introduktion för webbredaktörer 2 Agenda Var är vi på väg? Hur fungerar sökmotorer? Hur går det till när jag söker? Hur hänger det

Läs mer

http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html

http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html & ' ( ( ) * +, ', -. / ' 0! 1 " 2 # 3 / /! 1 $ 4, % 5 # 3, http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html Andreas Tips och trix till sökningar i Cyberrymnden Här försöker jag att gå igenom

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Peter Hellström PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Internet, trender och Google sökmotor Sökmotoroptimering = SEO, Search Engine Optimization Sökmotormarknadsföring

Läs mer

TNMK30 - Elektronisk publicering

TNMK30 - Elektronisk publicering Webben TNMK30 - Elektronisk publicering Vad är internet? Vad är internet? Vad är internet? Internet: sammankoppling av datornätverk. Används för bl.a. epost, chat, filöverföring, webbsidor. Kommunikation

Läs mer

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET Olika slags datornätverk Förberedelse inför laboration 4. Historik Protokoll, / Adressering, namnservrar WWW, HTML Föreläsning 5 Internet LAN Local Area Network student.lth.se (ganska stort LAN) MAN Metropolitan

Läs mer

Internets historia i Sverige

Internets historia i Sverige Internets historia i Sverige 1962 Det första modemet för telefonlinjer blev tillgängligt med en hastighet av 300 bit/s. 1978 Det första svenska elektroniska forumet började av Stockholms Datamaskincentral.

Läs mer

Bra hemsidor, trender och Google sökmotor

Bra hemsidor, trender och Google sökmotor Bra hemsidor, trender och Google sökmotor Sökmotoroptimering = SEO, Search Engine Optimization Sökmotormarknadsföring = SEM, Search Engine Marketing Internet användare 06/2012 ca.2,4 miljarder Internetanvändare

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Grundläggande om sökordsoptimering Sida 1. Grundläggande om sökordsoptimering. Marcus Österberg, marcus@webbfunktion.com

Grundläggande om sökordsoptimering Sida 1. Grundläggande om sökordsoptimering. Marcus Österberg, marcus@webbfunktion.com Grundläggande om sökordsoptimering Sida 1 Grundläggande om sökordsoptimering Marcus Österberg, marcus@webbfunktion.com Sida 2 Innehåll: Ordlista... 3 Varför sökordsoptimering... 4 Viktiga faktorer inom

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Webbteknik Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Internet Inter- = [prefix] mellan, sinsemellan, ömsesidig Interconnect = sammanlänka Net =

Läs mer

Webbteknik. Innehåll. Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender. En kort introduktion

Webbteknik. Innehåll. Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender. En kort introduktion Webbteknik En kort introduktion Innehåll Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender 1 Historisk återblick 89 CERN Tim Berners Lee Ett plattformsoberoende sätt att sprida

Läs mer

Dynamiska webbsystem. Ajax

Dynamiska webbsystem. Ajax Dynamiska webbsystem Ajax AJAX och web 2.0 Web 2.0 är egentligen bara ett buzzword för en modern webbsajt. Innehållet skulle till exempel vara: Rich internet application (ajax, flash, silverlight) (rich

Läs mer

Det svenska sökbeteendet 2012

Det svenska sökbeteendet 2012 Det svenska sökbeteendet 2012 Webbenkät i 11 år Ca 4 300 respondenter Ca 50 frågor Största undersökningen i sitt slag i Sverige Vi kan bryta ut statistiken per ort, kön, ålder, utbildning etc. Vi tar vårt

Läs mer

SEMSEO sökmotoroptimering SEO

SEMSEO sökmotoroptimering SEO SEMSEO sökmotoroptimering SEO Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2010 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring - SEO Begrepp - Grunder Planering Analys Exempel SEO verktyg - Tips Målsättning:

Läs mer

Proxy. Krishna Tateneni Översättare: Stefan Asserhäll

Proxy. Krishna Tateneni Översättare: Stefan Asserhäll Krishna Tateneni Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Proxyservrar 4 1.1 Inledning........................................... 4 1.2 Användning......................................... 4 3 1 Proxyservrar

Läs mer

CDC en jämförelse mellan superskalära processorer. EDT621 Campus Helsingborg av: Marcus Karlsson IDA

CDC en jämförelse mellan superskalära processorer. EDT621 Campus Helsingborg av: Marcus Karlsson IDA CDC6600 - en jämförelse mellan superskalära processorer av: Marcus Karlsson Sammanfattning I denna rapport visas konkret information om hur den första superskalära processorn såg ut och hur den använde

Läs mer

Lathund för Lifos-systemet

Lathund för Lifos-systemet BFD12 080926 1 (10) 2012-02-03 Lathund för Lifos-systemet Beskrivning av förändringar i det nya systemet som lanserades i september 2011 Innehåll Informationsinnehållet... 2 Behörighet... 2 Ny struktur...

Läs mer

Skärmbilden i Netscape Navigator

Skärmbilden i Netscape Navigator Extratexter till kapitel Internet Skärmbilden i Netscape Navigator Netscape är uppbyggt på liknande sätt som i de flesta program. Under menyraden, tillsammans med verktygsfältet finns ett adressfält. I

Läs mer

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager u n i F L O W uniflow Output Manager Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager Ta kontroll över dina kopior och utskrifter och öka effektiviteten Med uniflow Output Manager får

Läs mer

FEM ENKLA KNEP SOM HJÄLPER DIG SYNAS BÄTTRE PÅ GOOGLE

FEM ENKLA KNEP SOM HJÄLPER DIG SYNAS BÄTTRE PÅ GOOGLE SÖKMOTOROPTIMERING FEM ENKLA KNEP SOM HJÄLPER DIG SYNAS BÄTTRE PÅ GOOGLE INLEDNING De flesta som har en webb-sida funderar då och då på hur de ska få sidan att komma så högt som möjligt i Google och andra

Läs mer

Projekt Intelligent Indexering

Projekt Intelligent Indexering Projekt Intelligent Indexering Uppdragsgivare: Harald Kjellin, Institutionen för Data och Systemvetenskap, KTH Deltagare i projektgruppen: Biörklund, Mathias webside ansvarig Erneholm, Mattias vice projektledare

Läs mer

SEO-rapport. Innehållsförteckning. Introduktion EkoLekos sökord.. 3. Rapport från Semrusch som visar EkoLekos Organic Search Summary,...

SEO-rapport. Innehållsförteckning. Introduktion EkoLekos sökord.. 3. Rapport från Semrusch som visar EkoLekos Organic Search Summary,... SEO-rapport Innehållsförteckning Introduktion EkoLekos sökord.. 3 Rapport från Semrusch som visar EkoLekos Organic Search Summary,...4 Organic SearchTop Keywords..5 Utvecklingen på EkoLekos viktigaste

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 6 Länklistor 9 Övningar 10 Repetition 11 Kortfattad repetition 9 6 Inledning Välkommen till Nyfiken

Läs mer

Att söka information (med betoning på Internet)

Att söka information (med betoning på Internet) Att söka information (med betoning på Internet) - en sökguide för distansstuderande 1. Var finns informationen? 2. Hur söker man? Sökstrategier 3. Olika informationskällor, hjälpmedel vid informationssökning

Läs mer

Slutrapport Vertikala Sökmotorer Uppdrag från.se:s Internetfond Våren 2008

Slutrapport Vertikala Sökmotorer Uppdrag från.se:s Internetfond Våren 2008 Slutrapport Vertikala Sökmotorer Uppdrag från.se:s Internetfond Våren 2008 Anders Ardö Elektro- och informationsteknik Lunds Universitet Box 118, 221 00 Lund June 18, 2009 1 Inledning Digitala bibliotek

Läs mer

Sökmotoroptimering. Per Svanström SMM. Online Communication Manager. Web Intelligence. /persvanstrom /in/persvanstrom /profiles/per.

Sökmotoroptimering. Per Svanström SMM. Online Communication Manager. Web Intelligence. /persvanstrom /in/persvanstrom /profiles/per. Sökmotoroptimering SEO SEM Per Svanström Online Communication Manager SMM Web Intelligence /persvanstrom /in/persvanstrom /profiles/per.svanstrom www.knowit.se Copyright 2011 294 miljarder epost skickas

Läs mer

Datakursen PRO Veberöd våren 2011 internet

Datakursen PRO Veberöd våren 2011 internet Datakursen PRO Veberöd våren 2011 internet 3 Internet Detta kapitel presenteras det världsomspännande datanätet Internet. Här beskrivs bakgrunden till Internet och Internets uppkomst. Dessutom presenteras

Läs mer

Övningar Källkritik på nätet

Övningar Källkritik på nätet Övningar Källkritik på nätet Varsågod, här serverar vi lektionsövningar till Internetguiden Källkritik på Internet som är skriven av Kristina Alexanderson. Har du missat guiden kan det vara klokt att läsa

Läs mer

Handledare: Elisabet Banemark

Handledare: Elisabet Banemark Ett ITiS-arbete utfört av: Lydia Hallengren Brita Lavesson Nils-George Olsson Stefan Rydberg Magdalena Åkesson Handledare: Elisabet Banemark Innehållsförteckning Bakgrund -------------------------------------------------------------------------------------------3

Läs mer

Sökoptimering - Innehåll

Sökoptimering - Innehåll Sökoptimering - Innehåll Introduktion Del 1 - Lokal Sökoptimering Del 2 - Onsite Optimering Del 3 - Offsite Optimering Sökoptimering (SEO): Sökoptimering är grunden för din synlighet på nätet. Ca 97% av

Läs mer

Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad)

Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad) Sidan 1 av 7 App-release: 1.0 Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad) Innehållsförteckning 1 Kort om appen... 2 Funktionaliteten i grova drag... 2 Kända begränsningar i denna version...

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET Mariah Gustavsson Marknadsföring PÅ INTERNET Del 2 MARKNADSFÖRING PÅ INTERNET 6. Annonsering... 24 7. Sökordsannonsering... 35 8. Affiliatemarknadsföring... 42 9. E-postmarknadsföring... 47 10. Rekommendationsmarknadsföring...

Läs mer

AI inom Ämnesinriktad Webcrawling

AI inom Ämnesinriktad Webcrawling AI inom Ämnesinriktad Webcrawling Anders Österholm Kogvet 2 Linköpings Universitet andos561@student.liu.se Abstract En förutsättning för Internets användbarhet är att det går att söka efter information

Läs mer

Google Guide: Tips för sökoptimering

Google Guide: Tips för sökoptimering Google Guide: Tips för sökoptimering Google Guide Digital publikation www.intankt.se, Intankt Författare: Adam Ahlgren Typsnitt: Calibri, 11 punkter Formgivning: Intankt Omslagsfoto: Google Stockholm,

Läs mer

Digital Marknadsföring

Digital Marknadsföring Digital Marknadsföring Wasabi Web - Digital Marknadsföring SEO SEO-Sitemap SEO-Analys Content Marketing Redaktionell plan SEO-anpassad till red. plan Mediestrategi Styrdokument sociala kanaler Delning

Läs mer

Redaktionell sökoptimering. Utbildning för publicerare maj 2016 Elisabet Wartoft

Redaktionell sökoptimering. Utbildning för publicerare maj 2016 Elisabet Wartoft Redaktionell sökoptimering Utbildning för publicerare maj 2016 Elisabet Wartoft Detta ska vi prata om: Vad är sökoptimering? Varför sökoptimering? Grunderna Vad är sökoptimering? Ett samlingsnamn för de

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar.

Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar. Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar. 1 Bibliotekets uppdrag i samarbete med utbildningen framgår i kursplanerna. 2 Se innehållet

Läs mer

Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring.

Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring. Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring. Denna guide vänder sig till dig som kommer köpa kompetens inom webbområdet. Guiden är främst tänkt som en hjälp till dig. Med denna hjälp kan du

Läs mer

Det svenska sökbeteendet 2013

Det svenska sökbeteendet 2013 Det svenska sökbeteendet 2013 Webbenkät i 11 år Ca 4 500 respondenter 55 frågor Största undersökningen i sitt slag i Sverige Vi kan bryta ut statistiken per ort, kön, ålder, utbildning etc. Vi tar vårt

Läs mer

Så vinner du fajten på Google

Så vinner du fajten på Google Så vinner du fajten på Google Så vinner du fajten på Google Sökmotoroptimeringens grunder Kunskapen som gör att ni kan börja arbeta med er synlighet redan idag. Innehållet viktigare än någonsin SEO = Content

Läs mer

SEMSEO sökmotoroptimering SEO "Google Top 10. Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011

SEMSEO sökmotoroptimering SEO Google Top 10. Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011 SEMSEO sökmotoroptimering SEO "Google Top 10 Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring - SEO Begrepp - Grunder Planering Analys Exempel SEO verktyg

Läs mer

Christer Scheja TAC AB

Christer Scheja TAC AB Byggnadsautomation för ingenjörer Byggnadsautomation för ingenjörer VVS-tekniska föreningen, Nordbygg 2004 Christer Scheja TAC AB resentation, No 1 Internet/Intranet Ihopkopplade datornät ingen ägare Internet

Läs mer

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI WordPress är en väldigt användbar nätportal, som kan användas både som blogg men även för att bygga upp din hemsida på nätet. Verktygen är lätta att använda och det erbjuds

Läs mer

Så skapar du fler affärer på nätet

Så skapar du fler affärer på nätet Så skapar du fler affärer på nätet Så skapar du fler affärer på nätet Sökmotoroptimeringens grunder Kunskapen som gör att ni kan börja arbeta med er synlighet redan idag. Det mobila söket växer Faktorer

Läs mer

Taktikanalys i tennis

Taktikanalys i tennis Taktikanalys i tennis - en del av grusspelets karaktär Micaela Hjelm Gymnastik- och idrottshögskolan Tränarprogrammet åk 2 Kurs: Träningslära 2, 7,5 hp HT-2008 Handledare: Mårten Fredriksson Innehållsförteckning

Läs mer

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor Hemsida Lathund för medlemsföreningar 2015 10 13 Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan Varje medlemsförening har en egen sektion på scuf.se Styrelsen kan redigera sin medlemsförenings sidor, skriva

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Använd SEO Systemet och skapa webbplatser som kan ge dig 90 000 kr per år så snabbt som möjligt. Denna specialrapport

Läs mer

Litteratur. Nätverk, Internet och World Wide Web. Olika typer av nätverk. Varför nätverk? Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola

Litteratur. Nätverk, Internet och World Wide Web. Olika typer av nätverk. Varför nätverk? Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola Litteratur Nätverk, Internet och World Wide Web Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola Beekman kap 9-11 Varierar i olika upplagor. Läs alla kapitel om nätverk och Internet och webb Olika typer

Läs mer

Internet. En enkel introduktion. Innehåll:

Internet. En enkel introduktion. Innehåll: Internet En enkel introduktion Innehåll: Datorns olika delar Starta datorn Så gör du om du kan webbadressen Så gör du om du inte kan webbadressen Kortfattad repetition Alingsås bibliotek, 2012 2 3 4 6

Läs mer

Sökmotoroptimering av en webbshop och sökordsrelevans för försäljningen. Ulf Liljankoski, januari 2007 www.liljankoski.se

Sökmotoroptimering av en webbshop och sökordsrelevans för försäljningen. Ulf Liljankoski, januari 2007 www.liljankoski.se Sökmotoroptimering av en webbshop och sökordsrelevans för försäljningen Ulf Liljankoski, januari 2007 www.liljankoski.se INTRODUKTION Vid en sökmotoroptimering av en webbshop väljer många SEO-företag ut

Läs mer

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Bibliografiska databaser eller referensdatabaser ger hänvisningar (referenser) till artiklar och/eller rapporter och böcker. Ibland innehåller referensen

Läs mer

XtraMatLagning. August Ek och Oscar Johnson. TNM065 Dokumentstrukturer

XtraMatLagning. August Ek och Oscar Johnson. TNM065 Dokumentstrukturer XtraMatLagning August Ek och Oscar Johnson TNM065 Dokumentstrukturer 2013 12 13 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att skapa en användarvänlig XML baserad webbtjänst som gör det enkelt att

Läs mer

Introduktion till språkteknologi

Introduktion till språkteknologi Introduktion till språkteknologi OH-serie 9: informationshantering http://stp.lingfil.uu.se/~matsd/uv/uv08/ist/ Informationshantering Hjälpa en användare att söka efter dokument eller information i dokumentsamlingar.

Läs mer

Hotell med golfpaket i Sverige!

Hotell med golfpaket i Sverige! - Nu flest medverkande hotell med golfpaket i Sverige! - Topplistning på sökmotorer 1 2 3 Hotell med golfpaket i Sverige! Medverka med ditt hotell på tre hotellguider! från Pris 2.400kr! 12 månader! Marknadsför

Läs mer

WEBBLÄTTLÄST SLUTRAPPORT

WEBBLÄTTLÄST SLUTRAPPORT Arne Jönsson 2012-07-23 WEBBLÄTTLÄST SLUTRAPPORT 1. Inledning Inom projektet WebbLättLäst har vi utvecklat teknik för att automatiskt rangordna svenska webbsidor efter hur läsbara de är. Detta gör att

Läs mer

Guide för Mobil Site

Guide för Mobil Site Guide för Mobil Site Är konceptet mobilt internet nytt för dig? Här är den ultimata guiden för att snabbt & enkelt få en grundläggande förståelse inom denna livsviktiga grundpelare som de flesta företag

Läs mer

Boende nära golfbana. 1.500kr! 12 månader! Medverka med ditt boende på tre hotellguider! Pris

Boende nära golfbana. 1.500kr! 12 månader! Medverka med ditt boende på tre hotellguider! Pris - Nu med flest medverkande golfhotell i Sverige! - Topplistning på sökmotorer 1 2 3 Boende nära golfbana Medverka med ditt boende på tre hotellguider! från Pris 1.500kr! 12 månader! Marknadsför ditt boende

Läs mer

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi.

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Sökplan TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Anvisningar Sökplanen påbörjas

Läs mer

Programbeskrivning. Chaos på Web. Version 1.0 2005-09-21

Programbeskrivning. Chaos på Web. Version 1.0 2005-09-21 2005-09-21 Programbeskrivning Chaos på Web Version 1.0 Chaos systems AB Tel. 08-410 415 00 e-post: info@chaos.se Solna strandväg 18, 6tr Fax. 08-29 06 66 http://www.chaos.se 171 54 SOLNA Reg. nr: 556476-6813

Läs mer

Google Analy+cs. Umeå universitet

Google Analy+cs. Umeå universitet Google Analy+cs Umeå universitet Webbanalys? Återkoppling Kommunika+onsbehov Strategi Sociala medier Webb Kampanjer Effekt Vad ska vi mäta? Ansökningar Nedladdade filer Läst vik+g info Fyllt i kontaklormulär

Läs mer

Webbplats analys ipchecker.us

Webbplats analys ipchecker.us Webbplats analys ipchecker.us Genereras på Juni 22 2016 19:19 PM Ställningen är 39/100 SEO Innehåll Titel IPChecker.us - Display Your IP - Whois IP - IP Lookup - What Is My IP? Längd : 70 Perfekt, din

Läs mer

Manual - Inläsningstjänsts App (Android)

Manual - Inläsningstjänsts App (Android) Sidan 1 av 7 Manual - Inläsningstjänsts App (Android) App-release: Beta Innehållsförteckning 1 Kort om appen... 2 Funktionalitet i grova drag... 2 Kända begränsningar i denna version... 2 2 Var hittar

Läs mer

Avancerade Webbteknologier

Avancerade Webbteknologier Projektledning, Business Knowledge Användbarhet & Layout Avancerade Webbteknologier Lkti Lektion 1 Kommunikation Tobias Landén tobias.landen@chas.se Avancerade webbteknologier del 1 (4 KY poäng) Syfte

Läs mer

Datorer och kunskap - Den semantiska webben Robert Herber

Datorer och kunskap - Den semantiska webben Robert Herber Datorer och kunskap - Den semantiska webben Robert Herber rhr08001@student.mdh.se Vetenskapsmetodik, CDT212 Mälardalens Högskola 2010-03-05 1 Sammanfattning Denna rapport behandlar nästa steg i Internets

Läs mer

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Strategi för Svedala kommuns externa webbplats antagen av kommunstyrelsen 2016-05-23, 119 En ny webbplats lanseras i juni 2016 och innehållet i denna strategi

Läs mer

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Ladda ner installationspaketet (32 eller 64 bitars) från nedanstående länk: http://www.norman.com/downloads/sm ent/68793/se Starta installationspaketet

Läs mer

Hur mår Sveriges universitets och

Hur mår Sveriges universitets och Hur mår Sveriges universitets och högskolors webbplatser?...och organisationen bakom? VAD FINNS BAKOM MASKEN? Hur mår Sveriges Universitets och högskolors webbplatser? Trendundersökning Erfarenheter från

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

Arkiv- och informationshantering

Arkiv- och informationshantering Koncernkontoret Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för tillsyn och utredning Dokumentslag: Styrande Datum: 2014-10-14 Dokumenttyp: Instruktion Version: 1.0 Arkiv- och informationshantering

Läs mer

17. DEN OSYNLIGA FRIA WEBBEN EXEMPEL

17. DEN OSYNLIGA FRIA WEBBEN EXEMPEL Del 2 RESURSERNA 13. Kartan, kompassen och verkligheten... 58 14. Den färska webben exempel... 63 15. Den försvunna webben exempel... 69 16. Den fria synliga webben exempel... 72 17. Den osynliga fria

Läs mer

Inlämningsuppgift : Finn. 2D1418 Språkteknologi. Christoffer Sabel E-post: csabel@kth.se 1

Inlämningsuppgift : Finn. 2D1418 Språkteknologi. Christoffer Sabel E-post: csabel@kth.se 1 Inlämningsuppgift : Finn 2D1418 Språkteknologi Christoffer Sabel E-post: csabel@kth.se 1 1. Inledning...3 2. Teori...3 2.1 Termdokumentmatrisen...3 2.2 Finn...4 3. Implementation...4 3.1 Databasen...4

Läs mer

Tentamen, Distribuerade System/Programvaruarkitektur 2001-08-24

Tentamen, Distribuerade System/Programvaruarkitektur 2001-08-24 Tentamen, Distribuerade System/Programvaruarkitektur 2001-08-24 FÖRSÄTTSBLAD Inlämnas ifyllt tillsammans med tentan. Skriv namn på samtliga blad. Ange nedan vilka uppgifter du besvarat. Uppgift Besvarad

Läs mer

Webbstudie. Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. Om Siteimprove

Webbstudie. Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. Om Siteimprove Webbstudie Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. bc Om Siteimprove Siteimprove förser organisationer och företag i alla storlekar med smarta verktyg för att göra webbplatshantering

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

Rapport (1,5 HP) Lunds Universitet HT15

Rapport (1,5 HP) Lunds Universitet HT15 Rapport (1,5 HP) Lunds Universitet HT15 Cache-koherens protokoll i Intel Core i7 En rapport om cache-koherens och protokollet som används i Intel Core i7 processorer för att hålla minnet koherent Författare:

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130205 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.15

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130205 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.15 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130205 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.15 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Henrik Jaensson ordf Rune Johansson till 99 Evali Lindström

Läs mer

Sekretesspolicy. för MyLyconet Website

Sekretesspolicy. för MyLyconet Website Sekretesspolicy för MyLyconet Website Lyoness och ägaren ( ägare ) till denna MyLyconet website ( Website ) [namn på ägaren] tror starkt på skyddet av dina personuppgifter. Följande information förklarar

Läs mer

Webbserverprogrammering

Webbserverprogrammering Webbserverprogrammering WES Webbserverprogrammering Ämnet webbserverprogrammering behandlar funktionalitet för webblösningar och samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare. Ämnets

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

So ka artiklar och annan litteratur

So ka artiklar och annan litteratur 1 So ka artiklar och annan litteratur UB:s startsida är en bra startpunkt när du ska söka litteratur vare sig du letar efter böcker eller artiklar. Sökrutan är nästan det första du lägger märke till. Bakom

Läs mer

SKOLFS. beslutade den -- maj 2015.

SKOLFS. beslutade den -- maj 2015. SKOLFS Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:247) om ämnesplan för ämnet programmering i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den -- maj

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

Sökmotoroptimering. Hur gör jag min sida sökmotorvänlig?

Sökmotoroptimering. Hur gör jag min sida sökmotorvänlig? Sökmotoroptimering Hur gör jag min sida sökmotorvänlig? Hur gör jag min sida sökmotorvänlig?...2 Vad är Metataggar?...2 Metataggarnas betydelse...2 Metataggar i Jetshop...2 Title...2 Meta description...3

Läs mer

Söka, värdera, referera

Söka, värdera, referera KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Söka, värdera, referera Ika Jorum, jorum@kth.se Definiera Vad behöver jag veta? Kommunicera Citera och argumentera korrekt Hitta Var och hur kan jag hitta information?

Läs mer

Avtal/överenskommelse för leverans till K- samsök

Avtal/överenskommelse för leverans till K- samsök Avtal/överenskommelse Datum 2010-12-22 Dnr 130-2880-2008 Avdelning Informationsavdelningen Enhet Informationsutveckling/Ksamsök Författare Johan Carlström Avtal/överenskommelse för leverans till K- samsök

Läs mer

Hyperlänkar. I HTML skapar man en hyperlänk med taggen <a> </a>, som är en förkortning av ordet ankare, på (engelska anchor).

Hyperlänkar. I HTML skapar man en hyperlänk med taggen <a> </a>, som är en förkortning av ordet ankare, på (engelska anchor). Länkar, ankar och resurser En länk är en hänvisning från ett dokument till en resurs. En resurs kan nästan vara vad som helst. Det mesta på internet är resurser i någon form, som exempelvis HTLM-dokument,

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Föreläsning i webbdesign Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Klient Server Klient (Client kund) ED program för ad utnydja tjänster som begärs

Läs mer

Kontroll av internethandel 2014

Kontroll av internethandel 2014 Miljöförvaltningen Livsmedelskontrollen Rapport Sida 1 (6) 2014-02-25 1 Projektplan 1.1 Bakgrund Handel med livsmedel via internet har ökat markant de senaste åren. Det som säljs är ofta kosttillskott,

Läs mer

Sökmotoroptimering i e-line

Sökmotoroptimering i e-line ja Sökmotoroptimering i e-line Gör din e-handel sökbar på internet Version 2.0 - (090605) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40.

Läs mer

Det fasta innehållet finns på sidor och kan inte ändras av den som har rollen författare.

Det fasta innehållet finns på sidor och kan inte ändras av den som har rollen författare. Allmänt om hemsidan och Wordpress Brantevik.se är baserad på Wordpress (WP). Från Wickipedia: Wordpress, ofta versaliserat WordPress, är ett blogg- och innehållshanteringssystem. Det distribueras under

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer