Ansökan American Express Konto Gold Card

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan American Express Konto Gold Card"

Transkript

1 Ansökan American Express Konto Gold Card 521/JCP C08 X31299ME20 americanexpress.fi/se 1. Villkor för beviljan American Express ställer villkor för beviljandet av konto. Om du inte kan svara ja på följande punkter kommer din ansökan sannolikt ej att godkännas: Jag har fyllt 18 år Jag har en finsk personbeteckning Jag har regelbundna årsinkomster Jag har inga anmärkningar i mina kredituppgifter 2. Ansökan om kort Förnamn: Efternamn: Texta ditt namn så som du vill att det skall återges på kortet och i följande form: förnamn efternamn Personbeteckning: Adress: Postnummer: Ort: Telefon/hem: Telefon/tjänst: 5. Membership Rewards-premieprogram Högst 20 tecken inklusive mellanslag. Mobil: När du överlämnar din e-postadress ger du oss tillåtelse att sända dig information om våra egna och våra samarbets partners erbjudanden, förmåner, produkter och tjänster, som vi tror att du kan vara intresserad av. Du ger oss även tillåtelse att skicka service-meddelanden, vilket även inkluderar eventuella ändringar av kortvillkoren (se närmare information i avsnitt Hantering av information i villkoren). Om du inte vill ta emot e-post, fyll inte i punkten för e-postadress. Du kan när som helst ringa vår kundtjänst och be att ditt namn avlägsnas från vår e-postlista. E-post: Civilstånd: Gift Sambo Ogift Frånskild högst 30 tecken Annat Boendeform: Egen bostad Hyresbostad Annan Antal boendeår: I medlemsavgiften, som är 170 /år för Gold Card ingår ett medlemskap i American Express Membership Rewards-premieprogram. Med Gold Card förtjänar du 1 Membership Rewards-poäng för varje spenderad euro (1 = 1 poäng) samt 2 Membership Rewards-poäng för inköp i dagligvaruaffärer och på bensinstationer. Poäng registreras inte för kontantuttag, påminnelseavgifter, förseningsavgifter, dröjsmålsräntor och inköp av American Express-resecheckar eller -medlemsavgifter. 3. Anställningsinformation Inkomstkälla: Löntagare Företagare Pensionär Annan, vad: Företagets namn/eget företag: (Arbetsgivarens) bransch: Uppgift inom företaget: Anställningens längd/eget företag (i år/månader): å å m m Anställningsförhållande: Fast Prövotid Visstidsanställd t.o.m. Årsinkomst: EUR (Årsinkomsten bör överskrida ) Bankens namn: Om det nuvarande anställningsförhållandet har pågått i mindre än tre år: Föregående arbetsgivare: Den föregående anställningens längd/eget företag (i år/månader): 4. Ansökan om parallellkort Jag ansöker om ett parallellkort till följande familjemedlem (16 år el. över): Förnamn: Efternamn: Personbeteckning: å å m m Familjerelation: Texta namnet så som du vill att det skall återges på kortet och i följande form: förnamn efternamn OBS! Kom ihåg underskrift! Högst 20 tecken inklusive mellanslag. 6. Basic Card 899/WGU 7BP X31499UR29 Jag vill istället för ett Gold Card ansöka om ett Basic Card som endast är ett betalkort utan några förmåner och som ser annorlunda ut än Gold Card. Basic Card innehåller inga förmåner som t.ex. Membership Rewards-program, reseförsäkring eller Global Assist. Till Basic Card kan inte heller anslutas parallellkort. Basic Card har ingen medlemsavgift. 7. Villkor och underskrifter Vänligen läs och underteckna detta Genom undertecknande av ansökan bekräftar du att de uppgifter som lämnats är riktiga och fullständiga samt att du mottagit och accepterat villkoren (ORGSTC0211) för det Kort du ansökt om. Fakturering sker i euro. Kortet skall signeras på baksidan när det erhålles och de villkor som du har mottagit blir gällande genom sådan underskrift och/eller användande av Kort. American Express äger rätt att inhämta och behandla information från kreditupplysningsföretag, din arbetsgivare, bank eller annan av dig given referens i syfte att bedöma din kreditvärdighet och din ansökan, och vid godkänd ansökan kan dylik information inhämtas och behandlas i enlighet med Medlemsvillkoren eller enligt överenskommelse med dig. American Express förbehåller sig rätten att avslå ansökan i enlighet med de riktlinjer American Express tillämpar för bedömning. Notera särskilt information om hur American Express samlar in och använder information om dig i syfte att tillhandahålla Kortservice och andra produkter och tjänster. När samarbetspartner används för distribution eller försäljning av Kort så sker även ett utbyte av Medlemsinformation mellan American Express och samarbetspartnern i syfte att administrera samarbetet. Jag vill istället för ett Gold Card ansöka om ett konto med Basic Card om jag kryssat för rutan i punkten 6 i denna ansökan. Ifall snabblevernas begäres för det nya American Express Gold Card inom fem dagar från att denna ansökning emottagits debiterar vi 30 euro som expeditionsavgift. Snabbleverans är ej tillgänglig för American Express Basic Card. Parallellkortsökandens underskrift: Jag godkänner solidariskt ansvar med huvudkortinnehavaren beträffande alla debiteringar som hänför sig till parallellkortet. Inköp gjorda med parallellkortet ökar huvudkortinnehavarens Membership Rewards -poängsaldo. Till Basic Card kan inte anslutas parallellkort. Underskrift: Fyll i ansökan omsorgsfullt och skicka den till följande adress: American Express, Kod , Svarsförsändelse. Portot är färdigt betalt. Du kan också faxa ansökan till numret Observera att vi inte kan behandla ansökan som skickats utan underskrift. American Express Services Europe Limited, filial - sivuliike, AMERICAN EXPRESS, Finland. FO-nummer American Express Services Europe Limited, Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9AX, United Kingdom. Registrerad: England & Wales Reg. no American Express Services Europe Limited är auktoriserad av Financial Services Authority/United Kingdom i enlighet med Payment Services Regulations 2009 [ref. no ] för leverans av betaltjänster. Datum: ORGSTC /11

2 AMERICAN EXPRESS-BETALKORTSVILLKOR 02/11 1. INLEDNING Villkoren i detta avtal gäller American Express Kortinnehavare. Kortet kan beviljas fysiska personer som: har ett finskt personnummer; har en regelbunden årsinkomst; inte har en negativ kredithistoria; samt har fyllt 18 år. Detta avtal, den ansökan som Kortinnehavaren ifyllt, samt tabellen för American savgifter (gäller endast Premium-kort) utgör hela avtalet för Kontot och Kort (hädanefter Avtal) samt ersätter eventuella tidigare avtal för Kontot eller Kort som givits Kortinnehavaren. Kortinnehavarens användning av Kontot och Kortet regleras av villkoren i detta Avtal. Kortinnehavaren bör läsa detta Avtal noggrant. Kortinnehavaren kan be att få en extra kopia av detta Avtal utan kostnad när som helst under giltighetstiden för detta Avtal. Detta Avtal samt all kommunikation med American Express med avseende på detta Avtal ska vara på finska eller svenska, med undantag av viss service, vilken kan komma att tillhandahållas på engelska under vissa tider. Kortet ger tillgång till Kontot och till alla Kortförmåner som erbjuds i anknytning till Kortet. Kortet är emellertid separat från Kontot. Kortinnehavaren kan välja att ansöka om ett Premium-kort med vissa bestämda Kortförmåner. Det finns även ett Basic Card-kort utan Kortförmåner och Kortinnehavaren har möjligheten att välja enbart et. Se stycket "Kortförmåner och tilläggstjänster" i detta Avtal. Affärspartner avser alla juridiska personer som har ingått avtal med American Express om mottagandet av American Express betalkort för betalning av produkter och tjänster. American Express avser American Express Services Europe Limited, med filial i Finland; fullständiga uppgifter om företaget anges nedan i stycket 37 i detta Avtal; American Express-gruppen avser företag inom American Express-koncernen och de licensinnehavare som deltar i American Express-kortservice; avser ett Kort utan Kortförmåner; Debiteringar avser alla betalningstransaktioner som görs med ett Kort eller på annat sätt debiteras ett Konto och innefattar även Kontantuttag, köp, avgifter, provisioner, räntor, skatter och alla andra betalningar som Kortinnehavaren har förbundit sig att betala American Express eller på annat sätt är ansvarig för enligt detta Avtal; Kontantuttag avser alla uttag av kontanter med användning av ett Kort eller en PIN-kod eller uttag som Kortinnehavaren i annat fall godkänt; Konto avser det konto för uppskjuten betalning för American Express -betalkort som American Express beviljar för Kortinnehavaren enligt detta Avtal i syfte att möjliggöra för uppskjutna betalningar av produkter och tjänster med Kortet; Kort avser de American Express -betalkort som American Express beviljar för att ge innehavaren tillgång till Kontot, innefattande eventuella Parallellkort eller andra betalningsmedel som American Express erbjuder för att möjliggöra användningen av Kontot. Kortförmåner avser tilläggstjänster och förmåner som anknyter till ett Premium-kort, inklusive den relevanta Premiumkorttypen; Kortinnehavare avser en person som har beviljats ett Konto och ett Kort. Det innefattar även en Parallellkortinnehavare, om inte Kortinnehavaren som American Express beviljat ett Konto för omnämns specifikt ( Huvudkortinnehavaren ); Premium-kort avser ett Kort med vissa Kortförmåner. Genom att ansöka om ett Konto och ett Kort, eller på annat sätt ingå ett avtal med avseende på Konto och Kort, eller genom att underteckna eller använda Kortet eller på annat sätt debitera Kontot, samtycker Kortinnehavaren till villkoren i detta Avtal. Det är Huvudkortinnehavarens ansvar att se till att eventuella Parallellkortinnehavare känner till villkoren i detta Avtal. Se stycket "Parallellkortinnehavare" i detta Avtal för mer information. Detta Avtal innehåller en klausul om ansvarsbegränsning som begränsar American Express ansvar och skyldigheter. Se stycket "Ansvarsbegränsning" i detta Avtal för mer information. 2. ANVÄNDNING AV KONTO, KORT OCH KODER 2.1 En personlig kod ( PIN-kod ) kan anslutas till Kortet. PIN-koden kan, tillsammans med Kortet, användas för inköp hos en Affärspartner som accepterar American som betalningsmedel samt för Kontantuttag i enlighet med stycket Kontantuttag i detta Avtal. 2.2 Kortinnehavaren samtycker till en Debitering på Kontot: när en Kortinnehavare använder Kortet hos en Affärspartner som accepterar Kortet som betalningsmedel och Kortinnehavaren antingen använder sin PIN-kod i Affärspartners betalningsterminal eller undertecknar Affärspartners kvitto; när Kortinnehavaren lämnar ut sitt Kortnummer och anknutna Kort- eller Kontouppgifter till Affärspartnern i enlighet med Affärspartnerns instruktioner för behandlingen av Kortinnehavarens betalning vid ett köp online, per telefon eller via postorder, Återkommande Debiteringar eller betalning via annan utrustning där Kortet kan användas som betalningsmedel; när Kortinnehavaren använder sin PIN-kod i en bankautomat; när Kortinnehavaren ingår ett avtal med en Affärspartner och Kortinnehavaren samtycker till att Affärspartnern debiterar Kontot på belopp enligt avtalet; eller när Kortinnehavaren ger sitt muntliga samtycke eller bekräftar sitt samtycke till en Debitering i sin helhet eller delvis efter att Debiteringen gjorts. 2.3 American Express betalningsvillkor till Affärspartnern, för vilka ett separat avtal mellan American Express och Affärspartnern ingåtts, påverkar inte Kortinnehavarens möjligheter att använda Kontot för att göra Debiteringar eller Kortinnehavarens skyldighet att betala för godkända Debiteringar. 2.4 Kortinnehavaren kan inte återkalla Debiteringar efter att ha samtyckt till Debiteringar på Kontot. 2.5 För att förhindra att Kontot missbrukas ska Kortinnehavaren: signera Kortet omedelbart vid mottagandet: alltid ha Kortet i säkert förvar och behandla det likt pengar eller andra värdepapper; regelbundet kontrollera att Kortet fortfarande är i säkert förvar; inte låta någon annan använda Kortet; se till att Kortet återlämnas efter att det har använts för en Debitering; aldrig lämna ut information om Kortet, utom då det används i enlighet med detta Avtal; samt vid anfordran uppvisa giltigt identitetsbevis. 2.6 För att skydda PIN-koden, telefonkoder, webbkoder eller andra koder som används i samband med Kontot ( Koder ), ska Kortinnehavaren: lära sig Koden utantill; förstöra brev och meddelanden innehållande Koden som American Express skickat till Kortinnehavaren (om tillämpligt); inte skriva Koden på Kortet; inte nedteckna och förvara Koden med eller i närheten av Kortet eller Kortinformationen; inte avslöja Koden för någon eller ge någon annan tillgång till den på något annat vis; vid eget val av Kod undvika att välja en Kod som har något samband med Kortinnehavaren, till exempel det egna namnet, födelsedatum eller telefonnummer; samt iaktta försiktighet så att utomstående inte kan se Koden när den slås in i en bankautomat eller någon annan elektronisk utrustning. 3. TILLÅTEN ANVÄNDNING 3.1 Om inte annat framgår ur detta Avtal kan Kortinnehavaren använda Kontot som betalningsmedel för produkter och tjänster hos Affärspartners som godkänner Kortet som betalningsmedel. 3.2 Om American Express, i enlighet med stycket "Kontantuttag" i detta Avtal har överenskommit med Kortinnehavaren om att tillåta Kontantuttag kan Kortinnehavaren även använda Kontot för att göra Kontantuttag. 3.3 Med Affärspartnerns samtycke eller i enlighet med vid var tid gällande konsumentlagstiftning kan Kortinnehavaren återlämna köpta produkter och tjänster som debiterats på Kontot till Affärspartnern och få en kredit på Kontot. 3.4 Om Kortinnehavaren använder Kortet för att köpa en försäkringspremie kommer Kontot att debiteras den aktuella summan. American Express ansvarar inte för att betalning av försäkringspremien sker vid rätt tidpunkt. Försäkringsavtalet ingås mellan Kortinnehavaren och försäkringsbolaget och i enlighet med försäkringsbolagets instruktioner, ska Kortinnehavaren informera försäkringsbolaget om Kortinnehavaren önskar säga upp försäkringsavtalet eller inte vill förnya avtalet. Om detta Avtal upphör ansvarar Kortinnehavaren alltid för att om möjligt överenskomma om ett alternativt betalningssätt med försäkringsbolaget. 4. FÖRBJUDEN ANVÄNDNING 4.1 Kortinnehavaren får inte: ge någon annan tillgång till Kort eller Kontonumret eller tillåta att någon annan använder Kontot eller Kortet för Debiteringar, identifiering, eller i något annat syfte förutom i de fall när Kortinnehavaren samtycker till Debiteringar enligt stycket "Användning av Konto, Kort och Koder" i detta Avtal; återlämna produkter eller tjänster som betalats genom användning av Kontot och erhålla kontanter som återbetalning; använda Kontot eller Kortet för att köpa något i syfte att sälja det vidare; använda Kortet för att göra Kontantuttag hos en Affärspartner genom att ange att Debiteringen gäller ett köp; tillåta en kreditering av Kontot i annat fall än om det gäller en återbetalning för tidigare köpta produkter eller tjänster som har debiterats från Kontot eller om så har avtalats mellan American Express och Kortinnehavaren; använda Kontot eller Kortet om Kortinnehavaren är insolvent, har ansökt om skuldsanering, försatts i konkurs eller om Kortinnehavaren är föremål för någon annan typ av skuldindrivningsåtgärd. Termen insolvent avser även situationer då Kortinnehavaren inte rimligen kunnat räkna med att kunna betala skulden som angivits på nästa Kontoutdrag. Kontot eller Kortet får heller inte användas om Kortinnehavaren förordnats en intressebevakare, eller om Kortinnehavaren av andra skäl inte längre har rätt att förvalta sin egendom; använda Kortet om det återfinns efter att ha anmälts som förlorat eller stulet; överföra pengar från ett annat American Express-konto eller lyfta kontanter med Kortet för att betala skulden på Kontot; använda Kortet eller Kontot om det har spärrats eller avslutats, eller använda Kortet efter den sista giltighetsdagen som anges på framsidan av Kortet; använda Kontot eller Kortet för olagliga syften, vilket innefattar köp av produkter eller tjänster som är förbjudna i finsk lag eller i lagstiftningen i ett annat land där Kortet används eller där tjänsterna eller produkterna står till buds; eller använda Kontot eller Kortet för inköp hos en Affärspartner, om Kortinnehavaren eller tredje part med nära anknytning till Kortinnehavaren har ett ägarintresse, utom i det fall då ägarintresset grundar sig på aktier eller liknande värdepapper som är föremål för offentlig handel på en reglerad aktie- eller värdepappersbörs. 4.2 Kortinnehavaren ansvarar för att all användning av Kontot och därtill anknutna Kort sker i enlighet med detta Avtal. Det inbegriper även Huvudkortinnehavarens ansvar för Parallellkortinnehavares användning av Parallellkort. Kortinnehavarens ansvar täcker även situationer där American Express inte har förhindrat förbjuden användning. 5. KONTOUTDRAG 5.1 American Express skickar eller gör Kontoutdrag tillgängliga för Kortinnehavaren med jämna mellanrum och minst en gång i månaden om det förekommit någon aktivitet på Kontot. Varje Kontoutdrag innehåller viktig information om Kontot såsom den utestående skulden på Kontot på den sista dagen under Kontoutdragsperioden, summan som ska betalas, förfallodag och tillämpliga avgifter. Kontoutdraget innehåller även Debiteringar som gjorts av Kortinnehavaren. 5.2 Kortinnehavaren ska omedelbart vid mottagandet av varje Kontoutdrag kontrollera att informationen stämmer och så snart som möjligt kontakta American Express om Kortinnehavaren behöver mer information om en viss Debitering på ett Kontoutdrag. Om Kortinnehavaren har frågor eller bekymmer gällande Kontoutdraget eller någon Debitering på Kontoutdraget ska Kortinnehavaren göra American Express uppmärksam på detta så snart som möjligt och senast inom tretton (13) månader från Debiteringen på Kontot. Om American Express begär det ska Kortinnehavaren omedelbart inlämna en skriftlig bekräftelse på sin förfrågan eller sitt bekymmer till American Express samt all annan relevant information avseende detta som American Express kan behöva. Detta stycke begränsar emellertid inte Kortinnehavarens rättigheter enligt tvingande konsumentskyddslagstiftning. 5.3 Om American Express erbjuder Kontoutdrag online kan American Express välja att upphöra med utskicken av Kontoutdrag i pappersform. Alla eventuella särskilda villkor för Kontoutdrag online som American Express tillhandahåller Kortinnehavaren är tillämpliga på och utgör en del av detta Avtal. 5.4 American Express kan skicka Meddelanden tillsammans med Kontoutdraget till Kortinnehavaren i enlighet med stycket "Meddelanden" i detta Avtal. 6. AVGIFTER De avgifter som gäller för Kontot återfinns nedan. AVGIFTSTYPER KORTET TILLÄMPLIG AVGIFT Kortinnehavarens medlemsavgift 0 Kontot kommer att debiteras en medlemsavgift i enlighet med den Korttyp som beviljats Kortinnehavaren. För et debiteras inte någon valt och beviljats av American Express. medlemsavgift. Premium-kort Avgiftsbeloppet för Kort-innehavarens valda Kortinnehavarens medlemsavgift debiteras (t.ex. Green, Gold, Premium-kort redovisas i tabellen för American savgifter som bifogas årligen i samband med första Kontoutdraget Platinum) och därefter årligen (alltid i början av varje ny tolvmånadersperiod beräknat från datumet för Kontots beviljande). detta Avtal, eller på annat sätt enligt överenskommelse mellan Kortinnehavaren och American Express. Parallellkortinnehavarens medlemsavgift Med undantag av de Parallellkort som erbjuds utan extra kostnad som en del av Kortförmånerna, debiteras Kontot Parallellkortinnehavarens medlemsavgift för varje enskilt Parallellkort som American Express beviljar på Kortinnehavarens begäran. Parallellkortinnehavarens medlemsavgift debiteras i samband med första Kontoutdraget efter beviljandet av Parallellkortet och därefter årligen (alltid i början av varje ny tolvmånadersperiod beräknat från datumet för Parallellkortets beviljande). Avgifter vid försenad betalning Vid försenade betalningar gäller följande: Vid betalning efter den förfallodag som anges på Kontoutdraget, har American Express rätt att debitera en dröjsmålsränta enligt räntelagen ( /633, jämte ändringar), dvs. Europeiska centralbankens referensränta med tillägg på sju (7) procentenheter. Betalningen anses erlagd samma dag som en bank eller ett finansinstitut godkänt ett vederbörligt betalningsuppdrag från Kortinnehavaren. Indrivningsavgifter för kravbrev, betalningspåminnelser och upprättandet av en betalningsplan debiteras i enlighet med lagen om indrivning av fordringar ( /513, jämte ändringar). Utöver detta, debiteras för kostnader som vållas American Express, såsom kostnader i samband med anlitandet av indrivningsbyråer eller jurister, egna indrivningsåtgärder och rättegångskostnader samt för handräckning med mera. Återbetalningsavgift Med Kortinnehavarens medgivande kan American Express debitera Kortinnehavarens bankkonto direkt för en utestående skuld (direktdebitering). Kortinnehavaren ska se till att det finns tillräckliga medel tillgängliga på bankkontot senast dagen före den bankdag som föregår förfallodagen som meddelats på Kontoutdraget. Om Kortinnehavaren betalar American Express genom direktdebitering och ett tillräckligt belopp inte kan lyftas från Kortinnehavarens konto, kan American Express debitera en återbetalningsavgift såväl som eventuella avgifter vid försenad betalning som American Express är berättigad till. Avgift för kopior av Kontoutdrag Om Kortinnehavaren begär en kopia av Kontoutdraget tillkommer en avgift för varje kopia. Detta gäller också papperskopior av ett Kontoutdrag om Kortinnehavaren har valt online Kontoutdrag och ber en papperskopia av Kontoutdraget. Avgift för Kontantuttag Om American Express har separat avtalat med Kortinnehavaren om att tillåta Kontantuttag och Kortinnehavaren uttar kontanter med Kortet kommer en avgift att debiteras. Leverantören av en bankautomattjänst som Kortinnehavaren använder kan också ta ut en avgift för Kontantuttag. Ett omräkningstillägg på 2,2 % debiteras för Kontantuttag i en annan valuta än euro såsom benämnts nedan. Omräkningstillägg Omräkningstillägget tillämpas om Kortinnehavaren väljer att göra en Debitering (inklusive Kontantuttag) i en annan valuta än euro. Se stycket "Debiteringar i utländska valutor" i detta Avtal för ytterligare information. Membership Rewards-medlemsavgift (om tillämpligt) Om Kortförmånerna för ett Premium-kort inte redan inkluderar ett medlemskap i Membership Rewards-programmet och Kortinnehavaren väljer att ansluta sig till ifrågavarande program, kommer Kontot att debiteras en Membership Rewardsmedlemsavgift i förskott vid anslutningen och därefter en gång per år. För ytterligare information om programmet, se separata Membership Rewards-villkor. i Premium-kort (t.ex. Green, Gold, Platinum) Premium-kort oavsett Korttyp Inte tillämpligt (inga Parallellkort erbjuds) valt och beviljats av American Express. Avgiftsbeloppet för Parallellkort för Kortinnehavarens valda Premium-kort redovisas i tabellen för American savgifter som bifogas detta Avtal, eller på annat sätt enligt överenskommelse mellan Kortinnehavaren och American Express. 5,00 3,50 4 % av kontanta beloppet som uttagits, dock minst 4,25 Referensomräkningskursen plus 2,2 % valt och beviljats av American Express.

3 7. RÄTT ATT ÄNDRA AVGIFTER American Express har rätt att ändra i Avtalet angivna avgifter, införa nya avgifter samt ändra omständigheterna för hur avgifterna debiteras. American Express kommer att meddela Kortinnehavaren eventuella ändringar i enlighet med stycket "Ändring av Avtalet" i detta Avtal. 8. BETALNINGSSKYLDIGHET 8.1 Huvudkortinnehavaren är skyldig att betala American Express alla Debiteringar på Kontot senast på förfallodagen som angivits på Kontoutdraget, vilket innefattar: Debiteringar på samtliga Kort som Kortinnehavaren har beviljats även om inget Kort uppvisats eller något kvitto undertecknats (t.ex. vid köp online, per telefon eller via postorder) och även efter att Korten och detta Avtal avslutats. Huvudkortinnehavaren ska särskilt uppmärksamma att hon eller han även är betalningsskyldig för alla betalningar för Parallellkort som anknutits till Kontot; Tredje parts Debitering om Kortinnehavaren gett sitt tillstånd för tredje part att debitera Kontot; Debiteringar som Kortinnehavaren gjort eller tillåtit i strid med detta Avtal eller i bedrägligt syfte; samt Obehöriga Debiteringar som relaterar till fall då ett förlorat eller stulet Kort eller Kod har använts av en obehörig person under de omständigheter och inom de begränsningar som angivs i stycket "Förlorat eller stulet Kort, felaktigt utförda transaktioner, missbruk av Kontot" i detta Avtal. 8.2 Parallellkortinnehavare ansvarar solidariskt med Huvudkortinnehavaren om betalning till American Express för samtliga Parallellkortinnehavarens Debiteringar på Kontot senast på förfallodagen som angivits på Kontoutdraget. 9. AUKTORISATION AV DEBITERINGAR 9.1 American Express kan begära att Debiteringar auktoriseras av American Express innan de accepteras av en Affärspartner. 9.2 Varje Debitering godkänns baserat på Kortinnehavarens tidigare konsumtionsnivå och betalningshistorik vad avser betalning till American Express-gruppens företag, samt annan för American Express tillgänglig kreditinformation såsom betalningsanmärkningar, inkomstuppgifter eller uppgifter om förmögenhet. 9.3 American Express kan efter eget gottfinnande bestämma att och informera Kortinnehavaren om att en tillfällig begränsning gäller för användningen av Kontot, varvid skulden på Kontot aldrig får överstiga ett visst belopp. Kortinnehavaren ska hantera Kontot på ett sådant sätt att Debiteringarna aldrig överstiger denna begränsning. 9.4 Även om Kontot eller Kortet inte spärrats eller avslutats, kan American Express neka att auktorisera en Debitering, till exempel på grund av tekniska problem, bedrägeri, eller risk för Kortinnehavarens oförmåga att betala skulden på Kontot i sin helhet på förfallodagen som angivits på Kontoutdraget och/eller av andra relaterade anledningar. Om möjligt, kan American Express på begäran informera Kortinnehavaren om anledningen till att bekräftelsen nekats. Kortinnehavaren kan kontakta American Express Kundservice. 10. AMERICAN EXPRESS KORT Även om en Kortinnehavare använder Kontot med Kort, är samtliga Kort American Express egendom. En Kortinnehavare kan bes lämna tillbaka ett Kort till American Express, eller bes lämna det till någon annan, t.ex. en Affärspartner, för American Express räkning. American Express har också rätt att informera en Affärspartner om att Kortinnehavarens Kort inte längre är giltigt. 11. BETALNINGAR 11.1 Kortinnehavaren kan när som helst betala helt eller delvis den utestående skulden utan att först underrätta American Express och utan extra kostnader för återbetalning i förtid enligt de metoder som anges i stycket 11.3 nedan Skulden på Kontot ska betalas till American Express vid begäran, eller månatligen senast på den förfallodag som angivits på Kontoutdraget. Kontoutdraget skickas till Kortinnehavaren minst en gång per månad om det förekommit någon aktivitet på Kontot. Kortmedlemmen anses ha mottagit varje Kontoutdrag på den sjunde (7) dagen efter att American Express skickat Kontoutdraget ifall Kontoutdraget inte mottagits innan dess Betalningarna kan göras enligt någon av de metoder som angivits i detta stycket och i enlighet med eventuella tilläggsinstruktioner eller krav med avseende på Kortinnehavarens betalningar som angivits i Kontoutdraget eller enligt annan överenskommelse Genom direktdebitering från Kortinnehavarens bankkonto i enlighet med tillämpliga specialvillkor. Tillräckliga medel ska finnas tillgängliga på bankkontot innan betalningsdagen för att en direktdebitering ska vara möjlig att genomföra. Om tillräckliga medel inte finns på kontot kan en återbetalningsavgift samt eventuella avgifter för försenade betalningar komma att debiteras i enlighet med stycket "Avgifter" i detta Avtal Betalningen ska göras till det konto som specificeras på Kontoutdraget och det referensnummer som anges på Kontoutdraget ska också anges vid betalningen. Referensnumret består av kortnumret samt ett kontrollnummer. Betalningen kan erläggas via en internetbankstjänst, på ett bankkontor eller hos en annan betalningsförmedlare som erbjuder denna service Kortinnehavaren ska betala American Express hela beloppet i euro senast på förfallodagen som angivits på Kontoutdraget Betalningen kommer inte att synas på Kontot förrän betalningen mottagits och Kontot således balanserats. Betalningen ska anses ha genomförts på det datum som en bank eller ett finansinstitut godkänt Kortinnehavarens vederbörliga betalningsinstruktion American Express är inte ansvarig för försenade betalningar eller betalningar som inte genomförts. Kortinnehavaren är betalningsskyldig för alla avgifter för försenade betalningar i enlighet med stycket "Avgifter" i detta Avtal. 12. AVRÄKNING AV BETALNINGAR Kortinnehavarens betalningar kommer i första hand att avräknas mot Debiteringar som avser köp av produkter och tjänster och därefter mot tillämpliga avgifter i enlighet med stycket "Avgifter" i detta Avtal. Övriga betalningar kommer att avräknas mot Debiteringar som ännu inte redovisats på Kortinnehavarens Kontoutdrag. 13. DEBITERINGAR I UTLÄNDSK VALUTA 13.1 Kortet kan användas utanför Finlands gränser i enlighet med tillämplig lag. Om Kortinnehavaren gör en Debitering i någon annan valuta än euro kommer Debiteringen att omräknas till euro. Omräkningen sker på det datum som Debiteringen behandlas av American Express, vilket inte nödvändigtvis är samma datum som Kortinnehavaren gjorde Debiteringen, då detta beror på när Affärspartnern sänt Debiteringen till American Express. Om Debiteringen inte gjorts i US-dollar görs omräkningen genom att först omräkna Debiteringen till US-dollar och sedan från US-dollar till euro. Om Debiteringen gjorts i US-dollar omräknas den direkt till euro Om inte annat föreskrivs i lag görs omräkningen enligt den omräkningskurs som American Express tillämpar vid tidpunkten för omräkningen. Den av American Express använda omräkningskursen baseras på de kurser som tillämpas på transaktioner mellan banker affärsdagen före ( Referensomräkningskurs ). Till beloppet tillkommer ett omräkningstillägg enligt en procentsats som framgår i stycket Avgifter i detta Avtal. Belopp som omräknas av tredje part innan de sänds till American Express kommer att faktureras enligt de omräkningskurser som denna tredje part utnyttjar Referensomräkningskursen fastställs dagligen och tillämpas omedelbart utan särskilt meddelande till Kortinnehavaren. Den Referensomräkningskurs som tillämpas på debiteringen av Kontot är inte nödvändigtvis samma Referensomräkningskurs som gällde den dagen då Kortinnehavaren godkände Debiteringen eftersom den tillämpliga Referensomräkningskursen fastställs enligt det datum då Affärspartnern sänder Debiteringen, vilket inte nödvändigtvis är den dag då Kortinnehavaren godkände Debiteringen. Valutakursförändringar kan vara betydliga. Referensomräkningskursen kan fås genom att kontakta American Express Kundservice. 14. PARALLELLKORTINNEHAVARE 14.1 På Kortinnehavarens begäran kan American Express bevilja ett Parallellkort för Kontot till en annan person ( Parallellkortinnehavare ). American Express kan välja att begränsa det antal Parallellkort som kan anslutas till ett visst Konto American Express tillhandahåller inte Parallellkortinnehavare med Kontoutdrag, Meddelanden eller annan kommunikation utan särskild orsak Se stycket Betalningsskyldighet i detta Avtal vad gäller Parallellkortinnehavarens ansvar för Debiteringar som en Parallellkortinnehavare har gjort Huvudkortinnehavaren ansvarar för att varje Parallellkortinnehavare följer detta Avtal och iakttar alla Meddelanden som American Express skickat till Kortinnehavaren. 15. KONTANTUTTAG 15.1 Kortinnehavare med ett Premium-kort kan ansöka om rätt att använda Express Cash-tjänsten, varigenom Kortinnehavaren kan lyfta kontanter från bankautomater eller hos vissa Affärspartners. Parallellkortinnehavare har rätt att använda Express Cashtjänsten, enbart om Huvudkortinnehavaren har gett sitt skriftliga samtycke för detta och med American Express godkännande American Express kan avslå en ansökan om användning av Express Cash-tjänsten på grundval av att Kortinnehavaren inte varit kund hos American Express under en tillräckligt lång tidsperiod, eller på grund av Kortinnehavarens betalningshistorik eller köpbeteende, eller tillgänglig kreditinformation om Kortinnehavaren, såsom uppgifter om inkomst, tillgångar, betalningskrav eller andra liknande uppgifter Kontot kommer att debiteras en avgift för Kontantuttag i enlighet med stycket "Betalningar" i detta Avtal Enligt eventuella begränsningar som följer av gällande lagar och andra bestämmelser gäller av American Express fastställda uttagsbegränsningar för Kontantuttag. Begränsningarna kan avse belopp för enskilda transaktioner, belopp per dag, per Kontoutdragsperiod eller avse andra begränsningar av Kortinnehavarens möjlighet till Kontantuttag med Kortet. Medverkande finansinstitut och leverantörer av bankomattjänster kan också påföra sina egna beloppsgränser och begränsningar för antalet kontantuttag, belopp för varje kontantuttag samt till tillgängliga bankautomattjänster. Information om eventuella uttagsbegränsningar kan fås från American Express Kundservice Eftersom Express Cash-tjänsten huvudsakligen tillhandahålls av tredje part (operatörer av bankautomater) kan den sägas upp eller förändras omedelbart, utan att Kortinnehavaren underrättas Express Cash-tjänsten kan spärras omedelbart av skäl hänförliga till tjänstens säkerhet, vid misstanke om obehörig (inte godkänd) eller bedräglig användning av Kontot eller Kortet, eller vid väsentligt ökad risk att Kortinnehavaren inte kan fullgöra sina betalningsskyldigheter gentemot American Express. En väsentligt ökad risk kan anses föreligga om Kortinnehavarens beteendemönster vid användning av tjänsten generellt kan anses innebära en väsentligt ökad risk, eller på grund av vad som är känt om Kortinnehavarens ekonomiska situation eller annan liknande situation Kortinnehavaren kan när som helst avsluta användningsrätten till Express Cash-tjänsten genom att skriftligen meddela American Express om detta. Huvudkortinnehavaren kan säga upp Parallellkortinnehavarens användningsrätt till Express Cash-tjänsten på samma sätt Kortinnehavarens rätt att använda Express Cash-tjänsten upphör om: detta Avtal sägs upp eller upphävs eller om Kontot eller Kortet spärras av någon anledning; eller om Kortinnehavaren annullerar Kortet och ansöker om ett Upphörandet av Kortinnehavarens användningsrätt till Express Cash-tjänsten påverkar inte Kortinnehavarens ansvar för Debiteringar hänförliga till betalningstransaktioner som är obetalda vid tidpunkten för upphörandet. 16. ÅTERKOMMANDE DEBITERINGAR 16.1 En Kortinnehavare kan auktorisera en Affärspartner att debitera Kontot för produkter och tjänster vid en regelbundet återkommande tidpunkt som avtalats mellan Kortinnehavaren och Affärspartnern ( Återkommande Debiteringar ) Kortinnehavaren ansvar för att tillhandahålla information om Ersättningskort eller överenskomma om alternativa betalningssätt med Affärspartnern, för att undvika störningar med Återkommande Debiteringarna eller störningar i leverans av Affärspartnerns produkter eller tjänster gällande ett Ersättningskort eller ett annullerat Kort, eller i det fall att detta Avtal sagts upp eller upphävts i enlighet med stycket "Ändring av Avtalet" eller stycket "Giltighetstid, uppsägning eller upphörande av detta Avtal" i detta Avtal Kortinnehavaren ansvarar för alla Återkommande Debiteringar som kan komma att debiteras Kontot efter att ett Kort ersatts eller avslutats. Återkommande Debiteringar kan komma att dras från Kontot automatiskt utan att Kortinnehavaren underrättas, efter att ett Ersättningskort beviljats American Express tillhandahåller inte information om Ersättningskort (såsom Kortets nummer eller giltighetsdatum) till Affärspartnern För att stoppa debiteringen av Återkommande Debiteringar ska Kortinnehavaren skriftligen eller på annat sätt som godkänts av Affärspartnern underrätta Affärspartnern om detta i god tid före följande Återkommande Debitering debiteras Kontot. Uppsägningen av detta Avtal i enlighet med stycket "Giltighetstid, uppsägning eller upphörande av detta Avtal" innebär inte att en tjänst som betalas som Återkommande Debiteringar upphör automatiskt. 17. ERSÄTTNINGSKORT 17.1 American Express skickar ett ersättningskort ( Ersättningskort ) till Kortinnehavaren innan nuvarande Kortets giltighetstid upphör. Detta förutsätter att Kortinnehavaren har följt detta Avtal. Ett Kort vars giltighetstid har upphört ska klippas itu och returneras till American Express. Detta Avtal jämte ändringar därtill eller ett ersättande avtal tillämpas även på alla Ersättningskort som American Express beviljar Ett Ersättningskort kan beviljas till en Kortinnehavare om Kortinnehavarens Kort har förlorats, stulits, skadats, annullerats, förnyats eller ersatts med en annan Korttyp. Kort kan även annulleras eller vidare Debiteringar nekas ifall ett Ersättningskort inte beviljas. 18. BEHANDLING AV INFORMATION Insamlad information 18.1 Information som American Express samlar in om Kortinnehavaren baserar sig på: information som erhålls i ansökan om Kontot och Kort; information som erhålls av kreditupplysningsbyråer eller andra externa källor; information som erhålls om Debiteringar som gjorts med användning av Kortet hos Affärspartners eller genom leverantörer av bankautomattjänster; samt information som American Express samlat från Kortinnehavaren för att administrera Kontot. Utlämnad information 18.2 American Express lämnar i den utsträckning som det är nödvändigt ut information om Kortinnehavaren, ansökan om Kontot och Kort, Kontot och Debiteringar på Kontot (som kan inkludera närmare uppgifter om köpta produkter och/ eller tjänster) till: företag inom American Express-gruppen, samt till andra globala företag som utfärdar American eller behandlar Debiteringarna på uppdrag av Affärspartners; företag som distribuerar Kortet; andra parter vars namn eller logo finns på det Kort som beviljats till Kortinnehavaren; parter som Kortinnehavaren godkänt; American Express dataprocessorer och andra leverantörer; Affärspartners som accepterar Kortet som betalning för produkter och/eller tjänster som Kortinnehavaren köper; samt kreditinformationsregister enligt vad som angivs i stycket Särskilda förfallogrunder för skulden i detta Avtal American Express kan även erhålla information om Kortinnehavaren från de parter som nämns i stycket 18.2 ovan. Användning av informationen 18.4 American Express kan använda information om Kortinnehavaren för följande ändamål: hantering och administrering av Kontot; behandling och fakturering av Debiteringar på Kontot; behandling av förmåns- och försäkringsprogram som Kortinnehavaren är ansluten till; samt hantering av sådana betalningar från American Express till de parter som nämns i stycket 18.2 ovan och som är en konsekvens av att Kortet beviljats till Kortinnehavaren och/eller Kortinnehavarens användning av Kortet American Express har rätt att använda information om Kortinnehavaren, Kontot eller Debiteringar som gjorts med Kortet för att förbereda rapporter till tredje part med avseende på användningen av Kontot. Rapporterna innehåller enbart anonym data och American Express lämnar inte ut information som kan identifiera Kortinnehavaren. Tredje parts samtycke 18.6 När Kortinnehavaren köper produkter och/eller tjänster på tredje parts vägnar bekräftar Kortinnehavaren att hon eller han erhållit tredje parts samtycke till att lämna ut uppgifter om tredje part till American Express och andra parter som omnämns i stycket 18.2 ovan för detta syfte. Enkäter och marknadsundersökning 18.7 American Express, företag inom American Express-gruppen, andra företag som beviljar eller distribuerar Kort, dataprocessorer och andra företag som American Express särskilt valt ut, kan i den utsträckning finsk dataskyddslagstiftning tillåter: behandla och använda information som samlats om Kortinnehavaren och Kortinnehavarens användning av Kontot för att upprätta listor på produkter och tjänster som kan vara av intresse för Kortinnehavaren; samt kommunicera med Kortinnehavaren (per telefon eller post) för att informera om liknande produkter och tjänster som Kortinnehavaren kan vara intresserad av, utom i det fall Kortinnehavaren har förbjudit sådan kommunikation. American Express och andra parter som omnämns i detta stycke, kan skicka elektronisk direktmarknadsföringsmaterial till Kontoinnehavaren enbart om Kortinnehavaren uttryckligen samtyckt till detta eller i den utsträckning som finsk lag tillåter Närhelst Kortinnehavaren inte längre önskar motta marknadsföring, måste Kortinnehavaren meddela American Express om detta skriftligen till den adress som anges nedan i del Fråga eller reklamation i detta stycke. Kortinnehavarens möjlighet att avsluta mottagandet av marknadsföring utan bekostnad gäller även direktmarknadsföring via e-post, text-, ljud eller bildmeddelanden från American Express eller andra parter, som omnämns i stycket 18.7 ovan Den information som används för att upprätta de listor som omnämns i stycket ovan, kan samlas från följande källor: ansökan om Kontot och Kort och ansökningsprocessen; informationen om var Kortinnehavaren använder sitt Kort och vilka Debiteringar som gjorts på Kortet; samt enkäter och marknadsundersökningar (vilket kan innebära att Kortinnehavaren kontaktas via post, e-post, telefon, sms, eller internet) samt externa informationskällor, såsom Affärspartners eller marknadsföringsföretag, i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag American Express kan göra andra erbjudanden till Kortinnehavaren (via post, e-post, telefon, sms, eller internet) om produkter och tjänster som Kortinnehavaren kan vara intresserad av. Om Kortinnehavaren inte önskar motta sådan information måste Kortinnehavaren meddela American Express skriftligt om detta på den adress som anges nedan i del Fråga eller reklamation i detta stycke. Kreditupplysningsbyråer och förebyggande av bedrägeri Enligt tillämplig lag har American Express rätt att utbyta information om beviljade krediter, oförmåga att göra betalningar och missbruk av krediter med kreditupplysningsbyråer och andra företag inom den finansiella sektorn med vilka ett utbyte av ovannämnda uppgifter är tillåtet. Informationen i fråga kan användas av andra företag vid deras bedömning av ansökningar om finansiella produkter eller tjänster, i syfte att förhindra bedrägerier och för indrivningsrelaterade åtgärder American Express kan kontrollera Kortinnehavarens kredituppgifter om Kortinnehavaren är skyldig American Express eller Kortinnehavaren på annat sätt inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt detta Avtal. Kredituppgifter kan kontrolleras om Kortinnehavarens användning av Kontot, med utgångspunkt från vad American Express vet om Kortinnehavarens finansiella situation, skiljer sig från vad som är normalt, eller American Express på annat sätt får uppgifter som gör det befogat för American Express att följa Kortinnehavarens finansiella situation. American Express kan även kontrollera Kortinnehavarens kredituppgifter enligt tillämplig lag och/eller andra bestämmelser i syfte att göra en bedömning av finansiella risker inom American Express-gruppen. Om indrivningsåtgärder blir nödvändiga relaterade till Kontot kan Kortinnehavarens uppgifter även komma att delas med indrivningsbyråer och jurister vid indrivningen av en skuld American Express har rätt att analysera Kortinnehavarens uppgifter och även använda information från tillgängliga offentliga källor för att administrera Kontot och auktorisera Debiteringar, samt för att förhindra bedrägeri eller andra olagliga handlingar Utöver den hantering av information som beskrivs i detta stycke kan American Express även behandla information i syfte att uppfylla tillämplig lag, eller krav från behöriga myndigheter, såsom till exempel lagar för att förhindra penningtvätt. Telefon- eller elektronisk kommunikation Om Kortinnehavaren kontaktar American Express elektroniskt, kan American Express komma att i nödvändig omfattning, registrera en elektronisk identifierare, t.ex. telefonnummer eller IP-adresser, som tillhandahållits i samband med kommunikationen American Express kan komma att övervaka och/eller spela in Kortinnehavarens telefonsamtal till American Express, eller vice versa, för att garantera konsekvent servicenivå (inklusive personalutbildning), samt funktion av Konton, och där lämpligt, för att hjälpa vid lösning av ett tvistemål. Övervakning och inspelning utförs antingen av American Express eller andra organisationer med gott anseende som utvalts av American Express. Om en behandling av identifierbara personuppgifter inte är nödvändigt i det fall som beskrivs i detta stycke görs personuppgifterna anonyma. Överföring av Kortinnehavarens uppgifter ut ur Finland och EU American Express kan vidta alla åtgärder som beskrivs i detta stycke såväl inom som utanför Finlands och EU:s gränser Information om Kortinnehavaren kan komma att: behandlas i USA; och/eller utlämnas eller användas i andra länder utanför EU när Kortinnehavaren reser eller gör inköp utomlands (via postorder, e-post, telefon eller via internet), eller i syfte att administrera Kontot, I dessa fall kommer American Express att vidta tillämpliga åtgärder som krävs enligt finsk lagstiftning för att säkerställa motsvarande datasekretess i USA och andra länder utanför den Europeiska unionen (där dataskyddslagstiftning inte nödvändigtvis är lika omfattande som inom Europeiska unionen) såsom inom Europeiska unionen för Kortinnehavaren. Säkerhet American Express använder sig av avancerad teknik och dess personal noggrant definierade metoder som bidrar till att Kortinnehavarens uppgifter behandlas snabbt, exakt, fullständigt och säkert. För att garantera effektivitet och säkerhet på systemen, praxis och rutiner är det nödvändigt att då och då behandla Kortinnehavarens uppgifter i testsyfte. Sparad informationen American Express sparar information om Kortinnehavaren för de ändamål som angivs i detta stycke så länge som det är lämpligt för att uppfylla American Express rättsliga åtaganden i enlighet med tillämplig lag. Tillgång till Kortinnehavarens information Kortinnehavaren har rätt att begära en kopia av den information som American Express har om Kortinnehavaren. Om Kortinnehavaren vill ha en kopia av samtlig information om Kortinnehavaren ska Kortinnehavaren meddela saken skriftligt till American Express på den adress som anges nedan i del Fråga eller reklamation i detta stycke. En kopia per år är kostnadsfri. En avgift kan debiteras för ytterligare begäran, i den utsträckning lagen tillåter. Korrigering av felaktig information Om Kortinnehavaren misstänker att den informationen som American Express har om Kortinnehavaren är felaktig eller ofullständig kan Kortinnehavaren be American Express korrigera eller radera informationen från sina arkiv. Kortinnehavaren bör skicka begäran skriftligen till American Express till den adress som anges i del Fråga eller reklamation i detta stycke. All information som visar sig vara felaktig eller ofullständig korrigeras utan dröjsmål. Fråga eller reklamation Om Kortinnehavaren har frågor eller vill framställa en reklamation som avser de uppgifter som American Express har om Kortinnehavaren ska Kortinnehavaren skriva till American Express dataregisteransvariga på adressen American Express, AMERICAN EXPRESS, Finland. 19. KORTFÖRMÅNER OCH TILLÄGGSTJÄNSTER 19.1 Om Kortinnehavaren ansöker om ett Premium-kort och beviljas ett sådant kan American Express erbjuda Kortinnehavaren Kortförmåner. Sådana Kortförmåner kan exempelvis inkludera försäkringsförmåner, reserelaterade tjänster, hjälpservice, Membership Rewards-programmet, Parallellkort och erbjudanden från Affärspartners. För American Express erbjudande av Kortförmåner gäller separata villkor eller sammanfattningar om Kortförmåner. et omfattar inte Kortförmåner Kortinnehavaren kan när som helst skriftligen meddela American Express att Kortinnehavaren vill avstå Kortinnehavarens Kortförmåner. American Express kommer då att annullera Kortinnehavarens Kort och i det fall att American Express nor-

4 mala behörighetskrav uppfylls, bevilja Kortinnehavaren antingen ett nytt Premium-kort eller, om Kortinnehavaren så väljer, ett. American Express krediterar då medlemsavgiften till Kortinnehavaren pro rata (om Kortinnehavaren inte väljer att ansöka om och beviljas ett annat Premium-kort, i vilket fall American Express krediterar skillnaden ifall medlemsavgiften för det nya Premium-kortet är lägre, eller på motsvarande sätt debiterar skillnaden om nya Premiumkortets medlemsavgift är högre) Att välja ett annat Kort innebär inte avslutande av Kontot eller detta Avtal och påverkar inte American Express eller Kortinnehavarens rätt att säga upp eller upphäva detta Avtal. American Express förbehåller sig dock rätten att upprätta ett nytt Konto för Kortinnehavaren i samband med beviljandet av Kortinnehavarens nya Kortet För Kortförmåner som levereras av tredje part gäller tredje parts villkor. Alla tvister måste lösas direkt med tredje part. American Express är inte ansvarig för Kortförmåner som inte direkt erbjuds av American Express American Express eller tredjepartsleverantören kan när som helst ändra omfattningen och villkoren för Kortförmånerna eller avsluta sådana. Närhelst det är möjligt meddelar American Express i förväg Kortinnehavaren om att Kortförmånerna har ändrats eller upphört Kortinnehavaren ansvar för att skaffa ersättande Kortförmånerna, eller avtala om nya betalningsätt med tredjepartsleverantörer av Kortförmåner (under förutsättning att parten ifråga fortfarande erbjuder sådana tjänster direkt) om: Detta Avtal sägs upp eller upphävs och Kontot avslutas; eller Kortinnehavaren väljer ett annat Kort som inte omfattar Kortförmåner eller samma Kortförmåner American Express kan göra erbjudanden om andra tilläggsprodukter och -tjänster som inte är relaterade till Kontot eller Kortet till Kortinnehavaren. Om Kortinnehavaren accepterar sådana erbjudanden, debiteras Kontot på tillämpliga avgifter och kommissioner för sådana produkter och tjänster. I fall tredje part erbjuder produkterna eller tjänsterna, kan American Express få ersättning från leverantören ifråga. Beloppet på sådana ersättningar till American Express beror på leverantören och produkten eller tjänsten. 20. FÖRSÄKRING 20.1 American Express Insurance Services erbjuder försäkringsprodukter som bedöms vara av intresse för American Express kunder. I denna roll agerar American Express Insurance Services som försäkringsförmedlare för olika försäkringsbolag, inte på uppdrag av American Express kunder. Dessa försäkringsprodukter är separata produkter i förhållande till de försäkringar som ingår i vissa Kortprodukter American Express erhåller i detta sammanhang ersättning från försäkringsgivarna och ersättningen kan variera mellan olika försäkringsgivare och produkter. I vissa fall kan ett bolag inom American Express-gruppen vara försäkringsgivare eller återförsäkra den aktuella risken och erhålla intäkter för detta. Valet av försäkringsgivare och försäkringsprodukter kan komma att påverkas av de intäkter som American Express erhåller Det står alla kunder fritt att köpa en försäkring genom American Express Insurance Services eller att vända sig till en annan förmedlare eller försäkringsgivare American Express Insurance Services är en del av försäkringsbolaget Viator, Magnus Ladulåsgatan 5, Stockholm, Sverige (organisationsnummer ). Försäkringsbolaget Viator står under Sveriges Finansinspektions tillsyn. 21. FÖRLORAT ELLER STULET KORT, FELAKTIGT UTFÖRDA TRANSAKTIONER OCH MISSBRUK AV KONTOT 21.1 Kortinnehavaren måste omedelbart underrätta American Express Kundservice per telefon om: ett Kort förlorats eller stulits; ett Ersättningskort inte har kommit fram; en utomstående person har fått tillgång till en Kod eller annan information som hänför sig till Kortet; Kortinnehavaren misstänker att Kortet eller Kontot använts utan Kortinnehavarens samtycke eller på annat sätt missbrukats; Kortinnehavaren misstänker att ett fel har skett i hanteringen av en betalningstransaktion; eller Kortinnehavaren upptäcker vid kontroll av Kontoutdraget, att en Återkommande Debitering som Kortinnehavaren tidigare begärt att en Affärspartner ska avsluta debiterats Kontot Om ett Kort som Kortinnehavaren har rapporterat som förlorat eller stulet senare återfinns, ska Kortinnehavaren klippa itu Kortet och returnera det till American Express och vänta på ett Ersättningskort Kortinnehavaren ansvarar för obehörig användning av Kortet enbart i följande fall: Kortinnehavaren har tillåtit tredje part att använda Kortet eller Koden; att Kortet eller Koden förkommit, orättmätigt innehas av någon annan eller att Kortet eller Koden använts obehörigt som en följd av Kortinnehavarens försummelse att använda Kortet eller Koden i enlighet med detta Avtal; eller Kortinnehavaren försummat att utan opåkallat dröjsmål meddela American Express om att Kortet eller Koden förkommit, Kortet eller Koden orättmätigt innehas av någon annan eller använts obehörigt Kortinnehavarens ansvar för obehörig användning av Kortet eller Koden är begränsat till 150 euro i och ovan, förutom då Kortinnehavaren agerat med avsikt eller grov vårdlöshet Kortinnehavaren ansvarar inte för obehörig användning av Kortet eller Koden: om Kortet eller Koden används efter att Kortinnehavaren har underrättat American Express om att Kortet eller Koden förkommit, orättmätigt innehas av någon annan eller att Kortet eller Koden använts obehörigt; om American Express försummat att se till att Kortinnehavaren när som helst har möjlighet att göra anmälan som hänvisas till i stycket ovan; eller Affärspartnern inte försäkrat sig om rätten att använda Kortet på ett vederbörligt sätt. Kortinnehavaren ansvarar emellertid för obehörig användning av Kortet eller Koden om hon eller han avsiktligt inlämnat en falsk anmälan eller på annat sätt handlat bedrägligt Kortinnehavaren samtycker till att samarbeta med American Express vid utredning om obehörig användning av Kontot, inklusive uppgörandet av en polisanmälan, inlämnandet av en skriftlig redogörelse, bevis på inställandet av Återkommande Debiteringar eller andra uppgifter till American Express på American Express begäran. Kortinnehavaren samtycker även till att American Express kan lämna ut uppgifter gällande missbruk av Kontot till behöriga myndigheter Om en Debitering visar sig vara felaktig och felet är hänförligt till American Express, annullerar American Express Debiteringen och krediterar Kontot Om Kortinnehavaren vid kontakt med American Express har giltiga skäl att bestrida en betalningstransaktion, kommer American Express att inleda en utredning och tillfälligt kreditera Kontot med ett belopp som motsvarar beloppet för ifrågavarande betalningstransaktion. Så snart utredningarna är avslutade kommer American Express att balansera Kontot i enlighet med utredningsresultatet. 22. ERSÄTTNING FÖR GODKÄNDA TRANSAKTIONER 22.1 Detta stycke gäller endast för Debiteringar som gjorts hos Affärspartners inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Vissa Affärspartners, såsom biluthyrningsfirmor och hotell, har enligt internationell praxis rätt göra Debiteringen i efterhand även om det exakta beloppet inte var känt när Debiteringen godkändes Kortinnehavaren kan begära ersättning för en Debitering om Kortinnehavaren inte kände till det exakta beloppet på betalningstransaktionen vid tiden för godkännandet av Debiteringen och beloppet på Kontoutdraget visar sig överstiga det belopp som Kortinnehavaren rimligtvis kunde ha förväntat sig med hänsyn till Kortinnehavarens tidigare konsumtionsmönster, detta Avtal samt andra till saken relaterade omständigheter Kortinnehavaren måste inlämna sin ersättningsbegäran inom åtta (8) veckor från datumet på betalningstransaktionen American Express kommer att utreda Kortinnehavarens ersättningsbegäran. Kortinnehavaren måste tillhandahålla American Express all eventuell information i Kortinnehavarens vetskap om omständigheterna i samband med betalningstransaktionen. American Express kan komma att lämna ut informationen till andra företag eller personer som utreder händelsen Inom tio (10) arbetsdagar från det att American Express har mottagit fullständig information och dokumentation från Kortinnehavaren om ersättningsbegäran (inklusive information som American Express kan behöva för att kunna bekräfta att Kortinnehavarens ersättningsbegäran avser en betalningstransaktion som omfattas av detta stycke) beslutar American Express att Kontot ska krediteras eller alternativt ger en förklaring till varför Kortinnehavarens ersättningsbegäran avvisats. American Express förbehåller sig rätten att balansera Kontot enligt detta. 23. ÄNDRING AV AVTALET 23.1 American Express kan när som helst ändra villkoren i detta Avtal, inklusive avgifter, Korttyper, det sätt American Express avräknar betalningar och tillämpar Kortförmåner, samt tjänster relaterade till Kontot och ändringar som påverkar Kortinnehavarens betalningsskyldigheter American Express underrättar Kortinnehavaren om eventuella ändringar av detta Avtal genom ett skriftligt Meddelande till Kortinnehavaren i enlighet med stycket "Meddelanden" i detta Avtal två (2) månader innan ändringen träder i kraft. Kortinnehavaren anses ha godkänt ändringarna om inte Kortinnehavaren före dagen då ändringarna träder ikraft meddelar American Express om att hon eller han inte godkänner ändringarna. Om Kortinnehavaren meddelar att hon eller han inte godkänner ändringarna upphör detta Avtal att gälla med verkan från det datum då ändringarna träder i kraft Kortinnehavaren kan utan extra kostnad säga upp detta Avtal och avsluta Kontot omedelbart i enlighet med stycket "Giltighetstid, uppsägning eller upphörande av detta Avtal" i detta Avtal innan det datum då ändringarna träder i kraft. 24. ÖVERLÅTELSE 24.1 American Express har rätt att överlåta, överföra eller sälja sina rättigheter, förmåner eller skyldigheter enligt detta Avtal till ett annat företag inom American Express-gruppen eller till tredje part Om American Express gör eller överväger att göra detta, samtycker Kortinnehavaren till att American Express kan överlämna information om Kortinnehavaren och Kontot till den tredje part som är part till avtalet ifråga, förutsatt att parterna ingår ett sekretessavtal och/eller avtal om hantering av uppgifter. Kortinnehavarens lagstadgade rättigheter påverkas inte av en överlåtelse enligt stycket 24.1 eller vid överlämnande av information enligt detta stycke. American Express informerar Kortinnehavaren om eventuella ändringar gällande registerföraren för Kortinnehavarens personuppgifter Kortinnehavaren har varken helt eller delvis rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal till tredje part. 25. TILLÄMPNING AV LAGSTRIDIGA ELLER OGILTIGA VILLKOR Om något av villkoren i detta Avtal skulle bedömas delvis eller i sin helhet att vara eller komma att bli ogiltigt, eller om villkoret inte kan tillämpas enligt gällande lag, författning, riktlinjer eller annat tillämpligt regelverk, bör ifrågavarande villkor bortses ifrån eller ändras för att överensstämma med tillämpligt regelverk i samband med tillämpningen. Detta påverkar inte giltigheten eller tillämpbarheten av övriga villkor i detta Avtal. 26. SPÄRR AV KONTO ELLER KORT 26.1 American Express kan omedelbart spärra ett Konto eller förhindra användningen av ett visst Kort; av skäl hänförliga till Kontots eller Kortets säkerhet; vid misstanke om obehörig (inte godkänd) eller bedräglig användning av Kontot eller Kortet; eller vid väsentligt ökad risk för att Kortinnehavaren eventuellt inte ska kunna fullgöra sin betalningsskyldighet gentemot American Express. En väsentligt ökad risk kan anses föreligga om Kortinnehavarens beteendemönster vid användning av tjänsten generellt kan anses innebära en väsentligt ökad risk, eller på grund av vad som är känt om Kortinnehavarens ekonomiska situation eller annan liknande situation American Express kommer, om möjligt, innan åtgärderna vidtas men annars snarast möjligt, försöka nå Kortinnehavaren för att informera om åtgärden och skälen som lett till åtgärderna, om inte informationen äventyrar objektivt motiverade säkerhetsskäl eller sådan upplysning är förbjuden enligt lag Att Kontot spärras eller användningen av ett visst Kort förhindras påverkar inte Kortinnehavarens ansvar enligt detta Avtal Kortet eller Kontot återaktiveras om skälet för spärrandet av Kontot eller förhindrandet av användningen av Kortet inte längre föreligger och American Express har underrättats om detta. Kortinnehavaren kan kontakta American Express Kundservice för att få information om vilka krav som ställts i situationen i fråga. 27. GILTIGHETSTID, UPPSÄGNING ELLER UPPHÖRANDE AV DETTA AVTAL 27.1 Detta avtal gäller tillsvidare Kortinnehavare kan återkalla detta Avtal genom att informera American Express i ett varaktigt medium inom fjorton (14) dagar från dagen då detta Avtal slutits eller från det senare datum då Kortinnehavaren erhåller villkoren och den information som erfordras enligt gällande lag i skriftlig eller elektronisk form. Kortinnehavaren ska omedelbart och senast trettio dagar (30) dagar efter att American Express informerats om återkallandet av detta Avtal, erlägga betalning av samtliga Debiteringar som Kortinnehavaren är förpliktigad att betala enligt detta Avtal, samt klippa itu och returnera de Kort som återkallelsen avser till American Express. Om Kortinnehavaren återkallar detta Avtal inom ovan nämnda fjorton (14) dagar, är Kortinnehavaren, förutom för Kortinnehavarens medlemsavgift, skyldig att betala alla tillämpliga och upplupna Debiteringar Kortinnehavaren kan när som helst säga upp detta Avtal och avsluta Kontot genom att skriftligen begära American Express avsluta Kontot, och; betala alla utestående skulder på Kontot, inklusive Debiteringar som ännu inte fakturerats; klippa itu och returnera alla Kort som beviljats till Kontot till American Express; sluta använda Kontot och Korten; samt omedelbart kontakta alla Affärspartners för att stoppa alla debitering av Återkommande Debiteringar på Kontot. Kortinnehavaren måste tillhandahålla American Express bevis på inställandet i form av ett annulleringsnummer eller en skriftlig bekräftelse från Affärspartnern i god tid innan följande Återkommande Debiteringen ska debiteras Kontot För att American Express ska avsluta Kontot måste Kortinnehavaren först uppfylla samtliga krav i stycket 27.3 ovan Kortinnehavaren kan säga upp Kort genom att skriftligen underrätta American Express samt klippa itu och returnera Kortet till American Express. Kortinnehavarens ansvar för samtliga Debiteringar som görs på Kontot fortsätter efter att American Express blivit underrättad om uppsägningen. American Express kan hjälpa till med att återfå ett Parallellkort om detta är ändamålsenligt American Express kan alltid säga upp detta Avtal och Kontot samt Kort som anslutits till Kontot med två (2) månaders uppsägningstid, skriftligen och i ett varaktigt medium American Express kan upphäva detta Avtal och avsluta Kontot med omedelbar verkan: om Kortinnehavaren väsentligen bryter mot detta Avtal; om Kortinnehavaren har lämnat falsk eller vilseledande information till American Express; om Kortinnehavaren är insolvent eller riskerar att bli insolvent, har ansökt om skuldsanering eller är föremål för andra indrivningsåtgärder. Termen insolvent avser bland annat att Kortinnehavaren inte rimligen kunde räkna med att kunna betala skulden som angivits på nästa Kontoutdrag; eller om Kortinnehavaren enligt tillämplig lag inte längre får inneha ett Konto eller Kort som beviljats av ett företag i American Express-gruppen, eller vid misstanke om olaglig verksamhet med anknytning till Kortinnehavarens person eller användningen av Kortet eller Kontot Detta Avtal upphävs och Kontot samt Kort som anslutits till Kontot avslutas med omedelbar verkan om Kortinnehavaren avlider, försätts i konkurs, eller om Kortinnehavaren har förordnats en intressebevakare, eller av annat skäl inte längre äger rätt att själv förfoga över sin egendom Om Kortinnehavaren erhåller ett Kontoutdrag på ett utestående eller erlagt belopp, innebär det inte att Kontot åter får användas När detta Avtal sägs upp eller upphävs kommer samtliga utestående Debiteringar på Kontot att ackumuleras på Kontot, tills dessa betalas i sin helhet och användningen av Kontot upphör. Detta innefattar även Återkommande Debiteringar (se stycket "Återkommande Debiteringar" i detta Avtal) som måste avslutas av Kortinnehavaren. Eventuellt resterande del av Kortinnehavarens medlemsavgift som hänför sig till perioden efter Kontots avslutande kommer att återbetalas När detta Avtal sägs upp eller upphävs måste utestående Debiteringar på Kontot, inklusive sådana som ännu inte fakturerats, betalas så snart uppsägningen eller upphävningen av detta Avtal trätt i kraft. Kontot avslutas slutligen förs när samtliga utestående Debiteringar på Kontot erlagts Om American Express säger upp eller upphäver detta Avtal eller avslutar ett Kort i enlighet med detta stycke innefattar det även avslutandet av övriga Kort som American Express har beviljat Kortinnehavaren. 28. SÄRSKILDA FÖRFALLOGRUNDER FÖR SKULDEN 28.1 Om en betalning är minst en (1) månad försenad och fortfarande obetald har American Express rätt att kräva förtida återbetalning av hela utestående skulden på Kontot. American Express har också rätt att begära förtida återbetalning av utestående skuld om Kortinnehavaren har lämnat falsk eller vilseledande information som kan ha påverkat American Express i beslutet att bevilja krediten eller villkoren för krediten, eller om Kortinnehavaren på annat väsentligt sätt brutit mot detta Avtal Skulden förfaller fyra (4) veckor, eller, i det fall Kortinnehavaren redan tidigare underrättats om en betalningsförsummelse eller annat avtalsbrott, två (2) veckor från det att American Express skickade förfallomeddelandet till Kortinnehavaren. Om Kortinnehavaren betalar den försenade betalningen eller korrigerar avtalsbrottet inom den ovannämnda tidsperioden, förfaller krediten inte. En avgift för försenad betalning kan debiteras i enlighet med stycket "Avgifter" i detta Avtal. När American Express utnyttjar sin rätt att begära förtida återbetalning beaktar American Express sådana sociala prestationshinder som angivs i Konsumentskyddslagen ( /38, jämte ändringar), om betalningsförsummelsen är hänförlig till Kortinnehavarens sjukdom, arbetslöshet eller annan likvärdig orsak som ligger utanför Kortinnehavarens kontroll, om inte detta kan anses uppenbart oskäligt gentemot American Express med hänsyn till dröjsmålets längd och andra omständigheter American Express har rätt att informera ett kreditinformationsregister om betalningsförsummelser och registerföraren för ifrågavarande register har rätt att registrera informationen, om en förfallen betalning som Kortinnehavaren ansvarar för är mer än sextio (60) dagar försenad från det ursprungliga förfallodatumet, och samtidigt minst tjugoen (21) dagar förflutit sedan Kortinnehavaren skickats en betalningspåminnelse vari Kortinnehavaren påminns om att en betalningsanmärkning gällande betalningsförsummelsen kan komma att skrivas in i kreditinformationsregistret, och om betalningsförsummelsen inte hänför sig till ett socialt prestationshinder som American Express blivit underrättad om. 29. MEDDELANDEN 29.1 Kontoutdrag eller andra meddelanden till Kortinnehavaren, som till exempel ändringar av detta Avtal ( Meddelanden ) sänds per post till Kortinnehavarens senast uppgivna adress och anses ha mottagits sju (7) dagar efter att Meddelandet sänts. Kortinnehavaren måste därmed alltid meddela American Express om en adressändring och se till att American Express alltid har tillgång till ett uppdaterat telefonnummer Om American Express erbjuder webbtjänster kan Kortinnehavaren ansluta Kontot till en webbtjänst, som innefattar elektronisk utsändning av Meddelanden. Ett elektroniskt Meddelande anses ha mottagits skriftligen när det har sänts till den av Kortinnehavaren uppgivna e-postadressen, eller när det görs tillgängligt för Kortinnehavaren på American Express webbplats via en länk eller på annat sätt Om Kortinnehavarens adress eller andra kontaktuppgifter såsom telefonnummer (eller e-postadress vid omständigheter enligt stycket 29.2 ovan) inte är uppdaterade, kan American Express komma att anse att Kortinnehavaren brutit mot detta Avtal och upphöra med försöken att kontakta Kortinnehavaren tills aktuell information har erhållits. Kortinnehavaren är även skyldig att meddela American Express om andra omständigheter, som Kortinnehavaren uppgett vid ansökan om Konto och Kort, förändrats Till skydd mot bedrägerier och för att säkerställa felfri identifiering kan American Express begära viss dokumentation av Kortinnehavaren vid ansökan om Kort och Konto eller vid adressändring. Vissa försändelser kan endast skickas till den adress där personen är mantalsskriven, om inte annat särskilt överenskommits. 30. INGEN AVSÄGNING AV RÄTTIGHETER Om American Express inte utnyttjar någon av sina rättigheter i enlighet med detta Avtal innebär det inte att American Express avstår från sina rättigheter och hindrar inte American Express från att åberopa sina rättigheter i framtiden. 31. REKLAMATIONER 31.1 En Affärspartner som har tillhandahållit produkter eller tjänster mot betalning med Kortet eller Kontot ansvarar gentemot Kortinnehavaren för produkternas och tjänsternas kvalitet, egenskaper och leverans enligt tillämpliga avtalsvillkor och enligt gällande lag i det land där förvärvet har gjorts. Reklamationer och andra klagomål som rör produkter eller tjänster bör därför i första hand riktas till Affärspartnern. Om Affärspartnern inte uppfyller sina avtalsförpliktelser gentemot Kortinnehavaren kan Kortinnehavaren även framställa ett på avtalsbrottet baserat krav på penningprestation till American Express. Kravet ska inlämnas inom rimlig tid och utan opåkallat dröjsmål. Kortinnehavarens krav till American Express kan gälla att hålla inne en betalning, återbetalning av priset för en produkt eller tjänst, skadestånd eller annan penningprestation. American Express är emellertid inte skyldig att betala Kortinnehavaren ett högre belopp än vad American Express erhållit som betalning från Kortinnehavaren. Om Kortinnehavaren med anledning av en Affärspartners avtalsbrott håller inne en betalning för en produkt eller tjänst, har Kortinnehavaren emellertid inte rätt att hålla inne ett belopp som uppenbart överstiger de anspråk som Kortinnehavaren är berättigad till på grund av en försening eller ett fel. Kortinnehavaren ansvarar för sådana betalningsförsummelser och konsekvenser som orsakas av oberättigad betalningsvägran American Express ska underrättas skriftligen om reklamationer av fel i ett Kontoutdrag på det sätt och inom den tidsram som anges i stycket 5.2 "Kontoutdrag" i detta Avtal Kortinnehavaren bör samarbeta med American Express i samband med reklamationer. Detta inkluderar att Kortinnehavaren bör tillhandahålla dokumentation och annan information på American Express begäran. 32. KLAGOMÅL 32.1 En Kortinnehavare som inte är nöjd med resultatet av American Express handläggning av ett ärende ska i första hand kontakta den funktionär på American Express som handlagt ärendet. En Kortinnehavare som fortfarande inte är nöjd efter en sådan kontakt kan lämna en skriftlig anmälan till klagomålsansvarig på adressen, AMERICAN EXPRESS, Finland. Anmälan ska innehålla en tydlig beskrivning av ärendet, kopior på relevant dokumentation samt skälen för klagomålet. Klagomålsansvarig utreder anmälan och meddelar ett beslut i frågan, vanligen inom fyra (4) veckor från det att en fullständig anmälan har inkommit. Vid behov att inhämta yttrande från tredje part, eller vid komplicerade ärenden, kan tidsfristen emellertid förlängas med ytterligare fyra (4) veckor. Om klagomålsansvarig inom dessa åtta (8) veckor fortfarande inte kan meddela ett beslut i ärendet ska Kortinnehavaren informeras om skälet till fördröjningen och den förväntade tidsramen för att utreda ärendet Kortinnehavaren kan även ta upp ärendet med en oberoende part genom att kontakta Konsumentrådgivningen (www. kuluttajavirasto.fi) och/eller begära att tvisten utreds av Konsumenttvistenämnden (Tavastvägen 3, Helsingfors, Finland, Konsumenttvistenämnden ger rekommendationer om hur tvister mellan konsumenter och kreditgivare bör lösas. 33. ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER 33.1 Om American Express krediterar Kontot på grund av Kortinnehavarens reklamation av en produkt eller tjänst som tillhandahållits av en tredje part såsom Affärspartners, anses Kortinnehavaren automatiskt ha överlåtit och överfört de rättigheter och krav mot tredje part, som Kortinnehavaren har, har haft eller kan ha motsvarande det belopp som American Express krediterat Kontot, till American Express Efter att American Express krediterat beloppet på Kontot, samtycker Kortinnehavaren till att inte föra talan mot eller begära ersättning av en tredje part för det belopp som American Express krediterat Kontot Kortinnehavaren samtycker också till att samarbeta med American Express om American Express väljer att kräva det krediterade beloppet av tredje part. Samarbetet innefattar bland annat signering av alla dokument och överlåtande av nödvändig information som American Express efterfrågar. Kreditering av Kontot förpliktar inte American Express att göra det fler gånger.

5 34. TILLÄMPLIG LAG 34.1 Detta Avtal och alla därtill relaterade frågor regleras av finsk lag. Finsk lag tillämpas vid marknadsföring av Kortet Eventuella tvister avgörs av en finsk domstol. Om Kortinnehavaren har sin hemvist utanför Finlands gränser har American Express även rätt att väcka talan i landet i fråga Kortinnehavaren ansvarar för iakttagandet av bestämmelser för valutakontroll samt lokala bestämmelser som tillämpas på användningen av Kortet och/eller Kontot. 35. SKATTER, TULL OCH ANDRA MOTSVARANDE AVGIFTER Kortinnehavaren ansvarar för eventuella skatter, tullar eller andra avgifter som genom lag, förordning eller annan författning reglerar användningen av Kontot, Kortet, Debiteringar på Kontot eller Kortinnehavarens användning av Kontot i olika länder. 36. ANSVARSBEGRÄNSNING 36.1 American Express ansvarar inte gentemot Kortinnehavaren för: förlust som uppkommer på grund av att Kortet inte accepteras som betalningsmedel eller en fördröjning i accepterandet; kvaliteten, egenskaperna och leveransen av produkter och tjänster som debiterats Kortinnehavarens Konto, inklusive tvister gällande en produkt eller tjänst som Affärspartnern levererat och som debiterats Kontot, om inte ansvar föranleds av Konsumentskyddslagen ( /38, jämte ändringar); Kortets funktionstörning eller fel; förlust som åsamkas i andra fall, som hänför sig till American Express oförmåga eller dröjsmål att uppfylla sina skyldigheter enligt detta Avtal om oförmågan eller dröjsmålet förorsakats av finsk lagstiftning eller annan myndighetsåtgärd, krig, strejk, blockad, bojkott, konfliktåtgärder, funktionsstörning i system; förlust som åsamkas på grund av att databehandlingssystem eller dataöverföring inte fungerar eller är bristfällig; förlust som åsamkas av någon annan omständighet som ligger utanför American Express kontroll, eller om American Express iakttagit normal omsorgsfullhet; samt indirekt skada eller annan skada som varit svår att förutse, eller för böter, viten eller andra liknande avgifter som Kortinnehavaren ålagts av en myndighet eller domstol. 37. AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LTD American Express Services Europe Limited, filial - sivuliike, AMERICAN EXPRESS, Finland (FO-nummer ) står under tillsyn av Stor Britanniens finansinspektion, The Financial Services Authority, 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London, England, E14 5HS ( i samarbete med den finska Finansinspektionen, Snellmansgatan, PB 159, Helsingfors, Finland ( American Express Services Europe Limited, filial - sivuliike, är en filial till American Express Services Europe Limited, Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London SW1W 9AX, Storbritannien (registreringsnummer ), som är ett betalningsinstitut enligt Payment Services Regulations 2009 (ref.nr ] och övervakas av Stor Britanniens finansinspektion. American Express Kundservice kan kontaktas på adressen AMERICAN EXPRESS, Finland, per telefon på numret +358 (9) eller per e-post eller på annat sätt som meddelats av American Express till Kortinnehavaren. TABELL FÖR AMERICAN EXPRESS-BETALKORTSAVGIFTER AVGIFTSTYPER KORTET TILLÄMPLIG AVGIFT Kortinnehavarens medlemsavgift 0 50,00 Gold Card 170,00 Parallelkortinnehavarens medlemsavgift Membership Rewards-programmet Gold Card Gold Card 550,00 Medlemsavgiften inkluderar ett (1) extra Kort i Huvudkortinnehavarens namn Inte tillämpligt (inga Parallellkort erbjuds) 25/Parallellkort 70/Parallellkort Medlemsavgiften inkluderar ett (1) Platinum Card-Parallellkort plus fyra (4) Gold Card- Parallellkort Inte tillämpligt (Membership Rewardsprogrammet erbjuds inte) 25,00 Inkluderat i medlemsavgiften Inkluderat i medlemsavgiften Andra avgifter gäller för Kontot. Se ytterligare information i Kortinnehavarens American svillkor.

Ansökan American Express Konto Basic Card

Ansökan American Express Konto Basic Card Ansökan American Express Konto Basic Card 899/WGU 7BP X51499UR02 americanexpress.fi/se 1. Villkor för beviljande American Express ställer villkor för beviljandet av konto. Om du inte kan svara ja på följande

Läs mer

Ansökan American Express Konto Gold Card Parallellkort

Ansökan American Express Konto Gold Card Parallellkort Ansökan American Express Konto Parallellkort D30 X52299UR07 Huvudkortinnehavarens namn: Huvudkortets nummer: Huvudkortinnehavarens personbeteckning : 3 7 4 8 americanexpress.fi/se 1. Jag ansöker om ett

Läs mer

American Express-gruppen avser företag inom American Express-koncernen och de licensinnehavare som deltar i American Express-kortservice;

American Express-gruppen avser företag inom American Express-koncernen och de licensinnehavare som deltar i American Express-kortservice; American Express-betalkortsvillkor 1. INLEDNING Villkoren i detta avtal gäller American Express Kortinnehavare. Kortet kan beviljas fysiska personer som: har ett finskt personnummer; har en regelbunden

Läs mer

Ansökan American Express Konto Green Card Parallellkort

Ansökan American Express Konto Green Card Parallellkort Ansökan American Express Konto Parallellkort D10 X52199UR03 Huvudkortinnehavarens namn: Huvudkortets nummer: Huvudkortinnehavarens personbeteckning: 3 7 4 8 americanexpress.fi/se 1. Jag ansöker om ett

Läs mer

Medlemsvillkor för American Express - Kort

Medlemsvillkor för American Express - Kort Medlemsvillkor Dessa Medlemsvillkor gäller från och med 1 juli 2012. 1. Introduktion För American Express Kontohavare och Kortmedlem gäller följande Medlemsvillkor. a. Medlemsvillkoren, samt ansökan om

Läs mer

Medlemsvillkor för American Express Business Gold Card och American Express Business Card

Medlemsvillkor för American Express Business Gold Card och American Express Business Card Medlemsvillkor för American Express Business Gold Card och American Express Business Card Medlemsvillkor Dessa Medlemsvillkor gäller från och med 1 augusti 2010 1. Introduktion För American Express Kontohavare

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Medlemsvillkor för American Express - Kort

Medlemsvillkor för American Express - Kort Medlemsvillkor Dessa Medlemsvillkor gäller från och med 16 april 2013. 1. Introduktion För American Express Kontohavare och Kortmedlem gäller följande Medlemsvillkor. a. Medlemsvillkoren, samt ansökan

Läs mer

Villkor för Membership Rewards fr.o.m. 15 november 2014

Villkor för Membership Rewards fr.o.m. 15 november 2014 Villkor för Membership Rewards fr.o.m. 15 november 2014 Utfärdare: American Express Services Europe Limited, England, filial ( American Express ) Inledning Membership Rewards gör det möjligt för medlemmar

Läs mer

Medlemsvillkor för SAS EuroBonus American Express Card och SAS EuroBonus American Express Elite Card

Medlemsvillkor för SAS EuroBonus American Express Card och SAS EuroBonus American Express Elite Card Medlemsvillkor för SAS EuroBonus American Express Card och SAS EuroBonus American Express Elite Card Medlemsvillkor Dessa Medlemsvillkor gäller från och med 16 april 2013. 1. Introduktion För American

Läs mer

MEDLEMSVILLKOR FÖR SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS CARDS

MEDLEMSVILLKOR FÖR SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS CARDS MEDLEMSVILLKOR FÖR SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS CARDS Dessa Medlemsvillkor gäller från och med fr.o.m. 1 november 2014 Avtal för Kortmedlemmar Dessa medlemsvillkor (Medlemsvillkoren) gäller för Kortmedlemmens

Läs mer

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 Autogiro hos Länsförsäkringar Vill du sköta betalningarna av dina försäkringar på ett enkelt och bekymmersfritt sätt, är du välkommen att använda autogiro

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

Välkommen till American Express

Välkommen till American Express Välkommen till American Express Din guide för försäljning online www.americanexpress.se/affarspartners Innehåll Välkommen som ny Affärspartner till American Express Visa vägen för American Express Kortmedlemmar

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA Inträdesvillkor För att få inträde i Unionens Arbetslöshetskassa måste du förvärvsarbeta inom vårt verksamhetsområde. Om du inte förvärvsarbetar har du

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,67

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Januari 2012 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo).

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). Unionens personförsäkringar 2017 Gruppavtal nr 1005 ANSÖKAN: Studentmedlem FYLL I: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). 2. Försäkring 3. Intygande 4. Betala

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot.

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot. Autogiro Ett enkelt sätt att betala räkningar Vad är Autogiro? Att betala via Autogiro innebär att pengar förs över från ditt bankkonto till Skånska Energi, samma dag som räkningen förfaller till betalning.

Läs mer

AMERICAN EXPRESS-KORTET VILLKOR FÖR INNEHAV OCH ANVÄNDNING AV KORTET (KORTVILLKOR) 1. DEFINITIONER 2. BETALNINGSANSVAR

AMERICAN EXPRESS-KORTET VILLKOR FÖR INNEHAV OCH ANVÄNDNING AV KORTET (KORTVILLKOR) 1. DEFINITIONER 2. BETALNINGSANSVAR 1 AMERICAN EXPRESS-KORTET VILLKOR FÖR INNEHAV OCH ANVÄNDNING AV KORTET (KORTVILLKOR) Följande villkor är i kraft för Kortinnehavaren av ett American Express-kort. Villkoren är bindande för Kortinnehavaren

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

Villkor för användning av Visa-kreditkort

Villkor för användning av Visa-kreditkort Villkor för användning av Visa-kreditkort från och med 25.3.2008 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på de Visa-, Visa Gold- och Visa Platinum-kreditkort (kort) och kreditkonton

Läs mer

Ansökan Olycksfall och sjukförsäkring För vuxna gäller från 2015-01-01

Ansökan Olycksfall och sjukförsäkring För vuxna gäller från 2015-01-01 Ansökan Olycksfall och sjukförsäkring För vuxna gäller från 2015-01-01 Vid sjukdom: Den förvärvsmässiga invaliditen beräknas på halva försäkringsbeloppet. Efter 45 års ålder trappas försäkringsbeloppet

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.

Läs mer

Produktvillkor för Frankeringsmaskin

Produktvillkor för Frankeringsmaskin PRODUKTVILLKOR 1 (6) Produktvillkor för Frankeringsmaskin 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (6) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Införa tjänsten... 3 2.1. Ansvar vid användning av frankeringsmaskin... 3

Läs mer

American Express Medlemsvillkor för Betalkort

American Express Medlemsvillkor för Betalkort Medlemsvillkor för Betalkort MEDLEMSVILLKOR FÖR AMERICAN EXPRESS BETALKORT Dessa Medlemsvillkor gäller fr.o.m. 9 juni 2017 AVTAL FÖR KORTMEDLEMMAR Dessa medlemsvillkor (Medlemsvillkoren) gäller för Kortmedlemmens

Läs mer

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se MEDLEMSKAP I SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET GER DIG: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2010 Nr 290 304 INNEHÅLL Nr Sidan 290 Betaltjänstlag... 1121 291 Lag om ändring av 7 kap. 19 i konsumentskyddslagen... 1144 292 Lag

Läs mer

Ansökan om byte av lägenhet

Ansökan om byte av lägenhet Ansökan om byte av lägenhet Sökande (avflyttande) Hyresgäst namn 1 Hyresgäst namn 2 Avtalsnummer Adress Önskar flytta till Skäl för bytet Telefonnummer E-postadress Föreslagen hyresgäst/er (tillträdande):

Läs mer

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP Gäller från den 4 april 2010 2 LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE 1. ALLMÄNT Nedan stadgas de villkor som gäller för AB Kvällstidningen Expressens (nedan

Läs mer

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND OLE_P_PEU 1 *1279901* ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND Med denna blankett kan du ansöka om antingen permanent uppehållstillstånd i Finland (P) eller EU-uppehållstillstånd för medborgare i tredje

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

Lathund. Bankkort Business i Internetbanken Företag

Lathund. Bankkort Business i Internetbanken Företag Lathund Bankkort Business i Internetbanken Företag Innehållsförteckning. Bankkort Business i Internetbanken..... Visa Kortöversikt..... Visa kortransaktioner... 4.3. Ändra uppgifter Företagskort... 4.

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Poängvillkor NK NYCKELN.

Poängvillkor NK NYCKELN. Maj 2015 Poängvillkor NK NYCKELN. INDELNING. 1. NK Nyckeln, introduktion 2. Administration och information 3. Korttyper 4. Kortinnehavare 5. Personliga kort 6. Favoritavdelningar 7. Poänggivare 8. Poängavtal

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

Medlemsvillkor SAS Eurobonus American Express Kreditkort

Medlemsvillkor SAS Eurobonus American Express Kreditkort Medlemsvillkor SAS Eurobonus American Express Kreditkort MEDLEMSVILLKOR FÖR SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS KREDITKORT Dessa Medlemsvillkor gäller fr.o.m. 1 oktober 2016 AVTAL FÖR KORTMEDLEMMAR Dessa medlemsvillkor

Läs mer

KÖPEVILLKOR. Avtalstext:

KÖPEVILLKOR. Avtalstext: KÖPEVILLKOR Avtalstext: Genom att slutföra köpet blir du skyldig att betala för den vara du beställt. Du får din vara skickad hem med post tillsammans med din faktura. Betalningsvillkor: Kredittiden för

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd.

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Det finns två enkla vägar att regelbundet och långsiktigt stödja Missionskyrkans arbete lokalt,

Läs mer

Ansökan om byte av lägenhet

Ansökan om byte av lägenhet Ansökan om byte av lägenhet Sökande (avflyttande) Hyresgäst namn 1 Avtalsnummer Hyresgäst namn 2 Adress Önskar flytta till Skäl för bytet Telefonnummer E-postadress Föreslagen hyresgäst/er (tillträdande):

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV IDROTT ELLER TRÄNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV IDROTT ELLER TRÄNING OLE_TY4 1 *1149901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV IDROTT ELLER TRÄNING Denna blankett är avsedd för dig om du ansöker om uppehållstillstånd i Finland som idrottare, idrottstränare och bedriver

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, betalningar, kontoinformation

Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, betalningar, kontoinformation Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, betalningar, kontoinformation Gäller från 1.1.2009 KONTON BRUKSKONTO Till försäljning bara Brukskonto 0 17 år (Ungdomsbrukskonto) Månadsavgift för brukskontopaket

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro

TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro Kund (Betalaren) Fullständig firmabeteckning Gata, box e d Postnummer och postort Organisationsnummer Telefonnummer

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN www.transport.se MEdlemskap i svenska transportarbetareförbundet GER dig: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner, arbetstider, semester,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 1. ALLMÄNT Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20

Läs mer

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader.

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader. OLE_TY3 1 *1159901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETSPRAKTIK Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för arbete eller arbetspraktik som ingår i ett avtal mellan stater

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort

Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort från och med 1.2.2010 1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på det YkkösBonus MasterCard-kreditkort ( kort ) och kreditkonton som Sampo

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,66

Läs mer

AKTIA BANK ABP:S VISA-VILLKOR

AKTIA BANK ABP:S VISA-VILLKOR 1 (10) elektroniskt vidarebefordrar korttransaktionerna för att debiteras betalningseller Visa-kreditkontot. AKTIA BANK ABP:S VISA-VILLKOR I dessa Visa-villkor definieras Aktia Bank Abp:s ("Banken") 1.

Läs mer

Medlemsvillkor SAS EuroBonus American Express Kreditkort

Medlemsvillkor SAS EuroBonus American Express Kreditkort Medlemsvillkor SAS EuroBonus American Express Kreditkort MEDLEMSVILLKOR FÖR SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS KREDITKORT Dessa Medlemsvillkor gäller fr.o.m. 13 oktober 2017 AVTAL FÖR KORTMEDLEMMAR Dessa medlemsvillkor

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

AMERICAN EXPRESS AFFÄRSPARTNERS. Välkommen till American Express HÄR HITTAR DU ALLT DU BEHÖVER FÖR ATT BÖRJA TA EMOT AMERICAN EXPRESS -KORT.

AMERICAN EXPRESS AFFÄRSPARTNERS. Välkommen till American Express HÄR HITTAR DU ALLT DU BEHÖVER FÖR ATT BÖRJA TA EMOT AMERICAN EXPRESS -KORT. AMERICAN EXPRESS AFFÄRSPARTNERS Välkommen till American Express HÄR HITTAR DU ALLT DU BEHÖVER FÖR ATT BÖRJA TA EMOT AMERICAN EXPRESS -KORT. Så här kommer du igång Tack för att du har valt att ta emot American

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Försäkringsvillkor gäller från och med 1.5.2016 och tillämpas för skadefall som sker 1.5.2016 eller senare. Försäkringsnummer 200-119-6627.

Försäkringsvillkor gäller från och med 1.5.2016 och tillämpas för skadefall som sker 1.5.2016 eller senare. Försäkringsnummer 200-119-6627. Om de olika språkversionerna avviker från varandra, tillämpas den finska versionen. Kortinnehavarens försäkring för Identitetsstöld för Ålandsbankens MasterCard Premium Gold, MasterCard Private Banking

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna.

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna. DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) är dag som nedan träffat mellan: (1) Lomma kommun, organisationsnummer 212000-1066 ( Kommunen ); och (2) [ ], organisationsnummer [ ]

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

Svenska Spels policy för behandling av personuppgifter

Svenska Spels policy för behandling av personuppgifter Svenska Spels policy för behandling av personuppgifter 1. Allmänt om behandlingen AB Svenska Spel (Svenska Spel) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för Svenska

Läs mer

Bruksvillkor för Visa -kreditkort

Bruksvillkor för Visa -kreditkort Bruksvillkor för Visa -kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för Visa-kreditkort tillämpas på det konto med kredit och det därtill anslutna Visa-, Visa Gold- och Visa Platinum-kreditkort

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

Handelsbankens allmänna kortvillkor

Handelsbankens allmänna kortvillkor Innehåll 1. Tillämpningsområde 1 2. Definitioner 1 3. Kommunikation mellan Handelsbanken och kontohavaren 3 3.1. Rätten till information om villkoren och förhandsinformation under avtalsförhållandet 3

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Handbok. Pagero Autogiro Mikro

Handbok. Pagero Autogiro Mikro Handbok Pagero Autogiro Mikro ATT KOMMA IGÅNG Avtal med banken Innan ni kan börja använda tjänsten Autogiro tecknas ett avtal mellan er och banken. Ni sänder sedan in en testfil till Bankgirocentralen.

Läs mer

Autogiro. för enklare betalning

Autogiro. för enklare betalning Autogiro för enklare betalning Förenkla betalningen använd autogiro Autogiro innebär att pengarna automatiskt dras från ditt konto varje gång din räkning ska betalas. Med autogiro slipper du posta räkningarna

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ 2 Spara till dig själv och till dina efterlevande När du går i pension upphör det efterlevandeskydd som du har genom kollektivavtal och medlemskap i fackförbund. För att

Läs mer

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr. Telefon 1 (även riktnr)

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr. Telefon 1 (även riktnr) Förmedlas via Försäkringsförmedlare ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING SAMT UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING TILL ANSTÄLLD (DIREKTPENSION) Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV VETENSKAPLIG FORSKNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV VETENSKAPLIG FORSKNING OLE_TUT 1 *1109901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV VETENSKAPLIG FORSKNING Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd för genomförande

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV FAMILJEBAND

+ + ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV FAMILJEBAND OLE_JATKO_PS 1 *1289901* ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV FAMILJEBAND Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd

Läs mer

God sed i finansbolag. Privatleasing. FF 5 Finansbolagens Förening

God sed i finansbolag. Privatleasing. FF 5 Finansbolagens Förening God sed i finansbolag Privatleasing FF 5 Finansbolagens Förening God sed i finansbolag Finansbolagens Förening är en branschorganisation för finansbolag. Föreningens ändamål att verka för en sund utveckling

Läs mer

Betala med. autogiro. Få två månader på köpet! För en. vl.se KundCenter VL

Betala med. autogiro. Få två månader på köpet! För en. vl.se KundCenter VL Betala med Få två månader på köpet! autogiro För en bussigare resa! vl.se KundCenter VL 0771-22 40 00 Enkelt och bekvämt Du som reser ofta tjänar på att köpa ett Resekort laddat med ett pendlarkort eller

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_MUU 1 *1069901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND I FINLAND; ÖVRIG GRUND Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd på basis av en grund för vilken

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer