Ansökan American Express Konto Green Card Parallellkort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan American Express Konto Green Card Parallellkort"

Transkript

1 Ansökan American Express Konto Parallellkort D10 X52199UR03 Huvudkortinnehavarens namn: Huvudkortets nummer: Huvudkortinnehavarens personbeteckning: americanexpress.fi/se 1. Jag ansöker om ett parallellkort för följande person som fyllt 16 år 1. Ansökan om parallellkort (Medlems avgift 25 /år/kort) Förnamn: 2. Ansökan om parallellkort (Medlems avgift 25 /år/kort) Förnamn: Efternamn: Efternamn: Personbeteckning: Adress *: Personbeteckning: Adress *: * Adressen bör vara identisk med adressen i befolkningsregistret. Postnummer: Ort: * Adressen bör vara identisk med adressen i befolkningsregistret. Postnummer: Ort: Telefon/tjänst: Relation till huvudkortinnehavaren: Texta namnet så som du vill att det skall återges på kortet och i följande form: förnamn efternamn Telefon/tjänst: Relation till huvudkortinnehavaren: Texta namnet så som du vill att det skall återges på kortet och i följande form: förnamn efternamn Högst 20 tecken inklusive mellanslag. Vänligen ange ditt fullständiga efternamn. Högst 20 tecken inklusive mellanslag. Vänligen ange ditt fullständiga efternamn. 2. Villkor Vänligen läs och underteckna detta Genom undertecknande av ansökan bekräftar du att de uppgifter som lämnats är riktiga och fullständiga samt att du mottagit och accepterat villkoren (TCS10/2014) för det Kort du ansökt om. Fakturering sker i euro. Kortet skall signeras på baksidan när det erhålles och de villkor som du har mottagit blir gällande genom sådan underskrift och/eller användande av Kort. Green Card-parallellkortets medlemsavgift är 25 /år/st. American Express äger rätt att inhämta och behandla information från kreditupplysningsföretag, din arbetsgivare, bank eller annan av dig given referens i syfte att bedöma din kreditvärdighet och din ansökan, och vid godkänd ansökan kan dylik information inhämtas och behandlas i enlighet med Betalkortsvillkoren eller enligt överenskommelse med dig. American Express förbehåller sig rätten att avslå ansökan i enlighet med de riktlinjer American Express tillämpar för bedömning. Jag förstår att American Express på grund av lagstiftningen mot penningtvätt är skyldigt att kontrollera min identitet vilket kan påverka behandlingstiden för min ansökan. Notera särskilt information om hur American Express samlar in och använder information om dig i syfte att tillhandahålla Kortservice och andra produkter och tjänster. När samarbetspartner används för distribution eller försäljning av Kort så sker även ett utbyte av Medlemsinformation mellan American Express och samarbetspartnern i syfte att administrera samarbetet. Jag önsk ar få American Express-parallellkortet per snabbleverans inom 5 vardagar från att denna ansökan emottagits ifall ansökan beviljats. Snabbleveranskortet är ett t emporärt magnetbandskort som är i kraft 3 månader. Det ersättande chipkortet levereras automatiskt. Expeditionsavgift för snabbleverans 30 /ansökan. 3. Underskrifter Huvudkortinnehavarens underskrift: D atum: 1. Parallellkortsökandens underskrift: Jag godkänner solidariskt betalningsansvar med huvudkortinnehavaren beträffande alla debiteringar som hänför sig till parallellkortet. Inköp gjorda med parallellkortet ökar huvudkortinnehavarens Membership Rewards -poängsaldo. 2. Parallellkortsökandens underskrift: Jag godkänner solidariskt betalningsansvar med huvudkortinnehavaren beträffande alla debiteringar som hänför sig till parallellkortet. Inköp gjorda med parallellkortet ökar huvudkortinnehavarens Membership Rewards -poängsaldo. Fyll i ansökan omsorgsfullt och skicka den till följande adress: AMERICAN EXPRESS, Kod , SVARSFÖRSÄNDELSE. Observera att vi inte kan behandla ansökan som skickats utan underskrift. American Express' exemplar American Express Services Europe Ltd, filial - sivuliike, AMERICAN EXPRESS, Finland. FO-nummer American Express Services Europe Limited, Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9AX, United Kingdom. Registrerad: England & Wales Reg. no American Express Services Europe Limited är auktoriserat av Financial Conduct Authority/United Kingdom i enlighet med Payment Services Regulations 2009 [ref. no ] för leverans av betaltjänster. wwwgrstc /14

2 VILLKOR FÖR AMERICAN EXPRESS BETALKORT Villkor för kortinnehavare Dessa villkor gäller från och med Dessa villkor (Villkor) gäller användningen av och Konto. För sin egen fördel ska Kortinnehavaren omsorgsfullt ta del av dessa villkor. Om du inte förstår någon punkt ska du be om ytterligare information. En avgiftsfri tilläggskopia av dessa Villkor kan fås när som helst under Villkorens giltighetstid genom att ringa till Kundservicen. Kortet ger tillgång till Kontot och alla Kortförmåner som erbjuds i samband med Kortet. Kortet är dock separerat från Kontot. Kortinnehavaren kan ansöka om Kort med vissa Kortförmåner eller Kort utan Kortförmåner (Basic Card-kort). PARTER Utfärdare: American Express Services Europe Ltd, filial - sivuliike, AMERICAN EXPRESS, Finland. FO-nummer American Express Services Europe Limited, Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9AX, United Kingdom. Registrerad: England & Wales Reg. no American Express Services Europe Limited är auktoriserat av Financial Conduct Authority/United Kingdom i enlighet med Payment Services Regulations 2009 [ref. no ] för leverans av betaltjänster. Kund: Kortinnehavare 1. VIKTIG INFORMATION OM VILLKOREN Begrepp i Villkoren American Express avser utfärdaren ovan. Kortinnehavare avser den person som ansökt om detta Konto och för vilken American Express öppnat Kontot. Affärspartner är sådana affärsställen som är anslutna till American Express service för att ta emot American Express-kort. Kortinnehavaren kan ansöka om Parallellkort (se punkten 2.3.a. Information om Parallellkortinnehavare ). En hänvisning till Kortinnehavare innebär i tillämpliga delar även en hänvisning till Parallellkortinnehavare. Konto avser vilket som helst konto som American Express administrerar i anslutning till Kort och på vilket American Express debiterar transaktioner. Kort avser varje kort eller annat medel som beviljas för användning av Kontot. Kortförmåner avser tilläggstjänster och förmåner som anknyter till ett Kort, med undantag av ett Basic Card-kort, inklusive relevant korttyp (t.ex. American Express Gold Card-korttyp). Debitering avser alla betalningstransaktioner som debiteras från ett Konto, såsom inköp, kontantuttag och avgifter. Inköp avser en Debitering där Kortet används för köp av varor eller tjänster. Kontantuttag avser uttag av kontanter i uttagsautomater med pinkod och andra slags Debiteringar då American Express upplyser Kortinnehavaren att dessa betraktas som kontanter. Automat avser automater och andra processer genom vilka Kortinnehavaren kan ta ut kontanter enligt dessa Villkor Avgifter 1.1.a. Kortinnehavarens Medlemsavgift Beroende på typen av Kortet som Kortinnehavaren beviljats kan en medlemsavgift, inklusive eventuell anslutningsavgift, tas ut. Den regelbundna medlemsavgiften för Kortinnehavaren tas ut årligen. Om en regelbunden medlemsavgift tas ut debiteras den från Kontot i samband med det första kontoutdraget (om ett senare datum inte meddelats Kortinnehavaren) och därefter årligen i början av varje ny tolvmånadsperiod beräknat från datumet för Kontots öppnande. Med undantag av specialerbjudanden som American Express kan erbjuda Kortinnehavaren, visas medlemsavgiften i Tabellen över Kortavgifter som lämnas till Kortinnehavaren i samband med dessa Villkor. På Basic Card-kortet debiteras ingen kortavgift. Medlemsåret beräknas från och med den dag American Express öppnar Kontot i sina system och pågår till dagen före årsdagen. Medlemsåret kan ändras då en Kontoöverföring sker eller då en annan medlemsavgift förfaller till betalning. I detta fall beräknas medlemsåret från och med den dag då produkten eller avgiftsändringen trädde i kraft i American Express system. 1.1.b. Parallellkortinnehavarens medlemsavgift Kortinnehavaren debiteras en medlemsavgift för varje Parallellkort som American Express beviljat på Kortinnehavarens begäran bortsett från avgiftsfria Parallellkort som erbjudits som en del av Kortförmåner. Kortinnehavaren kan ta reda på om han eller hon har rätt till avgiftsfria Parallellkort i tabellen över Kortavgifter som bifogats dessa Villkor. Medlemsavgiften för Parallellkort debiteras årligen för varje Parallellkort som American Express beviljat på Kortinnehavarens begäran. Om en årlig Parallellkortavgift tas ut debiteras den på kontot i samband med det första kontoutdraget (om ett senare datum inte meddelats Kortinnehavaren) och därefter årligen i början av varje ny tolvmånadsperiod beräknat från datumet för Kontots öppnande. Med undantag av specialerbjudanden som American Express kan erbjuda Kortinnehavaren visas avgiften i tabellen över Kortavgifter som lämnas till Kortinnehavaren med dessa Villkor. Parallellkort kan inte beviljas för Basic Card-konton. Medlemsåret för Parallellkort beräknas från och med den dag American Express beviljat Parallellkortet i American Express system och pågår till dagen före årsdagen. Årsavgiftsperioden kan ändras då en Kontoöverföring sker eller då en annan Kortavgift förfaller till betalning. I detta fall beräknas årsavgiften från och med den dag då produkten eller avgiftsändringen trädde i kraft i American Express system. 1.1.c. Avgifter vid försenad betalning Vid försenade betalningar gäller följande: Vid betalning efter den förfallodag som anges på Kontoutdraget, har American Express rätt att debitera en dröjsmålsränta enligt räntelagen ( /633, jämte ändringar), dvs. Europeiska centralbankens referensränta förhöjd med sju (7) procentenheter. Betalningen anses erlagd samma dag som en bank eller ett finansinstitut godkänt ett vederbörligt betalningsuppdrag från Kortinnehavaren. Indrivningsavgifter för kravbrev, betalningspåminnelser och upprättandet av en betalningsplan debiteras i enlighet med lagen om indrivning av fordringar ( /513, jämte ändringar). Utöver detta, debiteras för kostnader som vållas American Express, såsom kostnader i samband med anlitandet av indrivningsbyråer eller jurister, egna indrivningsåtgärder och rättegångskostnader samt för handräckning med mera. 1.1.d. Avgift för kopia av Kontoutdrag En avgift på 3,50 euro tas ut för varje ytterligare kopia av kontoutdrag som Kortinnehavaren ber om, eller om Kortinnehavaren har avtal om e-fakturering via sin bank, för varje papperskopia av kontoutdrag. 1.1.e. Avgift för valutaväxling Referensomräkningskursen förhöjd med 2,2 %. Konverteringsprovisionen tillämpas om Kortinnehavaren väljer Debitering (inklusive Kontantuttag) i annan valuta än euro. Ytterligare information finns i punkten Debitering i utländsk valuta i dessa Villkor. Se Konvertering av Debiteringar i främmande valuta i punkten 2.3.b. 1.1.f. Avgift för kontantuttag En avgift för kontantuttag debiteras om American Express och Kortinnehavaren separat avtalat om Kontantuttag och om Kortinnehavaren tar ut kontanter med Kortet. Även tillhandahållaren av den kontantuttagstjänst som Kortinnehavaren anlitar kan debitera en avgift för Kontantuttag. För Kontantuttag i annan valuta än euro debiteras en konverteringsprovision på 2,2 % i enlighet med det som nämns nedan. Avgiften för kontantuttag är 4 % av kontanta beloppet som uttagits, dock minst 4,25 euro. 1.1.g. Membership Rewards-medlemsavgift (om tillämpligt) Om Kortförmånerna för ett Premium-kort inte redan inkluderar ett medlemskap i Membership Rewards-programmet och Kortinnehavaren väljer att ansluta sig till ifrågavarande program, kommer Kontot att debiteras en Membership Rewards-medlemsavgift i förskott i samband med anslutningen och därefter en gång per år. För ytterligare information om programmet, se separata villkor för Membership Rewards-programmet Kreditgränser Fastställande av kreditgränser Även om det i allmänhet inte finns några i förväg fastställda kreditgränser för, kan American Express efter eget gottfinnande besluta och informera Kortinnehavaren om en tillfällig eller permanent kreditgräns för Kortinnehavarens Konto som är det maximala belopp som kan vara utestående vid var tid (inklusive alla eventuella Parallellkort). American Express kan påföra en sådan gräns även om Kortinnehavarens Konto inte har försummade betalningar. American Express kan även efter eget gottfinnande besluta och informera Kortinnehavaren om gränser för Kontantuttag inom ramen för tillämplig lagstiftning. American Express kan påföra en sådan gräns även om Kortinnehavarens Konto inte har försummade betalningar. Detta kan vara det maximala kontantbelopp som Kortinnehavaren kan ta ut på en gång, per dag, under kontoutdragsperioden eller på annat sätt. American Express kan också slopa kontantuttagsmöjligheten för Kortinnehavarens Konto eller när som helst begränsa det maximala sammanlagda uttagssaldot. Om American Express besluter att begränsa Kortinnehavarens kreditgräns informerar American Express Kortinnehavaren om detta. I detta fall ger American Express Kortinnehavaren en möjlighet att lämna tilläggsinformation till American Express som kan leda till att American Express återkallar kreditgränsen. Efter att ha erhållit den begärda tilläggsinformationen besluter American Express om kreditgränsen ska återkallas och informerar Kortinnehavaren om detta. American Express accepterar inte förskottsbetalningar för någon Kortprodukt. Finansiella institutioner och operatörer av uttagsautomater kan också införa egna gränser och avgifter, såsom begränsningar av antalet uttag, uttagsbelopp och tillgång till andra tjänster som vanligtvis är tillgängliga i automaterna. Kortinnehavaren godkänner att hantera Kontot så att Debiteringarna på Kontot inte överstiger eventuella kreditgränser och/eller uttagsgränser (om tillämpliga) Återbetalningar Erläggande av återbetalningar Skulder på Kontot ska betalas till American Express på American Express begäran, eller månatligen senast på den förfallodag som står på kontoutdraget eller annars på American Express begäran enligt vad som framgår av dessa Medlemsvillkor. På American Express begäran ska Kortinnehavaren återbetala American Express varje belopp som överskridit en eventuell kreditgräns och/eller kontantuttagsgräns omedelbart eller med den månatliga betalningen. Ytterligare information om betalningar finns i Del 2. Vänligen se punkten 2.2 "Information om Kortinnehavarens betalningar Ändring av Villkoren När och hur kan American Express ändra Villkoren Avgifter American Express kan ändra de avgifter som regleras av dessa Villkor (inklusive införa nya avgifter eller ändra när och hur avgifterna beräknas eller tillämpas) av följande orsaker: för att kompensera för aktuella eller förväntade ändringar gällande kostnader för tillhandahållandet av Kontot, om American Express ändrar tjänster och förmåner som ingår i Kortinnehavarens Konto, om American Express har en grundad orsak att misstänka att Kortinnehavarens kreditriskprofil har förändrats, vilket medför en ökad risk för att Kortinnehavaren eventuellt inte kan sköta betalningar på Kontot som förfaller, för att upprätthålla en rimlig avkastning på Kontot och säkerställa att American Express affärsverksamhet bevarar sin lönsamhet och konkurrenskraft på det stora hela, för att säkerställa att de fastställda avgifterna fortfarande är i linje med det gängse värdet av Kontot, vilket kan innebära justering av American Express debiteringsgrunder, eller för vilken som helst annan giltig orsak förutsatt att Kortinnehavaren avgiftsfritt kan säga upp Villkoren. Kontotjänster American Express kan ändra tjänsterna relaterade till Kortinnehavarens Konto som American Express tillhandahåller för Kortinnehavaren eller det sätt på vilket American Express tillhandahåller dem om American Express befogat anser att detta inte medför olägenhet eller ökar kostnaderna för Kortinnehavaren. Förmåner i anslutning till Kortinnehavarens Konto American Express kan ändra förmånerna för Kortinnehavarens Konto (inklusive återkalla förmåner, ersätta förmåner med nya förmåner, byta tillhandahållare av förmåner eller kostnader för dem) förutsatt att American Express befogat anser att de övergripande förmånerna i anslutning till Kortinnehavarens Konto är av värde och konkurrenskraftigt prissatta eller på grund av någon annan orsak som nämns i punkten Övriga villkor nedan. Övriga villkor American Express kan ändra vilka som helst villkor som inte nämnts ovan av följande orsaker: American Express har befogad anledning att anse att ändringen skulle göra villkoren lättare att förstå, rättvisare för Kortinnehavaren eller inte medföra olägenhet för Kortinnehavaren, för att göra rimliga ändringar i hur American Express ser efter Kortinnehavarens Konto till följd av ändringar i bank- eller finanssystemet, teknologin eller de system som American Express använder, till följd av aktuella eller förväntade lagar eller regelverk, för att säkerställa att American Express affärsverksamhet sköts omsorgsfullt, eller för vilken som helst annan giltig orsak förutsatt att Kortinnehavaren avgiftsfritt kan säga upp Villkoren. Meddelanden om ändringar American Express meddelar Kortinnehavaren minst två månader på förhand om alla ändringar av Villkoren som nämns i detta avsnitt (se punkten 1.4 Ändring av villkoren ) med undantag av ändringar som inte medför olägenhet för Kortinnehavaren. I sådana fall informerar American Express Kortinnehavaren personligen, men då kan American Express genomföra ändringen snabbare. Om Kortinnehavaren inte vill fortsätta Villkoren efter ändringen har Kortinnehavaren rätt att säga upp Villkoren (se punkten 2.3.c Uppsägning av Villkoren ) i övrigt antas Kortinnehavaren ha godkänt ändringarna om Kortinnehavaren inte underrättar American Express om att Kortinnehavaren inte godkänner ändringarna innan de träder i kraft. Om Kortinnehavaren inte kontaktar American Express träder alla ändringar i kraft enligt meddelandet och gäller tills Villkoren sägs upp. Upp- och nedgradering av Kortinnehavarens Konto Kortinnehavaren kan underrätta American Express när som helst om att Kortinnehavaren inte längre vill ha Kortinnehavarens Kortförmåner och begära att American Express beviljar Kortinnehavaren ett Basic Card-kort. American Express kan göra en kombination av ändringar i dessa Villkor för att ändra den typ av Kort som American Express beviljar Kortinnehavaren. Detta kan inträffa om Kortinnehavaren ber om ett annat slags Kort, om American Express bedömer att Kortinnehavaren inte längre uppfyller kriterierna för Kortinnehavarens nuvarande Kort eller om Kortinnehavaren uppfyller kriterierna för ett annat Kort. American Express underrättar Kortinnehavaren alltid om ovan nämnda ändringar såvida inte Kortinnehavaren själv har meddelat American Express att Kortinnehavaren vill ha ett annat Kort och American Express bestämmer sig för att bevilja Kortinnehavaren nytt Kort snabbare. Om Kortinnehavaren beviljas ett annat slags Kort justerar American Express medlemsavgiften samt medlemsavgiften för Parallellkortet på ett vederbörligt sätt för att återspegla skillnaden mellan avgifterna för det gamla och det nya Kortet och justera Kortinnehavarens Konto på motsvarande sätt Nyttig information för Kortinnehavaren Kortinnehavarens rätt att säga upp Villkoren Kortinnehavare kan återkalla dessa Villkor genom att informera American Express i ett varaktigt medium inom fjorton (14) dagar från dagen då dessa Villkor fastställts eller från det senare datum då Kortinnehavaren erhåller villkoren och den information som erfordras enligt gällande lag i skriftlig eller elektronisk form. Kortinnehavaren ska omedelbart och senast trettio dagar (30) dagar efter att American Express informerats om återkallandet av dessa Villkor, erlägga betalning av samtliga Debiteringar som Kortinnehavaren är förpliktigad att betala enligt dessa Villkor, samt klippa itu och returnera de Kort som återkallelsen avser till American Express. Om Kortinnehavaren återkallar dessa Villkor inom ovan nämnda fjorton (14) dagar, är Kortinnehavaren, förutom för Kortinnehavarens medlemsavgift, skyldig att betala alla tillämpliga och upplupna Debiteringar. Om Kortinnehavaren vill säga upp medlemskapet ska Kortinnehavaren antingen förstöra eller returnera alla Kort till American Express och underrätta American Express på adressen American Express Services Europe Limited, filial - sivuliike, AMERICAN EXPRESS, Finland, eller ringa på telefonnumret på Kortets baksida för att bekräfta att Kortinnehavaren vill säga upp Kontot. 2. SÅ HÄR FUNGERAR KORTINNEHAVARENS AMERICAN EXPRESS-KONTO 2.1. Information om Kortanvändning 2.1.a. Kortanvändning Kortinnehavaren kan använda Kortet med beaktande av begränsningarna enligt dessa Villkor för att köpa varor och tjänster av företag som accepterar Kortet och för Kontantuttag. Om säljaren tillåter det kan Kortinnehavaren returnera varor och tjänster som köpts med Kortet till säljaren genom kreditering av Kontot. Kortinnehavaren får inte: ge någon annan tillgång till Kort eller Kortnumret eller tillåta att någon annan använder Kontot eller Kortet för Debiteringar, identifiering, eller i något annat syfte förutom i de fall då Kortinnehavaren samtycker till Debiteringar enligt punkten 2.1.d. "Auktorisering och vägran att godkänna Debiteringar i dessa Villkor; återlämna produkter eller tjänster som betalats genom användning av Kontot och erhålla kontanter som återbetalning; använda Kontot eller Kortet för att köpa något i syfte att sälja det vidare; använda Kortet för att göra Kontantuttag hos en Affärspartner genom att ange att Debiteringen gäller ett köp; tillåta en kreditering av Kontot i annat fall än om det gäller en återbetalning för tidigare köpta produkter eller tjänster som har debiterats från Kontot eller om så har avtalats mellan American Express och Kortinnehavaren; använda Kontot eller Kortet om Kortinnehavaren är insolvent, har ansökt om skuldsanering, försatts i konkurs eller om Kortinnehavaren är föremål för någon annan typ av skuldindrivningsåtgärd. Termen insolvent avser även situationer då Kortinnehavaren inte rimligen kunnat räkna med att kunna betala skulden som angivits på nästa Kontoutdrag. Kontot eller Kortet får heller inte användas om Kortinnehavaren beordrats en intressebevakare, eller om Kortinnehavaren av andra skäl inte längre har rätt att förvalta sin egendom; använda Kortet som anmälts som förlorat eller stulet;

3 överföra pengar från ett annat American Express-konto eller lyfta kontanter med Kortet för att betala skulden på Kontot; använda Kortet eller Kontot om det har spärrats eller avslutats, eller använda Kortet efter den sista giltighetsdagen som anges på framsidan av Kortet; använda Kontot eller Kortet för olagliga syften, vilket innefattar köp av produkter eller tjänster som är förbjudna enligt finsk lag eller enligt lagstiftningen i ett annat land där Kortet används eller där tjänsterna eller produkterna står till buds; eller använda Kontot eller Kortet för inköp hos en Affärspartner, om Kortinnehavaren eller tredje part med nära anknytning till Kortinnehavaren har ett ägarintresse, utom i det fall då ägarintresset grundar sig på aktier eller liknande värdepapper som är föremål för offentlig handel på en reglerad aktie- eller värdepappersbörs. Kortinnehavaren ansvarar för att all användning av Kontot och därtill anknutna Kort sker i enlighet med dessa Villkor. Det inbegriper även Huvudkortinnehavarens ansvar för Parallellkortinnehavares användning av Parallellkort. Kortinnehavarens ansvar täcker även situationer där American Express inte har förhindrat förbjuden användning. American Express kan bevilja Kortinnehavaren Kort som ersätter befintliga Kort (inklusive olika typer av Kort). Korten måste ha förfallodag, och Kortinnehavaren ska förstöra förfallna Kort så att de inte kan användas (t.ex. genom att klippa sönder dem). Om Kortet återkallas eller suspenderas av någon som helst orsak ska alla andra Kort som anslutits till Kortinnehavarens Konto återkallas eller suspenderas samtidigt. 2.1.b. Kontantuttag Express Cash-tjänsten Kortinnehavare med ett Premium-kort kan ansöka om rätt att använda Express Cash-tjänsten, varigenom Kortinnehavaren kan lyfta kontanter från bankautomater eller hos vissa Affärspartners. Parallellkortinnehavare har rätt att använda Express Cash-tjänsten, enbart om Huvudkortinnehavaren har gett sitt skriftliga samtycke för detta och med American Express godkännande. American Express kan avslå en ansökan om användning av Express Cash-tjänsten på grundval av att Kortinnehavaren inte varit kund hos American Express under en tillräckligt lång tidsperiod, eller på grund av Kortinnehavarens betalningshistorik eller köpbeteende, eller tillgänglig kreditinformation om Kortinnehavaren, såsom uppgifter om inkomst, tillgångar, betalningskrav eller andra liknande uppgifter. Kontot kommer att debiteras en avgift för Kontantuttag i enlighet med punkten 1.1.f. "Avgift för kontantuttag" i dessa Villkor. Enligt eventuella begränsningar som följer av gällande lagar och andra bestämmelser gäller av American Express fastställda uttagsbegränsningar för Kontantuttag. Vänligen se punkten 1.2. Kreditgränser. Begränsningarna kan avse belopp för enskilda transaktioner, belopp per dag, per Kontoutdragsperiod eller avse andra begränsningar av Kortinnehavarens möjlighet till Kontantuttag med Kortet. Medverkande finansinstitut och leverantörer bankautomattjänster kan också påföra sina egna beloppsgränser och begränsningar för antalet kontantuttag, belopp för varje kontantuttag samt till tillgängliga bankautomattjänster. Eftersom Express Cash-tjänsten huvudsakligen tillhandahålls av tredje part (operatörer av bankautomater) kan den sägas upp eller förändras omedelbart, utan att Kortinnehavaren underrättas. Express Cash-tjänsten kan spärras omedelbart av skäl hänförliga till tjänstens säkerhet, vid misstanke om obehörig (inte godkänd) eller bedräglig användning av Kontot eller Kortet, eller vid väsentligt ökad risk att Kortinnehavaren inte kan fullgöra sina betalningsskyldigheter gentemot American Express. En väsentligt ökad risk kan anses föreligga om Kortinnehavarens beteendemönster vid användning av tjänsten generellt kan anses innebära en väsentligt ökad risk, eller på grund av vad som är känt om Kortinnehavarens ekonomiska situation eller annan liknande situation. Kortinnehavaren kan när som helst avsluta användningsrätten till Express Cash-tjänsten genom att skriftligen meddela American Express om detta. Huvudkortinnehavaren kan säga upp Parallellkortinnehavarens användningsrätt till Express Cash-tjänsten på samma sätt. Kortinnehavarens rätt att använda Express Cash-tjänsten upphör om: dessa Villkor sägs upp eller upphävs eller om Kontot eller Kortet spärras av någon anledning; eller om Kortinnehavaren annullerar Kortet och ansöker om ett Basic Card-kort. Upphörandet av Kortinnehavarens användningsrätt till Express Cash-tjänsten påverkar inte Kortinnehavarens ansvar för Debiteringar hänförliga till betalningstransaktioner som är obetalda vid tidpunkten för upphörandet. 2.1.c. Betalningsförbindelse I enlighet med punkten 2.1.f. Stöld, förlust eller missbruk av Kortet eller missbruk av Kontot i Villkoren förbinder sig Kortinnehavaren att betala alla Debiteringar inklusive: Debiteringar som Kortinnehavaren auktoriserar, även om Kortinnehavaren inte visat Kortet eller undertecknat Debiteringen, Debiteringar som auktoriserats av andra personer om Kortinnehavaren låtit dem använda Kontot, och Debiteringar som Parallellkortinnehavare auktoriserat eller tillåtit andra att auktorisera. 2.1.d. Auktorisering och vägran att godkänna Debiteringar Kortinnehavaren auktoriserar en Debitering genom att visa Kortet eller ange Kortuppgifter och om Debiteringen kräver det genom att ange Kortets PIN-kod, lösenord, personliga identifierare eller genom någon annan procedur. Debiteringar som sker vid tidpunkten för auktoriseringen, som betalas senare eller ett antal framtida Debiteringar kan auktoriseras på detta sätt. Beroende på säljföretagets villkor kan Kortinnehavaren genom att auktorisera Debiteringar på detta sätt även auktorisera säljföretaget att ta betalt senare om den ursprungliga betalningen misslyckats. Om Kortinnehavaren inte auktoriserat Debiteringen vid den ifrågavarande tidpunkten kan Kortinnehavaren konfirmera auktoriseringen senare. Kortinnehavaren kan återkalla Debiteringar som infaller i framtiden eller Debiteringar som bildar en serie endast om Kortinnehavaren återkallar dem senast i slutet av arbetsdagen innan de behandlas. American Express kan vägra att auktorisera en Debitering av ett grundat skäl. Sådana skäl är bland annat misstänkt icke-auktoriserad eller felaktig användning, bedrägeri, tekniska problem, lagliga krav, American Express bedömning av Kortinnehavarens kreditvärdighet, om användningen av Kortet skulle förbjudas eller om vissa slag av Debiteringar inte är tillgängliga (inklusive om Debiteringen överskrider en Debiteringslimit). Detta kan vara fallet även om Kortinnehavarens Konto inte har försummade betalningar. Om American Express gör detta informeras Kortinnehavaren i allmänhet om detta på försäljningsstället. Kortinnehavaren får dock alltid information om Debiteringar som American Express vägrat ta emot genom att kontakta American Express på telefonnumret på Kortets baksida. American Express ansvarar inte för några som helst förluster som Kortinnehavaren orsakas om American Express inte auktoriserar en Debitering, och American Express ansvarar inte om säljföretaget vägrar att acceptera Kortet. American Express kan införa och variera begränsningar och förbud för användning av Kortet för vissa Debiteringar. Till exempel kan Debiteringar auktoriserade via när betalningsterminaler ha maximala Debiteringsbelopp (per auktorisering eller under en tidsperiod). 2.1.e. Återkommande Debiteringar En Kortinnehavare kan auktorisera en Affärspartner att debitera Kontot för produkter och tjänster vid en regelbundet återkommande tidpunkt som avtalats mellan Kortinnehavaren och Affärspartnern ( Återkommande Debiteringar ). Kortinnehavaren ansvarar för att tillhandahålla information om Ersättningskort eller överenskomma om alternativa betalningssätt med Affärspartnern, för att undvika störningar med Återkommande Debiteringar eller störningar i leverans av Affärspartnerns produkter eller tjänster gällande ett Ersättningskort eller ett annullerat Kort, eller i det fall att dessa Villkor sagts upp eller upphävts i enlighet med punkten 1.4. "Ändring av Villkoren" eller punkten 2.3.c. Uppsägning av Villkoren i dessa Villkor. Kortinnehavaren ansvarar för alla Återkommande Debiteringar som kan komma att debiteras Kontot efter att ett Kort ersatts eller spärrats. Återkommande Debiteringar kan komma att dras från Kontot automatiskt utan att Kortinnehavaren underrättas, efter att ett Ersättningskort beviljats. American Express tillhandahåller inte information om Ersättningskort (såsom Kortets nummer eller giltighetsdatum) till Affärspartnern. För att stoppa debiteringen av Återkommande Debiteringar ska Kortinnehavaren skriftligen eller på annat sätt som godkänts av Affärspartnern underrätta Affärspartnern om detta i god tid före följande Återkommande Debitering debiteras Kontot. Uppsägningen av dessa Villkor i enlighet med punkten 2.3.c. "Uppsägning av Villkoren av dessa Villkor innebär inte att en tjänst som betalas som Återkommande Debitering upphör automatiskt. 2.1.f. Stöld, förlust eller missbruk av Kortet eller missbruk av Kontot För att skydda PIN-koden, webbkoder eller andra koder som används i samband med Kontot ( Koder ), ska Kortinnehavaren: lära sig Koden utantill; förstöra brev och meddelanden innehållande Koden som American Express skickat till Kortinnehavaren (om tillämpligt); inte skriva Koden på Kortet; inte nedteckna och förvara Koden med eller i närheten av Kortet eller Kortinformationen; inte avslöja Koden för någon eller ge någon annan tillgång till den på något annat vis; vid eget val av Kod undvika att välja en Kod som har något samband med Kortinnehavaren, till exempel eget namn, födelsedatum eller telefonnummer; samt iaktta försiktighet så att utomstående inte kan se Koden när den slås in i en bankautomat eller någon annan elektronisk utrustning. Kortinnehavaren måste omedelbart underrätta American Express Kundservice om ett Kort förlorats eller stulits; ett Ersättningskort inte har kommit fram; en utomstående person har fått tillgång till en Kod eller annan information som hänför sig till Kortet; Kortinnehavaren misstänker att Kortet eller Kontot använts utan Kortinnehavarens samtycke eller på annat sätt missbrukats; Kortinnehavaren misstänker att ett fel har skett i hanteringen av en betalningstransaktion; eller Kortinnehavaren upptäcker vid kontroll av Kontoutdraget, att en Återkommande Debitering som Kortinnehavaren tidigare begärt att en Affärspartner ska avsluta debiterats Kontot. Om ett Kort som Kortinnehavaren har rapporterat som förlorat eller stulet senare återfinns, ska Kortinnehavaren klippa itu Kortet och returnera det till American Express och vänta på ett Ersättningskort. Kortinnehavaren ansvarar för obehörig användning av Kortet enbart i följande fall: 1. Kortinnehavaren har tillåtit tredje part att använda Kortet eller Koden; 2. att Kortet eller Koden förkommit, orättmätigt innehas av någon annan eller att Kortet eller Koden använts obehörigt som en följd av Kortinnehavarens försummelse att använda Kortet eller Koden i enlighet med dessa Villkor; eller 3. Kortinnehavaren försummat att utan opåkallat dröjsmål meddela American Express om att Kortet eller Koden förkommit, Kortet eller Koden orättmätigt innehas av någon annan eller använts obehörigt. Kortinnehavarens ansvar för obehörig användning av Kortet eller Koden är begränsat till 150 euro i punkterna 2 och 3, förutom då Kortinnehavaren agerat med avsikt eller grov vårdlöshet. Kortinnehavaren ansvarar inte för obehörig användning av Kortet eller Koden, 1. om Kortet eller Koden används efter att Kortinnehavaren har underrättat American Express om att Kortet eller Koden förkommit, orättmätigt innehas av någon annan eller att Kortet eller Koden använts obehörigt; 2. om American Express försummat att se till att Kortinnehavaren när som helst har möjlighet att göra anmälan som hänvisas till i punkten 1; eller 3. Affärspartnern inte verifierat rätten att använda Kortet på ett vederbörligt sätt. Kortinnehavaren ansvarar emellertid för obehörig användning av Kortet eller Koden om hon eller han avsiktligt inlämnat en falsk anmälan eller på annat sätt handlat bedrägligt. Kortinnehavaren samtycker till att samarbeta med American Express vid utredning om obehörig användning av Kontot, inklusive uppgörandet av en polisanmälan, inlämnandet av en skriftlig redogörelse, bevis på inställandet av Återkommande Debiteringar eller andra uppgifter till American Express på American Express begäran. Kortinnehavaren samtycker även till att American Express kan lämna ut uppgifter gällande missbruk av Kontot till behöriga myndigheter. Om en Debitering visar sig vara felaktig och felet är hänförligt till American Express, annullerar American Express Debiteringen och krediterar Kontot. Om Kortinnehavaren vid kontakt med American Express har giltiga skäl att bestrida en betalningstransaktion, kommer American Express att inleda en utredning och eventuellt kreditera Kontot med ett belopp som motsvarar beloppet för ifrågavarande betalningstransaktion. Så snart utredningen är avslutad kommer American Express att balansera Kontot i enlighet med utredningsresultatet. Kortinnehavaren ska omedelbart vid mottagandet av varje Kontoutdrag kontrollera att informationen stämmer och så snart som möjligt kontakta American Express om Kortinnehavaren behöver mer information om en viss Debitering på ett Kontoutdrag. Om Kortinnehavaren har frågor eller bekymmer gällande Kontoutdraget eller någon Debitering på Kontoutdraget ska Kortinnehavaren göra American Express uppmärksam på detta så snart som möjligt och senast inom tretton (13) månader från Debiteringen på Kontot. Om American Express begär det ska Kortinnehavaren omedelbart inlämna en skriftlig bekräftelse på sin förfrågan eller sitt bekymmer till American Express samt all annan relevant information avseende detta som American Express kan behöva. Detta stycke begränsar emellertid inte Kortinnehavarens rättigheter enligt tvingande konsumentskyddslagstiftning. 2.1.g. Debiteringar för oväntade belopp Om Kortinnehavaren gör en Debitering med ett säljföretag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och om Kortinnehavaren vid tidpunkten för auktoriseringen inte kände till beloppet av Debiteringen kan Kortinnehavaren begära återbetalning av American Express om det debiterade beloppet är större än vad Kortinnehavaren rimligen kunnat förvänta sig på basen av Kortinnehavarens tidigare konsumtionsbeteende, dessa Villkor och övriga relevanta omständigheter. Kortinnehavaren ska begära återbetalning utan dröjsmål, dock senast 8 veckor från datumet på det kontoutdrag på vilket Debiteringen angetts. Kortinnehavaren ska lämna American Express all den information som American Express rimligen ber om, och American Express kan överlämna denna information till tredje parter som undersöker Kortinnehavarens krav. American Express slutför undersökningarna inom 10 arbetsdagar efter att all begärd information inlämnats och återbetalar antingen hela debiteringsbeloppet (normallt genom att kreditera Kortinnehavarens Konto) eller förklarar för Kortinnehavaren varför American Express har avvisat Kortinnehavarens begäran Information om Kortinnehavarens betalningar 2.2.a. Hur betalningar görs Kortinnehavaren ska betala American Express hela beloppet i euro senast på förfallodagen som angivits på Kontoutdraget. Kortinnehavaren ska betala separat för varje Konto som Kortinnehavaren har hos American Express. Om Kortinnehavaren betalar utan att tydligt specificera de Konton som betalningen involverar kan American Express hänföra betalningarna till vilket Konto som helst. Kortinnehavaren kan när som helst betala helt eller delvis den utestående skulden utan att först underrätta American Express och utan extra kostnader för återbetalning i förtid. Skulden på Kontot ska betalas till American Express vid begäran, eller månatligen senast på den förfallodag som angivits på Kontoutdraget. Kontoutdraget skickas till Kortinnehavaren minst en gång per månad om det förekommit transaktioner på Kontot. Kortmedlemmen anses ha mottagit varje Kontoutdrag på den sjunde (7) dagen efter att American Express skickat Kontoutdraget ifall Kontoutdraget inte mottagits innan dess. Betalningarna kan göras enligt någon av de metoder som angivits i detta stycke och i enlighet med eventuella tilläggsinstruktioner eller krav med avseende på Kortinnehavarens betalningar som angivits i Kontoutdraget eller enligt annan överenskommelse. Betalningen ska göras till det konto som specificeras på Kontoutdraget och det referensnummer som anges på Kontoutdraget ska också anges vid betalningen. Referensnumret består av kortnumret samt ett kontrollnummer. Betalningen kan erläggas via en internetbankstjänst, på ett bankkontor eller hos en annan betalningsförmedlare som erbjuder denna service. Betalningen kommer inte att synas på Kontot förrän betalningen mottagits och Kontot således balanserats. Betalningen anses ha genomförts på det datum som en bank eller ett finansinstitut godkänt Kortinnehavarens vederbörliga betalningsinstruktion. Om Kortinnehavarens betalningar inte uppfyller American Express instruktioner kan det ske dröjsmål i krediteringen av Kortinnehavarens Konto. Detta kan leda till förseningsavgifter (se punkten 1.1.c. Avgifter vid försenad betalning ). American Express kan debitera alla rimliga kostnader som American Express orsakats från Kortinnehavarens Konto. Om American Express besluter att acceptera en betalning i främmande valuta väljer American Express en valutakurs för konvertering av Kortinnehavarens betalning till euro, såvida lagstiftningen inte kräver att American Express ska använda en viss kurs. American Express kan ta ut ytterligare avgifter för konvertering av betalningar inklusive alla kostnader för valutaväxling som American Express orsakas. Om American Express behandlar en försenad betalning, en delbetalning eller en betalning märkt med någon restriktiv klausul (såsom i fullständig och slutlig uppgörelse) medför det inga konsekvenser för American Express rättigheter (t.ex. för att kräva hela den förfallna fordran) och ändrar inte dessa Villkor. Även om American Express kan kreditera en betalning på Kortinnehavarens Konto förbehåller sig American Express rätten till att avboka betalningen om den återkallas eller om den inte inlöses av någon som helst orsak. 2.2.b. Hur American Express inriktar betalningar Kortinnehavarens betalningar kommer i första hand att avräknas mot Debiteringar som avser köp av produkter och tjänster och därefter mot tillämpliga avgifter i enlighet med dessa Villkor. Övriga betalningar kommer att avräknas mot Debiteringar som ännu inte redovisats på Kortinnehavarens Kontoutdrag Övrig viktig information 2.3.a. Information om Parallellkortinnehavare På Kortinnehavarens begäran kan American Express bevilja ett Parallellkort för Kontot till en annan person ( Parallellkortinnehavare ). American Express kan välja att begränsa det antal Parallellkort som kan anslutas till ett visst Konto. American Express tillhandahåller inte Parallellkortinnehavare med Kontoutdrag, Meddelanden eller annan kommunikation utan särskild orsak. Se punkten 2.1.c. Betalningsförbindelse i dessa Villkor vad gäller Parallellkortinnehavarens ansvar för Debiteringar som en Parallellkortinnehavare har gjort. En Parallellkortinnehavare är, solidariskt med Kontoinnehavaren, ansvarig för alla Debiteringar som är hänförliga till Parallellkortinnehavarens användning av Kontot. En Parallellkortinnehavare som är under 18 år vid ansökningstillfället är inte ansvarig med Kontoinnehavaren för Debiteringar som är hänförliga till Parallellkortinnehavarens användning av Kontot. Huvudkortinnehavaren ansvarar för att varje Parallellkortinnehavare följer dessa Villkor och iakttar alla Meddelanden som American Express skickat till Kortinnehavaren.

Ansökan American Express Konto Gold Card Parallellkort

Ansökan American Express Konto Gold Card Parallellkort Ansökan American Express Konto Parallellkort D30 X52299UR07 Huvudkortinnehavarens namn: Huvudkortets nummer: Huvudkortinnehavarens personbeteckning : 3 7 4 8 americanexpress.fi/se 1. Jag ansöker om ett

Läs mer

Ansökan American Express Konto Basic Card

Ansökan American Express Konto Basic Card Ansökan American Express Konto Basic Card 899/WGU 7BP X51499UR02 americanexpress.fi/se 1. Villkor för beviljande American Express ställer villkor för beviljandet av konto. Om du inte kan svara ja på följande

Läs mer

Ansökan American Express Konto Gold Card

Ansökan American Express Konto Gold Card Ansökan American Express Konto Gold Card 521/JCP C08 X31299ME20 americanexpress.fi/se 1. Villkor för beviljan American Express ställer villkor för beviljandet av konto. Om du inte kan svara ja på följande

Läs mer

MEDLEMSVILLKOR FÖR SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS CARDS

MEDLEMSVILLKOR FÖR SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS CARDS MEDLEMSVILLKOR FÖR SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS CARDS Dessa Medlemsvillkor gäller från och med fr.o.m. 1 november 2014 Avtal för Kortmedlemmar Dessa medlemsvillkor (Medlemsvillkoren) gäller för Kortmedlemmens

Läs mer

Medlemsvillkor för American Express - Kort

Medlemsvillkor för American Express - Kort Medlemsvillkor Dessa Medlemsvillkor gäller från och med 1 juli 2012. 1. Introduktion För American Express Kontohavare och Kortmedlem gäller följande Medlemsvillkor. a. Medlemsvillkoren, samt ansökan om

Läs mer

Villkor för Membership Rewards fr.o.m. 15 november 2014

Villkor för Membership Rewards fr.o.m. 15 november 2014 Villkor för Membership Rewards fr.o.m. 15 november 2014 Utfärdare: American Express Services Europe Limited, England, filial ( American Express ) Inledning Membership Rewards gör det möjligt för medlemmar

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Medlemsvillkor för American Express Business Gold Card och American Express Business Card

Medlemsvillkor för American Express Business Gold Card och American Express Business Card Medlemsvillkor för American Express Business Gold Card och American Express Business Card Medlemsvillkor Dessa Medlemsvillkor gäller från och med 1 augusti 2010 1. Introduktion För American Express Kontohavare

Läs mer

American Express-gruppen avser företag inom American Express-koncernen och de licensinnehavare som deltar i American Express-kortservice;

American Express-gruppen avser företag inom American Express-koncernen och de licensinnehavare som deltar i American Express-kortservice; American Express-betalkortsvillkor 1. INLEDNING Villkoren i detta avtal gäller American Express Kortinnehavare. Kortet kan beviljas fysiska personer som: har ett finskt personnummer; har en regelbunden

Läs mer

Medlemsvillkor för American Express - Kort

Medlemsvillkor för American Express - Kort Medlemsvillkor Dessa Medlemsvillkor gäller från och med 16 april 2013. 1. Introduktion För American Express Kontohavare och Kortmedlem gäller följande Medlemsvillkor. a. Medlemsvillkoren, samt ansökan

Läs mer

Medlemsvillkor SAS Eurobonus American Express Kreditkort

Medlemsvillkor SAS Eurobonus American Express Kreditkort Medlemsvillkor SAS Eurobonus American Express Kreditkort MEDLEMSVILLKOR FÖR SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS KREDITKORT Dessa Medlemsvillkor gäller fr.o.m. 1 oktober 2016 AVTAL FÖR KORTMEDLEMMAR Dessa medlemsvillkor

Läs mer

Medlemsvillkor SAS EuroBonus American Express Kreditkort

Medlemsvillkor SAS EuroBonus American Express Kreditkort Medlemsvillkor SAS EuroBonus American Express Kreditkort MEDLEMSVILLKOR FÖR SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS KREDITKORT Dessa Medlemsvillkor gäller fr.o.m. 13 oktober 2017 AVTAL FÖR KORTMEDLEMMAR Dessa medlemsvillkor

Läs mer

American Express Medlemsvillkor för Betalkort

American Express Medlemsvillkor för Betalkort Medlemsvillkor för Betalkort MEDLEMSVILLKOR FÖR AMERICAN EXPRESS BETALKORT Dessa Medlemsvillkor gäller fr.o.m. 9 juni 2017 AVTAL FÖR KORTMEDLEMMAR Dessa medlemsvillkor (Medlemsvillkoren) gäller för Kortmedlemmens

Läs mer

AMERICAN EXPRESS-KORTET VILLKOR FÖR INNEHAV OCH ANVÄNDNING AV KORTET (KORTVILLKOR) 1. DEFINITIONER 2. BETALNINGSANSVAR

AMERICAN EXPRESS-KORTET VILLKOR FÖR INNEHAV OCH ANVÄNDNING AV KORTET (KORTVILLKOR) 1. DEFINITIONER 2. BETALNINGSANSVAR 1 AMERICAN EXPRESS-KORTET VILLKOR FÖR INNEHAV OCH ANVÄNDNING AV KORTET (KORTVILLKOR) Följande villkor är i kraft för Kortinnehavaren av ett American Express-kort. Villkoren är bindande för Kortinnehavaren

Läs mer

Medlemsvillkor för SAS EuroBonus American Express Card och SAS EuroBonus American Express Elite Card

Medlemsvillkor för SAS EuroBonus American Express Card och SAS EuroBonus American Express Elite Card Medlemsvillkor för SAS EuroBonus American Express Card och SAS EuroBonus American Express Elite Card Medlemsvillkor Dessa Medlemsvillkor gäller från och med 16 april 2013. 1. Introduktion För American

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2010 Nr 290 304 INNEHÅLL Nr Sidan 290 Betaltjänstlag... 1121 291 Lag om ändring av 7 kap. 19 i konsumentskyddslagen... 1144 292 Lag

Läs mer

AKTIA BANK ABP:S VISA-VILLKOR

AKTIA BANK ABP:S VISA-VILLKOR 1 (10) elektroniskt vidarebefordrar korttransaktionerna för att debiteras betalningseller Visa-kreditkontot. AKTIA BANK ABP:S VISA-VILLKOR I dessa Visa-villkor definieras Aktia Bank Abp:s ("Banken") 1.

Läs mer

Välkommen till American Express

Välkommen till American Express Välkommen till American Express Din guide för försäljning online www.americanexpress.se/affarspartners Innehåll Välkommen som ny Affärspartner till American Express Visa vägen för American Express Kortmedlemmar

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Villkor för användning av Visa-kreditkort

Villkor för användning av Visa-kreditkort Villkor för användning av Visa-kreditkort från och med 25.3.2008 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på de Visa-, Visa Gold- och Visa Platinum-kreditkort (kort) och kreditkonton

Läs mer

Produktvillkor för Frankeringsmaskin

Produktvillkor för Frankeringsmaskin PRODUKTVILLKOR 1 (6) Produktvillkor för Frankeringsmaskin 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (6) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Införa tjänsten... 3 2.1. Ansvar vid användning av frankeringsmaskin... 3

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort

Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort från och med 1.2.2010 1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på det YkkösBonus MasterCard-kreditkort ( kort ) och kreditkonton som Sampo

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Bankkort och Kreditkort Företag

Bankkort och Kreditkort Företag BANKkort och Kreditkort företag Bankkort och Kreditkort Företag Gäller från 2013-06-01 Så här fungerar Bankkort och Kreditkort Företag Du har nu fått ditt nya kort. Med både Bankkort och Kreditkort Företag

Läs mer

Handelsbankens allmänna kortvillkor

Handelsbankens allmänna kortvillkor Innehåll 1. Tillämpningsområde 1 2. Definitioner 1 3. Kommunikation mellan Handelsbanken och kontohavaren 3 3.1. Rätten till information om villkoren och förhandsinformation under avtalsförhållandet 3

Läs mer

Så fungerar ditt kort

Så fungerar ditt kort KORT Så fungerar ditt kort Gäller från 2014-04-15 Innehåll Kreditkort, så fungerar kortet 3 Bankkort, så fungerar kortet 4 Ungdomskort, så fungerar kortet 4 När du använder korten, praktiska saker att

Läs mer

AMERICAN EXPRESS AFFÄRSPARTNERS. Välkommen till American Express HÄR HITTAR DU ALLT DU BEHÖVER FÖR ATT BÖRJA TA EMOT AMERICAN EXPRESS -KORT.

AMERICAN EXPRESS AFFÄRSPARTNERS. Välkommen till American Express HÄR HITTAR DU ALLT DU BEHÖVER FÖR ATT BÖRJA TA EMOT AMERICAN EXPRESS -KORT. AMERICAN EXPRESS AFFÄRSPARTNERS Välkommen till American Express HÄR HITTAR DU ALLT DU BEHÖVER FÖR ATT BÖRJA TA EMOT AMERICAN EXPRESS -KORT. Så här kommer du igång Tack för att du har valt att ta emot American

Läs mer

1. Tillämpningsområde och definitioner

1. Tillämpningsområde och definitioner Bruksvillkor för MasterCard -kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för MasterCard-kreditkort tillämpas på det konto med kredit och det därtill anslutna MasterCard-, MasterCard

Läs mer

Bruksvillkor för Visa -kreditkort

Bruksvillkor för Visa -kreditkort Bruksvillkor för Visa -kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för Visa-kreditkort tillämpas på det konto med kredit och det därtill anslutna Visa-, Visa Gold- och Visa Platinum-kreditkort

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

SPARBANKERNAS KORTVILLKOR

SPARBANKERNAS KORTVILLKOR SPARBANKERNAS KORTVILLKOR Sparbankernas kortvillkor innehåller följande allmänna och speciella kortvillkor för Visa-korten; Allmänna kortvillkor Specialvillkor för Visa Debit-kort Specialvillkor för Visa

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

utan användningsbegränsningar till följd av kontoavtal eller -villkor eller lag. Dessa allmänna villkor för företagskonton träder i kraft 15.11.2012.

utan användningsbegränsningar till följd av kontoavtal eller -villkor eller lag. Dessa allmänna villkor för företagskonton träder i kraft 15.11.2012. Allmänna villkor för företagskonton Dessa allmänna villkor för företagskonton träder i kraft 15.11.2012. Dessa villkor tillämpas på företags kontoavtal och är en del av kontoavtalet. Utöver dessa villkor

Läs mer

utbyte mot ett åtagande att utföra en automatisk månatlig beställning

utbyte mot ett åtagande att utföra en automatisk månatlig beställning GLOBAL Itworks VILLKOR : kundlojalitet Uppdaterat i April 2013 1. Lojal Kundens beställning kommer att undertecknas av dig kunden först, och det fungerar! Global 5325 State Road 64 E Bradenton, FL 34208

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,67

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP Gäller från den 4 april 2010 2 LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE 1. ALLMÄNT Nedan stadgas de villkor som gäller för AB Kvällstidningen Expressens (nedan

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

bruksvillkoren för YkkösBonus MasterCardkreditkort

bruksvillkoren för YkkösBonus MasterCardkreditkort Bruksvillkor för YkkösBonus MasterCard-kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för YkkösBonus MasterCardkreditkort tillämpas på det konto med kredit och det därtill anslutna

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, betalningar, kontoinformation

Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, betalningar, kontoinformation Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, betalningar, kontoinformation Gäller från 1.1.2009 KONTON BRUKSKONTO Till försäljning bara Brukskonto 0 17 år (Ungdomsbrukskonto) Månadsavgift för brukskontopaket

Läs mer

EasyPark Villkor. 1. Anslutning till tjänsten

EasyPark Villkor. 1. Anslutning till tjänsten EasyPark Villkor Dessa villkor reglerar förhållandet mellan EasyPark och motorföraren ( kunden ) som är ansluten till EasyPark:s system för mobila betalningar ( tjänsten ). Med kund avses både juridiska

Läs mer

Se också "Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014". Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se.

Se också Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014. Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se. 1 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 INSTRUKTIONER STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 Detta är ett modellavtal, vilket innebär att parterna ska anpassa tillämpningen av villkoren i detta

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 Autogiro hos Länsförsäkringar Vill du sköta betalningarna av dina försäkringar på ett enkelt och bekymmersfritt sätt, är du välkommen att använda autogiro

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 1. ALLMÄNT Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20

Läs mer

1. Tillämpningsområde och definitioner. och kreditegenskap vid betalning av produkter och tjänster, får denne Finnair Plus-poäng.

1. Tillämpningsområde och definitioner. och kreditegenskap vid betalning av produkter och tjänster, får denne Finnair Plus-poäng. Bruksvillkor för Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold - kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för Finnair Plus Visa - och Finnair Plus Visa Gold-kreditkort tillämpas

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

POSTNUMMER, ORT* KONTAKTPERSON* TELEFAX MIDOFFICELEVERANTÖR*

POSTNUMMER, ORT* KONTAKTPERSON* TELEFAX MIDOFFICELEVERANTÖR* ANSÖKAN FLYGKONTO OBS! BIFOGA AML-BLANKETTEN SAMT KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING PÅ FIRMATECKNARE VIDIMERAD AV TVÅ PERSONER. BIFOGA IATA BSP-RAPPORT AVSEENDE KALENDERÅR: AGENT FINANCIAL YEAR SUMMARY (INTERNATIONAL/DOMESTIC).

Läs mer

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015)

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) Enligt 7 i stadgarna för varubesiktning ska varubesiktningsmannen ge parterna vid besiktningen för information den del av stadgarna

Läs mer

Poängvillkor NK NYCKELN.

Poängvillkor NK NYCKELN. Maj 2015 Poängvillkor NK NYCKELN. INDELNING. 1. NK Nyckeln, introduktion 2. Administration och information 3. Korttyper 4. Kortinnehavare 5. Personliga kort 6. Favoritavdelningar 7. Poänggivare 8. Poängavtal

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

För att logga in på Prepaid Webbtjänst behöver du ett personligt Kund-ID och ett lösenord.

För att logga in på Prepaid Webbtjänst behöver du ett personligt Kund-ID och ett lösenord. 1(9) Logga in på webbtjänsten För att logga in på Prepaid Webbtjänst behöver du ett personligt Kund-ID och ett lösenord. Om du har loggat in på webbtjänsten tidigare, mata in ditt Kund-ID och lösenord

Läs mer

Ansökan om byte av lägenhet

Ansökan om byte av lägenhet Ansökan om byte av lägenhet Sökande (avflyttande) Hyresgäst namn 1 Hyresgäst namn 2 Avtalsnummer Adress Önskar flytta till Skäl för bytet Telefonnummer E-postadress Föreslagen hyresgäst/er (tillträdande):

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet! Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet! Köp och sälj säkert på internet! Köper eller säljer du

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

TellerAvtal Fysisk handel

TellerAvtal Fysisk handel FÖR INTERNT BRUK (IFYLLS AV TELLER): REGISTRERINGSDATUM: REDOVISNINGSNUMMER: ANSÖKNINGSNUMMER: BAX: PARTNER-ID: TellerAvtal Fysisk handel Avtalet gäller inlösen av kortbetalningar för fysisk handel och

Läs mer

Allmänna kortvillkor för privatkunder

Allmänna kortvillkor för privatkunder Allmänna kortvillkor för privatkunder Från och med den 25.3.2008 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på de kort (kort) som Sampo Bank Abp (bank), beviljar sina kunder. Förutom

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 1. Inloggning och val av företag... 2 2. Val av företag... 2 3. Val av språk... 3 4. Aktivering och hantering av lunchförmåns beställningar...

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Villkor för användning av Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold-kreditkort

Villkor för användning av Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold-kreditkort Villkor för användning av Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold-kreditkort från och med 1.2.2010 1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på de Finnair Plus Visa- och Finnair Plus Visa Gold-kreditkort

Läs mer

Ansökan om byte av lägenhet

Ansökan om byte av lägenhet Ansökan om byte av lägenhet Sökande (avflyttande) Hyresgäst namn 1 Avtalsnummer Hyresgäst namn 2 Adress Önskar flytta till Skäl för bytet Telefonnummer E-postadress Föreslagen hyresgäst/er (tillträdande):

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Brukskonto 1 (6) Särskilda och allmänna villkor 04.14

Brukskonto 1 (6) Särskilda och allmänna villkor 04.14 Brukskonto 1 (6) Särskilda villkor Definition av kontot Brukskonto är avsett för skötsel av dagliga bankärenden och omfattas inte av uttagsbegränsningar. Inlåningsränta Inlåningsränta på kontot: 0,00 %

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

Allmänna villkor för paysafecard

Allmänna villkor för paysafecard Allmänna villkor för paysafecard Version: Oktober 2013 1. Allmänna Bestämmelser 1.1 Läs noga igenom dessa Allmänna Villkor eftersom de utgör villkoren för hur du får använda ditt paysafecard ("paysafecard").

Läs mer

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA Inträdesvillkor För att få inträde i Unionens Arbetslöshetskassa måste du förvärvsarbeta inom vårt verksamhetsområde. Om du inte förvärvsarbetar har du

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Telefon E-post Webbadress Stockmann Oyj Abp Aleksanterinkatu 52, 00100

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Januari 2012 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15)

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) Allmänna villkor för Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken

Läs mer