Ansökan American Express Konto Green Card Parallellkort

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan American Express Konto Green Card Parallellkort"

Transkript

1 Ansökan American Express Konto Parallellkort D10 X52199UR03 Huvudkortinnehavarens namn: Huvudkortets nummer: Huvudkortinnehavarens personbeteckning: americanexpress.fi/se 1. Jag ansöker om ett parallellkort för följande person som fyllt 16 år 1. Ansökan om parallellkort (Medlems avgift 25 /år/kort) Förnamn: 2. Ansökan om parallellkort (Medlems avgift 25 /år/kort) Förnamn: Efternamn: Efternamn: Personbeteckning: Adress *: Personbeteckning: Adress *: * Adressen bör vara identisk med adressen i befolkningsregistret. Postnummer: Ort: * Adressen bör vara identisk med adressen i befolkningsregistret. Postnummer: Ort: Telefon/tjänst: Relation till huvudkortinnehavaren: Texta namnet så som du vill att det skall återges på kortet och i följande form: förnamn efternamn Telefon/tjänst: Relation till huvudkortinnehavaren: Texta namnet så som du vill att det skall återges på kortet och i följande form: förnamn efternamn Högst 20 tecken inklusive mellanslag. Vänligen ange ditt fullständiga efternamn. Högst 20 tecken inklusive mellanslag. Vänligen ange ditt fullständiga efternamn. 2. Villkor Vänligen läs och underteckna detta Genom undertecknande av ansökan bekräftar du att de uppgifter som lämnats är riktiga och fullständiga samt att du mottagit och accepterat villkoren (TCS10/2014) för det Kort du ansökt om. Fakturering sker i euro. Kortet skall signeras på baksidan när det erhålles och de villkor som du har mottagit blir gällande genom sådan underskrift och/eller användande av Kort. Green Card-parallellkortets medlemsavgift är 25 /år/st. American Express äger rätt att inhämta och behandla information från kreditupplysningsföretag, din arbetsgivare, bank eller annan av dig given referens i syfte att bedöma din kreditvärdighet och din ansökan, och vid godkänd ansökan kan dylik information inhämtas och behandlas i enlighet med Betalkortsvillkoren eller enligt överenskommelse med dig. American Express förbehåller sig rätten att avslå ansökan i enlighet med de riktlinjer American Express tillämpar för bedömning. Jag förstår att American Express på grund av lagstiftningen mot penningtvätt är skyldigt att kontrollera min identitet vilket kan påverka behandlingstiden för min ansökan. Notera särskilt information om hur American Express samlar in och använder information om dig i syfte att tillhandahålla Kortservice och andra produkter och tjänster. När samarbetspartner används för distribution eller försäljning av Kort så sker även ett utbyte av Medlemsinformation mellan American Express och samarbetspartnern i syfte att administrera samarbetet. Jag önsk ar få American Express-parallellkortet per snabbleverans inom 5 vardagar från att denna ansökan emottagits ifall ansökan beviljats. Snabbleveranskortet är ett t emporärt magnetbandskort som är i kraft 3 månader. Det ersättande chipkortet levereras automatiskt. Expeditionsavgift för snabbleverans 30 /ansökan. 3. Underskrifter Huvudkortinnehavarens underskrift: D atum: 1. Parallellkortsökandens underskrift: Jag godkänner solidariskt betalningsansvar med huvudkortinnehavaren beträffande alla debiteringar som hänför sig till parallellkortet. Inköp gjorda med parallellkortet ökar huvudkortinnehavarens Membership Rewards -poängsaldo. 2. Parallellkortsökandens underskrift: Jag godkänner solidariskt betalningsansvar med huvudkortinnehavaren beträffande alla debiteringar som hänför sig till parallellkortet. Inköp gjorda med parallellkortet ökar huvudkortinnehavarens Membership Rewards -poängsaldo. Fyll i ansökan omsorgsfullt och skicka den till följande adress: AMERICAN EXPRESS, Kod , SVARSFÖRSÄNDELSE. Observera att vi inte kan behandla ansökan som skickats utan underskrift. American Express' exemplar American Express Services Europe Ltd, filial - sivuliike, AMERICAN EXPRESS, Finland. FO-nummer American Express Services Europe Limited, Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9AX, United Kingdom. Registrerad: England & Wales Reg. no American Express Services Europe Limited är auktoriserat av Financial Conduct Authority/United Kingdom i enlighet med Payment Services Regulations 2009 [ref. no ] för leverans av betaltjänster. wwwgrstc /14

2 VILLKOR FÖR AMERICAN EXPRESS BETALKORT Villkor för kortinnehavare Dessa villkor gäller från och med Dessa villkor (Villkor) gäller användningen av och Konto. För sin egen fördel ska Kortinnehavaren omsorgsfullt ta del av dessa villkor. Om du inte förstår någon punkt ska du be om ytterligare information. En avgiftsfri tilläggskopia av dessa Villkor kan fås när som helst under Villkorens giltighetstid genom att ringa till Kundservicen. Kortet ger tillgång till Kontot och alla Kortförmåner som erbjuds i samband med Kortet. Kortet är dock separerat från Kontot. Kortinnehavaren kan ansöka om Kort med vissa Kortförmåner eller Kort utan Kortförmåner (Basic Card-kort). PARTER Utfärdare: American Express Services Europe Ltd, filial - sivuliike, AMERICAN EXPRESS, Finland. FO-nummer American Express Services Europe Limited, Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9AX, United Kingdom. Registrerad: England & Wales Reg. no American Express Services Europe Limited är auktoriserat av Financial Conduct Authority/United Kingdom i enlighet med Payment Services Regulations 2009 [ref. no ] för leverans av betaltjänster. Kund: Kortinnehavare 1. VIKTIG INFORMATION OM VILLKOREN Begrepp i Villkoren American Express avser utfärdaren ovan. Kortinnehavare avser den person som ansökt om detta Konto och för vilken American Express öppnat Kontot. Affärspartner är sådana affärsställen som är anslutna till American Express service för att ta emot American Express-kort. Kortinnehavaren kan ansöka om Parallellkort (se punkten 2.3.a. Information om Parallellkortinnehavare ). En hänvisning till Kortinnehavare innebär i tillämpliga delar även en hänvisning till Parallellkortinnehavare. Konto avser vilket som helst konto som American Express administrerar i anslutning till Kort och på vilket American Express debiterar transaktioner. Kort avser varje kort eller annat medel som beviljas för användning av Kontot. Kortförmåner avser tilläggstjänster och förmåner som anknyter till ett Kort, med undantag av ett Basic Card-kort, inklusive relevant korttyp (t.ex. American Express Gold Card-korttyp). Debitering avser alla betalningstransaktioner som debiteras från ett Konto, såsom inköp, kontantuttag och avgifter. Inköp avser en Debitering där Kortet används för köp av varor eller tjänster. Kontantuttag avser uttag av kontanter i uttagsautomater med pinkod och andra slags Debiteringar då American Express upplyser Kortinnehavaren att dessa betraktas som kontanter. Automat avser automater och andra processer genom vilka Kortinnehavaren kan ta ut kontanter enligt dessa Villkor Avgifter 1.1.a. Kortinnehavarens Medlemsavgift Beroende på typen av Kortet som Kortinnehavaren beviljats kan en medlemsavgift, inklusive eventuell anslutningsavgift, tas ut. Den regelbundna medlemsavgiften för Kortinnehavaren tas ut årligen. Om en regelbunden medlemsavgift tas ut debiteras den från Kontot i samband med det första kontoutdraget (om ett senare datum inte meddelats Kortinnehavaren) och därefter årligen i början av varje ny tolvmånadsperiod beräknat från datumet för Kontots öppnande. Med undantag av specialerbjudanden som American Express kan erbjuda Kortinnehavaren, visas medlemsavgiften i Tabellen över Kortavgifter som lämnas till Kortinnehavaren i samband med dessa Villkor. På Basic Card-kortet debiteras ingen kortavgift. Medlemsåret beräknas från och med den dag American Express öppnar Kontot i sina system och pågår till dagen före årsdagen. Medlemsåret kan ändras då en Kontoöverföring sker eller då en annan medlemsavgift förfaller till betalning. I detta fall beräknas medlemsåret från och med den dag då produkten eller avgiftsändringen trädde i kraft i American Express system. 1.1.b. Parallellkortinnehavarens medlemsavgift Kortinnehavaren debiteras en medlemsavgift för varje Parallellkort som American Express beviljat på Kortinnehavarens begäran bortsett från avgiftsfria Parallellkort som erbjudits som en del av Kortförmåner. Kortinnehavaren kan ta reda på om han eller hon har rätt till avgiftsfria Parallellkort i tabellen över Kortavgifter som bifogats dessa Villkor. Medlemsavgiften för Parallellkort debiteras årligen för varje Parallellkort som American Express beviljat på Kortinnehavarens begäran. Om en årlig Parallellkortavgift tas ut debiteras den på kontot i samband med det första kontoutdraget (om ett senare datum inte meddelats Kortinnehavaren) och därefter årligen i början av varje ny tolvmånadsperiod beräknat från datumet för Kontots öppnande. Med undantag av specialerbjudanden som American Express kan erbjuda Kortinnehavaren visas avgiften i tabellen över Kortavgifter som lämnas till Kortinnehavaren med dessa Villkor. Parallellkort kan inte beviljas för Basic Card-konton. Medlemsåret för Parallellkort beräknas från och med den dag American Express beviljat Parallellkortet i American Express system och pågår till dagen före årsdagen. Årsavgiftsperioden kan ändras då en Kontoöverföring sker eller då en annan Kortavgift förfaller till betalning. I detta fall beräknas årsavgiften från och med den dag då produkten eller avgiftsändringen trädde i kraft i American Express system. 1.1.c. Avgifter vid försenad betalning Vid försenade betalningar gäller följande: Vid betalning efter den förfallodag som anges på Kontoutdraget, har American Express rätt att debitera en dröjsmålsränta enligt räntelagen ( /633, jämte ändringar), dvs. Europeiska centralbankens referensränta förhöjd med sju (7) procentenheter. Betalningen anses erlagd samma dag som en bank eller ett finansinstitut godkänt ett vederbörligt betalningsuppdrag från Kortinnehavaren. Indrivningsavgifter för kravbrev, betalningspåminnelser och upprättandet av en betalningsplan debiteras i enlighet med lagen om indrivning av fordringar ( /513, jämte ändringar). Utöver detta, debiteras för kostnader som vållas American Express, såsom kostnader i samband med anlitandet av indrivningsbyråer eller jurister, egna indrivningsåtgärder och rättegångskostnader samt för handräckning med mera. 1.1.d. Avgift för kopia av Kontoutdrag En avgift på 3,50 euro tas ut för varje ytterligare kopia av kontoutdrag som Kortinnehavaren ber om, eller om Kortinnehavaren har avtal om e-fakturering via sin bank, för varje papperskopia av kontoutdrag. 1.1.e. Avgift för valutaväxling Referensomräkningskursen förhöjd med 2,2 %. Konverteringsprovisionen tillämpas om Kortinnehavaren väljer Debitering (inklusive Kontantuttag) i annan valuta än euro. Ytterligare information finns i punkten Debitering i utländsk valuta i dessa Villkor. Se Konvertering av Debiteringar i främmande valuta i punkten 2.3.b. 1.1.f. Avgift för kontantuttag En avgift för kontantuttag debiteras om American Express och Kortinnehavaren separat avtalat om Kontantuttag och om Kortinnehavaren tar ut kontanter med Kortet. Även tillhandahållaren av den kontantuttagstjänst som Kortinnehavaren anlitar kan debitera en avgift för Kontantuttag. För Kontantuttag i annan valuta än euro debiteras en konverteringsprovision på 2,2 % i enlighet med det som nämns nedan. Avgiften för kontantuttag är 4 % av kontanta beloppet som uttagits, dock minst 4,25 euro. 1.1.g. Membership Rewards-medlemsavgift (om tillämpligt) Om Kortförmånerna för ett Premium-kort inte redan inkluderar ett medlemskap i Membership Rewards-programmet och Kortinnehavaren väljer att ansluta sig till ifrågavarande program, kommer Kontot att debiteras en Membership Rewards-medlemsavgift i förskott i samband med anslutningen och därefter en gång per år. För ytterligare information om programmet, se separata villkor för Membership Rewards-programmet Kreditgränser Fastställande av kreditgränser Även om det i allmänhet inte finns några i förväg fastställda kreditgränser för, kan American Express efter eget gottfinnande besluta och informera Kortinnehavaren om en tillfällig eller permanent kreditgräns för Kortinnehavarens Konto som är det maximala belopp som kan vara utestående vid var tid (inklusive alla eventuella Parallellkort). American Express kan påföra en sådan gräns även om Kortinnehavarens Konto inte har försummade betalningar. American Express kan även efter eget gottfinnande besluta och informera Kortinnehavaren om gränser för Kontantuttag inom ramen för tillämplig lagstiftning. American Express kan påföra en sådan gräns även om Kortinnehavarens Konto inte har försummade betalningar. Detta kan vara det maximala kontantbelopp som Kortinnehavaren kan ta ut på en gång, per dag, under kontoutdragsperioden eller på annat sätt. American Express kan också slopa kontantuttagsmöjligheten för Kortinnehavarens Konto eller när som helst begränsa det maximala sammanlagda uttagssaldot. Om American Express besluter att begränsa Kortinnehavarens kreditgräns informerar American Express Kortinnehavaren om detta. I detta fall ger American Express Kortinnehavaren en möjlighet att lämna tilläggsinformation till American Express som kan leda till att American Express återkallar kreditgränsen. Efter att ha erhållit den begärda tilläggsinformationen besluter American Express om kreditgränsen ska återkallas och informerar Kortinnehavaren om detta. American Express accepterar inte förskottsbetalningar för någon Kortprodukt. Finansiella institutioner och operatörer av uttagsautomater kan också införa egna gränser och avgifter, såsom begränsningar av antalet uttag, uttagsbelopp och tillgång till andra tjänster som vanligtvis är tillgängliga i automaterna. Kortinnehavaren godkänner att hantera Kontot så att Debiteringarna på Kontot inte överstiger eventuella kreditgränser och/eller uttagsgränser (om tillämpliga) Återbetalningar Erläggande av återbetalningar Skulder på Kontot ska betalas till American Express på American Express begäran, eller månatligen senast på den förfallodag som står på kontoutdraget eller annars på American Express begäran enligt vad som framgår av dessa Medlemsvillkor. På American Express begäran ska Kortinnehavaren återbetala American Express varje belopp som överskridit en eventuell kreditgräns och/eller kontantuttagsgräns omedelbart eller med den månatliga betalningen. Ytterligare information om betalningar finns i Del 2. Vänligen se punkten 2.2 "Information om Kortinnehavarens betalningar Ändring av Villkoren När och hur kan American Express ändra Villkoren Avgifter American Express kan ändra de avgifter som regleras av dessa Villkor (inklusive införa nya avgifter eller ändra när och hur avgifterna beräknas eller tillämpas) av följande orsaker: för att kompensera för aktuella eller förväntade ändringar gällande kostnader för tillhandahållandet av Kontot, om American Express ändrar tjänster och förmåner som ingår i Kortinnehavarens Konto, om American Express har en grundad orsak att misstänka att Kortinnehavarens kreditriskprofil har förändrats, vilket medför en ökad risk för att Kortinnehavaren eventuellt inte kan sköta betalningar på Kontot som förfaller, för att upprätthålla en rimlig avkastning på Kontot och säkerställa att American Express affärsverksamhet bevarar sin lönsamhet och konkurrenskraft på det stora hela, för att säkerställa att de fastställda avgifterna fortfarande är i linje med det gängse värdet av Kontot, vilket kan innebära justering av American Express debiteringsgrunder, eller för vilken som helst annan giltig orsak förutsatt att Kortinnehavaren avgiftsfritt kan säga upp Villkoren. Kontotjänster American Express kan ändra tjänsterna relaterade till Kortinnehavarens Konto som American Express tillhandahåller för Kortinnehavaren eller det sätt på vilket American Express tillhandahåller dem om American Express befogat anser att detta inte medför olägenhet eller ökar kostnaderna för Kortinnehavaren. Förmåner i anslutning till Kortinnehavarens Konto American Express kan ändra förmånerna för Kortinnehavarens Konto (inklusive återkalla förmåner, ersätta förmåner med nya förmåner, byta tillhandahållare av förmåner eller kostnader för dem) förutsatt att American Express befogat anser att de övergripande förmånerna i anslutning till Kortinnehavarens Konto är av värde och konkurrenskraftigt prissatta eller på grund av någon annan orsak som nämns i punkten Övriga villkor nedan. Övriga villkor American Express kan ändra vilka som helst villkor som inte nämnts ovan av följande orsaker: American Express har befogad anledning att anse att ändringen skulle göra villkoren lättare att förstå, rättvisare för Kortinnehavaren eller inte medföra olägenhet för Kortinnehavaren, för att göra rimliga ändringar i hur American Express ser efter Kortinnehavarens Konto till följd av ändringar i bank- eller finanssystemet, teknologin eller de system som American Express använder, till följd av aktuella eller förväntade lagar eller regelverk, för att säkerställa att American Express affärsverksamhet sköts omsorgsfullt, eller för vilken som helst annan giltig orsak förutsatt att Kortinnehavaren avgiftsfritt kan säga upp Villkoren. Meddelanden om ändringar American Express meddelar Kortinnehavaren minst två månader på förhand om alla ändringar av Villkoren som nämns i detta avsnitt (se punkten 1.4 Ändring av villkoren ) med undantag av ändringar som inte medför olägenhet för Kortinnehavaren. I sådana fall informerar American Express Kortinnehavaren personligen, men då kan American Express genomföra ändringen snabbare. Om Kortinnehavaren inte vill fortsätta Villkoren efter ändringen har Kortinnehavaren rätt att säga upp Villkoren (se punkten 2.3.c Uppsägning av Villkoren ) i övrigt antas Kortinnehavaren ha godkänt ändringarna om Kortinnehavaren inte underrättar American Express om att Kortinnehavaren inte godkänner ändringarna innan de träder i kraft. Om Kortinnehavaren inte kontaktar American Express träder alla ändringar i kraft enligt meddelandet och gäller tills Villkoren sägs upp. Upp- och nedgradering av Kortinnehavarens Konto Kortinnehavaren kan underrätta American Express när som helst om att Kortinnehavaren inte längre vill ha Kortinnehavarens Kortförmåner och begära att American Express beviljar Kortinnehavaren ett Basic Card-kort. American Express kan göra en kombination av ändringar i dessa Villkor för att ändra den typ av Kort som American Express beviljar Kortinnehavaren. Detta kan inträffa om Kortinnehavaren ber om ett annat slags Kort, om American Express bedömer att Kortinnehavaren inte längre uppfyller kriterierna för Kortinnehavarens nuvarande Kort eller om Kortinnehavaren uppfyller kriterierna för ett annat Kort. American Express underrättar Kortinnehavaren alltid om ovan nämnda ändringar såvida inte Kortinnehavaren själv har meddelat American Express att Kortinnehavaren vill ha ett annat Kort och American Express bestämmer sig för att bevilja Kortinnehavaren nytt Kort snabbare. Om Kortinnehavaren beviljas ett annat slags Kort justerar American Express medlemsavgiften samt medlemsavgiften för Parallellkortet på ett vederbörligt sätt för att återspegla skillnaden mellan avgifterna för det gamla och det nya Kortet och justera Kortinnehavarens Konto på motsvarande sätt Nyttig information för Kortinnehavaren Kortinnehavarens rätt att säga upp Villkoren Kortinnehavare kan återkalla dessa Villkor genom att informera American Express i ett varaktigt medium inom fjorton (14) dagar från dagen då dessa Villkor fastställts eller från det senare datum då Kortinnehavaren erhåller villkoren och den information som erfordras enligt gällande lag i skriftlig eller elektronisk form. Kortinnehavaren ska omedelbart och senast trettio dagar (30) dagar efter att American Express informerats om återkallandet av dessa Villkor, erlägga betalning av samtliga Debiteringar som Kortinnehavaren är förpliktigad att betala enligt dessa Villkor, samt klippa itu och returnera de Kort som återkallelsen avser till American Express. Om Kortinnehavaren återkallar dessa Villkor inom ovan nämnda fjorton (14) dagar, är Kortinnehavaren, förutom för Kortinnehavarens medlemsavgift, skyldig att betala alla tillämpliga och upplupna Debiteringar. Om Kortinnehavaren vill säga upp medlemskapet ska Kortinnehavaren antingen förstöra eller returnera alla Kort till American Express och underrätta American Express på adressen American Express Services Europe Limited, filial - sivuliike, AMERICAN EXPRESS, Finland, eller ringa på telefonnumret på Kortets baksida för att bekräfta att Kortinnehavaren vill säga upp Kontot. 2. SÅ HÄR FUNGERAR KORTINNEHAVARENS AMERICAN EXPRESS-KONTO 2.1. Information om Kortanvändning 2.1.a. Kortanvändning Kortinnehavaren kan använda Kortet med beaktande av begränsningarna enligt dessa Villkor för att köpa varor och tjänster av företag som accepterar Kortet och för Kontantuttag. Om säljaren tillåter det kan Kortinnehavaren returnera varor och tjänster som köpts med Kortet till säljaren genom kreditering av Kontot. Kortinnehavaren får inte: ge någon annan tillgång till Kort eller Kortnumret eller tillåta att någon annan använder Kontot eller Kortet för Debiteringar, identifiering, eller i något annat syfte förutom i de fall då Kortinnehavaren samtycker till Debiteringar enligt punkten 2.1.d. "Auktorisering och vägran att godkänna Debiteringar i dessa Villkor; återlämna produkter eller tjänster som betalats genom användning av Kontot och erhålla kontanter som återbetalning; använda Kontot eller Kortet för att köpa något i syfte att sälja det vidare; använda Kortet för att göra Kontantuttag hos en Affärspartner genom att ange att Debiteringen gäller ett köp; tillåta en kreditering av Kontot i annat fall än om det gäller en återbetalning för tidigare köpta produkter eller tjänster som har debiterats från Kontot eller om så har avtalats mellan American Express och Kortinnehavaren; använda Kontot eller Kortet om Kortinnehavaren är insolvent, har ansökt om skuldsanering, försatts i konkurs eller om Kortinnehavaren är föremål för någon annan typ av skuldindrivningsåtgärd. Termen insolvent avser även situationer då Kortinnehavaren inte rimligen kunnat räkna med att kunna betala skulden som angivits på nästa Kontoutdrag. Kontot eller Kortet får heller inte användas om Kortinnehavaren beordrats en intressebevakare, eller om Kortinnehavaren av andra skäl inte längre har rätt att förvalta sin egendom; använda Kortet som anmälts som förlorat eller stulet;

3 överföra pengar från ett annat American Express-konto eller lyfta kontanter med Kortet för att betala skulden på Kontot; använda Kortet eller Kontot om det har spärrats eller avslutats, eller använda Kortet efter den sista giltighetsdagen som anges på framsidan av Kortet; använda Kontot eller Kortet för olagliga syften, vilket innefattar köp av produkter eller tjänster som är förbjudna enligt finsk lag eller enligt lagstiftningen i ett annat land där Kortet används eller där tjänsterna eller produkterna står till buds; eller använda Kontot eller Kortet för inköp hos en Affärspartner, om Kortinnehavaren eller tredje part med nära anknytning till Kortinnehavaren har ett ägarintresse, utom i det fall då ägarintresset grundar sig på aktier eller liknande värdepapper som är föremål för offentlig handel på en reglerad aktie- eller värdepappersbörs. Kortinnehavaren ansvarar för att all användning av Kontot och därtill anknutna Kort sker i enlighet med dessa Villkor. Det inbegriper även Huvudkortinnehavarens ansvar för Parallellkortinnehavares användning av Parallellkort. Kortinnehavarens ansvar täcker även situationer där American Express inte har förhindrat förbjuden användning. American Express kan bevilja Kortinnehavaren Kort som ersätter befintliga Kort (inklusive olika typer av Kort). Korten måste ha förfallodag, och Kortinnehavaren ska förstöra förfallna Kort så att de inte kan användas (t.ex. genom att klippa sönder dem). Om Kortet återkallas eller suspenderas av någon som helst orsak ska alla andra Kort som anslutits till Kortinnehavarens Konto återkallas eller suspenderas samtidigt. 2.1.b. Kontantuttag Express Cash-tjänsten Kortinnehavare med ett Premium-kort kan ansöka om rätt att använda Express Cash-tjänsten, varigenom Kortinnehavaren kan lyfta kontanter från bankautomater eller hos vissa Affärspartners. Parallellkortinnehavare har rätt att använda Express Cash-tjänsten, enbart om Huvudkortinnehavaren har gett sitt skriftliga samtycke för detta och med American Express godkännande. American Express kan avslå en ansökan om användning av Express Cash-tjänsten på grundval av att Kortinnehavaren inte varit kund hos American Express under en tillräckligt lång tidsperiod, eller på grund av Kortinnehavarens betalningshistorik eller köpbeteende, eller tillgänglig kreditinformation om Kortinnehavaren, såsom uppgifter om inkomst, tillgångar, betalningskrav eller andra liknande uppgifter. Kontot kommer att debiteras en avgift för Kontantuttag i enlighet med punkten 1.1.f. "Avgift för kontantuttag" i dessa Villkor. Enligt eventuella begränsningar som följer av gällande lagar och andra bestämmelser gäller av American Express fastställda uttagsbegränsningar för Kontantuttag. Vänligen se punkten 1.2. Kreditgränser. Begränsningarna kan avse belopp för enskilda transaktioner, belopp per dag, per Kontoutdragsperiod eller avse andra begränsningar av Kortinnehavarens möjlighet till Kontantuttag med Kortet. Medverkande finansinstitut och leverantörer bankautomattjänster kan också påföra sina egna beloppsgränser och begränsningar för antalet kontantuttag, belopp för varje kontantuttag samt till tillgängliga bankautomattjänster. Eftersom Express Cash-tjänsten huvudsakligen tillhandahålls av tredje part (operatörer av bankautomater) kan den sägas upp eller förändras omedelbart, utan att Kortinnehavaren underrättas. Express Cash-tjänsten kan spärras omedelbart av skäl hänförliga till tjänstens säkerhet, vid misstanke om obehörig (inte godkänd) eller bedräglig användning av Kontot eller Kortet, eller vid väsentligt ökad risk att Kortinnehavaren inte kan fullgöra sina betalningsskyldigheter gentemot American Express. En väsentligt ökad risk kan anses föreligga om Kortinnehavarens beteendemönster vid användning av tjänsten generellt kan anses innebära en väsentligt ökad risk, eller på grund av vad som är känt om Kortinnehavarens ekonomiska situation eller annan liknande situation. Kortinnehavaren kan när som helst avsluta användningsrätten till Express Cash-tjänsten genom att skriftligen meddela American Express om detta. Huvudkortinnehavaren kan säga upp Parallellkortinnehavarens användningsrätt till Express Cash-tjänsten på samma sätt. Kortinnehavarens rätt att använda Express Cash-tjänsten upphör om: dessa Villkor sägs upp eller upphävs eller om Kontot eller Kortet spärras av någon anledning; eller om Kortinnehavaren annullerar Kortet och ansöker om ett Basic Card-kort. Upphörandet av Kortinnehavarens användningsrätt till Express Cash-tjänsten påverkar inte Kortinnehavarens ansvar för Debiteringar hänförliga till betalningstransaktioner som är obetalda vid tidpunkten för upphörandet. 2.1.c. Betalningsförbindelse I enlighet med punkten 2.1.f. Stöld, förlust eller missbruk av Kortet eller missbruk av Kontot i Villkoren förbinder sig Kortinnehavaren att betala alla Debiteringar inklusive: Debiteringar som Kortinnehavaren auktoriserar, även om Kortinnehavaren inte visat Kortet eller undertecknat Debiteringen, Debiteringar som auktoriserats av andra personer om Kortinnehavaren låtit dem använda Kontot, och Debiteringar som Parallellkortinnehavare auktoriserat eller tillåtit andra att auktorisera. 2.1.d. Auktorisering och vägran att godkänna Debiteringar Kortinnehavaren auktoriserar en Debitering genom att visa Kortet eller ange Kortuppgifter och om Debiteringen kräver det genom att ange Kortets PIN-kod, lösenord, personliga identifierare eller genom någon annan procedur. Debiteringar som sker vid tidpunkten för auktoriseringen, som betalas senare eller ett antal framtida Debiteringar kan auktoriseras på detta sätt. Beroende på säljföretagets villkor kan Kortinnehavaren genom att auktorisera Debiteringar på detta sätt även auktorisera säljföretaget att ta betalt senare om den ursprungliga betalningen misslyckats. Om Kortinnehavaren inte auktoriserat Debiteringen vid den ifrågavarande tidpunkten kan Kortinnehavaren konfirmera auktoriseringen senare. Kortinnehavaren kan återkalla Debiteringar som infaller i framtiden eller Debiteringar som bildar en serie endast om Kortinnehavaren återkallar dem senast i slutet av arbetsdagen innan de behandlas. American Express kan vägra att auktorisera en Debitering av ett grundat skäl. Sådana skäl är bland annat misstänkt icke-auktoriserad eller felaktig användning, bedrägeri, tekniska problem, lagliga krav, American Express bedömning av Kortinnehavarens kreditvärdighet, om användningen av Kortet skulle förbjudas eller om vissa slag av Debiteringar inte är tillgängliga (inklusive om Debiteringen överskrider en Debiteringslimit). Detta kan vara fallet även om Kortinnehavarens Konto inte har försummade betalningar. Om American Express gör detta informeras Kortinnehavaren i allmänhet om detta på försäljningsstället. Kortinnehavaren får dock alltid information om Debiteringar som American Express vägrat ta emot genom att kontakta American Express på telefonnumret på Kortets baksida. American Express ansvarar inte för några som helst förluster som Kortinnehavaren orsakas om American Express inte auktoriserar en Debitering, och American Express ansvarar inte om säljföretaget vägrar att acceptera Kortet. American Express kan införa och variera begränsningar och förbud för användning av Kortet för vissa Debiteringar. Till exempel kan Debiteringar auktoriserade via när betalningsterminaler ha maximala Debiteringsbelopp (per auktorisering eller under en tidsperiod). 2.1.e. Återkommande Debiteringar En Kortinnehavare kan auktorisera en Affärspartner att debitera Kontot för produkter och tjänster vid en regelbundet återkommande tidpunkt som avtalats mellan Kortinnehavaren och Affärspartnern ( Återkommande Debiteringar ). Kortinnehavaren ansvarar för att tillhandahålla information om Ersättningskort eller överenskomma om alternativa betalningssätt med Affärspartnern, för att undvika störningar med Återkommande Debiteringar eller störningar i leverans av Affärspartnerns produkter eller tjänster gällande ett Ersättningskort eller ett annullerat Kort, eller i det fall att dessa Villkor sagts upp eller upphävts i enlighet med punkten 1.4. "Ändring av Villkoren" eller punkten 2.3.c. Uppsägning av Villkoren i dessa Villkor. Kortinnehavaren ansvarar för alla Återkommande Debiteringar som kan komma att debiteras Kontot efter att ett Kort ersatts eller spärrats. Återkommande Debiteringar kan komma att dras från Kontot automatiskt utan att Kortinnehavaren underrättas, efter att ett Ersättningskort beviljats. American Express tillhandahåller inte information om Ersättningskort (såsom Kortets nummer eller giltighetsdatum) till Affärspartnern. För att stoppa debiteringen av Återkommande Debiteringar ska Kortinnehavaren skriftligen eller på annat sätt som godkänts av Affärspartnern underrätta Affärspartnern om detta i god tid före följande Återkommande Debitering debiteras Kontot. Uppsägningen av dessa Villkor i enlighet med punkten 2.3.c. "Uppsägning av Villkoren av dessa Villkor innebär inte att en tjänst som betalas som Återkommande Debitering upphör automatiskt. 2.1.f. Stöld, förlust eller missbruk av Kortet eller missbruk av Kontot För att skydda PIN-koden, webbkoder eller andra koder som används i samband med Kontot ( Koder ), ska Kortinnehavaren: lära sig Koden utantill; förstöra brev och meddelanden innehållande Koden som American Express skickat till Kortinnehavaren (om tillämpligt); inte skriva Koden på Kortet; inte nedteckna och förvara Koden med eller i närheten av Kortet eller Kortinformationen; inte avslöja Koden för någon eller ge någon annan tillgång till den på något annat vis; vid eget val av Kod undvika att välja en Kod som har något samband med Kortinnehavaren, till exempel eget namn, födelsedatum eller telefonnummer; samt iaktta försiktighet så att utomstående inte kan se Koden när den slås in i en bankautomat eller någon annan elektronisk utrustning. Kortinnehavaren måste omedelbart underrätta American Express Kundservice om ett Kort förlorats eller stulits; ett Ersättningskort inte har kommit fram; en utomstående person har fått tillgång till en Kod eller annan information som hänför sig till Kortet; Kortinnehavaren misstänker att Kortet eller Kontot använts utan Kortinnehavarens samtycke eller på annat sätt missbrukats; Kortinnehavaren misstänker att ett fel har skett i hanteringen av en betalningstransaktion; eller Kortinnehavaren upptäcker vid kontroll av Kontoutdraget, att en Återkommande Debitering som Kortinnehavaren tidigare begärt att en Affärspartner ska avsluta debiterats Kontot. Om ett Kort som Kortinnehavaren har rapporterat som förlorat eller stulet senare återfinns, ska Kortinnehavaren klippa itu Kortet och returnera det till American Express och vänta på ett Ersättningskort. Kortinnehavaren ansvarar för obehörig användning av Kortet enbart i följande fall: 1. Kortinnehavaren har tillåtit tredje part att använda Kortet eller Koden; 2. att Kortet eller Koden förkommit, orättmätigt innehas av någon annan eller att Kortet eller Koden använts obehörigt som en följd av Kortinnehavarens försummelse att använda Kortet eller Koden i enlighet med dessa Villkor; eller 3. Kortinnehavaren försummat att utan opåkallat dröjsmål meddela American Express om att Kortet eller Koden förkommit, Kortet eller Koden orättmätigt innehas av någon annan eller använts obehörigt. Kortinnehavarens ansvar för obehörig användning av Kortet eller Koden är begränsat till 150 euro i punkterna 2 och 3, förutom då Kortinnehavaren agerat med avsikt eller grov vårdlöshet. Kortinnehavaren ansvarar inte för obehörig användning av Kortet eller Koden, 1. om Kortet eller Koden används efter att Kortinnehavaren har underrättat American Express om att Kortet eller Koden förkommit, orättmätigt innehas av någon annan eller att Kortet eller Koden använts obehörigt; 2. om American Express försummat att se till att Kortinnehavaren när som helst har möjlighet att göra anmälan som hänvisas till i punkten 1; eller 3. Affärspartnern inte verifierat rätten att använda Kortet på ett vederbörligt sätt. Kortinnehavaren ansvarar emellertid för obehörig användning av Kortet eller Koden om hon eller han avsiktligt inlämnat en falsk anmälan eller på annat sätt handlat bedrägligt. Kortinnehavaren samtycker till att samarbeta med American Express vid utredning om obehörig användning av Kontot, inklusive uppgörandet av en polisanmälan, inlämnandet av en skriftlig redogörelse, bevis på inställandet av Återkommande Debiteringar eller andra uppgifter till American Express på American Express begäran. Kortinnehavaren samtycker även till att American Express kan lämna ut uppgifter gällande missbruk av Kontot till behöriga myndigheter. Om en Debitering visar sig vara felaktig och felet är hänförligt till American Express, annullerar American Express Debiteringen och krediterar Kontot. Om Kortinnehavaren vid kontakt med American Express har giltiga skäl att bestrida en betalningstransaktion, kommer American Express att inleda en utredning och eventuellt kreditera Kontot med ett belopp som motsvarar beloppet för ifrågavarande betalningstransaktion. Så snart utredningen är avslutad kommer American Express att balansera Kontot i enlighet med utredningsresultatet. Kortinnehavaren ska omedelbart vid mottagandet av varje Kontoutdrag kontrollera att informationen stämmer och så snart som möjligt kontakta American Express om Kortinnehavaren behöver mer information om en viss Debitering på ett Kontoutdrag. Om Kortinnehavaren har frågor eller bekymmer gällande Kontoutdraget eller någon Debitering på Kontoutdraget ska Kortinnehavaren göra American Express uppmärksam på detta så snart som möjligt och senast inom tretton (13) månader från Debiteringen på Kontot. Om American Express begär det ska Kortinnehavaren omedelbart inlämna en skriftlig bekräftelse på sin förfrågan eller sitt bekymmer till American Express samt all annan relevant information avseende detta som American Express kan behöva. Detta stycke begränsar emellertid inte Kortinnehavarens rättigheter enligt tvingande konsumentskyddslagstiftning. 2.1.g. Debiteringar för oväntade belopp Om Kortinnehavaren gör en Debitering med ett säljföretag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och om Kortinnehavaren vid tidpunkten för auktoriseringen inte kände till beloppet av Debiteringen kan Kortinnehavaren begära återbetalning av American Express om det debiterade beloppet är större än vad Kortinnehavaren rimligen kunnat förvänta sig på basen av Kortinnehavarens tidigare konsumtionsbeteende, dessa Villkor och övriga relevanta omständigheter. Kortinnehavaren ska begära återbetalning utan dröjsmål, dock senast 8 veckor från datumet på det kontoutdrag på vilket Debiteringen angetts. Kortinnehavaren ska lämna American Express all den information som American Express rimligen ber om, och American Express kan överlämna denna information till tredje parter som undersöker Kortinnehavarens krav. American Express slutför undersökningarna inom 10 arbetsdagar efter att all begärd information inlämnats och återbetalar antingen hela debiteringsbeloppet (normallt genom att kreditera Kortinnehavarens Konto) eller förklarar för Kortinnehavaren varför American Express har avvisat Kortinnehavarens begäran Information om Kortinnehavarens betalningar 2.2.a. Hur betalningar görs Kortinnehavaren ska betala American Express hela beloppet i euro senast på förfallodagen som angivits på Kontoutdraget. Kortinnehavaren ska betala separat för varje Konto som Kortinnehavaren har hos American Express. Om Kortinnehavaren betalar utan att tydligt specificera de Konton som betalningen involverar kan American Express hänföra betalningarna till vilket Konto som helst. Kortinnehavaren kan när som helst betala helt eller delvis den utestående skulden utan att först underrätta American Express och utan extra kostnader för återbetalning i förtid. Skulden på Kontot ska betalas till American Express vid begäran, eller månatligen senast på den förfallodag som angivits på Kontoutdraget. Kontoutdraget skickas till Kortinnehavaren minst en gång per månad om det förekommit transaktioner på Kontot. Kortmedlemmen anses ha mottagit varje Kontoutdrag på den sjunde (7) dagen efter att American Express skickat Kontoutdraget ifall Kontoutdraget inte mottagits innan dess. Betalningarna kan göras enligt någon av de metoder som angivits i detta stycke och i enlighet med eventuella tilläggsinstruktioner eller krav med avseende på Kortinnehavarens betalningar som angivits i Kontoutdraget eller enligt annan överenskommelse. Betalningen ska göras till det konto som specificeras på Kontoutdraget och det referensnummer som anges på Kontoutdraget ska också anges vid betalningen. Referensnumret består av kortnumret samt ett kontrollnummer. Betalningen kan erläggas via en internetbankstjänst, på ett bankkontor eller hos en annan betalningsförmedlare som erbjuder denna service. Betalningen kommer inte att synas på Kontot förrän betalningen mottagits och Kontot således balanserats. Betalningen anses ha genomförts på det datum som en bank eller ett finansinstitut godkänt Kortinnehavarens vederbörliga betalningsinstruktion. Om Kortinnehavarens betalningar inte uppfyller American Express instruktioner kan det ske dröjsmål i krediteringen av Kortinnehavarens Konto. Detta kan leda till förseningsavgifter (se punkten 1.1.c. Avgifter vid försenad betalning ). American Express kan debitera alla rimliga kostnader som American Express orsakats från Kortinnehavarens Konto. Om American Express besluter att acceptera en betalning i främmande valuta väljer American Express en valutakurs för konvertering av Kortinnehavarens betalning till euro, såvida lagstiftningen inte kräver att American Express ska använda en viss kurs. American Express kan ta ut ytterligare avgifter för konvertering av betalningar inklusive alla kostnader för valutaväxling som American Express orsakas. Om American Express behandlar en försenad betalning, en delbetalning eller en betalning märkt med någon restriktiv klausul (såsom i fullständig och slutlig uppgörelse) medför det inga konsekvenser för American Express rättigheter (t.ex. för att kräva hela den förfallna fordran) och ändrar inte dessa Villkor. Även om American Express kan kreditera en betalning på Kortinnehavarens Konto förbehåller sig American Express rätten till att avboka betalningen om den återkallas eller om den inte inlöses av någon som helst orsak. 2.2.b. Hur American Express inriktar betalningar Kortinnehavarens betalningar kommer i första hand att avräknas mot Debiteringar som avser köp av produkter och tjänster och därefter mot tillämpliga avgifter i enlighet med dessa Villkor. Övriga betalningar kommer att avräknas mot Debiteringar som ännu inte redovisats på Kortinnehavarens Kontoutdrag Övrig viktig information 2.3.a. Information om Parallellkortinnehavare På Kortinnehavarens begäran kan American Express bevilja ett Parallellkort för Kontot till en annan person ( Parallellkortinnehavare ). American Express kan välja att begränsa det antal Parallellkort som kan anslutas till ett visst Konto. American Express tillhandahåller inte Parallellkortinnehavare med Kontoutdrag, Meddelanden eller annan kommunikation utan särskild orsak. Se punkten 2.1.c. Betalningsförbindelse i dessa Villkor vad gäller Parallellkortinnehavarens ansvar för Debiteringar som en Parallellkortinnehavare har gjort. En Parallellkortinnehavare är, solidariskt med Kontoinnehavaren, ansvarig för alla Debiteringar som är hänförliga till Parallellkortinnehavarens användning av Kontot. En Parallellkortinnehavare som är under 18 år vid ansökningstillfället är inte ansvarig med Kontoinnehavaren för Debiteringar som är hänförliga till Parallellkortinnehavarens användning av Kontot. Huvudkortinnehavaren ansvarar för att varje Parallellkortinnehavare följer dessa Villkor och iakttar alla Meddelanden som American Express skickat till Kortinnehavaren.

Medlemsvillkor för American Express - Kort

Medlemsvillkor för American Express - Kort Medlemsvillkor Dessa Medlemsvillkor gäller från och med 16 april 2013. 1. Introduktion För American Express Kontohavare och Kortmedlem gäller följande Medlemsvillkor. a. Medlemsvillkoren, samt ansökan

Läs mer

Medlemsvillkor för SAS EuroBonus American Express Card och SAS EuroBonus American Express Elite Card

Medlemsvillkor för SAS EuroBonus American Express Card och SAS EuroBonus American Express Elite Card Medlemsvillkor för SAS EuroBonus American Express Card och SAS EuroBonus American Express Elite Card Medlemsvillkor Dessa Medlemsvillkor gäller från och med 16 april 2013. 1. Introduktion För American

Läs mer

Allmänna kortvillkor Konsumenter

Allmänna kortvillkor Konsumenter Allmänna kortvillkor Konsumenter (1.6.2014) 06/2014 Avtalsparter är kortinnehavaren och SEB Kort Bank AB, Helsingfors filial som kortutgivare. Avtalet består av kortansökan, de allmänna villkoren som fastställs

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MECENAT_140401 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

Sid 1 (10) Konto- och kortkredit gäller t.ex. för betalning av varor och tjänster efter närmare beskrivning nedan.

Sid 1 (10) Konto- och kortkredit gäller t.ex. för betalning av varor och tjänster efter närmare beskrivning nedan. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR privat Konto- och kortkredit samt privatlån ( RBAV04 Sverige ) Gällande fr.o.m. 2012-10-01 Sid 1 (10) Ref: {id=20891},{land=se},{customertype=natural},{doctype=allmanna-villkor-privat-konto-och-kortkrediter},{language=sv},{validfrom=20121001}

Läs mer

betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007).

betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007). betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007). VILLKOR FÖR VISA-KREDITKORT 1. Tillämpningsområde för villkoren Dessa villkor tillämpas på det Visakreditkort som banken och Luottokunta tillsammans

Läs mer

MOREGOLF MASTERCARD BETAL- OCH KREDITKORTET FÖR GOLFARE

MOREGOLF MASTERCARD BETAL- OCH KREDITKORTET FÖR GOLFARE MOREGOLF MASTERCARD BETAL- OCH KREDITKORTET FÖR GOLFARE Ingen årsavgift första året! (värde 495 kr) Greenfeerabatt Bonus på alla inköp 3 fria försäkringar LäS mer på www.golf.se/moregolf MoreGolf MasterCard.

Läs mer

Kontovillkor Peugeotkort

Kontovillkor Peugeotkort Kontovillkor Peugeotkort 1. PARTER Kreditgivare och kortutgivare (nedan Banken) DNB Bank ASA, filial Sverige, org.nr 516406-0161. Besöks- och postadress: Kungsgatan 18, 105 88 Stockholm Internetadress:

Läs mer

Kontoavtal Marginalen Gold

Kontoavtal Marginalen Gold Kontoavtal Marginalen Gold Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42811122 Tipsa en vän! 1. Det är jag som tipsar Förnamn Efternamn Kontonummer eller OCR-nummer 2. Sökt kreditutrymme

Läs mer

Ansök om delbetalning av årsavgift till din golfklubb

Ansök om delbetalning av årsavgift till din golfklubb Ansök om delbetalning av årsavgift till din golfklubb Fyll i ansökan, lägg i kuvert tillsammans med avin/avierna för årsavgiften och skicka portofritt till EnterCard, Svarspost 205 046 42, 110 00 Stockholm.

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION K2069-8065 Uppdat. 2015-04-01 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress EnterCard Sverige

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter K2078-8022:2 Uppdat. 2012-11-06 Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare

Läs mer

Ansökan. Bankkort Visa. Lämna din ansökan direkt på banken. Personnummer. Efternamn och tilltalsnamn. Bostadsadress. Postnummer och bostadsort

Ansökan. Bankkort Visa. Lämna din ansökan direkt på banken. Personnummer. Efternamn och tilltalsnamn. Bostadsadress. Postnummer och bostadsort Ansökan Bankkort Visa Sökande Personnummer Efternamn och tilltalsnamn Bostadsadress Postnummer och bostadsort Telefon bostad inklusive riktnummer Årsinkomst Kontonummer Jag försäkrar att de uppgifter som

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVAT KONTO-

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVAT KONTO- ALLMÄNNA VILLKOR FÖR privat Konto- och kortkredit samt privatlån ( RBAV03 Sverige ) Gällande fr.o.m. 2012-05-15 Sid 1 (7) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, Org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Kontovillkor Suzukikort Oktober 2012

Kontovillkor Suzukikort Oktober 2012 Kontovillkor Suzukikort Oktober 2012 1. PARTER Kreditgivare och kortutgivare (nedan Banken) DNB Bank ASA, filial Sverige, org.nr 516406-0161. Besöks- och postadress Kungsgatan 18, 105 88 Stockholm Internetadress

Läs mer

Kontovillkor Hondakort Maj 2012

Kontovillkor Hondakort Maj 2012 Kontovillkor Hondakort Maj 2012 1. PARTER Kreditgivare och kortutgivare (nedan Banken) DNB Bank ASA, filial Sverige, org.nr 516406-0161. Besöks- och postadress Kungsgatan 18, 105 88 Stockholm Internetadress

Läs mer

Kontoavtal Hammarbykortet

Kontoavtal Hammarbykortet Kontoavtal Hammarbykortet Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42119126 Tipsa en vän! Tipsa en vän så bjuder vi er båda på 3 000 poäng! Vi bjuder även den sökande på den första

Läs mer

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Bekvämare för dig som kör Peugeot Peugeotkortet är ett av bilbranschens förmånligaste betal-/kreditkort. Med Visakopplingen har du möjlighet

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

AMERICAN EXPRESS-KORTET VILLKOR FÖR INNEHAV OCH ANVÄNDNING AV KORTET (KORTVILLKOR) 1. DEFINITIONER 2. BETALNINGSANSVAR

AMERICAN EXPRESS-KORTET VILLKOR FÖR INNEHAV OCH ANVÄNDNING AV KORTET (KORTVILLKOR) 1. DEFINITIONER 2. BETALNINGSANSVAR 1 AMERICAN EXPRESS-KORTET VILLKOR FÖR INNEHAV OCH ANVÄNDNING AV KORTET (KORTVILLKOR) Följande villkor är i kraft för Kortinnehavaren av ett American Express-kort. Villkoren är bindande för Kortinnehavaren

Läs mer

Handla smart, alltid räntefritt med Kia MasterCard!

Handla smart, alltid räntefritt med Kia MasterCard! Handla smart, alltid räntefritt med Kia MasterCard! Var rädd om din bil! Rätt service vid rätt tidpunkt ger ett så bra andrahandsvärde som möjligt. Ansök om ett Kia MasterCard så får du full kontroll över

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION CLASSIC_uppdat.141007 8346_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Villkor och övrig information

Villkor och övrig information Villkor och övrig information Som du kanske vet tillhör ditt Sparbanken Öresund-kontor numera Sparbanken Skåne och till hösten, preliminärt i mitten av oktober, är det dags att ersätta dina produkter och

Läs mer

Kortet som ger dig bonus! Ingen årsavgift! Alltid räntefritt på alla köp!

Kortet som ger dig bonus! Ingen årsavgift! Alltid räntefritt på alla köp! Kortet som ger dig bonus! Ingen årsavgift! Alltid räntefritt på alla köp! Förmånlig delbetalning Med Kia MasterCard kan du få upp till 4 månader ränte- och betalningsfritt vid köp hos Kia i Sverige. Praktiskt

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress EnterCard Sverige AB 556673-0593 105 34 Stockholm

Läs mer