Medlemsvillkor SAS Eurobonus American Express Kreditkort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsvillkor SAS Eurobonus American Express Kreditkort"

Transkript

1 Medlemsvillkor SAS Eurobonus American Express Kreditkort

2 MEDLEMSVILLKOR FÖR SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS KREDITKORT Dessa Medlemsvillkor gäller fr.o.m. 1 oktober 2016 AVTAL FÖR KORTMEDLEMMAR Dessa medlemsvillkor (Medlemsvillkoren) gäller för Kortmedlemmens användning av sitt Kort och Konto. Kortmedlemmen ska läsa dessa villkor noggrant. Om Kortmedlemmen inte förstår någon del av villkoren ska Kortmedlemmen be om ytterligare information. Kortmedlemmen kan så länge avtalet gäller begära en ytterligare kopia av Medlemsvillkoren utan kostnad genom American Express hemsida ( eller genom att ringa American Express Kundservice. Kortmedlemmens Kort ger tillgång till Kortmedlemmens Konto, Kreditbelopp och de eventuella Kortförmåner som erbjuds tillsammans med Kortet. PARTER Utgivare:, säte Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9AX, Storbritannien. Ett aktiebolag bildat i England och Wales vars org. nr. är (registrerat i the Registrar of Companies), auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority i Storbritannien för tillhandahållande av betaltjänster och konsumentkrediter (reg.nr ) samt av Finansinspektionen för tillhandahållande av konsumentkrediter (reg.nr ). Bolaget företräds i Sverige av sin filial American Express Services Europe Ltd, England, filial, org. nr (Bolagsverkets filialregister) Stockholm, under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige. Kund: Kortmedlemmen. 1. VIKTIG INFORMATION OM MEDLEMSVILLKOREN 3 Begrepp som används i Medlemsvillkoren 1.1 Ansökan och utfärdande av Kort Avgifter och räntor 3 a. Årsavgift för Kortmedlem b. Årsavgift för Extrakort. c. Ränta, Avgifter och ränta vid försenad betalning d. Avgift för kopia av kontoutdrag e. Valutaväxlingsavgift f. Avgift för Kontantuttag g. Avgift för Saldoöverföringar 1.3 Transaktionsbegränsningar Återbetalning Ändringar av Medlemsvillkoren Andra saker som Kortmedlemmen behöver känna till 7 2. HUR AMERICAN EXPRESS KONTO FUNGERAR Användande av Kortet 7 a. Att använda Kortet b. Kontantuttag Express Cash Service c. Åtagande att betala d. Godkännande och nekande av Debiteringar e. Återkommande Debiteringar f. Stöld förlust eller otillåten användning av Kort eller Konto samt felaktiga debiteringar g. Debiteringar med oväntade belopp 2.2 Om Kortmedlemmens betalningar 10 a. Hur betalningar görs b. Avräkning av belopp och krediteringar 2.3 Annan viktig information 10 a. Om Extrakortmedlemmar b. Konvertering av Debiteringar i utländska valutor c. Uppsägning av Kortmedlemmens avtal d. Att spärra Kortmedlemmens Konto e. Om väsentligt avtalsbrott f. Kontoutdrag, meddelanden och annan kommunikation g. Ändring av Kortmedlemmens kontaktinformation h. Kortförmåner, tilläggstjänster, förmåner och andra produkter i. Kontaktlösa betalningar j. Överlåtelse av avtalet k. Avräkning l. Klagomål m. Krav mot Affärspartner n. American Express avstår inte från sina rättigheter o. Språk och tillämplig lag p. Skatter, tullar och andra avgifter q. Begränsningar av American Express ansvar r. SAS EuroBonus Extrapoäng 2.4 Användning av Personuppgifter 14 a. Vad är syftet med denna del av Avtalet? b. Information som inhämtas c. Information som lämnas vidare. d. Användning av information e. Extrakortmedlemmar f. Medgivande från tredje part g. Marknadsföring h. Kreditupplysningsföretag och förebyggande av bedrägerier i. Kommunikation via telefon och elektroniska medel j. Internationell överföring av information k. Säkerhet l. Sparande av information m. Tillgång till Kortmedlemmens information n. Rättelse av felaktig information 3. KONTAKTUPPGIFTER 17 2

3 1. VIKTIG INFORMATION OM MEDLEMSVILLKOREN Begrepp som används i Medlemsvillkoren American Express är utgivaren som står ovan. Kortmedlemmen är den person som har ansökt om detta Konto och som American Express har öppnat Kontot för. Affärspartner är sådana inköpsställen som är anslutna för att ta emot American Express-Kort. Kortmedlemmen kan ansöka om ett Kort för en Extrakortmedlem (se punkten 2.3 a. ( Om Extrakortmedlemmar ) nedan). En hänvisning till Kortmedlemmen är i tillämpliga fall också en hänvisning till Extrakortmedlemmar. Konto är alla konton som American Express har för Kort och som American Express påför Debiteringar. Kort är alla Kort eller alla andra former för kontoåtkomst som American Express utfärdar för att Kortmedlemmen ska få tillgång till sitt Konto. Kreditbelopp är det belopp som ställs till Kortmedlemmens förfogande på Kontot. Kortförmåner är tilläggstjänster och förmåner som erbjuds tillsammans med ett Kort. Debiteringar är alla belopp som debiteras Kortmedlemmens Konto, till exempel Köp, Kontantuttag, Saldoöverföring, Årsavgift, ränta eller Övriga Avgifter. Ett Köp är en Debitering där Kortmedlemmens Konto används för att köpa varor eller tjänster för privat bruk. Saldoöverföring är en skuld som har överförts och debiterats till Kortmedlemmens Konto från en annan långivare som har betalats av American Express för Kortmedlemmens räkning. Kontantuttag är uttag av kontanter genom en Uttagsautomat genom användning av Kortmedlem mens PIN-kod eller som godkänns av Kortmedlemmen på något annat sätt, eller någon annan slags Debitering som American Express meddelar Kortmedlemmen att den kommer att hanteras som kontanter. Uttagsautomat är alla automatiserade uttagsautomater (ATM) eller andra processer som gör det möjligt för Kortmedlemmen att få kontanter enligt Medlemsvillkoren. Årsavgift är medlemsavgiften för Kontot, vilken debiteras årsvis enligt punkten 1.2a nedan. Övriga Avgifter inbegriper avgifter för kontantuttag, förseningsavgifter, avgift för nekad betalning, fakturaavgifter och inkassoavgift. 1.1 Ansökan och utfärdande av Kort Avtal om Konto enligt dessa Medlemsvillkor har ingåtts den dag American Express har beviljat Kontohavarens ansökan om kreditkort, som sker efter särskild prövning. Kort och eventuella Extrakort, utfärdas till Kontohavaren när Kontot har beviljats och är American Express egendom och skall returneras vid uppmaning. När ansökan godkänts kommer Kortmedlemen att beviljas ett högsta Kreditbelopp inom beloppsgränserna som framgår av bilagan Tabell för avgifter för SAS Eurobonus American Express Kreditkort. Beviljat Kreditbelopp, som inte får överskridas, anges på dokumentationen som biläggs Kortet samt på efterföljande Kontoutdrag och kan komma att omprövas om Kontohavarens ekonomiska situation så påkallar. 1.2 Avgifter och räntor a. Årsavgift för Kortmedlem Beroende på vilken typ av Kort som har utfärdats till Kortmedlemmen kan en årsavgift utgå. Årsavgiften ska betalas årligen i förskott. När en årsavgift ska betalas debiteras den Kortmedlemmens Konto när Kortmedlemmens första kontoutdrag utfärdas (eller den senare dag som American Express meddelar Kort medlemmen). Därefter debiteras årsavgiften när det första kontoutdraget efter varje årsdag för Kortmedlemskapet utfärdas. Storleken på årsavgiften, med reservation för särskilda erbjudanden från American Express, framgår av bilagan Tabell för avgifter för SAS Eurobonus American Express Kreditkort som Kortmedlemmen får tillsammans med Medlemsvillkoren. Ett medlemskapsår löper från och med den dag som American Express öppnar Kortmedlemmens Konto och till och med dagen före årsdagen för medlemskapet. Medlemskapsåret kan ändras när Kortet som är anslutet till ett Konto konverteras till en annan typ av Kort eller årsavgiften ändras. I så fall ska medlemskapsåret löpa från den dag då ändringen av produkten eller avgiften genomfördes. b. Årsavgift för Extrakort Kortmedlemmen debiteras en årsavgift för varje Extrakort som American Express utfärdar på Kortmedlemmens begäran, förutom för sådana Extrakort som erbjuds utan avgift som en del av Kortmedlemmens Kortförmåner. Kortmedlemmen kan ta reda på om Kortmedlemmen har rätt till Extrakort samt eventuella årsavgifter genom att kontrollera bilagan Tabell för avgifter för SAS Eurobonus American Express Kreditkort till Medlemsvillkoren. Årsavgiften debiteras årligen för varje Extrakort som American Express utfärdar på Kortmedlemmens begäran. När en årsavgift utgår debit eras den Kortmedlemmens Konto första gången när det första kontoutdraget efter att Extrakortet har utfärdats ställs ut (eller den senare dag som American Express meddelar Kortmedlemmen). Därefter debiteras årsavgiften när det första kontoutdraget efter varje årsdag för Extrakortmedlemskapet utfärdas. Ett medlemskapsår för Extrakortmedlemskap löper från och med den dag som American Express utfärdar Extrakortet och till och med dagen före nästa årsdag för medlemskapet. Medlemskapsåret kan ändras när ett Kort som är anslutet till ett Konto konverteras till en annan typ av Kort eller årsavgiften ändras. I så fall ska medlemskapsåret löpa från den dag då ändringen av produkten eller avgiften genomfördes. c. Ränta, Avgifter och ränta vid försenad betalning Kortmedlemmen ska betala ränta till American Express när Kreditbeloppet har utnyttjats. Storleken på räntan med reservation för särskilda erbjudanden från American Express, framgår av bilagan Tabell för avgifter för SAS Eurobonus American Express Kreditkort som Kortmedlemmen får tillsammans med Medlemsvillkoren. När ränta belastar Kortmedlemmens Konto konverterar American Express den årliga räntesatsen till en daglig för ränteberäkningen (med det faktiska antalet dagar under det aktuella året). Räntan beräknas separat för de olika typer av Debiteringar och på var och en av dem varje dag från den dag Debiteringen påföres Kortmedlemmens Konto till dess att hela saldot har betalats tillbaka. Följande tabell förklarar under vilka omständigheter och på vilka Debiteringar Kortmedlemmen kommer att betala ränta och det beror också på om Kortmedlemmen betalar av hela det utestående saldot som visas på Kontoutdraget på både den nuvarande och tidigare Kontoutdrag. 3

4 Har Kortmedlemmen betalat hela utestående saldot som visats på föregående Kontoutdrag och har American Express fått tillgång till beloppet senast på förfallodagen? Har Kortmedlemmen betalat hela utestående saldot som visas på nuvarande Kontoutdrag och har American Express fått tillgång till beloppet senast på förfallodagen? På vilka transaktioner kommer Kortmedlemmen att betala ränta? När kommer ränta debiteras Kortmedlemmens Konto och visas på Kontoutdraget? Ja Ja Kontantuttag och Saldoöverföringar som visas på det aktuella Kontoutdraget Kortmedlemmen kommer inte att betala ränta på Debiteringar (förutom Kontantuttag och saldoöverföringar) som görs innan Kortmedlemmens sista betalning. Kortmedlemmen kommer bara betala ränta på Debiteringar framöver om Kortmedlemmen härefter slutar betala hela saldot som visas på Kortmedlemmens nuvarande Kontouttdrag. Ränta fram till dagen för Kortmedlemmens nuvarande Kontoutdrag kommer att visas på Kortmedlemmens senaste Kontoutdrag. Ränta fram till det datum Kortmedlemmen gjort sin sista betalning kommer att visas på följande Kontoutdrag Inte relevant Ja Nej Kontantuttag och Saldoöverföringar som visas på det aktuella Kontoutdraget Köp och Årsavgifter och som visas på Kortmedlemmens nuvarande Kontouttdrag Ränta fram till dagen för Kortmedlemmens nuvarande Kontoutdrag kommer att visas på Kortmedlemmens nuvarande Kontoutdrag. Ränta på det återstående saldot (med hänsyn till gjorda betalningar) kommer att visas på följande Kontoutdrag. Ränta från debiteringsdatumet på Kortmedlemmens nuvarande Kontoutdrag, kommer att visas på nästa Kontoutdrag, med hänsyn till gjorda betalningar. Nej Nej Hela saldot som visas på Kortmedlemmens nuvarande Kontoutdrag (med undantag för Övriga Avgifter). Ränta från dagen efter datumet på föregående månads Kontoutdrag fram till dagen för Kortmedlemmens nuvarande Kontoutdrag kommer att visas på Kortmedlemmens nuvarande Kontoutdrag. Ränta på det återstående saldot fram till förfallodagen (med hänsyn till gjorda betalningar) kommer att visas på nästa Kontoutdrag. Nej Ja Hela saldot som visas på Kortmedlemmens nuvarande Kontoutdrag. Kontantuttag och Saldoöverföring som inte visas på Kortmedlemmens nuvarande Kontoutdrag. Kortmedlemmen betalar endast ränta på andra Debiteringar om full betalning uteblir vid nästa Kontoutdrags förfallodag. Ränta fram till dagen för Kortmedlemmens nuvarande Kontoutdrag kommer att visas på Kortmedlemmens nuvarande Kontoutdrag. Ränta fram till det datum Kortmedlemmen gjort sin betalning kommer att visas på nästa Kontoutdrag. Ränta kommer att visas på Kortmedlemmens nästa Kontoutdrag. Ränta visas inte på Kortmedlemmens nästa Kontoutdrag utan kommer att läggas till efterföljande Kontoutdrag om Kortmedlemmen inte betalar hela saldot vid nästa Kontoutdrags förfallodag. 4

5 Ränta utgår inte på eventuellt tillgodohavande på Kontot. Vid försenad betalning av det förfallna belopp som anges på Kontoutdraget, gäller följande: Betalning anses ha skett den dag som American Express får tillgång till beloppet, vilket minst uppgår till det på Kontoutdraget angivna lägsta belopp att betala. Om American Express inte har erhållit betalning på angiven förfallodag i Kontoutdraget är betalningen att betrakta som försenad. Vid försenad betalning får American Express ta ut en dröjsmålsavgift om 60 kronor och om skulden överförs till externt inkassoföretag och/eller till jurist får American Express ta ut en månatlig dröjsmålsränta av Kortmedlemmen om två (2) procent. Kortmedlemmen kommer särskilt att informeras skriftligen om när en skuld överförs till externt inkassoföretag och/eller jurist. Vid ett års försenad betalning motsvarar detta en årlig dröjsmålsränta om tjugofyra (24) procent Kortmedlemmen debiteras kostnader för betalningspåminnelse, kravbrev samt upprättande av amorteringsplan enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. Kortmedlemmen debiteras också för de kostnader som American Express drabbas av i övrigt, till exempel kostnader för att anlita inkassoföretag och jurister, kostnader för egna inkassoåtgärder samt kostnader för begäran om betalningsföreläggande, handräckning och liknande i enlighet med gällande lag. d. Avgift för kopia av kontoutdrag Om Kortmedlemmen begär en papperskopia av Kontoutdraget, eller om Kortmedlemmen har anmält sig för elektroniska fakturor via Kortmedlemmens bank och begär en papperskopia, utgår en avgift om fyrtiofem (45) SEK för varje kopia. e. Valutaväxlingsavgift Kortmedlemmens betalningar till American Express ska göras i svensk valuta om inte American Express särskilt medger betalning i annan valuta. Om American Express medger betalning i annan valuta debiteras Kontot en valutaväxlingsavgift om två (2) procent av betalningsbeloppet. Även vid Debiteringar (inklusive Kontantuttag) i en annan valuta än svenska kronor (SEK) tillkommer en valutaväxlingsavgift om två (2) procent av Debiteringens belopp. Vänligen se punkten 2.3 b. ( Konvertering av Debiteringar i utländska valutor ) i Medlemsvillkoren. f. Avgift för Kontantuttag Avgiften för Kontantuttag är fyra (4) procent av uttagsbeloppet, dock lägst tjugofem (25) SEK. g. Avgift för Saldoöverföringar Med förbehåll för eventuella kampanjerbjudande som American Express kan erbjuda vid tillfälle, debiteras ett belopp som motsvarar 3% av den balans som överföres till Kortmedlemmens Konto. 1.3 Transaktionsbegränsningar Begränsningar för Debiteringar Även om Kortmedlemmen inte har överskridit beviljad Kreditgräns kan American Express välja att sänka Kreditbeloppet för Kortmedlemmens Konto och informerar i så fall Kortmedlemmen om detta. En sådan sänkning avser det maximala belopp som kan utnyttjas, eller vara utestående vid varje tidpunkt på Kortmedlemmens Konto (inklusive Extrakort medlems Debiteringar). American Express kan införa en sådan sänkning även om Kortmedlemmen inte har begått något avtalsbrott. American Express får besluta om en begränsning för Kontantuttag och American Express informerar i så fall Kortmedlemmen om detta. American Express får göra detta även om Kortmedlemmen inte har begått något avtalsbrott. En sådan begränsning kan avse det totala kontantbelopp som kan tas ut vid ett tillfälle, under en dag, under perioden för varje kontoutdrag eller någon annan begränsning. American Express får också ta bort möjligheten att ta ut kontanter från Kortmedlemmens Konto eller begränsa den maximala summan av Kontantuttag som Kortmedlemmen kan utföra vid varje tidpunkt. Om American Express inför en begränsning för hur mycket Kortmedlemmen kan använda sitt American Express Kreditkort kommer American Express att informera Kortmedlemmen om detta. American Express accepterar inte förskottsbetalning för något Kort. Det är inte tillåtet att Kortmedlemmen genom förskottsbetalning skapar kreditsaldo på kontot. Finansiella institut och de företag som driver Uttagsautomater kan också ha begränsningar och avgifter, till exempel begränsningar avseende hur många uttag som Kortmedlemmen kan göra, storleken på uttagsbelopp och tillgången till andra typer av tjänster som normalt är tillgängliga genom en Uttagsautomat. Kortmedlemmen åtar sig att, i tillämpliga fall, hantera sitt Konto så att Kortmedlemmen inte överskrider någon begränsning för Debiteringar eller Kontantuttag som gäller för Kortmedlemmens Konto. Vi kan godkänna transaktioner som resulterar i ditt saldo överskrider beviljad Kreditgräns. Detta utgör inte en ökning av din kreditgräns. För de fall då transaktioner resulterar i att saldot överskrider beviljad Kreditgräns måste hela det överskridande beloppet återbetalas på nästa faktura. 1.4 Återbetalning Att göra återbetalningar Betalning anses ha skett den dag som American Express får tillgång till beloppet och ska uppgå till lägst det lägsta belopp att betala som är angivet på kontoutdraget. Betalning ska därför ske i så god tid att American Express har tillgång till beloppet senast på förfallodagen som står angivet i Kontoutdraget. Lägsta återbetalningsbelopp utgörs enligt nedan: a) Belopp som motsvarar 3% av det utestående saldo som visas på Kortmedlemmens nuvarande Kontoutdrag, dock lägst 200 SEK b) Det totala beloppet som överstiger beviljad Kreditgräns c) Eventuellt utestående belopp från föregående Kontoutdrag 5

6 Om förfallet belopp inte överstiger 200 kronor skall hela beloppet återbetalas. Skulder på Kontot ska annars betalas på American Express begäran enligt vad som framgår av dessa Medlems villkor. Ytterligare information om hur betalningar görs finns i punkten 2.2 ( Om Kortmedlemmens betalningar ) i Medlemsvillkoren. 1.5 Ändringar av Medlemsvillkoren När och hur American Express kan göra ändringar Avgifter American Express får ändra de räntor och avgifter för krediten som ska betalas enligt Medlemsvillkoren. Om ränteändringen härrör från ändringar av referensränta sker ingen notifiering till Kortmedlemmen dock underrättas kortmedlemmen periodvis om den nya referensräntan när den har offentliggjorts och är tillgänglig hos American Express. När American Express ändrar avgifter (inklusive ändrar när och hur avgifter beräknas och debiteras) för att täcka ökade kostnader sker notifiering till Kortmedlemmen innan en sådan ändring genomförs. American Express får ändra övriga avgifter (inklusive införa nya avgifter eller ändra när och hur avgifter beräknas och debiteras) enligt vad som framgår under rubriken Övriga bestämmelser i Medlemsvillkoren nedan. Sådana ändringar får göras: om American Express ändrar tjänsterna eller förmånerna som ingår i Kortmedlemmens Konto; för att behålla en lämplig avkastning från Kortmedlemmens Konto och för att säkerställa att American Express verksamhet i stora drag behåller sin lönsamhet och konkurrenskraft; för att säkerställa att avgifterna återspeglar ett rimligt värde för Kontot, vilket kan inbegripa en justering av American Express processer för att ta betalt; eller av någon annan anledning, så länge som Kortmedlemmen har möjlighet att säga upp avtalet omedelbart utan någon kostnad innan ändringarna börjar gälla. Tjänster avseende Kontot American Express får ändra de tjänster som American Express tillhandahåller tillsammans med Kortmedlemmens Konto eller de sätt som dessa tillhandahålls på, om American Express har en rimlig anledning att anse att detta inte är till nackdel för Kortmedlemmen och det inte innebär någon ökad kostnad för Kortmedlemmen. Förmåner som erbjuds tillsammans med Kortmedlemmens Konto American Express får ändra de förmåner som erbjuds tillsammans med Kortmedlemmens Konto (inklusive ta bort en förmån, ersätta förmåner, ändra vem som tillhandahåller förmånen eller ändra kostnaderna i anslutning till förmånerna) om American Express har rimlig anledning att tro att de totala förmånerna som erbjuds tillsammans med Kortmedlemmens Konto representerar ett bra värde och är konkurrensmässigt prissatta eller av någon av de anledningar som framgår under rubriken Övriga bestämmelser i Medlemsvillkoren nedan. Övriga bestämmelser i Medlemsvillkoren American Express får ändra övriga bestämmelser som inte nämns ovan av någon av följande anledningar: om American Express har en rimlig anledning att anse att ändringen skulle göra bestämmelserna enklare att förstå, skäligare för Kortmedlemmen, eller om förändringen inte skulle vara till någon nackdel för Kortmedlemmen; för att göra rimliga ändringar av det sätt som American Express hanterar Kortmedlemmens Konto på grund av ändringar i bankeller det finansiella systemet, teknologi eller det system som American Express använder; på grund av faktiska eller förväntade legala eller regulatoriska krav; för att säkerställa att American Express verksamhet sköts på ett sunt sätt; eller av någon annan anledning, så länge som Kortmedlemmen har möjlighet att säga upp avtalet omedelbart utan kostnad. Meddelanden om ändringar American Express informerar Kortmedlemmen om ändringar enligt denna punkt 1.4 ( Ändringar av Medlems villkoren ) minst två månader i förväg, om ändringen är till Kortmedlemmens nackdel. Om ändringen är till Kortmedlemmens fördel informerar American Express också Kortmedlemmen, men får genomföra ändringen innan dess. Om Kortmedlemmen inte önskar fortsätta avtalet med ändringen kan Kortmedlemmen säga upp detta (se punkten 2.3 c. ( Uppsägning av Kortmedlemmens avtal ) nedan). Om inte Kortmedlemmen meddelar American Express om uppsägningen innan den dag då ändringen börjar gälla anses Kortmedlemmen ha accepterat ändringen. Om American Express inte får något meddelande från Kortmedlemmen kommer ändringen att börja gälla enligt vad American Express har meddelat och gäller så länge som avtalet gäller. Uppgradera och nedgradera Kortmedlemmens Konto American Express får göra en kombination av ändringar av Medlemsvillkoren om American Express utfärdar en annan typ av Kort till Kortmedlemmen. Detta kan hända om Kortmedlemmen begär att få en annan typ av Kort, om American Express bedömer att Kortmedlemmen inte längre är kvalificerad för sitt aktuella Kort eller om Kortmedlemmen har kvalificerat sig för ett annat Kort. American Express meddelar alltid Kortmedlemmen om ändringarna ovan, om inte Kortmedlemmen har meddelat American Express att Kortmedlemmen vill byta till ett annat Kort och American Express väljer att ge Kortmedlem men ett nytt Kort snabbare. Om Kortmedlemmen byter till en annan typ av Kort justerar American Express årsavgifterna proportionerligt uti från skillnaden mellan avgifterna för det gamla och det nya Kortet och anpassar Kortmedlemmens Konto därefter. 6

7 1.6 Andra saker som Kortmedlemmen behöver känna till Kortmedlemmens ångerrätt Kortmedlemmen har rätt att frånträda avtalet genom att meddela American Express detta inom fjorton (14) dagar från den dag som avtalet har ingåtts, eller den senare tidpunkt när Kortmedlemmen har fått lagstadgad information och Medlemsvillkoren i varaktig form. Om Kortmedlemmen vill ångra avtalet kan Kortmedlemmen antingen förstöra eller skicka tillbaka alla Kort och bekräfta att Kortmedlemmen vill frånträda avtalet genom att skriva till American Express (American Express Services Europe Ltd, England, filial, Stockholm, Sverige) eller ringa till American Express på det nummer som framgår på baksidan av Kortmedlemmens Kort samt av avsnitt 3 i villkoren. Om Kortmedlemmen väljer att avsluta sitt Konto är Kortmedlemmen ansvarig för alla Debiteringar som görs på Kontot. Den årsavgift som påförts Kontot avräknas utifrån avtalsförhållandets längd och betalas tillbaka därefter. Om Kortmedlemmen inte avslutar Kontot kommer det att fortsätta gälla till dess att det avslutas av antingen Kortmedlemmen eller American Express. 2. HUR AMERICAN EXPRESS KONTO FUNGERAR 2.1 Användande av Kortet a. Att använda Kortet Kortmedlemmen får, med de begränsningar som framgår av Medlemsvillkoren, använda Kortet för att betala för varor och tjänster från Affärspartner eller för att göra Kontantuttag eller för Saldoöverföringar. American Express kommer att meddela Kortmedlem om och när tjänsten Saldoöverföring är tillgänglig. Kortmedlemmen kan inte överföra saldon mellan olika American Express-konton med hjälp av tjänsten Saldoöverföring. Det är inte tillåtet att: ge någon annan tillgång till Kontonumret eller Kortnumret eller låta någon annan än Kortmedlemmen använda Kontot eller Kortet för Köp, identifikation eller i något annat syfte; överskrida beviljad Kreditgräns; lämna tillbaka varor eller avbeställa tjänster som har betalats genom att belasta Kontot för att få kontanter: använda Kortet för att få ut kontanter hos en Affärspartner och ange att Debiteringen avser Köp av en vara eller en tjänst; låta en Affärspartner kreditera ett belopp på Kontot, om krediteringen inte har samband med att varor eller tjänster, vars Köp tidigare har belastat Kontot, har återlämnats eller på annat sätt reklamerats; använda Kontot om Kortmedlemmen är insolvent, har ansökt om skuldsanering, har inlett rekonstruktion eller är utsatt för andra indrivningsåtgärder. Begreppet insolvent betyder i dessa Medlemsvillkor även att Kortmedlemmen inte rimligen har kunnat räkna med att kunna betala nästa faktura avseende Kontot. Vidare får Kontot inte användas om Kortmedlemmen avlider, är försatt i konkurs, är satt under förvaltarskap eller på något annat sätt inte längre har rätt att själv förfoga över sin egendom. Vad som står i denna punkt 2.1 a. ( Användande av Kortet ) om Kortmedlemmen gäller även för omständigheter som gäller en Extrakortmedlem, och innebär att Extrakortmedlemmen inte får använda sitt Extrakort; använda Kortet om det återfinns efter att det har rapporterats som förlorat eller stulet; belasta ett Konto för att betala en skuld på ett annat Konto; använda Kortet, eller Kontot, om det har spärrats eller sagts upp, eller efter Kortets sista giltighetsdag; använda Kontot för olagliga syften, vilket innefattar Köp av varor eller tjänster som är förbjudna enligt svensk lag eller enligt lagstiftningen i det land där Kortet används eller där tjänsterna eller varorna tillhandahålls; eller genomföra Köp hos en Affärspartner som Kortmedlemmen, eller någon närstående till Kortmedlemmen, har ägarintresse i, förutom om det avser ägarintresse i form av aktier eller liknande värdepapper på en reglerad aktie- eller värdepappersbörs. American Express kan utfärda Kort som ersätter Kortmedlemmens befintliga Kort (inklusive ersätta ett befintligt Kort med en annan typ av Kort). Kort har en giltighetstid och Kortmedlemmen ska förstöra kort som inte längre gäller på ett sätt som gör att de inte kan användas (till exempel genom att klippa sönder Kortet). Om Kortmedlemmens Kort har sagts upp eller är spärrat av något skäl kan alla andra Kort som är anslutna till Kortmedlemmens Konto också avslutas eller spärras samtidigt. Om Kortmedlemmen handlar online på Internet hos Affärspartner som använder sig av SafeKey kommer Kort medlemmen uppmanas att registrera sitt Kort försafekey, i enlighet med American Express SafeKey Villkor, för att kunna genomföra köpet. b. Kontantuttag Express Cash Service Sex månader efter att Kortet aktiverats kan Kortmedlemmen anslutas till Express Cash Service och Kortmedlemmen kan då få kontanter genom att använda Kortet i Uttagsautomater eller hos vissa affärspartner. En Extrakortmedlem ansluts vid samma tidpunkt som Kortmedlemmen. För Kontantuttag debiteras Kontot en avgift, se punkten 1.1 f. ( Avgift för Kontantuttag ). Kontantuttag kan vara föremål för begränsningar, se punkten 1.2 ( Transaktionsbegränsningar ). American Express Kundservice kan lämna information om de uttagsbegränsningar som gäller. Alla Debiteringar som görs med ett Extrakort debiteras det Konto som Extrakortet är anslutet till. Eftersom Express Cash Service huvudsakligen tillhandahålls via tredje man (företag som driver Uttagsautomater) kan Express Cash Service upphöra eller förändras omedelbart, utan att Kortmedlemmen dessförinnan underrättas. 7

8 American Express kan omedelbart spärra användningen av tjänsten och, om American Express bedömer det som nödvändigt, även säga upp Express Cash Service, när det finns: risk för att tjänsten inte kan användas på ett säkert sätt; misstanke om att Kontot eller Kortet har använts obehörigen; eller en väsentligt ökad risk för att Kortmedlemmen inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser mot American Express. En väsentligt ökad risk kan föreligga antingen på grund av att Kortmedlemmens mönster vid användning av betaltjänsten generellt kan bedömas medföra en väsentligt ökad risk, eller på grund av vad som är känt om Kortmedlemmens ekonomiska situation eller liknande. American Express kommer att informera Kortmedlemmen om åtgärden och skälen till denna innan åtgärden vidtas, om möjligt, men annars så snart som möjligt därefter. Information lämnas dock inte om det strider mot lag eller om det är motiverat av säkerhetsskäl att inte lämna information. Kortmedlemmen kan när som helst säga upp sin anslutning till Express Cash Service genom att meddela American Express. Kortmedlemmen kan säga upp en Extrakortmedlems anslutning på samma sätt. Upphörande eller uppsägning av Konto eller av Kort medför att Kortmedlemmens anslutning till tjänsten upphör med omedelbar verkan. Att Kortmedlemmens anslutning till Express Cash Service upphör påverkar inte Kortmedlemmens ansvar för Debiteringar som är oreglerade vid tidpunkten för upphörandet. c. Åtagande att betala Med förbehåll för vad som framgår i punkten 2.1 f. ( Stöld, förlust eller otillåten användning av Kort eller Konto samt felaktiga debiteringar ) i Medlemsvillkoren, åtar sig Kortmedlemmen att betala för alla Debiteringar, inklusive: Debiteringar som Kortmedlemmen godkänner, även om Kortmedlemmen inte visar upp sitt Kort eller kvitterar Debiteringen med sin underskrift; Debiteringar som andra personer godkänner, om Kortmedlemmen låter dem använda Kontot; och Debiteringar som Extrakortmedlemmar godkänner eller låter andra godkänna. d. Godkännande och nekande av Debiteringar Kortmedlemmen godkänner en Debitering när Kortmedlemmen begär att en Debitering ska göras på Kortmedlemmens Konto genom att visa upp eller lämna över ett Kort, tillhandahålla informationen som finns på Kortet eller information om Kontot och, om det krävs för Debiteringen, genom att slå in Kortets PIN-kod, lösenord, eller något annat som identifierar Kortmedlemmen. Kortmedlemmen godkänner också en Debitering om Kortmedlemmen begär att American Express utför tjänsten Saldoöverföringar som uppfyller eventuella ytterligare krav som American Express kräver för denna tjänst. På detta sätt kan Kortmedlemmen godkänna en enstaka Debitering som görs vid tidpunkten för godkännandet, en enstaka Debitering som ska genomföras senare, eller en serie av Debiteringar som ska genomföras senare. Beroende på avtalet med Affärspartnern kan Kortmedlemmen också godkänna att Affärspartnern genomför en betalning med Kortet senare om den ursprungliga betalningen inte går igenom. Om Kortmedlemmen inte har godkänt Debiteringen kan Kortmedlemmen godkänna Debiteringen i efterhand. Kortmedlemmen kan endast stoppa kommande Debiteringar eller Debiteringar som ingår i en serie av Debiteringar, om Kortmedlemmen begär att Debiteringarna stoppas före slutet av arbetsdagen innan Debiteringarna ska behandlas. American Express kan neka en Debitering om det finns rimliga skäl. Rimliga skäl för att neka är att det finns misstankar om användning som inte är godkänd eller är olämplig, bedrägeri, tekniska svårigheter, legala krav, American Express bedömning av Kortmedlemmens kreditvärdighet eller om användningen av Kortet är förbjuden eller på grund av att vissa typer av Debiteringar inte kan göras (till exempel på grund av att Debiteringen överskrider en begränsning av något slag). En Debitering kan nekas även om Kortmedlemmen inte har begått avtalsbrott. Om American Express nekar en Debitering informeras Kortmedlemmen i regel, men inte alltid, vid försäljningsstället. Under alla omständigheter kan Kortmedlemmen få information om Debiteringar som American Express har nekat genom att ringa American Express på det telefonnummer som står på Kortets baksida. American Express ansvarar inte för någon förlust eller skada som inträffar på grund av att American Express inte godkänner en Debitering och American Express är inte ansvarigt om någon Affärspartner vägrar att ta emot Kortet. American Express kan införa och ändra begränsningar för viss användning av Kortet för vissa Debiteringar. Till exempel kan Debiteringar som godkänns genom kortläsare för kontaktlösa betalningar (så kallade contactless payments) vara föremål för beloppsbegränsningar (per godkännande eller inom en tidsperiod). e. Återkommande Debiteringar En Kortmedlem kan avtala med en Affärspartner att kommande Köp ska debiteras Kontot, med ett visst bestämt belopp, eller olika belopp, och vid varierande eller regelbundet återkommande tidpunkter. Sådana debiteringar kallas Återkommande Debiteringar. Normalt ger American Express inte Affärspartner som erbjuder Återkommande Debiteringar någon ny information om Kort. Om Kortet byts ut eller ersätts (Ersättningskort), exempelvis när ett Kort har förlorats eller stulits, eller när ett Kort har förnyats, är det därför Kortmedlem mens ansvar att informera Affärspartnern om ny Kortinformation, eller att ändra sättet för betalning. I vissa fall debiteras ett Ersättningskort med Återkommande Debiteringar som görs med ett Kort som har ersatts eller bytts ut, utan att American Express meddelar Kortmedlemmen. En Kortmedlem som önskar avsluta en Återkommande Debitering ska vända sig till Affärspartnern i fråga enligt vad som har avtalats med Affärspartnern. Notera att en uppsägning av ett Konto eller ett Kort inte medför att en tjänst som betalas med Återkommande Debiteringar sägs upp automatiskt. 8

9 f. Stöld, förlust eller otillåten användning av Kort eller Konto samt felaktiga debiteringar Hantering av Kod För att skydda PIN-kod, telefonkod, internetkod och andra koder som används för att hantera Kontot (tillsammans kallade Kod), ska Kortmedlemmen: memorera Koden; förstöra dokument från American Express som innehåller Koden eller annan kommunikation om Koden; inte skriva Koden på Kortet och inte förvara Koden omedelbart i närheten av Kortet; vid anteckning av Koden se till att det sker på sådant sätt att utomstående inte har anledning att anta att det är fråga om en Kod; inte avslöja Koden för någon annan; vid eget val av Kod, undvika en Kod som har något samband med Kortmedlemmen, till exempel namn, personnummer, telefonnummer, Kortnummer eller liknande; samt vara försiktig så att ingen kan se Koden när den används i terminaler, eller annan elektronisk utrustning. Hantering av Kort För att undvika otillåten användning av Kontot ska Kortmedlemmen: alltid förvara Kortet på ett betryggande sätt i likhet med pengar eller andra värdehandlingar och ha kontroll och uppsikt över Kortet; regelbundet kontrollera att Kortet finns i säkert förvar; inte tillåta att någon annan person använder Kortet; se till att Kortet återfås efter att det använts för Debitering. Anmälan av stöld, förlust och obehöriga transaktioner m.m. Kortmedlemmen måste omedelbart meddela American Express per telefon när: ett Kort har förlorats eller stulits; ett Kort som American Express har skickat inte har kommit fram till Kortmedlemmen; en obehörig person har haft tillgång till en Kod eller någon annan Kortinformation; det kommer till Kortmedlemmens kännedom (till exempel mot bakgrund av de Debiteringar som framgår av Kontoutdraget) att Kontot eller Kortet har använts obehörigen, utan godkännande av Kortmedlemmen eller Kontohavaren, eller missbrukats på något annat sätt; eller det kommer till Kortmedlemmens kännedom att en Debitering har gjorts på ett felaktigt sätt. Om ett Kort som har rapporterats som stulet eller förlorat senare hittas ska Kortmedlemmen förstöra Kortet och vänta på ett nytt Kort. Obehöriga transaktioner Om en obehörig transaktion har kunnat genomföras till följd av att Kortmedlemmen inte har skyddat sin personliga Kod, ansvarar Kortmedlemmen för hela beloppet. Beloppet är dock begränsat till högst ettusentvåhundra (1 200) SEK under förutsättning att Kortmedlemmen har agerat huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Kortmedlemmen ansvarar, oavsett vad som anges i föregående stycke, för hela beloppet om en obehörig transaktion har kunnat genomföras till följd av att Kortmedlemmen genom grov oaktsamhet har underlåtit att: skydda sin personliga Kod; omedelbart meddela American Express vid vetskap om att Kortet kommit bort eller att Kontot har använts obehörigen; eller följa dessa Medlemsvillkor. Ansvaret är begränsat till högst tolvtusen (12 000) SEK under förutsättning att Kortmedlemmen har agerat huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Har Kortmedlemmen handlat särskilt klandervärt ansvarar Kortmedlemmen dock även i dessa fall för hela beloppet. Om American Express har fått en anmälan om att ett Kort eller ett Konto ska spärras ansvarar Kortmedlemmen inte för obehöriga transaktioner som görs efter anmälan. Detta gäller dock inte om Kortmedlemmen har bidragit till den obehöriga transaktionen genom svikligt handlande. Kortmedlemmen ska samarbeta med American Express vid utredning av obehörig användning av Kontot, vilket innefattar att tillhandahålla polisanmälan, lämna ett undertecknat skriftligt intyg om händelsen eller andra uppgifter. American Express kan komma att inhämta uppgifter från, och lämna uppgifter till, myndigheter i anledning av obehörigt användande av Kontot. Kortmedlemmen ansvarar för hela beloppet om Kortmedlemmen inte utan onödigt dröjsmål underrättar American Express efter att ha fått veta att en transaktion har genomförts obehörigen eller på ett felaktigt sätt. Det anses alltid vara onödigt dröjsmål om reklamation av en Debitering görs senare än en (1) månad efter att kontoutdraget har sänts till Kortmedlemmen, om inte annat visas av Kortmedlemmen. Om American Express har lämnat information om transaktionen till Kortmedlemmen ansvarar Kortmedlemmen alltid för hela beloppet, om inte American Express har underrättats inom tretton (13) månader från den dag som Debiteringen har belastat Kontot. Felaktiga Debiteringar m.m. Om en Debitering visar sig vara felaktig och felet beror på American Express, kommer Kontot att krediteras med aktuellt belopp. Kortmedlemmen ska alltid kontrollera kontoutdraget och kontakta American Express snarast möjligt om Kortmedlemmen behöver mer information. Vid klagomål eller reklamation av en viss Debitering eller av kontoutdraget ska Kortmedlemmen kontakta American Express 9

10 omedelbart utan onödigt dröjsmål dock senast inom tretton (13) månader efter det att beloppet belastat Kontot. Om Kortmedlemmen reklamerar en Debitering senare än tretton (13) månader efter att Debiteringen belastat Kontot är Kortmedlemmen alltid betalningsskyldig för den felaktiga Debiteringen. Vid begäran ska Kortmedlemmen skyndsamt intyga eller bekräfta en reklamation eller ett klagomål skriftligen och sända in relevant dokumentation, vilket kan inbegripa att en Extrakortmedlem ska lämna ett skriftligt intyg. g. Debiteringar med oväntade belopp Om Kortmedlemmen gör en Debitering hos en Affärspartner inom Europeiska Ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Kortmedlemmen inte kände till beloppet för Debiteringen när Debiteringen godkändes kan Kortmedlemmen begära en återbetalning från American Express om beloppet som har debiterats är större än vad Kortmedlemmen rimligen kunde ha förväntat sig. Kortmedlemmen ska begära återbetalningen utan dröjsmål och inte senare än åtta (8) veckor från den dag som det kontoutdrag där Debiteringen framgår utfärdas. Kortmedlemmen ska ge American Express all information som American Express rimligen efterfrågar och American Express kan ge sådan information vidare till tredje part som utreder Kortmedlemmens krav. American Express genomför sin utredning inom tio (10) arbetsdagar från den dag då American Express tog emot all den efterfrågade informationen och gör sedan antingen en återbetalning av hela Debiteringens belopp (normalt genom att justera Kortmedlemmens Konto) eller informerar Kortmedlemmen om varför American Express har avslagit Kortmedlem mens begäran. 2.2 Om Kortmedlemmens betalningar a. Hur betalningar görs Betalningar kan göras på det sätt som beskrivs nedan, eller på något annat sätt om det framgår av Kontoutdraget, eller på det sätt som Kortmedlemmen kommer överens om särskilt med American Express: Till det Bankgiro som anges på Kortmedlemmens Kontoutdrag för respektive Kort. Kortmedlemmen ska minst betala det lägsta belopp som anges på Kontoutdraget i svenska kronor (SEK) till American Express. Kortmedlemmen ska göra en separat betalning för varje Konto som Kortmedlemmen har hos American Express. Om Kortmedlemmen skickar betalningar tillsammans och inte tydligt anger vilket Konto som betalningen gäller kan American Express avräkna betalningen från det Konto som American Express väljer. Betalningen krediteras inte Kontot förrän American Express har tagit emot den och stämt av den mot Kontot. American Express anses ha tagit emot betalningen när American Express får tillgång till beloppet. Betalning ska därför ske i så god tid att American Express har tillgång till beloppet senast på förfallodagen. American Express ansvarar inte för försenade eller uteblivna betalningar och Kortmedlemmen är enligt Medlemsvillkoren skyldig att betala avgifter och ersättning för de kostnader som uppkommer på grund av försenad betalning, se punkten 1.1 c. ( Ränta, Avgifter och ränta vid försenad betalning ). Om Kortmedlemmens betalningar inte görs enligt de instruktioner som American Express ger till Kortmedlemmen kan det bli en fördröjning innan betalningen tillgodoräknas Kortmedlemmens Konto. Detta kan medföra att det utgår förseningsavgifter, se punkten 1.1 c. ( Ränta, Avgifter och ränta vid försenad betalning ). American Express får debitera Kortmedlemmens Konto för alla rimliga kostnader som drabbar American Express. Om American Express beslutar att godta en betalning i utländsk valuta kommer American Express att välja en valutakurs för att växla Kortmedlemmens betalning till SEK, om inte American Express enligt lag måste använda en viss valutakurs. American Express kan ta ut ytterligare avgifter för att växla betalningen, inklusive valutaväxlingskostnader som American Express får. Om American Express tar emot en sen betalning, en delbetalning eller en betalning som innehåller begränsande meddelanden (till exempel att betalningen utgör slutlig och full betalning) påverkar det inte American Express rättigheter och sådana meddelanden ändrar inte bestämmelserna i Medlemsvillkoren. Även om American Express tillgodoräknar Kortmedlemmens Konto en betalning förbehåller sig American Express rätten att ångra detta om betalningen går tillbaka eller inte kan tas emot av något skäl. b. Avräkning av belopp och krediteringar Inbetalda belopp och krediteringar avräknas i följande ordning: ränta, försäkringspremier för eventuella till kortet tillhörande avgiftsbelagda försäkringar såsom återbetalningsförsäkring, avgifter, inklusive Årsavgifter och Övriga Avgifter inkassokostnader och andra kostnader som American Express har haft för att driva in fordran Kontantuttag som visas på Kortmedlemmens nuvarande Kontoutdrag, övriga Debiteringar som visas på Kortmedlemmens nuvarande Kontoutdrag och Kontantuttag och övriga Debiteringar som utförts efter datumet på Kortmedlemmens nuvarande Kontoutdrag 2.3 Annan viktig information a. Om Extrakortmedlemmar Kortmedlemmen kan tillsammans med en annan person ansöka om att ett Extrakort (innefattas i begreppet Kort i dessa Medlemsvillkor) ska utfärdas till den personen. American Express kan alltid avslå en ansökan om Extrakort och antalet Extrakort som får anslutas till ett Konto kan begränsas, även om den aktuella typen av Kort normalt ger rätt till ett visst antal Extrakort. En Extrakortmedlem får inte kontoutdrag eller meddelanden om ändring av Medlemsvillkoren, men kan få andra meddelanden från American Express. Kortmedlemmen ansvarar för alla Debiteringar som görs på Kontot. Kortmedlemmen ansvarar för att Extrakortmedlemmen följer de Medlemsvillkor som gäller vid varje tidpunkt, och för att Extrakortmedlemmen får nödvändig information och meddelanden. 10

11 Om Kortmedlemmen vill avsluta en Extrakortmedlems rätt att använda Kortmedlemmens Konto (och säga upp Extrakortmedlemmens Kort) ska Kortmedlemmen meddela American Express. Därefter upphör Extrakortmedlemmens möjligheter att göra Debiteringar omedelbart. b. Konvertering av Debiteringar i utländska valutor Om Kortmedlemmen gör en Debitering i en utländsk valuta konverteras Debiteringen till SEK den dag som Debiteringen behandlas (vilket kan vara en annan dag än den dag som Debiteringen görs). Om Debiteringen görs i amerikanska dollar sker konverteringen direkt till SEK. I alla andra fall konverteras Debiteringen först till amerikanska dollar och därefter till SEK. Det utgår dock bara en valutaväxlingsavgift. Om det inte krävs en särskild valutakurs enligt lag kommer American Express att använda växlingskurser som är baserade på interbankkurser som framgår av sedvanliga källor inom branschen på dagen innan dagen då Debiteringen hanteras (benämnd American Express Valutakurs). Denna kurs kan avvika från den kurs som gäller på dagen för Kortmedlemmens Debitering. Avvikelserna kan vara betydande. Om Debiteringens belopp konverteras av en tredje part innan det skickas till American Express görs konverteringen med den tredje partens kurser och kan innehålla avgifter till den tredje parten. American Express Valutakurs bestäms dagligen. Ändringar i valutakursen tillämpas omedelbart utan något meddelande till Kortmedlemmen. Den uppskattade valutakursen finns på American Express hemsida americanexpress.se/mittkonto. Kortmedlemmen kan också kontakta American Express via telefon för att få en uppskattning av valutakursen. c. Uppsägning av Kortmedlemmens avtal Detta avtal gäller tills vidare under obestämd tid. Avtalet gäller till dess att Kortmedlemmen eller American Express avslutar Kontot enligt Medlemsvillkoren. Kortmedlemmen kan säga upp avtalet när som helst genom att kontakta American Express. American Express kan säga upp avtalet omedelbart om Kortmedlemmen har gjort sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott (se punkten om 2.3 e. ( Om väsentligt avtalsbrott ) nedan) eller inte fullgjort sina skyldigheter i övrigt mot American Express. American Express kan också säga upp avtalet omedelbart för det fall att en Kortmedlem avlider. Vidare kan American Express även säga upp avtalet genom att meddela Kortmedlemmen detta två månader i förväg. American Express kommer alltid att följa de krav som finns enligt lag om att meddela Kortmedlemmen innan avtalet avslutas. Avtalet upphör bara efter det att Kortmedlemmen har betalat alla belopp som Kortmedlemmen är skyldig American Express. Fram till den tidpunkten fortsätter samtliga villkor i Medlemsvillkoren att gälla (inklusive American Express rätt att ändra Medlemsvillkoren), men Kortmedlemmen har inte någon rätt att använda Kontot för att göra Debiteringar och Kortmedlemmen har inte rätt till några förmåner som följer av Kontot. När Kortmedlemmen eller American Express säger upp avtalet ska Kortmedlemmen: på American Express begäran betala alla utestående belopp som belastar Kortmedlemmens Konto, inklusive sådana belopp som ännu inte har fakturerats; förstöra alla Kort och sluta att använda Kortmedlemmens Konto; och informera Affärspartner om att de inte ska försöka genomföra några ytterligare Debiteringar på Kortmedlemmens Konto. Alla återkommande årsavgifter som har betalats i förväg kommer att återbetalas för den återstående delen av det pågående medlemskapsåret proportionerligt utifrån hur lång tid som återstår innan det pågående medlemskapsåret löper ut. d. Att spärra Kortmedlemmens Konto American Express kan omedelbart spärra ett Konto eller ett visst Kort när det finns: risk för att Kortet eller Kontot inte kan användas på ett säkert sätt; misstanke om att Kontot eller Kortet har använts obehörigen; en väsentligt ökad risk för att Kortmedlemmen inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser mot American Express. En väsentligt ökad risk kan föreligga antingen på grund av att Kortmedlemmens mönster vid användning av betaltjänsten generellt kan bedömas medföra en väsentligt ökad risk, eller på grund av vad som är känt om Kortmedlemmens ekonomiska situation eller liknande. American Express kommer att informera Kortmedlemmen om åtgärden och skälen till denna, om möjligt innan åtgärden vidtas, men annars så snart som möjligt. Information lämnas dock inte om det strider mot lag eller om det är motiverat av säkerhetsskäl att inte lämna information. Att Kontot eller Kortet spärras påverkar inte Kortmedlemmens och Extrakortmedlemmens ansvar enligt Medlemsvillkoren.Kortet eller Kontot kommer att återaktiveras om skälet till att Kontot eller Kortet spärrats inte längre föreligger, och American Express har fått veta detta. Kortmedlemmen kan kontakta American Express för information om vad som krävs för att Kontot eller Kortet ska kunna återaktiveras. e. Om väsentligt avtalsbrott Följande situationer innebär att Kortmedlemmen har begått ett väsentligt avtalsbrott: Kortmedlemmen bryter allvarligt eller vid upprepade tillfällen mot Medlemsvillkoren; Kortmedlemmen ger American Express felaktig eller vilseledande information; åtgärder vidtas för att sätta Kortmedlemmen i konkurs eller för att Kortmedlemmen ska bli föremål för skuldsanering; Kortmedlemmen begår ett avtalsbrott enligt något annat avtal som Kortmedlemmen har med American Express eller något annat företag i American Express-koncernen; 11

Medlemsvillkor SAS EuroBonus American Express Kreditkort

Medlemsvillkor SAS EuroBonus American Express Kreditkort Medlemsvillkor SAS EuroBonus American Express Kreditkort MEDLEMSVILLKOR FÖR SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS KREDITKORT Dessa Medlemsvillkor gäller fr.o.m. 13 oktober 2017 AVTAL FÖR KORTMEDLEMMAR Dessa medlemsvillkor

Läs mer

American Express Medlemsvillkor för Betalkort

American Express Medlemsvillkor för Betalkort Medlemsvillkor för Betalkort MEDLEMSVILLKOR FÖR AMERICAN EXPRESS BETALKORT Dessa Medlemsvillkor gäller fr.o.m. 9 juni 2017 AVTAL FÖR KORTMEDLEMMAR Dessa medlemsvillkor (Medlemsvillkoren) gäller för Kortmedlemmens

Läs mer

MEDLEMSVILLKOR FÖR SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS CARDS

MEDLEMSVILLKOR FÖR SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS CARDS MEDLEMSVILLKOR FÖR SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS CARDS Dessa Medlemsvillkor gäller från och med fr.o.m. 1 november 2014 Avtal för Kortmedlemmar Dessa medlemsvillkor (Medlemsvillkoren) gäller för Kortmedlemmens

Läs mer

Medlemsvillkor för American Express - Kort

Medlemsvillkor för American Express - Kort Medlemsvillkor Dessa Medlemsvillkor gäller från och med 1 juli 2012. 1. Introduktion För American Express Kontohavare och Kortmedlem gäller följande Medlemsvillkor. a. Medlemsvillkoren, samt ansökan om

Läs mer

Villkor för Membership Rewards fr.o.m. 15 november 2014

Villkor för Membership Rewards fr.o.m. 15 november 2014 Villkor för Membership Rewards fr.o.m. 15 november 2014 Utfärdare: American Express Services Europe Limited, England, filial ( American Express ) Inledning Membership Rewards gör det möjligt för medlemmar

Läs mer

Medlemsvillkor för American Express Business Gold Card och American Express Business Card

Medlemsvillkor för American Express Business Gold Card och American Express Business Card Medlemsvillkor för American Express Business Gold Card och American Express Business Card Medlemsvillkor Dessa Medlemsvillkor gäller från och med 1 augusti 2010 1. Introduktion För American Express Kontohavare

Läs mer

Medlemsvillkor för American Express - Kort

Medlemsvillkor för American Express - Kort Medlemsvillkor Dessa Medlemsvillkor gäller från och med 16 april 2013. 1. Introduktion För American Express Kontohavare och Kortmedlem gäller följande Medlemsvillkor. a. Medlemsvillkoren, samt ansökan

Läs mer

Medlemsvillkor för SAS EuroBonus American Express Card och SAS EuroBonus American Express Elite Card

Medlemsvillkor för SAS EuroBonus American Express Card och SAS EuroBonus American Express Elite Card Medlemsvillkor för SAS EuroBonus American Express Card och SAS EuroBonus American Express Elite Card Medlemsvillkor Dessa Medlemsvillkor gäller från och med 16 april 2013. 1. Introduktion För American

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

Ansökan American Express Konto Gold Card Parallellkort

Ansökan American Express Konto Gold Card Parallellkort Ansökan American Express Konto Parallellkort D30 X52299UR07 Huvudkortinnehavarens namn: Huvudkortets nummer: Huvudkortinnehavarens personbeteckning : 3 7 4 8 americanexpress.fi/se 1. Jag ansöker om ett

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-02-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

Välkommen till American Express

Välkommen till American Express Välkommen till American Express Din guide för försäljning online www.americanexpress.se/affarspartners Innehåll Välkommen som ny Affärspartner till American Express Visa vägen för American Express Kortmedlemmar

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-09-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 1. ALLMÄNT Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

AMERICAN EXPRESS AFFÄRSPARTNERS. Välkommen till American Express HÄR HITTAR DU ALLT DU BEHÖVER FÖR ATT BÖRJA TA EMOT AMERICAN EXPRESS -KORT.

AMERICAN EXPRESS AFFÄRSPARTNERS. Välkommen till American Express HÄR HITTAR DU ALLT DU BEHÖVER FÖR ATT BÖRJA TA EMOT AMERICAN EXPRESS -KORT. AMERICAN EXPRESS AFFÄRSPARTNERS Välkommen till American Express HÄR HITTAR DU ALLT DU BEHÖVER FÖR ATT BÖRJA TA EMOT AMERICAN EXPRESS -KORT. Så här kommer du igång Tack för att du har valt att ta emot American

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter. Kreditgivare Adress E-post Webadress

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter. Kreditgivare Adress E-post Webadress Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress E-post Webadress GCC AB, org nr. 556058-8740 genom bifirman Balanzia Box 7790,

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Allmänna villkor för SveaDirektSpar

Allmänna villkor för SveaDirektSpar Allmänna villkor för SveaDirektSpar 1. PARTER Parter är SveaDirekt, bifirma till Svea Ekonomi AB (556489-2924), nedan kallad Svea och den eller de som tecknat avtal med Svea innebärande att sådan fysisk

Läs mer

Bankkort och Kreditkort Företag

Bankkort och Kreditkort Företag BANKkort och Kreditkort företag Bankkort och Kreditkort Företag Gäller från 2013-06-01 Så här fungerar Bankkort och Kreditkort Företag Du har nu fått ditt nya kort. Med både Bankkort och Kreditkort Företag

Läs mer

Ansökan American Express Konto Green Card Parallellkort

Ansökan American Express Konto Green Card Parallellkort Ansökan American Express Konto Parallellkort D10 X52199UR03 Huvudkortinnehavarens namn: Huvudkortets nummer: Huvudkortinnehavarens personbeteckning: 3 7 4 8 americanexpress.fi/se 1. Jag ansöker om ett

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Så fungerar ditt kort

Så fungerar ditt kort KORT Så fungerar ditt kort Gäller från 2014-04-15 Innehåll Kreditkort, så fungerar kortet 3 Bankkort, så fungerar kortet 4 Ungdomskort, så fungerar kortet 4 När du använder korten, praktiska saker att

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter 2640 Nr 789 Bilaga 1 Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Kreditfömedlare * Denna information är frivillig

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Cakewalk Capital AB, org nr. 556886-6007 Ejdervägen 2, 47132

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation sid 1/4 31.21.147 201012 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger korrekt det

Läs mer

POSTNUMMER, ORT* KONTAKTPERSON* TELEFAX MIDOFFICELEVERANTÖR*

POSTNUMMER, ORT* KONTAKTPERSON* TELEFAX MIDOFFICELEVERANTÖR* ANSÖKAN FLYGKONTO OBS! BIFOGA AML-BLANKETTEN SAMT KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING PÅ FIRMATECKNARE VIDIMERAD AV TVÅ PERSONER. BIFOGA IATA BSP-RAPPORT AVSEENDE KALENDERÅR: AGENT FINANCIAL YEAR SUMMARY (INTERNATIONAL/DOMESTIC).

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande vi lämnar under nuvarande

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 1 juni 2012) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box 6343,

Läs mer

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen gäller när du för privat syfte lånar pengar av exempelvis en bank eller får skjuta på betalningen för att kunna köpa en vara, fastighet eller tjänst.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV05 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-01-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

ANSÖKAN THECARD VIRTUELLT KORT

ANSÖKAN THECARD VIRTUELLT KORT ANSÖKAN THECARD VIRTUELLT KORT FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG MED MYNDIGHETS BETALNINGSANSVAR OBS! BIFOGA KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING PÅ BEHÖRIG ATT FÖRETRÄDA MYNDIGHETEN VIDIMERAD AV TVÅ PERSONER VI ÖNSKAR

Läs mer

Allmänna villkor för OKQ8 Kreditkort, OKQ8 Kontantkort och OKQ8 Servicekonto (gäller fr.o.m. 2015-10-01)

Allmänna villkor för OKQ8 Kreditkort, OKQ8 Kontantkort och OKQ8 Servicekonto (gäller fr.o.m. 2015-10-01) Allmänna villkor för OKQ8 Kreditkort, OKQ8 Kontantkort och OKQ8 Servicekonto (gäller fr.o.m. 2015-10-01) Genom att använda kortet har du godkänt villkoren. Alla frågor och kundkontakter gällande OKQ8-kort

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

VILLKOR 2 (5) Gäller från 11 februari 2013

VILLKOR 2 (5) Gäller från 11 februari 2013 VILLKOR 1 (5) Bestämmelser för Handelsbankens Bankkort och Frikort Information om banken Svenska Handelsbanken AB (publ) 106 70 Stockholm Org.nr: 502007-7862 Telefon: 08-701 1000 (Växel) www.handelsbanken.se

Läs mer

Allmänna villkor för OKQ8 Kreditkort, OKQ8 Kontantkort och OKQ8 Servicekonto (gäller fr.o.m. 2011-02-01)

Allmänna villkor för OKQ8 Kreditkort, OKQ8 Kontantkort och OKQ8 Servicekonto (gäller fr.o.m. 2011-02-01) Allmänna villkor för OKQ8 Kreditkort, OKQ8 Kontantkort och OKQ8 Servicekonto (gäller fr.o.m. 2011-02-01) Genom att använda kortet har du godkänt villkoren. Alla frågor och kundkontakter gällande OKQ8-kort

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

Ansökan om sparkonto minderårig

Ansökan om sparkonto minderårig Ifylld ansökan skickas till: Collector Credit AB Box 119 14 404 39 Göteborg Ansökan om sparkonto minderårig Collector sparkonto Collector 1-årigt sparkonto Collector 2-årigt sparkonto KONTOHAVARE Namn

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016 Villkor - lån S&A Sverige AB 556678-2677, juli 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Upp till 5 000 kr

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Upp till 5 000 kr STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Paxo Finans AB, org.nr. 556902-7344 Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm

Läs mer

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016 Villkor - lån S&A Sverige AB 556678-2677, juli 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*) Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige Kreditförmedlare

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

FAKTA OM DITT AIK FOTBOLL MASTERCARD

FAKTA OM DITT AIK FOTBOLL MASTERCARD FAKTA OM DITT AIK FOTBOLL MASTERCARD ATT TÄNKA PÅ INNAN DU ANVÄNDER KORTET Ditt kort är en värdehandling Förvara aldrig kort och kod tillsammans. Hantera kortet så att det inte kommer i orätta händer och

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Allmänna villkor för OKQ8 Kreditkort, OKQ8 Kontantkort och OKQ8 Servicekonto (gäller fr.o.m. 2012-01-01)

Allmänna villkor för OKQ8 Kreditkort, OKQ8 Kontantkort och OKQ8 Servicekonto (gäller fr.o.m. 2012-01-01) Allmänna villkor för OKQ8 Kreditkort, OKQ8 Kontantkort och OKQ8 Servicekonto (gäller fr.o.m. 2012-01-01) Genom att använda kortet har du godkänt villkoren. Alla frågor och kundkontakter gällande OKQ8-kort

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, juni 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, juni 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, juni 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; SFS 1999:268 Utkom från trycket den 1 juni 1999 utfärdad den 12 maj 1999. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Min Räkning Finance AB (Betalaräkning.se) Box 24104, 10451 Stockholm kundcenter@betalarakning.se http://www.betalaräkning.se

Läs mer

Ansökan American Express Konto Basic Card

Ansökan American Express Konto Basic Card Ansökan American Express Konto Basic Card 899/WGU 7BP X51499UR02 americanexpress.fi/se 1. Villkor för beviljande American Express ställer villkor för beviljandet av konto. Om du inte kan svara ja på följande

Läs mer

Medlemsguide American Express Corporate Card

Medlemsguide American Express Corporate Card AMERICAN EXPRESS BETALSYSTEM Medlemsguide American Express Corporate Card American Express Services Europe Ltd, England, filial Organisationsnummer 516402-4480 (Bolagsverkets filialregister) American Express

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. S&A Sverige AB , maj 2015

Lånevillkor. Allmän information. S&A Sverige AB , maj 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, maj 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB , september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB , september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Konsumenternas Bank- och finansbyrå Konsumenternas Bank- och finansbyrå Våga prata pengar Konsumenternas Bank- och finansbyrå Verksamhet: Opartisk information och vägledning Kontakt via telefon, mail och brev Webbplats Återkopplar konsumentproblem

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23]

ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23] ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23] 1. ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Sparbanken Syd Banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20 00, webbsida:

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , november 2016

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , november 2016 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Sida 1 av 5. N o v e m b e r 2009

Sida 1 av 5. N o v e m b e r 2009 Web pdf Bl. 4-275 2009-10-15 Sida 1 av 5 1. Inledande bestämmelser Kortutgivare och kreditgivare är Sverige Filial, nedan kallad Banken. Utfärdade Kort är Bankens egendom och ska återlämnas till Banken

Läs mer

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP Gäller från den 4 april 2010 2 LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE 1. ALLMÄNT Nedan stadgas de villkor som gäller för AB Kvällstidningen Expressens (nedan

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Blad 1 Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Fastställda av kommunstyrelsen 20 juni 2012, 193 1. Inledning Dessa bestämmelser omfattar kreditgivning, avtal, fakturering och

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

1.2 Förhållandet mellan dig och Ferratum Bank p.l.c. regleras och är beroende av:

1.2 Förhållandet mellan dig och Ferratum Bank p.l.c. regleras och är beroende av: Ferratum Bank p.l.c. Allmänna villkor Introduktion FERRATUM BANK Generell presentation Ferratum Bank p.l.c. är ett publikt aktiebolag registrerat med nummer C56251 under maltesisk lag och licensierat som

Läs mer

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Villkor - Sms lån, Mobillån, Mikrolån och olika lån

Villkor - Sms lån, Mobillån, Mikrolån och olika lån Villkor - Sms lån, Mobillån, Mikrolån och olika lån S&A Sverige AB 556678-2677, juli 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort MasterCard 2015-01- 11

Villkor Betal- & Kreditkort MasterCard 2015-01- 11 Villkor Betal- & Kreditkort 2015-01-11 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med Sörmlands Sparbank (org. nr. 516401-9639), Box 156, 641 22, Katrineholm, 0771-350

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig

Läs mer

Allmänna villkor Bredband

Allmänna villkor Bredband Allmänna villkor Bredband Dokument namn Allmänna villkor Bredband Dokumentnamn digitalt QS-EX-Allmänna villkor Bredband [SW] Säkerhetsklassning Public Skapad av City Network Hosting AB Skapad datum 2016-08-25

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas Allmänna villkor från 2011-03-01 1 Definitioner Effektiv ränta avser kreditkostnad (ränta och särskilda avgifter) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn tagen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER Parter är Flexil Finans AB, nedan kallad Flexil, och den eller de som tecknat avtal med Flexil om Flexils tjänster och för vilken respektive ett konto förs,

Läs mer