Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2002.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2002."

Transkript

1 Page 1 of 7 Om Trivector Produkter Support Infotek Kontakt Nytt från Trivector Programnytt Konferenser & mässor Aktuella kurser Nytt på webbplatsen Arkiv Konferenser & mässor mässor 2005 mässor 2004 mässor 2003 mässor , jan-jun 2005, juli-dec 2005, jan-jun 2004, juli-dec 2004, jan-jun 2003, juli-dec 2003, jan-juni 2002, juli-dec 2002, jan-juni 2001, juli-dec 2001, jan-juni 2000, juli-dec 2000, jan-juni 1999 Mässor & konferenser, sept 2001 t o m dec 2002 Här är de mässor och konferenser vi deltagit i från september 2001 till och med december Listan är sorterad så att det senaste ligger först. Eftersom det rör sig om ett arkiv vågar vi inte inte garantera att länkarna fortfarande fungerar. Inom trafik- och transportområdet Inom verksamhetsutveckling Inom trafik- och transportområdet = = = = = = = = = = År 2002 = = = = = = = = = = 6 dec: Den hållbara tillväxten ett seminarium om miljödriven affärsutveckling, Malmö Ett tiotal föredragshållare ger olika perspektiv på hållbar affärsutveckling i Öresundsregionen och delar med sig av sina erfarenheter av miljöprojekt. Under rubriken Hållbar utveckling som affärsprofil finns bland andra Christer Ljungberg, Trivector Traffic, bland talarna. Seminariet anordnas av Sustainable Business Hub, ett nätverk för en miljödriven affärsutveckling i Öresundsregionen, Mer om seminariet går att läsa i programmet. 20 nov: Stadsmiljörådets höstkonferens, Göteborg Vad ska vi göra för att svenska städer om tio år ska framstå som några av världens mest attraktiva och resurssnåla miljöer att verka och bo i platser för nya generationers talang, lust och utvecklingskraft? Det är inledningsfrågan för Stadsmiljörådets höstkonferens, där bl a Christer Ljungberg från Trivector Traffic medverkar med ett inslag på temat Trafiken är stadens blodomlopp. Mer information finns i tidningen Urban, nr 39. Den kan hämtas hem från Stadsmiljörådets webbplats. 11 nov: Virtuell kommunikation, Lund Denna workshop tar upp möjligheter och teknik för virtuell kommunikation, dvs telefonkonferenser, videokonferenser, webbkonferenser m m. Bland de ämnen som behandlas återfinns ekonomi, miljö och sociala aspekter samt mötes- och resepolicy. Tips och råd utdelas, och deltagarna får även tillämpa tekniken praktiskt. Karin Neergaard från Trivector Traffic kommer att tala om mötesoch resepolicy för smarta möten. Mer information finns i programmet (pdf-fil, 124 kb). 8-9 nov: Kollektivtrafik & bilpooler en vinna-vinna lösning? Stockholm Konferensen visar de möjligheter och vinster som kollektivtrafik, bilpool och kommuner kan göra genom att samarbeta mer aktivt. Av utländska erfarenheter att döma har kollektivtrafiken mycket att vinna på att bildelningen ökar. En ökad bildelning leder till förbättrad konkurrenskraft hos miljöanpassade färdmedel som

2 Page 2 of 7 kollektivtrafik och cykel. Effekten har varit särskilt tydlig på platser där kollektivtrafikoperatörer, bilpooler och lokala myndigheter har samarbetat. Konferensens första dag har en bred inriktning, och vänder sig till beslutsfattare, tjänstemän samt andra intresserade. Andra dagen är mer inriktad på de kooperativa bilpoolerna och deras verksamhet. Trivectors bilpoolsexpert, Christian Rydén, medverkar med bl a ett inslag som har titeln Verktygslåda för samarbete. Konferensen arrangeras av Vägverket inom ramen för projektet Hållbart resande i Storstockholm ett projekt som Botkyrka, Huddinge och Tyresö kommuner samt Stockholms stad driver gemensamt med Vägverket. För anmälan och information: ladda ner konferensprogrammet (pdf-fil, 511 kb). (not : Dokumentation från konferensen finns på 25 okt: Kvalitetssäkring av transporter, Stockholm Huvudfrågan för seminariet är Hur kan ledningen ta sitt ansvar för att systematiskt säkra trafiksäkerhet och miljöanpassning för sina transporter?. Vid seminariet presenteras fyra exempel från olika delar i processen. Pernilla Hyllenius från Trivector Traffic kommer att redogöra för Västerbottens läns landstings arbete med att miljöanpassa sina transporter. Arrangör är Vägverket. Mer information hittar du i programmet (pdf-fil, 42 kb) samt i Vägverkets pressmeddelande okt: TramTrain 2002, Karlsruhe, Tyskland Den första duospårvägslinjen mellan Karlsruhe och Bretten, öppnad 1992, inledde en ny era inom kollektivtrafiken. Den så kallade Karlsruhemodellen, som länkar samman spårvägar och järnvägar, var född. Denna internationella konferens redovisar tio års drifterfarenheter och syftar till att sprida kunskap om duospårvägskonceptet. TramTrain 2002 den första europeiska konferensen på detta tema vänder sig till trafikplanerare, trafikföretag, myndigheter, trafikhuvudmän, fordonsbyggare och andra intresserade. För mer information, besök 16 okt: Libertin TramTrain workshop, Karlsruhe, Tyskland. Workshopen behandlar harmonisering och standardisering inom duospårvägsområdet. Arrangör är TTK i Karlsruhe, som har huvudansvaret för Libertin. PG Andersson vid Trivector ingår som svensk expert i Libertin. (LibeRTiN Light Rail Thematic Network är ett europeiskt Light Rail-nätverk. Det har som uppgift att harmonisera och standardisera tekniska lösningar. Libertin leds av UNIFE och UITP och koordineras av TTK. Ekonomiskt stöd kommer från EU:s femte ramprogram. För mer information, gå till 11 oktober: Skånsk stadsarkitektdag, Alnarp, Skåne Skånes stadsarkitektdag har hösten 2002 temat New Urbanism en relativt ny stadsbyggnadstrend som sprider sig, framförallt i USA. Boverket har utvecklat dessa stadsbyggnadsidéer i En agenda för staden. En representant från Stadsmiljörådet redovisar grundidéerna, och ytterligare ett antal gästföreläsare fördjupar temat.

3 Page 3 of 7 På programmet står även en presentation av Lomma Hamnprojektet samt diverse nyheter och aktuella rättsfall. Björn Wendle, Trivector Traffic, medverkar med ett inslag om Mobility management. Arrangör är Länsstyrelsen i Skåne. Anmälan och mer information: Kerstin Frennert, sept - 2 okt: Kvalitetssäkring av transporter, 4 orter i sydöstra Sverige Vägverket Region Sydöst anordnar i samarbete med Almi Företagspartner och Norrköpings Transportcentrum ett ambulerande seminarium med titeln Kvalitetssäkring av transporter ett seminarium om transporter, miljö och trafiksäkerhet. Seminariet anordnas på sammanlagt fyra orter: Jönköping (26 sept), Norrköping (27 sept), Oskarshamn (1 okt) och Växjö (2 okt). Målgruppen är personer inom näringslivet som utför eller upphandlar transporter. Bland de föredragande finns Karin Neergaard, Trivector Traffic, som tar upp motivationsåtgärder för sparsam körning. Anmälan och mer information: Vägverket Region Sydöst; Jenny Appelgren, eller Fredrik Nilsson, sept: Skånska Utvecklingsdagar, Hässleholm Två dagar med två teman: Näringsutveckling samt Infrastruktur och kommunikationer. Christer Ljungberg, Trivector Traffic, medverkar i en diskussion med rubriken Samhällets dolda resurser framtidens kapital Arrangör är Region Skåne. Den som vill veta mer kan gå till Region Skånes webbplats, där det går att hämta program och att anmäla sig. 3-6 sept: Nordic Road and Traffic, Stockholm Här kommer Trivector Traffic att visa upp hela sin bredd av konsulttjänster inom trafik och transport, dock med viss tyngdpunkt på miljöledning av transporter samt mobility management. Torsdagen 5 augusti kommer Johan Lindberg, chef för det nya Stockholmskontor som Trivector öppnar den 15 oktober. Mer information om mässan finns på webbsidan för Nordic Road & Traffic aug: Lastbilsmässan, Elmia, Jönköping Under Lastbilsmässan kommer Trivectors dotterbolag Drivec att visa Drivec Assistant ett tekniskt hjälpmedel för Driving Management, dvs konsten att köra bränslesnålt och med minsta möjliga miljöpåverkan. Mer om Drivec Assistant finns att läsa på Drivecs webbplats maj: ECOMM-konferens, Gent, Belgien Temat för ECOMM årets europeiska mobility managementkonferens är Responsible Mobility Active Partnerships. Pernilla Hyllenius från Trivector finns bland deltagarna. Mer information om konferensen finns på MM-sajtens nyhetssida. 15 maj: Stadsmiljörådets vårkonferens Vad ska vi göra för att svenska städer om tio år ska framstå som några av världens mest attraktiva och resurssnåla miljöer att verka och bo i? Det är den inledande frågan i Stadsmiljörådets Förslag till Agenda för Staden, som presenteras och diskuteras under konferensen. Christer Ljungberg från Trivector Traffic medverkar med ett anförande på temat Trafiken är stadens blodomlopp. Anmälningskupong och mer information finns i nr 36 av

4 Page 4 of 7 nyhetsbladet Urban, som du kan ladda hem från Stadsmiljörådets webbplats maj: Nordisk Lokaltrafikmøde, Köpenhamn Trivector Traffic visar exempel från sin konsultverksamhet inom kollektivtrafik, och Trivector System demonstrerar Nordens modernaste realtidsbaserade informationssystem för kollektivtrafik. Mer information finns på Nordisk Lokaltrafikmødes webbplats april: Trafiktekniska föreningens årsdagar, Malmö och Lund Trafiktekniska föreningen håller konferens i Malmö och Lund april. Första dagen innehåller ett seminarium med titeln Hållbara transporter Fysiska åtgärder och Mobility Management och den andra dagen ägnas huvudsakligen åt studiebesök. Från Trivector medverkar Christer Ljungberg, Pernilla Hyllenius och Christian Rydén. Läs mer i programmet (pdf-fil, 135 kb) april: Nordiska transport- & logistikmässan, Malmö Trivector Traffic presenterar en ny konsulttjänst STM, Sustainable Transport Management, som är ett sätt att förena ekonomiska och ekologiska mål genom styrning och ledning av transporterna för att skapa lösningar med större hållbarhet. Mer information om STM finns på Traffics konsultsida, och mer om mässan finns på NTLE:s webbplats. 12 resp 14 mars: Stadsplanera istället för trafikplanering och bebyggelseplanering, Stockholm resp Göteborg Konferensen redovisar en helhetssyn, där trafiken ingår som en av flera samverkande delar. Tillgängligheten en central faktor i en lyckad lösning kommer att få en framskjuten plats under konferensdagen. Konferensen vänder till alla som arbetar med staden och dess trafik. Kommunens politiker och tjänstemän är särskilt välkomna. Bland de föredragande finns Pär Envall från Trivector Traffic, som talar över ämnet Stadens struktur och inbördes samband. Arrangör är Boverket i samverkan med Vägverket och Svenska Kommunförbundet. Preliminär anmälan kan faxas till eller skickas via e- post till 7 febr: Stadsbyggnadsdagen 2002, Stockholm Temat för dagen är Trafik på stadens villkor. Leif Linderholm, Trivector Traffic, kommer under rubriken Lagom trafik? att bidra med praktikfall från några städer. Arrangör är Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen, Stadsbyggnads- och Trafikkommittéerna. Den som vill veta mer kan hämta program på Kommunal-Tekniska Föreningens kurssida, vända sig till KT:s kansli, , eller kontakta Arne Ransgård, febr 2002: MM-konferens, Göteborg. En konferens med två tyngdpunkter: Bilpooler: Hur ska en kommun organisera en eller flera bilpooler i sin förvaltning? Är det tekniska, juridiska eller kulturella hinder som är störst? Hur bör dessa bearbetas? Mobility Management: Hur klarar vi att samordna olika aktörers intressen i projekt inom Mobility Management? Hur kan vi stimulera arbetet att fortsätta och vad bör vi undvika? På talarlistan finns bland andra Pernilla Hyllenius och Christian Rydén från Trivector Traffic. Arrangör är Vägverket Region Väst i samarbete med Göteborgs kommun. Läs mer i programmet (pdf-fil, 743 Kb).

5 Page 5 of 7 Information om tillägg, förändringar etc kommer löpande att läggas ut på Vägverkets konferenssida jan 2002: Transportforum, Linköping Dags igen för Vinnovas och VTI:s välrenommerade forskardagar. År 2001 drog Transportforum deltagare, och de lär inte bli färre denna gång. Programmet är nu fastlagt, och bland de föredragande finns sex personer från Trivector Traffic. = = = = = = = = = = År 2001 = = = = = = = = = = 29 nov: Hållbara transporter möjligheternas väg, Malmö Seminariet belyser transporter ur skilda synvinklar genom föreläsningar, goda exempel, paneldebatt samt en utställning med möjlighet att provköra olika miljöfordon. Bland de ämnen som tas upp finns bränsleceller och vätgas, samordnade godstransporter samt persontransporter i vardagen. Från Trivector Traffic medverkar Christer Ljungberg (moderator) och Pernilla Hyllenius (föredrag om mobility management). Arrangör: Miløre Centre i samarbete med Agenda 21-forum Skåne och Vägverket. Mer information finns i programmet (pdf-fil, 72 kb). 20 nov: Forskningsseminarium kring kollektivtrafik, Uppsala Ett seminarium om aktuell forskning och aktuella frågor inom kollektivtrafikområdet. Arrangörer är Vägverket och Vinnova. PG Andersson från Trivector Traffic bidrar med ett anförande om prioritering av busstrafik. Anmälan och mer information: kontakta Anders Arvelius, via e- post, tel eller fax okt: Seminarium kring Skåne-MaTS, Helsingborg Skåne-MaTS syftar till att skapa ett miljöanpassat transportsystem för Skåne-regionen. Projektet inleds med detta seminarium, som på programmet har olika infallsvinklar och inspirationskällor samt diskussioner om hur projektet ska bedrivas. Christer Ljungberg från Trivector Traffic medverkar med ett föredrag under rubriken Inspiration, infallsvinklar och framgångsfaktorer för Skåne-MaTS. Arrangör är Region Skåne. Upplysningar om program, anmälan etc kan fås genom Eskil Mårtensson, eller Sinna Broberg, okt: Skånska Utvecklingsdagar, Malmö Två dagar med föredrag, diskussioner, utställningar, workshops m m, arrangerade av Region Skåne. Björn Wendle, Trivector Traffic, medverkar i ett seminarium med rubriken Öka rörligheten minska resbehovet? Den som vill veta mer kan gå till Region Skånes webbplats. 4 o 18 oktober: Trafikseminarium, Falkenberg Två dagar om hur man möjliggör goda kommunikationer och samtidigt minimerar miljöpåverkan, olycksrisker och andra negativa effekter. Seminariet omfattar både föreläsningar och olika arbetsgrupper. Christer Ljungberg från Trivector Traffic deltar dels som föredragshållare, dels som sakkunnig i en av arbetsgrupperna. Arrangörer är Länsstyrelsen i Halland samt Vägverket Region Väst. Närmare information inklusive anmälningskupong finns i seminarieprogrammet (pdf-fil, 311 kb). 2-4 okt: Nordic Rail, Elmia, Jönköping På årets Nordic Rail järnvägsmässa och -konferens kommer Trivector System bland annat att visa upp de produktnyheter som tillförts genom samgåendet med KNM Electronic (se vårt nyhetsarkiv). Tyngdpunkten kommer att ligga på realtidsbaserade system för information till tågresenärer.

6 Page 6 of 7 Mer information om Nordic Rail 2001 finns på sept: Persontrafik 2001, Göteborg Persontrafik 2001 på Svenska Mässan i Göteborg blir det största och bredaste kollektivtrafikarrangemanget i Skandinavien hittills. Trivector System kommer att visa upp det samlade utbud som blev resultatet av samgåendet med KNM Electronic (se vårt nyhetsarkiv). Det rör sig om ett komplett sortiment som nu omfattar allt från heltäckande informationssystem till monitorer, displayer och andra detaljer. Trivector Traffic bidrar med information om olika framgångsrika lösningar för kollektivtrafik. Mer information om Persontrafik 2001 finns på mässans webbsida sept: Velo-city, Glasgow och Edinburgh Världens största internationella cykelkonferens räknar i år med att samla drygt 500 planerare, aktivister och politiker som arbetar för cykeln som transportmedel. Årets huvudtema är partnerskap. Pär Envall och Jessica Lyborg från Trivector Traffic kommer att bidra med ett föredrag på temat Hur mäter man hur pass cykelvänlig en stad är? Mer information finns på Velo-citys webbplats. 6 o 13 sept: MM-seminarier på Bo01 i Malmö Miløre Centre inbjuder till seminarierna Mobility Management den 6 sept samt Transporter i miljöledning den 13 sept. Antalet platser är begränsat; först till kvarn gäller. I seminariekostnaden ingår endagsbiljett till Bo01. Bland föredragshållarna den 6:e finns Pernilla Hyllenius från Trivector Traffic. Inbjudan och program finns i pdf-filer för 6 sept resp 13 sept. 4-7 sept: Miljöteknik samt Ecology 2001, Göteborg Trivector Traffic deltar i mässan Miljöteknik Ecotech Scandinavia. Parallellt med mässan Miljöteknik pågår konferensen Ecology Torsdag 6 sept medverkar Christer Ljungberg, Trivector Traffic, som föreläsare under seminariet Transporter och hållbar utveckling del 2, som har mobility management som tema. Mer information om mässan och konferensens finns på Den specialintresserade kan även gå direkt till sidan om mobility management-seminarierna. 4-6 sept: KommunalTeknik, Malmö Trivector Traffic medverkar på Svenska Kommunaltekniska föreningens mässa/konferens Kommunalteknik i Malmö. Konferensprogram/inbjudan, karta m m hittar du på KT:s kurs- och konferenssida. Inom verksamhetsutveckling april 2002: Process 02, Stockholm Två dagar om processbaserad verksamhetsutveckling. I år ligger tyngdpunkten på hur man går vidare och åstadkommer resultat. Inriktningen blir konkret inte mindre än nio praktikfall redovisas. Anders Ljungberg från Trivector LogiQ fungerar som ordförande och inledningstalare. Han tar bland annat upp ToBe en ny modell för processbaserad verksamhetsutveckling. Konferensen arrangeras av IIR, Institute for International Research AB. Mer information får du genom att ladda ner konferensprogrammet (pdf-fil, 109 kb).

7 Page 7 of 7 15 nov 2001: LLK:s temadag, Stockholm/Arlanda Ämnet för LLK:s temadag är i år Förbättringsarbete. Anders Ljungberg från Trivector Logiq är en av talarna. (Not: LLK, Livsmedel, Läkemedel, Kemisk-tekniska, är en sektion inom SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet). Information om temadagen kommer i god tid att läggas ut på SFK:s webbplats. Det går även att kontakta kansliet,

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2005.

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2005. Page 1 of 5 Om Trivector Produkter Support Infotek Kontakt Nytt från Trivector Programnytt Konferenser & mässor Aktuella kurser Nytt på webbplatsen Arkiv Konferenser & mässor mässor 2005 mässor 2004 mässor

Läs mer

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2004.

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2004. Page 1 of 10 Om Trivector Produkter Support Infotek Kontakt Nytt från Trivector Programnytt Konferenser & mässor Aktuella kurser Nytt på webbplatsen Arkiv Konferenser & mässor Konf. & mässor 2005 Konf.

Läs mer

Nyhetsarkiv jan - juni 2002

Nyhetsarkiv jan - juni 2002 Page 1 of 5 Om Trivector Produkter Support Infotek Kontakt Nytt från Trivector Programnytt Konferenser & mässor Aktuella kurser Nytt på webbplatsen Arkiv Konferenser & mässor mässor 2005 mässor 2004 mässor

Läs mer

Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering?

Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering? Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering? - Erfarenheter från Hållbart Resande i praktiken Tankesmedja 3 maj 2011, Hässleholm Björn Wendle, Trivector Idéskrift

Läs mer

Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004

Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004 Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004 2 (7) Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004 Inledning Miløre Centre har avslutat sitt fjärde verksamhetsår. Arbetet under året har inneburit ett upprätthållande och

Läs mer

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2006.

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2006. Page 1 of 15 Om Trivector Produkter Support Infotek Kontakt Nytt från Trivector Programnytt Konferenser & mässor Aktuella kurser Nytt på webbplatsen Arkiv Konferenser & mässor Konf. & mässor 2005 Konf.

Läs mer

Välkommen till nätverksträff Effektiva transporter i hemtjänsten. 2 december 2014, Malmö

Välkommen till nätverksträff Effektiva transporter i hemtjänsten. 2 december 2014, Malmö Välkommen till nätverksträff Effektiva transporter i hemtjänsten 2 december 2014, Malmö Program 08:30 Morgonfika och tid att mötas 09:00 Välkommen och introduktion Energikontoret Skåne och HM Skåne 09:30

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) Ett 40-tal aktiviteter under trafikantveckan Cirka 40 aktiviteter med koppling till hållbart resande kommer att genomföras i regionen under Europeiska trafikantveckan.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012

VERKSAMHETSPLAN 2012 VERKSAMHETSPLAN 2012 Enligt styrelsebeslut 2012-02-03 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne 16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag

Läs mer

Temadag om alternativa drivmedel och fordonstekniker

Temadag om alternativa drivmedel och fordonstekniker Inbjudan Inbjudan Temadag om alternativa drivmedel och fordonstekniker Tid: 2 november 2006, kl. 09.00 14.45 Plats: Kommunförbundet Västernorrland, Härnösand eller via webb-tv Välkomna till en temadag

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut

Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 80 personer anställda Kontor i Lund, Stockholm, Göteborg Arbetar inom hela området trafikplanering Inget annat än hållbara

Läs mer

FÄRDPLAN. Skånes vindkraftsakademi 2015-2020

FÄRDPLAN. Skånes vindkraftsakademi 2015-2020 FÄRDPLAN Skånes vindkraftsakademi 2015-2020 Färdplan 2015-2020 Skånes vindkraftsakademi Inledning Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för att öka utbytet

Läs mer

Hållbar planering varför det?

Hållbar planering varför det? Hållbar planering varför det? Staden och trafiken steg mot en hållbar planering Grand Hotel 11 maj 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Vilka är Trivector? Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag

Läs mer

Miljöledning. ett verktyg för hållbar utveckling. Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun

Miljöledning. ett verktyg för hållbar utveckling. Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun Erfarenhetsutbyte för kommuner och andra offentliga organisationer Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun Hälften av Sveriges kommuner arbetar med miljöledning i delar

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

Skånes Energiting 2008

Skånes Energiting 2008 Skånes Energiting 2008 Tid: 17 juni Plats: Stadionmässan, Malmö Arrangör: Energikontoret Skåne Förnybar energi Effektiv energianvändning Hållbara transporter Skånes Energiting är mötesplatsen för alla

Läs mer

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC.

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC. Välkommen till TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? Det goda livet TRIVECTOR TRAFFIC Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 90 anställda, Traffic 50 Kontor i Lund,

Läs mer

Cykelkonferensen 2009

Cykelkonferensen 2009 Cykelkonferensen 2009 29 30 september i Linköping Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Välkommen till SKL:s cykelkonferens 2009! Cykelfrågorna upplever just nu en renässans, med klimatfrågorna

Läs mer

Verksamhetsplan 2008 Hållbar Mobilitet Skåne

Verksamhetsplan 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Verksamhetsplan 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Bakgrund Transporter är en viktig del i Skånes utveckling. Samverkan för att skapa hållbara transportlösningar är ett prioriterat arbetsområde i regionen. Skåne

Läs mer

http://www.trivector.se/nyheter/nyheter_arkiv_03_2.asp

http://www.trivector.se/nyheter/nyheter_arkiv_03_2.asp Page 1 of 5 Om Trivector Produkter Support Infotek Kontakt Nytt från Trivector Programnytt Konferenser & mässor Aktuella kurser Nytt på webbplatsen Arkiv Konferenser & mässor mässor 2005 mässor 2004 mässor

Läs mer

Projektet Regionalt Mobilitetskontor Gävleborg avslutas vid årsskiftet en tillbakablick

Projektet Regionalt Mobilitetskontor Gävleborg avslutas vid årsskiftet en tillbakablick Projektet Regionalt Mobilitetskontor Gävleborg avslutas vid årsskiftet en tillbakablick Christine Sisell mobilitetskontoret@lg.se Bakgrund 2001-2003, X-MaTs (Landstinget) 2005-2007, X-MaTs (Landstinget)

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Sammanfattning - dokumentation Regional idrottssamverkan 150911

Sammanfattning - dokumentation Regional idrottssamverkan 150911 Sammanfattning - dokumentation Regional idrottssamverkan 150911 Innehåll Hur kan vi öka legitimiteten för idrotten i samhällsplaneringen?... 1 Idrotten i samhället och i samhällsbyggnationen... 1 Att hantera...

Läs mer

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Vad är orsaken till kondens, korrosion samt is och varför bildas mögel? Hur gör du för att undvika

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

ö AB fic or Traf Trivect

ö AB fic or Traf Trivect ö Vilka är Trivector? Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 78 personer anställda, 37 på Traffic Kontor i Lund, Stockholm, Göteborg Arbetar inom hela området trafikplanering Inget annat än hållbara

Läs mer

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic PARKERINGSPOLICY I SVERIGE Karin Neergaard, Trivector Traffic TRIVECTOR TRAFFIC Konsulttjänster och forskning inget annat än hållbara transporter Lund, Stockholm, Göteborg Klimat, energi och miljö Kollektivtrafik

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Inbjudan till deltagande i MILSA II

Inbjudan till deltagande i MILSA II Inbjudan till deltagande i MILSA II informations- och inspirationsserie under 2014 för dig som i din verksamhet möter nyanlända flyktingar! Om MILSA MILSA, stödplattform för migration och hälsa, verkar

Läs mer

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget 2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Storregionala mötesplatser...4 Storregionala processer...6 Kommunikation...8 Medlemskap...9 Kansliet...9 Budget... 10

Läs mer

HÅLLBARA TRANSPORTER - DET ÄR MÖJLIGT

HÅLLBARA TRANSPORTER - DET ÄR MÖJLIGT TRIVECTOR TRAFFIC HÅLLBARA TRANSPORTER - DET ÄR MÖJLIGT Skånska åtgärder för miljömålen 26 oktober 2012 Christer Ljungberg Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 85 anställda, Traffic 47 Kontor i Lund,

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

Välkommen till Workshop 1 om rese- och mötespolicy. Tisd. den 8 nov. 2011

Välkommen till Workshop 1 om rese- och mötespolicy. Tisd. den 8 nov. 2011 Välkommen till Workshop 1 om rese- och mötespolicy Tisd. den 8 nov. 2011 Dagens agenda 9.30 Morgonfika 10.00 Projektpresentation 10.30 Deltagarpresentation 10.45 Fruktpaus 11.00 Trafikverket presenterar

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Nordens viktigaste mötesplats om hållbar affärsutveckling

Nordens viktigaste mötesplats om hållbar affärsutveckling Nordens viktigaste mötesplats om hållbar affärsutveckling Datum: 1 juni 2017 Plats: Sheraton, Stockholm Tid. 09:00 17:00 + mingel Arrangörer: Aktuellt Hållbarhet + medarrangör (Läs mer om möjligheten att

Läs mer

Cykeln och hållbar stadsutveckling

Cykeln och hållbar stadsutveckling Cykeln och hållbar stadsutveckling Cyklingen dagsläget Cykeln i transportpolitiken Infrastrukturplanen 2014-2025 Planeringsmodellen Föredragning vid Socialdepartementets möte om cykelplanering 2014-06-10

Läs mer

10 utmaningar för ett hållbart Norrköping

10 utmaningar för ett hållbart Norrköping 10 utmaningar för ett hållbart Norrköping 2016-01-27 10 utmaningar för ett hållbart Norrköping Stadsplanering börjar inte med ett vitt tomt papper! Man kan önska sig hållbara energilösningar men vem ska

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan 2015 - Varbergsnämnden

Aktivitets- och internkontrollplan 2015 - Varbergsnämnden Aktivitets- och internkontrollplan 2015 - snämnden Ärende 8 - bilaga Aktivitets- och internkontrollplan är ett komplement och bilaga till beslutad nämndsplan. I nämndsplanen framgår de inriktningar och

Läs mer

Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013

Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013 Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013 I nyhetsbrevet om Program för samverkan Stockholmsregionen får du löpande information om satsningen som flera samhällsaktörer står bakom för att stärka förmågan att samverka

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Anna Olofsson, enhetschef Regional Tillväxt Hållbar stadsutveckling ett nygammalt politikområde Nationell storstadspolitik (prop. 1997/98:165)

Läs mer

Statlig cykelpolitik

Statlig cykelpolitik Statlig cykelpolitik Statliga infrastrukturpengar till cykel 2014-2025. Föredragning för Riksdagens cykelnätverk 12 mars 2014 Krister Spolander www.spolander.se Åren 2000-2012 Åren 2012-2013 Planeringsdirektiven

Läs mer

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014 Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014 Ramarna för dagen Syfte med seminariet och introduktion till Mötesplatsen Förmiddag: Näringslivets perspektiv på social hållbarhet

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

KOMMUNALTEKNISKA FÖRENINGEN TRAFIKKOMMITTÉN

KOMMUNALTEKNISKA FÖRENINGEN TRAFIKKOMMITTÉN KOMMUNALTEKNISKA FÖRENINGEN TRAFIKKOMMITTÉN Möte Stockholm 17 februari 1999 Närvarande: Hans Eberfors Sören Flodin Maria Karlsson Håkan Johansson Per Öhgren Mats Fager Ej närvarande: Fredrik Forssell Lars

Läs mer

Nationell besökshantering

Nationell besökshantering Nationell besökshantering Access Days Besöksprogram Anna Sjöström, Miljöstrateg anna.sjostrom@tyrens.se 070 279 30 68 Miljöteknik vad menar vi? Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer

Läs mer

Missa inte utdelningen av Länsförsäkringars Byggnadsvårdspris och utställningen Energismart, -om varsam energieffektivisering.

Missa inte utdelningen av Länsförsäkringars Byggnadsvårdspris och utställningen Energismart, -om varsam energieffektivisering. Årets seminarium ägnas åt Plan- och bygglagen. Kan man förena utveckling, användning och bevarande? Vilka krav ställer lagen på att kulturvärden ska tas tillvara och hur kan lagen användas för att värna

Läs mer

Upphandling för förnyelse

Upphandling för förnyelse Upphandling för förnyelse Introduktionsseminarium 14 juni 10.00-12.00, Hornsgatan 15 Inledning och moderator, Annika Wallenskog, chefsekonom SKL 10.00-10.15 SKL:s satsning Upphandling för förnyelse, Lena

Läs mer

På hållbar väg i Norrköpings kommun

På hållbar väg i Norrköpings kommun 2011-09-23 På hållbar väg i Norrköpings kommun Vad är Hållbart Resande? Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar om att påverka människors attityder och beteenden och påverka resandet innan

Läs mer

Livsmedelsforum 2017 Den nationella konferensen om miljö, hållbarhet och hälsa

Livsmedelsforum 2017 Den nationella konferensen om miljö, hållbarhet och hälsa Livsmedelsforum 2017 Den nationella konferensen om miljö, hållbarhet och hälsa Hälso- och miljöeffekter från livsmedel blir allt mer uppmärksammade och konferensen Livsmedelsforum 2017 tar för andra året

Läs mer

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2012-10-23 Handläggare: Cecilia Ljung Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning I folkhälsoplan för Örebro län står att länets fortsatta folkhälsoarbete ska

Läs mer

NVF TRAFIKSÄKERHET TEMAGRUPP 1 SAMHÄLLSPLANERING PROJEKTBESKRIVNING

NVF TRAFIKSÄKERHET TEMAGRUPP 1 SAMHÄLLSPLANERING PROJEKTBESKRIVNING NVF TRAFIKSÄKERHET TEMAGRUPP 1 SAMHÄLLSPLANERING PROJEKTBESKRIVNING PROJEKTMÅL Att utveckla de nordiska nätverken där ökad trafiksäkerhet är huvudintresset. Att lyfta fram den kunskap som är aktuell genom

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2008

Verksamhetsberättelse för år 2008 TRAFIKTEKNISKA FÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för år 2008 Trafiktekniska föreningen bildades den 18 januari 1965. År 2008 var således föreningens 44:a verksamhetsår. Styrelse Styrelsen har under året

Läs mer

MinBaS II. Slutrapport. TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad. Juni 2007 Dec 2010

MinBaS II. Slutrapport. TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad. Juni 2007 Dec 2010 MinBaS II Område 4 Applikationsutveckling - stenindustrin Delområde 4.2 Projekt 4.2 Slutrapport TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad Juni 2007 Dec 2010 Kurt Johansson,

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

Planering i tidiga skeden

Planering i tidiga skeden Planering i tidiga skeden -exempel och erfarenheter från trafikkonsekvensbeskrivningar kommunal nivå Transportforum 2012 Björn Wendle, Trivector Planering i tidiga skeden Varför hållbara transporter i

Läs mer

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau NYHETSBREV 2011 # 2 Lite klarare luft, lite starkare färger och en härlig energi efter sommarens ledighet. Hoppas att ni också känner så nu när hösten närmar sig. Efter sommarens många möten med vänner

Läs mer

PÅGATÅG NORDOST 2009

PÅGATÅG NORDOST 2009 Älmhult Markaryd Vittsjö Osby Killeberg Bjärnum Hästveda Perstorp Tyringe Sösdala Vinslöv Önnestad Kristianstad Fjälkinge Bromölla Sölvesborg Tjörnarp Höör NIO KOMMUNER I SAMVERKAN BROMÖLLA HÄSSLEHOLM

Läs mer

Var står vi just nu? Vad är på gång? Vi berättade för varandra vad som pågår i våra respektive verksamheter just nu. Mycket är på gång!

Var står vi just nu? Vad är på gång? Vi berättade för varandra vad som pågår i våra respektive verksamheter just nu. Mycket är på gång! Nätverksträff förebyggande av avfall 160929 Minnesanteckningar förda av Maria Larsson Närvarande: Helena Thelander, HUT Skåne Hervé Corvellec, Lunds Universitet Håkan Rosqvist, Tyréns Lotte Nilsson, Ystads

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Hållbar stadsutveckling Forskning och innovation Satsningar och medfinans 2017-01-20 Inriktning 2017 och pågående forskning Trafikverket bedriver/beställer forskning

Läs mer

Projektbeskrivning Hållbart resande

Projektbeskrivning Hållbart resande Projektbeskrivning Hållbart resande Vår referens / tel.nr e-post Datum 2009-04-01 1. Problembeskrivning En stor del av klimatförändringarna har en koppling till bl.a. transporter. Det finns ett behov att

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 KNEG har via Demoskop undersökt transportköpares kunskap om hur miljöpåverkan från transporter bäst kan minskas. Undersökningen vände sig mot fyra

Läs mer

Mobilitetskontoret och Tekniska förvaltningen, Lunds kommun

Mobilitetskontoret och Tekniska förvaltningen, Lunds kommun LundaMaTs Miljöanpassat transportsystem LundaMaTs ger resultat nn o o i i ss r r e e v v t t r r Ko av rapporten Uppmärksamhet och effekter av LundaMaTs Ill. Peter Jönsson Dokumentinformation Titel LundaMaTs

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER

EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER TISDAG TID 09.00-12.00 MÄNNISKAN I CENTRUM Bättre järnväg för resenärer och godstrafik mellan Göteborg och Oslo en presentation av Jernbaneverkets utredning Så integreras

Läs mer

Välkommen till. ULI Geoforum. Mikael Tarandi ULI Geoforum

Välkommen till. ULI Geoforum. Mikael Tarandi ULI Geoforum Välkommen till ULI Geoforum Mikael Tarandi ULI Geoforum ULI Geoforum en medlemsorganisation Bildades 1986 200 medlemsorganisationer 1 200 mottagare av nyhetsbrevet Oberoende medlemsstyrd branschförening

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning - vilket stöd kan MSB ge vid implementeringen?

Gemensamma grunder för samverkan och ledning - vilket stöd kan MSB ge vid implementeringen? Mötesplats SO Seminarium 5 Gemensamma grunder för samverkan och ledning - vilket stöd kan MSB ge vid implementeringen? Carina Forslind 2015-04-28 Innehåll i stort Presentera gemensamma grunder Informera

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010 Konferens Välkommen till en nordisk heldagskonferens i Göteborg onsdagen. Arrangörer för konferensen är Västra Götalandsregionen, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap och Handikappförbundens samarbetsorganisation

Läs mer

UTBILDNINGAR & SEMINARIER

UTBILDNINGAR & SEMINARIER UTBILDNINGAR & SEMINARIER HÖSTEN 2016 - VÅREN 2017 Att utveckla styrelsens kompetens löpande - är en investering för hela bostadsrättsföreningen KUNSKAP ÄR VÄGEN TILL DET GODA BOENDET! Vägen till utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Bakgrund Regionens eller länets utveckling och tillväxt är beroende av proaktiv samverkan mellan länets offentliga aktörer, högskola och näringsliv. Detta

Läs mer

ARBETARRÖRELSENS FORSKARNÄTVERK. Inbjudan. till konferens maj 2008 i Stockholm

ARBETARRÖRELSENS FORSKARNÄTVERK. Inbjudan. till konferens maj 2008 i Stockholm ARBETARRÖRELSENS FORSKARNÄTVERK Inbjudan till konferens 17 18 maj 2008 i Stockholm En mötesplats för nya kunskaper, goda idéer och kritiska synpunkter Välkommen till nätverkskonferens i Stockholm den 17-18

Läs mer

LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola

LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola Projektledare: Mats Oldenburg (LTU) Projektkoordinator: Eva-Lis Odenberger (LTU/IUC i Olofström) Koordinator kursutveckling: Dan

Läs mer

Region Skånes arbete med. Fysisk planering/strukturbild för Skåne Bostadsfrågor/Skånskt Bostadsnätverk

Region Skånes arbete med. Fysisk planering/strukturbild för Skåne Bostadsfrågor/Skånskt Bostadsnätverk Region Skånes arbete med Fysisk planering/strukturbild för Skåne Bostadsfrågor/Skånskt Bostadsnätverk Flerkärnig ortstruktur Sysselsättningsgrad 2010 Strukturbild för Skåne sedan 2005 Arena för dialogen

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Dialogkonferens med ungdomar och regionpolitiker i Kristianstad den 7 mars 2000

Dialogkonferens med ungdomar och regionpolitiker i Kristianstad den 7 mars 2000 Dialogkonferens med ungdomar och regionpolitiker i Kristianstad den 7 mars 2000 Gruppdiskussion I: Vision Så här vill vi att Skåne skall vara att leva, bo och arbeta i på 5 10 års sikt. Diskussion i homogena

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening Sydsvensk REGION BILDNING Ideell förening Upplägg av arbetet och tolkning av direktivet samt vilka som deltagit i arbetet Arbetsgruppen för Hållbar Regional Utveckling En redovisning till arbetsutskottet

Läs mer

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Maskiner, konstruktioner och anläggningar utsätts för slitage i form av mekanisk nötning, korrosion, kemiska angrepp och så vidare.

Läs mer

Dokumentation. Barnets rättigheter - från teori till praktik

Dokumentation. Barnets rättigheter - från teori till praktik Barnets rättigheter - från teori till praktik 18 september - 11 december 2013 Dokumentation Tillfälle 4-11 december Jättebra och inspirerande. Bra upplägg. Nu är jag peppad att jobba vidare och jag har

Läs mer

Välkommen till. ksp!

Välkommen till. ksp! Välkommen till ksp! Föreningen för kommunal statistik och planering (ksp) är en intresse- och yrkesförening för dig som arbetar med underlag för strategisk planering av olika slag inom det kommunala området.

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Effektivare tjänsteresor

Effektivare tjänsteresor Effektivare tjänsteresor - Hur gör man? - Till vilken nytta? Pernilla Hyllenius, Trivector Traffic Nuläge Önskat läge Recept: Systematiskt arbetssätt Förankring Nuläge Utvärdering Policy & Mål Uppföljning

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan 2014 - Kungsbackanämnden

Aktivitets- och internkontrollplan 2014 - Kungsbackanämnden Aktivitets- och internkontrollplan 2014 - nämnden Ärende 6 - bilaga Lokala nämndens plan för internkontroll Enligt kommunallagen ska varje nämnd ansvara för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

VALLE 2.0 ÖVERGRIPANDE MÅL: UTGÅNGSPUNKTER:

VALLE 2.0 ÖVERGRIPANDE MÅL: UTGÅNGSPUNKTER: ÖVERGRIPANDE MÅL: Etablera en regional stödplattform för validering i Skåne - Innebärande Ökat utbud av validering Ökad tillgänglighet till validering Gemensamt utvecklingsarbete avseende validering -

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer