Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2002.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2002."

Transkript

1 Page 1 of 7 Om Trivector Produkter Support Infotek Kontakt Nytt från Trivector Programnytt Konferenser & mässor Aktuella kurser Nytt på webbplatsen Arkiv Konferenser & mässor mässor 2005 mässor 2004 mässor 2003 mässor , jan-jun 2005, juli-dec 2005, jan-jun 2004, juli-dec 2004, jan-jun 2003, juli-dec 2003, jan-juni 2002, juli-dec 2002, jan-juni 2001, juli-dec 2001, jan-juni 2000, juli-dec 2000, jan-juni 1999 Mässor & konferenser, sept 2001 t o m dec 2002 Här är de mässor och konferenser vi deltagit i från september 2001 till och med december Listan är sorterad så att det senaste ligger först. Eftersom det rör sig om ett arkiv vågar vi inte inte garantera att länkarna fortfarande fungerar. Inom trafik- och transportområdet Inom verksamhetsutveckling Inom trafik- och transportområdet = = = = = = = = = = År 2002 = = = = = = = = = = 6 dec: Den hållbara tillväxten ett seminarium om miljödriven affärsutveckling, Malmö Ett tiotal föredragshållare ger olika perspektiv på hållbar affärsutveckling i Öresundsregionen och delar med sig av sina erfarenheter av miljöprojekt. Under rubriken Hållbar utveckling som affärsprofil finns bland andra Christer Ljungberg, Trivector Traffic, bland talarna. Seminariet anordnas av Sustainable Business Hub, ett nätverk för en miljödriven affärsutveckling i Öresundsregionen, Mer om seminariet går att läsa i programmet. 20 nov: Stadsmiljörådets höstkonferens, Göteborg Vad ska vi göra för att svenska städer om tio år ska framstå som några av världens mest attraktiva och resurssnåla miljöer att verka och bo i platser för nya generationers talang, lust och utvecklingskraft? Det är inledningsfrågan för Stadsmiljörådets höstkonferens, där bl a Christer Ljungberg från Trivector Traffic medverkar med ett inslag på temat Trafiken är stadens blodomlopp. Mer information finns i tidningen Urban, nr 39. Den kan hämtas hem från Stadsmiljörådets webbplats. 11 nov: Virtuell kommunikation, Lund Denna workshop tar upp möjligheter och teknik för virtuell kommunikation, dvs telefonkonferenser, videokonferenser, webbkonferenser m m. Bland de ämnen som behandlas återfinns ekonomi, miljö och sociala aspekter samt mötes- och resepolicy. Tips och råd utdelas, och deltagarna får även tillämpa tekniken praktiskt. Karin Neergaard från Trivector Traffic kommer att tala om mötesoch resepolicy för smarta möten. Mer information finns i programmet (pdf-fil, 124 kb). 8-9 nov: Kollektivtrafik & bilpooler en vinna-vinna lösning? Stockholm Konferensen visar de möjligheter och vinster som kollektivtrafik, bilpool och kommuner kan göra genom att samarbeta mer aktivt. Av utländska erfarenheter att döma har kollektivtrafiken mycket att vinna på att bildelningen ökar. En ökad bildelning leder till förbättrad konkurrenskraft hos miljöanpassade färdmedel som

2 Page 2 of 7 kollektivtrafik och cykel. Effekten har varit särskilt tydlig på platser där kollektivtrafikoperatörer, bilpooler och lokala myndigheter har samarbetat. Konferensens första dag har en bred inriktning, och vänder sig till beslutsfattare, tjänstemän samt andra intresserade. Andra dagen är mer inriktad på de kooperativa bilpoolerna och deras verksamhet. Trivectors bilpoolsexpert, Christian Rydén, medverkar med bl a ett inslag som har titeln Verktygslåda för samarbete. Konferensen arrangeras av Vägverket inom ramen för projektet Hållbart resande i Storstockholm ett projekt som Botkyrka, Huddinge och Tyresö kommuner samt Stockholms stad driver gemensamt med Vägverket. För anmälan och information: ladda ner konferensprogrammet (pdf-fil, 511 kb). (not : Dokumentation från konferensen finns på 25 okt: Kvalitetssäkring av transporter, Stockholm Huvudfrågan för seminariet är Hur kan ledningen ta sitt ansvar för att systematiskt säkra trafiksäkerhet och miljöanpassning för sina transporter?. Vid seminariet presenteras fyra exempel från olika delar i processen. Pernilla Hyllenius från Trivector Traffic kommer att redogöra för Västerbottens läns landstings arbete med att miljöanpassa sina transporter. Arrangör är Vägverket. Mer information hittar du i programmet (pdf-fil, 42 kb) samt i Vägverkets pressmeddelande okt: TramTrain 2002, Karlsruhe, Tyskland Den första duospårvägslinjen mellan Karlsruhe och Bretten, öppnad 1992, inledde en ny era inom kollektivtrafiken. Den så kallade Karlsruhemodellen, som länkar samman spårvägar och järnvägar, var född. Denna internationella konferens redovisar tio års drifterfarenheter och syftar till att sprida kunskap om duospårvägskonceptet. TramTrain 2002 den första europeiska konferensen på detta tema vänder sig till trafikplanerare, trafikföretag, myndigheter, trafikhuvudmän, fordonsbyggare och andra intresserade. För mer information, besök 16 okt: Libertin TramTrain workshop, Karlsruhe, Tyskland. Workshopen behandlar harmonisering och standardisering inom duospårvägsområdet. Arrangör är TTK i Karlsruhe, som har huvudansvaret för Libertin. PG Andersson vid Trivector ingår som svensk expert i Libertin. (LibeRTiN Light Rail Thematic Network är ett europeiskt Light Rail-nätverk. Det har som uppgift att harmonisera och standardisera tekniska lösningar. Libertin leds av UNIFE och UITP och koordineras av TTK. Ekonomiskt stöd kommer från EU:s femte ramprogram. För mer information, gå till 11 oktober: Skånsk stadsarkitektdag, Alnarp, Skåne Skånes stadsarkitektdag har hösten 2002 temat New Urbanism en relativt ny stadsbyggnadstrend som sprider sig, framförallt i USA. Boverket har utvecklat dessa stadsbyggnadsidéer i En agenda för staden. En representant från Stadsmiljörådet redovisar grundidéerna, och ytterligare ett antal gästföreläsare fördjupar temat.

3 Page 3 of 7 På programmet står även en presentation av Lomma Hamnprojektet samt diverse nyheter och aktuella rättsfall. Björn Wendle, Trivector Traffic, medverkar med ett inslag om Mobility management. Arrangör är Länsstyrelsen i Skåne. Anmälan och mer information: Kerstin Frennert, sept - 2 okt: Kvalitetssäkring av transporter, 4 orter i sydöstra Sverige Vägverket Region Sydöst anordnar i samarbete med Almi Företagspartner och Norrköpings Transportcentrum ett ambulerande seminarium med titeln Kvalitetssäkring av transporter ett seminarium om transporter, miljö och trafiksäkerhet. Seminariet anordnas på sammanlagt fyra orter: Jönköping (26 sept), Norrköping (27 sept), Oskarshamn (1 okt) och Växjö (2 okt). Målgruppen är personer inom näringslivet som utför eller upphandlar transporter. Bland de föredragande finns Karin Neergaard, Trivector Traffic, som tar upp motivationsåtgärder för sparsam körning. Anmälan och mer information: Vägverket Region Sydöst; Jenny Appelgren, eller Fredrik Nilsson, sept: Skånska Utvecklingsdagar, Hässleholm Två dagar med två teman: Näringsutveckling samt Infrastruktur och kommunikationer. Christer Ljungberg, Trivector Traffic, medverkar i en diskussion med rubriken Samhällets dolda resurser framtidens kapital Arrangör är Region Skåne. Den som vill veta mer kan gå till Region Skånes webbplats, där det går att hämta program och att anmäla sig. 3-6 sept: Nordic Road and Traffic, Stockholm Här kommer Trivector Traffic att visa upp hela sin bredd av konsulttjänster inom trafik och transport, dock med viss tyngdpunkt på miljöledning av transporter samt mobility management. Torsdagen 5 augusti kommer Johan Lindberg, chef för det nya Stockholmskontor som Trivector öppnar den 15 oktober. Mer information om mässan finns på webbsidan för Nordic Road & Traffic aug: Lastbilsmässan, Elmia, Jönköping Under Lastbilsmässan kommer Trivectors dotterbolag Drivec att visa Drivec Assistant ett tekniskt hjälpmedel för Driving Management, dvs konsten att köra bränslesnålt och med minsta möjliga miljöpåverkan. Mer om Drivec Assistant finns att läsa på Drivecs webbplats maj: ECOMM-konferens, Gent, Belgien Temat för ECOMM årets europeiska mobility managementkonferens är Responsible Mobility Active Partnerships. Pernilla Hyllenius från Trivector finns bland deltagarna. Mer information om konferensen finns på MM-sajtens nyhetssida. 15 maj: Stadsmiljörådets vårkonferens Vad ska vi göra för att svenska städer om tio år ska framstå som några av världens mest attraktiva och resurssnåla miljöer att verka och bo i? Det är den inledande frågan i Stadsmiljörådets Förslag till Agenda för Staden, som presenteras och diskuteras under konferensen. Christer Ljungberg från Trivector Traffic medverkar med ett anförande på temat Trafiken är stadens blodomlopp. Anmälningskupong och mer information finns i nr 36 av

4 Page 4 of 7 nyhetsbladet Urban, som du kan ladda hem från Stadsmiljörådets webbplats maj: Nordisk Lokaltrafikmøde, Köpenhamn Trivector Traffic visar exempel från sin konsultverksamhet inom kollektivtrafik, och Trivector System demonstrerar Nordens modernaste realtidsbaserade informationssystem för kollektivtrafik. Mer information finns på Nordisk Lokaltrafikmødes webbplats april: Trafiktekniska föreningens årsdagar, Malmö och Lund Trafiktekniska föreningen håller konferens i Malmö och Lund april. Första dagen innehåller ett seminarium med titeln Hållbara transporter Fysiska åtgärder och Mobility Management och den andra dagen ägnas huvudsakligen åt studiebesök. Från Trivector medverkar Christer Ljungberg, Pernilla Hyllenius och Christian Rydén. Läs mer i programmet (pdf-fil, 135 kb) april: Nordiska transport- & logistikmässan, Malmö Trivector Traffic presenterar en ny konsulttjänst STM, Sustainable Transport Management, som är ett sätt att förena ekonomiska och ekologiska mål genom styrning och ledning av transporterna för att skapa lösningar med större hållbarhet. Mer information om STM finns på Traffics konsultsida, och mer om mässan finns på NTLE:s webbplats. 12 resp 14 mars: Stadsplanera istället för trafikplanering och bebyggelseplanering, Stockholm resp Göteborg Konferensen redovisar en helhetssyn, där trafiken ingår som en av flera samverkande delar. Tillgängligheten en central faktor i en lyckad lösning kommer att få en framskjuten plats under konferensdagen. Konferensen vänder till alla som arbetar med staden och dess trafik. Kommunens politiker och tjänstemän är särskilt välkomna. Bland de föredragande finns Pär Envall från Trivector Traffic, som talar över ämnet Stadens struktur och inbördes samband. Arrangör är Boverket i samverkan med Vägverket och Svenska Kommunförbundet. Preliminär anmälan kan faxas till eller skickas via e- post till 7 febr: Stadsbyggnadsdagen 2002, Stockholm Temat för dagen är Trafik på stadens villkor. Leif Linderholm, Trivector Traffic, kommer under rubriken Lagom trafik? att bidra med praktikfall från några städer. Arrangör är Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen, Stadsbyggnads- och Trafikkommittéerna. Den som vill veta mer kan hämta program på Kommunal-Tekniska Föreningens kurssida, vända sig till KT:s kansli, , eller kontakta Arne Ransgård, febr 2002: MM-konferens, Göteborg. En konferens med två tyngdpunkter: Bilpooler: Hur ska en kommun organisera en eller flera bilpooler i sin förvaltning? Är det tekniska, juridiska eller kulturella hinder som är störst? Hur bör dessa bearbetas? Mobility Management: Hur klarar vi att samordna olika aktörers intressen i projekt inom Mobility Management? Hur kan vi stimulera arbetet att fortsätta och vad bör vi undvika? På talarlistan finns bland andra Pernilla Hyllenius och Christian Rydén från Trivector Traffic. Arrangör är Vägverket Region Väst i samarbete med Göteborgs kommun. Läs mer i programmet (pdf-fil, 743 Kb).

5 Page 5 of 7 Information om tillägg, förändringar etc kommer löpande att läggas ut på Vägverkets konferenssida jan 2002: Transportforum, Linköping Dags igen för Vinnovas och VTI:s välrenommerade forskardagar. År 2001 drog Transportforum deltagare, och de lär inte bli färre denna gång. Programmet är nu fastlagt, och bland de föredragande finns sex personer från Trivector Traffic. = = = = = = = = = = År 2001 = = = = = = = = = = 29 nov: Hållbara transporter möjligheternas väg, Malmö Seminariet belyser transporter ur skilda synvinklar genom föreläsningar, goda exempel, paneldebatt samt en utställning med möjlighet att provköra olika miljöfordon. Bland de ämnen som tas upp finns bränsleceller och vätgas, samordnade godstransporter samt persontransporter i vardagen. Från Trivector Traffic medverkar Christer Ljungberg (moderator) och Pernilla Hyllenius (föredrag om mobility management). Arrangör: Miløre Centre i samarbete med Agenda 21-forum Skåne och Vägverket. Mer information finns i programmet (pdf-fil, 72 kb). 20 nov: Forskningsseminarium kring kollektivtrafik, Uppsala Ett seminarium om aktuell forskning och aktuella frågor inom kollektivtrafikområdet. Arrangörer är Vägverket och Vinnova. PG Andersson från Trivector Traffic bidrar med ett anförande om prioritering av busstrafik. Anmälan och mer information: kontakta Anders Arvelius, via e- post, tel eller fax okt: Seminarium kring Skåne-MaTS, Helsingborg Skåne-MaTS syftar till att skapa ett miljöanpassat transportsystem för Skåne-regionen. Projektet inleds med detta seminarium, som på programmet har olika infallsvinklar och inspirationskällor samt diskussioner om hur projektet ska bedrivas. Christer Ljungberg från Trivector Traffic medverkar med ett föredrag under rubriken Inspiration, infallsvinklar och framgångsfaktorer för Skåne-MaTS. Arrangör är Region Skåne. Upplysningar om program, anmälan etc kan fås genom Eskil Mårtensson, eller Sinna Broberg, okt: Skånska Utvecklingsdagar, Malmö Två dagar med föredrag, diskussioner, utställningar, workshops m m, arrangerade av Region Skåne. Björn Wendle, Trivector Traffic, medverkar i ett seminarium med rubriken Öka rörligheten minska resbehovet? Den som vill veta mer kan gå till Region Skånes webbplats. 4 o 18 oktober: Trafikseminarium, Falkenberg Två dagar om hur man möjliggör goda kommunikationer och samtidigt minimerar miljöpåverkan, olycksrisker och andra negativa effekter. Seminariet omfattar både föreläsningar och olika arbetsgrupper. Christer Ljungberg från Trivector Traffic deltar dels som föredragshållare, dels som sakkunnig i en av arbetsgrupperna. Arrangörer är Länsstyrelsen i Halland samt Vägverket Region Väst. Närmare information inklusive anmälningskupong finns i seminarieprogrammet (pdf-fil, 311 kb). 2-4 okt: Nordic Rail, Elmia, Jönköping På årets Nordic Rail järnvägsmässa och -konferens kommer Trivector System bland annat att visa upp de produktnyheter som tillförts genom samgåendet med KNM Electronic (se vårt nyhetsarkiv). Tyngdpunkten kommer att ligga på realtidsbaserade system för information till tågresenärer.

6 Page 6 of 7 Mer information om Nordic Rail 2001 finns på sept: Persontrafik 2001, Göteborg Persontrafik 2001 på Svenska Mässan i Göteborg blir det största och bredaste kollektivtrafikarrangemanget i Skandinavien hittills. Trivector System kommer att visa upp det samlade utbud som blev resultatet av samgåendet med KNM Electronic (se vårt nyhetsarkiv). Det rör sig om ett komplett sortiment som nu omfattar allt från heltäckande informationssystem till monitorer, displayer och andra detaljer. Trivector Traffic bidrar med information om olika framgångsrika lösningar för kollektivtrafik. Mer information om Persontrafik 2001 finns på mässans webbsida sept: Velo-city, Glasgow och Edinburgh Världens största internationella cykelkonferens räknar i år med att samla drygt 500 planerare, aktivister och politiker som arbetar för cykeln som transportmedel. Årets huvudtema är partnerskap. Pär Envall och Jessica Lyborg från Trivector Traffic kommer att bidra med ett föredrag på temat Hur mäter man hur pass cykelvänlig en stad är? Mer information finns på Velo-citys webbplats. 6 o 13 sept: MM-seminarier på Bo01 i Malmö Miløre Centre inbjuder till seminarierna Mobility Management den 6 sept samt Transporter i miljöledning den 13 sept. Antalet platser är begränsat; först till kvarn gäller. I seminariekostnaden ingår endagsbiljett till Bo01. Bland föredragshållarna den 6:e finns Pernilla Hyllenius från Trivector Traffic. Inbjudan och program finns i pdf-filer för 6 sept resp 13 sept. 4-7 sept: Miljöteknik samt Ecology 2001, Göteborg Trivector Traffic deltar i mässan Miljöteknik Ecotech Scandinavia. Parallellt med mässan Miljöteknik pågår konferensen Ecology Torsdag 6 sept medverkar Christer Ljungberg, Trivector Traffic, som föreläsare under seminariet Transporter och hållbar utveckling del 2, som har mobility management som tema. Mer information om mässan och konferensens finns på Den specialintresserade kan även gå direkt till sidan om mobility management-seminarierna. 4-6 sept: KommunalTeknik, Malmö Trivector Traffic medverkar på Svenska Kommunaltekniska föreningens mässa/konferens Kommunalteknik i Malmö. Konferensprogram/inbjudan, karta m m hittar du på KT:s kurs- och konferenssida. Inom verksamhetsutveckling april 2002: Process 02, Stockholm Två dagar om processbaserad verksamhetsutveckling. I år ligger tyngdpunkten på hur man går vidare och åstadkommer resultat. Inriktningen blir konkret inte mindre än nio praktikfall redovisas. Anders Ljungberg från Trivector LogiQ fungerar som ordförande och inledningstalare. Han tar bland annat upp ToBe en ny modell för processbaserad verksamhetsutveckling. Konferensen arrangeras av IIR, Institute for International Research AB. Mer information får du genom att ladda ner konferensprogrammet (pdf-fil, 109 kb).

7 Page 7 of 7 15 nov 2001: LLK:s temadag, Stockholm/Arlanda Ämnet för LLK:s temadag är i år Förbättringsarbete. Anders Ljungberg från Trivector Logiq är en av talarna. (Not: LLK, Livsmedel, Läkemedel, Kemisk-tekniska, är en sektion inom SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet). Information om temadagen kommer i god tid att läggas ut på SFK:s webbplats. Det går även att kontakta kansliet,

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan.

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan. RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan Tillsammans med: November 2012 RAPPORT Ett projekt om cykelplanering över

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Utvärdering av extern verksamhet vid VTIs bibliotek och informationscenter

Utvärdering av extern verksamhet vid VTIs bibliotek och informationscenter Utvärdering av extern verksamhet vid VTIs bibliotek och informationscenter Slutrapport Wolfgang Heller, Birgit Maxe, Margaretha Nelke, Claes Ottne 2003-12-31 VTIs BIC utredning 2003 2(54) Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel

Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Kulturgeografiska institutionen Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel C-uppsats i samhällsgeografi HT 2003 Sara Persson Handledare:

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

Goda exempel på. Mobility Management. från regionerna i SustraMM

Goda exempel på. Mobility Management. från regionerna i SustraMM på Mobility Management från regionerna i SustraMM SustraMM Partner Utgiven av: Technical University of Dresden, Chair of Transport Ecology Hettnerstr.1, 01069 Dresden Telefon: +49 351 46 33 65 66 I samarbete

Läs mer

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen Box 110 93 161 11 Bromma Internet:

Läs mer

R K. Tillsammans är vi starka och effektiva!

R K. Tillsammans är vi starka och effektiva! ÅR S Ö R K 2 A 0 K 1 I 2 N Tillsammans är vi starka och effektiva! Omslag: Direktsänd pratshow på Kvalitetsmässan om Att framgångrikt leda ett nätverk. Här med civil- och bostadsminister Stefan Attefall

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel Stöd till skolans arbete med trafik Gemensamt underlag och några exempel Ett gemensamt stöd till skolans arbete med trafik Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting har bildat en samarbetsgrupp

Läs mer

SLUTRAPPORT Klimatinvesteringsprogram I 2005-2008. Växjö 2009-02-09

SLUTRAPPORT Klimatinvesteringsprogram I 2005-2008. Växjö 2009-02-09 SLUTRAPPORT Klimatinvesteringsprogram I 2005-2008 Växjö 2009-02-09 Dokumentinformation Titel: Slutrapport Klimatinvesteringsprogram I 2005 2008 Innehåll: Dokumentet är sammanställt av: Dokumentet innerhåller

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2 Trafik för en Attraktiv Stad Utgåva 2 2 Medverkande Projektledare: Sari Wallberg, Tyréns (representant för Sveriges Kommuner och Landsting) och Mathias Wärnhjelm, Vägverket Arbetsgrupp: Lars Nilsson, Helsingborg,

Läs mer