Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2006.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2006."

Transkript

1 Page 1 of 15 Om Trivector Produkter Support Infotek Kontakt Nytt från Trivector Programnytt Konferenser & mässor Aktuella kurser Nytt på webbplatsen Arkiv Konferenser & mässor Konf. & mässor 2005 Konf. & mässor 2004 Konf. & mässor 2003 Konf. & mässor , jan-jun 2005, juli-dec 2005, jan-jun 2004, juli-dec 2004, jan-jun 2003, juli-dec 2003, jan-juni 2002, juli-dec 2002, jan-juni 2001, juli-dec 2001, jan-juni 2000, juli-dec 2000, jan-juni 1999 Mässor & konferenser 2006 och 2007 Här är de mässor och konferenser vi deltagit i under 2006 och Listan är sorterad så att det senaste ligger först. Eftersom det rör sig om ett arkiv vågar vi inte inte garantera att länkarna fortfarande fungerar. Inom trafik- och transportområdet Inom verksamhetsutveckling Inom kommunikation/information Äldre exempel hittar du här: Konferenser och mässor 2005 Konferenser och mässor 2004 Konferenser och mässor 2003 Konferenser och mässor sept 2001 t o m dec 2002 Inom trafik- och transportområdet nov: SKL:s trafikkonferens, Gävle SKL :s årliga trafikkonferens hålls i år i Gävle. Många av programpunkterna kretsar kring ämnena trafiksäkerhet och miljöpåverkan, men även folkhälsa, ekonomi och nya trafikregleringar avhandlas. Två personer från Trivector Traffic finns på talarlistan: Leif Linderholm tar upp framgångsfaktorer för kommunalt trafiksäkerhetsarbete och Lena Smidfelt Rosqvist redogör för externa handelsetableringars miljöpåverkan och hur man kan minska den. Program, anmälan m m når du via SKL:s webbsida om trafikkonferensen. 15 nov: Miljödagen, Stockholm Årets tema är Våra framtida transporter. Under dagen presenteras vad vi har att vänta de närmaste tio åren inom väg-, tåg-, båt- och flygtransporter. Seminariet ger även en bild av transporternas utveckling i ett något längre perspektiv, fram till år Moderator är professor Magnus Enell, Internationella Miljöinstitutet i Lund, och bland de medverkande finns Christer Ljungberg från Trivector Traffic. Miljödagen arrangeras av Sveriges Ingenjörer. Mer information finns på Sveriges Ingenjörers webbplats. 2 nov: Making Change Happen, Lund Miljökonferens och festival på temat för en hållbar framtid i solidaritet med kommande generationer. Christer Ljungberg, Trivector Traffic, deltar i en paneldiskussion inriktad på filosofi- och moralfrågor kring hållbarhet och solidaritet. Festivalen anordnas av miljöstudenter vid Lunds Universitet. Mer informations finns på Lunds webbplats.

2 Page 2 of okt: Koll framåts forskardag, Stockholm Vägverket och Banverket har av regeringen fått i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram för den svenska kollektivtrafiken. Arbetsnamnet på projektet är Koll framåt, och som en del i arbetet anordnas den 23 oktober ett forskningsseminarium, där framsynta forskare presenterar sina arbeten och delar med sig av kunskap och lösningar som kan tänkas bidra till kollektivtrafikens utveckling. Bland dessa forskare finns Lena Fredriksson och Daniel Svanfelt, båda från Trivector Traffic. Lena kommer att ge en lägesrapport från EU-projektet PROCEED (PRinciples Of successful high quality public transport operation and Development) och Daniel samtalar under eftermiddagens plenumsession om forskningsprojektet Samordnad kollektivtrafik på landsbygd, som utvärderar ett antal trafiklösningar för landsbygden. Program och bakgrundsinformation finns på Vägverkets webbsida om Koll framåt. Den som vill veta mer om PROCEED kan besöka projektets webbplats. 13 okt: Klimat och trafik, Lund Naturskyddsföreningen Skåne har bjudit in samtliga medlemmar till ett seminarium kring trafikens roll i klimatfrågan. Under seminariet diskuteras hur en framtida klimatvänlig trafik blir möjlig och vad vi kan göra för att uppnå detta. I detta interaktiva seminarium deltar bland andra Naturskyddsföreningens trafikexpert Magnus Nilsson, Skånetrafikens planeringschef Kerstin Gustafsson, Jonas Lindkvist från Hållbar Mobilitet Skåne samt Christer Ljungberg, vd för Trivector Traffic okt: Nordic Rail 07, Elmia, Jönköping Järnvägsmässa och -konferens som arrangeras vartannat år. Senast mässan arrangerades lockade den fyra tusen besökare med järnvägen som arbetsfält. Trivector System kommer som traditionen bjuder att finnas på plats, dessutom i samma monter som senast, nr B01:55. Bland det som visas finns skyltnyheter och den senaste versionen av IntraInfo, vårt system för styrning av information om ankommande eller avgående trafik via skyltar, monitorer och/eller talenheter. Dessutom kommer PG Andersson från Trivector Traffic att medverka på seminarium, där han redogör för erfarenheterna av Landskronas trådbuss, fyra år efter premiären. Nordic Rail arrangeras av Elmia i samarbete med Järnvägsforum, Nordic Infrastructure Managers (NIM) och Forum för Nordiskt Järnvägssamarbete (NJS). Mer om Nordic Rail 07 och dess utställare finns på 10 okt: Kommunförbundet Skånes Trafikseminarium, Röstånga Leif Linderholm, Trivector Traffic har blivit inbjuden att hålla föredrag om trafiksäkerhetsrevisioner vid Kommunförbundet Skånes Trafikseminarium, som i år hålls i Röstånga, norr om Eslöv. Mer information kommer förmodligen att publiceras på Kommunförbundet Skånes webbplats när seminariet närmar sig. 5 okt: Measures for Sustainable Urban Transportation, Lund Christer Ljungberg från Trivector Traffic medverkar tillsammans med bland andra professor John Whitelegg i paneldiskussion arrangerad av LUCSUS.

3 Page 3 of 15 5 okt: Internt seminarium om framtidens kollektivtrafik, Malmö Kommunstyrelsen i Malmö har beslutat att genomföra en utredning, som ska ligga till grund för kommunens framtida kollektivtrafik. Den 5 oktober tar utredningen sitt avstamp i ett seminarium. Seminariet vänder sig till en mindre grupp inom Malmö stad i första hand till deltagarna i utredningens styr- och projektledningsgrupp, tillsammans med nyckelpersoner inom kommunen. Syftet är att ge deltagarna relevant kunskap från aktuella utredningar, omvärldsanalyser och det senaste inom forskning och utveckling. Från Trivector Traffic deltar Daniel Svanfelt, som ska redogöra för FODRAL ett pågående forskningsprojektet med uppgift att ta fram nya organisationsformer för finansiering och drift som kan möjliggöra spårväg eller annan lokal och regional lätt spårtrafik. Från Traffic kommer även PG Andersson. Hans föreläsning på temat Hur bör ett bra kollektivtrafiksystem vara uppbyggt? lyfter fram goda exempel från omvärlden och visar på utvecklingstendenser för fordon, system och stadsmiljö. Utöver Trivectors kunskapsspridare deltar också branschkändisar såsom Lars Pettersson på Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Joanna Dickinson från SIKA, Jens Möller från Banverket samt Gösta Ahlberg och/eller Kerstin Gustafsson från Skånetrafiken. Professorn i trafikplanering vid LTH, Bengt Holmberg, kommer att leda en avslutande paneldiskussion. 4 okt: Modern spårvägstrafik för en hållbar stadsbyggnad, Malmö Ett seminarium om den moderna spårvägstrafikens möjligheter och förutsättningar. Förutom föreläsningar bjuds deltagarna på en provtur i en hypermodern spårvagn som gästar Malmö dagen till ära. Vagnen är av samma typ som ska trafikera spåren i Norrköping. Seminariet arrangeras av Trivector Traffic i samarbete med Bombardier och utgör det första i en serie seminarier som under resten av året arrangeras med anledning av Trivectors tjugoårsjubileum. En inbjudan har redan gått ut till våra kunder och andra i vårt nätverk. Om du tillhör den kategorin, men inte fått någon inbjudan, så kontakta PG Andersson. 27 sept: Stockholm Congestion Charge Trial, Lund Ännu ett föredrag i LUCSUS seminarieserie. Den här gången redogör Muriel Beser Hugosson från Trivectors Stockholmskontor för Stockholms försök med trängselavgifter. 21 sept: Introduction to Mobility Management, Lund Christer Ljungberg från Trivector Traffic ger en två timmars introduktion i mobility management. Arrangör är LUCSUS (Lund University Centre for Sustainability Studies). Föredraget är öppet för alla intresserade och ingår i en serie av tvärvetenskapliga seminarier, föredrag och workshops. Syftet är att främja diskussioner om miljö och utveckling, inklusive frågor som rör global rättvisa. En icke alltför fullödig information om seminarierna finns på sept: Sustainable Urban Design Strategies, Lund Tre dagar med exempel, föredrag, workshops m m kring strategier för hållbar stadsplanering. Christer Ljungberg, Trivector Traffic, medverkar med föredraget Moving cleverer traffic structures, och han får sällskap av ett

4 Page 4 of 15 antal kända potentater inom stadsplaneringsgebitet. Bland dem finns Andres Duany, som är en av föregångarna inom den så kallade New Urbanism-rörelsen. Arkitekturskolan vid LTH arrangerar och seminariet är öppet för alla intresserade. Mer information finns i det generella programmet och i programmet över föredragen den 10 sept. 4-5 sept 2007: Hur bygger vi staden? Boverkets plan och byggdagar, Stockholm Två (eller egentligen tre) dagar kring fyra teman om hur vi bygger våra städer: Hur bygger vi hus i staden? En stad för alla Stadens miljö och energi Staden och regionerna Christer Ljungberg, Trivector Traffic, medverkar i Form och flöden i framtidens städer ett seminarium som inriktar sig på hållbarhetsfrågor och bland annat tar upp transporter i staden, samverkan för stadsutveckling, stadsomvandling och strategisk resurshushållning. Mer information finns på Boverkets webbplats: 3 5 sept 2007: Tylösandsseminariet, Tylösand Tylösandsseminariet Sveriges största och viktigaste trafiksäkerhetskonferens firar i år femtioårsjubileum. Liksom tidigare riktar sig seminariet till alla som berörs av trafiksäkerhetsfrågor. Nytt för i år är att seminariet nu blir internationellt, öppet för deltagare och föredragshållare från hela världen. Årets tema sträcker sig följaktligen långt utanför Sveriges gränser: Trafiksäkerhet i ett globalt folkhälso- och miljöperspektiv. Leif Linderholm från Trivector Traffic finns på plats och kommer tillsammans med Sara Hesse, SKL att tala om framgångsfaktorer för kommunalt trafiksäkerhetsarbete. Trivector deltager även med en monter med bland annat information om trafiksäkerhetsrevisioner och olika typer av uppföljningar i samband med trafiksäkerhetsarbetet. Tylösandsseminariet arrangeras av MHF, Motorförarnas Helnykterhetsförbund. Mer info bland annat ett komplett program finns på Tylösandsseminariets webbplats juni 2007: Reducing Traffic Congestion Real Opportunities, Washington. Christer Ljungberg från Trivector Traffic är inbjuden för att ge svenska exempel på mobility management-åtgärder som kan påverka efterfrågan på resor. Det innebär att såväl LundaMaTs som Stockholms trängselavgifter kommer att diskuteras. Evenemanget utgör ett Senior Executive Forum, som vänder sig till höga tjänstemän inom DOT (U.S. Department of Transportation). För arrangemanget står Department of Transport och FHWA, som arbetar med trängselfrågor. AASHTO (The American Association of State Highway and Transportation Officials), FHWA (Federal Highway Administration samt NCHRP Transportation Research Boards National Cooperative Highway Research Program). 30 maj 2007: Implementering av trängselavgifter, Stockholm Ett seminarium som vänder sig till praktiker från städer som redan infört trängselavgifter, som överväger att göra det eller som misslyckats med det.

5 Page 5 of 15 Seminariet inriktar sig på olika drivkrafter för och emot att införa trängselavgifter. Utvalda representanter från städer med erfarenhet av trängselavgifter redovisar sina erfarenheter av implementeringsarbetet. Bland dem finns Muriel Beser Hugosson, Trivector Traffic, med ett förflutet som huvudansvarig för Miljöavgiftskansliets utvärdering av Stockholms försök med trängselskatter. På programmet står även olika workshops, där praktiker och forskare får möjlighet att utbyta erfarenheter. Fällor och framgångsfaktorer kommer att analyseras, liksom de olika krafter som är inblandade i spelet runt avgifterna. För arrangemanget står Impact ett forskningsprogram med målet att utveckla modeller och verktyg för att stödja beslutsfattande gällande hållbara transporter inom transportsektorn. Seminariet är kostnadsfritt. Mer information finns i programmet och i inbjudan. 16 maj 2007: Integrated urban transport approaches for successful and attractive cities, Bryssel Denna tekniska workshop ingår som ett led i EU:s arbete med att ta fram en grönbok om transporter i tätbebyggda områden. Grönboken ska täcka alla transportslag och ta upp både gods- och persontransporter. Bland föredragshållarna under workshopen återfinns närmare tjugo europeiska trafikexperter bland dem Christer Ljungberg, Trivector Traffic, som talar på temat Promoting sustainable travel behaviour. Workshopen arrangeras av EU-kommissionens direktorat för energi och transporter. Den som vill veta mer om arbetet med grönboken rekommenderas att börja med att läsa EU:s pressmeddelande, som innehåller länk till ännu mer info Fotnot: Grönbok = ett diskussiondokument som EU-kommissionen sammanställer och släpper inför en ny lagstiftning. Läs mer på Wikipedia maj 2007: ECOMM 2007, Lund Årets största och viktigaste konferens kring mobility management hålls 2007 i Lund. Deltagarna utgörs av cirka 300 MM-experter, forskare och praktiska utövare inom privat och offentlig sektor. Årets tema är framtid och mobilitet en tämligen diffus formulering, men bakom den döljer sig några stora utmaningar; bland annat klimatförändringarna, den väntande oljebristen, bulleroch utsläppsproblem samt behovet av allt fler och längre resor för gemene man. Bland de mer konkreta frågor som konferensen kommer att ta upp finns dessa: Hälsoproblem vad kan vi t ex göra åt de välfärdssjukdomar som orsakas av bristande motion? Den framtida bilanvändningen i en rörlighetskultur. Regionförstoring. Hur ska en hållbar stad se ut? Hur ska vi hantera den ändrade åldersfördelningen? Arbetsresor. Hur ska vi fatta rätt beslut, och hur mäter vi effekterna av besluten? Forskning kontra verklighet. Hur höjer vi statusen hos hållbara livsstilar? Hur och var hittar vi nya MM-pionjärer?

6 Page 6 of 15 Dessutom erbjuds bland annat studiebesök och en introduktionsföreläsning i ämnet MM. Föreläsningen hålls och är sammanställd av medarbetare från Trivector Traffic, som även Huvudansvaret för konferensen vilar på Lunds kommun, med stöd från främst Region Skåne, Skånetrafiken, Lunds Universitet, Banverket och Trivector. Christer Ljungberg, vd på Trivector Traffic, fungerar som moderator under konferensen. Den intresserade kan besöka där man bland annat kan hämta det kompletta programmet. 30 mars 2007: Klimathotet hur går vi från ord till handling när det gäller transporterna? Stockholm Trivectors påskseminarium Årets ämne är klimatproblemet och vad vi kan göra åt det. På podiet finns Lars Nilsson, miljödirektör på Vägverket, samt olika experter från Trivector Traffic. Så här ser programmet ut: Framtidens transporter no more business as usual, Christer Ljungberg, vd, Trivector Traffic. Vägverkets klimatstrategi vägen till handling, Lars Nilsson, Vägverket. Hur kan företag och kommun samverka kring lösningar? Linnea Viklund, Trivector Traffic. Framgångsfaktorer för kommuners mobilitetsarbete, Malin Gibrand, Trivector Traffic. Trafikstrategier ett sätt att minska CO 2 -utsläppen, Christer Ljungberg, Trivector Traffic. Trafiksimulering en metod att förstå trafiken i det lilla, Andreas Allström, Trivector Traffic. Varför införs så få av de åtgärder som finns? forskarperspektiv från IMPACT, Annika Nilsson, Trivector Traffic. Avslutande diskussion om vad trafikplaneraren kan göra för klimatet. För mer information, kontakta Liselott Söderström, tel mars 2007: Hållbara transporter, Hässleholm En utbildningsdag som i första hand riktar sig till tjänstemän i kommuner som vill utveckla kompetens kring hållbara transporter, internt i den egna organisationen eller externt gentemot invånarna. På schemat står bland annat: Samhällets visioner och mål Dagens trafiksituation orsaker och effekter Definitioner, synsätt och begrepp om mobility management, TRAST, hållbart resande, fyrstegsprincipen m m. Exempel på framgångsrika arbetssätt och på lömska fallgropar Verktyg för hållbara transportlösningar. För kursupplägg och kursledning svarar Björn Wendle och Christer Ljungberg, Trivector Traffic. Arrangör är HMSkåne (Hållbar Mobilitet Skåne), ett regionalt centrum för miljöanpassade transporter. För mer information, kontakta HMSkåne Magdalena Nilsson ) eller Per Arvidsson ) mars 2007: Växjösamtalet, Växjö Växjösamtalet arrangeras 2007 för fjärde året i rad. Årets tema är Veta, vilja, våga i samhällsplanering och stadsbyggande.

7 Page 7 of 15 Evenemanget inleds kvällen den fjortonde med ett estradsamtal. Dagen därpå dominerar ett antal workshops. En av grupperna har som ämne Trafiken på nya spår och leds av Leif Linderholm från Trivector Traffic. Huvudfrågan är hur man ska hantera bilismen och samtidigt prioritera kollektivtrafik och närhet. Växjösamtalet drivs av Sveriges Arkitekter, Växjö universitet, Växjö Kommunfastigheter och Växjö kommun. Läsa mer på 13 mars 2007: Alla pratar om klimatet, Malmö Tre frågor står i centrum vid Sustainable Business Hubs infomöte i Malmö: Vad betyder klimatförändringen för enskilda människor och för små och medelstora företag? Vad kan vi lokalt och regionalt göra för att lösa det globala problemet? Hur blir du och ditt företag klimatneutralt? Fokus kommer att ligga på den regionala nivån, dvs södra Sverige. Bland de medverkande finns en meteorolog, en professor, och en revisor. Dessutom en kommer en transportplanerare Christer Ljungberg, Trivector Traffic att redogöra för vad företagen kan göra åt sina transporters påverkan på klimatet. I början av mars kommer mer information om seminariet på Sustainable Business Hubs webbplats, men du kan redan nu ladda ner en kombinerad inbjudan och anmälningsblankett (pdf-fil). 1 febr 2007: Framtidens personresor, Stockholm I samband med starten av det nya forskningsprogrammet Framtidens personresor anordnar VINNOVA ett seminarium om kollektivtrafikforskning. På seminariet presenteras forskningsprogrammet i sin helhet, och dessutom redovisas resultat från pågående forskningsprojekt. Bland annat kommer Daniel Svanfelt, Trivector Traffic, att redogöra för samordnad kollektivtrafik på landsbygd. Forskningsprogrammet Framtidens personresor vänder sig liksom seminariet till både praktiker och forskare inom kollektivtrafikområdet. Programmet drivs i samarbete mellan Banverket, Vägverket och VINNOVA och omfattar 50 miljoner kronor. Det övergripande syftet är att underlätta resandet genom att bidra till ett effektivt och långsiktigt hållbart kollektivtrafiksystem. Seminariet arrangeras av VINNOVA i samarbete med SLTFs FUD-råd. Deltagandet är kostnadsfritt, och sista anmälningsdag är 29 januari. Mer information finns på VINNOVAs webbplats. Klicka på länken i kalendariet (längst ner till höger på insteget) jan 2007: Transportforum, Linköping Transportforum Nordens största årliga konferens för transportsektorn arrangeras i år för 24:e gången sedan starten Bland föreläsarna återfinns tio personer från Trivector, som bland annat ska tala om duospårvägar, Stockholms försök med trängselskatt samt hur man värderar rädsla och ängslan i transportsammanhang. Arrangör är som vanligt VTI, Statens väg-och transportforskningsinstitut. Mer information samt möjlighet att ladda ner det minst sagt digra programmet finns på VTI:s Transportforumsida.

8 Page 8 of 15 5 dec 2006: Kick-off för Hållbar Mobilitet Skåne, Malmö Avspark för HMSkåne, dvs Hållbar Mobilitet Skåne regionens nya centrum för miljöanpassade transporter. HMSkåne ska ge stöd till kommuner, myndigheter och företag samt verka för ett samordnat grepp mellan olika aktörer inom området. Förmiddagen bjuder på teori och praktikexempel på temat hållbara transporter. Bland annat medverkar Christer Ljungberg, Trivector Traffic, med ett föredrag om framtidens hållbara transporter. På eftermiddagen visas filmen En obekväm sanning (An Inconvenient Truth). Mer info hittar du i programmet (pdf-fil, 416 kb). Avsparken arrangeras av HMSkåne och Miløre Centre, vars verksamhet vid årsskiftet kommer att gå upp i HMSkåne. 21 nov 2006: Kommunala cykelutmaningar, Gävle Ett seminarium som bland annat syftar till att sprida erfarenheter av Bypad en numer beprövad metod för revision av kommuners arbete med cykeltrafik. Revisionen kartlägger styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter. Bland seminarieledarna finns Karin Neergaard från Trivector Traffic. Hon kommer att berätta om Bypad och de revisioner som gjorts i Gävle och Falun. Representanter för Gävle och Falun kommer sedan att ge sin syn på saken och redogöra för vad de fick ut av sina Bypad-projekt och vad de kommer att göra för att förbättra sitt cykelarbete. Karin Neergaard kommer även att presentera en nyhet Bypad Light, en bantad version, framtagen speciellt för mindre kommuner. Vägverket Region Mitt planerar att under 2007 stödja några kommuner i regionen med Bypad Light. Den som är intresserad kan anmäla sitt intresse på seminariet. Arrangör av seminariet är Vägverket Region Mitt. Mer info om seminariet finns i programmet (pdf-fil, 116 kb) Vill du veta mer om Bypad, så kan du besöka Bypads webbplats eller läsa vår folder (pdf-fil, 187 kb) 14 nov 2006: Att handla rätt, Malmö Seminarium och workshop om långsiktigt hållbar handelsutveckling i Skåne. Vänder sig till berörda aktörer från såväl den offentliga som den privata sektorn. Seminariet/workshopen arrangeras av Länsstyrelsen i Skåne inom ramen för projektet Att handla rätt, som Länsstyrelsen driver för att skapa samsyn kring hur man i Skåne ska kunna nå en hållbar handelsutveckling. Ett stort antal aktörer berörs, till exempel tjänstemän och politiker vid olika kommunala förvaltningar och på Region Skåne, näringsidkare, fastighetsägare, konsulter samt tjänstemän på Länsstyrelsen. I projektet ingår en kartläggning av befintlig och planerad handel. Länsstyrelsen kommer även att ta fram en praktisk handbok för planering av handelsetableringar. I projektet och på seminariet medverkar bland andra sakkunniga från Trivector Traffic och Handelns utredningsinstitut. Läs mer om projektet på Länsstyrelsens webbsida i ämnet. Mer om själva seminariet/workshopen finns i programmet (pdf-fil, 79 kb) okt 2006: Norsk føreropplæring i svevet, Lillehammer, Norge Norsk förarutbildning har på senare tid genomgått stora

9 Page 9 of 15 förändringar i form av nya läroplaner och föreskrifter, och mer är förmodligen att vänta. Den här konferensen som vänder sig till trafiklärare, forskare och andra intresserade ger internationella utblickar, nya forskningsrön, summeringar, pedagogiska tips m m. Inger Linderholm, Trivector Information, kommer att medverka i den avdelning som behandlar nya forskningsrön och slutsatser gällande förarutbildning. Hennes föredrag kretsar kring individanpassning av såväl den teoretiska som den praktiska förarutbildningen. Praktiska exempel ges, dels från det svenska försöket med individanpssning av mcförarutbildningen, dels från EU-projektet Close To. Konferensen arrangeras av Forum for Trafikkpedagogikk i samarbete med Vegdirektoratet, Statens vegvesen, ATL (Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund), Trafikkforum samt högskolorna i NordTrøndelag och Akershus. Mer information finns i programmet, som du kan hämta från Statens vegvesens webbplats okt 2006: Persontrafik 2006, Stockholm/Älvsjö Persontrafikmässan brukar vara årets största och bredaste kollektivtrafikarrangemang i Skandinavien. I monter B08:01 hittar du både Trivector System och Trivector Traffic. Trivector Traffic delar med sig av nyvunna erfarenheter från kollektivtrafikområdet, till exempel detta: Regionförstoring med hjälp av regionaltåg och lätt spårtrafik, så kallade tram-trains, samt strategiskt arbete med läns- och kommuntäckande busslinjenät. Linjenät. Vi har hjälpt trafikhuvudmännen i olika städer med utredningar, och nu sätter man linjenäten i drift, ett efter ett. Kollektivtrafik i glesbygd. Genom vår medverkan i EU-projekt och länsöversyner har vi fått intressanta inblickar och kan rapportera om dagsläge och metoder för kollektivtrafik i glesbygd både i Sverige och internationellt. Trivector System visar upp IntraInfo (informationssystem), som för närvarande leveras till Oslo Bussterminal. Nya kapslingar för displayer på hållplatser och terminaler. Vemos (realtidssystem), med tonvikt på wap- och internetlösningar. Utdata från systemen visas på olika displayer och skärmar i montern, bland annat en ny 57-tums skärm från NEC. Och så blir det realtidsvisning av SL:s buss- och pendeltågsavgångar. Mer om mässan finns att läsa på Persontrafiks webbplats. 20 okt 2006: Knutpunkten navet för kunden och bussen, Stockholm/Älvsjö Ett av flera seminarier som anordnas i anslutning till mässan Persontrafik Henrik von Porat, Trivector, och Hans Funck, Swebus Express, försöker besvara frågan om hur vi skapar attraktiva knutpunkter för resenärer och huvudmän. Henrik och Hans kommer att redovisa både goda och dåliga exempel och tar även upp en studie om villkoren för långväga buss. Studien är genomförd av BR, Svenska Bussbranschens Riksförbund. Ladda ner seminarieprogrammet för Persontrafik okt 2006: Upphandlingsklar, Malmö Ett seminarium om hur transportörer och entreprenörer kan tjäna på att redan nu möta de upphandlingskrav som är på gång. Bland de medverkande finns Christer Ljungberg, Trivector Traffic. Under titeln Varför ställer man krav på transporter? redogör han för

10 Page 10 of 15 förändringar och förutsättningar som kommer att påverka tranportörernas situation t ex oljan, klimatet och nya samvetskonsumenter. Seminariet som är kostnadsfritt arrangeras av Malmö stad. Mer information finns i Malmö stads inbjudan. 5 okt 2006: Frukostdags 2020, Lund Bilden av framtiden vilka scenarion är tänkbara och vilka är det inte? Konstnären Carl Johan De Geer samtalar med Katarina Pelin bland annat chef för Planering och Miljö i Region Skåne samt ledamot i Hållbarhetsrådet och Christer Ljungberg, Trivector Traffic, som denna gång medverkar i kraft av sin stadsplaneraroch miljökompetens snarare än som trafikexpert. Samtalet tar sin utgångspunkt i Carl Johan De Geers installation Frukostdags 2020 en inte alltför optimistisk framtidsvision som visas på Kulturen från 8 okt till 7 jan. Arrangörer är Kulturen i samarbete med Kulturhuvudstadsprojektet i Lunds Kommun. Mer information om De Geers utställning går att hitta på Kulturens webbplats. 4-5 okt 2006: Eldsjälsträff, Östersund/Ås En tvådagars workshop på temat Hur skapar vi attraktiva cykelstäder och får fler att cykla? Målgruppen är eldsjälar inom ProMidNord-området som jobbar med cykling. Till föreläsningarna under dag ett kommer även politiker, tjänstemän andra med intresse av cykelfrågor att bjudas in. Annika Nilsson, Trivector Traffic, kommer att hålla ett föredrag med titeln Marknadsföring av cykling och cykelinfrastrukturens betydelse. Föredragshållare nummer två Troels Andersen, ansvarig för cykelfrågor i Odense Kommune ska besvara frågan Hur har man skapat nordens främsta cykelstad, Odense Cykelby? Träffen är ett samarrangemang av Östersunds kommun, Grön Trafik, Vägverket med flera. Mer information finns i den inbjudan (pdf-fil, 520 kb) som sänts ut. 1 sept 2006: Modern spårvägstrafik, Malmö Ett seminarium kring dagens spårvägsteknik och vilka möjligheter den ger. Seminariet hedrar samtidigt 100-årsminnet av den första elektriska spårvägen i Malmö. På listan över föredragande återfinns spårvagnstillverkare, olika politiker och tjänstemän samt konsulter från Trivector Traffic. Seminariet arrangeras av Trivector och Museispårvägen i Malmö. Det slutgiltiga programmet inklusive anmälningsförfarande finns i den inbjudan (pdf-fil) som gått ut. Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla intresserade. Dagen efter seminariet lördagen 2 sept blir det riktigt 100- årsjubileum med vagnparad och högtidlig invigning vid Museispårvägen i Malmöhusvägen. Läs mer om detta på museispårvägens hemsida aug 2006: Tylösandsseminariet, Tylösand Årets Tylösandsseminarium är det fyrtionionde i ordningen, och det riktar sig som vanligt till alla som berörs av trafiksäkerhetsfrågor. Årets tema är Inför 2007 sista rycket!. Anledningen till temat är att det snart är 2007 det år då nollvisionens delmål om högst 270 döda i trafiken ska vara förverkligat.

11 Page 11 of 15 Trivector finns på plats med en monter där vi bland informerar om trafiksäkerhetsrevisioner och presenterar trafikanttypstestet DATE. Inger Linderholm från Trivector Information kommer att medverka i onsdagens kommunikationsseminarium. Arrangör är MHF, Motorförarnas Helnykterhetsförbund. Mer info bland annat ett komplett program finns på Tylösandsseminariets webbplats juni 2006: TRA Transport Research Arena, Göteborg Premiär för en ny europeisk trafikkonferens, med representanter från näringslivet, offentliga organisationer och olika forskningsprojekt. Avsikten är att sprida trafikforskningsresultat till tänkbara användare, och att även stödja den praktiska tillämpningen av dessa forskningsresultat. Det bakomliggande syftet är att skapa ett hållbarare, säkrare och effektivare system för vägtransporter. Bland de svenska föredragshållarna finns Lena Smidfelt Roskvist, Annika Nilsson och Christer Ljungberg, samtliga från Trivector Traffic. De kommer bland annat att redogöra för Impact en ny och stor svensk forskningssatsning kring hållbara transporter samt för resultaten från de omfattande resvaneundersökningar som görs i samband med Stockholmsförsöket. Bakom TRA står CEDR (Conference of European Directors of Roads), ERTRAC (European Road Transport Research Advisory Council) och EU-kommissionen. 1 juni 2006: Webbenkät ett effektivt sätt att kartlägga personalens resor, Stockholm Ett seminarium om hur man använder webbenkäter för att kartlägga personalens resvanor. Seminariet, som arrangeras av Trivector Traffic, tar även upp andra steg och delar i arbetet med att på olika sätt förbättra transporterna i företag och andra verksamheter. Själva kartläggningen utgör i allmänhet bara det första steget mot effektivare och mer hållbara resvanor bland personalen. Programmet ser ut så här: Vad olika verksamheter har att vinna på effektivare resor och transporter Demonstration av en webbenkät Vad en webbenkät kan visa exempel på resultat från några genomförda undersökningar Fortsättningen på arbetet med att förbättra transporterna. Mer information om webbenkäter hittar du på vår webbenkätsida. 30 maj 2006: Klimat och livsstil, Malmö Ett brett seminarium om hur vår livsstil påverkar klimatet. Programmet omfattar bland annat en historisk återblick ( år tillbaka), ekologiska hus, mat- och konsumtionsvanors betydelse samt ungdomars perspektiv. Christer Ljungberg, Trivector Traffic, bidrar med ett föredrag kring hur vår samhällsplanering påverkar utsläppen av klimatpåverkande gaser. Läs mer i programmet, som även innehåller anmälningsinfo. Seminariet är gratis, men anmälan är bindande och ska vara inne senast 22 maj. Arrangör är Klimatforum Malmö, ett nätverk som samordnas av klimatkansliet på Miljöförvaltningen i Malmö stad. Syftet är att samordna de aktörer i Malmö som arbetar för att minska växthuseffekten maj 2006: ECOMM 2006, Groningen, Nederländerna

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2004.

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2004. Page 1 of 10 Om Trivector Produkter Support Infotek Kontakt Nytt från Trivector Programnytt Konferenser & mässor Aktuella kurser Nytt på webbplatsen Arkiv Konferenser & mässor Konf. & mässor 2005 Konf.

Läs mer

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2005.

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2005. Page 1 of 5 Om Trivector Produkter Support Infotek Kontakt Nytt från Trivector Programnytt Konferenser & mässor Aktuella kurser Nytt på webbplatsen Arkiv Konferenser & mässor mässor 2005 mässor 2004 mässor

Läs mer

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2002.

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2002. Page 1 of 7 Om Trivector Produkter Support Infotek Kontakt Nytt från Trivector Programnytt Konferenser & mässor Aktuella kurser Nytt på webbplatsen Arkiv Konferenser & mässor mässor 2005 mässor 2004 mässor

Läs mer

Bypad i trafikpolicyarbetet

Bypad i trafikpolicyarbetet UMEÅ UNIVERSITET Kulturgeografiska institutionen Kurs: Kulturgeografi D Termin: HT 2010 Handledare: Carina Keskitalo, Umeå universitet och Karin Neergaard, Trivector Traffic, Lund Bypad i trafikpolicyarbetet

Läs mer

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering.

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Lund mars 2009 Document information Title: WP/Project: Bättre

Läs mer

Reflexen. Attraktiv kollektivtrafik. 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk. Nummer 1 Maj 2014

Reflexen. Attraktiv kollektivtrafik. 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk. Nummer 1 Maj 2014 Nummer Maj 204 Attraktiv kollektivtrafik Utbyggnad av Stockholms tunnelbana Nya mål för svensk transportpolitik? 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk TF:s medlemsenkät 2005 TF genomför medlemsenkät - vilken

Läs mer

Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet

Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet Rapport 2012:22 REGERINGSUPPDRAG Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet slutrapportering av ett regeringsuppdrag Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet slutrapportering

Läs mer

Reflexen. Flygets framtid i Sverige Ny strategi får cykelfrågan på rull. Nummer 1 Mars 2012

Reflexen. Flygets framtid i Sverige Ny strategi får cykelfrågan på rull. Nummer 1 Mars 2012 Nummer Mars 202 En tidskrift om trafik, utveckling, människor och kunskap från Trafiktekniska Föreningen Flygets framtid i Sverige Ny strategi får cykelfrågan på rull Inriktningsplanering (3/2000) Flyg

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Resultatsammanställningar från forskningsprogrammet. Framtidens personresor

Resultatsammanställningar från forskningsprogrammet. Framtidens personresor Resultatsammanställningar från forskningsprogrammet Framtidens personresor Lars Sandberg - WSP Analys & Strategi Innehållsförteckning KOMPETENSUPPBYGGNAD, KUNSKAPSFLÖDE OCH IMPLEMENTERING... 4 En permanent

Läs mer

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos.

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos. Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures Göteborgsregionens kommunalförbund 2014 1 Bild: Mostphotos. Förord Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är en av sju parter i det internationella

Läs mer

Kol-TRAST. Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik

Kol-TRAST. Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Styrgrupp: Sören Bergerland, Karlstads kommun, Carl-Johan

Läs mer

RESANDE RESEARCH RESULTAT

RESANDE RESEARCH RESULTAT RESANDE RESEARCH RESULTAT LÄGESRAPPORT R3 VÅREN 2008 Undersöker vad resenärerna efterfrågar Under året har Andreas Anderbergs forskning delvis tagit en ny riktning. Efter att ha fokuserat på värdeskapande

Läs mer

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket för hållbara transporter Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket var en del i Norrköpings kommuns klimatinvesteringsprogram 2004-2008. Det här häftet är ett utdrag ur slutrapporten som

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Trafik Processer IT-system Hållbarhetsredovisning 2014 / 1:11 / Trivector består av tre delföretag med varsitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2 Trafik för en Attraktiv Stad Utgåva 2 2 Medverkande Projektledare: Sari Wallberg, Tyréns (representant för Sveriges Kommuner och Landsting) och Mathias Wärnhjelm, Vägverket Arbetsgrupp: Lars Nilsson, Helsingborg,

Läs mer

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport nr. 1 2007 Green Cargos vd Jan Sundling Investerar 3,7 miljarder i nya tåg Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer

Läs mer

Mia Lindberg Vägar till vägledning

Mia Lindberg Vägar till vägledning Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning rapport 08 2008 Mia Lindberg Vägar till vägledning En historia om en oberoende, nationell och flexibel vägledningstjänst Titel Vägar till vägledning

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande knut: GENOM PARTNERSKAPET OCH ETT STRUKTURERAT SAMARBETE INOM KNUT ÄR SYFTET : att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd

Läs mer

AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015

AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015 AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015 Erbjudanden för dig som är intresserad av: Demokratiutveckling Ekonomi Ledning och styrning Alternativa driftformer Revision Innehåll 3 Vilken service

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Goda exempel på logistiklösningar - med fokus på livsmedel i kommuner

Goda exempel på logistiklösningar - med fokus på livsmedel i kommuner Goda exempel på logistiklösningar - med fokus på livsmedel i kommuner 1 Miljöresurs Linné * inom projektet Goda exempel på logistiklösningar Text: Layout: ISBN: Karin Sahlström, Miljöresurs Linné Gösta

Läs mer

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1 TRAINEE-program FASTIGHETSDAGAR SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 innehåller även alla våra trycksaker! ENERGIUTMANING KOMMUNIKATIONSDAGAR SABO I ALMEDALEN sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer:

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

Uppföljning av KKN. Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar. Elisabeth Ahnberg

Uppföljning av KKN. Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar. Elisabeth Ahnberg Uppföljning av KKN Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, juni 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Studiens genomförande och rapportens disposition...4

Läs mer

Gör plats för svenska bilpooler!

Gör plats för svenska bilpooler! Publ nr 2003:88 Gör plats för svenska bilpooler! Definition, strategi, potentialer och effekter samt IT-lösningar på den svenska marknaden Juli 2003 Titel: Gör plats för svenska bilpooler! Definition,

Läs mer