Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2006.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2006."

Transkript

1 Page 1 of 15 Om Trivector Produkter Support Infotek Kontakt Nytt från Trivector Programnytt Konferenser & mässor Aktuella kurser Nytt på webbplatsen Arkiv Konferenser & mässor Konf. & mässor 2005 Konf. & mässor 2004 Konf. & mässor 2003 Konf. & mässor , jan-jun 2005, juli-dec 2005, jan-jun 2004, juli-dec 2004, jan-jun 2003, juli-dec 2003, jan-juni 2002, juli-dec 2002, jan-juni 2001, juli-dec 2001, jan-juni 2000, juli-dec 2000, jan-juni 1999 Mässor & konferenser 2006 och 2007 Här är de mässor och konferenser vi deltagit i under 2006 och Listan är sorterad så att det senaste ligger först. Eftersom det rör sig om ett arkiv vågar vi inte inte garantera att länkarna fortfarande fungerar. Inom trafik- och transportområdet Inom verksamhetsutveckling Inom kommunikation/information Äldre exempel hittar du här: Konferenser och mässor 2005 Konferenser och mässor 2004 Konferenser och mässor 2003 Konferenser och mässor sept 2001 t o m dec 2002 Inom trafik- och transportområdet nov: SKL:s trafikkonferens, Gävle SKL :s årliga trafikkonferens hålls i år i Gävle. Många av programpunkterna kretsar kring ämnena trafiksäkerhet och miljöpåverkan, men även folkhälsa, ekonomi och nya trafikregleringar avhandlas. Två personer från Trivector Traffic finns på talarlistan: Leif Linderholm tar upp framgångsfaktorer för kommunalt trafiksäkerhetsarbete och Lena Smidfelt Rosqvist redogör för externa handelsetableringars miljöpåverkan och hur man kan minska den. Program, anmälan m m når du via SKL:s webbsida om trafikkonferensen. 15 nov: Miljödagen, Stockholm Årets tema är Våra framtida transporter. Under dagen presenteras vad vi har att vänta de närmaste tio åren inom väg-, tåg-, båt- och flygtransporter. Seminariet ger även en bild av transporternas utveckling i ett något längre perspektiv, fram till år Moderator är professor Magnus Enell, Internationella Miljöinstitutet i Lund, och bland de medverkande finns Christer Ljungberg från Trivector Traffic. Miljödagen arrangeras av Sveriges Ingenjörer. Mer information finns på Sveriges Ingenjörers webbplats. 2 nov: Making Change Happen, Lund Miljökonferens och festival på temat för en hållbar framtid i solidaritet med kommande generationer. Christer Ljungberg, Trivector Traffic, deltar i en paneldiskussion inriktad på filosofi- och moralfrågor kring hållbarhet och solidaritet. Festivalen anordnas av miljöstudenter vid Lunds Universitet. Mer informations finns på Lunds webbplats.

2 Page 2 of okt: Koll framåts forskardag, Stockholm Vägverket och Banverket har av regeringen fått i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram för den svenska kollektivtrafiken. Arbetsnamnet på projektet är Koll framåt, och som en del i arbetet anordnas den 23 oktober ett forskningsseminarium, där framsynta forskare presenterar sina arbeten och delar med sig av kunskap och lösningar som kan tänkas bidra till kollektivtrafikens utveckling. Bland dessa forskare finns Lena Fredriksson och Daniel Svanfelt, båda från Trivector Traffic. Lena kommer att ge en lägesrapport från EU-projektet PROCEED (PRinciples Of successful high quality public transport operation and Development) och Daniel samtalar under eftermiddagens plenumsession om forskningsprojektet Samordnad kollektivtrafik på landsbygd, som utvärderar ett antal trafiklösningar för landsbygden. Program och bakgrundsinformation finns på Vägverkets webbsida om Koll framåt. Den som vill veta mer om PROCEED kan besöka projektets webbplats. 13 okt: Klimat och trafik, Lund Naturskyddsföreningen Skåne har bjudit in samtliga medlemmar till ett seminarium kring trafikens roll i klimatfrågan. Under seminariet diskuteras hur en framtida klimatvänlig trafik blir möjlig och vad vi kan göra för att uppnå detta. I detta interaktiva seminarium deltar bland andra Naturskyddsföreningens trafikexpert Magnus Nilsson, Skånetrafikens planeringschef Kerstin Gustafsson, Jonas Lindkvist från Hållbar Mobilitet Skåne samt Christer Ljungberg, vd för Trivector Traffic okt: Nordic Rail 07, Elmia, Jönköping Järnvägsmässa och -konferens som arrangeras vartannat år. Senast mässan arrangerades lockade den fyra tusen besökare med järnvägen som arbetsfält. Trivector System kommer som traditionen bjuder att finnas på plats, dessutom i samma monter som senast, nr B01:55. Bland det som visas finns skyltnyheter och den senaste versionen av IntraInfo, vårt system för styrning av information om ankommande eller avgående trafik via skyltar, monitorer och/eller talenheter. Dessutom kommer PG Andersson från Trivector Traffic att medverka på seminarium, där han redogör för erfarenheterna av Landskronas trådbuss, fyra år efter premiären. Nordic Rail arrangeras av Elmia i samarbete med Järnvägsforum, Nordic Infrastructure Managers (NIM) och Forum för Nordiskt Järnvägssamarbete (NJS). Mer om Nordic Rail 07 och dess utställare finns på 10 okt: Kommunförbundet Skånes Trafikseminarium, Röstånga Leif Linderholm, Trivector Traffic har blivit inbjuden att hålla föredrag om trafiksäkerhetsrevisioner vid Kommunförbundet Skånes Trafikseminarium, som i år hålls i Röstånga, norr om Eslöv. Mer information kommer förmodligen att publiceras på Kommunförbundet Skånes webbplats när seminariet närmar sig. 5 okt: Measures for Sustainable Urban Transportation, Lund Christer Ljungberg från Trivector Traffic medverkar tillsammans med bland andra professor John Whitelegg i paneldiskussion arrangerad av LUCSUS.

3 Page 3 of 15 5 okt: Internt seminarium om framtidens kollektivtrafik, Malmö Kommunstyrelsen i Malmö har beslutat att genomföra en utredning, som ska ligga till grund för kommunens framtida kollektivtrafik. Den 5 oktober tar utredningen sitt avstamp i ett seminarium. Seminariet vänder sig till en mindre grupp inom Malmö stad i första hand till deltagarna i utredningens styr- och projektledningsgrupp, tillsammans med nyckelpersoner inom kommunen. Syftet är att ge deltagarna relevant kunskap från aktuella utredningar, omvärldsanalyser och det senaste inom forskning och utveckling. Från Trivector Traffic deltar Daniel Svanfelt, som ska redogöra för FODRAL ett pågående forskningsprojektet med uppgift att ta fram nya organisationsformer för finansiering och drift som kan möjliggöra spårväg eller annan lokal och regional lätt spårtrafik. Från Traffic kommer även PG Andersson. Hans föreläsning på temat Hur bör ett bra kollektivtrafiksystem vara uppbyggt? lyfter fram goda exempel från omvärlden och visar på utvecklingstendenser för fordon, system och stadsmiljö. Utöver Trivectors kunskapsspridare deltar också branschkändisar såsom Lars Pettersson på Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Joanna Dickinson från SIKA, Jens Möller från Banverket samt Gösta Ahlberg och/eller Kerstin Gustafsson från Skånetrafiken. Professorn i trafikplanering vid LTH, Bengt Holmberg, kommer att leda en avslutande paneldiskussion. 4 okt: Modern spårvägstrafik för en hållbar stadsbyggnad, Malmö Ett seminarium om den moderna spårvägstrafikens möjligheter och förutsättningar. Förutom föreläsningar bjuds deltagarna på en provtur i en hypermodern spårvagn som gästar Malmö dagen till ära. Vagnen är av samma typ som ska trafikera spåren i Norrköping. Seminariet arrangeras av Trivector Traffic i samarbete med Bombardier och utgör det första i en serie seminarier som under resten av året arrangeras med anledning av Trivectors tjugoårsjubileum. En inbjudan har redan gått ut till våra kunder och andra i vårt nätverk. Om du tillhör den kategorin, men inte fått någon inbjudan, så kontakta PG Andersson. 27 sept: Stockholm Congestion Charge Trial, Lund Ännu ett föredrag i LUCSUS seminarieserie. Den här gången redogör Muriel Beser Hugosson från Trivectors Stockholmskontor för Stockholms försök med trängselavgifter. 21 sept: Introduction to Mobility Management, Lund Christer Ljungberg från Trivector Traffic ger en två timmars introduktion i mobility management. Arrangör är LUCSUS (Lund University Centre for Sustainability Studies). Föredraget är öppet för alla intresserade och ingår i en serie av tvärvetenskapliga seminarier, föredrag och workshops. Syftet är att främja diskussioner om miljö och utveckling, inklusive frågor som rör global rättvisa. En icke alltför fullödig information om seminarierna finns på sept: Sustainable Urban Design Strategies, Lund Tre dagar med exempel, föredrag, workshops m m kring strategier för hållbar stadsplanering. Christer Ljungberg, Trivector Traffic, medverkar med föredraget Moving cleverer traffic structures, och han får sällskap av ett

4 Page 4 of 15 antal kända potentater inom stadsplaneringsgebitet. Bland dem finns Andres Duany, som är en av föregångarna inom den så kallade New Urbanism-rörelsen. Arkitekturskolan vid LTH arrangerar och seminariet är öppet för alla intresserade. Mer information finns i det generella programmet och i programmet över föredragen den 10 sept. 4-5 sept 2007: Hur bygger vi staden? Boverkets plan och byggdagar, Stockholm Två (eller egentligen tre) dagar kring fyra teman om hur vi bygger våra städer: Hur bygger vi hus i staden? En stad för alla Stadens miljö och energi Staden och regionerna Christer Ljungberg, Trivector Traffic, medverkar i Form och flöden i framtidens städer ett seminarium som inriktar sig på hållbarhetsfrågor och bland annat tar upp transporter i staden, samverkan för stadsutveckling, stadsomvandling och strategisk resurshushållning. Mer information finns på Boverkets webbplats: 3 5 sept 2007: Tylösandsseminariet, Tylösand Tylösandsseminariet Sveriges största och viktigaste trafiksäkerhetskonferens firar i år femtioårsjubileum. Liksom tidigare riktar sig seminariet till alla som berörs av trafiksäkerhetsfrågor. Nytt för i år är att seminariet nu blir internationellt, öppet för deltagare och föredragshållare från hela världen. Årets tema sträcker sig följaktligen långt utanför Sveriges gränser: Trafiksäkerhet i ett globalt folkhälso- och miljöperspektiv. Leif Linderholm från Trivector Traffic finns på plats och kommer tillsammans med Sara Hesse, SKL att tala om framgångsfaktorer för kommunalt trafiksäkerhetsarbete. Trivector deltager även med en monter med bland annat information om trafiksäkerhetsrevisioner och olika typer av uppföljningar i samband med trafiksäkerhetsarbetet. Tylösandsseminariet arrangeras av MHF, Motorförarnas Helnykterhetsförbund. Mer info bland annat ett komplett program finns på Tylösandsseminariets webbplats juni 2007: Reducing Traffic Congestion Real Opportunities, Washington. Christer Ljungberg från Trivector Traffic är inbjuden för att ge svenska exempel på mobility management-åtgärder som kan påverka efterfrågan på resor. Det innebär att såväl LundaMaTs som Stockholms trängselavgifter kommer att diskuteras. Evenemanget utgör ett Senior Executive Forum, som vänder sig till höga tjänstemän inom DOT (U.S. Department of Transportation). För arrangemanget står Department of Transport och FHWA, som arbetar med trängselfrågor. AASHTO (The American Association of State Highway and Transportation Officials), FHWA (Federal Highway Administration samt NCHRP Transportation Research Boards National Cooperative Highway Research Program). 30 maj 2007: Implementering av trängselavgifter, Stockholm Ett seminarium som vänder sig till praktiker från städer som redan infört trängselavgifter, som överväger att göra det eller som misslyckats med det.

5 Page 5 of 15 Seminariet inriktar sig på olika drivkrafter för och emot att införa trängselavgifter. Utvalda representanter från städer med erfarenhet av trängselavgifter redovisar sina erfarenheter av implementeringsarbetet. Bland dem finns Muriel Beser Hugosson, Trivector Traffic, med ett förflutet som huvudansvarig för Miljöavgiftskansliets utvärdering av Stockholms försök med trängselskatter. På programmet står även olika workshops, där praktiker och forskare får möjlighet att utbyta erfarenheter. Fällor och framgångsfaktorer kommer att analyseras, liksom de olika krafter som är inblandade i spelet runt avgifterna. För arrangemanget står Impact ett forskningsprogram med målet att utveckla modeller och verktyg för att stödja beslutsfattande gällande hållbara transporter inom transportsektorn. Seminariet är kostnadsfritt. Mer information finns i programmet och i inbjudan. 16 maj 2007: Integrated urban transport approaches for successful and attractive cities, Bryssel Denna tekniska workshop ingår som ett led i EU:s arbete med att ta fram en grönbok om transporter i tätbebyggda områden. Grönboken ska täcka alla transportslag och ta upp både gods- och persontransporter. Bland föredragshållarna under workshopen återfinns närmare tjugo europeiska trafikexperter bland dem Christer Ljungberg, Trivector Traffic, som talar på temat Promoting sustainable travel behaviour. Workshopen arrangeras av EU-kommissionens direktorat för energi och transporter. Den som vill veta mer om arbetet med grönboken rekommenderas att börja med att läsa EU:s pressmeddelande, som innehåller länk till ännu mer info Fotnot: Grönbok = ett diskussiondokument som EU-kommissionen sammanställer och släpper inför en ny lagstiftning. Läs mer på Wikipedia maj 2007: ECOMM 2007, Lund Årets största och viktigaste konferens kring mobility management hålls 2007 i Lund. Deltagarna utgörs av cirka 300 MM-experter, forskare och praktiska utövare inom privat och offentlig sektor. Årets tema är framtid och mobilitet en tämligen diffus formulering, men bakom den döljer sig några stora utmaningar; bland annat klimatförändringarna, den väntande oljebristen, bulleroch utsläppsproblem samt behovet av allt fler och längre resor för gemene man. Bland de mer konkreta frågor som konferensen kommer att ta upp finns dessa: Hälsoproblem vad kan vi t ex göra åt de välfärdssjukdomar som orsakas av bristande motion? Den framtida bilanvändningen i en rörlighetskultur. Regionförstoring. Hur ska en hållbar stad se ut? Hur ska vi hantera den ändrade åldersfördelningen? Arbetsresor. Hur ska vi fatta rätt beslut, och hur mäter vi effekterna av besluten? Forskning kontra verklighet. Hur höjer vi statusen hos hållbara livsstilar? Hur och var hittar vi nya MM-pionjärer?

6 Page 6 of 15 Dessutom erbjuds bland annat studiebesök och en introduktionsföreläsning i ämnet MM. Föreläsningen hålls och är sammanställd av medarbetare från Trivector Traffic, som även Huvudansvaret för konferensen vilar på Lunds kommun, med stöd från främst Region Skåne, Skånetrafiken, Lunds Universitet, Banverket och Trivector. Christer Ljungberg, vd på Trivector Traffic, fungerar som moderator under konferensen. Den intresserade kan besöka där man bland annat kan hämta det kompletta programmet. 30 mars 2007: Klimathotet hur går vi från ord till handling när det gäller transporterna? Stockholm Trivectors påskseminarium Årets ämne är klimatproblemet och vad vi kan göra åt det. På podiet finns Lars Nilsson, miljödirektör på Vägverket, samt olika experter från Trivector Traffic. Så här ser programmet ut: Framtidens transporter no more business as usual, Christer Ljungberg, vd, Trivector Traffic. Vägverkets klimatstrategi vägen till handling, Lars Nilsson, Vägverket. Hur kan företag och kommun samverka kring lösningar? Linnea Viklund, Trivector Traffic. Framgångsfaktorer för kommuners mobilitetsarbete, Malin Gibrand, Trivector Traffic. Trafikstrategier ett sätt att minska CO 2 -utsläppen, Christer Ljungberg, Trivector Traffic. Trafiksimulering en metod att förstå trafiken i det lilla, Andreas Allström, Trivector Traffic. Varför införs så få av de åtgärder som finns? forskarperspektiv från IMPACT, Annika Nilsson, Trivector Traffic. Avslutande diskussion om vad trafikplaneraren kan göra för klimatet. För mer information, kontakta Liselott Söderström, tel mars 2007: Hållbara transporter, Hässleholm En utbildningsdag som i första hand riktar sig till tjänstemän i kommuner som vill utveckla kompetens kring hållbara transporter, internt i den egna organisationen eller externt gentemot invånarna. På schemat står bland annat: Samhällets visioner och mål Dagens trafiksituation orsaker och effekter Definitioner, synsätt och begrepp om mobility management, TRAST, hållbart resande, fyrstegsprincipen m m. Exempel på framgångsrika arbetssätt och på lömska fallgropar Verktyg för hållbara transportlösningar. För kursupplägg och kursledning svarar Björn Wendle och Christer Ljungberg, Trivector Traffic. Arrangör är HMSkåne (Hållbar Mobilitet Skåne), ett regionalt centrum för miljöanpassade transporter. För mer information, kontakta HMSkåne Magdalena Nilsson ) eller Per Arvidsson ) mars 2007: Växjösamtalet, Växjö Växjösamtalet arrangeras 2007 för fjärde året i rad. Årets tema är Veta, vilja, våga i samhällsplanering och stadsbyggande.

7 Page 7 of 15 Evenemanget inleds kvällen den fjortonde med ett estradsamtal. Dagen därpå dominerar ett antal workshops. En av grupperna har som ämne Trafiken på nya spår och leds av Leif Linderholm från Trivector Traffic. Huvudfrågan är hur man ska hantera bilismen och samtidigt prioritera kollektivtrafik och närhet. Växjösamtalet drivs av Sveriges Arkitekter, Växjö universitet, Växjö Kommunfastigheter och Växjö kommun. Läsa mer på 13 mars 2007: Alla pratar om klimatet, Malmö Tre frågor står i centrum vid Sustainable Business Hubs infomöte i Malmö: Vad betyder klimatförändringen för enskilda människor och för små och medelstora företag? Vad kan vi lokalt och regionalt göra för att lösa det globala problemet? Hur blir du och ditt företag klimatneutralt? Fokus kommer att ligga på den regionala nivån, dvs södra Sverige. Bland de medverkande finns en meteorolog, en professor, och en revisor. Dessutom en kommer en transportplanerare Christer Ljungberg, Trivector Traffic att redogöra för vad företagen kan göra åt sina transporters påverkan på klimatet. I början av mars kommer mer information om seminariet på Sustainable Business Hubs webbplats, men du kan redan nu ladda ner en kombinerad inbjudan och anmälningsblankett (pdf-fil). 1 febr 2007: Framtidens personresor, Stockholm I samband med starten av det nya forskningsprogrammet Framtidens personresor anordnar VINNOVA ett seminarium om kollektivtrafikforskning. På seminariet presenteras forskningsprogrammet i sin helhet, och dessutom redovisas resultat från pågående forskningsprojekt. Bland annat kommer Daniel Svanfelt, Trivector Traffic, att redogöra för samordnad kollektivtrafik på landsbygd. Forskningsprogrammet Framtidens personresor vänder sig liksom seminariet till både praktiker och forskare inom kollektivtrafikområdet. Programmet drivs i samarbete mellan Banverket, Vägverket och VINNOVA och omfattar 50 miljoner kronor. Det övergripande syftet är att underlätta resandet genom att bidra till ett effektivt och långsiktigt hållbart kollektivtrafiksystem. Seminariet arrangeras av VINNOVA i samarbete med SLTFs FUD-råd. Deltagandet är kostnadsfritt, och sista anmälningsdag är 29 januari. Mer information finns på VINNOVAs webbplats. Klicka på länken i kalendariet (längst ner till höger på insteget) jan 2007: Transportforum, Linköping Transportforum Nordens största årliga konferens för transportsektorn arrangeras i år för 24:e gången sedan starten Bland föreläsarna återfinns tio personer från Trivector, som bland annat ska tala om duospårvägar, Stockholms försök med trängselskatt samt hur man värderar rädsla och ängslan i transportsammanhang. Arrangör är som vanligt VTI, Statens väg-och transportforskningsinstitut. Mer information samt möjlighet att ladda ner det minst sagt digra programmet finns på VTI:s Transportforumsida.

8 Page 8 of 15 5 dec 2006: Kick-off för Hållbar Mobilitet Skåne, Malmö Avspark för HMSkåne, dvs Hållbar Mobilitet Skåne regionens nya centrum för miljöanpassade transporter. HMSkåne ska ge stöd till kommuner, myndigheter och företag samt verka för ett samordnat grepp mellan olika aktörer inom området. Förmiddagen bjuder på teori och praktikexempel på temat hållbara transporter. Bland annat medverkar Christer Ljungberg, Trivector Traffic, med ett föredrag om framtidens hållbara transporter. På eftermiddagen visas filmen En obekväm sanning (An Inconvenient Truth). Mer info hittar du i programmet (pdf-fil, 416 kb). Avsparken arrangeras av HMSkåne och Miløre Centre, vars verksamhet vid årsskiftet kommer att gå upp i HMSkåne. 21 nov 2006: Kommunala cykelutmaningar, Gävle Ett seminarium som bland annat syftar till att sprida erfarenheter av Bypad en numer beprövad metod för revision av kommuners arbete med cykeltrafik. Revisionen kartlägger styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter. Bland seminarieledarna finns Karin Neergaard från Trivector Traffic. Hon kommer att berätta om Bypad och de revisioner som gjorts i Gävle och Falun. Representanter för Gävle och Falun kommer sedan att ge sin syn på saken och redogöra för vad de fick ut av sina Bypad-projekt och vad de kommer att göra för att förbättra sitt cykelarbete. Karin Neergaard kommer även att presentera en nyhet Bypad Light, en bantad version, framtagen speciellt för mindre kommuner. Vägverket Region Mitt planerar att under 2007 stödja några kommuner i regionen med Bypad Light. Den som är intresserad kan anmäla sitt intresse på seminariet. Arrangör av seminariet är Vägverket Region Mitt. Mer info om seminariet finns i programmet (pdf-fil, 116 kb) Vill du veta mer om Bypad, så kan du besöka Bypads webbplats eller läsa vår folder (pdf-fil, 187 kb) 14 nov 2006: Att handla rätt, Malmö Seminarium och workshop om långsiktigt hållbar handelsutveckling i Skåne. Vänder sig till berörda aktörer från såväl den offentliga som den privata sektorn. Seminariet/workshopen arrangeras av Länsstyrelsen i Skåne inom ramen för projektet Att handla rätt, som Länsstyrelsen driver för att skapa samsyn kring hur man i Skåne ska kunna nå en hållbar handelsutveckling. Ett stort antal aktörer berörs, till exempel tjänstemän och politiker vid olika kommunala förvaltningar och på Region Skåne, näringsidkare, fastighetsägare, konsulter samt tjänstemän på Länsstyrelsen. I projektet ingår en kartläggning av befintlig och planerad handel. Länsstyrelsen kommer även att ta fram en praktisk handbok för planering av handelsetableringar. I projektet och på seminariet medverkar bland andra sakkunniga från Trivector Traffic och Handelns utredningsinstitut. Läs mer om projektet på Länsstyrelsens webbsida i ämnet. Mer om själva seminariet/workshopen finns i programmet (pdf-fil, 79 kb) okt 2006: Norsk føreropplæring i svevet, Lillehammer, Norge Norsk förarutbildning har på senare tid genomgått stora

9 Page 9 of 15 förändringar i form av nya läroplaner och föreskrifter, och mer är förmodligen att vänta. Den här konferensen som vänder sig till trafiklärare, forskare och andra intresserade ger internationella utblickar, nya forskningsrön, summeringar, pedagogiska tips m m. Inger Linderholm, Trivector Information, kommer att medverka i den avdelning som behandlar nya forskningsrön och slutsatser gällande förarutbildning. Hennes föredrag kretsar kring individanpassning av såväl den teoretiska som den praktiska förarutbildningen. Praktiska exempel ges, dels från det svenska försöket med individanpssning av mcförarutbildningen, dels från EU-projektet Close To. Konferensen arrangeras av Forum for Trafikkpedagogikk i samarbete med Vegdirektoratet, Statens vegvesen, ATL (Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund), Trafikkforum samt högskolorna i NordTrøndelag och Akershus. Mer information finns i programmet, som du kan hämta från Statens vegvesens webbplats okt 2006: Persontrafik 2006, Stockholm/Älvsjö Persontrafikmässan brukar vara årets största och bredaste kollektivtrafikarrangemang i Skandinavien. I monter B08:01 hittar du både Trivector System och Trivector Traffic. Trivector Traffic delar med sig av nyvunna erfarenheter från kollektivtrafikområdet, till exempel detta: Regionförstoring med hjälp av regionaltåg och lätt spårtrafik, så kallade tram-trains, samt strategiskt arbete med läns- och kommuntäckande busslinjenät. Linjenät. Vi har hjälpt trafikhuvudmännen i olika städer med utredningar, och nu sätter man linjenäten i drift, ett efter ett. Kollektivtrafik i glesbygd. Genom vår medverkan i EU-projekt och länsöversyner har vi fått intressanta inblickar och kan rapportera om dagsläge och metoder för kollektivtrafik i glesbygd både i Sverige och internationellt. Trivector System visar upp IntraInfo (informationssystem), som för närvarande leveras till Oslo Bussterminal. Nya kapslingar för displayer på hållplatser och terminaler. Vemos (realtidssystem), med tonvikt på wap- och internetlösningar. Utdata från systemen visas på olika displayer och skärmar i montern, bland annat en ny 57-tums skärm från NEC. Och så blir det realtidsvisning av SL:s buss- och pendeltågsavgångar. Mer om mässan finns att läsa på Persontrafiks webbplats. 20 okt 2006: Knutpunkten navet för kunden och bussen, Stockholm/Älvsjö Ett av flera seminarier som anordnas i anslutning till mässan Persontrafik Henrik von Porat, Trivector, och Hans Funck, Swebus Express, försöker besvara frågan om hur vi skapar attraktiva knutpunkter för resenärer och huvudmän. Henrik och Hans kommer att redovisa både goda och dåliga exempel och tar även upp en studie om villkoren för långväga buss. Studien är genomförd av BR, Svenska Bussbranschens Riksförbund. Ladda ner seminarieprogrammet för Persontrafik okt 2006: Upphandlingsklar, Malmö Ett seminarium om hur transportörer och entreprenörer kan tjäna på att redan nu möta de upphandlingskrav som är på gång. Bland de medverkande finns Christer Ljungberg, Trivector Traffic. Under titeln Varför ställer man krav på transporter? redogör han för

10 Page 10 of 15 förändringar och förutsättningar som kommer att påverka tranportörernas situation t ex oljan, klimatet och nya samvetskonsumenter. Seminariet som är kostnadsfritt arrangeras av Malmö stad. Mer information finns i Malmö stads inbjudan. 5 okt 2006: Frukostdags 2020, Lund Bilden av framtiden vilka scenarion är tänkbara och vilka är det inte? Konstnären Carl Johan De Geer samtalar med Katarina Pelin bland annat chef för Planering och Miljö i Region Skåne samt ledamot i Hållbarhetsrådet och Christer Ljungberg, Trivector Traffic, som denna gång medverkar i kraft av sin stadsplaneraroch miljökompetens snarare än som trafikexpert. Samtalet tar sin utgångspunkt i Carl Johan De Geers installation Frukostdags 2020 en inte alltför optimistisk framtidsvision som visas på Kulturen från 8 okt till 7 jan. Arrangörer är Kulturen i samarbete med Kulturhuvudstadsprojektet i Lunds Kommun. Mer information om De Geers utställning går att hitta på Kulturens webbplats. 4-5 okt 2006: Eldsjälsträff, Östersund/Ås En tvådagars workshop på temat Hur skapar vi attraktiva cykelstäder och får fler att cykla? Målgruppen är eldsjälar inom ProMidNord-området som jobbar med cykling. Till föreläsningarna under dag ett kommer även politiker, tjänstemän andra med intresse av cykelfrågor att bjudas in. Annika Nilsson, Trivector Traffic, kommer att hålla ett föredrag med titeln Marknadsföring av cykling och cykelinfrastrukturens betydelse. Föredragshållare nummer två Troels Andersen, ansvarig för cykelfrågor i Odense Kommune ska besvara frågan Hur har man skapat nordens främsta cykelstad, Odense Cykelby? Träffen är ett samarrangemang av Östersunds kommun, Grön Trafik, Vägverket med flera. Mer information finns i den inbjudan (pdf-fil, 520 kb) som sänts ut. 1 sept 2006: Modern spårvägstrafik, Malmö Ett seminarium kring dagens spårvägsteknik och vilka möjligheter den ger. Seminariet hedrar samtidigt 100-årsminnet av den första elektriska spårvägen i Malmö. På listan över föredragande återfinns spårvagnstillverkare, olika politiker och tjänstemän samt konsulter från Trivector Traffic. Seminariet arrangeras av Trivector och Museispårvägen i Malmö. Det slutgiltiga programmet inklusive anmälningsförfarande finns i den inbjudan (pdf-fil) som gått ut. Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla intresserade. Dagen efter seminariet lördagen 2 sept blir det riktigt 100- årsjubileum med vagnparad och högtidlig invigning vid Museispårvägen i Malmöhusvägen. Läs mer om detta på museispårvägens hemsida aug 2006: Tylösandsseminariet, Tylösand Årets Tylösandsseminarium är det fyrtionionde i ordningen, och det riktar sig som vanligt till alla som berörs av trafiksäkerhetsfrågor. Årets tema är Inför 2007 sista rycket!. Anledningen till temat är att det snart är 2007 det år då nollvisionens delmål om högst 270 döda i trafiken ska vara förverkligat.

11 Page 11 of 15 Trivector finns på plats med en monter där vi bland informerar om trafiksäkerhetsrevisioner och presenterar trafikanttypstestet DATE. Inger Linderholm från Trivector Information kommer att medverka i onsdagens kommunikationsseminarium. Arrangör är MHF, Motorförarnas Helnykterhetsförbund. Mer info bland annat ett komplett program finns på Tylösandsseminariets webbplats juni 2006: TRA Transport Research Arena, Göteborg Premiär för en ny europeisk trafikkonferens, med representanter från näringslivet, offentliga organisationer och olika forskningsprojekt. Avsikten är att sprida trafikforskningsresultat till tänkbara användare, och att även stödja den praktiska tillämpningen av dessa forskningsresultat. Det bakomliggande syftet är att skapa ett hållbarare, säkrare och effektivare system för vägtransporter. Bland de svenska föredragshållarna finns Lena Smidfelt Roskvist, Annika Nilsson och Christer Ljungberg, samtliga från Trivector Traffic. De kommer bland annat att redogöra för Impact en ny och stor svensk forskningssatsning kring hållbara transporter samt för resultaten från de omfattande resvaneundersökningar som görs i samband med Stockholmsförsöket. Bakom TRA står CEDR (Conference of European Directors of Roads), ERTRAC (European Road Transport Research Advisory Council) och EU-kommissionen. 1 juni 2006: Webbenkät ett effektivt sätt att kartlägga personalens resor, Stockholm Ett seminarium om hur man använder webbenkäter för att kartlägga personalens resvanor. Seminariet, som arrangeras av Trivector Traffic, tar även upp andra steg och delar i arbetet med att på olika sätt förbättra transporterna i företag och andra verksamheter. Själva kartläggningen utgör i allmänhet bara det första steget mot effektivare och mer hållbara resvanor bland personalen. Programmet ser ut så här: Vad olika verksamheter har att vinna på effektivare resor och transporter Demonstration av en webbenkät Vad en webbenkät kan visa exempel på resultat från några genomförda undersökningar Fortsättningen på arbetet med att förbättra transporterna. Mer information om webbenkäter hittar du på vår webbenkätsida. 30 maj 2006: Klimat och livsstil, Malmö Ett brett seminarium om hur vår livsstil påverkar klimatet. Programmet omfattar bland annat en historisk återblick ( år tillbaka), ekologiska hus, mat- och konsumtionsvanors betydelse samt ungdomars perspektiv. Christer Ljungberg, Trivector Traffic, bidrar med ett föredrag kring hur vår samhällsplanering påverkar utsläppen av klimatpåverkande gaser. Läs mer i programmet, som även innehåller anmälningsinfo. Seminariet är gratis, men anmälan är bindande och ska vara inne senast 22 maj. Arrangör är Klimatforum Malmö, ett nätverk som samordnas av klimatkansliet på Miljöförvaltningen i Malmö stad. Syftet är att samordna de aktörer i Malmö som arbetar för att minska växthuseffekten maj 2006: ECOMM 2006, Groningen, Nederländerna

12 Page 12 of 15 Den tionde europeiska mobilitetskonferensen har som tema Accessibility and attractiveness of cities, how can mobility management contribute to this? Bland föredragshållarna hittar vi tre personer från Trivector Traffic: Lena Smidfelt, Pernilla Hyllenius och Christer Ljungberg. Christer kommer även att vara inledare, tillsammans med bland andra Nederländernas transportminister Karla Peijs och EPOMMs ordförande Bert Svensson, Vägverket, Sverige. Trivectors presentationer på konferensen kommer bland annat att handla om SUMO och om hållbara transportplaner för städer. Mer information finns på konferensens webbplats, 5 maj 2006: Webbenkät ett effektivt sätt att kartlägga personalens resor, Lund Program etc är samma som för seminariet i Stockholm 1 juni. 7 april 2006: Allt säkrare tätortstrafik vad kan vi lära oss? Ett seminarium om trafiksäkerhet, arrangerat av Trivector Traffic. Programmet ser ut så här: Trafiksäkerhetens utveckling i tätorterna (Liselott Söderström och Malin Gibrand, Trivector) Viktiga åtgärder och deras effekter (Annika Nilsson, Trivector) Några kommunala framgångsrecept (Johan Lindberg och Annika Nilsson, Trivector) Vilka utmaningar står kommunerna inför? (Claes Tingvall, Vägverket) Paneldiskussion om utmaningar och framgångsfaktorer, med plats för inlägg och frågor från seminariedeltagarna. Panelen: Claes Tingvall, Jan Söderström och Annika Nilsson. Moderator: Johan Lindberg. Framgångsfaktorerna i sammandrag (Liselott Söderström, Trivector) Trafiksäkerhetsrevision ett sätt att bli ännu bättre (Johan Lindberg, Trivector) 23 febr 2006: Miljöbilsseminarium, Hässleholm Seminariet tar bland annat upp följande: Statens arbete för att öka andelen miljöbilar och användningen av förnyelsebara drivmedel. Hybrid-, gas- och etanolbilar. Representanter från bilindustrin berättar. Utbyggnaden av tankstationer för alternativa drivmedel i Sverige. Hur man gör sin egen miljöbilskalkyl med hjälp av verktygen på webbplatsen Miljöfordon. Exempel från offentliga organisationer och företag som arbetar med miljöfordon. Dessutom får deltagarna möjlighet att provköra ett antal miljöbilar. Pernilla Hyllenius och Katarina Evanth, Trivector Traffic, kommer under seminariet att avhandla frågan om den förmånliga miljöbilsparkeringens vara eller icke vara. Seminariet arrangeras av Miløre Centre och ingår i serien Hållbara transporter möjligheternas väg. Program m m finns i inbjudan (pdf-fil, 150 kb) jan 2006: Transportforum, Linköping Transportforum VTI:s årliga forskardagar arrangeras även i år i samarbete med Vinnova, Vägverket och Banverket. Bland föreläsarna återfinns sjutton personer från Trivector, som håller sammanlagt tjugo föredrag.

13 Page 13 of 15 Mer information och möjlighet att ladda ner programmet i sin helhet finns på VTI:s Transportforumsida. Inom verksamhetsutveckling aug 2007: Effektivitetsmätning i produktionen, Stockholm Några av de svenska företag som har kommit längst inom produktionsmätning presenterar praktiska lösningar för effektivitetsmätning och förbättringsarbete. Det blir praktikfall från ABB, Sandvik, Tamro, Electrolux, Luxo, Camfil Farr, Husqvarna och Coca-Cola. Ett återkommande tema är nyckeltal och hur dessa ska kopplas till det praktiska förbättringsarbetet för att ge bästa resultat. Dessutom håller Anders Ljungberg och Gunilla Nordström från Trivector Logiq på workshop mer rubriken Effektivisera produktionen med hjälp av processbaserade mätsystem från strategiska mål till operativ styrning. Teoripass varvas med praktiska övningar i grupp, med följande upplägg: Att mäta rätt saker på rätt sätt Vad skall mätas organisationens strategi och mål som utgångspunkt Vikten av balanserade mätsystem Så utvecklar man processbaserade mätsystem Praktikfall utveckling av ett processbaserat mätsystem med utgångspunkt från verksamhetens strategi och mål Så implementerar och använder du ditt mätsystem. Arrangör är Conductive, som ger mer info på sin webbsida om konferensen maj 2006: Gemensam administration & service, Stockholm Konferensen har underrubriken Shared Service Center för en mer effektiv ekonomi- och personaladministration och riktar sig främst till den offentliga sektorn. Tonvikten ligger på den praktiska fasen hur gör man för att skapa ett centrum för gemensam administration och service? Workshop och rikligt med praktikfall ingår. På podiet återfinns bland andra Anders Ljungberg från Trivector LogiQ, som belyser vilken betydelse ett processinriktat arbetssätt har för offentlig verksamhet rent allmänt, och för Shared Service Centers i synnerhet. Han tar även upp hur man undviker de vanligaste misstagen och skapar förutsättningar för en lyckad implementering. Arrangör är CKU, Centrum för kunskapsutveckling. Mer info finns på CKU:s webbsida om konferensen. 12 maj 2006: Konsten att förverkliga strategiska mål, Stockholm Program etc är samma som för seminariet i Lund 10 maj. 10 maj 2006: Konsten att förverkliga strategiska mål, Lund De flesta företag lägger ner stora ansträngningar på att definiera verksamhetsstrategier. Men endast ett fåtal lyckas förverkliga dem och föra ut strategins intentioner i den operativa dagliga verksamheten. Det här seminariet visar nya koncept och metoder för att gå från strategi till verklig förändring. På programmet står:

14 Page 14 of 15 Hur man gör en formulerad strategi begriplig och presenterar den i en form som kan användas för praktiskt genomförande. Hur man åskådliggör sambandet mellan strategier och de primära processer som gör att den dagliga verksamheten fungerar och levererar resultat. Hur man anpassar strategier och processer till förändringar i den omgivande verkligheten. Hur man ersätter passiva registrerande mätsystem med aktiva styrinstrument för att uppnå strategiska och operativa mål. Sammanfattning: vanliga fällor och fel som det är viktigt att undvika. Seminariet arrangeras av Trivector Logiq och vänder sig till alla som är engagerade i att skapa förutsättningar för att strategiska mål förverkligas och här ingår inte bara ledningsgruppen, utan också övriga medarbetare som arbetar med processer, har ett traditionellt linjeansvar eller arbetar i en projektstruktur. Seminarieledare är Anders Ljungberg och Björn Kronkvist, med bistånd av kollegor. 5 april 2006: Konsten att skapa bestående resultat, Stockholm Program etc är samma som för seminariet i Lund 31 mars. 31 mars 2006: Konsten att skapa bestående resultat, Lund Ett seminarium kring nyheter, principer, synsätt och metoder för att framgångsrikt utveckla processer. På programmet står följande: Hur du får andra att begripa en process om vikten av att sätta in saker i sitt sammanhang med hjälp av en huvudprocesskarta. Hur du utvecklar en process fem steg som tar dig från idé till bestående förändring. Hur du skapar ett attraktivt ledningssystem för en process. Hur du driver processutveckling hemligheten med aktivt processägarskap. Sammanfattning: processutvecklingens fällor och framgångsfaktorer. Seminariet arrangeras av Trivector Logiq och vänder sig till processägare, processledare, kvalitetschefer, kvalitetsansvariga, verksamhetsutvecklare och andra som arbetar med processutveckling, permanent eller på projektbasis. Seminarieledare är Anders Ljungberg, med bistånd av kollegor. Inom kommunikation/information okt: Norsk føreropplæring i svevet, Lillehammer, Norge Norsk förarutbildning har på senare tid genomgått stora förändringar i form av nya läroplaner och föreskrifter, och mer är förmodligen att vänta. Den här konferensen som vänder sig till trafiklärare, forskare och andra intresserade ger internationella utblickar, nya forskningsrön, summeringar, pedagogiska tips m m. Inger Linderholm, Trivector Information, kommer att medverka i den avdelning som behandlar nya forskningsrön och slutsatser gällande förarutbildning. Hennes föredrag kretsar kring individanpassning av såväl den teoretiska som den praktiska förarutbildningen. Praktiska exempel ges, dels från det svenska försöket med individanpssning av mcförarutbildningen, dels från EU-projektet Close To. Konferensen arrangeras av Forum for Trafikkpedagogikk i

15 Page 15 of 15 samarbete med Vegdirektoratet, Statens vegvesen, ATL (Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund), Trafikkforum samt högskolorna i NordTrøndelag och Akershus. Mer information finns i programmet, som du kan hämta från Statens vegvesens webbplats. 19 okt: Att mäta marknads- och kommunikationsinsatser, Stockholm En seminariedag om att mäta och utvärdera kommunikations- och marknadsinsatser. Deltagarna får genom teoretiska föreläsningar och aktuella praktikfall verktyg och metoder för att arbeta mer effektivt med utvärdering och mätning. Ur programmet: Vilka verktyg finns för att mäta kommunikationsinsatser? Att arbeta med nyckeltal Så mäter du effekten av direktreklam Return on investment Att mäta mjuka värden Huvudföreläsare är Liselott Bergman, kommunikationsstrateg på Trivector Information. Seminariet arrangeras av Marknadsföreningen i Stockholm, som lämnar mer information på sin webbplats. 30 mars: Kommunikasjonsdagen 06, Oslo Bland föredragshållarna finns Liselott Bergman, Trivector Information, som under rubriken Å måle veien til fremgang, talar om investeringar i kommunikation. Hur påvisar och beräknar man lönsamheten? Och på vilket sätt bidrar olika kommunikationsinsatser till uppfyllandet av organisationens överordnade mål hårda som mjuka? Arrangör är Norsk kommunikasjonsforening. Mer information finns på evenemangets webbplats. Fotnot: Norska Å måle = svenska Att mäta. 2 febr 2006: Att mäta för effektivt informationsarbete, Stockholm En öppen kurs i hur man mäter informationsinsatser för att på så vis kunna påvisa resultat och arbeta mer professionellt. Målgruppen utgörs av informatörer, informationsansvariga och konsulter som vill få en orientering i hur man planerar och genomför professionella mätningar och undersökningar av informationsinsatser. Ur kursprogrammet: Informationens värde hur mäter du det? Mätning ett akademiskt perspektiv Mål för att mäta Hur införlivar du mätresultat i verksamheten? Praktikfall: mätningar av intern och extern information i offentlig respektive i privat verksamhet. Kursledare är Liselott Bergman, Trivector Information, och arrangör är Sveriges Informationsförening. Mer information finns i Sveriges Informationsförenings kurskalender.

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2005.

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2005. Page 1 of 5 Om Trivector Produkter Support Infotek Kontakt Nytt från Trivector Programnytt Konferenser & mässor Aktuella kurser Nytt på webbplatsen Arkiv Konferenser & mässor mässor 2005 mässor 2004 mässor

Läs mer

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2002.

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2002. Page 1 of 7 Om Trivector Produkter Support Infotek Kontakt Nytt från Trivector Programnytt Konferenser & mässor Aktuella kurser Nytt på webbplatsen Arkiv Konferenser & mässor mässor 2005 mässor 2004 mässor

Läs mer

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2004.

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2004. Page 1 of 10 Om Trivector Produkter Support Infotek Kontakt Nytt från Trivector Programnytt Konferenser & mässor Aktuella kurser Nytt på webbplatsen Arkiv Konferenser & mässor Konf. & mässor 2005 Konf.

Läs mer

Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering?

Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering? Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering? - Erfarenheter från Hållbart Resande i praktiken Tankesmedja 3 maj 2011, Hässleholm Björn Wendle, Trivector Idéskrift

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Nyhetsarkiv jan - juni 2002

Nyhetsarkiv jan - juni 2002 Page 1 of 5 Om Trivector Produkter Support Infotek Kontakt Nytt från Trivector Programnytt Konferenser & mässor Aktuella kurser Nytt på webbplatsen Arkiv Konferenser & mässor mässor 2005 mässor 2004 mässor

Läs mer

DEN GODA GRÖNA STADEN

DEN GODA GRÖNA STADEN DEN GODA GRÖNA STADEN INFORMATION OM KARLSTADS TRANSPORTSTRATEGI I ett stort antal kommuner arbetar man för fullt med att utarbeta kommunala transportstrategier. Bland dem som redan är klara finns Karlstad.

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

Verksamhetsplan 2008 Hållbar Mobilitet Skåne

Verksamhetsplan 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Verksamhetsplan 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Bakgrund Transporter är en viktig del i Skånes utveckling. Samverkan för att skapa hållbara transportlösningar är ett prioriterat arbetsområde i regionen. Skåne

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Livsmedelsforum 2017 Den nationella konferensen om miljö, hållbarhet och hälsa

Livsmedelsforum 2017 Den nationella konferensen om miljö, hållbarhet och hälsa Livsmedelsforum 2017 Den nationella konferensen om miljö, hållbarhet och hälsa Hälso- och miljöeffekter från livsmedel blir allt mer uppmärksammade och konferensen Livsmedelsforum 2017 tar för andra året

Läs mer

Hållbar planering varför det?

Hållbar planering varför det? Hållbar planering varför det? Staden och trafiken steg mot en hållbar planering Grand Hotel 11 maj 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Vilka är Trivector? Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag

Läs mer

NVF TRAFIKSÄKERHET TEMAGRUPP 1 SAMHÄLLSPLANERING PROJEKTBESKRIVNING

NVF TRAFIKSÄKERHET TEMAGRUPP 1 SAMHÄLLSPLANERING PROJEKTBESKRIVNING NVF TRAFIKSÄKERHET TEMAGRUPP 1 SAMHÄLLSPLANERING PROJEKTBESKRIVNING PROJEKTMÅL Att utveckla de nordiska nätverken där ökad trafiksäkerhet är huvudintresset. Att lyfta fram den kunskap som är aktuell genom

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

SKL:s reviderade metod för Trafiksäkerhetsrevision

SKL:s reviderade metod för Trafiksäkerhetsrevision SKL:s reviderade metod för Trafiksäkerhetsrevision Hanna Wennberg, Trivector Traffic AB Tekn.dr. trafikplanering, Ansvarig AO Trafiksäkerhet & trygghet KOMMUNAL TRAFIKSÄKERHETSREVISION Metod för att utvärdera

Läs mer

Remiss: Bidra till en strategi för en fossilfri transportsektor

Remiss: Bidra till en strategi för en fossilfri transportsektor TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-1520 1(4) Johanna Johansson, 033-35 31 47 johanna.johansson@boras.se Miljö- och konsumentnämnden Remiss: Bidra till en strategi för en fossilfri transportsektor Yttrande till

Läs mer

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) Ett 40-tal aktiviteter under trafikantveckan Cirka 40 aktiviteter med koppling till hållbart resande kommer att genomföras i regionen under Europeiska trafikantveckan.

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Verksamhetsplan 2015-01-19 Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Dokumentet är beslutat och antaget den 2014-01-14 av styrgruppen för Hållbart Resande. I gruppen ingår kommunstyrelsens

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan 2015 - Varbergsnämnden

Aktivitets- och internkontrollplan 2015 - Varbergsnämnden Aktivitets- och internkontrollplan 2015 - snämnden Ärende 8 - bilaga Aktivitets- och internkontrollplan är ett komplement och bilaga till beslutad nämndsplan. I nämndsplanen framgår de inriktningar och

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004

Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004 Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004 2 (7) Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004 Inledning Miløre Centre har avslutat sitt fjärde verksamhetsår. Arbetet under året har inneburit ett upprätthållande och

Läs mer

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Hållbar stadsutveckling Forskning och innovation Satsningar och medfinans 2017-01-20 Inriktning 2017 och pågående forskning Trafikverket bedriver/beställer forskning

Läs mer

Projektbeskrivning Hållbart resande

Projektbeskrivning Hållbart resande Projektbeskrivning Hållbart resande Vår referens / tel.nr e-post Datum 2009-04-01 1. Problembeskrivning En stor del av klimatförändringarna har en koppling till bl.a. transporter. Det finns ett behov att

Läs mer

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Malin.Midler-Noren@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Projektet Regionalt Mobilitetskontor Gävleborg avslutas vid årsskiftet en tillbakablick

Projektet Regionalt Mobilitetskontor Gävleborg avslutas vid årsskiftet en tillbakablick Projektet Regionalt Mobilitetskontor Gävleborg avslutas vid årsskiftet en tillbakablick Christine Sisell mobilitetskontoret@lg.se Bakgrund 2001-2003, X-MaTs (Landstinget) 2005-2007, X-MaTs (Landstinget)

Läs mer

Program. styrelse. seminarier

Program. styrelse. seminarier Program styrelse seminarier ANMÄL DIG TILL ÅRETS VIKTIGASTE KOMPETENS- UTVECKLINGSKVÄLLAR 2012 Till dig som är aktiv i en styrelse eller har annat uppdrag på en golfanläggning: Så skapar du en attraktivare

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

GL BALA KOMMUNEN 2017

GL BALA KOMMUNEN 2017 GL BALA KOMMUNEN 2017 Vad är Globala Kommunen? Globala Kommunen är ett kommunikationsprojekt där kommuner, lokala organisationer och Sida samarbetar för att öka kunskapen om och intresset för en rättvis

Läs mer

På hållbar väg i Norrköpings kommun

På hållbar väg i Norrköpings kommun 2011-09-23 På hållbar väg i Norrköpings kommun Vad är Hållbart Resande? Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar om att påverka människors attityder och beteenden och påverka resandet innan

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut

Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 80 personer anställda Kontor i Lund, Stockholm, Göteborg Arbetar inom hela området trafikplanering Inget annat än hållbara

Läs mer

Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017

Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017 Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017 Eget mätsystem på ICA ger kontroll inom supporten och på SLA:er med strategiska partners Föredraget kommer att handla om hur vi har tillgodosett behovet

Läs mer

Information om K2 nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik

Information om K2 nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik 1(5) Handläggare Pernilla Helander 08-686 14 93 pernilla.helander@sll.se Trafiknämnden 2014-02-11, info-punkt 27 Information om K2 nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Hösten 2012

Läs mer

ö AB fic or Traf Trivect

ö AB fic or Traf Trivect ö Vilka är Trivector? Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 78 personer anställda, 37 på Traffic Kontor i Lund, Stockholm, Göteborg Arbetar inom hela området trafikplanering Inget annat än hållbara

Läs mer

Förstudie hållbart resande

Förstudie hållbart resande Förstudie hållbart resande Resande i vår region Transporterna står för 37 procent av de totala utsläppen i regionen. Ungefär hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer och många skulle kunna

Läs mer

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne 16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag

Läs mer

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Globalisering, urbanisering och digitalisering spås

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR Värdeskapande förhandlingar Hur skapar vi förutsättningar att genomföra stora investeringar i infrastruktur och andra betydelsefulla samhällsinvesteringar Hur får vi igång byggandet? INBJUDAN Seminarium

Läs mer

Cykelkonferensen 2009

Cykelkonferensen 2009 Cykelkonferensen 2009 29 30 september i Linköping Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Välkommen till SKL:s cykelkonferens 2009! Cykelfrågorna upplever just nu en renässans, med klimatfrågorna

Läs mer

Planering i tidiga skeden

Planering i tidiga skeden Planering i tidiga skeden -exempel och erfarenheter från trafikkonsekvensbeskrivningar kommunal nivå Transportforum 2012 Björn Wendle, Trivector Planering i tidiga skeden Varför hållbara transporter i

Läs mer

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet. Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet. Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting Några praktikaliteter www.mötesplatssocialhållbarhet.se WiFi: choiceguest

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014 Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014 Ramarna för dagen Syfte med seminariet och introduktion till Mötesplatsen Förmiddag: Näringslivets perspektiv på social hållbarhet

Läs mer

Klimatoch energistrategier

Klimatoch energistrategier www.gislaved.se Klimat- och energi åtgärdsplanen 2011 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-09-29 118 Gemensam åtgärdsplan 2011-2014 för Gislaveds kommuns Klimatoch energistrategier Reviderad. juni 2011 Inledning

Läs mer

av en revision se ut?

av en revision se ut? KOMMUNALA TRAFIKSÄKERHETS- REVISIONER: Hur kan resultatet av en revision se ut? Hanna Wennberg, Trivector Traffic AB Tekn.dr. trafikplanering, Ansvarig AO Trafiksäkerhet & trygghet Linköpings kommuns trafiksäkerhetsarbete

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Temadag om alternativa drivmedel och fordonstekniker

Temadag om alternativa drivmedel och fordonstekniker Inbjudan Inbjudan Temadag om alternativa drivmedel och fordonstekniker Tid: 2 november 2006, kl. 09.00 14.45 Plats: Kommunförbundet Västernorrland, Härnösand eller via webb-tv Välkomna till en temadag

Läs mer

Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv

Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv En fossiloberoende transportsektor 2030 Göteborg 13 september 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Fossiloberoende = hållbar? Trivector Traffic

Läs mer

Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL

Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL Trafiknytt från SKL Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj Patrik Wirsenius, SKL Aktuella SKL-projekt inom trafik - TRAST 3, ny utgåva 2014-15 - Gångbar stad, ny handbok - Trafiksäkra staden, ny handbok

Läs mer

Trafikverket och spårväg

Trafikverket och spårväg Spårvagnsstädernas årsmöte 2014 i Lund Trafikverket och spårväg Lennart Andersson Trafikverket och spårväg Trafikverkets svar (I) Regeringen bör i sin instruktion ge Trafikverket erforderliga resurser

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

2007-05-28. Framtidsvägen

2007-05-28. Framtidsvägen Framtidsvägen Att i praktiken tillämpa de första två stegen i fyrstegsprincipen. Ett samarbete mellan regionens största kommuner för ett hållbart vägtransportsystem. Ulf Pilerot, projektledare Hållbart

Läs mer

BIM Alliance Sweden. För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet

BIM Alliance Sweden. För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet BIM Alliance Sweden För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet Program 13 november Jönköping Tid Namn Rubrik presentation 11.00-11.20 Olle Samuelson & Rogier Jongeling BIM Alliance 11.20-12.00

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Bakgrund Regionens eller länets utveckling och tillväxt är beroende av proaktiv samverkan mellan länets offentliga aktörer, högskola och näringsliv. Detta

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Informationsbrev. Plats Yxtaholms slott i Flens kommun (yxtaholmsslott.se)

Informationsbrev. Plats Yxtaholms slott i Flens kommun (yxtaholmsslott.se) Till Ordförande i landstingsstyrelsen och kommunstyrelser Landstingsdirektören samt kommudirektörer som beslutat delta i utbildningssatsningen Att investera i framtiden. Informationsbrev Välkommen till

Läs mer

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling -01-11 1 (7) Inledning Avsikt Avsikten med handlingsplanen är att identifiera gemensamma aktiviteter som

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIKENS ROLL I TRANSPORTPLANERING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. Lena Smidfelt Rosqvist

KOLLEKTIVTRAFIKENS ROLL I TRANSPORTPLANERING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. Lena Smidfelt Rosqvist Trivector KOLLEKTIVTRAFIKENS ROLL I TRANSPORTPLANERING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Lena Smidfelt Rosqvist Denna figur finns i underlagsrapporten om klimatscenariot till Kapacitetsutredningen Underlagsrapport

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Skånes Energiting 2008

Skånes Energiting 2008 Skånes Energiting 2008 Tid: 17 juni Plats: Stadionmässan, Malmö Arrangör: Energikontoret Skåne Förnybar energi Effektiv energianvändning Hållbara transporter Skånes Energiting är mötesplatsen för alla

Läs mer

Utbildning i FREDA. - Standardiserade bedömningsmetoder i arbetet mot våld i nära relationer

Utbildning i FREDA. - Standardiserade bedömningsmetoder i arbetet mot våld i nära relationer Utbildning i FREDA - Standardiserade bedömningsmetoder i arbetet mot våld i nära relationer Socialstyrelsen har tagit fram standardiserade bedömningsmetoder i arbetet mot våld i nära relationer, FREDA.

Läs mer

Inbjudan till deltagande i MILSA II

Inbjudan till deltagande i MILSA II Inbjudan till deltagande i MILSA II informations- och inspirationsserie under 2014 för dig som i din verksamhet möter nyanlända flyktingar! Om MILSA MILSA, stödplattform för migration och hälsa, verkar

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

MÄT OCH STYR FORSKNING OCH UTVECKLING

MÄT OCH STYR FORSKNING OCH UTVECKLING strategy MÄT OCH STYR inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 augusti 2012 PRAKTIKFALL FRÅN ABB Alf Isaksson Senior specialist corporate research SCA Bengt Järrehult Innovationschef Electrolux Martin

Läs mer

STOCKHOLM ON THE MOVE

STOCKHOLM ON THE MOVE STOCKHOLM ON THE MOVE UtställninG, debatter, seminarier och workshops om StockholmreGionens framtida utveckling 22 november 2012 24 mars 2013 på FärGfabriken STOCKHOLM O N T H E M O V E InnehållsförteckninG

Läs mer

Program inom innovation och affärsutveckling för dig som är ingenjör och chef

Program inom innovation och affärsutveckling för dig som är ingenjör och chef Program inom innovation och affärsutveckling för dig som är ingenjör och chef Leda innovation Sveriges Ingenjörers utbildning Leda innovation utvecklar din kompetens kring att leda och organisera innovation

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Välkommen till nätverksträff Effektiva transporter i hemtjänsten. 2 december 2014, Malmö

Välkommen till nätverksträff Effektiva transporter i hemtjänsten. 2 december 2014, Malmö Välkommen till nätverksträff Effektiva transporter i hemtjänsten 2 december 2014, Malmö Program 08:30 Morgonfika och tid att mötas 09:00 Välkommen och introduktion Energikontoret Skåne och HM Skåne 09:30

Läs mer

Patrik Widerberg Trafikavdelningen, Gatukontoret, Malmö

Patrik Widerberg Trafikavdelningen, Gatukontoret, Malmö Patrik Widerberg Trafikavdelningen, Gatukontoret, Malmö Allmänt Mål, strategi & struktur Projektområden Organisation Resultat hittills i Malmö Resultat i övriga städer Framgångsfaktorer och problem Towards

Läs mer

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 )

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) DeCoDe community design for conflicting desires Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) Björn Hellström Projektledare Professor Konstfack & Tyréns AB bjorn.hellstrom@konstfack.se bjorn.hellstrom@tyrens.se

Läs mer

Skåne som pilotlän för grön utveckling: Aktivitetskatalog

Skåne som pilotlän för grön utveckling: Aktivitetskatalog AKTIVITETSKATALOG 1(8) Skåne som pilotlän för grön utveckling: Aktivitetskatalog Aktiviteterna listas under sin huvudsakliga pilotlänsdimension men bidrar ofta till fler än en av pilotlänsuppdraget sex

Läs mer

Cykelvänlig stad - betydelsen av stadsoch trafikplanering. Kerstin Robertson, VTI

Cykelvänlig stad - betydelsen av stadsoch trafikplanering. Kerstin Robertson, VTI Cykelvänlig stad - betydelsen av stadsoch trafikplanering Kerstin Robertson, VTI Cykelvänlig stad - betydelsen av stadsutformning och infrastruktur Kerstin Robertson, Sebastian Bamberg, John Parkin och

Läs mer

KTH Stadsbyggnadsakademin. Program hösten okt: Vilken stad vill vi ha 2030? 8 dec: Res Publica i Stockholm Riktade halvdagsseminarier,

KTH Stadsbyggnadsakademin. Program hösten okt: Vilken stad vill vi ha 2030? 8 dec: Res Publica i Stockholm Riktade halvdagsseminarier, KTH Stadsbyggnadsakademin. Program hösten 2009. 22 okt: Vilken stad vill vi ha 2030? 8 dec: Res Publica i Stockholm Riktade halvdagsseminarier, studieresa till Spanien Välkommen! Välkommen till KTH Stadsbyggnadsakademin

Läs mer

Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor

Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor KULTUR Organisationen Ett unikt non-profit nätverk för offentliga och kommersiella stadsutvecklare! Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Dialog kring cykelfrågor

Dialog kring cykelfrågor Dialog kring cykelfrågor Utgångspunkter Internationell utblick Cykelstrategi för ökad och säker cykling Fokus på handlingsplan till cykelstrategin Mobility Management Frågor 2 2013-08-23 Trängsel Tillgänglighet

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

De små tätorternas kulturarv

De små tätorternas kulturarv Kultur Inbjudan Till 2013 års Kulturarvsseminarium tisdagen den 1 oktober i Oskarshamn De små tätorternas kulturarv Bevara - Använda - Utveckla Årets seminarium ägnas åt de små tätorternas kulturarv. Hur

Läs mer

Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400

Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/400 2012-12-03 Kommunstyrelsen Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400 Förslag till beslut

Läs mer

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 TALARE Särskilt inbjuden talare Näringsdepartementet Kent Johansson Uppsala kommun Sven Ekman Göteborgs Stad

Läs mer

Centrala Älvstaden. Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13

Centrala Älvstaden. Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13 Centrala Älvstaden Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13 sammanfattning Vision Älvstaden, antagen av kommunfullmäktige i Göteborg den 11 oktober 2011. Se bilaga. Vision Älvstaden

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer