Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2004.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2004."

Transkript

1 Page 1 of 10 Om Trivector Produkter Support Infotek Kontakt Nytt från Trivector Programnytt Konferenser & mässor Aktuella kurser Nytt på webbplatsen Arkiv Konferenser & mässor Konf. & mässor 2005 Konf. & mässor 2004 Konf. & mässor 2003 Konf. & mässor , jan-jun 2005, juli-dec 2005, jan-jun 2004, juli-dec 2004, jan-jun 2003, juli-dec 2003, jan-juni 2002, juli-dec 2002, jan-juni 2001, juli-dec 2001, jan-juni 2000, juli-dec 2000, jan-juni 1999 Mässor & konferenser 2004 Här är de mässor och konferenser vi deltagit i under Listan är sorterad så att det senaste ligger först. Eftersom det rör sig om ett arkiv vågar vi inte inte garantera att länkarna fortfarande fungerar. Inom trafik- och transportområdet Inom verksamhetsutveckling Inom kommunikation/information Inom trafik- och transportområdet 24 nov: mobilitymanagement.2 seminarium i Lund Ett nationellt seminarium för alla som vill vidareutveckla sitt arbete med mobility management inom stadsplaneringen eller som verktyg att förändra resvanor. Intressanta ämnen utlovas, till exempel livsstilstrender som kan påverka den framtida planeringen, beteende i staden samt stadsliv som livsform. Dessutom redogörs för pågående och planerade MMprojekt och för senaste nytt inom mobility management. För den sistnämnda presentationen står Christer Ljungberg, Trivector Traffic. Eftermiddagen delas in i två sessioner. Den ena riktar sig till stadsplanerare och den andra till dem som arbetar med MM för att påverka resvanor. Här medverkar bland andra Lena Smidfelt Rosqvist, Trivector Traffic, med ett inslag om SUMO System för utvärdering av mobilitetsprojekt. Dagen efter seminariet finns det möjlighet till mer information, med guidad visning i Lund eller i Malmö. I Lund handlar det om Lunda- MaTs och Lundlänken och i Malmö om det nybyggda området i Västra Hamnen. På eftermiddagen ges en guidad tur på utställningen om Citytunneln i Malmö. Arrangör är Miløre Centre i samarbete med Vägverket. Program med anmälningsblankett går att ladda ner från Miløre Centres webbplats. 23 nov: Transporter, miljö och regional utveckling idé- och inspirationsdag i Linköping Denna idé- och inspirationsdag har formen av ett seminarium med goda exempel och diskussioner kring transporter, tillväxt och miljö. Seminariet vänder sig i första hand till politiker och tjänstemän i kommuner, stat, landsting och regioner som arbetar med transportfrågor, miljö, planering och näringslivsutveckling. Även andra aktörer inom dessa områden är välkomna. Ett axplock ur programmet: Mobility Management i verkligheten så här fick vi barnen att gå och cykla till skolan. Kollektivtrafik för attraktiv stad Gemensam kommunal upphandling av transporter Mobility management för hållbara transporter Det sistnämnda anförandet hålls av Christer Ljungberg, Trivector

2 Page 2 of 10 Traffic. Arrangörer är Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI), Vägverket Sydöst och Länsstyrelsen Östergötland. Program med anmälningsblankett och vägbeskrivning kommer inom kort att kunna laddas ner från bland annat en nyhetssida på VTI:s webbplats. 2-3 nov: Svenska Kommunförbundets Trafikkonferens 2004, Göteborg Svenska Kommunförbundets trafikkonferens är en årlig mötespunkt för alla som arbetar med kommunala trafikfrågor i första hand tjänstemän och politiker men även privata konsulter och anställda på statliga verk. På dagordningen står bland annat följande frågor: Hur kan trafiken bidra till en attraktiv och hållbar stad? Hur kan kommunerna bidra till en bättre trafiksäkerhet? Hur klarar vi generationsväxlingen inom branschen? Parkeringsfrågor Aktuellt inom trafikregleringsområdet Bland föredragshållarna finns Johan Lindberg, Trivector Traffic, Stockholm. Han kommer att presentera en helt ny metod för revidering av kommunernas trafiksäkerhetsarbete. Metoden är utvecklad av Trivector Traffic. Mer information finns på Svenska Kommunförbundets webbplats. Direktlänk till sidan om Trafikkonferens 2004: 1 okt: Trafikindikatorer, Göteborg Ett nationellt seminarium om trafikindikatorer. Syftet är att redovisa RUS utvecklingsprojekt om trafikindikatorer och få synpunkter på de 22 föreslagna indikatorerna. Samtidigt får människor från olika myndigheter och organisationer möjlighet att träffas och diskutera trafikindikatorer. Ytterligare ett syfte är att få fart på arbetet med att få fram dataunderlag. Förmiddagen ägnas åt föredrag. Till exempel kommer Christer Ljungberg, Trivector Traffic, att redogöra för indikatorer för ett hållbart resande. Eftermiddagen ägnas åt gruppdiskussioner och slutsatser. Arrangör är RUS i samarbete med Miljömålsrådets kansli och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Program (pdf-fil, 593 kb) finns att ladda ner från Västra Götalands Länsstyrelses webbplats Fotnot: RUS står för Regionalt Uppföljnings System och länsstyrelsernas gemensamma system för att följa upp de nationella miljömålen. Webbadress: 21 sept: Miljöanpassade transporter och samhällsplanering, Eskilstuna I samband med Europeiska mobilitetsveckan och I stan utan min bil anordnar Stadsbyggnadsförvaltningen i Eskilstuna ett seminarium om miljöanpassade transporter och samhällsplanering. Seminariet syftar till att ge en helhetsbild av samhällsplaneringens och i synnerhet kommunens möjligheter och begränsningar när det gäller att nå ett miljöanpassat transportsystem. Seminariet vänder sig till lokala politiker och tjänstemän samt till andra intresserade kommuner, myndigheter och organisationer.

3 Page 3 of 10 Christer Ljungberg och Johan Lindberg från Trivector Traffic medverkar den förre som dubbel föredragshållare och den senare som workshopledare. Detaljer finns i programmet (pdf-fil, 333 kb) sept: Persontrafik 2004, Göteborg Persontrafik 2004 blir förmodligen årets största och bredaste kollektivtrafikarrangemang i Skandinavien. År 2003 hade mässan besökare. Både Trivector System och Trivector Traffic kommer att medverka och finns i monter B02:12. Trivector System visar upp Tritrans (integrerat informations-system för kollektivtrafiken), med tonvikt på ett antal nyheter i trafikledningsapplikationen. Dessutom blir det diverse skyltnytt, bland annat premiär för en ny läsvänlig VFD-skylt. Trivector Traffic delar med sig av nyvunna erfarenheter från kollektivtrafikområdet, till exempel detta: Regiontrafik bland annat regionförstoring med regionaltåg och regionala spårvägar, så kallade tram-trains, samt strategiskt arbete med länstäckande busslinjer och kommunöversyner. Linjenät. Vi har hjälpt trafikhuvudmännen i olika städer med utredningar. Nu driftsätter man dessa linjenät, ett efter ett. Trådbussen i Landskrona är ett exempel på innovativ lokal kollektivtrafik, medan stomlinjenät är betydligt vanligare och kan tillämpas i alla städer. Kollektivtrafik i glesbygd. Genom vår medverkan i EU-projekt kan vi rapportera om läge och metoder för kollektivtrafik i glesbygd både internationellt sett och med tyngdpunkt på svenska förhållanden. Persontrafik 2004 arrangeras av Svenska Mässan i samarbete med Bussbranschens Riksförbund och Svenska Lokaltrafik-föreningen. Mer information finns på mässans webbsida. 7 sept: Stadens som livsmiljö, Eslöv En konferens om hur man värnar om miljön i små och stora städer. Forskare och praktiker gör inlägg om den goda bebyggda miljön och i synnerhet om stadens miljö. Bland annat tar man upp hur miljömålet God bebyggd miljö ska uppfyllas. Bland talarna finns Christer Ljungberg,Trivector Traffic, med ett föredrag på temat hållbar trafik i den framtida staden. Dagen avslutas med en paneldebatt. Konferensen vänder sig till kommunala politiker och tjänstemän samt andra verksamma inom miljö och samhällsplanering. Arrangör är Länsstyrelsen i Skåne, som ger mer information på sin webbplats. Klicka på "Kalender" i övre högra hörnet. 6-8 sept: Kommunalteknik 2004, Borlänge Årets teknikdagar har som tema Med blick mot framtiden. Christer Ljungberg från Trivector Traffic kommer att hålla i ett seminarium om köpcentrumsetableringar, rubricerat Välsignelse eller förbannelse? Arrangör är Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen. 1-2 sept: Cykelkonferens 2004, Eskilstuna Målet med cykelkonferensen är att få ett säkert och ökat cyklande, och i centrum står frågor som rör beteende och attityder samt cyklingens hälsa och ohälsa. Konferensen riktar sig till alla som arbetar med cykelfrågor, och i synnerhet till beslutsfattare, tjänstemän och entusiaster inom områden som berör cykling. Bland föredragshållarna finns Liselott Bergman från Trivector

4 Page 4 of 10 Information, som talar på temat Cyklingens hälsa och ohälsa en beteendefråga. Värdar är Svenska Kommunförbundet och Eskilstuna Kommun. Mer information finns på Eskilstunas webbsida om konferensen juni: Transport 2004, Lilleström, Norge Utställningen som i år anordnas för åttonde gången inriktar sig denna gång på framtidens transportlösningar, inte minst mot bakgrund av de stigande kraven på lönsamhet. På mässan kommer Trivector System att visa sitt heltäckande informationssystem Tritrans och dess komponenter: fordonsdator, trafikledning, hållplatssystem, skyltstyrning, olika skyltar m m. Den intresserade kan även se systemet i aktion Trivector har ett presentationssystem i Lilleström, där mässan hålls. Lilleström ligger cirka 45 km från Oslo centrum. Trivector Systems kunder kommer att per brev få inträdesbiljetter till mässan. Övriga intresserade kan kontakta Anders Månsson, Transportmessen arrangeras av Norges Lastebileier-Forbund och Transportbedriftenes Landsforening i samarbete med Norges Varemesse. I anslutning till mässan anordnas ytterligare en begivenhet: Nordisk Lokaltrafikkmøtes konferens. Nordisk Lokaltrafikkmøte representerar några av de största kollektivtrafikföretagen i Norden, och är den viktigaste mötesplatsen för den nordiska kollektivtrafikbranschen. Mer information om mässan finns på Norges Varemesses webbplats, och vill du veta mer om konferensen, så hänvisar Nordisk Lokaltrafikkmøtes webbplats. 7-9 juni: Via Nordica, Köpenhamn Via Nordica 2004 är Nordisk Vejteknisk Forbunds nittonde vägkongress, och årets tema är Människor och mobilitet. Christer Ljungberg från Trivector Traffic talar under rubriken Trafiken i den framtida staden om tillgänglighet och framkomlighet, samt om kommunernas ansvar för att begränsa trafikökningarna, bland annat genom mobility management. Mer information om kongressen finns på där man också kan anmäla sig. 8 juni: HUR:s MM-konferens, Frederiksberg, Danmark Under rubriken Mobility management nye veje til at sikre mobiliteten anordnar HUR Hovedstadens Udviklingsråd en konferens, där man presenterar Pendlerkontorets hittillsvarande erfarenheter tillsammans med exempel och framgångsrika lösningar från andra länder. Konferensen vänder sig till företagsledare, politiker och andra med intresse för mobility management. Bland talarna finns bland andra den danske trafikministern, Flemming Hansen, samt Christer Ljungberg från Trivector Traffic. Den senare kommer att hålla ett föredrag betitlat Hvad skabte succeserne med mobility management i Lund? Mer information om konferensen finns i inbjudan (pdf-fil, 446 kb). Den som vill veta om HUR:s Pendlerkontor rekommenderas att besöka Pendlerkontorets webbsida.

5 Page 5 of 10 3 juni: Ny konkurrenskraft för kollektivtrafiken, Lund Ytterligare ett internt seminarium för Trivectors kunder och samarbetspartners. Fyra konsulter från Trivector ger med hjälp av fyra externa experter en överblick över de senaste landvinningarna inom kollektivtrafiken: Vilka är nyheterna? Och hur kan vi använda dem för att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft? Läs mer i programmet (pdf-fil, 178 kb). (Kommentar, : Programmet har justerats. Bengt Holmberg har tyvärr fått förhinder att närvara på seminariet. Som fullvärdig ersättning bjuder vi på en redovisning av civ ing Mats Améen, som berättar om Buss i Skåne Skånetrafikens rykande färska skrift, innehållande lägesrapport och strategier för länets busstrafik. Mats kommer att redogöra för inehållet och berätta om varför denna typ av dokument behövs för utveckling av kollektivtrafiken.) 27 maj: Bypad-workshop, Lund Karin Neergaard och Linnea Viklund från Trivector Traffic håller Workshop om Bypad (Bicycle Policy Audit) ett EU-projekt där man tillämpar en speciell metod för att utvärdera och förbättra cykelplaneringen i städer. Seminariet riktar sig till deltagarna i Bypad, men även andra intresserade kan få vara med i mån av plats. Kontakta Karin Neergaard, , om du vill veta mer om evenemanget eller förhöra dig om möjligheterna att vara med. Mer information om Bypad finns på Bypads webbplats. 14 maj: Utmaningar i framtidens trafik, Stockholm Ett internt seminarium, riktat till Trivectors kunder och samarbetspartners. Åtta Trivectorkonsulter håller tio seminarier om de krav som framtidens trafik kommer att ställa och de lösningar som finns. Speciell tonvikt läggs vid trafiksäkerhet och miljö. Läs mer i programmet (pdf-fil, 174 kb). 13 maj: Hållbart resande, Malmö Ett heldagsseminarium som täcker allt från gång och cykel till avancerad teknik, bland annat med följande inslag: Exempel från fyra kommuner som arbetar med hållbart resande Erfarenheter från kurs i bilavvänjning Teknikutveckling Bilpooler (föredrag av Karin Neergaard, Trivector Traffic) Hälsa Säkerhet Handbok för trafikplanering av en attraktiv stad Verktyg för utvärdering av MM-projekt (föredrag av Karin Neergaard, Trivector Traffic) Seminariet riktar sig framför allt till dem som arbetar med mobility management, samhällsplanering och trafikplanering, men är även intressant för den som har möjlighet att påverka de anställdas resor, både i tjänsten och till och från arbetet. Arrangör: Vägverket i samarbete med Miløre Centre. Den som vill veta mer kan ladda ner programmet (pdf-fil, 173 kb) maj: Offensiv stadsutveckling i praktiken, Jönköping (Elmia) Många kommuner och regioner arbetar för en stadspolitik som skapar balans mellan stadskärna och de externa etableringar. Avsikten är att skapa tillväxt och samtidigt öka förutsättningarna för ett hållbart samhälle. Konferensen beskriver tre exempel: Jönköping, Jyväskylä och Bristol. Nyckelpersoner ur projekten presenterar bakgrund och erfarenheter. Under dag 2 håller Christer Ljungberg, Trivector Traffic, ett

6 Page 6 of 10 anförande med rubriken Samhälls- och trafikplanering för ekologisk och social hållbarhet samt god miljö. Arrangörer: Jönköpings Kommun, Centrumfunktion KTH/IHH och Länsstyrelsen i Jönköpings län, i samarbete med Elmia. Mer information finns i konferensprogrammet. 11 maj: Hållbar tillväxt, Hässleholm Sustainable Business Hub, ett ideellt nätverk som verkar för hållbar affärs- och näringslivsutveckling, håller konferens och årsstämma. Från Trivector Traffic medverkar Christer Ljungberg tillika ordförande för Sustainable Business Hub med ett föredrag betitlat Hållbar trafik och infrastruktur. För mer information, se programmet. 4-6 maj: ECOMM, Lyon, Frankrike Årets stora europeiska MM-konferens ECOMM, European Conference on Mobility Management anordnas i år i Lyon, Frankrike. Temat är the strategies for transition to sustainable mobility in the urban milieu. På podiet finns bland andra Christer Ljungberg, Trivector Traffic, som kommer att hålla ett anförande i plenum: Mobility Management in Swedish transport policy. Mer info finns i programmet för ECOMM april: Miljöledning och Transporter, Malmö Ett kostnadsfritt förmiddagsseminarium som vänder sig till Malmös företag. Seminariet handlar hur det medvetna företaget utan att hamna i konflikt med kärnverksamheten kan integrera sina transporter i miljöledningssystemet, samt identifiera och följa uppställda mål. Trivector Traffic bidrar med två föredragshållare Karin Neergaard och Christer Ljungberg som kommer att tala om Miljöanpassad verksamhetsutveckling och miljöledning av transporter Transporterna i miljöledningssystemet Att sätta tydliga mål för verksamhetens transporter Att mäta och följa upp verksamhetens transporter Arrangör är Malmö Gatukontor. Mer information finns i seminarieprogrammet (pdf-fil, 280 kb). 27 april: Regionalt mobility management-seminarium, Jönköping (Elmia) Under seminariedagen presenteras förutom praktikfall från Kalmar kommuns mobility management-arbete även intentionerna från Vägverket samt erfarenheter från Jönköpings hittillsvarande insatser. Bland de föredragande finns Lars Nilsson, miljödirektör på Vägverket, och Christer Ljungberg, Trivector. De håller ett anförande betitlat Mobility management - för hållbara transporter. Arrangörer är Jönköpings kommun, Vägverket, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköpings länstrafik och Landstinget i Jönköpings län. Mer information finns i programmet (pdf-fil, 86 kb) 17 mars: Seminarium om ungdomar och trafik, Linköping Seminariet som arrangeras av Vägverket genomförs vid tre olika stationer, som var och har sitt eget tema: Framtidens förarutbildning Grupptillhörighet och skaderisker

7 Page 7 of 10 Grupptryck och alkohol Forskaren Marie Hasselberg samt fil dr Inger Linderholm, Trivector Information, deltar med ett dialogbaserat föredrag om personlighetstyper hos unga trafikanter och den skaderisk som karakteriserar de olika typerna. För mer information kontakta Kerstin Ahlm, Vägverket, tel mars: Sparsam körning, Lund Seminariet vänder sig till förare av bud- eller servicebil och till den som har anställda som kör sådana bilar. Ämnet är sparsam körning, inklusive en presentation av vad utbildning i EcoDriving innebär, med exempel från olika myndigheter och företag. Liselott Bergman, Trivector Information, deltar med ett inslag om uppföljning och belöningssystem och ger blan annat exempel på hur man har arbetat med belönings- och motivationssystem i olika sammanhang, inte minst för att sporra till sparsam körning. Seminariet arrangeras av Vägverket i samarbete med Miløre Centre. Den som vill veta mer kan ladda ner programmet (pdf-fil, 247 kb) jan 2004: Transportforum, Linköping Återigen dags för VTI:s och Vinnovas traditionella forskardagar. Programmet är tryckt och klart, och på podiet kommer det att finnas tio personer från Trivector. De gör sammanlagt tolv anföranden: Inger Linderholm berättar om individanpassad förarutbildning (session 10) Leif Linderholm visar olika typer av busshållplatser i tätort och vilken effekt de har på framkomlighet och säkerhet (session 12) Björn Wendle tar upp frågan om effektivare av- och påstigning i stadsbusstrafik (session 28) Jan Hammarström redovisar effekter av dynamisk information vid en park and ride-anläggning (session 28) Daniel Svanfelt behandlar STINS strategier för trafikinformationsservice inom järnvägssektorn (session 29) Christian Rydén redogör för EU-projektet MOSES satsning på bilpooler för hållbar utveckling i städer (session 32) Björn Wendle återkommer, denna gång med effekter av navigationssystem (session 39) Ola Hagring står för två bidrag. Han talar dels om bildstödd mätning och analys av trafikantbeteende i korsningar, dels om bättre framkomlighetsmodeller för vägtrafikkorsningar (båda session 40) Även Christer Ljungberg dubbelarbetar. I sitt första föredrag behandlar han TRAST TRafik för en Attraktiv STad, och i föredrag två redovisar han och Karin Modig effekter och resultat från en kartläggning av tätortsnära affärsetableringar (båda session 49) Sist ut är Liselott Bergman, som står för ett inslag betitlat Bilfria centrumgator erfarenheter kring planeringsprocessen och resultat (session 49). Programmet i sin helhet går att hämta hem från VTI:s webbplats, där man också kan anmäla sig. Sista anmälningsdag är 17 december Inom verksamhetsutveckling

8 Page 8 of 10 9 dec 2004: Logistikseminarium, Karlshamn Temat för seminariet är Processer och processorientering modeord eller framgångsrecept?. Seminarieledaren Anders Ljungberg från Trivector Logiq går bland annat igenom grundbegreppen, nämner framgångsexempel och fällor samt tar upp olika synsätt, metoder och angreppssätt. Arrangörer är Blekinge Tekniska Högskola och NetPort Logistik. För anmälan och mer information, kontakta Per Ola Clemedtsson på Blekinge Tekniska Högskola, tel nov 2004: Innovationsseminarium, Malmö Seminariet behandlar möjligheten att omsätta en miljörelaterad affärsidé till verklighet och vänder sig till potentiella innovatörer bland studerande, doktorander och forskare, samt personer verksamma inom riskkapitalområdet och inkubatormiljöer. Utgångspunkten är Øresund Environment Academy's Financing Guide en skrift som ges ut under oktober 2004 och som behandlar miljöområdets innovationspotential. Guiden och seminariet behandlar frågor som exempelvis dessa: Hur finansieras och utvecklas affärsidéer inom miljöområdet? Vilka erfarenheter finns av forskningsbaserade företagsstarter i regionen? Vad är det som får investerare att satsa på högteknologiska miljöinnovationer? Seminariet redovisar synpunkter från entreprenörer, investerare och andra innovationsaktörer och ger inspiration till den som själv vill utveckla en affärsidé. Bland annat kommer Christer Ljungberg vd i Trivector Traffic och ordförande för Sustainable Business Hub att ge en inblick i företagsutveckling och finansiering inom miljöområdet. Seminariet är kostnadsfritt, men kräver anmälan senast 8 november. Arrangörer är Øresund Environment Academy i samarbete med MINC och Sustainable Business Hub. Ett komplett program går att hämta hem från huvudarrangörens webbplats. Från samma sida går det även att ladda ner programmet för den danska versionen av seminariet, som hålls i Köpenhamn den 3 november mars 2004: Lönsamt Processarbete, Stockholm Årets processforum har som tema Vinnande strategier för lönsamt processarbete från kartläggning till konkurrensfördel. Ordförande för konferensen är Anders Ljungberg, Trivector Logiq, som även har ett eget inslag med rubriken Ledningens engagemang kritiskt för framgångsrik processorientering. Bland konferensens övriga punkter finns: Hur kombinerar du olika processmodeller för att uppnå optimalt resultat? Så hittar du rätt mätpunkter i dina processer för att kunna styra dem effektivt Processövervakning så återför du information bakåt i processerna Så sätter du kunden i fokus i ditt processutvecklingsarbete En effektivare och mer lättstyrd verksamhet genom processorientering. Arrangör är IIR. Mer information inklusive komplett program i pdf-format finns på IIR:s webbplats. På vår egen webbplats finns ett kort referat från konferensen.

9 Page 9 of jan 2004: Konferens om verksamhetsutveckling, Kalmar Två dagar som ska ge exempel och inspiration till att förbättra och utveckla verksamheten med avseende på kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet. Anders Ljungberg, Trivector Logiq, medverkar med ett inslag om hur organisationer kan utveckla sitt sätt att effektivt skapa värde, och hur man gör för att förankra processorientering hos ledning och medarbetare. Arrangör är Centrum för Miljöteknik, Institutionen för teknik vid Högskolan i Kalmar. Inom kommunikation/information nov 2004: All-European Internet Marketing Conference, Göteborg En konferens om marknadsföring via internet. Den breda målgruppen innefattar såväl generalister (vd, marknadschefer och affärsutvecklare m fl) som specialister (t ex formgivare, programmerare och skribenter). Bland föredragshållarna återfinns Susan Lorentzen från Trivector Information. Hon kommer att redogöra för målgruppsanalys vid nyutveckling och användaranpassning av webbsidor vad det är, varför det är viktigt, vad det ger och hur man gör. Arrangör är Lennart Svanberg i samarbete med Stroede Customer Development. Mer information finns på konferensens webbsida. 29 sept 2004: Att mäta för effektivt informationsarbete, Malmö En öppen kurs i hur man mäter informationsinsatser för att på så vis kunna påvisa resultat och arbeta mer professionellt. Målgruppen utgörs av informatörer, informationsansvariga och konsulter som vill få en orientering i hur man planerar och genomför professionella mätningar och undersökningar av informationsinsatser. Kursledare är Liselott Bergman, Trivector Information, och arrangör är Sveriges Informationsförening. Mer information finns på Sveriges Informationsförenings kurssida. 28 april 2004: Att mäta för effektivt informationsarbete, Stockholm Ett seminarium om hur man mäter informationsinsatser och på så vis skaffar sig kunskap om det arbete man genomfört och hur man gör för att kontinuerligt förbättra informationsverksamheten. Kursen består av ett antal föreläsningar, där mätmetoder och forskning på området belyses. I olika gruppövningar får deltagarna sedan träna sig i att använda erfarenheterna från de praktikfall som tas upp. Ur programmet: Informationens värde hur mäter du det? Mätning ett akademiskt perspektiv. Mål för att mäta Hur införlivar du mätresultat i verksamheten? Praktikfall Seminarieledare är Liselott Bergman, kommunikationskonsult på Trivector Information. Arrangör är Sveriges Informationsförening, som på sin webbplats har mer information om seminariet.

10 Page 10 of 10

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2005.

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2005. Page 1 of 5 Om Trivector Produkter Support Infotek Kontakt Nytt från Trivector Programnytt Konferenser & mässor Aktuella kurser Nytt på webbplatsen Arkiv Konferenser & mässor mässor 2005 mässor 2004 mässor

Läs mer

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2002.

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2002. Page 1 of 7 Om Trivector Produkter Support Infotek Kontakt Nytt från Trivector Programnytt Konferenser & mässor Aktuella kurser Nytt på webbplatsen Arkiv Konferenser & mässor mässor 2005 mässor 2004 mässor

Läs mer

Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004

Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004 Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004 2 (7) Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004 Inledning Miløre Centre har avslutat sitt fjärde verksamhetsår. Arbetet under året har inneburit ett upprätthållande och

Läs mer

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2006.

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2006. Page 1 of 15 Om Trivector Produkter Support Infotek Kontakt Nytt från Trivector Programnytt Konferenser & mässor Aktuella kurser Nytt på webbplatsen Arkiv Konferenser & mässor Konf. & mässor 2005 Konf.

Läs mer

Cykelkonferensen 2009

Cykelkonferensen 2009 Cykelkonferensen 2009 29 30 september i Linköping Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Välkommen till SKL:s cykelkonferens 2009! Cykelfrågorna upplever just nu en renässans, med klimatfrågorna

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

http://www.trivector.se/nyheter/nyheter_arkiv_03_2.asp

http://www.trivector.se/nyheter/nyheter_arkiv_03_2.asp Page 1 of 5 Om Trivector Produkter Support Infotek Kontakt Nytt från Trivector Programnytt Konferenser & mässor Aktuella kurser Nytt på webbplatsen Arkiv Konferenser & mässor mässor 2005 mässor 2004 mässor

Läs mer

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Malin.Midler-Noren@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

Temadag om alternativa drivmedel och fordonstekniker

Temadag om alternativa drivmedel och fordonstekniker Inbjudan Inbjudan Temadag om alternativa drivmedel och fordonstekniker Tid: 2 november 2006, kl. 09.00 14.45 Plats: Kommunförbundet Västernorrland, Härnösand eller via webb-tv Välkomna till en temadag

Läs mer

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic PARKERINGSPOLICY I SVERIGE Karin Neergaard, Trivector Traffic TRIVECTOR TRAFFIC Konsulttjänster och forskning inget annat än hållbara transporter Lund, Stockholm, Göteborg Klimat, energi och miljö Kollektivtrafik

Läs mer

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Verksamhetsplan 2015-01-19 Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Dokumentet är beslutat och antaget den 2014-01-14 av styrgruppen för Hållbart Resande. I gruppen ingår kommunstyrelsens

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Skånes Energiting 2008

Skånes Energiting 2008 Skånes Energiting 2008 Tid: 17 juni Plats: Stadionmässan, Malmö Arrangör: Energikontoret Skåne Förnybar energi Effektiv energianvändning Hållbara transporter Skånes Energiting är mötesplatsen för alla

Läs mer

KOMMUNALTEKNISKA FÖRENINGEN TRAFIKKOMMITTÉN

KOMMUNALTEKNISKA FÖRENINGEN TRAFIKKOMMITTÉN KOMMUNALTEKNISKA FÖRENINGEN TRAFIKKOMMITTÉN Möte Stockholm 17 februari 1999 Närvarande: Hans Eberfors Sören Flodin Maria Karlsson Håkan Johansson Per Öhgren Mats Fager Ej närvarande: Fredrik Forssell Lars

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) Ett 40-tal aktiviteter under trafikantveckan Cirka 40 aktiviteter med koppling till hållbart resande kommer att genomföras i regionen under Europeiska trafikantveckan.

Läs mer

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2012-10-23 Handläggare: Cecilia Ljung Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning I folkhälsoplan för Örebro län står att länets fortsatta folkhälsoarbete ska

Läs mer

Hållbar planering varför det?

Hållbar planering varför det? Hållbar planering varför det? Staden och trafiken steg mot en hållbar planering Grand Hotel 11 maj 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Vilka är Trivector? Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag

Läs mer

Hållbart resande i praktiken

Hållbart resande i praktiken Hållbart resande i praktiken Trafik och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Björn Wendle, Lund 11 maj 2011 Idéskrift om Hållbart Resande Del av den Den Goda Staden, på initiativ av Temagrupp Hållbart

Läs mer

TRAFFIC AB. MaxQ. MM-revision för företag i Lund

TRAFFIC AB. MaxQ. MM-revision för företag i Lund TRAFFIC AB MaxQ MM-revision för företag i Lund Innehåll 1. Introduktion (s 1-3) 1.1 Vad är Mobility management (MM)? 1.2 Beskrivning av MaxQ 1.3 Genomförande av revision 2. Frågeformulär (s 4-17) Dokumentinformation

Läs mer

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2006 kommuner och föreningar

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2006 kommuner och föreningar 1(6) Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2006 kommuner och föreningar Ansvarig myndighet/organisation: Klimatkommunerna/Sveriges Ekokommuner Projektnamn: Kommunikation av lokalt miljömålsarbete

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor

Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor KULTUR Organisationen Ett unikt non-profit nätverk för offentliga och kommersiella stadsutvecklare! Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Framtidens transporter i staden no more business as usual

Framtidens transporter i staden no more business as usual Vilka är Trivector? Framtidens transporter i staden no more business as usual Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag ca 60 personer anställda Arbetar inom hela området trafikplanering Särskilt fokus på

Läs mer

Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL

Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL Trafiknytt från SKL Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj Patrik Wirsenius, SKL Aktuella SKL-projekt inom trafik - TRAST 3, ny utgåva 2014-15 - Gångbar stad, ny handbok - Trafiksäkra staden, ny handbok

Läs mer

seminarier östergötland

seminarier östergötland seminarier östergötland... hösten 2013 19 Fortsatt inspiration från Knowit i Östergötland under hösten 2013! September Under våren har Knowit i Östergötland genomfört ett antal mycket uppskattade seminarier

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Länskonferens Norrbotten SARETS 29:e januari 2015 Ulf Pilerot

Länskonferens Norrbotten SARETS 29:e januari 2015 Ulf Pilerot TMALL 0141 Presentation v 1.0 Länskonferens Norrbotten SARETS 29:e januari 2015 Ulf Pilerot 2 Samverkan regional trafikstrategi SARETS Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn 3 TRAST-Guiden en hjälp på

Läs mer

#trivectorpagrand 19/09/2012 INGET ANNAT ÄN HÅLLBARA TRANSPORTER DET ÄR TANKEN SOM RÄKNAS TRIVECTOR TRAFFIC TRIVECTOR TRAFFIC

#trivectorpagrand 19/09/2012 INGET ANNAT ÄN HÅLLBARA TRANSPORTER DET ÄR TANKEN SOM RÄKNAS TRIVECTOR TRAFFIC TRIVECTOR TRAFFIC HAR DU VARIT PÅ TRIVECTORS GRAND - SEMINARUM TIDIGARE? VÄLKOMMEN TILL SEMINARIET INGET ANNAT ÄN HÅLLBARA TRANSPORTER 1. Ja, flera gånger 2. Ja, en gång 3. Nej detta är första gången 2 DET ÄR TANKEN SOM

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

2007-05-28. Framtidsvägen

2007-05-28. Framtidsvägen Framtidsvägen Att i praktiken tillämpa de första två stegen i fyrstegsprincipen. Ett samarbete mellan regionens största kommuner för ett hållbart vägtransportsystem. Ulf Pilerot, projektledare Hållbart

Läs mer

EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER

EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER TISDAG TID 09.00-12.00 MÄNNISKAN I CENTRUM Bättre järnväg för resenärer och godstrafik mellan Göteborg och Oslo en presentation av Jernbaneverkets utredning Så integreras

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Patrik Widerberg Trafikavdelningen, Gatukontoret, Malmö

Patrik Widerberg Trafikavdelningen, Gatukontoret, Malmö Patrik Widerberg Trafikavdelningen, Gatukontoret, Malmö Allmänt Mål, strategi & struktur Projektområden Organisation Resultat hittills i Malmö Resultat i övriga städer Framgångsfaktorer och problem Towards

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

Miljöledning. ett verktyg för hållbar utveckling. Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun

Miljöledning. ett verktyg för hållbar utveckling. Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun Erfarenhetsutbyte för kommuner och andra offentliga organisationer Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun Hälften av Sveriges kommuner arbetar med miljöledning i delar

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

MaxLupoSE mobilitymanagement i planeringen

MaxLupoSE mobilitymanagement i planeringen MaxLupoSE mobilitymanagement i planeringen Björn Wendle, Trivector Transportforum, Linköping 11 januari 2012 MaxLupo Guidelines for the integration of mobility management with Land Use Planning Konkreta

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

ISEMOA:s tillgänglighetsrevision så går den till

ISEMOA:s tillgänglighetsrevision så går den till ISEMOA:s så går den till www.isemoa.eu ISEMOA pågår från maj 2010 till maj 2013. ISEMOA finansieras av EU inom programmet IEE 2009 STEER. Utgivare: Austrian Mobility Research FGM-AMOR (Projektkoordinator).

Läs mer

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010 Gränshindersarbete och politiskt samarbete Kiruna 17 mars 2010 1 The Öresund Region - 3,7 m inhabitants 2 3 4 Ett sammanfogat Øresund 5 2018 Öresundskomiteen - en politisk plattform Öresundskomiteen 36

Läs mer

Under perioden kommer NVF att ha 16 utskott. 14 av utskotten verkar på både nationell och nordisk nivå medan 2 verkar på enbart nordisk nivå.

Under perioden kommer NVF att ha 16 utskott. 14 av utskotten verkar på både nationell och nordisk nivå medan 2 verkar på enbart nordisk nivå. 1(4) NVF-möte med utskottens ordförande och sekreterare Datum: 2013-05-21 Plats: Radisson Blu Royal Viking Hotel, Stockholm Närvarande: Se deltagarförteckning, bilaga 1 Mötet öppnas Annelie Nylander öppnade

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR Värdeskapande förhandlingar Hur skapar vi förutsättningar att genomföra stora investeringar i infrastruktur och andra betydelsefulla samhällsinvesteringar Hur får vi igång byggandet? INBJUDAN Seminarium

Läs mer

Inbjudan och program

Inbjudan och program Till länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt och i Västerhavets vattendistrikt (m.fl.) Inbjudan och program Inom ramen för projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

fredag 18 oktober 13

fredag 18 oktober 13 12 Det finns inga vinstmål? Projektet är ideellt och syftar till att i samverkan med berörda kommuner utveckla näringslivet i området. Tidningen kommer att vara publicistiskt fristående men ha en i grunden

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Välkommen till Skoltävling 2005!

Välkommen till Skoltävling 2005! Välkommen till Skoltävling 2005! Tävlingen riktar sig till elever i årskurs 6. Målet är att öka kunskapen om hur viktigt och roligt det är att röra sig och att använda cykelhjälm. Tävlingen består av tre

Läs mer

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Inbjudan till miljöteknikseminarium med workshop Lena Sommestad leder delegation till Tjeckien Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Sveriges

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Redovisning av Ekocentrum Projekt 121. SJV Dnr 19-12804/09 1. SAMMANFATTNING

Redovisning av Ekocentrum Projekt 121. SJV Dnr 19-12804/09 1. SAMMANFATTNING Redovisning av Ekocentrum Projekt 121 SJV Dnr 19-12804/09 1. SAMMANFATTNING Projektet har genomfört ett antal uppskattade och välbesökta aktiviteter och också stakat ut en intressant väg för Ekocentrum.

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman Upplägg denna presentation Kort om projektet Hur gick det då? Hur gick det med fordonen? Hur gick

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Minnesanteckningar workshop med färdplanens arbetsgrupper Eslöv den 25 januari 2012 Närvarande Se separat deltagarlista längst bak i dokumentet. Totalt 33 personer Dagordning Kort sammanfattning av färdplansarbetet

Läs mer

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 1 av 10 SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 Innehåll Inledning 2 Villkor för stöd och hur dessa har följts 2 Hur förhåller sig resultaten till syftena med stödet? 2

Läs mer

Informationsbrev. Plats Yxtaholms slott i Flens kommun (yxtaholmsslott.se)

Informationsbrev. Plats Yxtaholms slott i Flens kommun (yxtaholmsslott.se) Till Ordförande i landstingsstyrelsen och kommunstyrelser Landstingsdirektören samt kommudirektörer som beslutat delta i utbildningssatsningen Att investera i framtiden. Informationsbrev Välkommen till

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC.

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC. Välkommen till TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? Det goda livet TRIVECTOR TRAFFIC Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 90 anställda, Traffic 50 Kontor i Lund,

Läs mer

Jämställd stadsplanering i Malmö hur gör vi nu då? Slutseminarium & Workshop 26 november 2010

Jämställd stadsplanering i Malmö hur gör vi nu då? Slutseminarium & Workshop 26 november 2010 Jämställd stadsplanering i Malmö hur gör vi nu då? Slutseminarium & Workshop 26 november 2010 Dokumentation Lena Levin, Charlotta Faith-Ell, Elina Engelbrektsson och Lennart Skoglund 1 Foto: Gatukontoret,

Läs mer

Verksamhetsutveckling och processdrivna e-tjänster. Seminarium för Sambruks medlemmar Arrangeras av Sambruks forskargrupp/vits-nätverket

Verksamhetsutveckling och processdrivna e-tjänster. Seminarium för Sambruks medlemmar Arrangeras av Sambruks forskargrupp/vits-nätverket Verksamhetsutveckling och processdrivna e-tjänster Seminarium för Sambruks medlemmar Arrangeras av Sambruks forskargrupp/vits-nätverket Forskning inom Sambruk Två delprojekt Processdrivna e-tjänster för

Läs mer

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 För 7:e året i rad fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 Konferens & Utställning 23 september - Stockholm Missa inte boka tidigt-rabatt på 1.000kr! TALARE Agneta Persson, WSP Sverige AB Björn Wellhagen,

Läs mer

2013-10-15 BILEN PÅ VÄG UT? Bilen på väg ut? Christer Ljungberg, Trivector AB TRIVECTOR TRAFFIC

2013-10-15 BILEN PÅ VÄG UT? Bilen på väg ut? Christer Ljungberg, Trivector AB TRIVECTOR TRAFFIC BILEN PÅ VÄG UT? Miljöfika, Jönköpings kommun Jönköping 17 september 2013 Christer Ljungberg, Trivector AB Bilen på väg ut? Christer Ljungberg, Trivector AB TRIVECTOR TRAFFIC Grundat 1987 av 4 forskare

Läs mer

Arenan för smarta elektroniklösningar, inspirerande möten och affärer!

Arenan för smarta elektroniklösningar, inspirerande möten och affärer! att ställa ut på S.E.E. 2016 19 21 april 2016 Kistamässan Kista Science City Arenan för smarta elektroniklösningar, inspirerande möten och affärer! Av, med och för branschen! Arrangörer: LÄNK TILL UTSKRIFTSVÄNLIG

Läs mer

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010 Konferens Välkommen till en nordisk heldagskonferens i Göteborg onsdagen. Arrangörer för konferensen är Västra Götalandsregionen, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap och Handikappförbundens samarbetsorganisation

Läs mer

Program. styrelse. seminarier

Program. styrelse. seminarier Program styrelse seminarier ANMÄL DIG TILL ÅRETS VIKTIGASTE KOMPETENS- UTVECKLINGSKVÄLLAR 2012 Till dig som är aktiv i en styrelse eller har annat uppdrag på en golfanläggning: Så skapar du en attraktivare

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Hur man säljer hållbara transportsystem Mobility Management i planeringen

Hur man säljer hållbara transportsystem Mobility Management i planeringen Hur man säljer hållbara transportsystem Mobility Management i planeringen Artikel publicerad i tidskriften PLAN Nr 4 2003 Låt oss börja med två bilder som utgångspunkt för denna artikel. Bild 1: I kommunen

Läs mer

KOMMUNIKATIV PLATTFORM

KOMMUNIKATIV PLATTFORM KOMMUNIKATIV PLATTFORM ITS the Swedish way Samlingsbegrepp Wien 2012 ITS the Swedish way Samhällsbehov Innovativ R&D Affärslösningar ITS i samverkan mellan näringslivet myndigheter och akademi Budskap

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 TALARE Särskilt inbjuden talare Näringsdepartementet Kent Johansson Uppsala kommun Sven Ekman Göteborgs Stad

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Inbjudan till deltagande i MILSA II

Inbjudan till deltagande i MILSA II Inbjudan till deltagande i MILSA II informations- och inspirationsserie under 2014 för dig som i din verksamhet möter nyanlända flyktingar! Om MILSA MILSA, stödplattform för migration och hälsa, verkar

Läs mer

seminarier östergötland

seminarier östergötland seminarier östergötland... våren 2013 Låt dig inspireras av Knowit i Östergötland under våren 2013! Knowit i Östergötland har samlat några av regionens främsta specialister och vi vill nu dela med oss

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

SydostGIS. Styrelsemöte. 1. Mötet öppnas. 2. Fastställande av dagordning 1 (5) Protokoll fört vid. med föreningen.

SydostGIS. Styrelsemöte. 1. Mötet öppnas. 2. Fastställande av dagordning 1 (5) Protokoll fört vid. med föreningen. 1 (5) Protokoll fört vid Styrelsemöte med föreningen Datum: 2012-04-11 Plats: Telefonmöte Deltagare: Jan G Nilsson (ordförande), Jimmie Andersén, Svante Lundgren, Eva Uggla (sekr), Toomas Randsalu, Karl

Läs mer

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Näringslivet i Järfälla idag 5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Branscher Företagstjänster, parti- och detaljhandel

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer