Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2004.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2004."

Transkript

1 Page 1 of 10 Om Trivector Produkter Support Infotek Kontakt Nytt från Trivector Programnytt Konferenser & mässor Aktuella kurser Nytt på webbplatsen Arkiv Konferenser & mässor Konf. & mässor 2005 Konf. & mässor 2004 Konf. & mässor 2003 Konf. & mässor , jan-jun 2005, juli-dec 2005, jan-jun 2004, juli-dec 2004, jan-jun 2003, juli-dec 2003, jan-juni 2002, juli-dec 2002, jan-juni 2001, juli-dec 2001, jan-juni 2000, juli-dec 2000, jan-juni 1999 Mässor & konferenser 2004 Här är de mässor och konferenser vi deltagit i under Listan är sorterad så att det senaste ligger först. Eftersom det rör sig om ett arkiv vågar vi inte inte garantera att länkarna fortfarande fungerar. Inom trafik- och transportområdet Inom verksamhetsutveckling Inom kommunikation/information Inom trafik- och transportområdet 24 nov: mobilitymanagement.2 seminarium i Lund Ett nationellt seminarium för alla som vill vidareutveckla sitt arbete med mobility management inom stadsplaneringen eller som verktyg att förändra resvanor. Intressanta ämnen utlovas, till exempel livsstilstrender som kan påverka den framtida planeringen, beteende i staden samt stadsliv som livsform. Dessutom redogörs för pågående och planerade MMprojekt och för senaste nytt inom mobility management. För den sistnämnda presentationen står Christer Ljungberg, Trivector Traffic. Eftermiddagen delas in i två sessioner. Den ena riktar sig till stadsplanerare och den andra till dem som arbetar med MM för att påverka resvanor. Här medverkar bland andra Lena Smidfelt Rosqvist, Trivector Traffic, med ett inslag om SUMO System för utvärdering av mobilitetsprojekt. Dagen efter seminariet finns det möjlighet till mer information, med guidad visning i Lund eller i Malmö. I Lund handlar det om Lunda- MaTs och Lundlänken och i Malmö om det nybyggda området i Västra Hamnen. På eftermiddagen ges en guidad tur på utställningen om Citytunneln i Malmö. Arrangör är Miløre Centre i samarbete med Vägverket. Program med anmälningsblankett går att ladda ner från Miløre Centres webbplats. 23 nov: Transporter, miljö och regional utveckling idé- och inspirationsdag i Linköping Denna idé- och inspirationsdag har formen av ett seminarium med goda exempel och diskussioner kring transporter, tillväxt och miljö. Seminariet vänder sig i första hand till politiker och tjänstemän i kommuner, stat, landsting och regioner som arbetar med transportfrågor, miljö, planering och näringslivsutveckling. Även andra aktörer inom dessa områden är välkomna. Ett axplock ur programmet: Mobility Management i verkligheten så här fick vi barnen att gå och cykla till skolan. Kollektivtrafik för attraktiv stad Gemensam kommunal upphandling av transporter Mobility management för hållbara transporter Det sistnämnda anförandet hålls av Christer Ljungberg, Trivector

2 Page 2 of 10 Traffic. Arrangörer är Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI), Vägverket Sydöst och Länsstyrelsen Östergötland. Program med anmälningsblankett och vägbeskrivning kommer inom kort att kunna laddas ner från bland annat en nyhetssida på VTI:s webbplats. 2-3 nov: Svenska Kommunförbundets Trafikkonferens 2004, Göteborg Svenska Kommunförbundets trafikkonferens är en årlig mötespunkt för alla som arbetar med kommunala trafikfrågor i första hand tjänstemän och politiker men även privata konsulter och anställda på statliga verk. På dagordningen står bland annat följande frågor: Hur kan trafiken bidra till en attraktiv och hållbar stad? Hur kan kommunerna bidra till en bättre trafiksäkerhet? Hur klarar vi generationsväxlingen inom branschen? Parkeringsfrågor Aktuellt inom trafikregleringsområdet Bland föredragshållarna finns Johan Lindberg, Trivector Traffic, Stockholm. Han kommer att presentera en helt ny metod för revidering av kommunernas trafiksäkerhetsarbete. Metoden är utvecklad av Trivector Traffic. Mer information finns på Svenska Kommunförbundets webbplats. Direktlänk till sidan om Trafikkonferens 2004: 1 okt: Trafikindikatorer, Göteborg Ett nationellt seminarium om trafikindikatorer. Syftet är att redovisa RUS utvecklingsprojekt om trafikindikatorer och få synpunkter på de 22 föreslagna indikatorerna. Samtidigt får människor från olika myndigheter och organisationer möjlighet att träffas och diskutera trafikindikatorer. Ytterligare ett syfte är att få fart på arbetet med att få fram dataunderlag. Förmiddagen ägnas åt föredrag. Till exempel kommer Christer Ljungberg, Trivector Traffic, att redogöra för indikatorer för ett hållbart resande. Eftermiddagen ägnas åt gruppdiskussioner och slutsatser. Arrangör är RUS i samarbete med Miljömålsrådets kansli och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Program (pdf-fil, 593 kb) finns att ladda ner från Västra Götalands Länsstyrelses webbplats Fotnot: RUS står för Regionalt Uppföljnings System och länsstyrelsernas gemensamma system för att följa upp de nationella miljömålen. Webbadress: 21 sept: Miljöanpassade transporter och samhällsplanering, Eskilstuna I samband med Europeiska mobilitetsveckan och I stan utan min bil anordnar Stadsbyggnadsförvaltningen i Eskilstuna ett seminarium om miljöanpassade transporter och samhällsplanering. Seminariet syftar till att ge en helhetsbild av samhällsplaneringens och i synnerhet kommunens möjligheter och begränsningar när det gäller att nå ett miljöanpassat transportsystem. Seminariet vänder sig till lokala politiker och tjänstemän samt till andra intresserade kommuner, myndigheter och organisationer.

3 Page 3 of 10 Christer Ljungberg och Johan Lindberg från Trivector Traffic medverkar den förre som dubbel föredragshållare och den senare som workshopledare. Detaljer finns i programmet (pdf-fil, 333 kb) sept: Persontrafik 2004, Göteborg Persontrafik 2004 blir förmodligen årets största och bredaste kollektivtrafikarrangemang i Skandinavien. År 2003 hade mässan besökare. Både Trivector System och Trivector Traffic kommer att medverka och finns i monter B02:12. Trivector System visar upp Tritrans (integrerat informations-system för kollektivtrafiken), med tonvikt på ett antal nyheter i trafikledningsapplikationen. Dessutom blir det diverse skyltnytt, bland annat premiär för en ny läsvänlig VFD-skylt. Trivector Traffic delar med sig av nyvunna erfarenheter från kollektivtrafikområdet, till exempel detta: Regiontrafik bland annat regionförstoring med regionaltåg och regionala spårvägar, så kallade tram-trains, samt strategiskt arbete med länstäckande busslinjer och kommunöversyner. Linjenät. Vi har hjälpt trafikhuvudmännen i olika städer med utredningar. Nu driftsätter man dessa linjenät, ett efter ett. Trådbussen i Landskrona är ett exempel på innovativ lokal kollektivtrafik, medan stomlinjenät är betydligt vanligare och kan tillämpas i alla städer. Kollektivtrafik i glesbygd. Genom vår medverkan i EU-projekt kan vi rapportera om läge och metoder för kollektivtrafik i glesbygd både internationellt sett och med tyngdpunkt på svenska förhållanden. Persontrafik 2004 arrangeras av Svenska Mässan i samarbete med Bussbranschens Riksförbund och Svenska Lokaltrafik-föreningen. Mer information finns på mässans webbsida. 7 sept: Stadens som livsmiljö, Eslöv En konferens om hur man värnar om miljön i små och stora städer. Forskare och praktiker gör inlägg om den goda bebyggda miljön och i synnerhet om stadens miljö. Bland annat tar man upp hur miljömålet God bebyggd miljö ska uppfyllas. Bland talarna finns Christer Ljungberg,Trivector Traffic, med ett föredrag på temat hållbar trafik i den framtida staden. Dagen avslutas med en paneldebatt. Konferensen vänder sig till kommunala politiker och tjänstemän samt andra verksamma inom miljö och samhällsplanering. Arrangör är Länsstyrelsen i Skåne, som ger mer information på sin webbplats. Klicka på "Kalender" i övre högra hörnet. 6-8 sept: Kommunalteknik 2004, Borlänge Årets teknikdagar har som tema Med blick mot framtiden. Christer Ljungberg från Trivector Traffic kommer att hålla i ett seminarium om köpcentrumsetableringar, rubricerat Välsignelse eller förbannelse? Arrangör är Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen. 1-2 sept: Cykelkonferens 2004, Eskilstuna Målet med cykelkonferensen är att få ett säkert och ökat cyklande, och i centrum står frågor som rör beteende och attityder samt cyklingens hälsa och ohälsa. Konferensen riktar sig till alla som arbetar med cykelfrågor, och i synnerhet till beslutsfattare, tjänstemän och entusiaster inom områden som berör cykling. Bland föredragshållarna finns Liselott Bergman från Trivector

4 Page 4 of 10 Information, som talar på temat Cyklingens hälsa och ohälsa en beteendefråga. Värdar är Svenska Kommunförbundet och Eskilstuna Kommun. Mer information finns på Eskilstunas webbsida om konferensen juni: Transport 2004, Lilleström, Norge Utställningen som i år anordnas för åttonde gången inriktar sig denna gång på framtidens transportlösningar, inte minst mot bakgrund av de stigande kraven på lönsamhet. På mässan kommer Trivector System att visa sitt heltäckande informationssystem Tritrans och dess komponenter: fordonsdator, trafikledning, hållplatssystem, skyltstyrning, olika skyltar m m. Den intresserade kan även se systemet i aktion Trivector har ett presentationssystem i Lilleström, där mässan hålls. Lilleström ligger cirka 45 km från Oslo centrum. Trivector Systems kunder kommer att per brev få inträdesbiljetter till mässan. Övriga intresserade kan kontakta Anders Månsson, Transportmessen arrangeras av Norges Lastebileier-Forbund och Transportbedriftenes Landsforening i samarbete med Norges Varemesse. I anslutning till mässan anordnas ytterligare en begivenhet: Nordisk Lokaltrafikkmøtes konferens. Nordisk Lokaltrafikkmøte representerar några av de största kollektivtrafikföretagen i Norden, och är den viktigaste mötesplatsen för den nordiska kollektivtrafikbranschen. Mer information om mässan finns på Norges Varemesses webbplats, och vill du veta mer om konferensen, så hänvisar Nordisk Lokaltrafikkmøtes webbplats. 7-9 juni: Via Nordica, Köpenhamn Via Nordica 2004 är Nordisk Vejteknisk Forbunds nittonde vägkongress, och årets tema är Människor och mobilitet. Christer Ljungberg från Trivector Traffic talar under rubriken Trafiken i den framtida staden om tillgänglighet och framkomlighet, samt om kommunernas ansvar för att begränsa trafikökningarna, bland annat genom mobility management. Mer information om kongressen finns på där man också kan anmäla sig. 8 juni: HUR:s MM-konferens, Frederiksberg, Danmark Under rubriken Mobility management nye veje til at sikre mobiliteten anordnar HUR Hovedstadens Udviklingsråd en konferens, där man presenterar Pendlerkontorets hittillsvarande erfarenheter tillsammans med exempel och framgångsrika lösningar från andra länder. Konferensen vänder sig till företagsledare, politiker och andra med intresse för mobility management. Bland talarna finns bland andra den danske trafikministern, Flemming Hansen, samt Christer Ljungberg från Trivector Traffic. Den senare kommer att hålla ett föredrag betitlat Hvad skabte succeserne med mobility management i Lund? Mer information om konferensen finns i inbjudan (pdf-fil, 446 kb). Den som vill veta om HUR:s Pendlerkontor rekommenderas att besöka Pendlerkontorets webbsida.

5 Page 5 of 10 3 juni: Ny konkurrenskraft för kollektivtrafiken, Lund Ytterligare ett internt seminarium för Trivectors kunder och samarbetspartners. Fyra konsulter från Trivector ger med hjälp av fyra externa experter en överblick över de senaste landvinningarna inom kollektivtrafiken: Vilka är nyheterna? Och hur kan vi använda dem för att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft? Läs mer i programmet (pdf-fil, 178 kb). (Kommentar, : Programmet har justerats. Bengt Holmberg har tyvärr fått förhinder att närvara på seminariet. Som fullvärdig ersättning bjuder vi på en redovisning av civ ing Mats Améen, som berättar om Buss i Skåne Skånetrafikens rykande färska skrift, innehållande lägesrapport och strategier för länets busstrafik. Mats kommer att redogöra för inehållet och berätta om varför denna typ av dokument behövs för utveckling av kollektivtrafiken.) 27 maj: Bypad-workshop, Lund Karin Neergaard och Linnea Viklund från Trivector Traffic håller Workshop om Bypad (Bicycle Policy Audit) ett EU-projekt där man tillämpar en speciell metod för att utvärdera och förbättra cykelplaneringen i städer. Seminariet riktar sig till deltagarna i Bypad, men även andra intresserade kan få vara med i mån av plats. Kontakta Karin Neergaard, , om du vill veta mer om evenemanget eller förhöra dig om möjligheterna att vara med. Mer information om Bypad finns på Bypads webbplats. 14 maj: Utmaningar i framtidens trafik, Stockholm Ett internt seminarium, riktat till Trivectors kunder och samarbetspartners. Åtta Trivectorkonsulter håller tio seminarier om de krav som framtidens trafik kommer att ställa och de lösningar som finns. Speciell tonvikt läggs vid trafiksäkerhet och miljö. Läs mer i programmet (pdf-fil, 174 kb). 13 maj: Hållbart resande, Malmö Ett heldagsseminarium som täcker allt från gång och cykel till avancerad teknik, bland annat med följande inslag: Exempel från fyra kommuner som arbetar med hållbart resande Erfarenheter från kurs i bilavvänjning Teknikutveckling Bilpooler (föredrag av Karin Neergaard, Trivector Traffic) Hälsa Säkerhet Handbok för trafikplanering av en attraktiv stad Verktyg för utvärdering av MM-projekt (föredrag av Karin Neergaard, Trivector Traffic) Seminariet riktar sig framför allt till dem som arbetar med mobility management, samhällsplanering och trafikplanering, men är även intressant för den som har möjlighet att påverka de anställdas resor, både i tjänsten och till och från arbetet. Arrangör: Vägverket i samarbete med Miløre Centre. Den som vill veta mer kan ladda ner programmet (pdf-fil, 173 kb) maj: Offensiv stadsutveckling i praktiken, Jönköping (Elmia) Många kommuner och regioner arbetar för en stadspolitik som skapar balans mellan stadskärna och de externa etableringar. Avsikten är att skapa tillväxt och samtidigt öka förutsättningarna för ett hållbart samhälle. Konferensen beskriver tre exempel: Jönköping, Jyväskylä och Bristol. Nyckelpersoner ur projekten presenterar bakgrund och erfarenheter. Under dag 2 håller Christer Ljungberg, Trivector Traffic, ett

6 Page 6 of 10 anförande med rubriken Samhälls- och trafikplanering för ekologisk och social hållbarhet samt god miljö. Arrangörer: Jönköpings Kommun, Centrumfunktion KTH/IHH och Länsstyrelsen i Jönköpings län, i samarbete med Elmia. Mer information finns i konferensprogrammet. 11 maj: Hållbar tillväxt, Hässleholm Sustainable Business Hub, ett ideellt nätverk som verkar för hållbar affärs- och näringslivsutveckling, håller konferens och årsstämma. Från Trivector Traffic medverkar Christer Ljungberg tillika ordförande för Sustainable Business Hub med ett föredrag betitlat Hållbar trafik och infrastruktur. För mer information, se programmet. 4-6 maj: ECOMM, Lyon, Frankrike Årets stora europeiska MM-konferens ECOMM, European Conference on Mobility Management anordnas i år i Lyon, Frankrike. Temat är the strategies for transition to sustainable mobility in the urban milieu. På podiet finns bland andra Christer Ljungberg, Trivector Traffic, som kommer att hålla ett anförande i plenum: Mobility Management in Swedish transport policy. Mer info finns i programmet för ECOMM april: Miljöledning och Transporter, Malmö Ett kostnadsfritt förmiddagsseminarium som vänder sig till Malmös företag. Seminariet handlar hur det medvetna företaget utan att hamna i konflikt med kärnverksamheten kan integrera sina transporter i miljöledningssystemet, samt identifiera och följa uppställda mål. Trivector Traffic bidrar med två föredragshållare Karin Neergaard och Christer Ljungberg som kommer att tala om Miljöanpassad verksamhetsutveckling och miljöledning av transporter Transporterna i miljöledningssystemet Att sätta tydliga mål för verksamhetens transporter Att mäta och följa upp verksamhetens transporter Arrangör är Malmö Gatukontor. Mer information finns i seminarieprogrammet (pdf-fil, 280 kb). 27 april: Regionalt mobility management-seminarium, Jönköping (Elmia) Under seminariedagen presenteras förutom praktikfall från Kalmar kommuns mobility management-arbete även intentionerna från Vägverket samt erfarenheter från Jönköpings hittillsvarande insatser. Bland de föredragande finns Lars Nilsson, miljödirektör på Vägverket, och Christer Ljungberg, Trivector. De håller ett anförande betitlat Mobility management - för hållbara transporter. Arrangörer är Jönköpings kommun, Vägverket, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköpings länstrafik och Landstinget i Jönköpings län. Mer information finns i programmet (pdf-fil, 86 kb) 17 mars: Seminarium om ungdomar och trafik, Linköping Seminariet som arrangeras av Vägverket genomförs vid tre olika stationer, som var och har sitt eget tema: Framtidens förarutbildning Grupptillhörighet och skaderisker

7 Page 7 of 10 Grupptryck och alkohol Forskaren Marie Hasselberg samt fil dr Inger Linderholm, Trivector Information, deltar med ett dialogbaserat föredrag om personlighetstyper hos unga trafikanter och den skaderisk som karakteriserar de olika typerna. För mer information kontakta Kerstin Ahlm, Vägverket, tel mars: Sparsam körning, Lund Seminariet vänder sig till förare av bud- eller servicebil och till den som har anställda som kör sådana bilar. Ämnet är sparsam körning, inklusive en presentation av vad utbildning i EcoDriving innebär, med exempel från olika myndigheter och företag. Liselott Bergman, Trivector Information, deltar med ett inslag om uppföljning och belöningssystem och ger blan annat exempel på hur man har arbetat med belönings- och motivationssystem i olika sammanhang, inte minst för att sporra till sparsam körning. Seminariet arrangeras av Vägverket i samarbete med Miløre Centre. Den som vill veta mer kan ladda ner programmet (pdf-fil, 247 kb) jan 2004: Transportforum, Linköping Återigen dags för VTI:s och Vinnovas traditionella forskardagar. Programmet är tryckt och klart, och på podiet kommer det att finnas tio personer från Trivector. De gör sammanlagt tolv anföranden: Inger Linderholm berättar om individanpassad förarutbildning (session 10) Leif Linderholm visar olika typer av busshållplatser i tätort och vilken effekt de har på framkomlighet och säkerhet (session 12) Björn Wendle tar upp frågan om effektivare av- och påstigning i stadsbusstrafik (session 28) Jan Hammarström redovisar effekter av dynamisk information vid en park and ride-anläggning (session 28) Daniel Svanfelt behandlar STINS strategier för trafikinformationsservice inom järnvägssektorn (session 29) Christian Rydén redogör för EU-projektet MOSES satsning på bilpooler för hållbar utveckling i städer (session 32) Björn Wendle återkommer, denna gång med effekter av navigationssystem (session 39) Ola Hagring står för två bidrag. Han talar dels om bildstödd mätning och analys av trafikantbeteende i korsningar, dels om bättre framkomlighetsmodeller för vägtrafikkorsningar (båda session 40) Även Christer Ljungberg dubbelarbetar. I sitt första föredrag behandlar han TRAST TRafik för en Attraktiv STad, och i föredrag två redovisar han och Karin Modig effekter och resultat från en kartläggning av tätortsnära affärsetableringar (båda session 49) Sist ut är Liselott Bergman, som står för ett inslag betitlat Bilfria centrumgator erfarenheter kring planeringsprocessen och resultat (session 49). Programmet i sin helhet går att hämta hem från VTI:s webbplats, där man också kan anmäla sig. Sista anmälningsdag är 17 december Inom verksamhetsutveckling

8 Page 8 of 10 9 dec 2004: Logistikseminarium, Karlshamn Temat för seminariet är Processer och processorientering modeord eller framgångsrecept?. Seminarieledaren Anders Ljungberg från Trivector Logiq går bland annat igenom grundbegreppen, nämner framgångsexempel och fällor samt tar upp olika synsätt, metoder och angreppssätt. Arrangörer är Blekinge Tekniska Högskola och NetPort Logistik. För anmälan och mer information, kontakta Per Ola Clemedtsson på Blekinge Tekniska Högskola, tel nov 2004: Innovationsseminarium, Malmö Seminariet behandlar möjligheten att omsätta en miljörelaterad affärsidé till verklighet och vänder sig till potentiella innovatörer bland studerande, doktorander och forskare, samt personer verksamma inom riskkapitalområdet och inkubatormiljöer. Utgångspunkten är Øresund Environment Academy's Financing Guide en skrift som ges ut under oktober 2004 och som behandlar miljöområdets innovationspotential. Guiden och seminariet behandlar frågor som exempelvis dessa: Hur finansieras och utvecklas affärsidéer inom miljöområdet? Vilka erfarenheter finns av forskningsbaserade företagsstarter i regionen? Vad är det som får investerare att satsa på högteknologiska miljöinnovationer? Seminariet redovisar synpunkter från entreprenörer, investerare och andra innovationsaktörer och ger inspiration till den som själv vill utveckla en affärsidé. Bland annat kommer Christer Ljungberg vd i Trivector Traffic och ordförande för Sustainable Business Hub att ge en inblick i företagsutveckling och finansiering inom miljöområdet. Seminariet är kostnadsfritt, men kräver anmälan senast 8 november. Arrangörer är Øresund Environment Academy i samarbete med MINC och Sustainable Business Hub. Ett komplett program går att hämta hem från huvudarrangörens webbplats. Från samma sida går det även att ladda ner programmet för den danska versionen av seminariet, som hålls i Köpenhamn den 3 november mars 2004: Lönsamt Processarbete, Stockholm Årets processforum har som tema Vinnande strategier för lönsamt processarbete från kartläggning till konkurrensfördel. Ordförande för konferensen är Anders Ljungberg, Trivector Logiq, som även har ett eget inslag med rubriken Ledningens engagemang kritiskt för framgångsrik processorientering. Bland konferensens övriga punkter finns: Hur kombinerar du olika processmodeller för att uppnå optimalt resultat? Så hittar du rätt mätpunkter i dina processer för att kunna styra dem effektivt Processövervakning så återför du information bakåt i processerna Så sätter du kunden i fokus i ditt processutvecklingsarbete En effektivare och mer lättstyrd verksamhet genom processorientering. Arrangör är IIR. Mer information inklusive komplett program i pdf-format finns på IIR:s webbplats. På vår egen webbplats finns ett kort referat från konferensen.

9 Page 9 of jan 2004: Konferens om verksamhetsutveckling, Kalmar Två dagar som ska ge exempel och inspiration till att förbättra och utveckla verksamheten med avseende på kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet. Anders Ljungberg, Trivector Logiq, medverkar med ett inslag om hur organisationer kan utveckla sitt sätt att effektivt skapa värde, och hur man gör för att förankra processorientering hos ledning och medarbetare. Arrangör är Centrum för Miljöteknik, Institutionen för teknik vid Högskolan i Kalmar. Inom kommunikation/information nov 2004: All-European Internet Marketing Conference, Göteborg En konferens om marknadsföring via internet. Den breda målgruppen innefattar såväl generalister (vd, marknadschefer och affärsutvecklare m fl) som specialister (t ex formgivare, programmerare och skribenter). Bland föredragshållarna återfinns Susan Lorentzen från Trivector Information. Hon kommer att redogöra för målgruppsanalys vid nyutveckling och användaranpassning av webbsidor vad det är, varför det är viktigt, vad det ger och hur man gör. Arrangör är Lennart Svanberg i samarbete med Stroede Customer Development. Mer information finns på konferensens webbsida. 29 sept 2004: Att mäta för effektivt informationsarbete, Malmö En öppen kurs i hur man mäter informationsinsatser för att på så vis kunna påvisa resultat och arbeta mer professionellt. Målgruppen utgörs av informatörer, informationsansvariga och konsulter som vill få en orientering i hur man planerar och genomför professionella mätningar och undersökningar av informationsinsatser. Kursledare är Liselott Bergman, Trivector Information, och arrangör är Sveriges Informationsförening. Mer information finns på Sveriges Informationsförenings kurssida. 28 april 2004: Att mäta för effektivt informationsarbete, Stockholm Ett seminarium om hur man mäter informationsinsatser och på så vis skaffar sig kunskap om det arbete man genomfört och hur man gör för att kontinuerligt förbättra informationsverksamheten. Kursen består av ett antal föreläsningar, där mätmetoder och forskning på området belyses. I olika gruppövningar får deltagarna sedan träna sig i att använda erfarenheterna från de praktikfall som tas upp. Ur programmet: Informationens värde hur mäter du det? Mätning ett akademiskt perspektiv. Mål för att mäta Hur införlivar du mätresultat i verksamheten? Praktikfall Seminarieledare är Liselott Bergman, kommunikationskonsult på Trivector Information. Arrangör är Sveriges Informationsförening, som på sin webbplats har mer information om seminariet.

10 Page 10 of 10

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2002.

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2002. Page 1 of 7 Om Trivector Produkter Support Infotek Kontakt Nytt från Trivector Programnytt Konferenser & mässor Aktuella kurser Nytt på webbplatsen Arkiv Konferenser & mässor mässor 2005 mässor 2004 mässor

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Innovation och Mångfald

Innovation och Mångfald Innovation och Mångfald Slutrapport Charlotte Lorentz Hjorth Isabel Andersson INNOVATION Innovation SKÅNE Skåne KUNSKAPSBRON Kunskapsbron www.ik2.se Innovation och mångfald Innehåll 1. Förord...2 2. Sammanfattning...3

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel Stöd till skolans arbete med trafik Gemensamt underlag och några exempel Ett gemensamt stöd till skolans arbete med trafik Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting har bildat en samarbetsgrupp

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2 Trafik för en Attraktiv Stad Utgåva 2 2 Medverkande Projektledare: Sari Wallberg, Tyréns (representant för Sveriges Kommuner och Landsting) och Mathias Wärnhjelm, Vägverket Arbetsgrupp: Lars Nilsson, Helsingborg,

Läs mer

Det statliga sveket mot cyklisterna

Det statliga sveket mot cyklisterna Foto Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan pärmar Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

Slutrapport för. Öresund som cykelregion

Slutrapport för. Öresund som cykelregion Slutrapport för Öresund som cykelregion 2010-2012 Slutrapport för Öresund som cykelregion Redaktör: Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Omslagsbild: David Bergström Tryck: Tryckeri AB CA Andersson Upplaga:

Läs mer

Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering Exempel från fyra kommuners utvärderingsarbete

Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering Exempel från fyra kommuners utvärderingsarbete Boverket Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering Exempel från fyra kommuners utvärderingsarbete Miljömålsprojekt Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering Exempel från fyra

Läs mer

Se kraften och kompetensen!

Se kraften och kompetensen! Datum 2012-08-27 Diarienummer 2012/0034 Se kraften och kompetensen! Regionala konferenser riktade till kommuner, landsting och statliga myndigheter om insatser för att skapa arbetstillfällen för personer

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010 IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE Mars 2010 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Perspektiv: Handel och migration mot gemensamt mål 6 Med förändringar

Läs mer

NEXT GENERATION. 30 september 1 oktober Kistamässan, Stockholm

NEXT GENERATION. 30 september 1 oktober Kistamässan, Stockholm PROGRAM 2015 30 september 1 oktober Kistamässan, Stockholm NEXT GENERATION För fjärde året i rad samlas hela branschen till en unik konferens och mässa om hållbarhet inom byggande, fastighetsförvaltning,

Läs mer

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen Box 110 93 161 11 Bromma Internet:

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan.

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan. RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan Tillsammans med: November 2012 RAPPORT Ett projekt om cykelplanering över

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer