Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2004.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2004."

Transkript

1 Page 1 of 10 Om Trivector Produkter Support Infotek Kontakt Nytt från Trivector Programnytt Konferenser & mässor Aktuella kurser Nytt på webbplatsen Arkiv Konferenser & mässor Konf. & mässor 2005 Konf. & mässor 2004 Konf. & mässor 2003 Konf. & mässor , jan-jun 2005, juli-dec 2005, jan-jun 2004, juli-dec 2004, jan-jun 2003, juli-dec 2003, jan-juni 2002, juli-dec 2002, jan-juni 2001, juli-dec 2001, jan-juni 2000, juli-dec 2000, jan-juni 1999 Mässor & konferenser 2004 Här är de mässor och konferenser vi deltagit i under Listan är sorterad så att det senaste ligger först. Eftersom det rör sig om ett arkiv vågar vi inte inte garantera att länkarna fortfarande fungerar. Inom trafik- och transportområdet Inom verksamhetsutveckling Inom kommunikation/information Inom trafik- och transportområdet 24 nov: mobilitymanagement.2 seminarium i Lund Ett nationellt seminarium för alla som vill vidareutveckla sitt arbete med mobility management inom stadsplaneringen eller som verktyg att förändra resvanor. Intressanta ämnen utlovas, till exempel livsstilstrender som kan påverka den framtida planeringen, beteende i staden samt stadsliv som livsform. Dessutom redogörs för pågående och planerade MMprojekt och för senaste nytt inom mobility management. För den sistnämnda presentationen står Christer Ljungberg, Trivector Traffic. Eftermiddagen delas in i två sessioner. Den ena riktar sig till stadsplanerare och den andra till dem som arbetar med MM för att påverka resvanor. Här medverkar bland andra Lena Smidfelt Rosqvist, Trivector Traffic, med ett inslag om SUMO System för utvärdering av mobilitetsprojekt. Dagen efter seminariet finns det möjlighet till mer information, med guidad visning i Lund eller i Malmö. I Lund handlar det om Lunda- MaTs och Lundlänken och i Malmö om det nybyggda området i Västra Hamnen. På eftermiddagen ges en guidad tur på utställningen om Citytunneln i Malmö. Arrangör är Miløre Centre i samarbete med Vägverket. Program med anmälningsblankett går att ladda ner från Miløre Centres webbplats. 23 nov: Transporter, miljö och regional utveckling idé- och inspirationsdag i Linköping Denna idé- och inspirationsdag har formen av ett seminarium med goda exempel och diskussioner kring transporter, tillväxt och miljö. Seminariet vänder sig i första hand till politiker och tjänstemän i kommuner, stat, landsting och regioner som arbetar med transportfrågor, miljö, planering och näringslivsutveckling. Även andra aktörer inom dessa områden är välkomna. Ett axplock ur programmet: Mobility Management i verkligheten så här fick vi barnen att gå och cykla till skolan. Kollektivtrafik för attraktiv stad Gemensam kommunal upphandling av transporter Mobility management för hållbara transporter Det sistnämnda anförandet hålls av Christer Ljungberg, Trivector

2 Page 2 of 10 Traffic. Arrangörer är Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI), Vägverket Sydöst och Länsstyrelsen Östergötland. Program med anmälningsblankett och vägbeskrivning kommer inom kort att kunna laddas ner från bland annat en nyhetssida på VTI:s webbplats. 2-3 nov: Svenska Kommunförbundets Trafikkonferens 2004, Göteborg Svenska Kommunförbundets trafikkonferens är en årlig mötespunkt för alla som arbetar med kommunala trafikfrågor i första hand tjänstemän och politiker men även privata konsulter och anställda på statliga verk. På dagordningen står bland annat följande frågor: Hur kan trafiken bidra till en attraktiv och hållbar stad? Hur kan kommunerna bidra till en bättre trafiksäkerhet? Hur klarar vi generationsväxlingen inom branschen? Parkeringsfrågor Aktuellt inom trafikregleringsområdet Bland föredragshållarna finns Johan Lindberg, Trivector Traffic, Stockholm. Han kommer att presentera en helt ny metod för revidering av kommunernas trafiksäkerhetsarbete. Metoden är utvecklad av Trivector Traffic. Mer information finns på Svenska Kommunförbundets webbplats. Direktlänk till sidan om Trafikkonferens 2004: 1 okt: Trafikindikatorer, Göteborg Ett nationellt seminarium om trafikindikatorer. Syftet är att redovisa RUS utvecklingsprojekt om trafikindikatorer och få synpunkter på de 22 föreslagna indikatorerna. Samtidigt får människor från olika myndigheter och organisationer möjlighet att träffas och diskutera trafikindikatorer. Ytterligare ett syfte är att få fart på arbetet med att få fram dataunderlag. Förmiddagen ägnas åt föredrag. Till exempel kommer Christer Ljungberg, Trivector Traffic, att redogöra för indikatorer för ett hållbart resande. Eftermiddagen ägnas åt gruppdiskussioner och slutsatser. Arrangör är RUS i samarbete med Miljömålsrådets kansli och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Program (pdf-fil, 593 kb) finns att ladda ner från Västra Götalands Länsstyrelses webbplats Fotnot: RUS står för Regionalt Uppföljnings System och länsstyrelsernas gemensamma system för att följa upp de nationella miljömålen. Webbadress: 21 sept: Miljöanpassade transporter och samhällsplanering, Eskilstuna I samband med Europeiska mobilitetsveckan och I stan utan min bil anordnar Stadsbyggnadsförvaltningen i Eskilstuna ett seminarium om miljöanpassade transporter och samhällsplanering. Seminariet syftar till att ge en helhetsbild av samhällsplaneringens och i synnerhet kommunens möjligheter och begränsningar när det gäller att nå ett miljöanpassat transportsystem. Seminariet vänder sig till lokala politiker och tjänstemän samt till andra intresserade kommuner, myndigheter och organisationer.

3 Page 3 of 10 Christer Ljungberg och Johan Lindberg från Trivector Traffic medverkar den förre som dubbel föredragshållare och den senare som workshopledare. Detaljer finns i programmet (pdf-fil, 333 kb) sept: Persontrafik 2004, Göteborg Persontrafik 2004 blir förmodligen årets största och bredaste kollektivtrafikarrangemang i Skandinavien. År 2003 hade mässan besökare. Både Trivector System och Trivector Traffic kommer att medverka och finns i monter B02:12. Trivector System visar upp Tritrans (integrerat informations-system för kollektivtrafiken), med tonvikt på ett antal nyheter i trafikledningsapplikationen. Dessutom blir det diverse skyltnytt, bland annat premiär för en ny läsvänlig VFD-skylt. Trivector Traffic delar med sig av nyvunna erfarenheter från kollektivtrafikområdet, till exempel detta: Regiontrafik bland annat regionförstoring med regionaltåg och regionala spårvägar, så kallade tram-trains, samt strategiskt arbete med länstäckande busslinjer och kommunöversyner. Linjenät. Vi har hjälpt trafikhuvudmännen i olika städer med utredningar. Nu driftsätter man dessa linjenät, ett efter ett. Trådbussen i Landskrona är ett exempel på innovativ lokal kollektivtrafik, medan stomlinjenät är betydligt vanligare och kan tillämpas i alla städer. Kollektivtrafik i glesbygd. Genom vår medverkan i EU-projekt kan vi rapportera om läge och metoder för kollektivtrafik i glesbygd både internationellt sett och med tyngdpunkt på svenska förhållanden. Persontrafik 2004 arrangeras av Svenska Mässan i samarbete med Bussbranschens Riksförbund och Svenska Lokaltrafik-föreningen. Mer information finns på mässans webbsida. 7 sept: Stadens som livsmiljö, Eslöv En konferens om hur man värnar om miljön i små och stora städer. Forskare och praktiker gör inlägg om den goda bebyggda miljön och i synnerhet om stadens miljö. Bland annat tar man upp hur miljömålet God bebyggd miljö ska uppfyllas. Bland talarna finns Christer Ljungberg,Trivector Traffic, med ett föredrag på temat hållbar trafik i den framtida staden. Dagen avslutas med en paneldebatt. Konferensen vänder sig till kommunala politiker och tjänstemän samt andra verksamma inom miljö och samhällsplanering. Arrangör är Länsstyrelsen i Skåne, som ger mer information på sin webbplats. Klicka på "Kalender" i övre högra hörnet. 6-8 sept: Kommunalteknik 2004, Borlänge Årets teknikdagar har som tema Med blick mot framtiden. Christer Ljungberg från Trivector Traffic kommer att hålla i ett seminarium om köpcentrumsetableringar, rubricerat Välsignelse eller förbannelse? Arrangör är Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen. 1-2 sept: Cykelkonferens 2004, Eskilstuna Målet med cykelkonferensen är att få ett säkert och ökat cyklande, och i centrum står frågor som rör beteende och attityder samt cyklingens hälsa och ohälsa. Konferensen riktar sig till alla som arbetar med cykelfrågor, och i synnerhet till beslutsfattare, tjänstemän och entusiaster inom områden som berör cykling. Bland föredragshållarna finns Liselott Bergman från Trivector

4 Page 4 of 10 Information, som talar på temat Cyklingens hälsa och ohälsa en beteendefråga. Värdar är Svenska Kommunförbundet och Eskilstuna Kommun. Mer information finns på Eskilstunas webbsida om konferensen juni: Transport 2004, Lilleström, Norge Utställningen som i år anordnas för åttonde gången inriktar sig denna gång på framtidens transportlösningar, inte minst mot bakgrund av de stigande kraven på lönsamhet. På mässan kommer Trivector System att visa sitt heltäckande informationssystem Tritrans och dess komponenter: fordonsdator, trafikledning, hållplatssystem, skyltstyrning, olika skyltar m m. Den intresserade kan även se systemet i aktion Trivector har ett presentationssystem i Lilleström, där mässan hålls. Lilleström ligger cirka 45 km från Oslo centrum. Trivector Systems kunder kommer att per brev få inträdesbiljetter till mässan. Övriga intresserade kan kontakta Anders Månsson, Transportmessen arrangeras av Norges Lastebileier-Forbund och Transportbedriftenes Landsforening i samarbete med Norges Varemesse. I anslutning till mässan anordnas ytterligare en begivenhet: Nordisk Lokaltrafikkmøtes konferens. Nordisk Lokaltrafikkmøte representerar några av de största kollektivtrafikföretagen i Norden, och är den viktigaste mötesplatsen för den nordiska kollektivtrafikbranschen. Mer information om mässan finns på Norges Varemesses webbplats, och vill du veta mer om konferensen, så hänvisar Nordisk Lokaltrafikkmøtes webbplats. 7-9 juni: Via Nordica, Köpenhamn Via Nordica 2004 är Nordisk Vejteknisk Forbunds nittonde vägkongress, och årets tema är Människor och mobilitet. Christer Ljungberg från Trivector Traffic talar under rubriken Trafiken i den framtida staden om tillgänglighet och framkomlighet, samt om kommunernas ansvar för att begränsa trafikökningarna, bland annat genom mobility management. Mer information om kongressen finns på där man också kan anmäla sig. 8 juni: HUR:s MM-konferens, Frederiksberg, Danmark Under rubriken Mobility management nye veje til at sikre mobiliteten anordnar HUR Hovedstadens Udviklingsråd en konferens, där man presenterar Pendlerkontorets hittillsvarande erfarenheter tillsammans med exempel och framgångsrika lösningar från andra länder. Konferensen vänder sig till företagsledare, politiker och andra med intresse för mobility management. Bland talarna finns bland andra den danske trafikministern, Flemming Hansen, samt Christer Ljungberg från Trivector Traffic. Den senare kommer att hålla ett föredrag betitlat Hvad skabte succeserne med mobility management i Lund? Mer information om konferensen finns i inbjudan (pdf-fil, 446 kb). Den som vill veta om HUR:s Pendlerkontor rekommenderas att besöka Pendlerkontorets webbsida.

5 Page 5 of 10 3 juni: Ny konkurrenskraft för kollektivtrafiken, Lund Ytterligare ett internt seminarium för Trivectors kunder och samarbetspartners. Fyra konsulter från Trivector ger med hjälp av fyra externa experter en överblick över de senaste landvinningarna inom kollektivtrafiken: Vilka är nyheterna? Och hur kan vi använda dem för att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft? Läs mer i programmet (pdf-fil, 178 kb). (Kommentar, : Programmet har justerats. Bengt Holmberg har tyvärr fått förhinder att närvara på seminariet. Som fullvärdig ersättning bjuder vi på en redovisning av civ ing Mats Améen, som berättar om Buss i Skåne Skånetrafikens rykande färska skrift, innehållande lägesrapport och strategier för länets busstrafik. Mats kommer att redogöra för inehållet och berätta om varför denna typ av dokument behövs för utveckling av kollektivtrafiken.) 27 maj: Bypad-workshop, Lund Karin Neergaard och Linnea Viklund från Trivector Traffic håller Workshop om Bypad (Bicycle Policy Audit) ett EU-projekt där man tillämpar en speciell metod för att utvärdera och förbättra cykelplaneringen i städer. Seminariet riktar sig till deltagarna i Bypad, men även andra intresserade kan få vara med i mån av plats. Kontakta Karin Neergaard, , om du vill veta mer om evenemanget eller förhöra dig om möjligheterna att vara med. Mer information om Bypad finns på Bypads webbplats. 14 maj: Utmaningar i framtidens trafik, Stockholm Ett internt seminarium, riktat till Trivectors kunder och samarbetspartners. Åtta Trivectorkonsulter håller tio seminarier om de krav som framtidens trafik kommer att ställa och de lösningar som finns. Speciell tonvikt läggs vid trafiksäkerhet och miljö. Läs mer i programmet (pdf-fil, 174 kb). 13 maj: Hållbart resande, Malmö Ett heldagsseminarium som täcker allt från gång och cykel till avancerad teknik, bland annat med följande inslag: Exempel från fyra kommuner som arbetar med hållbart resande Erfarenheter från kurs i bilavvänjning Teknikutveckling Bilpooler (föredrag av Karin Neergaard, Trivector Traffic) Hälsa Säkerhet Handbok för trafikplanering av en attraktiv stad Verktyg för utvärdering av MM-projekt (föredrag av Karin Neergaard, Trivector Traffic) Seminariet riktar sig framför allt till dem som arbetar med mobility management, samhällsplanering och trafikplanering, men är även intressant för den som har möjlighet att påverka de anställdas resor, både i tjänsten och till och från arbetet. Arrangör: Vägverket i samarbete med Miløre Centre. Den som vill veta mer kan ladda ner programmet (pdf-fil, 173 kb) maj: Offensiv stadsutveckling i praktiken, Jönköping (Elmia) Många kommuner och regioner arbetar för en stadspolitik som skapar balans mellan stadskärna och de externa etableringar. Avsikten är att skapa tillväxt och samtidigt öka förutsättningarna för ett hållbart samhälle. Konferensen beskriver tre exempel: Jönköping, Jyväskylä och Bristol. Nyckelpersoner ur projekten presenterar bakgrund och erfarenheter. Under dag 2 håller Christer Ljungberg, Trivector Traffic, ett

6 Page 6 of 10 anförande med rubriken Samhälls- och trafikplanering för ekologisk och social hållbarhet samt god miljö. Arrangörer: Jönköpings Kommun, Centrumfunktion KTH/IHH och Länsstyrelsen i Jönköpings län, i samarbete med Elmia. Mer information finns i konferensprogrammet. 11 maj: Hållbar tillväxt, Hässleholm Sustainable Business Hub, ett ideellt nätverk som verkar för hållbar affärs- och näringslivsutveckling, håller konferens och årsstämma. Från Trivector Traffic medverkar Christer Ljungberg tillika ordförande för Sustainable Business Hub med ett föredrag betitlat Hållbar trafik och infrastruktur. För mer information, se programmet. 4-6 maj: ECOMM, Lyon, Frankrike Årets stora europeiska MM-konferens ECOMM, European Conference on Mobility Management anordnas i år i Lyon, Frankrike. Temat är the strategies for transition to sustainable mobility in the urban milieu. På podiet finns bland andra Christer Ljungberg, Trivector Traffic, som kommer att hålla ett anförande i plenum: Mobility Management in Swedish transport policy. Mer info finns i programmet för ECOMM april: Miljöledning och Transporter, Malmö Ett kostnadsfritt förmiddagsseminarium som vänder sig till Malmös företag. Seminariet handlar hur det medvetna företaget utan att hamna i konflikt med kärnverksamheten kan integrera sina transporter i miljöledningssystemet, samt identifiera och följa uppställda mål. Trivector Traffic bidrar med två föredragshållare Karin Neergaard och Christer Ljungberg som kommer att tala om Miljöanpassad verksamhetsutveckling och miljöledning av transporter Transporterna i miljöledningssystemet Att sätta tydliga mål för verksamhetens transporter Att mäta och följa upp verksamhetens transporter Arrangör är Malmö Gatukontor. Mer information finns i seminarieprogrammet (pdf-fil, 280 kb). 27 april: Regionalt mobility management-seminarium, Jönköping (Elmia) Under seminariedagen presenteras förutom praktikfall från Kalmar kommuns mobility management-arbete även intentionerna från Vägverket samt erfarenheter från Jönköpings hittillsvarande insatser. Bland de föredragande finns Lars Nilsson, miljödirektör på Vägverket, och Christer Ljungberg, Trivector. De håller ett anförande betitlat Mobility management - för hållbara transporter. Arrangörer är Jönköpings kommun, Vägverket, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköpings länstrafik och Landstinget i Jönköpings län. Mer information finns i programmet (pdf-fil, 86 kb) 17 mars: Seminarium om ungdomar och trafik, Linköping Seminariet som arrangeras av Vägverket genomförs vid tre olika stationer, som var och har sitt eget tema: Framtidens förarutbildning Grupptillhörighet och skaderisker

7 Page 7 of 10 Grupptryck och alkohol Forskaren Marie Hasselberg samt fil dr Inger Linderholm, Trivector Information, deltar med ett dialogbaserat föredrag om personlighetstyper hos unga trafikanter och den skaderisk som karakteriserar de olika typerna. För mer information kontakta Kerstin Ahlm, Vägverket, tel mars: Sparsam körning, Lund Seminariet vänder sig till förare av bud- eller servicebil och till den som har anställda som kör sådana bilar. Ämnet är sparsam körning, inklusive en presentation av vad utbildning i EcoDriving innebär, med exempel från olika myndigheter och företag. Liselott Bergman, Trivector Information, deltar med ett inslag om uppföljning och belöningssystem och ger blan annat exempel på hur man har arbetat med belönings- och motivationssystem i olika sammanhang, inte minst för att sporra till sparsam körning. Seminariet arrangeras av Vägverket i samarbete med Miløre Centre. Den som vill veta mer kan ladda ner programmet (pdf-fil, 247 kb) jan 2004: Transportforum, Linköping Återigen dags för VTI:s och Vinnovas traditionella forskardagar. Programmet är tryckt och klart, och på podiet kommer det att finnas tio personer från Trivector. De gör sammanlagt tolv anföranden: Inger Linderholm berättar om individanpassad förarutbildning (session 10) Leif Linderholm visar olika typer av busshållplatser i tätort och vilken effekt de har på framkomlighet och säkerhet (session 12) Björn Wendle tar upp frågan om effektivare av- och påstigning i stadsbusstrafik (session 28) Jan Hammarström redovisar effekter av dynamisk information vid en park and ride-anläggning (session 28) Daniel Svanfelt behandlar STINS strategier för trafikinformationsservice inom järnvägssektorn (session 29) Christian Rydén redogör för EU-projektet MOSES satsning på bilpooler för hållbar utveckling i städer (session 32) Björn Wendle återkommer, denna gång med effekter av navigationssystem (session 39) Ola Hagring står för två bidrag. Han talar dels om bildstödd mätning och analys av trafikantbeteende i korsningar, dels om bättre framkomlighetsmodeller för vägtrafikkorsningar (båda session 40) Även Christer Ljungberg dubbelarbetar. I sitt första föredrag behandlar han TRAST TRafik för en Attraktiv STad, och i föredrag två redovisar han och Karin Modig effekter och resultat från en kartläggning av tätortsnära affärsetableringar (båda session 49) Sist ut är Liselott Bergman, som står för ett inslag betitlat Bilfria centrumgator erfarenheter kring planeringsprocessen och resultat (session 49). Programmet i sin helhet går att hämta hem från VTI:s webbplats, där man också kan anmäla sig. Sista anmälningsdag är 17 december Inom verksamhetsutveckling

8 Page 8 of 10 9 dec 2004: Logistikseminarium, Karlshamn Temat för seminariet är Processer och processorientering modeord eller framgångsrecept?. Seminarieledaren Anders Ljungberg från Trivector Logiq går bland annat igenom grundbegreppen, nämner framgångsexempel och fällor samt tar upp olika synsätt, metoder och angreppssätt. Arrangörer är Blekinge Tekniska Högskola och NetPort Logistik. För anmälan och mer information, kontakta Per Ola Clemedtsson på Blekinge Tekniska Högskola, tel nov 2004: Innovationsseminarium, Malmö Seminariet behandlar möjligheten att omsätta en miljörelaterad affärsidé till verklighet och vänder sig till potentiella innovatörer bland studerande, doktorander och forskare, samt personer verksamma inom riskkapitalområdet och inkubatormiljöer. Utgångspunkten är Øresund Environment Academy's Financing Guide en skrift som ges ut under oktober 2004 och som behandlar miljöområdets innovationspotential. Guiden och seminariet behandlar frågor som exempelvis dessa: Hur finansieras och utvecklas affärsidéer inom miljöområdet? Vilka erfarenheter finns av forskningsbaserade företagsstarter i regionen? Vad är det som får investerare att satsa på högteknologiska miljöinnovationer? Seminariet redovisar synpunkter från entreprenörer, investerare och andra innovationsaktörer och ger inspiration till den som själv vill utveckla en affärsidé. Bland annat kommer Christer Ljungberg vd i Trivector Traffic och ordförande för Sustainable Business Hub att ge en inblick i företagsutveckling och finansiering inom miljöområdet. Seminariet är kostnadsfritt, men kräver anmälan senast 8 november. Arrangörer är Øresund Environment Academy i samarbete med MINC och Sustainable Business Hub. Ett komplett program går att hämta hem från huvudarrangörens webbplats. Från samma sida går det även att ladda ner programmet för den danska versionen av seminariet, som hålls i Köpenhamn den 3 november mars 2004: Lönsamt Processarbete, Stockholm Årets processforum har som tema Vinnande strategier för lönsamt processarbete från kartläggning till konkurrensfördel. Ordförande för konferensen är Anders Ljungberg, Trivector Logiq, som även har ett eget inslag med rubriken Ledningens engagemang kritiskt för framgångsrik processorientering. Bland konferensens övriga punkter finns: Hur kombinerar du olika processmodeller för att uppnå optimalt resultat? Så hittar du rätt mätpunkter i dina processer för att kunna styra dem effektivt Processövervakning så återför du information bakåt i processerna Så sätter du kunden i fokus i ditt processutvecklingsarbete En effektivare och mer lättstyrd verksamhet genom processorientering. Arrangör är IIR. Mer information inklusive komplett program i pdf-format finns på IIR:s webbplats. På vår egen webbplats finns ett kort referat från konferensen.

9 Page 9 of jan 2004: Konferens om verksamhetsutveckling, Kalmar Två dagar som ska ge exempel och inspiration till att förbättra och utveckla verksamheten med avseende på kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet. Anders Ljungberg, Trivector Logiq, medverkar med ett inslag om hur organisationer kan utveckla sitt sätt att effektivt skapa värde, och hur man gör för att förankra processorientering hos ledning och medarbetare. Arrangör är Centrum för Miljöteknik, Institutionen för teknik vid Högskolan i Kalmar. Inom kommunikation/information nov 2004: All-European Internet Marketing Conference, Göteborg En konferens om marknadsföring via internet. Den breda målgruppen innefattar såväl generalister (vd, marknadschefer och affärsutvecklare m fl) som specialister (t ex formgivare, programmerare och skribenter). Bland föredragshållarna återfinns Susan Lorentzen från Trivector Information. Hon kommer att redogöra för målgruppsanalys vid nyutveckling och användaranpassning av webbsidor vad det är, varför det är viktigt, vad det ger och hur man gör. Arrangör är Lennart Svanberg i samarbete med Stroede Customer Development. Mer information finns på konferensens webbsida. 29 sept 2004: Att mäta för effektivt informationsarbete, Malmö En öppen kurs i hur man mäter informationsinsatser för att på så vis kunna påvisa resultat och arbeta mer professionellt. Målgruppen utgörs av informatörer, informationsansvariga och konsulter som vill få en orientering i hur man planerar och genomför professionella mätningar och undersökningar av informationsinsatser. Kursledare är Liselott Bergman, Trivector Information, och arrangör är Sveriges Informationsförening. Mer information finns på Sveriges Informationsförenings kurssida. 28 april 2004: Att mäta för effektivt informationsarbete, Stockholm Ett seminarium om hur man mäter informationsinsatser och på så vis skaffar sig kunskap om det arbete man genomfört och hur man gör för att kontinuerligt förbättra informationsverksamheten. Kursen består av ett antal föreläsningar, där mätmetoder och forskning på området belyses. I olika gruppövningar får deltagarna sedan träna sig i att använda erfarenheterna från de praktikfall som tas upp. Ur programmet: Informationens värde hur mäter du det? Mätning ett akademiskt perspektiv. Mål för att mäta Hur införlivar du mätresultat i verksamheten? Praktikfall Seminarieledare är Liselott Bergman, kommunikationskonsult på Trivector Information. Arrangör är Sveriges Informationsförening, som på sin webbplats har mer information om seminariet.

10 Page 10 of 10

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2005.

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2005. Page 1 of 5 Om Trivector Produkter Support Infotek Kontakt Nytt från Trivector Programnytt Konferenser & mässor Aktuella kurser Nytt på webbplatsen Arkiv Konferenser & mässor mässor 2005 mässor 2004 mässor

Läs mer

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2002.

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2002. Page 1 of 7 Om Trivector Produkter Support Infotek Kontakt Nytt från Trivector Programnytt Konferenser & mässor Aktuella kurser Nytt på webbplatsen Arkiv Konferenser & mässor mässor 2005 mässor 2004 mässor

Läs mer

Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004

Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004 Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004 2 (7) Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004 Inledning Miløre Centre har avslutat sitt fjärde verksamhetsår. Arbetet under året har inneburit ett upprätthållande och

Läs mer

Nyhetsarkiv jan - juni 2002

Nyhetsarkiv jan - juni 2002 Page 1 of 5 Om Trivector Produkter Support Infotek Kontakt Nytt från Trivector Programnytt Konferenser & mässor Aktuella kurser Nytt på webbplatsen Arkiv Konferenser & mässor mässor 2005 mässor 2004 mässor

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2006.

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2006. Page 1 of 15 Om Trivector Produkter Support Infotek Kontakt Nytt från Trivector Programnytt Konferenser & mässor Aktuella kurser Nytt på webbplatsen Arkiv Konferenser & mässor Konf. & mässor 2005 Konf.

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne 16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

Nationell besökshantering

Nationell besökshantering Nationell besökshantering Access Days Besöksprogram Anna Sjöström, Miljöstrateg anna.sjostrom@tyrens.se 070 279 30 68 Miljöteknik vad menar vi? Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer

Läs mer

Cykelkonferensen 2009

Cykelkonferensen 2009 Cykelkonferensen 2009 29 30 september i Linköping Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Välkommen till SKL:s cykelkonferens 2009! Cykelfrågorna upplever just nu en renässans, med klimatfrågorna

Läs mer

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Hållbar stadsutveckling Forskning och innovation Satsningar och medfinans 2017-01-20 Inriktning 2017 och pågående forskning Trafikverket bedriver/beställer forskning

Läs mer

Projektet Regionalt Mobilitetskontor Gävleborg avslutas vid årsskiftet en tillbakablick

Projektet Regionalt Mobilitetskontor Gävleborg avslutas vid årsskiftet en tillbakablick Projektet Regionalt Mobilitetskontor Gävleborg avslutas vid årsskiftet en tillbakablick Christine Sisell mobilitetskontoret@lg.se Bakgrund 2001-2003, X-MaTs (Landstinget) 2005-2007, X-MaTs (Landstinget)

Läs mer

Forskningsmessige utfordringer for kollektivtransporten K2s FoU process. www.k2centrum.se

Forskningsmessige utfordringer for kollektivtransporten K2s FoU process. www.k2centrum.se Forskningsmessige utfordringer for kollektivtransporten K2s FoU process www.k2centrum.se K2 - Sveriges nationella kunskaps- och kompetenscentrum inom kollektivtrafikområdet Verksamhetsidé: Målsättningen

Läs mer

Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering?

Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering? Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering? - Erfarenheter från Hållbart Resande i praktiken Tankesmedja 3 maj 2011, Hässleholm Björn Wendle, Trivector Idéskrift

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Nordens viktigaste mötesplats om hållbar affärsutveckling

Nordens viktigaste mötesplats om hållbar affärsutveckling Nordens viktigaste mötesplats om hållbar affärsutveckling Datum: 1 juni 2017 Plats: Sheraton, Stockholm Tid. 09:00 17:00 + mingel Arrangörer: Aktuellt Hållbarhet + medarrangör (Läs mer om möjligheten att

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut

Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 80 personer anställda Kontor i Lund, Stockholm, Göteborg Arbetar inom hela området trafikplanering Inget annat än hållbara

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Malin.Midler-Noren@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

På hållbar väg i Norrköpings kommun

På hållbar väg i Norrköpings kommun 2011-09-23 På hållbar väg i Norrköpings kommun Vad är Hållbart Resande? Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar om att påverka människors attityder och beteenden och påverka resandet innan

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Hållbar Mobilitet Skåne /Länsstyrelsen i Skåne

Hållbar Mobilitet Skåne /Länsstyrelsen i Skåne Hållbar Mobilitet Skåne /Länsstyrelsen i Skåne 16 april 2008 Hässleholm Ninnie Gustafsson Hållbart resande i Samhällsplaneringen www.huddinge.se/hrisamhallsplaneringen Hållbart Resande i Samhällsplaneringen

Läs mer

Mötesplatsen för lösningsorienterat hållbarhetsarbete i Sveriges kommuner

Mötesplatsen för lösningsorienterat hållbarhetsarbete i Sveriges kommuner Mötesplatsen för lösningsorienterat hållbarhetsarbete i Sveriges kommuner Datum: 20 november 2017 Plats: 7A Odenplan, Stockholm Tid. 09:00 17:00 + mingel Arrangör: Aktuellt Hållbarhet Antal deltagare:

Läs mer

2007-05-28. Framtidsvägen

2007-05-28. Framtidsvägen Framtidsvägen Att i praktiken tillämpa de första två stegen i fyrstegsprincipen. Ett samarbete mellan regionens största kommuner för ett hållbart vägtransportsystem. Ulf Pilerot, projektledare Hållbart

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

PÅGATÅG NORDOST 2009

PÅGATÅG NORDOST 2009 Älmhult Markaryd Vittsjö Osby Killeberg Bjärnum Hästveda Perstorp Tyringe Sösdala Vinslöv Önnestad Kristianstad Fjälkinge Bromölla Sölvesborg Tjörnarp Höör NIO KOMMUNER I SAMVERKAN BROMÖLLA HÄSSLEHOLM

Läs mer

Omstart av färdplanens arbetsgrupper - workshop. 25 januari 2012

Omstart av färdplanens arbetsgrupper - workshop. 25 januari 2012 Omstart av färdplanens arbetsgrupper - workshop 25 januari 2012 Dagordning för förmiddagen Kort sammanfattning av färdplansarbetet 2011 Alla får kort presentera sig och sitt arbete i färdplanen Nya resurser

Läs mer

BRT FÖR SVERIGE NÄSTA STEG I UTVECKLINGEN AV ATTRAKTIV KOLLEKTIVTRAFIK

BRT FÖR SVERIGE NÄSTA STEG I UTVECKLINGEN AV ATTRAKTIV KOLLEKTIVTRAFIK BRT FÖR SVERIGE NÄSTA STEG I UTVECKLINGEN AV ATTRAKTIV KOLLEKTIVTRAFIK CHARLOTTE WÄREBORN SCHULTZ, VD X2AB STENERIK RINGQVIST, Projektledare BRT Guidelines X2AB:s verksamhetsidé Vi ska i nära samverkan

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

Livsmedelsforum 2017 Den nationella konferensen om miljö, hållbarhet och hälsa

Livsmedelsforum 2017 Den nationella konferensen om miljö, hållbarhet och hälsa Livsmedelsforum 2017 Den nationella konferensen om miljö, hållbarhet och hälsa Hälso- och miljöeffekter från livsmedel blir allt mer uppmärksammade och konferensen Livsmedelsforum 2017 tar för andra året

Läs mer

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2012-10-23 Handläggare: Cecilia Ljung Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning I folkhälsoplan för Örebro län står att länets fortsatta folkhälsoarbete ska

Läs mer

Verksamhetsplan 2008 Hållbar Mobilitet Skåne

Verksamhetsplan 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Verksamhetsplan 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Bakgrund Transporter är en viktig del i Skånes utveckling. Samverkan för att skapa hållbara transportlösningar är ett prioriterat arbetsområde i regionen. Skåne

Läs mer

Klimatanpassning Sverige 2017 Den nationella konferensen om lösningar, strategier och finansiering.

Klimatanpassning Sverige 2017 Den nationella konferensen om lösningar, strategier och finansiering. Klimatanpassning Sverige 2017 Den nationella konferensen om lösningar, strategier och finansiering. Den nationella konferensen Klimatanpassning Sverige har genomförts varje år sedan 2011. Det är den centrala

Läs mer

28/04/2017 PLANERAR OCH BYGGER VI SÅ VI NÅR VÅRA MÅL? VÄRLDENS MODERNASTE LAND

28/04/2017 PLANERAR OCH BYGGER VI SÅ VI NÅR VÅRA MÅL? VÄRLDENS MODERNASTE LAND PLANERAR OCH BYGGER VI SÅ VI NÅR VÅRA Från vision till verklighet! 27 28 april i Gävle Christer Ljungberg, VD Trivector 1 2 VÄRLDENS MODERNASTE LAND Källa: World Value Survey 4 5 6 1 DELNINGSEKONOMIN 7

Läs mer

Planering i tidiga skeden

Planering i tidiga skeden Planering i tidiga skeden -exempel och erfarenheter från trafikkonsekvensbeskrivningar kommunal nivå Transportforum 2012 Björn Wendle, Trivector Planering i tidiga skeden Varför hållbara transporter i

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) Ett 40-tal aktiviteter under trafikantveckan Cirka 40 aktiviteter med koppling till hållbart resande kommer att genomföras i regionen under Europeiska trafikantveckan.

Läs mer

http://www.trivector.se/nyheter/nyheter_arkiv_03_2.asp

http://www.trivector.se/nyheter/nyheter_arkiv_03_2.asp Page 1 of 5 Om Trivector Produkter Support Infotek Kontakt Nytt från Trivector Programnytt Konferenser & mässor Aktuella kurser Nytt på webbplatsen Arkiv Konferenser & mässor mässor 2005 mässor 2004 mässor

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Varför kommunicera forskning? I beslutet som ni fått av Energimyndigheten står det att projektet ska kommuniceras enligt en kommunikationsplan som tas fram i

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla!

Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! Hur tillgänglig är din kommun eller region? Mobilitet är en viktig komponent i våra liv vi är i regel rörliga varje dag. Vi går i skolan, besöker läkaren

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Globalisering, urbanisering och digitalisering spås

Läs mer

Cykelplanering en fråga om makt och politik Till Koglin FM Kulturgeografi, Doktorand

Cykelplanering en fråga om makt och politik Till Koglin FM Kulturgeografi, Doktorand Cykelplanering en fråga om makt och politik Till Koglin FM Kulturgeografi, Doktorand HASTA Program för kunskaps- och kompetensuppbyggnad rörande den Hållbara och Attraktiva Stadstrafiken Vid Institutionen

Läs mer

Projektbeskrivning Hållbart resande

Projektbeskrivning Hållbart resande Projektbeskrivning Hållbart resande Vår referens / tel.nr e-post Datum 2009-04-01 1. Problembeskrivning En stor del av klimatförändringarna har en koppling till bl.a. transporter. Det finns ett behov att

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Trafikverket och spårväg

Trafikverket och spårväg Spårvagnsstädernas årsmöte 2014 i Lund Trafikverket och spårväg Lennart Andersson Trafikverket och spårväg Trafikverkets svar (I) Regeringen bör i sin instruktion ge Trafikverket erforderliga resurser

Läs mer

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet. Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet. Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting Några praktikaliteter www.mötesplatssocialhållbarhet.se WiFi: choiceguest

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun Sam 37/2008 Trafikprogram för Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Trafikprogrammets olika delar...3 Uppföljning och revidering...3 Målsättningar...3 Utgångspunkter för trafiken i staden...4

Läs mer

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg 2 1 3 4 Härligt Att platser upplevs fantastiska och härliga är viktigt rent mänskligt men även för att kunna konkurrera i vårt mobila samhälle där folk är villiga att pendla för att bosätta sig där det

Läs mer

Informationsbrev. Plats Yxtaholms slott i Flens kommun (yxtaholmsslott.se)

Informationsbrev. Plats Yxtaholms slott i Flens kommun (yxtaholmsslott.se) Till Ordförande i landstingsstyrelsen och kommunstyrelser Landstingsdirektören samt kommudirektörer som beslutat delta i utbildningssatsningen Att investera i framtiden. Informationsbrev Välkommen till

Läs mer

NVF TRAFIKSÄKERHET TEMAGRUPP 1 SAMHÄLLSPLANERING PROJEKTBESKRIVNING

NVF TRAFIKSÄKERHET TEMAGRUPP 1 SAMHÄLLSPLANERING PROJEKTBESKRIVNING NVF TRAFIKSÄKERHET TEMAGRUPP 1 SAMHÄLLSPLANERING PROJEKTBESKRIVNING PROJEKTMÅL Att utveckla de nordiska nätverken där ökad trafiksäkerhet är huvudintresset. Att lyfta fram den kunskap som är aktuell genom

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Lärpass Region Södermanland "Tillväxt kräver planering"

Lärpass Region Södermanland Tillväxt kräver planering Lärpass Region Södermanland "Tillväxt kräver planering" 2017-03-09 Isaac Karlsson Isaac.Karlsson@tillvaxtverket.se 08-681 65 59 TILLVÄXTSKAPANDE SAMHÄLLSPLANERING TILLVÄXT KRÄVER PLANERING Vi stärker

Läs mer

FÄRDPLAN. Skånes vindkraftsakademi 2015-2020

FÄRDPLAN. Skånes vindkraftsakademi 2015-2020 FÄRDPLAN Skånes vindkraftsakademi 2015-2020 Färdplan 2015-2020 Skånes vindkraftsakademi Inledning Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för att öka utbytet

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Skånes Energiting 2008

Skånes Energiting 2008 Skånes Energiting 2008 Tid: 17 juni Plats: Stadionmässan, Malmö Arrangör: Energikontoret Skåne Förnybar energi Effektiv energianvändning Hållbara transporter Skånes Energiting är mötesplatsen för alla

Läs mer

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic PARKERINGSPOLICY I SVERIGE Karin Neergaard, Trivector Traffic TRIVECTOR TRAFFIC Konsulttjänster och forskning inget annat än hållbara transporter Lund, Stockholm, Göteborg Klimat, energi och miljö Kollektivtrafik

Läs mer

Inbjudan. Inspirationsdag Hälsofrämjande skolutveckling. Konferens den 27 mars 2003 kl 09.00-16.00

Inbjudan. Inspirationsdag Hälsofrämjande skolutveckling. Konferens den 27 mars 2003 kl 09.00-16.00 Inbjudan Inspirationsdag Hälsofrämjande skolutveckling Konferens den 27 mars 2003 kl 09.00-16.00 Biograf Draken Olof Palmes plats, Järntorget Folkets Hus, Göteborg Registrering och kaffe från kl 08.30

Läs mer

Cykelkommunen Lund

Cykelkommunen Lund Cykelkommunen Lund 2002-2004 Cykeltäta Lund satsar ännu mer Lund är Sveriges cykeltätaste kommun och den kommun i landet som har högst andel gående och cyklande vid korta resor. Cykelkommunen är en del

Läs mer

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Verksamhetsplan 2015-01-19 Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Dokumentet är beslutat och antaget den 2014-01-14 av styrgruppen för Hållbart Resande. I gruppen ingår kommunstyrelsens

Läs mer

Var står vi just nu? Vad är på gång? Vi berättade för varandra vad som pågår i våra respektive verksamheter just nu. Mycket är på gång!

Var står vi just nu? Vad är på gång? Vi berättade för varandra vad som pågår i våra respektive verksamheter just nu. Mycket är på gång! Nätverksträff förebyggande av avfall 160929 Minnesanteckningar förda av Maria Larsson Närvarande: Helena Thelander, HUT Skåne Hervé Corvellec, Lunds Universitet Håkan Rosqvist, Tyréns Lotte Nilsson, Ystads

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med NVF Tema B, handikappfrågor 13 november, 2007 i Köpenhamn

Minnesanteckningar från möte med NVF Tema B, handikappfrågor 13 november, 2007 i Köpenhamn Minnesanteckningar från möte med NVF Tema B, handikappfrågor 13 november, 2007 i Köpenhamn Närvarande Frånvarande Karin Renström, ordförande () Wolfgang Liepack, sekreterare (WL) Roger Johansson (RJ) Jens

Läs mer

Välkommen till Skoltävling 2005!

Välkommen till Skoltävling 2005! Välkommen till Skoltävling 2005! Tävlingen riktar sig till elever i årskurs 6. Målet är att öka kunskapen om hur viktigt och roligt det är att röra sig och att använda cykelhjälm. Tävlingen består av tre

Läs mer

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010 Gränshindersarbete och politiskt samarbete Kiruna 17 mars 2010 1 The Öresund Region - 3,7 m inhabitants 2 3 4 Ett sammanfogat Øresund 5 2018 Öresundskomiteen - en politisk plattform Öresundskomiteen 36

Läs mer

KOMMUNALTEKNISKA FÖRENINGEN TRAFIKKOMMITTÉN

KOMMUNALTEKNISKA FÖRENINGEN TRAFIKKOMMITTÉN KOMMUNALTEKNISKA FÖRENINGEN TRAFIKKOMMITTÉN Möte Stockholm 17 februari 1999 Närvarande: Hans Eberfors Sören Flodin Maria Karlsson Håkan Johansson Per Öhgren Mats Fager Ej närvarande: Fredrik Forssell Lars

Läs mer

Cykelplanering en fråga om makt och politik Till Koglin FM Kulturgeografi, Doktorand

Cykelplanering en fråga om makt och politik Till Koglin FM Kulturgeografi, Doktorand Cykelplanering en fråga om makt och politik Till Koglin FM Kulturgeografi, Doktorand HASTA Program för kunskaps- och kompetensuppbyggnad rörande den Hållbara och Attraktiva Stadstrafiken Vid Institutionen

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

arbetet kännetecknas av en öppen process.

arbetet kännetecknas av en öppen process. arbetet kännetecknas av en öppen process. Status - Tidplan Nov WS 17/9- ITS-konf. 26/8- Webinar 25/6- WS 20/4- Kick off Nuläge/ aktörskarta Arbete med visionen Identifiera fokusområden ITS- Strategin och

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

Miljöledning. ett verktyg för hållbar utveckling. Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun

Miljöledning. ett verktyg för hållbar utveckling. Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun Erfarenhetsutbyte för kommuner och andra offentliga organisationer Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun Hälften av Sveriges kommuner arbetar med miljöledning i delar

Läs mer

seminarier östergötland

seminarier östergötland seminarier östergötland... hösten 2013 19 Fortsatt inspiration från Knowit i Östergötland under hösten 2013! September Under våren har Knowit i Östergötland genomfört ett antal mycket uppskattade seminarier

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Information om K2 nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik

Information om K2 nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik 1(5) Handläggare Pernilla Helander 08-686 14 93 pernilla.helander@sll.se Trafiknämnden 2014-02-11, info-punkt 27 Information om K2 nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Hösten 2012

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Hållbar planering varför det?

Hållbar planering varför det? Hållbar planering varför det? Staden och trafiken steg mot en hållbar planering Grand Hotel 11 maj 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Vilka är Trivector? Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag

Läs mer

STOCKHOLM ON THE MOVE

STOCKHOLM ON THE MOVE STOCKHOLM ON THE MOVE UtställninG, debatter, seminarier och workshops om StockholmreGionens framtida utveckling 22 november 2012 24 mars 2013 på FärGfabriken STOCKHOLM O N T H E M O V E InnehållsförteckninG

Läs mer

av en revision se ut?

av en revision se ut? KOMMUNALA TRAFIKSÄKERHETS- REVISIONER: Hur kan resultatet av en revision se ut? Hanna Wennberg, Trivector Traffic AB Tekn.dr. trafikplanering, Ansvarig AO Trafiksäkerhet & trygghet Linköpings kommuns trafiksäkerhetsarbete

Läs mer

INFRASTRUKTUR OCH BYUTVECKLING ÖRESUND

INFRASTRUKTUR OCH BYUTVECKLING ÖRESUND INFRASTRUKTUR OCH BYUTVECKLING ÖRESUND IBUbroshyr.indd 2 2009-07-14 11:57:38 Infrastrukturen slutar inte vid nationsgränsen. Därför krävs ett samlat grepp kring vägoch järnvägssatsningar i Öresundsregionen.

Läs mer

Temadag om alternativa drivmedel och fordonstekniker

Temadag om alternativa drivmedel och fordonstekniker Inbjudan Inbjudan Temadag om alternativa drivmedel och fordonstekniker Tid: 2 november 2006, kl. 09.00 14.45 Plats: Kommunförbundet Västernorrland, Härnösand eller via webb-tv Välkomna till en temadag

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

Den nationella mötesplatsen om socialt ansvarstagande i praktiken

Den nationella mötesplatsen om socialt ansvarstagande i praktiken Den nationella mötesplatsen om socialt ansvarstagande i praktiken Datum: 6 december 2017 Plats: 7A Odenplan, Stockholm Tid. 09:00 17:00 + mingel Arrangörer: Aktuellt Hållbarhet + medarrangör (Läs mer om

Läs mer

Projektet Förankring Biogas Öst

Projektet Förankring Biogas Öst Slutrapport Projektet Förankring Biogas Öst 2009 06 01 2009 11 31 Kort om projektet Förankring Biogas Öst Syfte Att uppnå en djupare förankring av samverkansprojektet Biogas Öst i regionen östra Mellansverige

Läs mer

Trafikens problem. Företag i Smart Trafikant. Smart Trafikant Arbetsplats. Regionalt Mobilitetskontor

Trafikens problem. Företag i Smart Trafikant. Smart Trafikant Arbetsplats. Regionalt Mobilitetskontor Per Hansson Maria Håkansson Hannele Johansson Transporter & Bränslen Regionalt Mobilitetskontor 2005 2008 2008 2012 arbetar med information, rådgivning och utbildning kring miljöanpassade transporter för

Läs mer

TRAFFIC AB. MaxQ. MM-revision för företag i Lund

TRAFFIC AB. MaxQ. MM-revision för företag i Lund TRAFFIC AB MaxQ MM-revision för företag i Lund Innehåll 1. Introduktion (s 1-3) 1.1 Vad är Mobility management (MM)? 1.2 Beskrivning av MaxQ 1.3 Genomförande av revision 2. Frågeformulär (s 4-17) Dokumentinformation

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer