Ålands Näringslivs trendbarometer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ålands Näringslivs trendbarometer"

Transkript

1 Företagsklimatets trendbarometer (december 2014) Ålands Näringsliv genomför tre gånger i året en barometer som syftar till att mäta de löften sittande landskapsregering har givit gällande att förbättra förtagarnas villkor. Vi har valt att titta närmare på företagsklimatet utgående från fyra olika rubriker. Vi följer en betygskala så att det ska bli lättare att se om det har skett framsteg. Barometern tas fram av Ålands Näringslivs styrelse och bedöms utgående från de initiativ och förändringar som de genomför. Skalan går från 4-10 där 10 anger utmärkta, 9 berömliga, 8 goda, 7 nöjaktiga, 6 försvarliga, 5 svaga och 4 underkända. 10 Ålands Näringslivs trendbarometer Sammanfattning Enkelhet och Gränsdragning Konkurrenskraft Varumärket Åland Entreprenörskap Datapunkter: jan12, maj12, sep-12, jan13, maj13, sep13, apr14, maj14, dec14

2 Enkelhet & gränsdragning Driftsprivatiseringarna av skärgårdstrafiken är intressanta steg mot lägre kostnader. Det borde inte vara möjligt att spara 38 % på driften men visar väl ändå hur privata aktörer kan underlätta för det offentliga. Nu frigörs resurser som uppenbarligen behövs på många andra håll. Bekymret är att man gör detta av tvingande skäl istället för att se möjligheterna. Trafikministern redogjorde mycket vältaligt i en intervju i augusti om fördelarna, men när börjar man utvärdera andra delar av förvaltningen och se möjligheterna med driftsprivatiseringarna? Det finns vägarbeten, IT-system och inspektionstjänster som kunde skötas i privat regi. Varför anlitar vi t.ex. dyr sjukvård i Uppsala och Åbo, när vi i vissa fall kunde utnyttja de lokala, privata aktörerna? Åland skulle ha mycket att vinna på att utnyttja privata krafter. Samhällsservicereformen är alltid på agendan. Ålands landskapsregering har största ansvaret för detta, men vi bör i ett vidare perspektiv fortsätta översynen av hela vår offentliga sektor. Vi har en stor organisation relativt vår lilla befolkning. Sällan tittar man på kostnaden för detta, men vår hypotes är att vi låser upp en hel del resurser. Få tycker vi ska anställa en (1) åländsk kommundirektör med en månadslön på euro. Ännu färre verkar inse att vi redan betalar för det, trots att vi delar upp denna orimliga månadslön i 16 poster. Här behöver kostnaderna konkretiseras och utredas närmare. Är effektiviteten god i dagsläget eller finansierar vi ett system där 16 beslutsfattare har vetorätt i alla beslut? I den här frågan upplever Ålands Näringsliv att samhällsservicereformen riskerar landa i ytterligare ett lager av administration. Det är anmärkningsvärt att kommunerna ser ökade kostnader trots att man bör hitta inbesparingar genom ökat samarbete. Från sidan ter sig kostnadsökningen drivas av att man samtidigt höjer kraven på servicenivån. Ett samarbete baserat på befintlig service vore att rekommendera. Kostnadsfrågan är central ur vårt perspektiv på samhällsservicereformen. Åland saknar idag medel att genomföra nödvändiga infrastrukturinvesteringar och senaste veckorna har vi tydligt upplevt nödvändigheten av fungerande infrastruktur. Det gäller inte endast elförsörjningen, utan även vägar och broar. I det här ljuset måste vi lägga pengar på rätt saker och fördela medlen klokt. Kan vi producera tjänster till lägre kostnader bör vi göra det. Ålands Näringsliv vill understryka behovet av att diskutera driftskostnaden av vår infrastruktur. När man tar beslut om byggnation idag saknas den beräkningen, även om man bör reservera ca 0,75 % av investeringskostnaden för driften. Alla projekt har en driftskostnad trots att de är färdigt byggda. Detta är viktigt att komma ihåg när man diskuterar nybyggen. Faktum är att en konkretisering av driftskostnaden öppnar nya möjligheter för finansiering av infrastrukturen. Man kan bjuda in privata aktörer som underlättar investeringsbördan för det offentliga. Med tanke på den ansträngda budgeten, är detta något man borde överväga i ännu högre grad.

3 Konkurrenskraft Åland ska införa Nordens enklaste regelverk. Det gynnar vår konkurrenskraft och vore en central del i vår vardag. På detta område översköljs vi av nya regler och åländska företagare tvingas i princip varje år lära sig en ny rapport som ska lämnas in till myndigheterna. Just nu har alla bolag inom byggsektorn en rapporteringsskyldighet som saknar motstycke och tyvärr kommer fler branscher att omfattas. Dessa regler kommer oftast från Bryssel eller Helsingfors, men de drabbar det åländska näringslivet extra hårt p.g.a. vår småskalighet. Vi behöver på allvar fundera hur vi kunde lindra effekterna av detta? De senaste veckorna har Åland erfarit hur viktigt elöverföringen är. Bristen på kontinuerlig tillgång på reservkraft har skapat stora problem för den åländska industrin och situationen har tyvärr ställt många inför frågan huruvida de kan lita på kraftförsörjningen. När Finlandskabeln blir klar kommer den att säkerställa tillgången till reservkraft. Elförsörjningen är en så självklar del av vår konkurrenskraft att ingen har reflekterat över detta. Tyvärr görs detta för tillfället och vi hoppas resultatet blir positivt för Ålands del. Vår industri har också en utmaning när det gäller elöverföringsavgifterna. Investeringskostnaden för Finlandskabeln kommer att kosta det åländska näringslivet och hushållen 70 miljoner euro. Ingen kritiserar behovet av investeringen, men vi behöver se till att konkurrenskraften upprätthålls. Detta är en del av infrastrukturen och inget som ska finansieras enskilda bolag som verkar på en global, konkurrensutsatt marknad. I budgeten har däremot Ålands landskapsregering tagit några kliv framåt när det gäller konkurrenskraften. Vi har tidigare kritiserat bristen på branschöverskridande näringslivsstimulans, då EU-programmen har förskjutits och i skrivande stund inte är fastställda. Nu har det anslagits medel för tillväxt via Team Åland. Visserligen kunde man önska sig mer inför de stora utmaningarna vi har, men samtidigt är detta en start i ett trängt budgetläge. LR släpper förstås ansvaret för åtgärderna, men samtidigt har man finansieringen på plats. Ålands Digitala Agenda (ÅDA) har fått ny fart och ny inriktning under året. Vi uppskattar den dialogen som har inletts från deras sida och ÅDA:s ambition att öppna för lokala IT-bolag. Vi har inte sett det konkret ännu, men bara att uttala den ambitionen är en förändring av färdriktningen jämfört med årsskiftet. Vi ser fram emot att ÅDA verkligen stärker de IT-system som behövs för en effektiv förvaltning.

4 Varuma rket Åland Ökad inflyttning står högt på agendan hos Landskapsregeringen vilket sammanfaller med Ålands Näringslivs uppfattning. Trots en ökad arbetslöshet finns det en brist på kvalificerad arbetskraft inom många sektorer. Att hitta specialister som antingen bor eller är villiga att flytta till Åland är en stor utmaning hos företag. I det ljuset ser vi med tillförsikt på översynen av självstyrelselagen som ska se över hur dessa första generationens ålänningar kan verka och bo på Åland. Vi hoppas Landskapsregeringen vågar följa upp sin uttalade ambition att underlätta för ökad inflyttning, genom att lindring av våra strikta regler på Åland. Är man villig att verka och bo på Åland, ska man också få möjlighet till det. När det gäller hållbarhet verkar Åland sträva efter att vara i framkant. Man har antagit en hållbarhetsstrategi med höga målsättningar. Det ska nu anställas en hållbarshetsstrateg som under några år ska formalisera strategin. Vi ifrågasätter huruvida hållbarhetsstrategen behöver flera år för att genomföra sitt uppdrag? Man kunde önska sig en större tidspress i uppdraget. Ålands Näringsliv är mycket positiva till att Åland konkretiserar vad vi kan göra på detta område, men är givetvis lite avvaktande då man historiskt har sett att dylika initiativ endast leder till ökade regler och kostnader för näringslivet. Därför vill vi vara med i diskussionen kommande åren, vilket vi i dagsläget upplever att vi är.

5 Entreprenörskap Entreprenörskapet har varit en paradgren för näringsministern. Business Lab inledde sin verksamhet nu i november, skraknästet drog internationell uppmärksamhet under våren och inom vårt projekt Ungt Entreprenörskap har Landskapsregeringen varit till stor hjälp. Vi behöver skapa nya företag på Åland och vi behöver återuppliva den entreprenörsanda som vi ofta hänvisar till, men som tyvärr har avtagit det senaste decenniet. På utbildningssidan har man startat en hel del kommittéer som ska se till Ålands framtida utbildningsbehov. Man har involverat näringslivet i detta och vår förhoppning är att man även lyssnar till näringslivet åsikter inom den konservativa utbildningssektorn. Kommittéerna ska vara klara med sitt arbete redan till vårvintern och vi har stora förhoppningar på deras arbete. Ålands Näringsliv är mycket positiva till att man har lagt in Entreprenörskap i utbildningsprogrammen för gymnasieskolan. Det är centralt att våra elever ser möjligheten att bli entreprenörer (inte nödvändigtvis företagare) i framtiden. Entreprenörer behövs i etablerade företag, i nystartade företag och i offentlig sektor. Entreprenörer driver utvecklingen framåt och åländska gymnasieelever behöver utbildas om entreprenörsegenskaperna. Det gynnar framtidens Åland.

6 Sammanfattning (medeltal) ,75 7,00 6, ,00 6,75 7, ,75 7,25 7,25 Betyget stannar på samma nivå som tidigare, vilket dock är den högsta nivån sedan barometern infördes. När vi har under ett år kvar till valet har man engagerat näringslivet i olika frågor. Dialog och samarbete är bra. Det bygger en grund för bättre beslut och en bredare förståelse för svåra avvägningar. Däremot önskar vi se konkreta resultat och initiativ i svåra frågor. Samhällsservicereformen. Vad kostar det oss att inte genomföra den? Driftsprivatiseringar. Se möjligheterna till att frigöra offentliga resurser, genom att ta hjälp av lokala aktörer. Offentligt-privat samfinansiering (OPS). Här kan den privata sektorn hjälpa den offentliga med investeringar som krävs de kommande decennierna. Infrastruktur hur prioriterar vi att Åland har grundläggande infrastruktur utan att medborgare och näringslivs drabbas av högre kostnader.

BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND ANTAGEN AV LAGTINGET 19.12.2013

BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND ANTAGEN AV LAGTINGET 19.12.2013 BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND 2014 ANTAGEN AV LAGTINGET 19.12.2013 Ålands landskapsregering BUDGETFÖRSLAG nr 1/2013-2014 Förslag till budget för år 2014 Datum 2013-10-21 Till Ålands lagting ALLMÄN MOTIVERING

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering av bostäder En rapport från Byggnads om klimatpolitiska utmaningar och hur vi kan ta tillvara tyska erfarenheter av energisparlån. 2012 2 Innehåll 1 Sammanfattning och förslag 4 2

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Uppdaterad version - 5 jan 2009. ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Under de senaste åren har frågan om ett medlemskap för SSRK blivit allt mera aktuell. SSRK:s högsta beslutande organ, Fullmäktige, gav 2008 styrelsen

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Framtida marknad för vård och omsorg av äldre. Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030

Framtida marknad för vård och omsorg av äldre. Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030 Framtida marknad för vård och omsorg av äldre Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner C-uppsats Statsvetenskapliga institutionen Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner Marlene Gustafsson Förord Denna C-uppsats är skriven under höstterminen 2013

Läs mer

Företagarnas finansieringsrapport 2015

Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 Mars 2015 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Företagarna föreslår:... 4 Bakgrund - svårare att få finansiering...

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV utgivare: Örebro universitet copyright: Creative Commons Attribution produktion:

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Om författaren. Anders Lundberg är läkare och forskare inom sjukvårdens organisation.

Om författaren. Anders Lundberg är läkare och forskare inom sjukvårdens organisation. Skandalen Nya Karolinska en granskning av sidas tidning Anders Lundberg timbro Februari 2013 Om författaren Anders Lundberg är läkare och forskare inom sjukvårdens organisation. Författaren och Timbro

Läs mer

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Maj 2015 PwC:s Entreprenadbarometer tar tempen på den svenska bygg- och anläggningsbranschen 21 % vill minska byråkratin kring anbudsförfarandet

Läs mer