Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum"

Transkript

1 Innovationslandskapet Åland Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer Ålands Teknologicentrum

2 Bakgrund - ÅTC undersökningens syfte För att bättre kunna utforma verksamhetsstrategier, ramverk och aktiviteter som stöder de åländska företagens förmåga att utveckla sina existerande och potentiella nya verksamheter (genom valda insatsområden, projekt och aktiviteter) beslöt man på Ålands Teknologicentrum att kartlägga åsikter man har på Åland. De tre delområden som valdes för undersökningen var: 1. Innovationsklimatet och kulturen på Åland hur upplevs företagandet och nyskapandet av produkter och tjänster, utveckling av processer, kunnande och behov. 2. Åsikter om landskapsregeringens nuvarande insats inom stödandet av innovation och företagsutveckling samt behov av insatser. 3. Åsikter om och behov av innovation och företagsutveckling inom området miljöteknologi. 2

3 Undersökningsmaterialet Ålands Teknologicentrum utförde under våren/försommaren 2013 en undersökning om åsikterna på Åland kring Innovation, Företagsstöd och Miljöteknologi. Resultaten som presenteras baserar sig på de svar och åsikter man samlade in från individer inom det åländska näringslivet och den offentliga sektorn genom en web-enkät. General Electric (GE Ideas Lab har tre år i rad utfört en global undersökning om innovation som publicerats som en Innovationsbarometer. Siffrorna som presenteras är från undersökningen som gjordes Se för ytterligare detaljer Det presenterade materialet har texterna och GE2012 som förklaring bredvid datarepresentationen från respektive undersökning. 3

4 Information om undersökningarnas målgrupper Målgruppen för den kvalitativa ÅTC undersökningen var personer inom det åländska näringslivet företag, företagare och organisationer samt personer från den offentliga sektorn beslutsfattare och tjänstemän både från lagtinget, landskapsregeringen och kommunerna. Enkäten skickades till företagstagskontakter eller personmedlemmar i Ålands Näringsliv r.f. och/eller Ålands Företagare r.f. samt personer i kommunernas ledning, landskapsregeringen och lagtinget. Sammanlagt 609 mottagare fanns med i undersökningens e-postningslista 520 mottagare som identifierats från näringslivet och 89 som verkade inom den offentliga sektorn som beslutsfattare eller ledande tjänstemän i lagtinget, landskapsregeringen eller kommunerna. Totalt 64 svar kom in under perioden Den totala svarsprocenten blev således 10,5%. 309 personer ur målgruppen besökte enkätens websida med frågeformuläret utan att lämna in ett svar. Förutom enkäten utfördes ytterligare 27 kvalitativa intervjuer med personer. GE Innovationsbarometerns resultat baserar sig på svar från 2800 företagsledare i 22 länder. 30 % av svararna är i den högsta företagsledningen. Personerna som deltagit arbetar i företag som i snitt har 500 anställda, 20 % av företagen har över 5000 anställda. 4

5 JÄMFÖRELSE AV RESULTAT GE-2012 OCH ÅTC UNDERSÖKNINGEN MATERIALET HAR TEXTERNA OCH GE2012 SOM FÖRKLARING BREDVID DATAREPRESENTATIONEN FRÅN RESPEKTIVE UNDERSÖKNING 5

6 Vad behöver företag för att innovera? (E18) Olika faktorer i viktighetsordning Åland ranking GE ranking Att ha mera kreativa personer i arbetsgruppen, out-of-the-box tänkare Att ha flera investerarer som är redo att satsa på långtidsstöd för våra innovationer Att kunna jobba med universitet och forskningslaboratorier inom produktutvecklingen Att ha partners som hjälper att ta idéer till marknaden Att ha mera personer med avancerad teknisk expertis Att hitta partners som har en kultur av djärvhet och förstår risker Att ha finansiellt stöd från myndigheter Att se till att våra idéer är säkra från stöld Mindre byråkrati när man ansöker om finansiellt stöd Viktigast Viktigast 6

7 Åsikter om effekterna av innovation (E13) Helt av samma åsikt Delvis av samma åsikt Delvis av motsatt åsikt Helt av motsatt åsikt Ingen åsikt/vet inte Innovation är huvudingrediensen i att skapa en mera konkurrenskraftig åländsk ekonomi. 46% 43% 3% 8% Innovation är huvudingrediensen i att skapa en mera konkurrenskraftig ekonomi. 60% 32% 6% 1% Att investera i innovation förmodligen är det bästa sättet att skapa nya jobb på Åland. 48% 41% 3% 8% Att investera i innovation förmodligen är det bästa sättet att skapa nya jobb. 49% 37% 10% 1% Innovation är huvudingrediensen för att skapa en "grönare" ekonomi på Åland. 42% 44% 5% 9% Innovation är huvudingrediensen för att skapa en "grönare" ekonomi 46% 39% 11% 1% 7

8 Åsikter om innovation och samhällsvärde (E13) Helt av samma åsikt Delvis av samma åsikt Delvis av motsatt åsikt Helt av motsatt åsikt Ingen åsikt/vet inte Framöver är innovation på Åland mera en fråga om partnerskap mellan flera spelare än om framgången hos en enskild organisation. 29% 53% 8% 0% 10% Framöver är innovation mera en fråga om partnerskap mellan flera spelare än om framgången hos en enskild organisation. 52% 9% 2% 3% De största innovationerna framöver kommer att vara de som ger ett stort värde för samhället som helhet istället för enbart enskillda konsumenter och/eller personer. 21% 29% 2% 32% 50% 11% 3% 2% De bästa innovationerna kommer framöver att ha handlat mera om att lösa människans behov snarare än att generera mest vinst. 31% 41% 19% 0% 9% 40% 36% 15% 5% 4% 8

9 Men hur kan man åstadkomma innovation? (E16) Helt av samma åsikt Delvis av samma åsikt Delvis av motsatt åsikt Helt av motsatt åsikt Ingen åsikt/vet inte Sättet hur företag utför innovation kommer framöver att vara totalt annorlunda än sättet man utfört innovation tidigare. 8% 38% 16% 3% 39% 36% 5% 3% Små och mellanstora företag (< 50 anställda) och enskillda personer kan idag mera än någonsin vara lika innovativa som stora företag (> 50 anställda). 44% 37% 10% 0% 10% 41% 18% 5% 2% Idag drivs innovation mera av människors kreativitet än av forskning på hög nivå. 24% 46% 0% 13% 27% 42% 22% 6% 3% Innovation behöver mera än någonsin anpassas till lokala behov som tjänar specifika marknadsbehov. 30% 40% 16% 5% 10% 37% 39% 5% 2% 9

10 Åsikter om innovation, risk och finansiering (E13) Samhället överlag godkänner risktagandet som en del av innovationsprocessen. Samhället överlag godkänner risktagandet som en del av innovationsprocessen Av samma åsikt % Av motsatt åsikt % Partnerskap mellan den offentliga och privata sektorn har visat sig vara effektiva för att stöda innovation. Partnerskap mellan den offentliga och privata sektorn har visat sig vara effektiva för att stöda innovation. Myndigheterna stöder både små, mellanstora och stora företag Myndigheterna som idkar innovation. stöder både små, mellanstora och stora företag som idkar innovation Privata investerare stöder innovativa företag (på Åland). Privata investerare stöder innovativa företag på Åland Regleringen av handel hindrar inte åländska företag att nå kommersiell framgång. Regleringen av handel hindrar inte (åländska) företag att nå kommersiell framgång Takten i vilken åländska innovativa produkter når marknaden är tillräcklig. Takten i vilken (åländska) innovativa produkter når marknaden är tillräcklig

11 Åsikter om hur den ekonomiska krisen har påverkat innovation Atmosfären 1/3 (E11) - Helt av samma åsikt Delvis av samma åsikt Delvis av motsatt åsikt Helt av motsatt åsikt Ingen åsikt/vet inte Kulturen har förändrats, företag omprövar nuvarande risker. 19% 53% 9% 0% 19% 43% 11% 4% 8% Kulturen har förändrats, företag tar färre risker. 28% 45% 9% 0% 28% 40% 19% 7% 6% Kulturen har förändrats, företag tar mera risker. 0% 11% 43% 29% 13% 27% 33% 20% 7% *(E11 - inom landskapet Åland) 11

12 Åsikter om hur den ekonomiska krisen har påverkat innovation - Finansiering 2/3 (E11) Helt av samma åsikt Delvis av samma åsikt Delvis av motsatt åsikt Helt av motsatt åsikt Ingen åsikt/vet inte Tillgång till privat kapital har försvårats. 24% 37% 19% 2% 19% 30% 35% 19% 7% 9% Tillgång till offentligt kapital har försvårats. 27% 44% 9% 0% 20% 29% 35% 20% 8% 8% Tillgång till risk kapital har försvårats. 21% 13% 0% 32% 28% 6% 15% Förändringar i myndigheternas politik och finansiering har haft en negativ inverkan på innovation. 25% 20% 31% 27% 26% 6% 13% 24% 10% 12

13 Åsikter om hur den ekonomiska krisen har påverkat innovation Fokus 3/3 (E11) Helt av samma åsikt Delvis av samma åsikt Delvis av motsatt åsikt Helt av motsatt åsikt Ingen åsikt/vet inte Insatser inom forskning och utveckling (FoU) har minskat, eller större FoU projekt har avslutats eller minskats i omfång. 6% 44% 3% 2% 44% 22% 24% 12% 8% Det är ett större fokus på process och inkrementell innovation. 9% 31% 5% 55% 28% 39% 18% 6% 9% 13

14 Hur har den ekonomiska krisen påverkat innovation? (E11) Risktagning Kapital tillgång Helt av samma åsikt Kulturen har förändrats, företag omprövar nuvarande risker. Delvis av samma åsikt 19% 53% 43% ÅTC Delvis av motsatt åsikt Helt av motsatt åsikt Ingen åsikt/vet inte Tillgång till privat kapital har försvårats. 24% 30% 37% 35% ÅTC Kulturen har förändrats, företag tar färre risker. 28% 45% ÅTC Tillgång till offentligt kapital har försvårats. 27% 29% 44% 35% ÅTC 28% 40% Tillgång till risk kapital har försvårats. 21% 28% ÅTC Kulturen har förändrats, företag tar mera risker. 0% 11% 13% 27% ÅTC Förändringar i myndigheternas politik och finansiering har haft en negativ inverkan på innovation. 25% 20% 27% 31% ÅTC

15 Tack!...Frågor? För att bekanta dig med hela rapporten och frågeställningarna eller för att delge dina synpunkter, gå till: och Infomaterial

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON Förord Denna rapport är en sammanfattning av den forskning om sambanden mellan kunskapsnätverk och dess betydelse för

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Förbättra nordiskt beslutsfattande genom att skingra myter om hållbar konsumtion

Förbättra nordiskt beslutsfattande genom att skingra myter om hållbar konsumtion Förbättra nordiskt beslutsfattande genom att skingra myter om hållbar konsumtion Förbättra nordiskt beslutsfattande genom att skingra myter om hållbar konsumtion Oksana Mont, Eva Heiskanen, Kate Power

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld www.pwc.se God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena De personer som nämns i innehållsförteckningen

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat

Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat 1 Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat Utdrag från den internationella undersökningen Confronting Complexity. Analys av svenska marknaden. kpmg.se Komplexitet

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms Län och Stockholms

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Towards an Entrepreneurship Policy - A Nordic Perspective. En sammanfatting

Towards an Entrepreneurship Policy - A Nordic Perspective. En sammanfatting Towards an Entrepreneurship Policy - A Nordic Perspective En sammanfatting Sammanfattning Bakgrund Denna bok handlar om entreprenörskapspolitik och dess utveckling i de nordiska länderna. I boken definieras

Läs mer

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Kvinnors företagande och den regionala intäktsbasen

Kvinnors företagande och den regionala intäktsbasen Kvinnors företagande och den regionala intäktsbasen Förstudie kring Främja Kvinnors Företagande för Region Blekinge Stockholm 2012-08-29 Innehåll 1. Om uppdraget... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Att

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

2015 (NUSU) 2015 (NUSI)

2015 (NUSU) 2015 (NUSI) Rapport 2015 Nationell undersökning av Sveriges uppfinnare 2015 (NUSU) Nationell utvärdering av Sveriges innovationssystem av uppfinnare 2015 (NUSI) Claes Göran Hammar, Innovationsstrateg Hans Erik Nilsson,

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet -

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - Integrerad styrning - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - En kortfattad introduktion till en modell för ett integrerat ledningssystem, som hjälper kommuner och regioner att integrera aspekter

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

CREATIVE GROWTH Policyrekommendationer Rapport

CREATIVE GROWTH Policyrekommendationer Rapport CREATIVE GROWTH Policyrekommendationer Rapport INNEHÅLL INLEDNING 3 1. SAMMANFATTNING, OBSERVATIONER OCH REKOMMENDATIONER 4 2. UTVECKLING AV De kulturella och kreativa Näringarna OCH EU 2020. 7 2.1 De

Läs mer