Nya metoder att nåde berörda barnen - STADs arbete kring barn i missbruksmiljö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya metoder att nåde berörda barnen - STADs arbete kring barn i missbruksmiljö"

Transkript

1 Nya metoder att nåde berörda barnen - STADs arbete kring barn i missbruksmiljö Tobias Elgán, forskare STAD (STockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem) Drogfokus 2012, Norrköping

2 1. Varför behövs nya metoder? 2. Stöd via internet en kort bakgrund 3. Alkohol-och Coping: ett webbaserat program för ungdomar 4. Kommande STAD-projekt: Utveckling av strategier lokalt för att nå och stödja barn i missbruksmiljö

3 Vilka är STAD? (STockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem) STAD har funnits sedan 1995, enhet inom CPF sedan 2010 ~24 anställda: hälften praktiker / hälften forskare Arbetar med förebyggande insatser, utvecklar/testar lovande strategier/metoder som utvärderas vetenskapligt Verksamhet inom bl a följande områden: Alkohol-och narkotikaprevention pårestauranger samt primärvården (t ex, AAS & KmK) Anhörigverksamhet (för vuxna) Förebyggande arbete mot dopning (100% ren hårdträning) Utvärdering av föräldrastöds-& skolprogram Utvärdering av hemlöshetsprojekt (Bostad först) Utvärdering av webbaserade interventioner

4 1. Varför behövs nya metoder? Barn/ungdomar svår målgrupp att nåmed traditionella metoder Svårt att identifiera och rekrytera till stödverksamhet Traditionella metoder stigmatiserande, ej tillgängliga Gäller inte minst barn i missbruksmiljö(bim) 20% / barn i familjer med riskbruk 1 10% uppgav att föräldrars drickande orsakat problem 2 >80% av kommuner erbjuder stöd 2 Stödverksamhe t Endast 1-2% av barnen nås av stöd 2 1 Ljungdahl, Fhi-rapport 28, Elgán, preliminära resultat 3 Junis kommunrapport 2011

5 2009 lanserade CAN en webbaserad satsning riktad till BiM Erbjuds via Sveriges största ungdomssajt om alkohol & andra droger I snitt ca unika besökare per månad Satsningen består av bl a: Info & fakta kring missbruk i familjen Aktiviteter, t ex, filmmaskin, chat med expert Webbaserat självhjälpsprogram (Alkohol & Coping)» Utvecklad mha Lunds universitet STADs uppdrag att utvärdera satsningen

6 2. Stöd via internet Flera fördelar, t ex: Ökad tillgänglighet, enkelt att använda, anonymt Stöd via internet och ungdomar Internet är idag en naturlig del av ungas vardag Hög datorvana Föredrar info om alkohol/narkotika via webben 1 Mindre stigmatiserande än traditionella metoder 2 Webbaserat stöd kan potentiellt nåväldigt många 1 Flash Eurobarometer no Elliot, JC, et al, 2008

7 Olika typer av webbaserat stöd, t ex: Webbaserade interventioner» Självhjälpsbaserade program (med terapeuter) Automatiserad vs terapeutbaserad feedback Online rådgivning och terapi» Via t ex, chat, e-post, online stödgrupper Övrig online aktivitet» Stöd via mobilappar

8 Webbaserade metoder på frammarch Internetbaserad vård via t ex SLL (www.internetpsykiatri.se)» KBT-baserad 12-veckors behandling» Depression, ångest, paniksyndrom, social fobi, sömnproblem, mm

9 Forskning kring webbaserade metoder ökar Har webbaserad behandling någon effekt? Metaanalys (n=92) visar medium effektstorlek (0.53) för webbaserad psykoterapi (samma storleksordning som face-to-face terapi 1 ) 1 Barak, A. et al, 2008

10 Utmaningar: Det finns fåwebbaserade interventioner som vänder sig till barn/ungdomar Många utvärderade program har hög bortfallsfrekvens Tidsåtgången är en avgörande faktor Risker: Kan leda till mer ytliga relationer istället för verkligt känslomässigt stöd Kan orsaka skada om felaktig information sprids Trots det, stor potential med webbaserade metoder!

11 3. Alkohol- och Copingprogrammet Bakgrund: Utvecklad av Helena Hansson / Ulla Zetterlind (Lunds univ.), & Nicklas Kartengren Webbaserad intervention för åringar Bygger påhelenas avhandlingsarbete ICAIP (Individual Coping and Alcohol Intervention Program)» Manualbaserat face-to-face -program till studenter med BiM-bakgrund» Bygger påkbt ICAIP Individual Coping and Alcohol Intervention program Producerad av Funkis Multimedia Helena Hansson och Ulla Zetterlind Klinsk Alkoholforskning, Lunds Universitet

12 Missbruk: Samspel mellan arv och miljö. Risk och skyddsfaktorer. Familjens mönster: Hur familjen kan tvingas anpassa efter den i familjen som har missbruksproblem. Attityder och påverkan: Alkohol och förväntningar. Vad händer vid berusning? Vad är riskbruk? Filmbaserade berättelser

13 Frågor om alkohol

14 20 copingrelaterade frågor Coping: Resurser (hälsa, utbildning, social status mm). Strategier (hur hantera stressfylld situation)

15

16

17

18 Tidsåtgång: 2-3 timmar under 1-2 veckor Personlig feedback med förslag om hur förhålla sig Deltagaren får formulera sin egen handlingsplan för framtiden

19 Utvärdering av Alkohol och Coping: Syfte:» Har programmet någon effekt? Frågeställningar:» Skillnader i coping-beteende?» Förbättringar i psykisk hälsa?» Förändringar relaterat till alkohol: Skjuta upp alkoholdebuten? Minska riskabelt drickande?

20 Screening och rekrytering Inklusionskriteria: år gammal - Har minst en förälder med alkoholproblem (enligt CAST-6) - Tillgång till dator och internet - Talar/förstår svenska - Informerat samtycke Screening med CAST-6 1.Har du någonsin tyckt att någon av dina (styv)föräldrar har alkoholproblem? 2.Har du någonsin bett en (styv)förälder Exkluderade: att - Självmordsbenägen / sluta dricka alkohol? självskadande beteende Informerat samtycke och 3.Har du någonsinbaslinjemätning grälat eller bråkat med en (styv)förälder när han eller hon har druckit alkohol?randomisering (n=184) 4.Har du någonsin hört dina (styv)föräldrar bråkaweb-icaip med varandra när en av dem var Behandlingsgrupp: Kontrollgrupp (TAU) & & Drugsmart (n=92) Drugsmart (n=92) berusad? 5.Har du någonsin haft lust att gömma eller hälla ut en (styv)förälders flaska medaktivitet på Drugsmart: Genomförande av - <5 besök senaste 2 månaderna alkohol? web-icaip - 5 eller fler besök senaste 2 månaderna Programtrohet: - Fullföljt web-icaip - Avbrutit web-icaip Aktivitet på Drugsmart: - <5 besök senaste 2 månaderna - 5 eller fler besök senaste 2 månaderna 6.Har du någonsin önskat att en (styv)förälder ska sluta dricka alkohol? Uppföljningar efter 2 och 6 månader Uppföljningar efter 2 och 6 månader

21

22 Rekrytering pågår Via webbsidor, t.ex.:» Facebook (sedan 18 okt) Hittills (22 okt):» 150 screenade» ~75% kvinnor» ~55% via Drugsmart / ~35% via Facebook» 87 st 3 JA på CAST-6» 95 st är år» 60 st är år och 3 Ja på CAST-6» 47 st ville ej medverka» Hittills 13 deltagare!

23 4. Utveckling av strategier lokalt för att nåoch stödja BiM Internet är ett bra sätt att ge stöd speciellt till ungdomar. Men, viktigt att på ett bra sätt erbjuda traditionellt stöd STAD sökt medel från Fhi 31 augusti Bakgrund: 1-2% av alla barn som nås av befintligt stöd» Svårt att identifiera barn Berörda ska se problemet / signaler hos barnen Våga samtala med barnen om hemförhållanden» Svårt att rekrytera barn Underlättas genom tydlig struktur för hur gå vidare vid upptäckt Finns en ansvarig person? Finns kontaktuppgifter till stödgrupper?

24 Syfte: Fler berörda barn ska nås av befintlig stödverksamhet Hur? Arbeta med lokala verksamheter (t ex, skolor, beroendemottagningar, socialtjänst), t ex:» Utveckla verktyg (policydokument, handlingsplaner) att användas i verksamheterna» Öka andelen vidareutbildad personal» Bättre samverkan mellan verksamheter

25 Skolan spelar en central roll I princip alla barn går i skola I snitt 3-5 barn i normalstor klass växer upp med föräldrar som dricker för mycket Kännetecken hos vissa pga föräldrars drickande 1, tex:» Hög frånvaro» Svårigheter med kompisrelationer» Svårigheter att klara av skolarbete Möjliggör upptäckt 1 Casas-Gil, MJ, 2002

26 2009 genomförde STAD en enkätundersökning Hur arbetar skolor med problem relaterat till elever i familjer med missbruk? Nästan 500 skolor ( högstadie - och gymnasieskolor) Resultat:» 74% av skolorna har identifierat elever» 19% har aldrig identifierat Policy Fortbildning Upptäckt!

27 Men 70% av skolorna saknar policy! Många saknar fortbildning» 75% av rektorerna / 43% av kuratorerna / 57% av skolsköterskorna Många saknar klara riktlinjer för hur agera vid upptäckt Saknar info om befintliga resurser (t ex, kommunal stödverksamhet) Skolan har därför stor potential att utvecklas!

28 Projektets struktur: Planeras löpa under 2,5 år (okt 2012 mars 2014) 5 kommuner medverkar (Sigtuna, Sollentuna, Sundbyberg, Upplands Väsby och Värmdö) En koordinator (20 % tjänst) per kommun 1 st projektgrupp: STAD + koordinatorer 5 st arbetsgrupper: koordinator + nyckelpersoner Ansökan inskickad till FHI 31 aug (svar innan 31 okt)

29 Projektet uppdelat i arbetsmoduler Arbetsmodulerna beskriver och tydliggör:» Arbetsuppgifter/delmoment» När de ska utföras» Vem som är ansvarig» Resultat/utfall från varje modul

30 Genomförandeplan / arbetsmoduler Arbetsmodul 1 (månad 1-7) Identifiera verksamheter + nyckelpersoner Arbetsmodul 2 (månad 7-11) Skapa arbetsgrupper i kommunerna Utvärderingar (baslinje + 2 uppföljningar vid 12/24 mån): - Community Readiness Model (CRM) Återkoppling av resultat från CRM - Strategier till förbättringar > Undersöka grad av förändringsbenägenhet Skapa mallar till policy + handlingsplaner - Kartläggningar: Resultat: > Antal identifierade barn > Antal barn i stödverksamhet - Policydokument + handlingsplaner Resultat: - Projektgrupp + arbetsgrupper - Rapporter Arbetsmodul 3: (månad 11-27) Arbetsmodul 4: (månad 27-30) Projektets slutförande - Framställa metodhandbok för vidare spridning (STAD) Resultat - Vetenskapliga artiklar + rapporter - Metodhandbok Vidare arbete i kommunerna/implementering - Anpassa/förankra policydokumet + handlingsplaner i verksamheterna Erbjuda fortbildning av yrkesverksamma i verksamheterna Informationskampanjer - Öka medvetenhet om problemet bland yrkesverksamma/allmänheten Resultat - Policydokument + handlingsplaner - Kampanjmaterial

31 Har projektet någon effekt? Baslinjemätning & tvåuppföljningar efter 1 & 2 år Jämföra kommunerna med matchade kontrollkommuner» Matchning med avseende påfolkmängd, åldersfördelning, medelinkomst, andel utlandsfödda» Ökar styrkan i utvärderingen Vad kommer vi att mäta?» Antal barn som identifieras» Antal barn som nås av stödverksamheter» Antal personer i verksamheterna som fortbildas» Förändring avseende CRM

32 Projektet ska resultera i metodhandbok som kan användas för att sprida arbetssättet

33 Tack till - CAN för uppdraget - Helena Hansson & Ulla Zetterlind, Lunds universitet - Nicklas Kartengren, NkA - Fhi för finansiering av BiM-projektet - SRA för finansiering av webbpanelsstudien

Barn i missbruksmiljö

Barn i missbruksmiljö Barn i missbruksmiljö En studie kring policy och praktik på svenska skolor Tobias Elgán och Håkan Leifman RAPPORT NR 43 STADs rapportserie, 2010 Rapport nummer 43 ISSN: 1654 7497 ISBN: 978 91 85997 12

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa?

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa? magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 2 våren 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala. Som hand i handske förskolan som arena för föräldrastöd. Redaktörer Karin Fängström Anna Sarkadi

Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala. Som hand i handske förskolan som arena för föräldrastöd. Redaktörer Karin Fängström Anna Sarkadi Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala Som hand i handske förskolan som arena för föräldrastöd Redaktörer Karin Fängström Anna Sarkadi Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala Som

Läs mer

Med många bäckar att stämma i hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden?

Med många bäckar att stämma i hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden? Med många bäckar att stämma i hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden? En förstudie om beräkningar av kostnader och potentiella besparingar vid förebyggande insatser kring barn och unga i riskzon.

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 Rapporten är framtagen av Yvonne Forsell Eija Airaksinen

Läs mer

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 10 ORSAKER TILL AVHOPP 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Temagruppen

Läs mer

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Innehåll Förord... 3 Kapitel 1: Introduktion... 5 Kapitel 2: Vad

Läs mer

Nordens barn Utveckling av nordiska familjecentraler. Resultat från projektet Tidiga insatser för familjer

Nordens barn Utveckling av nordiska familjecentraler. Resultat från projektet Tidiga insatser för familjer Nordens barn Utveckling av nordiska familjecentraler Nordens Välfärdscenter Inspirationshäfte Resultat från projektet Tidiga insatser för familjer 1 Nordens Barn utveckling av nordiska familjecentraler

Läs mer

Att ha minst en förälder som missbrukar alkohol Om psykisk ohälsa och utvärderade interventioner

Att ha minst en förälder som missbrukar alkohol Om psykisk ohälsa och utvärderade interventioner Att ha minst en förälder som missbrukar alkohol Om psykisk ohälsa och utvärderade interventioner Elinor Brunnberg Charli Eriksson Agneta Tinnfält Örebro Augusti 2007 Sammanfattning En riskfaktor för psykisk

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar. Så får Västervik med sig föräldrarna.

Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar. Så får Västervik med sig föräldrarna. magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 3 VINTERN 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar

Läs mer

Studenter och alkohol

Studenter och alkohol Studenter och alkohol Studenthälsouppdraget Implementeringsstudie Elisabet Flennemo, tf projektledare Fhi Ulric Hermansson, forskare KI Motiv för ett förebyggande arbete inom högskolan 18 25 åringar har

Läs mer

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga Innehåll Förord... 3 Sammanfattning: Fem steg för att investera i tidiga insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga...

Läs mer

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård en kartläggning av hur de mår och vilka som får stöd Jonas Raninen & Håkan Leifman Rapport 143 Barn till föräldrar i missbruksoch beroendevård en kartläggning

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Handledning. för samtal om alkohol inom barnhälsovården

Handledning. för samtal om alkohol inom barnhälsovården Handledning för samtal om alkohol inom barnhälsovården Frågan om alkohol och föräldraskap är viktig. Vår förhoppning är att du i ditt arbete ska känna dig bekväm med att ta upp frågan om alkohol med föräldrar.

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

BEGREPP OCH ERFARENHETER

BEGREPP OCH ERFARENHETER Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem - Prioriterat mål för Göteborgs Stad 2012 2014 BEGREPP OCH ERFARENHETER Innehåll Inledning...3

Läs mer