MicroMaxx Ultraljudssystem Användarhandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MicroMaxx Ultraljudssystem Användarhandbok"

Transkript

1 MicroMaxx Ultraljudssystem Användarhandbok

2 SonoSite, Inc th Drive SE Bothell, WA USA Tel.: eller Fax: SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury Way Hitchin Herts SG4 0AP Storbritannien Tel.: Fax: Observera: Enligt amerikansk federal lag får denna anordning endast säljas av eller på order av läkare. MicroMaxx, SonoCalc, SonoRES och SonoMB är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör SonoSite, Inc. CompactFlash är ett registrerat varumärke som tillhör Symbol Technologies. DICOM är det registrerade varumärket för National Electrical Manufacturers Association för dess publikationer om standarder som handlar om digital kommunikation av medicinsk information. Produktnamn som inte ägs av SonoSite kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Skyddas av amerikanska patent: , , , , , , , , , , , D Patent sökta. P /2007 Copyright 2007, SonoSite, Inc. Med ensamrätt. ii

3 Innehåll Kapitel 1: Inledning Om Användarhandboken... 1 Avsedda användningsområden... 1 Skrivsätt... 4 Symboler och begrepp... 4 Uppgraderingar och uppdateringar av användarhandboken... 4 Kundkommentarer... 4 Kontaktinformation... 5 Om systemet... 6 Om systemets programvara... 8 Kapitel 2: Komma igång Riktlinjer för skanning... 9 Förberedelse av systemet...11 Sätta i och ta ut batteriet...11 Insättning och uttagning av CompactFlash-kortet...12 Använda växelström/ladda batteri...13 Slå på/av systemet...14 Anslutning och borttagning av transduktor...15 Systemets reglage...16 Skärmlayout...19 Allmän interaktion...20 Styrplatta...20 Skärmmenyer...21 Menyreglage...21 Markeringar och text...22 Formulär...23 Systeminställningar...24 Säkerhetsinställningar...25 Ljud och batteri...31 Hjärtberäkningar...32 Anslutningar...33 Datum och klockslag...35 Delta-tangent och markeringar...36 Visning av information...38 IMT-Beräkningar...39 Författare av obstetriska beräkningar...40 Specialanpassade OB-mätningar...42 Specialanpassade OB-tabeller...43 Förinställningar...45 Systeminformation...47 Nätverksstatus...48 iii

4 Kapitel 3: Bildåtergivning Patientinformation Transduktor, undersökningstyp och bildåtergivningsläge Förberedelser av transduktorn Allmän användning Invasiv eller kirurgisk användning Lägen Bildåtergivning i 2D Bildåtergivning i M-mode Bildåtergivning med färgdoppler Bildåtergivning med pulsad doppler (PW) och kontinuerlig doppler (CW) Klipp Fördröjning av inhämtning av klipp Lagring av bilder och klipp Spara på CompactFlash Utskrift på lokal skrivare Granskning av bilder och klipp Patientlista Patientbilder och -klipp Markeringar EKG-övervakning Fotpedal Streckkodsläsare Nålguide Kapitel 4: Mätningar och beräkningar Mätningar D-mätningar Mätningar i M-mode Dopplermätningar Beräkningar Beräkningar av procentuell reduktion Volymberäkning Volymflödesberäkning Beräkningar av mindre kroppsdelar Gynekologiska beräkningar Obstetriska beräkningar Kärlberäkningar IMT-beräkningar Transkraniell doppler (TCD)-beräkningar Hjärtberäkningar Patientrapport iv

5 Kapitel 5: Anslutningar och konfiguration Inställning av systemanslutningar Systemkonfiguration för SiteLink Konfigurera SiteLink för Ethernet Konfigurera SiteLink för trådlös användning Systemkonfiguration för DICOM Säkerhetskopiera DICOM-inställningar Konfigurera platser Konfigurera arkiverare Konfigurera skrivare Konfigurera listservrar Konfigurera procedurer Importera och exportera konfigurationer Granska nätverksloggen DICOM-användning Arkivera och skriva ut DICOM-bilder Patientuppgifter DICOM-arbetslistor Kapitel 6: Felsökning och underhåll Felsökning Programvarulicens Uppgradera systemet och transduktorprogramvaran Uppgradering av Triple Transducer Connect (trippelkontakt för transduktorer, TTC) Införskaffa en licensnyckel Installera en licensnyckel Underhåll Rekommenderade desinfektionsmedel Säkerhet Rengöring och desinfektion av ultraljudssystemet Rengöra och desinficera transduktorer Sterilisera transduktorer Rengöring och desinfektion av transduktorkablar Rengöring och desinfektion av batteriet Rengöring av fotpedalen Rengöring och desinfektion av EKG-kablar Kapitel 7: Referenser Visningsstorlek Placering av mätmarkör D-mätningar Orsaker till mätfel Insamlingsfel Algoritmfel Publikationer om terminologi och mätning Hjärtreferenser v

6 Obstetriska referenser Tabeller för gestationsålder Tabeller för tillväxtanalys Kvotberäkningar Allmänna referenser Kapitel 8: Specifikationer Systemets dimensioner Bildskärmens dimensioner Transduktorer Bildåtergivningslägen Bildlagring Tillbehör Hårdvara, programvara och dokumentation Kablar Kringutrustning Temperatur- och fuktighetsgränsvärden Elektricitet Batteri Elektromekaniska säkerhetsstandarder EMC-standarder för klassificering Standarder för utrustning som flygtransporteras DICOM-standard HIPAA-standard Kapitel 9: Säkerhet Ergonomisk säkerhet Elektrisk säkerhet klassificering Elektrisk säkerhet Utrustningens säkerhet Batterisäkerhet Biologisk säkerhet Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Tillverkarens deklaration ALARA-principen Tillämpning av ALARA Direkta reglage Indirekta reglage Mottagarreglage Akustiska artefakter Riktlinjer för reduktion av MI och TI Visning av uteffekt Noggrannhet för effektvisning för mekaniska och termiska index Faktorer som bidrar till visningsosäkerhet Referenser vi

7 Höjning av yttemperaturer hos transduktorer Mätning av akustisk uteffekt In Situ, omräknade och vattenvärdesintensiteter Vävnadsmodeller och utrustningsundersökningar Om tabellen över akustisk uteffekt Tabeller över akustisk uteffekt Precision och osäkerhet vid akustiska mätningar Märkningssymboler Ordlista Termer Akronymer Register vii

8 viii

9 Kapitel 1: Inledning Läs informationen i denna användarhandbok innan du använder SonoSite MicroMaxx ultraljudssystem. Den gäller för ultraljudssystemet och transduktorer. Inledning Om Användarhandboken Användarhandboken till MicroMaxx ultraljudssystem innehåller information om hur man förbereder och använder ultraljudssystemet, uppgraderar systemet och transduktorerna, samt hur man rengör och desinficerar systemet och transduktorerna. Här ges också referenser för beräkningar, systemspecifikationer samt ytterligare information om säkerhet och akustisk uteffekt. MicroMaxx snabbstartkorten, som återfinns längst bak i denna användarhandbok, ger en översikt över basala systemfunktioner. Användarhandboken är avsedd för läsare som är väl förtrogna med ultraljudsteknik. Den tillhandahåller ingen utbildning i ultraljudsteknik eller kliniska förfaranden. Den som använder detta system måste vara utbildad i ultraljudsteknik. Se tillämplig SonoSite användarhandbok för tillbehör för information om användning av tillbehör och kringutrustning. Se tillverkarnas anvisningar för specifik information om kringutrustning. Avsedda användningsområden Nedan följer avsedda användningsområden för varje undersökningstyp. I Tabell 2, Transduktor, undersökningstyp och bildåtergivningsläge på sidan 53 anges avsedd transduktor för undersökningstypen. Bildåtergivning av buken Detta system utsänder ultraljudsenergi till patienternas buk genom användning av 2D, M-mode, färgdoppler (Color), energidoppler (CPD), Tissue Harmonic Imaging (THI) och pulsad doppler (PW) för generering av ultraljudsbilder. Levern, njurarna, pankreas, mjälten, gallblåsan, gallgångarna, transplanterade organ, bukkärl och omgivande anatomiska strukturer kan bedömas transabdominellt för förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Bildåtergivning av hjärtat Detta system utsänder ultraljudsenergi till patientens torax genom användning av 2D, M-mode, färgdoppler (Color), Tissue Harmonic Imaging (THI), pulsad doppler (PW), vävnadsdoppler (TDI PW) och kontinuerlig doppler (CW) för generering av ultraljudsbilder. Hjärta, hjärtklaffarna, de stora kärlen, omgivande anatomiska strukturer samt hjärtats allmänna funktion och storlek kan bedömas för förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Kapitel 1: Inledning 1

10 Patientens EKG kan erhållas och användas för tidsmässig koordinering av diastolisk och systolisk funktion. VARNING! EKG-kurvan används inte för diagnostisering av hjärtarytmier och är inte avsedd för långtidsövervakning av hjärtrytmen. Bildåtergivning inom gynekologi och vid infertilitet Detta system utsänder ultraljudsenergi till bäckenet och nedre delen av buken genom användning av 2D, M-mode, energidoppler (CPD), färgdoppler (Color), Tissue Harmonic Imaging (THI) och pulsad doppler (PW) för generering av ultraljudsbilder. Livmoder, äggstockar, adnexa och omgivande anatomiska strukturer kan bedömas transabdominellt eller transvaginalt för förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Bildåtergivning, interventionell och intraoperativ Detta system utsänder ultraljudsenergi till olika delar av kroppen genom användning av 2D, färgdoppler (Color) energidoppler (CPD), Tissue Harmonic Imaging (THI) och pulsad doppler (PW) för generering av ultraljudsbilder som ger vägledning vid interventionella och intraoperativa förfaranden. Detta system kan användas för vägledning med ultraljud vid biopsi och inläggning av drän, inläggning av kärlkatetrar, perifer nervblockad, spinal blockad och lumbalpunktion, uthämtning av ägg, amniocentes och andra obstetriska åtgärder, samt som stöd vid buk-, bröst- och neurokirurgi samt vaskulära intraoperativa åtgärder. Obstetrisk bildåtergivning Detta system utsänder ultraljudsenergi till bäckenet på gravida kvinnor genom användning av 2D, M-mode, färgdoppler (Color), energidoppler (CPD), Tissue Harmonic Imaging (THI) och pulsad doppler (PW) för generering av ultraljudsbilder. Fosteranatomi, viabilitet, uppskattad fostervikt, gestationsålder, amnionvätska och omgivande anatomiska strukturer kan bedömas transabdominellt eller transvaginalt för förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Undersökningstyperna energidoppler (CPD) och färgdoppler (Color) är avsedda att användas vid högriskgraviditeter. Indikationerna för högriskgraviditet innefattar, men begränsas inte till, flerbördsgraviditet, fetal hydrops, placentaanomalier samt maternell hypertoni, diabetes och lupus. VARNING! För att förhindra skada eller feldiagnos ska du inte använda detta system för perkutana navelsträngsblodprov (PUBS) eller in vitro-fertilisering (IVF). Systemet har inte validerats för att vara effektivt för dessa två användningar. Bilder framställda i CPD- eller Color-läge (energi- resp. färgdoppler) kan användas som en kompletterande metod, inte som en screeningmetod, för att upptäcka strukturella anomalier i fosterhjärtat och som en kompletterande metod, inte som en screeningmetod, för diagnos av intrauterin tillväxthämning (IUGR). 2 Kapitel 1: Inledning

11 Pediatrisk bildåtergivning Detta system utsänder ultraljudsenergi till barn eller nyfödda med användning av 2D, M-mode, färgdoppler (Color), energidoppler (CPD), pulsad doppler (PW), vävnadsdoppler (TDI PW) och kontinuerlig doppler (CW) för generering av ultraljudsbilder. Pediatrisk buk-, bäcken och hjärtanatomi, pediatriska höftleder, huvuden på nyfödda samt omgivande anatomiska strukturer kan bedömas för att påvisa förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Inledning Bildåtergivning av prostata Detta system utsänder ultraljudsenergi till prostata hos vuxna män vid användning av ultraljudsfunktionerna 2D, M-mode, energidoppler (CPD), färgdoppler (Color) och pulsad doppler (PW) för generering av ultraljudsbilder. Prostata kan bedömas för förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Bildåtergivning av ytliga strukturer Detta system utsänder ultraljudsenergi i olika delar av kroppen genom användning av 2D, M-mode, färgdoppler (Color), energidoppler (CPD) och pulsad doppler (PW) för generering av ultraljudsbilder. Bröstet, sköldkörteln, testiklarna, lymfkörtlar, bråck, muskuloskeletala strukturer, mjukvävnadsstrukturer och omgivande anatomiska strukturer kan bedömas för förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Detta system kan användas för vägledning med ultraljud vid biopsi, inläggning av drän, inläggning av kärlkateter, perifer nervblockad, spinal blockad samt lumbalpunktion. Användning av transkraniell bildåtergivning Detta system utsänder ultraljudsenergi till kraniet genom användning av 2D, färgdoppler (Color), energidoppler (CPD) och pulsad doppler (PW) för generering av ultraljudsbilder. De anatomiska strukturerna och den cerebrala kärlanatomin kan bedömas för att påvisa förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Två undersökningstyper finns tillgängliga för transkraniell bildåtergivning: TCD och Orb. Bildåtergivning kan utföras temporalt, transoccipitalt eller transorbitalt. VARNING! Använd endast undersökningstyp avsedd för orbitan (Orb) vid bildåtergivning genom ögat, så att skador på patienten undviks. FDA har fastställt lägre gränser för akustisk energi för oftalmiska undersökningar. Systemet kan säkerställa att dessa gränsvärden inte överskrids endast om en undersökningstyp avsedd för orbitan (Orb) väljs. Bildåtergivning av kärl Detta system utsänder ultraljudsenergi i olika delar av kroppen genom användning av 2D, M-mode, färgdoppler (Color), energidoppler (CPD) och pulsad doppler (PW) för generering av ultraljudsbilder. Karotisartärerna, djupa vener samt artärer i armarna och benen, ytliga vener i armarna och benen, de stora kärlen i buken och olika små kärl som försörjer organ kan bedömas för förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Kapitel 1: Inledning 3

12 Skrivsätt Följande skrivsätt används i denna användarhandbok: VARNING anger försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för att förhindra personskada eller dödsfall. Observera anger försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för att skydda produkterna. Numrerade steg i procedurerna måste genomföras i en viss ordning. Punktlistor visar information i form av en lista, men punkterna anger inte en viss ordningsföljd. Handtaget finns på framsidan och batterifacket på baksidan av systemet. Symboler och begrepp Symboler och termer som används på systemet och transduktorn förklaras i Kapitel 2, Komma igång ; Kapitel 5, Anslutningar och konfiguration ; Ordlista på sidan 287; och Kapitel 9, Säkerhet. Uppgraderingar och uppdateringar av användarhandboken SonoSite kan erbjuda programuppgraderingar, tekniska nyheter, samt förbättringar av systemets prestanda. En uppdaterad användarhandbok medföljer det uppgraderade programmet och ger detaljerad information om förbättringarna. Kundkommentarer Frågor och kommentarer uppskattas. Vi på SonoSite är intresserade av att få veta vad du tycker om utrustningen och användarhandboken. Kunder i USA kan ringa SonoSite på Kunder utanför USA kan ringa till närmaste SonoSite-representant. Du kan också kontakta SonoSite via e-post på 4 Kapitel 1: Inledning

13 Kontaktinformation Om du behöver teknisk support från SonoSite kan du kontakta oss på följande telefonnummer eller adresser: Teknisk support (USA, Kanada): Inledning Teknisk support, fax: Teknisk support, e-post: SonoSites webbsida: Internationell teknisk support: och välj Support Kontakta din lokala representant eller ring (USA) Europeiskt servicecenter: +44-(0) e-post: Kapitel 1: Inledning 5

14 Om systemet Systemet är ett bärbart, programvarureglerat ultraljudssystem med helt digital arkitektur. Systemet har flera konfigurationer och funktioner och används för att registrera och visa ultraljudsbilder i realtid med hög upplösning. Dessa beskrivs i denna användarhandbok, men alla alternativen kanske inte passar din utrustning. Systemets funktioner beror på din konfiguration, transduktor och undersökningstyp Figur 1 Systemet sett framifrån Tabell 1: Systemets främre funktioner Nummer Funktion 1 Kontrollpanel 2 Handtag 3 Bildskärm 4 CompactFlash -läsare: framsidan för bildlagring, baksidan för system- och transduktoruppdateringar, import/export av OB-tabeller, egna kommentarer, användarnamn/-lösenord och DICOM -konfigurationer (Digital Imaging and Communications in Medicine digital bildåtergivning och kommunikation inom medicin). 6 Kapitel 1: Inledning

15 Inledning Figur 2 Systemet sett bakifrån Tabell 2: Anslutningar på systemets baksida Nummer Funktion 1 Kontakt för likströmsanslutning 2 I/O-anslutning 3 Batteri 4 EKG-anslutning Systemet stöder för närvarande följande transduktorer: C11e/8-5 MHz C60e/5-2 MHz D2/2 MHz HFL38/13-6 MHz ICT/8-5 MHz LAP/12-5 MHz L25e /13-6 MHz L38e/10-5 MHz P10/8-4 MHz P17/5-1 MHz SLA/13-6 MHz SLT/10-5 MHz TEE/8-3 MHz Kapitel 1: Inledning 7

16 Ultraljudssystemet kan ha ett eller flera av följande dockningssystem: Mobile Docking System enhanced (MDSe) Mobilt dockningssystem (MDS) MDS Lite Se tillämplig användarhandbok för SonoSite tillbehör. Se Kapitel 8, Specifikationer för en fullständig lista över alla systemtillbehör. Kringutrustningen för detta system består av medicinska produkter (uppfyller kraven i standarden EN ) och icke-medicinska (kommersiella) produkter. Se Kapitel 8, Specifikationer för en fullständig lista över kompatibel kringutrustning. Anvisningar för hur du ställer in systemet för att använda kringutrustningen finns under Systeminställningar på sidan 24. Anvisningar från tillverkaren medföljer varje kringutrustning. Anvisningar för hur du använder tillbehören och kringutrustningen tillsammans med systemet finns i tillämplig SonoSite användarhandbok för tillbehör. Om systemets programvara Ultraljudssystemet är försett med programvara som styr dess funktion. En uppgradering av programvaran kan behövas. SonoSite tillhandahåller ett CompactFlash-kort som innehåller programvaran. Ny programvara ger nya möjligheter. Ett enda CompactFlash-kort kan användas för att uppdatera ett eller flera system. Vid programuppdateringar används den bakre CompactFlash-kortplatsen på höger sida av systemet. CompactFlash-kort som sätts i den främre CompactFlash-kortplatsen ger ingen uppgradering av systemet. 8 Kapitel 1: Inledning

17 Kapitel 2: Komma igång Detta kapitel innehåller information om skanningsförfaranden, grundläggande användning och hur man ändrar systeminställningarna. Riktlinjer för skanning Dessa anvisningar är avsedda att underlätta bekväm och effektiv användning av ultraljudssystemet. VARNING! Användning av ultraljudssystem kan vara förenad med muskel-skelettstörningar a,b,c. Användning av ett ultraljudssystem definieras som den fysiska interaktionen mellan användaren, ultraljudssystemet och transduktorn. När du använder ett ultraljudssystem kan du, liksom vid många liknande fysiska aktiviteter, uppleva ett tillfälligt obehag i dina händer, fingrar, armar, skuldror, ögon, rygg eller andra delar av din kropp. Om du emellertid upplever symptom såsom konstant eller återkommande obehag, smärta, bultande, värkande eller stickande känsla, domning, brännande känsla eller stelhet skall du inte ignorera dessa varningstecken. Uppsök snarast behörig sjukvårdspersonal. Symptom som dessa kan ha samband med muskuloskeletala störningar (MSD). Sådana störningar kan vara smärtsamma och eventuellt resultera i invalidiserande skador på nerver, muskler, senor eller andra delar av kroppen. Exempel på muskuloskeletala besvär är karpaltunnelsyndrom och tendinit. Även om forskarna inte kan ge definitivt svar på många frågor angående MSD, är man överens om att vissa faktorer är förenade med dess uppkomst såsom: tidigare medicinskt och fysiskt tillstånd, allmän hälsa, utrustning och kroppsställning under arbetets utförande, arbetsfrekvens, arbetets varaktighet och andra fysiska aktiviteter som kan ge uppkomst till MSD d. Detta kapitel innehåller anvisningar som kan hjälpa dig att arbeta bekvämare och minska risken för MSD e,f. Komma igång a. Magnavita, N., L. Bevilacqua, P. Mirk, A. Fileni and N. Castellino. Work-related Musculoskeletal Complaints in Sonologists. Occupational Environmental Medicine. 41:11 (1999), b. Craig, M. Sonography: An Occupational Hazard? Journal of Diagnostic Medical Sonography. 3 (1985), c. Smith, C.S., G.W. Wolf, G. Y. Xie, and M. D. Smith. Musculoskeletal Pain in Cardiac Ultrasonographers: Results of a Random Survey. Journal of American Society of Echocardiography. (May 1997), d. Wihlidal, L.M. and S. Kumar. An Injury Profile of Practicing Diagnostic Medical Sonographers in Alberta. International Journal of Industrial Ergonomics. 19 (1997), e. Habes, D.J. and S. Baron. Health Hazard Report University of Medicine and Dentistry of New Jersey. (1999). f. Vanderpool, H.E., E.A. Friis, B.S. Smith, and K.L. Harms. Prevalence of Carpal Tunnel Syndrome and Other Work-related Musculoskeletal Problems in Cardiac Sonographers. Journal of Medicine. 35:6 (1993), Kapitel 2: Komma igång 9

18 Placering av systemet För en bekväm ställning för skuldran, armen och handen: Använd ett stativ som bär upp ultraljudssystemets vikt. Minimera ansträngningen för ögonen: Placera utrustningen inom räckhåll, om undersökningen/åtgärden tillåter. Justera vinkeln på utrustningen/bildskärmen för att minska blänket från ljus ovanifrån eller utifrån. Minimera belastningen på nacken: Om du använder ett stativ bör du justera höjden på stativet, så att skärmen befinner sig i eller strax under ögonnivå. Din arbetsställning Ha stöd för ryggen under undersökningen: Använd en stol som ger stöd för nedre delen av ryggen. Använd en stol som är anpassad för arbetsytans höjd och ger en naturlig kroppsställning. Använd en stol som tillåter snabba höjdjusteringar. Sitt eller stå alltid med rak rygg. Undvik att böja dig eller luta dig framåt. Minimera sträckningar och vridningar: Använd en höj- och sänkbar säng. Placera patienten så nära dig som möjligt. Vänd dig framåt. Undvik att vrida huvudet eller kroppen. Rör hela kroppen fram och tillbaka och placera den arm som du skannar med intill eller något framför dig. Stå upp vid besvärliga undersökningar så att du inte behöver sträcka dig onödigt mycket. Inta en bekväm ställning för axelleden och armen som du skannar med: Håll armbågen intill din sida. Slappna av skuldrorna i vågrätt läge. Stöd armen med en stöddyna eller kudde eller låt den vila mot sängen. Minimera sträckning och vridning i nacken: Placera ultraljudssystemet/bildskärmen rakt framför dig. Skaffa en extra bildskärm så att patienten kan se. För en bekväm ställning för skanningshanden, handleden och fingrarna bör du: Hålla transduktorn lätt i handen. Trycka så litet som möjligt på patienten. Hålla handleden rak. 10 Kapitel 2: Komma igång

19 Ta pauser Det kan vara mycket effektivt att begränsa tiden för skanning och att ta pauser, så att din kropp återhämtar sig efter den fysiska ansträngningen och det kan hjälpa dig att undvika muskuloskeletala besvär. Vissa ultraljudsundersökningar kan kräva längre och tätare pauser. Ett sätt att ta en paus är att stanna upp och slappna av. Att helt enkelt byta arbetsuppgifter kan hjälpa vissa muskelgrupper att slappna av, medan andra fortfarande är eller blir aktiva. Variera dina dagliga aktiviteter: Planera ditt arbete så att det blir pauser mellan ultraljudsundersökningarna. Arbeta effektivt när du utför en ultraljudsundersökning genom att använda program- och maskinvarufunktionerna korrekt. Lär dig mer om dessa funktioner i Kapitel 3 i denna handbok. Håll dig i rörelse. Undvik att inta samma kroppsställning under längre tid genom att variera läget på huvudet, halsen, kroppen, armarna och benen. Träning Målinriktad träning kan stärka muskelgrupper och hjälpa dig att undvika muskuloskeletala besvär. Kontakta behörig sjukvårdspersonal för att bedöma vilka tänjningar och övningar som passar dig. Komma igång Förberedelse av systemet Sätta i och ta ut batteriet Batteriet består av sex litiumjonceller plus elektronik, en temperatursensor och batterikontakter. VARNING! Undvik skada på användaren och ultraljudssystemet genom att kontrollera att batteriet inte läcker innan det sätts i. Undvik dataförlust och genomför säker avstängning av systemet genom att alltid ha ett batteri i systemet. Låsknäppen Figur 1 Sätta i batteriet Kapitel 2: Komma igång 11

20 Sätta i batteriet 1 Koppla bort strömförsörjningen från ultraljudssystemet. 2 Vänd utrustningen upp och ned. 3 Placera batteriet i batterifacket i en lätt vinkel. Se Figur 1 på sidan Skjut batteriet framåt tills det låses fast. 5 Tryck ned de två låsknäppena för att säkra batteriet. Ta ut batteriet 1 Tryck upp de två låsknäppena. 2 Skjut batteriet bakåt. 3 Lyft ut batteriet ur facket. Insättning och uttagning av CompactFlash-kortet Bilder och klipp sparas på ett CompactFlash-kort och läggs in i en patientlista. Bilderna och klippen i patientlistan organiseras alfabetiskt efter patientens namn och ID-nummer. Bilderna och klippen arkiveras från ultraljudssystemet till en PC med hjälp av USB- eller Ethernet-anslutning, trådlös förbindelse eller ett CompactFlash-kort. Bilderna och klippen på CompactFlash-kortet kan inte granskas direkt på en CompactFlash-kortläsare. Sätta i CompactFlashkortet 1 Se till att utmatningsstiftet är helt intryckt. 2 Sätt in CompactFlash-kortet på ultraljudssystemets främre kortplats. Se Figur 1 på sidan 6. Den främre kortplatsen används för att lagra bilder. Den bakre kortplatsen används för att uppdatera system/transduktorer och för att importera/exportera information om DICOM-konfiguration, OB-tabeller och etiketter med kommentarer. CompactFlash-kortet är färdigt att användas när spara-symbolen och bildoch klippräknarna visas på skärmen. Observera: Om CompactFlash-ikonen och bild- och klippräknarna inte visas i systemstatus kan CompactFlash-kortet vara defekt. Stäng av systemet och byt ut CompactFlash-kortet. CompactFlash-kortet kan återställas genom formatering på en PC. Formateringen av kortet gör att alla data raderas. Om kortet är skadat fysiskt kan det inte återställas genom formatering. VARNING! För att förebygga dataförlust (t.ex. bilder/klipp) eller skada på CompactFlash-kortet skall du alltid stänga av ultraljudssystemet innan du tar ut CompactFlash-kortet. 12 Kapitel 2: Komma igång

21 Ta ut CompactFlashkortet 1 Stäng av ultraljudssystemet innan du tar ut kortet. 2 Tryck på utmatningsstiftet i den främre kortplatsen så att det sticker ut utanför systemet. Se Figur 1 på sidan 6. 3 Tryck in utmatningsstiftet för att skjuta ut CompactFlash-kortet. 4 Ta ut kortet. 5 Tryck in utmatningsstiftet så att det inte skadas. Använda växelström/ladda batteri Batteriet laddas upp när systemet är kopplat till växelströmskällan. Om systemet är avstängt eller i viloläge (bildskärmen är släckt) laddas ett helt urladdat batteri upp fullständigt på 2,5 3,5 timmar. Om systemet är påslaget och i fryst läge laddas ett helt urladdat batteri upp fullständigt på 5 6 timmar. Om systemet används för bildåtergivning laddas batteriet mycket sakta ( trickle ) och kan ta över 24 timmar att laddas upp helt. För att minimera uppladdningstiden skall systemet stängas av. Komma igång Kapitel 2: Komma igång 13

22 Systemet kan drivas med växelström och batteriet kan laddas på två sätt. Anslutet direkt till systemet Anslutning till ett minidocknings-/dockningssystem (se Användarhandbok till mini-docka, MDS användarhandbok, MDSe användarhandbok eller MDS Lite användarhandbok). VARNING! Användare i USA skall ansluta utrustningen till en enfas-strömkrets med ring-kärna när utrustningen ansluts till ett 240 V strömförsörjningssystem. Observera: Kontrollera att spänningstalet hos sjukhusets elnät motsvarar spänningsintervallet för strömförsörjningen. Se Elektricitet på sidan 222. Driva systemet med växelström Slå på/av systemet 1 Koppla likströmskabeln från strömförsörjningsenheten till anslutningen på systemet. Se Figur 2 på sidan 7. 2 Anslut växelströmsladden till strömförsörjningsenheten och anslut denna till ett eluttag av sjukhusstandard. Observera: Använd inte systemet om ett felmeddelande visas på skärmen. Anteckna felkoden och slå av systemet. Ring sedan SonoSite eller en lokal representant. Slå på/av systemet Väcka systemet 1 Lokalisera strömknappen på systemets vänstra sida. Se Figur 3 på sidan Tryck på strömknappen en gång för att slå på och en gång för att stänga av. För att förlänga batteriets livslängd är systemet konfigurerat för att försättas i viloläge. Systemet försätts i viloläge när locket stängs eller om systemet inte har vidrörts under en viss förinställd tid. Tryck på valfri tangent, vidrör styrplattan eller öppna locket för att aktivera systemet. För att justera tiden för inaktiveringsfördröjningen, se Ljud och batteri på sidan Kapitel 2: Komma igång

23 Anslutning och borttagning av transduktor VARNING! För att undvika patientskador får kontaktdonet inte placeras på patienten. Använd ultraljudssystemet i ett dockningssystem eller på en plan, hård yta så att luft kan passera förbi kontaktdonet. Observera: Se till att främmande material inte kommer in i transduktorkontakten, så att skador på kontakten undviks. Komma igång Figur 2 Ansluta transduktorn Ansluta transduktorn till systemet Avlägsna transduktorn 1 Vänd systemet upp och ned (om det inte sitter i dockningssystemet). 2 Dra transduktorns spärr uppåt och vrid den medurs. 3 Rikta in transduktorkontakten mot uttaget som finns undertill på systemet. 4 Sätt i transduktorkontakten i uttaget på systemet. 5 Vrid spärren moturs. 6 Tryck ned spärren så att transduktorkontakten låses fast i systemet. 1 Dra spärren uppåt och vrid den medurs. 2 Dra ut transduktorkontakten ur systemet. Kapitel 2: Komma igång 15

24 Systemets reglage Tab Caps Enter 15 Shift Text THI Zoom Picto Depth Freeze Record Delete Update Caliper Save M Mode Calcs Print Doppler Color 20 2D Figur 3 Systemets reglage Tabell 1: Systemets reglage Nummer Systemets reglage Beskrivning 1 På/av Slår på och av systemet. 2 Alfanumeriska knappar Används för att skriva in text och siffror. 3 Markeringar Text Picto (Pikto) Pil Slår på och av tangentbordet för textinmatning. Slår på och av piktogrammen/piktogrammets markör. Visar en pil som kan flyttas och vridas i bildfältet. 4 THI Slår på och av Tissue Harmonic Imaging. 16 Kapitel 2: Komma igång

25 Tabell 1: Systemets reglage (forts.) Nummer Systemets reglage Beskrivning 5 Djup Djup Upp Minskar bilddjupet. Djup Ned Ökar bilddjupet. 6 Zoom Förstorar bilden 2x. 7 Near (Nära) Justerar förstärkningen av närfältet i bilden. Far (Längst Bort) Justerar förstärkningen av fältet längst bort i bilden. Komma igång Förstärkning 8 Växelströmsindikator 9 Caliper Calcs (Markör/ Beräk.) Justerar den totala förstärkningen av hela bilden. Stadigt grönt ljus anger att växelström är ansluten. Blinkande grönt ljus anger att systemet är i viloläge. Aktiverar en mätmarkör på skärmen. Slår på och av beräkningsmenyn. 10 Styrplatta Används för att välja ut, justera och flytta föremål på skärmen. 11 Select (Välj) Används för att växla mellan frusna bilder i duplex- och dubbelskärmar, färg- och dopplermenyer, mätmarkörer för mätning (Calipers), piktogrammarkörens position/vinkel (Picto) och pilens position/orientering (Arrow). 12 Print (Skriva Ut) Skriver ut den aktiva bilden på skrivaren. 13 Save (Spara) Sparar en bild på CompactFlash-kortet och sparar mätningar/ beräkning i rapporten om detta har konfigurerats i systeminställningarna. 14 Menyreglage Reglerar funktioner på skärmmenyn vilka anpassas efter systemets status. Kapitel 2: Komma igång 17

26 Tabell 1: Systemets reglage (forts.) Nummer Systemets reglage Beskrivning 15 Formulär Setup (Inställning) Report (Rapport) Review (Granska) Patient 16 (Delta-Tangent) Åtkomst till systeminställningarna. Åtkomst till patientrapporten och EMED-arbetsblad. Åtkomst till patientlistan och sparade patientbilder samt arkivfunktioner. Åtkomst till patientinformation. Används som en genväg till systemets existerande funktioner. 17 Spara klipp Sparar ett klipp på CompactFlash-kortet. Record (Inspelning) Slår på och av DVD-spelaren/videobandspelaren. 18 Frysning Stoppar live-bildåtergivningen och visar en fryst bild. Cine (Back/ Forward) (Filmsekvens (Bakåt/Framåt) 19 Update (Uppdatering) Visar bilder lagrade i filmsekvensbufferten; bakåt/framåt i ordningen sist in, först ut. Bilder från alla bildlägen kan lagras och granskas i filmsekvensbufferten. Växlar mellan dubbel- och duplex-skärmar och bildlägen i M-mode och Doppler, t.ex. mellan D-linje och dopplerspektralkurva. 20 Lägen M-mode Doppler Color 2D Slår på M-mode och växlar mellan M-linje och M-mode-kurva. Slår på doppler och växlar mellan D-linje och dopplerkurva. Slår på och av energidoppler/färgdoppler. Slår på 2D-bildåtergivning. 18 Kapitel 2: Komma igång

27 Skärmlayout Komma igång 7 8 Figur 4 Skärmlayout Tabell 2: Skärmlayout Nummer Sökparameter Beskrivning 1 Information om undersökningslägen 2 Orienteringsmarkör Visar information om det aktuella bildåtergivningsläget, t.ex. Gen, Res, THI och PW. Anger bildens orientering. I dubbel- och duplex-bilder är orienteringsmarkören grön på den aktiva skärmen. 3 Text Visar text som skrivs in via tangentbordet. 4 Piktogram Visar piktogram för att indikera anatomi och transduktorläge. Öppnar piktogramskärmmenyn där anatomisk och skärmlokalisation kan väljas. 5 Beräkningsmeny Visar tillgängliga beräkningar. 6 Bild Visar ultraljudsbild. 7 Mät- och beräkningsdata Visar aktuella mät- och beräkningsdata. 8 Skärmmeny Åtkomst till reglage för varje systemstatus. Kapitel 2: Komma igång 19

28 Tabell 2: Skärmlayout (forts.) Nummer Sökparameter Beskrivning 9 Patientrubrik Visar aktuellt patientnamn, ID-nummer, klinik, användare och datum/tid. 10 Systemstatus Visar information om systemstatus, t.ex. undersökningstyp, transduktor, ansluten växelström, uppladdning av batteri samt CompactFlash-kort. 11 Djupmarkör Visar markörer med 0,5, 1 och 5 cm mellanrum beroende på djupet. Allmän interaktion Styrplatta Styrplattan används för att välja ut, justera och flytta föremål på skärmen. Exempelvis styr den mätmarkörens läge, energidoppler-/färgdopplerrutans läge och storlek, den rörliga markören med mera. Piltangenterna styr till stor del samma funktioner som styrplattan. 20 Kapitel 2: Komma igång

29 Skärmmenyer Skärmmenyerna, som återfinns längst ned på skärmen, har reglage som kan anpassas efter aktuell systemstatus. Följande alternativ kan t.ex. vara tillgängliga i 2D: Tabell 3: Skärmmenyer Ikon Beskrivning Värden Typer Gen Styr optimering av 2D-bild Res, Gen, Pen Cykel Dynamiskt intervall Justerar bilden genom att variera den visade gråskalan. (+3) (-3) Upp-Ned Dubbel Visar bilder sida vid sida. På-Av Komma igång Upp/vänster Ned/vänster Ned/höger Upp/höger Vänder bilden uppåt/till vänster Vänder bilden nedåt/till vänster Vänder bilden nedåt/till höger Vänder bilden uppåt/till höger Cykel Ljusstyrka Styr skärmens ljusstyrka 1 10 Upp-Ned Menyreglage Menyreglagen består av sex grupper av knappar i par överst på kontrollpanelen. De reglerar värdena för varje reglage som visas på skärmmenyn. Knapparna fungerar på ett av fyra sätt beroende på sammanhanget. Tabell 4: Alternativ för menyreglage Reglage Cykel Upp-Ned På-Av Åtgärd Beskrivning Flyttar genom en lista med värden och börjar om igen då den når slutet eller början av listan. Stannar i början och i slutet av en värdelista, men tillåter inte användaren att gå från första till sista eller från sista till första värdet med en knapptryckning. Slår på eller av tillgängliga funktioner beroende på deras aktuella status. Utför någon åtgärd i samband med ett föremål på skärmen. Kapitel 2: Komma igång 21

30 Markeringar och text Tangentbord Figur 5 Tangentbord Tabell 5: Tangentbord Nummer Tangent Beskrivning 1 Tab Flyttar markören mellan fälten i formulär och hoppar mellan textlägen på dubbelskärmar. 2 Caps Låser tangentbordet i läget för stora bokstäver. 3 Shift För inmatning av stora bokstäver och internationella tecken. 4 Text Slår på och av tangentbordet för textinmatning. 5 Picto (Pikto) Slår på och av piktogram. 6 Pil Visar en pil som kan flyttas och vridas i bildfältet. 7 Mellanslagstangent Slår på tangentbordet för textinmatning eller lägger till ett mellanrum med tillgång till ytterligare skärmmenyer (symboler, radera rad och färdig). 8 Radera Avlägsnar all text från skärmen under textinskrivning och i lägen utan mätningar. 9 Piltangenter Flyttar markerat avsnitt i beräkningsmenyerna, flyttar markören ett steg vid inskrivning av text, flyttar mätmarkörens läge och flyttar sig mellan sidorna vid bildgranskning och i rapporter. 10 Backsteg Tar bort bokstaven till vänster om markören vid inskrivning av text. 11 Enter Flyttar markören mellan fälten i formulären och sparar beräkningarna i en rapport. 22 Kapitel 2: Komma igång

31 Symboler Obs! Alla symboler/specialtecken är inte tillgängliga i alla fält och formulär. Symboler/specialtecken kan skrivas in i valda fält och formulär: Patientinformation: Last (Efternamn), First (Förnamn), Middle (Mellannamn), ID, Accession, Indications (Indikationer), Procedure ID (Undersöknings-ID), User (Användare), Reading Dr. (Tolkande Läkare), Referring Dr. (Remitterande Läkare) och Institution (Klinik). Anslutningskonfigurering (DICOM och SiteLink): Alias, AE-titel. Delta-tangent, markeringar: Text. Textläge (Bildåtergivning): Markeringsfält. Komma igång Figur 6 Symboler/specialtecken Skriva in symboler/ specialtecken 1 Klicka i önskat fält och välj Symbols (Symboler). 2 Klicka på önskad symbol/tecken. I dialogrutan Symbols (Symboler) kan du även använda tangentbordet. 3 Klicka på OK. Formulär Det finns en rörlig markör för formulären för inställning, patient och rapport. Du kan använda den rörliga markören tillsammans med styrplattan och tangenten Select (Välj). Om man exempelvis placerar den rörliga markören i det sista namnfältet i patientformuläret och trycker på tangenten Select (Välj) aktiveras detta fält. Den rörliga markören kan dessutom användas för att interagera med listan och kryssrutorna. Kapitel 2: Komma igång 23

32 Systeminställningar Systeminställningarna används för att specialanpassa systemet. Tryck på tangenten Setup (inställning) för att komma till och ställa in följande systemfunktioner: Administration Ljud/Batteri Hjärtberäkningar Anslutningar Datum och klockslag Delta-tangent, markeringar Visning av information IMT-beräkningar OB-beräkningar Specialanpassade obstetriska mätningar Förinställningar Systeminformation Nätverksstatus Konfigurera systemet för att skydda patientdata genom att kräva att användare skall logga in och ange lösenord. Konfigurera typen av tangentklick, ljudsignal, inaktivitets- och påslagningsfördröjning. Anpassa fördefinierade etiketter för visning i beräkningsmenyn för vävnadsdoppler (TDI) och på rapportsidan. Konfigurera skrivare, videoläge, serieport, CF-kapacitetssignal och överföringsläge: DICOM- eller SiteLink-inställning (DICOM och SiteLink är valfria funktioner). Konfigurera funktionerna för datum och klockslag. Konfigurera befintliga systemfunktioner som en genväg, anpassa fördefinierade etiketter och gör inställningar för hantering av text när frysta bilder blir live igen. Konfigurera informationen som visas på bilden: patientrubrik, lägesdata och systemstatus. Anpassa fördefinierade etiketter för visning i IMT-beräkningsmenyn och på rapportsidan. Välj författare till OB-beräkningstabell och importera/exportera ytterligare OB-tabeller. Anpassa systemet för egna mätningar som visas i OB-beräkningsmenyn och på rapportsidan (OB Custom Measurements (Specialanpassade mätningar) är en valfri funktion). Konfigurera förinställda funktioner: Doppler Scale (dopplerskala), Duplex, Live Trace (realtidskurva), Thermal Index (termiskt index), Save Key (spara-knapp), Dynamic Range (dynamiskt intervall), Units (enheter) och fotpedalinställningar. Visa systemets maskinvaru- och programversioner samt licensinformation. Visa systemets IP-adress, placering, WLAN-profil, aktiv WLAN SSID, MAC-adress för Ethernet samt trådlös MAC-adress. 24 Kapitel 2: Komma igång

33 Säkerhetsinställningar Säkerhetsinställning VARNING! Sjukvårdsanordnare som sparar eller överför sjukvårdsinformation är enligt Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) från 1996 och Europeiska unionens dataskyddsdirektiv (95/46/EC) skyldiga att implementera lämpliga procedurer: för att säkerställa integriteten och sekretessen för informationen; för att skydda mot rimligen förutsägbara hot mot eller säkerhetsrisker för integriteten för informationen eller otillåten användning eller avslöjande av information. SonoSite tillhandahåller en omfattande uppsättning verktyg i systemet som gör det möjligt för kunden att uppfylla HIPAA:s säkerhetskrav. Ytterst är det SonoSites kunders ansvar att säkerställa att all elektronisk, skyddad hälsoinformation som insamlas, lagras, granskas och överförs med systemet är säker och skyddad. Komma igång Figur 7 Inställning: Administration och administratörsinformation Administratörsinloggning 1 Tryck på tangenten Setup (Inställning). 2 Välj Administration. 3 I Administrator Login (Administratörens inloggning) skriver du Administrator (Administratör) i fältet Name (Namn). 4 Be SonoSite om lösenordet: (USA och Kanada enbart). 5 Välj Login (Inloggning). Kapitel 2: Komma igång 25

34 Ändra lösenord för administratör Inställning för användarinloggning 1 Under User Information (Användarinformation) skriver du det nya lösenordet i fältet Password (lösenord). 2 Skriv lösenordet igen i fältet Confirm (bekräfta). För att lösenord skall vara så säkra som möjligt bör de innehålla tecken från följande kategorier: Stora bokstäver: A Z Små bokstäver: a z Siffror: 0 9 Lösenord är skiftlägeskänsliga. 3 Klicka i kryssrutan Password changes (lösenordsändring) om du vill att användare ska kunna ändra sina lösenord eller lämna den omarkerad om du inte vill att de ska kunna ändra lösenord. (Valfritt) 4 Välj Save (Spara). 1 I listrutan User Login (Användarinloggning) väljer du On (På) eller Off (Av). Om du väljer On (På) begränsas åtkomsten till systemet, vilket innebär att användaren måste ange ett användarnamn och lösenord. Om du väljer Off (Av) begränsas inte åtkomsten till systemet vilket innebär att användare inte behöver ange användarnamn och lösenord. 2 När du har gjort dina ändringar i Administration startar du om systemet för att logga ut som administratör. 26 Kapitel 2: Komma igång

35 Inställningar för användare Komma igång Figur 8 Inställning: Information för User List (Användarlista) Lägga till ny användare 1 Välj New (Ny). 2 Under User Information (Användarinformation) fyller du i fälten Name (Namn), Password (Lösenord) och Confirm (Bekräfta). För att lösenord skall vara så säkra som möjligt bör de innehålla tecken från följande kategorier: Stora bokstäver: A Z Små bokstäver: a z Siffror: 0 9 Namn och lösenord är skiftlägeskänsliga. 3 I fältet Sonographer (Ultraljudsundersökare) skriver du användarens initialer som skall visas i patientrubriken och i fältet Sonographer i formuläret med patientuppgifter. (Valfritt) 4 Klicka i kryssrutan Administration Access (Administratöråtkomst) om du vill att användare skall ha tillgång till alla administrationsfunktioner eller lämna den omarkerad om du vill begränsa åtkomsten. (Valfritt) 5 Välj Save (Spara). Ändra användarinformation 1 Välj önskat användarnamn i User List (Användarlista). 2 Skriv in det nya namnet. 3 Skriv in det nya lösenordet och bekräfta det. 4 Välj Save (Spara). Alla ändringar av användarnamnet ersätter det gamla namnet. Ta bort användare 1 Välj önskat användarnamn i User List (Användarlista). 2 Välj Delete (Radera). En dialogruta visas. 3 Välj Yes (Ja) för att ta bort och No (Nej) för att avbryta. Kapitel 2: Komma igång 27

36 Ändra lösenord för användare Done (Färdig) 1 Välj önskat användarnamn i User List (Användarlista). 2 Skriv in det nya lösenordet och bekräfta det. 3 Välj Save (Spara). Välj Done (Färdig) från skärmmenyn för att återgå till bildåtergivning irealtid. Exportera eller importera användarkonton Obs! Export och import används för att konfigurera flera system och för att säkerhetskopiera information om användarkonton. Exportera användarkonto 1 Sätt i CompactFlash-kortet i systemets bakre kortplats. Se Insättning och uttagning av CompactFlash-kortet på sidan Tryck på tangenten Setup (Inställning). 3 Välj Administration. 4 Välj Export (Exportera) på skärmmenyn. Alla användarnamn och lösenord kopieras till CompactFlash-kortet. 5 Ta ut CompactFlash-kortet. Importera användarkonto 1 Sätt i CompactFlash-kortet i systemets bakre kortplats. Se Insättning och uttagning av CompactFlash-kortet på sidan Tryck på tangenten Setup (Inställning). 3 Välj Administration. 4 Välj alternativet Import (Importera) på skärmmenyn. En dialogruta visas. När alla användarnamn och lösenord har importerats startar systemet om. Alla användarnamn och lösenord som redan fanns i systemet ersätts med importerad data. Återställa Välj Reset (återställ) på skärmmenyn för att återställa inställningarna på denna inställningssida till fabriksinställningarna. 28 Kapitel 2: Komma igång

37 Exportera och rensa händelseloggen I händelseloggen registreras fel och händelser och loggen kan exporteras till ett CompactFlash-kort och läsas av en CompactFlash-kortläsare. Komma igång Figur 9 Händelselogg Visa händelselogg 1 Tryck på tangenten Setup (Inställning). 2 Välj Administration. 3 Välj alternativet Log (Logg) på skärmmenyn. Händelseloggen visas. 4 Välj Back (tillbaka) för att återgå till föregående meny. Exportera händelseloggen Obs! Händelseloggen och DICOM-nätverksloggen har samma filnamn (log.txt). När du exporterar någon av dem till samma CompactFlash-kort skrivs den befintliga filen log.txt över. 1 Sätt i CompactFlash-kortet i systemets bakre kortplats. 2 Välj Log (Logg) och sedan Export (Exportera) på skärmmenyn. 3 Granska filerna på en CompactFlash-kortläsare. Loggen är en textfil som kan öppnas med ett program för textfiler, t.ex. Microsoft Word eller Anteckningar. Loggfilen heter log.txt. Rensa händelseloggen 1 Välj Clear (rensa) på skärmmenyn. 2 Välj Yes (Ja) för att ta bort och No (Nej) för att avbryta. Kapitel 2: Komma igång 29

38 Inloggning i systemet som användare Figur 10 User Login (användarinloggning) och Change Password (ändra lösenord) Obs! User Login (användarinloggning) visas när systemåtkomsten är begränsad. Användarinloggning Gästinloggning I skärmen User Login (Användarinloggning) skriver du in namn och lösenord och klickar på OK. Välj Guest (Gäst) i User Login (Användarinloggning). I läget Guest (Gäst) kan användaren utföra undersökning men inte komma åt systeminställningar och patientuppgifter. Ändra lösenord 1 Välj Password (Lösenord) i User Login (Användarinloggning). 2 Skriv ditt gamla lösenord, det nya lösenordet, bekräfta det nya lösenordet och klicka på OK. För att lösenord skall vara så säkra som möjligt bör de innehålla tecken från följande kategorier: Stora bokstäver: A Z Små bokstäver: a z Siffror: 0 9 Lösenord är skiftlägeskänsliga. 30 Kapitel 2: Komma igång

39 Ljud och batteri Komma igång Figur 11 Inställning: Audio, Battery (Ljud/Batteri) Tangentklick 1 Tryck på tangenten Setup (Inställning). 2 Välj Audio, Battery (ljud, batteri). 3 I listrutan Key click (Tangentklick) väljer du On (På) eller Off (Av). Pipsignal 1 Tryck på tangenten Setup (Inställning). 2 Välj Audio, Battery (ljud, batteri). 3 I listrutan Beep alert (Pipsignal) väljer du On (På) eller Off (Av). Inaktivitetsfördröjning 1 Tryck på tangenten Setup (Inställning). 2 Välj Audio, Battery (ljud, batteri). 3 Välj Off (Av), 5 eller 10 minuter i listan Sleep delay (Inaktivitetsfördröjning). Påslagningsfördröjning 1 Tryck på tangenten Setup (Inställning). 2 Välj Audio, Battery (ljud, batteri). 3 Välj Off (Av), 15 eller 30 minuter i listan Power delay (påslagningsfördröjning). Återställa Välj Reset (återställ) på skärmmenyn för att återställa inställningarna på denna inställningssida till fabriksinställningarna. Kapitel 2: Komma igång 31

40 Hjärtberäkningar Figur 12 Inställning: Hjärtberäkningar Ställa in hjärtberäkningar 1 Tryck på tangenten Setup (Inställning). 2 Välj Cardiac Calculations (Hjärtberäkningar). 3 Välj önskade benämningar för var och en av väggarna i listan TDI Walls (Vävnadsdoppler, Väggar). De valda benämningarna visas i TDI-beräkningsmenyn och på rapporten. 4 Välj Done (Färdig) på skärmmenyn. Återställa Välj Reset (återställ) på skärmmenyn för att återställa inställningarna på denna inställningssida till fabriksinställningarna. 32 Kapitel 2: Komma igång

41 Anslutningar Komma igång Figur 13 Inställning: Anslutningar, DICOM och SiteLink Skrivare 1 Tryck på tangenten Setup (Inställning). 2 Välj Connectivity (anslutningar). 3 Välj önskad skrivare i listan för rekommenderade skrivare i listan Printer (Skrivare). Videoläge 1 Tryck på tangenten Setup (Inställning). 2 Välj Connectivity (anslutningar). 3 I listrutan Video Mode (Videoläge) väljer du NTSC eller PAL för önskade videoutdata för mini-dockan. Seriell port 1 Tryck på tangenten Setup (Inställning). 2 Välj Connectivity (anslutningar). 3 I listan Serial Port (seriell port) väljer du önskad kringutrustning: VCR, DVD, Computer (PC) eller Bar Code Scanner (streckkodsläsare). Obs! Eftersom denna kringutrustning använder samma RS-232- anslutning på mini-dockan kan du endast ansluta en åt gången. 4 Starta om systemet för att aktivera anslutningen av den nya kringutrustningen. 5 Anslut en seriell kabel (RS-232) till den seriella porten från mini-dockan eller dockningssystemet till önskad kringutrustning. Om PC är valt kan rapportdata skickas som ASCII-text från systemet till en dator. Speciell programvara från andra leverantörer måste finnas på datorn för att inhämta, granska eller formatera data till en rapport. Kontrollera om den programvara du använder är kompatibel genom att kontakta SonoSite teknisk support. Kapitel 2: Komma igång 33

Användarhandbok för ultraljudssystem

Användarhandbok för ultraljudssystem Användarhandbok för ultraljudssystem Användarhandbok för ultraljudssystem Tillverkad av SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tel: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax: +1-425-951-1201

Läs mer

M-Turbo ultraljudssystem. Användarhandbok

M-Turbo ultraljudssystem. Användarhandbok TM M-Turbo ultraljudssystem Användarhandbok SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tel.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax: +1-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Läs mer

M-Turbo Ultraljudssystem. Användarhandbok

M-Turbo Ultraljudssystem. Användarhandbok M-Turbo Ultraljudssystem Användarhandbok SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tel.: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Läs mer

P15208-01 10/2011 Copyright 2011, SonoSite, Inc. Med ensamrätt. 0086

P15208-01 10/2011 Copyright 2011, SonoSite, Inc. Med ensamrätt. 0086 ANVÄNDARHANDBOK SonoSite, Inc, 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tel: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax: +1-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury Way Hitchin Herts SG4 0AP

Läs mer

SSeries ultraljudssystem. Användarhandbok

SSeries ultraljudssystem. Användarhandbok SSeries ultraljudssystem Användarhandbok SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tel.: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Läs mer

NanoMaxx Ultraljudssystem. Användarhandbok

NanoMaxx Ultraljudssystem. Användarhandbok TM NanoMaxx Ultraljudssystem Användarhandbok SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tel.: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Läs mer

SSeries Ultraljudssystem. Användarhandbok

SSeries Ultraljudssystem. Användarhandbok SSeries Ultraljudssystem Användarhandbok SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tfn: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Läs mer

NanoMaxx Ultraljudssystem. Användarhandbok

NanoMaxx Ultraljudssystem. Användarhandbok NanoMaxx Ultraljudssystem Användarhandbok 0086 SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tel: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A

Läs mer

Enligt amerikansk federal lag får denna anordning endast säljas av eller på ordination av läkare.

Enligt amerikansk federal lag får denna anordning endast säljas av eller på ordination av läkare. ANVÄNDAR- HANDBOK Tillverkare FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tfn: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax: +1-425-951-1201 Auktoriserad representant i EU Emergo Europe

Läs mer

ilook ANVÄNDARHANDBOK

ilook ANVÄNDARHANDBOK ilook ANVÄNDARHANDBOK ilook ANVÄNDARHANDBOK Tillverkad av SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA T: 1-888-482-9449 eller 1-425-951-1200 F: 1-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House

Läs mer

X-Porte. ultraljudssystem. Användarhandbok

X-Porte. ultraljudssystem. Användarhandbok ANVÄNDARHANDBOK X-Porte ultraljudssystem Användarhandbok Juridiska meddelanden Tillverkare FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tfn: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax:

Läs mer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Innehållsförteckning Strömbrytare...2 Stänga av...2 Logga in och välja en profil...2 Batteristatus...2 Ändra profil...2 Starta/Stoppa blodtryck...2 Starta

Läs mer

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

S Series Ultraljudssystem

S Series Ultraljudssystem S Series Ultraljudssystem Användarhandbok SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tfn: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Läs mer

Enligt lagstiftning i USA får denna produkt endast säljas av läkare eller på läkares ordination.

Enligt lagstiftning i USA får denna produkt endast säljas av läkare eller på läkares ordination. ANVÄNDARHANDBOK Tillverkare FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tfn: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax: +1-425-951-1201 Auktoriserad representant i EU Emergo Europe

Läs mer

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP 2012 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Säkerhet. Användarhandbok

Säkerhet. Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824.

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Trådlös radio är inte startad på dessa router vid köp (fabriksinställning). Anledningen till detta är för att undvika att man installerar om

Läs mer

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik Varning! Den här produkten innehåller ett knappcellsbatteri som går att byta ut. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Välkommen. Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång.

Välkommen. Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång. Snabbstartsguide 1 Välkommen Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång. 2 Vad medföljer? Basstation Strömadapter till basstation Ethernet-kabel Magnetiska väggfästen Monteringsskruvar

Läs mer

Bladder Scanner ldkfælskfælksdfæksdæffk

Bladder Scanner ldkfælskfælksdfæksdæffk Reviderad bruksanvisning Jsdfksdfklsædlfkæfkfkælsdkfæl Bladder Scanner ldkfælskfælksdfæksdæffk Bruksanvisning Tuber & masker Nåle Transducer overtræk Bladder Scanner mäter blåsvolymen med ultraljud. Bladder

Läs mer

SiteLink Image Manager 3.0 Användarhandbok

SiteLink Image Manager 3.0 Användarhandbok SiteLink Image Manager 3.0 Användarhandbok Innehåll Kapitel 1: Presentation av SiteLink Image Manager 3.0 Programvarans användningsområde... 1 Maskin- och programvarukrav... 2 Förpackningsinnehåll i SiteLink

Läs mer

Perkins Smart Brailler Manual

Perkins Smart Brailler Manual Perkins Smart Brailler Manual Denna manual kommer att introducera grundläggande funktioner och hantering av produkten. Skrivhuvudet Läsplatta Spak för att lossa pappret On/off-knapp Anslutning för strömadapter

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 67P4581 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Starta här Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

ThinkPad T-serien. Installationsanvisningar. Packlista. h Strömsladd h Böcker: h Nätadapter h Telefonsladd. h Dator h Batteri.

ThinkPad T-serien. Installationsanvisningar. Packlista. h Strömsladd h Böcker: h Nätadapter h Telefonsladd. h Dator h Batteri. PN: 92P1484 ThinkPad T-serien Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i T-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen. Om något saknas eller är

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Visteon webbportal - Instruktioner

Visteon webbportal - Instruktioner Instruktionerna på följande sidor sammanfattas nedan: Inloggning Första lösenordsändring Användning av funktionen Formulär för begäran om direktreparation för att slutföra och skicka ett formulär för begäran

Läs mer

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus Snabbguide Överföring av resultat till PC systemsure Plus Så här enkelt sparar du mätresultaten från instumentet till datorn Först måste programvaran installeras på din PC. Sätt CDn i CD-ROM läsaren och

Läs mer

Din manual HP G6031EM

Din manual HP G6031EM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6031EM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6031EM instruktionsbok (information,

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Tack för att du har valt den här routern med XR-teknologi.

Tack för att du har valt den här routern med XR-teknologi. B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 0 2 1 F Ö R P A C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O N E R 4 T I L L Ä M P N I N G 4 M A S K I N V A R U I N S TA L L AT

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile

Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile Innehåll Komma igång.......................................... 3 Här har du WiFi Booster................................. 4 Framsida och sida...................................

Läs mer

MOBILT INKÖP MANUAL VERSION 3. Sida 1

MOBILT INKÖP MANUAL VERSION 3. Sida 1 MOBILT INKÖP MANUAL VERSION 3 Sida 1 Allmän beskrivning... 3 Orderprocess... 3 Ute i butiken... 3 På kontoret/vid datorn... 3 Mobilt inköp handdator... 5 Användande... 5 Order översikt... 5 1. Ny order...

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB

Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB Dokumentversion: 20130920A 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Kapitel 1. Aktivera administratörkontot... 4 Kapitel 2. Tillgång till MV-Login Administration...

Läs mer

Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort. Swedish

Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort. Swedish Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort Swedish 80019404 Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort Ström på/displayens energisparläge Sitter på enhetens kåpa Sätter på monitorn Kort tryckning

Läs mer

SuperVario/PocketVario

SuperVario/PocketVario BAUM Retec AG BAUM SuperVario/PocketVario Manual 2004 Copyright by Baum Retec AG Schloss Langenzell, 69257 Wiesenbach, Tyskland 1. Alla rättigheter reserverade. Ingenting som ingår i denna dokumentation

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

N300 WiFi Range Extender

N300 WiFi Range Extender Installationshandbok N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RP Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten

Läs mer

Hantera organisationens SDL-användare. Anvisningar för SDL-huvudanvändare

Hantera organisationens SDL-användare. Anvisningar för SDL-huvudanvändare Hantera organisationens SDL-användare Anvisningar för SDL-huvudanvändare Innehåll Allmänt om administrationsgränssnittet Registrera nya användare 3. Återställ en användares lösenord 4. Ändra en användares

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

For more information please visit www.rollermouse.com

For more information please visit www.rollermouse.com For more information please visit www.rollermouse.com Contour Design, Inc. 10 Industrial Drive Windham New Hampshire, 03087, USA Phone: 800-462-6678 E-mail: ergoinfo@contourdesign.com Contour Design Europe

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Välkommen Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång.

Välkommen Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång. Snabbstartsguide Vad medföljer? Välkommen Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång. Helt trådlös kamera Magnetisk väggmontering Litium 123-batterier Monteringsskruv 2 3 Sätt i batterierna

Läs mer

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Användarhandbok Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster är de som anges i de uttryckliga

Läs mer

Snabbguide mini-router.

Snabbguide mini-router. TM TP_0_06-0 Med reservation för tryckfel. Funderar du över något? Läs mer på tele.se eller kontakta oss på: Kundservice Privat: 077-5 5 5 Kundservice Företag: 000- är ett varumärke som tillhör ETSI. Snabbguide

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

esys12 / esys40 Handledning

esys12 / esys40 Handledning Eurobraille VOYONS ENSEMBLE esys12 / esys40 Handledning Version 1.00 upplaga 1 Eurobraille 64 rue de Crimée, 75019 PARIS Tel : +33 (0)1 55 26 91 00 Fax : +33 (0)1 55 26 91 91 ESYS_ver1_Handledning.doc

Läs mer

WiFi-router N300 (N300R)

WiFi-router N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N300 (N300R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok HP UC-högtalartelefon Användarhandbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company under licens. Windows

Läs mer

Komma i gång manual. Tempus ID06 LITE

Komma i gång manual. Tempus ID06 LITE Komma i gång manual Tempus ID06 LITE 1 Innehållsförteckning Komma igång... 3 Logga in som administrator... 7 Administratormeny... 9 Nya arbetstagare... 10 Närvaro Status... 13 Närvaro... 13 Arbetsgivarelista...

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

iphone app - Users Net2 AN1116-SE Allmänt Starta Appen

iphone app - Users Net2 AN1116-SE Allmänt Starta Appen iphone app - Users Allmänt Denna app finns tillgänglig hos Apple App Store. Appen fungerar på alla iphone eller ipad med ios 5.1 eller högre. Starta Appen När Appen laddats ner och installerats finns ikonen

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Skanna Det här kapitlet innehåller: "Vanlig skanning" på sida 4-2 "Installera skannerdrivrutinen" på sida 4-4 "Justera skanningsalternativ" på sida 4-5 "Hämta bilder" på sida 4-11 "Hantera filer och styra

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22 Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen Version 1.1 2014-10-22 Swivl Robot kan användas för att spela in en föreläsning eller lektion. Kameran som är placerad på Roboten följer automatiskt

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer