P /2011 Copyright 2011, SonoSite, Inc. Med ensamrätt. 0086

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "P15208-01 10/2011 Copyright 2011, SonoSite, Inc. Med ensamrätt. 0086"

Transkript

1 ANVÄNDARHANDBOK

2 SonoSite, Inc, th Drive SE Bothell, WA USA Tel: eller Fax: SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury Way Hitchin Herts SG4 0AP Storbritannien Tel: Fax: Var försiktig: Enligt amerikansk federal lag får denna anordning endast säljas av eller på ordination av läkare. Edge, SiteLink, SonoCalc, SonoHD2, SonoMB, SonoMBe, SonoSite och SonoSite-logotypen är registrerade (i vissa jurisdiktioner) eller oregistrerade varumärken som tillhör SonoSite, Inc. DICOM är det registrerade varumärket för National Electrical Manufacturers Association för dess publikationer om standarder som handlar om digital kommunikation av medicinsk information. Produktnamn som inte ägs av SonoSite kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. SonoSite Ultraljudssystem som nämns i detta dokument kan skyddas av ett eller flera av följande amerikanska patent: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , D456509, D461895, D509900, D538432, D544962, D558351, D559390, D591423, D592750, D592760, D625014, D och av följande motsvarande patent i andra länder: AU727381, AU730822, CA , CA , CA , CN ZL ,5, CN ZL ,8, CN ZL ,9, CN ZL ,8, DE ,0, DE ,2, DE ,6, DE ,5, DE ,6, DE ,3, DE ,3-08, FR , FR , FR , FR , FR , FR , GB , GB , GB , GB , GB , GB , IT , IT , IT , IT , KR528102, KR532359, NO326202, NO326814, NZ542968, RCD , SP , SP , SP Patentsökta. P /2011 Copyright 2011, SonoSite, Inc. Med ensamrätt ii

3 Innehåll Inledning Skrivsätt, symboler och termer...vii Kundkommentarer...vii Kapitel 1: Komma igång Om systemet...1 Förbereda systemet...1 Sätta i och ta ut batteriet...1 Använda växelström och ladda batteriet...2 Slå på och stänga av systemet...3 Ansluta transduktorer...3 Sätta i och ta bort USB-minnen...4 Systemets reglage...5 Skärmlayout...7 Allmän interaktion...8 Styrplatta och markör...8 Reglage på skärmen...8 Markeringar och text...9 Förbereda transduktorer...10 Utbildningsvideor...11 Avsedd användning...12 Kapitel 2: Systeminställningar Visa inställningssidorna...15 Återställa standardinställningar...15 Inställning av A- och B-tangent, fotpedal...15 Inställning av administration...15 Säkerhetsinställningar...16 Inställning av användare...16 Exportera eller importera användarkonton...17 Exportera och radera händelseloggen...17 Logga in som användare...18 Välja ett säkert lösenord...18 Inställning av markeringar...18 Inställning av audio och batteri...19 Inställning av kardiella beräkningar...19 Inställning av anslutningar...19 Inställning av datum och klockslag...20 Inställning av visad information...20 Inställningar av IMT-beräkningar...21 Inställning av nätverksstatus...21 Inställning av obstetriska beräkningar...21 iii

4 Inställning av specialanpassade obstetriska mätningar...22 Inställning av specialanpassade OB-tabeller...22 Inställning av förinställningar...23 Inställning av systeminformation...23 Inställning för USB-minnen...23 Begränsningar med JPEG-formatet...24 Kapitel 3: Bildåtergivning Bildåtergivningslägen...25 Bildåtergivning i 2D...25 Bildåtergivning i M-mode...27 Bildåtergivning med energidoppler och färgdoppler...27 Bildåtergivning med pulsad (PW) och kontinuerlig (CW) doppler...29 Justering av djup och förstärkning...31 Frysa bilder, granska bildrutor och zooma...31 Nålvisualisering...32 Om MBe...32 Nålstorlek och vinkel...33 MBe ytterligare reglage...34 Fler rekommendationer...34 Bildåtergivningslägen och undersökningstyper tillgängliga i olika transduktorer...35 Kommentera bilder...37 Patientinformationsformulär...38 Bilder och videoklipp...40 Spara bilder och videoklipp...40 Granska patientundersökningar...41 Skriva ut, exportera och ta bort bilder och videoklipp...42 EKG-övervakning...44 Kapitel 4: Mätningar och beräkningar Mätningar...45 Arbeta med mätmarkörer...45 Mätningar i 2D...46 Mätningar i M -mode...47 Dopplermätningar...47 Allmänna beräkningar...49 Beräkningsmeny...49 Utföra och spara mätningar i beräkningar...50 Visa, upprepa och ta bort sparade mätvärden i beräkningar...50 EMED-beräkningar...50 Beräkningar av procentuell reduktion...51 Volymberäkningar...52 Volymflödesberäkningar...53 iv

5 Undersökningsbaserade beräkningar...55 Kardiella beräkningar...55 Gynekologiska (Gyn) beräkningar...65 Beräkningar av intima-media-tjocklek (IMT)...65 Obstetriska beräkningar...68 Beräkningar på smådelar...71 Transkraniell doppler och orbitaberäkningar...72 Kärlberäkningar...74 Patientrapport...75 Kärl- och hjärtpatientrapporter...76 Patientrapporten TCD (transkraniell doppler)...76 Obstetrisk patientrapport...76 EMED- och MSK-arbetsblad...77 Kapitel 5: Referenser för mätningar Mätnoggrannhet...79 Orsaker till mätfel...81 Publikationer om mätning samt terminologi...81 Hjärtreferenser...81 Obstetriska referenser...86 Tabeller för gestationsålder...87 Tabeller för tillväxtanalys...88 Kvotberäkningar...90 Allmänna referenser...90 Kapitel 6: Felsökning och underhåll Felsökning...93 Programvarulicens...94 Underhåll...94 Rengöring och desinficering...95 Rengöring och desinfektion av ultraljudssystemet...95 Rengöring och desinficering av transduktorer...96 Rengöring och desinfektion av batteriet...98 Rengöring av fotpedalen...98 Rengöring och desinfektion av EKG-kablar...98 Kapitel 7: Säkerhet Ergonomisk säkerhet...99 Placering av systemet Din arbetsställning Ta pauser, rör dig och variera aktiviteterna Elektrisk säkerhet Elektrisk säkerhetsklassificering Utrustningens säkerhet Batterisäkerhet Klinisk säkerhet v

6 Hälsofarliga material Elektromagnetisk kompatibilitet Elektrostatisk urladdning Separationsavstånd Kompatibla tillbehör och kringutrustning Vägledning och tillverkarens deklaration Märkningssymboler Specifikationer Dimensioner Miljögränsvärden Elektriska specifikationer Batterispecifikationer Standarder Elektriska säkerhetsstandarder EMC-standarder klassificering Akustiska standarder Standarder för biologisk kompatibilitet Standarder för flygtransporterad utrustning DICOM-standard HIPAA-standard Kapitel 8: Akustisk uteffekt ALARA-principen Använda ALARA-principen Direkta reglage Indirekta reglage Mottagarreglage Akustiska artefakter Riktlinjer för reduktion av MI och TI Visning av uteffekt Noggrannhet avseende visning av MI och TI Faktorer som bidrar till visningsosäkerhet Relaterade vägledningar Ökning av transduktorns yttemperatur Mätning av akustisk uteffekt In Situ, omräknade, och vattenvärdesintensiteter Vävnadsmodeller och utrustningsundersökningar Tabeller över akustisk uteffekt Termer som används i tabellerna över akustisk uteffekt Precision och osäkerhet i akustiska mätningar Ordlista Termer Förkortningar Register vi

7 Inledning Denna användarhandbok för ultraljudssystemet Edge ger information om förberedelse och användning av Edge -ultraljudssystemet och om rengöring och desinfektion av systemet och transduktorerna. Den tillhandahåller också referenser för beräkningar, systemspecifikationer och information om säkerhet och akustisk uteffekt. Användarhandboken är avsedd för läsare som har kunskap om ultraljudstekniker och utbildning i ultraljudsteknik eller kliniska förfaranden. Den som använder detta system måste vara utbildad. Se tillämplig SonoSite-användarhandbok för tillbehör för information om användning av tillbehör och kringutrustning. Se tillverkarens anvisningar för specifik information om kringutrustning. Skrivsätt, symboler och termer Användarhandboken använder följande skrivsätt: En VARNING! anger försiktighetsåtgärder som måste vidtas för att förhindra personskada eller dödsfall. Observera: anger försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för att skydda produkterna. Numrerade steg i procedurerna måste genomföras i ordning. Åtgärder i punktlistor kräver ingen särskild ordningsföljd. Enstegsprocedurer börjar med. Symboler och termer som används i systemet och på transduktorn förklaras i Kapitel 1, Kapitel 6, Kapitel 7 och Ordlista. Kundkommentarer Frågor och kommentarer uppskattas. Vi på SonoSite är intresserade av att få veta vad du tycker om systemet och användarhandboken. Ring SonoSite på i USA. Om du befinner dig utanför USA kontaktar du närmaste SonoSiterepresentant. Du kan också skicka e-post till SonoSite på För teknisk support, kontakta SonoSite på följande sätt: SonoSites tekniska support Tel (USA eller Kanada): Tel (utanför USA och Kanada): eller ring närmaste representant. Fax: E-post: Webbplats: Europeiskt servicecenter: +44-(0) Inledning vii

8 viii Kundkommentarer

9 Kapitel 1: Komma igång Om systemet Ultraljudssystemet Edge är en bärbar, programvarustyrd enhet med digital uppbyggnad. Systemet har multipla konfigurationer och funktionsuppsättningar som används för att samla in och visa högupplösta ultraljudsbilder i realtid. Vilka funktioner som finns tillgängliga i systemet beror på systemets konfiguration, transduktor och undersökningstyp. Det behövs en licensnyckel för att kunna aktivera programvaran. Se Programvarulicens på sidan 94. En uppgradering av programvaran kan ibland behöva utföras. SonoSite tillhandahåller en USB-enhet som innehåller programvaran. Ett USB-minne kan användas för att uppgradera flera system Figur 2 Anslutningar på systemets baksida: (1) kontakt för inkommande likström, (2) batteri, (3) I/O-anslutning och (4) EKG-anslutning Så här börjar du använda systemet 1 Anslut en transduktor. 2 Slå på systemet. (För att få reda på var strömbrytaren sitter, se Systemets reglage på sidan 5.) 3 Tryck på tangenten PATIENT och fyll i patientinformationsformuläret. 4 Tryck på en tangent för bildåtergivningsläge: 2D, M MODE, COLOR (färg) eller DOPPLER Komma igång 3 4 Förbereda systemet Sätta i och ta ut batteriet 1 2 Figur 1 Funktioner på systemets framsida: (1) kontrollpanel, (2) strömindikator, (3) skärm, (4) USB-portar, (5) handtag 5 VARNING! VARNING! Undvik skada på användaren och ultraljudssystemet genom att kontrollera att batteriet inte läcker innan det sätts i. Undvik dataförlust och genomför säker avstängning av systemet genom att alltid ha ett batteri i systemet. Se även Batterisäkerhet på sidan 105. Kapitel 1: Komma igång 1

10 Sätta i batteriet 1 Koppla bort strömförsörjningen från ultraljudssystemet. 2 Ta bort systemet från mini-dockan (om denna används) och vänd det upp och ned. 3 Placera batteriet i batterifacket i en lätt vinkel, Se Figur 3. 4 Skjut batteriet framåt tills det låses fast på plats. 5 Skjut de två låsknäppena utåt för att sätta fast batteriet. 2 Ta bort systemet från mini-dockan (om denna används) och vänd det upp och ned. 3 Dra upp de två låsknäppena. 4 Skjut batteriet bakåt. 5 Lyft ut batteriet ur facket. Använda växelström och ladda batteriet Batteriet laddas upp när systemet är kopplat till växelströmskällan. Ett fullt urladdat batteri laddas upp på mindre än fem timmar. Systemet kan drivas med växelström och ladda batteriet om växelström har anslutits direkt till systemet, till en mini-docka eller till ett dockningssystem. Systemet kan drivas med batteri i upp till 2 timmar, beroende på bildåtergivningsläge och bildskärmens ljusstyrka. När systemet går på batteridrift startar det eventuellt inte om batteriet är svagt. Anslut systemet till växelström för att fortsätta. VARNING! Användare i USA ska ansluta utrustningen till en enfas strömkrets med ringkärna när utrustningen ansluts till ett 240 V strömförsörjningssystem. Var försiktig: Kontrollera att spänningen i sjukhusets elnät motsvarar spänningsintervallet för strömförsörjningen. Se Elektriska specifikationer på sidan 124. Figur 3 Sätta i batteriet Ta ut batteriet 1 Koppla bort strömförsörjningen från ultraljudssystemet. Driva systemet med växelström 1 Koppla likströmskabeln från strömförsörjningsenheten till anslutningen på systemet. Se Figur 2 på sidan 1. Tryck in kabeln ordentligt så att den sitter fast. 2 Anslut nätsladden till strömförsörjningsenheten och till ett eluttag av sjukhusstandard. 2 Förbereda systemet

11 Slå på och stänga av systemet Var försiktig: Slå på och av systemet Tryck på strömbrytaren. (Se Systemets reglage på sidan 5.) Aktivera systemet Använd inte systemet om ett felmeddelande visas på skärmen. Anteckna felkoden och slå av systemet. Kontakta SonoSite eller närmaste representant. För att spara på batteriet medan systemet är påslaget försätts systemet i viloläge när locket stängs eller om systemet inte har vidrörts under en viss förinställd tid. För justering av tiden för vilolägesfördröjningen. se Inställning av audio och batteri på sidan 19. Tryck på valfri tangent, vidrör styrplattan eller öppna locket. 3 Rikta in transduktorkontakten mot uttaget som finns undertill på systemet. 4 För in transduktorkontakten i uttaget på systemet. 5 Vrid spärren moturs. 6 Tryck ned spärren så att transduktorkontakten låses fast i systemet. Komma igång Ansluta transduktorer VARNING! För att undvika patientskador får kontaktdonet inte placeras på patienten. Använd ultraljudssystemet i ett dockningssystem eller på en plan, hård yta så att luft kan passera förbi kontaktdonet. Var försiktig: Se till att främmande material inte kommer in i transduktorkontakten, så att skador på kontakten undviks. Ansluta en transduktor 1 Ta bort systemet från mini-dockan (om denna används) och vänd det upp och ned. 2 Dra transduktorns spärr uppåt och vrid den medurs. Figur 4 Ansluta transduktorn Kapitel 1: Komma igång 3

12 Koppla bort en transduktor 1 Dra transduktorns spärr uppåt och vrid den medurs. 2 Dra ut transduktorkontakten ur systemet. Sätta i och ta bort USB-minnen Du kan använda ett USB-minne för att importera och exportera olika loggar och inställningar samt arkivera bilder och videoklipp. Bilder och videoklipp sparas i det interna minnet och läggs in i en sorterbar patientlista. Bilderna och videoklippen kan skickas från ultraljudssystemet och arkiveras på en dator med hjälp av ett USB-minne eller en Ethernet-anslutning. Även om bilderna och videoklippen inte kan granskas på ultraljudssystemet från en USB-lagringsenhet, kan enheten flyttas så att de kan granskas på en dator. Det finns två USB-portar på systemet och en på mini-dockan. Om man vill ha ytterligare USB-portar kan en USB-hub kopplas till valfri USB-port. Obs! Systemet stöder ej lösenordsskyddade USB-minnen. Säkerställ att det USB-minne du använder inte har lösenordsskydd aktiverat. Se även Felsökning på sidan 93. Var försiktig: Sätta i ett USB-minne Sätt i USB-minnet i valfri USB-port på systemet eller mini-dockan. Se Figur 1 på sidan 1. USB-minnet är klar för användning när USB-ikonen visas. För ytterligare information om enheten, se Inställning för USB-minnen på sidan 23. Ta bort ett USB-minne Om USB-ikonen inte visas i systemstatusområdet på skärmen kan USB-minnet vara defekt eller lösenordsskyddat. Stäng av systemet och byt ut enheten. Om USB-minnet tas bort medan systemet håller på att exportera data till det kan de exporterade filerna bli förstörda eller ofullständiga. 1 Vänta fem sekunder efter att USB-animeringen har upphört. 2 Ta bort USB-minnet från porten. VARNING! Tänk på följande så att du undviker att skada USB-minnet och förlora lagrade patientdata: Ta inte bort USB-minnet och stäng inte av ultraljudssystemet medan systemet håller på att exportera. Stöt inte till och tryck inte på något sätt på USB-minnet medan det är insatt i en USB-port i ultraljudssystemet. Kontakten kan gå sönder. 4 Förbereda systemet

13 Systemets reglage Komma igång Kontrollknappar Justera reglage på skärmen. 2 Alfanumeriska Anger text och siffror. tangenter 3 Markeringstangenter Se Alfanumeriskt tangentbord på sidan 9. 4 Förstärkning NÄRFÄLTET BORTRE FÄLTET FÖRSTÄRKNING 5 AUTO GAIN (AUTO- FÖRSTÄRKNING) 6 DEPTH UPP, DEPTH NED Justerar förstärkningen av närfältet i bilden. Justerar förstärkningen av det bortre fältet vid bildframställning i realtid. I en fryst PW Doppler-bild justeras vinkeln. Justerar den totala förstärkningen av hela bilden vid bildframställning i realtid. Flyttar filmsekvensen i en fryst bild. Justerar förstärkningen automatiskt. Ökar och minskar bilddjupet. Kapitel 1: Komma igång 5

14 7 ZOOM Förstorar bilden 100 %. 8 SET (STÄLLA IN) CALIPER (MÄTMARKÖR) Ställer in en mätning på en utritad kurva/linje. Visar mätmarkörer på skärmen för mätning. 9 CALCS (BERÄKNING) Slår på och av beräkningsmenyn. 10 Styrplatta Används för att välja, justera och flytta föremål på skärmen. 11 FREEZE (FRYS) Stoppar bildåtergivningen i realtid och visar en fryst bild. 12 SAVE (SPARA) Sparar en bild i det interna minnet. Sparar också beräkningar till en rapport, om detta är konfigurerat. Se Inställning av förinställningar på sidan SAVE CALC (SPARA BERÄKN.) CLIP (KLIPP) Sparar beräkningar och tillhörande värden till patientrapporten. Sparar ett videoklipp i det interna minnet. 14 KORTKOMMANDON A & B Tangenter som kan programmeras för att utföra vanliga arbetsuppgifter. 15 Bildåtergivningslägen M MODE (M-mode) DOPPLER COLOR (FÄRG) 2D 16 UPDATE (UPPDATERA) Slår på M -mode och växlar mellan M-linje och M -mode-registrering. Slår på doppler och växlar mellan D-linje och dopplerregistrering. Slår på och av energidoppler/färgdoppler. Slår på 2D-bildåtergivning. Växlar mellan dubbel- och duplexskärmar och bildåtergivningslägen i M mode och Doppler, (t.ex. mellan D-linje och dopplerregistrering). 17 SELECT (VÄLJA) Används tillsammans med styrplattan för att välja föremål på skärmen. Används också för att växla mellan färgdoppler och doppler, mätmarkörer för mätning, piktogrammarkörens position och vinkel, frysta bilder på duplex- och dubbelskärmar samt pilens position och orientering. 18 Formulär PATIENT EXAM (UNDERSÖKNING) Ger åtkomst till patientinformation. Öppnar undersökningsmenyn. REVIEW (GRANSKA) Ger åtkomst till patientlistan, sparade bilder samt arkiveringsfunktioner. REPORT (RAPPORT) Ger åtkomst till patientrapporten och EMED-arbetsbladen. 19 Strömbrytare Slår på och av systemet. 6 Systemets reglage

15 Skärmlayout Komma igång Uppgift om bildåtergivningsfunktion Här visas information om det aktuella bildåtergivningsläget (t.ex. Gen, Res, THI och PW). 2 Orienteringsmarkör Indikerar bildens orientering. I dubbel- och duplexbilder är orienteringsmarkören grön på den aktiva skärmen. 3 Text Text som skrivs in med hjälp av tangentbordet. 4 Piktogram Piktogram som anger anatomin och givarens läge. Du kan välja anatomi och plats på skärmen. 5 Beräkningsmeny Visar tillgängliga mätningar. 6 Bild Ultraljudsbild. 7 Område för mätningar och beräkningar Visar aktuella mät- och beräkningsdata. 8 Reglage på skärmen Kontroller som finns tillgängliga i den aktuella funktionen. 9 Patientrubrik Visar aktuellt patientnamn, ID-nummer, klinik, användare och datum/tid. Anges på sidan för inställning av visad information. 10 Systemstatus Information om systemstatus (t.ex. undersökningstyp, transduktor, ansluten växelström, uppladdning av batteri samt USB). 11 Djupmarkör Visar markörer med 0,5, 1 och 5 cm mellanrum beroende på djupet. Kapitel 1: Komma igång 7

16 Allmän interaktion Styrplatta och markör Använd styrplattan för att justera och flytta föremål på skärmen. Styrplattan styr mätmarkörens läge, CPD- eller Color-rutans läge och storlek, markören, m, m. Piltangenterna styr till stor del samma funktioner som styrplattan. Markören visas på inställningssidorna, patientinformationsformuläret samt patientrapporten. Markören styrs med hjälp av styrplattan. Om man exempelvis placerar markören över efternamnsfältet i patientinformationsformuläret och trycker på tangenten SELECT (välj) aktiveras detta fält. Markören kan dessutom användas för att välja kryssrutor och poster i listor. Figur 5 Reglage på skärmen (2D visas) Reglage på skärmen Med reglagen på skärmen kan du göra justeringar och välja inställningar. Vilka reglage som finns tillgängliga beror på vilken funktion som är aktiv. Varje reglage styrs av tangentparet nedanför det. Tangenterna fungerar på något av följande fyra sätt beroende på reglaget ifråga: Cykel Flyttar kontinuerligt igenom en lista med inställningar. Den övre tangenten aktiverar rörelse uppåt. Den nedre tangenten aktiverar rörelse nedåt. Upp-Ned Flyttar igenom en lista med inställningar och stannar längst upp eller längst ned. Med den övre tangenten flyttar du uppåt. Med den nedre tangenten flyttar du nedåt. Ett pip hörs när man nått längst upp eller ned. (Se Inställning av audio och batteri på sidan 19.) På-Av Slår på och av en funktion. Du kan trycka på valfri tangent. I formulär kan man istället välja reglage genom att använda styrplattan och tangenten SELECT (välj). Åtgärd Utför en åtgärd. Du kan trycka på valfri tangent. Du kan också välja reglage genom att använda styrplattan och tangenten SELECT (välj). 8 Allmän interaktion

17 Markeringar och text Alfanumeriskt tangentbord Komma igång TAB Flyttar markören mellan fälten i formulären, och hoppar mellan textlägen i dubbelskärmar. 7 MELLANSLAG Slår på tangentbordet för inskrivning av text. Lägger till ett mellanrum vid inskrivning av text. 2 CAPS LOCK Ställer in tangentbordet på stora bokstäver. 8 DELETE Ta bort all text från skärmen under inskrivning av text och när mätningar inte utförs. 3 SKIFT För inskrivning av stora bokstäver och internationella tecken. 4 TEXT Slår på och av tangentbordet för inskrivning av text. 9 Piltangenter Flyttar markerat avsnitt i beräkningsmenyn, flyttar markören ett steg vid inskrivning av text, flyttar mätmarkörens läge, flyttar filmsekvensen framåt och bakåt och flyttar sig mellan sidorna vid bildgranskning och i rapporter. 10 BACKSTEG Tar bort bokstaven till vänster om markören vid inskrivning av text. 5 PIKTOGRAM Slår på och av piktogram. 11 ENTER Flyttar markören mellan fälten i formulären och sparar beräkningarna i en rapport. 6 PIL Visar en pil som kan flyttas och vridas i bildfältet. Kapitel 1: Komma igång 9

18 Symboler Symboler och specialtecken kan skrivas in i valda fält och formulär. Vilka symboler och specialtecken som finns tillgängliga beror på vilken funktion som är aktiv. Patientinformationsformulär: Fälten Last (efternamn), First (förnamn), Middle (mellannamn), Patient ID, Accession, Indications (indikationer), Procedure ID (undersöknings-id), User (användare), Reading Dr, (tolkande läkare), Referring Dr, (remitterande läkare) och Institution. Sidan för konfigurering av DICOM eller SiteLink: Fälten Alias och AE Title (AE-titel) Sidan för inställning av A- och B-tangent, fotpedal: Textfält Textläge (bildåtergivning): Markeringsfält Figur 6 Dialogruta för symboler Skriva in symboler eller specialtecken: 1 Välj önskat fält och välj sedan Symbols (symboler). 2 Välj önskad symbol eller tecken. Man kan också trycka på tangenterna på tangentbordet. 3 Välj OK. Förbereda transduktorer VARNING! VARNING! Var försiktig: Var försiktig: Vissa transduktorfodral innehåller naturgummilatex och talk, vilket kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa individer. Se 21 CFR Användarmärkning, för artiklar som innehåller naturgummi. Vissa geler och steriliseringsmedel kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa personer. För att undvika skador på transduktorn skall endast gel som rekommenderas av SonoSite användas. Användning av annan gel än den som rekommenderas av SonoSite kan skada transduktorn och medföra att garantin upphör. Kontakta SonoSite eller närmaste representant om du vill ha upplysningar om gelkompatibilitet. SonoSite rekommenderar att transduktorerna rengörs efter varje användningstillfälle. Se Rengöring och desinficering av transduktorer på sidan 96. Akustisk kontaktgel måste användas vid undersökningarna. De flesta geler ger lämplig akustisk kontakt, men en del geler är inkompatibla med vissa givarmaterial. SonoSite rekommenderar Aquasonic -gel, och ett varuprov medföljer systemet. För allmän användning ska en ordentlig mängd gel appliceras mellan transduktorn och kroppen. Använd ett transduktorfodral vid invasiv eller kirurgisk användning. 10 Förbereda transduktorer

19 VARNING! För att förhindra kontamination rekommenderas användning av sterila transduktorfodral och steril kontaktgel vid klinisk användning av invasiv eller kirurgisk natur. Applicera inte transduktorfodralet och gelen förrän undersökningen ska utföras. Sätta på ett fodral på transduktor SonoSite rekommenderar användning av transduktorfodral som är godkända för försäljning för intrakavitära eller kirurgiska undersökningar. Minska risken för kontamination genom att endast använda fodralet när du är redo att genomföra proceduren. 1 Applicera gel inuti fodralet. 2 För in transduktorn i fodralet. 3 Dra fodralet över transduktorn och kabeln tills fodralet är helt utsträckt. 4 Fäst fodralet med banden som medföljer fodralet. 5 Kontrollera om det finns några bubblor mellan transduktorns kontaktyta och fodralet och ta i så fall bort dem. Bubblor mellan transduktorns kontaktyta och fodralet kan påverka ultraljudsbilden. 6 Inspektera fodralet för att säkerställa att det inte finns några hål eller revor. Utbildningsvideor SonoSite Education Key utbildningsvideo är ett tillval. Gör så här för att visa en lista över videor 1 Sätt i Education Key USB-minnet i en USB-port på systemet. 2 Tryck på tangenten REVIEW (granskning). 3 Om det finns en aktuell patient, välj List (lista) på skärmen. 4 Välj fliken Videos (videor). 5 Om listan inte visas, välj den korrekta USB-enheten: a Välj Select USB (välj USB-minne). b I dialogrutan Select USB device for media playback (välj USB-enhet för mediauppspelning) väljer du Education Key USB device (Education Key USB-enhet) ( Training (utbildning) visas under Type (typ)) och du klickar därefter på Select (välj). Obs! Bildgalleri är en funktion som inte stöds. Gör så här för att visa en video 1 Visa listan över videor. 2 Välj video. 3 Välj View (visa) på skärmen. Videon spelas upp. 4 Välj något av följande, efter behov: Justerar volymen, Ju högre siffra, desto högre ljud. Noll är avstängt ljud. Back (bakåt) Spolar tillbaka videon 10 sekunder. Pause (paus) Pausar videon. Play (spela upp) Fortsätter att spela upp en pausad video. Forward (framåt) Spolar fram videon 10 sekunder. Gör så här för att avsluta uppspelning av en video Välj något av följande: List (lista) för att återgå till videolistan. Done (klar) för att återgå till 2D-bildåtergivning. Komma igång Kapitel 1: Komma igång 11

20 Avsedd användning Systemet används med en transduktor och drivs antingen med batteri eller växelström. Klinikern står bredvid patienten och placerar transduktorn på (eller i för invärtes procedurer) patientens kropp där ultraljudsbilden ska tas. Detta system sänder ultraljudsenergi till olika delar av patientens kropp för att få ultraljudsbilder enligt följande. För information om vilken transduktor och vilka bildåtergivningslägen som är avsedda för en viss undersökningstyp, se Bildåtergivningslägen och undersökningstyper tillgängliga i olika transduktorer på sidan 35. Bildåtergivning av buken Levern, njurarna, pankreas, mjälten, gallblåsan, gallgångarna, transplanterade organ, bukkärl och omgivande anatomiska strukturer kan bedömas transabdominellt för förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Bildåtergivning av hjärtat Du kan bedöma Hjärtat, hjärtklaffarna, de stora kärlen, omgivande anatomiska strukturer samt hjärtats allmänna funktion och storlek för förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Dessutom kan du identifiera förekomst och lokalisering av vätska runt hjärtat och lungorna, använda det som hjälp vid ingrepp för perikard- och pleurapunktion, visualisera blodflödet genom hjärtklaffar och detektera normal lungrörelse för förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Du kan erhålla patientens elektrokardiogram (EKG). EKG används för synkronisering av hjärthändelser. VARNING! EKG-kurvan används inte för diagnostisering av hjärtarytmier och är inte avsedd för långtidsövervakning av hjärtrytmen. Bildåtergivning inom gynekologi och vid infertilitet Du kan bedöma uterus, ovarier, adnexa och omgivande anatomiska strukturer transabdominellt eller transvaginalt för förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Interventionell bildåtergivning Du kan använda systemet för ultraljudsvägledning vid biopsi och inläggning av drän, inläggning av kärlkatetrar, perifer nervblockad, spinal blockad och lumbalpunktion, uthämtning av ägg, amniocentes och andra obstetriska åtgärder, samt som stöd vid buk-, bröst- och neurokirurgi. Obstetrisk bildåtergivning Du kan bedöma fosteranatomi, viabilitet, uppskattad fostervikt, gestationsålder, amnionvätska och omgivande anatomiska strukturer transabdominellt eller transvaginalt för förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Ultraljud med energidoppleroch färgdopplerbildåtergivning är avsedda för högriskgraviditeter. Indikationerna för högriskgraviditet innefattar bl.a. flerbördsgraviditet, fetal hydrops, placentaanomalier samt maternell hypertoni, diabetes och lupus. VARNING! VARNING! För att förhindra personskada eller feldiagnos ska detta system inte användas för perkutan provtagning på navelsträngsblod eller in vitro-fertilisering (IVF). Systemet har inte validerats såsom effektivt för dessa två användningsområden. Bilder framställda med energidoppler (CPD) eller färgdoppler (Color) kan användas som en kompletterande metod, inte som screeningmetod, för att upptäcka strukturella anomalier i fosterhjärtat och som en kompletterande metod, inte som screeningmetod, för diagnos av intrauterin tillväxthämning. 12 Avsedd användning

M-Turbo Ultraljudssystem. Användarhandbok

M-Turbo Ultraljudssystem. Användarhandbok M-Turbo Ultraljudssystem Användarhandbok SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tel.: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Läs mer

M-Turbo ultraljudssystem. Användarhandbok

M-Turbo ultraljudssystem. Användarhandbok TM M-Turbo ultraljudssystem Användarhandbok SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tel.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax: +1-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Läs mer

Enligt amerikansk federal lag får denna anordning endast säljas av eller på ordination av läkare.

Enligt amerikansk federal lag får denna anordning endast säljas av eller på ordination av läkare. ANVÄNDAR- HANDBOK Tillverkare FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tfn: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax: +1-425-951-1201 Auktoriserad representant i EU Emergo Europe

Läs mer

NanoMaxx Ultraljudssystem. Användarhandbok

NanoMaxx Ultraljudssystem. Användarhandbok TM NanoMaxx Ultraljudssystem Användarhandbok SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tel.: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Läs mer

SSeries Ultraljudssystem. Användarhandbok

SSeries Ultraljudssystem. Användarhandbok SSeries Ultraljudssystem Användarhandbok SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tfn: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Läs mer

NanoMaxx Ultraljudssystem. Användarhandbok

NanoMaxx Ultraljudssystem. Användarhandbok NanoMaxx Ultraljudssystem Användarhandbok 0086 SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tel: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A

Läs mer

SSeries ultraljudssystem. Användarhandbok

SSeries ultraljudssystem. Användarhandbok SSeries ultraljudssystem Användarhandbok SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tel.: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Läs mer

X-Porte. ultraljudssystem. Användarhandbok

X-Porte. ultraljudssystem. Användarhandbok ANVÄNDARHANDBOK X-Porte ultraljudssystem Användarhandbok Juridiska meddelanden Tillverkare FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tfn: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax:

Läs mer

MicroMaxx Ultraljudssystem Användarhandbok

MicroMaxx Ultraljudssystem Användarhandbok MicroMaxx Ultraljudssystem Användarhandbok SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tel.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax: 1-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Läs mer

Enligt lagstiftning i USA får denna produkt endast säljas av läkare eller på läkares ordination.

Enligt lagstiftning i USA får denna produkt endast säljas av läkare eller på läkares ordination. ANVÄNDARHANDBOK Tillverkare FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tfn: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax: +1-425-951-1201 Auktoriserad representant i EU Emergo Europe

Läs mer

S Series Ultraljudssystem

S Series Ultraljudssystem S Series Ultraljudssystem Användarhandbok SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tfn: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Läs mer

Användarhandbok för ultraljudssystem

Användarhandbok för ultraljudssystem Användarhandbok för ultraljudssystem Användarhandbok för ultraljudssystem Tillverkad av SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tel: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax: +1-425-951-1201

Läs mer

Bladder Scanner ldkfælskfælksdfæksdæffk

Bladder Scanner ldkfælskfælksdfæksdæffk Reviderad bruksanvisning Jsdfksdfklsædlfkæfkfkælsdkfæl Bladder Scanner ldkfælskfælksdfæksdæffk Bruksanvisning Tuber & masker Nåle Transducer overtræk Bladder Scanner mäter blåsvolymen med ultraljud. Bladder

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

-your digital fortress

-your digital fortress -your digital fortress ANVÄNDARMANUAL Innehåll 1. Allmänt om seclave 3 2. Aktivering av seclave före användning 4 3. Starta seclave och knappa in master lösenord 4 4. Visa lösenord och annan information

Läs mer

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik Varning! Den här produkten innehåller ett knappcellsbatteri som går att byta ut. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Innehållsförteckning Strömbrytare...2 Stänga av...2 Logga in och välja en profil...2 Batteristatus...2 Ändra profil...2 Starta/Stoppa blodtryck...2 Starta

Läs mer

Snabbguide mini-router.

Snabbguide mini-router. TM TP_0_06-0 Med reservation för tryckfel. Funderar du över något? Läs mer på tele.se eller kontakta oss på: Kundservice Privat: 077-5 5 5 Kundservice Företag: 000- är ett varumärke som tillhör ETSI. Snabbguide

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

Enligt lagstiftning i USA får denna produkt endast säljas av läkare eller på läkares ordination.

Enligt lagstiftning i USA får denna produkt endast säljas av läkare eller på läkares ordination. ANVÄNDARHANDBOK Tillverkare FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tfn: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax: +1-425-951-1201 EU-auktoriserad representant Emergo Europe

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Perkins Smart Brailler Manual

Perkins Smart Brailler Manual Perkins Smart Brailler Manual Denna manual kommer att introducera grundläggande funktioner och hantering av produkten. Skrivhuvudet Läsplatta Spak för att lossa pappret On/off-knapp Anslutning för strömadapter

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Starta här Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb. Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb. Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Säkerhet. Användarhandbok

Säkerhet. Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

Mirasys VMS 7.3. Workstation användarvägledning

Mirasys VMS 7.3. Workstation användarvägledning Mirasys VMS 7.3 Workstation användarvägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Innan du börjar... 3 Logga in... 4 Användargränssnitt... 8 Navigeraren... 11 Kameror... 19 Audio... 35 Videoutgångar...

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Live Sök Export. ExacqVision användarguide Live Sök Export. Teletec Connect AB Emil Warnicke

Live Sök Export. ExacqVision användarguide Live Sök Export. Teletec Connect AB Emil Warnicke ExacqVision användarguide Teletec Connect AB Emil Warnicke Version 1 (2009 07 13) för ExacqVision Klient 3.5.3 och nyare Sida 1 Allmänt omexacqvision ExacqVisions klientprogram har tre arbetslägen: Live,

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 67P4581 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide LEOGICS digitalt ritbord Snabbinstallationsguide Välkommen Tack för ditt köp av LEOGICS PT-1001 digitala ritbord. Du kommer att upptäcka hur enkelt det är att kontrollera datorn med en digital penna i

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

ThinkPad T-serien. Installationsanvisningar. Packlista. h Strömsladd h Böcker: h Nätadapter h Telefonsladd. h Dator h Batteri.

ThinkPad T-serien. Installationsanvisningar. Packlista. h Strömsladd h Böcker: h Nätadapter h Telefonsladd. h Dator h Batteri. PN: 92P1484 ThinkPad T-serien Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i T-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen. Om något saknas eller är

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

Del 2 ARBETA MED DATORN

Del 2 ARBETA MED DATORN NY upplaga! Harry Peronius LÄR DIG ANVÄNDA DIN MACINTOSH Del ARBETA MED DATORN. Adressbok... 56 5. ical... 59 6. Dashboard... 65 7. Dvd-spelare... 69 8. itunes... 7 9. iweb... 8 0. Automator... 9. Kompatibilitet

Läs mer

ilook ANVÄNDARHANDBOK

ilook ANVÄNDARHANDBOK ilook ANVÄNDARHANDBOK ilook ANVÄNDARHANDBOK Tillverkad av SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA T: 1-888-482-9449 eller 1-425-951-1200 F: 1-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House

Läs mer

JVC CAM Control (för iphone) Användarhandbok

JVC CAM Control (för iphone) Användarhandbok JVC CAM Control (för iphone) Användarhandbok Svenska Det här är bruksanvisningarna för programmet (för iphone) till Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 tillverkad av företaget JVC KENWOOD. Modellerna som

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ARCHOS 604 WIFI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Komma igång med Grid Player

Komma igång med Grid Player Komma igång med Grid Player Grid Player for ios version 1.3 Sensory Software International Ltd 2011 1 Om Grid Player Grid Player är en Alternativ kommunikations App (AKK) för personer som inte kan tala

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

JVC CAM Control (till ipad) Användarmanual

JVC CAM Control (till ipad) Användarmanual JVC CAM Control (till ipad) Användarmanual Svenska Denna användarmanual är avsedd för mjukvaran (till ipad) till Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 tillverkad av JVC KENWOOD Corporation. Modeller som

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Skanna Det här kapitlet innehåller: "Vanlig skanning" på sida 4-2 "Installera skannerdrivrutinen" på sida 4-4 "Justera skanningsalternativ" på sida 4-5 "Hämta bilder" på sida 4-11 "Hantera filer och styra

Läs mer

Innehåll Uppgifter ipad utbildning

Innehåll Uppgifter ipad utbildning Datum: 2015-03-09 Innehåll Uppgifter ipad utbildning ipad 1. Knappar 2. Hemskärmen & appar 3. Visa öppnade appar 4. Ordna appar 5. Skapa/ta bort mapp 6. Lägga till en app på ipaden 7. Ta bort en app på

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK

Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Förpackningens innehåll Välkommen att ta del av Plantronics serie med headsetprodukter. Plantronics har ett brett utbud av produkter, för allt från uppdrags- och

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version B SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Din manual HP G6031EM

Din manual HP G6031EM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6031EM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6031EM instruktionsbok (information,

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

SiteLink Image Manager 3.0 Användarhandbok

SiteLink Image Manager 3.0 Användarhandbok SiteLink Image Manager 3.0 Användarhandbok Innehåll Kapitel 1: Presentation av SiteLink Image Manager 3.0 Programvarans användningsområde... 1 Maskin- och programvarukrav... 2 Förpackningsinnehåll i SiteLink

Läs mer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Lathund M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Lathund M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Lathund M575 Skriva ut en lagrad utskrift Skriv ut ett jobb som har lagrats i produktens minne på följande sätt. 1. Bläddra till och tryck på Hämta från enhetsminne på

Läs mer

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824.

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Trådlös radio är inte startad på dessa router vid köp (fabriksinställning). Anledningen till detta är för att undvika att man installerar om

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TST8102 WEBCM - BRUKSANVISNING 1. Översikt... 3 2. Installation... 3 2.1 Nätverksinställningar... 4 3. Startsida... 5 4. Statussida... 6 5. Gruppsida...

Läs mer

EKG-slavkabel och adaptersats

EKG-slavkabel och adaptersats EKG-slavkabel och adaptersats Användarhandbok Tillverkare FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tfn: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax: +1-425-951-1201 Auktoriserad

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt. 510000221G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

Komma Igång Med Connect-to-Class Software

Komma Igång Med Connect-to-Class Software Komma Igång Med Connect-to-Class Software Viktigt Texas Instruments lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för något program eller bok. Detta innefattar, men är inte begränsat till, underförstådda

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer