P /2011 Copyright 2011, SonoSite, Inc. Med ensamrätt. 0086

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "P15208-01 10/2011 Copyright 2011, SonoSite, Inc. Med ensamrätt. 0086"

Transkript

1 ANVÄNDARHANDBOK

2 SonoSite, Inc, th Drive SE Bothell, WA USA Tel: eller Fax: SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury Way Hitchin Herts SG4 0AP Storbritannien Tel: Fax: Var försiktig: Enligt amerikansk federal lag får denna anordning endast säljas av eller på ordination av läkare. Edge, SiteLink, SonoCalc, SonoHD2, SonoMB, SonoMBe, SonoSite och SonoSite-logotypen är registrerade (i vissa jurisdiktioner) eller oregistrerade varumärken som tillhör SonoSite, Inc. DICOM är det registrerade varumärket för National Electrical Manufacturers Association för dess publikationer om standarder som handlar om digital kommunikation av medicinsk information. Produktnamn som inte ägs av SonoSite kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. SonoSite Ultraljudssystem som nämns i detta dokument kan skyddas av ett eller flera av följande amerikanska patent: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , D456509, D461895, D509900, D538432, D544962, D558351, D559390, D591423, D592750, D592760, D625014, D och av följande motsvarande patent i andra länder: AU727381, AU730822, CA , CA , CA , CN ZL ,5, CN ZL ,8, CN ZL ,9, CN ZL ,8, DE ,0, DE ,2, DE ,6, DE ,5, DE ,6, DE ,3, DE ,3-08, FR , FR , FR , FR , FR , FR , GB , GB , GB , GB , GB , GB , IT , IT , IT , IT , KR528102, KR532359, NO326202, NO326814, NZ542968, RCD , SP , SP , SP Patentsökta. P /2011 Copyright 2011, SonoSite, Inc. Med ensamrätt ii

3 Innehåll Inledning Skrivsätt, symboler och termer...vii Kundkommentarer...vii Kapitel 1: Komma igång Om systemet...1 Förbereda systemet...1 Sätta i och ta ut batteriet...1 Använda växelström och ladda batteriet...2 Slå på och stänga av systemet...3 Ansluta transduktorer...3 Sätta i och ta bort USB-minnen...4 Systemets reglage...5 Skärmlayout...7 Allmän interaktion...8 Styrplatta och markör...8 Reglage på skärmen...8 Markeringar och text...9 Förbereda transduktorer...10 Utbildningsvideor...11 Avsedd användning...12 Kapitel 2: Systeminställningar Visa inställningssidorna...15 Återställa standardinställningar...15 Inställning av A- och B-tangent, fotpedal...15 Inställning av administration...15 Säkerhetsinställningar...16 Inställning av användare...16 Exportera eller importera användarkonton...17 Exportera och radera händelseloggen...17 Logga in som användare...18 Välja ett säkert lösenord...18 Inställning av markeringar...18 Inställning av audio och batteri...19 Inställning av kardiella beräkningar...19 Inställning av anslutningar...19 Inställning av datum och klockslag...20 Inställning av visad information...20 Inställningar av IMT-beräkningar...21 Inställning av nätverksstatus...21 Inställning av obstetriska beräkningar...21 iii

4 Inställning av specialanpassade obstetriska mätningar...22 Inställning av specialanpassade OB-tabeller...22 Inställning av förinställningar...23 Inställning av systeminformation...23 Inställning för USB-minnen...23 Begränsningar med JPEG-formatet...24 Kapitel 3: Bildåtergivning Bildåtergivningslägen...25 Bildåtergivning i 2D...25 Bildåtergivning i M-mode...27 Bildåtergivning med energidoppler och färgdoppler...27 Bildåtergivning med pulsad (PW) och kontinuerlig (CW) doppler...29 Justering av djup och förstärkning...31 Frysa bilder, granska bildrutor och zooma...31 Nålvisualisering...32 Om MBe...32 Nålstorlek och vinkel...33 MBe ytterligare reglage...34 Fler rekommendationer...34 Bildåtergivningslägen och undersökningstyper tillgängliga i olika transduktorer...35 Kommentera bilder...37 Patientinformationsformulär...38 Bilder och videoklipp...40 Spara bilder och videoklipp...40 Granska patientundersökningar...41 Skriva ut, exportera och ta bort bilder och videoklipp...42 EKG-övervakning...44 Kapitel 4: Mätningar och beräkningar Mätningar...45 Arbeta med mätmarkörer...45 Mätningar i 2D...46 Mätningar i M -mode...47 Dopplermätningar...47 Allmänna beräkningar...49 Beräkningsmeny...49 Utföra och spara mätningar i beräkningar...50 Visa, upprepa och ta bort sparade mätvärden i beräkningar...50 EMED-beräkningar...50 Beräkningar av procentuell reduktion...51 Volymberäkningar...52 Volymflödesberäkningar...53 iv

5 Undersökningsbaserade beräkningar...55 Kardiella beräkningar...55 Gynekologiska (Gyn) beräkningar...65 Beräkningar av intima-media-tjocklek (IMT)...65 Obstetriska beräkningar...68 Beräkningar på smådelar...71 Transkraniell doppler och orbitaberäkningar...72 Kärlberäkningar...74 Patientrapport...75 Kärl- och hjärtpatientrapporter...76 Patientrapporten TCD (transkraniell doppler)...76 Obstetrisk patientrapport...76 EMED- och MSK-arbetsblad...77 Kapitel 5: Referenser för mätningar Mätnoggrannhet...79 Orsaker till mätfel...81 Publikationer om mätning samt terminologi...81 Hjärtreferenser...81 Obstetriska referenser...86 Tabeller för gestationsålder...87 Tabeller för tillväxtanalys...88 Kvotberäkningar...90 Allmänna referenser...90 Kapitel 6: Felsökning och underhåll Felsökning...93 Programvarulicens...94 Underhåll...94 Rengöring och desinficering...95 Rengöring och desinfektion av ultraljudssystemet...95 Rengöring och desinficering av transduktorer...96 Rengöring och desinfektion av batteriet...98 Rengöring av fotpedalen...98 Rengöring och desinfektion av EKG-kablar...98 Kapitel 7: Säkerhet Ergonomisk säkerhet...99 Placering av systemet Din arbetsställning Ta pauser, rör dig och variera aktiviteterna Elektrisk säkerhet Elektrisk säkerhetsklassificering Utrustningens säkerhet Batterisäkerhet Klinisk säkerhet v

6 Hälsofarliga material Elektromagnetisk kompatibilitet Elektrostatisk urladdning Separationsavstånd Kompatibla tillbehör och kringutrustning Vägledning och tillverkarens deklaration Märkningssymboler Specifikationer Dimensioner Miljögränsvärden Elektriska specifikationer Batterispecifikationer Standarder Elektriska säkerhetsstandarder EMC-standarder klassificering Akustiska standarder Standarder för biologisk kompatibilitet Standarder för flygtransporterad utrustning DICOM-standard HIPAA-standard Kapitel 8: Akustisk uteffekt ALARA-principen Använda ALARA-principen Direkta reglage Indirekta reglage Mottagarreglage Akustiska artefakter Riktlinjer för reduktion av MI och TI Visning av uteffekt Noggrannhet avseende visning av MI och TI Faktorer som bidrar till visningsosäkerhet Relaterade vägledningar Ökning av transduktorns yttemperatur Mätning av akustisk uteffekt In Situ, omräknade, och vattenvärdesintensiteter Vävnadsmodeller och utrustningsundersökningar Tabeller över akustisk uteffekt Termer som används i tabellerna över akustisk uteffekt Precision och osäkerhet i akustiska mätningar Ordlista Termer Förkortningar Register vi

7 Inledning Denna användarhandbok för ultraljudssystemet Edge ger information om förberedelse och användning av Edge -ultraljudssystemet och om rengöring och desinfektion av systemet och transduktorerna. Den tillhandahåller också referenser för beräkningar, systemspecifikationer och information om säkerhet och akustisk uteffekt. Användarhandboken är avsedd för läsare som har kunskap om ultraljudstekniker och utbildning i ultraljudsteknik eller kliniska förfaranden. Den som använder detta system måste vara utbildad. Se tillämplig SonoSite-användarhandbok för tillbehör för information om användning av tillbehör och kringutrustning. Se tillverkarens anvisningar för specifik information om kringutrustning. Skrivsätt, symboler och termer Användarhandboken använder följande skrivsätt: En VARNING! anger försiktighetsåtgärder som måste vidtas för att förhindra personskada eller dödsfall. Observera: anger försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för att skydda produkterna. Numrerade steg i procedurerna måste genomföras i ordning. Åtgärder i punktlistor kräver ingen särskild ordningsföljd. Enstegsprocedurer börjar med. Symboler och termer som används i systemet och på transduktorn förklaras i Kapitel 1, Kapitel 6, Kapitel 7 och Ordlista. Kundkommentarer Frågor och kommentarer uppskattas. Vi på SonoSite är intresserade av att få veta vad du tycker om systemet och användarhandboken. Ring SonoSite på i USA. Om du befinner dig utanför USA kontaktar du närmaste SonoSiterepresentant. Du kan också skicka e-post till SonoSite på För teknisk support, kontakta SonoSite på följande sätt: SonoSites tekniska support Tel (USA eller Kanada): Tel (utanför USA och Kanada): eller ring närmaste representant. Fax: E-post: Webbplats: Europeiskt servicecenter: +44-(0) Inledning vii

8 viii Kundkommentarer

9 Kapitel 1: Komma igång Om systemet Ultraljudssystemet Edge är en bärbar, programvarustyrd enhet med digital uppbyggnad. Systemet har multipla konfigurationer och funktionsuppsättningar som används för att samla in och visa högupplösta ultraljudsbilder i realtid. Vilka funktioner som finns tillgängliga i systemet beror på systemets konfiguration, transduktor och undersökningstyp. Det behövs en licensnyckel för att kunna aktivera programvaran. Se Programvarulicens på sidan 94. En uppgradering av programvaran kan ibland behöva utföras. SonoSite tillhandahåller en USB-enhet som innehåller programvaran. Ett USB-minne kan användas för att uppgradera flera system Figur 2 Anslutningar på systemets baksida: (1) kontakt för inkommande likström, (2) batteri, (3) I/O-anslutning och (4) EKG-anslutning Så här börjar du använda systemet 1 Anslut en transduktor. 2 Slå på systemet. (För att få reda på var strömbrytaren sitter, se Systemets reglage på sidan 5.) 3 Tryck på tangenten PATIENT och fyll i patientinformationsformuläret. 4 Tryck på en tangent för bildåtergivningsläge: 2D, M MODE, COLOR (färg) eller DOPPLER Komma igång 3 4 Förbereda systemet Sätta i och ta ut batteriet 1 2 Figur 1 Funktioner på systemets framsida: (1) kontrollpanel, (2) strömindikator, (3) skärm, (4) USB-portar, (5) handtag 5 VARNING! VARNING! Undvik skada på användaren och ultraljudssystemet genom att kontrollera att batteriet inte läcker innan det sätts i. Undvik dataförlust och genomför säker avstängning av systemet genom att alltid ha ett batteri i systemet. Se även Batterisäkerhet på sidan 105. Kapitel 1: Komma igång 1

10 Sätta i batteriet 1 Koppla bort strömförsörjningen från ultraljudssystemet. 2 Ta bort systemet från mini-dockan (om denna används) och vänd det upp och ned. 3 Placera batteriet i batterifacket i en lätt vinkel, Se Figur 3. 4 Skjut batteriet framåt tills det låses fast på plats. 5 Skjut de två låsknäppena utåt för att sätta fast batteriet. 2 Ta bort systemet från mini-dockan (om denna används) och vänd det upp och ned. 3 Dra upp de två låsknäppena. 4 Skjut batteriet bakåt. 5 Lyft ut batteriet ur facket. Använda växelström och ladda batteriet Batteriet laddas upp när systemet är kopplat till växelströmskällan. Ett fullt urladdat batteri laddas upp på mindre än fem timmar. Systemet kan drivas med växelström och ladda batteriet om växelström har anslutits direkt till systemet, till en mini-docka eller till ett dockningssystem. Systemet kan drivas med batteri i upp till 2 timmar, beroende på bildåtergivningsläge och bildskärmens ljusstyrka. När systemet går på batteridrift startar det eventuellt inte om batteriet är svagt. Anslut systemet till växelström för att fortsätta. VARNING! Användare i USA ska ansluta utrustningen till en enfas strömkrets med ringkärna när utrustningen ansluts till ett 240 V strömförsörjningssystem. Var försiktig: Kontrollera att spänningen i sjukhusets elnät motsvarar spänningsintervallet för strömförsörjningen. Se Elektriska specifikationer på sidan 124. Figur 3 Sätta i batteriet Ta ut batteriet 1 Koppla bort strömförsörjningen från ultraljudssystemet. Driva systemet med växelström 1 Koppla likströmskabeln från strömförsörjningsenheten till anslutningen på systemet. Se Figur 2 på sidan 1. Tryck in kabeln ordentligt så att den sitter fast. 2 Anslut nätsladden till strömförsörjningsenheten och till ett eluttag av sjukhusstandard. 2 Förbereda systemet

11 Slå på och stänga av systemet Var försiktig: Slå på och av systemet Tryck på strömbrytaren. (Se Systemets reglage på sidan 5.) Aktivera systemet Använd inte systemet om ett felmeddelande visas på skärmen. Anteckna felkoden och slå av systemet. Kontakta SonoSite eller närmaste representant. För att spara på batteriet medan systemet är påslaget försätts systemet i viloläge när locket stängs eller om systemet inte har vidrörts under en viss förinställd tid. För justering av tiden för vilolägesfördröjningen. se Inställning av audio och batteri på sidan 19. Tryck på valfri tangent, vidrör styrplattan eller öppna locket. 3 Rikta in transduktorkontakten mot uttaget som finns undertill på systemet. 4 För in transduktorkontakten i uttaget på systemet. 5 Vrid spärren moturs. 6 Tryck ned spärren så att transduktorkontakten låses fast i systemet. Komma igång Ansluta transduktorer VARNING! För att undvika patientskador får kontaktdonet inte placeras på patienten. Använd ultraljudssystemet i ett dockningssystem eller på en plan, hård yta så att luft kan passera förbi kontaktdonet. Var försiktig: Se till att främmande material inte kommer in i transduktorkontakten, så att skador på kontakten undviks. Ansluta en transduktor 1 Ta bort systemet från mini-dockan (om denna används) och vänd det upp och ned. 2 Dra transduktorns spärr uppåt och vrid den medurs. Figur 4 Ansluta transduktorn Kapitel 1: Komma igång 3

12 Koppla bort en transduktor 1 Dra transduktorns spärr uppåt och vrid den medurs. 2 Dra ut transduktorkontakten ur systemet. Sätta i och ta bort USB-minnen Du kan använda ett USB-minne för att importera och exportera olika loggar och inställningar samt arkivera bilder och videoklipp. Bilder och videoklipp sparas i det interna minnet och läggs in i en sorterbar patientlista. Bilderna och videoklippen kan skickas från ultraljudssystemet och arkiveras på en dator med hjälp av ett USB-minne eller en Ethernet-anslutning. Även om bilderna och videoklippen inte kan granskas på ultraljudssystemet från en USB-lagringsenhet, kan enheten flyttas så att de kan granskas på en dator. Det finns två USB-portar på systemet och en på mini-dockan. Om man vill ha ytterligare USB-portar kan en USB-hub kopplas till valfri USB-port. Obs! Systemet stöder ej lösenordsskyddade USB-minnen. Säkerställ att det USB-minne du använder inte har lösenordsskydd aktiverat. Se även Felsökning på sidan 93. Var försiktig: Sätta i ett USB-minne Sätt i USB-minnet i valfri USB-port på systemet eller mini-dockan. Se Figur 1 på sidan 1. USB-minnet är klar för användning när USB-ikonen visas. För ytterligare information om enheten, se Inställning för USB-minnen på sidan 23. Ta bort ett USB-minne Om USB-ikonen inte visas i systemstatusområdet på skärmen kan USB-minnet vara defekt eller lösenordsskyddat. Stäng av systemet och byt ut enheten. Om USB-minnet tas bort medan systemet håller på att exportera data till det kan de exporterade filerna bli förstörda eller ofullständiga. 1 Vänta fem sekunder efter att USB-animeringen har upphört. 2 Ta bort USB-minnet från porten. VARNING! Tänk på följande så att du undviker att skada USB-minnet och förlora lagrade patientdata: Ta inte bort USB-minnet och stäng inte av ultraljudssystemet medan systemet håller på att exportera. Stöt inte till och tryck inte på något sätt på USB-minnet medan det är insatt i en USB-port i ultraljudssystemet. Kontakten kan gå sönder. 4 Förbereda systemet

13 Systemets reglage Komma igång Kontrollknappar Justera reglage på skärmen. 2 Alfanumeriska Anger text och siffror. tangenter 3 Markeringstangenter Se Alfanumeriskt tangentbord på sidan 9. 4 Förstärkning NÄRFÄLTET BORTRE FÄLTET FÖRSTÄRKNING 5 AUTO GAIN (AUTO- FÖRSTÄRKNING) 6 DEPTH UPP, DEPTH NED Justerar förstärkningen av närfältet i bilden. Justerar förstärkningen av det bortre fältet vid bildframställning i realtid. I en fryst PW Doppler-bild justeras vinkeln. Justerar den totala förstärkningen av hela bilden vid bildframställning i realtid. Flyttar filmsekvensen i en fryst bild. Justerar förstärkningen automatiskt. Ökar och minskar bilddjupet. Kapitel 1: Komma igång 5

14 7 ZOOM Förstorar bilden 100 %. 8 SET (STÄLLA IN) CALIPER (MÄTMARKÖR) Ställer in en mätning på en utritad kurva/linje. Visar mätmarkörer på skärmen för mätning. 9 CALCS (BERÄKNING) Slår på och av beräkningsmenyn. 10 Styrplatta Används för att välja, justera och flytta föremål på skärmen. 11 FREEZE (FRYS) Stoppar bildåtergivningen i realtid och visar en fryst bild. 12 SAVE (SPARA) Sparar en bild i det interna minnet. Sparar också beräkningar till en rapport, om detta är konfigurerat. Se Inställning av förinställningar på sidan SAVE CALC (SPARA BERÄKN.) CLIP (KLIPP) Sparar beräkningar och tillhörande värden till patientrapporten. Sparar ett videoklipp i det interna minnet. 14 KORTKOMMANDON A & B Tangenter som kan programmeras för att utföra vanliga arbetsuppgifter. 15 Bildåtergivningslägen M MODE (M-mode) DOPPLER COLOR (FÄRG) 2D 16 UPDATE (UPPDATERA) Slår på M -mode och växlar mellan M-linje och M -mode-registrering. Slår på doppler och växlar mellan D-linje och dopplerregistrering. Slår på och av energidoppler/färgdoppler. Slår på 2D-bildåtergivning. Växlar mellan dubbel- och duplexskärmar och bildåtergivningslägen i M mode och Doppler, (t.ex. mellan D-linje och dopplerregistrering). 17 SELECT (VÄLJA) Används tillsammans med styrplattan för att välja föremål på skärmen. Används också för att växla mellan färgdoppler och doppler, mätmarkörer för mätning, piktogrammarkörens position och vinkel, frysta bilder på duplex- och dubbelskärmar samt pilens position och orientering. 18 Formulär PATIENT EXAM (UNDERSÖKNING) Ger åtkomst till patientinformation. Öppnar undersökningsmenyn. REVIEW (GRANSKA) Ger åtkomst till patientlistan, sparade bilder samt arkiveringsfunktioner. REPORT (RAPPORT) Ger åtkomst till patientrapporten och EMED-arbetsbladen. 19 Strömbrytare Slår på och av systemet. 6 Systemets reglage

15 Skärmlayout Komma igång Uppgift om bildåtergivningsfunktion Här visas information om det aktuella bildåtergivningsläget (t.ex. Gen, Res, THI och PW). 2 Orienteringsmarkör Indikerar bildens orientering. I dubbel- och duplexbilder är orienteringsmarkören grön på den aktiva skärmen. 3 Text Text som skrivs in med hjälp av tangentbordet. 4 Piktogram Piktogram som anger anatomin och givarens läge. Du kan välja anatomi och plats på skärmen. 5 Beräkningsmeny Visar tillgängliga mätningar. 6 Bild Ultraljudsbild. 7 Område för mätningar och beräkningar Visar aktuella mät- och beräkningsdata. 8 Reglage på skärmen Kontroller som finns tillgängliga i den aktuella funktionen. 9 Patientrubrik Visar aktuellt patientnamn, ID-nummer, klinik, användare och datum/tid. Anges på sidan för inställning av visad information. 10 Systemstatus Information om systemstatus (t.ex. undersökningstyp, transduktor, ansluten växelström, uppladdning av batteri samt USB). 11 Djupmarkör Visar markörer med 0,5, 1 och 5 cm mellanrum beroende på djupet. Kapitel 1: Komma igång 7

16 Allmän interaktion Styrplatta och markör Använd styrplattan för att justera och flytta föremål på skärmen. Styrplattan styr mätmarkörens läge, CPD- eller Color-rutans läge och storlek, markören, m, m. Piltangenterna styr till stor del samma funktioner som styrplattan. Markören visas på inställningssidorna, patientinformationsformuläret samt patientrapporten. Markören styrs med hjälp av styrplattan. Om man exempelvis placerar markören över efternamnsfältet i patientinformationsformuläret och trycker på tangenten SELECT (välj) aktiveras detta fält. Markören kan dessutom användas för att välja kryssrutor och poster i listor. Figur 5 Reglage på skärmen (2D visas) Reglage på skärmen Med reglagen på skärmen kan du göra justeringar och välja inställningar. Vilka reglage som finns tillgängliga beror på vilken funktion som är aktiv. Varje reglage styrs av tangentparet nedanför det. Tangenterna fungerar på något av följande fyra sätt beroende på reglaget ifråga: Cykel Flyttar kontinuerligt igenom en lista med inställningar. Den övre tangenten aktiverar rörelse uppåt. Den nedre tangenten aktiverar rörelse nedåt. Upp-Ned Flyttar igenom en lista med inställningar och stannar längst upp eller längst ned. Med den övre tangenten flyttar du uppåt. Med den nedre tangenten flyttar du nedåt. Ett pip hörs när man nått längst upp eller ned. (Se Inställning av audio och batteri på sidan 19.) På-Av Slår på och av en funktion. Du kan trycka på valfri tangent. I formulär kan man istället välja reglage genom att använda styrplattan och tangenten SELECT (välj). Åtgärd Utför en åtgärd. Du kan trycka på valfri tangent. Du kan också välja reglage genom att använda styrplattan och tangenten SELECT (välj). 8 Allmän interaktion

17 Markeringar och text Alfanumeriskt tangentbord Komma igång TAB Flyttar markören mellan fälten i formulären, och hoppar mellan textlägen i dubbelskärmar. 7 MELLANSLAG Slår på tangentbordet för inskrivning av text. Lägger till ett mellanrum vid inskrivning av text. 2 CAPS LOCK Ställer in tangentbordet på stora bokstäver. 8 DELETE Ta bort all text från skärmen under inskrivning av text och när mätningar inte utförs. 3 SKIFT För inskrivning av stora bokstäver och internationella tecken. 4 TEXT Slår på och av tangentbordet för inskrivning av text. 9 Piltangenter Flyttar markerat avsnitt i beräkningsmenyn, flyttar markören ett steg vid inskrivning av text, flyttar mätmarkörens läge, flyttar filmsekvensen framåt och bakåt och flyttar sig mellan sidorna vid bildgranskning och i rapporter. 10 BACKSTEG Tar bort bokstaven till vänster om markören vid inskrivning av text. 5 PIKTOGRAM Slår på och av piktogram. 11 ENTER Flyttar markören mellan fälten i formulären och sparar beräkningarna i en rapport. 6 PIL Visar en pil som kan flyttas och vridas i bildfältet. Kapitel 1: Komma igång 9

18 Symboler Symboler och specialtecken kan skrivas in i valda fält och formulär. Vilka symboler och specialtecken som finns tillgängliga beror på vilken funktion som är aktiv. Patientinformationsformulär: Fälten Last (efternamn), First (förnamn), Middle (mellannamn), Patient ID, Accession, Indications (indikationer), Procedure ID (undersöknings-id), User (användare), Reading Dr, (tolkande läkare), Referring Dr, (remitterande läkare) och Institution. Sidan för konfigurering av DICOM eller SiteLink: Fälten Alias och AE Title (AE-titel) Sidan för inställning av A- och B-tangent, fotpedal: Textfält Textläge (bildåtergivning): Markeringsfält Figur 6 Dialogruta för symboler Skriva in symboler eller specialtecken: 1 Välj önskat fält och välj sedan Symbols (symboler). 2 Välj önskad symbol eller tecken. Man kan också trycka på tangenterna på tangentbordet. 3 Välj OK. Förbereda transduktorer VARNING! VARNING! Var försiktig: Var försiktig: Vissa transduktorfodral innehåller naturgummilatex och talk, vilket kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa individer. Se 21 CFR Användarmärkning, för artiklar som innehåller naturgummi. Vissa geler och steriliseringsmedel kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa personer. För att undvika skador på transduktorn skall endast gel som rekommenderas av SonoSite användas. Användning av annan gel än den som rekommenderas av SonoSite kan skada transduktorn och medföra att garantin upphör. Kontakta SonoSite eller närmaste representant om du vill ha upplysningar om gelkompatibilitet. SonoSite rekommenderar att transduktorerna rengörs efter varje användningstillfälle. Se Rengöring och desinficering av transduktorer på sidan 96. Akustisk kontaktgel måste användas vid undersökningarna. De flesta geler ger lämplig akustisk kontakt, men en del geler är inkompatibla med vissa givarmaterial. SonoSite rekommenderar Aquasonic -gel, och ett varuprov medföljer systemet. För allmän användning ska en ordentlig mängd gel appliceras mellan transduktorn och kroppen. Använd ett transduktorfodral vid invasiv eller kirurgisk användning. 10 Förbereda transduktorer

19 VARNING! För att förhindra kontamination rekommenderas användning av sterila transduktorfodral och steril kontaktgel vid klinisk användning av invasiv eller kirurgisk natur. Applicera inte transduktorfodralet och gelen förrän undersökningen ska utföras. Sätta på ett fodral på transduktor SonoSite rekommenderar användning av transduktorfodral som är godkända för försäljning för intrakavitära eller kirurgiska undersökningar. Minska risken för kontamination genom att endast använda fodralet när du är redo att genomföra proceduren. 1 Applicera gel inuti fodralet. 2 För in transduktorn i fodralet. 3 Dra fodralet över transduktorn och kabeln tills fodralet är helt utsträckt. 4 Fäst fodralet med banden som medföljer fodralet. 5 Kontrollera om det finns några bubblor mellan transduktorns kontaktyta och fodralet och ta i så fall bort dem. Bubblor mellan transduktorns kontaktyta och fodralet kan påverka ultraljudsbilden. 6 Inspektera fodralet för att säkerställa att det inte finns några hål eller revor. Utbildningsvideor SonoSite Education Key utbildningsvideo är ett tillval. Gör så här för att visa en lista över videor 1 Sätt i Education Key USB-minnet i en USB-port på systemet. 2 Tryck på tangenten REVIEW (granskning). 3 Om det finns en aktuell patient, välj List (lista) på skärmen. 4 Välj fliken Videos (videor). 5 Om listan inte visas, välj den korrekta USB-enheten: a Välj Select USB (välj USB-minne). b I dialogrutan Select USB device for media playback (välj USB-enhet för mediauppspelning) väljer du Education Key USB device (Education Key USB-enhet) ( Training (utbildning) visas under Type (typ)) och du klickar därefter på Select (välj). Obs! Bildgalleri är en funktion som inte stöds. Gör så här för att visa en video 1 Visa listan över videor. 2 Välj video. 3 Välj View (visa) på skärmen. Videon spelas upp. 4 Välj något av följande, efter behov: Justerar volymen, Ju högre siffra, desto högre ljud. Noll är avstängt ljud. Back (bakåt) Spolar tillbaka videon 10 sekunder. Pause (paus) Pausar videon. Play (spela upp) Fortsätter att spela upp en pausad video. Forward (framåt) Spolar fram videon 10 sekunder. Gör så här för att avsluta uppspelning av en video Välj något av följande: List (lista) för att återgå till videolistan. Done (klar) för att återgå till 2D-bildåtergivning. Komma igång Kapitel 1: Komma igång 11

20 Avsedd användning Systemet används med en transduktor och drivs antingen med batteri eller växelström. Klinikern står bredvid patienten och placerar transduktorn på (eller i för invärtes procedurer) patientens kropp där ultraljudsbilden ska tas. Detta system sänder ultraljudsenergi till olika delar av patientens kropp för att få ultraljudsbilder enligt följande. För information om vilken transduktor och vilka bildåtergivningslägen som är avsedda för en viss undersökningstyp, se Bildåtergivningslägen och undersökningstyper tillgängliga i olika transduktorer på sidan 35. Bildåtergivning av buken Levern, njurarna, pankreas, mjälten, gallblåsan, gallgångarna, transplanterade organ, bukkärl och omgivande anatomiska strukturer kan bedömas transabdominellt för förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Bildåtergivning av hjärtat Du kan bedöma Hjärtat, hjärtklaffarna, de stora kärlen, omgivande anatomiska strukturer samt hjärtats allmänna funktion och storlek för förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Dessutom kan du identifiera förekomst och lokalisering av vätska runt hjärtat och lungorna, använda det som hjälp vid ingrepp för perikard- och pleurapunktion, visualisera blodflödet genom hjärtklaffar och detektera normal lungrörelse för förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Du kan erhålla patientens elektrokardiogram (EKG). EKG används för synkronisering av hjärthändelser. VARNING! EKG-kurvan används inte för diagnostisering av hjärtarytmier och är inte avsedd för långtidsövervakning av hjärtrytmen. Bildåtergivning inom gynekologi och vid infertilitet Du kan bedöma uterus, ovarier, adnexa och omgivande anatomiska strukturer transabdominellt eller transvaginalt för förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Interventionell bildåtergivning Du kan använda systemet för ultraljudsvägledning vid biopsi och inläggning av drän, inläggning av kärlkatetrar, perifer nervblockad, spinal blockad och lumbalpunktion, uthämtning av ägg, amniocentes och andra obstetriska åtgärder, samt som stöd vid buk-, bröst- och neurokirurgi. Obstetrisk bildåtergivning Du kan bedöma fosteranatomi, viabilitet, uppskattad fostervikt, gestationsålder, amnionvätska och omgivande anatomiska strukturer transabdominellt eller transvaginalt för förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Ultraljud med energidoppleroch färgdopplerbildåtergivning är avsedda för högriskgraviditeter. Indikationerna för högriskgraviditet innefattar bl.a. flerbördsgraviditet, fetal hydrops, placentaanomalier samt maternell hypertoni, diabetes och lupus. VARNING! VARNING! För att förhindra personskada eller feldiagnos ska detta system inte användas för perkutan provtagning på navelsträngsblod eller in vitro-fertilisering (IVF). Systemet har inte validerats såsom effektivt för dessa två användningsområden. Bilder framställda med energidoppler (CPD) eller färgdoppler (Color) kan användas som en kompletterande metod, inte som screeningmetod, för att upptäcka strukturella anomalier i fosterhjärtat och som en kompletterande metod, inte som screeningmetod, för diagnos av intrauterin tillväxthämning. 12 Avsedd användning

NanoMaxx Ultraljudssystem. Användarhandbok

NanoMaxx Ultraljudssystem. Användarhandbok NanoMaxx Ultraljudssystem Användarhandbok 0086 SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tel: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A

Läs mer

SSeries ultraljudssystem. Användarhandbok

SSeries ultraljudssystem. Användarhandbok SSeries ultraljudssystem Användarhandbok SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tel.: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Läs mer

X-Porte. ultraljudssystem. Användarhandbok

X-Porte. ultraljudssystem. Användarhandbok ANVÄNDARHANDBOK X-Porte ultraljudssystem Användarhandbok Juridiska meddelanden Tillverkare FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tfn: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax:

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok GlideScope System Titanium Drift- och underhållshandbok EUSM-0584-02-60 GlideScope-system Titanium Drift- Och Underhållshandbok Effektiv: September 26, 2014 Varning: Enligt federal lag (i USA) får denna

Läs mer

Modell HDMD U5002-14, 7.0 2012-01-06

Modell HDMD U5002-14, 7.0 2012-01-06 Användarhandbok www.medxchange.com Modell HDMD 2012-01-06 Innehåll I. Inledning Om HDMD -systemet... 2 Egenskaper för programvaran HDMD Med X Change version 6.0... 3 Format och kvalitet på video och stillbilder...

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

ALIENWARE M17x MOBIL HANDBOK

ALIENWARE M17x MOBIL HANDBOK ALIENWARE M17x MOBIL HANDBOK Upplysningar och varningar Obs! Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn. VIKTIGT! Visar sådant som kan skada maskinvara eller

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual Instruktions Manual Tack för att du valde en myphone. Handboken är avsedd att bekanta dig med enhetens funktioner. Utan föregående skriftligt medgivande från myphone får ingen del av denna handbok kopieras,

Läs mer

Användarhandbok. Xperia V. LT25i

Användarhandbok. Xperia V. LT25i Användarhandbok Xperia V LT25i Innehåll Xperia V Användarhandbok...6 Komma igång...7 Om denna användarhandbok...7 Android vad och varför?...7 Telefonen översikt...8 Montering...9 Starta och stänga av enheten...11

Läs mer

Komma igång med Flex Focus

Komma igång med Flex Focus Komma igång med Flex Focus Typ 1202 BB2035-B Svenska Augusti 2010 En del av användarguiden till Flex Focus Skjut för att frigöra scannern. Se sidan 14. På/Av knappen 1 Anslutning för arraytransducer 2

Läs mer

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg Bruksanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Som ett stöd för avsedd användning av den produkt som beskrivs i denna publikation tillåts inköparen av produkten

Läs mer

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a Användarhandbok Xperia J ST26i/ST26a Innehåll Viktig information...6 Android vad och varför?...7 Program...7 Komma igång...8 Montering...8 Starta och stänga av telefonen...10 Inställningsguide...11 Skärmlås...11

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share. Användarhandbok

HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share. Användarhandbok HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan komma att bli inaktuell utan

Läs mer

Användarhandbok. Xperia L C2105/C2104

Användarhandbok. Xperia L C2105/C2104 Användarhandbok Xperia L C2105/C2104 Innehåll Xperia L Användarhandbok...6 Komma igång...7 Om denna användarhandbok...7 Vad är Android?...7 Telefonen översikt...7 Montering...8 Starta och stänga av enheten...10

Läs mer

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den.

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. Om bruksanvisningen Denna bruksanvisning för Laser MFP innehåller information om

Läs mer

Aspire 1690-Serien. Användarhandbok

Aspire 1690-Serien. Användarhandbok Aspire 1690-Serien Användarhandbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Ensamrätt Aspire 1690-Serien - Användarhandbok Ursprunglig Utgåva: Mars 2005 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Registrera produkten 2 Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 5 Lär

Läs mer

Bruksanvisning CECH-2104A CECH-2104B

Bruksanvisning CECH-2104A CECH-2104B SV Bruksanvisning Läs noggrant igenom manualer och bifogade dokument innan du använder produkten och spara dem sedan för framtida bruk. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 VARNINGAR 2 Öppna inte höljet, då riskerar

Läs mer

8-KANALS/ 16-KANALS DVR

8-KANALS/ 16-KANALS DVR 8-KANALS/ 16-KANALS DVR Bruksanvisning SRD-852D/1652D översikt EGENSKAPER Denna SRD DVR använder H.264 videokodning för 8 till 16-kanaliga ingångar och G.723-ljud för 4 kanaler och stöder också hårddiskinspelning

Läs mer

Bruksanvisning Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye

Bruksanvisning Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye Bruksanvisning Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye Celebrating Communication Innehållet kan ändras utan föregående meddelande. Uppdaterade versioner av denna bruksanvisning finns på Tobiis webbplats www.tobii.com.

Läs mer

HP Jornada 540 Series Pocket PC. Användarhandbok. Artikelnummer F1824-90003 Tryckt i Singapore Utgåva 1

HP Jornada 540 Series Pocket PC. Användarhandbok. Artikelnummer F1824-90003 Tryckt i Singapore Utgåva 1 HP Jornada 540 Series Pocket PC Användarhandbok Artikelnummer F1824-90003 Tryckt i Singapore Utgåva 1 Upphovsrätt Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell på grund av ändringar införda

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 3 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

LoiLoFit for Everio [Bruksanvisning] LoiLo inc. [3/19/2013]

LoiLoFit for Everio [Bruksanvisning] LoiLo inc. [3/19/2013] LoiLoFit for Everio [Bruksanvisning] LoiLo inc. [3/19/2013] [Detta är en handbok förloilofit for Everio, Everio s bundled programvara.] Innehåll 1. Vad kan man göra med LoiLoFit for Everio... 5 2. Komma

Läs mer

Användarhandbok Allmänt

Användarhandbok Allmänt Användarhandbok Allmänt Copyright 1997-2014 Vital Images, Inc. Med ensamrätt. Publiceringsdatum 11-2014 VitreaWorkstation skyddas av USA-patent 5 986 662, 6 130 671, 6 219 059, 7 031 504, 7 136 064, 7

Läs mer