ilook ANVÄNDARHANDBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ilook ANVÄNDARHANDBOK"

Transkript

1 ilook ANVÄNDARHANDBOK

2

3 ilook ANVÄNDARHANDBOK

4 Tillverkad av SonoSite, Inc th Drive SE Bothell, WA USA T: eller F: SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury Way Hitchin Herts SG4 OAP Storbritannien T: F: Viktigt! Amerikanska lagar begränsar försäljningen av denna enhet till läkare eller på beställning av läkare. ilook är ett varumärke som ägs av SonoSite, Inc. Kensington är ett varumärke som ägs av Kensington Technology Group. Produktnamn som inte ägs av SonoSite kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. SonoSite-produkter kan täckas av ett eller flera patent i USA: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 5,423,220, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , B1, , , , , , , , , , , , , , , , D , D , D , D , D , D , D , D , D456509, D461895, , D Andra patentansökningar är under behandling. P /2007 Copyright 2007 för SonoSite, Inc. Med ensamrätt. Tryckt i USA. ii

5 Innehåll Kapitel 1: Introduktion Om Användarhandboken...1 Konventioner som används i denna handbok...2 Symboler och begrepp som används i denna användarhandbok...2 Kundkommentarer...2 Om systemet...3 Systemets batteri...4 Programvarulicens...6 Fästa handtagskudden...6 Kapitel 2: Komma igång Anvisningar för bra skanning...7 Placera systemet...8 Din egen placering...9 Rör dig mjukt...9 Ta pauser...9 Övningar...10 Systemets reglage...10 Skärmdisposition och ikoner...12 Allmän användning...14 Riktningskontroll...14 Pekskärm...14 Tangentbord på skärmen...15 Systeminställningar...16 Kapitel 3: Undersökningen Förbereda undersökningen...21 Patientinformation...22 Undersökningstyper och bildåtergivningsfunktioner...22 Tvådimensionell bild...23 CPD- (Color Power Doppler) eller DCPD- (Directional Color Power Doppler) bild...25 Fryst bild...26 Avståndsmätning...27 Volymberäkning...28 Bildlagring...29 Efter undersökningen...31 iii

6 Kapitel 4: Tillbehör Dockningsstation...33 Ställ...34 Anslutningsmöjligheter...36 Batteri...37 Hjälpströmkabel...38 Kensington -säkerhetskabel...39 Skrivare...40 Bildhanteringsprogrammet SiteLink...40 Programmet IrfanView...40 Kapitel 5: Säkerhet Ergonomisk säkerhet...41 Elektrisk säkerhet...41 Skydda utrustningen...43 Batterisäkerhet...43 Biologisk säkerhet...44 ALARA-principen...45 Tillämpa ALARA...45 Direkta reglage...46 Indirekta reglage...46 Mottagarreglage...46 Visning av utgående information...46 Relaterad referensdokumentation...46 Mätning av utgående akustisk energi...47 Intensiteter för in situ-, avräknings- och vattenvärden...47 Översikt över vävnadsmodeller och utrustning...48 Avsedda användningsområden...49 Om tabellen över utgående akustisk energi...50 Tabeller över den utgående akustiska energin...52 Globalt maximum, omräknade ISPTA och-mi-värden...53 Precision och osäkerhet vid akustisk mätning...54 Etikettsymboler...54 Kapitel 6: Felsökning och underhåll Felsökning...57 Underhåll...58 Rekommenderad desinfektionsmedel...59 Säkerhet...59 Rengöra och desinficera ultraljudssystemet...60 Rengöra och desinficera transducers...61 Steriliserbara transducers...62 Rengöra och desinficera transducerkablar...63 Rengöra och desinficera dockningsstationen och stället...64 Rengöra och desinficera batteriet...65 iv

7 Kapitel 7: Specifikationer Systemets storlek...73 Bildskärmens storlek...73 Transducer...73 Bildåtergivningsfunktioner...73 Tillämpningar...73 Mätning...74 Tvådimensionell...74 Bildlagring...74 Tillbehör...74 Maskinvara, programvara och dokumentation...74 Kablar...74 Perifera enheter...75 För medicinskt bruk...75 Inte för medicinskt bruk...75 Gränser för temperatur, tryck och fuktighet...75 Gränser för användning: system/dockningsstation/ställ...75 Gränser för transport/förvaring: system/ dockningsstation utan batteri...75 Gränser för användning: Batteri...75 Gränser för transport/förvaring: Batteri...75 Elektriskt...76 Batteri...76 Elektromekaniska säkerhetsstandarder...76 EMC-Klassificering av standarder...76 Standarder för luftburen utrustning...76 Kapitel 8: Referenser Visningsstorlek...77 Placering av mätmarkören...77 Tvådimensionella mätningar...77 Volymmätning...78 Inhämtningsfel...78 Publikationer med terminologi och mätning...79 Referens...79 Kapitel 9: Ordlista Tangenter...81 Begrepp...81 Register...87 v

8 vi

9 Kapitel 1: Introduktion Läs denna information innan du använder den bärbara bildåtergivningsutrustningen ilook. Informationen i denna handbok avser ultraljudssystemet, omvandlaren, tillbehören och de perifera enheterna. Introduktion Om Användarhandboken Denna handbok ska användas som referens för instruktioner om ilook-systemet. Handboken är avsedd för läsare som är väl förtrogna med ultraljudsteknik. Den ger ingen utbildning i ultraljudsteknik eller klinisk verksamhet. Den som använder detta system måste vara utbildad i ultraljudsteknik. Användarhandboken täcker förberedelser, användning och underhåll av ilook-systemet, transducern och tillbehören. Se tillverkarens dokumentation för information om de perifera enheterna. Användarhandboken har en innehållsförteckning och ett register som du kan använda för att snabbt hitta den information du vill ha. Användarhandboken är indelad i följande kapitel: Kapitel 1 Introduktion Innehåller allmän information om användarhandboken och systemet. Här finns information om kundsupport. Kapitel 2 Komma igång Innehåller information om bra skanningmetoder, grundläggande användning och ändringar i systeminställningarna. Kapitel 3 Undersökningen Innehåller detaljerad information om hur du förbereder en undersökning, justerar bildåtergivningsfunktionerna, utför avståndsmätningar, manipulerar en fryst bild samt sparar och granskar bilder. Kapitel 4 Tillbehör Innehåller information om hur du använder tillbehören och de perifera enheterna. Kapitel 5 Säkerhet Innehåller information som krävs av diverse tillsynsmyndigheter, inklusive information om ALARA (as low as reasonably achievable), utgående visningsstandard, tabeller med akustiskt styrka och intensitet samt annan säkerhetsinformation. Kapitel 6 Felsökning och underhåll Innehåller information som hjälper dig att rätta till problem vid användningen av systemet. Innehåller också information om hur du sköter systemet, transducern och tillbehören ordentligt. Kapitel 1: Introduktion 1

10 Introduktion Kapitel 7 Specifikationer Innehåller specifikationer av system och tillbehör och myndighetsgodkännanden. Specifikationer för rekommenderade perifera enheter återfinns i informationen från tillverkaren. Kapitel 8 Referenser Innehåller information om mätnoggrannhet och om de källor varur systemmätningarna och -beräkningarna härstammar. Kapitel 9 Ordlista Innehåller definitioner av ultraljudstermer och -funktioner. Konventioner som används i denna handbok Följande konventioner används i denna användarhandbok: Varning! beskriver försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för att förebygga skador eller dödsfall. Viktigt! beskriver försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för att skydda produkterna. Användarinstruktioner inleds med text i fet stil och med ett kolon på slutet. Till exempel: Så här läser du användarhandboken: När de olika momenten i en anvisning måste utföras i en viss ordning är stegen numrerade. Listor med feta punkter visar information i form av en lista, men punkterna anger inte en viss ordningsföljd. Systemets vänstra sida är på din vänstra sida när du står vänd mot systemet. Systemets handtag finns på den vänstra sidan av systemet och batterifacket i botten till vänster på systemet. Symboler och begrepp som används i denna användarhandbok Symboler och begrepp som används i samband med systemet förklaras i Skärmdisposition och ikoner på sidan 12, Kapitel 9, Ordlista och/eller Kapitel 5, Säkerhet. Kundkommentarer Vi på SonoSite uppskattar dina frågor och kommentarer På. SonoSite är vi intresserade av att få ta del av dina åsikter om systemet och användarhandboken. Ring SonoSite på Kunder utanför USA kan ringa närmaste SonoSite-representant. Du kan även skicka e-post på engelska till SonoSite på följande adress: 2 Kapitel 1: Introduktion

11 Om systemet ilook-systemet är ett bärbart, programvarustyrt ultraljudssystem med helt digital utformning. Det används för att skapa och visa ultraljudsbilder av följande typer: tvådimensionella, CPD (color power Doppler), DCPD (directional color power Doppler) och vävnadsharmoniska. Systemet omfattar granskning av bildserier, avståndsmätning, volymberäkning samt lagring och granskning av bilder. Systemet stöder för närvarande bredbandstransducern C15/4-2 MHz 15-mm och den linjära transducern L25/10-5 MHz 25-mm. Systemets tillbehör omfattar en AC-strömkälla, ett extra batteri, en hjälpströmkabel, handtagskuddar, ett ställ och en dockningsstation för att ladda batterier och ladda ner bilder till en persondator med hjälp av bildhanteringsprogrammet SiteLink. Valfria perifera enheter omfattar en svart-vit skrivare för medicinskt bruk och en Kensington-säkerhetskabel. Instruktioner från tillverkaren medföljer alla perifera enheter. Instruktioner för hur du använder de perifera enheterna tillsammans med systemet finns i Kapitel 4, Tillbehör. Den programvara som reglerar systemet har ett grafiskt gränssnitt, liknande det som används på många persondatorer. Systemtermer förklaras i Kapitel 9, Ordlista. Skärmsymboler förklaras i Skärmdisposition och ikoner på sidan 12. Följande figur illustrerar ilook-systemet. Introduktion Transducer Handtagskudde Transducerklämma Penna Batteri I/O-anslutning Figur 1 ilook- systemet Kapitel 1: Introduktion 3

12 Introduktion Tabell 1: ilook--systemet Föremål Batteri Beskrivning Två batterier medföljer. Fullständigt urladdade batterier behöver ungefär två timmar för att laddas till 90 % kapacitet och tre timmar för att laddas till 100 % kapacitet. Handtagskudde Transducerklämma (endast C15) Transducer Penna I/O-anslutning Små och stora handtagskuddar medföljer. Förvaringsutrymme för C15-transducern vid undersökningar och när systemet transporteras. Transducern är permanent fastsatt i systemet. Används för att navigera menyer på skärmen, placera mätmarkörerna och markera dataposter. Används för att ansluta systemet till dockningsstationen och hjälpströmmen. Systemets batteri Ultraljudssystemet ilook levereras med två uppladdningsbara litiumjonbatterier. Varje batteri innehåller tre litiumjonceller och elektronik, en temperatursensor och batterikontakterna. Ett fullständigt laddat batteri räcker i 20 minuter eller mer, beroende av hur det används. Dessutom påverkar skärmens ljusstyrka batteriets livslängd. Om du vill spara på batteriet kan du dämpa ljusstyrkan. Se Brightness (ljusstyrka) på sidan 16. Systemet har en automatisk avstängningsfunktion som sparar på batteriet. När systemet är påslaget och inga knappar har tryckts ned under 5 minuter stängs systemet automatiskt av. Denna funktion kan inaktiveras. Se Auto Shut Off (automatisk avstängning) på sidan 17. För att säkerställa att batteriet håller sig fullständigt laddat bör du placera systemet i dockningsstationen eller stället när det inte används. Obs! För att batterierna ska fungera optimalt ska de förvaras mellan -20 C (-4 F) och +25 C (77 F). 4 Kapitel 1: Introduktion

13 Introduktion Figur 2 Så här sätter du i batteriet Sätta i batteriet: 1 För in batteriet (sidan med åsen uppåt) i batterifacket. 2 Skjut luckan uppåt för att säkra batteriets position. Obs! Om du sätter i ett batteri för första gången måste det laddas. Så här tar du ur batteriet: 1 Stäng av systemet. 2 Stick in handen under batteriet. Skjut batteriluckan nedåt och dra batteriet ut ur facket. Varning! För att undvika personskador eller skador på batteriet ska du placera handen under batterifacket för att hindra batteriet från att falla ut. Obs! När batteriet är urladdat eller utbytt behåller systemet ljusstyrkan, kontrasten, den automatiska avstängningen, språket, videoformatet, datum/tid och patientinformationen. Så här kontrollerar du batteriladdning: 1 Koppla ur AC-strömmen eller ta ut systemet ur dockningsstationen eller stället. 2 Kontrollera att systemet är påslaget. 3 Kontrollera ikonen för batteriladdning i det nedre högra hörnet av skärmen: (blinkande) Fullständigt laddat 2/3* 1/3* Nästan tomt * Ungefärlig resterande batterikapacitet. Kapitel 1: Introduktion 5

14 Introduktion Så här laddar du batteriet i systemet: Viktigt! För att undvika skador på systemet eller batteriet bör du endast ladda batterier när den omgivande temperaturen ligger mellan 10 och 40 C (50 och 104 F). Sätt systemet i dockningsstationen eller stället för ilook. Se Så här laddar du systemets batteri: på sidan 37. eller Anslut hjälpströmkabeln och strömkällan. Se Så här ansluter du hjälpströmkabeln: på sidan 38. Obs! När batteriet laddas fylls ikonen för batteriladdning i det nedre högra hörnet av skärmen upprepade gånger: När batteriet är fullständigt laddat förblir de tre laddningsstaplarna påslagna. Programvarulicens Systemet levereras med ett giltigt licensnummer. Kontakta den tekniska hjälpen om du har ytterligare frågor. Kunder i USA/Canada: Kunder i andra delar av världen: Kontakta representanten i ditt område eller ring Fästa handtagskudden Storleken på handtagsöppningen kan justeras för att ge mesta möjliga stöd och bekvämlighet. Det finns tre alternativ: ingen kudde, den lilla handtagskudden eller den stora handtagskudden. Den lilla handtagskudden sitter på plats och passar de flesta handstorlekar. SonoSite rekommenderar att du använder den stora handtagskudden om dina händer är små och att du inte använder någon handtagskudde om dina händer är stora. Välj det alternativ som ger dina händer bäst stöd och bekvämlighet. Så här tar du bort eller byter handtagskudde: 1 Kontrollera att systemet är avstängt. 2 Lägg systemet på en plan yta med skärmsidan nedåt. 3 Avlägsna skruvarna från handtagskudden med hjälp av en stjärnskruvmejsel av storlek nr 2. 4 Dra ut handtagskudden. 5 Sätt i den nya kudden och fäst den ordentligt. 6 Kapitel 1: Introduktion

15 Kapitel 2: Komma igång Detta kapitel innehåller information om bra skanningmetoder, grundläggande användning och ändringar i systeminställningarna. Anvisningar för bra skanning Avsikten med dessa anvisningar är att hjälpa användaren att använda ultraljudssystemet effektivt och bekvämt. Komma igång Varning! Användning av ultraljudssystem kan eventuellt vara kopplad till muskel- och skelettåkommor a,b,c. Användning av ultraljudssystem definieras som den fysiska interaktionen mellan användare, ultraljudssystemet och transducern. När du använder ultraljudssystem, liksom vid många andra liknande fysiska aktiviteter, kan det hända att du upplever tillfälligt obehag i händerna, fingrarna, armarna, axlarna, ögonen, ryggen eller andra delar av kroppen. Om du skulle uppleva symtom som varaktigt eller återkommande obehag, smärta, bultningar, värk, stickningar, domning, brännande känslor eller stelhet får du dock inte förbise dessa varningssignaler. Ta omedelbart kontakt med en läkare. Symtom som dessa kan sättas i samband med muskel- och skelettåkommor, s.k. MSD (musculoskeletal disorders). MSD kan vara smärtfullt och eventuellt resultera i potentiellt funktionshindrande skador på nerver, muskler, senor eller andra delar av kroppen. Karpaltunnelsyndrom och seninflammation är exempel på MSD. Även om forskarna inte kan ge definitiva svar på flera frågor om MSD så delar många uppfattningen att vissa faktorer har ett samband med dessa åkommors förekomst, bl.a.: redan förekommande medicinska och fysiska tillstånd, totalt hälsotillstånd, utrustning och kroppsställning under arbetet, arbetsfrekvens, arbetets varaktighet samt andra fysiska aktiviteter som kan medföra att MSD uppkommer d. Detta kapitel innehåller riktlinjer som kan hjälpa dig att arbeta mer bekvämt och eventuellt minska risken för MSD e,f. a. Magnavita, N., Bevilacqua, L., Mirk, P., Fileni, A., and Castellino, N., Work-related musculoskeletal complaints in sonologists. Occupational Environmental Medicine 41:11, b. Craig, M., Sonography: an occupational hazard? Journal of Diagnostic Medical Sonography 3, c. Smith, C.S., Wolf, G.W., Xie, G. Y., and Smith, M. D., Muscoskeletal pain in cardiac ultrasonographers: Results of a random survey. Journal of American Society of Echocardiography May, d. Wihlidal, L.M. and Kumar, S., An injury profile of practicing diagnostic medical sonographers in Alberta. International Journal of Industrial Ergonomics 19, e. Habes, D.J. and Baron, S., Health Hazard Report University of Medicine and Dentistry of New Jersey. f. Vanderpool, H.E., Friis, E.A., Smith, B.S., and Harms, K.L., Prevalence of carpal tunnel syndrome and other work-related muscoskeletal problems in cardiac sonographers. Journal of Medicine 35:6, Kapitel 2: Komma igång 7

16 Placera systemet Komma igång Varning! Under långvarig användning kan baksidan av kåpan uppnå temperaturer som överstiger EN gränserna för patientkontakt. Därför får endast användaren hantera systemet. Detta innefattar inte transducerns kontaktyta. Ultraljudssystemet är märkt: SHORT TERM USE. (Den kortvariga användningen bygger på en modell med 4-10 undersökningar per dag med 5 minuter per undersökning.) Stäng av systemet när det inte används. Tänk på följande för att åstadkomma bekväma arbetsställningar för axlar, armar och händer: Använd ett ställ som stöd för ultraljudssystemet. Om det inte finns något ställ kan du använda patientens säng, en annan möbel i patientens rum eller ditt ben/knä som stöd för ultraljudssystemet. Använd inte ultraljudssystemet utan stöd, förutom vid kortvarig användning. Figur 1 Bra skanningställningar Använd den av ultraljudssystemets handtagskuddar som passar din handstorlek. Handtagskuddar i två storlekar medföljer utrustningen och gör det möjligt att anpassa handtagets öppningsstorlek. Tänk på följande för att minska belastningen på ögonen: Placera systemet inom räckhåll om undersökningen/proceduren gör detta möjligt. Justera systemets/skärmens vinkel för att minska skenet från ovanifrån eller utifrån kommande ljus. Tänk på följande för att minska belastningen på nacken: Om du använder ett ställ ska du ställa in höjden så att skärmen befinner sig i eller strax under ögonhöjd. 8 Kapitel 2: Komma igång

17 Din egen placering Tänk på följande för att ryggen ska få stöd: Använd en stol som stöder ryggens nedre del. Använd en stol som kan justeras efter höjden på arbetsytan och som underlättar en naturlig kroppshållning. Använd en stol som du snabbt kan justera höjden på. Sitt och stå alltid upprätt. Undvik att böja eller luta dig. Tänk på följande för att minska sträckande och vridande rörelser: Använd justerbara sängar för att kunna ändra patienternas höjdläge. Placera patienten så nära dig själv som möjligt. Titta framåt. Undvik att vrida huvudet eller kroppen. Förflytta hela kroppen framåt och bakåt och placera den arm du skannar med bredvid eller något framför dig. Stå upp vid svåra undersökningar för att undvika sträckande rörelser. Komma igång Tänk på följande för att åstadkomma bekväma axel- och armställningar för den arm du skannar med: Håll armbågen nära kroppens sida. Låt axlarna slappna av i en jämn position. Stöd armen med en stödkudde eller luta den mot sängen. Tänk på följande för att minimera böjande och vridande nackrörelser: Placera ultraljudssystemet/-skärmen rakt framför dig. Skaffa en extra skärm om patienten vill se. Rör dig mjukt Ta pauser Tänk på följande för att åstadkomma bekväma hand-, handleds- och fingerställningar för den arm du skannar med: Håll transducern lätt med fingrarna. Utöva så litet tryck som möjligt på patienten. Håll handleden i rak ställning. Att göra skanningtiden så kort som möjligt och ta pauser kan vara ett mycket effektivt sätt att låta kroppen återhämta sig från fysisk aktivitet, vilket kan hjälpa dig att undvika MSD. Vissa ultraljudsuppgifter kan kräva längre eller mer frekventa pauser. Ett sätt att ta paus är att stanna upp och slappna av. Något så enkelt som att byta uppgift kan hjälpa somliga muskelgrupper att slappna av medan andra fortsätter att vara aktiva eller blir aktiverade. Kapitel 2: Komma igång 9

18 Komma igång Tänk på följande för att få variation i de dagliga aktiviteterna: Planera ditt arbete så att du får pauser mellan ultraljudsundersökningarna. När du skannar bör du använda båda två av systemets inmatningsenheter, pekskärmen och riktningskontrollen. Arbeta effektivt när du utför en ultraljudsundersökning genom att använda funktionerna i program- och maskinvara på rätt sätt. Lär dig mer om dessa funktioner i Kapitel 3 i denna handbok. Rör dig ofta. Undvik att fastna i en och samma kroppsställning genom att byta ställning på huvudet, nacken, kroppen, armarna och benen. Övningar Målinriktade övningar kan stärka muskelgrupper och hjälpa dig att undvika MSD. Rådfråga en läkare, sjukgymnast el. dyl. om vilka tänjningar och övningar som passar dig. Systemets reglage Riktningskontroll Meny Frysning Patient Spara Pekskärm Ström Figur 2 Systemets reglage Tabell 1: Systemets reglage Systemets reglage Ström Ikon Beskrivning Slå på strömmen genom att hålla nedtryckt och vänta tills 1 pip hörs. Slå av strömmen genom att hålla nedtryckt och vänta tills 2pip hörs. 10 Kapitel 2: Komma igång

19 Tabell 1: Systemets reglage (Forts.) Systemets reglage Ikon Beskrivning Meny Frysning Tryck för att slå på menyn på skärmen. Tryck igen för att stänga av menyn på skärmen. Tryck för att frysa en bild. Mätningar kan göras i en fryst bild. Tryck på frysning en gång till så avbryts frysningen av bilden. Komma igång Spara Patient Riktningskontroll Pekskärm Tryck för att spara en bild i det interna minnet. Lagringskapaciteten är upp till 74 bilder. Tryck för att visa patientinformation, undersökningstyp, bildgranskning och systeminställningar. Tryck en gång till om du vill återgå till bildåtergivningen. Används för att navigera i menyerna på skärmen, justera mätmarkörernas placering och ange data. Använd höger-, vänster, upp- och nedpilar för att markera menyposter. Tryck i mitten för att göra val. Använd pennan för att peka på alternativen i menyn på skärmen, placera mätmarkörerna och ange data. Pekskärmen är inte aktiv vid direkt bildåtergivning. Kapitel 2: Komma igång 11

20 Skärmdisposition och ikoner Nedanstående figur visar skärmdispositionen och systemets ikoner. Patientnamn/ID Datum Komma igång Beräkning Mätning Hudlinje Djupmarkörer Meny på skärmen Tid Djup Systemets status Figur 3 Skärmdisposition och ikoner Tabell 2: Skärmdisposition och ikoner Skärmområde Ikon/information Beskrivning Patientnamn/ID Datum Visar aktuellt patientnamn och ID. Visar datum. Mätning Mätmarkör Meny på skärmen Tid Visar mått i centimeter när bilden är fryst och mätmarkörerna visas. En markör som används för att mäta avstånd i en fryst bild. Meny som reagerar på sammanhanget och visar menyalternativ som bestäms av systemets aktuella funktion. Visar tid. Undersökningstyp Visar undersökningstyp. 12 Kapitel 2: Komma igång

21 Tabell 2: Skärmdisposition och ikoner (Forts.) Skärmområde Ikon/information Beskrivning Transducer Harmoniikon (endast C15) Ikon för bildfrysning Visar vilken typ av transducer (C15 eller L25) som är fast ansluten till systemet. Visas när funktionen vävnadsharmonisk bildåtergivning är aktiverad. Visas när bilden är fryst. Komma igång Ikon för bildlagring Ikon för batteriladdning Ikon för AC-ström Visar antalet bilder som finns lagrade i systemet. Systemet kan lagra upp till 74 bilder. Visar laddningsnivån för batteriet. Ju fler staplar den har, desto mer laddning finns. När batteriladdningen sjunker till en mycket låg nivå visas inga staplar och ikonen blinkar. Visar om systemet är anslutet till AC-ström. Djup Djupmarkörer Orienteringsmarkör Hudlinje Riktlinje (endast L25) Numeriskt värde som visar det aktuella djupet i centimeter från hudlinjen till det aktuella djupet. Anger djupmarkörerna. Anger bildens orientering i förhållande till transducern. Stället där transducern är placerad. Anger var mitten på den visade bilden finns. Kapitel 2: Komma igång 13

22 Allmän användning Komma igång Riktningskontroll Riktningskontrollen är alltid aktivt och kan när som helst användas för att välja och justera menyposter. Riktningskontrollen är det enda reglage som är aktivt under direkt bildåtergivning. Riktningskontrollen används genom att du trycker på upp, ned, höger och vänster. Om du vill välja en markerad post trycker du i mitten av riktningskontrollen. Upp Tryck för att göra val Vänster Höger Ned Följande konventioner används i användarhandboken för att beskriva riktningskontrollens funktioner: Markera Välj Gå till menyposten genom att trycka riktningskontrollen uppåt, nedåt, höger eller vänster. Den aktiva menyposten markeras i en färg som är ljusare än resten av menyn. När du har markerat en önskad post trycker du i mitten av riktningskontrollen för att välja posten. Pekskärm Pekskärmen är inte aktiv vid direkt bildåtergivning. Den kan användas för att välja och justera menyposter i frysta bilder samt i funktionerna patientinformation, bildgranskning och systeminställningar. Peka försiktigt på skärmen med pennan eller ett finger om du vill välja eller justera menyposter. Vid mätning rekommenderar vi att du använder pennan i stället för ett finger eftersom det gör det lättare att placera mätmarkörerna. Med riktningskontrollen kan du öka precisionen i placeringen av mätmarkörerna. Följande konventioner används i användarhandboken för att beskriva pekskärmens funktioner: Peka Vidrör den önskade menyposten eller en plats på skärmen med pennan eller ett finger. Obs! Om inriktningen av pekskärmen är avstängd ska pekskärmen kalibreras. Se Så här kalibrerar du pekskärmen: på sidan Kapitel 2: Komma igång

23 Tangentbord på skärmen Tangentbordet på skärmen används för att ange alfanumeriska data. Det finns för att ange av patientinformation och systemets datum/tid. Alfanumeriska data kan matas in med hjälp av riktningskontrollen och/eller pekskärmen. Komma igång Figur 4 Tangentbord på skärmen Tabell 3: Tangentbord på skärmen Tangent Ikon Beskrivning Alfanumerisk Skift CapsLock Backsteg Pilar Omvänt snedstreck Space (mellanslag) Välj eller peka på en alfanumerisk tangent. Använd numeriska tangenter när du anger datum/tid. Välj eller peka på skifttangenten för att göra första bokstaven i ett namn versal. Tangentbordet återgår till små bokstäver när den första bokstaven har angetts. Välj eller peka på tangenten CapsLock om du vill att tangentbordet ska skriva med versaler. Välj eller peka på CapsLock-tangenten en gång till om du vill att tangentbordet ska återgå till små bokstäver. Välj eller peka på backstegstangenten om du vill radera text eller mellanslag till vänster om markören. Välj eller peka på höger- och vänsterpilarna om du vill flytta markören till höger eller vänster i datafältet. Välj eller peka på det omvända snedstrecket i fältet namn/id för att skilja patientens namn och ID-kod åt. Välj eller peka på tangenten Space (mellanslag) om du vill lägga till ett mellanslag till höger om texten. Kapitel 2: Komma igång 15

24 Tabell 3: Tangentbord på skärmen (Forts.) Tangent Ikon Beskrivning Komma igång Cancel (avbryt) Done (klart) Systeminställningar Välj eller peka på tangenten Cancel (avbryt) om du vill återgå till den tidigare menyn utan att spara ändringarna. Välj eller peka på tangenten Done (klart) om du godkänner ändringarna och vill återgå till föregående meny. Så här justerar du systeminställningar (första sidan): 1 Tryck på tangenten Patient. 2 Välj eller peka på System Set-up (systeminställningar) i menyn på skärmen. 3 Tryck på tangenten Patient när som helst om du vill avbryta inställningen av systemet och återgå till direkt bildåtergivning. Figur 5 Systeminställningar (första sidan) Brightness (ljusstyrka) Contrast (kontrast) 1 Markera eller peka på Brightness (ljusstyrka) i menyn om du vill justera skärmens ljusstyrka. 2 Använd höger- och vänsterpilarna eller peka på pekskärmen för att välja den önskade inställningen (0-12). Obs! Om du vill spara på batteriet kan du dämpa ljusstyrkan. 1 Markera eller peka på Contrast (kontrast) i menyn om du vill justera skärmens kontrast. 2 Använd höger- och vänsterpilarna eller peka på pekskärmen för att välja den önskade inställningen (0-10). 16 Kapitel 2: Komma igång

25 Audio (ljud) 1 Markera eller peka på Audio (ljud) i menyn om du vill ändra ljudsignalerna. 2 Använd höger- och vänsterpilarna eller peka på pekskärmen för att välja Off (av) eller On (på). Obs! Om du väljer Off (av) stänger du av de ljudsignaler som hörs när du trycker på knappar eller pekar på pekskärmen. Auto Shut Off (automatisk avstängning) 1 Markera eller peka på Auto Shut Off (automatisk avstängning) i menyn om du vill förändra funktionen automatisk avstängning. 2 Använd höger- och vänsterpilarna eller peka på pekskärmen för att välja Off (av), 5, eller 10 minuter. Obs! Om du väljer Off (av) kommer systemet att vara ständigt påslaget. Detta rekommenderas endast om systemet körs med AC-ström. Komma igång Next Page (nästa sida) Done (klart) Välj eller peka på Next Page (nästa sida) i menyn om du vill se den andra sidan i menyn med systeminställningar. Välj eller peka på Done (klart) i menyn om du vill avbryta inställningen av systemet eller tryck på tangenten Patient för att återgå till bildåtergivning. Så här justerar du systeminställningar (andra sidan): 1 Tryck på tangenten Patient. 2 Välj eller peka på System Set-up... (systeminställningar) i menyn på skärmen. 3 Välj eller peka på Next Page (nästa sida). 4 Tryck på tangenten Patient när som helst om du vill avbryta inställningen av systemet och återgå till direkt bildåtergivning. Figur 6 Systeminställningar (andra sidan) Previous Page (föregående sida) Välj eller peka på Previous Page (föregående sida) i menyn om du vill se den första sidan i menyn med systeminställningar. Kapitel 2: Komma igång 17

26 Language (språk) 1 Välj eller peka på Language (språk) i menyn om du vill ändra systemets språk. 2 Välj eller peka på önskat språk. Obs! Systemet stängs av när språket ändras. Komma igång Video Format (videoformat) 1 Markera eller peka på Video Format (videoformat) i menyn om du vill ändra den utgående videosignalen. 2 Använd höger- och vänsterpilarna eller peka på pekskärmen för att välja NTSC eller PAL. Obs! Systemet stängs av när videoformatet ändras. 3 Kalibrera om pekskärmen. Se Så här kalibrerar du pekskärmen: på sidan 19. Obs! Om du har svårt att använda pennan för att öppna menyposter kan du använda riktningskontrollen. Date/Time (datum/tid) System Info (systeminformation) Done (klart) 1 Välj eller peka på Date/Time (datum/tid) i menyn. Se Tangentbord på skärmen på sidan Ange det aktuella datumet (åååå/mm/dd) och tiden med hjälp av tangentbordet på skärmen. Obs! Använd pil- och backstegstangenterna om du gör ett fel. 3 Välj eller peka på Cancel (avbryt) om du vill avbryta ändringarna och återgå till den tidigare menyn. 4 Välj eller peka på Done (klart) om du godkänner ändringarna och vill återgå till den tidigare menyn. Välj eller peka på System Info (systeminformation) i menyn om du vill ange ett licensnummer, kalibrera pekskärmen eller granska systeminformationen. Välj eller peka på Done (klart) i menyn om du vill avbryta inställningen av systemet eller tryck på tangenten Patient för att återgå till direkt bildåtergivning. Så här anger du licensnummer: 1 Tryck på tangenten Patient. 2 Välj eller peka på System Set-up... (systeminställningar) i menyn på skärmen. 3 Välj eller peka på Next Page (nästa sida) i menyn på skärmen. 4 Välj eller peka på System Info... (systeminformation) i menyn på skärmen. 5 Välj eller peka på License (licens). 6 Välj eller peka på tangentbordet på skärmen för att ange licensnumret. Obs! Systemet godkänner inte ogiltiga nummer. Se Felsökning på sidan Välj eller peka på Done (klart) om du godkänner ändringen eller Cancel (avbryt) om du vill stänga av tangentbordet och återgå till den tidigare menyn. 18 Kapitel 2: Komma igång

27 Så här kalibrerar du pekskärmen: Obs! Kalibrera pekskärmen efter ändring av videoformatet eller om pekskärmen är felinställd. 1 Tryck på tangenten Patient. 2 Välj eller peka på System Set-up... (systeminställningar) i menyn på skärmen. 3 Välj eller peka på Next Page (nästa sida) i menyn på skärmen. 4 Välj eller peka på System Info... (systeminformation) i menyn på skärmen. 5 Välj eller peka på Calibration (kalibrering) i menyn på skärmen. En dialogruta för bekräftelse visas. 6 Välj Yes (ja) om du vill gå vidare, eller No (nej) om du vill avbryta. 7 Peka på mitten av varje markör som visas. Obs! Om du inte pekar exakt på markören visas ett felmeddelande som säger Confirmation invalid. Please try again. (Bekräftelsen ogiltig, försök igen.) 8 Välj eller peka på Done (klart) om du vill återgå till den tidigare menyn eller tryck på tangenten Patient tangenten för att återgå till direkt bildåtergivning. Komma igång Så här visar du systeminformation: 1 Tryck på tangenten Patient. 2 Välj eller peka på System Set-up... (systeminställningar) i menyn på skärmen. 3 Välj eller peka på Next Page (nästa sida) i menyn på skärmen. 4 Välj eller peka på System Info... (systeminformation) i menyn på skärmen. Skärmen med systeminformation visar följande information: Boot-versionen, ARM-versionen, PCBA-serienumret, produktnamnet, FPGA/CPLD1-versionenerna, SHDB-versionen och Hw/Sh-ID. Kapitel 2: Komma igång 19

28 Komma igång 20 Kapitel 2: Komma igång

29 Kapitel 3: Undersökningen Detta kapitel innehåller detaljerad information om hur du förbereder en undersökning, justerar bildåtergivningsfunktionerna, utför avståndsmätningar, manipulerar en fryst bild samt sparar och granskar bilder. Förbereda undersökningen Varning! Kontrollera att patientuppgifterna samt inställningarna för datum och tid är korrekta. Korrekta patientuppgifter är viktiga för att identifiera sparade, inspelade och utskrivna bilder. Instruktioner om hur du ställer in datum och tid finns i Så här justerar du systeminställningar (andra sidan): på sidan 17. Undersökning Viktigt! Använd inte systemet om ett felmeddelande visas på skärmen. Anteckna felkoden. Ring sedan SonoSite eller en lokal representant. Om en felkod visas ska du stänga av systemet genom att hålla strömbrytaren intryckt tills systemet stängs av. Om strömbrytaren inte reagerar avlägsnar du alla strömkällor. Så här applicerar du ultraljudsgel: Applicera en ordentlig klick med gel mellan transducern och kroppen. Ultraljudsgel måste användas vid undersökningarna. De flesta gel ger lämplig akustisk koppling, men vissa gel får inte användas tillsammans med speciella transducermaterial. SonoSite rekommenderar ultraljudsgelen Aquasonic och ett prov medföljer systemet. Viktigt! Användningen av gel som inte rekommenderas för en viss transducer kan skada denna eller göra garantin ogiltig. Kontakta SonoSite eller en lokal representant om du vill ha upplysningar om gelkompatibilitet. Så här sätter du på ett transducerskydd: Varning! Viktigt! Vissa transducerfodral innehåller naturgummi och talk och dessa ämnen kan ge upphov till allergiska reaktioner hos vissa personer. Se 21 CFR , användaretikettering för enheter som innehåller naturgummi. SonoSite rekommenderar att transducers rengörs efter varje användningstillfälle. Se Rengöra och desinficera transducers på sidan 61. Obs! SonoSite rekommenderar att transducerfodral som godkänts för invasiva kliniska tillämpningar används. Kapitel 3: Undersökningen 21

30 1 Applicera gel i fodralet. 2 För in transducern i fodralet. Obs! För att minska kontaminationsrisken ska du endast sätta på skyddet när du är redo att utföra proceduren. 3 Rulla ned fodralet över transducern och kabeln tills fodralet är helt utsträckt. 4 Fäst fodralet med de medföljande banden. 5 Avlägsna eventuella bubblor mellan transducerns avtryck och fodralet. Obs! Förekomst av bubblor mellan transducerns avtryck och fodralet kan påverka ultraljudsbilden. 6 Kontrollera att det inte är hål i fodralet och/eller att det inte är upprivet. Undersökning Patientinformation Så här anger du patientnamn/id: 1 Tryck på tangenten Patient. 2 Välj eller peka på Patient Information... (patientinformation) i menyn på skärmen. En markör visas i fältet Name/ID (namn/id) där texten ska matas in. 3 Välj eller peka på tangentbordet på skärmen för att ange patientinformation. Använd tangentbordet för att ange, radera eller ändra text. Se Tangentbord på skärmen på sidan Välj eller peka på Done (klart) för att godkänna ändringarna och gå tillbaka till föregående meny eller tryck på tangenten Patient för att återgå till direkt bildåtergivning. 5 Välj eller peka på Cancel (avbryt) för att återgå till föregående meny utan att spara ändringarna. Undersökningstyper och bildåtergivningsfunktioner Nedanstående tabell är en lista över de undersökningstyper och bildåtergivningsfunktioner som finns i systemet. Tabell 1: Undersökningstyper och bildåtergivningsfunktioner Bildåtergivningsfunktion Transducer Undersökningstyp tvådimensionell CPD DCPD C15 Buk (Abd) X X Hjärta (Card) X X L25 Kärl (Vasc) X X Ytlig undersökning (Supr) X X 22 Kapitel 3: Undersökningen

31 Så här väljer du undersökningstyp: 1 Tryck på tangenten Patient. 2 Markera eller peka på Exam Type (undersökningstyp) i menyn på skärmen. 3 Använd höger- eller vänsterpilarna eller peka på pekskärmen och välj Abd (buk) eller Card (hjärta) för C15 eller Supr (ytlig) eller Vasc (kärl) för L25 i menyn på skärmen. Undersökningstypen visas i statusfältet i skärmens nederdel. 4 Välj eller peka på Exit (avsluta) eller tryck på tangenten Patient om du vill spara ändringarna och återgå till direkt bildåtergivning. Tvådimensionell bild Så här optimerar du den tvådimensionella bilden: Obs! Pekskärmen är inte aktiv vid direkt bildåtergivning. Undersökning För C15 För L25 Depth (djup) 1 Markera Depth (djup) i menyn på skärmen. 2 Använd högerpilen för att öka djupet och vänsterpilen för att minska djupet. Obs! Siffran i nedre högra hörnet anger djupet i centimeter. Gain (förstärkning) 1 Markera Gain (förstärkning) i menyn på skärmen. 2 Använd högerpilen för att öka förstärkningen och vänsterpilen för att minska förstärkningen. Obs! Gain (förstärkning) justerar den totala förstärkning som tillämpas på hela bilden. Kapitel 3: Undersökningen 23

32 Near (nära) 1 Markera Near (nära) i menyn på skärmen. 2 Använd högerpilen för att öka förstärkningen och vänsterpilen för att minska förstärkningen. Obs! Near (nära) justerar den förstärkning som tillämpas på det näraliggande fältet i bilden. Undersökning Far (avlägset) 1 Markera Far (avlägset) i menyn på skärmen. 2 Använd högerpilen för att öka förstärkningen och vänsterpilen för att minska förstärkningen. Obs! Far (avlägset) justerar den förstärkning som tillämpas på det avlägsna fältet ibilden. Växla vänster/höger (L/R) Harmoni (H) (endast C15) 1 Markera L/R (vänster/höger) i menyn på skärmen. 2 Använd höger- eller vänsterpil för att växla bildorienteringen. Välj H (harmoni) i menyn på skärmen om du vill aktivera den vävnadsharmoniska bildåtergivningen. Välj H (harmoni) igen om du vill stänga av den. Obs! Ett H visas i systemets statusfält för att ange att Harmoni är aktiverat. CPD/DCPD Guideline (riktlinje) (endast L25) Välj CPD eller DCPD i menyn på skärmen om du vill aktivera CPD eller DCPD. Obs! DCPD finns endast för undersökningar av hjärtat (Card) med en C15-transducer. Välj Guide (riktlinje) i menyn på skärmen om du vill aktivera riktlinjen. Välj Guide (riktlinje) igen om du vill stänga av den. Så här återställer du nära, avlägsen och total förstärkning: Stäng av systemet och slå sedan på systemet så återställs standardinställningarna för förstärkning. eller 1 Tryck på tangenten Patient. 2 Markera eller peka på Exam Type (undersökningstyp) i menyn på skärmen. 3 Markera eller peka på en annan undersökningstyp och markera eller peka sedan på den önskade undersökningstypen igen så återställs standardinställningarna för förstärkning. 24 Kapitel 3: Undersökningen

33 CPD- (Color Power Doppler) eller DCPD- (Directional Color Power Doppler) bild Så här aktiverar du CPD eller DCPD: Välj CPD eller DCPD i den tvådimensionella menyn på skärmen om du vill aktivera CPD eller DCPD. Obs! DCPD finns endast för undersökningar av hjärtat (Card) med en C15-transducer. Obs! När du återger bilder med ilook L25 med CPD på djupen 2,2, 2,5, och 2,8 cm, kan färgfyllningen kring den första (1) centimetern påverkas negativt om du ökar CPD-förstärkningen vid höga förstärkningsinställningar. Om kärlet inte fylls med färg trots att du upprepade gånger har ökat CPD-förstärkningen kan du försöka att sakta minska förstärkningen. Så här optimerar du CPD eller DCPD: Undersökning Move (flytta) 1 ROI-rutan (region of interest) är markerad i grönt och aktiveras när CPD-/DCPD-menyn visas. Obs! Om ROI-rutan inte är markerad i grönt väljer du Move (flytta) i menyn på skärmen. 2 Använd höger-, vänster, upp- och nedpilarna för att flytta ROI-rutan. 3 Välj Move (flytta) för att ställa in placeringen av ROI-rutan och aktivera Gain (förstärkning). Gain (förstärkning) är nu markerat. Gain (förstärkning) Off (av) 1 Markera Gain (förstärkning) i menyn på skärmen. 2 Använd högerpilen för att öka förstärkningen och vänsterpilen för att minska förstärkningen. Välj Off (av) i menyn på skärmen om du vill stänga av CPD/DCPD. Kapitel 3: Undersökningen 25

34 Fryst bild Så här fryser du bilden: Tryck på tangenten Freeze (frys). Obs! Frysningsikonen visas i statusfältet i nedre delen av skärmen. Både riktningskontrollen och pekskärmen är aktiva på en fryst bild. Så här manipulerar du en fryst bild: Undersökning Fwd (framåt)/ Back (bakåt) Measure (mätning) Vol (volym) (endast C15) 1 Använd höger- och vänsterpilarna eller peka på Fwd (framåt) och Back (bakåt) i menyn på skärmen om du vill se den frysta bilden vid olika tidpunkter. 2 Tryck på tangenten Freeze (frys) igen om du vill återgå till direkt bildåtergivning. I en fryst bild kan du välja eller peka på Meas (mätning) i menyn på skärmen om du vill utföra en avståndsmätning. I en fryst bild kan du välja eller peka på Vol (volym) i menyn på skärmen om du vill utföra en volymberäkning. Obs! Volymberäkningen är endast tillgänglig vid en undersökning av buktyp (Abd). 26 Kapitel 3: Undersökningen

35 Avståndsmätning En enstaka linjär avståndsmätning kan göras i en fryst bild. Mätningen kan göras med hjälp av pekskärmen, riktningskontrollen eller en kombination av dessa två. Undersökning Så här utför du en mätning med hjälp av pekskärmen: Obs! Placera mätmarkörerna genom att peka på den önskade platsen. Du kan inte dra mätmarkörerna till platsen. 1 I en fryst bild pekar du på Meas (mätning) i menyn på skärmen. Två mätmarkörer visas på skärmen. Cal 1 (markör 1) är aktiv och markerad med grönt. 2 Placera den första mätmarkören genom att peka på den önskade platsen på pekskärmen. Använd höger-, vänster-, upp- och nedpilarna på riktningskontrollen om du vill göra finjusteringar. Måttet visas i den övre vänstra delen av skärmen och uppdateras allteftersom mätmarkörerna flyttas. 3 Peka på Cal 2 (markör 2) om du vill aktivera den andra mätmarkören. Cal 2 (markör 2) markeras med grönt. 4 Placera den andra mätmarkören genom att peka på den önskade platsen på pekskärmen. 5 Om du vill ändra placeringen av en mätmarkör pekar du på Cal 1 (markör 1) eller Cal 2 (markör 2) och pekar sedan på önskad plats. 6 Peka på Done (klart) i menyn på skärmen om du vill ta bort mätningsmenyn. Mätningen och mätmarkörerna försvinner från skärmen. 7 Tryck på tangenten Freeze (frys) om du vill återgå till direkt bildåtergivning. Kapitel 3: Undersökningen 27

36 Undersökning Utföra en mätning med hjälp av riktningskontrollen: 1 I en fryst bild väljer du Meas (mätning) i menyn på skärmen. Två mätmarkörer visas på skärmen. Cal 1 (markör 1) är den aktiva markören och markerad med grönt. 2 Placera den första mätmarkören med hjälp av höger-, vänster-, upp- och nedpilarna. Måttet visas i den övre vänstra delen av skärmen och uppdateras allteftersom mätmarkörerna flyttas. 3 Välj Cal 1 (markör 1) om du vill ställa in den första mätmarkörens placering och aktivera Cal 2 (markör 2). 4 Placera den andra mätmarkören med hjälp av höger-, vänster-, upp- och nedpilarna. 5 Välj Cal 2 (markör 2) om du vill ställa in den andra mätmarkörens placering. 6 Om du vill ändra en mätmarkörs placering markerar du Cal 1 (markör 1) eller Cal 2 (markör 2). 7 Välj den mätmarkör som du vill aktivera och använd höger-, vänster-, upp- och nedpilarna för att ändra dess läge. 8 Välj Done (klart) i menyn på skärmen om du vill ta bort mätningsmenyn. Mätningen och mätmarkörerna försvinner från skärmen. 9 Tryck på tangenten Freeze (frys) om du vill återgå till direkt bildåtergivning. Volymberäkning Volymberäkningen är endast tillgänglig på C15-transducern vid en undersökning av buktyp (Abd). En volymberäkning innefattar tre separata avståndsmätningar. Beräkningen är en approximation av det anatomiska utsnittets faktiska volym. Se Kapitel 8, Referenser för mer information. Alla tre mätningarna måste utföras för att en volymberäkning ska erhållas och volymberäkningsmenyn avslutas. Så här utför du en volymberäkning: Obs! Beräkningsresultatet sparas inte i en rapport. 1 I en fryst bild pekar du på Vol (volym) i menyn på skärmen. 28 Kapitel 3: Undersökningen

37 En första uppsättning mätmarkörer visas på skärmen. Cal 1 (markör 1) är aktiv och markerad med grönt. Aktivera den andra mätmarkören genom att välja eller peka på Cal 2 (markör 2). 2 Utför den första avståndsmätningen. Se Så här utför du en mätning med hjälp av pekskärmen: på sidan 27 eller Utföra en mätning med hjälp av riktningskontrollen: på sidan 28. Måttet visas i den övre vänstra delen av skärmen och uppdateras allteftersom mätmarkörerna flyttas. 3 Välj eller peka på Next (nästa) i menyn på skärmen. En andra uppsättning mätmarkörer visas på skärmen. 4 Utför den andra avståndsmätningen. Måttet visas i den övre vänstra delen av skärmen och uppdateras allteftersom mätmarkörerna flyttas. Om du önskar kan du trycka på Save (spara) för att lagra bilden med måtten visade. 5 Tryck på tangenten Freeze (frys) om du vill återgå till direkt bildåtergivning och erhålla nästa bild. 6 Tryck på tangenten Freeze (frys) om du vill återgå till volymberäkningsmenyn. En tredje uppsättning mätmarkörer visas på skärmen. 7 Utför den tredje avståndsmätningen för att fullfölja volymberäkningen. Måttet och volymresultatet visas i den övre vänstra delen av skärmen. Om du önskar kan du trycka på Save (spara) för att lagra bilden med måtten visade. Om du önskar kan du välja eller peka på Done (klart) i menyn på skärmen om du vill ta bort mätningsmarkören. 8 Tryck på tangenten Freeze (frys) om du vill återgå till direkt bildåtergivning. Undersökning Bildlagring Ultraljudssystemet ilook är utrustat med ett internt minne som kan lagra upp till 74 bilder. När en bild har sparats kan den granskas med hjälp av systemet. När bilderna inte längre behövs kan de raderas en i taget eller alla på en gång. Så här sparar du en bild: 1 Tryck på tangenten Freeze (frys). 2 Tryck på tangenten Save (spara). Systemet piper en gång när bilden har sparats. Bildlagringsikonen i statusfältet uppdateras så att det totala antalet lagrade bilder visas. Så här skriver du ut en enskild bild: 1 Tryck på tangenten Freeze (frys). 2 Använd reglagen på skrivaren för att skriva ut en bild. Kapitel 3: Undersökningen 29

38 Så här granskar eller raderar du enstaka bilder: 1 Tryck på tangenten Patient. 2 Välj eller peka på Image Review... (granska bild) i menyn på skärmen. Den senast sparade bilden visas och statusfältet i skärmens nedre del visar det totala antalet bilder som finns lagrade i systemets minne. Obs! Menyn Image Review (granska bild) är endast aktiv när det finns lagrade bilder. Undersökning Next (nästa) 1 Markera Next (nästa) i menyn på skärmen. 2 Använd högerpilen eller peka på Next (nästa) om du vill gå vidare till nästa bild som finns lagrad i systemets minne. Previous (föregående) Delete (radera) Done (klart) 1 Markera Prev (föregående) i menyn på skärmen. 2 Använd högerpilen eller peka på Prev (föregående) om du vill gå tillbaka till föregående bild i systemets minne. 1 Välj eller peka på Del (radera) i menyn på skärmen om du vill radera en enstaka bild. En bekräftelseruta visas. 2 Välj Yes (ja) om du vill radera bilden eller No (nej) om du vill avbryta. Välj Done (klart) i menyn på skärmen om du vill avbryta bildgranskningen eller tryck på tangenten Patient för att återgå till direkt bildåtergivning. 30 Kapitel 3: Undersökningen

39 Så här tar du bort alla bilder: 1 Tryck på tangenten Patient. 2 Välj eller peka på Delete All Images... (radera alla bilder) i menyn på skärmen. En dialogruta för bekräftelse visas. Obs! Menyn Delete All Images (radera alla bilder) är endast aktiv när det finns lagrade bilder. 3 Välj eller peka på Yes (ja) om du vill ta bort alla lagrade bilder eller No (nej) om du vill avbryta. 4 Välj eller peka på Exit (avsluta) i menyn på skärmen eller tryck på tangenten Patient för att återgå till direkt bildåtergivning. Efter undersökningen Kontrollera batteriet efter varje användningstillfälle för att säkerställa att laddningsnivån räcker till nästa undersökning. Viktigt! SonoSite rekommenderar att transducers rengörs efter varje användningstillfälle. Transducers kan skadas om de är i kontakt med gel under en lång tidsperiod. Instruktioner för rengöring och desinficering finns i Kapitel 6, Felsökning och underhåll. Undersökning Kapitel 3: Undersökningen 31

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Perkins Smart Brailler Manual

Perkins Smart Brailler Manual Perkins Smart Brailler Manual Denna manual kommer att introducera grundläggande funktioner och hantering av produkten. Skrivhuvudet Läsplatta Spak för att lossa pappret On/off-knapp Anslutning för strömadapter

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

For more information please visit www.rollermouse.com

For more information please visit www.rollermouse.com For more information please visit www.rollermouse.com Contour Design, Inc. 10 Industrial Drive Windham New Hampshire, 03087, USA Phone: 800-462-6678 E-mail: ergoinfo@contourdesign.com Contour Design Europe

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

Bladder Scanner ldkfælskfælksdfæksdæffk

Bladder Scanner ldkfælskfælksdfæksdæffk Reviderad bruksanvisning Jsdfksdfklsædlfkæfkfkælsdkfæl Bladder Scanner ldkfælskfælksdfæksdæffk Bruksanvisning Tuber & masker Nåle Transducer overtræk Bladder Scanner mäter blåsvolymen med ultraljud. Bladder

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Innehållsförteckning Strömbrytare...2 Stänga av...2 Logga in och välja en profil...2 Batteristatus...2 Ändra profil...2 Starta/Stoppa blodtryck...2 Starta

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ARCHOS 604 WIFI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Dokumentartikelnummer: 430406-101 Januari 2007 I den här handboken beskrivs styrplattan och tangentbordet på datorn. Innehåll 1 Styrplatta Identifiera styrplattan............................

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide LEOGICS digitalt ritbord Snabbinstallationsguide Välkommen Tack för ditt köp av LEOGICS PT-1001 digitala ritbord. Du kommer att upptäcka hur enkelt det är att kontrollera datorn med en digital penna i

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Förberedelser. Svenska

Förberedelser. Svenska Innehåll Förberedelser... 49 Paketinnehåll... 50 Installationsinstruktioner... 50 Monitorinstallation... 50 Monitorpackning... 50 Granska vinkeljustering... 51 Koppla... 51 Sätta igång... 51 Justera skärminställninar...

Läs mer

Handbok PlexTalk PTN

Handbok PlexTalk PTN Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok PlexTalk PTN-2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

2. Byt ut batterierna i fjärrkontrollen (du behöver inte fjärrkontrollen för att använda enheten - det är upp till dig)

2. Byt ut batterierna i fjärrkontrollen (du behöver inte fjärrkontrollen för att använda enheten - det är upp till dig) Komma igång - SÄKERHETSINFORMATION : Bör inte användas av kvinnor i den första perioden av graviditeten, av personer som är utrustade med en pacemaker eller annan inopererad medicinsk enhet, eller någon

Läs mer

BackBeat GO 3. Användarhandbok

BackBeat GO 3. Användarhandbok BackBeat GO 3 Användarhandbok Innehåll Headsetöversikt 3 Var försiktig 3 Parkoppla och anpassa 4 Parkoppla 4 Få optimal ljudkvalitet 4 Installera appen 6 Använd BackBeat GO 3 appen 6 Ladda 7 Ladda 7 Kontrollera

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

VÅGINSTRUMENT LD 5208

VÅGINSTRUMENT LD 5208 VÅGINSTRUMENT LD 5208 Viktdisplay 6-siffrig display för visning av vikt (brutto eller netto), funktioner eller felmeddelanden. Siffrornas höjd ca 20 mm. Överlast indikeras med på displayen. Underlast indikeras

Läs mer

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador BeoLab 3 Handbok Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador Acoustic Lens Technology tillverkas under licens från Sausalito Audio

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg

OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 5 5. Knappar på fjärrkontrollen... 5 6. Användning... 5 Sätta på/stänga av... 5 Nollställning

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

G220 Bruksanvisning. Räknevåg. 76102-998 Issue 1 17/04/00 SWEDISH *76102-998*

G220 Bruksanvisning. Räknevåg. 76102-998 Issue 1 17/04/00 SWEDISH *76102-998* G220 Bruksanvisning Räknevåg 7602-998 Issue 7/04/00 SWEDISH *7602-998* Innehållstörteckning Varningar Rengöring av vågen Installation Slå på vågen 2 Pipsignaler 3 Test av teckenfönstret/välja insomningsläge

Läs mer

Servohandsken SEM Glove

Servohandsken SEM Glove Servohandsken SEM Glove Kom igång Innehållsförteckning 1 Kom igång... 2 1.1 Förberedelser... 2 1.2 Produktöversikt... 2 2 Steg för steg-beskrivning... 3 2.1 Sätt in batterierna... 3 2.2 Justera fingerlängd...

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. snabbstartshandbok

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. snabbstartshandbok OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t snabbstartshandbok Varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information och produktvarningar. Oregon-enheter

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig.

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. PåSvenska Hårddisk Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. AppleCare Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit. Pausit version 1.9 Användarmanual

Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit. Pausit version 1.9 Användarmanual Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit Pausit version 1.9 Användarmanual Välkommen! Med en liten insats kan du nå en stor effekt! Dagens samhälle och arbetsliv kännetecknas av krav på ett

Läs mer

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Dakota 10 och 20 snabbstartshandbok

Dakota 10 och 20 snabbstartshandbok Dakota 10 och 20 snabbstartshandbok I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns det viktig information och produktvarningar. Dakota-enheter drivs av två

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Svenska 81 www.logitech.com/support/type-s

Läs mer

Din manual HP G6031EM

Din manual HP G6031EM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6031EM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6031EM instruktionsbok (information,

Läs mer

SNABBSTART GUIDE. SmartVision av KAPSYS översikt. Introduktion. Framsida. Baksida

SNABBSTART GUIDE. SmartVision av KAPSYS översikt. Introduktion. Framsida. Baksida SNABBSTART GUIDE Introduktion SmartVision är den första Android smartphone som utformats speciellt för personer med nedsatt syn. SmartVision är den första verkligt tillgängliga allt-i-ett smartphone, med

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. snabbstartshandbok

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. snabbstartshandbok OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t snabbstartshandbok I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns det viktig information och produktvarningar.

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

Servohandsken SEM Glove

Servohandsken SEM Glove Servohandsken SEM Glove Kom igång Innehållsförteckning 1 Kom igång... 2 1.1 Förberedelser... 2 1.2 Produktöversikt... 2 2 Steg för steg-beskrivning... 3 2.1 Sätt in batterierna... 3 2.2 Justera fingerlängd...

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

etrex 10 snabbstartshandbok

etrex 10 snabbstartshandbok etrex 10 snabbstartshandbok Komma igång varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar. Första gången du

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Välkommen. Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång.

Välkommen. Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång. Snabbstartsguide 1 Välkommen Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång. 2 Vad medföljer? Basstation Strömadapter till basstation Ethernet-kabel Magnetiska väggfästen Monteringsskruvar

Läs mer

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA Hur sätter jag på min surfplatta: Strömbrytaren är placerad på kanten av surfplattan, strömbrytaren känns igen på denna symbol skärmen tänds. Tryck och

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota.

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Pausgympa Rygg: Övning 1. Stå upp med fötterna en bit isär. Böj dig ner med armarna hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Övning 2. Sträck

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Starta här Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell

Läs mer

Lathund. 10. Planera en rutt mellan två adresser 11. Träna på en rutt hemma 12. Lyssna på instruktioner under guidning

Lathund. 10. Planera en rutt mellan två adresser 11. Träna på en rutt hemma 12. Lyssna på instruktioner under guidning Lathund I denna lathund ges några praktiska steg för steg anvisningar på hur du kan komma igång med användningen av TeDuco. Förutom då du guidas utmed rutt eller tränar på en rutt hemma använder du upp

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

CW263BT. Badrumsvåg. Manual

CW263BT. Badrumsvåg. Manual CW263BT Badrumsvåg Manual Innehållsförteckning 1. Specifikationer... 3 2. Batteri... 4 3. Drift/Funktion... 4 3. Indikation... 5 4. ios Enheter... 5 5. Android Enheter Installation... 10 6. Andra Instuktioner

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Pausit version MAC 1.2 Användarmanual

Pausit version MAC 1.2 Användarmanual ! Pausit version MAC 1.2 Användarmanual Copyright 2016 Pausit AB medföljer programvaran Pausit Välkommen! Med en liten insats kan du nå en stor effekt! Dagens samhälle och arbetsliv kännetecknas av krav

Läs mer

nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE Oderup 9267, 24297 Hörby, 0415-40025, info@datalogisk.se Montering mojomini Allmänt Denna instruktion beskriver kortfattat installation av mojomini. Smart AG antennen Smart

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

Digital Choice 12 + MER, MER, MER!

Digital Choice 12 + MER, MER, MER! MER, MER, MER! Digital Choice Du hämtar de minikategorier du vill ha på mytpchoice.se Det finns över 100 minikategorier, t.ex. Hjältar & hjältinnor, Sci-Fi & fantasy, Resor & äventyr, Mode & trender, Myter

Läs mer

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 67P4581 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

CASALL AB TRACK 98100

CASALL AB TRACK 98100 CASALL AB TRACK 9800 PLACERING AV VARNINGSDEKALER På den här ritningen visas var varningsdekalerna är placerade. Obs! Dekalerna visas inte i verklig storlek. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR VARNING: Läs noga igenom

Läs mer

Skrivarinställningar. Visa startsidan. Via skrivarens frontpanel. Phaser 7750 färglaserskrivare

Skrivarinställningar. Visa startsidan. Via skrivarens frontpanel. Phaser 7750 färglaserskrivare Skrivarinställningar Det här avsnittet omfattar: "Visa startsidan" på sidan 1-14 "Visa strömsparläget" på sidan 1-15 "Visa Intelligent Ready läget" på sidan 1-16 "Spärra inställningarna på frontpanelen"

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Bruksanvisning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns

Läs mer

MANUAL ALGOMETER TYP II

MANUAL ALGOMETER TYP II MANUAL till ALGOMETER TYP II 2005.09.16 Somedic Production AB Box 519 192 05 Sollentuna tel: 08-356827, fax: 08-356874 e-mail: info@somedicprod.se www.somedicprod.se 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1.

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall Underhåll n-abler STYRKULA n-abler styrkula har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

Din manual HP HDX X EA PREMIUM

Din manual HP HDX X EA PREMIUM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP HDX X18-1005EA PREMIUM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP HDX X18-1005EA PREMIUM

Läs mer

ColorTest 2000 Talande färgindikator med flera funktioner

ColorTest 2000 Talande färgindikator med flera funktioner ColorTest 2000 Talande färgindikator med flera funktioner Introduktion och kortfattad beskrivning Beskrivning av apparatens yttre ColorTest 2000, (kallas i fortsättningen CT), är ca 16 cm lång, 4 cm bred

Läs mer

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare Skrivarinställningar Det här avsnittet omfattar: "Visa strömsparläget" på sida 1-13 "Välja utmatningsalternativ" på sida 1-13 "Spärra inställningarna på frontpanelen" på sida 1-14 "Visa startsidan" på

Läs mer

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI PQRS

Läs mer

GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok. Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st

GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok. Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st Komma igång varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

Box 79 Industrivägen 3 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se 2

Box 79 Industrivägen 3 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se 2 OSC-300 2 Innehåll 1. Säkerhet... 4 2. Innehåll... 5 3. Specifikationer... 5 4. Kapacitet... 6 5. Dimensioner och vikt... 6 6. Användning... 7 Sätta på/stänga av... 7 Nollställning (Zero)... 7 Tare-funktion...

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

MINIX NEO A1+ Användar Manual

MINIX NEO A1+ Användar Manual MINIX NEO A1+ Användar Manual 1 Produkt information Tack för att du har köpt en MINIX NEO A1+ MINIX NEO A1+ är en trådlös air mouse + tangentbord som kombinerar alla de kapaciteter av en vanlig mus och

Läs mer