SiteLink Image Manager 3.0 Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SiteLink Image Manager 3.0 Användarhandbok"

Transkript

1 SiteLink Image Manager 3.0 Användarhandbok

2

3 Innehåll Kapitel 1: Presentation av SiteLink Image Manager 3.0 Programvarans användningsområde... 1 Maskin- och programvarukrav... 2 Förpackningsinnehåll i SiteLink Image Manager Säkerhet... 2 Elektrisk säkerhet... 3 Skydd av utrustningen... 3 Biologisk säkerhet... 3 Märkningssymboler... 3 Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager Installera programvaran... 5 Iordningställa maskinvaran... 5 Installera USB-drivrutiner... 8 Windows Windows XP...11 Konfigurera Ethernet...14 Konfigurera SiteLink...16 Hjälpmeny...19 Kapitel 3: Använda SiteLink Image Manager Ultraljudssystem...22 SiteLink Image Manager...22 Patientlista...24 PC-katalog...25 Bildarkivering...26 Kapitel 4: Felsökning Kommunikationsproblem...31 Kapitel 5: Adresser, varumärken och upphovsrätt i

4 ii

5 Kapitel 1: Presentation av SiteLink Image Manager 3.0 Läs informationen i denna användarhandbok innan du använder SiteLink Image Manager 3.0 (SiteLink). SiteLink används tillsammans med systemprogrammet i MicroMaxx ultraljudssystem för överföring av sparade bilder och videoklipp från ultraljudssystemet till en persondator. IrfanView bildgranskningsprogram medföljer på SiteLink CD-ROM-skivan. Med IrfanView kan du granska bilder och videoklipp samt manipulera och skriva ut bilder som överförts till persondatorn. Information om ultraljudssystemet och givarna finns i användarhandboken till MicroMaxx ultraljudssystem. Information om tillbehör finns i SonoSites användarhandböcker för tillbehör. Inledning Programvarans användningsområde Standardformatet för bilder som överförs är Microsoft Windows BMP med 24 bitar per bildpunkt och de lagras i en kataloghierarki för patientundersökningar. Dessa standardbildfiler kan visas i en rad olika bildgranskningsprogram (förutom IrfanView t.ex. Adobe Photoshop, Microsoft Photo Editor, CorelDRAW, JASC). Bilderna kan skrivas ut och/eller bifogas i e-postmeddelanden Videoklippfiler formatteras som Audio Video Interleaved (AVI) som standard. Dessa filer kan spelas upp i uppspelningsprogram såsom IrfanView eller Windows Media Player. Observera: Sjukvårdsleverantörer som använder eller sprider hälsoinformation måste, i enlighet med Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) från 1996 och Europeiska unionens dataskyddsdirektiv (95/46/EG), följa lämpliga procedurer för att garantera informationens integritet och sekretess och för att skydda informationen mot sådana hot och risker avseende säkerheten och integriteten som rimligen kan förutses, och mot obehörig användning eller spridning av informationen. SonoSite tillhandahåller en omfattande uppsättning verktyg i systemet som gör det möjligt för kunden att uppfylla HIPAA:s säkerhetskrav. Ytterst är det SonoSites kunders ansvar att säkerställa att all elektroniskt skyddad hälsoinformation som insamlas, lagras, granskas och överförs via ultraljudssystemet, är säker och skyddad. Se användarhandboken till MicroMaxx ultraljudssystem. Obs! För att värna om patientsekretessen rekommenderar SonoSite att alla patientbilder, -filer och -poster krypteras innan de skickas elektroniskt. I IrfanView-programmets hjälpmenyer finns användarinformation om Irfan View. Kapitel 1: Presentation av SiteLink Image Manager 3.0 1

6 Maskin- och programvarukrav För att kunna använda SiteLink Image Manager krävs följande maskin- och programvara: En IBM-kompatibel persondator med Microsoft Windows operativsystem (XP/2000, Service Pack 1 eller senare version) med en USB- eller Ethernet-anslutning eller CompactFlash-läsare. En persondator med en minimisystemkonfiguration på 500 MHz med 128 MB RAM och 500 MB tillgängligt diskutrymme för programmet och lagring av bilder (5 GB tillgängligt diskutrymme rekommenderas). Förpackningsinnehåll i SiteLink Image Manager 3.0 Säkerhet SiteLink Image Manager 3.0-förpackningen innehåller följande: Komma igång-handbok CD-ROM-skiva som innehåller: Programvaran SiteLink Image Manager 3.0 Windows USB-drivrutiner Online-hjälpfiler för SiteLink Image Manager 3.0 Användarhandboken till SiteLink Image Manager 3.0 i PDF-format endast på danska och svenska IrfanView bildgranskningsprogram och online-hjälpfiler USB-kabel och Ethernet-kablar (crossover- och gränssnittskablar) Licensavtal för slutanvändare Läs informationen innan du använder programvaran för bildöverföring och bildgranskning. Den gäller för programvaran, tillbehörskablar och din PC. Varning! anger försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för att förhindra personskada eller dödsfall. Obs! anger försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för att skydda produkterna. Följande avsnitt innehåller viktig säkerhetsinformation: Elektrisk säkerhet Skydd av utrustningen Biologisk säkerhet 2 Kapitel 1: Presentation av SiteLink Image Manager 3.0

7 Elektrisk säkerhet Varning! Anslutning av kringutrustning med kablar som ej rekommenderas av SonoSite kan ge upphov till elektriska stötar. Undvik faran för elektriska stötar genom att använda tillbehörskablar som rekommenderas av SonoSite. Kontakta SonoSite eller din lokala representant för information om kablar som kan beställas från eller rekommenderas av SonoSite. För att undvika elektriska stötar måste elanslutningen mellan persondatorn och ultraljudssystemet uppfylla kraven i tabell BBB.201 i IEC :2001. Inledning Skydd av utrustningen Iakttag följande säkerhetsåtgärder för att skydda tillbehörskabeln: Observera: Alltför kraftig böjning eller vridning av kablar kan resultera i fel eller driftavbrott. Kabeln får inte nedsänkas i vätska. Kabeln är inte vattentät. Använd inte lösningsmedel som tinner eller bensen eller slipande rengöringsmedel på någon del av kabeln. Undvik att spilla vätska på kabeln. Biologisk säkerhet Iakttag följande försiktighetsåtgärd avseende biologisk säkerhet: Varning! Använd inte systemet om det förekommer artefakter på LCD- eller datorskärmen, antingen i den kliniska bilden eller i området utanför denna. Artefakter tyder på maskinvaru- och/eller programvarufel som måste korrigeras innan systemet används. Märkningssymboler Information om märkningssymboler som används på SonoSite-produkter återfinns i användarhandboken till ultraljudssystemet. Kapitel 1: Presentation av SiteLink Image Manager 3.0 3

8 4 Kapitel 1: Presentation av SiteLink Image Manager 3.0

9 Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager För att installera SiteLink Image Manager måste du: 1 Installera programvaran 2 Iordningställa maskinvaran 3 Installera USB-drivrutiner om USB-kabel används. Installera programvaran Så här installerar du SiteLink och IrfanView: 1 Placera SiteLink-skivan i CD-ROM-enheten. 2 Följ instruktionerna i Install Shields installationsguide. Installationen startas automatiskt av programmet. 3 Låt SiteLink-skivan sitta kvar i CD-ROM-enheten om USB-drivrutiner skall installeras. Skivan behövs för att installera USB-drivrutinerna när installationen av maskinvaran är avslutad. Dessa filer placeras automatiskt i följande kataloger: C:\Program Files\SonoSite\SiteLink Image Manager 3.0 and Irfanview\SiteLink Image Manager 3.0 och C:\Program Files\SonoSite\SiteLink Image Manager 3.0 and Irfanview\IrfanView Obs! Du behöver inte installera USB-drivrutiner om du använder en Ethernet-anslutning, men SonoSite rekommenderar att du installerar drivrutinerna när du först konfigurerar systemet så att USB-alternativet är tillgängligt om det skulle behövas. Installation Iordningställa maskinvaran Det finns tre olika sätt att etablera en anslutning för nerladdning av bilder och klipp till en persondator. Dessa innefattar: USB, Ethernet och CompactFlash-läsare. Välj antingen USB eller Ethernet, beroende på anslutningsmöjligheterna till din dator. CompactFlash-läsaren kan användas ensamt eller som supplement till en USB- eller Ethernet-anslutning. Ethernet- och CompactFlash-läsaranslutningar ger vanligen snabbare överföring än en USB-anslutning. Anslut strömförsörjning 1 Kontrollera att MDS/mini-dockan är ansluten till växelström. 2 Anslut växelströmskabeln till ett uttag av sjukhuskvalitet. Se Figur 1. Ytterligare information finns i SonoSites användarhandböcker för tillbehör. Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager 5

10 Mini-docka Till växelström Figur 1 Anslutning av strömförsörjning Anslut mini-dockan Sätt in systemet i MDS Skjut in mini-dockans fötter under ultraljudssystemet och tryck med fast hand in mini-dockan i systemets anslutning. Mini-dockan är insatt korrekt när det inte finns något mellanrum mellan systemet och mini-dockan. 1 Tryck in knappen för frigöring av handtaget och lyft handtaget uppåt. 2 Stäng locket på ultraljudssystemet. 3 Skjut in systemet i MDS och tryck ned handtaget tills det hörs ett klick. Anslut USB 1 Anslut USB-kabeln från mini-dockan till datorn. Se Figur 2. 2 Starta ultraljudssystemet genom att trycka på knappen Ström av/på överst till vänster på systemet. Guiden Found New Hardware (ny maskinvara) visas på datorskärmen. Se avsnittet Så här installerar du USB-drivrutiner för Windows 2000: på sidan 8 eller Så här installerar du USB-drivrutiner för Windows XP: på sidan 11. Obs! Du behöver endast ansluta antingen USB eller Ethernet. Mini-docka PC c ECG Till växelström USB till USB Valfritt MDS Till vägg Figur 2 USB-anslutning 6 Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager

11 Anslut Ethernet 1 Anslut kablarna. Se Figur 3. Ethernet-gränssnittskabel (N) till Ethernet-crossoverkabel (O) Ethernet-kablar (N, O) till mini-docka och persondator 2 Starta ultraljudssystemet genom att trycka på knappen Ström av/på överst till vänster på systemet. Obs! Du behöver endast ansluta antingen USB eller Ethernet. Mini-docka c ECG PC Installation Till växelström N, O Ethernet till Ethernet Valfritt MDS Till vägg Figur 3 Ethernet-anslutning Tabell1: Kablar och kontakter Bokstavsbeteckning Kabelns beteckning Kabel Kontakt Kontakt N O Ethernet-gränssnitt skabel 18 cm/7 tum Mini-docka Ethernet-crossoverkabel 3m/10fot Ethernetgränssnittskabel Ethernet-crossover PC Ansluta CompactFlash läsare. 1 Anslut en CompactFlash-läsaren till persondatorn. Obs! Kontakta om nödvändigt din nätverksadministratör för installation av lämplig programvara. 2 Sätt in CompactFlash-kortet CompactFlash-läsaren. Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager 7

12 Installera USB-drivrutiner Obs! Du behöver inte installera USB-drivrutiner om du använder en Ethernet-anslutning, men SonoSite rekommenderar att du installerar drivrutinerna när du först konfigurerar systemet så att USB-alternativet är tillgängligt om det skulle behövas. Se anvisningar för: Windows 2000 Windows XP Windows 2000 Så här installerar du USB-drivrutiner för Windows 2000: Obs! PC:n måste vara USB-kompatibel. Se Kapitel 4, Felsökning för mer information. 1 Välj Nästa i guiden Ny maskinvara. SiteLink-CD:n måste sitta i CD-ROM-enheten. 8 Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager

13 2 Välj Söka efter en lämplig drivrutin för enheten och sedan Nästa. Installation 3 Välj CD-ROM-enheter och sedan Nästa. Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager 9

14 4 Välj Nästa. 5 Välj Ja. 10 Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager

15 6 Välj Slutför. Installation Windows XP Nu är USB-drivrutinerna installerade. Fortsätt till Kapitel 3, Använda SiteLink Image Manager. Så här installerar du USB-drivrutiner för Windows XP: Obs! PC:n måste vara USB-kompatibel. 1 Välj Installera från en lista eller angiven plats (avancerat) och sedan Nästa. 2 Välj Sök efter bästa möjliga drivrutin på dessa platser. Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager 11

16 3 Välj Sök igenom flyttbara media (disketter, CD-ROM-skivor...) och sedan Nästa. 4 Välj Fortsätt ändå. 12 Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager

17 5 Välj Slutför för att slutföra installationen. Installation Nu är USB-drivrutinerna installerade. Fortsätt till Kapitel 3, Använda SiteLink Image Manager. Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager 13

18 Konfigurera Ethernet Iordningställa systemet Konfigurera Ethernet 1 Tryck på tangenten Setup (installation). 2 Välj Connectivity (anslutningsmöjligheter). 3 Välj SiteLink i listan Transfer Mode (överföringsläge) när du använder USB eller Ethernet. Om du ändrar anslutning visas en dialogruta för att starta om systemet. Obs! Anslutningssidan för Ethernet konfigureras vanligtvis av en nätverksadministratör. 1 Tryck på tangenten Setup (installation). 2 Välj Connectivity (anslutningsmöjligheter). 3 Välj Ethernet Setup (Ethernet-installation). 4 Ange nätverksinformation i fälten. Se Figur 4. Fälten Host Name (värdnamn), IP Address och Subnet Mask (delnätsmask) är obligatoriska. Fälten Default Gateway (standard-gateway) och Alternate Gateway (alternativ gateway) är valfria och fylls i vid behov. 5 Välj önskad nätverkshastighet i listan Network Speed (nätverkshastighet). 6 Välj Save (spara). 7 Välj Done (klar) från skärmmenyn. En dialogruta visas för att starta om systemet. Figur 4 Ethernet-installation 14 Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager

19 Host Name IP Address Subnet Mask Unikt nätverksvärdnamn för ultraljudssystemet. Standardvärdnamnet är MicroMAXX. Unik identifierare för ultraljudssystemets plats. Identifierar en underavdelning till nätverket. Standardvärdet är Default Gateway Alternate Gateway Network Speed Den IP-adress på vilken nätverket ansluter till ett annat nätverk. Alternativ plats på vilken nätverket ansluter till ett annat nätverk. Den hastighet med vilken nätverket överför data. Installation Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager 15

20 Konfigurera SiteLink Välj bildformat och bildkvalitet 1 I SiteLink Image Manager 3.0 väljer du menyn Configure (konfigurera). Se Figur 5. 2 På menyn Configure (konfigurera) väljer du Image Format (bildformat). 3 Klicka på önskat bildformat (BMP eller JPEG). 4 Klicka på önskad bildkvalitet (High, Medium, eller Low hög, medium eller låg). 5 Klicka på önskat videoformat (Bitmap eller MPEG-4). Obs! För maximal bildkvalitet rekommenderar SonoSite bitmap-formatet och bildkvaliteten High (hög). Obs! För att minska bildstorleken rekommenderar SonoSite MPEG-4. Figur 5 Specificering av bildformat Specificera plats Alla bilddata lagras i rotkatalogen. Standardplatsen är C:\SonoSite\. 1 I SiteLink Image Manager 3.0 väljer du menyn Configure (konfigurera). Se Figur 6. 2 På menyn Configure (konfigurera) väljer du Image Files Location (plats för bildfiler). 3 Ange en ny plats eller välj önskad katalog (mapp). 4 Klicka på Save (spara). 5 Välj Yes (ja) för att acceptera eller No (nej) för att avbryta. 16 Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager

21 Installation Figur 6 PC-katalog Specificera anslutning 1 I SiteLink Image Manager 3.0 väljer du menyn Configure (konfigurera). 2 På menyn Configure (konfigurera) väljer du Use TCP/IP Port (använd TCP/IP-port), Use USB Port (använd USB-port) eller Use CompactFlash (använd CompactFlash). Se Figur 7, Figur 8 eller Figur 9. Ange IP-adress i dialogrutan om du ansluter till TCP/IP. IP-adressen (i standard-ip-format) måste överensstämma med den IP-adress som angavs vid installationen av SiteLink Ethernet för ultraljudssystemet. Se Konfigurera Ethernet på sidan 14. Om CompactFlash används skall bokstav väljas för den drivenhet där CompactFlash-läsaren finns, enligt identifieringen av drivenheten ifråga i applikationen My Computer (den här datorn). 3 Klicka på OK. Figur 7 Konfigurering av Ethernet Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager 17

22 Figur 8 Konfigurering av USB Figur 9 Konfigurering av CompactFlash Avsluta SiteLink I SiteLink Image Manager 3.0 väljer du File (arkiv) och sedan Exit (avsluta). Obs! Om du använder SiteLink ofta rekommenderar SonoSite att du minimerar programmet på din PC i stället för att avsluta det. 18 Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager

23 Hjälpmeny Programvaruversion Programvarurevision Hjälp 1 I SiteLink Image Manager 3.0 väljer du Help (hjälp) och sedan About SiteLink Image Image Manager... (om SiteLink Image Manager). 2 Klicka på OK för att stänga. 1 Kontrollera att ultraljudssystemet är anslutet. 2 I SiteLink Image Manager väljer du Help (hjälp) och sedan About the Ultrasound System... (om ultraljudssystemet) för att visa ultraljudssystemets revisionsnummer. 3 Klicka på OK för att stänga. I menyn Help (hjälp) väljer du Contents... (innehåll). Installation Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager 19

24 20 Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager

25 Kapitel 3: Använda SiteLink Image Manager Bilder från ultraljudssystemet arkiveras på en dator med hjälp av en USB- eller Ethernet-anslutning eller ett CompactFlash-kort. Bilderna överförs från ultraljudssystemet med användning av MDS eller mini-dockan. Obs! Endast ett ultraljudssystem i taget kan vara anslutet. Se följande funktioner för att använda SiteLink: Ultraljudssystem SiteLink Image Manager Patientlista PC-katalog Bildarkivering Användning Kapitel 3: Använda SiteLink Image Manager 21

26 Ultraljudssystem Iordningställa systemet 1 Tryck på tangenten Setup (installation). 2 Välj Connectivity (anslutningsmöjligheter). 3 I listan Transfer Mode (överföringsläge) väljer du SiteLink när du använder USB, Ethernet eller CompactFlash-kort/läsare. Om du ändrar anslutning visas en dialogruta för att starta om systemet. SiteLink Image Manager Starta SiteLink Dubbelklicka på genvägen SiteLink Image Manager 3.0 för att starta. När maskin- och programvaran är installerade, arkiveras bilder automatiskt under förutsättning att: Ultraljudssystemet är igång. Ultraljudssystemet är konfigurerat för SiteLink. Patientundersökningen är stängd. SiteLink är igång. Bilder på CompactFlash-kortet kan inte granskas direkt från en CompactFlash-kortläsare. De måste arkiveras i ett visningsbart format i SiteLink. När en arkivering av en undersökning är avslutad börjar SiteLink automatiskt att arkivera nästa patientundersökning. Bilderna kan tas bort från systemets CompactFlash-kort. Se Arkivera med hjälp av CompactFlash- kort på sidan 27. De kan också tas bort manuellt från ultraljudssystemet vid bildgranskning. Om SiteLink registrerar att en bildfil redan finns på datorn hoppar programmet över den bildfilen och fortsätter till nästa fil. 22 Kapitel 3: Använda SiteLink Image Manager

27 Anslutningsstatus Filöverföringskontroller Överföringsstatus Förloppsstatus för patient Förloppsstatus för bildfil Figur 1 SiteLink Image Manager Följande tabell visar statusikonerna för anslutning och deras innebörd. Tabell1: Statusikoner för anslutning Användning Ikon Definition Kontrollerar ultraljudsanslutning Ultraljudssystem anslutet Ultraljudssystem anslutet Bilder arkiveras. Avbruten Kapitel 3: Använda SiteLink Image Manager 23

28 Patientlista Granska patientlista Tryck på tangenten Review (granskning). Om den aktuella patienten finns med väljer du List (lista) på skärmmenyn. Bilder sparas på CompactFlash-kortet. Bilderna i patientlistan ordnas alfabetiskt efter patientnamn och ID. SiteLink arkiverar alla patientundersökningar som står i kö för arkivering i ultraljudssystemet, dock inte den patientundersökning som för närvarande är aktiv. Patientundersökningar som inte är förbockade står i kö för arkivering. Enskilda bilder kan inte väljas för arkivering, endast hela patientundersökningar. Den aktuella patientundersökningen i ultraljudssystemet kan inte arkiveras förrän undersökningen är stängd. Ta bort bilder 1 Välj önskad patient från patientlistan. 2 Välj Delete (ta bort) från menyn på skärmen. En bekräftelseskärm visas. Arkiverad Väntar på arkivering Figur 2 Patientlista 24 Kapitel 3: Använda SiteLink Image Manager

29 PC-katalog Visa katalog över sparade bilder 1 Dubbelklicka på ikonen Den här datorn på skrivbordet. 2 Klicka på Lokal disk (C:). 3 Klicka på SonoSite. I SiteLink lagras bilder i en hierarki av patient- och undersökningsmappar med hjälp av följande information: Patientnamn och patient-id, undersökningsdatum och tidpunkt då bilden sparades. Programmet genererar automatiskt ett nummer som unikt identifierar undersökningsdatum och namnet på bildfilen. Bilderna blir kvar på systemets CompactFlash-kort. De kan tas bort manuellt vid bildgranskning från ultraljudssystemet. När en CompactFlash-läsare används för att arkivera bilder finns valmöjlighet att ta bort bilder. Bilderna arkiveras på datorn, men kan inte skickas tillbaka till ultraljudssystemet. Om SiteLink avbryts innan arkiveringen av alla bilder för en viss undersökning är avslutad, tar programmet automatiskt bort den ofullständiga uppsättningen bilder från datorn. Patientnamnkatalogen blir kvar, men undersökningen ifråga tas bort. Bilderna i ultraljudsenheten tas inte bort automatiskt. Användning Figur 3 Utforskaren Kapitel 3: Använda SiteLink Image Manager 25

30 Bildarkivering Varning! För att förhindra att patientbilder går förlorade eller blandas ihop är det viktigt att alltid ange korrekt patientnamn och ID och kontrollera att angivelserna för datum och tid är korrekta. Aktivera automatisk arkivering När SiteLink har startats upprättas automatiskt en anslutning mellan PC:n och ultraljudssystemet. Om ett ultraljudssystem inte är anslutet kommer programmet att regelbundet kontrollera ultraljudsanslutningen. Obs! Vid behov kan du trycka på knappen Suspend/Disconnect (avbryt/koppla bort) för att stoppa all kommunikation via USB-porten. Efter ett avbrott kan du trycka på Reconnect (återanslut) för att aktivera kommunikationen igen. 1 Om SiteLink Image Manager 3.0 inte redan körs dubbelklickar du på dess genväg. 2 Kontrollera att ultraljudssystemet är på och att maskinvaran är ansluten. 3 Kontrollera att anslutningsikonen visas på ultraljudssystemet (till höger på skärmen). Se Tabell 1, Statusikoner för anslutning på sida 23. Alla sparade bilder som ännu inte har arkiverats arkiveras nu automatiskt. När en undersökning är arkiverad, visas en bock till vänster om patientens namn. Obs! En ny patientundersökning arkiveras när undersökningen är stängd. En undersökning stängs när en ny patientpost skapas eller när undersökningen avslutas. Om ultraljudssystemet inte är anslutet när en undersökning stängs kommer undersökningen att arkiveras automatiskt så snart anslutningen är etablerad. Obs! Ett felmeddelande visas om bilden som arkiveras innehåller ett datafel. Dessutom kan flera andra felmeddelanden visas för att uppmärksamma användaren på aktuell programstatus. Obs! Bilder arkiveras inte förrän undersökningen är stängd. 26 Kapitel 3: Använda SiteLink Image Manager

31 Manuell omarkivering av bilder 1 Om SiteLink Image Manager 3.0 inte redan körs dubbelklickar du på dess genväg. 2 Kontrollera att ultraljudssystemet är på och att maskinvaran är ansluten. 3 Kontrollera att anslutningsikonen visas på ultraljudssystemet (till höger på skärmen). Se Tabell 1, Statusikoner för anslutning på sida Tryck på Review (granskning)-tangenten på ultraljudssystemet. eller Om den aktuella patienten finns med väljer du List (lista) på skärmmenyn. 5 Välj en enskild patientundersökning eller alternativet Select All (välj alla) på skärmmenyn. 6 Välj alternativet Archive (arkivera) på skärmmenyn. (Eventuella bockar försvinner.) När en undersökning är arkiverad visas en bock till vänster om den valda patientens namn. Varning! Observera: För att förebygga dataförlust (t.ex. bilder/klipp) eller skada på CompactFlash-kortet skall du alltid stänga av ultraljudssystemet innan du tar ut CompactFlash-kortet. Om CompactFlash-ikonen och bild- och klippräknarna inte visas i systemstatus kan CompactFlash-kortet vara defekt. Stäng av systemet och byt ut CompactFlash-kortet. CompactFlash-kortet kan återställas genom formatering på en PC. Formateringen av kortet gör att alla data raderas. Om kortet är skadat fysiskt kan det dock inte återställas genom formatering. Användning Arkivera med hjälp av CompactFlashkort Avsluta SiteLink 1 Ta ut CompactFlash-kortet ur ultraljudssystemet. 2 Sätt in CompactFlash-kortet i CompactFlash-läsaren. 3 Öppna SiteLink. 4 Klicka på Archive (arkivera). En dialogruta visas. Välj önskat alternativ. Om du väljer Delete images after archiving (ta bort bilder efter arkivering) tas endast de bilder som skall arkiveras bort efter att arkiveringen är utförd. Bilder som redan är arkiverade tas inte bort från CompactFlash-läsaren. Bilderna kan tas bort från ultraljudssystemet. Se Ta bort bilder på sidan 24. I SiteLink Image Manager 3.0 väljer du File (arkiv) och sedan Exit (avsluta). Obs! Om du använder SiteLink ofta rekommenderar SonoSite att du minimerar programmet på din PC i stället för att avsluta det. Kapitel 3: Använda SiteLink Image Manager 27

32 28 Kapitel 3: Använda SiteLink Image Manager

33 Kapitel 4: Felsökning Om du får problem med systemet kan du använda informationen i detta kapitel för att försöka korrigera felet. Om det aktuella problemet inte behandlas här kan du kontakta SonoSites tekniska support på följande nummer eller adress: Teknisk support Internationell teknisk support: Kontakta din lokala representant eller ring Teknisk support, fax: Teknisk support, e-post: SonoSites webbsida: och välj Products & Solutions och därefter Technical Support Tabell1: Felsökning Symptom Åtgärd Guiden Found New Hardware (ny maskinvara) visas inte på datorskärmen. Anslutning ej upprättad. Slå på ultraljudssystemet. Kontrollera att alla anslutningar är gjorda (se nedan). Kontrollera att ultraljudssystemet är påslaget. Kontrollera att ultraljudssystemet är korrekt installerat i MDS/mini-dockan. Kontrollera att MDS/mini-dockan är ansluten till växelström. Kontrollera att MDS/mini-dockan är korrekt ansluten till datorn. Kontrollera att USB eller Ethernet är aktiverat. Persondatorns stöd för användning aktiveras i BIOS och/eller nätverkets kontrollpanel. (Se tillverkarens anvisningar avseende datorinställning/bios-konfiguration). Felsökning Kapitel 4: Felsökning 29

34 Tabell1: Felsökning (forts.) Symptom Datorn överför inte bilder från ultraljudssystemet. Bilderna arkiveras inte. Försöker arkivera bilder på en annan dator, men det lyckas inte. Datorn arkiverar inte bilder från CompactFlash-kortet. Det går inte att konfigurera CompactFlash. Åtgärd Kontrollera att önskade anslutningar är valda (TCP/IP, USB). Alla patientbilder måste arkiveras och överföras till datorn med hjälp av SiteLink. CompactFlash-kortet kan inte läsas av direkt på en CompactFlash-kortläsare. Kontakta din nätverksadministratör när det gäller en anslutning som inte fungerar eller är för långsam. Stäng den aktuella patientundersökningen. Kontrollera att USB- eller Ethernet-kabeln är ordentligt ansluten. Kontrollera att USB-drivrutinen är installerad och fungerar korrekt. Kontrollera att SiteLink är igång. Kontrollera om bilderna redan är överförda genom att se om de följs av en bock i patientlistan. Patientundersökningarna måste väljas manuellt och bilderna omarkiveras. Kontrollera att CompactFlash-kortet är insatt i CompactFlash-läsaren. Kontrollera att SiteLink är konfigurerat för CompactFlash. Kontrollera att SiteLink är konfigurerat för den drivenhetsbokstav, där CompactFlash-läsaren ligger. Kontrollera att CompactFlash-läsaren är kopplad till strömförsörjningen. Kontrollera att Windows känner igen CompactFlash-läsaren. Kontrollera att CompactFlash-läsaren är ansluten och att programvaran/drivrutinerna för CompactFlash-läsaren är installerade. Kontrollera att ett kort är insatt i CompactFlash-läsaren. Kontrollera att CompactFlash-läsaren är inkopplad till strömförsörjningen. 30 Kapitel 4: Felsökning

35 Kommunikationsproblem Om kommunikationslänken drabbas av ett timeout-tillstånd, visas ett timeout-meddelande i statusfältet och programmet återgår till sin ursprungliga status. En rapport om ett fel vid jämförelse av bildkontrollsumma kan tyda på kommunikationsfel eller skadade bilddata. Om detta meddelande genereras, kan ett ytterligare försök att överföra bilden temporärt lösa problemet. Kontakta SonoSites tekniska support om problemet kvarstår. Felsökning Kapitel 4: Felsökning 31

36 32 Kapitel 4: Felsökning

37 Kapitel 5: Adresser, varumärken och upphovsrätt Adresser SonoSite, Inc th Drive SE Bothell, WA USA Tel: eller Fax: SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury Way Hitchin, Herts SG4 OAP Storbritannien Tel: Fax: Observera: Enligt amerikansk federal lag får denna anordning endast säljas av eller på order av läkare. Varumärken MicroMaxx, TITAN och SonoSite TITAN är varumärken som tillhör SonoSite, Inc. CompactFlash är ett registrerat varumärke som tillhör SanDisk Corporation. Produktnamn som inte ägs av SonoSite kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. SonoSites produkter kan täckas av ett eller flera av följande amerikanska patent: , , , , , , , , , , , , , , , , ( ), , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ( ), , , , , , , , , (5,423,220), , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ( ), , , , , , ( ), , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , B1, D , D , D , D , D , D , D , D Andra patentansökningar har inlämnats. Alla licensavgifter för programmet IrfanView har betalats av SonoSite, Inc. Copyright P /2005 Copyright 2005, SonoSite, Inc. Med ensamrätt. Kapitel 5: Adresser, varumärken och upphovsrätt 33

38 34 Kapitel 5: Adresser, varumärken och upphovsrätt

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

För användare av Windows XP

För användare av Windows XP För användare av Windows XP Sammankoppling av maskin och dator Innan du börjar Anskaffa vid behov lämplig gränssnittskabel för användning till den här maskinen (parallell eller USB). Vissa illustrationer

Läs mer

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus Snabbguide Överföring av resultat till PC systemsure Plus Så här enkelt sparar du mätresultaten från instumentet till datorn Först måste programvaran installeras på din PC. Sätt CDn i CD-ROM läsaren och

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Introduktion Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan:

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan: PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter Börja här 1 Viktig installationsinformation Användare av trådlöst eller icke-trådlöst nätverk: följ anvisningarna i den här installationsguiden om du vill lägga till HP All-in-One i ditt nätverk. Användare

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Wireless Image Utility användarguide

Wireless Image Utility användarguide För Wireless Image Utility ver. 1,1 Androidapplikation för NEC-projektorer Wireless Image Utility användarguide NEC's Image Innehåll 1. Beskrivning av Wireless Image Utility... 2 1-1. Funktioner... 2 1-2.

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

ÅTVID.NET Startinstruktioner

ÅTVID.NET Startinstruktioner ÅTVID.NET Startinstruktioner Dokumentet hjälper dig med nätverksinställningarna i PC:n Sida: 1(9) Innehållsförteckning Detta måste göras först sida 3 Konfiguration Windows 98 sida 3-5 Konfiguration Windows

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 Programmet som beskrivs i den här boken tillhandahålls

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

QuarkXPress 9.3 Informationsfil

QuarkXPress 9.3 Informationsfil QuarkXPress 9.3 Informationsfil INNEHÅLL Innehåll QuarkXPress 9.3 Informationsfil...4 Systemkrav...5 Systemkrav: Mac OS...5 Systemkrav: Windows...5 Installation: Mac OS...7 Utföra en tyst installation...7

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

Installationshandbok. Ver. 4.4. Ver. 4.4 Installationshandbok

Installationshandbok. Ver. 4.4. Ver. 4.4 Installationshandbok Se Se Installationshandbok Ver. 4.4 Ver. 4.4 Installationshandbok Innehållsförteckning Introduktion: Om handboken...1 Översikt...2 Windows...3 Installera Nikon Capture 4 under Windows...4 Snabbinstallation...7

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Gå till vår hemsida www.taljemat.se Klicka på Ladda ner programvaror Välj IME Välj Nemo96HD/HD+ IDM = Ime Device Manager Ladda ner IDM_WINXP om Du arbetar

Läs mer

Börja här. Ta bort all tejp. Leta rätt på komponenterna

Börja här. Ta bort all tejp. Leta rätt på komponenterna 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Vad finns i paketet. Lär känna ditt modem. Plats för ditt SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort

Vad finns i paketet. Lär känna ditt modem. Plats för ditt SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort Vad finns i paketet Ett trådlöst modem av typ MF110 samt denna manual. Lär känna ditt modem ➎ ➋ ➊ ➌ ➍ Plats för ditt SIM-kort Här stoppar du in ditt Tele2 SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort Här

Läs mer

SPEECHMIKE TM PHI INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDAR- HANDBOK CLASSIC BARCODE 6294

SPEECHMIKE TM PHI INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDAR- HANDBOK CLASSIC BARCODE 6294 SPEECHMIKE TM CLASSIC BARCODE 6294 INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDAR- HANDBOK PHI SpeechMike Classic Barcode Installations- och användarhandbok PHI SpeechMike Classic Barcode Installations- och användarhandbok

Läs mer

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Manual Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Välkommen! Vårt Mobila Bredband erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och anslut USB-modemet till datorn.

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Procedurer för att ändra standardplats för programinstallation i Windows XP

Procedurer för att ändra standardplats för programinstallation i Windows XP Procedurer för att ändra standardplats för programinstallation i Windows XP SW4223 De flesta windowsprogram installeras i enhet C: som standardinställning. Följ denna manual för att modifiera standardplatsen

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide Panda Antivirus Pro 2013 Snabbstartguide Viktigt! På cd-fodralet hittar du Aktiveringskoden som du aktiverar produkten med. Förvara den på ett säkert ställe. Om du köpte produkten på Internet, så har du

Läs mer

Installera nedladdningsterminal

Installera nedladdningsterminal Installera nedladdningsterminal Kontrollera leveransen. 1. Nedladdningsterminal 2. CD med drivrutiner och mjukvara för konfiguration av terminalen 3. Nätverkskabel 4. Nätadapter 5. Anslutningskabel till

Läs mer

TW100-S4W1CA. Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide

TW100-S4W1CA. Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide TW100-S4W1CA Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide QIG-SS07232003 STEG 1: ANSLUTA ENHETERNA Figur 1 ** Slå på DSL/Kabelmodemet. 1-1. Anslut strömkabeln till routern och

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Memory Stick Duo ExpressCard -adapter

Memory Stick Duo ExpressCard -adapter 3-218-419-01 (1) Memory Stick Duo ExpressCard -adapter Bruksanvisning MSAC-EX1 Svenska Innan du börjar använda den här enheten bör du läsa igenom de här instruktionerna noggrant, och sedan spara dem för

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

GN 8120 USB - Bruksanvisning. 1. Om GN 8120 USB. Innehållsförteckning

GN 8120 USB - Bruksanvisning. 1. Om GN 8120 USB. Innehållsförteckning GN 8120 USB - Bruksanvisning Tack för att du har köpt GN 8120 USB. I den här bruksanvisningen finns information och användarinstruktioner för GN 8120 USB. Bruksanvisningen innehåller följande avsnitt:

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

Specifikationer Sweex Trådlöst LAN USB 2.0 Adapter 140 Nitro XM (LW143)

Specifikationer Sweex Trådlöst LAN USB 2.0 Adapter 140 Nitro XM (LW143) LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Inledning Tack till ditt köp av denna Sweex-produkt. Denna

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING Master Page: Cov M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 1 Friday, October 29, 2004 4:18 PM SVENSKA HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING LYT1356-009A 2004 Victor Company of Japan,

Läs mer

Wireless Image Utility användarguide

Wireless Image Utility användarguide För Wireless Image Utility ver. 2.1 ios-program för NEC-projektorer Wireless Image Utility användarguide NEC's Image Innehåll 1. Beskrivning av Wireless Image Utility... 2 1-1. Funktioner... 2 1-2. Användningsförhållanden...

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

DDS-CAD. Installation av student-/demolicens

DDS-CAD. Installation av student-/demolicens S DDS-CAD Installation av student-/demolicens Användande av DDS-CAD är skyddat via licensbehov.detta sker via en fysisk USB-nyckel som innehåller krypterad licensinformation. Programvaran är därmed skyddad

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB VIDA ON WEB INNEHÅLL 1 INTRODUKTION... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation från DVD-skivan med VIDA... 4 2.2 Installation från webbplatsen VIDA ISS eller Dealer Development Portal... 5 3 VERIFIERA INSTALLATIONEN...

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 3 2. INSTALLERA DRIVRUTIN... 4 3. INSTALLATION AV MASKINVARA... 7 4. AVKÄNNING... 9 5. UPPRÄTTA IRDA-ANSLUTNING

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows på din Mac 4 Steg 4:

Läs mer

Design Collaboration Suite

Design Collaboration Suite Design Collaboration Suite 2012 IRONCAD IRONCAD DRAFT INOVATE NLM- Network License Manager LICENSAKTIVERINGSGUIDE Innehållsförteckning Viktig information innan installation 1 Installation av NLM- Network

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Fullständigt Outlook-tillägg Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2003/2007 Den programvara

Läs mer

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO Ingående delar I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem Väska för att transportera IDEA-SOLO Handkontroll, ett alternativ för zoomning istället för tangentbord, eller då kameran används

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (23) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CPS 500 b) Aktiv utrustning DRG 58x-serien c) Aktiv utrustning DRG 48x och DRG 46x-serien d) Aktiv utrustning DRG Ease e) Aktiv

Läs mer

Bruksanvisning för Mac

Bruksanvisning för Mac Bruksanvisning för Mac Innehållsförteckning Komma igång... 1 Använda Mac Reformatting Tool (Omformateringsverktyg för Mac)... 1 Installation av FreeAgent... 4 Säker utmatning av enheter... 9 Hantering

Läs mer

JVC LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA

JVC LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH USB-ANSLUTNING SVENSKA LYT1334-009A Tryckt i Japan 2004 Victor Company of Japan, Limited M4S3/S5 0904FOH-AL-VP JVC LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA VIKTIGT TILL

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone ) Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING [ FILÖVERFÖRING ] Hur överför man filler och mappar mellan olika enheter OPERATIVSYSTEM. Windows 7 ANVISUA.

STUDIEHANDLEDNING [ FILÖVERFÖRING ] Hur överför man filler och mappar mellan olika enheter OPERATIVSYSTEM. Windows 7 ANVISUA. STUDIEHANDLEDNING [ FILÖVERFÖRING ] Hur överför man filler och mappar mellan olika enheter OPERATIVSYSTEM Windows 7 ANVISUA Anna Larsson Studiehandledning Filöverföring www.anvisua.se Copyright 2015 Anna

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer