SiteLink Image Manager 3.0 Användarhandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SiteLink Image Manager 3.0 Användarhandbok"

Transkript

1 SiteLink Image Manager 3.0 Användarhandbok

2

3 Innehåll Kapitel 1: Presentation av SiteLink Image Manager 3.0 Programvarans användningsområde... 1 Maskin- och programvarukrav... 2 Förpackningsinnehåll i SiteLink Image Manager Säkerhet... 2 Elektrisk säkerhet... 3 Skydd av utrustningen... 3 Biologisk säkerhet... 3 Märkningssymboler... 3 Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager Installera programvaran... 5 Iordningställa maskinvaran... 5 Installera USB-drivrutiner... 8 Windows Windows XP...11 Konfigurera Ethernet...14 Konfigurera SiteLink...16 Hjälpmeny...19 Kapitel 3: Använda SiteLink Image Manager Ultraljudssystem...22 SiteLink Image Manager...22 Patientlista...24 PC-katalog...25 Bildarkivering...26 Kapitel 4: Felsökning Kommunikationsproblem...31 Kapitel 5: Adresser, varumärken och upphovsrätt i

4 ii

5 Kapitel 1: Presentation av SiteLink Image Manager 3.0 Läs informationen i denna användarhandbok innan du använder SiteLink Image Manager 3.0 (SiteLink). SiteLink används tillsammans med systemprogrammet i MicroMaxx ultraljudssystem för överföring av sparade bilder och videoklipp från ultraljudssystemet till en persondator. IrfanView bildgranskningsprogram medföljer på SiteLink CD-ROM-skivan. Med IrfanView kan du granska bilder och videoklipp samt manipulera och skriva ut bilder som överförts till persondatorn. Information om ultraljudssystemet och givarna finns i användarhandboken till MicroMaxx ultraljudssystem. Information om tillbehör finns i SonoSites användarhandböcker för tillbehör. Inledning Programvarans användningsområde Standardformatet för bilder som överförs är Microsoft Windows BMP med 24 bitar per bildpunkt och de lagras i en kataloghierarki för patientundersökningar. Dessa standardbildfiler kan visas i en rad olika bildgranskningsprogram (förutom IrfanView t.ex. Adobe Photoshop, Microsoft Photo Editor, CorelDRAW, JASC). Bilderna kan skrivas ut och/eller bifogas i e-postmeddelanden Videoklippfiler formatteras som Audio Video Interleaved (AVI) som standard. Dessa filer kan spelas upp i uppspelningsprogram såsom IrfanView eller Windows Media Player. Observera: Sjukvårdsleverantörer som använder eller sprider hälsoinformation måste, i enlighet med Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) från 1996 och Europeiska unionens dataskyddsdirektiv (95/46/EG), följa lämpliga procedurer för att garantera informationens integritet och sekretess och för att skydda informationen mot sådana hot och risker avseende säkerheten och integriteten som rimligen kan förutses, och mot obehörig användning eller spridning av informationen. SonoSite tillhandahåller en omfattande uppsättning verktyg i systemet som gör det möjligt för kunden att uppfylla HIPAA:s säkerhetskrav. Ytterst är det SonoSites kunders ansvar att säkerställa att all elektroniskt skyddad hälsoinformation som insamlas, lagras, granskas och överförs via ultraljudssystemet, är säker och skyddad. Se användarhandboken till MicroMaxx ultraljudssystem. Obs! För att värna om patientsekretessen rekommenderar SonoSite att alla patientbilder, -filer och -poster krypteras innan de skickas elektroniskt. I IrfanView-programmets hjälpmenyer finns användarinformation om Irfan View. Kapitel 1: Presentation av SiteLink Image Manager 3.0 1

6 Maskin- och programvarukrav För att kunna använda SiteLink Image Manager krävs följande maskin- och programvara: En IBM-kompatibel persondator med Microsoft Windows operativsystem (XP/2000, Service Pack 1 eller senare version) med en USB- eller Ethernet-anslutning eller CompactFlash-läsare. En persondator med en minimisystemkonfiguration på 500 MHz med 128 MB RAM och 500 MB tillgängligt diskutrymme för programmet och lagring av bilder (5 GB tillgängligt diskutrymme rekommenderas). Förpackningsinnehåll i SiteLink Image Manager 3.0 Säkerhet SiteLink Image Manager 3.0-förpackningen innehåller följande: Komma igång-handbok CD-ROM-skiva som innehåller: Programvaran SiteLink Image Manager 3.0 Windows USB-drivrutiner Online-hjälpfiler för SiteLink Image Manager 3.0 Användarhandboken till SiteLink Image Manager 3.0 i PDF-format endast på danska och svenska IrfanView bildgranskningsprogram och online-hjälpfiler USB-kabel och Ethernet-kablar (crossover- och gränssnittskablar) Licensavtal för slutanvändare Läs informationen innan du använder programvaran för bildöverföring och bildgranskning. Den gäller för programvaran, tillbehörskablar och din PC. Varning! anger försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för att förhindra personskada eller dödsfall. Obs! anger försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för att skydda produkterna. Följande avsnitt innehåller viktig säkerhetsinformation: Elektrisk säkerhet Skydd av utrustningen Biologisk säkerhet 2 Kapitel 1: Presentation av SiteLink Image Manager 3.0

7 Elektrisk säkerhet Varning! Anslutning av kringutrustning med kablar som ej rekommenderas av SonoSite kan ge upphov till elektriska stötar. Undvik faran för elektriska stötar genom att använda tillbehörskablar som rekommenderas av SonoSite. Kontakta SonoSite eller din lokala representant för information om kablar som kan beställas från eller rekommenderas av SonoSite. För att undvika elektriska stötar måste elanslutningen mellan persondatorn och ultraljudssystemet uppfylla kraven i tabell BBB.201 i IEC :2001. Inledning Skydd av utrustningen Iakttag följande säkerhetsåtgärder för att skydda tillbehörskabeln: Observera: Alltför kraftig böjning eller vridning av kablar kan resultera i fel eller driftavbrott. Kabeln får inte nedsänkas i vätska. Kabeln är inte vattentät. Använd inte lösningsmedel som tinner eller bensen eller slipande rengöringsmedel på någon del av kabeln. Undvik att spilla vätska på kabeln. Biologisk säkerhet Iakttag följande försiktighetsåtgärd avseende biologisk säkerhet: Varning! Använd inte systemet om det förekommer artefakter på LCD- eller datorskärmen, antingen i den kliniska bilden eller i området utanför denna. Artefakter tyder på maskinvaru- och/eller programvarufel som måste korrigeras innan systemet används. Märkningssymboler Information om märkningssymboler som används på SonoSite-produkter återfinns i användarhandboken till ultraljudssystemet. Kapitel 1: Presentation av SiteLink Image Manager 3.0 3

8 4 Kapitel 1: Presentation av SiteLink Image Manager 3.0

9 Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager För att installera SiteLink Image Manager måste du: 1 Installera programvaran 2 Iordningställa maskinvaran 3 Installera USB-drivrutiner om USB-kabel används. Installera programvaran Så här installerar du SiteLink och IrfanView: 1 Placera SiteLink-skivan i CD-ROM-enheten. 2 Följ instruktionerna i Install Shields installationsguide. Installationen startas automatiskt av programmet. 3 Låt SiteLink-skivan sitta kvar i CD-ROM-enheten om USB-drivrutiner skall installeras. Skivan behövs för att installera USB-drivrutinerna när installationen av maskinvaran är avslutad. Dessa filer placeras automatiskt i följande kataloger: C:\Program Files\SonoSite\SiteLink Image Manager 3.0 and Irfanview\SiteLink Image Manager 3.0 och C:\Program Files\SonoSite\SiteLink Image Manager 3.0 and Irfanview\IrfanView Obs! Du behöver inte installera USB-drivrutiner om du använder en Ethernet-anslutning, men SonoSite rekommenderar att du installerar drivrutinerna när du först konfigurerar systemet så att USB-alternativet är tillgängligt om det skulle behövas. Installation Iordningställa maskinvaran Det finns tre olika sätt att etablera en anslutning för nerladdning av bilder och klipp till en persondator. Dessa innefattar: USB, Ethernet och CompactFlash-läsare. Välj antingen USB eller Ethernet, beroende på anslutningsmöjligheterna till din dator. CompactFlash-läsaren kan användas ensamt eller som supplement till en USB- eller Ethernet-anslutning. Ethernet- och CompactFlash-läsaranslutningar ger vanligen snabbare överföring än en USB-anslutning. Anslut strömförsörjning 1 Kontrollera att MDS/mini-dockan är ansluten till växelström. 2 Anslut växelströmskabeln till ett uttag av sjukhuskvalitet. Se Figur 1. Ytterligare information finns i SonoSites användarhandböcker för tillbehör. Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager 5

10 Mini-docka Till växelström Figur 1 Anslutning av strömförsörjning Anslut mini-dockan Sätt in systemet i MDS Skjut in mini-dockans fötter under ultraljudssystemet och tryck med fast hand in mini-dockan i systemets anslutning. Mini-dockan är insatt korrekt när det inte finns något mellanrum mellan systemet och mini-dockan. 1 Tryck in knappen för frigöring av handtaget och lyft handtaget uppåt. 2 Stäng locket på ultraljudssystemet. 3 Skjut in systemet i MDS och tryck ned handtaget tills det hörs ett klick. Anslut USB 1 Anslut USB-kabeln från mini-dockan till datorn. Se Figur 2. 2 Starta ultraljudssystemet genom att trycka på knappen Ström av/på överst till vänster på systemet. Guiden Found New Hardware (ny maskinvara) visas på datorskärmen. Se avsnittet Så här installerar du USB-drivrutiner för Windows 2000: på sidan 8 eller Så här installerar du USB-drivrutiner för Windows XP: på sidan 11. Obs! Du behöver endast ansluta antingen USB eller Ethernet. Mini-docka PC c ECG Till växelström USB till USB Valfritt MDS Till vägg Figur 2 USB-anslutning 6 Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager

11 Anslut Ethernet 1 Anslut kablarna. Se Figur 3. Ethernet-gränssnittskabel (N) till Ethernet-crossoverkabel (O) Ethernet-kablar (N, O) till mini-docka och persondator 2 Starta ultraljudssystemet genom att trycka på knappen Ström av/på överst till vänster på systemet. Obs! Du behöver endast ansluta antingen USB eller Ethernet. Mini-docka c ECG PC Installation Till växelström N, O Ethernet till Ethernet Valfritt MDS Till vägg Figur 3 Ethernet-anslutning Tabell1: Kablar och kontakter Bokstavsbeteckning Kabelns beteckning Kabel Kontakt Kontakt N O Ethernet-gränssnitt skabel 18 cm/7 tum Mini-docka Ethernet-crossoverkabel 3m/10fot Ethernetgränssnittskabel Ethernet-crossover PC Ansluta CompactFlash läsare. 1 Anslut en CompactFlash-läsaren till persondatorn. Obs! Kontakta om nödvändigt din nätverksadministratör för installation av lämplig programvara. 2 Sätt in CompactFlash-kortet CompactFlash-läsaren. Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager 7

12 Installera USB-drivrutiner Obs! Du behöver inte installera USB-drivrutiner om du använder en Ethernet-anslutning, men SonoSite rekommenderar att du installerar drivrutinerna när du först konfigurerar systemet så att USB-alternativet är tillgängligt om det skulle behövas. Se anvisningar för: Windows 2000 Windows XP Windows 2000 Så här installerar du USB-drivrutiner för Windows 2000: Obs! PC:n måste vara USB-kompatibel. Se Kapitel 4, Felsökning för mer information. 1 Välj Nästa i guiden Ny maskinvara. SiteLink-CD:n måste sitta i CD-ROM-enheten. 8 Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager

13 2 Välj Söka efter en lämplig drivrutin för enheten och sedan Nästa. Installation 3 Välj CD-ROM-enheter och sedan Nästa. Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager 9

14 4 Välj Nästa. 5 Välj Ja. 10 Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager

15 6 Välj Slutför. Installation Windows XP Nu är USB-drivrutinerna installerade. Fortsätt till Kapitel 3, Använda SiteLink Image Manager. Så här installerar du USB-drivrutiner för Windows XP: Obs! PC:n måste vara USB-kompatibel. 1 Välj Installera från en lista eller angiven plats (avancerat) och sedan Nästa. 2 Välj Sök efter bästa möjliga drivrutin på dessa platser. Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager 11

16 3 Välj Sök igenom flyttbara media (disketter, CD-ROM-skivor...) och sedan Nästa. 4 Välj Fortsätt ändå. 12 Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager

17 5 Välj Slutför för att slutföra installationen. Installation Nu är USB-drivrutinerna installerade. Fortsätt till Kapitel 3, Använda SiteLink Image Manager. Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager 13

18 Konfigurera Ethernet Iordningställa systemet Konfigurera Ethernet 1 Tryck på tangenten Setup (installation). 2 Välj Connectivity (anslutningsmöjligheter). 3 Välj SiteLink i listan Transfer Mode (överföringsläge) när du använder USB eller Ethernet. Om du ändrar anslutning visas en dialogruta för att starta om systemet. Obs! Anslutningssidan för Ethernet konfigureras vanligtvis av en nätverksadministratör. 1 Tryck på tangenten Setup (installation). 2 Välj Connectivity (anslutningsmöjligheter). 3 Välj Ethernet Setup (Ethernet-installation). 4 Ange nätverksinformation i fälten. Se Figur 4. Fälten Host Name (värdnamn), IP Address och Subnet Mask (delnätsmask) är obligatoriska. Fälten Default Gateway (standard-gateway) och Alternate Gateway (alternativ gateway) är valfria och fylls i vid behov. 5 Välj önskad nätverkshastighet i listan Network Speed (nätverkshastighet). 6 Välj Save (spara). 7 Välj Done (klar) från skärmmenyn. En dialogruta visas för att starta om systemet. Figur 4 Ethernet-installation 14 Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager

19 Host Name IP Address Subnet Mask Unikt nätverksvärdnamn för ultraljudssystemet. Standardvärdnamnet är MicroMAXX. Unik identifierare för ultraljudssystemets plats. Identifierar en underavdelning till nätverket. Standardvärdet är Default Gateway Alternate Gateway Network Speed Den IP-adress på vilken nätverket ansluter till ett annat nätverk. Alternativ plats på vilken nätverket ansluter till ett annat nätverk. Den hastighet med vilken nätverket överför data. Installation Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager 15

20 Konfigurera SiteLink Välj bildformat och bildkvalitet 1 I SiteLink Image Manager 3.0 väljer du menyn Configure (konfigurera). Se Figur 5. 2 På menyn Configure (konfigurera) väljer du Image Format (bildformat). 3 Klicka på önskat bildformat (BMP eller JPEG). 4 Klicka på önskad bildkvalitet (High, Medium, eller Low hög, medium eller låg). 5 Klicka på önskat videoformat (Bitmap eller MPEG-4). Obs! För maximal bildkvalitet rekommenderar SonoSite bitmap-formatet och bildkvaliteten High (hög). Obs! För att minska bildstorleken rekommenderar SonoSite MPEG-4. Figur 5 Specificering av bildformat Specificera plats Alla bilddata lagras i rotkatalogen. Standardplatsen är C:\SonoSite\. 1 I SiteLink Image Manager 3.0 väljer du menyn Configure (konfigurera). Se Figur 6. 2 På menyn Configure (konfigurera) väljer du Image Files Location (plats för bildfiler). 3 Ange en ny plats eller välj önskad katalog (mapp). 4 Klicka på Save (spara). 5 Välj Yes (ja) för att acceptera eller No (nej) för att avbryta. 16 Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager

21 Installation Figur 6 PC-katalog Specificera anslutning 1 I SiteLink Image Manager 3.0 väljer du menyn Configure (konfigurera). 2 På menyn Configure (konfigurera) väljer du Use TCP/IP Port (använd TCP/IP-port), Use USB Port (använd USB-port) eller Use CompactFlash (använd CompactFlash). Se Figur 7, Figur 8 eller Figur 9. Ange IP-adress i dialogrutan om du ansluter till TCP/IP. IP-adressen (i standard-ip-format) måste överensstämma med den IP-adress som angavs vid installationen av SiteLink Ethernet för ultraljudssystemet. Se Konfigurera Ethernet på sidan 14. Om CompactFlash används skall bokstav väljas för den drivenhet där CompactFlash-läsaren finns, enligt identifieringen av drivenheten ifråga i applikationen My Computer (den här datorn). 3 Klicka på OK. Figur 7 Konfigurering av Ethernet Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager 17

22 Figur 8 Konfigurering av USB Figur 9 Konfigurering av CompactFlash Avsluta SiteLink I SiteLink Image Manager 3.0 väljer du File (arkiv) och sedan Exit (avsluta). Obs! Om du använder SiteLink ofta rekommenderar SonoSite att du minimerar programmet på din PC i stället för att avsluta det. 18 Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager

23 Hjälpmeny Programvaruversion Programvarurevision Hjälp 1 I SiteLink Image Manager 3.0 väljer du Help (hjälp) och sedan About SiteLink Image Image Manager... (om SiteLink Image Manager). 2 Klicka på OK för att stänga. 1 Kontrollera att ultraljudssystemet är anslutet. 2 I SiteLink Image Manager väljer du Help (hjälp) och sedan About the Ultrasound System... (om ultraljudssystemet) för att visa ultraljudssystemets revisionsnummer. 3 Klicka på OK för att stänga. I menyn Help (hjälp) väljer du Contents... (innehåll). Installation Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager 19

24 20 Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager

25 Kapitel 3: Använda SiteLink Image Manager Bilder från ultraljudssystemet arkiveras på en dator med hjälp av en USB- eller Ethernet-anslutning eller ett CompactFlash-kort. Bilderna överförs från ultraljudssystemet med användning av MDS eller mini-dockan. Obs! Endast ett ultraljudssystem i taget kan vara anslutet. Se följande funktioner för att använda SiteLink: Ultraljudssystem SiteLink Image Manager Patientlista PC-katalog Bildarkivering Användning Kapitel 3: Använda SiteLink Image Manager 21

26 Ultraljudssystem Iordningställa systemet 1 Tryck på tangenten Setup (installation). 2 Välj Connectivity (anslutningsmöjligheter). 3 I listan Transfer Mode (överföringsläge) väljer du SiteLink när du använder USB, Ethernet eller CompactFlash-kort/läsare. Om du ändrar anslutning visas en dialogruta för att starta om systemet. SiteLink Image Manager Starta SiteLink Dubbelklicka på genvägen SiteLink Image Manager 3.0 för att starta. När maskin- och programvaran är installerade, arkiveras bilder automatiskt under förutsättning att: Ultraljudssystemet är igång. Ultraljudssystemet är konfigurerat för SiteLink. Patientundersökningen är stängd. SiteLink är igång. Bilder på CompactFlash-kortet kan inte granskas direkt från en CompactFlash-kortläsare. De måste arkiveras i ett visningsbart format i SiteLink. När en arkivering av en undersökning är avslutad börjar SiteLink automatiskt att arkivera nästa patientundersökning. Bilderna kan tas bort från systemets CompactFlash-kort. Se Arkivera med hjälp av CompactFlash- kort på sidan 27. De kan också tas bort manuellt från ultraljudssystemet vid bildgranskning. Om SiteLink registrerar att en bildfil redan finns på datorn hoppar programmet över den bildfilen och fortsätter till nästa fil. 22 Kapitel 3: Använda SiteLink Image Manager

27 Anslutningsstatus Filöverföringskontroller Överföringsstatus Förloppsstatus för patient Förloppsstatus för bildfil Figur 1 SiteLink Image Manager Följande tabell visar statusikonerna för anslutning och deras innebörd. Tabell1: Statusikoner för anslutning Användning Ikon Definition Kontrollerar ultraljudsanslutning Ultraljudssystem anslutet Ultraljudssystem anslutet Bilder arkiveras. Avbruten Kapitel 3: Använda SiteLink Image Manager 23

28 Patientlista Granska patientlista Tryck på tangenten Review (granskning). Om den aktuella patienten finns med väljer du List (lista) på skärmmenyn. Bilder sparas på CompactFlash-kortet. Bilderna i patientlistan ordnas alfabetiskt efter patientnamn och ID. SiteLink arkiverar alla patientundersökningar som står i kö för arkivering i ultraljudssystemet, dock inte den patientundersökning som för närvarande är aktiv. Patientundersökningar som inte är förbockade står i kö för arkivering. Enskilda bilder kan inte väljas för arkivering, endast hela patientundersökningar. Den aktuella patientundersökningen i ultraljudssystemet kan inte arkiveras förrän undersökningen är stängd. Ta bort bilder 1 Välj önskad patient från patientlistan. 2 Välj Delete (ta bort) från menyn på skärmen. En bekräftelseskärm visas. Arkiverad Väntar på arkivering Figur 2 Patientlista 24 Kapitel 3: Använda SiteLink Image Manager

29 PC-katalog Visa katalog över sparade bilder 1 Dubbelklicka på ikonen Den här datorn på skrivbordet. 2 Klicka på Lokal disk (C:). 3 Klicka på SonoSite. I SiteLink lagras bilder i en hierarki av patient- och undersökningsmappar med hjälp av följande information: Patientnamn och patient-id, undersökningsdatum och tidpunkt då bilden sparades. Programmet genererar automatiskt ett nummer som unikt identifierar undersökningsdatum och namnet på bildfilen. Bilderna blir kvar på systemets CompactFlash-kort. De kan tas bort manuellt vid bildgranskning från ultraljudssystemet. När en CompactFlash-läsare används för att arkivera bilder finns valmöjlighet att ta bort bilder. Bilderna arkiveras på datorn, men kan inte skickas tillbaka till ultraljudssystemet. Om SiteLink avbryts innan arkiveringen av alla bilder för en viss undersökning är avslutad, tar programmet automatiskt bort den ofullständiga uppsättningen bilder från datorn. Patientnamnkatalogen blir kvar, men undersökningen ifråga tas bort. Bilderna i ultraljudsenheten tas inte bort automatiskt. Användning Figur 3 Utforskaren Kapitel 3: Använda SiteLink Image Manager 25

30 Bildarkivering Varning! För att förhindra att patientbilder går förlorade eller blandas ihop är det viktigt att alltid ange korrekt patientnamn och ID och kontrollera att angivelserna för datum och tid är korrekta. Aktivera automatisk arkivering När SiteLink har startats upprättas automatiskt en anslutning mellan PC:n och ultraljudssystemet. Om ett ultraljudssystem inte är anslutet kommer programmet att regelbundet kontrollera ultraljudsanslutningen. Obs! Vid behov kan du trycka på knappen Suspend/Disconnect (avbryt/koppla bort) för att stoppa all kommunikation via USB-porten. Efter ett avbrott kan du trycka på Reconnect (återanslut) för att aktivera kommunikationen igen. 1 Om SiteLink Image Manager 3.0 inte redan körs dubbelklickar du på dess genväg. 2 Kontrollera att ultraljudssystemet är på och att maskinvaran är ansluten. 3 Kontrollera att anslutningsikonen visas på ultraljudssystemet (till höger på skärmen). Se Tabell 1, Statusikoner för anslutning på sida 23. Alla sparade bilder som ännu inte har arkiverats arkiveras nu automatiskt. När en undersökning är arkiverad, visas en bock till vänster om patientens namn. Obs! En ny patientundersökning arkiveras när undersökningen är stängd. En undersökning stängs när en ny patientpost skapas eller när undersökningen avslutas. Om ultraljudssystemet inte är anslutet när en undersökning stängs kommer undersökningen att arkiveras automatiskt så snart anslutningen är etablerad. Obs! Ett felmeddelande visas om bilden som arkiveras innehåller ett datafel. Dessutom kan flera andra felmeddelanden visas för att uppmärksamma användaren på aktuell programstatus. Obs! Bilder arkiveras inte förrän undersökningen är stängd. 26 Kapitel 3: Använda SiteLink Image Manager

31 Manuell omarkivering av bilder 1 Om SiteLink Image Manager 3.0 inte redan körs dubbelklickar du på dess genväg. 2 Kontrollera att ultraljudssystemet är på och att maskinvaran är ansluten. 3 Kontrollera att anslutningsikonen visas på ultraljudssystemet (till höger på skärmen). Se Tabell 1, Statusikoner för anslutning på sida Tryck på Review (granskning)-tangenten på ultraljudssystemet. eller Om den aktuella patienten finns med väljer du List (lista) på skärmmenyn. 5 Välj en enskild patientundersökning eller alternativet Select All (välj alla) på skärmmenyn. 6 Välj alternativet Archive (arkivera) på skärmmenyn. (Eventuella bockar försvinner.) När en undersökning är arkiverad visas en bock till vänster om den valda patientens namn. Varning! Observera: För att förebygga dataförlust (t.ex. bilder/klipp) eller skada på CompactFlash-kortet skall du alltid stänga av ultraljudssystemet innan du tar ut CompactFlash-kortet. Om CompactFlash-ikonen och bild- och klippräknarna inte visas i systemstatus kan CompactFlash-kortet vara defekt. Stäng av systemet och byt ut CompactFlash-kortet. CompactFlash-kortet kan återställas genom formatering på en PC. Formateringen av kortet gör att alla data raderas. Om kortet är skadat fysiskt kan det dock inte återställas genom formatering. Användning Arkivera med hjälp av CompactFlashkort Avsluta SiteLink 1 Ta ut CompactFlash-kortet ur ultraljudssystemet. 2 Sätt in CompactFlash-kortet i CompactFlash-läsaren. 3 Öppna SiteLink. 4 Klicka på Archive (arkivera). En dialogruta visas. Välj önskat alternativ. Om du väljer Delete images after archiving (ta bort bilder efter arkivering) tas endast de bilder som skall arkiveras bort efter att arkiveringen är utförd. Bilder som redan är arkiverade tas inte bort från CompactFlash-läsaren. Bilderna kan tas bort från ultraljudssystemet. Se Ta bort bilder på sidan 24. I SiteLink Image Manager 3.0 väljer du File (arkiv) och sedan Exit (avsluta). Obs! Om du använder SiteLink ofta rekommenderar SonoSite att du minimerar programmet på din PC i stället för att avsluta det. Kapitel 3: Använda SiteLink Image Manager 27

32 28 Kapitel 3: Använda SiteLink Image Manager

33 Kapitel 4: Felsökning Om du får problem med systemet kan du använda informationen i detta kapitel för att försöka korrigera felet. Om det aktuella problemet inte behandlas här kan du kontakta SonoSites tekniska support på följande nummer eller adress: Teknisk support Internationell teknisk support: Kontakta din lokala representant eller ring Teknisk support, fax: Teknisk support, e-post: SonoSites webbsida: och välj Products & Solutions och därefter Technical Support Tabell1: Felsökning Symptom Åtgärd Guiden Found New Hardware (ny maskinvara) visas inte på datorskärmen. Anslutning ej upprättad. Slå på ultraljudssystemet. Kontrollera att alla anslutningar är gjorda (se nedan). Kontrollera att ultraljudssystemet är påslaget. Kontrollera att ultraljudssystemet är korrekt installerat i MDS/mini-dockan. Kontrollera att MDS/mini-dockan är ansluten till växelström. Kontrollera att MDS/mini-dockan är korrekt ansluten till datorn. Kontrollera att USB eller Ethernet är aktiverat. Persondatorns stöd för användning aktiveras i BIOS och/eller nätverkets kontrollpanel. (Se tillverkarens anvisningar avseende datorinställning/bios-konfiguration). Felsökning Kapitel 4: Felsökning 29

34 Tabell1: Felsökning (forts.) Symptom Datorn överför inte bilder från ultraljudssystemet. Bilderna arkiveras inte. Försöker arkivera bilder på en annan dator, men det lyckas inte. Datorn arkiverar inte bilder från CompactFlash-kortet. Det går inte att konfigurera CompactFlash. Åtgärd Kontrollera att önskade anslutningar är valda (TCP/IP, USB). Alla patientbilder måste arkiveras och överföras till datorn med hjälp av SiteLink. CompactFlash-kortet kan inte läsas av direkt på en CompactFlash-kortläsare. Kontakta din nätverksadministratör när det gäller en anslutning som inte fungerar eller är för långsam. Stäng den aktuella patientundersökningen. Kontrollera att USB- eller Ethernet-kabeln är ordentligt ansluten. Kontrollera att USB-drivrutinen är installerad och fungerar korrekt. Kontrollera att SiteLink är igång. Kontrollera om bilderna redan är överförda genom att se om de följs av en bock i patientlistan. Patientundersökningarna måste väljas manuellt och bilderna omarkiveras. Kontrollera att CompactFlash-kortet är insatt i CompactFlash-läsaren. Kontrollera att SiteLink är konfigurerat för CompactFlash. Kontrollera att SiteLink är konfigurerat för den drivenhetsbokstav, där CompactFlash-läsaren ligger. Kontrollera att CompactFlash-läsaren är kopplad till strömförsörjningen. Kontrollera att Windows känner igen CompactFlash-läsaren. Kontrollera att CompactFlash-läsaren är ansluten och att programvaran/drivrutinerna för CompactFlash-läsaren är installerade. Kontrollera att ett kort är insatt i CompactFlash-läsaren. Kontrollera att CompactFlash-läsaren är inkopplad till strömförsörjningen. 30 Kapitel 4: Felsökning

35 Kommunikationsproblem Om kommunikationslänken drabbas av ett timeout-tillstånd, visas ett timeout-meddelande i statusfältet och programmet återgår till sin ursprungliga status. En rapport om ett fel vid jämförelse av bildkontrollsumma kan tyda på kommunikationsfel eller skadade bilddata. Om detta meddelande genereras, kan ett ytterligare försök att överföra bilden temporärt lösa problemet. Kontakta SonoSites tekniska support om problemet kvarstår. Felsökning Kapitel 4: Felsökning 31

36 32 Kapitel 4: Felsökning

37 Kapitel 5: Adresser, varumärken och upphovsrätt Adresser SonoSite, Inc th Drive SE Bothell, WA USA Tel: eller Fax: SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury Way Hitchin, Herts SG4 OAP Storbritannien Tel: Fax: Observera: Enligt amerikansk federal lag får denna anordning endast säljas av eller på order av läkare. Varumärken MicroMaxx, TITAN och SonoSite TITAN är varumärken som tillhör SonoSite, Inc. CompactFlash är ett registrerat varumärke som tillhör SanDisk Corporation. Produktnamn som inte ägs av SonoSite kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. SonoSites produkter kan täckas av ett eller flera av följande amerikanska patent: , , , , , , , , , , , , , , , , ( ), , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ( ), , , , , , , , , (5,423,220), , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ( ), , , , , , ( ), , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , B1, D , D , D , D , D , D , D , D Andra patentansökningar har inlämnats. Alla licensavgifter för programmet IrfanView har betalats av SonoSite, Inc. Copyright P /2005 Copyright 2005, SonoSite, Inc. Med ensamrätt. Kapitel 5: Adresser, varumärken och upphovsrätt 33

38 34 Kapitel 5: Adresser, varumärken och upphovsrätt

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 9234594 Upplaga 2 Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Styrprogram Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.08 Upphovsrätt 2000-2010 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

För användare av Windows XP

För användare av Windows XP För användare av Windows XP Sammankoppling av maskin och dator Innan du börjar Anskaffa vid behov lämplig gränssnittskabel för användning till den här maskinen (parallell eller USB). Vissa illustrationer

Läs mer

Installationsguide för ICON

Installationsguide för ICON på Windows XP och Windows Vista (32-bitar). INOR USB Interface är en icke Ex-godkänd produkt och får inte användas tillsammans med Ex-klassade transmittrar. Anslut inte USB Interfacet till datorn innan

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus Snabbguide Överföring av resultat till PC systemsure Plus Så här enkelt sparar du mätresultaten från instumentet till datorn Först måste programvaran installeras på din PC. Sätt CDn i CD-ROM läsaren och

Läs mer

Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP)

Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP) Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP) "Översikt över nätverksanslutning och konfiguration" på sida 3-2 "Välja anslutningsmetod" på sida 3-3 "Ansluta via Ethernet (rekommenderas)" på sida 3-3 "Ansluta

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU053 Sweex 4 Port USB 2.0 & 3 Port Firewire PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU053 Sweex 4 Port USB 2.0 & 3 Port Firewire PCI Card PU053 Sweex 4 Port USB 2.0 & 3 Port Firewire PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 4 Port USB 2.0 & 3 Port Firewire PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1 Installations-handbok för PC Suite SV 9356495 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta

Läs mer

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P B R U K S A N V I S N I N G A I - 7 0 7 9 4 5 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

2 Lägg CD-skivan i CD-enheten.

2 Lägg CD-skivan i CD-enheten. Produktinformation A: Ström/länkindikator (lampa) (Länk: Lampan på/blinkar) B: USB.0-anslutning C: Skyddslock Installation Starta datorn. På Anvisningarna beskriver installation i Microsoft Windows XP.

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer

Windows 98 och Windows Me

Windows 98 och Windows Me Windows 98 och Windows Me "Förberedelser" på sida 3-25 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-26 "Övriga installationssätt" på sida 3-26 "Felsökning i Windows 98 och Windows Me" på sida 3-28 "dokument

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

PV Applications Manager. Instruktionshäfte

PV Applications Manager. Instruktionshäfte PV Applications Manager Instruktionshäfte Sw Microsoft, Windows och Windows NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller övriga länder. Övriga

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare Windows NT 4.x Det här avsnittet omfattar: Förberedelser på sidan 3-21 Snabbinstallation från cd-skiva på sidan 3-21 Andra installationsmetoder på sidan 3-22 Felsökning i Windows NT 4.x (TCP/IP) på sidan

Läs mer

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9 Innehållsförteckning Inledning.....................................5 Systemkrav...................................7 För Windows...................................9 Installera Photo Print För skrivare med

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide Version 3.5.01

Sharpdesk V3.5. Installationsguide Version 3.5.01 Sharpdesk V3.5 Installationsguide Version 3.5.01 Upphovsrätt 2000-2015 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

4 Installation av drivrutiner

4 Installation av drivrutiner 1 Introduktion Gratulerar till inköpet av Trust 100MB Speedshare PCI Card. PCI-kortet Trust 100MB Speedshare kopplar upp din dator till en LAN- eller/och bredbandsuppkoppling mot Internet. 2 Säkerhet Var

Läs mer

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T

Läs mer

Obs! Mer information hittar du på där du kan läsa dokument nr 2562:

Obs! Mer information hittar du på  där du kan läsa dokument nr 2562: Macintosh Det här avsnittet omfattar: Krav på sidan 3-32 Aktivera och använda EtherTalk på sidan 3-32 Aktivera och använda TCP/IP på sidan 3-33 Snabbinstallation för Mac OS 9.x på sidan 3-33 Snabbinstallation

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida Ethernet innehållsförteckning Ethernet-anslutning Med hjälp av skrivarens inbyggda Ethernet-funktion kan du ansluta skrivaren direkt till ett Ethernet-nätverk utan hjälp från en extern skrivarserver. För

Läs mer

PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card inkluderar följande anslutningar:

PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card inkluderar följande anslutningar: PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Introduktion Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x Macintosh "Krav" på sida 3-30 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-30 "Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x" på sida 3-30 "Aktivera och använda TCP/IP för Mac OS 9.x" på sida 3-31 "Aktivera

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Guide för Wi-Fi-inställningar

Guide för Wi-Fi-inställningar Guide för Wi-Fi-inställningar Wi-Fi-anslutningar till skrivaren Ansluta med en dator via en Wi-Fi-router Ansluta med en dator direkt Ansluta med en smartenhet via en Wi-Firouter Ansluta med en smartenhet

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Introduktion Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

TRUST USB VIDEO EDITOR

TRUST USB VIDEO EDITOR TRUST USB VIDEO EDITOR S Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust USB Video Editor. Du måste ha viss erfarenhet av datorer för att kunna

Läs mer

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide Windows Vista / 7 Installationsguide Innan du kan använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinen. Läs "snabbguiden" och den här "Windows Vista / 7 installationsguide" för inställnings-

Läs mer

SOFTWARE INSTALLATIONS- BESKRIVNING

SOFTWARE INSTALLATIONS- BESKRIVNING SOFTWARE INSTALLATIONS- BESKRIVNING Version 1.0 September 2006 Softwarepaket Native Instruments Guitar Combos BEHRINGER Edition (PC/Mac) Kristal Audio Engine (PC) Audacity (PC/Mac) BEHRINGER USB AUDIO

Läs mer

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1.

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1. Användarmanual för GPSTrack-programvara Ladda ned GPS-loggerdata från GPS-locatorn.Anslut GPS-locatorn till datorn med USB-kabeln.. Obs! : Använd USB-kabeln som medföljer GPS-locatorn. Om du använder en

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer

DVD MAKER USB2.0 Installationshandledning

DVD MAKER USB2.0 Installationshandledning DVD MAKER USB2.0 Installationshandledning Innehåll Kapitel 1: Installation av DVD MAKER USB2.0 maskinvara 1.1 Leveransens innehåll 1 1.2 Systemkrav 1 1.3 Installation av maskinvaran 1 Kapitel 2: DVD MAKER

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Komma Igång Med Connect-to-Class Software

Komma Igång Med Connect-to-Class Software Komma Igång Med Connect-to-Class Software Viktigt Texas Instruments lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för något program eller bok. Detta innefattar, men är inte begränsat till, underförstådda

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan:

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan: PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

Wireless Image Utility användarguide

Wireless Image Utility användarguide För Wireless Image Utility ver. 1,1 Androidapplikation för NEC-projektorer Wireless Image Utility användarguide NEC's Image Innehåll 1. Beskrivning av Wireless Image Utility... 2 1-1. Funktioner... 2 1-2.

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Macintosh EtherTalk-nätverk (MacOS 8.x/9.x/X, version 10.1)

Macintosh EtherTalk-nätverk (MacOS 8.x/9.x/X, version 10.1) Macintosh EtherTalk-nätverk (MacOS 8.x/9.x/X, version 10.1) Phaser 4400 laserskrivare Den här avdelningen innehåller stegvisa instruktioner för installation och felsökning för Macintosh (MacOS 8 till X,

Läs mer

Installationshandbok

Installationshandbok Installera skrivarens programvara Kontrollera innehållet i förpackningen Ansluta skrivaren Packa upp skrivaren Sätta i bläckpatroner Ansluta skrivaren Montera skrivarens delar Installationshandbok SE10010-00

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer. PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer. PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella ATA-portar

Läs mer

PCI ETHERNET CARD 100 MB

PCI ETHERNET CARD 100 MB PCI ETHERNET CARD 100 MB Användarhandbok Version 1.0/Winbond Upphovsrätt Ingen del av denna manual får utan tillverkarens föregående skriftliga tillstånd reproduceras eller överlämnas, i någon form eller

Läs mer

HASP-felsökningsguide

HASP-felsökningsguide HASP-felsökningsguide Huvudkontor: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright och varumärken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited. Med ensamrätt.

Läs mer

Så här startar du P-touch Editor

Så här startar du P-touch Editor Så här startar du P-touch Editor Version 0 SWE Introduktion Viktig kommentar Innehållet i det här dokumentet och produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Brother förbehåller sig

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B SWE 1 Översikt 1

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.04 Upphovsrätt 2000-2007 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare

Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare DATORTEKNIK 1A Nätverksskrivare Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare Namn: Datum: Här ska du: Installera skrivare i nätverket. Du behöver ha tillgång till följande: Minst två datorer Switch TP-kablar

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering Det här avsnittet omfattar: "Använda programvaran CentreWare" på sidan 3-10 "Använda funktioner för skrivarhantering" på sidan 3-12 Använda programvaran CentreWare CentreWare

Läs mer

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide GelSprinter GXe3350N Snabbguide Installation av skrivare 1)Börja med att öppna förpackningen skrivaren anlände i. Tag ut skrivare och lägg kablage och övriga tillbehör åt sidan. Placera skrivaren på en

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband Användarhandbok AE6000 Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband a Innehåll Produktöversikt Funktioner 1 Installation Installation 2 Trådlös nätverkskonfiguration Wi-Fi Protected Setup 3 Verktyg för

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

MO128 SWEEX ISDN MODEM 128K PCI

MO128 SWEEX ISDN MODEM 128K PCI MO128 SWEEX ISDN MODEM 128K PCI Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex ISDN PCI adapter. För att garantera korrekt funktion av denna produkt, råder vi dig att noga läsa igenom

Läs mer

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- C310. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP PU007V2 Sweex 1 parallell port & 2 portar, seriellt pci-kort Inledning Utsätt inte PU007V2 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU007V2 i

Läs mer