SiteLink Image Manager 3.0 Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SiteLink Image Manager 3.0 Användarhandbok"

Transkript

1 SiteLink Image Manager 3.0 Användarhandbok

2

3 Innehåll Kapitel 1: Presentation av SiteLink Image Manager 3.0 Programvarans användningsområde... 1 Maskin- och programvarukrav... 2 Förpackningsinnehåll i SiteLink Image Manager Säkerhet... 2 Elektrisk säkerhet... 3 Skydd av utrustningen... 3 Biologisk säkerhet... 3 Märkningssymboler... 3 Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager Installera programvaran... 5 Iordningställa maskinvaran... 5 Installera USB-drivrutiner... 8 Windows Windows XP...11 Konfigurera Ethernet...14 Konfigurera SiteLink...16 Hjälpmeny...19 Kapitel 3: Använda SiteLink Image Manager Ultraljudssystem...22 SiteLink Image Manager...22 Patientlista...24 PC-katalog...25 Bildarkivering...26 Kapitel 4: Felsökning Kommunikationsproblem...31 Kapitel 5: Adresser, varumärken och upphovsrätt i

4 ii

5 Kapitel 1: Presentation av SiteLink Image Manager 3.0 Läs informationen i denna användarhandbok innan du använder SiteLink Image Manager 3.0 (SiteLink). SiteLink används tillsammans med systemprogrammet i MicroMaxx ultraljudssystem för överföring av sparade bilder och videoklipp från ultraljudssystemet till en persondator. IrfanView bildgranskningsprogram medföljer på SiteLink CD-ROM-skivan. Med IrfanView kan du granska bilder och videoklipp samt manipulera och skriva ut bilder som överförts till persondatorn. Information om ultraljudssystemet och givarna finns i användarhandboken till MicroMaxx ultraljudssystem. Information om tillbehör finns i SonoSites användarhandböcker för tillbehör. Inledning Programvarans användningsområde Standardformatet för bilder som överförs är Microsoft Windows BMP med 24 bitar per bildpunkt och de lagras i en kataloghierarki för patientundersökningar. Dessa standardbildfiler kan visas i en rad olika bildgranskningsprogram (förutom IrfanView t.ex. Adobe Photoshop, Microsoft Photo Editor, CorelDRAW, JASC). Bilderna kan skrivas ut och/eller bifogas i e-postmeddelanden Videoklippfiler formatteras som Audio Video Interleaved (AVI) som standard. Dessa filer kan spelas upp i uppspelningsprogram såsom IrfanView eller Windows Media Player. Observera: Sjukvårdsleverantörer som använder eller sprider hälsoinformation måste, i enlighet med Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) från 1996 och Europeiska unionens dataskyddsdirektiv (95/46/EG), följa lämpliga procedurer för att garantera informationens integritet och sekretess och för att skydda informationen mot sådana hot och risker avseende säkerheten och integriteten som rimligen kan förutses, och mot obehörig användning eller spridning av informationen. SonoSite tillhandahåller en omfattande uppsättning verktyg i systemet som gör det möjligt för kunden att uppfylla HIPAA:s säkerhetskrav. Ytterst är det SonoSites kunders ansvar att säkerställa att all elektroniskt skyddad hälsoinformation som insamlas, lagras, granskas och överförs via ultraljudssystemet, är säker och skyddad. Se användarhandboken till MicroMaxx ultraljudssystem. Obs! För att värna om patientsekretessen rekommenderar SonoSite att alla patientbilder, -filer och -poster krypteras innan de skickas elektroniskt. I IrfanView-programmets hjälpmenyer finns användarinformation om Irfan View. Kapitel 1: Presentation av SiteLink Image Manager 3.0 1

6 Maskin- och programvarukrav För att kunna använda SiteLink Image Manager krävs följande maskin- och programvara: En IBM-kompatibel persondator med Microsoft Windows operativsystem (XP/2000, Service Pack 1 eller senare version) med en USB- eller Ethernet-anslutning eller CompactFlash-läsare. En persondator med en minimisystemkonfiguration på 500 MHz med 128 MB RAM och 500 MB tillgängligt diskutrymme för programmet och lagring av bilder (5 GB tillgängligt diskutrymme rekommenderas). Förpackningsinnehåll i SiteLink Image Manager 3.0 Säkerhet SiteLink Image Manager 3.0-förpackningen innehåller följande: Komma igång-handbok CD-ROM-skiva som innehåller: Programvaran SiteLink Image Manager 3.0 Windows USB-drivrutiner Online-hjälpfiler för SiteLink Image Manager 3.0 Användarhandboken till SiteLink Image Manager 3.0 i PDF-format endast på danska och svenska IrfanView bildgranskningsprogram och online-hjälpfiler USB-kabel och Ethernet-kablar (crossover- och gränssnittskablar) Licensavtal för slutanvändare Läs informationen innan du använder programvaran för bildöverföring och bildgranskning. Den gäller för programvaran, tillbehörskablar och din PC. Varning! anger försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för att förhindra personskada eller dödsfall. Obs! anger försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för att skydda produkterna. Följande avsnitt innehåller viktig säkerhetsinformation: Elektrisk säkerhet Skydd av utrustningen Biologisk säkerhet 2 Kapitel 1: Presentation av SiteLink Image Manager 3.0

7 Elektrisk säkerhet Varning! Anslutning av kringutrustning med kablar som ej rekommenderas av SonoSite kan ge upphov till elektriska stötar. Undvik faran för elektriska stötar genom att använda tillbehörskablar som rekommenderas av SonoSite. Kontakta SonoSite eller din lokala representant för information om kablar som kan beställas från eller rekommenderas av SonoSite. För att undvika elektriska stötar måste elanslutningen mellan persondatorn och ultraljudssystemet uppfylla kraven i tabell BBB.201 i IEC :2001. Inledning Skydd av utrustningen Iakttag följande säkerhetsåtgärder för att skydda tillbehörskabeln: Observera: Alltför kraftig böjning eller vridning av kablar kan resultera i fel eller driftavbrott. Kabeln får inte nedsänkas i vätska. Kabeln är inte vattentät. Använd inte lösningsmedel som tinner eller bensen eller slipande rengöringsmedel på någon del av kabeln. Undvik att spilla vätska på kabeln. Biologisk säkerhet Iakttag följande försiktighetsåtgärd avseende biologisk säkerhet: Varning! Använd inte systemet om det förekommer artefakter på LCD- eller datorskärmen, antingen i den kliniska bilden eller i området utanför denna. Artefakter tyder på maskinvaru- och/eller programvarufel som måste korrigeras innan systemet används. Märkningssymboler Information om märkningssymboler som används på SonoSite-produkter återfinns i användarhandboken till ultraljudssystemet. Kapitel 1: Presentation av SiteLink Image Manager 3.0 3

8 4 Kapitel 1: Presentation av SiteLink Image Manager 3.0

9 Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager För att installera SiteLink Image Manager måste du: 1 Installera programvaran 2 Iordningställa maskinvaran 3 Installera USB-drivrutiner om USB-kabel används. Installera programvaran Så här installerar du SiteLink och IrfanView: 1 Placera SiteLink-skivan i CD-ROM-enheten. 2 Följ instruktionerna i Install Shields installationsguide. Installationen startas automatiskt av programmet. 3 Låt SiteLink-skivan sitta kvar i CD-ROM-enheten om USB-drivrutiner skall installeras. Skivan behövs för att installera USB-drivrutinerna när installationen av maskinvaran är avslutad. Dessa filer placeras automatiskt i följande kataloger: C:\Program Files\SonoSite\SiteLink Image Manager 3.0 and Irfanview\SiteLink Image Manager 3.0 och C:\Program Files\SonoSite\SiteLink Image Manager 3.0 and Irfanview\IrfanView Obs! Du behöver inte installera USB-drivrutiner om du använder en Ethernet-anslutning, men SonoSite rekommenderar att du installerar drivrutinerna när du först konfigurerar systemet så att USB-alternativet är tillgängligt om det skulle behövas. Installation Iordningställa maskinvaran Det finns tre olika sätt att etablera en anslutning för nerladdning av bilder och klipp till en persondator. Dessa innefattar: USB, Ethernet och CompactFlash-läsare. Välj antingen USB eller Ethernet, beroende på anslutningsmöjligheterna till din dator. CompactFlash-läsaren kan användas ensamt eller som supplement till en USB- eller Ethernet-anslutning. Ethernet- och CompactFlash-läsaranslutningar ger vanligen snabbare överföring än en USB-anslutning. Anslut strömförsörjning 1 Kontrollera att MDS/mini-dockan är ansluten till växelström. 2 Anslut växelströmskabeln till ett uttag av sjukhuskvalitet. Se Figur 1. Ytterligare information finns i SonoSites användarhandböcker för tillbehör. Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager 5

10 Mini-docka Till växelström Figur 1 Anslutning av strömförsörjning Anslut mini-dockan Sätt in systemet i MDS Skjut in mini-dockans fötter under ultraljudssystemet och tryck med fast hand in mini-dockan i systemets anslutning. Mini-dockan är insatt korrekt när det inte finns något mellanrum mellan systemet och mini-dockan. 1 Tryck in knappen för frigöring av handtaget och lyft handtaget uppåt. 2 Stäng locket på ultraljudssystemet. 3 Skjut in systemet i MDS och tryck ned handtaget tills det hörs ett klick. Anslut USB 1 Anslut USB-kabeln från mini-dockan till datorn. Se Figur 2. 2 Starta ultraljudssystemet genom att trycka på knappen Ström av/på överst till vänster på systemet. Guiden Found New Hardware (ny maskinvara) visas på datorskärmen. Se avsnittet Så här installerar du USB-drivrutiner för Windows 2000: på sidan 8 eller Så här installerar du USB-drivrutiner för Windows XP: på sidan 11. Obs! Du behöver endast ansluta antingen USB eller Ethernet. Mini-docka PC c ECG Till växelström USB till USB Valfritt MDS Till vägg Figur 2 USB-anslutning 6 Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager

11 Anslut Ethernet 1 Anslut kablarna. Se Figur 3. Ethernet-gränssnittskabel (N) till Ethernet-crossoverkabel (O) Ethernet-kablar (N, O) till mini-docka och persondator 2 Starta ultraljudssystemet genom att trycka på knappen Ström av/på överst till vänster på systemet. Obs! Du behöver endast ansluta antingen USB eller Ethernet. Mini-docka c ECG PC Installation Till växelström N, O Ethernet till Ethernet Valfritt MDS Till vägg Figur 3 Ethernet-anslutning Tabell1: Kablar och kontakter Bokstavsbeteckning Kabelns beteckning Kabel Kontakt Kontakt N O Ethernet-gränssnitt skabel 18 cm/7 tum Mini-docka Ethernet-crossoverkabel 3m/10fot Ethernetgränssnittskabel Ethernet-crossover PC Ansluta CompactFlash läsare. 1 Anslut en CompactFlash-läsaren till persondatorn. Obs! Kontakta om nödvändigt din nätverksadministratör för installation av lämplig programvara. 2 Sätt in CompactFlash-kortet CompactFlash-läsaren. Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager 7

12 Installera USB-drivrutiner Obs! Du behöver inte installera USB-drivrutiner om du använder en Ethernet-anslutning, men SonoSite rekommenderar att du installerar drivrutinerna när du först konfigurerar systemet så att USB-alternativet är tillgängligt om det skulle behövas. Se anvisningar för: Windows 2000 Windows XP Windows 2000 Så här installerar du USB-drivrutiner för Windows 2000: Obs! PC:n måste vara USB-kompatibel. Se Kapitel 4, Felsökning för mer information. 1 Välj Nästa i guiden Ny maskinvara. SiteLink-CD:n måste sitta i CD-ROM-enheten. 8 Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager

13 2 Välj Söka efter en lämplig drivrutin för enheten och sedan Nästa. Installation 3 Välj CD-ROM-enheter och sedan Nästa. Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager 9

14 4 Välj Nästa. 5 Välj Ja. 10 Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager

15 6 Välj Slutför. Installation Windows XP Nu är USB-drivrutinerna installerade. Fortsätt till Kapitel 3, Använda SiteLink Image Manager. Så här installerar du USB-drivrutiner för Windows XP: Obs! PC:n måste vara USB-kompatibel. 1 Välj Installera från en lista eller angiven plats (avancerat) och sedan Nästa. 2 Välj Sök efter bästa möjliga drivrutin på dessa platser. Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager 11

16 3 Välj Sök igenom flyttbara media (disketter, CD-ROM-skivor...) och sedan Nästa. 4 Välj Fortsätt ändå. 12 Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager

17 5 Välj Slutför för att slutföra installationen. Installation Nu är USB-drivrutinerna installerade. Fortsätt till Kapitel 3, Använda SiteLink Image Manager. Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager 13

18 Konfigurera Ethernet Iordningställa systemet Konfigurera Ethernet 1 Tryck på tangenten Setup (installation). 2 Välj Connectivity (anslutningsmöjligheter). 3 Välj SiteLink i listan Transfer Mode (överföringsläge) när du använder USB eller Ethernet. Om du ändrar anslutning visas en dialogruta för att starta om systemet. Obs! Anslutningssidan för Ethernet konfigureras vanligtvis av en nätverksadministratör. 1 Tryck på tangenten Setup (installation). 2 Välj Connectivity (anslutningsmöjligheter). 3 Välj Ethernet Setup (Ethernet-installation). 4 Ange nätverksinformation i fälten. Se Figur 4. Fälten Host Name (värdnamn), IP Address och Subnet Mask (delnätsmask) är obligatoriska. Fälten Default Gateway (standard-gateway) och Alternate Gateway (alternativ gateway) är valfria och fylls i vid behov. 5 Välj önskad nätverkshastighet i listan Network Speed (nätverkshastighet). 6 Välj Save (spara). 7 Välj Done (klar) från skärmmenyn. En dialogruta visas för att starta om systemet. Figur 4 Ethernet-installation 14 Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager

19 Host Name IP Address Subnet Mask Unikt nätverksvärdnamn för ultraljudssystemet. Standardvärdnamnet är MicroMAXX. Unik identifierare för ultraljudssystemets plats. Identifierar en underavdelning till nätverket. Standardvärdet är Default Gateway Alternate Gateway Network Speed Den IP-adress på vilken nätverket ansluter till ett annat nätverk. Alternativ plats på vilken nätverket ansluter till ett annat nätverk. Den hastighet med vilken nätverket överför data. Installation Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager 15

20 Konfigurera SiteLink Välj bildformat och bildkvalitet 1 I SiteLink Image Manager 3.0 väljer du menyn Configure (konfigurera). Se Figur 5. 2 På menyn Configure (konfigurera) väljer du Image Format (bildformat). 3 Klicka på önskat bildformat (BMP eller JPEG). 4 Klicka på önskad bildkvalitet (High, Medium, eller Low hög, medium eller låg). 5 Klicka på önskat videoformat (Bitmap eller MPEG-4). Obs! För maximal bildkvalitet rekommenderar SonoSite bitmap-formatet och bildkvaliteten High (hög). Obs! För att minska bildstorleken rekommenderar SonoSite MPEG-4. Figur 5 Specificering av bildformat Specificera plats Alla bilddata lagras i rotkatalogen. Standardplatsen är C:\SonoSite\. 1 I SiteLink Image Manager 3.0 väljer du menyn Configure (konfigurera). Se Figur 6. 2 På menyn Configure (konfigurera) väljer du Image Files Location (plats för bildfiler). 3 Ange en ny plats eller välj önskad katalog (mapp). 4 Klicka på Save (spara). 5 Välj Yes (ja) för att acceptera eller No (nej) för att avbryta. 16 Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager

21 Installation Figur 6 PC-katalog Specificera anslutning 1 I SiteLink Image Manager 3.0 väljer du menyn Configure (konfigurera). 2 På menyn Configure (konfigurera) väljer du Use TCP/IP Port (använd TCP/IP-port), Use USB Port (använd USB-port) eller Use CompactFlash (använd CompactFlash). Se Figur 7, Figur 8 eller Figur 9. Ange IP-adress i dialogrutan om du ansluter till TCP/IP. IP-adressen (i standard-ip-format) måste överensstämma med den IP-adress som angavs vid installationen av SiteLink Ethernet för ultraljudssystemet. Se Konfigurera Ethernet på sidan 14. Om CompactFlash används skall bokstav väljas för den drivenhet där CompactFlash-läsaren finns, enligt identifieringen av drivenheten ifråga i applikationen My Computer (den här datorn). 3 Klicka på OK. Figur 7 Konfigurering av Ethernet Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager 17

22 Figur 8 Konfigurering av USB Figur 9 Konfigurering av CompactFlash Avsluta SiteLink I SiteLink Image Manager 3.0 väljer du File (arkiv) och sedan Exit (avsluta). Obs! Om du använder SiteLink ofta rekommenderar SonoSite att du minimerar programmet på din PC i stället för att avsluta det. 18 Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager

23 Hjälpmeny Programvaruversion Programvarurevision Hjälp 1 I SiteLink Image Manager 3.0 väljer du Help (hjälp) och sedan About SiteLink Image Image Manager... (om SiteLink Image Manager). 2 Klicka på OK för att stänga. 1 Kontrollera att ultraljudssystemet är anslutet. 2 I SiteLink Image Manager väljer du Help (hjälp) och sedan About the Ultrasound System... (om ultraljudssystemet) för att visa ultraljudssystemets revisionsnummer. 3 Klicka på OK för att stänga. I menyn Help (hjälp) väljer du Contents... (innehåll). Installation Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager 19

24 20 Kapitel 2: Installation av SiteLink Image Manager

25 Kapitel 3: Använda SiteLink Image Manager Bilder från ultraljudssystemet arkiveras på en dator med hjälp av en USB- eller Ethernet-anslutning eller ett CompactFlash-kort. Bilderna överförs från ultraljudssystemet med användning av MDS eller mini-dockan. Obs! Endast ett ultraljudssystem i taget kan vara anslutet. Se följande funktioner för att använda SiteLink: Ultraljudssystem SiteLink Image Manager Patientlista PC-katalog Bildarkivering Användning Kapitel 3: Använda SiteLink Image Manager 21

26 Ultraljudssystem Iordningställa systemet 1 Tryck på tangenten Setup (installation). 2 Välj Connectivity (anslutningsmöjligheter). 3 I listan Transfer Mode (överföringsläge) väljer du SiteLink när du använder USB, Ethernet eller CompactFlash-kort/läsare. Om du ändrar anslutning visas en dialogruta för att starta om systemet. SiteLink Image Manager Starta SiteLink Dubbelklicka på genvägen SiteLink Image Manager 3.0 för att starta. När maskin- och programvaran är installerade, arkiveras bilder automatiskt under förutsättning att: Ultraljudssystemet är igång. Ultraljudssystemet är konfigurerat för SiteLink. Patientundersökningen är stängd. SiteLink är igång. Bilder på CompactFlash-kortet kan inte granskas direkt från en CompactFlash-kortläsare. De måste arkiveras i ett visningsbart format i SiteLink. När en arkivering av en undersökning är avslutad börjar SiteLink automatiskt att arkivera nästa patientundersökning. Bilderna kan tas bort från systemets CompactFlash-kort. Se Arkivera med hjälp av CompactFlash- kort på sidan 27. De kan också tas bort manuellt från ultraljudssystemet vid bildgranskning. Om SiteLink registrerar att en bildfil redan finns på datorn hoppar programmet över den bildfilen och fortsätter till nästa fil. 22 Kapitel 3: Använda SiteLink Image Manager

27 Anslutningsstatus Filöverföringskontroller Överföringsstatus Förloppsstatus för patient Förloppsstatus för bildfil Figur 1 SiteLink Image Manager Följande tabell visar statusikonerna för anslutning och deras innebörd. Tabell1: Statusikoner för anslutning Användning Ikon Definition Kontrollerar ultraljudsanslutning Ultraljudssystem anslutet Ultraljudssystem anslutet Bilder arkiveras. Avbruten Kapitel 3: Använda SiteLink Image Manager 23

28 Patientlista Granska patientlista Tryck på tangenten Review (granskning). Om den aktuella patienten finns med väljer du List (lista) på skärmmenyn. Bilder sparas på CompactFlash-kortet. Bilderna i patientlistan ordnas alfabetiskt efter patientnamn och ID. SiteLink arkiverar alla patientundersökningar som står i kö för arkivering i ultraljudssystemet, dock inte den patientundersökning som för närvarande är aktiv. Patientundersökningar som inte är förbockade står i kö för arkivering. Enskilda bilder kan inte väljas för arkivering, endast hela patientundersökningar. Den aktuella patientundersökningen i ultraljudssystemet kan inte arkiveras förrän undersökningen är stängd. Ta bort bilder 1 Välj önskad patient från patientlistan. 2 Välj Delete (ta bort) från menyn på skärmen. En bekräftelseskärm visas. Arkiverad Väntar på arkivering Figur 2 Patientlista 24 Kapitel 3: Använda SiteLink Image Manager

29 PC-katalog Visa katalog över sparade bilder 1 Dubbelklicka på ikonen Den här datorn på skrivbordet. 2 Klicka på Lokal disk (C:). 3 Klicka på SonoSite. I SiteLink lagras bilder i en hierarki av patient- och undersökningsmappar med hjälp av följande information: Patientnamn och patient-id, undersökningsdatum och tidpunkt då bilden sparades. Programmet genererar automatiskt ett nummer som unikt identifierar undersökningsdatum och namnet på bildfilen. Bilderna blir kvar på systemets CompactFlash-kort. De kan tas bort manuellt vid bildgranskning från ultraljudssystemet. När en CompactFlash-läsare används för att arkivera bilder finns valmöjlighet att ta bort bilder. Bilderna arkiveras på datorn, men kan inte skickas tillbaka till ultraljudssystemet. Om SiteLink avbryts innan arkiveringen av alla bilder för en viss undersökning är avslutad, tar programmet automatiskt bort den ofullständiga uppsättningen bilder från datorn. Patientnamnkatalogen blir kvar, men undersökningen ifråga tas bort. Bilderna i ultraljudsenheten tas inte bort automatiskt. Användning Figur 3 Utforskaren Kapitel 3: Använda SiteLink Image Manager 25

30 Bildarkivering Varning! För att förhindra att patientbilder går förlorade eller blandas ihop är det viktigt att alltid ange korrekt patientnamn och ID och kontrollera att angivelserna för datum och tid är korrekta. Aktivera automatisk arkivering När SiteLink har startats upprättas automatiskt en anslutning mellan PC:n och ultraljudssystemet. Om ett ultraljudssystem inte är anslutet kommer programmet att regelbundet kontrollera ultraljudsanslutningen. Obs! Vid behov kan du trycka på knappen Suspend/Disconnect (avbryt/koppla bort) för att stoppa all kommunikation via USB-porten. Efter ett avbrott kan du trycka på Reconnect (återanslut) för att aktivera kommunikationen igen. 1 Om SiteLink Image Manager 3.0 inte redan körs dubbelklickar du på dess genväg. 2 Kontrollera att ultraljudssystemet är på och att maskinvaran är ansluten. 3 Kontrollera att anslutningsikonen visas på ultraljudssystemet (till höger på skärmen). Se Tabell 1, Statusikoner för anslutning på sida 23. Alla sparade bilder som ännu inte har arkiverats arkiveras nu automatiskt. När en undersökning är arkiverad, visas en bock till vänster om patientens namn. Obs! En ny patientundersökning arkiveras när undersökningen är stängd. En undersökning stängs när en ny patientpost skapas eller när undersökningen avslutas. Om ultraljudssystemet inte är anslutet när en undersökning stängs kommer undersökningen att arkiveras automatiskt så snart anslutningen är etablerad. Obs! Ett felmeddelande visas om bilden som arkiveras innehåller ett datafel. Dessutom kan flera andra felmeddelanden visas för att uppmärksamma användaren på aktuell programstatus. Obs! Bilder arkiveras inte förrän undersökningen är stängd. 26 Kapitel 3: Använda SiteLink Image Manager

31 Manuell omarkivering av bilder 1 Om SiteLink Image Manager 3.0 inte redan körs dubbelklickar du på dess genväg. 2 Kontrollera att ultraljudssystemet är på och att maskinvaran är ansluten. 3 Kontrollera att anslutningsikonen visas på ultraljudssystemet (till höger på skärmen). Se Tabell 1, Statusikoner för anslutning på sida Tryck på Review (granskning)-tangenten på ultraljudssystemet. eller Om den aktuella patienten finns med väljer du List (lista) på skärmmenyn. 5 Välj en enskild patientundersökning eller alternativet Select All (välj alla) på skärmmenyn. 6 Välj alternativet Archive (arkivera) på skärmmenyn. (Eventuella bockar försvinner.) När en undersökning är arkiverad visas en bock till vänster om den valda patientens namn. Varning! Observera: För att förebygga dataförlust (t.ex. bilder/klipp) eller skada på CompactFlash-kortet skall du alltid stänga av ultraljudssystemet innan du tar ut CompactFlash-kortet. Om CompactFlash-ikonen och bild- och klippräknarna inte visas i systemstatus kan CompactFlash-kortet vara defekt. Stäng av systemet och byt ut CompactFlash-kortet. CompactFlash-kortet kan återställas genom formatering på en PC. Formateringen av kortet gör att alla data raderas. Om kortet är skadat fysiskt kan det dock inte återställas genom formatering. Användning Arkivera med hjälp av CompactFlashkort Avsluta SiteLink 1 Ta ut CompactFlash-kortet ur ultraljudssystemet. 2 Sätt in CompactFlash-kortet i CompactFlash-läsaren. 3 Öppna SiteLink. 4 Klicka på Archive (arkivera). En dialogruta visas. Välj önskat alternativ. Om du väljer Delete images after archiving (ta bort bilder efter arkivering) tas endast de bilder som skall arkiveras bort efter att arkiveringen är utförd. Bilder som redan är arkiverade tas inte bort från CompactFlash-läsaren. Bilderna kan tas bort från ultraljudssystemet. Se Ta bort bilder på sidan 24. I SiteLink Image Manager 3.0 väljer du File (arkiv) och sedan Exit (avsluta). Obs! Om du använder SiteLink ofta rekommenderar SonoSite att du minimerar programmet på din PC i stället för att avsluta det. Kapitel 3: Använda SiteLink Image Manager 27

32 28 Kapitel 3: Använda SiteLink Image Manager

33 Kapitel 4: Felsökning Om du får problem med systemet kan du använda informationen i detta kapitel för att försöka korrigera felet. Om det aktuella problemet inte behandlas här kan du kontakta SonoSites tekniska support på följande nummer eller adress: Teknisk support Internationell teknisk support: Kontakta din lokala representant eller ring Teknisk support, fax: Teknisk support, e-post: SonoSites webbsida: och välj Products & Solutions och därefter Technical Support Tabell1: Felsökning Symptom Åtgärd Guiden Found New Hardware (ny maskinvara) visas inte på datorskärmen. Anslutning ej upprättad. Slå på ultraljudssystemet. Kontrollera att alla anslutningar är gjorda (se nedan). Kontrollera att ultraljudssystemet är påslaget. Kontrollera att ultraljudssystemet är korrekt installerat i MDS/mini-dockan. Kontrollera att MDS/mini-dockan är ansluten till växelström. Kontrollera att MDS/mini-dockan är korrekt ansluten till datorn. Kontrollera att USB eller Ethernet är aktiverat. Persondatorns stöd för användning aktiveras i BIOS och/eller nätverkets kontrollpanel. (Se tillverkarens anvisningar avseende datorinställning/bios-konfiguration). Felsökning Kapitel 4: Felsökning 29

34 Tabell1: Felsökning (forts.) Symptom Datorn överför inte bilder från ultraljudssystemet. Bilderna arkiveras inte. Försöker arkivera bilder på en annan dator, men det lyckas inte. Datorn arkiverar inte bilder från CompactFlash-kortet. Det går inte att konfigurera CompactFlash. Åtgärd Kontrollera att önskade anslutningar är valda (TCP/IP, USB). Alla patientbilder måste arkiveras och överföras till datorn med hjälp av SiteLink. CompactFlash-kortet kan inte läsas av direkt på en CompactFlash-kortläsare. Kontakta din nätverksadministratör när det gäller en anslutning som inte fungerar eller är för långsam. Stäng den aktuella patientundersökningen. Kontrollera att USB- eller Ethernet-kabeln är ordentligt ansluten. Kontrollera att USB-drivrutinen är installerad och fungerar korrekt. Kontrollera att SiteLink är igång. Kontrollera om bilderna redan är överförda genom att se om de följs av en bock i patientlistan. Patientundersökningarna måste väljas manuellt och bilderna omarkiveras. Kontrollera att CompactFlash-kortet är insatt i CompactFlash-läsaren. Kontrollera att SiteLink är konfigurerat för CompactFlash. Kontrollera att SiteLink är konfigurerat för den drivenhetsbokstav, där CompactFlash-läsaren ligger. Kontrollera att CompactFlash-läsaren är kopplad till strömförsörjningen. Kontrollera att Windows känner igen CompactFlash-läsaren. Kontrollera att CompactFlash-läsaren är ansluten och att programvaran/drivrutinerna för CompactFlash-läsaren är installerade. Kontrollera att ett kort är insatt i CompactFlash-läsaren. Kontrollera att CompactFlash-läsaren är inkopplad till strömförsörjningen. 30 Kapitel 4: Felsökning

35 Kommunikationsproblem Om kommunikationslänken drabbas av ett timeout-tillstånd, visas ett timeout-meddelande i statusfältet och programmet återgår till sin ursprungliga status. En rapport om ett fel vid jämförelse av bildkontrollsumma kan tyda på kommunikationsfel eller skadade bilddata. Om detta meddelande genereras, kan ett ytterligare försök att överföra bilden temporärt lösa problemet. Kontakta SonoSites tekniska support om problemet kvarstår. Felsökning Kapitel 4: Felsökning 31

36 32 Kapitel 4: Felsökning

37 Kapitel 5: Adresser, varumärken och upphovsrätt Adresser SonoSite, Inc th Drive SE Bothell, WA USA Tel: eller Fax: SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury Way Hitchin, Herts SG4 OAP Storbritannien Tel: Fax: Observera: Enligt amerikansk federal lag får denna anordning endast säljas av eller på order av läkare. Varumärken MicroMaxx, TITAN och SonoSite TITAN är varumärken som tillhör SonoSite, Inc. CompactFlash är ett registrerat varumärke som tillhör SanDisk Corporation. Produktnamn som inte ägs av SonoSite kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. SonoSites produkter kan täckas av ett eller flera av följande amerikanska patent: , , , , , , , , , , , , , , , , ( ), , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ( ), , , , , , , , , (5,423,220), , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ( ), , , , , , ( ), , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , B1, D , D , D , D , D , D , D , D Andra patentansökningar har inlämnats. Alla licensavgifter för programmet IrfanView har betalats av SonoSite, Inc. Copyright P /2005 Copyright 2005, SonoSite, Inc. Med ensamrätt. Kapitel 5: Adresser, varumärken och upphovsrätt 33

38 34 Kapitel 5: Adresser, varumärken och upphovsrätt

SSeries ultraljudssystem. Användarhandbok

SSeries ultraljudssystem. Användarhandbok SSeries ultraljudssystem Användarhandbok SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tel.: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Läs mer

P15208-01 10/2011 Copyright 2011, SonoSite, Inc. Med ensamrätt. 0086

P15208-01 10/2011 Copyright 2011, SonoSite, Inc. Med ensamrätt. 0086 ANVÄNDARHANDBOK SonoSite, Inc, 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tel: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax: +1-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury Way Hitchin Herts SG4 0AP

Läs mer

SSeries Ultraljudssystem. Användarhandbok

SSeries Ultraljudssystem. Användarhandbok SSeries Ultraljudssystem Användarhandbok SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tfn: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Läs mer

NanoMaxx Ultraljudssystem. Användarhandbok

NanoMaxx Ultraljudssystem. Användarhandbok NanoMaxx Ultraljudssystem Användarhandbok 0086 SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tel: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A

Läs mer

X-Porte. ultraljudssystem. Användarhandbok

X-Porte. ultraljudssystem. Användarhandbok ANVÄNDARHANDBOK X-Porte ultraljudssystem Användarhandbok Juridiska meddelanden Tillverkare FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tfn: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax:

Läs mer

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING Master Page: Cov M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 1 Friday, October 29, 2004 4:18 PM SVENSKA HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING LYT1356-009A 2004 Victor Company of Japan,

Läs mer

HP Pocket Media Drive Användarhandbok. book title

HP Pocket Media Drive Användarhandbok. book title HP Pocket Media Drive Användarhandbok book title Garantiansvar för HP:s produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall

Läs mer

HANDBOK MOBILE DRIVE SECURE EXTERNAL MOBILE DRIVE / 2.5" / USB 2.0 / RFID. Rev. 912

HANDBOK MOBILE DRIVE SECURE EXTERNAL MOBILE DRIVE / 2.5 / USB 2.0 / RFID. Rev. 912 HANDBOK MOBILE DRIVE SECURE EXTERNAL MOBILE DRIVE / 2.5" / USB 2.0 / RFID Rev. 912 Freecom Mobile Drive Secure Kära kund! Tack för att du valde Freecom Mobile Drive Secure som din extern hårddisk. Freecom

Läs mer

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik Användarhandledning Rubrik SB5100 seriekabelmodem Välj och klicka (det finns en fullständig Innehållsförteckning på sidan v): Inledning Presenterar ditt SURFboard-kabelmodem och kontrollerna på Ovansidan

Läs mer

HP Jornada 540 Series Pocket PC. Användarhandbok. Artikelnummer F1824-90003 Tryckt i Singapore Utgåva 1

HP Jornada 540 Series Pocket PC. Användarhandbok. Artikelnummer F1824-90003 Tryckt i Singapore Utgåva 1 HP Jornada 540 Series Pocket PC Användarhandbok Artikelnummer F1824-90003 Tryckt i Singapore Utgåva 1 Upphovsrätt Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell på grund av ändringar införda

Läs mer

C520, C522, och C524. Användarhandbok. Juni 2005 www.lexmark.com

C520, C522, och C524. Användarhandbok. Juni 2005 www.lexmark.com C520, C522, och C524 Användarhandbok Lexmark och Lexmarks logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc., registrerade i USA och andra länder. 2005 Lexmark International, Inc. Alla rättigheter

Läs mer

SpeedTouch 780 (WL) Installationsguide. (Trådlös) ADSL-Gateway för hemmabruk med VoIP. Power. Ethernet USB WLAN DSL.

SpeedTouch 780 (WL) Installationsguide. (Trådlös) ADSL-Gateway för hemmabruk med VoIP. Power. Ethernet USB WLAN DSL. DSL SpeedTouch 780 (WL) (Trådlös) ADSL-Gateway för hemmabruk med VoIP Installationsguide WLAN USB Ethernet Power Internet Voice SpeedTouch 780 (WL) Installationsguide Copyright Copyright 1999-2006 THOMSON.

Läs mer

Din manual LEXMARK C524 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1271011

Din manual LEXMARK C524 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1271011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LEXMARK C524. Du hittar svar på alla dina frågor i LEXMARK C524 instruktionsbok (information,

Läs mer

Stora. användarhandbok. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Mars 2011 202-10796-02 v1.0

Stora. användarhandbok. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Mars 2011 202-10796-02 v1.0 Stora användarhandbok 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mars 2011 202-10796-02 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

Användarhandbok för SmartSolutions

Användarhandbok för SmartSolutions Användarhandbok för SmartSolutions 2009 www.lexmark.com Innehåll Om SmartSolutions...4 Vad är SmartSolutions?...4 Rekommenderade systemkrav...5 Förstå Utskriftsassistenten...7 Förstå Utskriftsassistenten...7

Läs mer

hp photo scanner 1200

hp photo scanner 1200 hp photo scanner 1200 HP Photo Scanner 1200 Användarhandbok Information om varumärken och copyright Copyright 2003 Hewlett-Packard Company Med ensamrätt. Inga delar av detta dokument får fotokopieras,

Läs mer

SpeedTouch 716v5 (WL)

SpeedTouch 716v5 (WL) SpeedTouch 716v5 (WL) (Trådlös) DSL-Gateway för hemmabruk med röst Installationsguide Release R5.3.1 SpeedTouch 716v5 WL SpeedTouch 716v5 (WL) Installationsguide R5.3.1 Copyright Copyright 1999-2005 THOMSON.

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

CardioPerfect Workstation Användarhandbok

CardioPerfect Workstation Användarhandbok Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80012386 Ver. D Upphovsrätt Copyright 2011, Welch Allyn. Med ensamrätt. Som stöd för den avsedda användningen

Läs mer

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10643-01 v1.0 Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypen är registrerade varumärken

Läs mer

E321, E323 skrivare. Installationshandbok. oktober 2002. www.lexmark.se

E321, E323 skrivare. Installationshandbok. oktober 2002. www.lexmark.se E321, E323 skrivare Installationshandbok oktober 2002 www.lexmark.se Utgiven: oktober 2002 Följande stycke gäller inte i länder där sådana bestämmelser strider mot nationell lagstiftning: LEXMARK INTERNATIONAL

Läs mer

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Anm: Innan du använder produkten och informationen till den bör du läsa

Läs mer

AXIS 1650 Användarhandbok

AXIS 1650 Användarhandbok AXIS 1650 Användarhandbok Den nätverksanslutna utskrifts- och skanningsservern för skrivare och flerfunktionsprodukter från Canon Innehåller stöd för Canon Advanced Printing Technology (CAPT), Canon Advanced

Läs mer

Läs det här först. Kapitel 1: Första användningen. Kapitel 2: Picture Package-funktioner. Kapitel 3: Kopiera/visa bilder på en dator

Läs det här först. Kapitel 1: Första användningen. Kapitel 2: Picture Package-funktioner. Kapitel 3: Kopiera/visa bilder på en dator Läs det här först Om Förenklad guide (First Step Guide) Direkthjälp för programvaran Kapitel 1: Första användningen Förberedelser Steg 1: Installera programvara Steg 2: Ansluta med en USB-kabel När du

Läs mer

Din manual NOKIA C110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824166

Din manual NOKIA C110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824166 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA C110. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Installationshandbok för N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR3700v3

Installationshandbok för N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR3700v3 Installationshandbok för N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR3700v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Maj 2011 208-10778-02 v1.0 2011 by NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken

Läs mer

HANDBOK TOUGH DRIVE SPORT EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0. Rev. 901

HANDBOK TOUGH DRIVE SPORT EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5 / USB 2.0. Rev. 901 HANDBOK TOUGH DRIVE SPORT EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0 Rev. 901 Freecom ToughDrive Sport Kära kund! Tack för att du valt Freecom ToughDrive Sport som extern hårddisk. För att kunna använda

Läs mer

Memory Stick USB Reader/Writer

Memory Stick USB Reader/Writer 3-268-115-12(1) Memory Stick USB Reader/Writer Bruksanvisning MSAC-US40 Svenska Innan denna enhet tas i bruk, var god och läs igenom denna bruksanvisning och spara den för framtida bruk. Obs! Om statisk

Läs mer