NanoMaxx Ultraljudssystem. Användarhandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NanoMaxx Ultraljudssystem. Användarhandbok"

Transkript

1 TM NanoMaxx Ultraljudssystem Användarhandbok

2 SonoSite, Inc th Drive SE Bothell, WA USA Tel.: eller Fax: SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury Way Hitchin Herts SG4 0AP Storbritannien Tel.: Fax: Observera: Enligt amerikansk federal lag får denna anordning endast säljas av eller på ordination av läkare. NanoMaxx, SiteLink, SonoSite och SonoSite-logotypen är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör SonoSite, Inc. DICOM är det registrerade varumärket för National Electrical Manufacturers Association för dess publikationer om standarder som handlar om digital kommunikation av medicinsk information. SonoSite-produkten eller -produkterna som nämns i detta dokument kan skyddas av ett eller flera av följande amerikanska patent: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , D456509, D461895, D509900, D538432, D544962, D558351, D559390, D591423, D592750, D och av motsvarande följande patent i andra länder: AU727381, AU730822, CA , CN ZL , CN ZL , CN ZL , DE , DE , DE , DE , DE , DE , FR , FR , FR , FR , FR , GB , GB , GB , GB , GB , GB , IT , IT , IT , KR528102, KR532359, NO326202, NO326814, NZ542968, RCD , SP , SP Patentsökt. P /2009 Copyright 2009, SonoSite, Inc. Med ensamrätt. ii

3 Innehåll Inledning Skrivsätt...vii Kundkommentarer...vii Kapitel 1: Komma igång Om systemet... 1 Förbereda systemet... 2 Fack och kontakter... 2 Dockningsenhet... 2 Utfällbart ben... 2 Sätta i och ta ut batteriet... 2 Använda växelström och ladda batteriet... 3 Slå på och stänga av systemet... 3 Ansluta transduktorer... 3 Sätta i och ta bort USB-minnen... 4 Skärmlayout... 5 Allmän interaktion... 5 Pekskärm... 5 Ratt... 6 Skriva in text... 6 Förbereda transduktorer... 6 Avsedda användningsområden... 7 Kapitel 2: Systeminställningar Visa inställningssidorna... 9 Återställa standardinställningar... 9 Inställning av administration... 9 Säkerhetsinställningar... 9 Inställning av användare...10 Exportera eller importera användarkonton...11 Exportera och rensa händelseloggen...11 Logga in som användare...11 Välja ett säkert lösenord...12 Inställning av markeringar...12 Inställning av ljud och batteri...13 Inställning av anslutningar...13 Inställning av datum och klockslag...13 Inställning av visad information...13 Inställning av förinställningar...13 Inställning av systeminformation...14 USB-enheter, inställning...14 Begränsningar rörande JPEG-format...15 iii

4 Kapitel 3: Bildåtergivning Bildåtergivningslägen...17 Bildåtergivning i 2D...17 Bildåtergivning med energidoppler och färgdoppler...17 Justering av djup och förstärkning...18 Frysa bilder, granska bildrutor och zooma...18 Slå på och av inriktningsmarkörer...19 Göra markeringar i bilderna...19 Justera skärmens ljusstyrka...20 Patientinformationsformulär...20 Fält i patientinformationsformuläret...21 Bilder...21 Spara bilder...21 Granska patientundersökningar...21 Skriva ut, exportera och ta bort bilder...23 Bildåtergivningslägen och undersökningstyper tillgängliga i olika tranduktorer...24 Kapitel 4: Mätningar och beräkningar Mätningar...27 Arbeta med mätmarkörer...27 Mätning...27 Beräkningar (IMT-undersökningar)...28 Patientrapport...30 Kapitel 5: Felsökning och underhåll Felsökning...31 Programvarulicens...31 Underhåll...32 Rengöring och desinficering...32 Rengöring och desinfektion av ultraljudssystemet...33 Rengöring och desinficering av transduktorer...33 Rengöring och desinfektion av batteriet eller dockningsenheten...35 Kapitel 6: Säkerhet Ergonomisk säkerhet...37 Placering av systemet...38 Din arbetsställning...38 Ta pauser, rör dig och variera aktiviteterna Elektrisk säkerhet klassificering...39 Elektrisk säkerhet...40 Utrustningens säkerhet...42 Batterisäkerhet...42 iv

5 Klinisk säkerhet...43 Hälsofarliga material...44 Elektromagnetisk kompatibilitet...44 Tillverkarens deklaration...45 ALARA-principen...49 Tillämpning av ALARA...49 Direkta reglage...50 Indirekta reglage...50 Mottagarreglage...50 Akustiska artefakter...51 Riktlinjer för reduktion av MI och TI...51 Visning av uteffekt...53 Noggrannhet avseende visning av MI och TI...53 Faktorer som bidrar till visningsosäkerhet...54 Relaterade vägledningar...54 Ökning av transduktorns yttemperatur...55 Mätning av akustisk uteffekt...55 In Situ, omräknade, och vattenvärdesintensiteter...55 Vävnadsmodeller och utrustningsundersökningar...56 Globalt maximala akustiska uteffekterna...57 Tabeller över akustisk uteffekt...59 Termer som används i tabellerna över akustisk uteffekt...66 Precision och osäkerhet i akustiska mätningar...68 Märkningssymboler...69 Kapitel 7: Referenser Mätnoggrannhet...73 Orsaker till mätfel...73 Publikationer om mätning (IMT)...73 Kapitel 8: Specifikationer Transduktorer som stöds...75 Bildåtergivningslägen...75 Bildlagring...75 Tillbehör...75 Kringutrustning...75 Temperatur- och luftfuktighetsgränser...75 Drift...75 Transport och förvaring...75 Elektricitet...76 Batteri...76 Elektromekaniska säkerhetsstandarder...76 EMC-standarder klassificering...76 Standarder för flygtransporterad utrustning...76 HIPAA-standard...77 v

6 Ordlista Termer...79 Förkortningar...81 Register...83 vi

7 Inledning Denna Användarhandbok för NanoMaxx ultraljudssystem ger information om förberedelse och användning av NanoMaxx ultraljudssystem och om rengöring och desinfektion av systemet och transduktorerna. Den tillhandahåller också systemspecifikationer och information om säkerhet och akustisk uteffekt. Användarhandboken är avsedd för läsare bekanta med ultraljudsmetoder. Den ger ingen utbildning i ultraljudsteknik eller kliniska förfaranden. Den som använder detta system måste vara utbildad i ultraljudsteknik. Se tillämplig SonoSite användarhandbok för tillbehör för information om användning av tillbehör och kringutrustning. Se tillverkarens anvisningar för specifik information om kringutrustning. Skrivsätt Denna användarhandbok använder följande skrivsätt: Texten under VARNING! anger försiktighetsåtgärder som måste vidtas för att förhindra personskada eller dödsfall. Observera: anger försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för att skydda produkterna. Numrerade steg i procedurerna måste genomföras i ordning. Poster i punktlistorna kräver inte en viss ordning. Enstegsprocedurer börjar med. Symboler och termer som används i systemet och på transduktorn förklaras i Kapitel 1, Kapitel 6 och Ordlista. Kundkommentarer Frågor och kommentarer uppskattas. Vi på SonoSite är intresserade av att få veta vad du tycker om systemet och användarhandboken. Ring till SonoSite på i USA. Kunder utanför USA ombeds ringa till närmaste SonoSite representant. Du kan också skicka e post till SonoSite på addressen För teknisk support, kontakta SonoSite på följande sätt: SonoSite teknisk support Telefon (USA eller Kanada): Telefon (utanför USA och Kanada): Eller ring närmaste representant. Fax: E-post: Webbplats: Europeiskt servicecenter: Klicka på Resources (Resurser) och sedan på >Support & Service (Support och service). +44-(0) Inledning vii

8 viii Kundkommentarer

9 Kapitel 1: Komma igång Om systemet NanoMaxx ultraljudssystem är en bärbar, programvarustyrd enhet som uppfångar och visar högupplösta ultraljudsbilder i realtid. Vilka funktioner som finns tillgängliga i systemet beror på konfiguration, transduktor och undersökningstyp. Du behöver en licensnyckel för att kunna aktivera programvaran. Se Programvarulicens på sidan Komma igång 5 De första stegen 1 Slå på systemet. 2 Anslut en transduktor. 3 Peka på Patient och fyll i patientinformationsformuläret. 4 Peka på Color (färgdoppler) om du vill använda färgdoppler. Systemets standardinställning är bildåtergivning i 2D Figur 1 Systemets framsida (överst) och baksida (nederst) 1 Handtag 2 Ratt 3 Strömbrytare 4 Pekskärm 5 Batterifack 6 USB-portar (på sidan) 7 Utrymme för transduktorn 8 Utfällbart ben 9 Anslutning till dockningsenhet (se tabellen Anslutningssymboler på dockningsenheten.) Kapitel 1: Komma igång 1

10 Förbereda systemet Fack och kontakter På baksidan av systemet finns utrymme för batterier, transduktor och anslutning till NanoMaxx dockningsenhet.på sidan finns två USB portar. (Se Figur 1 på sidan 1.) Dockningsenhet Dockningsenheten har portar för bl.a. strömförsörjning och skrivarkabel. Dockningsenheten fäster mot systemets baksida. (Se Figur 1 på sidan 1.) Varje port har en symbol som beskriver dess funktion. Anslutningssymboler på dockningsenheten Symbol Anslut dockningsenheten: VARNING! Definition Likströmsingång Ljudutgång Skrivarkontroll Kompositvideoutgång Kompositvideo in För att undvika att utsätta patienten för elektriska stötar får man aldrig samtidigt vidröra patienten och dockningsenheten, om denna är losskopplad från systemet och ansluten till nätspnning. Sätt in dockningsenheten i anslutningen på systemets baksida. (Se Figur 1 på sidan 1.) På översidan av dockningsenheten finns SonoSite logon. Utfällbart ben Med det utfällbara benet kan man placera systemet upprätt på en plan yta. Benet kan förlängas lämpligt mycket för optimal visningsvinkel. Figur 2 Systemets baksida med utfällbart förlängt ben Sätta i och ta ut batteriet VARNING! Sätta i batteriet 1 Koppla bort strömförsörjningen från ultraljudssystemet. 2 För in batteriet i batterifacket. För in den ände som har två klackar i den kant av facket som är närmast handtaget. 3 Tryck ner låsarmen tills batteriet klickar säkert i läge. Ta ut batteriet Undvik skada på användaren och ultraljudssystemet genom att kontrollera att batteriet inte läcker innan det sätts i. Undvik dataförlust och genomför säker avstängning av systemet genom att alltid ha ett batteri i systemet. 1 Koppla bort strömförsörjningen från ultraljudssystemet. 2 Om systemet

11 2 Håll systemets baksida nedåt, och tryck försiktigt ner låsarmen och fånga upp batteriet när det faller ur batterifacket. Använda växelström och ladda batteriet Batteriet laddas upp när systemet är kopplat till växelströmskällan. Ett fullt urladdat batteri laddas upp på mindre än fem timmar. Systemet kan drivas med växelström och ladda batteriet om växelström är ansluten till systemet. Systemet kan drivas med batteri i upp till 2 timmar, beroende på bildåtergivningsläge och bildskärmens ljusstyrka. När systemet går på batteridrift startar det eventuellt inte om ifall batteriet är svagt. Anslut systemet till växelström för att fortsätta. VARNING! Observera: Om användare i USA ansluter utrustningen till nätspänning 240 V, ska utrustningen anslutas till en center-tapped enfas-strömkrets. Kontrollera att spänningstalet för sjukhusets elnät motsvarar spänningsintervallet för strömförsörjningen. Se Elektricitet på sidan 76. Driva systemet med växelström 1 Anslut dockningsenheten till systemet. 2 Koppla likströmskabeln från strömförsörjningsenheten till kontakten på dockningsenheten. Se Figur 1 på sidan 1. 3 Anslut nätsladden till strömförsörjningsenheten och till ett eluttag av sjukhusstandard. Slå på och stänga av systemet Observera: Slå på och av systemet Tryck på strömbrytaren. (Se Systemets framsida (överst) och baksida (nederst) på sidan 1.) Aktivera systemet För att spara på batteriet medan systemet är påslaget försätts systemet i viloläge om systemet inte har vidrörts under en viss förinställd tid. För justering av tiden för vilolägesfördröjningen, se Inställning av ljud och batteri på sidan 13. Peka på pekskärmen. Ansluta transduktorer VARNING! Observera: Använd inte systemet om ett felmeddelande visas på skärmen. Anteckna felkoden och slå av systemet. Ring sedan SonoSite eller närmaste representant. För att undvika patientskador får kontaktdonet inte placeras på patienten. Använd ultraljudssystemet i V-universalstativet eller på en lämplig yta som tillåter luftflöde förbi kontaktdonet. För att undvika elektriska stötar, anslut inte kontakten till transduktorn (finns i transduktorfacket) på systemet om transduktorn inte är ansluten. Se Figur 1 på sidan 1. Se till att främmande material inte kommer in i transduktorkontakten, så att skador på kontakten undviks. Komma igång Kapitel 1: Komma igång 3

12 Sätta i och ta bort USB-minnen Bilder sparas i det interna minnet och läggs in i en sorterbar patientlista. Bilderna kan arkiveras på en dator med hjälp av ett USB minne. Även om bilderna inte kan granskas på ultraljudssystemet från ett USB minne, kan minnet flyttas så att de kan granskas på en dator. Man kan också importera och exportera användarkonton och händelseloggen med hjälp av ett USB minne. Obs! SonoSite stödjer det USB minne som finns som tillbehör till systemet. Andra fabrikat har inte testats och kanske inte fungerar som förväntat. Figur 3 Ansluta transduktorn Ansluta en transduktor 1 Dra transduktorns spärr uppåt och vrid den medurs. VARNING! Tänk på följande så att du undviker att skada USB-minnet och förlora patientdata lagrade i minnet: Ta inte bort USB-minnet och stäng inte av ultraljudssystemet medan systemet håller på att exportera. Stöt inte till och tryck inte på något sätt på USB-minnet medan det är insatt i en USB-port i ultraljudssystemet. Kontakten kan gå sönder. 2 Rikta in transduktorkontakten mot kontaktuttaget på systemets baksida, och anslut transduktorn. 3 Vrid spärren moturs. 4 Tryck ned spärren så att transduktorkontakten låses fast i systemet. Koppla bort en transduktor 1 Dra transduktorns spärr uppåt och vrid den medurs. 2 Dra ut transduktorkontakten ur systemet. Observera: Sätta i ett USB-minne Om USB-ikonen inte visas i systemstatusområdet på skärmen kan USB-minnet vara defekt eller lösenordsskyddat. Stäng av systemet och byt ut minnet. Sätt i USB minnet i en USB port på systemet. Se Figur 1 på sidan 1. USB minnet är klart för användning när USB ikonen visas. För ytterligare information om minnet, se USB enheter, inställning på sidan Om systemet

13 Ta bort ett USB-minne Om USB minnet tas bort medan systemet håller på att exportera data till det kan de exporterade filerna bli förstörda eller ofullständiga. 1 Vänta i minst fem sekunder efter att USB animeringen har upphört. 2 Ta bort USB minnet från porten. Skärmlayout Patientrubrik Visar aktuellt patientnamn och patientens ID-nummer, klinik, användare, datum och tid. 7 Djupmarkör Visar markörer med 0,5, 1 och 5 cm mellanrum beroende på djupet. Se Inställning av förinställningar på sidan 13 för information om hur man specificerar typ. 8 Styrfunktioner som finns tillgängliga i den aktuellt läge. Se Pekskärm på sidan 5. 9 Ultraljudsbild 10 Mätdata Komma igång 10 Figur 4 Skärmlayout 1 Text Text som skrivs in med hjälp av tangentbordet på pekskärmen. 2 Piktogram Visar anatomin och transduktorns läge. Du kan välja anatomi och plats på skärmen. 3 Orienteringsmarkör Visar bildorientering. 4 Mätning 5 Data för bildåtergivningsläge och systemstatus Aktuellt bildåtergivningsläge (t.ex. Gen, MB) och systeminformation (som typ av undersökning, transduktor och batteriladdning). För att specificera närmare, se Inställning av systeminformation på sidan Allmän interaktion Pekskärm Pekskärmen har styrfunktioner som ändras dynamiskt beroende på kontext. Exempel: vill man frysa en bild visas styrfunktionerna för att zooma, utföra mätningar och titta i filmsekvensminnet. För att välja en styrfunktion pekar du på den med ett finger eller något annat. En styrfunktion fungerar på ett av följande sätt: Bläddrar kontinuerligt igenom en lista med inställningar. Identifieras med ett plustecken. Visar en lista med alternativ. Identifieras med en pil. Pekar man på styrfunktionen visas eller försvinner listan med alternativ. Används tillsammans med ratten. Identifieras med en dubbelcirkel. Slår på och av en funktion. Utför en åtgärd, som t.ex. att spara en bild. Med styrfunktionen Page x/x (sida) kan man visa ytterligare styrfunktioner. Kapitel 1: Komma igång 5

14 Man kan också flytta vissa element (t.ex. zoomrutan eller mätmarkören) genom att dra med ett finger eller något annat. Ratt Ratten fungerar tillsammans med vissa styrfunktioner på pekskärmen för att ställa in förstärkning, djup, ljusstyrka, kommentarer och annat. I formulär kan du använda ratten instället för styrfunktionerna på pekskärmen för att navigera genom de flesta fält och listor: Gör så här: Vrid medurs för att komma till nästa fält. Vrid moturs för att komma till föregående fält. Tryck för att välja markerat fält. Skriva in text I formulär och markeringar kan du skriva in text i textfälten med hjälp av tangentbordet på skärmen. Så här skriver du in text med hjälp av tangentbordet på pekskärmen. 1 Peka på ett textfält. Tangentbordet visas på skärmen med textfältet överst. 2 Peka på varje tecken du vill skriva in. Skifttangenten används för att växla mellan små och stora bokstäver för nästa bokstav som skrivs in. Ä,ñ tangenten visar och döljer internationella tecken. Symbols (Symbol) tangenten visar symboler och skiljetecken. A a används för att växla mellan stora och små bokstäver. Delete (Ta bort) tangenten tar bort tecknet till höger om pekaren. <and> (<och>) flyttar markören i den inskrivna texten. Du kan också peka i texten. 3 (Valfritt) För att navigera bland textfälten i formulär: Peka på Next (nästa) för att gå vidare till nästa textfält. Peka på Prev (föregående) för att gå tillbaka till föregående textfält. 4 Peka på Done (klar). Förbereda transduktorer VARNING! Observera: Vissa transduktorfodral innehåller naturgummilatex och talk, vilket kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa individer. Se 21 CFR , Användarmärkning för artiklar som innehåller naturgummi. Vissa geler och steriliseringsmedel kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa individer. För att undvika skador på transduktorn skall endast gel som rekommenderas av SonoSite användas. Användning av annat gel än den som rekommenderas av SonoSite kan skada transduktorn och medföra att garantin inte längre gäller. Kontakta SonoSite eller närmaste representant om du vill ha upplysningar om gelkompatibilitet. Sonosite rekommenderar att transduktorerna rengörs efter varje användningstillfälle. Se Rengöring och desinficering av transduktorer på sidan Förbereda transduktorer

15 Akustisk kontaktgel måste användas vid undersökningarna. De flesta geler ger lämplig akustisk kontakt, men en del geler är inkompatibla med vissa transduktormaterial. SonoSite rekommenderar Aquasonic gel och ett varuprov medföljer systemet. För allmän användning skall en ordentlig mängd gel appliceras mellan transduktorn och kroppen. Använd ett transduktorfodral vid invasiv eller kirurgisk användning. VARNING! För att förhindra kontamination rekommenderas användning av sterila transduktorfodral och steril kontaktgel vid klinisk användning av invasiv eller kirurgisk natur. Sätt inte på transduktorfodralet och gelen förrän undersökningen skall utföras. Sätta på ett fodral på transduktorn SonoSite rekommenderar att transduktorfodral godkända för försäljning används vid intrakavitära eller kirurgiska undersökningar. För att minska risken för kontamination skall fodralet inte sättas på förrän undersökningen skall utföras. 1 Applicera gel inuti fodralet. 2 För in transduktorn i fodralet. 3 Dra fodralet över transduktorn och kabeln tills fodralet är helt utsträckt. 4 Fäst fodralet med banden som medföljer fodralet. 5 Kontrollera om det finns några bubblor mellan transduktorns kontaktyta och fodralet och ta i så fall bort dem. Bubblor mellan transduktorns kontaktyta och fodralet kan påverka ultraljudsbilden. 6 Inspektera fodralet för att säkerställa att det inte finns några hål eller revor. Avsedda användningsområden Systemet utsänder ultraljudsenergi till olika delar av kroppen genom användning av 2D, färgdoppler (Color) och energidoppler (CPD) för generering av ultraljudsbilder, enligt följande. För information om vilken transduktor som är avsedd för en viss undersökningstyp, se Bildåtergivningslägen och undersökningstyper tillgängliga i olika tranduktorer på sidan 24. Bildåtergivning av buken Levern, njurarna, pankreas, mjälten, gallblåsan, gallgångarna, transplanterade organ, bukkärl och omgivande anatomiska strukturer kan bedömas transabdominellt för förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Bildåtergivning av hjärtat Hjärtat, hjärtklaffarna, de stora kärlen, omgivande anatomiska strukturer samt hjärtats allmänna funktion och storlek kan bedömas för förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Bildåtergivning inom gynekologi och vid infertilitet Uterus, ovarier, adnexa och omgivande anatomiska strukturer kan bedömas transabdominellt för förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Interventionell bildåtergivning Systemet kan användas för ultraljudsvägledning vid biopsi och inläggning av drän, inläggning av kärlkatetrar, perifer nervblockad, spinal blockad och lumbalpunktion, amniocentes och andra obstetriska åtgärder, samt som stöd vid buk och bröstkirurgi. Obstetrisk bildåtergivning Fetal anatomi, amnionvätska och omgivande anatomiska strukturer kan bedömas transabdominellt för förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Undersökningstyperna energidoppler (CPD) och färgdoppler (Color) är avsedda att användas för att utvärdera närvaro eller avsaknad av flöde. Komma igång Kapitel 1: Komma igång 7

16 VARNING! För att förhindra personskada eller feldiagnos skall detta system inte användas för perkutan provtagning på navelsträngsblod eller in vitro-fertilisering (IVF). Systemet har inte validerats såsom effektivt för dessa två användningsområden. Energidoppler- och färgdopplerbilder kan användas som en tilläggsmetod, inte som screeningmetod, för följande: Detektion av strukturella anomalier i fosterhjärtat Diagnos av intrauterin tillväxthämning (IUGR) Pediatrisk och neonatal bildåtergivning Pediatrisk buk, bäcken och hjärtanatomi, pediatriska höftleder samt omgivande anatomiska strukturer kan bedömas för att påvisa förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Bildåtergivning av ytliga strukturer Bröstet, thyreoida, testiklarna, lymfkörtlar, bråck, muskuloskeletala strukturer, mjukvävnadsstrukturer och omgivande anatomiska strukturer kan bedömas för förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Systemet kan användas för ultraljudsvägledning vid biopsi, inläggning av drän, inläggning av kärlkateter, perifer nervblockad, spinal blockad samt lumbalpunktion. Bildåtergivning av kärl Karotisartärerna, djupa vener samt artärer i armarna och benen, ytliga vener i armarna och benen, de stora kärlen i buken och olika små kärl kan bedömas för förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. 8 Avsedda användningsområden

17 Kapitel 2: Systeminställningar På sidorna för systeminställningar kan man anpassa systemet och göra inställningar efter egna önskemål. Visa inställningssidorna Visa en inställningssida 1 Peka på More (mer) och välj Setup (inställningar). 2 Gör något av följande: Välj inställningssidan från listan Page (sida). Peka på Previous (föregående) eller Next (nästa) tills önskad sida visas. När listan Page (sida) är markerad trycker du på ratten. Vrid ratten för att markera sidan, och tryck sedan på ratten. Tryck på Done (klar) för att återgå till bildåtergivning från en inställningssida. Återställa standardinställningar Inställning av administration På sidan för inställning av administration kan man konfigurera systemet för att kräva att användare skall logga in och ange lösenord. Krav på inloggning bidrar till att skydda patientdata. Här kan man också lägga till och ta bort användare, ändra lösenord, importera och exportera användarkonton samt visa händelseloggen. Säkerhetsinställningar VARNING! Sjukvårdsenheter som sparar eller överför sjukvårdsinformation är enligt Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) från 1996 och Europeiska unionens dataskyddsdirektiv (95/46/EC) skyldiga att implementera lämpliga procedurer: för att säkerställa informationens integritet och sekretess; för att skydda mot rimligen förutsägbara hot mot eller säkerhetsrisker fr informationens integritet eller otillåten användning eller avslöjande av informationen. Inställning Återställa standardinställningarna på en inställningssida Välj Reset (återställ) på inställningssidan. Återställa samtliga standardinställningar 1 Stäng av systemet. 2 Anslut systemet till växelström. (Se Driva systemet med växelström på sidan 3.) 3 Samtidigt som ratten trycks in, trycker och släpper du strömbrytaren. Släpp ratten efter två pip ljud. Systemet piper nu flera gånger. Systemets säkerhetsinställningar gör det möjligt att uppfylla gällande säkerhetskrav i HIPAA standarden. Ytterst är det användarens ansvar att säkerställa att all elektronisk, skyddad hlsoinformation som insamlas, lagras, granskas och överförs med systemet är säker och skyddad. Logga in som administratör 1 På sidan för administrativa inställningar skriver man Administrator i rutan Name (namn). (Se Skriva in text på sidan 6.) Kapitel 2: Systeminställningar 9

18 2 Skriv in lösenordet för administratör i rutan Password (lösenord). Kontakta SonoSite om du behöver lösenordet för administratör. (Se SonoSite teknisk support på sidan vii.) 3 Välj Login (inloggning). Logga ut som administratör Stäng av eller starta om systemet. Ställa in krav på användarinloggning Systemet kan ställas in så att det visar skärmen för användarinloggning vid påslagning. 1 Logga in som administratör. 2 I listrutan User Login (användarinloggning) väljer du On (på). On (på) gör att ett användarnamn och lösenord krävs vid start. Off (av) gör att man kan komma in i systemet utan att ange användarnamn och lösenord. Ändra lösenordet för administratör eller göra det möjligt för användare att ändra lösenord 1 Logga in som administratör. 2 I User List (användarlista) väljer du Administrator. 3 Gör något av följande: Ändra lösenord för administratör: Under User Information (användarinformation) skriver du in det nya lösenordet i rutorna Password (lösenord) och Confirm (bekräfta). (Se Välja ett säkert lösenord på sidan 12.) Göra det möjligt för användare att ändra lösenord: Markera kryssrutan Password changes (ändring av lösenord). 4 Peka på Save (spara). Inställning av användare Lägga till en ny användare 1 Logga in som administratör. 2 Peka på New (ny). 3 Under User Information (användarinformation) fyller du i rutorna Name (namn), Password (lösenord) och Confirm (bekräfta). (Se Välja ett säkert lösenord på sidan 12.) 4 (Valfritt) I rutan User (användare) skriver du användarens initialer som skall visas i patientrubriken och i fältet User i patientinformationsformuläret. 5 (Valfritt) Markera kryssrutan Administration Access (administratöråtkomst) för att tillåta åtkomst till alla administrationsfunktioner. 6 Peka på Save (spara). Ändra användarinformation 1 Logga in som administratör. 2 Välj användare i User List (användarlista). 3 Gör önskade ändringar i User List. 4 Peka på Save (spara). Alla ändringar av användarnamnet ersätter det gamla namnet. Ta bort en användare 1 Logga in som administratör. 2 Välj användare i User List (användarlista). 3 Peka på Delete (ta bort). 4 Välj Yes (ja) för att bekräfta borttagningen. Ändra lösenordet för en användare 1 Logga in som administratör. 2 Peka på användaren i User List (användarlista). 3 Skriv in det nya lösenordet i rutorna Password (lösenord) och Confirm (bekräfta). 4 Peka på Save (spara). 10 Inställning av administration

19 Exportera eller importera användarkonton Export och importkommandona används för att konfigurera flera system och för att säkerhetskopiera information om användarkonton. Exportera användarkonton 1 Sätt in en USB lagringsenhet. 2 Logga in som administratör. 3 Peka på Export (exportera). En lista över USB enheter visas. 4 Välj USB minne och peka sedan på Export. Alla användarnamn och lösenord kopieras till USB minnet. Lösenord är krypterade. Importera användarkonton 1 Sätt i USB minnet som innehåller användarkontona. 2 Logga in som administratör. 3 Peka på Import (importera). 4 Välj USB lagringsenhet och välj sedan Import. 5 Peka på Restart (omstart) i dialogrutan som visas. Systemet startar om. Alla användarnamn och lösenord som redan fanns i systemet ersätts med de importerade uppgifterna. Exportera händelseloggen Händelseloggen har filnamnet log.txt. Vid export av händelseloggen till ett USB minne skrivs eventuell befintlig log.txt fil över. 1 Sätt in en USB lagringsenhet. 2 Välj Log (logg) och sedan Export (exportera). En lista över USB enheter visas. 3 Välj USB minne och peka sedan på Export. Händelseloggen är en textfil som kan öppnas med ett program för textfiler (t.ex. Microsoft Word eller Anteckningar). Rensa händelseloggen 1 Visa händelseloggen. 2 Peka på Clear (rensa). 3 Peka på Yes (ja). Logga in som användare Om inloggning krävs visas inloggningsskärmen när systemet slås på. (Se Ställa in krav på användarinloggning på sidan 10.) Logga in som användare 1 Slå på systemet. 2 På skärmen User Login (användarinloggning) skriver du in ditt namn och lösenord och pekar på OK. Inställning Exportera och rensa händelseloggen I händelseloggen registreras fel och händelser och loggen kan exporteras till ett USB minne och läsas på en dator. Visa händelseloggen 1 Logga in som administratör. 2 Välj Log (logg). Händelseloggen visas. Tryck på Back (tillbaka) för att återgå till föregående skärm. Logga in som gäst Gäster kan göra undersökningar men kan inte komma åt systeminställningar eller patientinformation. 1 Slå på systemet. 2 På skärmen User Login (användarinloggning) väljer du Guest (gäst). Ändra ditt lösenord 1 Slå på systemet. 2 På skärmen User Login (användarinloggning) pekar du på Password (lösenord). Kapitel 2: Systeminställningar 11

20 3 Skriv in ditt gamla och nya lösenord, bekräfta det nya lösenordet och peka sedan på OK. Välja ett säkert lösenord För att lösenord skall vara så säkra som möjligt bör de innehålla både stora (A Z) och små (a z) bokstäver samt siffror (0 9). Lösenord är skiftlägeskänsliga. Inställning av markeringar På sidan för inställning av markeringar kan man anpassa fördefinierad märkningstext och ställa in hur text skall hanteras vid återgång från frysta bilder till visning i realtid. Se Göra markeringar i bilderna på sidan 19 för anvisningar om märkning av bilder med text. Fördefiniera en märkningstextgrupp Man kan specificera vilken märkningstext som skall vara tillgänglig för en viss undersökningstyp vid märkning av en bild. (Se För att placera text eller en märkningstext på sidan 19.) 1 Välj undersökningstyp vars märkningstext du önskar specificera i listan Exam (undersökningar) på sidan för inställning av markeringar. 2 För Group (grupp), välj A, B eller C för den märkningstextgrupp du vill skall höra ihop med undersökningen ifråga. Den förinställda märkningstexten för den valda gruppen visas i bläddringslistan. 3 Gör något av följande: Lägg till en egen märkningstext till gruppen: Välj <New> (ny) från listan, skriv in märkningstexten i rutan Text (text) och peka på Add (lägg till). Döpa om en märkningstext: Välj märkningstexten, skriv in det nya namnet i rutan Text och välj Rename (ändra namn). Flytta en märkningstext inom gruppen: Välj på märkningstexten och peka sedan på upp eller ned pilen. Ta bort en märkningstext från en grupp: Välj märkningstexten och sedan Delete (ta bort). Se även Skriva in text på sidan 6. Exportera fördefinierade märkningstextgrupper 1 Sätt in en USB lagringsenhet. 2 Välj Export (exportera) på sidan för inställning av markeringar. En lista över USB enheter visas. 3 Välj USB minne och peka sedan på Export (exportera). Alla fördefinierade märkningstextgrupper för alla undersökningar kopieras och sparas till USB minnet. Importera fördefinierade märkningstextgrupper 1 Sätt i USB minnet som innehåller märkningstextgrupperna. 2 Välj Import (importera) på sidan för inställning av markeringar. 3 Välj USB lagringsenhet och peka sedan på Import (importera). 4 Peka på OK i dialogrutan som visas. Alla fördefinierade märkningstextgrupper för alla undersökningar ersätts med dem från USB minnet. 12 Inställning av markeringar

21 Inställning av ljud och batteri På sidan för inställning av ljud samt batteri kan följande inställningsalternativ väljas: Key click (knappklickljud): Peka på On (på) eller Off (av) för att välja om det ska höras ett klickande ljud när man pekar på knapparna. Beep alert (pipsignal): Peka på On (på) eller Off (av) för att välja om du vill höra en ljudsignal när du sparar, vid varning, start eller avstängning. Sleep delay (vilolägesfördröjning): Peka på Off (av) eller 5 eller 10 minuter för att ange hur länge systemet kan vara inaktivt innan det försätts i viloläge. Power delay (påslagningsfördröjning): Peka på Off (av) eller 15 eller 30 minuter för att ange hur länge systemet kan vara inaktivt innan det stängs av automatiskt. Inställning av anslutningar På sidan för inställning av anslutningar väljer man alternativ för användning av utrustning och för varning om att det interna minnet är fullt. Konfigurera systemet för en skrivare 1 Ställ iordning skrivarutrustningen. (Se de anvisningar som medföljer stativet eller skrivaren.) 2 Välj skrivaren i listan Printer (skrivare) på inställningssidan Connectivity (anslutningar). 3 Välj videosystem för ditt område: NTSC eller PAL. För att få varning om fullt internt minne Välj Internal Storage Capacity Alert (varning om fullt internt minne) på inställningssidan Connectivity (anslutningar). Systemet visar nu ett meddelande om det interna minnet är nästan fullt när du avslutar en undersökning. Inställning av datum och klockslag Ställa in datum och klockslag På inställningssidan Date and Time (datum och klockslag) gör du följande: Skriv in aktuellt datum i rutan Date (datum). (Se Skriva in text på sidan 6.) Skriv in aktuell tid i 24 timmarsformat (timmar och minuter) i rutan Time (klockslag). Inställning av visad information På sidan för inställning av visad information kan man specificera vilka detaljer som skall visas på skärmen under bildåtergivning. Du kan markera kryssrutor i följande kategorier: Patient Header (patientrubrik): Information från patientinformationsformuläret. (Se Patientinformationsformulär på sidan 20.) Mode Data (lägesdata): Bildåtergivningsinformation. System Status (systemstatus): Strömförsörjning, batteri, anslutningar och liknande information. Inställning av förinställningar På sidan Presets (förinställningar) kan allmänna preferenser ställas in. Du kan välja mellan följande listor och du kan kalibrera pekskärmen. Depth Markers (djupmarkörer): Type (typ) 1: onumrerade markörer visas, med siffran för maxdjup i skärmens nedre högra hörn. Type (typ) 2: numrerade markörer visas. Thermal Index (termiskt index): TIS, TIB eller TIC kan väljas. Standardinställningen är baserad på undersökningstypen: OB är TIB och alla andra är TIS. Inställning Kapitel 2: Systeminställningar 13

22 Auto save Pat. Form (autospara patientformulär): Sparar patientinformationsformuläret automatiskt, som en bild i patientfilen. Visa en bild live igen (visa bild i realtid): Du kan ange vilken text från markeringar som ska behållas vid återgång från fryst bild till visning i realtid, eller när bildens layout ändras. Välj Keep All Text (behåll all text), Keep Home Text (behåll ursprungslägestext) eller Clear All Text (radera all text). Standardinställningen är Keep All Text (behåll all text). Se även Ändra hempositionen på sidan 19. Language (språk): Systemspråket. Om språket ändras måste systemet startas om. Att kalibrera pekskärmen Om pekskärmens respons verkar vara felinställd eller inte exakt så kan du kalibrera pekskärmen. På inställningssidan för Presets (förinställningar) pekar du på Calibrate for Touchscreen (kalibrera pekskärm) och följer sedan instruktionerna på skärmen. Inställning av systeminformation På sidan för inställning av systeminformation visas systemets patent, maskinvara och programversioner samt licensinformation. Se även Installera en licensnyckel på sidan 32. USB-enheter, inställning På inställningssidan USB Devices (USB enheter) kan man granska information om anslutna USB enheter och även se hur mycket minne som finns tillgängligt. Man kan också specificera filformat för bilder i patientundersökningar som exporteras till ett USB minne. Om du exporterar bilder för användning med DICOM, kan du ange AE titel ( Application Entity titel.) Specificera filformat för exporterade bilder 1 På inställningssidan USB Devices (USB enheter) pekar du på Export (exportera). 2 Under USB Export väljer du en exporttyp: SiteLink ordnar filerna i en SiteLink mappstruktur. DICOM skapar filer som kan läsas av en DICOM läsare. 3 Välj ett bildformat för den exporttyp du valt. Om du väljer JPEG bildformat skall du även välja en JPEG kompression. En hög kompression har mindre filstorlek men lägre upplösning. 4 För exporttypen SiteLink, välj en sorteringsordning från Sort By (sortera efter). Sorteringsordningen anger hur exporterade filer ordnas. Tryck på Devices (enheter) för att återgå till föregående skärm. För att ange AE-titel AE titeln identifierar ditt system med exporterade bilder som du importerar till ett PACS arkivsystem. På inställningssidan USB Devices (USB enheter) skriver du ett unikt namn för ditt system i textrutan AE Title (AE titel). (Standard är NanoMA.) För att ta med egna etiketter Om du använder DICOM export och en programvara från SonoSite, ska du ta med egna etiketter för bilderna. På inställningssidan USB Devices (USB enheter) pekar du på Include private tags (ta med egna etiketter). Obs! Eftersom etiketterna kanske inte är kompatibla med vissa tidigare arkivsystem, bör du inte markera detta alternativ om du inte använder programvara från SonoSite. För mer information se NanoMaxx System DICOM Conformance Statement. 14 Inställning av systeminformation

23 Begränsningar rörande JPEG-format Vid överföring eller export av bilder i JPEG format använder systemet förstörande komprimering (lossy compression). Förstörande komprimering kan skapa bilder med mindre detaljrikedom än i BMP format och som inte blir identiska med originalbilderna när de återges. Under vissa omständigheter kan bilder komprimerade med förstörande komprimering vara olämpliga för klinisk användning. Om man t.ex. använder bilder i SonoCalc IMT programmet bör dessa överföras eller exporteras i BMP format. SonoCalc IMT programmet använder en sofistikerad algoritm för mätning i bilder, och förstörande komprimering kan ge upphov till fel. För ytterligare information om användning av bilder med förstörande komprimering hänvisas till specifik litteratur i ämnet, inklusive följande referenser: Physics in Medicine and Biology, Quality Assessment of DSA, Ultrasound and CT Digital Images Compressed with the JPEG Protocol, D Okkalides et al 1994 Phys Med Biol doi: / /39/9/ /39/9/008 Canadian Association of Radiologists, CAR Standards for Irreversible Compression in Digital Diagnostic Imaging within Radiology, Approved: Juni pdf Inställning Kapitel 2: Systeminställningar 15

24 16 USB-enheter, inställning

25 Kapitel 3: Bildåtergivning Bildåtergivningslägen Vilka bildåtergivningslägen som är tillgängliga beror av transduktorn och undersökningstypen. Se Bildåtergivningslägen och undersökningstyper tillgängliga i olika tranduktorer på sidan 24. Bildåtergivning i 2D 2D är systemets standardbildåtergivningsläge. Systemet visar ekon i två dimensioner genom att tilldela en ljusstyrkenivå på grundval av ekosignalens amplitud. För att få bästa bildkvalitet är det viktigt att justera bildens ljusstyrka, förstärkning, djupinställningar och granskningsvinkel korrekt. Använd även en lämplig optimeringsinställning och undersökningstyp. Visa 2D-bilden 1 Gör något av följande: Slå på systemet. Om du arbetar med färgbilder, peka på 2D. 2 Justera bilden om det behövs. Se avsnittet 2D styrfunktioner på sidan 17 och Justering av djup och förstärkning på sidan 18. 2D-styrfunktioner THI MB On/ MB Off (MB på/ MB av) Aktuella inställningar för optimering visas under ikonen: Res ger bästa upplösning. Gen ger en balans mellan upplösning och penetration. Pen ger bästa penetration. Vissa av de parametrar som optimeras för att ge bästa möjliga bild utgörs av fokalzoner, storlek på bländaröppning, frekvens (centrum och bandbredd) och vågform. Slår på och av Tissue Harmonic Imaging. Med Tissue Harmonic Imaging aktiverad visas THI på skärmen. Detta är en valfri funktion som är beroende av transduktor- och undersökningstyp. MB On (MB på) och MB Off (MB av) slår på och av SonoMB-teknologi. När SonoMB-teknologi är aktiverat visas MB i skärmens statusområde. Se även Justering av djup och förstärkning på sidan 18. Bildåtergivning med energidoppler och färgdoppler Energidoppler (CPD) och färgdoppler (Color) är valfria funktioner. Energidoppler används för att visualisera förekomst av detekterbart blodflöde. Färgdoppler används för att visualisera förekomst av samt hastighet och riktning på blodflödet vid en rad olika flödestillstånd. Bildåtergivning Kapitel 3: Bildåtergivning 17

26 Visa energidoppler- eller färgdopplerbild 1 Peka på Color (färgdoppler). En ROI ruta för område av intresse (region of interest) visas mitt i 2D bilden. 2 Peka på CPD eller Color (färgdoppler) till vänster. I färgdopplerläget anger färgindikatorstapeln i skärmens övre vänstra del hastigheten i cm/s. 3 Dra ROI rutan till annat läge om det behövs. En grön kontur visar förändringen. Justering av djup och förstärkning Justera djupet Djupet kan justeras i alla bildåtergivningslägen. Den vertikala djupskalan är markerad i steg om 0,5 cm, 1cm och 5cm, beroende på djupet. Se Inställning av förinställningar på sidan 13 för information om hur man ändrar djupmarkörtyp. Peka på och vrid ratten: Vridning medurs ökar det visade djupet. Vridning moturs minskar det visade djupet. Justera förstärkningen (gain) automatiskt Peka på Auto Gain (automatisk förstärkning). Förstärkningen justeras varje gång du trycker på denna knapp. Justera förstärkningen manuellt (2D) 1 Peka på Gain (förstärkning) för att välja en inställning: Gain (förstärkning) fjusterar den totala förstärkningen av hela bilden. Near (närfält) justerar förstärkningen av närfältet i bilden. Far (bortre fält) justerar förstärkningen av det bortre fältet i 2D bilden. 2 Vrid på ratten: Medurs vridning ökar förstärkningen. Moturs vridning minskar förstärkningen. Justera förstärkningen manuellt (Färgdoppler, CPD) Peka på Gain (förstärkning) foch vrid ratten: Medurs vridning ökar förstärkningen. Moturs vridning minskar förstärkningen. Detta reglage påverkar färgförstärkningen för ROI rutan. Återgå till standard 2D-förstärkningsinställning Peka på Reset (återställ). Detta reglage kan finnas på en annan sida än styrfunktionerna för förstärkning. Frysa bilder, granska bildrutor och zooma Frysa eller återgå till realtidsvisning av en bild Peka på Freeze (frysa) eller Unfreeze (återgå till realtidsvisning). Gå framåt eller bakåt i en filmsekvens 1 Frys bilden 2 Peka på. Antalet bildrutor visas under filmsekvensikonen. 3 Vrid på reglaget. Värdet under ikonen ändras för att ange vilken bild som visas. 18 Justering av djup och förstärkning

27 Zooma in på en bild Bilden kan frysas eller åter visas i realtid, och bildåtergivningsfunktionen kan ändras när som helst under zoomning. 1 Peka på. En ROI ruta visas. 2 Dra ROI rutan till önskat läge. 3 Peka på igen. Bilden i ROI rutan förstoras med 100 %. 4 (Valfritt) Om bilden är fryst kan man dra i den för att panorera i bilden uppåt, nedåt, till vänster och till höger. Peka på igen för att lämna zoom funktionen. Slå på och av inriktningsmarkörer Inriktningsmarkörerna är avsedda för vägledning av nål, och är en valfri funktion. Denna funktion är beroende av transduktor och undersökningstyp. Se Användarhandbok för SonoSite nålguidehållare och nålguide för ytterligare information. Slå på eller av inriktningsmarkörerna På en 2D bild, peka på. Göra markeringar i bilderna Markeringar kan göras både på realtidsbilder och frysta bilder. (Markeringar kan inte göras på en sparad bild.) Man kan markera bilden med text, en fördefinierad märkningstext, en pil eller ett piktogram. Se Inställning av markeringar på sidan 12 för inställning av preferenser. För att placera text eller en märkningstext 1 Peka på Annotate (markeringar) och välj Text eller Label (Märkningstext). En grön markör visas. 2 Dra markören till önskat läge. För text kan du också peka på Home (hem) för att flytta markören till hempositionen. Se även Ändra hempositionen på sidan Gör något av följande: För text, peka på Keyboard (tangentbord) och skriv texten. Se Skriva in text på sidan 6. För en märkningstext peka på Label (märkningstext) och tryck sedan på önskad grupp märkningstext: A x/x, B x/x eller C x/x. Vrid på ratten för att välja märkningstext. Den första siffran visar vilken märkningstext som valts i gruppen. Den andra siffran visar det totala antalet märkningstexter som finns tillgängliga. Se Inställning av markeringar på sidan 12. Tryck på Back (tillbaka) för att återgå till föregående skärm. Ändra hempositionen Hempositionen är där markören visas från början. 1 Peka på Annotate (Markeringar) och välj Text. En grön markör visas. 2 Dra markören till önskat läge. 3 Tryck på Home Set (ställa in hemposition). Tryck på Back (tillbaka) för att återgå till föregående skärm. För att placera en pil En pil kan läggas in för att fästa uppmärksamhet vid en specifik del av bilden. 1 Peka på Annotate (markeringar) och välj Arrow (pil). 2 Justera pilens läge efter behov: Peka på Rotate Arrow (vrid pil) och vrid ratten. Bildåtergivning Kapitel 3: Bildåtergivning 19

28 3 Dra pilen till önskat läge. För att ta bort pilen peka på Hide (dölj). Peka på Show (visa) för att visa den igen. Peka på Back (tillbaka) för att återgå till föregående skärm. Att placera ett piktogram Vilket piktogram set som finns tillgängligt beror på vilken transduktor och undersökningstyp som används. 1 Peka på Annotate (markeringar) och välj Picto (piktogram). 2 Vrid på ratten för att välja önskat piktogram. Den första siffran visar vilket piktogram som valts i setet. Den andra siffran visar det totala antalet piktogram som finns tillgängliga. 3 Dra piktogrammarkören till önskat läge. 4 Vrid piktogrammarkören till önskat läge: Peka på Rotate Marker (vrid piktogrammarkör) och vrid sedan ratten: 5 Peka på Position (placera) för att välja en plats på skärmen för piktogrammet: U/L (Up/Left, Upp/Vänster), D/L (Down/Left, Ned/Vänster), D/R (Down/Right, Ned/Höger) eller U/R (Up/Right, Upp/Höger). För att ta bort piktogrammet pekar man på Hide (dölj). Peka på Show (visa) för att visa det igen. Peka på Back (tillbaka) för att återgå till föregående skärm. Justera skärmens ljusstyrka Skärmens ljusstyrka påverkar batteriets livslängd. För att spara på batteriet kan du ändra ljusstyrkan till en lägre nivå. Justera skärmens ljusstyrka Vid bildåtergivning i 2D, peka på vrid sedan ratten: och Patientinformationsformulär VARNING! För att undvika felaktiga diagnoser orsakade av att bilder för olika patienter förväxlas, se till att patient-id, patientens namn eller bägge delarna matas in i patientinformationsformuläret. I patientinformationsformuläret kan man föra in patientidentitet, undersökning och klinisk information inför patientundersökningen. Denna information tas automatiskt med i patientrapporten. När ett nytt patientinformationsformulär har upprättats länkas alla bilder och andra data som sparas under undersökningen till denna patient. (Se Patientrapport på sidan 30.) Upprätta ett nytt patientinformationsformulär Obs! När man upprättar ett nytt patientinformationsformulär raderas all ej sparad patientinformation, inklusive beräkningar och rapportsidor. Spara denna information genom att spara skärmbilden fr varje post. 1 Peka på Patient. 2 Peka på New/End (ny/avsluta). 3 Fyll i fälten i formuläret. Se avsnittet Fält i patientinformationsformuläret på sidan 21 och Skriva in text på sidan 6. 4 Peka på Done (klar). Se även Bifoga bilder till en patientundersökning på sidan 22. Redigera ett patientinformationsformulär Patientinformationen kan redigeras om undersökningen inte har exporterats. Se även Redigera ett patientinformationsformulär från patientlistan på sidan Vid bildåtergivning i 2D, peka på Patient. 20 Justera skärmens ljusstyrka

29 2 Gör önskade ändringar. 3 Peka på en av följande: Cancel (avbryt) för att annullera ändringarna och återgå till undersökningen. Done (klar) för att spara ändringarna och återgå till undersökningen. Avsluta undersökningen 1 Kontrollera att du har sparat alla bilder och andra data du vill behålla. (Se Bilder på sidan 21.) 2 Vid bildåtergivning i 2D, peka på Patient. 3 Peka på New/End (ny/avsluta). Ett nytt patientinformationsformulär visas. Fält i patientinformationsformuläret Patient Last, First, Middle (Efternamn, Förnamn, Mellannamn) Patientnamn ID Patientens ID nummer Accession Skriv in accessionsnummer om tillämpligt Gender (kön) Date of birth (födelsedatum) Övrig User (användare) Institution (klinik) Bilder Spara bilder När du sparar en bild, placeras den i det interna minnet. Systemet piper, förutsatt att Beep Alert (pipsignalen) är aktiverad, och procentikonen blinkar. (Se Inställning av ljud och batteri på sidan 13.) Procentikonen visar hur stor del (i procent) av det interna minnet som är tillgängligt. Visa patientlistan för att komma åt sparade bilder. Se Granska patientundersökningar. Spara en bild Peka på Save (spara). Granska patientundersökningar Observera: Om ikonen för det interna minnet inte visas i systemstatusområdet på skärmen kan det interna minnet vara defekt. Kontakta SonoSite Technical Support (Se SonoSite teknisk support på sidan vii.) Bildåtergivning Exam (Undersökning) Type (typ) Vilka undersökningstyper som är tillgängliga beror på vilken transduktor som används. Se Bildåtergivningslägen och undersökningstyper tillgängliga i olika tranduktorer på sidan 24. BP Blodtryck (IMT undersökning) HR Hjärtfrekvens (IMT undersökning) Ethnicity (etnisk tillhörighet) (IMT undersökning) I patientlistan kan man ordna sparade bilder från en central plats. Patientlistan är organiserad i spalter med namn, ID, datum och tid, och antal sparade bilder. Kapitel 3: Bildåtergivning 21

Enligt amerikansk federal lag får denna anordning endast säljas av eller på ordination av läkare.

Enligt amerikansk federal lag får denna anordning endast säljas av eller på ordination av läkare. ANVÄNDAR- HANDBOK Tillverkare FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tfn: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax: +1-425-951-1201 Auktoriserad representant i EU Emergo Europe

Läs mer

NanoMaxx Ultraljudssystem. Användarhandbok

NanoMaxx Ultraljudssystem. Användarhandbok NanoMaxx Ultraljudssystem Användarhandbok 0086 SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tel: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A

Läs mer

SSeries ultraljudssystem. Användarhandbok

SSeries ultraljudssystem. Användarhandbok SSeries ultraljudssystem Användarhandbok SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tel.: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

SSeries Ultraljudssystem. Användarhandbok

SSeries Ultraljudssystem. Användarhandbok SSeries Ultraljudssystem Användarhandbok SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tfn: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Läs mer

M-Turbo ultraljudssystem. Användarhandbok

M-Turbo ultraljudssystem. Användarhandbok TM M-Turbo ultraljudssystem Användarhandbok SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tel.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax: +1-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Läs mer

M-Turbo Ultraljudssystem. Användarhandbok

M-Turbo Ultraljudssystem. Användarhandbok M-Turbo Ultraljudssystem Användarhandbok SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tel.: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

P15208-01 10/2011 Copyright 2011, SonoSite, Inc. Med ensamrätt. 0086

P15208-01 10/2011 Copyright 2011, SonoSite, Inc. Med ensamrätt. 0086 ANVÄNDARHANDBOK SonoSite, Inc, 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tel: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax: +1-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury Way Hitchin Herts SG4 0AP

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Mirasys VMS 7.3. Workstation användarvägledning

Mirasys VMS 7.3. Workstation användarvägledning Mirasys VMS 7.3 Workstation användarvägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Innan du börjar... 3 Logga in... 4 Användargränssnitt... 8 Navigeraren... 11 Kameror... 19 Audio... 35 Videoutgångar...

Läs mer

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering...

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering... GoVision 20160513 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Upphovsrätt... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 VARNING! För din säkerhet... 6 Säkerhetsanvisningar... 7 Produktinformation... 8 Förpackningens innehåll...

Läs mer

TOPAZ PHD. Användarmanual

TOPAZ PHD. Användarmanual TOPAZ PHD Användarmanual Freedom Scientific, Inc. Februari 2015 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

HANDBOK TAD-10021. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

HANDBOK TAD-10021. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. HANDBOK TAD-10021 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Egenskaper...3 Överblick

Läs mer

ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg

ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg Detta tillägg till ZoomText 10 Snabbguide beskriver de nya funktionerna och andra ändringar som hör till ZoomText 10.1. För grundinformation som hur man installerar och

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Smartair System. TS1000 Version 4.23

Smartair System. TS1000 Version 4.23 Smartair System TS1000 Version 4.23 Denna manual är ett komplement till: 2069-1001 Smartair System Installations och driftsättningsmanual version 4.20A Denna manual beskriver nyheter i Smartair TS1000

Läs mer

Rekonditionering. Handi Note 4. Art.nr 706425. Rev B SE

Rekonditionering. Handi Note 4. Art.nr 706425. Rev B SE Instruktion Rekonditionering Handi Note 4 Art.nr 706425 Rev B SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Viktig information... 3 1.2 Licens... 3 1.3 Förlängning av licensen... 3 2 Medföljande delar...

Läs mer

HP:s mobila fjärrkontroll ScrollSmart (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s mobila fjärrkontroll ScrollSmart (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s mobila fjärrkontroll ScrollSmart (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft

Läs mer

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 1 Innehållsförteckning Sidan Kalibrera Foxguard Alkolås A1...2 Kalibrera Foxguard Alkolås A2 & A3....5 Installera och konfigurera USB-converter 8 Installera

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

ALEPH ver. 16 Sökning

ALEPH ver. 16 Sökning Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 1 2. SÖK... 1 2.1 Avancerad sökning... 2 2.2 CCL flera databaser... 2 2.3 Flera fält... 3 2.4 Regler för sökning... 4 2.5

Läs mer

Komma Igång Med Connect-to-Class Software

Komma Igång Med Connect-to-Class Software Komma Igång Med Connect-to-Class Software Viktigt Texas Instruments lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för något program eller bok. Detta innefattar, men är inte begränsat till, underförstådda

Läs mer

Användarmanual CallPad och VoicePad

Användarmanual CallPad och VoicePad Användarmanual CallPad och VoicePad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

HP:s mediefjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s mediefjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s mediefjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Användarmanual Körjournal för iphone

Användarmanual Körjournal för iphone Användarmanual Körjournal för iphone Innehållsförteckning 1 Beskrivning... 3 2 Inmatning/val av uppgifter...4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 Resor...8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 Navigering... 8 Startplats (Från)...

Läs mer

snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÄNINGSENHET

snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÄNINGSENHET snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÄNINGSENHET Varning: Du bör alltid prata med en läkare innan du påbörjar eller modifierar ett motionsprogram. I guiden Viktig säkerhets-

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Fjärrkontroll (endast vissa modeller)

Fjärrkontroll (endast vissa modeller) Fjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

GPS 72H. snabbstartshandbok

GPS 72H. snabbstartshandbok GPS 72H snabbstartshandbok I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns det viktig information och produktvarningar. Konventioner för handboken När du

Läs mer

MANUAL ALGOMETER TYP II

MANUAL ALGOMETER TYP II MANUAL till ALGOMETER TYP II 2005.09.16 Somedic Production AB Box 519 192 05 Sollentuna tel: 08-356827, fax: 08-356874 e-mail: info@somedicprod.se www.somedicprod.se 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1.

Läs mer

Dell XPS 14 Ägarens handbok

Dell XPS 14 Ägarens handbok Dell XPS 14 Ägarens handbok Datormodell: XPS L421X Regulatorisk modell: P30G Regulatorisk typ: P30G001 Obs, viktigt och varningar OBS! Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig

Läs mer

X-Porte. ultraljudssystem. Användarhandbok

X-Porte. ultraljudssystem. Användarhandbok ANVÄNDARHANDBOK X-Porte ultraljudssystem Användarhandbok Juridiska meddelanden Tillverkare FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tfn: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax:

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok. Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st

GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok. Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st Komma igång varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

SPEECHMIKE TM 2.2 PROGRAMVARUHANDBOK PHI

SPEECHMIKE TM 2.2 PROGRAMVARUHANDBOK PHI SPEECHMIKE TM 2.2 PROGRAMVARUHANDBOK PHI SpeechMike Programvaruhandbok 2 COPYRIGHT 1997-2002 Philips Speech Processing. Med ensamrätt. Kopiering, helt eller delvis, är förbjudet utan skriftlig tillåtelse

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4 9310659 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten SU-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

Guide för pdf-formulär

Guide för pdf-formulär Guide för pdf-formulär Innehållsförteckning Rätt programvara... 3 Instruktion för automatiskt formulär... 3 Steg 1 Mall till pdf-format via Word... 3 Alternativt steg 1 Mall till pdf-format via Acrobat...

Läs mer

PCI ETHERNET CARD 100 MB

PCI ETHERNET CARD 100 MB PCI ETHERNET CARD 100 MB Användarhandbok Version 1.0/Winbond Upphovsrätt Ingen del av denna manual får utan tillverkarens föregående skriftliga tillstånd reproduceras eller överlämnas, i någon form eller

Läs mer

CVI ANALYZER V 1.2.0.X

CVI ANALYZER V 1.2.0.X Del nr 6159939235 Utgåva nr 07 Datum 01/2016 Sida 1 / 20 CVI ANALYZER V 1.2.0.X Bruksanvisning Software Part number CVI ANALYZER 1 user 6159276960 CVI ANALYZER 5 users 6159276970 CVI ANALYZER 25 users

Läs mer

Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera.

Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera. Version 3.0 Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera. by AssistiveWare Innehåll 2 1. Introduktion till Proloquo4Text 3 Introduktion Anteckningar Flera språk Få åtkomst till bruksanvisningen i appen 2. Startguide

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

S Series Ultraljudssystem

S Series Ultraljudssystem S Series Ultraljudssystem Användarhandbok SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tfn: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006 Enheter Dokumentartikelnummer: 405759-101 Maj 2006 I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Innehåll 1 Skötsel av enhet 2 Lampa på enhet 3 Hårddisk HP Mobile Data Protection

Läs mer

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Bruksanvisning. Version 1.0

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Bruksanvisning. Version 1.0 Predator Digital 3D Bruksanvisning Version 1.0 Copyright Det är inte tillåtet att reproducera eller överlåta någon del av denna bruksanvisning i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt,

Läs mer

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 5 Arbeta med mappar och filer I Windows finns det två sätt att arbeta med de olika enheterna i systemet. Vilket du väljer beror på personligt

Läs mer

Dosimeter typ 4444 & 4445/E

Dosimeter typ 4444 & 4445/E Dosimeter typ 4444 & 4445/E Innehållsförteckning Inledning... 2 Knappar... 3 Installation av batteri och mikrofon... 4 Att montera dosimetern... 4 Kalibrera dosimetern... 4 Ställ in tid och datum... 4

Läs mer

Bruksanvisning: för Warmup tempo digital programmerbar termostat En del av Elementserien Inledning

Bruksanvisning: för Warmup tempo digital programmerbar termostat En del av Elementserien Inledning Bruksanvisning: för Warmup tempo digital programmerbar termostat En del av Elementserien Inledning tempo har utformats med tanke på enkelhet är mycket intuitiv vid programmeringen. Det enkla vridreglaget

Läs mer

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 Användarhandbok Med MagicInfo Express 2 kan du enkelt skapa innehåll med olika layouter. Använd MagicInfo Express 2 för att skapa och hantera scheman för att spela

Läs mer

Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android

Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Phoniro Care - en IT-plattform inom vård och omsorg... 5 2 Terminologi och ikoner... 6 2.1 Terminologi... 6 2.2

Läs mer

Presenterar. Mustek Systems, Inc.

Presenterar. Mustek Systems, Inc. Presenterar Mustek Systems, Inc. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Företag, namn och information som används i exempel är fingerade om inte något annat framgår. Ingen

Läs mer

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Det här dokumentet innehåller information om programvaran Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005 Ström Dokumentartikelnummer: 393525-101 Oktober 2005 I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Innehåll 1 Strömkontroller och -lampor 2 Strömkällor Ansluta nätadaptern...............................

Läs mer

Lathund till PsycINFO (OVID)

Lathund till PsycINFO (OVID) Lathund till PsycINFO (OVID) PsycINFO innehåller referenser till artiklar inom psykologi och angränsande ämnesområden, som medicin, psykiatri, sociologi m.m. Databasen indexerar tidskrifter från 1806 och

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios8

Lättlästa instruktioner för ipad ios8 Lättlästa instruktioner för ipad ios8 I samarbete med: December 2014 Lättlästa instruktioner för hur du använder en ipad med operativsystemet ios8. En ipad är en pekplatta. En pekplatta kallas också för

Läs mer

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt.

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt. Bruksanvisning Installera CubeBiz... 2 Välj språk... 2 När du vill köra testversionen i 15 dagar... 3 När du köper en CubeBiz-licens... 3 Registrera en giltig licensnyckel... 3 Starta ett nytt projekt...

Läs mer

Ultraljudtjockleksmätare 45MG Startguide

Ultraljudtjockleksmätare 45MG Startguide Ultraljudtjockleksmätare 45MG Startguide Avsedd användning Ultraljudtjockleksmätaren 45MG är avsedd för att mäta tjockleken på industriellt och kommersiellt material. Använd inte apparaten för något annat

Läs mer

Lathund. Förhandsbedömning i Tandvårdsfönster

Lathund. Förhandsbedömning i Tandvårdsfönster Lathund Förhandsbedömning i Sida 1/18 shistorik Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2012 06 05 Första version 0.2 Uppdaterad med delegeringsfunktionalitet 2012 11 16 Ändrat Tandbågen 2 till Sida 2/18 Innehållsförteckning

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering "Via programvaran CentreWare" på sida 3-9 "Via funktioner för skrivarhantering" på sida 3-11 Via programvaran CentreWare CentreWare Internet Services (IS) (CentreWare Internet-tjänster)

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

MSR. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

MSR. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen MSR www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Inledning Intabs MSR är en liten kraftfull datalogger med USB-anslutning som komponeras ihop efter behov. De olika modellerna

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

INDEX Svensk version 2

INDEX Svensk version 2 INDEX Svensk version 2 Svensk version Komma igång JB000060 6 Megapixels TFT 1.5 optical zoom Sätta i batteriet Snabbreferensguide Öppna skjutluckan till batterifacket och sätt i batteriet. Framsida Avtryckare

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Användarmanual Pagero Connect 2.0

Användarmanual Pagero Connect 2.0 Användarmanual Pagero Connect 2.0 Innehåll 1. Grundläggande information... 3 1.1 Aktivera ditt Pagero Onlinekonto... 3 1.2 Ladda ner Pagero Connect 2.0... 3 1.3 Startsida... 4 1.4 Minimerad vy... 5 1.5

Läs mer

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010 ADAD-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad Februari 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok Säkra pausade utskriftsjobb Administratörshandbok April 2013 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Översikt... 3 Konfigurera säkra pausade utskriftsjobb... 4 Konfigurera och säkra programmet...4 Använda

Läs mer

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000 Installationshandbok 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. Leta upp serienumret på etiketten på produkten

Läs mer

Snabbstart. Förpackningens innehåll. Nighthawk X4S AC2600 WiFi VDSL/ADSL Modem Router Modell D7800

Snabbstart. Förpackningens innehåll. Nighthawk X4S AC2600 WiFi VDSL/ADSL Modem Router Modell D7800 Support Tack för att du köpt den här NETGEAR-produkten. När du har installerat enheten letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen https://my.netgear.com.

Läs mer

RTD Calibrator. Instruktionsblad. Inledning

RTD Calibrator. Instruktionsblad. Inledning 712 RTD Calibrator Instruktionsblad Inledning Fluke 712 RTD Calibrator är ett handverktyg för kalibrering av RTD-sändare (motståndstemperaturdetektering), inklusive de flesta pulsstyrda sändare. Det simulerar

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Specifikationer. Mottagare. Tangentbord. Svensk version. EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset

Inledning. Förpackningens innehåll. Specifikationer. Mottagare. Tangentbord. Svensk version. EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset Inledning Tack för att du har valt ett Sweex trådlöst skrivbordsset. Det här är ett komplett skrivbordsset med ett trådlöst tangentbord, trådlös optisk mus och mottagare.

Läs mer

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick.

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick. Wordwall innebär ett nytt sätt att arbeta interaktivt i klassrummet. Genom bara några klick skapar du interaktiva aktiviteter. Aktiviteterna kan sedan omvandlas och återanvändas på ett sätt som tidigare

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

SmartView Synergy PI Version 140130

SmartView Synergy PI Version 140130 ' SmartView Synergy PI Version 140130 Polar Print SmartView Synergi PI Användarmanual Viktig säkerhetsinformation Följ alla varningar, försiktighetsåtgärder och instruktioner som markerats på produkten.

Läs mer

Astro 320 snabbstartshandbok. GPS-system med hundspårning

Astro 320 snabbstartshandbok. GPS-system med hundspårning Astro 320 snabbstartshandbok GPS-system med hundspårning Komma igång Varning Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för Gree Smart app: Hansol -seriens luftvärmepump med WiFi

Installations- och bruksanvisning för Gree Smart app: Hansol -seriens luftvärmepump med WiFi 02/2016, ed. 1 BRUKSANVISNING Installations- och bruksanvisning för Gree Smart app: Hansol -seriens luftvärmepump med WiFi Distributör: Tillfällavägen 15 433 63 Sävedalen www.scanmont.se Tack för valet

Läs mer

OCS-S Högupplöst Digital Kranvåg

OCS-S Högupplöst Digital Kranvåg OCS-S Högupplöst Digital Kranvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 4 5. Dimensioner och vikt... 5 6. Skärm och knappar... 5 Knappar på vågen... 5 Knappar

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

Anpassning av Windows XP

Anpassning av Windows XP Anpassning av Windows XP Grunderna för hur du som arbetsterapeut ändrar inställningar i Windows XP för att öka tillgängligheten. Habilitering & Hjälpmedel Att komma igång För att komma åt de inställningar

Läs mer

Innehållsförtäckning

Innehållsförtäckning Innehållsförtäckning Skapa en Patient File 5 Skapa en Patient Exam 7 Genomföra undersökningen 9 Tillbaka till Tech Review 10 Exam review (För er som använder VetPACS som granskningsprogram) 11 Jämför två

Läs mer

Inspektion Användarmanuel

Inspektion Användarmanuel Onix AS Version 1.0.5.0 16.12.2014 2014 Inspektion Användarmanuel Denna applikation kan du enkelt kontrollera utrustningar i Utrustningsportalen. 0 S i d a INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida INLEDNING... 3 STARTA

Läs mer

Referens till. WeavePoint 6 Mini

Referens till. WeavePoint 6 Mini Referens till WeavePoint 6 Mini Arkiv Öppna Välj Arkiv Öppna eller klicka på snabbknappen Öppna för att komma till dialogrutan Öppna. Du kan öppna ett av de senaste mönstren du arbetat med genom att klicka

Läs mer

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden

Läs mer

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Innehåll Introduktion Trädportalen.se Visa träd (ej inloggad) Exportera data 4 Visa träd (inloggad) 5 Skapa rapport 6 Registrera konto 7 Ändra

Läs mer

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Carat binax Carat A binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Hörapparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn

Läs mer