NanoMaxx Ultraljudssystem. Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NanoMaxx Ultraljudssystem. Användarhandbok"

Transkript

1 NanoMaxx Ultraljudssystem Användarhandbok 0086

2 SonoSite, Inc th Drive SE Bothell, WA USA Tel: eller Fax: SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury Way Hitchin Herts SG4 0AP Storbritannien Tel: Fax: Observera: Enligt amerikansk federal lag får denna anordning endast säljas av eller på ordination av läkare. NanoMaxx, SiteLink, SonoCalc, SonoHD, SonoMB, SonoSite och SonoSite-logotypen är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör SonoSite, Inc. DICOM är det registrerade varumärket för National Electrical Manufacturers Association för dess publikationer om standarder som handlar om digital kommunikation av medicinsk information. SonoSite Ultraljudssystem som nämns i detta dokument kan skyddas av ett eller flera av följande amerikanska patent: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , D456509, D461895, D509900, D538432, D544962, D558351, D559390, D591423, D592750, D592760, och av följande motsvarande patent i andra länder: AU727381, AU730822, CA , CA , CN ZL , CN ZL , CN ZL , CN ZL , DE , DE , DE , DE , DE , DE , DE , FR , FR , FR , FR , FR , FR , GB , GB , GB , GB , GB , GB , IT , IT , IT , IT , KR528102, KR532359, NO326202, NO326814, NZ542968, RCD , SP , SP , SP Patentsökt. P /2010 Copyright 2010, SonoSite, Inc. Med ensamrätt. ii

3 Innehåll Inledning Skrivsätt...vii Kundkommentarer...vii Kapitel 1: Komma igång Om systemet... 1 Förbereda systemet... 2 Fack och kontakter... 2 Dockningsenhet... 2 Utfällbart stöd... 2 Sätta i och ta ut batteriet... 2 Använda växelström och ladda batteriet... 3 Slå på och stänga av systemet... 3 Ansluta transduktorer... 3 Sätta i och ta bort USB-minnen... 4 Skärmlayout... 5 Allmän interaktion... 5 Pekskärm... 5 Ratt... 6 Skriva in text... 6 Förbereda transduktorer... 6 Avsedda användningsområden... 7 Kapitel 2: Systeminställningar Visa inställningssidorna... 9 Återställa standardinställningar... 9 Inställning av administration... 9 Säkerhetsinställningar... 9 Inställning av användare...10 Exportera eller importera användarkonton...11 Exportera och radera händelseloggen...11 Logga in som användare...11 Välja ett säkert lösenord...12 Inställning av markeringar...12 Inställning av audio och batteri...13 Inställning av anslutningar...13 Inställning av datum och klockslag...13 Inställning av visad information...13 Inställning av obstetriska beräkningar...13 Innehåll iii

4 Inställning av förinställningar...14 Inställning av systeminformation...14 USB-enheter, inställning...14 Begränsningar rörande JPEG-format...15 Kapitel 3: Avbildning Bildåtergivningslägen...17 Bildåtergivning i 2D...17 M-mode...17 Bildåtergivning med energidoppler och färgdoppler...18 Justering av djup och förstärkning...18 Frysa bilder, granska bildrutor och zooma...19 Slå på och av inriktningsmarkörer...19 Kommentera bilder...19 Justera skärmens ljusstyrka...20 Patientinformationsformulär...21 Fält i patientinformationsformuläret...21 Images (bilder)...22 Spara bilder...22 Granska patientundersökningar...22 Skriva ut och ta bort bilder...23 Exportera till ett USB-minne...24 Bildåtergivningslägen och undersökningstyper tillgängliga för olika transduktorer...25 Kapitel 4: Mätningar och beräkningar Mätningar...27 Om att spara mätningar (IMT-undersökningar och obstetriska undersökningar)...27 Arbeta med mätmarkörer...27 Mätning...28 Beräkningar...29 IMT calculations (IMT-beräkningar)...30 Obstetriska beräkningar...32 Patientrapport...33 Kapitel 5: Felsökning och underhåll Felsökning...35 Programvarulicens...35 Underhåll...36 Rengöring och desinficering...36 Rengöring och desinfektion av ultraljudssystemet...37 Rengöring och desinficering av transduktorn...37 Rengöring och desinfektion av batteriet eller dockningsenheten...39 iv Innehåll

5 Kapitel 6: Säkerhet Ergonomisk säkerhet...41 Placering av systemet...42 Din arbetsställning...42 Ta pauser, rör dig och variera aktiviteterna Elektrisk säkerhetsklassificering...43 Elektrisk säkerhet...44 Utrustningens säkerhet...46 Batterisäkerhet...46 Klinisk säkerhet...47 Hälsofarliga material...48 Elektromagnetisk kompatibilitet...48 Tillverkarens deklaration...49 ALARA-principen...53 Tillämpning av ALARA...53 Direkta reglage...54 Indirekta reglage...54 Mottagarreglage...54 Akustiska artefakter...55 Riktlinjer för reduktion av MI och TI...55 Visning av uteffekt...57 Noggrannhet avseende visning av MI och TI...58 Faktorer som bidrar till visningsosäkerhet...58 Relaterade vägledningar...59 Ökning av transduktorns yttemperatur...59 Mätning av akustisk uteffekt...59 In Situ, omräknade, och vattenvärdesintensiteter...60 Vävnadsmodeller och utrustningsundersökningar...61 Tabeller över akustisk uteffekt...62 Termer som används i tabellerna över akustisk uteffekt...72 Precision och osäkerhet i akustiska mätningar...74 Märkningssymboler...75 Kapitel 7: Referenser Mätnoggrannhet...79 Orsaker till mätfel...79 Mätpublikationer...79 IMT-referenser...79 OB-referenser...80 Tabeller för gestationsålder...80 Innehåll v

6 Kapitel 8: Specifikationer Transduktorer som stöds...83 Bildåtergivningslägen...83 Bildlagring...83 Tillbehör...83 Kringutrustning...83 Miljögränsvärden...83 Drift...83 Transport och förvaring...83 Elektricitet...84 Batteri...84 Elektromekaniska säkerhetsstandarder...84 EMC-standarder klassificering...84 Standarder för flygtransporterad utrustning...84 HIPAA-standard...84 Ordlista Termer...85 Förkortningar...87 Register...89 vi Innehåll

7 Inledning Denna Användarhandbok för NanoMaxx ultraljudssystem ger information om förberedelse och användning av NanoMaxx ultraljudssystem och om rengöring och desinfektion av systemet och transduktorerna. Den tillhandahåller också systemspecifikationer och information om säkerhet och akustisk uteffekt. Användarhandboken är avsedd för läsare som är bekanta med ultraljudsmetoder. Den ger ingen utbildning i ultraljudsteknik eller kliniska förfaranden. Den som använder detta system måste vara utbildad i ultraljudsteknik. Se tillämplig SonoSite användarhandbok för tillbehör för information om användning av tillbehör och kringutrustning. Se tillverkarens anvisningar för specifik information om kringutrustning. Kundkommentarer Frågor och kommentarer uppskattas. Vi på SonoSite är intresserade av att få veta vad du tycker om systemet och användarhandboken. Ring till SonoSite på i USA. Kunder utanför USA ombeds ringa till närmaste SonoSite representant. Du kan också skicka e post till SonoSite på adressen För teknisk support, kontakta SonoSite på följande sätt: SonoSites tekniska support Telefon (USA eller Kanada): Inledning Skrivsätt Denna användarhandbok använder följande skrivsätt: En VARNING! anger försiktighetsåtgärder som måste vidtas för att förhindra personskada eller dödsfall. Observera: anger försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för att skydda produkterna. Numrerade steg i procedurerna måste genomföras i ordning. Poster i punktlistorna kräver inte en viss ordning. Enstegsprocedurer börjar med. Symboler och termer som används i systemet och på transduktorn förklaras i Kapitel 1, Kapitel 6 och Ordlista. Telefon (utanför USA och Kanada): Eller ring närmaste representant. Fax: E-post: Webbplats: Europeiskt servicecenter Klicka på Resources (Resurser) och sedan på >Support & Service (Support och service). Telefon +44-(0) E-post: Inledning vii

8 viii Kundkommentarer

9 Kapitel 1: Komma igång Om systemet NanoMaxx ultraljudssystem är en bärbar, programvarustyrd enhet som uppfångar och visar högupplösta ultraljudsbilder i realtid. Vilka funktioner som finns tillgängliga i systemet beror på konfiguration, transduktor och undersökningstyp. Du behöver en licensnyckel för att kunna aktivera programvaran. Se Programvarulicens på sidan Komma igång Komma igång 1 Slå på systemet. 2 Anslut en transduktor. 3 Peka på Patient och fyll i patientinformationsformuläret. 4 Peka på Mode (läge) och välj ett bildåtergivningsläge. Systemets standardinställning är bildåtergivning i 2D Figur 1 Systemets framsida (överst) och baksida (nederst) 5 1 Handtag 2 Ratt 3 Strömbrytare 4 Pekskärm 5 Batterifack 6 USB-portar (på sidan) 7 Utrymme för transduktorn 8 Utfällbart stöd 9 Anslutning till dockningsenhet (se tabellen Anslutningssymboler på dockningsenheten.) Kapitel 1: Komma igång 1

10 Förbereda systemet Fack och kontakter På baksidan av systemet finns utrymmen för batterier och en transduktor och en anslutning till NanoMaxx dockningsenhet. På sidan finns två USB portar. (Se Figur 1 på sidan 1.) Dockningsenhet Dockningsenheten har portar för bl.a. strömförsörjning och skrivarkabel. Dockningsenheten fäster mot systemets baksida. (Se Figur 1 på sidan 1.) Varje port har en symbol som beskriver dess funktion. Anslutningssymboler på dockningsenheten Symbol Anslut dockningsenheten: VARNING! Definition Likströmsingång Audioutgång Skrivarkontroll Kompositvideoutgång Kompositvideo in För att undvika att utsätta patienten för elektriska stötar får man aldrig samtidigt vidröra patienten och dockningsenheten, om denna är bortkopplad från systemet och ansluten till nätspänning. Sätt in dockningsenheten i anslutningen på systemets baksida. (Se Figur 1 på sidan 1.) På översidan av dockningsenheten finns SonoSite logon. Utfällbart stöd Med det utfällbara stödet kan man placera systemet upprätt på en plan yta. Stödet kan förlängas lämpligt mycket för optimal visningsvinkel. Figur 2 Systemets baksida med utfällbart förlängt stöd Sätta i och ta ut batteriet VARNING! Undvik skada på användaren och ultraljudssystemet genom att kontrollera att batteriet inte läcker innan det sätts i. Undvik dataförlust och genomför säker avstängning av systemet genom att alltid ha ett batteri i systemet. Sätta i batteriet 1 Koppla bort strömförsörjningen från ultraljudssystemet. 2 För in batteriet i batterifacket. För in den ände som har två klackar i den kant av facket som är närmast handtaget. 3 Tryck ner låsarmen tills batteriet klickar säkert i läge. 2 Förbereda systemet

11 Ta ut batteriet 1 Koppla bort strömförsörjningen från ultraljudssystemet. 2 Håll systemets baksida nedåt, och tryck försiktigt ner låsarmen och fånga upp batteriet när det faller ur batterifacket. Slå på och stänga av systemet Observera: Använd inte systemet om ett felmeddelande visas på skärmen. Anteckna felkoden och slå av systemet. Kontakta SonoSite eller närmaste representant. Använda växelström och ladda batteriet Batteriet laddas upp när systemet är kopplat till växelströmskällan. Ett fullt urladdat batteri laddas upp på mindre än fem timmar. Systemet kan drivas med växelström och ladda batteriet om växelström är ansluten till systemet. Systemet kan drivas med batteri i upp till 2 timmar, beroende på bildåtergivningsläge och bildskärmens ljusstyrka. När systemet går på batteridrift startar det eventuellt inte om batteriet är svagt. Anslut systemet till växelström för att fortsätta. Slå på och av systemet Tryck på strömbrytaren. (Se Systemets framsida (överst) och baksida (nederst) på sidan 1.) Aktivera systemet För att spara på batteriet medan systemet är påslaget försätts systemet i viloläge om systemet inte har vidrörts under en viss förinställd tid. För justering av tiden för vilolägesfördröjningen, se Inställning av audio och batteri på sidan 13. Peka på pekskärmen. Komma igång VARNING! Observera: Om användare i USA ansluter utrustningen till nätspänning 240 V, ska utrustningen anslutas till en center-tapped enfas-strömkrets. Kontrollera att spänningen i sjukhusets elnät motsvarar spänningsintervallet för strömförsörjningen. Se Elektricitet på sidan 84. Driva systemet med växelström 1 Anslut dockningsenheten till systemet. 2 Koppla likströmskabeln från strömförsörjningsenheten till kontakten på dockningsenheten. Se Figur 1 på sidan 1. 3 Anslut nätsladden till strömförsörjningsenheten och till ett eluttag av sjukhusstandard. Ansluta transduktorer VARNING! Observera: För att undvika patientskador får kontaktdonet inte placeras på patienten. Använd ultraljudssystemet i V-universalstativet eller på en lämplig yta som tillåter luftflöde förbi kontaktdonet. För att undvika risken för elektriska stötar, anslut inte kontakten till transduktorn (finns i transduktorfacket) på systemet om transduktorn inte är ansluten. Se Figur 1 på sidan 1. Se till att främmande material inte kommer in i transduktorkontakten, så att skador på kontakten undviks. Kapitel 1: Komma igång 3

12 Sätta i och ta bort USB-minnen Bilder sparas i det interna minnet och läggs in i en sorterbar patientlista. Bilderna kan arkiveras på en dator med hjälp av ett USB minne. Även om bilderna inte kan granskas på ultraljudssystemet från ett USB minne, kan minnet flyttas så att de kan granskas på en dator. Man kan också importera och exportera användarkonton och händelseloggen med hjälp av ett USB minne. Obs! SonoSite stödjer det USB minne som finns som tillbehör till systemet. Andra fabrikat har inte testats och kanske inte fungerar som förväntat. Figur 3 Ansluta transduktorn Ansluta en transduktor 1 Dra transduktorns spärr uppåt och vrid den medurs. VARNING! Tänk på följande så att du undviker att skada USB-minnet och förlora lagrade patientdata: Ta inte bort USB-minnet och stäng inte av ultraljudssystemet medan systemet håller på att exportera. Stöt inte till och tryck inte på något sätt på USB-minnet medan det är insatt i en USB-port i ultraljudssystemet. Kontakten kan gå sönder. 2 Rikta in transduktorkontakten mot kontaktuttaget på systemets baksida, och anslut transduktorn. 3 Vrid spärren moturs. 4 Tryck ned spärren så att transduktorkontakten låses fast i systemet. Koppla bort en transduktor 1 Dra transduktorns spärr uppåt och vrid den medurs. 2 Dra ut transduktorkontakten ur systemet. Observera: Sätta i ett USB-minne Om USB-ikonen inte visas i systemstatusområdet på skärmen kan USB-minnet vara defekt eller lösenordsskyddad. Stäng av systemet och byt ut enheten. Sätt i USB minnet i en USB port på systemet. Se Figur 1 på sidan 1. USB minnet är klart för användning när USB ikonen visas. För ytterligare information om enheten, se USB enheter, inställning på sidan Förbereda systemet

13 Ta bort ett USB-minne Om USB minnet tas bort medan systemet håller på att exportera data till det kan de exporterade filerna bli förstörda eller ofullständiga. 1 Vänta i minst fem sekunder efter att USB animeringen har upphört. 2 Ta bort USB minnet från porten. Skärmlayout Patientrubrik Visar aktuellt patientnamn och patientens ID-nummer, klinik, användare, datum och tid. 7 Djupmarkör Visar markörer med 0,5, 1 och 5 cm mellanrum beroende på djupet. Se Inställning av förinställningar på sidan 14 för information om hur man specificerar typ. 8 Styrfunktioner som finns tillgängliga i den aktuellt läge. Se Pekskärm på sidan 5. 9 Ultraljudsbild 10 Mätdata Komma igång 10 Figur 4 Skärmlayout 1 Text Text som skrivs in med hjälp av tangentbordet på pekskärmen. 2 Piktogram Visar anatomin och transduktorns läge. Du kan välja anatomi och plats på skärmen. 3 Orienteringsmarkör Visar bildorientering. 4 Mätning 5 Data för bildåtergivningsläge och systemstatus Aktuellt bildåtergivningsläge (t.ex. Gen, MB) och systeminformation (som typ av undersökning, transduktor och batteriladdning). För att specificera närmare, se Inställning av systeminformation på sidan Allmän interaktion Pekskärm Pekskärmen har styrfunktioner som ändras dynamiskt beroende på kontext. Exempel: vill man frysa en bild visas styrfunktionerna för att zooma, utföra mätningar och titta i filmsekvensminnet. Man kan också flytta vissa element (t.ex. zoomrutan eller mätmarkörer) genom att dra med ett finger. Försök följande för bästa resultat: Använd baksidan på fingernageln istället för fingerspetsen Tryck bestämt Dra från intill elementet istället för på det För att välja en styrfunktion pekar du på den med ett finger. En styrfunktion fungerar på ett av följande sätt: Bläddrar kontinuerligt igenom en lista med inställningar. Identifieras med ett plustecken. Visar en lista med alternativ. Identifieras med en pil. Pekar man på styrfunktionen visas eller försvinner listan med alternativ. Kapitel 1: Komma igång 5

14 Används tillsammans med ratten. Identifieras med en dubbelcirkel. Slår på och av en funktion. Utför en åtgärd, som t.ex. att spara en bild. Med styrfunktionen Page x/x (sida x/x) kan man visa ytterligare styrfunktioner. Ratt Ratten fungerar tillsammans med vissa styrfunktioner på pekskärmen för att ställa in förstärkning, djup, ljusstyrka, kommentarer och annat. I formulär kan du använda ratten istället för styrfunktionerna på pekskärmen för att navigera genom de flesta fält och listor: Gör så här: Vrid medurs för att komma till nästa fält. Vrid moturs för att komma till föregående fält. Tryck för att välja markerat fält. Skriva in text I formulär och markeringar kan du skriva in text i textfälten med hjälp av tangentbordet på skärmen. Delete (ta bort) tangenten tar bort tecknet till höger om pekaren. < och > flyttar markören i den inskrivna texten. Du kan också peka i texten. 3 (Alternativt) För att navigera bland textfälten i formulär: Peka på Next (nästa) för att gå vidare till nästa textfält. Peka på Prev (föregående) för att gå tillbaka till föregående textfält. 4 Peka på Done (klar). Förbereda transduktorer VARNING! Vissa transduktorfodral innehåller naturgummilatex och talk, vilket kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa individer. Se 21 CFR , Användarmärkning för artiklar som innehåller naturgummi. Vissa geler och steriliseringsmedel kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa personer. Så här skriver du in text med hjälp av tangentbordet på pekskärmen 1 Peka på ett textfält. Tangentbordet visas på skärmen med textfältet överst. 2 Peka på varje tecken du vill skriva in. Skifttangenten används för att växla mellan små och stora bokstäver för nästa bokstav som skrivs in. Ä,ñ tangenten visar och döljer internationella tecken. Symbols (symbol) tangenten visar symboler och skiljetecken. A a används för att växla mellan stora och små bokstäver. Observera: För att undvika skador på transduktorn ska endast gel som rekommenderas av SonoSite användas. Användning av annan gel än den som rekommenderas av SonoSite kan skada transduktorn och medföra att garantin upphör. Kontakta SonoSite eller närmaste representant om du vill ha upplysningar om gelkompatibilitet. SonoSite rekommenderar att transduktorerna rengörs efter varje användningstillfälle. Se Rengöring och desinficering av transduktorn på sidan Förbereda transduktorer

15 Akustisk kontaktgel måste användas vid undersökningarna. De flesta geler ger lämplig akustisk kontakt, men en del geler är inkompatibla med vissa transduktormaterial. SonoSite rekommenderar Aquasonic gel, och ett varuprov medföljer systemet. För allmän användning ska en ordentlig mängd gel appliceras mellan transduktorn och kroppen. Använd ett transduktorfodral vid invasiv eller kirurgisk användning. VARNING! För att förhindra kontamination rekommenderas användning av sterila transduktorfodral och steril kontaktgel vid klinisk användning av invasiv eller kirurgisk natur. Applicera inte transduktorfodralet och gelen förrän undersökningen ska utföras. Sätta på ett fodral på transduktor SonoSite rekommenderar att transduktorfodral godkända för försäljning används vid intrakavitära eller kirurgiska undersökningar. För att minska risken för kontamination ska fodralet inte sättas på förrän undersökningen ska utföras. 1 Applicera gel inuti fodralet. 2 För in transduktorn i fodralet. 3 Dra fodralet över transduktorn och kabeln tills fodralet är helt utsträckt. 4 Fäst fodralet med banden som medföljer fodralet. 5 Kontrollera om det finns några bubblor mellan transduktorns kontaktyta och fodralet och ta i så fall bort dem. Bubblor mellan transduktorns kontaktyta och fodralet kan påverka ultraljudsbilden. 6 Inspektera fodralet för att säkerställa att det inte finns några hål eller revor. Avsedda användningsområden Detta system sänder ultraljudsenergi till olika delar av patientens kropp för att få ultraljudsbilder enligt följande. För information om vilken transduktor och vilka bildåtergivningslägen som är avsedda för en viss undersökningstyp, se Bildåtergivningslägen och undersökningstyper tillgängliga för olika transduktorer på sidan 25. Bildåtergivning av buken Levern, njurarna, pankreas, mjälten, gallblåsan, gallgångarna, transplanterade organ, bukkärl och omgivande anatomiska strukturer kan bedömas transabdominellt för förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Bildåtergivning av hjärtat Hjärtat, hjärtklaffarna, de stora kärlen, omgivande anatomiska strukturer samt hjärtats allmänna funktion och storlek kan bedömas för förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Bildåtergivning inom gynekologi och vid infertilitet Uterus, ovarier, adnexa och omgivande anatomiska strukturer kan bedömas transabdominellt för förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Interventionell bildåtergivning Systemet kan användas för ultraljudsvägledning vid biopsi och inläggning av drän, inläggning av kärlkatetrar, perifer nervblockad, spinal blockad och lumbalpunktion, amniocentes och andra obstetriska åtgärder, samt som stöd vid buk och bröstkirurgi. Obstetrisk bildåtergivning Fosteranatomi, livsduglighet, uppskattad fostervikt, fosterålder, fostervatten och omgivande anatomiska strukturer kan bedömas transabdominellt för förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Undersökningstyperna energidoppler (CPD) och färgdoppler (Color) är avsedda att användas för att utvärdera närvaro eller avsaknad av flöde. Komma igång Kapitel 1: Komma igång 7

16 VARNING! För att förhindra personskada eller feldiagnos ska detta system inte användas för perkutan provtagning på navelsträngsblod eller in vitro-fertilisering (IVF). Systemet har inte validerats såsom effektivt för dessa två användningsområden. Energidoppler- och färgdopplerbilder kan användas som en tilläggsmetod, inte som screeningmetod, för följande: Detektion av strukturella anomalier i fosterhjärtat Diagnos av intrauterin tillväxthämning (IUGR) För att undvika fel vid uppskattning av fostertillväxt får systemet inte användas som screeningmetod för bedömning av fostertillväxt. Systemet tillhandahåller inga data för fostertillväxt. Bildåtergivning av kärl Karotisartärerna, djupa vener samt artärer i armarna och benen, ytliga vener i armarna och benen, de stora kärlen i buken och olika små kärl kan bedömas för förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Pediatrisk och neonatal bildåtergivning Pediatrisk buk, bäcken och hjärtanatomi, pediatriska höftleder samt omgivande anatomiska strukturer kan bedömas för att påvisa förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Bildåtergivning av ytliga strukturer Bröstet, thyreoida, testiklarna, lymfkörtlar, bråck, muskuloskeletala strukturer, mjukvävnadsstrukturer och omgivande anatomiska strukturer kan bedömas för förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Systemet kan användas för ultraljudsvägledning vid biopsi, inläggning av drän, inläggning av kärlkateter, perifer nervblockad, spinal blockad samt lumbalpunktion. 8 Avsedda användningsområden

17 Kapitel 2: Systeminställningar På sidorna för systeminställningar kan man anpassa systemet och göra inställningar efter egna önskemål. Visa inställningssidorna Visa en inställningssida 1 Peka på Options (alternativ) och välj Setup (inställningar). 2 Gör något av följande: Välj inställningssidan från listan Page (sida). Peka på Previous (föregående) eller Next (nästa) tills önskad sida visas. När listan Page (sida) är markerad trycker du på ratten. Vrid ratten för att markera sidan, och tryck sedan på ratten. Tryck på Done (klar) för att återgå till bildåtergivning från en inställningssida. Återställa standardinställningar Inställning av administration På sidan för inställning av administration kan man konfigurera systemet för att kräva att användare ska logga in och ange lösenord. Krav på inloggning bidrar till att skydda patientdata. Här kan man också lägga till och ta bort användare, ändra lösenord, importera och exportera användarkonton samt visa händelseloggen. Säkerhetsinställningar VARNING! Sjukvårdsenheter som sparar eller överför sjukvårdsinformation är enligt Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) från 1996 och Europeiska unionens dataskyddsdirektiv (95/46/EG) skyldiga att införa lämpliga procedurer för följande: säkerställa informationens integritet och sekretess och skydda mot rimligen förutsägbara hot mot eller säkerhetsrisker för informationens integritet eller otillåten användning eller avslöjande av informationen. Inställning Återställa standardinställningarna för en inställningssida Välj Reset (återställ) på inställningssidan. Återställa samtliga standardinställningar 1 Stäng av systemet. 2 Anslut systemet till växelström. (Se Driva systemet med växelström på sidan 3.) 3 Samtidigt som ratten trycks in, trycker och släpper du strömbrytaren. Släpp ratten efter två pip ljud. Systemet piper nu flera gånger. Systemets säkerhetsinställningar gör det möjligt att uppfylla gällande säkerhetskrav i HIPAA standarden. Ytterst är det användarens ansvar att säkerställa att all elektronisk, skyddad hälsoinformation som insamlas, lagras, granskas och överförs med systemet är säker och skyddad. Logga in som administratör 1 På sidan för administrativa inställningar skriver man Administrator i rutan Name (namn). (Se Skriva in text på sidan 6.) Kapitel 2: Systeminställningar 9

18 2 Skriv in lösenordet för administratören i rutan Password (lösenord). Kontakta SonoSite om du behöver lösenordet för administratör. (Se SonoSites tekniska support på sidan vii.) 3 Välj Login (inloggning). Logga ut som administratör Stäng av eller starta om systemet. Ställa in krav på användarinloggning Systemet kan ställas in så att det visar skärmen för användarinloggning vid påslagning. 1 Logga in som administratör. 2 I listrutan User Login (användarinloggning) väljer du On (på). On (på) gör att ett användarnamn och ett lösenord krävs vid start. Off (av) gör att man kan komma in i systemet utan att ange användarnamn och lösenord. Ändra lösenordet för administratören eller göra det möjligt för användare att ändra lösenord 1 Logga in som administratör. 2 I User List (användarlista) väljer du Administrator. 3 Gör något av följande: Ändra lösenord för administratören: Under User Information (användarinformation) skriver du in det nya lösenordet i rutorna Password (lösenord) och Confirm (bekräfta). (Se Välja ett säkert lösenord på sidan 12.) Göra det möjligt för användare att ändra lösenord: Markera kryssrutan Password changes (ändring av lösenord). 4 Peka på Save (spara). Inställning av användare Lägga till en ny användare 1 Logga in som administratör. 2 Peka på New (ny). 3 Under User Information (användarinformation) fyller du i rutorna Name (namn), Password (lösenord) och Confirm (bekräfta). (Se Välja ett säkert lösenord på sidan 12.) 4 (Alternativ) I rutan User (användare) skriver du användarens initialer som ska visas i patientrubriken och i fältet User i patientinformationsformuläret. 5 (Alternativ) Markera kryssrutan Administration Access (administratörsåtkomst) för att tillåta åtkomst till alla administrationsfunktioner. 6 Peka på Save (spara). Ändra användarinformation 1 Logga in som administratör. 2 Välj användare i User List (användarlista). 3 Gör önskade ändringar i User Information (användarinformation). 4 Peka på Save (spara). Alla ändringar av användarnamnet ersätter det gamla namnet. Ta bort en användare 1 Logga in som administratör. 2 Välj användare i User List (användarlista). 3 Peka på Delete (ta bort). 4 Välj Yes (ja) för att bekräfta borttagningen. Ändra lösenordet för en användare 1 Logga in som administratör. 2 Välj användare i User List (användarlista). 3 Skriv in det nya lösenordet i rutorna Password (lösenord) och Confirm (bekräfta). 4 Peka på Save (spara). 10 Inställning av administration

19 Exportera eller importera användarkonton Export och importkommandona används för att konfigurera flera system och för att säkerhetskopiera information om användarkonton. Exportera användarkonton 1 Sätt in ett USB minne. 2 Logga in som administratör. 3 Peka på Export (exportera). En lista över USB enheter visas. 4 Välj USB minne och peka sedan på Export. Alla användarnamn och lösenord kopieras till USB minnet. Lösenord är krypterade. Importera användarkonton 1 Sätt i USB minnet som innehåller kontona. 2 Logga in som administratör. 3 Peka på Import (importera). 4 Välj USB minne och välj sedan Import. 5 Peka på Restart (omstart) i dialogrutan som visas. Systemet startas om. Alla användarnamn och lösenord som redan fanns i systemet ersätts med de importerade uppgifterna. Exportera och radera händelseloggen I händelseloggen registreras fel och händelser och loggen kan exporteras till ett USB minne och läsas på en dator. Visa händelseloggen 1 Logga in som administratör. 2 Välj Log (logg). Händelseloggen visas. Peka på Back (tillbaka) för att återgå till föregående skärm. Exportera händelseloggen Händelseloggen har filnamnet log.txt. Vid export av händelseloggen till ett USB minne skrivs eventuell befintlig log.txt fil över. 1 Sätt in ett USB minne. 2 Välj Log (logg) och sedan Export (exportera). En lista över USB enheter visas. 3 Välj USB minne och peka sedan på Export. Händelseloggen är en textfil som kan öppnas med ett program för textfiler (t.ex. Microsoft Word eller Anteckningar). Radera händelseloggen 1 Visa händelseloggen. 2 Peka på Clear (radera). 3 Peka på Yes (ja). Logga in som användare Om inloggning krävs visas inloggningsskärmen när systemet slås på. (Se Ställa in krav på användarinloggning på sidan 10.) Logga in som användare 1 Slå på systemet. 2 På skärmen User Login (användarinloggning) skriver du in ditt namn och lösenord och pekar på OK. Logga in som gäst Gäster kan göra undersökningar men kan inte komma åt systeminställningar eller patientinformation. 1 Slå på systemet. 2 På skärmen User Login (användarinloggning) väljer du Guest (gäst). Inställning Kapitel 2: Systeminställningar 11

X-Porte. ultraljudssystem. Användarhandbok

X-Porte. ultraljudssystem. Användarhandbok ANVÄNDARHANDBOK X-Porte ultraljudssystem Användarhandbok Juridiska meddelanden Tillverkare FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tfn: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax:

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Snabbhandledning CECHK04 7012194

Snabbhandledning CECHK04 7012194 Snabbhandledning CECHK04 7012194 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten.

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Första publicering: 29 maj 2012 Granskad: 16 augusti 2012 Denna guide är avsedd för användare som väljer självbetjäning av innehåll

Läs mer

LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING Viktig information!usa Rx Only!USA Enhetsspårning FDA (U.S. Food and Drug Administration) kräver att tillverkare

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll TomTom Via 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom Via inklusive Easy Click-fäste USB-kabel USB-billaddare RDS-TMC-trafikinformationsmottagare, beroende på enhet, När du ska kontrollera

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Läs igenom innan du fortsätter Säkerhetsföreskrifter Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att garantera rätt användning av din mobiltelefon. Även om den

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

EMC Documentum Web Publisher

EMC Documentum Web Publisher EMC Documentum Web Publisher Version 6.5 Användarhandbok Artikelnummer 300-006-614 A01 EMC Corporation Bolagets huvudkontor: Hopkinton, MA 01748-9103 1-508-435-1000 www.emc.com Copyright 1994 2008 EMC

Läs mer

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate Pinnacle Studio Version 17 Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate Ditt liv i filmform Copyright 2013 Corel Corporation. Alla rättigheter reserverade. Respektera upphovsrätten. Innehåll

Läs mer

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post Användarhandbok Innehåll 1 Välkommen 2 Kom igång 2 HUAWEI MediaPad 10 Link+ Snabbtitt 2 Installation 3 Ladda batteriet 4 Viktig information om batteriet 5 En snabbtitt på startskärmen 5 Meddelande- och

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...4 Inledning... 4 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok Copyright 2012 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Användarhandboken gäller fr.o.m. maj 2012. VARNING Enligt amerikansk

Läs mer

Nokia C3-01 Användarhandbok

Nokia C3-01 Användarhandbok Nokia C3-01 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i eller ta ur ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet

Läs mer

Användarhandbok till HP Envy 15

Användarhandbok till HP Envy 15 Användarhandbok till HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer