NanoMaxx Ultraljudssystem. Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NanoMaxx Ultraljudssystem. Användarhandbok"

Transkript

1 NanoMaxx Ultraljudssystem Användarhandbok 0086

2 SonoSite, Inc th Drive SE Bothell, WA USA Tel: eller Fax: SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury Way Hitchin Herts SG4 0AP Storbritannien Tel: Fax: Observera: Enligt amerikansk federal lag får denna anordning endast säljas av eller på ordination av läkare. NanoMaxx, SiteLink, SonoCalc, SonoHD, SonoMB, SonoSite och SonoSite-logotypen är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör SonoSite, Inc. DICOM är det registrerade varumärket för National Electrical Manufacturers Association för dess publikationer om standarder som handlar om digital kommunikation av medicinsk information. SonoSite Ultraljudssystem som nämns i detta dokument kan skyddas av ett eller flera av följande amerikanska patent: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , D456509, D461895, D509900, D538432, D544962, D558351, D559390, D591423, D592750, D592760, och av följande motsvarande patent i andra länder: AU727381, AU730822, CA , CA , CN ZL , CN ZL , CN ZL , CN ZL , DE , DE , DE , DE , DE , DE , DE , FR , FR , FR , FR , FR , FR , GB , GB , GB , GB , GB , GB , IT , IT , IT , IT , KR528102, KR532359, NO326202, NO326814, NZ542968, RCD , SP , SP , SP Patentsökt. P /2010 Copyright 2010, SonoSite, Inc. Med ensamrätt. ii

3 Innehåll Inledning Skrivsätt...vii Kundkommentarer...vii Kapitel 1: Komma igång Om systemet... 1 Förbereda systemet... 2 Fack och kontakter... 2 Dockningsenhet... 2 Utfällbart stöd... 2 Sätta i och ta ut batteriet... 2 Använda växelström och ladda batteriet... 3 Slå på och stänga av systemet... 3 Ansluta transduktorer... 3 Sätta i och ta bort USB-minnen... 4 Skärmlayout... 5 Allmän interaktion... 5 Pekskärm... 5 Ratt... 6 Skriva in text... 6 Förbereda transduktorer... 6 Avsedda användningsområden... 7 Kapitel 2: Systeminställningar Visa inställningssidorna... 9 Återställa standardinställningar... 9 Inställning av administration... 9 Säkerhetsinställningar... 9 Inställning av användare...10 Exportera eller importera användarkonton...11 Exportera och radera händelseloggen...11 Logga in som användare...11 Välja ett säkert lösenord...12 Inställning av markeringar...12 Inställning av audio och batteri...13 Inställning av anslutningar...13 Inställning av datum och klockslag...13 Inställning av visad information...13 Inställning av obstetriska beräkningar...13 Innehåll iii

4 Inställning av förinställningar...14 Inställning av systeminformation...14 USB-enheter, inställning...14 Begränsningar rörande JPEG-format...15 Kapitel 3: Avbildning Bildåtergivningslägen...17 Bildåtergivning i 2D...17 M-mode...17 Bildåtergivning med energidoppler och färgdoppler...18 Justering av djup och förstärkning...18 Frysa bilder, granska bildrutor och zooma...19 Slå på och av inriktningsmarkörer...19 Kommentera bilder...19 Justera skärmens ljusstyrka...20 Patientinformationsformulär...21 Fält i patientinformationsformuläret...21 Images (bilder)...22 Spara bilder...22 Granska patientundersökningar...22 Skriva ut och ta bort bilder...23 Exportera till ett USB-minne...24 Bildåtergivningslägen och undersökningstyper tillgängliga för olika transduktorer...25 Kapitel 4: Mätningar och beräkningar Mätningar...27 Om att spara mätningar (IMT-undersökningar och obstetriska undersökningar)...27 Arbeta med mätmarkörer...27 Mätning...28 Beräkningar...29 IMT calculations (IMT-beräkningar)...30 Obstetriska beräkningar...32 Patientrapport...33 Kapitel 5: Felsökning och underhåll Felsökning...35 Programvarulicens...35 Underhåll...36 Rengöring och desinficering...36 Rengöring och desinfektion av ultraljudssystemet...37 Rengöring och desinficering av transduktorn...37 Rengöring och desinfektion av batteriet eller dockningsenheten...39 iv Innehåll

5 Kapitel 6: Säkerhet Ergonomisk säkerhet...41 Placering av systemet...42 Din arbetsställning...42 Ta pauser, rör dig och variera aktiviteterna Elektrisk säkerhetsklassificering...43 Elektrisk säkerhet...44 Utrustningens säkerhet...46 Batterisäkerhet...46 Klinisk säkerhet...47 Hälsofarliga material...48 Elektromagnetisk kompatibilitet...48 Tillverkarens deklaration...49 ALARA-principen...53 Tillämpning av ALARA...53 Direkta reglage...54 Indirekta reglage...54 Mottagarreglage...54 Akustiska artefakter...55 Riktlinjer för reduktion av MI och TI...55 Visning av uteffekt...57 Noggrannhet avseende visning av MI och TI...58 Faktorer som bidrar till visningsosäkerhet...58 Relaterade vägledningar...59 Ökning av transduktorns yttemperatur...59 Mätning av akustisk uteffekt...59 In Situ, omräknade, och vattenvärdesintensiteter...60 Vävnadsmodeller och utrustningsundersökningar...61 Tabeller över akustisk uteffekt...62 Termer som används i tabellerna över akustisk uteffekt...72 Precision och osäkerhet i akustiska mätningar...74 Märkningssymboler...75 Kapitel 7: Referenser Mätnoggrannhet...79 Orsaker till mätfel...79 Mätpublikationer...79 IMT-referenser...79 OB-referenser...80 Tabeller för gestationsålder...80 Innehåll v

6 Kapitel 8: Specifikationer Transduktorer som stöds...83 Bildåtergivningslägen...83 Bildlagring...83 Tillbehör...83 Kringutrustning...83 Miljögränsvärden...83 Drift...83 Transport och förvaring...83 Elektricitet...84 Batteri...84 Elektromekaniska säkerhetsstandarder...84 EMC-standarder klassificering...84 Standarder för flygtransporterad utrustning...84 HIPAA-standard...84 Ordlista Termer...85 Förkortningar...87 Register...89 vi Innehåll

7 Inledning Denna Användarhandbok för NanoMaxx ultraljudssystem ger information om förberedelse och användning av NanoMaxx ultraljudssystem och om rengöring och desinfektion av systemet och transduktorerna. Den tillhandahåller också systemspecifikationer och information om säkerhet och akustisk uteffekt. Användarhandboken är avsedd för läsare som är bekanta med ultraljudsmetoder. Den ger ingen utbildning i ultraljudsteknik eller kliniska förfaranden. Den som använder detta system måste vara utbildad i ultraljudsteknik. Se tillämplig SonoSite användarhandbok för tillbehör för information om användning av tillbehör och kringutrustning. Se tillverkarens anvisningar för specifik information om kringutrustning. Kundkommentarer Frågor och kommentarer uppskattas. Vi på SonoSite är intresserade av att få veta vad du tycker om systemet och användarhandboken. Ring till SonoSite på i USA. Kunder utanför USA ombeds ringa till närmaste SonoSite representant. Du kan också skicka e post till SonoSite på adressen För teknisk support, kontakta SonoSite på följande sätt: SonoSites tekniska support Telefon (USA eller Kanada): Inledning Skrivsätt Denna användarhandbok använder följande skrivsätt: En VARNING! anger försiktighetsåtgärder som måste vidtas för att förhindra personskada eller dödsfall. Observera: anger försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för att skydda produkterna. Numrerade steg i procedurerna måste genomföras i ordning. Poster i punktlistorna kräver inte en viss ordning. Enstegsprocedurer börjar med. Symboler och termer som används i systemet och på transduktorn förklaras i Kapitel 1, Kapitel 6 och Ordlista. Telefon (utanför USA och Kanada): Eller ring närmaste representant. Fax: E-post: Webbplats: Europeiskt servicecenter Klicka på Resources (Resurser) och sedan på >Support & Service (Support och service). Telefon +44-(0) E-post: Inledning vii

8 viii Kundkommentarer

9 Kapitel 1: Komma igång Om systemet NanoMaxx ultraljudssystem är en bärbar, programvarustyrd enhet som uppfångar och visar högupplösta ultraljudsbilder i realtid. Vilka funktioner som finns tillgängliga i systemet beror på konfiguration, transduktor och undersökningstyp. Du behöver en licensnyckel för att kunna aktivera programvaran. Se Programvarulicens på sidan Komma igång Komma igång 1 Slå på systemet. 2 Anslut en transduktor. 3 Peka på Patient och fyll i patientinformationsformuläret. 4 Peka på Mode (läge) och välj ett bildåtergivningsläge. Systemets standardinställning är bildåtergivning i 2D Figur 1 Systemets framsida (överst) och baksida (nederst) 5 1 Handtag 2 Ratt 3 Strömbrytare 4 Pekskärm 5 Batterifack 6 USB-portar (på sidan) 7 Utrymme för transduktorn 8 Utfällbart stöd 9 Anslutning till dockningsenhet (se tabellen Anslutningssymboler på dockningsenheten.) Kapitel 1: Komma igång 1

10 Förbereda systemet Fack och kontakter På baksidan av systemet finns utrymmen för batterier och en transduktor och en anslutning till NanoMaxx dockningsenhet. På sidan finns två USB portar. (Se Figur 1 på sidan 1.) Dockningsenhet Dockningsenheten har portar för bl.a. strömförsörjning och skrivarkabel. Dockningsenheten fäster mot systemets baksida. (Se Figur 1 på sidan 1.) Varje port har en symbol som beskriver dess funktion. Anslutningssymboler på dockningsenheten Symbol Anslut dockningsenheten: VARNING! Definition Likströmsingång Audioutgång Skrivarkontroll Kompositvideoutgång Kompositvideo in För att undvika att utsätta patienten för elektriska stötar får man aldrig samtidigt vidröra patienten och dockningsenheten, om denna är bortkopplad från systemet och ansluten till nätspänning. Sätt in dockningsenheten i anslutningen på systemets baksida. (Se Figur 1 på sidan 1.) På översidan av dockningsenheten finns SonoSite logon. Utfällbart stöd Med det utfällbara stödet kan man placera systemet upprätt på en plan yta. Stödet kan förlängas lämpligt mycket för optimal visningsvinkel. Figur 2 Systemets baksida med utfällbart förlängt stöd Sätta i och ta ut batteriet VARNING! Undvik skada på användaren och ultraljudssystemet genom att kontrollera att batteriet inte läcker innan det sätts i. Undvik dataförlust och genomför säker avstängning av systemet genom att alltid ha ett batteri i systemet. Sätta i batteriet 1 Koppla bort strömförsörjningen från ultraljudssystemet. 2 För in batteriet i batterifacket. För in den ände som har två klackar i den kant av facket som är närmast handtaget. 3 Tryck ner låsarmen tills batteriet klickar säkert i läge. 2 Förbereda systemet

11 Ta ut batteriet 1 Koppla bort strömförsörjningen från ultraljudssystemet. 2 Håll systemets baksida nedåt, och tryck försiktigt ner låsarmen och fånga upp batteriet när det faller ur batterifacket. Slå på och stänga av systemet Observera: Använd inte systemet om ett felmeddelande visas på skärmen. Anteckna felkoden och slå av systemet. Kontakta SonoSite eller närmaste representant. Använda växelström och ladda batteriet Batteriet laddas upp när systemet är kopplat till växelströmskällan. Ett fullt urladdat batteri laddas upp på mindre än fem timmar. Systemet kan drivas med växelström och ladda batteriet om växelström är ansluten till systemet. Systemet kan drivas med batteri i upp till 2 timmar, beroende på bildåtergivningsläge och bildskärmens ljusstyrka. När systemet går på batteridrift startar det eventuellt inte om batteriet är svagt. Anslut systemet till växelström för att fortsätta. Slå på och av systemet Tryck på strömbrytaren. (Se Systemets framsida (överst) och baksida (nederst) på sidan 1.) Aktivera systemet För att spara på batteriet medan systemet är påslaget försätts systemet i viloläge om systemet inte har vidrörts under en viss förinställd tid. För justering av tiden för vilolägesfördröjningen, se Inställning av audio och batteri på sidan 13. Peka på pekskärmen. Komma igång VARNING! Observera: Om användare i USA ansluter utrustningen till nätspänning 240 V, ska utrustningen anslutas till en center-tapped enfas-strömkrets. Kontrollera att spänningen i sjukhusets elnät motsvarar spänningsintervallet för strömförsörjningen. Se Elektricitet på sidan 84. Driva systemet med växelström 1 Anslut dockningsenheten till systemet. 2 Koppla likströmskabeln från strömförsörjningsenheten till kontakten på dockningsenheten. Se Figur 1 på sidan 1. 3 Anslut nätsladden till strömförsörjningsenheten och till ett eluttag av sjukhusstandard. Ansluta transduktorer VARNING! Observera: För att undvika patientskador får kontaktdonet inte placeras på patienten. Använd ultraljudssystemet i V-universalstativet eller på en lämplig yta som tillåter luftflöde förbi kontaktdonet. För att undvika risken för elektriska stötar, anslut inte kontakten till transduktorn (finns i transduktorfacket) på systemet om transduktorn inte är ansluten. Se Figur 1 på sidan 1. Se till att främmande material inte kommer in i transduktorkontakten, så att skador på kontakten undviks. Kapitel 1: Komma igång 3

12 Sätta i och ta bort USB-minnen Bilder sparas i det interna minnet och läggs in i en sorterbar patientlista. Bilderna kan arkiveras på en dator med hjälp av ett USB minne. Även om bilderna inte kan granskas på ultraljudssystemet från ett USB minne, kan minnet flyttas så att de kan granskas på en dator. Man kan också importera och exportera användarkonton och händelseloggen med hjälp av ett USB minne. Obs! SonoSite stödjer det USB minne som finns som tillbehör till systemet. Andra fabrikat har inte testats och kanske inte fungerar som förväntat. Figur 3 Ansluta transduktorn Ansluta en transduktor 1 Dra transduktorns spärr uppåt och vrid den medurs. VARNING! Tänk på följande så att du undviker att skada USB-minnet och förlora lagrade patientdata: Ta inte bort USB-minnet och stäng inte av ultraljudssystemet medan systemet håller på att exportera. Stöt inte till och tryck inte på något sätt på USB-minnet medan det är insatt i en USB-port i ultraljudssystemet. Kontakten kan gå sönder. 2 Rikta in transduktorkontakten mot kontaktuttaget på systemets baksida, och anslut transduktorn. 3 Vrid spärren moturs. 4 Tryck ned spärren så att transduktorkontakten låses fast i systemet. Koppla bort en transduktor 1 Dra transduktorns spärr uppåt och vrid den medurs. 2 Dra ut transduktorkontakten ur systemet. Observera: Sätta i ett USB-minne Om USB-ikonen inte visas i systemstatusområdet på skärmen kan USB-minnet vara defekt eller lösenordsskyddad. Stäng av systemet och byt ut enheten. Sätt i USB minnet i en USB port på systemet. Se Figur 1 på sidan 1. USB minnet är klart för användning när USB ikonen visas. För ytterligare information om enheten, se USB enheter, inställning på sidan Förbereda systemet

13 Ta bort ett USB-minne Om USB minnet tas bort medan systemet håller på att exportera data till det kan de exporterade filerna bli förstörda eller ofullständiga. 1 Vänta i minst fem sekunder efter att USB animeringen har upphört. 2 Ta bort USB minnet från porten. Skärmlayout Patientrubrik Visar aktuellt patientnamn och patientens ID-nummer, klinik, användare, datum och tid. 7 Djupmarkör Visar markörer med 0,5, 1 och 5 cm mellanrum beroende på djupet. Se Inställning av förinställningar på sidan 14 för information om hur man specificerar typ. 8 Styrfunktioner som finns tillgängliga i den aktuellt läge. Se Pekskärm på sidan 5. 9 Ultraljudsbild 10 Mätdata Komma igång 10 Figur 4 Skärmlayout 1 Text Text som skrivs in med hjälp av tangentbordet på pekskärmen. 2 Piktogram Visar anatomin och transduktorns läge. Du kan välja anatomi och plats på skärmen. 3 Orienteringsmarkör Visar bildorientering. 4 Mätning 5 Data för bildåtergivningsläge och systemstatus Aktuellt bildåtergivningsläge (t.ex. Gen, MB) och systeminformation (som typ av undersökning, transduktor och batteriladdning). För att specificera närmare, se Inställning av systeminformation på sidan Allmän interaktion Pekskärm Pekskärmen har styrfunktioner som ändras dynamiskt beroende på kontext. Exempel: vill man frysa en bild visas styrfunktionerna för att zooma, utföra mätningar och titta i filmsekvensminnet. Man kan också flytta vissa element (t.ex. zoomrutan eller mätmarkörer) genom att dra med ett finger. Försök följande för bästa resultat: Använd baksidan på fingernageln istället för fingerspetsen Tryck bestämt Dra från intill elementet istället för på det För att välja en styrfunktion pekar du på den med ett finger. En styrfunktion fungerar på ett av följande sätt: Bläddrar kontinuerligt igenom en lista med inställningar. Identifieras med ett plustecken. Visar en lista med alternativ. Identifieras med en pil. Pekar man på styrfunktionen visas eller försvinner listan med alternativ. Kapitel 1: Komma igång 5

14 Används tillsammans med ratten. Identifieras med en dubbelcirkel. Slår på och av en funktion. Utför en åtgärd, som t.ex. att spara en bild. Med styrfunktionen Page x/x (sida x/x) kan man visa ytterligare styrfunktioner. Ratt Ratten fungerar tillsammans med vissa styrfunktioner på pekskärmen för att ställa in förstärkning, djup, ljusstyrka, kommentarer och annat. I formulär kan du använda ratten istället för styrfunktionerna på pekskärmen för att navigera genom de flesta fält och listor: Gör så här: Vrid medurs för att komma till nästa fält. Vrid moturs för att komma till föregående fält. Tryck för att välja markerat fält. Skriva in text I formulär och markeringar kan du skriva in text i textfälten med hjälp av tangentbordet på skärmen. Delete (ta bort) tangenten tar bort tecknet till höger om pekaren. < och > flyttar markören i den inskrivna texten. Du kan också peka i texten. 3 (Alternativt) För att navigera bland textfälten i formulär: Peka på Next (nästa) för att gå vidare till nästa textfält. Peka på Prev (föregående) för att gå tillbaka till föregående textfält. 4 Peka på Done (klar). Förbereda transduktorer VARNING! Vissa transduktorfodral innehåller naturgummilatex och talk, vilket kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa individer. Se 21 CFR , Användarmärkning för artiklar som innehåller naturgummi. Vissa geler och steriliseringsmedel kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa personer. Så här skriver du in text med hjälp av tangentbordet på pekskärmen 1 Peka på ett textfält. Tangentbordet visas på skärmen med textfältet överst. 2 Peka på varje tecken du vill skriva in. Skifttangenten används för att växla mellan små och stora bokstäver för nästa bokstav som skrivs in. Ä,ñ tangenten visar och döljer internationella tecken. Symbols (symbol) tangenten visar symboler och skiljetecken. A a används för att växla mellan stora och små bokstäver. Observera: För att undvika skador på transduktorn ska endast gel som rekommenderas av SonoSite användas. Användning av annan gel än den som rekommenderas av SonoSite kan skada transduktorn och medföra att garantin upphör. Kontakta SonoSite eller närmaste representant om du vill ha upplysningar om gelkompatibilitet. SonoSite rekommenderar att transduktorerna rengörs efter varje användningstillfälle. Se Rengöring och desinficering av transduktorn på sidan Förbereda transduktorer

15 Akustisk kontaktgel måste användas vid undersökningarna. De flesta geler ger lämplig akustisk kontakt, men en del geler är inkompatibla med vissa transduktormaterial. SonoSite rekommenderar Aquasonic gel, och ett varuprov medföljer systemet. För allmän användning ska en ordentlig mängd gel appliceras mellan transduktorn och kroppen. Använd ett transduktorfodral vid invasiv eller kirurgisk användning. VARNING! För att förhindra kontamination rekommenderas användning av sterila transduktorfodral och steril kontaktgel vid klinisk användning av invasiv eller kirurgisk natur. Applicera inte transduktorfodralet och gelen förrän undersökningen ska utföras. Sätta på ett fodral på transduktor SonoSite rekommenderar att transduktorfodral godkända för försäljning används vid intrakavitära eller kirurgiska undersökningar. För att minska risken för kontamination ska fodralet inte sättas på förrän undersökningen ska utföras. 1 Applicera gel inuti fodralet. 2 För in transduktorn i fodralet. 3 Dra fodralet över transduktorn och kabeln tills fodralet är helt utsträckt. 4 Fäst fodralet med banden som medföljer fodralet. 5 Kontrollera om det finns några bubblor mellan transduktorns kontaktyta och fodralet och ta i så fall bort dem. Bubblor mellan transduktorns kontaktyta och fodralet kan påverka ultraljudsbilden. 6 Inspektera fodralet för att säkerställa att det inte finns några hål eller revor. Avsedda användningsområden Detta system sänder ultraljudsenergi till olika delar av patientens kropp för att få ultraljudsbilder enligt följande. För information om vilken transduktor och vilka bildåtergivningslägen som är avsedda för en viss undersökningstyp, se Bildåtergivningslägen och undersökningstyper tillgängliga för olika transduktorer på sidan 25. Bildåtergivning av buken Levern, njurarna, pankreas, mjälten, gallblåsan, gallgångarna, transplanterade organ, bukkärl och omgivande anatomiska strukturer kan bedömas transabdominellt för förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Bildåtergivning av hjärtat Hjärtat, hjärtklaffarna, de stora kärlen, omgivande anatomiska strukturer samt hjärtats allmänna funktion och storlek kan bedömas för förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Bildåtergivning inom gynekologi och vid infertilitet Uterus, ovarier, adnexa och omgivande anatomiska strukturer kan bedömas transabdominellt för förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Interventionell bildåtergivning Systemet kan användas för ultraljudsvägledning vid biopsi och inläggning av drän, inläggning av kärlkatetrar, perifer nervblockad, spinal blockad och lumbalpunktion, amniocentes och andra obstetriska åtgärder, samt som stöd vid buk och bröstkirurgi. Obstetrisk bildåtergivning Fosteranatomi, livsduglighet, uppskattad fostervikt, fosterålder, fostervatten och omgivande anatomiska strukturer kan bedömas transabdominellt för förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Undersökningstyperna energidoppler (CPD) och färgdoppler (Color) är avsedda att användas för att utvärdera närvaro eller avsaknad av flöde. Komma igång Kapitel 1: Komma igång 7

16 VARNING! För att förhindra personskada eller feldiagnos ska detta system inte användas för perkutan provtagning på navelsträngsblod eller in vitro-fertilisering (IVF). Systemet har inte validerats såsom effektivt för dessa två användningsområden. Energidoppler- och färgdopplerbilder kan användas som en tilläggsmetod, inte som screeningmetod, för följande: Detektion av strukturella anomalier i fosterhjärtat Diagnos av intrauterin tillväxthämning (IUGR) För att undvika fel vid uppskattning av fostertillväxt får systemet inte användas som screeningmetod för bedömning av fostertillväxt. Systemet tillhandahåller inga data för fostertillväxt. Bildåtergivning av kärl Karotisartärerna, djupa vener samt artärer i armarna och benen, ytliga vener i armarna och benen, de stora kärlen i buken och olika små kärl kan bedömas för förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Pediatrisk och neonatal bildåtergivning Pediatrisk buk, bäcken och hjärtanatomi, pediatriska höftleder samt omgivande anatomiska strukturer kan bedömas för att påvisa förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Bildåtergivning av ytliga strukturer Bröstet, thyreoida, testiklarna, lymfkörtlar, bråck, muskuloskeletala strukturer, mjukvävnadsstrukturer och omgivande anatomiska strukturer kan bedömas för förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Systemet kan användas för ultraljudsvägledning vid biopsi, inläggning av drän, inläggning av kärlkateter, perifer nervblockad, spinal blockad samt lumbalpunktion. 8 Avsedda användningsområden

17 Kapitel 2: Systeminställningar På sidorna för systeminställningar kan man anpassa systemet och göra inställningar efter egna önskemål. Visa inställningssidorna Visa en inställningssida 1 Peka på Options (alternativ) och välj Setup (inställningar). 2 Gör något av följande: Välj inställningssidan från listan Page (sida). Peka på Previous (föregående) eller Next (nästa) tills önskad sida visas. När listan Page (sida) är markerad trycker du på ratten. Vrid ratten för att markera sidan, och tryck sedan på ratten. Tryck på Done (klar) för att återgå till bildåtergivning från en inställningssida. Återställa standardinställningar Inställning av administration På sidan för inställning av administration kan man konfigurera systemet för att kräva att användare ska logga in och ange lösenord. Krav på inloggning bidrar till att skydda patientdata. Här kan man också lägga till och ta bort användare, ändra lösenord, importera och exportera användarkonton samt visa händelseloggen. Säkerhetsinställningar VARNING! Sjukvårdsenheter som sparar eller överför sjukvårdsinformation är enligt Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) från 1996 och Europeiska unionens dataskyddsdirektiv (95/46/EG) skyldiga att införa lämpliga procedurer för följande: säkerställa informationens integritet och sekretess och skydda mot rimligen förutsägbara hot mot eller säkerhetsrisker för informationens integritet eller otillåten användning eller avslöjande av informationen. Inställning Återställa standardinställningarna för en inställningssida Välj Reset (återställ) på inställningssidan. Återställa samtliga standardinställningar 1 Stäng av systemet. 2 Anslut systemet till växelström. (Se Driva systemet med växelström på sidan 3.) 3 Samtidigt som ratten trycks in, trycker och släpper du strömbrytaren. Släpp ratten efter två pip ljud. Systemet piper nu flera gånger. Systemets säkerhetsinställningar gör det möjligt att uppfylla gällande säkerhetskrav i HIPAA standarden. Ytterst är det användarens ansvar att säkerställa att all elektronisk, skyddad hälsoinformation som insamlas, lagras, granskas och överförs med systemet är säker och skyddad. Logga in som administratör 1 På sidan för administrativa inställningar skriver man Administrator i rutan Name (namn). (Se Skriva in text på sidan 6.) Kapitel 2: Systeminställningar 9

18 2 Skriv in lösenordet för administratören i rutan Password (lösenord). Kontakta SonoSite om du behöver lösenordet för administratör. (Se SonoSites tekniska support på sidan vii.) 3 Välj Login (inloggning). Logga ut som administratör Stäng av eller starta om systemet. Ställa in krav på användarinloggning Systemet kan ställas in så att det visar skärmen för användarinloggning vid påslagning. 1 Logga in som administratör. 2 I listrutan User Login (användarinloggning) väljer du On (på). On (på) gör att ett användarnamn och ett lösenord krävs vid start. Off (av) gör att man kan komma in i systemet utan att ange användarnamn och lösenord. Ändra lösenordet för administratören eller göra det möjligt för användare att ändra lösenord 1 Logga in som administratör. 2 I User List (användarlista) väljer du Administrator. 3 Gör något av följande: Ändra lösenord för administratören: Under User Information (användarinformation) skriver du in det nya lösenordet i rutorna Password (lösenord) och Confirm (bekräfta). (Se Välja ett säkert lösenord på sidan 12.) Göra det möjligt för användare att ändra lösenord: Markera kryssrutan Password changes (ändring av lösenord). 4 Peka på Save (spara). Inställning av användare Lägga till en ny användare 1 Logga in som administratör. 2 Peka på New (ny). 3 Under User Information (användarinformation) fyller du i rutorna Name (namn), Password (lösenord) och Confirm (bekräfta). (Se Välja ett säkert lösenord på sidan 12.) 4 (Alternativ) I rutan User (användare) skriver du användarens initialer som ska visas i patientrubriken och i fältet User i patientinformationsformuläret. 5 (Alternativ) Markera kryssrutan Administration Access (administratörsåtkomst) för att tillåta åtkomst till alla administrationsfunktioner. 6 Peka på Save (spara). Ändra användarinformation 1 Logga in som administratör. 2 Välj användare i User List (användarlista). 3 Gör önskade ändringar i User Information (användarinformation). 4 Peka på Save (spara). Alla ändringar av användarnamnet ersätter det gamla namnet. Ta bort en användare 1 Logga in som administratör. 2 Välj användare i User List (användarlista). 3 Peka på Delete (ta bort). 4 Välj Yes (ja) för att bekräfta borttagningen. Ändra lösenordet för en användare 1 Logga in som administratör. 2 Välj användare i User List (användarlista). 3 Skriv in det nya lösenordet i rutorna Password (lösenord) och Confirm (bekräfta). 4 Peka på Save (spara). 10 Inställning av administration

19 Exportera eller importera användarkonton Export och importkommandona används för att konfigurera flera system och för att säkerhetskopiera information om användarkonton. Exportera användarkonton 1 Sätt in ett USB minne. 2 Logga in som administratör. 3 Peka på Export (exportera). En lista över USB enheter visas. 4 Välj USB minne och peka sedan på Export. Alla användarnamn och lösenord kopieras till USB minnet. Lösenord är krypterade. Importera användarkonton 1 Sätt i USB minnet som innehåller kontona. 2 Logga in som administratör. 3 Peka på Import (importera). 4 Välj USB minne och välj sedan Import. 5 Peka på Restart (omstart) i dialogrutan som visas. Systemet startas om. Alla användarnamn och lösenord som redan fanns i systemet ersätts med de importerade uppgifterna. Exportera och radera händelseloggen I händelseloggen registreras fel och händelser och loggen kan exporteras till ett USB minne och läsas på en dator. Visa händelseloggen 1 Logga in som administratör. 2 Välj Log (logg). Händelseloggen visas. Peka på Back (tillbaka) för att återgå till föregående skärm. Exportera händelseloggen Händelseloggen har filnamnet log.txt. Vid export av händelseloggen till ett USB minne skrivs eventuell befintlig log.txt fil över. 1 Sätt in ett USB minne. 2 Välj Log (logg) och sedan Export (exportera). En lista över USB enheter visas. 3 Välj USB minne och peka sedan på Export. Händelseloggen är en textfil som kan öppnas med ett program för textfiler (t.ex. Microsoft Word eller Anteckningar). Radera händelseloggen 1 Visa händelseloggen. 2 Peka på Clear (radera). 3 Peka på Yes (ja). Logga in som användare Om inloggning krävs visas inloggningsskärmen när systemet slås på. (Se Ställa in krav på användarinloggning på sidan 10.) Logga in som användare 1 Slå på systemet. 2 På skärmen User Login (användarinloggning) skriver du in ditt namn och lösenord och pekar på OK. Logga in som gäst Gäster kan göra undersökningar men kan inte komma åt systeminställningar eller patientinformation. 1 Slå på systemet. 2 På skärmen User Login (användarinloggning) väljer du Guest (gäst). Inställning Kapitel 2: Systeminställningar 11

20 Ändra ditt lösenord 1 Slå på systemet. 2 På skärmen User Login (användarinloggning) pekar du på Password (lösenord). 3 Skriv in ditt gamla och nya lösenord, bekräfta det nya lösenordet och peka sedan på OK. Välja ett säkert lösenord För att lösenord ska vara så säkra som möjligt bör de innehålla både stora (A Z) och små (a z) bokstäver samt siffror (0 9). Lösenord är skiftlägeskänsliga. Inställning av markeringar På sidan för inställning av markeringar kan man anpassa fördefinierad märkningstext och ställa in hur text ska hanteras vid återgång från frysta bilder till visning i realtid. Se Kommentera bilder på sidan 19 för anvisningar om märkning av bilder med text. Fördefiniera en märkningstextgrupp Man kan specificera vilken märkningstext som ska vara tillgänglig för en viss undersökningstyp vid märkning av en bild. (Se För att placera text eller en märkningstext på sidan 20.) 1 Välj undersökningstyp vars märkningstext du önskar specificera i listan Exam (undersökningar) på sidan för inställning av markeringar. 2 För Group (grupp), välj A, B eller C för den märkningstextgrupp du vill ska höra ihop med undersökningen ifråga. Den förinställda märkningstexten för den valda gruppen visas i bläddringslistan. 3 Gör något av följande: Lägg till en egen märkningstext till gruppen: Välj <New> (ny) från listan, skriv in märkningstexten i rutan Text (text) och peka på Add (lägg till). Döpa om en märkningstext: Välj märkningstexten, skriv in det nya namnet i rutan Text och välj Rename (ändra namn). Flytta en märkningstext inom gruppen: Välj på märkningstexten och peka sedan på upp eller ned pilen. Ta bort en märkningstext från en grupp: Välj märkningstexten och sedan Delete (ta bort). Se även Skriva in text på sidan 6. Exportera fördefinierade märkningstextgrupper 1 Sätt in ett USB minne. 2 Välj Export (exportera) på sidan för inställning av markeringar. En lista över USB enheter visas. 3 Välj USB minne och peka sedan på Export. Alla fördefinierade märkningstextgrupper för alla undersökningar kopieras och sparas i USB minnet. Importera fördefinierade märkningstextgrupper 1 Sätt i USB minnet som innehåller märkningstextgrupperna. 2 Välj Import (importera) på sidan för inställning av markeringar. 3 Välj USB minne och peka sedan på Import. 4 Peka på OK i dialogrutan som visas. Alla fördefinierade märkningstextgrupper för alla undersökningar ersätts med dem från USB minnet. 12 Inställning av markeringar

SSeries ultraljudssystem. Användarhandbok

SSeries ultraljudssystem. Användarhandbok SSeries ultraljudssystem Användarhandbok SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tel.: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Läs mer

SSeries Ultraljudssystem. Användarhandbok

SSeries Ultraljudssystem. Användarhandbok SSeries Ultraljudssystem Användarhandbok SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tfn: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Läs mer

M-Turbo Ultraljudssystem. Användarhandbok

M-Turbo Ultraljudssystem. Användarhandbok M-Turbo Ultraljudssystem Användarhandbok SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tel.: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Läs mer

M-Turbo ultraljudssystem. Användarhandbok

M-Turbo ultraljudssystem. Användarhandbok TM M-Turbo ultraljudssystem Användarhandbok SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tel.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax: +1-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Läs mer

P15208-01 10/2011 Copyright 2011, SonoSite, Inc. Med ensamrätt. 0086

P15208-01 10/2011 Copyright 2011, SonoSite, Inc. Med ensamrätt. 0086 ANVÄNDARHANDBOK SonoSite, Inc, 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tel: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax: +1-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury Way Hitchin Herts SG4 0AP

Läs mer

X-Porte. ultraljudssystem. Användarhandbok

X-Porte. ultraljudssystem. Användarhandbok ANVÄNDARHANDBOK X-Porte ultraljudssystem Användarhandbok Juridiska meddelanden Tillverkare FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tfn: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax:

Läs mer

S Series Ultraljudssystem

S Series Ultraljudssystem S Series Ultraljudssystem Användarhandbok SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tfn: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Läs mer

MicroMaxx Ultraljudssystem Användarhandbok

MicroMaxx Ultraljudssystem Användarhandbok MicroMaxx Ultraljudssystem Användarhandbok SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tel.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax: 1-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB

Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB Dokumentversion: 20130920A 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Kapitel 1. Aktivera administratörkontot... 4 Kapitel 2. Tillgång till MV-Login Administration...

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TST8102 WEBCM - BRUKSANVISNING 1. Översikt... 3 2. Installation... 3 2.1 Nätverksinställningar... 4 3. Startsida... 5 4. Statussida... 6 5. Gruppsida...

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios7

Lättlästa instruktioner för ipad ios7 Lättlästa instruktioner för ipad ios7 I samarbete med: Hösten 2014 Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en ipad med operativsystemet ios7. Ett operativsystem är det viktigaste

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Capture Pro Software arbetsflöde: OCR-indexering och dokumentseparation med patchkod

Capture Pro Software arbetsflöde: OCR-indexering och dokumentseparation med patchkod Detta skriftliga förfarande motsvarar arbetsflödet för OCR-indexering och dokumentseparation i utbildningsprogrammet för Capture Pro Software. Varje steg i förfarandet anges i första kolumnen med kommentarer

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Skanna Det här kapitlet innehåller: "Vanlig skanning" på sida 4-2 "Installera skannerdrivrutinen" på sida 4-4 "Justera skanningsalternativ" på sida 4-5 "Hämta bilder" på sida 4-11 "Hantera filer och styra

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Innehåll Uppgifter ipad utbildning

Innehåll Uppgifter ipad utbildning Datum: 2015-03-09 Innehåll Uppgifter ipad utbildning ipad 1. Knappar 2. Hemskärmen & appar 3. Visa öppnade appar 4. Ordna appar 5. Skapa/ta bort mapp 6. Lägga till en app på ipaden 7. Ta bort en app på

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Komma igång med Flex Focus

Komma igång med Flex Focus Komma igång med Flex Focus Typ 1202 BB2035-B Svenska Augusti 2010 En del av användarguiden till Flex Focus Skjut för att frigöra scannern. Se sidan 14. På/Av knappen 1 Anslutning för arraytransducer 2

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Använda Bildgalleriet För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Logga in För att skapa och administrera album för galleriet ska du logga in. Användarnamn är användarens

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Användarmanual Onepix Foto SVENSK

Användarmanual Onepix Foto SVENSK Användarmanual Onepix Foto SVENSK 2 Onepix Foto är en integrerad del av Onepix. Med Onepix Foto kan du lagra dina bilder i din DICOM databas tillsammans med dina eventuella röntgenbilder. Du kan dessutom

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Användarhandbok för Nero Scout

Användarhandbok för Nero Scout Användarhandbok för Nero Scout Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero Scout och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här användarhandboken

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Visteon webbportal - Instruktioner

Visteon webbportal - Instruktioner Instruktionerna på följande sidor sammanfattas nedan: Inloggning Första lösenordsändring Användning av funktionen Formulär för begäran om direktreparation för att slutföra och skicka ett formulär för begäran

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Webbklient för användare

Webbklient för användare Webbklient för användare Time Care Planering 4.2.30xx Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 1 (23) Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 2 (23) Innehållsförteckning

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Var smart läs handboken.

Var smart läs handboken. Var smart läs handboken. Innehållsförteckning Komma igång... 1 Säker start och avstängning av enheten... 1 Frånkoppling av esata- och 1394-enheter... 2 esata-enheter... 3 1394-enheter... 4 Installation

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Kapitel 11 DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Mac OS X är designat för att kunna vara ett fleranvändarsystem, vilket betyder att varje användare på en Mac har sitt eget konto. Varje användare är antingen

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Lathund - webbsidor och filer

Lathund - webbsidor och filer Lathund - webbsidor och filer 2005-09-07 Manualen nås via denna webbadress: http://www.med.lu.se/support Lathund - webbsidor och filer... 1 1. Inloggning... 2 Efter inloggningen... 2 2 Översikt över gränssnittet...

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng

Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng Innehållsförteckning Inloggningssidan... 2 Så här loggar du in... 3 Glömt ditt lösenord? Så här återställer du ditt lösenord... 4 Glömt lösenord till kundgemensamt rapportkonto?...

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning: Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Läs den medföljande guiden

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

CCS Flex Snabb Manual.

CCS Flex Snabb Manual. CCS Flex Snabb Manual. Översikt: 1. På/av-knappen 2. För funktionsknapparna 3. Funktionstangenterna (F1-F6 från topp till botten) 4. Knappen Nästa (fliken) 5. Zooma in 6. Audio 7. Zooma ut 8. Tillbaka

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Logga in 1. Öppna en webbläsare och gå till inloggningssidan: https://www.sfog.se/umbraco/ 2. Skriv in följande användarnam & lösenord : 3. Klicka på Logga

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

BRUKSANVISNING WIQ-10024. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING WIQ-10024. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING WIQ-10024 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. Viktigt information om säkerhet och hantering Denna produkt är lämplig

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK

Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Förpackningens innehåll Välkommen att ta del av Plantronics serie med headsetprodukter. Plantronics har ett brett utbud av produkter, för allt från uppdrags- och

Läs mer

Uppdatering av läsplatta och mötesapp

Uppdatering av läsplatta och mötesapp 1 (18) Datum 2014-03-18 Systemförvaltning W3D3 och meetings Instruktion Uppdatering av läsplatta och mötesapp Den här instruktionen visar hur du gör för att uppdatera din läsplatta. Uppdateringen är viktig

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Steg 8 OpenOffice Presentation

Steg 8 OpenOffice Presentation Steg 8 OpenOffice Presentation Mac OS X Sept -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 8 Mac Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2. Datorns funktion OpenOffice Presentation är ett program som du kan använda

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

2013-06-03. Användarmanual

2013-06-03. Användarmanual 2013-06-03 Användarmanual Inledning Denna användarmanual finns för att du på enklast möjliga sätt skall kunna uppdatera din utövarinformation via ADAMS. Var uppmärksam på att vissa bilder kan se annorlunda

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer