VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION"

Transkript

1 VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

2 VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation är förmedling av tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna förmedla måste ett budskap formuleras vad det är som ska sägas, vad ska uppnås och varför? Med rätt metod är det enkelt att kommunicera smartare att skicka rätt budskap till rätt person i rätt tid och till rätt pris. Det finns inga genvägar till smartare kommunikation, men det finns enkla och bra verktyg som tar dig dit du vill. Det viktigaste verktyget är vår värdekedja. Med den kan du enkelt identifiera och formulera varje unikt kommunikationsbehov. 1) Analysis Att formulera ett problem är grundförutsättningen för en lyckad kommunikationslösning. När du identifierat problemet blir nästa steg att, utifrån en analys, staka ut den effektivaste vägen till lösningen. Med en väl förankrad strategi är det enkelt att planera kommunikation och välja kanaler efter målgrupp och behov. I analysfasen beslutar du också om bästa sätt att mäta kommunikationens effekter. 2) Data Services Uppdaterade adressfiler och optimerad hantering av kunddata är grunden till smartare kommunikation. Genom att låta kundens behov och önskemål styra ökar lojaliteten och därmed också lönsam heten. Med rätt kunskap och verktyg når du rätt person med rätt budskap i rätt tid och till rätt pris. 3) Distribution Optimisation Hur skickas kundkommunikationen? Och vad skickas vart? Vi hjälper våra kunder att spara mycket pengar genom effektiv portooptimering. Databasanalys, samordning och optimerade utskick kräver unik kompetens och erfarenhet av hur volym, vikt och sortering påverkar kostnaden. 4) Channels Varje kommunikationskanal har sina unika för delar. För bästa effekt väljer de flesta olika kanaler som kompletterar varandra. Ett exempel kan vara att koppla pappersbrev till elektroniska lösningar. Att kunna nå kunden i flera kanaler är också bra om budskapet studsar i en kanal då kan du testa nästa alternativ. Dessutom kan du kombinera olika typer av kommunikation i samma kanal, till exempel kombinera marknadskommunikation med administrativ kommunikation. Andra smarta vägar är till exempel investeringar i lojalitets höjande kommunikation. 5) Distribution Når budskapet rätt mottagare, i rätt tid, i rätt kanal till rätt pris? Skräddarsydd distribution sparar både pengar och tid och ska bara fungera, oavsett om du skickar brev eller paket. En optimal lösning för stora företag kan vara centraliserat tryck och en flexibel, internationell distribution. 6) Response & Archiving Uppföljning skapar nya affärsmöjligheter. Genom att analysera effekterna kan du undersöka om kommunikationsmålen uppfyllts. I det här steget kan du också utvärdera olika samarbetspartners. En annan viktig del i ett bra kunderbjudande är en effektiv kundtjänst. Med rätt arkivsystem får de snabb och kost nadseffektiv tillgång till information dygnet runt.

3 ANALYS Direktmarknadsföring är det överlägset bästa sättet att träffa rätt kund med rätt budskap. För många är det också det i särklass mest kostnadseffektiva alternativet. Men för att lyckas krävs hög kvalitet på din kunddata. TRE ENKLA STEG TILL BÄTTRE MARKNADSFÖRING 1 1 UPPDATERA ALLA DATA Det viktigaste du har är din egen databas. Och det gäller att ta väl hand om den. Gör du regelbundet marknadsföringsinsatser rekommenderar vi en löpande uppdatering av din information med ett intervall som är anpassat till din verksamhet det kan vara allt från varje dag till varje månad. Rätt analys och rätt beslutsunderlag ger dig maximal avkastning på din investering. En solid grund För att bygga relationer och kommunikation måste du ha tillgång till all grundläggande information till exempel i vilken kanal dina kunder föredrar att få information. Du skapar en solid grund att stå på genom att gå igenom all din data. Därefter rekommenderar vi en datakvalitetsanalys så att du får tillgång till den senaste informationen. Vi markerar alla inkorrekta uppgifter och ser till så att alla poster innehåller rätt information och är välsorterade. Uppdatera adresser Ett kundregister förändras ständigt genom att människor flyttar, avlider, byter namn eller genom att företag går samman med andra eller går i konkurs. Utan löpande uppdateringsrutiner påverkas dina kostnader. Du når helt enkelt inte dina kunder fullt ut. Fel basinformation kan också leda till att du inte fattar rätt beslut i egna kundanalyser. Då kan du inte marknadsföra rätt erbjudande i rätt tid. Målgrupper Alla vill vi vara unika se därför till att avgränsa varje målgrupp ordentligt så att du hittar rätt med informationen. Dublettkolla alltid nya målgrupper mot befintliga kunder. Har du flera databaser med samma information bör du också samköra dem för att få fram unik infor mation med hög kvalitet. Händelsestyrd marknadsföring Kommunicera med dina kunder med rätt budskap vid rätt tillfälle. Ett exempel är när det inträffar förändringar i dina kunders liv. Det kan vara en flytt, ett giftermål, ett nytt barn eller en ny fastighet. På företagssidan kan det handla om samman slagningar, kraftig tillväxt eller fler anställda. 2 KONTROLLERA DATAKVALITETEN 3 SE ÖVER KUNDPROFILER Fem tips för bättre affärer 1) Var rädd om dina befintliga kunder. Till dem kan du alltid sälja mer. Passa också på att se över lönsamheten bland befintliga kunder. Vilka är potentiella merköpare? 2) Uppdatera informationen på före detta kunder och återuppta relationen. 3) Hitta nya kunder med tvillinganalys. Titta på dina egna kunder och hitta vilka som har samma lön, bor i samma område, har liknande utbildning, och så vidare. 4) Hitta nya kunder med så kallad scoring. Vilka är mer eller mindre benägna att handla? Vad har de köpt tidigare. Har de barn, och så vidare? 5) Kör också testkampanjer om du är osäker på ditt nya segment.

4 TVÅ ANALYSER PAR AB Stockholm Tänk på att du har större chans att möta individuella kunders behov när du vet något om dem. Därför är det enklare och billigare att behålla befintliga kunder eller bearbeta före detta kunder än vad det är att skaffa nya. alltid fråga om så mycket information som möjligt. i ett normalstort företag förändras procent av kunddatabasens vitala kontaktinformation under ett år. fel budskap till fel person kan bli kostsamt. Det tär både på varumärke och kundrelationer. För att inte tala om de direkta kostnaderna i form av onödigt porto och tryck. se till så att alla detaljer är rätt, till exempel postnummer och lägenhetsnummer. ständigt uppdatera dina adresser. Under en månad i Sverige föds det barn avlider personer flyttar personer utvandrar människor ändrar sina postadresser byter namn Rapport Datakvalitet Genom att kontrollera kvalitet och status på ditt kundregister mot ett heltäckande, korrekt register får du snabbt uppfattning om hur stor andel av informationen som inte stämmer. En kvalitetsanalys är ett utmärkt underlag till beslut om adressfilen ska uppdateras. Rapport Kundprofil Den här analysen ger en översikt av hur de befintliga kunderna ser ut i jämförelse med dina målgrupper. Vi läser in befintliga kunder, identifierar dem och ger en profil på vilka variabler som tydligast beskriver var kunderna är mest över- respektive underrepresenterade. Här kan du beställa en analys av dina kunder och hur de beter sig jämfört med hela den svenska befolkningen. Du får också besked om dina kunder är över- eller underrepresenterade i olika typer av grupper. Bric är en konsumentklassificering med kundknuten information som är lättförståelig, användarvänlig och framförallt kan visa på sannolik köp - be nägenhet. Bric finns för de svenska, norska och finska marknaderna. Bric ger dig: en bra överblick över kundstrukturen ett utmärkt underlag för djupgående kundanalyser urvalskriterier för adress och kunddatabaser

5 BREV PRODUKTION E-POST SMS KUND Online rapporter 1) Kanalval vi kan skicka ditt budskap med brev och/ eller fakturor (med eller utan QR-kod), via e-post eller sms. 2) Respons dina kunder svarar på utskicken i den kanal de föredrar. 3) Datainsamling vi tar emot information i alla kanaler och sammanställer till en och samma datafil. 4) Webbsidor välj en personaliserad webbsida för mer information eller möjlighet till köp. 5) Dialog vill du ge dina kunder snabb respons, använd sms eller e-post. 6) Online rapporter håll koll på din kampanj i realtid. KONSUMENT WEBB SKANNING DATABAS SMS

6 STRÅLFORS ACCESS Strålfors Access är ett smart och mångsidigt verktyg för alla som jobbar med marknads föring, kampanjer och administrativa utskick. Lösningen gör det möjligt att skapa ny och spännande kommunikation för såväl pappersbaserad kommunikation som elektroniska kanaler. Tillgänglighet Skicka vad du vill, när du vill till vem du vill oavsett var du befinner dig. CONNECTS YOUR CREATIVITY Flexibilitet Du kan anpassa och styra din kommunikation så att den passar marknaden. Du kan ändra budskap och layout sent i produktionsprocessen. Kontroll Du får full kontroll på dina produktioner och har alla data och kampanjer på ett ställe. Färre fel och en högre grad av individuell kommunikation stärker ditt varumärke. Vad är Strålfors Access? Ett kommunikationsverktyg för företag som vill kommunicera med sina kunder. Access kan an vändas till alla typer av kundkommunikation, från faktura utskick och rena trycksaker till elektroniska DM-kampanjer som mail- eller sms-utskick. Access ger stöd åt alla kanaler som Strålfors idag erbjuder. Vilka använder Access? Alla företag eller avdelningar på större företag som har behov av att kommunicera med sina kunder. Access ger till exempel ett kraftfullt stöd för företag som vill jobba med marknadsföring på fakturan, så kallad fakturareklam. Exempel på detta kan vara företag som vill ge sina underleverantörer eller partners marknadsföringsytor på olika typer av utskick, eller en kundklubb som vill skräddarsy budskapen till varje enskild individ. Kan flera personer samarbeta i Access? Javisst! Att jobba med kommunikation, oavsett om det handlar om marknadsföring och kampanjer eller administrativa utskick, kräver mycket av en organisation. Personal som jobbar med utskicket kanske inte alltid arbetar kontorstid eller kan befinna sig i en annan tidszon eller så ska flera individer eller bolag vara med och bidra i samma utskick. Ofta vill man ändra delar av ett utskick sent i processen. Varför ska man använda Access? Eftersom Access ger dig tillgänglighet, flexibilitet och kontroll över kommunikationen direkt i webbläsaren. Access kan anpassas till varje företag och i nästa led till varje unik användare. Access skapar större flexibilitet och kortar time to market då användarna inte längre är beroende av Strålfors resurser för korrektur och anpassningar. Användaren kan gå in och editera utskick upp till ett dygn innan produktion. Vilken typ av kommunikation kan hanteras i Access? Access stödjer främst två typer av kommunikation. Den första typen är repetitiva och schemalagda jobb. Det kan vara exempelvis fakturor, kontoutdrag eller kundklubbs utskick. I ett sådant utkick är allt förutbestämt från papper och kuvert till när och var det ska produceras. Den andra typen är kommunikation är utskick som beställs direkt i Access och som därför kan ändra karaktär från utskick till utskick. Exempel på detta är vykort för direktmarknadsföring. Hur långt innan ett utskick kan jag göra korrektur? Man kan normalt justera de flesta printjobb fram till dagen innan produktionen. Access tillåter användaren att korrigera i stort sett hela innehållet i en försändelse. Till exempel kan man låta en yta på ett brev innehålla flera olika kampanjer med flera olika mottagare, antingen på segment- eller individnivå. Hur utvecklas Access? Access är inte en statisk lösning, utan kommer att fortsätta att utvecklas i takt med marknaden och kundernas nya krav och behov. Har du en idé eller ett önskemål, hör av dig till

7 EYE TRACKING Eye tracking-tekniken mäter exakt var ögat tittar och informa tionen kan sedan användas till att analysera vad du tittat på, när du tittade på det och hur länge du tittade. I mediabranschen används eye tracking ofta för att mäta uppmärksamhet och respons på annonser, tryckta som digitala. Samma teknik går utmärkt att använda för att öka läsvärdet på en faktura. Konsumenterna idag är mer heterogena än någonsin. Det blir allt svårare att förstå hur olika konsumentgrupper fungerar och tänker, samtidigt som företagen har höga krav på positiv ROI på varje aktivitet. Det gör att resultat och effekt är ett måste på alla kommunikationsinsatser. Vad tittar vi på? En naturlig frågeställning är då vilken är människors naturliga reaktion? Vilka former dras vi till? Vad tittar vi på? Med hjälp av raka frågor och eye tracking kan du få de svar som behövs för att förbättra din marknadsföring. Förstod kunderna budskapet? Vem är avsändaren? Utnyttjade kunderna erbjudandet? Var på fakturan tittar till exempel kunden efter erbjudanden? Var tittar hon när hon vill få information? Och hur avkodas budskapet och avsändaren? Med hjälp av eye tracking kan du få svar på de frågorna och drastiskt förbättra din kommunikation. Rätt information på rätt ställe Det är inte svårt att förstå hur man ska öka läs värdet på fakturan. Men vad är rätt ställe? I princip alla öppnar sin pappersfaktura. Men det betyder inte att alla läser precis allt. Vi människor är experter på att snabbt leta upp det vi måste veta. Sedan lägger vi bort fakturan. I snitt har du 16 sekunder på dig att påverka kunden. Och eftersom såväl budskap som format brukar vara spikat finns de största möjligheterna att påverka i designen. Enkla knep för att öka läsvärdet kan då handla om att lägga till en anteckning, ett par puffar, kanske några understrykningar eller ett P.S. Då blir budskapen tydligare och lättare att ta till sig. Fem enkla steg till bättre försäljning 1) Vad gör oss uppmärksamma? När vi gör mätningar med eyeflow-kameror reagerar människor på så enkla saker som ett leende ansikte vänt mot sig eller en ring runt en formulering. 2) Presentera dig för kunden. Våga vara enkel och våga vara dig själv. 3) Hur ser fakturan ut? Bryt med starka grafiska element, till exempel en värdecheck. De flesta är intresserade av ett bra och tydligt erbjudande. Med e-faktura kan du göra dokumentet länkbart. 4) Kunden vill dubbelkolla så att det inte är något lurt med erbjudandet. Alla älskar att läsa vad andra tycker. Facebook-sida är ett alternativ. Statistik och summeringar i punktform är en annan lösning. 5) Hur gör man för att köpa det här? Underskatta inte vikten av gör så här. Tips! Du kan spara mycket tid och pengar genom att kundtjänst slipper svara på frågor som beror på dålig fakturalayout. Analyserar du dina fakturor med eye tracking får du snabbt fram var kunderna tittar. Kombinerar du sedan analysen med en enkät så kan du justera layouten enligt kundernas önskemål.

8 BREV EN UNIK KANAL Ett brev är en marknadsföringskanal som på ett unikt sätt kan trigga våra sinnen. Ett brev kan vi se på, ta på, lukta på och faktiskt också smaka på. Med ett fysiskt brev kan du göra vad du vill. Du har möjlighet att göra något som lämnar intryck och som varken tv eller internet klarar av. Kraven på din verksamhets kommunikation är många och det krävs en smart strategi för att lyckas. Vill du nå framgång gäller det att kombinera nya kanaler med gamla och samtidigt lyssna och vara närvarande i kund relationen. Varje mottagare är unik. Pappersbrevet är en fantastisk kommun ikationskanal med många möjligheter. Personalisera innehållet i varje utskick efter målgrupp, jobba aktivt med anpassade bilagor eller varför inte använd fakturan till fler budskap? Strålfors levererar alla typer av tjänster kring fysiska brev kuvertering, self mailers, personalisering av hela eller delar av innehållet och bilagehantering. Ta fakturan som exempel ett verktyg som du regelbundet använder för att kommunicera med dina kunder. I alla undersökningar som görs får fakturan alltid total uppmärksamhet, mottagaren läser den direkt och som regel mer än en gång. Ändå innehåller de flesta fakturor bara siffror och specifikationer. Vi erbjuder lösningar för att utveckla fakturorna till vad vi kallar smartare kommunikation, för att du ska kunna utnyttja fakturans fulla potential. Visste du föresten att en undersökning visar att direktmarknadsföring på papper är den bästa kanalen om du vill förklarar ditt erbjudande i detalj. Mottagaren kan läsa och ta till sig informationen hur och när han eller hon vill.

9 SEND DIRECT MARKNADSFÖRING MED EFFEKT Att kommunicera på mottagarens villkor är avgörande för att uppnå effekt. Personlig och relevant kommunikation för varje mottagare skapar du enklast med hjälp av din kunddatabas. Med individbaserad kommunikation kan du använda de kanaler som mottagaren använder. Med Strålfors Send Direct genomför du kampanjer och utskick med stöd av en mängd kraftfulla och smarta kringfunktioner. E-post en mätbar kanal E-post är en snabb, effektiv och mätbar kommunikationskanal som öppnar för interaktion med dina kunder. E-post stödjer och driver trafik också till din webbplats. Vi kan skapa mallar i valfri design som ger dig flexibiliteten att anpassa innehållet i dina e-postutskick, utan att du behöver ha några HTMLkunskaper. Kort och effektivt med sms Med sms kommer du nära kunden, nära köptill fället, nära köpstället. Utnyttjar du aktivitetsstyrd kommunikation kan ett sms automatiskt skickas till de kunder som interagerat, genom till exempel en kampanjkod eller bekräftelse på anmälan till en kundträff. Funktioner Arbeta med olika maillistor, selekteringar och funktioner för att hålla din kunddatabas ständigt uppdaterad. Segmentera dina kunder och erbjud innehåll anpassat efter målgrupp. Testa olika budskap på mindre målgrupper innan det stora utskicket. Händelsestyrd kommunikation. Skicka en automatisk bekräftelse när någon klickar på en specifik länk i ett utskick. Rapporter. Utvärdera resultaten, följ utvecklingen av din databas (ny- och avregistreringar), ta fram studsrapporter och jämförande rapporter mellan utskick. Skapa utskicksflöden som skickas automatiskt enligt dina önskemål i en bestämd ordning och vid bestämda tidpunkter. Prenumerationer. Alla ny- och avregistreringar hanteras direkt i systemet. Skapa dina egna frågeformulär på webben för att samla in data om dina kunder, och gör utvärderingar av resultaten direkt i systemet. Arbeta säkert och snabbt med e-postkommunikation i vårt system via en Java-klient som du installerar på din egen dator.

10 UNIKA QR-KODER FÖR UNIKA MÖJLIGHETER KONSUMENT KUND Vi kan printa QR-koder på allt material som vi redan producerar åt ditt företag. All information som vi hämtar från ditt CRM-verktyg kan omvandlas till QR-kod. När en mottagare skannar QR-koden sparas information om var och när budskapet tagits emot. På så sätt får du en överblick över hur din kommunikation fungerar. Vi samlar ihop all data oavsett kanal och sammanställer den till statistik som skickas direkt till ditt CRM-verktyg. Responshantering ger ett tydligt och mätbart resultat. Statistiken kan användas för analys av unika köp, perioder och målgrupper. Vi kan också bygga enkla webbsidor som samlar in data från tidsbegränsade kampanjer eller erbjudanden. All printad kommunikation kan förses med QR-koder. Du väljer själv vilket digitalt media QR-koden ska kopplas till. Vi printar QR-koden på ditt DR-utskick, dina fakturor eller annat marknadsföringsmaterial. Hur fungerar QR-koder? Enkelt beskrivet länkar de samman print med digital kommunikation. Det innebär inte bara att du optimerar din marknadsföring den blir också mätbar. QR-koder är med andra ord ett enkelt och smart sätt att korta vägen till köp för dina kunder samtidigt som du får information om deras köpbeteende. Kopplar ihop print och digitalt QR-koder kan printas på allt tryckt material DR-utskick, annonser, brevpapper, visitkort, magasin, broschyrer etc. Koden innehåller information som skickar kunden direkt till en kampanjsajt, webbshop, digitalt nyhetsbrev, film eller annan digital media. Snabbare till köp Kunden skannar QR-koden med hjälp av en smartphone. Det finns flera appar för att läsa QR-koder, de flesta är gratis. Genom ett par snabba klick på mobiltelefonen bjuds kunden in till ett direkt köptillfälle oavsett var han eller hon befinner sig på jobbet, på bussen eller vid datorn hemma. Kreativ dialog I samband med att QR-koden skannats sparas information om var kunden befinner sig, när på dygnet köp sker och hur kunden svarar på din marknadsföring. QR-koder ökar dina möjligheter att skapa en kreativ dialog med kunderna och därmed göra den mer effektiv. All data kan om vandlas till statistik för att analysera kundernas köpbeteenden. QR-koder kan personaliseras Strålfors kan skapa QR-koder med hjälp av in formation från ett CRM-verktyg och printar QRkoderna direkt på valfritt tryckt marknadsföringsmaterial. Vi ser också till att den kampanjsajt eller det digitalt nyhetsbrev QR-koden länkas till får samma grafiska uttryck som din befintliga hemsida och övriga marknadsföringskanaler. Vad kan jag göra med QR-koder? QR-koder används mest för att länka print med digital kommunikation. Men i och med att QR-koder i princip kan innehålla vilken slags information som helst finns det inga begränsningar i hur du kan använda dem. Koppla samman en annons eller faktura med ett erbjudande i din webbshopp. Placera QR-koden på en vara och låt kunden få rabatt direkt i butiken. Låt QR-koden bli en del av en happening för att premiera trogna kunder och hitta nya marknader. Länka till sociala medier för att stärka ditt företags varumärke. Bara du sätter gränserna. Tips Det är en fördel att använda QR-koder i flera medier under samma period. Det ökar chansen att målgruppen ser och reagerar på budskapet, vilket i sin tur innebär att du kan spåra responsen och få reda på vilken kanal som ger störst effekt. QR-koder är standardiserade. Det betyder att du själv kan välja vilken QR-läsare du vill använda. 1) Vi läser in all data i en QR-kod. När din kund sedan läser in koden kopplar smartphonen upp sig mot en webbsida där QR-kodens in formation fyller i alla i förväg definierade fält. Det här kan Strålfors hjälpa dig med: printa QR-koder på valfritt tryckt marknadsföringsmaterial innehållet i QR-koden personalisera och koppla ihop QR-kod med annat marknadsföringsmaterial koppla QR-koden till olika typer av digital media anpassa kampanjsidor, annonser och dylikt till befintlig hemsida och annat marknadsföringsmaterial samla ihop responsdata via mail, webb eller sms och leverera den direkt till ditt CRM-verktyg 2) QR-kod till samma sida, men här är är informationen inte ifylld i förväg. Den brittiska matvarukedjan SuperBest satte upp en virtuell matvarubutik med QR-koder i en tunnelbanestation på Nørreport i Köpenhamn som en del i en kampanj.

11 RESPONS- HANTERING En väl genomförd uppföljning identifierar nya affärsmöjligheter. Det är alltid viktigt att mäta responsen efter större utskick och kampanjer, oavsett media. Att väga in responshantering i ett tidigt skede bidrar till ett tydligt och mätbart resultat. Strålfors erbjuder lösningar för att ta emot svar via webb, e-post, telefon (tonval och talsvar), sms, fax och postalt. Alla svaren dit du vill Vi digitaliserar och sammanställer information från flera olika kanaler och levererar svaren i rätt format till en och samma databas. All data skickas till dig i det intervall du vill. Vi kan till och med skicka informationen direkt till ditt CRM om du så önskar. Vi levererar kampanjwebbsidor Vi levererar kampanjbaserade webbsidor för responshantering. Sidorna ligger utanför era egna system och hålls öppna så länge kampanjen lever. De har givetvis samma profil och känsla som resten av kampanjen. Vi samlar in alla svar och beställningar, oavsett om de skickas som e-post, sms, brev eller via QR-kod, och skickar data till dig i det intervall du vill. Samordning, hantering och förädling allt för ett tydligt och mätbart resultat. QR-kodens in formation fyller i alla i förväg definierade fält. Vi läser in och konverterar data från formulär och andra pappersbaserade källor Frågeformulär Enkäter Betalinformation Röstkort Kuponger Ansökningshandlingar Fri text Signaturer

12 LOJALITETSKORT Var rädd om dina befintliga kunder. Genom att vara lyhörd och kommunicera med dina kunder på deras villkor ökar du såväl köpfrekvensen som lojaliteten. Lojalitetskort ger dig tillgång till viktig kundinformation. De är också ett sätt för ditt företag att skapa ekonomiska och känslomässiga band till kunden. Analysera och använd din kunddata Arbetar du med kundlojalitet vet du att ord som tillit och förståelse är centrala för framgångsrik marknadsföring. Målet är alltid att båda parter ska vinna på lojala kunder. Använd alltid så mycket av din kunddata som möjligt för att skapa så bra och relevanta erbjudanden till dina kunder som möjligt. Kortet ett bevis på lojalitet Det fysiska kortet bekräftar och stärker medlemskapet i lojalitetsprogrammet. Och det är genom kortet som kunden får alla fördelar. Därför är det viktigt att ditt kort skiljer sig från andra kort och får kunden att känna sig unik och utvald. Strålfors erbjuder skräddarsydda lösningar inom lojalitetskort. Vi har många års kunskap och erfarenhet av kortlösningar som ger dig bättre kundrelationer. Vi erbjuder lösningar som täcker in hela kedjan från inköp till personalisering och utskick. Lojala kunder spenderar procent mer varje gång de shoppar besöker butiker de är medlemmar i tre gånger oftare än genomsnittskunden tillbringar fyra gånger mer tid med ditt företag per år utgör mer än 50 procent av försäljningen Så individualiserar du budskapen Identifiera och kategorisera dina kunder. Var bor de och var handlar de? Säkerställ att individuell kundinformation används för att skräddarsy dina kunderbjudanden. Bygg marknadsföringen på tillit. Genom att hålla dina löften skapar du lojalitet.

13 PRESENTKORT Öka försäljningen! Presentkort genererar försäljningsframgångar. De allra flesta som får ett presentkort spenderar ett betydligt högre belopp än värdet på gåvokorten. Hållaren lyfter kortet Korten är vanligtvis monterade på en korthållare med ett stansat hål så att de kan hängas på en ställning i butiken. Hållaren kan även vikas som en förpackning. När det kommer till kortet och hållarens utformning är det endast fantasin som sätter gränser. Fråga gärna oss på Strålfors om råd. Vi har många spännande exempel att visa dig. Bättre ekonomi Presentkort genererar ett positivt kassaflöde eftersom korten betalas långt innan den faktiska leveransen av varorna. Integrerar du dessutom korten i ditt normala, automatiserade kassaflöde slipper du också extra arbete. Vi kan presentkort Genom åren har vi på Strålfors samlat på oss massor av kunskap och erfarenhet inom presentkort. Vi delar gärna med oss av det vi kan för att skapa den bästa möjliga lösningen för ditt företag. Tre tips för att lyckas med Gift Cards Var kreativ. Med form och färg gör du snabbt intryck och korten ser fina ut i butiken. Tänk brett. Sälj inte presentkort enbart vid kassan. Se över din butik och fundera på hur och var du kan sälja presentkorten. Giltighetstid. Ge kunderna så lång giltighetstid som möjligt. Kunder tvekar om tiden för köp är för kort.

14 E-ARKIV Med Strålfors earchive kan du arkivera de flesta typer av dokument elektroniskt. Lösningen fungerar för alla typer av dokument i B2C-kommunikation, till exempel pensionsbesked, fakturor eller konto utdrag. Typiska branscher där vi redan i dag har kunder är inom bank och finans, försäkring, detaljhandeln och offentliga myndigheter. earchive är lätt att lära sig och använda och går sömlöst att integrera med andra Strålforslösningar. Du får bättre kundservice tack vare snabbare svarstider. Med earchive kommer du åt dina dokument när du vill på dygnet via ett eget system (Direct) eller över internet (Webb). Det är lika enkelt att skriva ut dokumenten som att skicka dem som PDF-fil via e-post. earchive Webb är ett gemensamt användargränssnitt. All åtkomst till arkivet sker via internet. Behörighetskontroll sker med användarnamn och lösenord. Den här lösningen ger dig också möjlighet till språkversioner. earchive Direct är en lösning direkt i ett eget användargränssnitt via intranätet. earchive integreras också i affärs systemet. Du väljer själv om du vill ge åtkomst via internet. Vad kostar earchive? Du betalar ett anslutningspris per layout och dessutom ett pris per arkiverad sida. Väljer du Direct-lösningen är betalnings formen ett årsabonnemang För Webb betalar du per antal aktiva användare. Varför ska du välja Strålfors earchive? Du får snabb, flexibel och kostnadseffektiv åtkomst till ditt arkiv dygnet runt. Elektronisk och pappersgenererad information arkiveras på samma ställe. Produktiviteten ökar samtidigt som kostnaderna för administration, arkivering och sökning minskar. Inga kostnader för drift och förvaltning av servrar och klienter eller programvarulicenser.

15 Det finns många knep att få upp svarsfrekvensen i direktmarknadsföringskampanj. Grunden brukar vara att ju mer personaliserat och riktat ett budskap är desto bättre effekt. Genom att också personalisera bilder öppnar sig spännande möjligheter. PERSONALISERADE BILDER Med personaliserade kartor skickar du snabbt och enkelt information till dina kunder om var de till exempel hittar dina butiker. Med rätt data kan du också generera kartor som visar var dina butiker finns eller hur kunden tar sig från hemmet till affären. PERSONALISERADE KARTOR

16 För utskick av administrativ kommunikation, räkningar och kontoutdrag, med mera, använder vi oss av 90 gram obestruket papper. Ett brev som innehåller mer marknadsinriktad kommunikation brukar vi trycka på gram bestruket papper för att sedan kuverteras. Om utskicket inte ska kuverteras bör ytvikten vara minst 150 gram för att kunna hanteras av distributören. Foldrar kan tryckas på gram papper. Broschyrer kan kombineras med högre ytvikt på omslag än inlaga, till exempel 170 g gram. Det går också bra att kombinera bestruket papper med obestruket. För vykort använder vi papper på 250 gram eller kartong på 300 gram. De kan vara oliksidigt eller liksidigt bestrukna. Du hittar många olika exempel på trycksaker i vår exempelpärm. PAPPERSTYPER Papperskvalitet per produkt Vykort Coated gram Brev Uncoated gram ADR-brev Coated gram Broschyr, A4 Coated gram Broschyr, vikt Coated gram Broschyr (flera sidor) Omslag Coated gram Inlaga Un-/coated gram Kuvert (faktura) Uncoated gram Kuvert (ODR) Coated gram Magasin Omslag Coated gram Inlaga Un-/coated gram Katalog Omslag Coated gram Inlaga Un-/coated gram Fem goda råd för ökad ROI 1) Se till att informationen är relevant för mottagaren, annars blir den inte läst. 2) Var noga med innehåll och design. Oläst material är en onödig utgift och dessutom dåligt för miljön. 3) Strukturera dina utskick och tänk transpromo! Samla ihop flera mindre försändelser och skicka dem samtidigt. Tänk då på vikten utnyttja maxvikten som kuvertets porto tillåter. Utnyttja också hela papperets yta. 4) En uppdaterad databas är ett måste om du vill arbeta med intelligent kommunikation och personaliserade budskap. 5) Se till att ditt IT-system klarar personaliserad kommmunikation med kunderna.

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation förmedlar tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna nå fram måste ett budskap formuleras

Läs mer

GAMING. snabb hantering av spelmaterial

GAMING. snabb hantering av spelmaterial GAMING snabb hantering av spelmaterial 1 2 3 Helhetslösning för event och spel Brottas du med att få logistiken till flera tusen spelombud att fungera med bara några timmars ledtid? Försöker du få spelrelaterad

Läs mer

PRINT MANAGEMENT. Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete

PRINT MANAGEMENT. Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete PRINT MANAGEMENT Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete 1 2 STRÅLFORS RELEASE THE POWER OF COMMUNICATION 3 Total kontroll över din tryckta kommunikation Vill du fokusera på din kärnverk

Läs mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer 1 2 Skapa iögonfallande information och sälj mer Ser dina kunder det du verkligen vill att de ska läsa på fakturan, hemsidan eller i appen? Eller missar

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Om rapporten Denna rapport bygger på resultaten från två separata undersökningar om attityder till fysisk och elektronisk kommunikation. I PostNords

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Mätbar' Marknadskommunika0on,' Flerkanalskommunika0on'eller'' Crossmedia,'vad'är'det 'egentligen?'

Mätbar' Marknadskommunika0on,' Flerkanalskommunika0on'eller'' Crossmedia,'vad'är'det 'egentligen?' Mätbar' Marknadskommunika0on,' Flerkanalskommunika0on'eller'' Crossmedia,'vad'är'det 'egentligen?' Anders'Eriksson' Vd'för'VBS.'Återförsäljare'för'bl.a.'DirectSmile,' Taopix,'Pageflex'iWay,'Pageflex'Storefront'

Läs mer

Smartare affärskommunikation

Smartare affärskommunikation EFFEKTIVT, RATIONELLT OCH ENKELT MED TJÄNSTER FRÅN STRÅLFORS Smartare affärskommunikation Upptäck möjligheterna med ebrev 2 Upptäck möjligheterna att skapa smartare affärskommunikation. Du kan bygga starkare

Läs mer

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE SOLUTION DESCRIPTION 1 (7) DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE SOLUTION DESCRIPTION SOLUTION DESCRIPTION 2 (7) INNEHÅLL 1. DOCUMENT MANAGER... 3 2. BESKRIVNING AV DOCUMENT MANAGER... 3 2.1 Produkter... 4 2.1.1

Läs mer

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar Marketing När alla drar åt samma håll Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet

Läs mer

Rätt självklart. K AMPANJHANTERING

Rätt självklart. K AMPANJHANTERING Rätt självklart. Rätt erbjudande. Rätt kanal. Rätt mottagare. Rätt tid. IT-SYSTEM AUTOMATISER AD KOMMUNIK ATION Rätt självklart. K AMPANJHANTERING LOGISTIKOP TIMERING Det spelar ingen roll hur bra din

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord.

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord. - Ger dig nya kunder Därför är EpostService så effektiv! EpostService gör dina kunder lönsammare genom att du håller dem informerad om vad ditt företag erbjuder. Detta gör du via nyhetsbrev och enkäter

Läs mer

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR Affärer direkt 9 skäl att testa DR Direktreklam är en snabb, enkel och kostnadseffektiv marknadsföringskanal direkt till dina kunder. Du&Co listar några av de främsta skälen för dig att testa direktreklam.

Läs mer

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro Newsletter Pro Lättanvänt Kraftfullt Sökes: E-postmarknadsförare som vill spara tid, kvalitetssäkra sina utskick och arbeta med mottagaranpassad, relevant e-postmarknadsföring. Finnes: Så hjälper Newsletter

Läs mer

E-TOOL EN IDÉ SOM UTGÅR FRÅN OSS SJÄLVA

E-TOOL EN IDÉ SOM UTGÅR FRÅN OSS SJÄLVA E-TOOL EN IDÉ SOM UTGÅR FRÅN OSS SJÄLVA E-tool levererar ditt marknadsmaterial så som du vill ha det, när du behöver det! E-TOOL VARFÖR? Ditt varumärke på webben Trycksaker, profilreklam, giveaways och

Läs mer

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera.

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Dina kunders brevvanor 13 En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Om rapporten Brevvanerapporten som Posten genomför årligen ger en bra bild av privatpersoners attityder

Läs mer

Den mobila handelslösningen som förenklar din affär

Den mobila handelslösningen som förenklar din affär Den mobila handelslösningen som förenklar din affär Stärk kundrelationerna och marknadsför relevanta erbjudanden som ökar din försäljning. Snabbt, enkelt, och säkert! Med Payair kan dina kunder med mobilen

Läs mer

Mottagarmakt 2014 KOMMUNIKATION PÅ MOTTAGARENS VILLKOR

Mottagarmakt 2014 KOMMUNIKATION PÅ MOTTAGARENS VILLKOR Mottagarmakt KOMMUNIKATION PÅ MOTTAGARENS VILLKOR Mottagarmakt - PostNord Innehåll Låt mottagaren välja...03 Sammanfattning...04 Mottagarmakt...06 Viktigt att själv få välja...06 Mottagaren utövar sin

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor >> Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor Innehåll Om rapporten... 2 Kommunikation på mottagarens villkor... 3 Mottagarmakten fortsatt

Läs mer

Kampanjsidor. Hör av er till oss så kan vi tillsammans hitta något som passar just er.

Kampanjsidor. Hör av er till oss så kan vi tillsammans hitta något som passar just er. Kampanjsidor Tävlingar kan göra underverk för ert varumärke. Vi har många års erfarenhet av att göra framgångsrika kampanjer där flera har haft teckning i hela norden men också i Spanien. Med våra tjänster

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Ulf Streiby. CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB

Ulf Streiby. CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB Ulf Streiby CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB Kundens hjärta förtjänar man! Vad händer med kundrelationen när mycket av kontakten och handeln blir digital Hur förtjänar man kundens hjärta och lojalitet

Läs mer

CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C. Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg?

CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C. Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg? CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg? 1 Sälj- och distributionskedja i fyra led - B2B och B2C Tillverkare (A) B2B B2C Produkter Distributör

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Våra brevvanor 2013 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Hela rapporten finns på posten.se/ brevvanor Om rapporten Posten har årligen sedan 2006 presenterat

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring

De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Statistik 4. 13 bra exempel 5.

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Grunderna i inboundmarknadsföring

Grunderna i inboundmarknadsföring Grunderna i inboundmarknadsföring Attrahera Konvertera Avsluta Tillfredsställ Webb- användare Besökare Leads Kunder Förespråkare Blogg Sökord Webbsidor Calls-to-Action Landningssidor Formulär Kontaktdata

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Kundcase. Vendelbo Cykler. webcrm ökade återförsäljarens effektivitet och kundlojaliteten

Kundcase. Vendelbo Cykler. webcrm ökade återförsäljarens effektivitet och kundlojaliteten Kundcase Vendelbo Cykler webcrm ökade återförsäljarens effektivitet och kundlojaliteten CRM-SYSTEM ÖKADE ÅTER- FÖRSÄLJARENS EFFEKTIVITET OCH KUNDLOJALITETEN Den danska återförsäljaren Vendelbo Cykler fick

Läs mer

Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap

Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap Öka servicenivån Med Market Automation? Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap Fredrik Därth Marknadsansvarig Idrottstok som gillar matlagning

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

Nöjdare kunder och högre produktivitet

Nöjdare kunder och högre produktivitet Nöjdare kunder och högre produktivitet Du vet vad ditt företag behöver, vi vet vad din bransch kräver. Tillsammans kan vi skapa en effektiv arbetsmiljö som utvecklar verksamheten och vinner konkurrensfördelar.

Läs mer

SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER

SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER Skriven av SCOTTDANIELS SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER att välja ditt företag när de gör sin hemläxa på webben SAMMANFATTNING SCOTTDANIELS Varför vi publicerar den här informationen: Vi bedriver självklart

Läs mer

Planera, skapa, beställa och skicka ut. Snabbt och enkelt dygnet runt.

Planera, skapa, beställa och skicka ut. Snabbt och enkelt dygnet runt. Planera, skapa, beställa och skicka ut. Snabbt och enkelt dygnet runt. Web2Print och Web2Market är webbaserade verktyg som effektiviserar trycksakshanteringen hos beställare och arbetet på marknadsavdelningar.

Läs mer

Välkommen till e-giro privat

Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat! Inledning De svenska internetbankerna växer snabbt. Fler och fler betalar räkningar och fakturor via sin dator och slipper köer, krångel och

Läs mer

Sponsringsmöjligheter

Sponsringsmöjligheter Svenska Mässan, Göteborg 2 & 3 april 2014 Sponsringsmöjligheter Tack vare att mässor är så starka arenor för marknadsföring har sponsring blivit ett utmärkt sätt att skilja sig från de andra och befästa

Läs mer

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Kundkommunikation i förändring en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten Meddelande Kundkommunikation i förändring 1 Förord Posten lever mitt i ett

Läs mer

Enkel hantering även för en ovan användare. maximal produktivitet spar tid och kostnader. professionell, utför försändelser av högsta kvalitet

Enkel hantering även för en ovan användare. maximal produktivitet spar tid och kostnader. professionell, utför försändelser av högsta kvalitet Enkel hantering även för en ovan användare maximal produktivitet spar tid och kostnader professionell, utför försändelser av högsta kvalitet kostnadsbesparande i dag och i framtiden God åtkomlighet - ergonomisk

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation Rätt budskap till rätt målgrupp Att nå ut med sin kommunikation Kommunikation är ett medel för att nå resultat Steg 1: Planera Kommunikation är inget fast och statiskt, utan en process som hela tiden utvecklas

Läs mer

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Stockholm 2014 Kistamässan, Stockholm 15-16 oktober 2014 Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Tack vare hundratals utställare och en mässa som växer varje år, har sponsring blivit ett utmärkt sätt

Läs mer

utbildning Översikt av funktioner i #fakta

utbildning Översikt av funktioner i #fakta utbildning Översikt av funktioner i #fakta innehåll 1. Säljstödet #fakta 2. Logga in 3. Projekt 4. Vyer 5. Rapportvyn 6. Frågeställningar 7. Diagram 8. Svarsalternativ 9. Interaktiv HTML 10. Aktionsknappar

Läs mer

Webhandelspresentation

Webhandelspresentation Webhandelspresentation Inloggningssida För att komma igång behöver användaren identifiera sig. Det sker med hjälp av användarens e-postadress och lösenord. Det går också att skapa en direktlänk till en

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Groupons Välkomstpaket

Groupons Välkomstpaket Groupons Välkomstpaket För en lyckad och långvarig kampanj Välkommen till Groupon! Vi på Groupon är stolta över att få göra kampanj med en mångfald av företag runt om i Sverige. Vårt mål är att bygga en

Läs mer

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Med en social HotSpot från Idékonsulten får ni möjligheten att bygga en egen unik marknadsföringskanal till personer

Läs mer

Höst EXPOXTRA. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. Höst 2015. I samarbete med. www.promotionmassanhost.se

Höst EXPOXTRA. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. Höst 2015. I samarbete med. www.promotionmassanhost.se 1813-15 -20 AUGUSTI, JANUARI, KISTAMÄSSAN, STOCKHOLM STOCKHOLM Höst 2015 EXPOXTRA Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan Höst 2015 I samarbete med KISTAMÄSSAN - MÖJLIGHETERNAS ARENA Promotionmässan

Läs mer

Introduktion till SveaWebPay INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Introduktion till SveaWebPay INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion till SveaWebPay Detta dokument beskriver det du behöver veta för att smidigt komma igång med betalningar via SveaWebPay. Ett ytterligare syfte med dokumentet är att ge en god bild över vilka

Läs mer

Lovisa består av flera olika moduler som hjälper dig att optimera kommunikationen med dina kunder och bygger långtgående kundlojalitet.

Lovisa består av flera olika moduler som hjälper dig att optimera kommunikationen med dina kunder och bygger långtgående kundlojalitet. Lojalitetssystemet Lovisa ger dig de rätta verktygen för att bygga kundlojalitet. Med Lovisa har du god överblick över vem din kund är och du har möjlighet att nå ut med riktad information om aktuella

Läs mer

En biobiljett är den perfekta presenten för att visa din uppskattning till dina anställda eller kunder!

En biobiljett är den perfekta presenten för att visa din uppskattning till dina anställda eller kunder! En biobiljett är den perfekta presenten för att visa din uppskattning till dina anställda eller kunder! Vi har nu tagit fram en lösning som gör det enklare och smidigare än tidigare att på egen hand köpa

Läs mer

ENKÄT OM PRODUKTIONEN AV

ENKÄT OM PRODUKTIONEN AV ENKÄT OM PRODUKTIONEN AV DIREKTMARKNADSFÖRING I SVERIGE BILAGA Direktmarknadsföring kan definieras på många olika sätt. Ange nedan vilken eller vilka typer av marknadsföringsaktiviteter, om någon, som

Läs mer

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring SWEDMA DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring 13 februari 2007 Vad gör SWEDMA SWEDMA är intresseorganisationen för Direktmarknadsföring (DM) Ger medlemmar service och information,

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

Express Import system

Express Import system Express Import system Förenklad guide för mottagare TNT s Express Import system TNTs Express Import System gör det enkelt för dig att få dokument, paket eller pallar upphämtade från 168 länder med mottagaren

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 9, februari 2015 * * * * *************************************************** 9 tips för att lyckas

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

Spara och tjäna online

Spara och tjäna online Spara och tjäna online m o n e y m i l j o n a r. s e MoneyMiljonär i siffror Startade år 2012 i Sverige 4 Över 1.250 segmenteringsmöjligheter i Sverige Över 500 annonsörer i Sverige Över 10.000 annonsörer

Läs mer

Guide för Mobil Site

Guide för Mobil Site Guide för Mobil Site Är konceptet mobilt internet nytt för dig? Här är den ultimata guiden för att snabbt & enkelt få en grundläggande förståelse inom denna livsviktiga grundpelare som de flesta företag

Läs mer

Smicker och Dubblera Två nya dotterbolag from 1januari 2008

Smicker och Dubblera Två nya dotterbolag from 1januari 2008 Smicker och Dubblera Två nya dotterbolag from 1januari 2008 Två nya dotterbolag med olika position och verksamhetsinriktningar Dubblera = RM Konsulter på managementnivå Smicker = Kreativ och strategisk

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET Mariah Gustavsson Marknadsföring PÅ INTERNET Del 2 MARKNADSFÖRING PÅ INTERNET 6. Annonsering... 24 7. Sökordsannonsering... 35 8. Affiliatemarknadsföring... 42 9. E-postmarknadsföring... 47 10. Rekommendationsmarknadsföring...

Läs mer

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network!

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network! Integrerade tjänster Skicka Välkommen till InExchange Network! Innehåll Logga in... 2 Skickade fakturor... 3 Sök efter och ta fram skickade fakturor... 3 Hur sammanställer jag en rapport på skickade fakturor?...

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Inledning De stora trendinstituten är överens. Mediabranschens digitala förvandling de senaste

Läs mer

Guide. Marketing Automation

Guide. Marketing Automation Guide Marketing Automation Oktober 2011 Vad är Marketing Automation? INNEHÅLL: 2: Vad är Marketing Automation? 2: Marketing Automation är INTE CRM 4: Att spåra och följa affärsmöjligheter leads 4: Varför

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

Postens verktyg i datorn!

Postens verktyg i datorn! Postens verktyg i datorn! Postens verktyg i datorn Visste du att Posten har olika verktyg som förenklar vardagen för dig som driver företag. Du kan skapa egna reklamutskick, köpa frimärken och köpa frakt.

Läs mer

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Ger ett enkelt, centralstyrt underhåll av skrivare och multifunktionssystem HANTERING AV ARBETSFLÖDET ETT ENKELT SÄTT ATT UNDERHÅLLA

Läs mer

Frakt och webbutiksinställningar

Frakt och webbutiksinställningar Frakt och webbutiksinställningar Detta dokument vänder sig till webbutiker som har en integrerad fraktmodul gentemot Fraktjakt. För att fraktmodulen ska fungera måste man ha registrerat ett webbutik på

Läs mer

Handbok. Telia Hemkoll. Välkommen! Fungerar utan dator

Handbok. Telia Hemkoll. Välkommen! Fungerar utan dator Telia Hemkoll Handbok Välkommen! Med Telia Hemkoll kan du se vad som händer i din bostad även när du befinner dig någon annanstans. Sätt upp kameran på en plats där du vill ha ett extra öga och logga sedan

Läs mer

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. Fördelar: Öka företagets produktivitet genom att skapa en högeffektiv arbetsmiljö för servicepersonalen

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 E-post i mobila enheter Så skapar och designar du e-post som ger resultat i en mobil värld. Ta del av undersökningsresultat och aktuell statistik. Creating e-mail success Hej! Den

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

White paper Välskrivna texter för e-post

White paper Välskrivna texter för e-post White paper Välskrivna texter för e-post Lär dig knepen som hjälper dig att skriva bättre texter Din guide till bra och välskrivna texter för e-post Den digitala marknadsföringen är ofta inriktad på teknik.

Läs mer

VÅRA TJÄNSTER KREDITUPPLYSNINGAR SOM SPEGLAR VERKLIGHETEN

VÅRA TJÄNSTER KREDITUPPLYSNINGAR SOM SPEGLAR VERKLIGHETEN VÅRA TJÄNSTER KREDITUPPLYSNINGAR SOM SPEGLAR VERKLIGHETEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING VARFÖR DECIDAS 3 UPPLYSNINGSTJÄNSTER Kreditupplysning Beslutsstöd 4 4:1 4:2 INFORMATIONSTJÄNSTER Personnummer Adresser Telefonnummer

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Mobil marknadsföring för köpcenter

Mobil marknadsföring för köpcenter Mobil marknadsföring för köpcenter Genom att erbjuda butikerna ökad synlighet inom ert köpcenter ger ni möjlighet till ökad försäljning för dem och en ny intäktskälla för er. CliqTags tillsammans med beacons

Läs mer

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag Kontoret på fickan Coredination hjälper dig planera och hålla ordning på din mobila verksamhet. Du och dina medarbetare har alltid uppdaterad information om varandra och arbetet ni utför. Oavsett var ni

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Relation och Retention e-postmarknadsföring

Relation och Retention e-postmarknadsföring Relation och Retention e-postmarknadsföring Relationen en Utmaning för e-handlare Svårigheten att skapa lojalitet Lärdomar från NES -14 Sthlm + Malmö Prisdumpning sänker både butiker och hela branscher

Läs mer

Rundfals, sicksack, enkel, dubbel parallell, ingen vikning

Rundfals, sicksack, enkel, dubbel parallell, ingen vikning HÖG PRODUKTIVITET - SÄKERSTÄLLER brevens KVALITET OCH INTEGRITET FULL FLEXIBILITET - SKAPAR AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR ALLA MILJÖER - ALLA ANVÄNDARE KOMMER ATT ÄLSKA DEN LÄTTANVÄND - SPARA VÄRDEFULL TID PRODUKTIVITET

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

www.neopost.se MODELLER SPECIFIKATIONER

www.neopost.se MODELLER SPECIFIKATIONER ANVÄNDArvänlig ENKLARE ÄN EN KOPIERINGSMASKIN MODULUPPBYGGD ANPASSAS enkelt EFTER DIN VERKSAMHET HÖG PRODUKTIVITET OCH EFFEKTIVITET LÅG LJUDNIVÅ PASSAR ALLA MILJÖER kräver INGA FÖRKUNSKAPER OMR-LÄSNING

Läs mer

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om SEO en stilguide Vad är SEO? Har du sprungit på begreppet SEO? Kanske har någon försökt förklara vad det är utan att lyckas fullt ut. Du har förstått att din webbplats behöver SEO för att bli bra, men

Läs mer

Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst

Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst Oktober, 2004 Dialogue Technologies AB Skalholtsgatan 10 B 164 40 Kista Kunder uppsöker leverantörer med olika frågor och önskemål Jag skulle vilja ha? Hur får

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Våra brevvanor 2012. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2012. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 2012 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation På mottagarens villkor Företag, myndigheter och organisationer har idag flera olika kanaler att välja mellan

Läs mer

Tjänstedokument Gymnasium.se

Tjänstedokument Gymnasium.se Tjänstedokument Gymnasium.se 1 Inledande ord OM GYMNASIUM.SE Gymnasium.se hjälper gymnasieskolor att rekrytera elever till sina utbildningsplatser. Detta görs genom vårt nätverk av ledande webbsidor, våra

Läs mer