VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION"

Transkript

1 VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

2 VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation förmedlar tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna nå fram måste ett budskap formuleras vad det är som ska sägas, vad ska uppnås och varför? Med rätt metod är det enkelt att kommunicera smartare att skicka rätt budskap till rätt person i rätt tid och till rätt pris. Det finns inga genvägar till smartare kommunikation, men det finns enkla och bra verktyg som tar dig dit du vill. Det viktigaste verktyget är vår värdekedja. Med den kan du enkelt identifiera och formulera varje unikt kommunikationsbehov. 1) Analysis Att formulera ett problem är grundförutsättningen för en lyckad kommunikationslösning. När du identifierat problemet blir nästa steg att, utifrån en analys, hitta den effektivaste vägen till lösningen. Med en väl förankrad strategi är det enkelt att planera kommunikation och välja kanaler efter målgrupp och behov. I analysfasen beslutar du också om bästa sätt att mäta kommunikationens effekter. 2) Data Services Uppdaterade adressfiler och optimerad hantering av kunddata är grunden till smartare kommunikation. Genom att låta kundens behov och önskemål styra ökar lojaliteten och därmed också lönsam heten. Med rätt kunskap och verktyg når du rätt person med rätt budskap i rätt tid och till rätt pris. 3) Distribution Optimisation Hur skickas kundkommunikationen? Och vad skickas vart? Vi hjälper våra kunder att spara mycket pengar genom effektiv portooptimering. Databasanalys, samordning och optimerade utskick kräver unik kompetens och erfarenhet av hur volym, vikt och sortering påverkar kostnaden. 4) Channels Varje kommunikationskanal har sina unika för delar. För bästa effekt välj flera olika kanaler som kompletterar varandra. Ett exempel kan vara att koppla pappersbrev till elektroniska lösningar. Att kunna nå kunden i flera kanaler är också bra om budskapet studsar i en kanal då kan du testa nästa alternativ. Dessutom kan du kombinera olika typer av kommunikation i samma kanal, till exempel kombinera marknadskommunikation med administrativ kommunikation. Andra smarta vägar är till exempel investeringar i lojalitetshöjande kommunikation. 5) Distribution Når budskapet rätt mottagare, i rätt tid, i rätt kanal till rätt pris? Skräddarsydd distribution sparar både pengar och tid och ska bara fungera, oavsett om du skickar brev eller paket. En optimal lösning för stora företag kan vara centraliserat tryck och en flexibel, internationell distribution. 6) Response & Archiving Uppföljning skapar nya affärsmöjligheter. Genom att analysera effekterna kan du undersöka om kommunikationsmålen uppfyllts. I det här steget kan du också utvärdera olika samarbetspartners. En annan viktig del i ett bra kunderbjudande är en effektiv kundtjänst. Med rätt arkivsystem får de snabb och kost nadseffektiv tillgång till information dygnet runt. 2 3

3 ANALYS Direktmarknadsföring är det överlägset bästa sättet att träffa rätt kund med rätt budskap. För många är det också det i särklass mest kostnadseffektiva alternativet. Men för att lyckas krävs hög kvalitet på dina kunddata. TRE ENKLA STEG TILL BÄTTRE MARKNADSFÖRING 1 1 UPPDATERA ALLA DATA Det viktigaste du har är din egen databas. Och det gäller att ta väl hand om den. Gör du regelbundet marknadsföringsinsatser rekommenderar vi en löpande uppdatering av din information med ett intervall som är anpassat till din verksamhet det kan vara allt från varje dag till varje månad. Rätt analys och rätt beslutsunderlag ger dig maximal avkastning på din investering. En solid grund För att bygga relationer och kommunikation måste du ha tillgång till all grundläggande information till exempel i vilken kanal dina kunder föredrar att få information. Du skapar en solid grund att stå på genom att gå igenom alla data. Därefter rekommenderar vi en datakvalitetsanalys så att du får tillgång till den senaste informationen. Vi markerar alla inkorrekta uppgifter och ser till så att alla poster innehåller rätt information och är välsorterade. Uppdatera adresser Ett kundregister förändras ständigt genom att människor flyttar, avlider, byter namn eller genom att företag går samman med andra eller går i konkurs. Utan löpande uppdateringsrutiner påverkas dina kostnader. Du når helt enkelt inte dina kunder fullt ut. Fel basinformation kan också leda till att du inte fattar rätt beslut i egna kundanalyser. Då kan du inte marknadsföra rätt erbjudande i rätt tid. Målgrupper Alla vill vi vara unika se därför till att avgränsa varje målgrupp ordentligt så att du hittar rätt med informationen. Dublettkolla alltid nya målgrupper mot befintliga kunder. Har du flera databaser med samma information bör du också samköra dem för att få fram unik infor mation med hög kvalitet. Händelsestyrd marknadsföring Kommunicera med dina kunder med rätt budskap vid rätt tillfälle. Ett exempel är när det inträffar förändringar i dina kunders liv. Det kan vara en flytt, ett giftermål, ett nytt barn eller en ny fastighet. På företagssidan kan det handla om samman slagningar, kraftig tillväxt eller fler anställda. 2 KONTROLLERA DATAKVALITETEN 3 SE ÖVER KUNDPROFILER Fem tips för bättre affärer 1) Var rädd om dina befintliga kunder. Till dem kan du alltid sälja mer. Passa också på att se över lönsamheten bland befintliga kunder. Vilka är potentiella merköpare? 2) Uppdatera informationen på före detta kunder och återuppta relationen. 3) Hitta nya kunder med tvillinganalys. Titta på dina egna kunder och hitta vilka som har samma lön, bor i samma område, har liknande utbildning, och så vidare. 4) Hitta nya kunder med så kallad scoring. Vilka är mer eller mindre benägna att handla? Vad har de köpt tidigare. Har de barn, och så vidare? 5) Kör också testkampanjer om du är osäker på ditt nya segment. 4 5

4 Bisnod levererar information på ett flertal olika sätt, allt från urval till hela datamängder och löpande uppdateringar eller i form av olika typer av online-lösningar. TVÅ ANALYSER Rapport Kundprofil TVÅ ANALYSER Rapport Datakvalitet Genom att kontrollera kvalitet och status på ditt kundregister mot ett heltäckande, korrekt register får du snabbt uppfattning om hur stor andel av informationen som inte stämmer. En kvalitetsanalys är ett utmärkt underlag till beslut om adressfilen ska uppdateras. Tänk på att Tänk på att du har större chans att möta individuella kunders behov du har större chans att möta individuella kunders behov Under en månadunder i Sverige i Sverige när du vet något om dem. Därför är det enklare och en månad när du vet något om dem. Därför är det enklare och föds det billigare att behålla befintliga kunder ellerbefintliga bearbeta barn föds det barn billigare att behålla kunder eller bearbeta avlider personer före detta kunder än vad det är att skaffa nya. avlider personer före detta kunder än vad det är att skaffa nya. personer flyttar personer flyttar alltid fråga om så mycket information möjligt. alltid fråga om såsom mycket information som möjligt. människor utvandrar människor iförändras ett normalstort företag förändras av utvandrar i ett normalstort företag procent av procent ändrar sina postadresser kunddatabasens vitala kontaktinformation under ett år. ändrar sina postadresser kunddatabasens vitala kontaktinformation under ett år. byter namn fel budskap till fel person kan bli kostsamt. Det tär både byter namn fel budskap till fel person kan bli kostsamt. Det tär både på varumärke och kundrelationer. För att inte tala om de på varumärke och kundrelationer. För att inte tala om de direkta kostnaderna i form av onödigt porto och tryck. direkta kostnaderna i form avså onödigt och tryck. se till att alla porto detaljer är rätt, till exempel postnummer se till så att alla detaljer är rätt, till exempel postnummer och lägenhetsnummer. och lägenhetsnummer. ständigt uppdatera dina adresser. ständigt uppdatera dina adresser. 6 Den här analysen ger en översikt av hur de befintliga Stockholm PAR AB kunderna ser ut117 i jämförelse med dina målgrupper. Vi läser in befintliga kunder, identifierar dem och ger en profil på vilka variabler som tydligast beskriver var kunderna är mest över- respektive underrepresen terade. Här Kundprofil kan du beställa en analys av dina kunder och Rapport hur de beter sig jämfört med hela den svenska befolk Den här analysen ger en översikt av hur de befintliga ningen. Du får också besked om dina kunder kunderna ser ut i jämförelse medidina är över- eller underrepresenterade olika målgrupper. typer av Vi läser in befintliga kunder, identifierar dem och grupper. ger enbric profil påkonsumentklassificering vilka variabler som tydligast beskriver är en med kund information är lättförståelig, användar varknuten kunderna är mestsom överrespektive underrepresenvänlig och framförallt kan visa på sannolik köpterade. be nägenhet. finns en för analys de svenska, norska och och Här kan du Bric beställa av dina kunder finska marknaderna hur de beter sig jämfört med hela den svenska befolkbric ger dig: ningen. Duöverblick får ocksåöver besked om dina kunder en bra kundstrukturen är överunderrepresenterade i olika typer av ett eller utmärkt underlag för djupgående kundanalyser grupper. urvalskriterier för adress och kunddatabaser Bric är en konsumentklassificering med kund knuten information som är lättförståelig, användarvänlig och framförallt kan visa på sannolik köprapport Datakvalitet benägenhet. Bric finns för de svenska, norska och Genom att kontrollera kvalitet och status på ditt finska marknaderna. kundregister mot ett heltäckande, korrekt register får Bric ger dig: du snabbt uppfattning om hur stor andel av informa tionen en brasom överblick över kundstrukturen inte stämmer. En kvalitetsanalys är ett utmärkt ett utmärkt underlag för om djupgående underlag till beslut adressfilenkundanalyser ska upp dateras. urvalskriterier för adress och kunddatabaser 7

5 PAPPER PRODUKTION E-POST SMS KUND Online rapporter 1) Kanalval vi kan skicka ditt budskap med brev och/ eller fakturor (med eller utan QR-kod), via e-post eller sms. 2) Respons dina kunder svarar på utskicken i den kanal de föredrar. 3) Datainsamling vi tar emot information i alla kanaler och sammanställer till en och samma datafil. 4) Webbsidor välj en personaliserad webbsida för mer information eller möjlighet till köp. 5) Dialog vill du ge dina kunder snabb respons, använd sms eller e-post. 6) Online rapporter håll koll på din kampanj i realtid. KONSUMENT WEBB SKANNING DATABAS SMS 8 9

6 STRÅLFORS ACCESS Strålfors Access är ett smart och mångsidigt verktyg för alla som jobbar med marknads föring, kampanjer och administrativa utskick. Lösningen gör det möjligt att skapa ny och spännande kommunikation för såväl pappersbaserad kommunikation som elektroniska kanaler. Tillgänglighet Skicka vad du vill, när du vill till vem du vill oavsett var du befinner dig. CONNECTS YOUR CREATIVITY Flexibilitet Du kan anpassa och styra din kommunikation så att den passar marknaden. Du kan ändra budskap och layout sent i produktionsprocessen. Kontroll Du får full kontroll på dina produktioner och har alla data och kampanjer på ett ställe. Färre fel och en högre grad av individuell kommunikation stärker ditt varumärke. Vad är Strålfors Access? Ett kommunikationsverktyg för företag som vill kommunicera med sina kunder. Access kan an vändas till alla typer av kundkommunikation, från faktura utskick och rena trycksaker till elektroniska DM-kampanjer som mail- eller sms-utskick. Access ger stöd åt alla kanaler som Strålfors idag erbjuder. Vilka använder Access? Alla företag eller avdelningar på större företag som har behov av att kommunicera med sina kunder. Access ger till exempel ett kraftfullt stöd för företag som vill jobba med marknadsföring på fakturan, så kallad fakturareklam. Exempel på detta kan vara företag som vill ge sina underleverantörer eller partners marknadsföringsytor på olika typer av utskick, eller en kundklubb som vill skräddarsy budskapen till varje enskild individ. Kan flera personer samarbeta i Access? Javisst! Att jobba med kommunikation, oavsett om det handlar om marknadsföring och kampanjer eller administrativa utskick, kräver mycket av en organisation. Personal som jobbar med utskicket kanske inte alltid arbetar kontorstid eller kan befinna sig i en annan tidszon eller så ska flera individer eller bolag vara med och bidra i samma utskick. Ofta vill man ändra delar av ett utskick sent i processen. Varför ska man använda Access? Eftersom Access ger dig tillgänglighet, flexibilitet och kontroll över kommunikationen direkt i webbläsaren. Access kan anpassas till varje företag och i nästa led till varje unik användare. Access skapar större flexibilitet och kortar time to market då användarna inte längre är beroende av Strålfors resurser för korrektur och anpassningar. Användaren kan gå in och editera utskick upp till ett dygn innan produktion. Vilken typ av kommunikation kan hanteras i Access? Access stödjer främst två typer av kommunikation. Den första typen är repetitiva och schemalagda jobb. Det kan vara exempelvis fakturor, kontoutdrag eller kundklubbs utskick. I ett sådant utkick är allt förutbestämt från papper och kuvert till när och var det ska produceras. Den andra typen är kommunikation är utskick som beställs direkt i Access och som därför kan ändra karaktär från utskick till utskick. Exempel på detta är vykort för direktmarknadsföring. Hur långt innan ett utskick kan jag göra korrektur? Man kan normalt justera de flesta printjobb fram till dagen innan produktionen. Access tillåter användaren att korrigera i stort sett hela innehållet i en försändelse. Till exempel kan man låta en yta på ett brev innehålla flera olika kampanjer med flera olika mottagare, antingen på segment- eller individnivå. Hur utvecklas Access? Access är inte en statisk lösning, utan kommer att fortsätta att utvecklas i takt med marknaden och kundernas nya krav och behov. Har du en idé eller ett önskemål, hör av dig till 10 11

7 FAKTURAREKLAM TA VARA PÅ MÖJLIGHETERNA Fakturan är ett marknadsföringsverktyg med stor potential. Fakturan får alltid total uppmärksamhet, mottagaren läser den direkt och som regel mer än en gång. Ändå innehåller de flesta fakturor bara siffror och specifikationer. På Strålfors vill vi sätta transaktionsdokumentet i ett nytt perspektiv. Det går att utveckla fakturorna från en tråkig förteckning till ett strategiskt verktyg för smart kommunikation. Det handlar om att göra hela kommunikationsprocessen mer effektiv, öka försäljningen och stärka kundlojaliteten. Mer relevant information Sannolikheten att en faktura slängs i papperskorgen utan att någon läser den är extremt liten. Fakturan är i själva verket ett dokument som mottagaren vill eller måste öppna och läsa. Kontakten med kunderna via fakturor är därför en möjlighet till alla typer av kommunikation, där innehåll och erbjudanden kan anpassas och göras mer relevanta för kunden. Kundernas förväntningar förändras Som konsumenter anpassar vi vårt beteende efter förändringar i samhället, även när det gäller marknadsföring och försäljning. Vi är i dag väl medvetna om att information om våra inköp registreras och lagras i kunddatafiler. I gengäld förväntar vi oss att den information vi får är mer personligt anpassad och mer relevant. Vi vill välja vilka kanaler vi ska få informationen genom, och vi har utvecklat nya vanor när det gäller interaktivitet, dialog och snabba åtgärder via Internet. Fakturan är en viktig kanal för att uppnå lojalitet med en kundkrets. Relevant och personlig information tillsammans med ett bra erbjudande är svårslaget. För det är när fakturan kommer som man är som mest intresserad av att ställa frågor om den och det är också då man har plånboken öppen för bra erbjudanden. Fem enkla steg till bättre försäljning 1) Vad gör oss uppmärksamma? När vi gör mätningar med eyeflow-kameror reagerar människor på så enkla saker som ett leende ansikte vänt mot sig eller en ring runt en formulering. 2) Presentera dig för kunden. Våga vara enkel och våga vara dig själv. 3) Hur ser fakturan ut? Bryt med starka grafiska element, till exempel en värdecheck. De flesta är intresserade av ett bra och tydligt erbjudande. Med e-faktura kan du göra dokumentet länkbart. 4) Kunden vill dubbelkolla så att det inte är något lurt med erbjudandet. Alla älskar att läsa vad andra tycker. Facebook-sida är ett alternativ. Statistik och summeringar i punktform är en annan lösning. 5) Hur gör man för att köpa det här? Underskatta inte vikten av gör så här

8 Var som helst, när som helst 7 Eftersom tekniken idag är mobil, är du inte fast framför en datorskärm för att göra mätningarna. Med ett par glasögon som har inbyggd eye tracker kan du göra tester i vilken miljö som helst. EYE TRACKING Eye tracking-tekniken mäter exakt var ögat tittar och informationen kan sedan användas till att analysera vad du tittat på, när du tittade på det och hur länge du tittade. I mediabranschen används eye tracking ofta för att mäta uppmärksamhet och respons på annonser, tryckta som digitala. Samma teknik går också att använda för att öka läsvärdet på en faktura. Konsumenterna är i dag mer heterogena än någonsin. Samtidigt har många människor tröttnat på att svara på enkäter och traditionella marknadsundersökningar. Det blir allt svårare att förstå hur olika konsumentgrupper fungerar och tänker, samtidigt som företagen har höga krav på positiv ROI på varje aktivitet. Det gör att resultat och effekt är ett måste på alla kommunikationsinsatser. Vad tittar vi på? Med eye tracking kommer man åt reptilhjärnan, den delen av oss som reagerar blixtsnabbt och utan att reflektera. Den når man inte genom traditionella marknadsundersökningar som kräver att vi måste verbalisera vårt beteende. Dessutom vill vi människor gärna framställa saker lite bättre än vad de är. En intressant frågeställning är då vilken är människors naturliga reaktion? Vilka former dras vi till? Vad tittar vi på? Just det kartlägger man med eye tracking. Var på fakturan tittar kunden efter erbjudanden? Var tittar hon när hon vill få information? Och hur avkodas budskapet och avsändaren? Om du kombinerar eye tracking med raka frågor till försökspersonerna kan du få de svar som behövs för att förbättra din marknadsföring. Förstod kunderna budskapet? Vem är avsändaren? Utnyttjade kunderna erbjudandet? Rätt använd kan den här kunskapen göra det enklare att utforma effektiv marknadskommunikation. Rätt information på rätt ställe Det är inte svårt att förstå hur man ska öka läsvärdet på fakturan. Men vad är rätt ställe? I princip alla öppnar sin pappersfaktura. Men det betyder inte att alla läser precis allt. Vi människor är experter på att snabbt leta upp det vi måste veta. Sedan lägger vi bort fakturan. I snitt har du 16 sekunder på dig att påverka kunden. Och eftersom såväl budskap som format brukar vara spikat finns de största möjligheterna att påverka i designen. Enkla knep för att öka läsvärdet kan då handla om att lägga till en anteckning, ett par puffar, kanske några understrykningar eller ett P.S. Då blir budskapen tydligare och lättare att ta till sig. 5 Ögat fixerar vissa platser mer än andra, vilket eye trackingkameran registrerar och konverterar till koordinater. Det betyder till exempel att tekniken kan användas till att förbättra kundupplevelsen av en webbplats. Tips! Du kan spara mycket tid och pengar genom att kundtjänst slipper svara på frågor som beror på dålig fakturalayout. Analyserar du dina fakturor med eye tracking får du snabbt fram var kunderna tittar. Kombinerar du sedan analysen med en enkät så kan du justera layouten enligt kundernas önskemål

9 BREV EN UNIK KANAL Ett brev är en marknadsföringskanal som på ett unikt sätt kan trigga våra sinnen. Ett brev kan vi se på, ta på, lukta på och faktiskt också smaka på. Med ett fysiskt brev kan du göra vad du vill. Du har möjlighet att göra något som lämnar intryck och som varken tv eller internet klarar av. Kombinera nya kanaler med gamla så förstärks kommunikationen. Kombinera brevutskick med sms eller Facebook. Fundera också över relevansen i varje budskap. Pappersbrevet är en fantastisk kommunikationskanal med många möjligheter. Personalisera innehållet i varje utskick efter målgrupp, jobba aktivt med anpassade bilagor eller varför inte utnyttja brevets fysiska möjligheter? För den kreativa paketeringen är givetvis en viktig del. En intelligent rubrik redan på kuvertet eller en lite mer ovanlig paketering kommer att fånga mottagarens öga. En så enkel sak som en knallgul påse, i stället för ett vitt eller brunt standardkuvert kan höja svarsfrekvensen. Idag sänds det totalt sett har färre brev, men det gör också att det som landar i brevlådan syns bättre. När marknaden för direktreklam minskar i volym, ger det dig chansen att bli betydligt mer effektiv. Strålfors levererar alla typer av tjänster kring fysiska brev kuvertering, self mailers, personalisering av hela eller delar av innehållet och bilagehantering. Med ny teknik kan man faktiskt skapa en liten revolution inom en till enmarknadsföring. Nu går det att få hög färgkvalitet i stora volymer och samtidigt får varje dokument individuellt anpassat både när det gäller text, bill och färg. Visste du förresten att en undersökning visar att adresserad direktreklam är den bästa kanalen om du vill förklarar ditt erbjudande i detalj? Mottagaren kan läsa och ta till sig informationen hur och när han eller hon vill. Det är också en effektiv kanal om man vill uppmuntra någon till handling. Tre goda råd kring för brevkampanjer 1) Utnyttja brevets fysiska möjligheter och tänk paketering. De stora möjligheterna att påverka ligger oftast i designen. 2) En bra kampanj börjar alltid i adressboken. Vill du lyckas måste du ha ett starkt intresse för målgrupper och datahantering. Det är centralt. 3) Ha en strategi för hur olika medier ska fungera ihop. Det är svårt att nå hitrate med enbart en kanal. Fler kanaler ger dominoeffekt

10 E-POST OCH SMS, MARKNADSFÖRING MED EFFEKT Att kommunicera på mottagarens villkor är avgörande för att uppnå effekt. Personlig och relevant kommunikation för varje mottagare skapar du enklast med hjälp av din kunddatabas. Med individbaserad kommunikation kan du använda de kanaler som mottagaren använder. Med Strålfors Send Direct genomför du kampanjer och utskick med stöd av en mängd kraftfulla och smarta kringfunktioner. E-post en mätbar kanal E-post är en snabb, effektiv och mätbar kommunikationskanal som öppnar för interaktion med dina kunder. E-post stödjer och driver trafik också till din webbplats. Vi kan skapa mallar i valfri design som ger dig flexibiliteten att anpassa innehållet i dina e-postutskick, utan att du behöver ha några HTMLkunskaper. Kort och effektivt med sms Med sms kommer du nära kunden, nära köptill fället, nära köpstället. Utnyttjar du aktivitetsstyrd kommunikation kan ett sms automatiskt skickas till de kunder som interagerat, genom till exempel en kampanjkod eller bekräftelse på anmälan till en kundträff. Funktioner Arbeta med olika maillistor, selekteringar och funktioner för att hålla din kunddatabas ständigt uppdaterad. Segmentera dina kunder och erbjud innehåll anpassat efter målgrupp. Testa olika budskap på mindre målgrupper innan det stora utskicket. Händelsestyrd kommunikation. Skicka en automatisk bekräftelse när någon klickar på en specifik länk i ett utskick. Rapporter. Utvärdera resultaten, följ utvecklingen av din databas (ny- och avregistreringar), ta fram studsrapporter och jämförande rapporter mellan utskick. Skapa utskicksflöden som skickas automatiskt enligt dina önskemål i en bestämd ordning och vid bestämda tidpunkter. Prenumerationer. Alla ny- och avregistreringar hanteras direkt i systemet. Skapa dina egna frågeformulär på webben för att samla in data om dina kunder, och gör utvärderingar av resultaten direkt i systemet. Arbeta säkert och snabbt med e-postkommunikation i vårt system via en Java-klient som du installerar på din egen dator

11 UNIKA QR-KODER FÖR UNIKA MÖJLIGHETER KONSUMENT KUND Vi kan printa QR-koder på allt material som vi redan producerar åt ditt företag. All information som vi hämtar från ditt CRM-verktyg kan omvandlas till QR-kod. När en mottagare skannar QR-koden sparas information om var och när budskapet tagits emot. På så sätt får du en överblick över hur din kommunikation fungerar. Vi samlar ihop all data oavsett kanal och sammanställer den till statistik som skickas direkt till ditt CRM-verktyg. Responshantering ger ett tydligt och mätbart resultat. Statistiken kan användas för analys av unika köp, perioder och målgrupper. Vi kan också bygga enkla webbsidor som samlar in data från tidsbegränsade kampanjer eller erbjudanden. All printad kommunikation kan förses med QR-koder. Du väljer själv vilket digitalt media QR-koden ska kopplas till. Vi printar QR-koden på ditt DR-utskick, dina fakturor eller annat marknadsföringsmaterial. Hur fungerar QR-koder? Enkelt beskrivet länkar de samman print med digital kommunikation. Det innebär inte bara att du optimerar din marknadsföring den blir också mätbar. QR-koder är med andra ord ett enkelt och smart sätt att korta vägen till köp för dina kunder samtidigt som du får information om deras köpbeteende. Kopplar ihop print och digitalt QR-koder kan printas på allt tryckt material DR-utskick, annonser, brevpapper, visitkort, magasin, broschyrer etc. Koden innehåller information som skickar kunden direkt till en kampanjsajt, webbshop, digitalt nyhetsbrev, film eller annan digital media. Snabbare till köp Kunden skannar QR-koden med hjälp av en smartphone. Det finns flera appar för att läsa QR-koder, de flesta är gratis. Genom ett par snabba klick på mobiltelefonen bjuds kunden in till ett direkt köptillfälle oavsett var han eller hon befinner sig på jobbet, på bussen eller vid datorn hemma. Kreativ dialog I samband med att QR-koden skannats sparas information om var kunden befinner sig, när på dygnet köp sker och hur kunden svarar på din marknadsföring. QR-koder ökar dina möjligheter att skapa en kreativ dialog med kunderna och därmed göra den mer effektiv. All data kan om vandlas till statistik för att analysera kundernas köpbeteenden. QR-koder kan personaliseras Strålfors kan skapa QR-koder med hjälp av in formation från ett CRM-verktyg och printar QRkoderna direkt på valfritt tryckt marknadsföringsmaterial. Vi ser också till att den kampanjsajt eller det digitalt nyhetsbrev QR-koden länkas till får samma grafiska uttryck som din befintliga hemsida och övriga marknadsföringskanaler. Vad kan jag göra med QR-koder? QR-koder används mest för att länka print med digital kommunikation. Men i och med att QR-koder i princip kan innehålla vilken slags information som helst finns det inga begränsningar i hur du kan använda dem. Koppla samman en annons eller faktura med ett erbjudande i din webbshopp. Placera QR-koden på en vara och låt kunden få rabatt direkt i butiken. Låt QR-koden bli en del av en happening för att premiera trogna kunder och hitta nya marknader. Länka till sociala medier för att stärka ditt företags varumärke. Bara du sätter gränserna. Tips Det är en fördel att använda QR-koder i flera medier under samma period. Det ökar chansen att målgruppen ser och reagerar på budskapet, vilket i sin tur innebär att du kan spåra responsen och få reda på vilken kanal som ger störst effekt. QR-koder är standardiserade. Det betyder att du själv kan välja vilken QR-läsare du vill använda. 1) Vi läser in all data i en QR-kod. När din kund sedan läser in koden kopplar smartphonen upp sig mot en webbsida där QR-kodens in formation fyller i alla i förväg definierade fält. Det här kan Strålfors hjälpa dig med: printa QR-koder på valfritt tryckt marknadsföringsmaterial innehållet i QR-koden personalisera och koppla ihop QR-kod med annat marknadsföringsmaterial koppla QR-koden till olika typer av digital media anpassa kampanjsidor, annonser och dylikt till befintlig hemsida och annat marknadsföringsmaterial samla ihop responsdata via mail, webb eller sms och leverera den direkt till ditt CRM-verktyg 2) QR-kod till samma sida, men här är är informationen inte ifylld i förväg. Den brittiska matvarukedjan SuperBest satte upp en virtuell matvarubutik med QR-koder i en tunnelbanestation på Nørreport i Köpenhamn som en del i en kampanj

12 RESPONS- HANTERING En väl genomförd uppföljning identifierar nya affärsmöjligheter. Det är alltid viktigt att mäta responsen efter större utskick och kampanjer, oavsett media. Att väga in responshantering i ett tidigt skede bidrar till ett tydligt och mätbart resultat. Strålfors erbjuder lösningar för att ta emot svar via webb, e-post, telefon (tonval och talsvar), sms, fax och postalt. Alla svaren dit du vill Vi digitaliserar och sammanställer information från flera olika kanaler och levererar svaren i rätt format till en och samma databas. Alla data skickas till dig i det intervall du vill. Vi kan till och med skicka informationen direkt till ditt CRM om du så önskar. Vi levererar kampanjwebbsidor Vi levererar kampanjbaserade webbsidor för responshantering. Sidorna ligger utanför era egna system och hålls öppna så länge kampanjen lever. De har givetvis samma profil och känsla som resten av kampanjen. Vi samlar in alla svar och beställningar, oavsett om de skickas som e-post, sms, brev eller via QR-kod, och skickar data till dig i det intervall du vill. Samordning, hantering och förädling allt för ett tydligt och mätbart resultat. QR-kodens in formation fyller i alla i förväg definierade fält. Vi läser in och konverterar data från formulär och andra pappersbaserade källor Frågeformulär Enkäter Betalinformation Röstkort Kuponger Ansökningshandlingar Fri text Signaturer 22 23

13 PRESENTKORT LOJALITETSKORT Öka försäljningen! Presentkort genererar försäljningsframgångar. De allra flesta som får ett presentkort spenderar ett betydligt högre belopp än värdet på gåvokorten. Hållaren lyfter kortet Korten är vanligtvis monterade på en korthållare med ett stansat hål så att de kan hängas på en ställning i butiken. Hållaren kan även vikas som en förpackning. När det kommer till kortet och hållarens utformning är det endast fantasin som sätter gränser. Fråga gärna oss på Strålfors om råd. Vi har många spännande exempel att visa dig. Bättre ekonomi Presentkort genererar ett positivt kassaflöde eftersom korten betalas långt innan den faktiska leveransen av varorna. Integrerar du dessutom korten i ditt normala, automatiserade kassaflöde slipper du också extra arbete. Vi kan presentkort Genom åren har vi på Strålfors samlat på oss massor av kunskap och erfarenhet inom presentkort. Vi delar gärna med oss av det vi kan för att skapa den bästa möjliga lösningen för ditt företag. Tre tips för att lyckas med Gift Cards Var kreativ. Med form och färg gör du snabbt intryck och korten ser fina ut i butiken. Tänk brett. Sälj inte presentkort enbart vid kassan. Se över din butik och fundera på hur och var du kan sälja presentkorten. Giltighetstid. Ge kunderna så lång giltighetstid som möjligt. Kunder tvekar om tiden för köp är för kort. Var rädd om dina befintliga kunder. Genom att vara lyhörd och kommunicera med dina kunder på deras villkor ökar du såväl köpfrekvensen som lojaliteten. Lojalitetskort ger dig tillgång till viktig kundinformation. De är också ett sätt för ditt företag att skapa ekonomiska och känslomässiga band till kunden. Analysera och använd din kunddata Arbetar du med kundlojalitet vet du att ord som tillit och förståelse är centrala för framgångsrik marknadsföring. Målet är alltid att båda parter ska vinna på lojala kunder. Använd alltid så mycket av din kunddata som möjligt för att skapa så bra och relevanta erbjudanden till dina kunder som möjligt. Kortet ett bevis på lojalitet Det fysiska kortet bekräftar och stärker medlemskapet i lojalitetsprogrammet. Och det är genom kortet som kunden får alla fördelar. Därför är det viktigt att ditt kort skiljer sig från andra kort och får kunden att känna sig unik och utvald. Strålfors erbjuder skräddarsydda lösningar inom lojalitetskort. Vi har många års kunskap och erfarenhet av kortlösningar som ger dig bättre kundrelationer. Vi erbjuder lösningar som täcker in hela kedjan från inköp till personalisering och utskick. Lojala kunder spenderar procent mer varje gång de shoppar besöker butiker de är medlemmar i tre gånger oftare än genomsnittskunden tillbringar fyra gånger mer tid med ditt företag per år utgör mer än 50 procent av försäljningen Så individualiserar du budskapen Identifiera och kategorisera dina kunder. Var bor de och var handlar de? Säkerställ att individuell kundinformation används för att skräddarsy dina kunderbjudanden. Bygg marknadsföringen på tillit. Genom att hålla dina löften skapar du lojalitet

14 E-ARKIV Med Strålfors earchive kan du arkivera de flesta typer av dokument elektroniskt. Lösningen fungerar för alla typer av dokument i B2C-kommunikation, till exempel pensionsbesked, fakturor eller konto utdrag. Typiska branscher där vi redan i dag har kunder är inom bank och finans, försäkring, detaljhandeln och offentliga myndigheter. earchive är lätt att lära sig och använda och går sömlöst att integrera med andra Strålforslösningar. Du får bättre kundservice tack vare snabbare svarstider. Med earchive kommer du åt dina dokument när du vill på dygnet via ett eget system (Direct) eller över internet (Webb). Det är lika enkelt att skriva ut dokumenten som att skicka dem som PDF-fil via e-post. earchive Webb är ett gemensamt användargränssnitt. All åtkomst till arkivet sker via internet. Behörighetskontroll sker med användarnamn och lösenord. Den här lösningen ger dig också möjlighet till språkversioner. earchive Direct är en lösning direkt i ett eget användargränssnitt via intranätet. earchive integreras också i affärs systemet. Du väljer själv om du vill ge åtkomst via internet. Vad kostar earchive? Du betalar ett anslutningspris per layout och dessutom ett pris per arkiverad sida. Väljer du Direct-lösningen är betalnings formen ett årsabonnemang För Webb betalar du per antal aktiva användare. Varför ska du välja Strålfors earchive? Du får snabb, flexibel och kostnadseffektiv åtkomst till ditt arkiv dygnet runt. Elektronisk och pappersgenererad information arkiveras på samma ställe. Produktiviteten ökar samtidigt som kostnaderna för administration, arkivering och sökning minskar. Inga kostnader för drift och förvaltning av servrar och klienter eller programvarulicenser

15 Det finns många knep att få upp svarsfrekvensen i direktmarknadsföringskampanj. Grunden brukar vara att ju mer personaliserat och riktat ett budskap är desto bättre effekt. Genom att också personalisera bilder öppnar sig spännande möjligheter. PERSONALISERADE BILDER Med personaliserade kartor skickar du snabbt och enkelt information till dina kunder om var de till exempel hittar dina butiker. Med rätt data kan du också generera kartor som visar var dina butiker finns eller hur kunden tar sig från hemmet till affären. PERSONALISERADE KARTOR 28 29

16 För utskick av administrativ kommunikation, räkningar och kontoutdrag, med mera, använder vi oss av 90 gram obestruket papper. Ett brev som innehåller mer marknadsinriktad kommunikation brukar vi trycka på gram bestruket papper för att sedan kuverteras. Om utskicket inte ska kuverteras bör ytvikten vara minst 150 gram för att kunna hanteras av distributören. Foldrar kan tryckas på gram papper. Broschyrer kan kombineras med högre ytvikt på omslag än inlaga, till exempel 170 g gram. Det går också bra att kombinera bestruket papper med obestruket. För vykort använder vi papper på 250 gram eller kartong på 300 gram. De kan vara oliksidigt eller liksidigt bestrukna. Du hittar många olika exempel på trycksaker i vår exempelpärm. PAPPERSTYPER Papperskvalitet per produkt Vykort Coated gram Brev Uncoated gram ADR-brev Coated gram Broschyr, A4 Coated gram Broschyr, vikt Coated gram Broschyr (flera sidor) Omslag Coated gram Inlaga Un-/coated gram Kuvert (faktura) Uncoated gram Kuvert (ODR) Coated gram Magasin Omslag Coated gram Inlaga Un-/coated gram Katalog Omslag Coated gram Inlaga Un-/coated gram Fem goda råd för ökad ROI 1) Se till att informationen är relevant för mottagaren, annars blir den inte läst. 2) Var noga med innehåll och design. Oläst material är en onödig utgift och dessutom dåligt för miljön. 3) Strukturera dina utskick och tänk fakturareklam! Samla ihop flera mindre försändelser och skicka dem samtidigt. Tänk då på vikten utnyttja maxvikten som kuvertets porto tillåter. Utnyttja också hela papperets yta. 4) En uppdaterad databas är ett måste om du vill arbeta med intelligent kommunikation och personaliserade budskap. 5) Se till att ditt IT-system klarar personaliserad kommmunikation med kunderna

17 Vill du veta mer om Strålfors erbjudanden inom Marketing Communication? Kontakta oss på Du kan också läsa mer om våra lösningar på Strålfors utvecklar lösningar för förbättrad effektivitet, stärkt kundlojalitet och ökad försäljning. Det handlar om rätt budskap till rätt person, på rätt sätt, på rätt plats och till rätt kostnad. Effektivt, lojalitetsbyggande och lönsamt. Smartare kommunikation helt enkelt. 32

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation är förmedling av tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna förmedla måste ett budskap formuleras

Läs mer

GAMING. snabb hantering av spelmaterial

GAMING. snabb hantering av spelmaterial GAMING snabb hantering av spelmaterial 1 2 3 Helhetslösning för event och spel Brottas du med att få logistiken till flera tusen spelombud att fungera med bara några timmars ledtid? Försöker du få spelrelaterad

Läs mer

PRINT MANAGEMENT. Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete

PRINT MANAGEMENT. Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete PRINT MANAGEMENT Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete 1 2 STRÅLFORS RELEASE THE POWER OF COMMUNICATION 3 Total kontroll över din tryckta kommunikation Vill du fokusera på din kärnverk

Läs mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer 1 2 Skapa iögonfallande information och sälj mer Ser dina kunder det du verkligen vill att de ska läsa på fakturan, hemsidan eller i appen? Eller missar

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Om rapporten Denna rapport bygger på resultaten från två separata undersökningar om attityder till fysisk och elektronisk kommunikation. I PostNords

Läs mer

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden.

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. 8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Statistik 4. Värden

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord.

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord. - Ger dig nya kunder Därför är EpostService så effektiv! EpostService gör dina kunder lönsammare genom att du håller dem informerad om vad ditt företag erbjuder. Detta gör du via nyhetsbrev och enkäter

Läs mer

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro Newsletter Pro Lättanvänt Kraftfullt Sökes: E-postmarknadsförare som vill spara tid, kvalitetssäkra sina utskick och arbeta med mottagaranpassad, relevant e-postmarknadsföring. Finnes: Så hjälper Newsletter

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

Rätt självklart. K AMPANJHANTERING

Rätt självklart. K AMPANJHANTERING Rätt självklart. Rätt erbjudande. Rätt kanal. Rätt mottagare. Rätt tid. IT-SYSTEM AUTOMATISER AD KOMMUNIK ATION Rätt självklart. K AMPANJHANTERING LOGISTIKOP TIMERING Det spelar ingen roll hur bra din

Läs mer

Mätbar' Marknadskommunika0on,' Flerkanalskommunika0on'eller'' Crossmedia,'vad'är'det 'egentligen?'

Mätbar' Marknadskommunika0on,' Flerkanalskommunika0on'eller'' Crossmedia,'vad'är'det 'egentligen?' Mätbar' Marknadskommunika0on,' Flerkanalskommunika0on'eller'' Crossmedia,'vad'är'det 'egentligen?' Anders'Eriksson' Vd'för'VBS.'Återförsäljare'för'bl.a.'DirectSmile,' Taopix,'Pageflex'iWay,'Pageflex'Storefront'

Läs mer

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera.

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Dina kunders brevvanor 13 En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Om rapporten Brevvanerapporten som Posten genomför årligen ger en bra bild av privatpersoners attityder

Läs mer

E-TOOL EN IDÉ SOM UTGÅR FRÅN OSS SJÄLVA

E-TOOL EN IDÉ SOM UTGÅR FRÅN OSS SJÄLVA E-TOOL EN IDÉ SOM UTGÅR FRÅN OSS SJÄLVA E-tool levererar ditt marknadsmaterial så som du vill ha det, när du behöver det! E-TOOL VARFÖR? Ditt varumärke på webben Trycksaker, profilreklam, giveaways och

Läs mer

Smartare affärskommunikation

Smartare affärskommunikation EFFEKTIVT, RATIONELLT OCH ENKELT MED TJÄNSTER FRÅN STRÅLFORS Smartare affärskommunikation Upptäck möjligheterna med ebrev 2 Upptäck möjligheterna att skapa smartare affärskommunikation. Du kan bygga starkare

Läs mer

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE SOLUTION DESCRIPTION 1 (7) DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE SOLUTION DESCRIPTION SOLUTION DESCRIPTION 2 (7) INNEHÅLL 1. DOCUMENT MANAGER... 3 2. BESKRIVNING AV DOCUMENT MANAGER... 3 2.1 Produkter... 4 2.1.1

Läs mer

Den mobila handelslösningen som förenklar din affär

Den mobila handelslösningen som förenklar din affär Den mobila handelslösningen som förenklar din affär Stärk kundrelationerna och marknadsför relevanta erbjudanden som ökar din försäljning. Snabbt, enkelt, och säkert! Med Payair kan dina kunder med mobilen

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Kampanjsidor. Hör av er till oss så kan vi tillsammans hitta något som passar just er.

Kampanjsidor. Hör av er till oss så kan vi tillsammans hitta något som passar just er. Kampanjsidor Tävlingar kan göra underverk för ert varumärke. Vi har många års erfarenhet av att göra framgångsrika kampanjer där flera har haft teckning i hela norden men också i Spanien. Med våra tjänster

Läs mer

Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION

Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION Egentligen låter det ju ologiskt, en faktureringstjänst som pratar om kundkommunikation och kundrelationer. Men vi ska förklara i den här guiden. Därefter

Läs mer

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR Affärer direkt 9 skäl att testa DR Direktreklam är en snabb, enkel och kostnadseffektiv marknadsföringskanal direkt till dina kunder. Du&Co listar några av de främsta skälen för dig att testa direktreklam.

Läs mer

Lovisa består av flera olika moduler som hjälper dig att optimera kommunikationen med dina kunder och bygger långtgående kundlojalitet.

Lovisa består av flera olika moduler som hjälper dig att optimera kommunikationen med dina kunder och bygger långtgående kundlojalitet. Lojalitetssystemet Lovisa ger dig de rätta verktygen för att bygga kundlojalitet. Med Lovisa har du god överblick över vem din kund är och du har möjlighet att nå ut med riktad information om aktuella

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar Marketing När alla drar åt samma håll Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Grunderna i inboundmarknadsföring

Grunderna i inboundmarknadsföring Grunderna i inboundmarknadsföring Attrahera Konvertera Avsluta Tillfredsställ Webb- användare Besökare Leads Kunder Förespråkare Blogg Sökord Webbsidor Calls-to-Action Landningssidor Formulär Kontaktdata

Läs mer

HUR FÅNGAR DITT FÖRETAG UPP DE KUNDER SOM SÖKER INFORMATION PÅ DIN WEBBSIDA? VI HAR EN LÖSNING FÖR VISNING AV TRYCKSAKER OCH EFFEKTIV HANTERING AV

HUR FÅNGAR DITT FÖRETAG UPP DE KUNDER SOM SÖKER INFORMATION PÅ DIN WEBBSIDA? VI HAR EN LÖSNING FÖR VISNING AV TRYCKSAKER OCH EFFEKTIV HANTERING AV HUR FÅNGAR DITT FÖRETAG UPP DE KUNDER SOM SÖKER INFORMATION PÅ DIN WEBBSIDA? VI HAR EN LÖSNING FÖR VISNING AV TRYCKSAKER OCH EFFEKTIV HANTERING AV TRYCKSAKSBESTÄLLNINGAR SOM KAN SKE VIA DIN WEBBSIDA. Vi

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor >> Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor Innehåll Om rapporten... 2 Kommunikation på mottagarens villkor... 3 Mottagarmakten fortsatt

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

EN INTRODUKTION TILL WEBBFAKTURAN

EN INTRODUKTION TILL WEBBFAKTURAN EN INTRODUKTION TILL WEBBFAKTURAN Innan vi introducerar dig för den webbaserade fakturan behöver vi prata lite om den värld fakturan ska existera i. Varför är vi så övertygade om att den kommer göra så

Läs mer

Mottagarmakt 2014 KOMMUNIKATION PÅ MOTTAGARENS VILLKOR

Mottagarmakt 2014 KOMMUNIKATION PÅ MOTTAGARENS VILLKOR Mottagarmakt KOMMUNIKATION PÅ MOTTAGARENS VILLKOR Mottagarmakt - PostNord Innehåll Låt mottagaren välja...03 Sammanfattning...04 Mottagarmakt...06 Viktigt att själv få välja...06 Mottagaren utövar sin

Läs mer

Postens verktyg i datorn!

Postens verktyg i datorn! Postens verktyg i datorn! Postens verktyg i datorn Visste du att Posten har olika verktyg som förenklar vardagen för dig som driver företag. Du kan skapa egna reklamutskick, köpa frimärken och köpa frakt.

Läs mer

Ulf Streiby. CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB

Ulf Streiby. CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB Ulf Streiby CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB Kundens hjärta förtjänar man! Vad händer med kundrelationen när mycket av kontakten och handeln blir digital Hur förtjänar man kundens hjärta och lojalitet

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation Rätt budskap till rätt målgrupp Att nå ut med sin kommunikation Kommunikation är ett medel för att nå resultat Steg 1: Planera Kommunikation är inget fast och statiskt, utan en process som hela tiden utvecklas

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Våra brevvanor 2013 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Hela rapporten finns på posten.se/ brevvanor Om rapporten Posten har årligen sedan 2006 presenterat

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

En introduktion till webbfakturan. den digitala tidsålderns faktura

En introduktion till webbfakturan. den digitala tidsålderns faktura En introduktion till webbfakturan den digitala tidsålderns faktura Sluta skicka börja dela! Varför skicka något när du kan dela det? I den här introduktionen tittar vi närmare på webbfakturan och de möjligheter

Läs mer

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet...

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet... Nyheter i Dynamics NAV 2016 Innehåll App-klient för smartphones... 2 Power BI... 3 Arbetsflöde... 4 CRM Online... 5 Webb-klienten... 6 Dokumenthantering... 7 Molnet... 8 Elektronisk fakturering... 9 App-klient

Läs mer

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag?

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag? Instagram Vad kan Instagram göra för ditt företag? Lite statistik 46 % män 54 % kvinnor 75 miljoner dagliga användare 1,2 biljoner gilla dagligen Många företag och offentliga personer väljer att använda

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer.

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. QR-KODER En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. Vad är QR-koder? QR-koder, (Quick Response-koder), har blivit oerhört populära på senare tid. Varför? QR-koden har

Läs mer

VÅRA TJÄNSTER KREDITUPPLYSNINGAR SOM SPEGLAR VERKLIGHETEN

VÅRA TJÄNSTER KREDITUPPLYSNINGAR SOM SPEGLAR VERKLIGHETEN VÅRA TJÄNSTER KREDITUPPLYSNINGAR SOM SPEGLAR VERKLIGHETEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING VARFÖR DECIDAS 3 UPPLYSNINGSTJÄNSTER Kreditupplysning Beslutsstöd 4 4:1 4:2 INFORMATIONSTJÄNSTER Personnummer Adresser Telefonnummer

Läs mer

Kundcase. Vendelbo Cykler. webcrm ökade återförsäljarens effektivitet och kundlojaliteten

Kundcase. Vendelbo Cykler. webcrm ökade återförsäljarens effektivitet och kundlojaliteten Kundcase Vendelbo Cykler webcrm ökade återförsäljarens effektivitet och kundlojaliteten CRM-SYSTEM ÖKADE ÅTER- FÖRSÄLJARENS EFFEKTIVITET OCH KUNDLOJALITETEN Den danska återförsäljaren Vendelbo Cykler fick

Läs mer

Trycksaker. Visitkort. Visitkortsask i stål. Plats för upp till 20 visitkort. Art nr 4900860 Storlek: 60 x 95 x 12 mm.

Trycksaker. Visitkort. Visitkortsask i stål. Plats för upp till 20 visitkort. Art nr 4900860 Storlek: 60 x 95 x 12 mm. Trycksaker Trycksaker Trycksaker Antalet varianter på vad en kund kan önska sig när det gäller trycksaker är väldigt stort. På det här produktbladet har vi bara tagit upp ett urval av vad vi kan hjälpa

Läs mer

De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring

De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Statistik 4. 13 bra exempel 5.

Läs mer

Välkommen till e-giro privat

Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat! Inledning De svenska internetbankerna växer snabbt. Fler och fler betalar räkningar och fakturor via sin dator och slipper köer, krångel och

Läs mer

CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C. Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg?

CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C. Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg? CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg? 1 Sälj- och distributionskedja i fyra led - B2B och B2C Tillverkare (A) B2B B2C Produkter Distributör

Läs mer

Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap

Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap Öka servicenivån Med Market Automation? Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap Fredrik Därth Marknadsansvarig Idrottstok som gillar matlagning

Läs mer

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET Mariah Gustavsson Marknadsföring PÅ INTERNET Del 2 MARKNADSFÖRING PÅ INTERNET 6. Annonsering... 24 7. Sökordsannonsering... 35 8. Affiliatemarknadsföring... 42 9. E-postmarknadsföring... 47 10. Rekommendationsmarknadsföring...

Läs mer

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Med en social HotSpot från Idékonsulten får ni möjligheten att bygga en egen unik marknadsföringskanal till personer

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI 1 Agenda Masskommunikation Personlig försäljning Direktkommunikation Promotion mix Interaktiv kommunikation Att utforma en marknadskommunikationskampanj 2 Påverkan:

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

7 steg för att starta ett affiliateprogram

7 steg för att starta ett affiliateprogram 7 steg för att starta ett affiliateprogram Affiliatemarknadsföring är en internetbaserad försäljningskanal där sk publicister (även affiliates eller publishers ) förmedlar besökare till en annonsör och

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

Registrera dig. För att komma igång med försäljningen och komma åt din personliga webbshop behöver du bara registrera dig i 3 enkla steg:

Registrera dig. För att komma igång med försäljningen och komma åt din personliga webbshop behöver du bara registrera dig i 3 enkla steg: Manual för Säljare Som Säljare får du tillgång till en egen Newbody-webbshop. För att du ska ha bästa förutsättningar att lyckas med din försäljning och på så vis bidra till att gruppen når sitt mål sammanfattar

Läs mer

Sponsringsmöjligheter

Sponsringsmöjligheter Svenska Mässan, Göteborg 2 & 3 april 2014 Sponsringsmöjligheter Tack vare att mässor är så starka arenor för marknadsföring har sponsring blivit ett utmärkt sätt att skilja sig från de andra och befästa

Läs mer

Kommunicera via digital signage och smartphones med PLAYipp

Kommunicera via digital signage och smartphones med PLAYipp Digital Signage: Effektivare kommunikation Kommunicera via digital signage och smartphones med PLAYipp Mobile View: Den smarta kommunikationsappen PLAYipp Manager Med molnbaserade och användarvänliga PLAYipp

Läs mer

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi.

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. CONTENT MARKETING 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. Vad är nyttan med content marketing? Content marketing handlar om att använda egenproducerat innehåll i din marknadsföring för

Läs mer

Guide för Mobil Site

Guide för Mobil Site Guide för Mobil Site Är konceptet mobilt internet nytt för dig? Här är den ultimata guiden för att snabbt & enkelt få en grundläggande förståelse inom denna livsviktiga grundpelare som de flesta företag

Läs mer

Registrera dig. För att komma igång med försäljningen, och komma åt din personliga webbshop, behöver du bara registrera dig i 3 enkla steg:

Registrera dig. För att komma igång med försäljningen, och komma åt din personliga webbshop, behöver du bara registrera dig i 3 enkla steg: Manual för Säljare Som Säljare får du tillgång till en egen Newbody-webbshop. För att du ska ha bästa förutsättningar att lyckas med din försäljning, och på så vis bidra till att gruppen når sitt mål,

Läs mer

ENKÄT OM PRODUKTIONEN AV

ENKÄT OM PRODUKTIONEN AV ENKÄT OM PRODUKTIONEN AV DIREKTMARKNADSFÖRING I SVERIGE BILAGA Direktmarknadsföring kan definieras på många olika sätt. Ange nedan vilken eller vilka typer av marknadsföringsaktiviteter, om någon, som

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Betala endast för resultat så fungerar affiliatemarknadsföring

Betala endast för resultat så fungerar affiliatemarknadsföring Betala endast för resultat så fungerar affiliatemarknadsföring Affiliatemarknadsföring är prestationsbaserad försäljning på Internet där sk Publicister (även affiliates eller publishers ) förmedlar besökare

Läs mer

Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst

Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst Oktober, 2004 Dialogue Technologies AB Skalholtsgatan 10 B 164 40 Kista Kunder uppsöker leverantörer med olika frågor och önskemål Jag skulle vilja ha? Hur får

Läs mer

utbildning Översikt av funktioner i #fakta

utbildning Översikt av funktioner i #fakta utbildning Översikt av funktioner i #fakta innehåll 1. Säljstödet #fakta 2. Logga in 3. Projekt 4. Vyer 5. Rapportvyn 6. Frågeställningar 7. Diagram 8. Svarsalternativ 9. Interaktiv HTML 10. Aktionsknappar

Läs mer

Handbok i e-marknadsföring

Handbok i e-marknadsföring Handbok i e-marknadsföring Så här kommer du igång med marknadsföring på internet Kunskap - vägen till lyckad e-marknadsföring förord Marknadsföring på internet lyckas, när budskap är så pass intressanta

Läs mer

SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER

SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER Skriven av SCOTTDANIELS SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER att välja ditt företag när de gör sin hemläxa på webben SAMMANFATTNING SCOTTDANIELS Varför vi publicerar den här informationen: Vi bedriver självklart

Läs mer

E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten

E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten Innehåll Ta emot fakturor i nätbanken eller filöverföringen... 3 För vem är tjänsten avsedd?... 3 Tillgänglighet... 4 Handläggningstid... 4 Bankdag... 4 Förvara

Läs mer

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Av Alice Christensson/ BarfotaChefen BarfotaChefen Häng på innovationerna För dina konsumenter är det viktigt med innovationer. Apples

Läs mer

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Kundkommunikation i förändring en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten Meddelande Kundkommunikation i förändring 1 Förord Posten lever mitt i ett

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Stockholm 2014 Kistamässan, Stockholm 15-16 oktober 2014 Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Tack vare hundratals utställare och en mässa som växer varje år, har sponsring blivit ett utmärkt sätt

Läs mer

Guide. Marketing Automation

Guide. Marketing Automation Guide Marketing Automation Oktober 2011 Vad är Marketing Automation? INNEHÅLL: 2: Vad är Marketing Automation? 2: Marketing Automation är INTE CRM 4: Att spåra och följa affärsmöjligheter leads 4: Varför

Läs mer

2 DAGARS KURS I CONTENT MARKETING FÖR FÖRETAG SOM VILL SATSA RÄTT FRÅN BÖRJAN. Starta denna fantastiska resa tillsammans med oss på Befound

2 DAGARS KURS I CONTENT MARKETING FÖR FÖRETAG SOM VILL SATSA RÄTT FRÅN BÖRJAN. Starta denna fantastiska resa tillsammans med oss på Befound 2 DAGARS KURS I CONTENT MARKETING FÖR FÖRETAG SOM VILL SATSA RÄTT FRÅN BÖRJAN Starta denna fantastiska resa tillsammans med oss på Befound DIGITALA STRAT EGIER FÖRORD CONTENT MARKETING Folk vill göra affärer

Läs mer

Manual: Skapa egna ansökningsformulär

Manual: Skapa egna ansökningsformulär INFORMATION TILL FOLKHÖGSKOLORNA Manual: Skapa egna ansökningsformulär Alla folkhögskolor kan skapa egna digitala ansökningsformulär genom en funktion på Folkhögskola.nu. Genom att logga in på www.folkhogskola.nu/admin

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Express Import system

Express Import system Express Import system Förenklad guide för mottagare TNT s Express Import system TNTs Express Import System gör det enkelt för dig att få dokument, paket eller pallar upphämtade från 168 länder med mottagaren

Läs mer

bra sätt får vi en turboeffekt.

bra sätt får vi en turboeffekt. Vårt varumärke exponeras för mängder av opinionsbildare, som i sin tur påverkar ett antal vanliga användare. Om vi visar oss på ett bra sätt får vi en turboeffekt. Nu-gruppen 2009, utdrag ur utställarintervju

Läs mer

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo!

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo! Pappersfri post Användarhandbok Välkommen till din Brevo! I Brevo kan du ta emot och hantera post som du brukar få hem i din vanliga brevlåda. Du kan sortera och spara alla dina dokument och du kommer

Läs mer

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring SWEDMA DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring 13 februari 2007 Vad gör SWEDMA SWEDMA är intresseorganisationen för Direktmarknadsföring (DM) Ger medlemmar service och information,

Läs mer

Mobil marknadsföring för köpcenter

Mobil marknadsföring för köpcenter Mobil marknadsföring för köpcenter Genom att erbjuda butikerna ökad synlighet inom ert köpcenter ger ni möjlighet till ökad försäljning för dem och en ny intäktskälla för er. CliqTags tillsammans med beacons

Läs mer

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord Direkt effekt 0 - PostNord Om rapporten Rapporten DR-monitorn 0 bygger på resultaten från en undersökning av svenskarnas attityder till och vanor kring att ta emot reklam i olika kanaler, främst direktreklam

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer