Hogia Fakturahantering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hogia Fakturahantering"

Transkript

1 Hogia Fakturahantering En rationell och säker hantering av kundfordringar Rätt betalt i rätt tid Kundreskontran är designad för en effektiv och säker hantering av både dina kunder och fordringar med utgångspunkt i att ta rätt betalt i rätt tid! För oss är det en självklarhet att varje faktura bokförd i reskontran är en verifikation som uppdateras i huvudboken direkt. Något som underlättar analysen enormt i efterhand, så att du inte riskerar att ta ut en resultaträkning utan att månadens fakturor finns med. Det finns dessutom många elektroniska finesser i reskontrahanteringen som hjälper dig att kapa tid. Både när det gäller distributionssätt och på den finansiella sidan. Hos Hogia är ekonomerna mycket mer än bara administratörer. De är lika mycket affärsutvecklare som går i täten med prognoser, analyser och intressanta genomlysningar av statistik. Varför är det så egentligen? Kanske för att de fullt ut utnyttjar det programstöd som finns att tillgå i det ekonomiska arbetet. Det gör att de får tid över till att agera proffsigt stöd till sina bolagschefer och resultatansvariga. Kundreskontra och fakturering är en viktig kugge i det dagliga arbetet. Det är ju affärerna som driver verksamheten framåt. Våra ekonomer har lärt sig att kreditförluster i de allra flesta fall görs på befintliga kunder och inte på nya. Alltså var det viktigt att få ett inbyggt programstöd så att kreditupplysning kan göras direkt inifrån kundreskontran, där det dagliga arbetet med kunderna görs. Våra ekonomer, som är viktiga påverkare i vår produktutveckling, har också ställt krav på en bra avtalsfakturering eftersom de flesta av Hogias kunder i genomsnitt stannar hos oss i 10 år. All återkommande fakturering på både serviceavtal och tjänster sköts via avtalsfaktureringen. Givetvis är det också så att vi sedan länge slutat upp med att skicka pappersfakturor till varandra inom koncernen och till viss del även ut mot våra kunder. Den elektroniska fakturahanteringen har gjort att vi numera känner oss riktigt gröna.

2 Kundreskontra och fakturering Det är via kundreskontran du håller ordning på dina kunder och inkommande betalningar. Drivkraften i ett företagande stavas pengar det handlar om att vara effektiv och att få betalt i rätt tid. Med en pålitlig faktureringsprocess ökar givetvis chanserna för detta. Själva distributionen av fakturor kan skötas på många olika sätt. Kanske tillhör du dem som vill arbeta med elektronisk fakturering och skicka dina fakturor till en serviceoperatör som förmedlar dem elektroniskt eller skriver ut, kuverterar och skickar dem vidare till mottagaren. Eller så kanske du vill skicka fakturorna som pdf via e-post till kunderna. Det är viktigt att kunna välja alltså är det viktigt för oss att kunna erbjuda flexibilitet. Integrerat med stor flexibilitet Faktureringen är helt integrerad med kund-, artikel- och valutaregistret samt kundreskontran. Varje faktura bokförd i reskontran är också en verifikation som uppdateras i huvudboken direkt. Uppdatering av både kundreskontra och huvudbok sker i samband med fakturautskriften. Det här är något som underlättar analysen i efterhand och du vet med säkerhet att allting som bokförts också finns med i huvudboken. Du riskerar alltså inte att ta ut en resultaträkning utan att månadens fakturor finns med. Flexibiliteten är stor eftersom vi vet att kraven på både fakturautseende och fakturainnehåll är väldigt olika beroende på företagets storlek och verksamhetsinriktning. I Hogias fakturering ingår ett blankettset av standardkaraktär som du kan kopiera och sedan omforma fritt, men originalet finns kvar för säkerhets skull. Du kan skapa din egen layout utan krångel och lägga in företagslogotype på fakturan. Medan du designar din faktura ser du resultatet i en grafisk layout, något som gör det hela enkelt och användarvänligt. Flexibilitet behöver alltså inte vara liktydigt med att det är krångligt. Det jag tycker är bland det bästa med Hogia Ekonomi är att varje faktura bokförd i reskontran är en verifikation som uppdateras i huvudboken direkt. Det underlättar kontoanalysen enormt i efterhand och man vet att allting man bokfört faktiskt finns i huvudboken. Så många gånger jag tagit ut en resultaträkning ute hos kund med andra ekonomisystem och börjat analysera den innan jag kommit på att månadens fakturor som ligger i separat fakturajournal fortfarande inte påverkat huvudboken och därmed resultaträkningen. Runo Liljestam, Liljestams Redovisningsbyrå AB

3 Avtalsfakturering Med avtalsfakturering hanterar du enkelt återkommande och löpande fakturering, såsom serviceavtal, prenumerationer eller återkommande tjänster. När du vill skicka flera fakturor till en och samma kund gällande olika perioder är funktionen för avtalsfakturering en suverän lösning. Dels sparar du tid och dels får du en mycket bättre kontroll eftersom du inte riskerar att missa något eller skapa förvirring hos kunden genom att hantera fakturorna på olika sätt. Du bestämmer själv om avtalen skall förlängas automatiskt och i så fall med hur många månader samt om det är avier eller fakturor som skall skapas vid varje faktureringstillfälle. Skillnaden mellan fakturering och avisering är att momsen inte redovisas i samband med själva aviseringen, utan först vid betalningen av avin. Momsen läggs på ett vilande momskonto till dess betalning sker, då ombokning görs till rätt intäktskonto och det normala momskontot. Om avtalet ska vara löpande kan du lägga in ett uppsägningsdatum som bevakas av ekonomisystemet. Du väljer själv tidsintervallet för bevakningen, kanske vill du ha varningen en månad innan uppsägningsdatum och programmet gör dig sedan uppmärksam på när det är dags att agera. Det man inte vill ha i huvudet får man ha i datorn, bokstavligt talat. Programmet skapar en överskådlig faktureringsplan som gör det lätt att följa upp de enskilda avtalen. Du ser vad som är på gång, vad som är fakturerat, vad som är betalt och vilka avtalstyper som har flest kunder. Automatisk förlängning är något som underlättar det dagliga arbetet. Naturligtvis finns det en koppling mot kundregistret så att förändringar av adressuppgifter och liknande som görs där, också slår igenom på alla befintliga avtal. Med den typen av integration har du alltid uppdaterade uppgifter överallt i systemet, något som underlättar det dagliga arbetet mycket. Återigen handlar det om att ha ett proffsigt och konsekvent agerande ut mot sina kunder.

4 Elektronisk fakturering förenklar Själva distributionen av fakturor kan skötas på flera olika sätt. Det blir allt vanligare att anlita en serviceoperatör som vidaredistribuerar fakturor i digital form. Då behöver du inte fundera på om dina kunder kan ta emot dina elektroniska fakturor det kan de garanterat! Serviceoperatörerna tillhandahåller en mängd olika format och de kan på så sätt alltid få fram informationen till mottagaren. Om din kunds system överhuvudtaget inte stödjer elektronisk fakturahantering så skriver operatören ut fakturan, kuverterar och skickar iväg den. Du har i praktiken outsourcat din manuella fakturahantering och på så vis rationaliserat bort en både tidskrävande och kostsam arbetsuppgift. Elektronisk fakturering innebär också att du kan skicka en faktura som pdf via e-post direkt till fakturamottagaren. I e-postmeddelandet läggs en pdf-fil som innehåller fakturan och som mottagaren själv kan skriva ut som underlag. Där ligger även en XML-fil som kan importeras direkt till leverantörsreskontran, förutsatt att fakturamottagaren arbetar med ett ekonomisystem som stödjer det aktuella formatet. Inom koncerner, där det är vanligt med internfakturering mellan bolagen, är elektronisk fakturering ett ypperligt verktyg. Det skapar ett avsevärt snabbare fakturaflöde i organisationen! Utöver de tidsvinster som skapas med att skicka och ta emot fakturor elektroniskt så är givetvis miljövinsterna enormt stora. I Sverige skickas det varje år ut 1,4 miljarder (!) fakturor och än så länge är bara några procent av dem elektroniska, enligt en uträkning som kredithanteringsföretaget Intrum Justitia gjort. Pappersfakturorna motsvarar ett utsläpp av hela ton koldioxid per år enligt samma uträkning. Det är ofantligt mycket när man tänker efter, och så onödigt. Egentligen är det tekniska steget inte speciellt stort att ta för ett företag, utan det handlar snarare om en beteendeförändring. Att våga tänka i nya banor och att våga förändra sitt arbetssätt det är den stora utmaningen.

5 Betalningar och kravhantering Det är viktigt att skapa en tydlig och enhetlig process i arbetet med företagets kundfordringar. Med Hogia får du ett automatiserat stöd för din krav- och räntehantering. Dessutom har du alla möjligheter att rationalisera dina betalningsflöden rejält, bland annat med hjälp av den automatiska matchningen av kundinbetalningar gentemot kundreskontran. Redan vid relativt små volymer av kundinbetalningar per månad så sparar du mycket tid genom att slippa lägga tid på manuell avstämning och granskning. Effektiv kreditbedömning Givetvis är det en trygghet att veta om det företag du skall göra affärer med är kreditvärdigt. Risken för kundförluster finns alltid, men det går att minimera riskerna med hyfsat enkla medel. Tillhör du dem som gör noggranna kreditbedömningar av nya kunder, men litar på att de gamla betalar som vanligt? Väldigt få är medvetna om att hela 80 % av alla kreditförluster görs på den befintliga kundstocken och inte på nya kunder. Det gäller att skapa en tydlig process i det ekonomiska arbetet så att det blir rutin att kontinuerligt utföra dessa kontroller och varför inte då direkt från ditt dagliga arbetsredskap; ekonomisystemet. Funktionen för kreditupplysning finns lättillgänglig direkt på kundkortet i reskontran och du kan med en knapptryckning snabbt få information om kundens rating. För att kunna utnyttja den här finansiella tjänsten krävs att du har ett avtal CreditSafe. Din kreditbedömning blir med tiden både säkrare och mer tidseffektiv, eftersom inget hindrar att du gör regelbundna kreditkontroller på både nya och befintliga kunder. Automatisk avprickning av kundbetalningar När du hämtar en fil med kundbetalningar från Bankgirot eller Plusgirot och läser in den i betalningsrutinen sker en automatisk matchning mot kundreskontran. De betalningar som inte matchar någon obetald faktura visas på bildskärmen och kan skrivas ut som ett bra underlag för kontroll över vad som är fel på inbetalningen. Du kan också göra en fördjupad sökning på t ex beloppet. De betalningar som matchar en obetald faktura bokförs med ett enda klick. Det innebär att fakturorna markeras som betalda i reskontran och en verifikation skapas i redovisningen. Den tid som du normalt sett hade behövt lägga ner på manuell matchning av betalningar mot respektive kundfordring kan nu användas till annat. Dessutom ser du felaktiga inbetalningar direkt, så att du får järnkoll på läget. Det är en rätt skön känsla. Med en automatisk matchning av inbetalningar mot kundreskontran får du snabbt koll på läget. Du slipper ett monotont arbetsmoment och sköter samtidigt företagets redovisning på ett effektivare sätt. Nästan för bra för att vara sant eller hur?

6 Autogiro och faktura med OCR Autogiro/OCR ger dig en effektiv hantering av betalningsrutinerna med en mycket hög säkerhet. Med autogiro får kunden möjlighet att låta banken automatiskt dra betalningen av en faktura fån sitt konto. När betalningen kommer in till bank- respektive postgirot skapas en redovisningsfil som du sedan läser in i programmet. Autogiro är ett bra och bekvämt betalningssätt för dina kunder som samtidigt ger dig enkla rutiner och säkra betalningar. Om du har många fakturor sparar du dessutom massor av tid och du vet att kunden alltid betalar på rätt dag! OCR skapar en fakturautskrift som medger optisk läsning. Har du många kunder är OCR oslagbart eftersom det innebär att du inte behöver lägga någon tid på betalningsregistrering. Arbetsinsatsen från din sida är att läsa in den fil som skickas till dig från post- eller bankgirot. Det kan du göra med kaffet i handen samtidigt. Frigör kapital genom elektronisk finans Tycker du att det är obehagligt att hantera inkassoärenden själv eller saknar du helt enkelt tiden att följa upp den här typen av ärenden på ett bra sätt? Har du tänkt på att du kan frigöra tid genom att utnyttja ett elektroniskt stöd för detta? Hogias kundreskontra har integrationer till både Svea Ekonomi och Intrum Justitia. Aktörer på marknaden som är experter på just detta och andra finansiella tjänster. Inkasso Inkasso är ofta förenat med olust hos många och man drar sig för att sätt igång den typen av process. Genom att överlåta hanteringen till Svea Ekonomi eller Intrum Justitia så slipper du sätta dig in i alla de lagar och regler som omgärdar inkassohanteringen. Dessa företag har väl utarbetade rutiner för att maximera antalet lyckade inkassoärenden och under hela inkassoprocessen kan du följa dina ärenden via Internet. Bevakning och kravhantering Om läget ändå är sådant att du inte får betalt på utsatt datum, så gäller det att agera snabbt. Det är inte roligt om kunderna använder ditt företag som bank man känner sig rätt utnyttjad. Hogias kundreskontra innehåller en automatiserad krav- och räntehantering som hjälper dig att snabbt få fram påminnelser och räntefakturor. När du registrerar en för sent inkommen betalning så räknar programmet automatiskt ut dröjsmålsränta. Det är lätt att ta bort kunder ur kravhanteringen så fort de har betalat och på så sätt undviker du tidsödande och ibland pinsamma misstag. Det blir lätt irriterat om ytterligare påminnelser går ut till kunder som redan betalt. Factoring och fakturaförsäljning Via en enkel knapptryckning från kundreskontran skickar du iväg hela eller delar av egna kundfordringar elektroniskt för belåning (så kallad factoring) eller försäljning till Svea Ekonomi eller SEB. Det här är ett säkert och bra sätt att få loss rörelsekapital och snabbt förbättra företagets likviditet, utan att behöva låna pengar på banken. För att det ska fungera krävs ett avtal med Svea Ekonomi om att utnyttja deras finansiella tjänster. Programmet lämnar ett stort utrymme för individuella variationer mellan olika kunder när det gäller betalningsvillkor och kreditlimit. I kravrutinen finns även möjlighet att skriva ut kontokurant, d v s löpande räkning mellan dig och din kund. Om en faktura skickas för inkasso utelämnas den ur den normala kravrutinen och när betalning av en sådan faktura sker uppmanar programmet dig att dra tillbaka inkassoåtgärderna. Alla företag råkar någon gång ut för sena betalare. Med bra rutiner för din kravhantering kan du ta det lugnt. september 2008

Introduktion till SveaWebPay INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Introduktion till SveaWebPay INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion till SveaWebPay Detta dokument beskriver det du behöver veta för att smidigt komma igång med betalningar via SveaWebPay. Ett ytterligare syfte med dokumentet är att ge en god bild över vilka

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering Innehållsföreteckning Ekonomi... 3 Efter installation... 3 En fakturas livscykel exemplifierat... 4 Avgifter... 5

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger Handbok e-bokföring Swedbanks handbok för e-bokföring Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger e-bokföring Handbok e-bokföring, Handbok Copyright SpeedLedger AB 2009, All rights reserved Tryck: Intellecta

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Lär Dig bokföring på 20 minuter

Lär Dig bokföring på 20 minuter UNICELL AB http://www.unicell.se 1 Lär Dig bokföring på 20 minuter Lär Dig bokföring NU. Det tar cirka 20 minuter att läsa igenom denna kurs. När Du är färdig har Du tillräckligt med kunskaper för att

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi

Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi Ett smartare sätt att arbeta Illustration: Robert Hilmersson Nu gör vi livet ännu enklare för dig som är företagare! Webbkontoret, som nu fått ny funktionalitet,

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Hogia TA Proffs. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia TA Proffs

Hogia TA Proffs. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia TA Proffs Kom igång snabbt med Hogia TA Proffs Välkommen till Hogia TA Proffs I den här introduktionen beskrivs programmet och dess grunder översiktligt. En fullständig beskrivning av programmet och dess rapporter

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Trygghet viktigast i webbhandeln #4 2013. Så får du bättre kontroll över företagets pengar Ekonomin ljusnar långsamt nästa år

Trygghet viktigast i webbhandeln #4 2013. Så får du bättre kontroll över företagets pengar Ekonomin ljusnar långsamt nästa år #4 2013 Så får du bättre kontroll över företagets pengar Ekonomin ljusnar långsamt nästa år Råden som sänker företagets räntekostnader s.3 s.6 s.8 Trygghet viktigast i webbhandeln Patrick Ohlsson, vd Cyberphoto

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement Integration koppla samman andra program med s ekonomiprogram utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement -handel We Tillverkning Lager ekonomiprogram E-handel Butik Lösningar från Spcs integrationspartners

Läs mer

Marcus Carloni. Kreditförsäkringar. om transparens på factoringmarknaden. maximera likviditeten i företaget. Moderna kassasystem stora möjligheter

Marcus Carloni. Kreditförsäkringar. om transparens på factoringmarknaden. maximera likviditeten i företaget. Moderna kassasystem stora möjligheter annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons kredithantering maximera likviditeten i företaget JUNI 2013 Kreditförsäkringar öka affärstryggheten Moderna kassasystem stora möjligheter Bankernas

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING Av och med: Tommy Kreutner Kreutner.se Skriven någon gång för ganska länge sedan Det var en gång en gammal bortglömd domän, domänen var fortfarande knuten till ett webbhotell

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2013-2014 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer

Allt du inte visste om Kronofogden

Allt du inte visste om Kronofogden Allt du inte visste om Kronofogden Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra

Läs mer