Representation. Extern representation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Representation. Extern representation"

Transkript

1 Det finns en mängd olika representationsformer. Direkt i lagtexten räknas ett antal exempel på representationsformer upp: inleda eller upprätthålla affärsförbindelser och liknande (se mer om det längre fram) jubileum för företaget personalvård. Jubileer och invigningar är lite speciella former av representation som främst görs i marknadsföringssyfte och som berör alla företagets intressenter, t ex personal, kunder och leverantörer men även t ex representanter för massmedia. Personalvård är intern representation. Intern representation riktar sig mot personer inom det egna företaget, främst företagets anställda och deras anhöriga men även styrelseledamöter, ägare, revisorer samt tidigare anställda. Extern representation riktar sig mot personer utanför det egna företaget, exempelvis kunder, leverantörer, samarbetspartners eller representanter för myndigheter och massmedia. Extern representation Inleda eller upprätthålla affärsförbindelser Den huvudsakliga formen av extern representation är vad lagtexten anger som utgifter för att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser. I Skatteverkets rekommendationer kopplas detta till begreppet affärsförhandlingar, dvs det ska normalt ha förekommit någon slags affärsförhandling i samband med representationen för att representationskostnaderna ska räknas som kostnader för att inleda och upprätthålla affärsförbindelser och liknande. Vad kan då representationskostnader av den här typen bestå av? Ja, den absolut vanligaste formen är måltidsrepresentation. Representationsgåvor är en annan vanlig representationsform. Andra vanliga former är besök på teatrar, idrottstävlingar mm. Förtäring i olika former förekommer även när det inte direkt handlar om måltidsrepresentation. Exempelvis gäller detta vid demonstrationer och visningar. Moderna representationsformer En rad nya representationsformer har tillkommit på senare år, och de är mer eller mindre vanligt förekommande. Alla syftar de till att uppfylla huvudexemplet på avdragsgill representation enligt lagtexten: att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser och liknande. Alltjämt är det dock så att mat och dryck är den absolut vanligaste formen av representation. Affärsluncher, pubbesök, middagar på dansrestauranger, drink och snacks i hotellbarer, ja listan kan göras lång. Men på senare år har mycket av den traditionella representationen bytts ut. Mindre vin och sprit på krogen och istället mer upplevelser och äventyr. Massmedias hårda bevakning av den överdådiga representationen inom framför allt kommunerna, landstingen och fackföreningsrörelsen har säkert bidragit. Men det främsta skälet är nog ändrade värderingar och levnad s- vanor i samhället. Skatte- och ekonomikurs i Thailand

2 Forsränning, äventyrsbanor, skärmflygning, segling, gruppmålning, spabesök, vin- eller whiskyprovningar och tävlingar av olika slag är några exempel på moderna representationsformer. Teambuilding Det blir också vanligare med så kallade teambuilding-aktiviteter, dvs lagtävlingar och problemlösning i grupp, som gör att deltagarna lär känna varandra bättre och lär sig att fungera i grupp. Vid samarbetsprojekt kan teambuilding vara mycket användbart. Ofta innehåller den här typen av aktiviteter även traditionella representationsinslag som mat och dryck. Vilka riktar sig representationen mot? Utredningen inför lagstiftningen 1963 delade upp de olika kategorier av personer som representationen eller givmildheten riktar sig mot. De kategorier som extern representation normalt riktar sig mot är: kunder till den skattskyldige eller personer som är anställda hos kunderna personer anställda av myndigheter med vilka den skattskyldige har eller vill inleda affärsförbindelser personer i officiell eller därmed jämförlig ställning. SOU 1962:42 sid 18 Men förutom dessa grupper kan man tänka sig exempelvis leverantörer experter av olika slag, t ex forskare och vetenskapsmän konkurrenter/samarbetspartners/kollegor eller vad man nu kallar dem journalister och liknande lobbyister sponsringsobjekt (t ex föreningar och kulturarrangörer). Kunderna vanligast Det är givetvis så att representation mot kunder är den vanligaste representationsformen. Det hör liksom till att bjuda på något, t ex lunch, när man förhandlar med en potentiell köpare eller gör upp om en ny affär med en gammal kund. Koncerner och intresseföretag Observera att även affärsförhandlingar mellan företag inom en koncern eller inom någon annan typ av intressegemenskap (vilket kan vara vanligt inom framför allt större koncerner) räknas som extern representation. Om det däremot handlar om planeringsmöten och liknande inom en koncern eller mellan företag i någon annan typ av intressegemenskap räknas det som intern representation. Representation i utlandet Representerar du i utlandet finns ingen moms att lyfta (utländsk moms, VAT eller vad det nu kallas räknas inte enligt den svenska momslagen som moms). Därmed blir de belopp som är avdragsgilla inkomstskattemässigt så att säga inklusive moms. Vid exempelvis måltidsrepresentation är det avdragsgilla beloppet därmed 90 kr, inklusive den eventuella utländska momsen. Något lägre avdragsbelopp än vid representation i Sverige alltså. 2 Skatte- och ekonomikurs i Thailand 2010

3 Lathund vid extern representation Representationsform Avdrag Kommentar Lunch, middag eller supé Andra måltidsutgifter Företagsjubileum Invigning av anläggning Demonstrationer och visningar Greenfee för golf Teater Representationsgåvor Lyxrepresentation 90 kr + moms per person Enligt SKV: 60 kr + moms per person måltider 90 kr + moms per person, övriga kostnader med skäligt belopp måltider 90 kr + moms per person, övriga kostnader med skäligt belopp nligt SKV: enklare förtäring 60 kr + moms per person nligt SKV: 180 kr + moms per person Enligt SKV: 180 kr + moms per person Enligt SKV: 180 kr + moms per person inget avdrag Normalt krävs samband med affärsförhandling och liknande. Observera tids-, plats- och personsambandet. Exempel: frukost, nattmacka, drink med snacks, fika. Normalt endast 25-, och 100-årsjubileum osv. Även massmedia, myndigheter och anställda (samt makar) kan bjudas. Endast anläggningar som med hänsyn till företagets storlek och omfattning är betydande. Avdrag vid PR-syfte. Även massmedia mfl kan bjudas. Inte måltidsrepresentation. Enklare förtäring: kaffe och smörgås, öl och macka osv. Normalt krävs samband med affärsförhandling och liknande.observera tids-, plats och personsambandet. Andra avgifter för idrott omfattas troligen av denna regel. Normalt krävs samband med affärsförhandling och liknande. Observera tids-, plats och personsambandet. Andra kulturaktiviteter bedöms troligen på samma sätt, liksom inträden till idrottsarrangemang. Motsvarande krav som vid t ex måltidsrepresentation. Inte avdragsgillt vid helger, dödsfall eller personliga högtidsdagar. Gränsdragning mot reklamgåvor (enklare presentartiklar). Dyrare representationsformer och/eller skilt från verksamheten i tid och rum som jaktutflykter, fiskeresor, hållande av t ex lant ställen, båtar och flygplan för representation samt dyra representationsgåvor. Skatte- och ekonomikurs i Thailand

4 Intern representation Intern representation riktar sig mot personer inom det egna företaget, exempelvis företagets anställda anhöriga till de anställda styrelseledamöter ägare revisorer tidigare anställda. Exempel på intern representation Med intern representation menas representation i samband med personalfester informationsmöten och liknande (t ex planeringsmöten, budgetmöten och personalmöten) styrelsemöten revision bolagsstämma, föreningsstämma eller liknande. Ingen förmånsbeskattning Oavsett om kostnaderna är avdragsgilla eller inte vid intern representation, så behöver mottagaren (t ex en anställd) normalt inte skatta för någon förmån. Förmån av fri kost vid representation, både extern och intern, är skattefri för mottagaren om sammankomsten där kostförmånen ges är tillfällig och kortvarig. Med detta menas att sammankomsten får vara högst en vecka (t ex en kurs) och inte hållas oftare än varannan vecka (t ex planeringseller personalmöten). Lyxbetonad representation kan leda till förmånsbeskattning, t ex en allt för luxuös personalfest som kanske förläggs utomlands eller i fjällen. Särskilda regler gäller vid kurser och konferenser, framför allt i samband med resor. Personalfester Kostnader för personalfester är normalt avdragsgilla, dock inom vissa gränser. Måltidskostnader är avdragsgilla med högst 90 kr + moms per person. Förutom måltidsutgifter kan kringkostnader vara avdragsgilla. Det kan vara lokalhyra och kostnader för musikunderhållning och uppträdanden. Kringkostnader är avdragsgilla med högst 180 kr + moms per person. Tidigare ansåg Skatteverket att även normala reskostnader i direkt anslutning till personalfesten skulle ingå i avdragsbeloppet för kringkostnad. I Skatteverkets senaste rekommendation framgår det inte om det fortfarande gäller, men troligen är det så. Med normala reskostnader i direkt anslutning till festen menas exempelvis kostnader för buss eller taxi från arbetsplatsen till den restaurang eller lokal där personalfesten ska hållas. Andra reskostnader begränsas inte av beloppsramen utan är helt avdragsgilla. Det gäller t ex kostnader för flyg- eller tågresor för att samla personalen från företagets kontor runt om i Sverige för att de ska kunna delta i personalfesten. 4 Skatte- och ekonomikurs i Thailand 2010

5 Logikostnader ligger också utanför beloppsramen och är helt avdragsgilla. En förutsättning för detta är dock att övernattningen är nödvändig, exempelvis på grund av lång resväg hem. Högst två personalfester per år är avdragsgilla. Givetvis kan företaget ordna betydligt fler personalfester än så men då blir kostnaden för dessa inte avdragsgilla. Vid personalfester är även kostnader för de anställdas familj samt tidigare anställda avdragsgilla. Teaterbiljetter och greenfee En rimlig avdragsgill kostnad för exempelvis en teaterbiljett (och biljetter till andra kulturarrangemang och till idrottsarrangemang och liknande) anser Skatteverket vara 180 kr + moms per person. Detta gäller både vid extern och intern representation (vid intern representation oftast som en kringkostnad vid personalfest). Vid extern representation anser Skatteverket att en rimlig avdragsgill kostnad för greenfee vid golfspel är 180 kr + moms per person. Vid intern representation blir bedömningen en annan eftersom kostnaden då normalt är en del av den totala utgiften för exempelvis en personalfest. Interna kurser och konferenser En form av intern representation är kurser och konferenser för personalen. Sådana kostnader räknas normalt inte som personalvårdskostnader utan som kostnader för utbildning, resor, logi osv. Därmed gäller inte den beloppsbegränsning som annars gäller vid intern representation, utan hela kostnaden är avdragsgill för företaget. Den anställde beskattas normalt inte för förmånen av resa, kost och logi i samband med interna kurser och konferenser. Inte ens mer eller mindre lustfyllda personalvårdande nöjesmoment beskattas om kostnaden inte är allt för hög. Exempel på sådant är vinprovning, massage, ansiktsbehandlingar och lokala kulturevenemang. Detta gäller dock bara om det verkligen rör sig om en kurs eller en konferens, inte om en stor del av tiden ägnas åt annat arbete. En huvudsaklig del av arbetstiden (minst 75%) under exempelvis en konferensresa måste ägnas åt arbetet, dvs motsvarande 30 timmar under en veckolång konferens. Annars kan hela eller en del av kostnaden bli beskattad som förmån för den anställde och företaget måste betala socialavgifter på förmånsvärdet. För att en dagskonferens verkligen ska räknas som intern konferens och inte bara som ett kortare möte, bör arbetet pågå minst 6 timmar (dvs motsvarande 75% av en normal arbetsdag). Lyxrepresentation kan leda till förmånsbeskattning Lyxbetonad representation i personalvårdssyfte, dvs i form av intern representation, kan leda till förmånsbeskattning. Ett exempel är inköp av en segelbåt för personalens rekreation. När båten används bör den personal som använder båten förmånsbeskattas för detta nyttjande. Ett annat exempel är en alltför luxuös personalfest som kanske förläggs utomlands eller i fjällen. Åtminstone kan det bli tal om kostförmån och reseförmån i ett sådant fall. Vid extern representation så gäller att de inbjudna gästerna, t ex kunder, inte förmånsbeskattas ens vid lyxiga tillställningar eftersom de saknar anställningsförhållande till det bjudande företaget. Men för företagets egna anställda, ägare, styrelse mfl som deltar i representationen, kan det bli aktuellt med förmånsbeskattning i vissa fall. Särskilt vanligt är det nog inte att sådana här fall prövas av Skatteverket (normalt nöjer sig Skatteverket med att underkänna företagets avdrag för kostnaderna), men det finns en viss risk. Skatte- och ekonomikurs i Thailand

6 Se upp med näringsfrämmande egendom För dig som är ägare till ett fåmansföretag kan vissa former av lyxrepresentation leda till rejäla skattesmällar. Det gäller vid inköp av så kallad näringsfrämmande egendom. Exempelvis kommer en segelbåt som köps in i representationssyfte till ett företag med en verksamhet som inte på något sätt berör segelbåtar, troligen att räknas som näringsfrämmande egendom. Det kan leda till förmånsbeskattning för ägaren, inte bara när båten nyttjas av honom utan eventuellt för hela årets dispositionsrätt. Representation i utlandet Representerar du i utlandet finns ingen moms att lyfta (utländsk moms, VAT eller vad det nu kallas räknas inte enligt den svenska momslagen som moms). Därmed blir det belopp som är avdragsgillt inkomstskattemässigt så att säga inklusive moms. Vid exempelvis måltidsrepresentation är det avdragsgilla därmed 90 kr, inklusive den eventuella utländska momsen. Ett något lägre avdragsbelopp än vid representation inom Sverige alltså. Lathund vid intern representation Representationsform Avdrag Kommentar Personalfest Informationsmöten och liknande Interna kurser och konferenser Styrelsesammanträde Revision Bolagsstämma/ föreningsstämma Enligt lag: måltider 90 kr + moms per person, övrigt med skäligt belopp Enligt SKV: måltider 90 kr + moms per person, kringkostnader 180 kr + moms per person måltider 90 kr + moms per person, övrigt med skäligt belopp Avdrag för hela utgiften (även för måltider) Enligt SKV: enklare förtäring 60 kr + moms per person Enligt SKV: enklare förtäring 60 kr + moms per person Enligt SKV: enklare förtäring 60 kr + moms per person Högst två personalfester per år avdragsgillt. Även anställdas familjemedlemmar samt tidigare (pensionerade) anställda kan bjudas. Kringkostnader är t ex lokal och underhållning. Exempel: personalmöten, avdelningsmöten, utvecklingssamtal, planeringsmöten med andra koncernföretag. Inte för ofta eller regelbundet (inte varje eller varannan vecka). Inte för kort (minst en dag), inte för länge (högst en vecka) eller för ofta eller regelbundet (inte varje eller varannan vecka). Inte måltidsrepresentation enligt SKV och rättspraxis. Enklare förtäring: kaffe och smörgås, öl och macka osv. Inte måltidsrepresentation enligt SKV och rättspraxis. Enklare förtäring: kaffe och smörgås, öl och macka osv. Inte måltidsrepresentation enligt SKV och rättspraxis. Enklare förtäring: kaffe och smörgås, öl och macka osv. 6 Skatte- och ekonomikurs i Thailand 2010

7 Gåvor till anställda Gåvor till anställda En gåva till en anställd, t ex en födelsedagspresent, betraktas normalt som en löneförmån (s k remuneratorisk gåva, dvs ersättning för utfört arbete) som den anställde måste skatta för. Företaget måste då också betala arbetsgivaravgifter på värdet. Företaget får dra av kostnaden på samma sätt som en lön. Enklare gåvor, t ex blommor och liknande, kan dock räknas som personalvårdsförmåner och blir därmed inte skattepliktiga. Betalas en gratifikation eller ett tantiem ut från arbetsgivaren till en anställd anses detta vara en ersättning för arbete. Det blir därför skattemässigt en lön som ska beskattas och beläggas med socialavgifter, oavsett om ersättningen betalas ut i kontanter eller i någon annan form. Marknadsvärdet Det värde som ska beskattas är gåvans marknadsvärde, dvs vad det skulle ha kostat den anställde att köpa varan eller tjänsten. Normalt kan man utgå från att företagets anskaffningskostnad inklusive moms är detsamma som marknadsvärdet. Inte valfritt Ibland hör man tipset att inte dra av kostnaden för en gåva i företagets deklaration, utan betrakta den som en icke avdragsgill kostnad. På så sätt skulle den anställde slippa skatta för gåvan. Någon sådan valmöjlighet finns dock inte. Den anställde måste skatta för gåvan och företaget måste betala socialavgifter oavsett om företaget gör avdrag eller inte. Skattefria gåvor Tre typer av gåvor är skattefria för den anställde, samtidigt som de är avdragsgilla för företaget. Företaget behöver inte heller betala socialavgifter på gåvornas värde. Nedanstående belopp är maximibelopp för att gåvorna ska vara skattefria (gäller inkomståret 2010): minnesgåvor kr julgåvor 450 kr jubileumsgåvor kr. Beloppen är inklusive moms. Om gåvans värde överstiger gränsen med bara en enda krona blir hela gåvan skattepliktig för mottagaren. Dessutom blir det socialavgifter på hela beloppet. Ingen av gåvorna får, för att vara skattefri, bestå av kontanter. Presentkort jämställs med kontanter bara om presentkortet kan omvandlas till pengar. Gåvan får inte vara en ersättning för utfört arbete, eftersom gåvan då räknas som lön. IL 11 kap 14 Minnesgåvor Minnesgåvor är skattefria bara när den anställde fyller 50 eller 60 år, förutsatt att han är varaktigt anställd (sammanhängande arbetat minst 6 år i företaget enligt Skatteverket), eller när han arbetat mycket lång tid (minst 25 år) i företaget. Ett annat tillfälle är när den anställde slutar sin anställning (men även i detta fall måste han sammanhängande ha arbetat minst 6 år i företaget enligt Skatteverket). Vår åsikt är att med varaktigt anställda menas helt enkelt alla tillsvidareanställda. Högst en gåva under anställningstiden plus en gåva när den anställde slutar arbetet är skattefri. Gåvan får kosta högst kr inklusive moms för att vara skattefri. Skatte- och ekonomikurs i Thailand

8 Gåvor till anställda Om den anställde själv lägger till överskjutande belopp går det bra att ge något som kostar mer. Huvudsaken är att företaget inte ger för mer än kr inklusive moms och att den anställde inte får kontanter eller något som kan lösas in mot kontanter. En semesterresa eller ett bidrag till en semesterresa är skattefri bara om biljettpriset betalas direkt av företaget till resebyrån. En minnesgåva måste lämnas i anslutning till den särskilda högtidsdagen. Det går alltså inte att skattefritt ge en minnesgåva på 51-årsdagen bara för att man missade att ge en minnesgåva på 50-årsdagen. Den som får t ex en resa i minnesgåva behöver däremot inte utnyttja gåvan direkt i samband med högtidsdagen, utan det går bra att vänta till ett senare tillfälle. Det räcker med att en utfästelse om gåvan överlämnas i samband med högtidsdagen. Julgåvor Julgåvor är skattefria bara om de är av mindre värde och ges till samtliga anställda eller en större grupp av de anställda. Högst 450 kr inklusive moms får julgåvan kosta för att vara skattefri. Jubileumsgåvor Jubileumsgåvor är gåvor vid företagsjubileum, dvs när företaget firar 25, 50, 75 år osv. Gåvan får vara värd högst kr inklusive moms för att vara skattefri. Gåvor till styrelserepresentanter Styrelserepresentanter räknas som uppdragstagare. Tidigare har detta inneburit att en styrelseledamot inte kunnat få skattefria gåvor. Men Skatteverket har nu ändrat uppfattning och anser att uppdragstagare bör kunna jämställas med anställda när det gäller möjligheten att ta emot gåvor utan att någon skattepliktig förmån uppstår. Momsen får lyftas Företaget får lyfta momsen på inköpta skattefria gåvor till anställda. Om gåvorna är skattepliktiga får däremot inte momsen lyftas. 8 Skatte- och ekonomikurs i Thailand 2010

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Rev av belopp och mutbrott 2012 Personalkontoret KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Beslut av kommunchefen och gäller från 2012-08-01. Representation All

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd *

Skatteverkets allmänna råd * Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter för representation m.m. att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2004 och fr.o.m. 2005 års taxering Inkomsttaxering

Läs mer

Handbok till Policy för representation, mutor och jäv

Handbok till Policy för representation, mutor och jäv Kommunstyrelsens förvaltning 2014-04-07 Handbok till Policy för representation, mutor och jäv 1. Beloppsgränser Representation De beloppsgränser som anges nedan avser värdet exklusive moms. Anledningen

Läs mer

Representationspolicy vid Högskolan i Gävle. Beslutad av rektor Reviderad 2012-10-31 Dnr HIG 2011/1113

Representationspolicy vid Högskolan i Gävle. Beslutad av rektor Reviderad 2012-10-31 Dnr HIG 2011/1113 Representationspolicy vid Högskolan i Gävle Beslutad av rektor Reviderad 2012-10-31 Dnr HIG 2011/1113 HÖGSKOLAN I GÄVLE 2012-06-18 Dnr 2011/1113 Reviderad 2012-10-31 REPRESENTATIONSPOLICY VID HÖGSKOLAN

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor

Riktlinjer för representation och gåvor Ekonomihandboken Riktlinjer för representation och gåvor Beslutad av: Tf universitetsdirektör Per Brolin Datum: 2011-09-16 Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-09-16 Innehåll 1.

Läs mer

HÖGSKOLAN I GÄVLE 2011-06-22 Dnr 2011/1113

HÖGSKOLAN I GÄVLE 2011-06-22 Dnr 2011/1113 HÖGSKOLAN I GÄVLE 2011-06-22 Dnr 2011/1113 REPRESENTATION VID HÖGSKOLAN I GÄVLE 1. Begreppet representation Representation är ett samlingsbegrepp för uppskattning och gästfrihet som Högskolan i Gävle mottar

Läs mer

Anvisningar för representation Eskilstuna kommun

Anvisningar för representation Eskilstuna kommun Anvisningar för representation Eskilstuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 29 augusti 2013, 266 1 Innehåll Anvisningar för representation... 1 Eskilstuna kommun... 1 1. Inledning - Vad är representation?...

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor

Riktlinjer för representation och gåvor UFV 2014/787 Riktlinjer för representation och gåvor Fastställd av rektor 2014-06-24 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Ansvar 3 1.2 Förutsättningar 4 1.3 Beslut 4 2 Representation 4 2.1 Extern representation

Läs mer

2010-04-30 Kapitel 13 Representation och regler i förhållande till anställda. Ekonomiavdelningen

2010-04-30 Kapitel 13 Representation och regler i förhållande till anställda. Ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen INNEHÅLL 13 REPRESENTATION OCH REGLER I FÖRHÅLLANDE TILL ANSTÄLLDA... 2 13.1 Representation... 2 13.1.1 Allmänt om representation... 2 13.1.2 Bakgrund... 2 13.1.3 Extern representation...

Läs mer

Policy rörande representation och gåvor

Policy rörande representation och gåvor 071210_KMH_Policy_representation.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy rörande representation och gåvor Beslutad av rektor 2007-12-10 Dnr 08/4 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om avdrag för utgifter för representation m.m. att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2004 och fr.o.m. 2005 års taxering SKV M 2004:4

Läs mer

Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner

Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Sida 1 av 5 Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Inom LRF Samköp gäller förbud mot givande och tagande av förmån som utgör muta 1. Varje medarbetare 2 inom LRF Samköp är skyldig

Läs mer

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen).

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen). Punktskatter - Reklamskatt Vi är en ideell förening som inte betalar några andra skatter, kan vi vara skattskyldiga för reklamskatt ändå? Ja, skattskyldig för reklamskatt är den som i yrkesmässig verksamhet

Läs mer

Riktlinjer för representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner

Riktlinjer för representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner Styrdokument, riktlinjer Stöd & Process 2016-10-07 Per-Richard Lindgren 08-5909 7118 Dnr Fax KS/2016:345 per-richard.lindgren@upplandsvasby.se Riktlinjer för representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner

Läs mer

Regler för representation vid Högskolan Dalarna

Regler för representation vid Högskolan Dalarna Regler för representation vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2002-05-30 Revidering: Rektor 2012-03-26 Dnr: DUC 2012/491/10 Gäller fr.o.m. 2012-03-26 Ersätter: Representationspolicy, 2002-05-30, DUF 2002/827/19

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET 2008-10-23 Kap 10 Regler anställda och

GÖTEBORGS UNIVERSITET 2008-10-23 Kap 10 Regler anställda och 10 Regler i förhållande till anställda och... 2 10.1 Representation... 2 10.1.1 Allmänt om representation... 2 10.1.2 Bakgrund... 2 10.1.3 Extern representation... 2 10.1.4 Intern representation... 3 10.1.5

Läs mer

FÖRORD. Bernt Grahn Kommunchef

FÖRORD. Bernt Grahn Kommunchef Riktlinjer Gåvor FÖRORD Det är viktigt att Luleå kommuns verksamheter har ett enhetligt förhållningssätt kring begreppet personalförmåner. Dessa riktlinjer anger de gåvor som Luleå kommun ger till sina

Läs mer

Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner

Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Representation, gåvor och personalförmåner Riktlinjer 2014-06-16, 103 Kommunfullmäktige

Läs mer

Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet

Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet Den här lathunden är ett komplement till SU:s riktlinjer för representation, och tar upp vilka kriterier som gäller för extern

Läs mer

Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet

Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet Den här lathunden är ett komplement till SU:s riktlinjer för representation, och tar upp vilka kriterier som gäller för extern

Läs mer

Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation (H 2015 nr 68, P 2015-05-07

Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation (H 2015 nr 68, P 2015-05-07 Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation (H 2015 nr 68, P 2015-05-07 Policy och riktlinje för representation 1. Policy för representation Allmänhetens förtroende är av största betydelse

Läs mer

Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och uppvaktning

Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och uppvaktning 2017-02-21 DNR: Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och Publicerad: 2017-02-21 Beslutsfattare: Förvaltningschef Håkan Stenström Handläggare: Marianne

Läs mer

Representationsregler vid Högskolan i Borås

Representationsregler vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sida 1 (7) Representationsregler vid Högskolan i Borås Fastställda av rektor 2012-03-27 att gälla tillsvidare från och med 2012-04-01, reviderade 2013-12-01. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Reglemente för representation i Enköpings kommun

Reglemente för representation i Enköpings kommun 1 (9) Ärendenummer KS2014/248 Reglemente för representation i Enköpings kommun Gäller från och med 2014 Antagen av kommunstyrelsen den 2014-08-26, 168 2 (9) Innehåll 1. Allmänna riktlinjer... 3 1.1 Begreppet

Läs mer

Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren

Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren 1 (5) Reglemente för uppvaktning av kommunens anställda, kommunfullmäktige 2012-09-10, 14 med Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren Bakgrund och

Läs mer

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Högskolan i Skövdes verksamhet är till största delen skattefinansierad. Det innebär ett särskilt ansvar för alla anställda att medelsanvändning

Läs mer

Lokala föreskrifter. Beslut 2011-09-22. Dnr EK2011-37. Föreskrifter för representation

Lokala föreskrifter. Beslut 2011-09-22. Dnr EK2011-37. Föreskrifter för representation Beslut 1 2011-09-22 Dnr EK2011-37 Rektor Föreskrifter för representation Bakgrund De allmänna reglerna om representation utgår från skattelagstiftningen och bestämmelser om vad som är avdragsgill kostnad

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av räkenskapsmaterial extern och intern representation. Gotlands kommun Ramona Numelin (1)

Revisionsrapport. Granskning av räkenskapsmaterial extern och intern representation. Gotlands kommun Ramona Numelin (1) Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial extern och intern representation Gotlands kommun 2009-12-04 Ramona Numelin (1) 1. Sammanfattning...3 2. Inledning och revisionsfråga...3 3. Avgränsning

Läs mer

Riktlinjer om representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner i Regeringskansliet

Riktlinjer om representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner i Regeringskansliet Riktlinjer RKFC 2013:11 2013-07-12 FA 2013/1036/LED Förvaltningsavdelningen Riktlinjer om representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner i Regeringskansliet Förvaltningschefen beslutar följande

Läs mer

Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska Institutet

Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska Institutet Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska Institutet Gäller från och med 2011-11-01 Ersätter riktlinjer från 2008-07-01 Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska Institutet

Läs mer

Rekommenderad kostnad, momsavdrag, och konteringsanvisningar för ett antal händelser

Rekommenderad kostnad, momsavdrag, och konteringsanvisningar för ett antal händelser Lathund representation m.m. Denna lathund ska ses endast som en vägledning och bygger på LU:s föreskrifter om representation (Dnr EK2011/37) samt Skatteverkets bestämmelser. Rekommenderad kostnad, avdrag,

Läs mer

Lekebergs kommuns riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar

Lekebergs kommuns riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar Lekebergs kommuns riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2016-04-12 Ansvarig för revidering: Personalchef Diarienummer: KS 15-5 Policy

Läs mer

Förmåner och representation

Förmåner och representation Förmåner och representation Agenda 1. Allmänt om förmånsbeskattning 2. Skattefria förmåner Personalvårdsförmåner Motion och annan friskvård Förmåner av begränsat värde - arbetsredskap Elektronisk utrustning

Läs mer

Policy och riktlinje för representation

Policy och riktlinje för representation Personal Gemensamt för staden Policy och riktlinje för representation - Policy/riktlinjer/regler Handläggare: Jan Persson Fastställare: Kommunfullmäktige Gällande from 2013-10-02 Policy och riktlinje för

Läs mer

1 Representation och konferenser 2016h

1 Representation och konferenser 2016h 1 Representation och konferenser 2016h REPRESENTATION OCH KONFERENSER Föreläsare: Susanne Pålsson, Lennart Salomonsson och Robert Selvaag 2 Representation och konferenser 2016h REPRESENTATION 3 Representation

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor på Ekonomihögskolan

Riktlinjer för representation och gåvor på Ekonomihögskolan Riktlinjer för representation och gåvor på Ekonomihögskolan ALLMÄNT I dessa riktlinjer anges hur vi arbetar med intern och extern representation på Ekonomihögskolan. Riktlinjerna är till största delen

Läs mer

Riktlinjer för representation vid Härnösands kommun Extern och intern representation

Riktlinjer för representation vid Härnösands kommun Extern och intern representation Kommunstyrelseförvaltningen Per Falkman Per.falkman@harnosand.se RIKTLINJER/RUTINER 2012-03-06 Riktlinjer för representation vid Härnösands kommun Extern och intern representation Dokumentnamn Fastställd/upprättad

Läs mer

Rekommenderad kostnad, momsavdrag, och konteringsanvisningar för ett antal händelser

Rekommenderad kostnad, momsavdrag, och konteringsanvisningar för ett antal händelser Lathund representation m.m. Denna lathund ska ses endast som en vägledning och bygger på LU:s föreskrifter om representation (Dnr EK2011/37) samt Skatteverkets bestämmelser. Rekommenderad kostnad,, och

Läs mer

Representation krav för avdrag

Representation krav för avdrag Representation krav för avdrag Omedelbart samband krävs Begreppet omedelbart samband med verksamheten är det viktigaste begreppet i representationsreglerna. Detta beror på att hela avdragsrätten hänger

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kallelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE 1 (1) Kallelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Fredag den 27 januari 2017, klockan 09:00 Plats A-salen Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1 Godkännande

Läs mer

Interna riktlinjer till representationspolicyn

Interna riktlinjer till representationspolicyn Sida 1(5) Enheten för ekonomi EvaLena Östlin, 054-701 10 15 evalena.ostlin@regionvarmland.se Datum 2015-03-01 enna eslubeslbebeslutad av regiondirektören 2015-03-01 Interna riktlinjer till representationspolicyn

Läs mer

Riktlinjer för representation

Riktlinjer för representation Riktlinjer för representation Innehållsförteckning 1 Om dokumentet...1 2 Syfte och beskrivning...1 3 Omfattning...1 4 Giltighet...1 5 Riktlinjer för representation i koncernen Mälarenergi...1 5.1 Vad är

Läs mer

Lathund för representation, gåvor m.m. Reviderad

Lathund för representation, gåvor m.m. Reviderad Lathund för representation, gåvor m.m. Reviderad 171106 Måltid är en i grunden privat levnadsomkostnad som den anställde ska betala själv. En måltid är en tillagad varm eller kall anrättning. Dit räknas

Läs mer

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.4 Antaget av kommunfullmäktige 158/13 Reviderad av kommunfullmäktige 158/14 Representationsreglemente för Staffanstorps kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 2 december 2013, 158 och reviderat

Läs mer

Sammanfattning och förtydligande av regelverk avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten, resor samt gåvor/uppvaktning

Sammanfattning och förtydligande av regelverk avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten, resor samt gåvor/uppvaktning 2017-02-1621 DNR: MIUN 2016/848 Sammanfattning och förtydligande av regelverk avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten, resor samt gåvor/uppvaktning Publicerad: Beslutsfattare: Förvaltningschef

Läs mer

Företagarens bästa och sämsta avdrag Senast uppdaterad

Företagarens bästa och sämsta avdrag Senast uppdaterad Företagarens bästa och sämsta avdrag 2017-05-02 Senast uppdaterad 2017-05-12 - Avdragen du bara inte får missa - Avdragen du (kanske) inte visste fanns - Avdragen du absolut inte ska göra Vad är avdrag?

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor

Riktlinjer för representation och gåvor Ekonomihandboken Riktlinjer för representation och gåvor Beslutad av: Universitetsdirektör Per Brolin Datum: 2014-12-17 Dnr: 2014/453-1.1 Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2014-12-17

Läs mer

Regler för representation och gåvor vid Karolinska Institutet

Regler för representation och gåvor vid Karolinska Institutet Regler för representation och gåvor vid Karolinska Institutet Regler för representation och gåvor Dnr: 1-806/2016. INNEHÅLL Inledning... 1 Beslut om representation... 1 Dispens... 1 Representation... 2

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor mm. vid Stockholms universitet 1

Riktlinjer för representation och gåvor mm. vid Stockholms universitet 1 1 (9) BESLUT 2014-06-05 Dnr SU FV 1.1.2-1757-14 Dok nr 1 Jenny Gardbrant Jonas Holm Ledningskansliet Riktlinjer för representation och gåvor mm. vid Stockholms universitet 1 1 Inledande utgångspunkter

Läs mer

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet SNABBFAKTA 2015 A Tjänsteinkomster Skatteskalla: löner 2015 2014 Skatt inom skiktet Beskattningsbar inkomst -430100-413200 32% Beskattningsbar inkomst 430200-616100 413300-591600 52% Beskattningsbar inkomst

Läs mer

Policy och riktlinjer för representation och gåvor vid SLU samt gränsdragningar

Policy och riktlinjer för representation och gåvor vid SLU samt gränsdragningar 1(8) Dnr SLU ua Fe.2012.1.0-1539 Ekonomiavdelningen STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Ekonomiadministration, upphandling, stiftelser och bolag Dokumenttyp: Policy samt riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Ekonomiavdelningen

Läs mer

Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning

Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning Den förändring som sker from 1 april 2013 innebär att det kan räcka med kommentarer i MIUNs

Läs mer

POLICY FÖR REPRESENTATION OCH GÅVOR

POLICY FÖR REPRESENTATION OCH GÅVOR Birgitta Jönsson 0455-303120 2005-05-03 2006-04-06 POLICY FÖR REPRESENTATION OCH GÅVOR antagen av kommunfullmäktige den 27 oktober 2005 1 Representation Denna policy för representation och gåvor inom Karlskrona

Läs mer

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014)

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning. Får användas som kortfattad information! Praktisk tillämpning kräver mer omfattande kunskap

Läs mer

Översyn av riktlinjer för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren (HKF 9910)

Översyn av riktlinjer för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren (HKF 9910) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-01-14 KS-2013/557.112 1 (3) HANDLÄGGARE Patrick Stenbacka 08-535 302 88 Patrick.stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Översyn av riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor

Riktlinjer för representation och gåvor ÄLDREFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-02-23 Handläggare: Lars B Strand Telefon: 508 36 205 Till Äldrenämnden 17 mars 2009 Äldreförvaltningens förslag till beslut fastställs enligt bilaga till

Läs mer

Kungälvs kommuns policy och riktlinjer för intern representation

Kungälvs kommuns policy och riktlinjer för intern representation Kungälvs kommuns policy och riktlinjer för intern representation Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande organ: Beslutad av: Datum för beslut: Giltighetstid: Handläggare: KS 2016/1678 Kommunledningssektorn/Kanslichef

Läs mer

BESLUT UPPSALA UNIVERSITET UFV 201 4/787

BESLUT UPPSALA UNIVERSITET UFV 201 4/787 UPPSALA UNIVERSITET BESLUT FÖRSLAG 201 4-12-09 UFV 201 4/787 1 (1) Hanna Mörtberg Redovisningschef Avdelningen för ekonomi och upphandling Box 256 751 05 Uppsala Besöksadress S:t Olofsgatan 10 B Telefon

Läs mer

Datum 2014-03-12. Kommunstyrelsen föreslås vidare, under förutsättning av att kommunfullmäktige antar policy för representation, för egen del besluta

Datum 2014-03-12. Kommunstyrelsen föreslås vidare, under förutsättning av att kommunfullmäktige antar policy för representation, för egen del besluta KS 6 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Datum 2014-03-12 Diarienummer KSN-2014-0128 Kommunstyrelsen Policy och riktlinjer för representation Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinje för representation i Västerås stad

Riktlinje för representation i Västerås stad Diarienr 2013/353-KS-004 nternati Riktlinje för representation i Västerås stad Beslutad av Kommunstyrelsen 2013-12-04 program policy handlingsplan riktlinje Riktlinje för representation program policy

Läs mer

Inlämning av material Låsning av perioder Arbetskläder Bilagor Bristande rutiner/betalning

Inlämning av material Låsning av perioder Arbetskläder Bilagor Bristande rutiner/betalning Inlämning av material Det är jätteviktigt att vi får in ert material i tid. Senast den 10:e i månaden efter måste vi ha ert material för att vi garanterat skall hinna bokföra det i tid. Var noga med att

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för Norrköpings kommuns representation 2014-06-16. KS 2013/1007 ersätter KS-1747/2001

Riktlinje. Riktlinje för Norrköpings kommuns representation 2014-06-16. KS 2013/1007 ersätter KS-1747/2001 Riktlinje 2014-06-16 Riktlinje för Norrköpings kommuns representation KS 2013/1007 ersätter KS-1747/2001 Antagen av kommunfullmäktige den 16 juni 2014. Representation är en viktig del i Norrköpings kommuns

Läs mer

178 Representationsreglemente Höörs kommun

178 Representationsreglemente Höörs kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-12 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2016/311 178 Representationsreglemente Höörs kommun Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Representationsreglementet

Läs mer

KOSTNADER. Faktura från restaurang där antal deltagare framgår Syfte anges i Agresso. Ev. begränsat Nej 5532 PR, Institutionell info etc

KOSTNADER. Faktura från restaurang där antal deltagare framgår Syfte anges i Agresso. Ev. begränsat Nej 5532 PR, Institutionell info etc Affärshändelse/aktivitet Beskrivning affärshändelse Underlag utgörs av Moms avdrag Aktivitet av PR-karaktär Evenemang för att rekrytera studerande. Middag med underhållning. Deltagande är anställda, studerande

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor i Bromma stadsdelsförvaltning

Riktlinjer för representation och gåvor i Bromma stadsdelsförvaltning BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATION TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2008-12-01 Handläggare: Elin Olaisson Telefon: 08 508 06 406 Till Bromma stadsdelsnämnd Riktlinjer för representation och gåvor i Bromma

Läs mer

Rekommenderad kostnad, momsavdrag, och konteringsanvisningar för ett antal händelser

Rekommenderad kostnad, momsavdrag, och konteringsanvisningar för ett antal händelser Lathund representation m.m. Uppdaterad 2017-07-01 Denna lathund ska ses endast som en vägledning och bygger på LU:s föreskrifter om representation (Dnr EK2011/37) samt Skatteverkets bestämmelser. Rekommenderad

Läs mer

POLICY FÖR RESOR OCH REPRESENTATION FÖR FÖRTROENDEVALDA 2009

POLICY FÖR RESOR OCH REPRESENTATION FÖR FÖRTROENDEVALDA 2009 POLICY FÖR RESOR OCH REPRESENTATION FÖR FÖRTROENDEVALDA 2009 Kongressen har beslutat att kostnadsersättningar till förbundsstyrelsen, valberedningen och revisorerna skall utgå enligt samma regler som gäller

Läs mer

Översyn av riktlinjer för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren (HKF 9910)

Översyn av riktlinjer för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren (HKF 9910) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 januari 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2013/557.112 Översyn av riktlinjer för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

RIKTLINJER I SAMBAND MED REPRESENTATION VID HÖGSKOLAN I GÄVLE

RIKTLINJER I SAMBAND MED REPRESENTATION VID HÖGSKOLAN I GÄVLE HÖGSKOLAN I GÄVLE 2012-06-18 Dnr 2011/1113 Reviderad 2012-10-31 Reviderad 2013-09-17 RIKTLINJER I SAMBAND MED REPRESENTATION VID HÖGSKOLAN I GÄVLE Begreppet representation Representation är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Konteringsguide representation Rektorsbeslut 2008-06-01 Uppdaterad 2012-03-07

Konteringsguide representation Rektorsbeslut 2008-06-01 Uppdaterad 2012-03-07 Momsavdrag och konteringsanvisningar för ett antal händelser. Förmånsbeskattning endast när detta särskilt anmärkes. För utförligare information, se Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska

Läs mer

Representation m.m. KÄLLA: ESV:S INFORMATION VID STORA REDOVISNINGSDAGEN, LU:S FÖRESKRIFTER FÖR REPRESENTATION

Representation m.m. KÄLLA: ESV:S INFORMATION VID STORA REDOVISNINGSDAGEN, LU:S FÖRESKRIFTER FÖR REPRESENTATION Representation m.m. KÄLLA: ESV:S INFORMATION VID STORA REDOVISNINGSDAGEN, LU:S FÖRESKRIFTER FÖR REPRESENTATION Vad ska redovisas som intern representation? Personalfester (max 2/år), max 650 kr/person

Läs mer

Momsavdrag och konteringsanvisningar för ett antal händelser. Förmånsbeskattning endast när detta särskilt anmärkes. För utförligare information, se Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska

Läs mer

Riktlinjer för representation

Riktlinjer för representation Riktlinjer för representation Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2017:94 Dokumentet är beslutat av: Kommunstyrelsen Dokumentet beslutades den: 3 april 2017 Dokumentet gäller

Läs mer

Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun

Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun Styrdokument Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 87 Giltighetstid --2018-12-31 2 (5) Beslutshistorik

Läs mer

Policy gällande representation och gåvor

Policy gällande representation och gåvor Policy gällande representation och gåvor Svenska Kommunalarbetareförbundet (förbundskontoret) Antagen av förbundsstyrelsen 2010-09-08 Reviderad av förbundsstyrelsen 2013-12-19 1 (8) Policy gällande representation

Läs mer

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3 Sid 1 (18) Innehållsförteckning 1 8 Representation 3 8.1 Definition av begreppet representation. 3 8.1.1 Förtäring som inte är att betrakta som representation.. 3 8.1.2 Deltagande i externa kurser och

Läs mer

Riktlinje om representation, personalvårdsförmåner och gåvor

Riktlinje om representation, personalvårdsförmåner och gåvor RIKTLINJE Gäller från och med 2014-04-10 Riktlinje om representation, personalvårdsförmåner och gåvor Gäller fr o m 2013-01-20 (reviderat 2014-04-10) Denna riktlinje grundar sig på: Rektorsbeslut UF-2012/0777,

Läs mer

Riktlinjer för representation

Riktlinjer för representation Riktlinjer för representation Inledning Dessa riktlinjer syftar till att konkretisera policyn. Bakgrund Riktlinjerna anger den norm som gäller för representation, uppvaktningar och gåvor inom Falköpings

Läs mer

Dnr: A-799-5425/06. Polismyndighetens policy för. Representation

Dnr: A-799-5425/06. Polismyndighetens policy för. Representation Dnr: A-799-5425/06 Polismyndighetens policy för Representation Enheten för planering, uppf. o analys Controller G Kjellman Diarienr 2006-06-07 A-799-5425/06 Bilaga 1 Policy och regler för representation

Läs mer

Representation vid Uppsala universitet 1. Begreppet representation

Representation vid Uppsala universitet 1. Begreppet representation BESLUT 1(7) Beslut 2003-06-10 UFV 2003/1373. Reviderat 2007-12-03 UFV 2007/2023 och 2010-02-23 UFV 2010/266 Claes Falk Ekonomidirektör Ekonomiavdelningen Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress/Visiting

Läs mer

Konteringsguide representation och gåvor Rektorsbeslut Uppdaterad

Konteringsguide representation och gåvor Rektorsbeslut Uppdaterad För utförligare information, se beslut http://ki.se/sites/default/files/1_806_2016_regler_for_representation_vid_karolinska_institutet_170403.pdf. OBS! Enligt beslut av Skatteverket upphör rättigheten

Läs mer

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3 Sid 1 (19) Innehållsförteckning 1 8 Representation 3 8.1 Definition av begreppet representation. 3 8.1.1 Förtäring som inte är att betrakta som representation.. 3 8.1.2 Deltagande i externa kurser och

Läs mer

Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun

Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun 2009-10-19 Lars Edgren Karin Jäderbrink 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...5 3 Syfte revisionsfråga

Läs mer

Riktlinjer för representation, gåvor och m u- tor

Riktlinjer för representation, gåvor och m u- tor ÄLDREFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 118-337/2009 SID 1 (9) 2009-12-16 Handläggare: Linda Moberg Telefon: 08-508 36 202 Till Äldrenämnden 9 februari 2010 Riktlinjer för representation, gåvor och m u-

Läs mer

Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor/mutor

Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor/mutor Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor/mutor Dessa riktlinjer utgår från skattelagstiftningen och stadens policy för representation m.m. som beslutades av kommunfullmäktige i mars 1999 (utlåtande

Läs mer

Policy fo r representation, ga vor och personalfo rma ner

Policy fo r representation, ga vor och personalfo rma ner Policy fo r representation, ga vor och personalfo rma ner Norrtälje kommuns värdegrund ska alltid beaktas vid all förekommande representation: Invånaren först Allas lika värde Höga förväntningar Norrtälje

Läs mer

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3 Sid 1 (19) Innehållsförteckning 1 8 Representation 3 8.1 Definition av begreppet representation. 3 8.1.1 Förtäring som inte är att betrakta som representation.. 3 8.1.2 Deltagande i externa kurser och

Läs mer

Riktlinjer för representation, gåvor och förmåner

Riktlinjer för representation, gåvor och förmåner Ekonomihandboken Riktlinjer för representation, gåvor och förmåner Beslutad av: Universitetsdirektör Per Brolin Datum: 2016-12-01 Dnr: 2016/6448-1.1 Författare: Ekonomiavdelningen Datum: 2016-12-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun. Antagen av kommunfullmäktige 75/2015

Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun. Antagen av kommunfullmäktige 75/2015 Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun Antagen av kommunfullmäktige 75/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Måltider... 3 4. Rabatter, subventioner och lån... 4 5.

Läs mer

Riktlinjer för representation i Trelleborgs kommun

Riktlinjer för representation i Trelleborgs kommun TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2016-05-19 KS 2015/727 1 (5) Kommunsekreterare Stefan Didrik 0410 73 31 17, Stefan.Westling-Didrik@trelleborg.se Riktlinjer för representation i Trelleborgs

Läs mer

Konteringsguide representation Rektorsbeslut Uppdaterad

Konteringsguide representation Rektorsbeslut Uppdaterad Momsavdrag och konteringsanvisningar för ett antal händelser. Förmånsbeskattning endast när detta särskilt anmärkes. För utförligare information, se Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska

Läs mer

Aktuella skatteregler. Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos

Aktuella skatteregler. Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos Aktuella skatteregler Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos Några saker vi ska prata om Kostförmån Bostadsförmån och Förslagen i budgetpropositionen Prop. 2017/18:1 Ändrad beräkning

Läs mer

Anvisningar kring mutor, representation, gåvor, uppvaktning och jäv för AB Familjebostäder med dotterbolag

Anvisningar kring mutor, representation, gåvor, uppvaktning och jäv för AB Familjebostäder med dotterbolag Bilaga 1 DATUM 2013-04-29 Dnr 2013/1012-1.2.1 Anvisningar kring mutor, representation, gåvor, uppvaktning och jäv för AB Familjebostäder med dotterbolag Allmänheten ska ha förtroende för oss som arbetar

Läs mer

Direktionen beslutade den 2013-11-04 60 att det skulle upprättas en policy med riktlinjer för representation inom Räddningstjänsten Jämtland.

Direktionen beslutade den 2013-11-04 60 att det skulle upprättas en policy med riktlinjer för representation inom Räddningstjänsten Jämtland. TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Datum: Dnr: 740.2013.01728 Lars Nyman 063-14 47 04 lars.nyman@ostersund.se Direktionen för Räddningstjänsten Jämtland Policy och riktlinjer för Representation. Direktionen beslutade

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Allmänt om beskattning av näring 2006 2007 2008 2009

Läs mer

UPPDRAGSREGLEMENTE. för SEKO Facket för Service och Kommunikation

UPPDRAGSREGLEMENTE. för SEKO Facket för Service och Kommunikation UPPDRAGSREGLEMENTE för SEKO Facket för Service och Kommunikation Detta reglemente gäller från och med kongressen 2006 och till nästkommande kongress. anm: Att reglementet gäller till nästa kongress innebär

Läs mer

Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner

Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner Fastställd av kommunfullmäktige 201704-27, 53 Sida 2(8) Innehållsförteckning Policy för representation och personalförmåner... 3 Riktlinjer

Läs mer

Reglemente för representation

Reglemente för representation Kommunal författningssamling för Motala kommun Reglemente för representation för Motala kommun Antagna av: Kommunfullmäktige Diarienummer: 14/KS 0322 Datum: 2011-02-28 Paragraf: 50 Reviderade av: Kommunfullmäktige

Läs mer

Representation och förmåner Jan-Åke Jernhem

Representation och förmåner Jan-Åke Jernhem Representation och förmåner Jan-Åke Jernhem Redovisa representationen rätt Förmånsbeskattning - förändringar och nyheter 1 Representation Allmänna principer om representationen som begrepp 16 kap 2 IL

Läs mer