Förmåner och representation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förmåner och representation"

Transkript

1 Förmåner och representation

2 Agenda 1. Allmänt om förmånsbeskattning 2. Skattefria förmåner Personalvårdsförmåner Motion och annan friskvård Förmåner av begränsat värde - arbetsredskap Elektronisk utrustning (mobil, läsplatta, dator m.m.) Utbildning/studie- och konferensresor Hälso- och sjukvård Personalrabatter Gåvor 3. Skattepliktiga förmåner Kostförmån Bostadsförmån Hushållstjänster Bilförmån 4. Intern representation 5. Extern representation

3 Allmänt om förmånsbeskattning Huvudregel: Alla förmåner som utgått för tjänsten är i princip skattepliktig inkomst för mottagaren. Värdering: marknadsvärdet, eller utifrån schabloner, t.ex. vid bil- och kostförmån. Undantag: Skattefria förmåner under vissa förutsättningar. 3

4 Allmänt, forts. Bruttolöneavdrag = anställd avstår del av bruttolön, dvs. lön före avdrag för skatt. Nettolöneavdrag = anställd avstår del av nettolön, dvs. lön efter avdrag för skatt. Löneväxling = växla kontant bruttolön mot förmåner eller pension. 4

5 Skattefria förmåner

6 Förmåner som under vissa förutsättningar är skattefria Fri försäkring under tjänsteresa Arbetsredskap Arbetskläder och fri uniform Personalvårdsförmåner Personalrabatter Gåvor till anställda Utbildning Privatfinansierad hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård utomlands Läkemedel vid vård utomlands Vaccination Företagshälsovård Rehabilitering Tandvård Grupplivsförsäkring Gruppsjukförsäkring Fri resa i vissa fall Fri kost i vissa fall 6

7 Personalvårdsförmåner Syfte? Att skapa god arbetsmiljö och trivsel på arbetet. Ej ersättning för utfört arbete. Ej utbytbart mot kontanter. Normalt tillhandahållas på arbetsplatsen. Rikta sig till hela personalen. Enklare åtgärder av mindre värde. Ej utformat som något slags kupongsystem. Även uppdragstagare kan erhålla en personalförmån. Personalvårdsförmån kan även utgå p.g.a. sedvänja! 7

8 Motion och annan friskvård Förmånen kan tillhandahållas utanför arbetsplatsen. Kan betalas antingen av arbetsgivaren eller av den anställde (utlägg). Den anställde kan även erhålla checkar/kuponger för tillträde till motionsanläggning. Reglerna om skattefri friskvård är självständiga från skattefri motion. Lån av "enklare" idrottsutrustning = skattefritt. Entréavgifter/medlemsavgifter/personliga startavgifter = skattepliktigt. Startavgifter anmälan lag = skattefritt. 8

9 Godkända/Ej godkända friskvårdsaktiviteter Godkända (i urval) Gymkort Minigolf Klättring på klättervägg Meditation/mental träning/mindfulness som stresshantering Bowling Vattenpolo Dans Lagidrotter Massage Tai chi Akupunktur Zonterapi Kostrådgivning Nikotinavvänjning (ej produkter) Ej godkända (i urval) Personlig tränare Golf Bergsklättring Coachingsamtal oavsett fysisk/mentalt välbefinnande Rodd Segling Ridsport Utförsåkning skidor/snowboard Vattenskidåkning Motorsport Sportdykning Surfing

10 Arbetsredskap För att förmånen att använda ett arbetsredskap för privat bruk ska vara skattefri för den anställda krävs att: varan eller tjänsten är av väsentlig betydelse för tjänsten. förmånen har ett begränsat värde för den anställde. förmånen inte utan svårighet kan särskiljas från nyttan i anställningen. arbetsgivaren betalar varan/tjänsten direkt. Exempel: arbetskläder/uniform, bredband, tidningar, TV-avgift. 10

11 Elektronisk utrustning eller abonnemang mot fast avgift (mobiltelefon, dator, läsplatta m.m.) "Nytt" ställningstagande från SKV , dnr: /111 Abonnemang där det ej går att särskilja privat användning En separat bedömning per enhet På arbetsplatsen är det skattefritt att använda utrustningen såväl privat som i tjänsten. Utanför arbetsplatsen: Av "väsentlig betydelse" för att en anställd ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Svår att "särskilja från nyttan" i anställningen. Förmånen av "begränsat värde" för den anställde. 11

12 Utbildning/studie och konferensresor Till nytta för arbetsgivaren i dennes verksamhet 6 timmar per dag alternativt 30 timmar på en vecka, jämt fördelat Ej för stort inslag av rekreation och nöje! Dokumentera! 12

13 Utbildning/studie- och konferensresor, forts. Skattekonsekvenser om resan är en studieresa/konferens: Skattefritt för de anställda Skattekonsekvenser om resan är en nöjesresa: Skattepliktig förmån för de anställda En proportionering kan göras mellan skattefri och skattepliktig del av resa. 13

14 Hälso- och sjukvård/företagshälsovård Definieras i hälso- och sjukvårdslagen Tillhandahålls privat = skattefritt Sjukvårdsförsäkringar = skattefria Ej avdragsgillt för arbetsgivaren Exempel Synkorrigerade operationer. Åtgärder som rör barnsbörd och behandlingar mot ofrivillig barnlöshet. "Skönhetsoperationer " i vissa fall. 14

15 Gåvor Skattefria gåvor till anställda: Julgåva; max 450 kr inkl. moms. Jubileumsgåva; max kr inkl. moms (företagsjubileum, 25, 50, 75 eller 100-årsjuileum). Minnesgåva; max kr inkl. moms. Om värdet på gåvan överstiger beloppsgränsen = allt skattepliktigt. Får ej vara pengar eller kunna bytas mot pengar. 15

16 Skattepliktiga förmåner

17 Bostadsförmån Bostadsförmån värderas enligt schablon vid underlag för preliminärskatt och arbetsgivaravgifter: Stor - Stockholm: 97 kr/kvm/mån Stor - Göteborg: 90 kr/kvm/mån Övr. kommuner fler än invånare (t.ex. Malmö, Uppsala): 85 kr/kvm/mån Obs! Vid den anställdes inkomsttaxering ska förmånen redovisas till marknadsvärdet. Förmånsvärdet proportioneras om förmånen bara åtnjuts del av månad.

18 Bilförmån Ringa omfattning: max ca 10 ggr/år och max 100 mil ingen bilförmån. Dispositionsrätt utgör presumtion för privat användande. Om arbetsgivarens bil endast får användas för tjänstekörning uppkommer ingen bilförmån. Bilförmån värderas enligt schablon, både som underlag för preliminärskatt och arbetsgivaravgifter samt vid den anställdes inkomsttaxering. Extrautrustning ger högre förmånsvärde. Miljöbilar har reducerat förmånsvärde (nya regler fr.o.m. år 2012)

19 Bilförmån, forts. Drivmedelsförmån är en separat förmån Underlag för arbetsgivaravgifter är marknadsvärdet (drivmedlet inkl moms) Förmån av drivmedel för förmånsbil ska vid beräkning av skatteavdrag och vid beskattningen värderas till 120 % av marknadsvärdet Förmån av fri parkering vid arbetsplatsen kan vara en separat förmån Förmånen värderas till marknadsvärdet Egen plats eller ej Om den anställde har förmånsbil uppkommer ingen separat förmån av fri parkering Om den anställde använder egen bil i tjänsten och den används minst 160 dagar och 300 mil i tjänsten per år är förmån av fri parkering vid arbetsplatsen skattefri

20 Kostförmån Utgifter för mat är typiskt sett en privat levnadskostnad. Bekostas maten av arbetsgivaren = skattepliktig förmån Kostförmån inkluderar fri kost på tjänstresa, arbetslunch, studieresa etc. Det krävs att den anställde faktiskt har ätit måltiden ifråga. Förmånsvärden för 2015 enligt schablon Förmån av fri lunch eller middag: 86 kr Förmån av fri frukost: 43 kr Förmån av fri frukost, lunch och middag: 215 kr

21 Representation

22 Allmänna principer gällande representation Omedelbart samband mellan representationen och affärsverksamheten = rätt till avdrag Ej avdragsrätt för kostnader för sällskapsliv av personlig natur, personlig gästfrihet eller dylikt Lyxbetonad representation kan leda till förmånsbeskattning! Avdragsramar enligt lag: Lunch/middag: 90 kr pp exklusive moms/pp/tillfälle Supé: 60 kr pp exklusive moms pp/tillfälle I övrigt: avdrag med "skäligt belopp" 22

23 Intern representation Som intern representation räknas bl.a. Planerings- och budgetmöten Informationsmöten med personalen Personalfester (max 2 per år) Skattefrihet förutsätter att: det är fråga om i huvudsak interna möten, varaktigheten är högst en vecka, det inte fråga om möten som hålls regelbundet med korta mellanrum (varje eller varannan vecka) och det är gemensamma måltidsarrangemang. Uppfylls kraven för intern representation = ingen förmånsbeskattning, t.ex. kostförmån.

24 Intern representation, forts. Dokumentera! Arbetsgivaren bör dokumentera i vilket sammanhang mötet eller konferensen hållits, syftet med mötet, innehållet och för vilken/vilka personalgrupper mötet hållits. 24

25 Extern representation Rätt till avdrag: Förhandlingar om köp och försäljning eller vid andra förhandlingar Jubileum eller invigning Demonstrationer och visningar Ej avdragsrätt: Återkommande representation mot en och samma person/personer Gåva till affärsförbindelser vid helger eller personliga högtidsdagar eller blommor eller krans i samband med dödsfall = alltför stort inslag av personlig gästfrihet. Lyxbetonad representation, t.ex. jaktutflykter Dokumentera! 25

26 Representation Typ av kostnad Inkomsttaxering beloppen gäller! Moms beloppen gäller ej! Restaurang-måltid 90 kr (lunch/middag/supé ej alkohol) 90 kr (lunch/middag/supé m. alkohol 60 kr (annan måltid, ej alkohol) 60 kr (alkohol, t.ex. cocktail) 10,80 kr (12 %) 14,00 kr (schablon) 7,20 kr (12 %) 15,00 kr (25 %) Teater m.m. 180 kr 10,80 kr (6 %) Följ momssatsen Representations gåva 180 kr Följ momssatsen Personalfest 90 kr (måltid, ej alkohol) 90 kr (måltid m. alkohol) 180 kr (kringkostnader) 10,80 kr (12 %) 14,00 kr (schablon) Följ momssatsen 26

27 Kontaktuppgifter Johanna Wiklund Skattejurist

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget 181 17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst 11 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 326-329, SkU 1989/90:30 prop. 1993/94:90 s. 65 67 samt 103, SkU 1989/90:10 prop. 1994/95:182 prop. 1995/96:152 s. 45-52

Läs mer

Förmåner. Personalvårdsförmåner

Förmåner. Personalvårdsförmåner Skattemässig indelning Det går att dela in förmånerna i olika grupper: marknadsvärderade förmåner (skattepliktiga) personalvårdsförmåner (som är skattefria) särskilt reglerade förmåner (som ofta är skattefria

Läs mer

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst, Avsnitt 17 211 17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst 11 kap. IL prop. 1999/2000:2 Sammanfattning Huvudregeln för vad som ska tas upp i inkomstslaget

Läs mer

Representation. Extern representation

Representation. Extern representation Det finns en mängd olika representationsformer. Direkt i lagtexten räknas ett antal exempel på representationsformer upp: inleda eller upprätthålla affärsförbindelser och liknande (se mer om det längre

Läs mer

Regler för representation vid Högskolan Dalarna

Regler för representation vid Högskolan Dalarna Regler för representation vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2002-05-30 Revidering: Rektor 2012-03-26 Dnr: DUC 2012/491/10 Gäller fr.o.m. 2012-03-26 Ersätter: Representationspolicy, 2002-05-30, DUF 2002/827/19

Läs mer

Handbok till Policy för representation, mutor och jäv

Handbok till Policy för representation, mutor och jäv Kommunstyrelsens förvaltning 2014-04-07 Handbok till Policy för representation, mutor och jäv 1. Beloppsgränser Representation De beloppsgränser som anges nedan avser värdet exklusive moms. Anledningen

Läs mer

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3 Sid 1 (18) Innehållsförteckning 1 8 Representation 3 8.1 Definition av begreppet representation. 3 8.1.1 Förtäring som inte är att betrakta som representation.. 3 8.1.2 Deltagande i externa kurser och

Läs mer

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3 Sid 1 (19) Innehållsförteckning 1 8 Representation 3 8.1 Definition av begreppet representation. 3 8.1.1 Förtäring som inte är att betrakta som representation.. 3 8.1.2 Deltagande i externa kurser och

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 30 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2009 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 31 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2010 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Regler för representation inom Danderyds kommun

Regler för representation inom Danderyds kommun 1(11) KS 2012/0310 för representation inom Danderyds kommun med instruktioner för kontering och redovisning 1 2(11) Innehåll 1. Till Dig som är verksam i Danderyds kommun... 3 1.1. Inledning... 3 1.2 Tillämpningsområde...

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 32 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, mobil, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2011 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Representationspolicy för Hällefors kommun

Representationspolicy för Hällefors kommun Representationspolicy för Hällefors kommun 2(10) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Representation... 3 2.1 Alkoholförtäring... 3 2.2 Extern representation... 4 2.3 Intern representation... 4 2.4 Representationskostnader...

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 34 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via internet, app, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2013 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner. Deklarera via internet, app, sms, telefon eller på pappersblanketten.

Skatteregler för privatpersoner. Deklarera via internet, app, sms, telefon eller på pappersblanketten. 2014 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via internet, app, sms, telefon eller på pappersblanketten. 1 2 Innehållsförteckning Allmänna upplysningar 5 Inkomstskattesystemet 5 Anteckningar eller annat

Läs mer

Dnr 2006/1650. Personalförmåner. Regelverk. Fastställd av Rektor 2007-06-26 (Reviderad från 2010-01-01 pga ändrade skatteregler.)

Dnr 2006/1650. Personalförmåner. Regelverk. Fastställd av Rektor 2007-06-26 (Reviderad från 2010-01-01 pga ändrade skatteregler.) Dnr 2006/1650 Personalförmåner Regelverk Fastställd av Rektor 2007-06-26 (Reviderad från 2010-01-01 pga ändrade skatteregler.) Innehållsförteckning Inledning 3 Allmänna principer 3 Motion och annan friskvård

Läs mer

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.4 Antaget av kommunfullmäktige 158/13 Reviderad av kommunfullmäktige 158/14 Representationsreglemente för Staffanstorps kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 2 december 2013, 158 och reviderat

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner. Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten.

Skatteregler för privatpersoner. Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten. 2015 Skatteregler för privatpersoner Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten. 1 2 Innehållsförteckning Allmänna upplysningar 5 Inkomstskattesystemet 5 Anteckningar

Läs mer

11 Beräkning av skatteavdrag för preliminär skatt... 1

11 Beräkning av skatteavdrag för preliminär skatt... 1 Innehåll 11 Beräkning av skatteavdrag för preliminär skatt... 1 11.1 Innehåll...1 11.2 Definitioner...1 11.2.1 Regelbunden ersättning...1 11.2.2 Huvudinkomst...2 11.3 Underlag för beräkning av skatteavdrag

Läs mer

Information för arbetsgivare

Information för arbetsgivare DOKUMENTATION 2003 www.rsv.se Information för arbetsgivare Välkommen till skattemyndighetens Arbetsgivardag Som arbetsgivare eller anställd på ett företags personal- eller ekonomiavdelning är du en viktig

Läs mer

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget 1(6) Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2013-04-29 LiÖ 2013-46 Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget Fullmäktige beslutar om grundregler för representation mm. Landstingsdirektören

Läs mer

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget 1(6) Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2013-04-29 LiÖ 2013-46 Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget Fullmäktige beslutar om grundregler för representation mm. Landstingsdirektören

Läs mer

18 Värdering av inkomster i annat än pengar

18 Värdering av inkomster i annat än pengar Värdering av inkomster i annat än pengar 281 18 Värdering av inkomster i annat än pengar prop. 1989/90:110 s. 326-329, SkU30 prop. 1993/94:90 s. 65-67 samt 103, SkU10 prop. 1995/96:152 s. 45-52 prop. 1996/97:19

Läs mer

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen).

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen). Punktskatter - Reklamskatt Vi är en ideell förening som inte betalar några andra skatter, kan vi vara skattskyldiga för reklamskatt ändå? Ja, skattskyldig för reklamskatt är den som i yrkesmässig verksamhet

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2014 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som arbetsgivare betalar

Läs mer

Skattenyheter 2015. Innehåll

Skattenyheter 2015. Innehåll Innehåll 1 FYSISKA PERSONER... 3 1.1 MILERSÄTTNING I TJÄNSTEN... 3 1.2 AVDRAG FÖR RESOR MED BIL TILL OCH FRÅN ARBETET... 3 1.3 GRUNDAVDRAG OCH BRYTPUNKTER FÖR LÖNER... 3 1.4 SINK- SKATT... 4 1.5 NÄRINGSIDKARES

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2006 SKV 354 utgåva 16 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som

Läs mer

Skattenyheter 2014. Innehåll

Skattenyheter 2014. Innehåll Innehåll 1 FYSISKA PERSONER... 3 1.1 MILERSÄTTNING I TJÄNSTEN... 3 1.2 AVDRAG FÖR RESOR MED BIL TILL OCH FRÅN ARBETET... 3 1.3 GRUNDAVDRAG OCH BRYTPUNKTER... 3 1.4 SINK- SKATT... 4 1.5 NÄRINGSIDKARES PENSIONSSPARAVDRAG...

Läs mer

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst, Avsnitt 15 1 15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst Övergångsbestämmelser 15.1 Innehåll Regler om kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget

Läs mer