Agenda Lean Product Development & Scandinavian management - Bakgrund - LPD Principer kaffe

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Agenda. 15.00 Lean Product Development & Scandinavian management - Bakgrund - LPD Principer. 16.00 kaffe"

Transkript

1 Agenda Lean Product Development & Scandinavian management - Bakgrund - LPD Principer kaffe Workshop i Knowledge Gap management - Intro vad är K- Gap - Trampolin övning - ReflekLon Slut

2 Lean Product Development på Svenska! Scandinavian management Knowledge management Cynefin framework Komplexitetsteori Manöverkrigföring Systemtänkande SjälvorganisaLon Dynamic Product Development Wish Want Need

3 Scandinavian management Konsensus chef < > medarbetare HolisLskt - förstå helhet Reflekterande Man kan lita på folk

4 Knowledge management Visdom Kunskap InformaLon Data

5 The Cynefin Framework Dave Snowden Complex Orsak och verkan är synliga eaeråt, upprepningar händer slumpvis Frog Complicated Orsak och verkan är separareade över Ld och plats, men repeterbara och analyserbara 747 Chaos Inga orsak och verkan relaloner, I varje fall MYCKET svåra ae se House on fire Simple Standard processes med övervaknings cykler och klara mål. Bicycle

6 Komplexitetsteori Ickelinjär Emergens Fraktal SjälvorganisaLon Några få enkla regler Nätverk Inte maskiner

7 Combat Planning - Manöverkrigföring Combat Planning Al Ward Art of War Sun Tzu Flygöverste Boyd - OODA erpunkt

8 Combat Planning - Manöverkrigföring Au3rakstak6k 1. Einheit 2. Fingerspitzgefühl 3. Schwerpunkt

9 Systemtänkande System Thinking System Dynamic Stage Gate

10 The System Anatomy Enabling Agile Project Management Bild på boken

11 System Thinking and 4 Habits of Highly Effec6ve Organiza6ons Design & Operate systems that show problems. Quickly solve problems & Improve the System. Create learning & share learning. Leadership responsible for system & development of people.

12 SjälvorganisaLon Förutsäeningar: Frie flöde av informalon Gemensam kunskap Gemensam målbild Gemensam situalonsuppfaening Ömsesidig Lllit

13 Dynamic Product Development Baseras på tumregler: BUS, regeln, rinnande vaeen, BAD- PAD- MAD- CAD, Faea många små beslut, Växla mellan arbetsuppgiaer, Anteckna ständigt, Konstruera och verifiera samldigt, Vision grovplan detaljplan, skriv på väggen, Uppfinn hjulet på nye, KreaLv dialog

14 Wish Want Dynamic Product Development Need Lean Product Development Stefan Bükk Lean Development Coach

15 hep://en.wikipedia.org/wiki/dick_tracy Ny Teknik, , nr 5, p12 On January 13, 1946, Chester Gould changed Dick Tracy forever with the introduclon of the 2- Way Wrist Radio, aaer a visit to inventor Al Gross. This device, worn as a wristwatch by Tracy, became one of the strip's most immediately recognizable icons, and can be thought of as a precursor to cellular phones. LG GD 910l Net: turbo- 3g, edge, gsm Touch screen: 1,4 inch, 128*160 pixles Camera: 0,3 megapixel Misc: Bluetooth, modem, video call, MP3, Water resitent Stefan Bükk Lean Development 15 Coach

16 Values BUS, Business, User, Society Ul6mate Dependability An a=tude... Principles A way of thinking... Methods A way of do things... Results Disciplin B Bygger förtroende och sänker transaklonskostnader Kan jag lita på testrapporten? Kan jag lita på ledningen? Kan de lita på mig? Uthållighet & räe från mig è Kvalitet Underläear ledning & styrning U I varje ögonblick gör det vik6gaste inte bara vad du tycker är kul Det som bäst leder mot målet Reducera osäkerhet Skapa värde eller användbar kunskap to meet the targets S Management By Means Visualisering Sträva mot målet (dragande system) Använd lämpliga verktyg och metoder Ha disciplinen ae använda standardiserade arbetsmetoder EffekLv kommunikalon & underläear förståelse Underläear ledning & styrning AS K ACT λ MO DEL K O LO The control system DISCUSS Genchi gemba Visuell1planering1 Visualisering% = Lära av praklsk erfarenhet Bli användare själv, tala med användare, studera användare (i verkligheten, på video, kliniker, etc) Effek<v1kommunika<on1&1 underlä6ar1förståelse1 Underlä6ar11ledning1&1styrning1 Set-based design Set-based design Principle,2,,Chose,solu&ons,at,the,intersec&on,of,possibili&es, Respect Set-based design Set- based design solu7ons)in)order)to)build)the)system) Designa & bygg prototyper själv, eller var åtminstone Förslagstavla1 sat)integra&on,events)combine)subsystem) närvarande när de byggs & tala med den om bygger Principle,1,,Explore,the,design,space, architecture) Testa själv, eller var åfor)every)func7on:)inves7gate,)with)an) tminstone närvarande och Visually)represented)knowledge)is)used)to) open)mind,)possible)solu7ons)from)the) observera testerna balance)interests)(bus)) perspec7ve)of)the)subsystem,) Shrink the set of solutions to a point It)is)important)that)alterna7ves)are)equally) independent)of)the)demands)from) Arbeta på andra avdelningar: produklon, developed) försäljning, connected)subsystems.) service, etc Gradually,&ghten,up,parameter,spans., Reduces)the)need)for)communica7on.)) Kompetensmatris1 Weak,alterna&ves,are!deselected! from! below! Try)to)chose)subsystem)solu7ons)that)are) 21 Stefan Bükk Lean Development Coach

17 Toyota working model TPS - Toyota ProducLon System TDS - Toyota Development System TMSS Toyota MarkeLng & Sales System TMS Toyota Management System

18 A Learning Strategy / Process The Company s vision Road map Design of the value stream Integration events Market analysis Set-based Design Detail Design ESD vision

19 Tanke modellen Values A=tyd... Principles A way of thinking... Methods A way of doing things... Results to meet the targets Management By Means

20 Vik6ga LPD- principer 1. Lärande (LAMDA, A3- rapporter, ständig förbäering) 2. Genchi gemba/genbutsu, lära av pralsk erfarenhet/gå Lll platsen för händelsen 3. BUS, Business, User, Society 4. Visualisering, visuell planering 5. Set- based design 6. Disciplin & målmedvetenhet 7. Styrsystemet 8. Respekt för människor

21 Lärande Strategi & Ledning Organisa6on Individ Hantera & investera i kunskapslllväxt Skapa en kunskaps/kompetenshierarki Undvik kunskapsförluster (minimera överlämnanden) Vårt säe ae organisera oss, varierar över Lden som en anpassning Lll skiaande omständigheter (UlLmate SynchronizaLon with Customer Demands, Nissan Diesel) Chef = lärare (Mästare gesäll lärling) Påverkar det säe på vilket det dagliga arbetet uzörs Ger standardiserade arbetsmetoder Reflektera över den egna prestalonen Använd den senast vunna kunskapen (A3, Checksheets, Handböcker, Procedurer, )

22 Genchi gemba = Lära av praklsk erfarenhet Bli användare själv, tala med användare, studera användare (i verkligheten, på video, kliniker, etc) Designa & bygg prototyper själv, eller var åtminstone närvarande när de byggs & tala med den som bygger Testa själv, eller var åtminstone närvarande och observera testerna Arbeta på andra avdelningar: produklon, försäljning, service, etc

23 Fokusera på BUS B U S Business - företagets långsiklga överlevnad måste gynnas av produkten User - användarfokus i PD ger bäere produkter Society - produkten & företaget måste passa in i samhället

24 Visuell planering Visualisering EffekLv kommunikalon & underläear förståelse Underläear ledning & styrning K O LO ACT Förslagstavla AS K λ Kompetensmatris MO DEL DISCUSS Stefan Bükk Lean Development Coach

25 Set- based Design 1 Explore the design space 2 Chose solu6ons at the intersec6on of possibili6es 3 Make sure that it works before you decide Shrink the set of solulons to a point

26 Ul6mate Dependability Disciplin Bygger förtroende och sänker transaklonskostnader Kan jag lita på testrapporten? Kan jag lita på ledningen? Kan de lita på mig? Uthållighet & räe från mig è Kvalitet Underläear ledning & styrning I varje ögonblick gör det vik6gaste inte bara vad du tycker är kul Det som bäst leder mot målet Reducera osäkerhet Skapa värde eller användbar kunskap Sträva mot målet (dragande system) Använd lämpliga verktyg och metoder Ha disciplinen ae använda standardiserade arbetsmetoder

27 Styrsystemet Owner Individual Culture Knowledge

28 Styrsystemet

29 Respekt för människor

30 Values An a=tude... Principles A way of thinking... Methods A way of do things... Results Disciplin BUS, Business, User, Society Ul6mate Dependability B Bygger förtroende och sänker transaklonskostnader Kan jag lita på testrapporten? Kan jag lita på ledningen? Kan de lita på mig? Uthållighet & räe från mig è Kvalitet Underläear ledning & styrning U I varje ögonblick gör det vik6gaste inte bara vad du tycker är kul Det som bäst leder mot målet Reducera osäkerhet Skapa värde eller användbar kunskap to meet the targets S Management By Means Visualisering Sträva mot målet (dragande system) Använd lämpliga verktyg och metoder Ha disciplinen ae använda standardiserade arbetsmetoder EffekLv kommunikalon & underläear förståelse Underläear ledning & styrning ACT Genchi gemba = Lära av praklsk erfarenhet Bli användare själv, tala med användare, studera användare (i verkligheten, på video, kliniker, etc) AS K λ MO DEL K O LO The control system DISCUSS Visuell1planering1 Visualisering% Effek<v1kommunika<on1&1 underlä6ar1förståelse1 Underlä6ar11ledning1&1styrning1 Set-based design Set-based design Principle,2,,Chose,solu&ons,at,the,intersec&on,of,possibili&es, Designa & bygg prototyper själv, eller var åtminstone Förslagstavla1 sat)integra&on,events)combine)subsystem) närvarande när de byggs & tala med den om bygger Principle,1,,Explore,the,design,space, Set-basedRespect design Set- based design solu7ons)in)order)to)build)the)system) architecture) Testa själv, eller var åfor)every)func7on:)inves7gate,)with)an) tminstone närvarande och Visually)represented)knowledge)is)used)to) open)mind,)possible)solu7ons)from)the) observera testerna balance)interests)(bus)) perspec7ve)of)the)subsystem,) It)is)important)that)alterna7ves)are)equally) independent)of)the)demands)from) Arbeta på andra avdelningar: produklon, developed) försäljning, connected)subsystems.) service, etc Gradually,&ghten,up,parameter,spans., Kompetensmatris1 Reduces)the)need)for)communica7on.)) Weak,alterna&ves,are!deselected! from! below! Try)to)chose)subsystem)solu7ons)that)are) Shrink the set of solutions to a point 21 Stefan Bükk Lean Development Coach

31 K- Gap workshop - Intro vad är K- Gap - Trampolin - ReflekLon

32 t? Q/P $ Knowledge GAP IntegraLon Events Detailed Design SOP

33 K- Gapen skall finnas i projektrumet Knowledge Gap

34 Trampolin

35 K- Gap ReflekLon - Hansei

36 LPD- processen Integration events Market analysis Set-based Design Detail Design 1. Utnyrja resurserna effek6vt Linjen usör arbetet lastbalansering Flöde, takt, balansering Visuell planering, projektrum Stabila processer

37 LPD- processen Integration events Market analysis Set-based Design Detail Design 2. Reducera mängden arbete Lärande, A3, trade- off kurvor, checksheets Kunskapsbaserat beslutsfarande Testa först, konstruera sedan Set- based design Modularisering, väldefinierade gränssnir

38 LPD- processen Integration events Market analysis Set-based Design Detail Design 3. Se 6ll ar utveckla rär produkt Roadmap Chief engineer Genchi gemba (lära av praklsk erfarenhet) Värdefokuserad, nära användaren BUS (Business, User, Society)

39 LPD- processen Integration events Market analysis 3. Se 6ll ar utveckla rär produkt Set-based Design 2. Reducera mängden arbete Detail Design 1. Utnyrja resurserna effek6vt

40 Lean Akademin Medlemmar(i(LeanAkademin!är!personer!verksamma!inom!utveckling!och!spridning!av!kunskap!om!Lean. Hem Lean Utbildning Litteratur Medlemmar Nyhetsbrev Kontakt Pontus(Lindström Managementkonsult,!Lean!Product Development,!Lean!Innovation,! BIF!Consulting!!läs!mer Lars(Holmdahl,(Dr.5Ing.( Managementkonsult Lean!Product!Development,!Lean Innovation, Lars!Holmdahl!HB,!läs!mer Pia(Moberg,(fil(Dr Interkulturell!coachning, Japankännare, JapCo,!läs!mer Markus(Palmnäs Managementkonsult,!Lean Industrial!Investment,!Lean Logistics, Doktorand,!Mälardalens Högskola Johan(Koskenniemi Managementkonsult,!Lean Production,! BIFAConsulting,!läs!mer Lena(Beijer LPDAgeneral!&!Six!Sigma!Black!Belt,! HemoCue!AB,!läs!mer Göran(Gustafsson,(tekn(Dr Senior!Lecturer, Chalmers!University!of!Technology,!läs!mer Peter(Palmer( Senior!manager!process!support, Scania!AB,!läs!mer Ludvig(Lindlöf Doktorand,! Forskar!på!Visuell!Planering Chalmers!University!of!Technology, läs!mer Björn(Söderberg Doktorand,! Forskar!på!Visuell!Planering Chalmers!University!of!Technology, läs!mer Clas(Mellby Forskare, Swerea!IVF,!läs!mer Stefan(Bükk LeanAcoach, Stefan!Bükk!Lean!Development Coach,!läs!mer Magnus(Jonsson Managementkonsult,!fd! SeniorVicePresident,Research& Development,!Volvo!Car Helen(Savmyr VD!Fabriksakuten!AB,!fd!Platschef Volvo!Cars!Body!Components läs!mer Mikael(Lundgren Verksamhetskonsult,!Certified!Scrum Trainer!(CST),! läs!mer Per(Malmborg Lean!Manager RUAG!Space!AB läs!mer Henrik(Lindsjö Product!Manager Andritz!Hydro Roine(Lundtröm Quality!Management!&!Operational ExcellenceLean!Product Development Saab!AB,!Electronic!Defence Systems läs!mer!

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

DEN KOMPLEXA VÅRDEN OM KOMPLEXITET OCH KOMPLEXA PROCESSER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN FREDRIK NILSSON

DEN KOMPLEXA VÅRDEN OM KOMPLEXITET OCH KOMPLEXA PROCESSER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN FREDRIK NILSSON U T V E C K L I N G S C E N T R U M F E B R U A R I 2 0 0 7 DEN KOMPLEXA VÅRDEN OM KOMPLEXITET OCH KOMPLEXA PROCESSER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN FREDRIK NILSSON Utgiven av Region Skåne, Utvecklingscentrum,

Läs mer

Lean och systemsyn i stat och kommun

Lean och systemsyn i stat och kommun Lean och systemsyn i stat och kommun förutsättningar, hinder och möjligheter Sekretariatsrapport Innovationsrådet Stockholm 2012 INNOVATIONSRÅDET Rapporten kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT - EN FORMATIV STUDIE AV ERFARENHETSBASERAT LÄRANDE HOS DELTAGARNA I EN KRAFT-GRUPP A NNIKA G USTAFSSON Kunskap ett steg mot tillväxt - en formativ studie av erfarenhetsbaserat

Läs mer

Innovationer och ny teknik

Innovationer och ny teknik VINNOVA Analys VA 2013:13 Innovationer och ny teknik Vilken roll spelar forskningen? Lennart Elg Titel: Innovationer och ny teknik - Vilken roll spelar forskningen? Författare : Lennart Elg Serie : VINNOVA

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

Optimering av informationsinsamling vid prototyptillverkning

Optimering av informationsinsamling vid prototyptillverkning TMT 2012:77 Optimering av informationsinsamling vid prototyptillverkning ADI LINDOV ADNAN MASIC Examensarbete inom MASKINTEKNIK Industriell ekonomi och produktion Högskoleingenjör, 15 hp Södertälje, Sverige

Läs mer

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Ansvarig utgivare: SQMA/SIQ Projektledare: Michael Westher, SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Fabriksgatan 10, 412 50 Göteborg Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723

Läs mer

Bli en LEAN-koncern! Seminarium 11-12 oktober 2012 TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN. 23/10/2012 - page 1

Bli en LEAN-koncern! Seminarium 11-12 oktober 2012 TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN. 23/10/2012 - page 1 Bli en LEAN-koncern! Seminarium 11-12 oktober 2012 TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN 23/10/2012 - page 1 Bli en LEAN-koncern! Nätverket TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN 23/10/2012 - page 2 Toyota Material

Läs mer

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna B 2008:1 De nya affärsinnovationerna De nya affärsinnovationerna Omslag: Nutek B 2008:1 ISBN: 978-91-7318-400-7 Februari 2008 Upplaga: 1 000 ex Text: Nutek Form: Tango AB Tryck: E-print FÖRORD Förord Under

Läs mer

Analys samt förslag till effektivisering av patientflödet vid en vårdcentral

Analys samt förslag till effektivisering av patientflödet vid en vårdcentral Analys samt förslag till effektivisering av patientflödet vid en vårdcentral Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och produktionsteknik TERESE ANDERSSON ANDREAS JOSEFSSON Institutionen

Läs mer

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish Swedish Term Swedish Definition English Term English Definition acceptans Det formella godkännandet att projektet har mött definierade acceptanskriterier och därmed möter intressenternas krav. Acceptance

Läs mer

Affärsbaxning ett ramverk för den goda affären. Av Lars-Johan Åge och Johan Stern på uppdrag av Konkurrensverket UPPDRAGSFORSKNINGSRAPPORT 2015:1

Affärsbaxning ett ramverk för den goda affären. Av Lars-Johan Åge och Johan Stern på uppdrag av Konkurrensverket UPPDRAGSFORSKNINGSRAPPORT 2015:1 Affärsbaxning ett ramverk för den goda affären Av Lars-Johan Åge och Johan Stern på uppdrag av Konkurrensverket UPPDRAGSFORSKNINGSRAPPORT 2015:1 Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport 2015:1 Lars-Johan

Läs mer

Hantering av digitala verktygsmodeller

Hantering av digitala verktygsmodeller Hantering av digitala verktygsmodeller En studie av hur 3D-modeller av monteringsverktyg ska lagras, struktureras och geopositioneras på Scania CV AB inom Chassimontering Management of digital models A

Läs mer

Uppfattningar om ergonomi en studie av variation i hur ergonomi uppfattas

Uppfattningar om ergonomi en studie av variation i hur ergonomi uppfattas Uppfattningar om ergonomi en studie av variation i hur ergonomi uppfattas CARINA RISLUND Department of product and production development Division of Design & Human Factors CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Läs mer

Kunskapshantering inom växande IT-bolag

Kunskapshantering inom växande IT-bolag Kunskapshantering inom växande IT-bolag En kvalitativ fallstudie på ett mindre IT-bolag Knowledge management in growing IT companies A qualitative case study at a small IT company Patrik Evertsson Jonas

Läs mer

Innovation genom e-handel

Innovation genom e-handel Företagsekonomiska institutionen Inriktning mot Management HT 12 Innovation genom e-handel En etnografiskt inspirerad fallstudie av projektet att utveckla webshop på företaget Josephssons Kandidatuppsats

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Ju fler kockar, desto sämre soppa? En jämförande studie mellan delat ledarskap och traditionellt ledarskap

Ju fler kockar, desto sämre soppa? En jämförande studie mellan delat ledarskap och traditionellt ledarskap Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng VT-2006 Ju fler kockar, desto sämre soppa? En jämförande studie mellan delat ledarskap och traditionellt ledarskap Författare:

Läs mer

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kommunicera att förmedla en möjlighet En studie av den interna kommunikationen på ABB Sverige i Västerås Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

Design, energi och hållbar utveckling

Design, energi och hållbar utveckling Design, energi och hållbar utveckling Sara Ilstedt Hjelm Produkt- och tjänstedesign KTH Industriell teknik och management Rapporten har skrivits av professor Sara Ilstedt Hjelm, sarai@kth.se Inom produkt-

Läs mer

Ledarskaps-ST 2009-2013 Liisa Carlzon Specialistläkare internmedicin

Ledarskaps-ST 2009-2013 Liisa Carlzon Specialistläkare internmedicin Ledarskaps-ST 2009-2013 Liisa Carlzon Specialistläkare internmedicin Dokumentet består av examinationsuppsats, personlig reflektion samt beskrivning av det individuella innehållet i ledarskaps-st Innehållsförteckning:

Läs mer

Forskning 2014:52. Beständiga förändringar av säkerhetskulturen. Rapportnummer: 2014:52 ISSN:2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.

Forskning 2014:52. Beständiga förändringar av säkerhetskulturen. Rapportnummer: 2014:52 ISSN:2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten. Författare: Åsa Ek Forskning 2014:52 Beständiga förändringar av säkerhetskulturen Rapportnummer: 2014:52 ISSN:2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.se SSM perspektiv Bakgrund Under senare

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

I detta avsnitt beskrivs vart parprogrammering appliceras, hur det ska fungera och även i vilket projekt det introduceras i.

I detta avsnitt beskrivs vart parprogrammering appliceras, hur det ska fungera och även i vilket projekt det introduceras i. PARPROGRAMMERING Mikael Möller, dt07mm5@student.lth.se 2011-02-28 Abstrakt Parprogrammering är ett arbetssätt där två programmerare arbetar tillsammans vid en dator med en uppgift. Studien behandlar frågor

Läs mer

Den saknade la nken mellan projekt.

Den saknade la nken mellan projekt. Den saknade la nken mellan projekt. Kunskapso verfo ring mellan projekt i en projektbaserad organisation En studie av Försvarets materielverk. Tarza Salah Examensarbete INDEK 2012 KTH Industriell teknik

Läs mer

- om hur vi lär oss av varandra och växer när vi delar. en guide i fickformat från Media Evolution

- om hur vi lär oss av varandra och växer när vi delar. en guide i fickformat från Media Evolution DELAD KUNSKAP ÄR DUBBEL KUNSKAP - om hur vi lär oss av varandra och växer när vi delar en guide i fickformat från Media Evolution INGÅNG av Media Evolution Att skapa kunskap tillsammans i har all världens

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Ung Svensk Form 2014/15

Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form har en kraft och en energi som inspirerar och som vill förändra. Med fantastisk hantverksskicklighet och nya uttryck visas här vad som pågår

Läs mer

"DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR?"

DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR? Magisteruppsats i utbildningsvetenskap vid Institutionen för pedagogik - 2010 "DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR?" Att förstå sig på formativ bedömning Kristin Häggkvist Arbetets art: Titel: Engelsk

Läs mer