Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen"

Transkript

1 för idét och sektionens inventarier 2.0 Styrelsen 30 november 2010

2 1 Tillåtna låntagare idét får lånas ut till Teknologkåren vid LTH (TLTH), fria föreningar under TLTH, sektioner inom TLTH, medlemmar i Datatekniksektionen samt fria föreningar under Datatekniksektionen inom TLTH. Utöver detta får idét även lånas ut till institutioner (och motsvarande) i E-huset, samt till andra arrangemang anordnade av och för teknologer studerande Datateknik eller InfoCom på LTH. Ett arrangemang bör ha en övervägande del LTH-studenter. Enstaka personer som inte är LTHstudenter får förekomma men ska då helst vara studenter vid annan del av Lunds Universitet. Datatekniksektionens källarmästare har i samtliga fall rätt att neka en låntagare lån, om skäl för detta föreligger. Detta beslutas från fall till fall, men skäl för nekande kan även inräkna avsaknad av Hottentottar (sektionens ansvariga på plats under evenemanget, se avsnitt 8 nedan). 1.1 Kontaktperson Ansvarig låntagare ska uppge namn, personnummer och telefonnummer i samband med upprättande av avtal. Låntagaren ska vara tillgänglig på detta telefonnumer tills kontraktet avslutats. 2 Interna regler inom sektionen För evenemang anordnade av Datatekniksektionen utgår ingen avgift eller deposition och inga Hottentottar behövs. Bokning sker enligt nedan (avsnitt 3), med undantaget att inget skriftligt avtal ska upprättas. Notera att stora delar av resten av detta dokument gäller även interna evenemang, speciellt avsnitt 7. Evenemang anordnade av Datatekniksektionen har företräde framför andra evenemang. Evenemang som inte är anordnade av Datatekniksektionen kan ställas in eller ändras om sektionsevenemang kommer i vägen. Datatekniksektionen får dock inte ändra eller ställa in ickesektionsevenemang senare än en vecka i förväg, om källarmästaren inte uttryckligen har angivit annat när avtalet upprättades. 3 Bokning och avtal Bokning av lokalen sker enklast på källarmästeriets bokningssida, (i undantagsfall kan man skicka mail direkt till Ett skriftligt avtal skall upprättas senast en vecka innan lokalen ska användas. I samband med att avtalet upprättas, ska deposition och övriga avgifter erläggas samt en tid för överlämnande av accesskort (om låntagarens eget inte kan användas). Avtalet ska upprättas mellan källarmästaren och en ansvarig person för evenemanget. Om skriftligt avtal inte upprättas i tid anses bokningen vara struken. 2 (7)

3 4 Lokaler Låntagaren disponerar, om inte annat angivits, alla lokaler inom idéts väggar, utom styrelserummet samt de två förråden. Alla lokaler lånas ut i befintligt skick och Datatekniksektionen ansvarar inte för att lösa inventarier finns eller inte finns. Notera att lokalen har en maxgräns på 150 personer. Låntagaren har tillträde till lokalen tidigast klockan 17:30, om inte annat har angivits skriftligen. Lokalen ska vara tom, städad, släckt och stängd senast 02:30. 5 Deposition Deposition tas ut vid lån av lokal. Depositionen gäller lokal och eventuellt accesskort. Depositionens storlek beror på arrangemanget och bestäms av källarmästaren från fall till fall. Normalt är depositionen 500 kronor. Deposition tas ej ut om betalningen sker med faktura, då istället eventuella extraavgifter läggs till på fakturan. Se även avsnitt 13 om köket ska lånas. 6 Accesskort och nycklar Om låntagaren inte har ett accesskort som kan kopplas till lokalerna, kan ett lånekort uthämtas hos Datatekniksektionens källarmästare vid avtalad tid. Om lånat accesskort inte återlämnas vid kontraktets avslutande, uttas en avgift om 200 kronor för att ersätta detta. Nycklar till andra låsta utrymmen (främst läskkylarna) står Hottentottarna för. Önskemål om att låna sådana låsta utrymmen måste meddelas källarmästaren i god tid i förväg, så att kylarna kan tömmas och Hottentottarna kan få nycklar. 7 Regler Låntagaren är skyldig att följa E-husets regler för lån av festlokaler. För alla tillställningar, både interna och externa, måste den ansvarige senast två veckor i förväg ha anmält sig som ansvarig för evenemanget hos Datatekniksektionens källarmästare. Antingen i egen hög person eller via mail med ett aktuellt foto på personen bifogat. Det är helt förbjudet att röka i lokalen. Skulle rökning ske i lokalen, anses depositionen vara förverkad och saneringskostnader kommer att läggas på avgiften. Arrangören har ansvar för de brandsläckare som finns i huset. Om någon av dessa används utan faktisk anledning kan arrangören bli betalningsansvarig för påfyllning och besiktning. Pågår arrangemang samtidigt hos E-sektionen och användandet inte kan knytas till någon specifik sektion delas kostnaden. 3 (7)

4 Husets regler säger att det alltid måste finnas minst en nykter brandansvarig på plats. Detta sköts av sektionen som alltid kommer att ha minst en Hottentott närvarande under hela tillställningen. 7.1 Alkohol Då Datatekniksektionen har permanent alkoholtillstånd skall dessa regler följas till fullo. Om alkohol skall nyttjas i idét måste Datatekniksektionens sexmästeri stå för serveringen, kostnader för detta tillkommer. Om eventet med alkohol inte omfattas av det fasta tillståndet skall bokningen göras minst tre till fyra veckor innan önskat datum för eventet. Tillfälliga tillstånd måste göras i god tid. Bokningar som innefattar alkohol måste godkännas av styrelsen. 8 Hottentottar Sektionen ska ha minst en ansvarig sektionsrepresentant, kallad Hottentott, på plats under tillställningen. Detta gäller endast evenemang som inte är arrangerade av Datatekniksektionen, och eventuella undantag för övriga fall kan beslutas av källarmästaren om särskilda skäl föreligger. Inga undantag görs om tillställningen inkluderar alkohol, på grund av alkohollagen och E-husets regler. En bokning av lokalen ska ej godkännas innan minst en Hottentott finns tillgänglig för det aktuella tillfället. Sektionen kan även bryta kontraktet om avtalade Hottentottar fått förhinder, dock inte senare än en vecka i förväg, om källarmästaren inte uttryckligen har angivit annat när avtalet upprättades. Vid utlåning av ljud- och ljusanläggningen är det upp till Hottentottarna att hantera denna utrustning. Låntagaren själv äger inte tillträde till utrymmet där utrustningen är placerad, mer än för att styra vilken musik som spelas. 9 Skador, fel, brister Låntagaren är skyldig att meddela eventuella fel och brister på lokalerna och dess utrustning. Låntagaren är ersättningsskyldig för material som går sönder eller saknas i E-huset, samt vid skadegörelse. Om uppkomna fel, brister eller skador på utrustning inte meddelas källarmästaren, är depositionen förverkad. Det åligger låntagaren att kontrollera att lokalerna och dess utrustning är i fullgott skick före arrangemanget. 10 Städning Städningen ska ske under närvarande Hottentottarnas överseende. Städningen ska vara färdig och godkänd senast 02:25, 02:30 ska lokalen vara tom. Skulle lokalen inte vara tom och städad vid den tiden anses depositionen förverkad och en extra avgift om 200 kronor per påbörjad timme tas ut, men denna extratid får enbart användas för städning. 4 (7)

5 I speciella fall kan städning göras dagen efter, om detta meddelats källarmästaren i förväg. Städningen ska då senast vara klar och kontrollerad 12:00 på en helg och 07:30 på en vardag. Extra avgift kommer att utgå för kontrollen. Observera att lokalen ändå måste vara utrymd, släckt och stängd klockan 02: Porslin Om låntagaren önskar hyra porslin eller köksutrustning av Datatekniksektionen ska detta meddelas i god tid i förväg till källarmästaren. Ett kuvert består av tallrik (stor och liten), glas (vatten- och öl- eller vinglas), bestick (kniv, gaffel, sked och kaffesked). Övrigt porslin såsom karaffer, saltkar och glasskålar finns att hyra men kostar extra. Vill man använda varmluftsugnen och inte har bleck kan sektionens sådana lånas. Det får endast användas plastvertyg i blecken. Eventuella skador eller sönderslaget porslin ska anmälas och kostnaden läggs till avgiften alternativt dras från återbetalad deposition. 12 Ljud- och ljusanläggning Sektionen förfogar över en bra ljud- och ljusanläggning. Ljuset består av en ljusrigg med ett flertal lampor. Dessa kan köras med ett par olika fördefinierade program. Sektionen har också UV-ljus och en diskokula för den där rätta dischokänslan. Sektionens ljudanläggning är fullt tillräcklig för det mesta. Om man vill ta med sig eget ljud görs detta helst på en egen dator eller en bärbar spelare med ett vanligt 3,5mm stereouttag. Även 2xRCA-kontakt kan användas om så önskas, men då behöver låntagaren ta med en egen kabel för detta. I vissa fall kan även CD-skivor, usb-minne eller externa hårddiskar användas. Man kan dock inte ladda ner musik från någon källa på Internet. Tjänsten Spotify finns att tillgå. 13 Köket Köket tillhandahålls som det är. Köket innehåller en varmluftssugn, en industrispis med fyra plattor och en industridiskmaskin. Det finns två vaskar och mycket beredningsyta. Möjlighet finns också att hyra sektionens värmeskåp. Vid utlåning av köket tas ytterligare en deposition om 500 kronor ut. Denna extra deposition betalas endast tillbaka då städning av köket och diskning av eventuella inventarier är godkänd. Lån av enbart köket kan göras gratis av andra sektioner inom TLTH förutsatt att det städas ordentligt. Detta gäller normalt endast dagtid (8-17), men enstaka undantag kan göras förutsatt att det finns Hottentottar som kan kontrollera städningen. Bokning för detta sker som vanligt (se avsnitt 3). Inget avtal behöver skrivas för gratislån, men Datatekniksektionen förbehåller sig rätten att ta ut ordinarie avgifter (se avsnitt 16) om städningen av köket anses vara otillräcklig. Gratis lån av köket är ett privilegium som källarmästaren kan upphäva för enskilda sektioner som skött sådana lån dåligt tidigare. 5 (7)

6 I köket skall enhetlig arbetsklädsel användas. Obehöriga äga ej tillträde under matlagning. För mer information, kontakta Källarmästaren. 14 Hemmabiorum, aka Shäraton Sektionens hemmabioutrustning finns att tillgå för utlåning. Utrustningen får endast utnyttjas på plats i rummet. 15 Övriga inventarier Sektionen hyr även ut övriga inventarier som till exempel barelement, grillar och soffor till evenemang utanför lokalerna. Generellt gäller samma regler för dessa som för lokalerna med avvikelsen att hottentottar inte är nödvändiga. Alla sektionens inventarier hyrs inte ut utanför lokalerna. Om något saknas från listan, se avsnitt 16 nedan, hör med Datatekniksektionens källarmästare om vilka möjligheter som finns. 16 Priser Hyra utgår ej för lån av idét. Datatekniksektionen tar dock ut expeditionsavgifter för tjänster och ersättning av material (slitage, städmateriel, hantering av bokningar, inspektion, övrig förbrukningsmateriel). Dessa avgifter tas också ut för att Datatekniksektionen ska kunna ha Hottentottar på plats. De priser som är skrivna i fetstil ingår alltid. Övriga priser betalas endast om låntagaren vill låna de beskrivna delarna (ska meddelas källarmästaren i god tid i förväg). Expeditionsavgift Deposition Deposition för köket Tillfälligt alkoholtillstånd Läskkylar i baren Ljud- och ljusanläggning Porslin, glas etc. Värmeskåp Hemmabiorum 1000 kronor Normalt 500 kronor 500 kronor 1500 kronor 100 kronor 500 kronor 5 kronor per kuvert 200 kronor 300 kronor 16.1 Priser för övriga inventarier, utanför lokalerna, per tillfälle Vid tillfälle menas evenemang, bokning och är oftast en dag. 6 (7)

7 Deposition Barelement Bord och tio stolar Grillar Soffor Övrigt Normalt 500 kronor 250 kronor per element 200 kronor 100 kronor 200 kronor per soffa Kontakta källarmästaren för pris 17 Undantag och tolkning Eventuella undantag från dessa regler kan vid enstaka tillfällen förhandlas fram med Datatekniksektionens källarmästare. Vid tvetydigheter kring dessa regler äger Datatekniksektionens källarmästaren tolkningsföreträde. 7 (7)

Regler för lån av Winden

Regler för lån av Winden Regler för lån av Winden Fastställd av: Maskinteknologssektionens styrelse 30 mars 2015 Fall 08 Innehåll Regler för disponering av Winden... 3 Allmänna regler... 3 Regler för alkoholrelaterade arrangemang...

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Observera att innehållet i bokningsbekräftelsen utgör avtalsvillkor.

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Observera att innehållet i bokningsbekräftelsen utgör avtalsvillkor. ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Visit Dalarna AB (VDAB) och Dig när du bokar via Siljan Turism AB. Avtalet kan gälla boende, transport, köp av andra produkter och tjänster,

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande

Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande Innehåll Öppenhet och kommunikation 2 Upprättande av hyresavtal 2 Att avtala om hyreshöjningar och hyreshöjning för

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik Svensk alkoholpolitik Innehållsförteckning Sidan BAKGRUND 3 Den svenska alkoholpolitiken 3 Alkohollagen - en skyddslag 3 SERVERINGSTILLSTÅND 3 När tillstånd krävs 3 Allmänheten eller slutet sällskap 3

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19 1 (6) Skellefteå den 19 februari 2010 ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES Senast uppdaterad 2010-02-19 OFFICE IT-PARTNER

Läs mer

KLART DU SKA HA FIBER.

KLART DU SKA HA FIBER. INSTRUKTIONSGUIDE GRÄVA SJÄLV Instruktioner, rekommendationer, bestämmelser och tips till dig som valt att utföra grävningen inför din fiberanslutning själv. Innehåller även Allmänna villkor. KLART DU

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Överförmyndarnämndens regler

Överförmyndarnämndens regler Överförmyndarnämndens regler 088:7 Överförmyndarnämndens regler Fastställt av Överförmyndarnämnden 14 juni 2011, reviderade 9 december 2014 Gäller till och med 2018. God man, förvaltare och särskilt förordnad

Läs mer

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss.

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss. Att bo hos Bygg Göta Tips och regler för dig som bor hos oss. 1 Innehållsförteckning 1. Hyreskontraktet... 3 2. Att flytta in och ut... 4 3. Trivselregler för alla... 6 4. Sophanteringen... 7 5. Tips om

Läs mer

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun Elektronisk informationssäkerhet Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda Eslövs kommun Dokumentet Riktlinjer för användare anställda och förtroendevalda är antaget av kommunstyrelsens

Läs mer

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse:

Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse: 7 3 PROTOKOLL 1990-05-29 89/1(3658 Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse: 1. Allmänna villkor för uthyrning av stugor och lägenheter skall

Läs mer

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2012-10-23

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2012-10-23 Spelregler Poker Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om spelformerna...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp och definitioner...4

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak.

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak. Så här fungerar det Ansökningsblankett finns längst bak. Det här är Hypotekspension Hypotekspension är den livstidstrygga lösningen för dig som är äldre än sextio år, och som vill förvandla outnyttjat

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen KÖPEKONTRAKT Säljare NN Personnummer Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) fax Köpare NN Personnummer del Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) Fax Köpeobjekt Fastigheten XX

Läs mer

2011-10-26. Bilaga 2, Kravspecifikation

2011-10-26. Bilaga 2, Kravspecifikation Bilaga 2 Datum 2011-10-26 Bilaga 2, Kravspecifikation Diarienummer 11-9515 Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se www.pts.se Post- och telestyrelsen 2 Innehåll 1 Portofri

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt.

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån Göteborg Stad - Förvaltningen för Konsument och Medborgarservice 2 Innehåll: Sammanfattning, 3 Bakgrund, 3 Syfte,

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på användning av Watson tv- och beställfilmstjänsten (nedan Watson) och de fastställer

Läs mer