MEDLEMSAVTAL AVTAL NR XX

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDLEMSAVTAL AVTAL NR. 2015-0XX"

Transkript

1 MEDLEMSAVTAL AVTAL NR XX

2 NAMN PERSONNR. DATUM Namn Namnsson 19XX-XX-XX-XXXX 2015-XX-XX GSP Makerspace är en förening där alla är välkomna oavsett ålder, könsidentitet, funktionsskillnad, etnicitet, sexualitet eller religion, för att mötas, skapa, lära samt utvecklas i en ömsesidig miljö. Alla medlemmar ska erbjudas en trevlig och utvecklande upplevelse utan några politiska, religiösa eller kategoriserande uttryck. För att samtliga medlemmar ska bli införstådda med kulturen och de regler som gäller för GSP Makerspace ombeds ni att noggrant läsa och ta till er detta dokument. ALLMÄN POLICY För att skapa en välkomnande miljö och atmosfär bygger detta på att vi är toleranta och respekterar varandra. Som medlem i GSP Makerspace visar vi gott omdöme genom att vara aktsamma med verktyg och inventarier, samt återlämnar dessa i sitt ursprungsläge efter användning. Svensk lag gäller för aktiviteter i miljön således är inga droger tillåtna, föräldrar ansvarar för unga under 18 år och varje medlem ansvarar för sin egen person och material samt att städa upp efter sig. Medlemmarna respekterar föreningens och andra medlemmars privata ägodelar. GSP Makerspace har ingen anställd eller avlönad personal, istället hänvisas man till styrelsen eller andra medlemmar om man behöver hjälp eller undrar något. GSP Makerspace tar inget ansvar för personliga värdesaker och ägodelar som på något lämnas utan uppsyn eller glöms kvar i lokalen. Som medlem har jag tagit till mig och följer föreningens stadgar. Varje enskild medlem som vistas i lokalen är medveten om att man har fullt och eget ansvar över sin person, den utrustning och de verktyg man använder. Om du behöver använda första hjälpen material, brandsläckare eller dylikt kom ihåg att om något tar slut eller behöver ersättas så att det alltid finns material på plats. Det är inte tillåtet att låna vare sig inventarier, verktyg, maskiner eller andra resurser med sig hem. Medlemmar som inte följer medlemsavtalet kan komma att uteslutas med omedelbar verkan. GSP Makerspace förbehåller sig rätten att ändra detta avtal utan särskild påminnelse.

3 MEDLEMSAVGIFT Alla medlemmar betalar en årlig medlemsavgift som för 2014 är 200 kronor/år. Medlemsavgiften betalas då man ansöker om medlemskap och gäller i ett år framåt, därefter förnyar man sitt medlemskap. I medlemskapet ingår följande: 1 års medlemskap Möjlighet att påverka föreningen på stämmor RFID-tagg till dörren Tillgång till introkurser Försäkring Som betalande medlem till GSP Makerspace innehar man en olycksfallsförsäkring från Länsförsäkringar Skaraborg. Mer info kring vad denna täcker och inbegriper finns i separat försäkringsbilaga i lokalen. Du kan också kontakta för mer information. Observera att medlemsavgiften är en förutsättning för att kunna lösa labbavgifter. LABBAVGIFT För att kunna nyttja labbet 24/7 behöver man lösa en form av labbavgift. I dagsläget finns följande lösningar: 200 kr/person och månad 20 kr/person och dag Då får man utöver ovanstående även: Access till GSP Makerspace 24/7 Tillgång till bokning av utrustning En begränsad mängd förbrukningsmaterial RFID-taggen är kopplat mot betalningssystemet på hemsidan. Detta innebär att när du betalar labbavgiften aktiveras taggen utifrån vilken typ av avgift du löst. För att exemplifiera finns nedanstående exempel; EX1: Du betalar 200 kronor i labbavgift den 10:e innevarande månad. Din RFID-tagg ger dig då tillgång till Makerspacet fram till den 10:e nästkommande månad. EX2: Du betalar 20 kronor i dygnsavgift klockan innevarande dag. Din RFID-tagg ger dig då tillgång till Makerspacet fram till klockan nästkommande dag. Observera: Priser på medlemskap och labbavgifter kan ändras under ett verksamhetsår. Dock ska detta alltid meddelas med två månaders förbehåll till medlemmarna innan en eventuell prisjustering görs.

4 RFID-TAGG RFID-taggen ger dig tillgång till lokalen 24/7. Följande regler gäller för taggarna: Taggen är personlig och får inte lånas ut Taggen får ej kopieras Taggen får ej förvaras med tillhörande kod Taggen får ej märkas så det av obehörig kan identifiera avsedd adress eller dörr Allt användande av taggen loggas i passerkontrollsystemet. Missbruk av RFID-taggen kan medföra avstängning från föreningen. För att bli labbavgiftsbetalande medlem behöver du ha fyllt 18 år. Medlemsintäkterna går oavkortat till att driva och utveckla vårt makerspace vidare. LARM Lokalen är utrustad med ett larm vilket aktiveras efter klockan Ska man nyttja lokalen efter denna tidpunkt erfordras det att man trycker på A-knappen på RFID-läsaren och därefter knappar in sin kod. Görs inte detta går dörren inte att öppna. Om larmet aktiveras när någon är i byggnaden hörs först en kort aviseringssignal, därefter har man 1 minut på sig att förlänga tiden till nästa aktivering. Detta görs genom samma procedur som nämns ovan. Man lämnar således lokalen och drar sin tagg vid läsaren. Larmets aktivering skjuts då upp i en timme. Proceduren kan upprepas flera gånger. När man ska lämna lokalen larmas denna på genom att man trycker på B-knappen på RFID-läsaren och därefter knappar in sin kod. Skulle larmet utlösas på grund av oaktsamhet från en medlem är denne debiteringsskyldig för utryckningskostnaden som tillkommer. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR MASKINER & UTRUSTNING Samtliga medlemmar ska göras medvetna om de risker som finns vid användning av maskiner och utrustning, dels genom detta avtals tecknande men också genom de riskanalyser och instruktioner som finns upprättade i anslutning till maskinerna. Som medlem förväntas man använda regelrätt skyddsutrustning och säkra metoder vid bruk av maskiner och verktyg, samt anmäla alternativt återgälda eventuell skada om en sådan uppkommit på säkerhetsutrustning eller verktyg. Anmälan om skada görs till Samtliga verktyg ska återlämnas på sin respektive plats när du lämnar lokalen, oavsett om du ämnar använda dessa igen nästa dag eller ej. Vissa maskiner kommer begära behörighet genom RFID-tagen. Det vill säga att maskinen inte går att använda förrän man bekräftat sig med taggen. Behörighet till dessa maskiner får man efter avklarad maskinutbildning varpå taggen aktiveras med behörigheten.

5 Följ alltid de instruktioner och anvisningar som finns för respektive maskin/verktyg. All användning av maskiner, utrustning och verktyg sker på egen risk. ORDNING & REDA Grundidén i GSP Makerspace, är precis som i andra öppna och allmänna lokaler, dvs. man lämnar arbetsstationen/lokalen så som man själv skulle vilja finna den. Genom detta bidrar samtliga medlemmar till att hålla lokalen ren och säker. I spolhallen finns olika sorteringskärl uppställda för de flesta material vilka är tydligt uppmärkta. Det är fritt fram att återvinna material som samlas i dessa. Det är också fritt fram att donera material inom rimliga gränser och behov. GSP Makerspace har ett avtal med Städkonsult AB som städar och fyller på med hygienartiklar på toaletterna vid behov. Utifrån användningsgrad av lokalen kommer det ibland ske städning av samtliga utrymmen. Medlemmarna informeras om detta genom hemsidan och nyhetsbrev. EVENT & UTBILDNINGAR GSP Makerspace anordnar olika typer av utbildningar, seminarier, och kurser som är ändamålsenliga utifrån föreningens verksamhet. Samtliga medlemmar blir inbjudna till dessa evenemang och uppmuntras att delta utifrån ett kunskapssyfte som sedan kan spridas vidare till andra, nytillkomna medlemmar. Under sådana event kan ordinarie verksamhet i lokalen begränsas något. Det kan också förekomma vissa typer av företagsevent, dvs. där företag hyr lokalen för olika ändamål. Lokalen kan då komma att vara stängd alternativt begränsad för medlemmar. Då detta är en viktig intäktskälla för GSP Makerspace ber vi er ha överseende med detta. ENGAGEMANG Medlemmar uppmuntras att engagera sig i olika aktiviteter och event som arrangeras av föreningen. Sådana insatser premieras genom att man tjänar in rabattkoder, dessa kan sedan användas som betalning vid köp av labbavgifter.

6 Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna erhåller varsitt. Skövde den 2015-XX-XX Medlemmens signatur Medlemmens namnförtydligande Föreningsrepresentantens signatur Föreningsrepresentantens namnförtydligande Medlemmen har kvitterat ut RFID-tagg: Medlemmens signatur

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår 2008 Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen Vad är en lokalavdelning? Ungdomsstyrelsen* använder sig av begreppet lokalavdelning för

Läs mer

Styrelsen har till uppgift att årligen revidera och uppdatera policydokumentet så att det hålls fräscht och levande.

Styrelsen har till uppgift att årligen revidera och uppdatera policydokumentet så att det hålls fräscht och levande. POLICYDOKUMENT FÖR AKTIVA SYNSKADADE Inledning Policydokumentet beskriver beslutade riktlinjer för föreningens aktiviteter och funktionärsorganisation. Syftet är att öka tydligheten avseende förutsättningar

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i Vagnhallen CrossFit

Allmänna villkor för medlemskap i Vagnhallen CrossFit Allmänna villkor för medlemskap i Vagnhallen CrossFit Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i Vagnhallen CrossFit från och med den 1 Juli 2015 och tills vidare 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.se Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK Utgåva 2013 ver 1 1 Innehållsförteckning SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel

Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel 1 (5) Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel Skolan lånar ut ovan nämnda utrustning, inklusive hård- och mjukvara, på de villkor som anges i detta avtal. Utrustningen tillhör Uddevalla

Läs mer

Välkommen till Familjehuset!

Välkommen till Familjehuset! Välkommen till Familjehuset! Vad är Familjehuset? Familjehuset är ett akut- utrednings- och behandlingshem för barn och föräldrar. Andledningen till att en familj kommer till Familjehuset varierar. Det

Läs mer

Villkor och bestämmelse för medlemskontrakt mm

Villkor och bestämmelse för medlemskontrakt mm Villkor och bestämmelse för medlemskontrakt mm 1. Medlemskap, medlemskontrakt, abonnemang och dess omfattning 1.1 Medlemskontrakt och medlemskap Samtliga träningsavtal och medlemskap är personliga och

Läs mer

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE Handbok För elever och vårdnadshavare Elevhandbok, NTI Gymnasiet So derta lje Välkommen till oss på NTI Gymnasiet i Södertälje, vi hoppas du ska trivas! I handen håller du ett

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan

Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-02 Barn- och utbildningsförvaltningen Datum 1 (5) Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan 1. Inledning Du som

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Så här funkar det i mobilen!

Så här funkar det i mobilen! Så här funkar det i mobilen! Hur köper jag Idrottsrabatten i mobilen? Du kan ladda ner Idrottsrabatten i din mobil på följande vis: 1. Ladda ner appen i App Store eller på Google Play. Sök appen med namnet

Läs mer

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband.

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Detta avtal är upprättat mellan Diö Byanät Södra Ekonomisk förening med organisationsnummer

Läs mer

Föreningen, styrelsen & årsstämma

Föreningen, styrelsen & årsstämma Föreningen, styrelsen & årsstämma Vad är en bostadsrätt? Du har fått detta informationshäfte eftersom du är medlem i Slottshörnets Bostadsrättsförening. Vi i styrelsen hoppas att du kommer att trivas!

Läs mer

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1).

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1). Policy för uthyrning av Töreboda kommuns lokaler Töreboda kommun har lokaler som utanför ordinarie verksamhet kan hyras ut för olika aktiviteter och arrangemang. Föreningslivet i Töreboda kommun är ett

Läs mer

Hej Fiberintressenter!

Hej Fiberintressenter! Hej Fiberintressenter! Nu har det blivit dags att teckna avtal om fiberanslutning. Bifogat finner du anslutningsavtal för den eller de anslutningar du anmält intresse för. Läs igenom och fyll i dina uppgifter

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Regelverk avseende etiska och praktiska frågor för medarbetare i Dals-Eds kommun och kommunala bolag

Regelverk avseende etiska och praktiska frågor för medarbetare i Dals-Eds kommun och kommunala bolag Regelverk avseende etiska och praktiska frågor för medarbetare i Dals-Eds kommun och kommunala bolag Antagna av Kommunfullmäktige 2004-06-16. Revidering KF 2005-12-14, 103 Innehåll 1 Bisysslor 3 2. Arbetstider

Läs mer

Så här funkar det i mobilen!

Så här funkar det i mobilen! Så här funkar det i mobilen! Hur köper jag Idrottsrabatten i mobilen? För att köpa ett häfte i mobilen så skickar du ett sms med koden (ex. IRGBG för Göteborg) för den ort som du vill ha till nummer 72270.

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se.

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Handbok för entreprenörer

Handbok för entreprenörer Handbok för entreprenörer Hej! Att trivas och må bra i sitt hem är för de flesta av oss en av de viktigaste och mest betydelsefyllda delarna i livet. Mitt hem är min borg, som det så bekant heter. Vetskapen

Läs mer

S:t Eskils gymnasium. Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan. Avtal för lån av dator

S:t Eskils gymnasium. Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan. Avtal för lån av dator Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-01 Barn- och utbildningsförvaltningen Eskilstuna den stolta Fristaden Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan 1. Inledning

Läs mer

Att vara ambassadör för Äldrekontakt

Att vara ambassadör för Äldrekontakt Att vara ambassadör för Äldrekontakt Manual för Äldrekontakts volontärer Detta är en manual som riktar sig till dig som har åtagit dig att vara volontär i en Äldrekontakt- grupp. Den är ett stöd vi erbjuder

Läs mer

Manual för privatryttare

Manual för privatryttare MANUAL PRIVATRYTTARE 1 (6) Manual för privatryttare Denna manual är framtagen för att ge information till de privatryttare som använder Tyresö Ryttarförenings ridhus och utebana. Bakomliggande ramar för

Läs mer