Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg"

Transkript

1 Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? I första hand förmedlas våra bostäder genom Bostadsförmedlingen. Atrium Ljungberg har även en egen intressebank. Interna sökande (anställda/släkt/vänner) hanteras och behandlas med samma bedömningsgrunder som externt sökande hyresgäster. Våra kunder och potentiella kunder prioriteras i kombination av att de redan är hyresgäster. De sökande behandlas med samma bedömningsgrund och hanteras lika som externt sökande hyresgäster. Uppfyllelse av sociala förpliktelser enligt kontraktet (tex utan risk för störningar eller skadegörelse). Goda referenser från tidigare hyresvärd. Den sökande skall uppfylla de ekonomiska förutsättningar som vi kräver är nödvändiga. Hyresgästens inkomst skall uppgå till cirka 3 x årshyran samt inte ha betalningsanmärkningar. Borgensman krävs endast i undantagsfall. Atrium Ljungberg tillämpar inte förtur, varken av personliga, mediciniska eller sociala skäl. Atrium Ljungberg godkänner endast byte mellan hyresrätt ej bostadsrätt, radhus, andelslägenhet eller villa. Lägenhetsansökan måste uppdateras var 12:e månad till Direktbyte, kan efter prövning endast godkännas om hyresgästen har bott i minst 1 år i sin nuvarande bostad. Vi ser varje uthyrning som starten på ett långt hyresförhållande.

2 Hur många gånger får man byta lägenhet (internt inom beståndet) För ett internt byte måste det finnas beaktansvärda skäl och eller dramatiskt påverkad familjesituation såsom b.la dödsfall, arbetslöshet (båda kontraktsinnehavarna) eller att familjen har växt markant. Om man har fått byta lägenhet vid ett tillfälle krävs det mycket starkare skäl för nästa byte. Internbytesansökan måste uppdateras var 12:e månad. Detta skall göras till Man måste ha varit kontraktsinnehavare hos Atrium Ljungberg 1 år för att få ställa sig i internbyteskön. Byte av lägenhet Externt Byte av lägenhet, skickas till oss på blanketten som finns på fastigheter/kista/boende_i_arvinge. Atrium Ljungberg gör sedan en bedömning om bytet är godtagbart. För att bytet skall vara godkänt krävs beaktansvärda skäl samt godkännande av den tillträdande hyresgästen/hyresgästerna såsom bedömning av ny hyressökande behandlas. Garage, p-plats eller förråd ingår ej i bytet. Ofullständig ansökan behandlas inte av Atrium Ljungberg. Överlåtelse av kontrakt Atrium Ljungberg ger generellt inte tillåtelse till en överlåtelse av hyreskontrakt. Om det funnits sambo/familjelikt förhållande och de boende under en längre tid delat hyresvillkoren, gör Atrium Ljungberg en sedvanlig prövning av en eventuell överlåtelse. Överlåtelse av kontrakt regleras enligt hyreslagen.

3 Andrahandsuthyrning Ansökan om andrahandsuthyrning med beaktansvärda skäl skickas till oss på blanketten som du hittar på Exempel på beaktansvärda skäl kan vara att du ska studera/arbeta på annan ort (studieintyg/arbetsgivarintyg från förstahandshyresgästen)under en begränsad tid eller att du vill pröva att vara sambo.(personbevis på sambo) Militärtjänstgöring.(intyg fån militären från förstahandshyresgästen) Beträffande arbete på annan ort, där skall avståndet vara så pass långt att man inte kan nå sin bostad (arbetsgivare intyg) Om du fått tillstånd från Atrium Ljungberg måste du upprätta ett särskilt kontrakt mellan dig och den du hyr ut till. Uthyrningen ska vara tidsbegränsad och får aldrig vara förenad med besittningsrätt. Vi godkänner ett år med en eventuell förlängning på totalt 2 år. Om du hyr ut din lägenhet i andra hand utan vårt tillstånd riskerar du uppsägning av ditt kontrakt och förlora din hyresrätt. Det gäller även om du väljer att låna ut din lägenhet utan att ta ut någon hyra. För dig som hyr ut din lägenhet i andra hand är det viktigt att vara medveten om är att det alltid är du själv som förstahandshyresgäst som ansvarar för att hyran blir betald i tid och att din hyresgäst sköter sig. Om din andrahandshyresgäst till exempel stör grannarna kan du själv riskera att bli uppsagd. Om du säger upp din lägenhet får inte andrahandshyresgästen överta ditt kontrakt när uthyrningsperioden är slut, oavsett hur lång period andrahandsuthyrningen har pågått. Ofullständig ansökan behandlas inte av Atrium Ljungberg. Uppsägning av lägenheten Uppsägning måste ske skriftligen av samtliga kontraktsinnehavare, blankett finns på Uppsägningstiden för lägenheter är enligt hyreslagen minst tre månader räknat från det månadsskifte, som kommer närmast efter uppsägningsdagen. Har du övriga avtal med Atrium Ljungberg såsom tex parkerings eller förrådsavtal, följer dessa automatiskt med uppsägningen av bostaden att upphöra samtidigt som bostaden. Vid dödsfall är uppsägningstiden endast en månad räknat från närmast kommande månadsskifte, förutsatt att lägenheten sägs upp inom en månad efter dödsfallet. Under uppsägningstiden är du enligt hyreslagen skyldig att låta lägenheten visas på lämplig tid för nya intressenter.

4 Vid in och utflytt från lägenheten Överlämnande av lägenhet/nycklar till nästkommande hyresgäst Om kontrakts start inträffar under en helg/helgdag sker överlämnandet av lägenheten nästkommande vardag. Notera att in- och utflyttning från lägenheten sker samma dag (datum). För tidsbokning av inlämning och avhämtning av nycklar kontakta Nycklarna skall lämnas senast av frånträdande hyresgäst och därmed hämtas tidigast av tillträdande hyresgäst. Samtliga lägenhetsnycklar som hyresgästen undertecknat vid inflyttning skall återlämnas vid avflyttning, annars kan den frånträdande hyresgästen komma att bli ersättningsskyldig. Kostnaden för detta är år :-/per lås inklusive nycklar. Även samtliga brickor och övriga nycklar skall lämnas vid överlämnandet. Om inte, kan den frånträdande hyresgästen bli ersättningsskyldig, i dagsläget är kostanden 200:-/enhet. Besiktning mm Den avflyttade hyresgästen är ansvarig för lägenhetens skick framtill att lägenheten är tom, flyttstädad samt att samtliga nycklar är återlämnade till Atrium Ljungberg. Besiktning av lägenheten bör utföras ungefär 1 månad före avflyttning och ske under kontorstid. De skador som kan finnas i lägenheten som inte anses vara av normalt slitage, kan hyresgästen komma att bli ersättningsskyldig för. Exempel på detta är fettfläckar, extremt många eller stora hål i väggar eller borttagning av lägenhetens inredning tex garderober, badkar etc. Om hyresgästen under hyrestiden väljer att måla/tapetsera eller genomföra jämförliga åtgärder och detta inte utförs fackmässigt eller om kulören av Atrium Ljungberg inte är godkänd, kan man bli ersättningsskyldig vid avflyttning. Vi tillämpar SABOS avskrivningslista. Atrium Ljungberg besiktar alltid lägenheterna mellan tillträdande och frånträdande hyresgäst. Alla underlag och protokoll sparas och arkiveras. Om Atrium Ljungberg upptäcker lättare fel så som tex droppande kranar, lösa trycken etc är vår ambition att åtgärda detta inom 14 arbetsdagar. Om felet är av större karaktär kan åtgärden dröja, information beträffande detta får ni från vår felanmälan. Vid inflyttning delges tillträdande och frånträdande hyresgäst en kopia av besiktningsprotokollet samt eventuella bilder. Den tillträdande hyresgästen har 8 dagar, räknat från kontrakts start att meddela skador/brister som inte var synliga vid besiktningstillfället.

5 Flyttstädning När du flyttar från din lägenhet skall den lämnas mycket noggrant flyttstädad. Atrium Ljungberg rekommenderar och samarbetar med en städfirma som vi ger full städgaranti. Önskar ni att anlita städfirman vänligen kontakta Notera att du som privatperson kan nyttja RUT avdraget. Om flyttstädningen inte kan godkännas av den tillträdande hyresgästen ordnar Atrium Ljungberg städning av lägenheten och debiterar den avflyttade hyresgästen för denna kostnad. I dagsläget är denna kostnad ca 5.000:- för 3 ROK, 2015 års nivå. Eventuella brister beträffande städningen skall meddelas, mailas till samma dag som kontrakts start. Du som är hyresgäst hos Atrium Ljungberg Betala hyran Hyran ska betalas punktligt varje månad och skall vara Atrium Ljungberg tillhanda sista vardagen i månaden innan, hyran betalas således i förskott. Som hyresgäst är du skyldig att betala din hyra i tid, även om du saknar avi. Om du saknar avi, kan du få dina uppgifter hos där skall du ange fullständigt namn (kontraktsinnehavare) och adress. Atrium Ljungberg har rätt att säga upp avtalet om hyresgästen inte betalar hyran i tid eller underlåter att överhuvudtaget att betala hyran. Ett enkelt sätt att betala hyran är att använda sig av autogiro. Blanketten finns på Störningar i boendet Som hyresgäst i ett flerfamiljshus måste man acceptera en del ljud. Generellt gäller att varken störa dag, kvälls eller nattetid. Enligt hyresavtalet skall det vara lugnt i fastigheten mellan Om du anser att dina grannar stör, kan du försöka prata med dom och om detta inte hjälper kontakta Det åligger dig som hyresgäst att iaktta sundhet och gott skick i lägenheten och i fastigheten.

6 Nedsättning av hyran Om vi som fastighetsägare brustit i våra åtagande under en längre tid, ser vi över det enskilda fallet och gör därefter en saklig bedömning. Om vi som fastighetsägare inte brustit i våra åtaganden eller om oförutsedd händelse inträffar utgår ingen nedsättning av hyran. Skadedjur Vid förekomst av ohyra i lägenheten måste hyresgästen omgående anmäla detta till där får du information om hur du skall gå till väga. Atrium Ljungberg tillhandahåller inte evakueringslägenhet under skadedjurssaneringen. Felanmälan Felanmälan skickas till alternativt

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? Bostadsförmedlingen/Atrium Ljungbergs egen intressebank Interna sökande

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst vad du får och inte får göra 1 Att vara medlem i Hyresgästföreningen har sina fördelar. n Vi kan berätta vilka rättigheter du har som hyresgäst. Vi vet vad du har rätt att själv göra

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING

RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING En väl fungerande hyresmarknad bygger på att hyresvärdar och hyresgäster står i ett direkt kundförhållande till varandra. För hyresgästerna som kollektiv innebär en utbredd

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

Hyra ut lägenheten i andra hand?

Hyra ut lägenheten i andra hand? Hyra ut lägenheten i andra hand? För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand gäller att det finns beaktansvärda skäl enligt hyreslagen. Detta kan vara studier eller tillfälligt arbete på en annan ort,

Läs mer

Välkommen till din lägenhet!

Välkommen till din lägenhet! Välkommen till din lägenhet! Vi är glada att se Dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du skall trivas i din lägenhet och i miljön runtomkring. Vi försöker att göra huset och de närmaste

Läs mer

Du är skyldig att visa hänsyn. Tänk på att Du i ett flerfamiljshus har grannar runt omkring

Du är skyldig att visa hänsyn. Tänk på att Du i ett flerfamiljshus har grannar runt omkring BOENDEINFORMATION Som hyresgäst finns det en del måsten och skyldigheter förutom att betala hyran och bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Vi har gjort en liten broschyr som skall hjälpa

Läs mer

riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Syftet med riktlinjerna Ett centralt inslag i de rättigheter som hyresgästerna har enligt hyreslagen är rätten att byta bostad med

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LÄGENHETSBYTEN

RIKTLINJER FÖR LÄGENHETSBYTEN RIKTLINJER FÖR LÄGENHETSBYTEN Syftet med riktlinjerna Ett centralt inslag i de rättigheter som hyresgästerna har enligt hyreslagen är rätten att byta bostad. Rättsbildningen i bytesärenden sker hos landets

Läs mer

TRIVSELHANDBOK. - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt

TRIVSELHANDBOK. - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt TRIVSELHANDBOK - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt Andrahandsuthyrning Kontakta alltid Bollebo vid andrahandsuthyrning. Tänk på att även om du hyr ut till någon annan, har du

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

Hur bor du egentligen?!

Hur bor du egentligen?! En broschyr om boende Hur bor du egentligen?! Regler om hyra av bostad finns i Jordabalken (1970:994) kap. 12. I Jordabalkens mening räknas både studentrum och lägenhet som bostadslägenhet. En annan definition

Läs mer

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på Värt att veta SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.wallfast.com Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port. INNEHÅLL

Läs mer

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem Intresseanmälan Alla våra lägenheter fördelas via vår kommunala bostadsförmedling. Ett första steg till lägenhet hos Vimarhem är därför att fylla i en intresseanmälan.

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Brandvarnare I alla våra områden är brandvarnare monterade i bostäderna samt ett brandlarmsystem i korridorerna.

Brandvarnare I alla våra områden är brandvarnare monterade i bostäderna samt ett brandlarmsystem i korridorerna. Disponentparken/Studentbostad Din hyresvärd är Herbert Lindgren som har kontor i källaren. Telefonnummer 073-330 41 25 Gemensamma utrymmen Rökning är absolut förbjudet! Vi som äger fastigheten har arbetat

Läs mer

Instruktion för studentbostadskön och. innehav av studentbostad

Instruktion för studentbostadskön och. innehav av studentbostad Instruktion för studentbostadskön och innehav av studentbostad Antagen 2012-05-24 Gällande från 2012-12-01 1 Om instruktionen Denna instruktion innehåller föreskrifter om tillämpningen av Stadga för tilldelning

Läs mer

Rökning Av hänsyn till allergiker är det inte tillåtet att röka i några gemensamma utrymmen, som till exempel tvättstugor och trapphus.

Rökning Av hänsyn till allergiker är det inte tillåtet att röka i några gemensamma utrymmen, som till exempel tvättstugor och trapphus. I trappuppgången, i anslutning till entrén i varje hus, finns en anslagstavla där vi sätter upp viktig information som berör våra hyresgäster. Glöm inte att kasta ett öga på den då och då. På anslagstavlan

Läs mer

Handläggning av försöks- och träningslägenheter. Förslag till RIKTLINJER SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

Handläggning av försöks- och träningslägenheter. Förslag till RIKTLINJER SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Bilaga 2 Bilaga 1 Handläggning av försöks- och träningslägenheter Förslag till RIKTLINJER SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR SOCIALTJÄNST- OCH

Läs mer

Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB. Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning.

Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB. Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning. Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning. När du flyttar in En skön känsla av frihet... När du bor i en hyresrätt

Läs mer

Riktlinjer för försöksboende

Riktlinjer för försöksboende Styrdokument, riktlinjer Väsby Välfärd, individ-och familjeomsorgen 2014-01-28 Kvalitets-och utvecklingsledare Carin Erlandh Engman 08-590 975 10 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2014:30 carin.erlandengman@upplandsvasby.se

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Vi hoppas att du skall trivas i din nya bostad och att detta är början till en god och långvarig relation med dig som hyresgäst i fastighetsbolaget Marstad. I den här broschyren

Läs mer

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss.

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss. Att bo hos Bygg Göta Tips och regler för dig som bor hos oss. 1 Innehållsförteckning 1. Hyreskontraktet... 3 2. Att flytta in och ut... 4 3. Trivselregler för alla... 6 4. Sophanteringen... 7 5. Tips om

Läs mer

Att tänka på vid andrahandsuthyrning

Att tänka på vid andrahandsuthyrning Att tänka på vid andrahandsuthyrning Hyresvärdens samtycke krävs För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs samtycke från hyresvärden. Förstahandshyresgästen skall göra en skriftlig ansökan till

Läs mer

God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden

God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden Innehåll 1. Förord 4 2. Fastighetsägarnas etiska regler 6 3. Fastighetsägaren i förhållande till lokalhyresgästen 8 NÄR HYRESFÖRHÅLL ANDET BÖRJAR 8

Läs mer

NYBRO BOSTAD Med ett tryggt leende på läpparna. Information till dig som flyttar in

NYBRO BOSTAD Med ett tryggt leende på läpparna. Information till dig som flyttar in NYBRO BOSTAD Med ett tryggt leende på läpparna Information till dig som flyttar in VÄLKOMMEN TILL NYBRO BOSTAD Nybro Bostads AB är ett kommunalt aktiebolag. Vi äger och förvaltar ca 2000 lägenheter samt

Läs mer

VÄLKOMMEN HEM FELANMÄLAN

VÄLKOMMEN HEM FELANMÄLAN Välkommen hem - här kan du läsa om vad du bör tänka på för att trivseln i ditt och dina grannars boende ska bli så bra som möjligt. Du får också råd om hur du tar hand om din lägenhet på bästa sätt. VÄLKOMMEN

Läs mer

Bo bra. student. ABC för dig som bor i våra studentrum/lägenheter

Bo bra. student. ABC för dig som bor i våra studentrum/lägenheter Bo bra student ABC för dig som bor i våra studentrum/lägenheter Från A till Ö Den dagliga kontakten mellan hyresvärd och hyresgäster bygger på bestämmelser i hyreskontrakt och hyreslag, men också på många

Läs mer