Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg"

Transkript

1 Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? Bostadsförmedlingen/Atrium Ljungbergs egen intressebank Interna sökande (anställda/släkt/vänner) hanteras och behandlas med samma bedömningsgrunder som externt sökande hyresgäster. Våra kunder och potentiella kunder prioriteras i kombination av att de redan är hyresgäster. De sökande behandlas med samma bedömningsgrund och hanteras lika som externt sökande hyresgäster. Uppfyllelse av sociala förpliktelser enligt kontraktet (tex utan risk för störningar eller skadegörelse). Goda referenser från tidigare hyresvärd. Den sökande skall uppfylla de ekonomiska förutsättningar som vi kräver är nödvändiga. Hyresgästens inkomst skall uppgå till cirka 3 x årshyran samt inte ha betalningsanmärkningar. Borgensman krävs endast i undantagsfall. Atrium Ljungberg tillämpar inte förtur, varken av personliga, mediciniska eller sociala skäl. Atrium Ljungberg godkänner endast byte mellan hyresrätt ej bostadsrätt, radhus, andelslägenhet eller villa. Lägenhetsansökan måste uppdateras var 12:e månad till Direktbyte, kan efter prövning endast godkännas om hyresgästen har bott i minst 1 år i sin nuvarande bostad. Vi ser varje uthyrning som starten på ett långt hyresförhållande. Hur många gånger får man byta lägenhet (internt inom beståndet) För ett internt byte måste det finnas beaktansvärda skäl och eller dramatiskt påverkad familjesituation såsom b.la dödsfall, arbetslöshet (båda kontraktsinnehavarna) eller att familjen har växt markant. Om man har fått byta lägenhet vid ett tillfälle krävs det mycket starkare skäl för nästa byte.

2 Internbytesansökan måste uppdateras var 12:e månad. Detta skall göras till Man måste ha varit kontraktsinnehavare hos Atrium Ljungberg 1 år för att få ställa sig i internbyteskön. Byte av lägenhet Externt Byte av lägenhet, skickas till oss på blanketten som finns på Atrium Ljungberg gör sedan en bedömning om bytet är godtagbart. För att bytet skall vara godkänt krävs beaktansvärda skäl samt godkännande av den tillträdande hyresgästen/hyresgästerna såsom bedömning av ny hyressökande behandlas. Garage, p-plats eller förråd ingår ej i bytet. Ofullständig ansökan behandlas inte av Atrium Ljungberg. Överlåtelse av kontrakt Atrium Ljungberg ger generellt inte tillåtelse till en överlåtelse av hyreskontrakt. Om det funnits sambo/familjelikt förhållande och de boende under en längre tid delat hyresvillkoren, gör Atrium Ljungberg en sedvanlig prövning av en eventuell överlåtelse. Överlåtelse av kontrakt regleras enligt hyreslagen. Andrahandsuthyrning Ansökan om andrahandsuthyrning med beaktansvärda skäl skickas till oss på blanketten som du hittar på Exempel på beaktansvärda skäl kan vara att du ska studera/arbeta på annan ort (studieintyg/arbetsgivarintyg från förstahandshyresgästen)under en begränsad tid eller att du vill pröva att vara sambo.(personbevis på sambo) Militärtjänstgöring.(intyg fån militären från förstahandshyresgästen) Beträffande arbete på annan ort, där skall avståndet vara så pass långt att man inte kan nå sin bostad (arbetsgivare intyg)

3 Om du fått tillstånd från Atrium Ljungberg måste du upprätta ett särskilt kontrakt mellan dig och den du hyr ut till. Uthyrningen ska vara tidsbegränsad och får aldrig vara förenad med besittningsrätt. Vi godkänner ett år med en eventuell förlängning på totalt 2 år. Om du hyr ut din lägenhet i andra hand utan vårt tillstånd riskerar du uppsägning av ditt kontrakt och förlora din hyresrätt. Det gäller även om du väljer att låna ut din lägenhet utan att ta ut någon hyra. För dig som hyr ut din lägenhet i andra hand är det viktigt att vara medveten om är att det alltid är du själv som förstahandshyresgäst som ansvarar för att hyran blir betald i tid och att din hyresgäst sköter sig. Om din andrahandshyresgäst till exempel stör grannarna kan du själv riskera att bli uppsagd. Om du säger upp din lägenhet får inte andrahandshyresgästen överta ditt kontrakt när uthyrningsperioden är slut, oavsett hur lång period andrahandsuthyrningen har pågått. Ofullständig ansökan behandlas inte av Atrium Ljungberg. Uppsägning av lägenheten Uppsägning måste ske skriftligen av samtliga kontraktsinnehavare, blankett finns på Uppsägningstiden för lägenheter är enligt hyreslagen minst tre månader räknat från det månadsskifte, som kommer närmast efter uppsägningsdagen. Har du övriga avtal med Atrium Ljungberg såsom tex parkerings eller förrådsavtal, följer dessa automatiskt med uppsägningen av bostaden att upphöra samtidigt som bostaden. Vid dödsfall är uppsägningstiden endast en månad räknat från närmast kommande månadsskifte, förutsatt att lägenheten sägs upp inom en månad efter dödsfallet. Under uppsägningstiden är du enligt hyreslagen skyldig att låta lägenheten visas på lämplig tid för nya intressenter.

4 Andrahandsuthyrning Ansökan om andrahandsuthyrning med beaktansvärda skäl skickas till oss på blanketten som du hittar på Exempel på beaktansvärda skäl kan vara att du ska studera/arbeta på annan ort (studieintyg/arbetsgivarintyg från förstahandshyresgästen)under en begränsad tid eller att du vill pröva att vara sambo.(personbevis på sambo) Militärtjänstgöring.(intyg fån militären från förstahandshyresgästen) Beträffande arbete på annan ort, där skall avståndet vara så pass långt att man inte kan nå sin bostad (arbetsgivare intyg) Om du fått tillstånd från Atrium Ljungberg måste du upprätta ett särskilt kontrakt mellan dig och den du hyr ut till. Uthyrningen ska vara tidsbegränsad och får aldrig vara förenad med besittningsrätt. Vi godkänner ett år med en eventuell förlängning på totalt 2 år. Om du hyr ut din lägenhet i andra hand utan vårt tillstånd riskerar du uppsägning av ditt kontrakt och förlora din hyresrätt. Det gäller även om du väljer att låna ut din lägenhet utan att ta ut någon hyra. För dig som hyr ut din lägenhet i andra hand är det viktigt att vara medveten om är att det alltid är du själv som förstahandshyresgäst som ansvarar för att hyran blir betald i tid och att din hyresgäst sköter sig. Om din andrahandshyresgäst till exempel stör grannarna kan du själv riskera att bli uppsagd. Om du säger upp din lägenhet får inte andrahandshyresgästen överta ditt kontrakt när uthyrningsperioden är slut, oavsett hur lång period andrahandsuthyrningen har pågått. Ofullständig ansökan behandlas inte av Atrium Ljungberg. Uppsägning av lägenheten Uppsägning måste ske skriftligen av samtliga kontraktsinnehavare, blankett finns på Uppsägningstiden för lägenheter är enligt hyreslagen minst tre månader räknat från det månadsskifte, som kommer närmast efter uppsägningsdagen. Har du övriga avtal med Atrium Ljungberg såsom tex parkerings eller förrådsavtal, följer dessa automatiskt med uppsägningen av bostaden att upphöra samtidigt som bostaden. Vid dödsfall är uppsägningstiden endast en månad räknat från närmast kommande månadsskifte, förutsatt att lägenheten sägs upp inom en månad efter dödsfallet. Under uppsägningstiden är du enligt hyreslagen skyldig att låta lägenheten visas på lämplig tid för nya intressenter.

5 Vid in och utflytt från lägenheten Överlämnande av lägenhet/nycklar till nästkommande hyresgäst Om kontrakts start inträffar under en helg/helgdag sker överlämnandet av lägenheten nästkommande vardag. Notera att in- och utflyttning från lägenheten sker samma dag (datum). För tidsbokning av inlämning och avhämtning av nycklar kontakta Nycklarna skall lämnas senast av frånträdande hyresgäst och därmed hämtas tidigast av tillträdande hyresgäst. Samtliga lägenhetsnycklar som hyresgästen undertecknat vid inflyttning skall återlämnas vid avflyttning, annars kan den frånträdande hyresgästen komma att bli ersättningsskyldig. Kostnaden för detta är år :-/per lås inklusive nycklar. Även samtliga brickor och övriga nycklar skall lämnas vid överlämnandet. Om inte, kan den frånträdande hyresgästen bli ersättningsskyldig, i dagsläget är kostanden 200:-/enhet. Besiktning mm Den avflyttade hyresgästen är ansvarig för lägenhetens skick framtill att lägenheten är tom, flyttstädad samt att samtliga nycklar är återlämnade till Atrium Ljungberg. Besiktning av lägenheten bör utföras ungefär 1 månad före avflyttning och ske under kontorstid. De skador som kan finnas i lägenheten som inte anses vara av normalt slitage, kan hyresgästen komma att bli ersättningsskyldig för. Exempel på detta är fettfläckar, extremt många eller stora hål i väggar. Skador eller borttagning av lägenhetens inredning tex garderober. Om hyresgästen under hyrestiden väljer att måla/tapetsera eller genomföra jämförliga åtgärder och detta inte utförs fackmässigt eller om kulören av Atrium Ljungberg inte är godkänd, kan man bli ersättningsskyldig vid avflyttning. Vi tillämpar SABOS avskrivningslista. Atrium Ljungberg besiktar alltid lägenheterna mellan tillträdande och frånträdande hyresgäst. Alla underlag och protokoll sparas och arkiveras. Om Atrium Ljungberg upptäcker lättare fel så som tex droppande kranar, lösa trycken etc är vår ambition att åtgärda detta inom 14 arbetsdagar. Om felet är av större karaktär kan åtgärden dröja, information beträffande detta får ni från vår felanmälan. Vid inflyttning delges tillträdande och frånträdande hyresgäst en kopia av besiktningsprotokollet samt eventuella bilder. Den tillträdande hyresgästen har 8 dagar, räknat från kontrakts start att meddela skador/brister som inte var synliga vid besiktningstillfället.

6 Flyttstädning När du flyttar från din lägenhet skall den lämnas mycket noggrant flyttstädad. Atrium Ljungberg rekommenderar och samarbetar med en städfirma som vi ger full städgaranti. Önskar ni att anlita städfirman vänligen kontakta Notera att du som privatperson kan nyttja RUT avdraget. Om flyttstädningen inte kan godkännas av den tillträdande hyresgästen ordnar Atrium Ljungberg städning av lägenheten och debiterar den avflyttade hyresgästen för denna kostnad. I dagsläget är denna kostnad ca 5.000:- för 3 ROK, 2015 års nivå. Eventuella brister beträffande städningen skall meddelas, mailas till samma dag som kontrakts start. Du som är hyresgäst hos Atrium Ljungberg Betala hyran Hyran ska betalas punktligt varje månad och skall vara Atrium Ljungberg tillhanda sista vardagen i månaden innan, hyran betalas således i förskott. Som hyresgäst är du skyldig att betala din hyra i tid, även om du saknar avi. Om du saknar avi, kan du få dina uppgifter hos där skall du ange fullständigt namn (kontraktsinnehavare) och adress. Atrium Ljungberg har rätt att säga upp avtalet om hyresgästen inte betalar hyran i tid eller underlåter att överhuvudtaget att betala hyran. Ett enkelt sätt att betala hyran är att använda sig av autogiro. Blanketten finns på Störningar i boendet Som hyresgäst i ett flerfamiljshus måste man acceptera en del ljud. Generellt gäller att varken störa dag, kvälls eller nattetid. Enligt hyresavtalet skall det vara lugnt i fastigheten mellan Om du anser att dina grannar stör, kan du försöka prata med dom och om detta inte hjälper kontakta Det åligger dig som hyresgäst att iaktta sundhet och gott skick i lägenheten och i fastigheten. Nedsättning av hyran Om vi som fastighetsägare brustit i våra åtagande under en längre tid, ser vi över det enskilda fallet och gör därefter en saklig bedömning. Om vi som fastighetsägare inte brustit i våra åtaganden eller om oförutsedd händelse inträffar utgår ingen nedsättning av hyran.

7 Skadedjur Vid förekomst av ohyra i lägenheten måste hyresgästen omgående anmäla detta till eller felanmälan telefonnummer: , där får du information om hur du skall gå till väga. Atrium Ljungberg tillhandahåller inte evakueringslägenhet under skadedjurssaneringen. Felanmälan Felanmälan skickas till alternativt

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på Värt att veta SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.wallfast.com Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port. INNEHÅLL

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Att tänka på vid andrahandsuthyrning

Att tänka på vid andrahandsuthyrning Att tänka på vid andrahandsuthyrning Hyresvärdens samtycke krävs För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs samtycke från hyresvärden. Förstahandshyresgästen skall göra en skriftlig ansökan till

Läs mer

God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden

God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden Innehåll 1. Förord 4 2. Fastighetsägarnas etiska regler 6 3. Fastighetsägaren i förhållande till lokalhyresgästen 8 NÄR HYRESFÖRHÅLL ANDET BÖRJAR 8

Läs mer

Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB. Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning.

Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB. Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning. Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning. När du flyttar in En skön känsla av frihet... När du bor i en hyresrätt

Läs mer

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss.

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss. Att bo hos Bygg Göta Tips och regler för dig som bor hos oss. 1 Innehållsförteckning 1. Hyreskontraktet... 3 2. Att flytta in och ut... 4 3. Trivselregler för alla... 6 4. Sophanteringen... 7 5. Tips om

Läs mer

Välkommen till Stena Fastigheter!

Välkommen till Stena Fastigheter! Välkommen till Stena Fastigheter! 02 VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST 04 KONTAKT 06 BO HOS OSS 08 TRIVSEL 09 FIXA SJÄLV VÄLKOMMEN Välkommen som hyresgäst! Här hittar du några viktiga saker att tänka på för att

Läs mer

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN VILL DU FLYTTA HEMIFRÅN? 2 Säkert har du många gånger tänkt tanken att skaffa dig ett eget hem. För att göra det enklare när det väl blir dags bör du börja med

Läs mer

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in 16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in (det vill säga upplåta) lokaler till utomstående part

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Att bo i hyresrätt har många fördelar och det är vår förhoppning att du ska trivas

Läs mer

Bo bra. student. ABC för dig som bor i våra studentrum/lägenheter

Bo bra. student. ABC för dig som bor i våra studentrum/lägenheter Bo bra student ABC för dig som bor i våra studentrum/lägenheter Från A till Ö Den dagliga kontakten mellan hyresvärd och hyresgäster bygger på bestämmelser i hyreskontrakt och hyreslag, men också på många

Läs mer

Välkommen till Galären

Välkommen till Galären Välkommen till Galären Vi sammanställt, information och regler och några goda råd som gäller ditt boende. Vi hoppas att du ska trivas som hyresgäst hos oss. Välkommen till Galären Innehåll: Att flytta

Läs mer

HYRESAVTAL TILLFÄLLIGT BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA

HYRESAVTAL TILLFÄLLIGT BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA HYRESAVTAL TILLFÄLLIGT BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA Skola: Adress: Birka Folkhögskola Birkavägen 25 836 95 Ås Namn: Persnr: Kurs:... 1 Hyresobjekt, upplåtelseändamål m.m en upplåter enligt

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND Nr: Sid 1 ( 3 ) Endast en lägenhet kan hyras ut på dessa villkor. Namn: E-postadress: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Läs mer

Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad

Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer

Inflyttningsguide. Välkommen till oss!

Inflyttningsguide. Välkommen till oss! Foto: K Bjällerstedt Mickos, bildarkivet.se, Andreas Offesson, Jesper Molin, Leif Johansson, Rebecca Wallin, T Andersson, Göran Strand, Jörgen Wiklund & Co. Inflyttningsguide Välkommen till oss! I denna

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI

IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer

Välkommen som hyresgäst hos oss!

Välkommen som hyresgäst hos oss! Välkommen som hyresgäst hos oss! Information till dig som bor hos Hässlehem Vi på Hässlehem hälsar dig välkommen till ditt nya hem samt till oss som bostadsföretag. I denna folder har vi samlat en del

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning Välkommen...till din nya lägenhet och som hyresgäst hos Vänersborgsbostäder. Vi är glada för att du har valt oss som hyresvärd och vi hoppas att du kommer trivas i din lägenhet! Vi har en vision att vara

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Bo bra. Kortfattad ABC för våra bostadshyresgäster

Bo bra. Kortfattad ABC för våra bostadshyresgäster Bo bra Kortfattad ABC för våra bostadshyresgäster Från A till Ö Den dagliga kontakten mellan hyresvärd och hyresgäster bygger på bestämmelser i hyreskontrakt och hyreslag, men också på många andra skrivna

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer