INNEHÅLL Fredrik Sundqvist

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL 04. 10. 13. 16. 18. 19. Fredrik Sundqvist"

Transkript

1 2panorama.lupef.se

2

3 LEDARE 03. Euron var valutan som en gång för alla skulle få det europeiska samarbetet att bli en världsmakt som på allvar kunde konkurera med USA som världens ledande ekonomi. I stället har det kommit att bli en extremt krisdrabbad valuta med bekymmer som ställt hela det europeiska samarbetet på dess kant. Flera av medlemsstaterna i EMU har ekonomier som står på ruinens brant och är nära på en total kollaps. Börserna världen över går extremt svagt vilket påfrestar världens redan hårt ansträngda ekonomier. Många är frågande om vad som kommer hända med världens alla ekonomier kommer de stupa eller kommer de resa sig upp ur askan likt en fågel Fenix. Vi i Panorama ser, i detta andra nummer av vår papperstidning, världsekonomin som ett skepp på ett stormigt hav. Ett skepp som kämpar mot stormiga vindar som sliter sönder segel efter segel. Ett skepp vars sjöman är hårt åtgångna, trötta och slitna. Ett skepp mitt ute i Atlanten som har en lång väg kvar till närmsta hamn. Ett skepp som kämpar mot ett helt hav som stormar. I detta andra nummer av Panorama presenterar vi även en ny företeelse som kommer vara återkommande i våra papperstidningar och har för avsikt att bilda även den mest obildade människan: Lära, läs och briljera. två av våra skribenter bor utomlands och har varsin artikel om sitt nya hemland att bjuda på. Ni kan i en av dessa artiklar läsa om vad som hänt med Ungern efter östblockets fall. Singapore är ett land som gjort en enorm ekonomisk resa under de senaste 50 åren. hur denna lilla önation lyckats gå från att vara ett fattigt land i Sydostasien till den valutvecklade ekonomiska makt den är i dag är något ni läsa om i den andra artikel skriven av våra utlands- skribenter. Fredrik Sundqvist ChEFrEDAKtör Jag vill avslutningsvis ta tillfället i akt och tacka vår ära redaktion som har gjort ett fantastiskt arbete med att få denna tidning gjord. hela redaktionen har lagt ner otaligt antal timmar för att få såväl alla artiklar att bli av högsta kvalitet som att få layouten att bli så snygg som möjligt. INNEHÅLL TEMA: HELA HAVET STORMAR 04. LÄS,LÄR OCH BRILJERA ETT SAMARBETE PÅ RUINENS BRANT 08. ROBOTAR TAR ÖVER BÖRSEN Ansvarig utgivare: Stephanie Douglas Anderberg, LUPEF:s ordförande Kontakt: Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Paradisgatan 5:S Lund Omslag: Patrik Bruzelius KAN VÄGEN SOM INTE FANNS LEDA OSS ALLA? HUNGARIAN POLITICS AND MENTALITY NOLLTOLLERANS MOT GRAFFITTI IFRÅGASÄTTER BILDEN AV SVERIGE DRÖMMEN OM ETT ENAT KOREA OM PANORAMA

4 04. TEMA Läs, lär och briljera... inom ekonomsfären! Riksbanken höjer reporäntan, morfar grymtar bekymrat något om bankernas kapitaltäckningsgrad och ditt span blankar aktier. Ekonomisnack är inte alltid lätt att förstå, speciellt om man aldrig läst en kurs eller haft Anders Borg till farsa. Dock kan man med några enkla trumfbegrepp i skjortärmen både få finanskillen på fall, charma läraren och inför polarna framstå som att man har full koll på Wall Street. Nedan följer en förteckning som förklarar ett par grundläggande ekonomibegrepp. Plugga på och tveka inte att lite nonchalant använda dem i vardagspratet, du kommer garanterat låta mer påläst än vad du egentligen är! Appreciering: Inträffar då ett lands valuta stiger i värde i förhållande till andra länders valutor. Appreciering gäller enbart under rörlig växelkurs (ett land med fast växelkurs revalverar sin valuta när de vill öka dess värde). Motsatsen är depreciering. Diversifiering: Don t put all your eggs in the same basket lyder uttrycket. Att diversifiera innebär kort och gott att sprida riskerna. När det handlar om aktier är det ingen bra idé att investera hela sin förmögenhet i ett och samma bolag eftersom man då riskerar att förlora allting om bolaget går i konkurs. Boom-Bust: Ett mönster bestående av en uppgångsfas och en nedgångsfas som föranleder de flesta finansiella kriser. Boomen kännetecknas av stigande priser på tillgångar, exempelvis fastigheter, och en utpräglad optimism i samhället. ränteläget är ofta gynnsamt vilket ger allmänheten incitament till att ta lån för att köpa ytterligare tillgångar. riskaptiten är hög. Bankerna brukar vara frikostiga långivare eftersom alla tror att priserna ska fortsätta uppåt. Sedan kommer vändningen. Bankerna minskar sin utlåning, räntorna stiger och optimism övergår i pessimism. När allmänheten får svårt att betala sina räntor och tvingas sälja av sina tillgångar sjunker priserna. Människors förmögenheter minskar och därigenom efterfrågan i ekonomin, vilket får effekt på BNP. Busten föder, liksom boomen, sig själv. Budgetunderskott: Uppstår när en stats utgifter är större än dess inkomster. Enligt EU:s stabilitets- och tillväxtpakt måste ett lands budgetunderskott understiga 3 % av BNP för att få vara med i EMU. Blankning: Innebär grovt förenklat att sälja aktier man inte äger. Om man tror att en kurs ska falla kan man låna aktier och sälja dem vidare till en tredje part. Efter ett tag köper man tillbaka aktierna igen och lämnar tillbaka dem till den ursprungliga ägaren. Om personen som blankar har tur kan han köpa tillbaka aktien billigare än vad han sålde den för och därigenom tjäna sig en hacka. Reporänta: Den ränta bankerna får betala när de lånar pengar av riksbanken. reporäntan kallas även för styrräntan och är riksbankens främsta medel för att hålla inflationen i schack. I Sverige är målet att inflationen ska ligga på 2 %. Om inflationstrycket ökar höjer riksbanken reporäntan för att kyla av ekonomin. höjda räntor har en hämmande effekt på konsumtionen och på investeringsviljan samt gör det mer lönsamt att sätta in sina pengar på banken. Det här leder till att inflationen sjunker. Arbitrage: En riskfri vinst som bygger på felprissättningar. Alltså, arbitragemöjligheter uppstår när det går att köpa en specifik vara billigt på en plats och sälja den dyrare på en annan. En förutsättning är att varorna som handlas är helt identiska. Hysteresis: Ett begrepp som används när en tillfällig nedgång i ekonomin leder till att arbetslösheten biter sig fast på en permanent högre nivå. Likviditet: Används i lite olika sammanhang men handlar oftast om betalningsförmåga. hög likviditet innebär att företaget eller personen har god förmåga att betala tillbaka sina skulder på kort sikt. Likviditet på börsen avser hur enkelt det är att hitta en köpare eller säljare till sina aktier och speglar således handelsflödet. Volatilitet: Ett begrepp som beskriver hur mycket exempelvis en aktiekurs svänger. hög volatilitet innebär att priset fluktuerar mycket, vilket gör aktien mer riskfylld.

5 05. Betalningsbalansen: En uppställning som visar ett lands transaktioner med omvärlden. Betalningsbalansen är uppdelad i olika delar: 1) Bytesbalansen 2) Finansiella balansen 3) Kapitalbalansen. Ett underskott i bytesbalansen innebär till exempel att vi importerar varor och tjänster till ett högre värde än vad vi exporterar. Korrelation: Visar hur två, exempelvis aktier, rör sig gentemot varandra. Om värdet på den ena sjunker, sjunker då även värdet på den andra eller stiger kursen snarare? Om korrelationen är hög innebär det att aktierna rör sig på ett liknande sätt. Stagflation: En situation då det råder både hög inflation och ökande arbetslöshet. Realränta, reallön, real växelkurs du hör orden hela tiden, men vad innebär real egentligen? Begreppet real innebär att man justerat bort den effekt som inflationen har på exempelvis lönen. Föreställ dig att din chef erbjuder dig en löneökning på 3%. YES!! tänker du och börjar genast fantisera om din nya, lite lyxigare tillvaro. Dock märker du snabbt att din löneökning inte inneburit så många fler restaurangbesök, ralph Lauren-skjortor eller Amaroneviner vad beror det på? Jo, samtidigt som din lön ökat har pengarna blivit mindre värda eftersom prisnivån i landet stigit (inflation). Om inflationen är 2% och din löneökning är 3% är den verkliga, den reella, ökningen i själva verket bara 1%. Skillnaden mellan penningpolitik och finanspolitik: Den ekonomiska politiken i Sverige kan delas upp i två delar - penningpolitik och finanspolitik. Det är riksbanken som sköter penningpolitiken och deras mål är att hålla inflationen på en jämn och låg nivå (2%). Det här gör de genom att reglera penningmängden i ekonomin och därigenom räntan. Finanspolitiken sköts av regeringen. Om landet befinner sig i en lågkonjunktur kan de använda finanspolitiska medel som bidrag och offentliga investeringar för att få fart på efterfrågan. ökad efterfråga leder till högre BNP-tillväxt. Anna Åberg

6 06. TEMA Ett samarbete på ruinens br Den än idag pågående europeiska skuldkrisen inleddes i början av Marknadens bristande förtroende för de offentliga finanserna i Grekland, Portugal, Irland och Spanien har skakat eurosamarbetet in i grunden. Eurons omedelbara öde har i stort sett lagts i Tysklands händer, Europas starkaste ekonomi och det enda land som kunnat axla ledarrollen när flertalet euroländer stått vid ruinens brant. The engine of Europe har genomfört the bailout of Europe. Men om euron ska överleva på längre sikt måste eurozonen integreras både politiskt och ekonomiskt. a n t Den grekiska tragedin Det hela tog sin början i Grekland. Landet hade åtnjutit stark tillväxt under 2000-talet och utländskt kapital strömmade in. Låga räntor på statsobligationer kombinerat med stark tillväxt utgjorde goda förutsättningar för regeringar som behövde finansiera statliga budgetunderskott. Det har påpekats att budgetunderskotten i Grekland använts för att finansiera den sociala freden i samhället; sedan demokratins genombrott 1974 har dessa extra medel använts för att utöka antalet offentliga jobb och förbättra sociala förmåner, och därigenom blidka de vänstersympatiserande segmenten av befolkningen. Finanskrisen kom att slå hårt mot ekonomin. Budgetunderskotten och den stora statsskulden som sedan 1993 varit större än landets BNP blev inget man längre kunde ignorera. Det kom dessutom att uppdagas att grekiska regeringar medvetet rapporterat felaktig ekonomisk statistik till omvärlden. Lägg där till avslöjandet att de betalat Goldman Sachs och andra banker hundratals miljoner dollar för att arrangera transaktioner som effektivt dolde deras egentliga upplåning. När marknaden började upptäcka att inte allt stod rätt till med de grekiska statsfinanserna steg som förväntat obligationsräntorna, vilket speglar den extra risk som långivarna såg i dessa värdepapper. Under månaderna som följde blev stämningen mer pessimistisk på marknaden. Misstänksamheten steg mot de grekiska finanserna, skulle staten verkligen klara av sina räntebetalningar? Det blev så småningom uppenbart att Grekland inte skulle klara av skuldbördan själv. Dock hände inte mycket under de första månaderna. Allas blickar vändes mot tyskland, men där var man avvaktande och märkbart kyliga till uppmaningarna att rädda Grekland. Stämningen var tidvis bitter. Greklands vice statsminister berättade för BBC att tyskland fortfarande var skyldiga dem pengar efter att ha stulit guld under andra världskriget. Parlamentets talman Filippos Petsalnikos hade möte med den tyska ambassadören för att diskutera den aggressiva rapporteringen av krisen i tysk media. tidskriften Focus hade till exempel den 22 februari publicerat ett provocerande omslag med rubriken bedragare i eurofamiljen. The bailout I slutet av april efter att räntorna på grekiska statsobligationer skjutit i höjden blev situationen ohållbar. Den 2 maj annonserades en överenskommelse mellan den grekiska regeringen, euroländerna och IMF. De sistnämnda skulle ställa upp med 110 miljarder i lån till 5% ränta, förutsatt att regeringen genomdrev ett kraftigt sparpaket som bl.a. skulle innebära försämrade löner och pensioner för offentligt anställda. Nödlånen löste emellertid knappast krisen och misstänksamheten spreds dessutom vidare till Irland och Portugal, två länder som led svåra ekonomiska bekymmer i finanskrisens kölvatten. Det blev uppenbart att euroländerna behövde visa större handlingskraft för att lugna marknaden. Den 9 maj kom EU:s 27 medlemsländer överens om att skapa en nödfond, European Financial Stability Facility (EFSF). Denna säljer obligationer, garanterade av euroländerna, till allmänheten och använder insamlade medel för utlåning till krisdrabbade EU länder. De grekiska nödlånen kom att följas av lån till Irland ( 85 miljarder) i november och sedan till Portugal ( 78 miljarder) i maj. Men ratinginstituten har fortsatt att nedgradera de skuldtyngda länderna och nu har samtliga tre länders statsobligationer sjunkit till junk status efter att Portugal och Irland nedgraderats i juli. Det grekiska sparpaketet kom dessutom att misslyckas och snarare förvärra Greklands finansiella ställning. I juli genomdrevs ännu ett räddningspaket för Grekland ( 109 miljarder) vilket dock kort efter kom att åtföljas av ännu en nedgradering av deras kreditstatus, till en nivå lägre än för någon annan stat. Fortfarande är krisen alltså inte löst och det som ligger och oroar i bakhuvudet är Spanien. Grekland, Irland och Portugal är relativt små ekonomier och deras sammanlagda BNP är knappt tre fjärdedelar av Spaniens. Spaniens statsskuld ligger inte på de höga nivåer som krisländernas, men man dras med oroväckande budgetunderskott. Dessutom lider de, likt krisekonomierna, av svag tillväxt och hög arbetslöshet. Om Spanien hamnar i svårigheter kan situationen bli akut, landet är nämligen förmodligen för stort för en bailout.

7 07. Hur ska vi tolka krisen? Krisen har av många, och i synnerhet tyskland, setts som ett resultat av bristande budgetdisciplin. Något som inflammerat relationerna mellan länderna i norr och de i söder, och väckt gamla stereotyper till liv. I nuläget pågår förhandlingar om att skärpa kraven och efterlevnaden av tillväxt- och stabilitetspakten. Pakten kräver att inget lands statsskuld överstiger 60 % av BNP och att budgetunderskott inte ska överstiga 3 % av BNP. Dessa krav har knappast åtnjutit någon större respekt de gångna åren. här har dock även tyskland felat och likt andra medlemsstater upprepade gånger överskridit gränserna för tillåtna budgetunderskott. Att få till stånd sanktioner mot regelbrytande medlemmar har visat sig omöjligt och pakten har därför haft föga effekt. I pågående förhandlingar, där tyskland driver den tuffa linjen, ämnar man dock ändra på detta. Men kommer detta verkligen att vara tillräckligt? Är bristande budgetdisciplin den enda boven i dramat? Det kan knappast ha undgått någon att inse att om dessa länder haft egna valutor så hade valutadeprecieringar och en självständig penningpolitik avsevärt kunnat underlätta krishanteringen. Man bör också rimligen ställa sig frågan om vilken roll valutasamarbetet haft vid tillkommandet av skuldkrisen. Euroområdet är nämligen inte tillräckligt politiskt och ekonomiskt integrerat för att utgöra ett optimalt valutaområde, där fördelarna med en gemensam valuta överstiger nackdelarna. hög integration minskar riskerna med en one-size-fits-all -penningpolitik. Om ekonomier är starkt integrerade rör sig kapital, varor, tjänster och människor lätt mellan dem, vilket minskar riskerna för överdriven stark tillväxt (inflation) i vissa områden och stagnation (deflation) i andra. Att länderna i eurozonen måste anpassa sig till en centralbanksränta, fastställd i Frankfurt, är betydelsefullt för att förstå krisens ursprung. Vid införandet av EMU var ekonomierna knappast tillräckligt integrerade för att klara en gemensam räntepolitik. räntan var för hög för den tyska ekonomin vilket satte käppar i hjulet för den inhemska efterfrågan. räntan var dock för låg för de snabbväxande höginflationsländerna som nu hamnat i svårigheter. Negativa realräntor i höginflationsländerna uppmuntrade till överdriven belåning (till konsumtion och investeringar). Dessa länder sög åt sig importvaror och drog på sig stora handelsunderskott medan tysk export till dessa länder kom att växa kraftigt. Belåningen kom dock inte att användas till produktiva investeringar och då euron gjort tyska varor billigare i södra Europa har den gemensamma valutan förstärkt... hur ska eurosamarbetet överleva? de strukturella skillnaderna mellan ett högproduktivt tyskland och de lågproduktiva länderna längs medelhavet. De nödvändiga botemedlen För att undvika den typ av obalans som nu existerar måste man utöver en integrerad varu- och tjänstemarknad även ha en flexibel arbetsmarknad. När devalveringar inte längre är en möjlighet måste reallöner kunna anpassas för att justera skillnader i konkurrenskraft mellan länder. Länderna i syd kan inte konkurrera med nuvarande reallöner och en flexiblare arbetsmarknad är nödvändig om inte dessa länder ska dras med kroniskt hög arbetslöshet och låg tillväxt. Dessutom behövs en samordning av ländernas ekonomiska politik för att obalanser tidigt ska kunna åtgärdas. till exempel är krisländerna så illa tvungna till sparåtgärder i nuläget fastän det hämmar en välbehövlig tillväxt, men man kan ifrågasätta att tyskland, som befinner sig i ett mycket gynnsammare läge gör likadant. En stimulans av tysk efterfrågan skulle ju kunna få igång den tillväxt som man är beroende av i de krisdrabbade länderna. Kanske också en federal budget som kan slussa pengar till problemområden är nödvändig. Eurozonen kommer aldrig att vara perfekt integrerad och likt man gör i USA kan det vara önskvärt att kunna stötta regioner som faller efter. Detta skulle dock inte tilltala de mer välmående länderna i valutasamarbetet som förmodar sig bli huvudsakliga finansiärer av en sådan budget. Ett initiativ som tagits i riktning mot ökad politisk integration är införandet av en ny myndighet, tillfälligt kallad the European treasury, som ska överse medlemsländernas skattepolitik och koordinera deras statsutgifter. Detta lär dock endast bli ett organ för genomdrivande av sträng budgetdisciplin om tyskarna får sin vilja igenom. Problemet med svag tillväxt och dålig konkurrenskraft är viktigt för krisens lösning. Stödpaketen är nämligen endast tillfälliga lösningar. De löser dessa länders omedelbara likviditetsproblem, men problemet är egentligen en fråga om solvens. För hur ska dessa länder kunna betala tillbaka sina gigantiska statsskulder utan någon tillfredsställande tillväxt? Och om de inte klarar detta, hur ska eurosamarbetet överleva? Jonathan Jelves

8 08. TEMA Robotar tar över börsen Dramatiska svängningar har skakat börsen de senaste månaderna och även de mest inbitna aktiemäklarna står undrande inför fenomenet. Visserligen är fluktuationer inget nytt och likaså är oron i världen stor till följd av en rad makrofaktorer, dock ter sig börsturbulsensen i vissa fall överdriven. Allt fler talar om att robothandeln, eller högfrekvenshandeln, kan vara en bidragande orsak till den ökade volatiliteten. Automatiserad handel med aktier har förekommit på börsen under flera år, men det är först relativt nyligen som högfrekvenshandeln fullkomligt exploderat. I dagsläget står den för en fjärdedel av omsättningen på Stockholmsbörsen. högfrekvenshandel innebär att superdatorer väljer ut och genomför order på börsen enligt ett algoritmbaserat program, inställt att agera efter signaler på marknaden. Exempelvis kan det röra sig om att sälja av ett visst antal aktier vid ett kursfall på 5% eller att köpa vid en uppgång på 4%. Funktionssättet kan liknas med hur en day-trader arbetar, skillnaden är att datorerna agerar automatisk och med en hastighet ingen människa kan konkurrera med. Enligt tidningen Ny teknik har börsrobotarna kapacitet att utföra ordrar per sekund. Förutom att följa börstrender kan datorerna vara programmerade att upptäcka och utnyttja felprissättningar mellan olika marknader. tanken är ju att en specifik aktie ska ha samma pris oavsett var den handlas, dock kan ibland små skillnader uppstå, vilket datorerna blixtsnabbt reagerar på. Den här sortens arbitragehandel ger upphov till små vinster vid varje affär, men eftersom datorerna köper och säljer tusentals aktier varje sekund kan vinsterna bli enorma. För att uppnå maximal snabbhet hyr Stockholmsbörsen ut platser i sin egen serverhall till förmån för höghastighetshandlarna. Det här möjliggör att de kan agera snabbare än andra aktörer, något som har väckt irritation bland aktiemäklare. högfrekvenshandelns förespråkare menar att datorerna ökar likviditeten* på börsen och jämnar ut felprissättningar mellan olika marknader. Andra vidhåller att det är robotarna som är boven i dramat när det gäller de enorma kurssvängningar som inträffat under senare tid samt att fenomenet riskerar att urholka förtroendet för börsen som marknadsplats. Om en aktiekurs börjar falla reagerar robotarna oerhört snabbt och har kapacitet att sälja av stora volymer på samma gång, vilket gör att den ursprungliga nedgången förstärks. Detsamma gäller givetvis vid en uppgång. resultatet blir en mer volatil börs där värdet på ett företags aktie kan fluktuera upp- och ner med 7-8% på en dag. Liksom med övriga maskiner finns även en risk för att tekniska fel ska uppstå. the Flash Crash som inträffade i New York den 6:e maj förra året tros ha orsakats av just felprogrammerade robotar. Dessa skulle under kort tid, felaktigt, ha sålt av tillgångar för miljardbelopp och därigenom orsakat det snabbaste kursraset hittills på USA:s aktiemarknad. Ett fåtal minuter senare började kurserna återigen stiga för att inom kort ha återhämtat sig nästan helt och hållet. Under den senare delen av sommaren har anklagelser om att robotarna medvetet manipulerar börskurserna florerat, något som har skapat en livlig debatt både inom finansvärlden och massmedia. robotarna beskylls för att lägga upp stora volymer med ordrar som tas bort innan de kommer till avslut. Syftet skulle vara att påverka aktiekurserna och skapa instabilitet på marknaden. Meningarna går isär huruvida anklagelserna är befogade, men efter påtryckningar från såväl finansminister Anders Borg som framträdande aktiemäklare, har Finansinspektionen tillsammans med Stockholmsbörsen beslutat om att utreda ärendet. Att Stockholmsbörsen är med och sköter granskningen anses kontroversiellt eftersom de tjänar stora summor på högfrekvenshandeln i form av courtage. ökad volatilitet innebär att kurserna rör sig mer och leder till att skillnader i pris mellan olika marknader lättare uppstår. Det här är gynnsamt för högfrekvenshandlarna eftersom de då kan göra fler affärer på kortare tid och öka vinsterna. Syftet med en aktiekurs är att den ska spegla hur marknaden tror att ett företag ska utvecklas. Vilken inverkan högfrekvenshandeln har på den allt mer volatila Stockholmsbörsen är ännu inte utrett, det är möjligt att den instabila ekonomiska (och politiska) situationen som råder i världen ensamt skapat turbulensen. Dock är det allvarligt om allt fler börjar betrakta börsen som ett lotteri utan förankring i ekonomisk realitet. Ett sådant scenario, där förtroendet för Stockholmsbörsen undermineras, kan innebära att småsparare undviker att investera i aktier samt att sättet vårt pensionssparande sker på förändras. Det här skulle i sin tur leda till att det blir svårare för företag att skaffa riskkapital och därigenom begränsa deras utveckling, något som i det långa loppet minskar landets ekonomiska tillväxt. Anna Åberg

9

10 10. Kan vägen som inte fanns leda oss alla? Under min tid som utbytesstudent i landet har jag blivit väldigt fascinerad av hur östaten Singapore, en av de fyra asiatiska tigrarna (de andra är hong Kong, taiwan och Sydkorea), har uppnått levnadsstandard i världsklass mitt i ett fattigt, ibland fientligt sinnat Sydostasien. På bara runt trettio år avlyftes kolonialismens ok och man gick from third World to First ; från en liten hamnstad till en världsmetropol. Lägg till det den demografiska utmaningen med att på en yta bara hälften så stor som öland inrymma idag fem miljoner människor med två delar kineser och en del malayer, indier och några européer mitt i en världsdel av nästan uteslutande etniska malayer och de resulterande lingvistiska hindren där kinesiska (med mandarin bara som en av flera dialekter), malajiska, tamilska, det officiella språket engelska samt talspråkskompotten singlish ska försöka samsas. Vägen landet vandrat är sannerligen egen. Lika fascinerad är jag över vad som utom tvivel är följden av detta, nämligen de stora kulturella skillnader som under ytan kvarstår gentemot oss i Väst. Singapore är multikulturellt till tusen, och jämfört t.ex. med Sverige är skillnaden enorm. Vi ska se hur detta egentligen fungerar (hint: definitivt inte friktionsfritt) och om det kan tjäna som inspiration, men först behöver vi lite historia, för att sen se om Singapores erfarenhet kan nyttjas av utvecklingsländer idag. Vi kommer dessutom se att politiskt förtryck alltid färgat Singapore, vilket leder till frågan om kringskärda friheter är nödvändiga för att uppnå snabb ekonomisk utveckling. Singapore innan självständigheten För att göra det lite mer intressant och tydligare illustrera truismen att det finns fler än en väg att nå framgång, vill jag göra en något tafatt jämförelse med något för oss mer bekant: Sverige. Ytligt sett är länderna ganska lika: relativt små befolkningar, båda väldigt fattiga för hundra år sen, ett i decennier dominerande vänsterparti, idag höga medellivslängder och i princip lika rika (även om Sverige är mer jämlikt) men länderna har definitivt vandrat två helt olika vägar: Sverige den mer traditionella, lik andra utvecklade länders; Singapore en aldrig förr skådad. Med tillstånd från regionens sultan satte britten sir Stamford raffles 1819 upp en handelspost med visionen att transformera öns strategiska läge till en världshandelshubb (han fick rätt idag är Singapores hamn en av världens fem viktigaste). Med åren kom ön att bli formellt brittiskt territorium och allt viktigare för det brittiska imperiets sydostasiatiska arm. Singapore har alltså egentligen en väldigt kort historia jämfört med Sverige, som dessutom aldrig varit koloniserat i samma mening. I slutet av 1941 hade japanerna nått Singapore och ett par månader senare invaderade de. tre och ett halvt år av grymt japanskt styre med massavrättningar, tortyr, övergrepp, kollapsande ekonomi och resulterande massvält följde innan hiroshima och Nagasaki. Sen återvände britterna, men inget skulle bli som förr. Jämfört med orörda Sverige efter andra världskriget hade utvecklingen tagit flera steg bakåt. Framtiden såg mörk ut. Långa, tålamodskrävande år av uppbyggnad och en sorts tillbakagång till det normala följde. Kalla kriget var i full gång och kommunisterna fick starkt fäste i Singapore. Ett kolonialkritiskt arbetarparti, People s Action Party, PAP, bildades av både kommunister och icke-kommunister och vann populärt stöd fick Singapore självbestämmande som ett led i Storbritanniens generella tillbakarullande av imperiet och 1963 uppgick man i federationen Malaysia. Detta blev dock kortvarigt, för 1965 kastades Singapore ut till mångas förtret, mestadels p.g.a. malaysisk rädsla för dess etniska kineser (med viss rätta: rasupplopp mellan kineser och malayer utbröt vid flera tillfällen) och misstro mot PAP-politikern Lee Kuan Yew och dennes vid det här laget anti-kommunistiska parti. Vissa singaporianer blev ledsnare än andra, för att uttrycka det milt, men Lee grät öppet i tv när han offentliggjorde brytningen. Även i Sverige var kommunismen och rasfrågan (singaporianer använder ordet ras utan obehag) påtaglig, men inte alls på samma skala. Den ovandrade vägen Lee var medgrundare till PAP och blev sedermera långvarig premiärminister, (genom sin post som minister mentor är han fortfarande politiskt aktiv idag, 88 år gammal). han ledde med obevekligt politiskt kunnande och stenfasta principer sitt parti till onåbar hegemonstatus med storamajoriteter i valen hade man faktiskt alla mandat. Faktum är att det är mer rättvist att se PAP som ett parlament i

11 11. Singapore har haft en rekordartad ekonomisk utveckling och landets diversitet är värd att firas, till skillnad från dess politiska förtryck. Men kan det lilla landet av idag tjäna som en vägvisare för fattiga länder å ena sidan, och inspiration för en lite roligare och mer tolerant modern värld å den andra? parlamentet, med internpolitik lika viktig som de officiella debatterna. PAP:s dominans handlar mycket om (indoktrinerat) tvivel kring oppositionens förmåga att regera eftersom de aldrig har fått försöka, så man vill aldrig riktigt chansa på dem, samtidigt som PAP:s politik ju fört landet spikrakt uppåt till allas fördel. Dessutom är personkulten kring Lee enorm och svår att begripa för oss svenskar: ibland var han så synonym med Singapore att kritik mot honom i princip sågs som landsförräderi. PAP har likheter med Sverige även om Socialdemokraterna inte kan sägas vara i närheten. trots sin onåbara position har PAP använt fula knep för att splittra oppositionen, bl.a. administrerat om valkretsar. Detta är ett exempel på kanske den största skillnaden mot Sverige: politiskt förtryck med kraftiga inskränkningar i yttrandefriheten och stor kontroll över folket. Lee och PAP upprätthöll den gamla singaporianska traditionen av åsiktsregistrering och övervakning och tillsammans med censur och en stark tro på stränga straff för att förebygga brott underkuvades folket och stöptes till goda medborgare. tack vare främst ekonomisk utveckling och behovet att bjuda in resten av världen har kontrollen nu minskat mycket, men ännu har singaporianer an inherent obediance, som en av dem uttryckte det, och ännu förtjänar staden öknamnet the Fine City du kan få böter för det mesta (och visst är staden ren som ett resultat om man inte räknar med koldioxidutsläppen eller oljeresthavet!). relaterat till denna kontroll i kombination med socialt kapital är att korruptionen är väldigt låg i Singapore, vilket Världsbankens utmärkelse som världens lättaste land att göra affärer i vittnar om. Här, och i tidigt arbete för jämställdhet mellan könen, är likheterna med Sverige uppenbara, men övervakningen, IB-affärer och FRA-lagar till trots, är icke-existerande i jämförelse. Singapores väg till ekonomisk utveckling startade med hamnen, vars fördelaktiga läge möjliggjorde transformeringen till att bli en global omlastningshubb, men självfallet gynnades även de egna exportvarornas konkurrenskraft. Just modellen för exportorienterad industrialisering finansierad av ett massivt inflöde av FDI snarare än strategier för importsubstituering anses ha varit av kritisk betydelse. Andra utvecklingsfaktorer som lyfts fram är fria marknader, den senare industriella omställningen från simpla till högteknologiska varor samt en utökning av serviceekonomin, främst illustrerat av de många bankerna och stora investeringar i r&d. Dessutom byggde man upp utbildnings- och sjukvårdssystem i världsklass. Jämförelsen med Sverige haltar här betänkligt då likheterna inte är så uppenbara som här ges sken av, men man kan säga att bägge länder haft relativt goda naturresurser (skog och malm respektive fördelaktigt geografiskt läge). Däremot är skattenivåerna väldigt mycket lägre i Singapore. Singapore som vägvisare? Det är tydligt att många beröringspunkter finns våra lämnder emellan: öppenhet mot världen med bibehållen suveränitet, hårt arbete för att förorda jämställdhet och stävja korruption och att även hegemonisk ledning kan leda framåt så länge folket kan utkräva ansvar. Ändå har Singapore utan tvekan vandrat en både kortare, mer farofylld och smalare väg till rikedom än Sverige och för den delen många andra utvecklade länder en unik, tidigare ovandrad väg (notera att de andra asiatiska tigrarna har haft liknande erfarenheter och även de kan sägas ha förebådat och inspirerat Kinas uppgång). Om jag ville hade jag idag kunnat leva ett nästintill identiskt liv här som i Sverige, trots att våra länder intuitivt sett borde vara enormt olika. Att Singapore lyckats komma ikapp så snabbt ger mig hopp, även om landets väg verkligen inte alltid varit vacker. Men kan Singapore då visa vägen för andra utvecklingsländer? Som en av de fyra asiatiska tigrarna ville många isolera och emulera de drivande faktorerna bakom framgångarna, och landet lyfts faktiskt ofta fram som typexemplet på vilken väg fattiga länder bör ta. Detta är inte förvånande med tanke på att Singapore verkade följa mallen med utåtriktad industrialisering och fria marknader som språngbräda till utveckling det var inte svårt att applicera traditionella moderniseringsteorier och neoliberalistiska förklaringar. Det är emellertid viktigt att inse att framgångarna knappast är så lätta att förklara som många vill ge sken av. Många hävdar t.ex. att det är någon slags unik singaporiansk (kinesisk) arbetsmoral som ligger bakom, alternativt tendensen att inte ifrågasätta PAP:s politik, medan andra nedtonar miraklet och menar att utvecklingen bara gjordes möjlig av den vid självständigheten redan existerande

03. 20. 22. 23. 10. de nya moderaterna den Segerrika vägen mot mitten. ChEFrEdAKtör. AVg. ChEFrEdAKtör

03. 20. 22. 23. 10. de nya moderaterna den Segerrika vägen mot mitten. ChEFrEdAKtör. AVg. ChEFrEdAKtör 1 panorama.lupef.se ledare 03. I Svenska dagbladet den 24 oktober förra året skrev statsvetaren Peter Santesson en artikel där han kartlade hur ordet ideologi använts i riksdagsanföranden mellan 2002

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

Vilken roll bör ECB ha i hanteringen av den europeiska skuldkrisen?

Vilken roll bör ECB ha i hanteringen av den europeiska skuldkrisen? Europapolitisk analys OKTOBER. NUMMER 2011:11epa Martin Flodén* Vilken roll bör ECB ha i hanteringen av den europeiska skuldkrisen? Sammanfattning Den europeiska skuldkrisen beror främst på obalanser som

Läs mer

Hur mycket är tillräckligt?

Hur mycket är tillräckligt? Hur mycket är tillräckligt? - Om tanken på tillväxt som vår tids största ekologiska och sociala problem dennis pamlin Innehållsförteckning inledning 1. Tillväxt, en introduktion 2. Historien bakom tanken

Läs mer

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Johannes Åman Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:8 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

#13 14. våren 2011 30kr ISSN 1654-6067. En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse.

#13 14. våren 2011 30kr ISSN 1654-6067. En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #13 14 våren 2011 30kr ISSN 1654-6067 Irland nyliberalismens totala misslyckande Europa satt i skuld Susan George Attac Sverige 10 år

Läs mer

Efter Europas svältkur en ny ekonomisk debatt?

Efter Europas svältkur en ny ekonomisk debatt? Ny Tid Rapport 13 Katrine Kielos Efter Europas svältkur en ny ekonomisk debatt? Katrine Kielos Efter Europas svältkur en ny ekonomisk debatt? 2 Publicerat i juni 2012 Författaren och Arena Idé Bild: DaveOinSF/Wikimedia

Läs mer

MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL

MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL Skarpt la ge 2011.indd 1 10-12-29 11.14.07 Skarpt la ge 2011.indd 2 10-12-29 11.14.07 Konjunkturrådets rapport M i l j ö, a r b e t e och kapital d a g s f ö r n ya samhällskontrakt

Läs mer

Därför hade alla fel om Grekland

Därför hade alla fel om Grekland Därför hade alla fel om Grekland En perfekt storm av felbedömningar från marknaden, EU, IMF, ECB och inte minst Grekland självt. Sandro Scocco När makten skrev den grekiska krisens historia så handlade

Läs mer

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING 20 FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING Om sambanden mellan jobbpolitik, statsskuld och privata lån RAPPORTFÖRFATTARE: ERIK HEGELUND OCH DANIEL SUHONEN Katalys Institut för facklig idéutveckling

Läs mer

Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering

Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering Anders Bornefalk Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:4 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes

Läs mer

Nr 21. Svenskars bostadsköp i Thailand

Nr 21. Svenskars bostadsköp i Thailand Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) Nr 21 Svenskars bostadsköp i Thailand Författare: Gunnar Larsson Ludvig Samuelsson Stockholm 2010 Handledare: Hans Lind Sammanfattning Titel:

Läs mer

VÅR EKONOMI i korthet

VÅR EKONOMI i korthet 9 mm ekonomi berör oss alla. Alla påverkar vi också på ett eller annat sätt ekonomin i stort. Förhoppningen är att du, när du läst den, ska se mönster och sammanhang som du tidigare inte såg. Och att de

Läs mer

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion Socialdemokraterna Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion 2 (53) Innehållsförteckning A. Kunskap och arbete bygger Sverige... 3 En politik för fler jobb och växande företag sammanfattning...

Läs mer

Främlingsfienden inom oss

Främlingsfienden inom oss Främlingsfienden inom oss Betänkande av Utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet Stockholm 2012 SOU 2012:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten

Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten IT som stöd för internationella studenter och soldater i utlandstjänst vid geografisk distansering Joel Andersson & Anders Berglund Institutionen för

Läs mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer #56 4 Direkt Aktion ges ut av kulturföreningen Direkt Aktion och är Syndikalistiska Ungdomsförbundets

Läs mer

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer

ÖVERLEVER EMU UTAN FISKAL UNION?

ÖVERLEVER EMU UTAN FISKAL UNION? ulf bernitz, lars oxelheim & thomas persson (redaktörer) ÖVERLEVER EMU UTAN FISKAL UNION? europaperspektiv 2011 årsbok för europaforskning inom ekonomi, juridik och statskunskap nätverk för europaforskning

Läs mer

Finanskrisen 2008/2009 vad händer sedan?

Finanskrisen 2008/2009 vad händer sedan? Finanskrisen 2008/2009 vad händer sedan? En undersökning av hur finanskrisen 2008/2009 påverkar framtidens ekonomiska system Patrik Carlsson ISRN/LUTVDG/TVLM 09/5186 SE Finanskrisen 2008/2009 vad händer

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Magnus Arnek Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:7 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

SAMMANFATTNING AV. Kampen mot klimatförändringarna: Gemensamt ansvar i en delad värld

SAMMANFATTNING AV. Kampen mot klimatförändringarna: Gemensamt ansvar i en delad värld SAMMANFATTNING AV Kampen mot klimatförändringarna: Gemensamt ansvar i en delad värld Printed by United Nations Development Programme (UNDP) Nordic Office Phone: (45) 35 46 70 00 Fax: (45) 35 46 70 95 P.O.

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Hur kan eurokrisen hanteras? För- och nack delar med olika strategier

Hur kan eurokrisen hanteras? För- och nack delar med olika strategier Europapolitisk analys OKTOBER. NUMMER 2011:9epa Lars Calmfors* Hur kan eurokrisen hanteras? För- och nack delar med olika strategier Sammanfattning Artikeln diskuterar hur hanteringen av statsskuldkriserna

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

En global lyxfälla? Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. - långsiktiga perspektiv på hushållens skuldsättning.

En global lyxfälla? Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. - långsiktiga perspektiv på hushållens skuldsättning. En global lyxfälla? - långsiktiga perspektiv på hushållens skuldsättning Magnus Lindmark Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa Rapportserien Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer