Rapport. Förenkla hanteringen av SSL-certifikat i hela företaget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. Förenkla hanteringen av SSL-certifikat i hela företaget"

Transkript

1 RAPPORT: FÖRENKLA HANTERINGEN AV SSL-CERTIFIKAT I HELA FÖRETAGET Rapport Förenkla hanteringen av SSL-certifikat i hela företaget

2 Förenkla hanteringen av SSL-certifikat i hela företaget Innehåll Inledning Fem steg till bättre kontroll över SSL- och Code Signing-certifikat Symantec Managed PKI for SSL En enda plattform innebär all kontroll samlad på ett ställe och full insyn Sammanfattning

3 Inledning Behovet av SSL-certifikat har spritt sig från e-handelstransaktioner till andra centrala delar av företaget. SSL-certifikat skyddar även kommunikation med distansarbetande personal och partnerföretag via webbaserad e-post, chatt och snabbmeddelanden. När molnbaserade tjänster används krävs SSL-certifikat i kommunikationen mellan webbläsare och server för att visa information om kundkonton, transaktioner med affärspartner och de anställdas produktivitetsverktyg. Slutligen används SSL-certifikat för att skydda kommunikationen mellan olika servrar vid överföring av program och data. Att hantera enskilda certifikat i en stor organisation blir snabbt komplicerat på grund av det stora antalet platser och avdelningar, och de snabbt växande webbaserade tjänsterna. Om ett SSL-certifikat upphör att gälla innebär det inte bara att företaget förlorar försäljning och kundernas förtroende, utan även att anställda och partnerföretag kanske inte kan utföra sitt arbete eller riskerar att avslöja konfidentiell information. Att hantera SSL-certifikat i komplexa nätverk för att garantera säkerheten och förhindra att förfallodatum missas har blivit mycket viktigt i alla verksamheter. I den här guiden beskrivs fem enkla steg som hjälper IT-administratörer att ta kontroll över SSL-certifikaten i hela företaget, samt en hanteringsplattform som ger god överblick och används som den enda kontrollpunkten under certifikatens hela livscykel. Fem steg till bättre kontroll över SSL- och Code Signing-certifikat Följande fem steg hjälper IT-administratörer att ta kontroll över alla SSL-certifikat i företaget. 1. Gör en genomgång av alla domäner och certifikat. 2. Samla alla certifikat i ett hanteringskonto. 3. Definiera en administrativ process för organisationen. 4. Aktivera påminnelser och kör regelbundna rapporter om tillgängliga enheter och förnyelser. 5. Upphäv och ersätt certifikat om så behövs. 1. Gör en genomgång av alla domäner och certifikat. Vet du var SSL-certifikaten i företaget finns? Det är viktigt att kunna se alla distribuerade SSL-certifikat i företaget för att skydda internettransaktioner, kommunikation och webbaserade program. Oavsett om du startar från grunden eller verifierar en befintlig lista kan du med hjälp av ett identifieringsverktyg automatisera processen och katalogisera SSL-certifikatens plats, förfallodatum, giltighetsperiod och nyckelstorlek, liksom motsvarande för Code Signing-certifikaten. Identifieringsverktyg från de flesta certifikatutfärdare (CA) hittar dock bara SSLcertifikat av en viss typ, eller som har utfärdats av dem själva. Certifikat inköpta utanför den godkända processen, alltså de SSL-certifikat som administratören bör vara mest uppmärksam på, hittas inte vid granskningen. Som företagsplattform för SSL-hantering bör du därför välja ett universellt identifieringsverktyg för att spara tid, minska riskerna och förenkla granskningen. Identifieringsverktyget bör också kontrollera att SSL-certifikaten har installerats korrekt. Resultat: Rapportering i realtid om alla certifikat i alla skyddade domäner. 3

4 Scenario: Certifikatet som oväntat gick ut En e-handelsserver slutar fungera och ingen vet varför. För varje timme som går medan IT-avdelningen utför felsökning går tusentals försäljningsorder förlorade. Ett SSL-certifikat inköpt från en icke godkänd leverantör har upphört att gälla och administratören som köpte det har slutat. Förnyelsemeddelandet nådde aldrig den nuvarande administratören och ingen kände till certifikatets existens i nätverket. Med Symantec Managed PKI for SSL kan administratören upptäcka alla certifikat i företaget, oavsett certifikatutfärdare, vilket ger bättre överblick och kontroll. 2. Samla alla certifikat i ett hanteringskonto. Den information du behöver för att utvärdera SSL-skyddet samlas in vid granskningen. Därefter kan du börja samla certifikaten i ett enda konto och få bättre kontroll. Vid utvärdering bör följande frågor ställas: Har alla certifikat installerats korrekt? Har certifikaten rätt krypterings- och autentiseringsnivå? Visas alla förtroendemärken och säkerhetsmärken på rätt webbsidor? Har alla servrar som behöver skyddas fått SSL-skydd? Finns det obehöriga certifikat som måste hanteras? Dagens SSL-certifikat erbjuder en rad olika krypteringsstyrkor och autentiseringsnivåer. Många SSL-verktyg för företag kräver dock en specifik inloggning för varje typ av certifikat. När organisationen växer och antalet administratörer ökar blir det besvärligt att hantera olika konton för olika typer av SSL-certifikat om inte kontrollen samlas på ett ställe, en kontrollpunkt. När förfallodatumet för aktuella certifikat närmar sig kan de ersättas med enheter från ett primärt hanteringskonto som stöder alla de typer av certifikat företaget behöver. Att ha ett enda hanteringskonto minskar även kostnaderna eftersom företaget då kan utnyttja volymrabatter. Resultat: Ett enda hanteringskonto för alla certifikat i företaget. Scenario: Konsolideringsprojektet En nyligen gjord sammanslagning kräver integration av två nätverkssystem. Du måste köpa in fem premium- och fem standard-ssl-certifikat och uppdatera domänens kontaktinformation för tre befintliga certifikat. Att köpa in certifikaten vart och ett för sig kommer att ta mycket tid från andra viktiga delar av integrationsprojektet. Köp i stället flera certifikat genom Symantec Managed PKI for SSL för förnyelse och direkt utfärdande. 4

5 Symantec Managed PKI for SSL Funktioner Webbaserad administrationsportal Automatisk certifikatidentifiering All kontroll samlad på ett ställe Anpassningsbart arbetsflöde och granskningsloggar Stort utbud av SSL-certifikat Omfattande rapportering Anpassningsbara påminnelser och aviseringar Support i världsklass Fördelar Ett funktionsrikt gränssnitt gör det enkelt att konfigurera och distribuera certifikat under hela deras livscykel. En god överblick över alla certifikattyper i företaget, oavsett certifikatutfärdare, minskar risken för avbrott och otillåtna certifikat. Samordna inköpen och administrationen för alla affärsenheter och platser för att minska kostnaderna. Delegerad administration och på förhand godkända domäner för omedelbart, behovsstyrt certifikatutfärdande med omfattande funktioner för spårning och granskning. Hantera alla certifikattyper från en enda konsol: EV (Extended Validation), SGC, SAN for Unified Communications, standard-ssl och Code Signing. Rollbaserad åtkomst till realtids-, offlineoch månadsrapporter underlättar hanteringen av resurser och risker. Undvik missade meddelanden med hjälp av automatiska påminnelser till flera mottagare. Kostnadsfri hjälp via telefon, webb och internet under 60 dagar, med möjlighet till förlängning. 3. Definiera en administrativ process för organisationen. Administratörer som har tillgång till ett hanteringskonto för företagscertifikat kan köpa flera certifikatenheter samtidigt och utfärda dessa vid behov i hela organisationen. Administratören fastställer en process för att förenkla administrationen i enlighet med önskad kontrollnivå, t.ex. vem som har vilken behörighet, hur registrering fungerar och vem som får vilken typ av meddelanden. Certifikathanteringssystemet bör vara så flexibelt och anpassningsbart att det kan skräddarsys för den aktuella miljön. Rollbaserad åtkomstkontroll och dynamisk tilldelning av behörigheter bidrar till att förstärka den administrativa processen. När olika administratörer loggar in med sina unika inloggningsuppgifter kan de hantera certifikaten utifrån sin roll och organisation. Granskningsloggarna visar detaljerad information om administratörens samtliga åtgärder för varje utfärdat certifikat. 5

6 Om en administratör begär ett SSL- eller ett Code Signing-certifikat så kan det direkt godkännas, avvisas eller försättas i vänteläge beroende på de fördefinierade administrationsreglerna. Blockering av domäner förhindrar abonnenter från att köpa enskilda certifikat för hanterade domäner genom att de dirigeras om till inskrivningssidan för det hanterade kontot. Under registreringsprocessen för de flesta SSL-certifikat anger köparen kontaktinformation för en teknisk kontaktperson, exempelvis namn, telefonnummer och e-postadress. Uppgifterna i kontaktinformationen och meddelandeinställningarna bör följa den angivna administrationsprocessen. Meddelanden om certifikat som går ut skickas som e-postmeddelanden eller SMS och kan skickas till såväl flera administratörer som till ett kontoalias, t.ex. Förinställda meddelanden förenklar processen och håller administratörerna informerade. Exempel: När antalet tillgängliga certifikatenheter understiger ett angivet antal får administratören en påminnelse om att det är dags att köpa in flera. Administratörer informeras via meddelanden om att de ska logga in och granska förfrågningar. Bekräftelser via e-post informerar administratörerna om certifikat med omedelbart utfärdande. Resultat: En klar och tydlig administrativ process som är integrerad i administrationssystemet. Scenario: Lokal kontroll med överblick Indienkontoret behöver utfärda ett certifikat lokalt för att ta en utvecklingsserver i bruk, men tidsskillnaden gör att man måste vänta 24 timmar på ditt godkännande. Förseningen är ett dyrt kvitto på en förgodkänd användning av ett certifikat i en auktoriserad domän av en autentiserad användare. Delegera administrationen med Symantec Managed PKI for SSL för att omedelbart kunna utfärda certifikat. Webbgränssnitt för att registrera, förnya och upphäva certifikat Servrar som hanteras av prenumeranter Prenumerant Symantec Prenumerant Prenumerant SSL-certifikatförfrågningar till administratören Certifikatskyddad hantering av webbgränssnitt Administratör Managed PKI for SSL Control Center (centraliserad, fullständig certifikathantering) 6

7 Användartyper Primär kontoadministratör Sekundär eller avdelningsadministratör Endast läsrättigheter Behörigheter Tilldela roller, ange administratörsrättigheter och tillgång till guider för andra administratörer. Hantera certifikatlivscykeln för en viss domän, avdelning eller division: godkänna och avvisa certifikatbegäranden, upphäva certifikat, tilldela andra administratörer begäranden. Visa rapporter, t.ex. aktuella begäranden, certifikatinformation och loggfiler. 4. Aktivera påminnelser och kör regelbundna rapporter om tillgängliga enheter och förnyelser. Regelbundna rapporter som skapas på certifikatplattformen hjälper administratörer att hantera tid och resurser bättre. I stället för statisk information i ett kalkylblad så visas en inventering av de faktiska enheterna i företaget i realtidsrapporter efter certifikatstatus. Alla begäranden och certifikat visas: väntande, godkända, avvisade, giltiga, upphävda, inaktiverade, utgångna eller utgående. Förnyelserapporter med 90-, 60- och 30-dagarsaviseringar hjälper administratörer planera certifikatförnyelser och utnyttja volymrabatter. Rapporthistorik ger administratörer insikt i tidigare användning för framtida planering och administration. 7

8 Flera anpassningsmöjligheter och olika filformat underlättar integrationen med administrativa processer och verktyg. Administratörer bör ha möjlighet att anpassa detaljerade rapporter om certifikatanvändningen efter organisation eller administratör, och skapa automatiserade rapporter som regelbundet skickas till huvudkontakten. Tack vare olika filformat som PDF, HTML och CSV kan information delas och integreras med annan programvara för granskning och analys. Resultat: Årlig resursfördelning och budgetering för SSL. 5. Upphäv och ersätt certifikat om så behövs. Samlade inventerings- och hanteringsverktyg gör det enklare att upphäva och ersätta certifikat. När servrar tas ur bruk, flyttas eller byts ut måste SSLcertifikaten flyttas på korrekt sätt genom att upphävas och ersättas. NSLookupverktyget kartlägger domännamnen för IP-adresser som hjälp för att hitta saknade certifikat. Om ett certifikat inte går att hitta eller inte längre behövs bör det upphävas för att inte kunna missbrukas. Om en privat nyckel tappas bort eller blir angripen, eller om en server kraschar och ett certifikat raderas, så bör administratören kunna upphäva och ersätta certifikatet. Resultat: Bättre kontroll över förlorade eller saknade certifikat. Scenario: Flytten I processen med att slå samman datacenter måste certifikat flyttas från en fysisk plats till en annan. Du vill inte köpa in nya certifikat för den nya platsen och tappa giltighetstid på befintliga certifikat, men vill samtidigt undvika driftstopp. Du kan då upphäva och ersätta certifikaten med hjälp av Symantec Managed PKI for SSL för att flytta dem från en server till en annan. Huvudfördelar Lägre total ägandekostnad Sänk kostnaderna och förenkla hanteringen av de olika SSLcertifikaten i organisationen med hjälp av en kontrollpunkt, certifikatidentifiering och volympriser. Flexibla hanteringsalternativ Hantera certifikaten på rätt nivå under hela deras livscykel med hjälp av delegerade administrationsfunktioner, rollbaserad åtkomstkontroll och dynamisk tilldelning av rättigheter. Bättre riskhantering och kontroll Använd certifikatidentifiering för att hitta otillåtna SSL-certifikat innan de stör verksamheten eller äventyrar säkerheten, och spåra aktiviteter med hjälp av detaljerade granskningsloggar. En enda plattform innebär all kontroll samlad på ett ställe och full insyn Utan de rätta verktygen kan administration av omfattande SSL-installationer över komplexa infrastrukturer vara ett tidsödande manuellt arbete med många risker. De flesta certifikatutfärdare erbjuder hanteringsverktyg för sina certifikat. Dessa kan dock inte användas för att upptäcka alla certifikat, vilket gör att ITadministratörer måste använda olika plattformar och inloggningar för olika certifikat. Att utveckla självsignerande certifikat ger bättre kontroll, men en egen lösning kräver stora investeringar och inte bara tid för utveckling utan även för fortlöpande förbättringar för att kunna hantera nya SSL-typer, exempelvis Extended Validation. Symantec Managed PKI for SSL kombinerar de bästa funktionerna från betrodda certifikatutfärdare i en självsignerande lösning: en enda kontrollpunkt i en tillförlitlig och skalbar infrastruktur, samt automatiserad certifikatidentifiering av alla SSL- och Code Signing-certifikat i hela företaget. När certifikat köps in och ett konto skapas får administratörerna dessutom fullständig åtkomst och kan anpassa konton och delegera rättigheter utan att behöva lägga tid och kostnader på att konfigurera infrastrukturen. 8

9 Managed PKI for SSL är en molnbaserad tjänst som inte kräver någon initial kapitalinvestering och erbjuder låga kostnader för såväl ägande som underhåll. När organisationen växer så växer även Symantecs tillförlitliga infrastruktur. I certifikatidentifieringsmodulen i Managed PKI for SSL kan administratörer i realtid spåra alla SSL- och Code Signing-certifikat för olika certifikatutfärdare och skiftande affärsmiljöer. Centraliserad kontroll med flexibel delegering gör det möjligt att anpassa administrationen efter företagets arbetsflöde. Godkända administratörer som hanterar förgodkända domäner kan utfärda SSL-certifikat till flera servrar på begäran, och blockera inköpsförsök utanför godkännandeprocessen. Symantec SSL-certifikat innehåller en rad olika krypterings-, autentiseringsoch villkorsnivåer för att uppfylla just ditt företags behov, och inkluderar även sigillet Symantec Secured. Bättre insyn och kontroll minskar risken för kommunikations- och driftavbrott orsakade av oförutsedda förfallodatum, och otillåten SSL-distribution kan upptäckas. Sammanfattning Att hantera SSL-certifikat i företag har blivit en komplex uppgift. Symantec Managed PKI for SSL är en enkel men kraftfull plattform som kostnadseffektivt identifierar och hanterar SSL-certifikat. På denna molnbaserade plattform kan IT-administratörer automatisera viktiga uppgifter och hantera företagets SSL-certifikat, säkrare och till lägre kostnad. 9

10 Mer information Gå till vår webbplats Läs mer Om du vill veta mer om Symantecs SSL-certifikat ringer du avgiftsfritt till , eller , eller skickar e-post till Om du vill tala med en produktspecialist Ring , eller Om Symantec Symantec är en världsledande leverantör av lösningar inom säkerhet, lagring och systemhantering. Vi hjälper företag och privatpersoner att skydda och hantera sin information. Våra program och tjänster skyddar mot fler risker på fler ställen, mer heltäckande och effektivt. De ger trygghet oavsett var du använder och lagrar information. Symantec Nordic AB Website Security Solutions Kista Science Tower Färögatan 33, Flr Kista Symantec Corporation. Med ensamrätt. Symantec, Symantec-logotypen och logotypen med en bock i en cirkel och Norton Secured-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Symantec Corporation eller dess dotterbolag i USA och andra länder. Övriga namn kan vara varumärken som tillhör sina respektive innehavare.

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Översikt över Tjänsten Tjänsten Symantec Managed PKI for SSL-certifikat ("Tjänsten") är en värdbaserad och webbaserad lösning som gör att Kunden kan centralisera utfärdande, förnyande, upphävande och hantering

Läs mer

Öka företagets tillväxt genom att höja kundernas förtroende

Öka företagets tillväxt genom att höja kundernas förtroende RAPPORT: ÖKA FÖRETAGETS TILLVÄXT GENOM ATT HÖJA KUNDERNAS FÖRTROENDE Rapport Öka företagets tillväxt genom att höja kundernas förtroende Den hemliga ingrediensen till framgång på internet Öka företagets

Läs mer

Vägledning för införande av DNSSEC

Vägledning för införande av DNSSEC Vägledning Version 1.0 2010-10-22 Vägledning för införande av DNSSEC Framtagen i samarbete mellan E-delegationen, Sveriges Kommuner och Landsting samt Kommunförbundet Stockholms Län. Vad vill uppnås med

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize. Vår 2011 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Minska kostnaderna Konsolidering är avgörande Oracle CRM On Demand Mer värde till en lägre kostnad Kontakta Oracle > 020 798 798 > contact-nordics_ww@oracle.com

Läs mer

Microsofts molntjänster & svenska krav på integritet och patientdatasäkerhet

Microsofts molntjänster & svenska krav på integritet och patientdatasäkerhet 1 Så uppfylls svenska krav på patientdatasäkerhet och integritet i Microsoft Cloud Microsofts molntjänster & svenska krav på integritet och patientdatasäkerhet Om detta White Paper Organisationer inom

Läs mer

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Du vet vad ditt företag behöver, vi vet vad din bransch kräver. Tillsammans kan vi skapa en effektiv arbetsmiljö

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. Fördelar: Öka företagets produktivitet genom att skapa en högeffektiv arbetsmiljö för servicepersonalen

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 14 FileMaker Server - Hjälp 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken

Läs mer

SAMLINK CUSTOMER CA Certifikatprinciper WS-MATERIALTJÄNSTER FÖR CERTIFIKAT OID: 1.2.246.558.10.09704098.11.2 v.1.0

SAMLINK CUSTOMER CA Certifikatprinciper WS-MATERIALTJÄNSTER FÖR CERTIFIKAT OID: 1.2.246.558.10.09704098.11.2 v.1.0 SAMLINK CUSTOMER CA Certifikatprinciper WS-MATERIALTJÄNSTER FÖR CERTIFIKAT OID: 1.2.246.558.10.09704098.11.2 v.1.0 GÄLLER FR.O.M. 22.9.2009 18.9.2009 OY SAMLINK AB VARMENNEPERIAATTEET 2 (47) Innehållsförteckning

Läs mer

IMPLEMENTERING AV EN SYSTEMARKITEKTUR FÖR SÄKERHETSANALYS. Solution Brief

IMPLEMENTERING AV EN SYSTEMARKITEKTUR FÖR SÄKERHETSANALYS. Solution Brief IMPLEMENTERING AV EN SYSTEMARKITEKTUR FÖR SÄKERHETSANALYS Solution Brief SAMMANFATTNING Nya säkerhetshot kräver en ny form av säkerhetshantering. De som arbetar med it-säkerhet behöver en systemarkitektur

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

Digital sopsortering. Att hantera skräppost i kommuner och landsting

Digital sopsortering. Att hantera skräppost i kommuner och landsting Digital sopsortering Att hantera skräppost i kommuner och landsting December 2007 Innehåll Inledning...1 Lagrummet... 3 Policy... 7...och så var det teknken... 11 Automatisk hantering...14 Sammanfattning...

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

Kom igång IdrottOnline Klubb Kom igång

Kom igång IdrottOnline Klubb Kom igång Uppdaterad 2001-03-09 Kom igång IdrottOnline Klubb Kom igång Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF.

Läs mer

Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst

Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Aastra Solidus ecare I dagens hårda konkurrens är det oerhört viktigt

Läs mer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Användarhandbok för administratörer Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Utgåva A, 2013 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Introduktion

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

FileMaker Server 12. Anpassad webbpublicering med PHP

FileMaker Server 12. Anpassad webbpublicering med PHP FileMaker Server 12 Anpassad webbpublicering med PHP 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Första publicering: 29 maj 2012 Granskad: 16 augusti 2012 Denna guide är avsedd för användare som väljer självbetjäning av innehåll

Läs mer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för redaktörer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för redaktörer EPiServer 7.5 CMS Användarhandbok för redaktörer Användarhandbok för redaktörer EPiServer 7.5 CMS Utgåva A, 2013 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Introduktion 5 Om den

Läs mer

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 13 FileMaker Server - Hjälp 2010 2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

Apple AirPort-nätverk

Apple AirPort-nätverk Apple AirPort-nätverk 1 Innehåll Kapitel 1 3 Komma igång 5 Ställa in en trådlös Apple-enhet för Internetanslutning med AirPort-verktyg 6 Öka räckvidden på AirPort-nätverket 6 Dela en USB-hårddisk som är

Läs mer

Paketera och distribuera dina program

Paketera och distribuera dina program Paketera och distribuera dina program Användarguide, Summer 15 @salesforcedocs Copyright 2000 2015 salesforce.com, inc. Med ensamrätt. Salesforce, ett är registrerat varumärke tillhörande salesforce.com,

Läs mer