Rapport. Förenkla hanteringen av SSL-certifikat i hela företaget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. Förenkla hanteringen av SSL-certifikat i hela företaget"

Transkript

1 RAPPORT: FÖRENKLA HANTERINGEN AV SSL-CERTIFIKAT I HELA FÖRETAGET Rapport Förenkla hanteringen av SSL-certifikat i hela företaget

2 Förenkla hanteringen av SSL-certifikat i hela företaget Innehåll Inledning Fem steg till bättre kontroll över SSL- och Code Signing-certifikat Symantec Managed PKI for SSL En enda plattform innebär all kontroll samlad på ett ställe och full insyn Sammanfattning

3 Inledning Behovet av SSL-certifikat har spritt sig från e-handelstransaktioner till andra centrala delar av företaget. SSL-certifikat skyddar även kommunikation med distansarbetande personal och partnerföretag via webbaserad e-post, chatt och snabbmeddelanden. När molnbaserade tjänster används krävs SSL-certifikat i kommunikationen mellan webbläsare och server för att visa information om kundkonton, transaktioner med affärspartner och de anställdas produktivitetsverktyg. Slutligen används SSL-certifikat för att skydda kommunikationen mellan olika servrar vid överföring av program och data. Att hantera enskilda certifikat i en stor organisation blir snabbt komplicerat på grund av det stora antalet platser och avdelningar, och de snabbt växande webbaserade tjänsterna. Om ett SSL-certifikat upphör att gälla innebär det inte bara att företaget förlorar försäljning och kundernas förtroende, utan även att anställda och partnerföretag kanske inte kan utföra sitt arbete eller riskerar att avslöja konfidentiell information. Att hantera SSL-certifikat i komplexa nätverk för att garantera säkerheten och förhindra att förfallodatum missas har blivit mycket viktigt i alla verksamheter. I den här guiden beskrivs fem enkla steg som hjälper IT-administratörer att ta kontroll över SSL-certifikaten i hela företaget, samt en hanteringsplattform som ger god överblick och används som den enda kontrollpunkten under certifikatens hela livscykel. Fem steg till bättre kontroll över SSL- och Code Signing-certifikat Följande fem steg hjälper IT-administratörer att ta kontroll över alla SSL-certifikat i företaget. 1. Gör en genomgång av alla domäner och certifikat. 2. Samla alla certifikat i ett hanteringskonto. 3. Definiera en administrativ process för organisationen. 4. Aktivera påminnelser och kör regelbundna rapporter om tillgängliga enheter och förnyelser. 5. Upphäv och ersätt certifikat om så behövs. 1. Gör en genomgång av alla domäner och certifikat. Vet du var SSL-certifikaten i företaget finns? Det är viktigt att kunna se alla distribuerade SSL-certifikat i företaget för att skydda internettransaktioner, kommunikation och webbaserade program. Oavsett om du startar från grunden eller verifierar en befintlig lista kan du med hjälp av ett identifieringsverktyg automatisera processen och katalogisera SSL-certifikatens plats, förfallodatum, giltighetsperiod och nyckelstorlek, liksom motsvarande för Code Signing-certifikaten. Identifieringsverktyg från de flesta certifikatutfärdare (CA) hittar dock bara SSLcertifikat av en viss typ, eller som har utfärdats av dem själva. Certifikat inköpta utanför den godkända processen, alltså de SSL-certifikat som administratören bör vara mest uppmärksam på, hittas inte vid granskningen. Som företagsplattform för SSL-hantering bör du därför välja ett universellt identifieringsverktyg för att spara tid, minska riskerna och förenkla granskningen. Identifieringsverktyget bör också kontrollera att SSL-certifikaten har installerats korrekt. Resultat: Rapportering i realtid om alla certifikat i alla skyddade domäner. 3

4 Scenario: Certifikatet som oväntat gick ut En e-handelsserver slutar fungera och ingen vet varför. För varje timme som går medan IT-avdelningen utför felsökning går tusentals försäljningsorder förlorade. Ett SSL-certifikat inköpt från en icke godkänd leverantör har upphört att gälla och administratören som köpte det har slutat. Förnyelsemeddelandet nådde aldrig den nuvarande administratören och ingen kände till certifikatets existens i nätverket. Med Symantec Managed PKI for SSL kan administratören upptäcka alla certifikat i företaget, oavsett certifikatutfärdare, vilket ger bättre överblick och kontroll. 2. Samla alla certifikat i ett hanteringskonto. Den information du behöver för att utvärdera SSL-skyddet samlas in vid granskningen. Därefter kan du börja samla certifikaten i ett enda konto och få bättre kontroll. Vid utvärdering bör följande frågor ställas: Har alla certifikat installerats korrekt? Har certifikaten rätt krypterings- och autentiseringsnivå? Visas alla förtroendemärken och säkerhetsmärken på rätt webbsidor? Har alla servrar som behöver skyddas fått SSL-skydd? Finns det obehöriga certifikat som måste hanteras? Dagens SSL-certifikat erbjuder en rad olika krypteringsstyrkor och autentiseringsnivåer. Många SSL-verktyg för företag kräver dock en specifik inloggning för varje typ av certifikat. När organisationen växer och antalet administratörer ökar blir det besvärligt att hantera olika konton för olika typer av SSL-certifikat om inte kontrollen samlas på ett ställe, en kontrollpunkt. När förfallodatumet för aktuella certifikat närmar sig kan de ersättas med enheter från ett primärt hanteringskonto som stöder alla de typer av certifikat företaget behöver. Att ha ett enda hanteringskonto minskar även kostnaderna eftersom företaget då kan utnyttja volymrabatter. Resultat: Ett enda hanteringskonto för alla certifikat i företaget. Scenario: Konsolideringsprojektet En nyligen gjord sammanslagning kräver integration av två nätverkssystem. Du måste köpa in fem premium- och fem standard-ssl-certifikat och uppdatera domänens kontaktinformation för tre befintliga certifikat. Att köpa in certifikaten vart och ett för sig kommer att ta mycket tid från andra viktiga delar av integrationsprojektet. Köp i stället flera certifikat genom Symantec Managed PKI for SSL för förnyelse och direkt utfärdande. 4

5 Symantec Managed PKI for SSL Funktioner Webbaserad administrationsportal Automatisk certifikatidentifiering All kontroll samlad på ett ställe Anpassningsbart arbetsflöde och granskningsloggar Stort utbud av SSL-certifikat Omfattande rapportering Anpassningsbara påminnelser och aviseringar Support i världsklass Fördelar Ett funktionsrikt gränssnitt gör det enkelt att konfigurera och distribuera certifikat under hela deras livscykel. En god överblick över alla certifikattyper i företaget, oavsett certifikatutfärdare, minskar risken för avbrott och otillåtna certifikat. Samordna inköpen och administrationen för alla affärsenheter och platser för att minska kostnaderna. Delegerad administration och på förhand godkända domäner för omedelbart, behovsstyrt certifikatutfärdande med omfattande funktioner för spårning och granskning. Hantera alla certifikattyper från en enda konsol: EV (Extended Validation), SGC, SAN for Unified Communications, standard-ssl och Code Signing. Rollbaserad åtkomst till realtids-, offlineoch månadsrapporter underlättar hanteringen av resurser och risker. Undvik missade meddelanden med hjälp av automatiska påminnelser till flera mottagare. Kostnadsfri hjälp via telefon, webb och internet under 60 dagar, med möjlighet till förlängning. 3. Definiera en administrativ process för organisationen. Administratörer som har tillgång till ett hanteringskonto för företagscertifikat kan köpa flera certifikatenheter samtidigt och utfärda dessa vid behov i hela organisationen. Administratören fastställer en process för att förenkla administrationen i enlighet med önskad kontrollnivå, t.ex. vem som har vilken behörighet, hur registrering fungerar och vem som får vilken typ av meddelanden. Certifikathanteringssystemet bör vara så flexibelt och anpassningsbart att det kan skräddarsys för den aktuella miljön. Rollbaserad åtkomstkontroll och dynamisk tilldelning av behörigheter bidrar till att förstärka den administrativa processen. När olika administratörer loggar in med sina unika inloggningsuppgifter kan de hantera certifikaten utifrån sin roll och organisation. Granskningsloggarna visar detaljerad information om administratörens samtliga åtgärder för varje utfärdat certifikat. 5

6 Om en administratör begär ett SSL- eller ett Code Signing-certifikat så kan det direkt godkännas, avvisas eller försättas i vänteläge beroende på de fördefinierade administrationsreglerna. Blockering av domäner förhindrar abonnenter från att köpa enskilda certifikat för hanterade domäner genom att de dirigeras om till inskrivningssidan för det hanterade kontot. Under registreringsprocessen för de flesta SSL-certifikat anger köparen kontaktinformation för en teknisk kontaktperson, exempelvis namn, telefonnummer och e-postadress. Uppgifterna i kontaktinformationen och meddelandeinställningarna bör följa den angivna administrationsprocessen. Meddelanden om certifikat som går ut skickas som e-postmeddelanden eller SMS och kan skickas till såväl flera administratörer som till ett kontoalias, t.ex. Förinställda meddelanden förenklar processen och håller administratörerna informerade. Exempel: När antalet tillgängliga certifikatenheter understiger ett angivet antal får administratören en påminnelse om att det är dags att köpa in flera. Administratörer informeras via meddelanden om att de ska logga in och granska förfrågningar. Bekräftelser via e-post informerar administratörerna om certifikat med omedelbart utfärdande. Resultat: En klar och tydlig administrativ process som är integrerad i administrationssystemet. Scenario: Lokal kontroll med överblick Indienkontoret behöver utfärda ett certifikat lokalt för att ta en utvecklingsserver i bruk, men tidsskillnaden gör att man måste vänta 24 timmar på ditt godkännande. Förseningen är ett dyrt kvitto på en förgodkänd användning av ett certifikat i en auktoriserad domän av en autentiserad användare. Delegera administrationen med Symantec Managed PKI for SSL för att omedelbart kunna utfärda certifikat. Webbgränssnitt för att registrera, förnya och upphäva certifikat Servrar som hanteras av prenumeranter Prenumerant Symantec Prenumerant Prenumerant SSL-certifikatförfrågningar till administratören Certifikatskyddad hantering av webbgränssnitt Administratör Managed PKI for SSL Control Center (centraliserad, fullständig certifikathantering) 6

7 Användartyper Primär kontoadministratör Sekundär eller avdelningsadministratör Endast läsrättigheter Behörigheter Tilldela roller, ange administratörsrättigheter och tillgång till guider för andra administratörer. Hantera certifikatlivscykeln för en viss domän, avdelning eller division: godkänna och avvisa certifikatbegäranden, upphäva certifikat, tilldela andra administratörer begäranden. Visa rapporter, t.ex. aktuella begäranden, certifikatinformation och loggfiler. 4. Aktivera påminnelser och kör regelbundna rapporter om tillgängliga enheter och förnyelser. Regelbundna rapporter som skapas på certifikatplattformen hjälper administratörer att hantera tid och resurser bättre. I stället för statisk information i ett kalkylblad så visas en inventering av de faktiska enheterna i företaget i realtidsrapporter efter certifikatstatus. Alla begäranden och certifikat visas: väntande, godkända, avvisade, giltiga, upphävda, inaktiverade, utgångna eller utgående. Förnyelserapporter med 90-, 60- och 30-dagarsaviseringar hjälper administratörer planera certifikatförnyelser och utnyttja volymrabatter. Rapporthistorik ger administratörer insikt i tidigare användning för framtida planering och administration. 7

8 Flera anpassningsmöjligheter och olika filformat underlättar integrationen med administrativa processer och verktyg. Administratörer bör ha möjlighet att anpassa detaljerade rapporter om certifikatanvändningen efter organisation eller administratör, och skapa automatiserade rapporter som regelbundet skickas till huvudkontakten. Tack vare olika filformat som PDF, HTML och CSV kan information delas och integreras med annan programvara för granskning och analys. Resultat: Årlig resursfördelning och budgetering för SSL. 5. Upphäv och ersätt certifikat om så behövs. Samlade inventerings- och hanteringsverktyg gör det enklare att upphäva och ersätta certifikat. När servrar tas ur bruk, flyttas eller byts ut måste SSLcertifikaten flyttas på korrekt sätt genom att upphävas och ersättas. NSLookupverktyget kartlägger domännamnen för IP-adresser som hjälp för att hitta saknade certifikat. Om ett certifikat inte går att hitta eller inte längre behövs bör det upphävas för att inte kunna missbrukas. Om en privat nyckel tappas bort eller blir angripen, eller om en server kraschar och ett certifikat raderas, så bör administratören kunna upphäva och ersätta certifikatet. Resultat: Bättre kontroll över förlorade eller saknade certifikat. Scenario: Flytten I processen med att slå samman datacenter måste certifikat flyttas från en fysisk plats till en annan. Du vill inte köpa in nya certifikat för den nya platsen och tappa giltighetstid på befintliga certifikat, men vill samtidigt undvika driftstopp. Du kan då upphäva och ersätta certifikaten med hjälp av Symantec Managed PKI for SSL för att flytta dem från en server till en annan. Huvudfördelar Lägre total ägandekostnad Sänk kostnaderna och förenkla hanteringen av de olika SSLcertifikaten i organisationen med hjälp av en kontrollpunkt, certifikatidentifiering och volympriser. Flexibla hanteringsalternativ Hantera certifikaten på rätt nivå under hela deras livscykel med hjälp av delegerade administrationsfunktioner, rollbaserad åtkomstkontroll och dynamisk tilldelning av rättigheter. Bättre riskhantering och kontroll Använd certifikatidentifiering för att hitta otillåtna SSL-certifikat innan de stör verksamheten eller äventyrar säkerheten, och spåra aktiviteter med hjälp av detaljerade granskningsloggar. En enda plattform innebär all kontroll samlad på ett ställe och full insyn Utan de rätta verktygen kan administration av omfattande SSL-installationer över komplexa infrastrukturer vara ett tidsödande manuellt arbete med många risker. De flesta certifikatutfärdare erbjuder hanteringsverktyg för sina certifikat. Dessa kan dock inte användas för att upptäcka alla certifikat, vilket gör att ITadministratörer måste använda olika plattformar och inloggningar för olika certifikat. Att utveckla självsignerande certifikat ger bättre kontroll, men en egen lösning kräver stora investeringar och inte bara tid för utveckling utan även för fortlöpande förbättringar för att kunna hantera nya SSL-typer, exempelvis Extended Validation. Symantec Managed PKI for SSL kombinerar de bästa funktionerna från betrodda certifikatutfärdare i en självsignerande lösning: en enda kontrollpunkt i en tillförlitlig och skalbar infrastruktur, samt automatiserad certifikatidentifiering av alla SSL- och Code Signing-certifikat i hela företaget. När certifikat köps in och ett konto skapas får administratörerna dessutom fullständig åtkomst och kan anpassa konton och delegera rättigheter utan att behöva lägga tid och kostnader på att konfigurera infrastrukturen. 8

9 Managed PKI for SSL är en molnbaserad tjänst som inte kräver någon initial kapitalinvestering och erbjuder låga kostnader för såväl ägande som underhåll. När organisationen växer så växer även Symantecs tillförlitliga infrastruktur. I certifikatidentifieringsmodulen i Managed PKI for SSL kan administratörer i realtid spåra alla SSL- och Code Signing-certifikat för olika certifikatutfärdare och skiftande affärsmiljöer. Centraliserad kontroll med flexibel delegering gör det möjligt att anpassa administrationen efter företagets arbetsflöde. Godkända administratörer som hanterar förgodkända domäner kan utfärda SSL-certifikat till flera servrar på begäran, och blockera inköpsförsök utanför godkännandeprocessen. Symantec SSL-certifikat innehåller en rad olika krypterings-, autentiseringsoch villkorsnivåer för att uppfylla just ditt företags behov, och inkluderar även sigillet Symantec Secured. Bättre insyn och kontroll minskar risken för kommunikations- och driftavbrott orsakade av oförutsedda förfallodatum, och otillåten SSL-distribution kan upptäckas. Sammanfattning Att hantera SSL-certifikat i företag har blivit en komplex uppgift. Symantec Managed PKI for SSL är en enkel men kraftfull plattform som kostnadseffektivt identifierar och hanterar SSL-certifikat. På denna molnbaserade plattform kan IT-administratörer automatisera viktiga uppgifter och hantera företagets SSL-certifikat, säkrare och till lägre kostnad. 9

10 Mer information Gå till vår webbplats Läs mer Om du vill veta mer om Symantecs SSL-certifikat ringer du avgiftsfritt till , eller , eller skickar e-post till Om du vill tala med en produktspecialist Ring , eller Om Symantec Symantec är en världsledande leverantör av lösningar inom säkerhet, lagring och systemhantering. Vi hjälper företag och privatpersoner att skydda och hantera sin information. Våra program och tjänster skyddar mot fler risker på fler ställen, mer heltäckande och effektivt. De ger trygghet oavsett var du använder och lagrar information. Symantec Nordic AB Website Security Solutions Kista Science Tower Färögatan 33, Flr Kista Symantec Corporation. Med ensamrätt. Symantec, Symantec-logotypen och logotypen med en bock i en cirkel och Norton Secured-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Symantec Corporation eller dess dotterbolag i USA och andra länder. Övriga namn kan vara varumärken som tillhör sina respektive innehavare.

Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1

Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1 Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1 2012-12-21 Kivuto Solutions Inc. [KONFIDENTIELLT] INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT...1 VERIFIERINGSMETODER...2 IUV (Integrated User Verification)...2 Shibboleth

Läs mer

Skydda dina virtuella system i tre steg

Skydda dina virtuella system i tre steg SOLUTION BRIEF: SKYDDA DINA VIRTUELLA SYSTEM I TRE STEG........................................ Skydda dina virtuella system i tre steg Who should read this paper Företag som vill ha hjälp med att hitta

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 2013

Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 2013 Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 2013 Informationsblad: Endpoint Security Driv din verksamhet på ett smartare och säkrare sätt Din målsättning är att skapa bra produkter och tjänster

Läs mer

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Ger ett enkelt, centralstyrt underhåll av skrivare och multifunktionssystem HANTERING AV ARBETSFLÖDET ETT ENKELT SÄTT ATT UNDERHÅLLA

Läs mer

Lexmark Applikationer

Lexmark Applikationer Lexmark Applikationer Hjälp dina kunder få ut mesta möjliga av deras lösningskompatibla Lexmark-skrivare med en eller flera funktioner Lexmarks program har utformats för att hjälpa företag att spara tid

Läs mer

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud Automatiskt, kontinuerligt och säkert skydd som gör backup av data till molnet eller via en hybridmetod som kombinerar lokal och molnbaserad backup. Datablad: Symantec.cloud Endast 21 procent av tillfrågade

Läs mer

Om du misstänker att värdens privata nyckel har manipulerats kan du skapa en ny genom att utföra följande steg:

Om du misstänker att värdens privata nyckel har manipulerats kan du skapa en ny genom att utföra följande steg: Bästa säkerhetspraxis för Symantec pcanywhere I det här dokumentet beskrivs ändringarna för förbättrad säkerhet i pcanywhere 12.5 SP4 och pcanywhere Solution 12.6.7, hur huvuddragen i dessa förbättringar

Läs mer

E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS?

E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS? E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS? D i n t a l a r e i d a g J o n a t h a n A g e r i u s W e b S e c u r i t y C o n s u l t a n t

Läs mer

connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000

connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000 connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000 connect Intelecom levererar avancerade, molnbaserade kontaktcenteroch växellösningar. Flexibla,

Läs mer

Small Business Server 2011 SSL certifikat administration

Small Business Server 2011 SSL certifikat administration Small Business Server 2011 SSL certifikat administration Följande guide beskriver hur man installerar ett certifikat på en SBS 2011 server. För support och hjälp till användandet av denna guide kan du

Läs mer

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service)

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) Skydd av personuppgifter Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) 1. Vad är identitetshanteringstjänsten? EU-kommissionens

Läs mer

Enkelt, centraliserat underhåll av skrivare och multifunktionssystem

Enkelt, centraliserat underhåll av skrivare och multifunktionssystem Lösningar för övervakning och underhåll kontroll l produktivitet I styrning Enkelt, centraliserat underhåll av skrivare och multifunktionssystem Det enkla sättet att hantera arbetsflöden Fakta: Att skrivare

Läs mer

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Sharp Optimised Services kontroll l effektivitet I produktivitet Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Möjligheterna med Managed Print Services Fakta: upp till 5 % av ett företags avkastning

Läs mer

MarkVision skrivarhanteringsprogram

MarkVision skrivarhanteringsprogram Skrivarprogramvara och hjälpprogram 1 MarkVision skrivarhanteringsprogram MarkVision för Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 och Macintosh levereras med skrivaren på CD-skivan Drivrutiner, MarkVision och

Läs mer

Spam Manager. Användarhandbok

Spam Manager. Användarhandbok Spam Manager Användarhandbok Användarhandbok för Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk information Juridisk information Copyright 2013 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Symantec, Symantecs logotyp,

Läs mer

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007 Internetsäkerhet och banktjänster September 2007 Skydda din dator Att använda Internet för att utföra bankärenden är enkelt och bekvämt. Men tänk på att din datormiljö måste vara skyddad och att du aldrig

Läs mer

Active Directory Self-Service Bundle

Active Directory Self-Service Bundle Active Directory Self-Service Bundle Gör livet enklare för IT-avdelningen ZervicePoint Active Directory Self Service Bundle innehåller en uppsättning tjänster som gör livet enklare för IT-avdelningen.

Läs mer

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Verksamhetsutveckling och hur det påverkar IT-arbetet ANPASSNINGS- FÖRMÅGA Arbeta snabbt, vara följsam och flexibel 66 % av företagarna prioriterar

Läs mer

Med Telias domäntjänst Domännamn kan du enkelt administrera alla dina domännamn, oavsett storlek på domänportfölj.

Med Telias domäntjänst Domännamn kan du enkelt administrera alla dina domännamn, oavsett storlek på domänportfölj. Domännamn Information Tillverkare Artikelnummer Domännamn Domännamn är en fundamental del av internet. Med ett eget domännamn får du en effektiv plattform för kommunikation och marknadsföring på en av

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Registrering för SSABs Ariba Inköpssystem. Instruktioner till leverantörer som redan har en Ariba Commerce Cloud Profil

Registrering för SSABs Ariba Inköpssystem. Instruktioner till leverantörer som redan har en Ariba Commerce Cloud Profil Registrering för SSABs Ariba Inköpssystem Instruktioner till leverantörer som redan har en Ariba Commerce Cloud Profil Senast uppdaterad: 25 april 2014 Vad är Ariba Commerce Cloud Nätverk? Ariba Commerce

Läs mer

Spam Manager. Handbok för karantänadministratörer

Spam Manager. Handbok för karantänadministratörer Spam Manager Handbok för karantänadministratörer Handbok för karantänadministratörer i Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk information Juridisk information Copyright 2013 Symantec Corporation. Med

Läs mer

Hos Telia kan du enkelt registrera de domännamn du önskar i någon eller alla de klassiska toppdomänerna SE, NU, COM, INFO, NET, ORG, EU, NAME.

Hos Telia kan du enkelt registrera de domännamn du önskar i någon eller alla de klassiska toppdomänerna SE, NU, COM, INFO, NET, ORG, EU, NAME. Domännamn Information Tillverkare Artikelnummer Domännamn Allmänt om domännamn Hos Telia kan du enkelt registrera de domännamn du önskar i någon eller alla de klassiska toppdomänerna SE, NU, COM, INFO,

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20 08-500 052 20 Avtalsbevakning, / / 1 Vad är Avtalsbevakning? Full avtalskontroll till låg kostnad Avtalsbevakning är en webbaserad lösning för elektronisk hantering av ett företags alla avtal. När avtalen

Läs mer

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20 08-500 052 20 Avtalsbevakning, / / 1 Vad är Avtalsbevakning? Full avtalskontroll till låg kostnad Avtalsbevakning är ett webbaserat affärssystem för elektronisk hantering av ett företags alla avtal. När

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Ariba

Vanliga frågor och svar om Ariba Vanliga frågor och svar om Ariba Innehållsförteckning Q&A... 3 SSAB självregistreringens formulär i Ariba (Första registreringen)... 3 Vad innebär förändringen i praktiken för mig som leverantör?... 3

Läs mer

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet Migration to the cloud: roadmap PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet PART 1 ÖVERSIKT 1. Varför migrera till molnet? 2. Möjligheter med migrering till molnet 3. Hinder för att migrera

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

SaaS Email and Web Services 8.3.0

SaaS Email and Web Services 8.3.0 Versionsinformation Version A SaaS Email and Web Services 8.3.0 Innehåll Om den här utgåvan Nya funktioner Lösta problem Hitta McAfee SaaS tjänstedokumentation Om den här utgåvan Tack för att du väljer

Läs mer

Uppgradering avavigilon Control Center 6

Uppgradering avavigilon Control Center 6 Uppgradering avavigilon Control Center 6 När du uppgraderar till programvaran ACC 6, måste din programvara och dina licenser uppgraderas. OBS: Du kan endast uppgradera ACC 5.x till ACC 6. Om du kör en

Läs mer

Integritetspolicy och samtycke

Integritetspolicy och samtycke Integritetspolicy och samtycke enligt personuppgiftslagen (PuL) avseende E-medborgarkonto V.1.0 1(5) VI BRYR OSS OM DIN PERSONLIGA INTEGRITET OCH SÄKERHET Svensk e-identitet anstränger sig hårt för att

Läs mer

Utvärdering Kravspecifikation

Utvärdering Kravspecifikation sida 1 (5) 1 Funktion, prestanda och teknik 1.1 Allmänt 1.1.1 TCP/IP ska användas som kommunikationsprotokoll. 1.1.2 IP version 4 ska stödjas. 1.1.3 Systemet bör vara Microsoft Active Directory-aware,

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

Modul 3 Föreläsningsinnehåll

Modul 3 Föreläsningsinnehåll 2015-02-03 2015 Jacob Lindehoff, Linnéuniversitetet 1 Modul 3 Föreläsningsinnehåll Vad är ett certifikat? Användningsområden Microsoft Certificate Services Installation Laboration Ingår i Klustringslabben

Läs mer

Risk, security, and legal analysis for migration to cloud. PART 3: Privacy and security management

Risk, security, and legal analysis for migration to cloud. PART 3: Privacy and security management Risk, security, and legal analysis for migration to cloud PART 3: Privacy and security management Cloud Computing Cloud computing har visat sig vara en framgångsrik paradigm som till stor del förenklar

Läs mer

Hja lpdokument fo r IncertOnline

Hja lpdokument fo r IncertOnline Hja lpdokument fo r IncertOnline Introduktion IncertOnline är en webbportal till stöd för certifierade personer hos Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT). Som inloggad kan personen se sina

Läs mer

100% FOKUS PÅ KANALFÖRSÄLJNING MARKNADSLEDANDE MARGINALER WHITE LABELLING PÅ FLERA NIVÅER FOKUS PÅ ATT LEVERERA MOLNTJÄNSTER

100% FOKUS PÅ KANALFÖRSÄLJNING MARKNADSLEDANDE MARGINALER WHITE LABELLING PÅ FLERA NIVÅER FOKUS PÅ ATT LEVERERA MOLNTJÄNSTER 100% FOKUS PÅ KANALFÖRSÄLJNING MARKNADSLEDANDE MARGINALER WHITE LABELLING PÅ FLERA NIVÅER FOKUS PÅ ATT LEVERERA MOLNTJÄNSTER INKOMMANDE SPAMFILTRERING INKOMMANDE SPAMFILTRERING STOPPA HOTEN Hoten stoppas

Läs mer

ESS (Entitled Software Support) - webbregistrering och riktlinjer för användning

ESS (Entitled Software Support) - webbregistrering och riktlinjer för användning ESS (Entitled Software Support) - webbregistrering och riktlinjer för användning Hjälp ESS Call Center Kontaktinformation för System i- och System p-kunder: HELP-desk: Telefonnummer till kontaktpersoner

Läs mer

Adobe Acrobat 7.0. Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument

Adobe Acrobat 7.0. Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument Adobe Acrobat 7.0 Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument Adobe Acrobat 7.0 Professional Adobe Acrobat 7.0 Standard Adobe Acrobat Elements Adobe Acrobat 7.0 Programmen i Adobe Acrobat-familjen

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Utveckla era bibliotekstjänster genom att använda netloan för lösningar inom datorbokning, utskrifter och internet

Utveckla era bibliotekstjänster genom att använda netloan för lösningar inom datorbokning, utskrifter och internet Utveckla era bibliotekstjänster genom att använda netloan för lösningar inom datorbokning, utskrifter och internet Utnyttja flexibla lösningar för tillgång till biblioteksdatorer, utskrifter och trådlöst

Läs mer

Skydda företagets information. Symantecs lösningar för mindre företag

Skydda företagets information. Symantecs lösningar för mindre företag Skydda företagets information Symantecs lösningar för mindre företag HELTÄCKANDE FÖRETAGSSKYDD Skadliga koder på Internet kan stänga av datorer, stjäla information och utsätta medarbetare och kunder för

Läs mer

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 2013-10-01 Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255/12-060) Informationssäkerhet 6 saker att tänka på! 1. Skydda dina inloggningsuppgifter och lämna aldrig ut dem

Läs mer

Xerox App Gallery App Snabbstartsguide. För användning med Xerox ConnectKey Technology-aktiverade multifunktionsskrivare (MFPs) 702P03997

Xerox App Gallery App Snabbstartsguide. För användning med Xerox ConnectKey Technology-aktiverade multifunktionsskrivare (MFPs) 702P03997 Xerox App Gallery App Snabbstartsguide 702P03997 För användning med Xerox ConnectKey Technology-aktiverade multifunktionsskrivare (MFPs) Använd Appen Xerox App Gallery för att hitta Appar som ger nya egenskaper

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist Säkerhet 2.0 Ta en titt in i framtiden Per Hellqvist Senior Security Specialist Symantecs vision Confidence in the Connected World Säkra och hantera din informationsdrivna värld över fysiska, virtuella

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Innan du anmäler dig till Quantum View Outbound Checklista

Innan du anmäler dig till Quantum View Outbound Checklista Innan du anmäler dig till Quantum View Outbound Checklista Under anmälningsförfarandet får du en rad frågor om uppgifter du kanske inte känner till. Innan du anmäler dig bör du läsa följande information

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt ANVÄNDARVILLKOR Dessa användarvillkor tillämpas vid användning av Findity AB:s, org. nr. 556838-8200, ( Findity ) tjänst sparakvittot.se ( Tjänsten ). Genom att använda tjänsten godkänner användaren (

Läs mer

Hem Resurser. SpinFire Professional. Partnerlogin. Deutsch 简 体 中 文 English. Centro. ActifyInsight. 1 av 10 2014-10-29 21:35

Hem Resurser. SpinFire Professional. Partnerlogin. Deutsch 简 体 中 文 English. Centro. ActifyInsight. 1 av 10 2014-10-29 21:35 1 av 10 2014-10-29 21:35 Hem Resurser FöretagetOm Oss Kontakt Kundsupport Partnerlogin English (UK) Swedish Deutsch 简 体 中 文 English SpinFire Professional Centro ActifyInsight 2 av 10 2014-10-29 21:35 Got

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

IP Communications Platform

IP Communications Platform IP Communications Platform Löftet om konvergens har uppfyllts Kommunikation är viktigt för företag, men utförs i slutändan på en personlig nivå vid arbetsplatsen. Om du överväger en ny kommunikationslösning

Läs mer

DIBS Manager. En introduktion till ditt administrationsverktyg på Internet

DIBS Manager. En introduktion till ditt administrationsverktyg på Internet DIBS Manager En introduktion till ditt administrationsverktyg på Internet Innehåll 1. INFORMATION TILL DIG SOM HAR ADMINISTRATÖRSRÄTTIGHETER I DIBS MANAGER... 3 1.1 Välj eget lösenord...3 1.2 Specificera

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa

Läs mer

Skapa aktörer och roller i Nationell katalog för produkter och avtal

Skapa aktörer och roller i Nationell katalog för produkter och avtal Skapa aktörer och roller i Nationell katalog för produkter och avtal Till leverantörer som arbetar i Nationell katalog för produkter och avtal För att kunna arbeta i Nationell katalog för produkter och

Läs mer

ASSA CLIQ Web Manager

ASSA CLIQ Web Manager Version 5.2 1 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Innehållsförteckning Vad är nytt i CLIQ Web Manager version 5.2 Systemkrav Övriga programförbättringar Release plan 2 Vad är nytt i

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering Det här avsnittet omfattar: "Använda programvaran CentreWare" på sidan 3-10 "Använda funktioner för skrivarhantering" på sidan 3-12 Använda programvaran CentreWare CentreWare

Läs mer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone microsoft.com/sv-se/mobile/business/lumia-for-business/lumia/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_swe.indd 1 26.11.2014 10.34 Office 365 i telefonen Ge dina anställda tillgång

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning

Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning Windows Azure Fallstudie av kundlösning Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning Översikt Land eller region: Indien Bransch: it Kundprofil tillhandahåller tjänster

Läs mer

johannes.bergarp@gmail.com

johannes.bergarp@gmail.com 1 johannes.bergarp@gmail.com 2 Ställa in konton 3 Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka sedan på E-post, kontakter, kalendrar. Inställningspanelen E-post, kontakter och kalendrar 4 Använd inställningspanelen

Läs mer

Användarmanual Skolrapport.se

Användarmanual Skolrapport.se Användarmanual Skolrapport.se Vårdnadshavare Innehållsförteckning Om Skolrapport.se och Vklass...1 Om Vklass lärplattform...2 Videomanual...2 Att komma igång med skolrapport.se...2 Varför ska jag registrera

Läs mer

Kundverifiering av SPs digitala signaturer

Kundverifiering av SPs digitala signaturer 2014-08-28 Utgåva 8.0 1 (12) Kundverifiering av SPs digitala signaturer SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP IT 2014-08-28 Utgåva 8.0 2 (12) Versionshistorik Författare Utgåva Datum Kommentar Fredrik

Läs mer

Snabbguide för iphone / ipad

Snabbguide för iphone / ipad Snabbguide för iphone / ipad Innehållsförteckning Snabbguide för iphone / ipad... 1 Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Säkerhetskod... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 E-post, kalender

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY

GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY Datum för ikraftträdande: 2014-06-13 Denna sekretesspolicy ( Sekretesspolicy ) förklarar hur Groupon AB, Hälsingegatan 49, 113 31 Stockholm ( Groupon Sverige, oss, vår och

Läs mer

KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER)

KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) VILLKOR FÖR ELEKTRONISKA MEDDELANDEN FRÅN OCH TILL HARMONISERINGSKONTORET INOM ANVÄNDAROMRÅDET ENLIGT BESLUT NR EX-13-2 ( Grundbeslut om elektroniska meddelanden ) Användarna ombeds att läsa följande information

Läs mer

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information SEKRETESSPOLICY Denna sekretesspolicy innehåller information om hur vi samlar in, använder och delar den personliga information som vi samlar in när du besöker Genworth.se på Internet. Denna sekretesspolicy

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om användning av myndighetens IT-utrustning samt IT-tjänster och telefoni RIB 2014:1 beslutade den 9 april 2014.

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS

DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS KONSTEN ATT SKAPA SÄKRARE OCH På Sharp är vi medvetna om behovet av mer effektiva kommunikationsmetoder

Läs mer

Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet

Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet Dnr 1-213/2015 Version 2.0 Gäller från och med 2015-05-18 Sida 2 av 7 Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet - Sammanfattning Syfte Det övergripande syftet

Läs mer

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se E-legitimationer Jonas Wiman LKDATA Linköpings Kommun jonas.wiman@linkoping.se 1 Många funktioner i samhället bygger på möjligheten att identifiera personer För att: Ingå avtal Köpa saker, beställningar

Läs mer

Skapa e-postkonto för Gmail

Skapa e-postkonto för Gmail Skapa e-postkonto för Gmail I din webbläsare går du in på www.gmail.com för att skapa ett gmail e-postkonto. Vill du ha sidan på svenska kan du längst ned i högra delen på din webbläsare välja Svenska

Läs mer

Norton AntiVirus Användarhandbok

Norton AntiVirus Användarhandbok Användarhandbok Norton AntiVirus Användarhandbok Den programvara som beskrivs här levereras under licensavtal och får endast användas i enlighet med villkoren i avtalet. Dokumentation version 15.0 2007

Läs mer

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen 360 Avtalshantering håller organisationen uppdaterad och utgör beslutsunderlag när avtal ska ingås, övervakas eller omförhandlas. Utmaningarna är

Läs mer

Din manual NOKIA 6630 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822860

Din manual NOKIA 6630 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822860 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6630. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Senast uppdaterad av hjälpcentralen: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Kapitel 1: Grunderna... 3 1.1 Skapa ett Ecat_Admin-konto (logga in första gången)...

Läs mer

KAPITEL 8 MEDLEMSHANTERING, HEMSIDA OCH E- POST

KAPITEL 8 MEDLEMSHANTERING, HEMSIDA OCH E- POST KAPITEL 8 MEDLEMSHANTERING, HEMSIDA OCH E- POST Medlemshantering Hemsida och e-post Loggor, visitkort och grafisk praxis Bilagor - förteckning 8-1 8-4 8-6 8-7 Handbok för RFSL:s avdelningar, kapitlet är

Läs mer

Hja lp till Mina sidor

Hja lp till Mina sidor Hja lp till Mina sidor Vanliga Frågor Varför godkänner inte Mina sidor mitt personnummer trots att jag har prövat flera gånger och är säker på att jag skrivit rätt? Du behöver använda ett 12 siffrigt personnummer

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

Steg 1 Starta Windows Live Mail och påbörja konfigurationen

Steg 1 Starta Windows Live Mail och påbörja konfigurationen Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Windows Live Mail. Vad innebär ett IMAP-konto? Med protokollet IMAP sparas all din e-post

Läs mer

KRAFTFULLA, SKALBARA SÅRBAR- HETSANALYSER. F-Secure Radar

KRAFTFULLA, SKALBARA SÅRBAR- HETSANALYSER. F-Secure Radar KRAFTFULLA, SKALBARA SÅRBAR- HETSANALYSER F-Secure Radar 48% ökning av antalet säkerhetsincidenter 1 22,000,000 42,000,000 TA CYBERHOTEN PÅ ALLVAR Cyber angriparna vill in. Hotet mot företagets IT-säkerhet

Läs mer