Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service)"

Transkript

1 Skydd av personuppgifter Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) 1. Vad är identitetshanteringstjänsten? EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (IMS) tillhandahåller ett enhetligt registreringsförfarande för användare av kommissionens informationssystem och tjänster (nedan kallade webbsidor respektive webbplatser). Denna information om skydd av personuppgifter gäller dig som använder EU-kommissionens autentiseringstjänst (ECAS) när du loggar in på kommissionens webbsidor, eftersom detta innebär att du är registrerad i IMS. Bland användarna finns kommissionens egen personal, personal vid andra organisationer och enskilda personer. Registrering kan ske på följande sätt: På initiativ av en användare eller den organisation som användaren tillhör eller företräder. Genom automatisk överföring av uppgifter från användarens organisation till kommissionen. Genom att användaren direkt för in de relevanta uppgifterna. IMS gör det möjligt att autentisera registrerade användare och kontrollera deras åtkomst till kommissionens webbsidor. I varje enskilt fall regleras de registrerade personuppgifterna av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001. Det är generaldirektoratet för informationsteknik som ansvarar för IMS, och det yttersta ansvaret ligger på den registeransvarige, generaldirektör Stephen Quest. Alla personer som behandlar de berörda uppgifterna har också ansvar. Kommissionens enskilda webbsidor som använder sig av IMS för allmänna personuppgifter kan dock samla in ytterligare personuppgifter på egen hand. Detta tas upp i webbsidornas egen information om skydd av personuppgifter. 2. Vilken typ av uppgifter samlar vi in, för vilket ändamål och med vilka tekniska hjälpmedel?

2 Registrering krävs vanligtvis: om tillgången till en sida är begränsad till behöriga personer, om det finns ett behov av att webbplatsen kommer ihåg dig mellan besöken och anpassar sig till dina behov eller önskningar, för att du ska kunna ta emot ytterligare information som du begärt, exempelvis nyhetsbrev och uppdateringar, och för att du ska kunna få enskilda rättigheter som du begärt eller på annat sätt är berättigad till. Vi lagrar de uppgifter som du lämnar i registreringsblanketten (om du registrerar dig själv) eller som din organisation lämnar direkt till oss. Dina uppgifter kan göras tillgängliga även för andra kommissionswebbsidor än den för vilken du först fick ditt konto, om du försöker att få tillgång till dessa sidor när du varit inloggad på ditt konto. Genom att logga in och använda ditt konto ger du ditt samtycke till att uppgifterna används enligt beskrivningen i denna information. De uppgifter vi får in genom registreringsprocessen inbegriper både personuppgifter och, om du är registrerad som en företrädare för eller medlem av en organisation, uppgifter rörande din koppling till organisationen i fråga. Personuppgifter inbegriper namn, vistelseort, intresseområden (när det gäller kommissionen), e-postadress och telefonnummer. Uppgifterna om organisationen kan inbegripa organisationens namn, den avdelning du arbetar för, adressen till ditt kontor, ditt förhållande till organisationen (t.ex. anställd), dina yrkesroller och din yrkestitel samt, för att undvika dubbel registrering av uppgifter, en unik identifieringskod. Den information som överlämnas av din organisation regleras av de föreskrifter som gäller för överföring av personuppgifter och omfattar eventuellt bara en del av de uppgifter som nämns ovan. Det konto som vi skapar innehåller tillräckliga uppgifter för att vi rimligen ska kunna lita på att det i fortsättningen används av dig själv eller någon som har tillgång till de uppgifter du uppgav (inklusive lösenordet). Vi lagrar även vissa ytterligare uppgifter (som finns angivna nedan) som rör aktiviteten på det användarkonto vi skapar åt dig, så att vi kan skydda både din identitet och integriteten hos de av kommissionens system som du har tillgång till. Dessa ytterligare uppgifter används för att identifiera och lösa problem samt för att hantera säkerhetsincidenter. Många av uppgifterna handlar om försök att använda en identitet och vad som händer innan en användare har lyckats logga in. Identitetshanteringstjänsten lagrar även en lista över de åtkomsträttigheter du fått av

3 kommissionen för att du ska kunna ges eller nekas åtkomst till enskilda webbsidor. Som användare kan du granska alla uppgifter som finns lagrade om ditt eget konto, vilket gör att du kan kontrollera att ditt konto inte har använts och att ingen har försökt använda det utan din vetskap. Vi kan samla in följande ytterligare uppgifter om varje användare: Datum och klockslag för det senaste lyckade och misslyckade autentiseringsförsöket senaste bytet av lösenord senaste återställningen av lösenordet Antal lyckade inloggningar och misslyckade försök Dina senaste lösenord för att garantera att du följer de rådande säkerhetsbestämmelserna för återanvändning av lösenord. När du loggar in eller ändrar ditt lösenord kan vi registrera ytterligare information i loggfiler, såsom IP-adress, i enlighet med de syften som anges ovan. Denna information kan hjälpa oss att följa upp misstänkt aktivitet på ditt konto. Informationen kommer inte att användas för att övervaka din aktivitet, förutom att det blir möjligt för oss att radera kontot när det inte längre används. Många av kommissionens webbsidor använder EU-kommissionens autentiseringstjänst (ECAS) för autentisering av användare: ECAS har ett särskilt användargränssnitt som är oberoende av kundsida och som har enkel inloggning. Några av de uppgifter som nämns här är inte relevanta för de av kommissionens webbsidor som inte använder ECAS om du aldrig loggar in via ECAS kommer uppgifterna därför inte att lagras bland dina kontouppgifter. Observera att en inloggning via ECAS alltid sker via en sida som är tydligt märkt med ECAS logotyp. Varje gång du loggar in på en sida som skyddas av ECAS, kommer identifieringskoden, webbsidan och tiden att registreras i en loggfil. Vi registrerar inte hur lång tid du är inloggad på en sida. Däremot, om du loggar ut från ECAS, vilket vanligtvis inte är nödvändigt, kommer tidpunkten för utloggningen att registreras. Anmärkning: användning av kakor ECAS använder kakor för att du ska kunna logga in på olika applikationer utan att behöva ange användarnamn och lösenord upprepade gånger. Kakor innehåller inga personuppgifter överhuvudtaget, endast en pekare som låter autentiseringstjänsten hitta dina inmatade uppgifter i sina egna tabeller. Dessa kakor är tillfälliga, dvs. de tas bort från datorn när du stänger din webbläsare. Om din webbläsare inte tillåter kakor kommer du inte att kunna använda denna

4 inställning, utan du kommer att behöva ange lösenord varje gång du loggar in på en ny kundapplikation hos autentiseringstjänsten. En beständig kaka kan skapas för din bekvämlighet för att registrera ditt val av språk, och om du så önskar, även ditt användarnamn. Om en sådan kaka saknas, är engelska det automatiskt förvalda språket. 3. Vem har tillgång till dina uppgifter och för vem kan uppgifterna visas? Genom att registrera dig godkänner du att de uppgifter du har skrivit in i registreringssystemet för användare visas för de webbsidor du kommer åt efter att ha angett användarnamn och lösenord. Om du registrerades av din organisation förutsätts det att du har gett ditt samtycke (underförstått eller uttryckligen) till att dina uppgifter överförs. Uppgifter om aktiviteten på ditt konto överförs aldrig till någon annan av kommissionens webbsidor via IMS. Kommissionen kommer inte att sprida dina uppgifter till tredje part utanför generaldirektoratet för informationsteknik med undantag för följande: Den behöriga supportenhet eller supportavdelning som är ansvarig för den domän där du är registrerad, Behöriga organ, vilket avgörs från fall till fall: Olaf, kommissionens direktorat för säkerhet, interna disciplinära organ, Europeiska ombudsmannen eller Europeiska datatillsynsmannen. Om du vill skydda din integritet kan du välja (genom ett alternativ på inloggningssidan) att bli underrättad varje gång en förlitande part (till exempel en av kommissionens webbsidor) begär uppgifter om din identitet, och du kommer att kunna avbryta åtgärden innan några uppgifter överlämnats. Detta kan dock göra applikationen otillgänglig för dig. Om du, när du har loggat in på ECAS, vill få anonym åtkomst till någon webbplats kan du göra något av följande innan du ansluter till sidan: Öppna en ny webbsession och gå in på sidan därifrån Logga ut från autentiseringstjänsten Inaktivera kakor i din webbläsare Observera att olika webbläsare reagerar olika på dessa kommandon, vilket kan påverka resultatet.

5 Om du behöver få tillgång till en av kommissionens webbsidor som kräver att du registrerar och autentiserar dig, men du inte vill att sidan ska ha tillgång till de uppgifter du angav för att få tillgång till en annan av kommissionens webbsidor, föreslår vi att du skapar ett separat konto för detta syfte. Detta kommer att kräva att du uppger en annan e-postadress, som inte behöver gå att spåra till dig personligen. Detta kan förstås leda till att du nekas åtkomst till vissa sidor som kräver identifiering. Ditt lösenord lagras endast i oåterkalleligt krypterad form. Förutom ditt lösenord kan administratörerna se alla uppgifter som rör en viss användare. Detta hjälper dem att utföra uppgifter som att hjälpa användare med problem och att identifiera misstänkta säkerhetsincidenter. 4. Hur skyddar och bevarar vi dina uppgifter? Kommissionen lagrar dina personuppgifter i säkra datorer och endast behöriga personer och interna webbsidor har tillgång till dina uppgifter. När du loggar in krypteras lösenordet alltid på nätverket och dekrypteras för att kontrolleras mot det lagrade lösenordet av autentiseringstjänsten, inte av den enskilda webbplatsen. Alla lösenord (inklusive tidigare lösenord som nämnts ovan) lagras i en form som gör att de kan kontrolleras mot ett angivet värde, men deras faktiska värde kan inte erhållas från det lagrade värdet. Uppgifterna om ditt användarkonto är tillgängliga endast för dig själv och för administratörerna. Om du registrerade dig direkt bör du vara medveten om att vem som helst med tillgång till ditt e-postkonto kan använda det konto du skapar och anta den identitet kontot representerar. Du bär själv ansvaret för att bedöma vilken risk detta utgör för dig personligen. Vissa användare har även möjlighet att återställa sitt lösenord via e-post. Dessa användare bör tänka på att vem som helst som har tillgång till deras e-postkonto (på grund av automatisk vidarebefordring, delegering eller andra orsaker) kommer att kunna återställa lösenordet. Därför kräver kommissionen, för att användare ska kunna bedriva viktig affärsverksamhet eller få tillgång till känslig information, strängare identitetskontroller och ditt konto kommer att behöva upprättas eller förändras specifikt för detta syfte. Du kommer att behöva kontakta den ansvariga avdelningen på kommissionen eller en utnämnd representant på din organisation för att kunna göra detta. Om du har anledning att misstänka att ditt lösenord har utsatts för intrång till exempel om ditt lösenord verkar ha ändrats utan din vetskap ska du underrätta din kontaktperson på

6 supporttjänsten, eller kontakta kommissionen enligt anvisningarna på sidorna för registrering och autentisering av användare. Observera: I princip, och särskilt om du har tillgång till känsliga system, ska du aldrig avslöja ditt lösenord till någon annan. Det är bara du som ska känna till det. Särskilt viktigt är att du endast uppger ditt ECAS-lösenord på sidor som visar den godkända ECAS-logotypen. Uppge inte lösenordet om du tvivlar på att sidan verkligen är skyddad av ECAS. När du uppger ditt lösenord bör du försäkra dig om att din webbläsare anger (vanligtvis genom en hänglåssymbol eller annan symbol) att du är på en säker anslutning och att du är ansluten till en av kommissionens webbplatsadresser (t.ex. ec.europa.eu, webgate.eu-admin.net). 5. Hur kan du verifiera, ändra eller radera dina uppgifter? Du kan verifiera dina kontouppgifter, inklusive de uppgifter som registreras om aktiviteten på ditt konto, antingen på webbsidan för tjänsten för användarregistrering eller på autentiseringstjänsten ECAS webbplats. Detta inbegriper inte uppgifter som endast lagras i loggfiler. Om du vill få tillgång till de uppgifter som finns i dina loggfiler kan du sända en begäran om detta till kontrollanten på den adress som anges nedan. Du kommer att få svar inom sex veckor efter mottagandet av din begäran. Om problem uppstår kan du få hjälp genom att klicka på kontaktlänken nedan (se punkt 7). Om du registrerade dig själv i kommissionens system kommer du att kunna ändra eller radera personuppgifter på webben. Men om dina uppgifter registrerades via en tredje part kanske detta inte är möjligt, och du kommer att behöva kontakta den tredje parten för att få informationen ändrad. Du kan i vilket fall som helst få hjälp av kommissionen med att radera uppgifterna, men om den tredje parten återigen inlämnar uppgifterna kommer de att återinföras. Eftersom de tekniska uppgifter som innehas av autentiseringstjänsten samlas in automatiskt är det inte möjligt att ändra dem, med undantag för själva lösenordet. 6. Hur länge sparar vi dina uppgifter? IMS sparar dina uppgifter så länge du är registrerad som en aktiv användare och ett år därefter. Uppgifter om användare som registrerats automatiskt via interna källor (vid kommissionen och andra EU-organ) kan sparas så länge som de finns kvar i källsystemet. Om du registrerades via en tredje part kommer aktivitetsperioden vanligtvis att vara lika länge som avtalet med parten i

7 fråga eller begränsas av ett slutdatum. I annat fall kommer kommissionen att betrakta dig som aktiv så länge du fortsätter att använda ditt konto eller till dess att giltighetstiden för ditt konto upphör. Observera att i de fall då användare själva registrerat sig hos IMS förlängs ettårsperioden med en tillräcklig tidsfrist för att möjliggöra utbyte av e-postmeddelanden med en användare. Detta utbyte gör det möjligt för användaren att begära en förlängning och därmed nollställa den registrerade perioden av inaktivitet. Om användaren inte svarar på meddelandet kommer alla personuppgifter att raderas. Kommissionen säkerhetskopierar regelbundet data från IMS för att säkerställa en korrekt systemåterställning om det skulle bli nödvändigt att starta om verksamheten. Dessutom är IMS noggrant övervakat och alla känsliga handlingar inom systemet loggas, inklusive varje autentiseringsbegäran. Dessa loggar (loggfiler) omsätts regelbundet och tas bort från det aktiva systemet efter maximalt sex månader i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001. Alla loggfiler som säkerhetskopieras genom kommissionens standardförfarande för säkerhetskopiering kommer inte att tas bort från säkerhetskopiorna förrän dessa kopior återvinns, men logguppgifterna kommer inte att återställas om en systemåterställning blir nödvändig. 7. Kontaktuppgifter Om du vill ställa frågor eller lämna in klagomål om tjänsten när det gäller användningen av dina personuppgifter, kan du klicka på kontaktlänken som visas på IMS webbsidor eller skriva till nedanstående adress: Generaldirektören Generaldirektoratet för informationsteknik EU-kommissionen Rue de la Loi 200 B-1040 Bryssel 8. Klagomål Eventuella klagomål riktas till Europeiska datatillsynsmannen.

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Handbok för IT användare på SÄS

Handbok för IT användare på SÄS Dokumentnamn: Handbok för IT användare på SÄS Sid 1(17): Dok nr/diarie nr: 219/02 Dokumentnivå: Utgåva: 2013-09-20 Ansvarig: Stefan Fransson Utfärdat datum: 2002-12-06 Handläggare: Stefan Fransson Godkänd

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

I agree - men till vad?

I agree - men till vad? I agree - men till vad? Rapport om integriteten på nätet Juni 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Resultat... 6 3a. Fem fel... 6 3b. Användarkonto

Läs mer

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun Elektronisk informationssäkerhet Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda Eslövs kommun Dokumentet Riktlinjer för användare anställda och förtroendevalda är antaget av kommunstyrelsens

Läs mer

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet formgivning: helena storm omslagsfoto: bildarkivet.se tryck: eo grafiska (2012) Handbok internet som ett verktyg i det sociala arbetet www.stockholm.se/sof

Läs mer

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun 2015-03-19 IT-instruktion för användare i Värmdö kommun Sammanfattning En dator eller annan IT-produkt som tillhandahålls av arbetsgivaren skall betraktas som ett verktyg för att kunna genomföra sitt arbete

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande Tullens tjänst Turvasähköposti Kundanvisning www.tulli.fi version 2.2 8.1.2015 ersätter version 2.1 22.5.2014 Tullens tjänst Turvasähköposti Tullen skickar dig ett krypterat e-postmeddelande när meddelandet

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Övergripande anvisningsdokument Senast reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16, 203 2 (10) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR KATRINEHOLMS

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

POLICY ANGÅENDE SEKRETESS OCH KAKOR ZARA

POLICY ANGÅENDE SEKRETESS OCH KAKOR ZARA POLICY ANGÅENDE SEKRETESS OCH KAKOR ZARA 1. Varje gång du använder denna webbplats samtycker du till villkoren i denna policy om sekretess och och kakor (cookies). Policyn kan ändras när som helst utan

Läs mer

SAMLINK CUSTOMER CA Certifikatprinciper WS-MATERIALTJÄNSTER FÖR CERTIFIKAT OID: 1.2.246.558.10.09704098.11.2 v.1.0

SAMLINK CUSTOMER CA Certifikatprinciper WS-MATERIALTJÄNSTER FÖR CERTIFIKAT OID: 1.2.246.558.10.09704098.11.2 v.1.0 SAMLINK CUSTOMER CA Certifikatprinciper WS-MATERIALTJÄNSTER FÖR CERTIFIKAT OID: 1.2.246.558.10.09704098.11.2 v.1.0 GÄLLER FR.O.M. 22.9.2009 18.9.2009 OY SAMLINK AB VARMENNEPERIAATTEET 2 (47) Innehållsförteckning

Läs mer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial

Läs mer

IT-Policy Vuxenutbildningen

IT-Policy Vuxenutbildningen IT-Policy Vuxenutbildningen För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till kommunkoncernens förhållningssätt och regelverk angående hur du får

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Internet- och telefontjänst privat

Internet- och telefontjänst privat Allmänna villkor från 2011-11-14 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med följande uttryck: Allmänna villkor De villkor som återfinns i detta dokument. Länsförsäkringar Varje bolag inom länsförsäkringsgruppen

Läs mer

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du?

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du? ABUSE DOCUMENT 1. Hur förhindras oegentlig överlåtelse? En person har via en whois slagning på ett domännamn fått fram namnet på den som innehar domännamnet. Han får också fram personnr eller organisationsnummer

Läs mer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer 1 (2) Landstingets revisorer Dnr REV11 112009 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Certifierad revisor Ulf Rubensson, 063-14 75 29 IT-säkerhet och Logghantering Revisionskontoret har på vårt uppdrag

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Nätsäkert!! En skrift om etik och säkerhet i Karlshamns kommuns utbildningsnät

Nätsäkert!! En skrift om etik och säkerhet i Karlshamns kommuns utbildningsnät Nätsäkert!! En skrift om etik och säkerhet i Karlshamns kommuns utbildningsnät Skriften Nätsäkert!! är till för dig som har, eller snart ska få, ett användarkonto i Karlshamns kommuns utbildningsnät. I

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3. Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3. Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3 Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet. 2 Innehållsförteckning 1. Dokumentation...4 1.1 Lagstöd...4 1.2 Organisation...4 1.3

Läs mer

Introduktion till Informationssäkerhet

Introduktion till Informationssäkerhet Sekretess Tillgänglighet Riktighet Spårbarhet Introduktion till Informationssäkerhet Kompetens och ansvar Ledning Teknik Tillämpningsområde: Region Halland INFORMATIONSSÄKERHET INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INFORMATIONSSÄKERHET

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare Lösenord lösenordet ska vara minst 8 tecken långt. lösenordet

Läs mer

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare Normalt ligger det mycket arbete bakom det material som man successivt skriver in i Disgen. I vissa fall kan ett ambitiöst och noggrant forskningsarbete betraktas som ett livsverk. När bärbara datorer

Läs mer