2014 Årets Stadskärna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014 Årets Stadskärna"

Transkript

1 2014 Årets Stadskärna

2 Ansökan till Årets Stadskärna 2014 Det är med blandade känslor vi lämnar in ansökan till Årets Stadskärna När är man redo att ansöka? Vi har ju så mycket mer att göra och vi har ju inte nått dit vi vill ännu Men gör vi någonsin det? Vi vill ju hela tiden mer! Det är så många pusselbitar som måste falla på plats och vad nns det hos oss som är bättre än på andra platser som kämpar med samma frågor? o det nns några saker som sticker ut och vi vill särskilt lyfta ut tre framgångsfaktorer En organisation som ger många synergieffekter Arbetet med stadskärnans utveckling drivs i ett större sammanhang kring hela Västerviks tillvät. Västervik ramåt A jobbar med näringslivsutveckling företagsrådgivning starta eget affärsutveckling företagsetableringar besöksnäringsfrågor turistbyrå evenemangssamordning inyttarservice bred marknadsföring handelsstadsutveckling. Ett helhetstänk kring varumärket Västervik Vi är stolta över att vi jobbar med ett helhetstänk kring varumärket Västervik. Med utgångspunkt från Västervik Skärgårdsstaden i Småland marknadsför vi oss för att locka inyttare efterfrågad kompetens etablerareinvesterare besökare och kunder till shoppingutbudet. Vi använder staden och stadskärnan som det centrala i marknadsföringen. Fastighetsägare som kallar sig samhällsbyggare Allas roller är viktiga men vi ser att Västervik sticker ut när det gäller det ansvar som stadskärnans fastighetsägare tar för utvecklingen. Inte bara i ord utan i handling. Annika Boman Processledare handels- och stadsutveckling Västervik Framåt 2

3 Innehållsförteckning Bakgrund 4 m Västervik och Västerviks stadskärna Samverkansorganisation 7 Västervik Framåt 7 rganisation handels- och stadsutveckling 7 Avtal 7 Finansiering 8 Arbetsprocessen 8 Mål 8 Vision för stadskärnan 9 Årlig verksamhetsplan 9 Marknadsföring, evenemang och varumärket Västervik 10 Varumärket Västervik 10 Information om arbetet med stadskärneutveckling 10 Marknadsföring av handelsplatsen Västervik och stadskärnan 11 Stort fokus på evenemang 11 Fysiska förändringar och projekt 12 Stråkutveckling etableringar och fastighetsutveckling 12 Liv och rörelse dygnet runt året runt 12 Fysiska stadsutvecklingsprojekt 13 Levande torg 13 Vackra och inbjudande uteserveringar 14 Fastighetsägare som storsatsar och ser sig som samhällsbyggare 14 ityhandel samverkar med eternhandel 1 Stor satsning på utbildning 1 Tillgänglighet 15 Ny stadstrak 1 Samverkan kring snöröjning 1 Lättare att parkera i city 1 Förbättrad tillgänglighet till butiker 1 Måluppföljning 16 En levande stadskärna 16 Besöksutveckling 16 andel kämpar i tuff konkurrens 16 msättning hos stadskärnans näringsidkare 16 Nöjda kunder 17 kad sysselsättning för handel hotell och restaurang 17 Framtiden 18 Fysiska förändringsprojekt 18 Abba-Björn sätter spaden i jorden 18 uligare och ljusare stad och evenemang som driver handel nya kunder? 19 Nya bostäder på gång 19 Utveckling av destinationen Västervik 19 Kontaktuppgifter 20 3

4 Bakgrund östen 2008 inledde Västerviks andel Fastighetsägarna och Västerviks Kommun ett gemensamt arbete kring handelsplatsutveckling i Västerviks stad. Näringslivsbolaget Västervik Framåt ck uppdraget att samordna. Det inleddes med en marknadsoch konsekvensanalys för handeln i Västerviks tätort. I samma veva planerades ett nytt handelsområde vid Stora Infarten till Västervik. En av slutsatserna var att det planerade området var bra för Västervik men att den beräknade omsättningen skulle påverka bentlig handel negativt och framför allt stadskärnan. Förutsättningen för att utbyggnaden av ett eternhandelsområde skulle bli framgångsrik krävde en stor parallell satsning på stadskärneutveckling. Viktigt var också att det nya området blev ett volymhandelsområde och inget köpcentrum med galleria. En annan slutsats var att Västervik ligger på behörigt avstånd från större handelsplatser samt har mycket turister och sommarboende och därför goda förutsättningar att utveckla handeln totalt. Med det här som utgångspunkt antogs 2009 en gemensam strategioch handlingsplan. Denna kompletterades med en åtgärdsplan där merparten av åtgärderna är förlagda till stadskärnan. Detta blev startskottet för samverkan kring stadskärneutveckling. Nästa steg var att hitta en långsiktig samarbetsform. Under 2011 blev detta verklighet då Västerviks andel Föreningen Fastighetsägare i Västerviks stad och Västerviks kommun tecknade ett avtal med Västervik Framåt om att vara samordnare för handelsplatsutvecklingen. Västervik Framåt ck uppdraget att processleda arbetet med att genomföra de överenskomna åtgärderna och hitta nansieringslösningar. I januari 2013 skrevs avtalet om till att bli treårigt. I samband med detta ck Västervik Framåt även uppdraget från Västerviks andel att ansvara för handelsledning var det också dags för nästa steg. Då vann Västervik Framåt kommunens upphandling av turistverksamheten och den breda marknadsföringen av varumärket Västervik. Sedan årsskiftet är frågorna som rör varumärket Västervik alltså samlade under en hatt. Västerviks Handel + Fastighetsägarna kontaktar VFAB Konsultföretaget Centrumutveckling gör Marknads- & konsekvensanalys för Västerviks stad Gemensam strategi- & handlingsplan arbetas fram. Antas av samtliga. Kompetensanalys ESF Gemensamt seminarium handelsplatsutveckling /stadsutveckling Hur bilda gemensam organisation? Årets stadskärna? Fastighetsägare i Västerviks stad bildas. Gemensamt avtal & avsiktsplan Stråkutvecklingsplan Handelsledare på Västervik Framåt Dåligt handelsindex Utflöde Liten samverkan Analysen presenteras för uppdragsgivarna Stråkanalys Västerviks stadskärna Västerviks Handel & Västerviks kommun finansiering klar QM Västerviks Handel, Fastighetsägarna o Västerviks kommun ger VFAB uppdrag att göra handelsanalys. 600 i budget. Styrgrupp bildas Arbetsgrupper bildas: - offentlig miljö/tillgänglighet -marknadsföring/event - Kompetens -Etableringar/lokaler -Markanvändning Gemensam åtgärdsplan 2,8 milj ESF Kompetens & samverkan 1,75 milj marknadsf & samverkan 4

5 Västerviks Handel Föreningen Fastighetsägare i Västerviks stad Västerviks kommun Handelsplats- & Stadskärneutveckling 2013 var även det året som effekterna av den utbyggda externhandeln slog igenom. Rapporter kom från näringsidkare i stadskärnan som känt av konkurrensen och haft det tufft. Vi kände oss dock trygga i att vi inte stod handlingsförlamade utan istället enträget fortsatte att jobba mot våra mål och att genomföra åtgärdsplanen. Våren 2014 är framtidstron tillbaka igen! Om Västervik och Västerviks stadskärna Västerviks kommun ligger vid Östersjön i sydöstra Sverige. Kommunen har invånare varav bor i Västerviks stad. Det gör oss till Smålands fjärde största stad efter önköping Växjö och Kalmar. Turismen är en viktig näring. När vi gjort varumärkesanalyser och frågat vad man förknippar med Västervik är det några saker som sticker ut. Tillsammans med Visfestivalen skärgården och Lysingsbadet är det den vackra stadskärnan som är mest omnämnd. Stadskärnan har därför en extra viktig roll i utvecklingen av Västervik. Inte bara som turistort utan också för platsens attraktivitet för att bo leva verka etablera investera och shoppa. Västervik är en gammal stad som omnämns redan på 1200-talet men då 2 mil från där den ligger idag i nuvarande amleby yttades staden på order från kung Erik av Pommern. 5

6 Platsen var dock mer utsatt och danskarna härjade vid era tillfällen och brände ner staden. Sista gången ärefter ritades en ny stadsplan enligt renässansen ideal med raka bredare gator med räta vinklar. Än i dag karaktäriseras Västervik stadskärna av rutnätet och i de gamla stadsdelarna nns alltid en gata som leder ner mot havet. Att stadskärnan dessutom praktiskt taget ligger mitt i skärgården gör att vi har unika förutsättningar som vi är måna om att vårda och ta vara på. Västervik är också en stad med traditioner från såväl varvsindustri som sjöfart vilket hela stadskärnan andas. Kaptensgårdar redarbostäder och gamla lönnkrogar i hamnkvarteren sätter sin prägel. Att Västervik tidigt utvecklades som turiststad har sen gjort sitt. Den inre hamnen har kontinental karaktär med många restauranger och uteserveringar. Många besökare blir imponerade av hur stort serviceutbudet är i stadskärnan. Mycket tack vare att många näringsidkare drar in en stor del av årsomsättningen under några sommarmånader. Förutom restauranger och kafer nns de esta stora butikskedjorna uppblandade med personliga butiker. 6

7 Samverkansorganisation andels- och stadsutvecklingen drivs av näringslivsbolaget Västervik Framåt på uppdrag av Västerviks kommun Västerviks andel och Fastighetsägare i Västerviks stad. Västervik Framåt Västervik Framåt jobbar med bland annat nyföretagande företagsrådgivning och företagsetableringar på uppdrag av Västerviks kommun. Företaget erbjuder dessutom affärsutveckling och driver era projekt för att utveckla näringslivet. Bolaget har också kommunens uppdrag att jobba med turistverksamhet och bred marknadsföring. Det innebär att bolaget jobbar med helheten kring varumärket Västervik. Västervik Framåt ägs av lokala företag och stiftelsen Västerviks Utvecklingscentrum. Organisation handels- och stadsutveckling Stadskärneutvecklingen nns i Västervik Framåts verksamhetsområde näringslivsservice. En styrgrupp beslutar om prioriteringar. VD Ekonomi/adm Marknadskommunikation Besöksnäring Företagsutveckling Näringslivsservice Destinationsutveckling Rådgivning Handels- och stadsutveckling Processledare 40 % Etableringar Event Evenemang Affärsutveckling Handelsledning Handelsledare 50 % Service Marknadsföring och samverkan Projektledare 50 % Layout 25 % Avtal Västervik Framåt är processledare för handels- och stadskärneutveckling. Uppdraget regleras genom avtal med parterna. andelsledarens tjänst köps via ett separat avtal med Västerviks andel. 7

8 Finansiering Den årliga avtalsreglerade nansieringen för 2014 är kronor. Västerviks andel kr Föreningen Fastighetsägare i Västerviks stad kr Västerviks kommun kr Västerviks andel handelsledning kr De pengar som enligt avtal avsatts för den gemensamma handelsplatsutvecklingen används till processledning möten mindre konsultuppdrag med mera. För att kunna genomföra åtgärdsplanen krävs nansiering från annat håll. Därför har pengarna växlats upp i olika projekt. Via ESF-rådet har vi under haft 28 miljoner för att genomföra utbildningar och jobba med samverkan. Detta har in sin tur skapat möjligheter att använda de andra pengarna som mednansiering i nya projekt. ust nu drivs ett projekt för att jobba med marknadsföring och samverkan mellan shopping kultur föreningsliv event med mera som Sparbanksstiftelsen Tjustbygden mednansierar. Under verksamhetsåret 2014 har vi en budget som omsluter 17 miljoner. Arbetsprocessen Föreningen Fastighetsägare i Västerviks stad Mål I den strategi och handlingsplan som tagits fram för handel- och stadsutveckling är den övergripande målsättningen att öka företagens omsättning handelns totalomsättning i kommun samt handelsindex enligt UI andelns Utredningsinstitut. Stadskärnan och hela handelsplatsen Västervik ska förknippas med od service och trivsam inne- och utemiljö. Ett allt mer komplett utbud av varor och tjänster. od tillgänglighet i form av transporter parkering skyltning information öppettider och handikappvänlighet. Dessutom ska kundnöjdheten och besöksfrekvensen förbättras. Västerviks kommuns vision för 2025 Västervik växer med stolthet och äkthet och har utvecklats till en hållbar kommun. Vi har jobb, känner oss friska och är trygga. Vi bor bra, har korta restider och en rik och varierad fritid. Vår skärgård och våra naturområden är öppna för alla. Det är enkelt, roligt och lönsamt att driva företag i Västervik. Västervik Framåts vision Tillsammans för vi Västervik framåt. 8

9 Vision för stadskärnan Vi är er som bor verkar och vistas i Västerviks city. Stadskärnan växer utifrån ett hållbart perspektiv. Vi som bor lever verkar i och besöker stadskärnan känner stolthet är trygga och har ett rikt och varierat utbud. Stadskärnan har hög tillgänglighet och läget direkt i skärgården är tydligt. Det är enkelt roligt och lönsamt att driva verksamhet i Västerviks stadskärna. Denna vision utgår från Västerviks kommuns vision och även Västervik Framåts vision är en ledstjärna för arbetet. Årlig verksamhetsplan En gemensam åtgärdsplan styr arbetet. Dessutom görs årliga verksamhetsplaner utifrån styrgruppens prioriteringar kommer fokus att ligga på marknadsföring och affärsutveckling. Några av prioriteringarna entrummiljön ska utvecklas vidare och Spötorget har högst prioritet. Arbetet med tillgänglighet fortsätter med fokus på parkering. Marknadsföringsinformationsinsatserna ska utökas. Uppsökande etableringsarbete utifrån kundbehovet och stråkutveckling. Satsning på marknadsföring av event och aktiviteter i samband med skollov och andra ledigheter. Projekt kring jul- och vinterstaden. Belysning event aktiviteter erbjudanden och marknadsföring. Evenemangsutveckling destinationsutveckling och marknadsföring. En del är kopplat till otlandstraken. Nytt digitalt presentkortssystem för handel restaurang kaf i kombination med kultur event besöksmål etc. Kvalitetssäkring av nattekonomin i samband med krögare och andra aktörer - Purple Flag. Revidering av mål och mätmetoder. Kundenkät ska genomföras och besöksräknare sättas ut på shoppingsstråken. Affärsutvecklingsinsatser i företagen. 9

10 Marknadsföring, evenemang och varumärket Västervik Varumärket Västervik 2013 antog Västerviks kommun en turismstrategi fram till I turismstrategin nns en varumärkesstrategi som kan överföras på stadskärnan och handelsplatsen. Västervik Skärgårdsstaden i Småland signalerar stadsliv. Det riktar fokus mot stadskärnan och stadskärneutveckling. När Västerviks andel nyligen tog fram en ny prol gjorde man det in samklang med turismstrategin. Västervik Framåt jobbar nu med nästa steg kring varumärket Västervik. Ett arbete pågår att göra en motsvarande strategi för att bo leva verka etablera och investera i Västervik. Information om arbetet med stadskärneutveckling Information om stadskärneutvecklingen sprids till deltagande organisationers medlemmar och anställda till föreningar och samarbetspartners nansiärer hela näringslivet kommuninvånare och andra som vill veta vad som händer Nyhetsbrev e-postutskick Facebook hemsida. Broschyrer publikationer och rapporter. Information möten företagsbesök stadsvandringar. Debattartiklar och pressmeddelanden. Nyhetsbrev 10

11 Marknadsföring av handelsplatsen Västervik och stadskärnan Västervik Framåt jobbar med marknadsföring av hela varumärket Västervik. Marknadsföringen riktas mot era olika målgrupper besökare inyttare efterfrågad kompetens etablerareinvesterare kommuninvånare lokala företagare kunder och kunder till näringsidkare både i stadskärnan och övriga handelsområden. Västerviks arbetssätt innebär ett helhetstänk där stadskärnan på ett naturligt sätt används i marknadsföringen. Hela tidningen är en annonsbilaga En shoppingtidning från Västerviks Handel Shopping Till exempel pågår just nu arbetet med att bygga en ny platssajt Denna adress har tidigare varit ett forum för turister. Shoppingen lyfts in och bolevaverka. En separat kommunikationsplan nns för att locka kunder till handelsplatsens och stadskärnans utbud. De viktigaste marknadsföringskanalerna är: Radioreklam annonsering och facebookmarknadsföring. Ljusskylt vid infarten till Västervik. Afschering i butiker yers shoppingpåsar med mera. Shoppingtidning och kulturguide. SHOPPINGTIPS VÅRFIN TJUSIGA BUKETTER SPA I VÄSTERVIK Stort fokus på evenemang Västervik har en lång tradition som evenemangsstad. Visfestivalen är en av världens äldsta musikfestivaler och den lysande stjärnan i sammanhanget. Tidigare ordnade Västerviks andel många egna evenemang. Det arbetssättet är på väg bort och istället handlar det om att initiera och dra nytta av andras aktiviteter. Marknadsföring av shoppingupplevelsen görs tillsammans med besöksmål kultur event och föreningsaktiviteter. Det är också ett helt nytt fokus på att säkerställa att event gynnar den lokala näringen och driver handel. Näringsidkare uppmuntras därför att haka på med egna aktiviteter. Detta görs i ett gemensamt projekt som handel fastighetsägare och kommunen nansierar. Inom projektet skapas också en ny gemensam evenemangskalender. Västervik Framåt har anställt en evenemangssamordnare vars roll blir att initiera nya event och utveckla bentliga. Vid årsskiftet tillsatte Västerviks kommun en evenemangslots vilket kommer att underlätta i samband med tillstånd och nödvändiga kontakter. Dessutom nns sedan sommaren 2013 i den kommunala organisationen en säljare anställd för att attrahera och arrangera event i kommunens egna arenor. Sammantaget en rejäl satsning på evenemang i Västervik! ch sist men inte minst - i helhetstänket nns också med var man lägger arrangemangen för att de ska överensstämma med varumärket. Det ska andas stad puls hav och skärgård. 11

12 Fysiska förändringar och projekt Stråkutveckling, etableringar och fastighetsutveckling Västervik har tagit experthjälp för att analysera stråken i stadskärnan och göra en plan för stråkutveckling. En broschyr som också fungerar som lathund har tagits fram som stöd för näringsidkare fastighetsägare och stadsplanerare. Ambitionen är att bygga stråken för att stadskärnan ska vara levande attraktiv och fungerande. Detta arbete görs också i praktiken och era goda exempel nns på hur stråk och torg långsamt får en tydligare inriktning. Västervik Framåt jobbar också med komplettering av utbudet i stadskärnan. Både genom nyetableringar och genom nyföretagande affärsutveckling och omyttningar. För att utbudet ska bli rätt görs kundundersökningar och analyser. Västervik Framåt jobbar aktivt med att hjälpa företag och fastighetsägare med lediga butikslokaler. Arbetet har lett till att era starka varumärken etablerat sig de senaste åren. Några exempel är M ina Tricot Espresso ouse Subway och Flash. Utbudet har dessutom kompletterats med ertalet personliga butiker. Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till handelspolicy. Västerviks andel och Fastighetsägare i Västerviks stad har fått med ett tillägg att konsekvensanalys alltid ska göras innan ny mark för handel planeras och att stadskärnan är speciellt prioriterad. Liv och rörelse dygnet runt och året runt Västervik har anmält intresse att bli pilotstad för Lila Flagg i Sverige. Kvällsekonomin ska kvalitetssäkras er intressenter ska engageras i stadskärneutvecklingen och stråken runt Fiskarehamnen ska få mer liv och rörelse året runt. Några bostäder har tillkommit i stadskärnan de senaste åren och er är på gång. Det kommunala bostadsbolaget har byggt hyresrätter och gjort om äldreboende intill till studentboende. Fritidsgård har byggts i ett gammalt mejeri. Där samlas nu även kulturskola och era ungdomsaktiviteter som en del av kulturkvarteren. En lokal fastighetsägare har byggt om före detta polishus till modernt kontor där drygt 100 personer jobbar idag. Samma fastighetsägare har köpt ytterligare några centrala fastigheter med karaktär. Senast nu det gamla nämndhuset som kommunen yttat ifrån. uset ska totalrenoveras och första hyresgästen har skrivit kontrakt en snabbväxande gymkedja. Inom tre år beräknas 10 personer jobba och bo i fastigheten. 12

13 Fysiska stadsutvecklingsprojekt Flera fysiska stadsutvecklingsprojekt har genomförts eller är planerade i samverkan mellan kommun och fastighetsägare där Västervik Framåt är kontaktytan. Västerviks kommun startade redan 2003 ett stort fysiskt förändringsprojekt i centrum. Det som gjordes i första etappen kostade 24 miljoner 2003 Fiskaretorget. Ny beläggning och ytt av transformatorstationtoalett 2004 Skärgårdsterminalen vid Skeppsbrokajen. Ny beläggning ny terminalbyggnad och ny kajspont. Dessutom ny gångbana utanför Saluhallen på Strandvägen. 200 Sittgradänger vid Lilla strömmen gångbana vid rönsakstorget och parterr vid statyn Spejande sjöman 2006 Strandvägen delen Fskaretorget-Slottsholmsvägen ny beläggning belysning och möblering 2007 Nedre Storgatan delen Brunnsgatan-Slottsholmsvägen ny beläggning och belysning 2008 Strömsgatan delen Kvarngatan-Strandvägen ny beläggning och belysning 2009 Nya ytskikt nedanför rönsakstorget 2010 Möblering av piren med soffor papperskorgar och pollarbelysning 2013 inleddes nästa etapp med ett nytt torg vid Lilla strömmen kostade 13 miljoner. Närmast i tur ligger Kvarngatan Smugglargränd och korsningen Storgatan-Brunnsgatan. Under arbetets gång har fastighetsägarna involverats i arbetsprocessen. Från att inledningsvis har varit ett kommunprojekt inleds nu varje etapp med ett uppstartsmöte med berörda fastighetsägare där insatserna planeras gemensamt. Levande torg Västervik har fyra torg och just torgen har varit speciellt utpekade i åtgärdsplanen att levandegöra stadskärnan och bli naturliga mötesplatser. Runt Stora torget pågår en förändringsprocess. Nya hyresgäster som skapar öde av människor har yttat in i lokaler runt torget M Espresso ouse Subway Trippolo kebab- respektive sushibar med era. De har ersatt bankkontor utbildningslokal tidningsredaktion och frisör. Turistbyrån nns sen 2011 i Rådhuset vilket gör att turisterna kommer in till hjärtat av staden. Fastighetsägarna diskuterar gemensamt vilka verksamheter som är bäst för torget. Torghandel med lokalproducerad karaktär har tillkommit under Telia har efter påtryckningar tagit bort den trasiga telefonkiosken som tidigare missklädde torget. Rådhusgatan rustas och torget knyts ihop med Kvarngatan och lof Palmes park. Rådhuset ska renoveras 2014 och den vackra gränden bakom ska öppnas upp och samtidigt ska den offentliga toaletten förskönas. mdaningen av Spötorget har bara inletts. Fastighetsägarna runt torget har initierat förändringsarbetet. Det som hänt hittills är att gallerian Västerport fått ny fasad och påbörjat ombyggnad invändigt. Busstraken försvann från torget i december

14 Det blev startskottet för ett stort förändringsprojekt som inleddes i samma veva då berörda fastighetsägare kommunen med era träffades för att diskutera vision målbild och inriktning. Man enades om att skapa ett kulturtorg som blandat med kommers ger en ungdomlig och lite kaxig karaktär. En arbetsgrupp har bildats för att ta fram arbetssätt och hur man genom delaktighet och engagemang ska skapa ett torg som lever året runt. Fiskaretorget har sommartid en kontinental karaktär med restauranger och barer som vi vill stärka ännu mer över året. ela torget har fått ny beläggning och generösa ytor för uteserveringar. Idag samsas bilar cyklar gående och torgets verksamheter på ett förvånansvärt bra sätt. På Grönsakstorget återstår en del då det idag inte hänger ihop på ett naturligt sätt med övriga centrum. Några insatser har dock gjorts då ny beläggning knyter ihop ytan med Fiskaretorget och två nya verksamheter som drar mycket folk har yttat in. Vackra och inbjudande uteserveringar Nya råd och riktlinjer för uteserveringar har tagits fram av Västerviks kommun under året. Krögarna handeln och fastighetsägarna har varit delaktiga. Nästa steg pågår och det är att se över detaljplaner för att möjliggöra fasta inglasade uteserveringar som förlänger säsongen. Fastighetsägare som storsatsar och ser sig som samhällsbyggare Ett stort antal fastighetsägare har gjort stora investeringar i stadskärnan den senaste tiden. Enligt uppgifter från 17 fastighetsägare har de tillsammans investerat 30 miljoner de tre senaste åren och har planer på minst 10 miljoner till det närmsta året. Totalt en halv miljard kronor! Till exempel har ovanligt många fastigheter fått nya na fasader under Några exempel i skrivande stund Västerviks Stadshotell är mitt i byggprocessen för en extra våning och för en helt ny spaavdelning. Det gamla nämndhuset totalrenoveras och byggs om till kontor och bostäder. alleria Västerport bygger om invändigt och planerar ny entré. I före detta Åhlénshuset görs en mångmiljonsatsning med totalrenovering som ger plats för Systembolaget som nu ligger svårtillgängligt emköp och en galleria. Ny entré och reception till teatern byggs. Västervik nämns ofta av Fastighetsägarna centralt som ett gott exempel på samarbete mellan fastighetsägare i stadskärnan. En lokal förening med 22 medlemmar bildades Föreningen har månatliga frukostmöten dit även representanter för Västerviks andel och kommunen bjuds in. Mötena innehåller föreläsningar diskussioner konkreta samverkansprojekt kring exempelvis snöröjning ber energibesparing etc och skvallerrundor där man diskuterar hur stråken ska byggas på bästa sätt. Frukostmötena varvas med pubkvällar. Det är högt till tak på mötena man lyfter blicken mot gemensamma mål istället för att se sig som konkurrenter och man är måna om att ta sitt ansvar som samhällsbyggare. Föreningen har hela tiden stöd av den regionala representanten för Fastighetsägarna FR. 14

15 Cityhandel samverkar med externhandel Externhandeln är del av helheten i Västervik. Västerviks andels medlemsföretag nns i hela staden. Samarbetet och förståelsen för varandra har resulterat att fastighetsägare och handlare i stadskärnan har varit delaktiga i framtagning av kommunens handelspolicy. I policyn nns angivet att det vid utveckling av nya handelsområden alltid först ska genomföras en konsekvensanalys. Idag nns en tydlig uppdelning mellan volymhandel i de externa områden och småskalig handel i stadskärnan. Stor satsning på utbildning har Västervik Framåt drivit ESF-projektet Kompetens och samverkan. Projektet har omslutit cirka 28 miljoner och vänt sig företagare och anställda från Västerviks andel och Fastighetsägare i Västervik samt politiker och tjänstemän från Västerviks kommun. Totalt har seminarier utbildningar och utvecklingsmöten haft 600 deltagare. Aktiviteter har genomförts inom sälj och service tillgänglighet e-handel exponering och skyltning marknadsföring stadsplanering handelsplatsutveckling styrelsearbete samt två samhällsbyggnadsdagar. Dessutom gjordes två studieresor. Av intresse är också att Västervik som första stad har genomfört UM Urban entre Management at home! Tillgänglighet Ny stadstrafik Efter dialog med kommun fastighetsägare och handel införde KLT Kalmar Länstrak i december ny stadstrak i Västervik med er och tätare turer. Samverkan kring snöröjning En samverkan för förbättrad snöröjning på Storgatan mellan kommunen och 23 berörda fastighetsägare inleddes Listor med kontaktuppgifter har tagits fram tillfälliga p-förbud införts och sms skickas ut när snöslungan ska köras. Planen är att göra en gemensam upphandling. Lättare att parkera i city Kunderna upplever att det svårt att hitta parkeringar i stadskärnan. Samtidigt visar mätningar under sommarens mest intensiva dagar att p-husens parkeringar bara används mellan procent. Arbetet har därför inletts med att få ett bättre nyttjande av P-husen. Kommunen jobbar tillsammans med fastighetsägarna för de två stora p-husen som båda byggs om. Vägvisning och skyltning till p-husen ses över. Under 2014 utreds förslag om att införa p-skiva i stadskärnan. Även cyklister får lättare att parkera! ykelställ som idag hindrar ödet på butiksstråken får annan placering och nya cykelställ för de som arbetar i stadskärnan ska placeras i lämpliga lägen. På försommaren 2013 inleddes arbetet. Förbättrad tillgänglighet till butiker Så många fastigheter och butiker som möjligt bör uppfylla de krav på tillgänglighet som nns. Utbildningar har genomförts. Fastighetsägare hyresgäster och kommunala tjänstemän också fått enskild rådgivning och broschyrerfoldrar med konkreta tips har delats ut. Flera fastigheter har fått nya entréer de senaste åren. 15

16 Måluppföljning En levande stadskärna Stadskärnans utbud har stärkts med era efterfrågade kedjor och varumärken samt personliga butiker och restauranger. Dessutom har en biostad med tre salonger en nattklubb och utveckling av kulturkvarter tillfört liv och rörelse vid olika tidpunkter. Västervik är en evenemangsstad med många aktiviteter förlagda till stadskärnan. Besöksutveckling Under 2013 har besöksräknare köpts in och placerats ut i butiker. Under 2014 är avsikten att sätta upp besöksräknare på de stora shoppingstråken. Handeln kämpar i tuff konkurrens ämförelser över tiden görs av UIs andelns Utredningsinstitut handelsindex för hela kommunen. Omsättning hos stadskärnans näringsidkare Totalomsättningen för handeln i kommunen har ökat stadigt med en lite dipp Vi är inte nöjda med utvecklingen trots att utomstående bedömer att Västervik klarar sig bra utifrån storlek på ort. Men med en stor turism och många fritidshusägare nns potential och stadskärnans utbud förbättras ständigt för att vara med i kampen om kunderna. Några utvalda företags omsättning mäts över tiden. Vi kan tydligt utläsa att de som är aktiva och möter kundernas förändrade beteenden har en positiv utveckling. Se diagram på nästa sida. 16

17 Nöjda kunder Kundnöjdheten mäts via enkätundersökningar cirka vart tredje år. Nästa mätning är planerad Ökad sysselsättning för handel, hotell och restaurang Ett annat mått är hur arbetstillfällen inom olika näringsgrenar förändrats över tiden. Eftersläpningen på SBs statistik är dock stor och det nns bara siffror att tillgå från Trenden vi ändå kan se är att antalet arbetstillfällen inom handel och hotellrestaurang ökar. Arbetstillfällen Västerviks kommun Årnäringsgren andel otellrestaurang Tillverkningutvinning

18 Framtiden Arbetet med stadskärneutveckling har bara börjat! Vi har massor av tankar idéer och planer bjuder på ett ovanligt stort antal positiva händelser för Västervik. m vi tar vara på dessa möjligheter nns stor potential för stadskärnan. Under 2014 startar otlandsbåten sommartrak mellan Västervik och Visby Björn Ulvaeus inleder sin mångmiljoninvestering vid Slottsholmen ett äventyrsbad öppnar på Lysingsbadet emköp nyöppnar i city i nyrenoverade lokaler era fastighetsägare startar stora byggprojekt kommunen avsätter pengar till investeringar i stadskärnan det blir storsatsningar på evenemangssamordning och destinationsutveckling med mera. ade allt det här skett om vi inte jobbat tillsammans och målinriktat med stadsutveckling? Troligen inte! Här är några av de planer som ska sjösättas 2014: Fysiska förändringsprojekt Västerviks kommun kommer från och med 2014 och framåt att avsätta minst 2 miljoner kronor per år för investeringar i stadskärnan. Dessa ska göras i samverkan med fastighetsägare. Spötorget är ett av 2014 års fokusområden. Abba-Björn sätter spaden i jorden Kommunen har påbörjat en idéstudie för sträckan från Kulbacken till Strandvägen för att göra området till ett upplevelseområde istället för som nu en transportsträcka. Längs med denna sträcka påbörjar Björn Ulvaeus en jätteinvestering då en gammal sommarrestaurang ersätts med hotell konferens restaurang eventyta gästhamn mm. Planer nns på en spanläggning i det gamla varmbadhuset intill. I anslutning ligger även slottsruinen Stegeholm från 1300-talet. är hålls Visfestivalen under vecka 28 varje år. En eventarena som bara väntar på bättre nyttjandegrad! 18

19 Juligare och ljusare stad och evenemang som driver handel Vi vill förlänga säsongen med en juligare jul och en förtrollande vinter i vår stad! Belysta träd och fastigheter konserter event på torgen och butikerna skridskoåkning och musik. Projektpengar är beslutade där även samordning av bentliga evenemang och att initiera nya ingår nya kunder? ur tar näringsidkarna i Västerviks kommun vara på potentiella kunder när otlandsbåten startar sommartrak till Visby 2014? Ett projekt har skapats för att marknadsföra och utveckla destination. Stadskärnans näringsidkare och fastighetsägare har en nyckelposition i projektet tillsammans med besöksnäringsföretag. Nya bostäder på gång! Flera nya bostadsprojekt är planerade i nära anslutning till stadskärnan och försäljningen har inletts. Riksbyggen ska bygga 26 lägenheter precis invid Skeppsbrokajen. Ett stenkast längre bort har försäljningen startat av Auavillor ytande hus. Det kommunalägda Bostadsbolaget ska bygga om en central belägen fd fritidsgård till bostäder. Privata fastighetsägare kommer att bygga bostäder för att ytterligare förtäta stadskärnan. Utveckling av destinationen Västervik Med varumärket Västervik Skärgårdsstaden i Småland startade 2014 ett treårigt projekt för att utveckla destinationen Västervik. Avsikten är att genomföra destinationsutvecklande insatser och öka samverkan. 19

20 VÄSTERVIK FRAMÅT AB Storgatan Västervik facebook.com/vastervikframat Annika Boman Linnéa Östberg

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna 2011 01 26 Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Arbetet med Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium 25 november 2010 Bearbetning och analys Uppföljningsmöte

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Centrumutveckling är Moderat politik!

Centrumutveckling är Moderat politik! Hur skapar vi en attraktionskraft som lockar? Vanligtvis så talar man om områden som: Invånarantal Näringsliv Bostäder Arbetstillfällen Skola och välfärd Handel och turism Livskvalitet När vi under året

Läs mer

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager 3 Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager VÅR ORGANISATION Ett unikt

Läs mer

SÖDERSLÄTTSPARTIET. Visioner för turismen

SÖDERSLÄTTSPARTIET. Visioner för turismen SÖDERSLÄTTSPARTIET Visioner för turismen 1 TRE KONKRETA ÅTGÄRDER Centrumplanering Söderslättspaket Smygehuk Småskaligheten i Trelleborgs centrum måste lyftas fram. Vi vill göra Östergatan till en förlängd

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se DET NYA NAVET I CENTRALA KRISTIANSTAD. Med den nya gallerian kommer centrala Kristianstad att utvecklas och staden får ett

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

- Den moderna och attraktiva mötesplatsen

- Den moderna och attraktiva mötesplatsen LINKÖPINGS CITY - Den moderna och attraktiva mötesplatsen Utvecklingen av Linköpings city har under de senaste åren varit mycket positiv ur en rad aspekter. Stadskärnan upplevs av både invånare och besökare

Läs mer

Handelsstrategins utgångspunkt utifrån redan antagna mål och strategier:

Handelsstrategins utgångspunkt utifrån redan antagna mål och strategier: Nuvarande handelsstrategi antogs av kommunfullmäktige 2010 och är starkt kopplad till stadsmiljöprogrammet som fullmäktige antog 2009. Tillsammans med den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad (2013),

Läs mer

Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn

Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn Till Stadsbyggnadskontoret Diarienummer 09/0841 Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn Avenyföreningen har ca 230 medlemmar på och kring Avenyn. Medlemmarna är företag och fastighetsägare

Läs mer

Ystad fick i stark konkurrens med Norrköping och Varberg utmärkelsen Årets Stadskärna 2007 med motiveringen: Ystad Citygrupp visar att man med små

Ystad fick i stark konkurrens med Norrköping och Varberg utmärkelsen Årets Stadskärna 2007 med motiveringen: Ystad Citygrupp visar att man med små Ystad fick i stark konkurrens med Norrköping och Varberg utmärkelsen Årets Stadskärna 2007 med motiveringen: Ystad Citygrupp visar att man med små resurser och stort engagemang kan åstadkomma en stor förändring.

Läs mer

Butik 660-1614 m2 på möjligheternas Backaplan

Butik 660-1614 m2 på möjligheternas Backaplan Butik 660-1614 m2 på möjligheternas Backaplan Läget i staden Tillgängligt: 3500 parkeringsplatser Knutpunkt för kollektivtrafik Promenadstråk och cykelvägar Backaplan har ett unikt läge alldeles norr om

Läs mer

LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA

LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA Samhällsbyggnad Dialog Evenemang Ger oss möjlighet att skapa en scen från 2011 till 2016 för framtida utmaningar när det gäller samhällsutvecklingen för:

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Destination Läckö-Kinnekulle AB Destination Läckö-Kinnekulle AB har mångårig kunskap, erfarenhet och bred kompetens

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna Nya Skandinaviens ledande destinationsbolag Visit Dalarna Vi konkurrerar med 150 000 kommuner och regioner i Europa om boende, besökare, företag, investeringar och kompetens. Beslutsunderlag Syfte och

Läs mer

Genomfo rda a tga rder 2014-03-04

Genomfo rda a tga rder 2014-03-04 Genomfo rda a tga rder 2014-03-04 (Efter beslut i styrgrupp 2014-03-04) Åtgärd: Planering och utbyggnad av resecentrum Etapp 1. Beskrivning: Tidigare har regionbussterminal, lokalbussterminal och järnvägsstationen

Läs mer

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Degerfors i centrum 2008 Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Mål. 2 3. Geografiskt område. 2 4. Nuläge 2 5. Organisation. 4 6. Åtgärdsförslag/delprojekt 4 7. Tidplan

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Strategi för handelns utveckling

Strategi för handelns utveckling Strategi för handelns utveckling Kommunfullmäktiges sammanträde i Nybro kommun, 15 juni, 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan 1968. Handel

Läs mer

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås Utveckling och omställning Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås 1 Innehållsförteckning Förord Bakgrund Projektets syfte Projektets deltagare Projektets upplägg Projektets mål Resultat Enkätundersökningar

Läs mer

Nydala Karlslund Norresand Centrum Maxi Söder Centrum Målaregården Brogård Handelsområden utbredning 1 Handelsverksamhet i centrum. Källa: Centrumplanen 2013 Restaurang 16 3 040 60 Nyckeltal över antal

Läs mer

Framtidens lokala besöksservice

Framtidens lokala besöksservice Framtidens lokala besöksservice Så här arbetar vi i Skaraborg med framtidens lokala besöksservice. Lotta Samuelsson Turistchef i Mariestad och Klara Börjesson Ahlqvist Turistchef i Falköping. Strategiska

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

VISIONGRUPP/ ÅTGÄRDSGRUPP

VISIONGRUPP/ ÅTGÄRDSGRUPP VISIONGRUPP/ ÅTGÄRDSGRUPP DELTAGANDE ORGANISATIONER: UDDEVALLA CENTRUMUTVECKLING FÖRETAGARNA I UDDEVALLA UDDEVALLA HANDEL UDDEVALLA NÄRINGSLIV FASTIGHETSÄGARNA DESTINATION UDDEVALLA Tillväxt Uddevalla

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 1 City vårt gemensamma vardagsrum City ska vara och upplevas som vårt gemensamma vardagsrum fullt av aktiviteter och möten. Evenemang

Läs mer

Klimatklivet - stöd till lokala klimatinvesteringar!

Klimatklivet - stöd till lokala klimatinvesteringar! Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

Hållbara handelsetableringar, strategier, styrmedel och praktiska lösningar

Hållbara handelsetableringar, strategier, styrmedel och praktiska lösningar Komplettering av ansökan till delegationen för hållbara städer Hållbara handelsetableringar, strategier, styrmedel och praktiska lösningar Sökande: Stadsliv AB, Motala och Skellefteå kommuner. I nedanstående

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring?

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? - Stor! - På vilket sätt? - Besöksnäringsforum - Sammanhållen besöksnäringspolitik Näringsdepartementet Vilken betydelse har landsbygden för svensk

Läs mer

Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN

Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN 2016-2020 Besöksnäringen i Norrköping har de senaste åren haft en positiv utveckling och näringen har fått den uppmärksamhet som den förtjänar som en

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Nationell strategi för besöksnäringen/turismen år 2020 Målsättning år 2020 Från 252 till 500 miljarder i omsättning Från 160 till 260 tusen arbetstillfällen Från

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Ge förutsättningar för ökad handel och långsiktigt hållbar tillväxt

Ge förutsättningar för ökad handel och långsiktigt hållbar tillväxt Handelspolicy 2016 Om handelspolicyn Handel är en viktig näring och tillväxtfaktor för Östersund. Kommunen har ett stort upptagningsområde som sträcker sig till länets övriga kommuner liksom till Norge.

Läs mer

Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia

Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia Grupp A Att skapa förutsättningar på nya platser för uteserveringar och möten. Aktiviteter i centrum året runt. Lilla torgplanen

Läs mer

Projekt Kungälvs Stadskärna - motorn i kommunens tillväxtarbete

Projekt Kungälvs Stadskärna - motorn i kommunens tillväxtarbete Projekt Kungälvs Stadskärna - motorn i kommunens tillväxtarbete Målbild Dynamisk Stadskärna självverkande energisk aktiv driftig initiativrik företagsam Bostäder, näringsliv, arbetsplatser, kultur, fritidssysselsättningar,

Läs mer

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 HANDELSPOLICY FALKENBERGS KOMMUN 1 1. ÖVERGRIPANDE MÅL & UTGÅNGSPUNKTER Handelns lokalisering har betydelse för såväl markåtgång

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med?

Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med? Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med? Målet är att göra Jönköping till Skandinaviens mest attraktiva stadskärna i sin storlek. Ganska kaxigt, tycker kanske en del. Men faktum

Läs mer

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015.

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015. Idéer och värden Dokumentation från visionsworkshopar om Älvsjö Örby februari/ mars 2015. Bakgrund Stockholm växer. Ett politiskt löfte finns om att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030. Älvsjö är

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Årsstämma 2011-03-17

Årsstämma 2011-03-17 Årsstämma 2011-03-17 Linköping City Vision: Den attraktivaste marknadsplatsen ALLAskall trivasi Linköping City Den attraktivaste mötesplatsen Alltid ligga i framkant Linköpings stadskärna skall vara regionens

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 De tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har kommit överens att från den 1

Läs mer

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor. SVAR PÅ: Stadskärnornas ekonomiska utveckling jämförd med

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Lerum Enkätundersökning 2010

Lerum Enkätundersökning 2010 Lerum Enkätundersökning 2010 Lerums centrumförenings enkätundersökning våren 2010. En sammanfattning till näringsidkare i Lerum. Lerums kommun är en kommun som ligger i anslutning till Göteborg och hit

Läs mer

STADSUTVECKLING I JÖNKÖPING ATOLLEN EN NY ENTRÉ TILL CITY

STADSUTVECKLING I JÖNKÖPING ATOLLEN EN NY ENTRÉ TILL CITY STADSUTVECKLING I JÖNKÖPING ATOLLEN EN NY ENTRÉ TILL CITY CARINA LUNDEHOLM Skåning. Smålänning. Kommunalråd. Kommunikationskonsult. CCJ KOMMUNIKATION AB Reklambyrå i Huskvarna, startade 1978. 11 medarbetare.

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Syfte Steg 1 Steg 2 Steg 3 Att undersöka om marknadsförutsättningarna för detaljhandeln

Läs mer

Era svar på 4 frågor:

Era svar på 4 frågor: Era svar på 4 frågor: Vilka reflektioner har du gjort när du läst strategin? Vilka är de största utmaningarna för en fördubblad besöksnäring? Vilka frågor har du haft tillfälle diskutera med andra? Kommer

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2010 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2010 Handelsstaden Skövde fortsätter växa stabilt - fina resultat av långsiktigt arbete Skövdes totala handelsindex

Läs mer

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Uppdragets syfte Att undersöka förutsättningarna för kommersiellt boende (Hotell/stugby) i Nybro kommun Frågeställningar: Finns det behov

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Utvecklingsavdelningen Lars Olausson Telefon: 366 41 40 E-post: lars.olausson@vastra.goteborg.se Projekt Göteborgs skärgård Förslag till

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Kalmar City

Tillsammans utvecklar vi Kalmar City Kalmar 2014-01-24 Skrivelse till kommunstyrelsen Tillsammans utvecklar vi Kalmar City Mattias Adolfson (S) Dzenita Abaza (S) Anita Wollin (C) Lars Holmberg (V) Innehåll Tillsammans utvecklar vi Kalmar

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

ENKÖPINGSVÄGEN/URSVIKSVÄGEN, HALLONBERGEN, SUNDBYBERGS STAD

ENKÖPINGSVÄGEN/URSVIKSVÄGEN, HALLONBERGEN, SUNDBYBERGS STAD ANSÖKAN OM MARKANVISING 2017-03-13 ENKÖPINGSVÄGEN/URSVIKSVÄGEN, HALLONBERGEN, SUNDBYBERGS STAD BAKGRUND & SYFTE Schottegården Invest AB ansöker om markanvisning och planbesked för del av fastigheten Sundbybergs

Läs mer

Lägesrapport. 23 maj 2013. Regionala Skärgårdsrådet. Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader.

Lägesrapport. 23 maj 2013. Regionala Skärgårdsrådet. Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader. Regionala Skärgårdsrådet Lägesrapport Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader 23 maj 2013 Erika Rosander projektledare Stockholm Visitors Board SKÄRGÅRDSSTRATEGIN Destinationssamverkan

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Nu bygger vi Nya Slottsholmen

Nu bygger vi Nya Slottsholmen Nu bygger vi Nya Slottsholmen En unik målpunkt Nu byggstartar Björn Ulvaeus och ALM Equity projektet Slottsholmen med restaurang och konferens i kombination med exklusiva bostadslägenheter, marina och

Läs mer

16. Handelspolicy för Västerviks kommun Dnr 2013/400-003

16. Handelspolicy för Västerviks kommun Dnr 2013/400-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 20 (29) 2015-06-15 Ks 16. Handelspolicy för Västerviks kommun Dnr 2013/400-003 Som en del i arbetet med att utveckla handeln i Västervik fick samhällsbyggnadsenheten

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

En sammanbunden stad 2035

En sammanbunden stad 2035 En sammanbunden stad 2035 Strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg 2017 2020 Förord En sammanbunden stad 2035 - en gemensam strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg För

Läs mer

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Ägardirektiv Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Fastställt senast av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 20 april

Läs mer

Ett nytt sätt att shoppa i kristianstad

Ett nytt sätt att shoppa i kristianstad Ett nytt sätt att shoppa i kristianstad ett spännande tillskott till handeln i Kristianstad KRISTIANSTAD HAR ALLTID VARIT KÄNT FÖR BRA OCH SPÄNNANDE SHOPPING. Historiskt sett har vi attra- herat många

Läs mer

att därmed förklara motionen om att arbeta in besöksnäringen i kommunens översiktsplan besvarad.

att därmed förklara motionen om att arbeta in besöksnäringen i kommunens översiktsplan besvarad. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 12 (26) 2015-10-26 Kf Ks 311 Motion om att arbeta in besöksnäringen i kommunens översiktsplan remissvar Dnr 2015/235-109 Harald Hjalmarsson (M) har ställt en motion

Läs mer

Strategidokument. Visit Lund Strategidokument

Strategidokument. Visit Lund Strategidokument Visit Lund Strategidokument 1 DÄRFÖR VISIT LUND Visit Lund har funnits i snart två år och växer så det knakar. Därför behöver vi sätta visioner och strategier för framtiden, bli ännu bättre på att paketera

Läs mer

Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31

Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31 MÖTESANTECKNINGAR 2012-10-31 1 (5) Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31 Kenneth Löthegård, kommunalråd, hälsar välkommen. Marianne Hagman, utvecklingschef, inleder med dagordning.

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 196 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 11

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 196 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 11 Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 196 KVM www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 11 BESKRIVNING Cederströms Slinga, 196 kvm Modern och rymlig lokal med högt i tak

Läs mer

BAKGRUNDEN Destinationssamverkan i Stockholms skärgård sedan 1 november 2011

BAKGRUNDEN Destinationssamverkan i Stockholms skärgård sedan 1 november 2011 Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader Roslagens Destinationsdag 2012 BAKGRUNDEN Destinationssamverkan i Stockholms skärgård sedan 1 november 2011 Enskilda företag

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 1 2 Handelspolicy för Svedala tätort Svedala är kommunen där man lever ett gott liv. Vi har ett bra läge i Öresundsregionen med

Läs mer

Ägardirektiv för Nya Destination Uppsala aktiebolag

Ägardirektiv för Nya Destination Uppsala aktiebolag KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Wallin Carl Datum 2016-11-16 Diarienummer KSN-2016-0572 Kommunstyrelsen Ägardirektiv för Nya Destination Uppsala aktiebolag Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Sammanställning - Informationsmöte den 19 maj

Sammanställning - Informationsmöte den 19 maj Sammanställning - Informationsmöte den 19 maj Deltagande: Anders Nilsson Anna van Elverdinge Benny Svensson Stellan Svensson Christina Moths Mikael Nimmersjö Dan Ljungström Franky van Elverdinge Fredrik

Läs mer

Medlems- & serviceavgifter i PÅ LIMHAMN ek förening 2016

Medlems- & serviceavgifter i PÅ LIMHAMN ek förening 2016 Medlems- & serviceavgifter i PÅ LIMHAMN ek förening 2016 Företag med kommersiell butiksyta som t ex butiker, restauranger, banker, mäklare, med flera. Nedanstående serviceavgifter gäller för 2016. Därefter

Läs mer

Vision centrumutveckling

Vision centrumutveckling Vision centrumutveckling Habo kommun Antagandehandling 2013-11-28 1. Bakgrund Bostadsförsörjningsplan blir en centrumutvecklingsplan År 2010 beslutade kommunstyrelsen i Habo att kommunen skulle ta fram

Läs mer

Oskarshamn ska bygga ut staden i sin gamla industrihamn. Ambitionen är att låta staden möta vattnet. Området ska befolkas och berikas med stadsliv.

Oskarshamn ska bygga ut staden i sin gamla industrihamn. Ambitionen är att låta staden möta vattnet. Området ska befolkas och berikas med stadsliv. NÄR BAKSIDAN SKA BLI FRAMSIDA 2013-01-09 Av: Movium Foto: Oskarshamns kommun Oskarshamn ska bygga ut staden i sin gamla industrihamn. Ambitionen är att låta staden möta vattnet. Området ska befolkas och

Läs mer

Förord Bakgrund Samverkansorganisation Arbetsprocessen Utbud Skötsel & funktion Marknadsföring & evenemang...

Förord Bakgrund Samverkansorganisation Arbetsprocessen Utbud Skötsel & funktion Marknadsföring & evenemang... Innehåll Förord... 3 Bakgrund... 4 Samverkansorganisation... 6 Arbetsprocessen... 9 Utbud... 13 Skötsel & funktion... 17 Marknadsföring & evenemang... 19 Fysiska förändringar/projekt... 23 Måluppföljning...

Läs mer