2014 Årets Stadskärna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014 Årets Stadskärna"

Transkript

1 2014 Årets Stadskärna

2 Ansökan till Årets Stadskärna 2014 Det är med blandade känslor vi lämnar in ansökan till Årets Stadskärna När är man redo att ansöka? Vi har ju så mycket mer att göra och vi har ju inte nått dit vi vill ännu Men gör vi någonsin det? Vi vill ju hela tiden mer! Det är så många pusselbitar som måste falla på plats och vad nns det hos oss som är bättre än på andra platser som kämpar med samma frågor? o det nns några saker som sticker ut och vi vill särskilt lyfta ut tre framgångsfaktorer En organisation som ger många synergieffekter Arbetet med stadskärnans utveckling drivs i ett större sammanhang kring hela Västerviks tillvät. Västervik ramåt A jobbar med näringslivsutveckling företagsrådgivning starta eget affärsutveckling företagsetableringar besöksnäringsfrågor turistbyrå evenemangssamordning inyttarservice bred marknadsföring handelsstadsutveckling. Ett helhetstänk kring varumärket Västervik Vi är stolta över att vi jobbar med ett helhetstänk kring varumärket Västervik. Med utgångspunkt från Västervik Skärgårdsstaden i Småland marknadsför vi oss för att locka inyttare efterfrågad kompetens etablerareinvesterare besökare och kunder till shoppingutbudet. Vi använder staden och stadskärnan som det centrala i marknadsföringen. Fastighetsägare som kallar sig samhällsbyggare Allas roller är viktiga men vi ser att Västervik sticker ut när det gäller det ansvar som stadskärnans fastighetsägare tar för utvecklingen. Inte bara i ord utan i handling. Annika Boman Processledare handels- och stadsutveckling Västervik Framåt 2

3 Innehållsförteckning Bakgrund 4 m Västervik och Västerviks stadskärna Samverkansorganisation 7 Västervik Framåt 7 rganisation handels- och stadsutveckling 7 Avtal 7 Finansiering 8 Arbetsprocessen 8 Mål 8 Vision för stadskärnan 9 Årlig verksamhetsplan 9 Marknadsföring, evenemang och varumärket Västervik 10 Varumärket Västervik 10 Information om arbetet med stadskärneutveckling 10 Marknadsföring av handelsplatsen Västervik och stadskärnan 11 Stort fokus på evenemang 11 Fysiska förändringar och projekt 12 Stråkutveckling etableringar och fastighetsutveckling 12 Liv och rörelse dygnet runt året runt 12 Fysiska stadsutvecklingsprojekt 13 Levande torg 13 Vackra och inbjudande uteserveringar 14 Fastighetsägare som storsatsar och ser sig som samhällsbyggare 14 ityhandel samverkar med eternhandel 1 Stor satsning på utbildning 1 Tillgänglighet 15 Ny stadstrak 1 Samverkan kring snöröjning 1 Lättare att parkera i city 1 Förbättrad tillgänglighet till butiker 1 Måluppföljning 16 En levande stadskärna 16 Besöksutveckling 16 andel kämpar i tuff konkurrens 16 msättning hos stadskärnans näringsidkare 16 Nöjda kunder 17 kad sysselsättning för handel hotell och restaurang 17 Framtiden 18 Fysiska förändringsprojekt 18 Abba-Björn sätter spaden i jorden 18 uligare och ljusare stad och evenemang som driver handel nya kunder? 19 Nya bostäder på gång 19 Utveckling av destinationen Västervik 19 Kontaktuppgifter 20 3

4 Bakgrund östen 2008 inledde Västerviks andel Fastighetsägarna och Västerviks Kommun ett gemensamt arbete kring handelsplatsutveckling i Västerviks stad. Näringslivsbolaget Västervik Framåt ck uppdraget att samordna. Det inleddes med en marknadsoch konsekvensanalys för handeln i Västerviks tätort. I samma veva planerades ett nytt handelsområde vid Stora Infarten till Västervik. En av slutsatserna var att det planerade området var bra för Västervik men att den beräknade omsättningen skulle påverka bentlig handel negativt och framför allt stadskärnan. Förutsättningen för att utbyggnaden av ett eternhandelsområde skulle bli framgångsrik krävde en stor parallell satsning på stadskärneutveckling. Viktigt var också att det nya området blev ett volymhandelsområde och inget köpcentrum med galleria. En annan slutsats var att Västervik ligger på behörigt avstånd från större handelsplatser samt har mycket turister och sommarboende och därför goda förutsättningar att utveckla handeln totalt. Med det här som utgångspunkt antogs 2009 en gemensam strategioch handlingsplan. Denna kompletterades med en åtgärdsplan där merparten av åtgärderna är förlagda till stadskärnan. Detta blev startskottet för samverkan kring stadskärneutveckling. Nästa steg var att hitta en långsiktig samarbetsform. Under 2011 blev detta verklighet då Västerviks andel Föreningen Fastighetsägare i Västerviks stad och Västerviks kommun tecknade ett avtal med Västervik Framåt om att vara samordnare för handelsplatsutvecklingen. Västervik Framåt ck uppdraget att processleda arbetet med att genomföra de överenskomna åtgärderna och hitta nansieringslösningar. I januari 2013 skrevs avtalet om till att bli treårigt. I samband med detta ck Västervik Framåt även uppdraget från Västerviks andel att ansvara för handelsledning var det också dags för nästa steg. Då vann Västervik Framåt kommunens upphandling av turistverksamheten och den breda marknadsföringen av varumärket Västervik. Sedan årsskiftet är frågorna som rör varumärket Västervik alltså samlade under en hatt. Västerviks Handel + Fastighetsägarna kontaktar VFAB Konsultföretaget Centrumutveckling gör Marknads- & konsekvensanalys för Västerviks stad Gemensam strategi- & handlingsplan arbetas fram. Antas av samtliga. Kompetensanalys ESF Gemensamt seminarium handelsplatsutveckling /stadsutveckling Hur bilda gemensam organisation? Årets stadskärna? Fastighetsägare i Västerviks stad bildas. Gemensamt avtal & avsiktsplan Stråkutvecklingsplan Handelsledare på Västervik Framåt Dåligt handelsindex Utflöde Liten samverkan Analysen presenteras för uppdragsgivarna Stråkanalys Västerviks stadskärna Västerviks Handel & Västerviks kommun finansiering klar QM Västerviks Handel, Fastighetsägarna o Västerviks kommun ger VFAB uppdrag att göra handelsanalys. 600 i budget. Styrgrupp bildas Arbetsgrupper bildas: - offentlig miljö/tillgänglighet -marknadsföring/event - Kompetens -Etableringar/lokaler -Markanvändning Gemensam åtgärdsplan 2,8 milj ESF Kompetens & samverkan 1,75 milj marknadsf & samverkan 4

5 Västerviks Handel Föreningen Fastighetsägare i Västerviks stad Västerviks kommun Handelsplats- & Stadskärneutveckling 2013 var även det året som effekterna av den utbyggda externhandeln slog igenom. Rapporter kom från näringsidkare i stadskärnan som känt av konkurrensen och haft det tufft. Vi kände oss dock trygga i att vi inte stod handlingsförlamade utan istället enträget fortsatte att jobba mot våra mål och att genomföra åtgärdsplanen. Våren 2014 är framtidstron tillbaka igen! Om Västervik och Västerviks stadskärna Västerviks kommun ligger vid Östersjön i sydöstra Sverige. Kommunen har invånare varav bor i Västerviks stad. Det gör oss till Smålands fjärde största stad efter önköping Växjö och Kalmar. Turismen är en viktig näring. När vi gjort varumärkesanalyser och frågat vad man förknippar med Västervik är det några saker som sticker ut. Tillsammans med Visfestivalen skärgården och Lysingsbadet är det den vackra stadskärnan som är mest omnämnd. Stadskärnan har därför en extra viktig roll i utvecklingen av Västervik. Inte bara som turistort utan också för platsens attraktivitet för att bo leva verka etablera investera och shoppa. Västervik är en gammal stad som omnämns redan på 1200-talet men då 2 mil från där den ligger idag i nuvarande amleby yttades staden på order från kung Erik av Pommern. 5

6 Platsen var dock mer utsatt och danskarna härjade vid era tillfällen och brände ner staden. Sista gången ärefter ritades en ny stadsplan enligt renässansen ideal med raka bredare gator med räta vinklar. Än i dag karaktäriseras Västervik stadskärna av rutnätet och i de gamla stadsdelarna nns alltid en gata som leder ner mot havet. Att stadskärnan dessutom praktiskt taget ligger mitt i skärgården gör att vi har unika förutsättningar som vi är måna om att vårda och ta vara på. Västervik är också en stad med traditioner från såväl varvsindustri som sjöfart vilket hela stadskärnan andas. Kaptensgårdar redarbostäder och gamla lönnkrogar i hamnkvarteren sätter sin prägel. Att Västervik tidigt utvecklades som turiststad har sen gjort sitt. Den inre hamnen har kontinental karaktär med många restauranger och uteserveringar. Många besökare blir imponerade av hur stort serviceutbudet är i stadskärnan. Mycket tack vare att många näringsidkare drar in en stor del av årsomsättningen under några sommarmånader. Förutom restauranger och kafer nns de esta stora butikskedjorna uppblandade med personliga butiker. 6

7 Samverkansorganisation andels- och stadsutvecklingen drivs av näringslivsbolaget Västervik Framåt på uppdrag av Västerviks kommun Västerviks andel och Fastighetsägare i Västerviks stad. Västervik Framåt Västervik Framåt jobbar med bland annat nyföretagande företagsrådgivning och företagsetableringar på uppdrag av Västerviks kommun. Företaget erbjuder dessutom affärsutveckling och driver era projekt för att utveckla näringslivet. Bolaget har också kommunens uppdrag att jobba med turistverksamhet och bred marknadsföring. Det innebär att bolaget jobbar med helheten kring varumärket Västervik. Västervik Framåt ägs av lokala företag och stiftelsen Västerviks Utvecklingscentrum. Organisation handels- och stadsutveckling Stadskärneutvecklingen nns i Västervik Framåts verksamhetsområde näringslivsservice. En styrgrupp beslutar om prioriteringar. VD Ekonomi/adm Marknadskommunikation Besöksnäring Företagsutveckling Näringslivsservice Destinationsutveckling Rådgivning Handels- och stadsutveckling Processledare 40 % Etableringar Event Evenemang Affärsutveckling Handelsledning Handelsledare 50 % Service Marknadsföring och samverkan Projektledare 50 % Layout 25 % Avtal Västervik Framåt är processledare för handels- och stadskärneutveckling. Uppdraget regleras genom avtal med parterna. andelsledarens tjänst köps via ett separat avtal med Västerviks andel. 7

8 Finansiering Den årliga avtalsreglerade nansieringen för 2014 är kronor. Västerviks andel kr Föreningen Fastighetsägare i Västerviks stad kr Västerviks kommun kr Västerviks andel handelsledning kr De pengar som enligt avtal avsatts för den gemensamma handelsplatsutvecklingen används till processledning möten mindre konsultuppdrag med mera. För att kunna genomföra åtgärdsplanen krävs nansiering från annat håll. Därför har pengarna växlats upp i olika projekt. Via ESF-rådet har vi under haft 28 miljoner för att genomföra utbildningar och jobba med samverkan. Detta har in sin tur skapat möjligheter att använda de andra pengarna som mednansiering i nya projekt. ust nu drivs ett projekt för att jobba med marknadsföring och samverkan mellan shopping kultur föreningsliv event med mera som Sparbanksstiftelsen Tjustbygden mednansierar. Under verksamhetsåret 2014 har vi en budget som omsluter 17 miljoner. Arbetsprocessen Föreningen Fastighetsägare i Västerviks stad Mål I den strategi och handlingsplan som tagits fram för handel- och stadsutveckling är den övergripande målsättningen att öka företagens omsättning handelns totalomsättning i kommun samt handelsindex enligt UI andelns Utredningsinstitut. Stadskärnan och hela handelsplatsen Västervik ska förknippas med od service och trivsam inne- och utemiljö. Ett allt mer komplett utbud av varor och tjänster. od tillgänglighet i form av transporter parkering skyltning information öppettider och handikappvänlighet. Dessutom ska kundnöjdheten och besöksfrekvensen förbättras. Västerviks kommuns vision för 2025 Västervik växer med stolthet och äkthet och har utvecklats till en hållbar kommun. Vi har jobb, känner oss friska och är trygga. Vi bor bra, har korta restider och en rik och varierad fritid. Vår skärgård och våra naturområden är öppna för alla. Det är enkelt, roligt och lönsamt att driva företag i Västervik. Västervik Framåts vision Tillsammans för vi Västervik framåt. 8

9 Vision för stadskärnan Vi är er som bor verkar och vistas i Västerviks city. Stadskärnan växer utifrån ett hållbart perspektiv. Vi som bor lever verkar i och besöker stadskärnan känner stolthet är trygga och har ett rikt och varierat utbud. Stadskärnan har hög tillgänglighet och läget direkt i skärgården är tydligt. Det är enkelt roligt och lönsamt att driva verksamhet i Västerviks stadskärna. Denna vision utgår från Västerviks kommuns vision och även Västervik Framåts vision är en ledstjärna för arbetet. Årlig verksamhetsplan En gemensam åtgärdsplan styr arbetet. Dessutom görs årliga verksamhetsplaner utifrån styrgruppens prioriteringar kommer fokus att ligga på marknadsföring och affärsutveckling. Några av prioriteringarna entrummiljön ska utvecklas vidare och Spötorget har högst prioritet. Arbetet med tillgänglighet fortsätter med fokus på parkering. Marknadsföringsinformationsinsatserna ska utökas. Uppsökande etableringsarbete utifrån kundbehovet och stråkutveckling. Satsning på marknadsföring av event och aktiviteter i samband med skollov och andra ledigheter. Projekt kring jul- och vinterstaden. Belysning event aktiviteter erbjudanden och marknadsföring. Evenemangsutveckling destinationsutveckling och marknadsföring. En del är kopplat till otlandstraken. Nytt digitalt presentkortssystem för handel restaurang kaf i kombination med kultur event besöksmål etc. Kvalitetssäkring av nattekonomin i samband med krögare och andra aktörer - Purple Flag. Revidering av mål och mätmetoder. Kundenkät ska genomföras och besöksräknare sättas ut på shoppingsstråken. Affärsutvecklingsinsatser i företagen. 9

10 Marknadsföring, evenemang och varumärket Västervik Varumärket Västervik 2013 antog Västerviks kommun en turismstrategi fram till I turismstrategin nns en varumärkesstrategi som kan överföras på stadskärnan och handelsplatsen. Västervik Skärgårdsstaden i Småland signalerar stadsliv. Det riktar fokus mot stadskärnan och stadskärneutveckling. När Västerviks andel nyligen tog fram en ny prol gjorde man det in samklang med turismstrategin. Västervik Framåt jobbar nu med nästa steg kring varumärket Västervik. Ett arbete pågår att göra en motsvarande strategi för att bo leva verka etablera och investera i Västervik. Information om arbetet med stadskärneutveckling Information om stadskärneutvecklingen sprids till deltagande organisationers medlemmar och anställda till föreningar och samarbetspartners nansiärer hela näringslivet kommuninvånare och andra som vill veta vad som händer Nyhetsbrev e-postutskick Facebook hemsida. Broschyrer publikationer och rapporter. Information möten företagsbesök stadsvandringar. Debattartiklar och pressmeddelanden. Nyhetsbrev 10

11 Marknadsföring av handelsplatsen Västervik och stadskärnan Västervik Framåt jobbar med marknadsföring av hela varumärket Västervik. Marknadsföringen riktas mot era olika målgrupper besökare inyttare efterfrågad kompetens etablerareinvesterare kommuninvånare lokala företagare kunder och kunder till näringsidkare både i stadskärnan och övriga handelsområden. Västerviks arbetssätt innebär ett helhetstänk där stadskärnan på ett naturligt sätt används i marknadsföringen. Hela tidningen är en annonsbilaga En shoppingtidning från Västerviks Handel Shopping Till exempel pågår just nu arbetet med att bygga en ny platssajt Denna adress har tidigare varit ett forum för turister. Shoppingen lyfts in och bolevaverka. En separat kommunikationsplan nns för att locka kunder till handelsplatsens och stadskärnans utbud. De viktigaste marknadsföringskanalerna är: Radioreklam annonsering och facebookmarknadsföring. Ljusskylt vid infarten till Västervik. Afschering i butiker yers shoppingpåsar med mera. Shoppingtidning och kulturguide. SHOPPINGTIPS VÅRFIN TJUSIGA BUKETTER SPA I VÄSTERVIK Stort fokus på evenemang Västervik har en lång tradition som evenemangsstad. Visfestivalen är en av världens äldsta musikfestivaler och den lysande stjärnan i sammanhanget. Tidigare ordnade Västerviks andel många egna evenemang. Det arbetssättet är på väg bort och istället handlar det om att initiera och dra nytta av andras aktiviteter. Marknadsföring av shoppingupplevelsen görs tillsammans med besöksmål kultur event och föreningsaktiviteter. Det är också ett helt nytt fokus på att säkerställa att event gynnar den lokala näringen och driver handel. Näringsidkare uppmuntras därför att haka på med egna aktiviteter. Detta görs i ett gemensamt projekt som handel fastighetsägare och kommunen nansierar. Inom projektet skapas också en ny gemensam evenemangskalender. Västervik Framåt har anställt en evenemangssamordnare vars roll blir att initiera nya event och utveckla bentliga. Vid årsskiftet tillsatte Västerviks kommun en evenemangslots vilket kommer att underlätta i samband med tillstånd och nödvändiga kontakter. Dessutom nns sedan sommaren 2013 i den kommunala organisationen en säljare anställd för att attrahera och arrangera event i kommunens egna arenor. Sammantaget en rejäl satsning på evenemang i Västervik! ch sist men inte minst - i helhetstänket nns också med var man lägger arrangemangen för att de ska överensstämma med varumärket. Det ska andas stad puls hav och skärgård. 11

12 Fysiska förändringar och projekt Stråkutveckling, etableringar och fastighetsutveckling Västervik har tagit experthjälp för att analysera stråken i stadskärnan och göra en plan för stråkutveckling. En broschyr som också fungerar som lathund har tagits fram som stöd för näringsidkare fastighetsägare och stadsplanerare. Ambitionen är att bygga stråken för att stadskärnan ska vara levande attraktiv och fungerande. Detta arbete görs också i praktiken och era goda exempel nns på hur stråk och torg långsamt får en tydligare inriktning. Västervik Framåt jobbar också med komplettering av utbudet i stadskärnan. Både genom nyetableringar och genom nyföretagande affärsutveckling och omyttningar. För att utbudet ska bli rätt görs kundundersökningar och analyser. Västervik Framåt jobbar aktivt med att hjälpa företag och fastighetsägare med lediga butikslokaler. Arbetet har lett till att era starka varumärken etablerat sig de senaste åren. Några exempel är M ina Tricot Espresso ouse Subway och Flash. Utbudet har dessutom kompletterats med ertalet personliga butiker. Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till handelspolicy. Västerviks andel och Fastighetsägare i Västerviks stad har fått med ett tillägg att konsekvensanalys alltid ska göras innan ny mark för handel planeras och att stadskärnan är speciellt prioriterad. Liv och rörelse dygnet runt och året runt Västervik har anmält intresse att bli pilotstad för Lila Flagg i Sverige. Kvällsekonomin ska kvalitetssäkras er intressenter ska engageras i stadskärneutvecklingen och stråken runt Fiskarehamnen ska få mer liv och rörelse året runt. Några bostäder har tillkommit i stadskärnan de senaste åren och er är på gång. Det kommunala bostadsbolaget har byggt hyresrätter och gjort om äldreboende intill till studentboende. Fritidsgård har byggts i ett gammalt mejeri. Där samlas nu även kulturskola och era ungdomsaktiviteter som en del av kulturkvarteren. En lokal fastighetsägare har byggt om före detta polishus till modernt kontor där drygt 100 personer jobbar idag. Samma fastighetsägare har köpt ytterligare några centrala fastigheter med karaktär. Senast nu det gamla nämndhuset som kommunen yttat ifrån. uset ska totalrenoveras och första hyresgästen har skrivit kontrakt en snabbväxande gymkedja. Inom tre år beräknas 10 personer jobba och bo i fastigheten. 12

13 Fysiska stadsutvecklingsprojekt Flera fysiska stadsutvecklingsprojekt har genomförts eller är planerade i samverkan mellan kommun och fastighetsägare där Västervik Framåt är kontaktytan. Västerviks kommun startade redan 2003 ett stort fysiskt förändringsprojekt i centrum. Det som gjordes i första etappen kostade 24 miljoner 2003 Fiskaretorget. Ny beläggning och ytt av transformatorstationtoalett 2004 Skärgårdsterminalen vid Skeppsbrokajen. Ny beläggning ny terminalbyggnad och ny kajspont. Dessutom ny gångbana utanför Saluhallen på Strandvägen. 200 Sittgradänger vid Lilla strömmen gångbana vid rönsakstorget och parterr vid statyn Spejande sjöman 2006 Strandvägen delen Fskaretorget-Slottsholmsvägen ny beläggning belysning och möblering 2007 Nedre Storgatan delen Brunnsgatan-Slottsholmsvägen ny beläggning och belysning 2008 Strömsgatan delen Kvarngatan-Strandvägen ny beläggning och belysning 2009 Nya ytskikt nedanför rönsakstorget 2010 Möblering av piren med soffor papperskorgar och pollarbelysning 2013 inleddes nästa etapp med ett nytt torg vid Lilla strömmen kostade 13 miljoner. Närmast i tur ligger Kvarngatan Smugglargränd och korsningen Storgatan-Brunnsgatan. Under arbetets gång har fastighetsägarna involverats i arbetsprocessen. Från att inledningsvis har varit ett kommunprojekt inleds nu varje etapp med ett uppstartsmöte med berörda fastighetsägare där insatserna planeras gemensamt. Levande torg Västervik har fyra torg och just torgen har varit speciellt utpekade i åtgärdsplanen att levandegöra stadskärnan och bli naturliga mötesplatser. Runt Stora torget pågår en förändringsprocess. Nya hyresgäster som skapar öde av människor har yttat in i lokaler runt torget M Espresso ouse Subway Trippolo kebab- respektive sushibar med era. De har ersatt bankkontor utbildningslokal tidningsredaktion och frisör. Turistbyrån nns sen 2011 i Rådhuset vilket gör att turisterna kommer in till hjärtat av staden. Fastighetsägarna diskuterar gemensamt vilka verksamheter som är bäst för torget. Torghandel med lokalproducerad karaktär har tillkommit under Telia har efter påtryckningar tagit bort den trasiga telefonkiosken som tidigare missklädde torget. Rådhusgatan rustas och torget knyts ihop med Kvarngatan och lof Palmes park. Rådhuset ska renoveras 2014 och den vackra gränden bakom ska öppnas upp och samtidigt ska den offentliga toaletten förskönas. mdaningen av Spötorget har bara inletts. Fastighetsägarna runt torget har initierat förändringsarbetet. Det som hänt hittills är att gallerian Västerport fått ny fasad och påbörjat ombyggnad invändigt. Busstraken försvann från torget i december

14 Det blev startskottet för ett stort förändringsprojekt som inleddes i samma veva då berörda fastighetsägare kommunen med era träffades för att diskutera vision målbild och inriktning. Man enades om att skapa ett kulturtorg som blandat med kommers ger en ungdomlig och lite kaxig karaktär. En arbetsgrupp har bildats för att ta fram arbetssätt och hur man genom delaktighet och engagemang ska skapa ett torg som lever året runt. Fiskaretorget har sommartid en kontinental karaktär med restauranger och barer som vi vill stärka ännu mer över året. ela torget har fått ny beläggning och generösa ytor för uteserveringar. Idag samsas bilar cyklar gående och torgets verksamheter på ett förvånansvärt bra sätt. På Grönsakstorget återstår en del då det idag inte hänger ihop på ett naturligt sätt med övriga centrum. Några insatser har dock gjorts då ny beläggning knyter ihop ytan med Fiskaretorget och två nya verksamheter som drar mycket folk har yttat in. Vackra och inbjudande uteserveringar Nya råd och riktlinjer för uteserveringar har tagits fram av Västerviks kommun under året. Krögarna handeln och fastighetsägarna har varit delaktiga. Nästa steg pågår och det är att se över detaljplaner för att möjliggöra fasta inglasade uteserveringar som förlänger säsongen. Fastighetsägare som storsatsar och ser sig som samhällsbyggare Ett stort antal fastighetsägare har gjort stora investeringar i stadskärnan den senaste tiden. Enligt uppgifter från 17 fastighetsägare har de tillsammans investerat 30 miljoner de tre senaste åren och har planer på minst 10 miljoner till det närmsta året. Totalt en halv miljard kronor! Till exempel har ovanligt många fastigheter fått nya na fasader under Några exempel i skrivande stund Västerviks Stadshotell är mitt i byggprocessen för en extra våning och för en helt ny spaavdelning. Det gamla nämndhuset totalrenoveras och byggs om till kontor och bostäder. alleria Västerport bygger om invändigt och planerar ny entré. I före detta Åhlénshuset görs en mångmiljonsatsning med totalrenovering som ger plats för Systembolaget som nu ligger svårtillgängligt emköp och en galleria. Ny entré och reception till teatern byggs. Västervik nämns ofta av Fastighetsägarna centralt som ett gott exempel på samarbete mellan fastighetsägare i stadskärnan. En lokal förening med 22 medlemmar bildades Föreningen har månatliga frukostmöten dit även representanter för Västerviks andel och kommunen bjuds in. Mötena innehåller föreläsningar diskussioner konkreta samverkansprojekt kring exempelvis snöröjning ber energibesparing etc och skvallerrundor där man diskuterar hur stråken ska byggas på bästa sätt. Frukostmötena varvas med pubkvällar. Det är högt till tak på mötena man lyfter blicken mot gemensamma mål istället för att se sig som konkurrenter och man är måna om att ta sitt ansvar som samhällsbyggare. Föreningen har hela tiden stöd av den regionala representanten för Fastighetsägarna FR. 14

15 Cityhandel samverkar med externhandel Externhandeln är del av helheten i Västervik. Västerviks andels medlemsföretag nns i hela staden. Samarbetet och förståelsen för varandra har resulterat att fastighetsägare och handlare i stadskärnan har varit delaktiga i framtagning av kommunens handelspolicy. I policyn nns angivet att det vid utveckling av nya handelsområden alltid först ska genomföras en konsekvensanalys. Idag nns en tydlig uppdelning mellan volymhandel i de externa områden och småskalig handel i stadskärnan. Stor satsning på utbildning har Västervik Framåt drivit ESF-projektet Kompetens och samverkan. Projektet har omslutit cirka 28 miljoner och vänt sig företagare och anställda från Västerviks andel och Fastighetsägare i Västervik samt politiker och tjänstemän från Västerviks kommun. Totalt har seminarier utbildningar och utvecklingsmöten haft 600 deltagare. Aktiviteter har genomförts inom sälj och service tillgänglighet e-handel exponering och skyltning marknadsföring stadsplanering handelsplatsutveckling styrelsearbete samt två samhällsbyggnadsdagar. Dessutom gjordes två studieresor. Av intresse är också att Västervik som första stad har genomfört UM Urban entre Management at home! Tillgänglighet Ny stadstrafik Efter dialog med kommun fastighetsägare och handel införde KLT Kalmar Länstrak i december ny stadstrak i Västervik med er och tätare turer. Samverkan kring snöröjning En samverkan för förbättrad snöröjning på Storgatan mellan kommunen och 23 berörda fastighetsägare inleddes Listor med kontaktuppgifter har tagits fram tillfälliga p-förbud införts och sms skickas ut när snöslungan ska köras. Planen är att göra en gemensam upphandling. Lättare att parkera i city Kunderna upplever att det svårt att hitta parkeringar i stadskärnan. Samtidigt visar mätningar under sommarens mest intensiva dagar att p-husens parkeringar bara används mellan procent. Arbetet har därför inletts med att få ett bättre nyttjande av P-husen. Kommunen jobbar tillsammans med fastighetsägarna för de två stora p-husen som båda byggs om. Vägvisning och skyltning till p-husen ses över. Under 2014 utreds förslag om att införa p-skiva i stadskärnan. Även cyklister får lättare att parkera! ykelställ som idag hindrar ödet på butiksstråken får annan placering och nya cykelställ för de som arbetar i stadskärnan ska placeras i lämpliga lägen. På försommaren 2013 inleddes arbetet. Förbättrad tillgänglighet till butiker Så många fastigheter och butiker som möjligt bör uppfylla de krav på tillgänglighet som nns. Utbildningar har genomförts. Fastighetsägare hyresgäster och kommunala tjänstemän också fått enskild rådgivning och broschyrerfoldrar med konkreta tips har delats ut. Flera fastigheter har fått nya entréer de senaste åren. 15

16 Måluppföljning En levande stadskärna Stadskärnans utbud har stärkts med era efterfrågade kedjor och varumärken samt personliga butiker och restauranger. Dessutom har en biostad med tre salonger en nattklubb och utveckling av kulturkvarter tillfört liv och rörelse vid olika tidpunkter. Västervik är en evenemangsstad med många aktiviteter förlagda till stadskärnan. Besöksutveckling Under 2013 har besöksräknare köpts in och placerats ut i butiker. Under 2014 är avsikten att sätta upp besöksräknare på de stora shoppingstråken. Handeln kämpar i tuff konkurrens ämförelser över tiden görs av UIs andelns Utredningsinstitut handelsindex för hela kommunen. Omsättning hos stadskärnans näringsidkare Totalomsättningen för handeln i kommunen har ökat stadigt med en lite dipp Vi är inte nöjda med utvecklingen trots att utomstående bedömer att Västervik klarar sig bra utifrån storlek på ort. Men med en stor turism och många fritidshusägare nns potential och stadskärnans utbud förbättras ständigt för att vara med i kampen om kunderna. Några utvalda företags omsättning mäts över tiden. Vi kan tydligt utläsa att de som är aktiva och möter kundernas förändrade beteenden har en positiv utveckling. Se diagram på nästa sida. 16

17 Nöjda kunder Kundnöjdheten mäts via enkätundersökningar cirka vart tredje år. Nästa mätning är planerad Ökad sysselsättning för handel, hotell och restaurang Ett annat mått är hur arbetstillfällen inom olika näringsgrenar förändrats över tiden. Eftersläpningen på SBs statistik är dock stor och det nns bara siffror att tillgå från Trenden vi ändå kan se är att antalet arbetstillfällen inom handel och hotellrestaurang ökar. Arbetstillfällen Västerviks kommun Årnäringsgren andel otellrestaurang Tillverkningutvinning

18 Framtiden Arbetet med stadskärneutveckling har bara börjat! Vi har massor av tankar idéer och planer bjuder på ett ovanligt stort antal positiva händelser för Västervik. m vi tar vara på dessa möjligheter nns stor potential för stadskärnan. Under 2014 startar otlandsbåten sommartrak mellan Västervik och Visby Björn Ulvaeus inleder sin mångmiljoninvestering vid Slottsholmen ett äventyrsbad öppnar på Lysingsbadet emköp nyöppnar i city i nyrenoverade lokaler era fastighetsägare startar stora byggprojekt kommunen avsätter pengar till investeringar i stadskärnan det blir storsatsningar på evenemangssamordning och destinationsutveckling med mera. ade allt det här skett om vi inte jobbat tillsammans och målinriktat med stadsutveckling? Troligen inte! Här är några av de planer som ska sjösättas 2014: Fysiska förändringsprojekt Västerviks kommun kommer från och med 2014 och framåt att avsätta minst 2 miljoner kronor per år för investeringar i stadskärnan. Dessa ska göras i samverkan med fastighetsägare. Spötorget är ett av 2014 års fokusområden. Abba-Björn sätter spaden i jorden Kommunen har påbörjat en idéstudie för sträckan från Kulbacken till Strandvägen för att göra området till ett upplevelseområde istället för som nu en transportsträcka. Längs med denna sträcka påbörjar Björn Ulvaeus en jätteinvestering då en gammal sommarrestaurang ersätts med hotell konferens restaurang eventyta gästhamn mm. Planer nns på en spanläggning i det gamla varmbadhuset intill. I anslutning ligger även slottsruinen Stegeholm från 1300-talet. är hålls Visfestivalen under vecka 28 varje år. En eventarena som bara väntar på bättre nyttjandegrad! 18

19 Juligare och ljusare stad och evenemang som driver handel Vi vill förlänga säsongen med en juligare jul och en förtrollande vinter i vår stad! Belysta träd och fastigheter konserter event på torgen och butikerna skridskoåkning och musik. Projektpengar är beslutade där även samordning av bentliga evenemang och att initiera nya ingår nya kunder? ur tar näringsidkarna i Västerviks kommun vara på potentiella kunder när otlandsbåten startar sommartrak till Visby 2014? Ett projekt har skapats för att marknadsföra och utveckla destination. Stadskärnans näringsidkare och fastighetsägare har en nyckelposition i projektet tillsammans med besöksnäringsföretag. Nya bostäder på gång! Flera nya bostadsprojekt är planerade i nära anslutning till stadskärnan och försäljningen har inletts. Riksbyggen ska bygga 26 lägenheter precis invid Skeppsbrokajen. Ett stenkast längre bort har försäljningen startat av Auavillor ytande hus. Det kommunalägda Bostadsbolaget ska bygga om en central belägen fd fritidsgård till bostäder. Privata fastighetsägare kommer att bygga bostäder för att ytterligare förtäta stadskärnan. Utveckling av destinationen Västervik Med varumärket Västervik Skärgårdsstaden i Småland startade 2014 ett treårigt projekt för att utveckla destinationen Västervik. Avsikten är att genomföra destinationsutvecklande insatser och öka samverkan. 19

20 VÄSTERVIK FRAMÅT AB Storgatan Västervik facebook.com/vastervikframat Annika Boman Linnéa Östberg

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt affärsplan handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt Version 1.0 INNEHåLL INLEDNING 3 VISION, Mål &

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

JÖNKÖPING läge för mer och fler

JÖNKÖPING läge för mer och fler JÖNKÖPING läge för mer och fler jönköping fiffigt läge Det var en gång en stad som bestämde sig för att bli riktigt bra. Den hade i och för sig goda förutsättningar läget vid Vätterns södra spets gjorde

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen

AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen UPPDRAGSGIVARE Josephine Nellerup...Stadskontoret,

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Stellan Svedström och Helena Holm Boverket Titel: Dags att handla nu

Läs mer

Årsredovisning 2008 08

Årsredovisning 2008 08 Årsredovisning 2008 08 Innehållsförteckning Året i sammandrag 1 VD har ordet 2 Higabgruppens uppdrag 4 Mål och uppföljning 6 Fastigheter med en stark identitet 8 Fastighetsmarknaden i Göteborg 10 Med fokus

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling September 2012 Innehåll INNEHÅLL...1 INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR DESTINATION SORSELE...3 VISION...4 SORSELES TURISTISKA VISION...4

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20

HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20 HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20 B Hållbarhetsprogram Storsjö Strand etapp 1, 2013-05-20 har författats av Johanna Engberg och Maria Nordberg, White Arkitekter AB 2 INNEHÅLL 1. INFORMATION

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Regional utveckling, 5 p Entreprenörsregionen 2007 Britt-Marie Börjesson, Hylte kommun Sten Liljedahl, Hylte kommun Mikael Falk,

Läs mer

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R N R 5 S E P T E M B E R 2 0 0 8 Magiskt fiske i miekaks Vilda vatten skoda lanserar En tjeck limousin Nils-Gunnar vågar konkurrera med elefanterna Erik söker det säljande budskapet bilaga: Näringsliv i

Läs mer