Ännu bättre utsikter MARKNADS- RAPPORT. Populär idag fattig imorgon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ännu bättre utsikter MARKNADS- RAPPORT. Populär idag fattig imorgon"

Transkript

1 FONDERS MARKNADS- RAPPORT NR November rekordmånad för Fonder SIDAN 3 Fonder nyheter i korthet SIDAN 3 Fonder gör entré i Danmark SIDAN 3 Garantisparande kostar mer än det smakar SIDAN 4 1 PORTFÖLJFÖRVALTARNAS BERÄTTELSE Ännu bättre utsikter Utsikterna för de globala aktiemarknaderna 2007 ser bättre ut än de gjorde inför Inflationstrycket från stigande råvaru- och energipriser är mindre. Ökade styrräntor har inte satt käppar i hjulen för de bra konjunkturerna. Våra portföljförvaltare noterar bland annat en kursuppgång för det betydande innehavet i riggföretaget Pride International. SIDAN 6 KRÖNIKAN KRISTOFFER Populär idag fattig imorgon STENSRUD, SIDAN 24

2 2 FONDER investerar i undervärderade, impopulära och under analyserade företag i olika branscher över hela världen. Företaget, som startades 1993 i Stavanger, är Norges största fond förvaltare med ett förvaltat kapital på cirka 60 miljarder svenska kronor. Fonder etablerade 2004 en filial i Sverige med kontor i Stockholm. BESÖKSADRESS Drottninggatan Stockholm Tel: Fax: POSTADRESS: Box 11, Stockholm REDAKTION Jonas A. Eriksson Tel: Michael Metzler Tel: INNEHÅLL Ett enastående år 2 Krönikan 2 -nyheter i korthet 3 Fem frågor till Johan Horstmann 3 Garantier kostar mer än de smakar 4 PORTFÖLJFÖRVALTARNAS REDOGÖRELSE 2007 året då aktier blir populära igen? 6 Vekst 8 Global 9 Kon-Tiki 10 Avkastning 12 Tellus 12 FONDPORTFÖLJER Vekst 14 Global 16 Kon-Tiki 18 Avkastning 20 Tellus 21 Avkastning- och riskredovisning 22 Fondrankning 23 Insättningsblankett 23 KRÖNIKAN Populär idag fattig i morgon 24 I rapporten redovisas belopp i NORSKA KRONOR om inte annat anges. LEDAREN Ett enastående år PER ENNBERG VD, Fonder Sverige BÄSTE ANDELSÄGARE, ett händelserikt år går nu mot sitt slut. Samtliga våra aktiefonder har under årets första elva månader slagit sina jämförelseindex. Den fortsatt goda utvecklingen, på kort och lång sikt, har bidragit till en betydande kundtillströmning under året. Fonder är den aktiefondsaktör som hittills i år mottagit mer kapital än någon annan aktiefondsförvaltare, per den sista november. Detta trots att vi inte har en distributionsapparat likt storbankerna. Vi är hedrade av det visade förtroendet från våra investerare i Sverige och det är en fantastisk sporre för oss att fortsätta att göra vårt yttersta för att ge andelsägarna den bästa avkastningen i förhållande till den risk de tar. Även i Europa har Fonder uppmärksammats. I våras erhöll vi hela sex utmärkelser vid Lipper Awards, bland annat i kategorierna bästa globalfond, bästa tillväxtmarknadsfond och bästa mindre fondbolag. Global rankas nu etta bland globalfonder av ratingföretaget Standard & Poor s, för de senaste fem åren, och Kon-Tiki rankas etta bland 465 tillväxtmarknadsfonder för de senaste tre åren. KRÖNIKAN Detta är en glädjande bekräftelse på att vi med både kontinentala och globala mått håller hög kvalité i vår verksamhet. Nämligen att, utöver förvaltning, även ge en hög grad av kommunikation och service. Under året har vi mer än fördubblat an talet anställda och vidareutvecklat vår hemsida. Fonder flyttade till nya lokaler på Drottninggatan i Stockholm under sommaren och vi ser gärna att du som andelsägare kommer och hälsar på. Marknadsrapporten som andelsägarna får är ett viktigt språkrör från oss som förvaltare till dig som andelsägare. Fonder lägger mycket stor vikt på att låta våra andelsägare ta del av hur vi förvaltar deras pengar. Den regelbundna inblick vi ger i de bolag som respektive fond äger aktier i kan verka självklar men är ett ganska ovanligt fenomen i finansbranschen. En annan sida av vår kommunikation är att vi sätter högt värde i att få träffa våra andelsägare runt om i landet, vilket vi ofta gör i samarbete med organisationen Aktiespararna. Aktuellt program på kommande aktiviteter hittar ni på Fonders hemsida. Samtliga fonder kommer att börja noteras i svenska kronor under nästa år. Många av våra andelsägare har efterfrågat andelskurser i svenska kronor och detta önskemål kommer vi göra allt för att uppfylla. En riktigt God Jul och Gott nytt år, Per ennberg JONAS A ERIKSSON Redaktör marknadsrapporten BÖRSDAGARNA GÅR, Fonders förvaltningsfi losofi består. Titt som tätt får vi frågor som har att göra med om vi även i framtiden kommer att kunna leverera lika god avkastning som vi gjort historiskt, trots att vårt fondkapital vuxit kraftigt på kort tid. En del kunder frågar också om vi inte borde revidera vår förvaltningsfi losofi. Vi menar att storleken inte behöver vara ett problem. Låt oss ta ett exempel: vårt ägande i det sydkoreanska elektronikföretaget Samsung Electronics, som är det största innehavet vi har just nu i våra tre aktiefonder. Trots att vi äger aktier för motsvarande 2 miljarder kronor utgör vårt ägande i bolaget endast cirka 0,4 procent. Eftersom vi investerar i bolag i alla branscher över hela världen finns det därmed utrymme att växa kraftigt utan av våra investeringar blir för stora och börjar påverka marknaden. Trots en snabb ökning av vårt fondkapital har våra aktiefonder fortsatt att leverera god avkastning, Global och Kon-Tiki har alltid presterat bättre än sina respektive jämförelseindex. I Globals fall ligger överavkastningen mot index i skrivandes stund över dubbelt så högt eller cirka 10 procentenheter över sitt jämförelseindex. Inför 2007 är bolagsvärderingarna på global nivå lägre än vad de var inför år 2006 (läs mer om detta i vår investeringsdirektör Kristoffer Stensruds krönika på baksidan). Sammantaget ser vi därmed inga tecken på att våra fonders storlek skulle vara något hinder att fortsätta leverera god avkastning. Vår investeringsfilosofi som går ut på att hitta undervärderade, underanalyserade och impopulära bolag över hela världen ligger fast Vi har inga planer på att starta nischfonder som exempelvis en Kinafond, en Brasilienfond en råvarufond eller liknande. Genom globala mandat kan vi redan idag investera i bolag oavsett var i världen vi hittar dem.

3 NYHETER 3 -nyheter i korthet Fondandelskurser i svenska kronor Fonder kommer snart att kunna redovisa, eller denominera, fondandelskurserna i svenska kronor. Det blir en effekt av att den norska värdepapperscentralen snart gör det möjligt att rapportera fondandelskurser i flera valutor. Vad innebär denomineringen i svenska kronor för våra andelsägare? Det innebär att vi kommer att redovisa våra fondandelskurser i svenska kronor i stället för som idag, i norska kronor. Det kommer göra det enklare för våra kunder. förklarar Per ennberg, vd för Fonder i Sverige. De norska och svenska kronkurserna har varierat gentemot varandra genom åren. SKA- GENS olika fonders historiska utveckling och avkastning kommer därmed att vara något olika beroende på vilken valuta som använts vid beräkningen av fondernas andelsvärden. Tellus och nya pengar i PPM Under vecka 50 placerar Premiepensionsmyndigheten, PPM, pensionsrätter till ett värde av 25 miljarder kronor. Fonder blir ett alltmer populärt val bland svenska pensionssparare med närmare stycken kundförhållanden. För de personer som inte gjort något fondbyte i PPM-systemet så placeras pengarna automatiskt i Sjunde AP-fonden. Det är däremot enkelt att göra ett fondbyte hos PPM genom att logga in på hemsidan www. ppm.nu. Fonders olika PPM-nummer är: Global , Kon-Tiki och Vekst Räntefonden Avkastning kommer att utgå från utbudet inom kort på PPM. Den internationella obligationsfonden SKA- GEN Tellus med PPM-nummer gör i stället entré. till Finland Fonder har fått marknadsföringstillstånd för aktiefonderna Global, Kon-Tiki och Vekst. Mer om detta på hemsidan inom kort. Rapportering till Skatteverket Kontrolluppgifter till deklarationen för innevarande år kommer förmodligen inte att kunna redovisas med automatik på den förenklade deklarationen för svenska kunder. Detta då de tekniska lösningar för rapportering till svenska Skatteverket visat sig svåra att implementera. Vår förhoppning är dock att vi till deklarationen 2007 skall ha löst de tekniska hinder som för närvarande råder vid inrapportering av kontrolluppgifter för deklarationen. Norska värdepapperscentralen kommer i början på nästa år att skicka deklarationsbesked till samtliga andelsägare som underlag för kommande deklaration. Dels ett underlag för förmögenhetsbeskattning och dels underlag på realiserade vinster/förluster under året vilka sedan förs in i deklarationen. Fem frågor till S Danmarks-chef Johan Horstmann är nytillträdd vd för Fonder i Danmark. Hur kommer det sig att Fonder startar verksamhet i Danmark? Danska marknaden har i realiteten varit låst för utländska fonder på grund av en protektionistisk lagstiftning. Tack vare en EU dom på området har Danmark nu tvingats öppna sin marknad, åtminstone på glänt. som är ett synnerligen försigkommet företag utnyttjar nu som första utlänning denna möjlighet. Det är klart att danska marknaden är intressant för oss danska aktiefonder förvaltar cirka 350 miljarder danska kronor. Obligationssidan är, av tradition ännu större, men det sker ett skift in i aktier, speciellt nu när räntan nog är på väg upp. Det är inte för att danska fonder är dåliga. De är kanske aningen bättre än de svenska i genomsnitt, men SKA- GEN är milsvitt bättre än alla andra, praktiskt taget hur man än mäter och hittills har vi blivit väldigt väl mottagna av danskarna! Vad fick dig att börja på? Jag är internationell ekonom från Copenhagen Business School och har även läst på London Business School och så har jag alltid varit intresserad av aktier. I samband med att jag var börsmäklare på Enskilda Securities och ansvarig för Japan och Fjärran Östern gjorde jag affärer bland annat med Kristoffer Stensrud (SKA- GEN Fonders investeringsdirektör). Han imponerade redan då och var osannolikt skicklig och gjorde mycket originella och lukrativa affärer. Jag gillar skarpt förmågan att tänka och handla annorlunda och det visar sig ju att det ger exempellösa resultat! Vad förväntar du dig av utvecklingen för Fonder i Danmark? Jag tror att danskarna snabbt kommer att få upp ögonen för att är något helt unikt och att vi är ett företag som har levererat fantastiska resultat i massor av år. Jag tror att vi kommer att växa så det knakar! Hur skulle du beskriva fondsparandet i Danmark? Danskarna är ju traditionellt ett obligationssparande folk, bland annat för att danska statsskulden var monstruöst stor och växte okontrollerat fram till Schlüters reformer Svenskar har traditionellt varit mer aktieorienterade och är mer kunniga om aktier. Den danska statskulden är nu ett minne blott, aktier vinner kraft och fondsparandet i aktiefonder har formligen exploderat de senaste 5 10 åren. Dansk-svensken Johan Horstman är Fonders vd på det nyöppnade kontoret i Danmark. Fonder kan ju misstänkas vara ett danskt bolag, vad har du att säga om det? Ärligt talat, vem hade trott att ett gäng norrmän från Stavanger skulle visa resten av världen var skåpet ska stå? Men danskarna får nog vänja sig vid att folk om några år är mer välbekanta med Fonder än staden Skagen!

4 4 NYHETER Garantier kostar mer än de smakar Många sparare försöker skydda sig mot risk genom så kallade garanti- eller trygghetsfonder. Dessa ger skydd mot förluster men skyddet har ett pris. Fonders Harald Haukås har ett alternativ till garantiprodukterna. Är det möjligt att reducera risken med investeringar i aktiemarknaden samtidigt som man får glädje av avkastningsmöjligheterna? Garanti har sitt pris För de som upplever att risken på aktiemarknaderna är stor så finns det så kallade garantieller trygghetsprodukter på fondmarknaden. Dessa ger vanligtvis ett skydd så att man inte förlorar insatt belopp. Fonder erbjuder inte denna typ av sparprodukt. Orsaken är enkel. En garanti har alltid ett pris. I marknadsföringen av garantiprodukter framställs det ibland som om spararen får hela aktiemarknadens avkastning utan fara för förlust. Det stämmer inte. En garanterad produkt kan i bästa fall ge dig 55 till 60 procent av avkastningen i aktiemarknaden. Vårt alternativ Fonders alternativ till garantibesparing är en kombination av aktie- och räntefonder. Det ger visst skydd mot förluster, men begränsar också avkastningsmöjligheterna i förhållande till 100 procent sparande i aktiefonder. För att visa hur en mix av ränte- och aktiefonder från Fonder kan vara en bättre lösning jämfört med en garantiprodukt har vi tittat på följande exempel: en garanterad produkt som ger dig 60 procent av uppgången på Oslobörsen under en femårsperiod jämförs med en placering där 50 procent av pengarna investeras i aktiefonden Vekst och 50 procent i räntefonden Avkastning. Minimal förlustrisk En investering i räntefonden Avkastning har i sin sämsta femårsperiod, sedan starten 1994, visat en avkastning på 24 procent. Aktiefonden Vekst måste med andra ord falla mer än 24 procent i samma femårsperiod för att investeringskombinationen av de två fonderna ska ge negativ avkastning. Vekst har däremot aldrig visat en negativ avkastning under någon femårsperiod, men detta är trots allt ingen garanti för framtiden. Vi är trots allt rimligt trygga över att en nedgång på mer än 25 procent över 5 år har begränsad sannolikhet. En jämförelse av olika produkter måste utgå från vilken avkastning man kan förvänta sig efter fem år och förlustpotentialen på kort och lång sikt. Risken på kort sikt har betydelse för förmågan att upprätthålla strategin man bestämt sig för, nämligen med utgångspunkt på lång sikt. Hur mycket kan man riskera att förlora? När det gäller garantiprodukter så förutsätts det att du behåller din investering genom hela femårsperioden för att få utnyttja garantin. Det är möjligt att sälja en garantiprodukt före bindningstiden är över, men då är det tveksamt om garanti mot förlust lämnas. Det man får igen baseras då på en bedömning av förlustrisken för den garanterade produkten fram till utgången av femårsperioden. Några banker ger emellertid sämre kurs än det vi antyder, och andra tillåter inte någon inlösen. Då blir detta bara en teoretisk beräkning. Förlustspotentialen i vår alternativa kombination av Avkastning och Harald Haukås är analytiker på Fonders portföljavdelning. Han är utbildad civilingenjör från NTH och doktor i matematisk statistik från universitetet i Oslo. Han har varit verksam vid universitetet i Stavanger och drivit egen konsultverksamhet inom risk- och prestationsanalyser för finans och oljebranschen. I portföljgruppen gör Harald Haukås utvärderings- och beslutsunderlag för portföljförvaltarna, och ansvarar för avkastningsoch riskmätningar av portföljerna. Han deltar också i utbildning av personal som arbetar med olika spar- och allokeringslösningar för kundernas räkning. Vekst är avsedd i förhållande till vad vi har observerat sedan fondernas start. I grafen nedan har vi jämfört förlustspotentialen - maximal förlust för den garanterade produkten med vår kombination av 50 procent i Avkastning och 50 procent i Vekst. Grafen visar förlusten i de största nedgångsperioderna som funktion av antal år du sparar. Från grafen ser vi att vår alternativa kombination har reducerad förlustpotential i förhållande till garantiprodukten. Skillnaden är dock liten på upp till tre år, men efter fyra och fem år har emellertid Fonders kombination alltid visat positiv avkastning. FÖRLUSTPOTENTIAL Diagram 1

5 NYHETER 5 Med andra ord har inte kombinationen Avkastning och Vekst i någon period medfört förlust ifall sparhorisonten har varit på minimum fyra år. Detta är emellertid ingen garanti för att det inte kan ske i framtiden. Hur stor kan vinsten bli? En motsvarande bedömning av förlustspotentialen kan också göras av vinstpotentialen. I diagram 2 nedan har vi jämfört de största uppgångsperioderna som funktion av antal år du sparar. Vinstpotentialen på kort sikt är snarlik för bägge alternativen. Den stora skillnaden syns däremot på fem års sikt (och längre tidshorisonter, som inte är illustrerade här). Detta beror på att på kort sikt kan uppgången ofta vara utan nedgångsperioder. Den starkaste uppgångsperioden under tre år på Oslobörsen var mellan mars 2003 och till mars 2006, då börsen steg 280 procent. På längre sikt kommer förmågan att stå emot nedgång vara mer avgörande också för vinstpotentialen. Under en femårsperiod har det nästan alltid varit en större nedgångsperiod. Detta är avgörande för skillnaden i det totala slutresultatet mellan de två alternativen. VINSTPOTENTIAL Vilken avkastning man kan förvänta Diagrammen 1 och 2 visar ytterligheterna. Det mest intressanta vid sådana sammanlänkningar är vilka resultat vi kan uppnå under normala omständigheter. I grafen nedan har vi jämfört sannolikheten för avkastning för de olika alternativen på fem års sikt. Stapeldiagrammet visar att sannolikheten för att avkastningen i den garanterade produkten blir noll, då garantin träder i kraft, är 19 procent. Avkastningen i garantiprodukten var över 50 procent av tillfällen mindre än tre procent per år, medan kombinationen av SKA- GEN Avkastning och Vekst aldrig gav lägre avkastning än tre procent per år. Vårt alternativ ger betydligt bättre möjligheter för god avkastning än en garantiprodukt som i många fall ger avkastning i nivå med bankräntan. I genomsnitt gav alternativen en årlig avkastning på respektive 4.7 procent per år och 12.1 procent per år på fem års sikt. Detta visar att garantiprodukten gav en avkastning motsvarande bankräntan. Garanterad Kombination I en garantiprodukt betalar du en riskpremie i form av förlorade ränteintäkter för att undvika en eventuell förlust. Alternativet är att riskera en eventuell förlust och samtidigt få möjligheten till extra avkastning. Våra aktiefonder har alla ett globalt mandat som ger dig riskspridning. Därmed är sannolikheten för negativ avkastning på fem års sikt begränsad. Vid investering i globala index köper du alltid företag med högt marknadspris. Vid överprissättning av stora företag innebär investeringar i index hög risk. På så sätt var det under år 2000, men dock inte nödvändigtvis nu längre. Detta är en viktig poäng att välja aktiva aktie- och räntefonder som inte behöver ta hänsyn till index framför alternativ som är knutet till index. Indexets sammanslagning kan vara bra eller dåligt när du börjar investeringen, men ändras allteftersom så att sammansättningen av företag kan domineras av modebranscher på så sätt som skedde under internetbubblan. Vi klarar att reducera risken med att vara aktiva förvaltare jämfört med indexorienterad förvaltning. Fördelen att investera i Vekst framför ett index är emellertid inte bara knutet till nedsidan, utan även uppsidan. Den historiska årliga överavkastningen, avkastningen över jämförelseindex, har sedan fondernas start varit nio procent för Vekst, 21 procent för Global och 16 procent för Kon Tiki. Fastän historisk överavkastning inte är en garanti för framtida överavkastning rekommenderar vi dig att satsa på en kombination av våra aktie- och räntefonder framför garantiprodukter. Då investerar du i företag snarare än index och har möjlighet för extra avkastning med vår aktiva förvaltning som historiskt har visat sig att ge goda resultat. Det finns självklart en rad andra möjligheter för kombinationer av aktie- och räntefonder än den som presenterats här. Våra rådgivare kan hjälpa med lösningarna som passar bäst för dig. HUR BLIR AVKASTNINGEN PÅ 5 ÅRS Diagram 2 SIKT PER ÅR? Diagram 3 KOMMENTAR Går det att garantera bort förluster? Att stoppa in sina sparmedel på bankboken eller i madrassen är förhållandevis tryggt. Inflation gör däremot att pengarna förlorar i köpkraft och dessutom går spararen miste om den avkastning som skulle kunna skapas på annat vis. Historiskt har investeringar på börsen visat sig bättre än till exempel banksparande. In träder garantiprodukter Kristoffer Stensrud, Fonders investeringsdirektör, menar att många investerares dåliga minnen från börsraset och IT-bubblan i början av 2000-talet sitter kvar. Detta kan ha banat väg för garantiprodukternas framfart det vill säga, produkter som gör det möjligt att tjäna pengar när börsen går upp och undvika att förlora något när börsen går ner. Men precis som försäkringar för hus och hem kostar pengar så kostar även trygghetsprodukternas garantier på ett eller annat sätt. Det finns inga fria luncher som den nyligen bortgångne ekonomen och nobelpristagaren Milton Friedman brukade säga. Försäkringar är inte billiga eller bra per definition. Tillläggsförsäkringar som paketeras med hemelektronikprodukter pekas exempelvis tidvis ut som dyra och ofta onödiga. Garanterat tveksamt Medier har nu börjat granska garantiprodukter. På Dagens Nyheters förstasida och medföljande uppslag den sjunde oktober så sattes luppen på garantifonder. Exempelvis konstateras att dessa inte alltid håller vad de lovar i marknadsföringen. I vissa fall är det endast 80 procent av insatt kapital som garanteras och inte hela det insatta beloppet. Konsumentverkets Ulrika Edlund menar att det finns all anledning att undersöka om reklamen är vilseledande. Som Harald Haukås illustrerar i artikeln intill är verklighetens garantilöften inte alltid så enkla och bra som de kan låta. Garantifonder knyter ofta upp spararen i minst fem år vilket bör ställas i relation till hur stor risk det finns med sparande i aktier över fem års sikt. Historisk avkastning är inte en garanti för framtiden men att aktiemarknaderna gått ner över en femårsperiod är ett sällsynt fenomen. Fonder strävar efter riskspridning på olika sätt framförallt genom att aktiefondernas breda investeringsmandat, det vill säga, investeringar kan göras i samtliga branscher och över hela världen. Kriterium är att företagen bör vara undervärderade, underanalyserade och impopulära ett framgångsrecept som gjort att samtliga aktiefonder uppvisar en genomsnittlig avkastning på över 20 procent om året. Michael Metzler, kommunikatör, Fonder

6 6 NYHETER Stor efterfrågan på majs och sojabönor har lett till stor efterfrågan på Bunge-aktier, med påföljande stark kursökning för företaget som nu är ett av de 10 största innehaven i Global. Oljeserviceföretaget Pride International har fått ett efterlängtat kurslyft. Omslagsbilden visar en oljeriggborr i Plaza Huincul, i Patagonien, Argentina. Aktiekursen i Volkswagen, V, har gått upp nästan 100 procent det senaste året och vi har passat på att minska vårt innehav. För närvarande pågår det en maktkamp likt en såpopera kring företaget, där ingredienserna är V, Porsche, lastbilar från MAN och Scania samt direktörer som går ut och in genom olika dörrar. (Foton: Bloomberg) PORTFÖLJFÖRVALTARNAS BERÄTTELSE 2007 året då aktier blir populära igen? Förväntningar om svagare tillväxt i USA och något lägre global inflation än befarat har varit centrala drivkrafter bakom den goda utvecklingen i de globala aktiemarknaderna så långt under fjärde kvartalet. Det starka dollarfallet vi har sett är på längre sikt positivt för balansen i den globala ekonomin, men skapar inte överraskande lite kortsiktigt buller i kapitalmarknaderna. Med en mer stabil global räntemarknad skulle 2007 bli året då vi får en uppvärdering av företagen. Kurspotentialen är betydande. Vid ingången av 2007 ser utsikterna för de globala aktiemarknaderna bättre ut än vad de gjorde för ett år sedan. Den globala tillväxten är mer balanserad. Inflationstrycket från höga råvaru- och energipriser är mindre och konjunkturen ser ut att ha tålt de stigande styrräntorna vi har sett under Efter ett kraftigt fall för oljepriset under sensommaren har priset vänt upp något igen bland annat beroende på beslut om nedskärningar inom OPEC. Att oljepriset är beroende av konstgjorda initiativ för att hålla sig högt ser vi på som ett svaghetstecken för oljepriset men som en fördel för världsekonomin.

7 Så här långt under fjärde kvartalet har Vekst gått upp med 7,3 procent, mot Oslobörsens huvudindex 11,1 procent. Kon-Tiki har ökat med 6,3 procent, ungefär som tillväxtmarknadsindex, som ökat med 6,4 procent. Global har gått upp 4,4 procent, jämfört med världsindex som är upp med marginella 0,3 procent (i ). Hittills i år har aktiefonderna Vekst, Global och Kon-Tiki gått upp med 24,2, 18,3 och 16,2 procent, samtidigt som deras respektive jämförelseindex gått upp 24,2, 7,3 och 15,3 procent. Räntefonden Avkastning har under det fjärde kvartalet gått upp med 1,0 procent, mot jämförelseindex 0,07 procent. SKA- GEN Avkastning är hittills i år upp med 3,12 procent, jämfört med 1,26 procent för index. Vår nya globala obligationsfond, SKA- GEN Tellus, var efter fondens två första månader upp 0,6 procent mätt i Euro. INTERNATIONELL EKONOMI Dollarfallet minskar obalanser Internationellt har vi sett ett nytt fall i dollarkursen samtidigt som obligationsräntorna globalt sett har fallit. Den globala tillväxten har varit fortsatt hög, och företagsresultaten har överraskat uppåt. Förväntningar om svagare tillväxt i amerikansk ekonomi, både absolut sett och relativt till resten av världen, är sannolikt huvudorsaken till dollarförsvagningen. Dollarförsvagningen kommer att bidra till att minska obalanser i världsekonomin. En svagare dollar kommer även att förbättra intjäningen i amerikanska företag med stor exponering mot utlandet. Dessutom förväntas en svagare dollar bidra till ett lägre inflationstryck i Euro-området. Nettot för en fallande dollar bör vara svagt positivt för aktiemarknaderna. Det råder emellertid fortfarande osäkerhet om hur stor försvagningen i amerikansk ekonomi blir, något som kommer vara ett osäkerhetsmoment när vi nu närmar oss Reell BNP-tillväxt, grön graf, vänster Y-axel, och inflation, blå graf, höger Y-axel, gör att både realekonomi och penningpolitik har blivit fortsatt MINDRE mer förutsägbar. SVÄNGNINGAR Risken är med I andra GLOBAL ord reducerad. EKONOMI % Ekonomisk Stabilitet % 1,6 3,5 1,4 1,2 1,0 0,8 Consumer prices (RS) Real GDP growth (LS) Globaliseringen hjälper till att hålla nere ekonomisk volatilitet *10-year moving standard deviation Källa: oecd data Reell BNP-tillväxt, grön graf, vänster Y- axel, och inflation, blå graf, höger Y-axel, gör att både realekonomi och penningpolitik har blivit fortsatt mer förutsägbar. Risken är med andra ord reducerad. 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Historisk har avkastningen på företagens egna kapital (grön graf, vänster Y-axel) och priset marknaden betalar för företagens bokförda eget kapital, pris/bok - P/B, blå graf, höger Y-axel, har följt varandra bra. Vi STORT har nu en GAP situation MELLAN lik mitten av AVKASTNING och 90-siffran, med PÅ ett EGET stor gap KAPITAL dem emellan. OCH Vilket PRIS/BOK bådar väl för aktiemarknaden. % Den minskade obalansen i den globala ekonomiska tillväxten som vi observerat 2006, har som förväntat stimulerat både aktie- och obligationsmarknaderna under andra halvåret. Samtidigt har också våra förväntningar om lägre inflation och lägre räntor blivit infriade. Euroområdet överraskade speciellt positivt vilket ska ses i ljuset av de låga förväntningar som varit. En snabbt förbättrad arbetsmarknad och ihållande hög kredittillväxt pekar mot en fortsatt positiv utveckling för Euro-området. Trots att det nu ser ut som att inflationen globalt sett faller fortare än väntat, med ett ännu snabbare fall i USA, verkar flera centralbanker fortfarande ännu inte övertygade om att inflationsutvecklingen är under kontroll. RÅVAROR Real *return on equity (LS) Price-to-book ratio (RS) BIG GAP *Return on equity minus G7 inflation rate BCA Research 2006 Historisk har avkastningen på företagens egna kapital (grön graf, vänster Y-axel) och priset marknaden betalar för företagens bokförda eget kapital, pris/bok - P/B, blå graf, höger Y-axel, har följt varandra bra. Vi har nu en situation lik mitten av och 90-siffran, med ett stor gap dem emellan. Vilket bådar väl för aktiemarknaden Överraskande höga priser Trots allmänna förväntningar om lägre global tillväxt håller sig råvarupriserna på en fortsatt hög nivå. De konjunkturkänsliga metallpriserna har under hösten i stort sett legat kvar på prisnivån som rådde under sommaren, medan priset på baslivsmedel som majs, socker och soja har stigit. Som vi redogjorde för i förra marknadsrapporten är de höga råvarupriserna en indikator på fortsatt hög ekonomisk aktivitet i världen, samtidigt som det endast finns lite överkapacitet i marknaden. Detta kan möjligen ändra sig under Konstgjort högt oljepris tankraterna ned Inom energiråvaror vände det amerikanska gaspriset kraftigt upp. Oljepriset har också gått upp något, främst på grund av nedskärningar av oljeproduktionen inom OPEC. Att oljepriset är beroende av konstgjorda initiativ för att hålla sig stark, ser vi på som ett svaghetstecken för oljepriset men positivt för världsekonomin. Höga lager kombinerat med mycket höga terminspriser gör att prisutvecklingen för 2007 är omgärdad av hög osäkerhet. Vi är därför mer osäkra än på många år om var oljepriset är på väg. OPEC-nedskärningar har gjort att tankraterna fallit under hösten medan marknaden för torra laster har legat kvar på sommarens höga nivåer. Containermarknaden visar en god volymtillväxt, men raterna har pressats ned. Även under 2007 kommer tillskott av ny kapacitet inom detta segment att bli större än efterfrågan. Fortfarande het riggmarknad Inom oljeservice har vi under hösten sett ett antal nya kontrakt, även långa avtal, som slutits på höga nivåer. Detta har gällt både flytande och jackup-riggar. Norska riggredare har stärkt sin globala ledarposition inom riggsektorn som togs för ett och ett halvt år sedan, då boomen vi nu ser inom sektorn startade. Osäkerheten för riggsektorn framöver är beroende av hur stora kostnadsöverskridningar och förseningar som kommer ses i påbörjade projekt. Vi ser fortfarande enskilt intressanta investeringsmöjligheter i sektorn. INVESTERINGSSTRATEGI Ljusa utsikter för 2007 Utsikterna för 2007 ser bättre ut än vad de gjorde inför Den globala tillväxten är mer balanserad och inflationstrycket är mer begränsat till följd av lägre råvaru- och energipriser. Dessutom ser konjunkturen ut att ha stor motståndskraft mot de räntehöjningar som genomförts under Det kanske viktigaste för investerare är emellertid att den globala produktivitetstillväxten, ännu ett år, gett både lägre prisökningstakt och högre vinsttillväxt i företagen än väntat. Vi ser endast en liten risk för att den goda utvecklingen skulle ändra sig under nästa år. En drivkraft i den globala uppgången i aktiemarknaderna har varit den mycket goda vinstutvecklingen i bolagen. Denna ser ut att fortsätta. Kort sagt ser vi inte många moln på himlen när vi nu går in i ett nytt år. Det är värt att påminna sig om att i den cykel vi nu befinner oss i har företagens värdering mätt som P/E-tal blivit lägre vid ingången till varje nytt år. Detta gäller i hög grad också prissättningen av företagens bokförda eget kapital. Det är ett anmärkningsvärt fenomen och beror på att intjäningen i företagen globalt sett, konsistent och med bred marginal har överträffat förväntningarna. Sådana fenomen inträffar mycket sällan i de globala aktiemarknaderna. Vi såg detta fenomen senast i mitten på 1990-talet. Också då var marknaden påverkad av en känd motvind bestående av ökade styrräntor. Också då var aktier lågt värderade och impopulära. Det stora uppvärderingsåret? Med utsikter för en mer stabil global räntemarknad kan 2007 bli året då vi får en omvärdering av företagen. Kurspotentialen uppåt är betydande och 1997, då både 7

8 8 PORTFÖLJFÖRVALTARNAS BERÄTTELSE penningpolitiken och de långa räntorna globalt sett var stabila, ökade värderingen av företagen kraftigt. Då var stabila makroekonomiska förhållande, förhållandevis låga kreditriskpremier och ett stort gap mellan låneräntor och den underliggande avkastningen från företagen en central utlösande faktorer för en uppvärdering av aktier. Det är ett förhållande som vi också ser i dagens marknad. Korrigeringar eller kursfall som är väsentlig större än vad vi har sett de senaste åren skulle enligt vår bedömning kunna ske först efter en kraftig omvärdering av företagen, eller vid betydande skevhet i värdering mellan företag i olika branscher eller geografiska områden. Med andra ord: som världen ser ut idag tror vi på ett investeringsklimat 2007 som är minst lika bra som det år vi nu är i färd med att avsluta. VEKST Mot ett mycket bra år Hittills under fjärde kvartalet har Vekst haft en avkastning på 7,3 procent, jämfört med Oslobörsens index som stigit med 11,1 procent samma period. Morgan Stanleys världsindex, mätt i norska kronor, är så långt under kvartalet upp med 0,3 procent. Fonden hade vid utgången av november 54 procent av sina medel investerade i Norge, resten i de globala aktiemarknaderna, med en bra spridning dem emellan. Avkastningen för den norska delen av SKA- GEN Vekst hittills under fjärde kvartalet har varit 10,1 procent, 1,0 procent lägre än Oslobörsen. Den globala delen av Vekst har under samma period en avkastning på 5,6 procent, som var 5,3 procentenheter högre än världsindex. Avkastningen för delportföljerna är bruttosiffror, och inkluderar därmed inte förvaltningsarvoden, agio/disagio på banktillgodohavanden och nettoränta. Hittills i år har avkastningen i Vekst varit 25,7 procent jämfört med Oslobörsens huvudindex som är upp 24,2 procent, världsindexet mätt i norska kronor har stigit med 7,4 procent. Fondens kontantandel per utgången av november är 3,9 procent. De 10 största investeringarna representerar 26,4 procent av fonden, något som innebär en lite lägre koncentration än vid ingången till kvartalet. Bra bidrag från Fred Olsen-tvillingarna Aktierna som bidrog mest till den positiva avkastningen så långt under fjärde kvartalet har varit norska råvarubolaget Yara, shippingbolagen Dof och Fred Olsen-tvillingarna Bonheur och Ganger Rolf. De största negativa bidragsgivarna hittills under kvartalet har varit koreanska elektroniktillverkarna Samsung Electronics och LG Electronics, engelska medicinteknikbolaget Axis-Shield samt engelska konsumentelektronikföretaget DSG International. Hittills i år har vi haft störst positivt värdebidrag från det svenska gruvbolaget Boliden, det franska CIE Générale de Géophysique, CGG, verksamt i olje- och energisektorn, samt Bonheur och Dof. Global IP Sound, det svenska IP-bolaget, och Nera/Eltek samt de norska shippingbolagen Stolt-Nielsen, och I.M. Skaugen har varit de största negativa bidragsgivarna. Oslobörsen kvar på tronen Efter det att Oslobörsen var bland de börser i världen med sämst kursutveckling i tredje kvartalet har bilden vänt under fjärde kvartalet. Med bra draghjälp av ett stabiliserat oljepris tronar nu Oslobörsen åter igen bland världens bästa aktiemarknader så långt under fjärde kvartalet, en position den också behåller sett till utvecklingen sedan starten av Fortfarande hög förvärvsaktivitet Aktiviteten inom nya börsnoteringar, emissioner och företagsövertagande har varit rekordhög så långt i år, en utveckling vi tror kan fortsätta in i Vekst är positionerat i flera företag som har ambitioner om börsnotering kommande år. Vi är också investerade i en rad lågt värderade företag som bör vara attraktiva uppköpskandidater för både industriella och finansiella aktörer. Hög aktivitet i mäklarhusens corporate finance-avdelningar bör därför vara till glädje för andelsägarna i Vekst kommande året. Nykomlingar inom fiskeutrustning och offshore Nykomlingar i portföljen under fjärde kvartalet är det nyligen börsnoterade norska Akva Group, onoterade MPU Offshore Lift samt det svenska industrikonglomeratet Trelleborg. Akva Group är en global ledare inom produktionsutrustning till fiskodlingsnäringen. Företaget är lönsamt och kan dra nytta av en hög investeringsvilja bland odlingsföretagen. MPU Offshore Lift är inriktat mot att bygga lyftanordningar för borttagande av offshoreinstallationer, vilket är en växande marknad. Investeringen i Trelleborg är baserad på att företaget har blivit lågt värderat efter problem i bildelsdivisionen samt marginalpress som följd av höga gummipriser. Bildelsproduktionen är under kraftig omstrukturering med bland annat flytt av produktion till lågkostnadsländer. Samtidig har vi sedan i somras sett ett kraftigt fall i gummipriset. Framöver tror vi att fokus kommer hamna på de lönsamma delarna i företaget som har haft bra utveckling under senare år, något vi hoppas minskar den ökande rabatten som aktiemarknaden har gett företaget genom Upp i amerikanska landriggar ned i tysk stål De senaste månaderna har vi ökat innehaven i följande företag: Det amerikanska landriggbolaget Nabors Industries, den finska stålproducenten Outokumpu, den tyska pantlånsbanken Aareal Bank, den finska aktiemäklar- och fondförvaltaren Fim Group, norska TV-teknikbolaget Tandberg Television samt i de koreanska elektronikproducenterna Samsung Electronics och LG Electronics (preferensaktier). Vi har så långt under kvartalet fortsatt att reducera vårt innehav i det tyska stålföretaget Salzgitter, det holländska livsmedelsbolaget Nutreco och det franska C G Geophysique. Vi har också reducerat investeringarna i Telkom Indonesia och det svenska gruvbolaget Boliden. Bägge företagen har varit bra bidragsgivare till fondens avkastning under senare år. Den positiva kursutvecklingen beror i första hand på en bra fundamental utveckling i företagen. De allt bättre ekonomiska resultaten har medfört att företagen har kommit på radarskärmen för allt fler investerare, något som nog kan vara orsaken till att företagen inte längre framstår som lika undervärderade som tidigare. Ganger Rolf och Bonheur fusionerar? Vi har valt att sälja en del av innehaven i Ganger Rolf och Bonheur. Aktierna såldes till företagen och vi hoppas att det korsägande som uppstått kan vara ett led i en process som Andelen energiaktier på Oslobörsen utgör 50 procent, medan andelen på det breda amerikanska indexet S&P 500 endast utgör 10 procent. Underviktingen på Oslobörsen jämfört med S&P 500 är speciellt stor inom medicin, som nästan är frånvarande på Oslobörsen DÅLIG utgör BRANSCHBALANS över 10 procent av värdet PÅ på OSLO bolagen i BÖRS S&P 500. Financials IT Industrials/Other Cons. Disc. Healthcare Energy Cons. Staples Utilities Telecom Materials S&P 500 and OSEBX Sector Distribution, July % 10% 20% 30% 40% 50% S&P 500 OSEBX/Synthetic Index Andelen energiaktier på Oslobörsen utgör 50 procent, medan andelen på det breda amerikanska indexet S&P 500 endast utgör 10 procent. Underviktingen på Oslobörsen jämfört med S&P 500 är speciellt stor inom medicin, som nästan är frånvarande på Oslobörsen utgör över 10 procent av värdet på bolagen i S&P 500.

9 PORTFÖLJFÖRVALTARNAS BERÄTTELSE 9 kan leda till en sammanslagning. En fusion tror vi kan medföra en betydande minskning i den konglomeratrabatt som dagens aktiekurser implicerar. Trots en positiv kursutveckling under senare år värderas fortfarande Ganger Rolf och Bonheur med rabatter på ungefär 40 procent. Tillsammans är företagen fortfarande den största investeringen i Vekst. Har inte höjdskräck Värderingarna i våra portföljföretag ger oss knappast höjdskräck. I förhållande till förväntad intjäning 2007 värderas fondens 10 största investeringar med en P/E-faktor på 9 och 1,7 gånger bokfört eget kapital. Med ett fortfarande bra makroekonomisk klimat bör oro för att intjäningsförväntningarna ska reduceras betydligt vara begränsad. Bra internationella konjunkturer kombinerade med fortsatt låga obligationsräntor samt lågt värderade företag i förhållande till sin intjäning borgar för ett bra investeringsresultat för andelsägarna i Vekst också kommande år. GLOBAL Kvalitetsavkastning Hittills under fjärde kvartalet har fonden uppnått goda resultat, både absolut och relativt sett. Starka resultatrapporter från portföljbolagen har mottagits väl av aktiemarknaderna. Trots en stark motvind i valutamarknaden blev fondens avkastning 4,4 procent. Morgan Stanleys utdelningsjusterade världsindex steg under samma period med 0,3 procent. Så långt i år har fonden gått upp 18,3 procent, mer än det dubbelt så mycket som världsindex som gått upp med 7,3 procent. Globals bästa bidragsgivare hittills under fjärde kvartalet har varit det amerikanska oljeserviceföretaget Pride International, fransk-nederländska flygbolaget Air France- KLM, svenska gruvföretaget Boliden, indiska teleoperatörsföretaget Bharti Airtel, och amerikanska livsmedelsföretaget Bunge. De mest negativa bidragsgivarna har varit det koreanska elektronikföretaget Samsung Electronics, amerikanska läkemedelsföretaget Pfizer, den brittiska banken HSBC, det ungerska läkemedelsföretaget Gideon Richter och det koreanska återförsäkringsbolaget KOREAN Re. Under perioden var sektorn kapitalvaror den relativt sett starkaste sektorn, följt av telekommunikation och råvaror. De relativt sett svagaste sektorerna var energi, nyttotjänster och förbrukningsvaror. Upp i rigg och sojabönor Sedan förra marknadsrapporten har följande skett i portföljen: Posten i Pride International har utökats till en förmånlig kurs. Trots att oljeservicebranschen kämpar med vissa kostnadsöverskridningar, speciellt med riggreparationer och ombyggnationer, ser det lovande ut. Baserat på nya kontrakt som Pride har slutit under perioden, med avtal fram till 2013, ser de goda tiderna för riggar ut att vara väsentligt längre än vad marknaden tror. I alla fall om vi ska döma av aktiemarknadens värdering av oljeserviceföretag. Posterna i det amerikanska oljeserviceföretaget Transocean och det brasilianska oljebolaget Petrobras har trimmats ned något, för att behålla en bra branschbalans. Inom råvaror har vi minskat vårt innehav i det svenska skogsföretaget SCA, efter en bra kursutveckling för aktien. Detsamma gäller för svenska gruvföretaget Boliden samt mexikanska kopparproducenten och tågoperatören Grupo Mexico. Vi minskade vårt innehav i Grupo Mexico till kursrekordnivåer. En del av det frigjorda kapitalet investerades i världens ledande producent av järnmalm, brasilianska Vale Rio Doce. Innehavet i det amerikanska sojaböns- och majsförädlingsföretaget Bunge utökades betydligt, och tillhör nu portföljens tio-i-topp innehav. Ökningen i Bunge har redan betalat sig. Med bra medvind från jordbruksanläggningar i Brasilien, och höga majs- och sojabönspriser beroende på bland annat ökad efterfrågan av energi och biodiesel, var Bunge en av periodens största bidragsgivare. Minskning efter fantastisk flygtur Efter en fantastisk flygtur uppåt med Europas bästa flygaktie under året, Air France-KLM, har vi minskat vårt innehav. Air France-KLM ser ut att uppnå bra synergier genom fusionen av de två företagen. Trots en fortsatt attraktiv värdering både i absoluta och relativa termer har vi valt att reducera posten eftersom företagets roll i den konsoliderade flygindustrin i Europa blivit något mer osäker. Medlen från försäljningen i Air France- KLM investerades i det turkiska konglomeratet Enka Insaat, det tyska växtförädlingsföretaget KS Saat, samt i den amerikanska nykomlingen Tyco International. Sistnämnda är ett amerikansk konglomerat med verksamhet bland annat inom säkerhet, elektronik, hälsa och tillverkningsindustrin. Under 2002 avslöjades oegentligheter i Tyco och den korruptionsanklagade ledningen sparkades. Företaget har därefter genomgått en uppstädningsprocess. Över en tredjedel av företagets skuld har amorterats ned, det egna kapitalet har ökat med 50 procent. Den nya ledningen planerar att dela upp företaget i tre delar då dagens divisioner saknar strategiska synergier. Detta skulle både kunna minska konglomeratrabatten samt stigmat från företagets historia som fortfarande finns inbakad i aktievärderingen. Kursraket och såpopera i V Innehavet i tyska fordonstillverkaren Volkswagen, V, har minskats efter det att aktiekursen nästan har dubblerats de senaste 12 månaderna. Den underliggande verksamheten i företaget gör framsteg, medan den övriga utvecklingen runt företaget påminner om en såpopera. Tyska biltillverkaren Porsche har köpt en betydande post i V. Den tidigare vd:n Ferdinand Piech, som är medlem av Porschefamiljen, är styrelseordförande. Han har tvingat den nya chefen i V att avgå. Den tyska lastbilfabrikanten MAN, där Volkswagen nyligen har köpt en minoritetspost, har lagt ett bud på Scania där Volkswagen och det svenska investmentbolaget Investor är stora ägare. Investor å sin sida har köpt sig upp till negativ kontroll i Scania, medan Porsche har ökat sitt ägarskap i Volkswagen och planerar en nyemission. Vi sålde en del av vårt innehav i V till den högsta kursen sedan Ned i Sainsbury och Pfizer Inom defensiva konsumtionsvaror har vi sålt ned oss något ned i den engelska detaljisten Sainsbury, efter en god kursuppgång för aktien. Företagets insats för att vända utvecklingen börjar ta fart. Nu syns förändringarna inte bara på övre raderna utan även på nedre raden i företagens räkenskaper. Vi har minskat vårt innehav i den svenskdanska fettillverkaren och nyligen fusionerade Aarhus Karlshamn, efter en fantastisk uppgång på över 300 procent. Trots en ljus Globala aktier är historiskt billiga jämfört med avkastningen på obligationer. Här illustrerat med avkastningen på globala obligationer (G7-länder) med avdrag för avkastningen från företagens intjäning (E/P). BILLIGA AKTIER Globala aktier är billiga % GLOBAL: G7 BOND YIELDS MINUS GLOBAL EQUITY EARNINGS YIELD* * Källa: Morgan Stanley Globala aktier är historiskt billiga jämfört med avkastningen på obligationer. Här illustrerat med avkastningen på globala obligationer (G7-länder) med avdrag för avkastningen från företagens intjäning (E/P).

10 10 Ut på förvärvserbjudande Vi har sålt av innehaven i både det australiensiska oljeprospekteringsföretaget Hardman Resources och det Malaysiska byggbolaget Road Builder Holdings på förvärvserbjudanden. Vi har också gått ur koreanska Hyundai Heavy Industries och den svensk-danska livsmedelsproducenten Aarhus Karlshamn, efter en lång och bra resa. Vi har gjort väsentliga förminskningar av innehaven i mexikanska gruvbolaget Grupo Mexico och amerikanska läkemedelsbolaget Pfizer. Posterna i brasilianframtid klarar vi inte att räkna hem företaget längre. De frigjorda medlen investerades bland annat i det turkiska konglomeratet Yazicilar Holdings. Vi har helt gått ur vårt innehav i det danska läkemedelsföretaget Alk-Abello, samt gjort en kraftig trimning av positionen i det amerikanska läkemedelsföretaget Pfizer. Pfizers omstruktureringsprocess tog fart över sommaren, och den nya ledningen har tagit krafttag förbättra företagets kostnadsstruktur. Detta var något av huvudtesen vid vår investering. Pfizers intjäningsförmåga har stärkts mer än förväntat, samtidigt som återköp av aktier har ökat. Vid ingången av december beslutade företaget mycket överraskande att avsluta utvecklingen av läkemedlet mot hög kolesterol, Torcetrapib, som skulle bli efterföljaren till dagens Lipitor. Inom finans har vi ökat posterna i HSBC, i den brasilianska banken Banco do Brasil, i det japanska finansföretaget Japan Securities samt den turkiska banken Asya Banki. Det amerikanska försäkringsbolaget ellington Underwriting köptes upp av Catlin till en premie på 25 procent över börskurs. Vi har ökat posterna i Samsung Electronics, det japanska elektronikföretaget Kyocera och det brasilianska energiföretaget Eletrobras. In i Singapores svar på Telenor Inom telekommunikation har vi minskat vårt innehav i Telkom Indonesia, och investerat medlen i Singapore Telecommunications, eller Sing Tel, som är den dominerande teleoperatören i Singapore. Sing Tel har också ägarkontrollen i Optus, ett av de ledande teleföretagen i Australien. Sing Tels investeringsstragi är lik norska Telenors. Bolaget har tidigt köpt minoritetsposter i tillväxtmarknader, som i några av dagens ledande asiatiska teleoperatörsbolag som indiska Bharti, Telkomsel i Indonesien, AIS i Thailand och Globe på Investerare utanför tillväxtmarknaderna kastade sig ut ur tillväxt- Filippinerna. marknaderna i våras, Värdet något som på medverkat denna till portfölj att aktiemarknad- är lågt erna föll runt 20 procent, och de har ännu inte återvänt. Uppgången vi har sett i tillväxtmarknaderna sedan dess ska investerarna i tillväxtmarknaderna "själva" ha äran för. Med andra ord är det ett INTERNATIONELLA INVESTERARE HAR INTE bra potential för ytterligare kursuppgång när internationella kapitalet ÅTERVÄNT kommer TILL tillbaka. TILLVÄXTMARKNADERNA US$,mils (700) (1400) Global Emerging Markets Funds, eekly net flows MSCI EMF Index (R) eekly Net Flows (L) 2-jan sep-02 4-jun feb-04 3-nov jul sep-06 Källa: MSCI,Datastream, Emergingportfolio.com Index Investerare utanför tillväxtmarknaderna kastade sig ut ur tillväxtmarknaderna i våras, något som medverkat till att aktiemarknaderna föll runt 20 procent, och de har ännu inte återvänt. Uppgången vi har sett i tillväxtmarknaderna sedan dess ska investerarna i tillväxtmarknaderna själva ha äran för. Med andra ord är det ett bra potential för ytterligare kursuppgång när internationella kapitalet kommer tillbaka. PORTFÖLJFÖRVALTARNAS BERÄTTELSE KON-TIKI Äntligen kom Pride Under fjärde kvartalet har Kon- Tiki hittills uppnått en avkastning på 6,3 procent, i linje med tillväxtmarknadsindex. Hittills i år är avkastningen 16,2 procent, mot jämförelseindexets 15,4 procent. Företag i energisektorn bidrog väl till avkastningen under kvartalet, med det amerikanska riggföretaget Pride International i spetsen (+119 miljoner nok). Företaget har tecknat avtal fram till 2013 och som kommer öka intjäningsförmågan. Dessutom var den löpande driften något bättre än väntat. I Bharti Airtel, Asiens sannolikt mest spännande mobiltelefonbolag, fortsatte uppvärderingen (+89 miljoner). Det brasilianska råvarubolaget Vale Rio Doce (+98 miljoner) övertog nyligen nickelföretaget Inco. Efter köpet har den samlade verksamheten inom nickel, silver och koppar föreslagits att knoppas av i ett eget bolag. Detta blir i så fall ett av världens största och mest renodlade basmetallföretag. Innehavet i det koreanska läkemedelsbolaget Hanmi, som bidrog väl till fondens avkastning under 2004 och 2005, ökade i värde med 87 miljoner efter ett svagt första halvår. På minussidan för kvartalet syns i första hand det koreanska elektronikföretagen LG Electronics ( 54 miljoner) och Samsung Electronics ( 30 miljoner) samt den brasilianska elproducenten Eletrobras ( 34miljoner). Vi minskade vår valutasäkring mot dollar från 16 till åtta procent av fonden, med ett mycket bra resultat. ska pappersbolaget Votorantim Celulose e Papel samt sydafrikanska guldproducenten Harmony Gold bantades ned. Generellt är vi nu något skeptiska till råvaruföretagens förmåga att överraska positivt nästa år, då kostnaderna stiger snabbt och prisnivåerna är osäkra. I koreanska varvbolaget Samsung Heavy Industries och shipping- och oljeserviceföretaget Ship Finance såldes innehaven ned något. Polskt raffinaderi och mexikanska tortillas Nytt bolag i portföljen är Polski Koncern Naftowy Urluta, Polens största oljeraffinaderi med mer än 2000 bensinstationer. Aktiekursen har pressats ned i år som följd av något lägre raffinaderimarginaler och på grund av köpet av Litauens största raffinaderi. Uppsidan finns i en utbyggnad av detaljverksamheten till en strömlinjeformad snabbköpskedja, samt det faktum att raffinaderikapaciteten globalt är knapp, särskilt i Östeuropa. Priset vi köpte oss in på är behagligt lågt. Ett nytt bolag är också China Travel, Kinas största resebyråkedja som också driver nöjesparker. Låg värdering, ny ledning och inte att förglömma OS under 2008 bidrog till investeringsbeslutet. Vi investerade också i den globala marknadsledaren på tortillas, mexikanska Grupo Grumo. Företaget äger också mer än 10 procent av Mexikos största och enda börsnoterade bank, som upplever en mycket hög tillväxt. Företaget är bland de absolut billigaste latinamerikanska förbrukningsvaruföretagen. Under perioden gjorde vi betydliga ökningar av innehaven i Pride, Samsung Electronics och LG Electronics till låga kurser. Förvärv i mexikanska finansbolaget Grupo Elektra, samt i indonesiska och venezuelanska teleföretagen Indosat och Telefonos toa Venezuela som enligt vår uppfattning är världens mest undervärderade företag inom telesektorn. Absolut bra men relativt tuffare Kon-Tiki ser också under 2006 ut att uppfylla den absoluta målsättningen om 20 procent årlig avkastning. I relativa termer har detta år emellertid varit tuffare än tidigare. De stora företagen i de stora marknaderna BRIC-länderna, Brasilien, Ryssland, Indien och Kina har blivit investerarfavoriter. Utvecklingen för dessa marknader har drivit upp tillväxtmarknadsindex. Vi föredrar de enkla, billiga och bra företagen som ännu är lågt värderade och som röner lite uppmärksamhet. Dessa ger större möjligheter för långsiktigt värdeskapande anser vi. Stor skillnad på 90-talet och idag Stabilisering av globala ränteförväntningar, Kinas övergång till en friare kapitalmarknad, låga företagsvärderingar och mer välskötta

11 PORTFÖLJFÖRVALTARNAS BERÄTTELSE 11 bolag lovar gott för nästa år. Den kraftiga nedgången på tillväxtmarknaderna under andra kvartalet baserades i stor utsträckning på jämförelser med 1990-talet, då dessa marknader föll som följd av lägre tillväxtförväntningar och stigande räntor. Tillväxtmarknaderna är nu stora kapitalexportörer, och de makroekonomiska problemen från 90-talet är historia. Dessa marknader kommer framöver att ha extraordinära intjäningsmöjligheter, speciellt bolag som är exponerade mot unga marknader med stor potential för kraftig ökning av konsumtionen. Det är sådana företag vi i stigande grad har riktat vårt fokus mot, till skillnad från 2003/04 då vi positionerade oss för en välanpassad global konjunkturuppgång. Det har givit oss och andelsägarna mycket goda resultat. RÄNTEMARKNADEN OCH RÄNTEFONDEN Vad gör Ben? Lägre energipriser har lett till lägre inflation i USA de senaste månaderna. Den årliga tillväxten i konsumentprisindex var i oktober nere på låga 1,3 procent. Kärninflationen, där mat- och energiråvaror exkluderas, har visat mer ståndaktighet mot åtstramningen i penningpolitiken, och låg på 2,7 procent i oktober. Frågan är om amerikanska centralbanken, Fed, är redo att börja sänka styrräntan i början av nästa år? Penningmarknaden säger ja, och lovar i skrivande stund att räntan ska sänks i tre omgångar á 25 baspunkter till 4,5 procent under Vi tror att kärninflationen är lite för hög för att Fed ska sänka räntan i första taget. I Fed-chefens Ben Bernanke och andra FOMC medlemmars senaste tal har de pekat på möjligheten att det kan komma ytterligare en höjning av styrräntan. Att styrräntan kan höjas med 0,25 procentenheter i början av nästa år, till 5,5 procent, kan därför inte uteslutas. Blandade karameller Det som eventuellt kan få Fed att vända är svaga siffror på den realekonomiska utvecklingen. Dessa har under den senaste tiden varit tvetydiga. BNP-tillväxten i tredje kvartalet blev nyligen reviderad uppåt till dugliga 2,2 procent, mot ett första anslag på svaga 1,6 procent. Det är inget tvivel på att bostadssektorn är svag för närvarande i USA. Pristillväxten på årsbasis är negativ, och bostadsmarknaden präglas av lägre omsättning och färre investeringar. Den första december kom det en svag aktivitetsindikator från industrin. För första gången sedan 2003 visade ISM, inköpsindex, för industrin lägre än 50, som innebär att flertalet av industriföretagen rapporterar om lägre aktivitet. Lokala industriaktivitetsindikatorer ger en mer blandad bild. ISM för tjänsteproducerande verksamheter för november har inte offentliggjorts i skrivande stund, och man bör inte överdriva industrins betydelse för den generella ekonomiska aktiviteten i USA. Så långt har vi alltså inte sett klara tecken på någon generell konjunkturnedgång i kölvattnet av den svaga bostadsmarknaden i USA. Arbetsmarknaden har gått starkt under senare tid, med en nettosysselsättningstillväxt på cirka personer per månad. I oktober föll sysselsättningstillväxten till , men samtidig avtog arbetslösheten till nivån 4,4, procent av arbetsstyrkan, den lägsta sedan Inflationsmål nästa år? Vi tror att Bernanke är mycket upptagen med att hålla de långsiktiga inflationsförväntningarna nere. På sikt det kan ske redan under 2007 kommer troligen Fed införa ett inflationsmål på 1,5 till 2,0 procent. De långsiktiga inflationsförväntningarna ligger 30 till 80 baspunkter högre än detta. Detta kräver försiktighet i eventuella penningpolitiska tillämplingar. Fastän vi bedömer det som mest sannolikt att räntan inte ändras nämnvärt nästa år, kan man inte utesluta möjligheten för en mer expansiv penningpolitik. Om kärninflationen faller markant de närmaste månaderna, kommer troligen Fed att sänka räntorna för att bistå realekonomin redan i mars. Även om inflationen bara avtar sakta framöver, kan Fed komma att sänka räntan under andra halvåret givet att BNP-tillväxten ligger långt under trenden. Långa räntor har fallit på senare tid. Något vi tror de kommer att göra också framöver, alldeles oberoende av vad som sker med de korta räntorna. Lägre inflationsförväntningar och/eller lägre tillväxt kan bägge delar dra ned de långa räntorna. Det är dessutom en stor spread, eller skillnad, mot europeiska långa räntor. Den reella eurokursen ligger på en relativt hög nivå, över det historiska Genomsnittet, grön graf visar ett så kallat syntetisk genomsnitt sedan 1970, röd och blå graf visar nominell respektive reell HISTORISKT eurokurs sedan euron HÖG infördes EUROKURS under Nominell Eurokurs 2004 Reell Eurokurs Genomsnittlig Reell Eurokurs Seden Den reella eurokursen ligger på en relativt hög nivå, över det historiska Genomsnittet, grön graf visar ett så kallat syntetisk genomsnitt sedan 1970, röd och blå graf visar nominell respektive reell eurokurs sedan euron infördes under Trichet sänker räntan Europeiska centralbanken, ECB, har signalerat att det den sjunde december kommer en ränteökning på 25 baspunkter till 3,5 procent. Osäkerheten är också här knutet till den vidare utvecklingen i de korta räntorna under I Eurozonerna har inflationen varit under inflationsmålet på 2,0 procent de senaste månaderna. I oktober var årstillväxten i KPI 1,8 procent. Kärninflationen, som är av mindre betydelse för ECB, har ökat från 1,2 till 1,5 procent. ECB tror att nedgången i inflationen är temporär, och att den ökar igen i början av nästa år. Bland annat till följd av ökade momsnivåer i Tyskland. Andra faktorer som ECB anser kan dra upp inflationen 2007 är den höga tillväxten i penningmängden, som ligger på cirka 8,5 procent. Det största bekymret är emellertid att arbetsmarknaden börjar strama åt sig i euroområdet. Arbetslösheten är hög i förhållande till i USA och Storbritannien, men ECBs ekonomer anser att den så kallade strukturella arbetslösheten, som inte påverkas särskilt mycket av konjunkturen, är på en mycket högre nivå i Euroområdet än i de andra stora ekonomierna. Vi tror därför att det kan komma ytterligare räntehöjningar från ECB under Men nivån på den neutrala räntan, det vill säga den styrränta som varken får inflationen att öka eller minska, ligger troligen på 3,75 till 4,0 procent. Därmed närmar vi oss nivån där ECB går över till att föra en kontraktiv penningpolitik. Stabila långa räntor i euroområdet Sannolikt kommer inte de långa räntorna bli nämnvärt påverkade av ändringar i den korta räntan. De långa räntorna bestäms av den global realräntan och förväntad långsiktig inflation i euroområdet, relativt oberoende av den kortsiktiga penningpolitiken. Den realekonomiska utvecklingen i euroområdet är god. BNP-tillväxten de sista kvartalen var högre än i USA och aktivitetsindikatorerna låg på en hög nivå under oktober och november. Speciellt i Tyskland har den ekonomiska tillväxten ökat. Ett nytt moment de sista kvartalen är att produktivitetstillväxten nu verkar öka. Med moderat tillväxt i lönerna ger detta låg tillväxt i lönekostnaderna per producerad enhet. Gjedrem känner värmen Norges Bank har signalerat att styrräntan ska höjas. I senaste inflationsrapporten indikeras att räntan ska höjas till 4,75 procent vid utgången av 2007 och vidare till 5,75 procent fram till På kort sikt leder detta till en viss osäkerhet om styrräntan kommer höjas redan på räntemötet den trettonde december, eller om riksbankschef Svein Gjedrem väntar till januari. På längre sikt delar inte finansmarknaden Norges Banks

12 12 syn på den mest sannolika ränteutvecklingen. Det utlovas en relativ kort ökning till 4,5 procent under 2007, men därefter ingen påtaglig ränte ökning. Vi delar denna syn. Med en inflation som ligger långt lägre än inflationsmålet och utsikter till att målet nås under 2009, har vi liten tro på att Gjedrem vågar strama åt penningpolitken ytterligare under De långa räntorna från 2 år och upp till 10 år ligger nu strax över fyra procent. Vi tror inte de långa räntorna kommer pressas upp även om den korta räntan skulle ökas i linje med planen. AVKASTNING PORTFÖLJFÖRVALTARNAS BERÄTTELSE Upplyftande besök i Brasilien och Mexico Vårt besök i Brasilien och Mexico sista veckan i oktober var mycket upplyftande. De tre pelarna för ekonomisk utveckling i dessa länder är infl ationsmål, flytande valutakurs och ansvarstagande fi nanspolitik. I de nya regeringarna i båda länderna fortsätter framgångsförebilden, något som ger fortsatt lägre räntor och högre tillväxt. Det bör åter igen sänka räntenivån på våra statsobligationer. Vi fick klara signaler på att speciellt Mexico accelererar de ekonomiska reformerna. Den löpande räntan på Avkastning var vid årets start 3,3 procent, medan den vid utgången av november låg på över fem procent. Vi tror den högre löpande räntan kommer att bidra till en klart högre avkastning framöver än det som har varit hittills i år. Vi ser få fundamentala riskfaktorer i våra marknader, men buller från amerikansk ekonomi kan temporärt skapa volatilitet för våra investeringar. Det har så här långt varit ett tufft år i obligationsmarknaderna, men det har också skapat möjligheter som kan ge oss mycket god avkastning under de kommande åren. TELLUS Upp och lite ned Mätt i euro har avkastningen i Tellus varit 0,7 procent sedan starten den 29 september. Avkastningen var 1,4 procent i oktober, och minus 0,7 procent i november. Lehman Global Treasury 3 5 år, fondens jämförelseindex, har haft en avkastning på 1,2 procent sedan starten av Tellus. Euron är fondens basvaluta. Det är den valutan vi mäter avkastningen mot över tid. Den passiva delen av fondens medel är placerade i korta europapper. Vi har förtroende för att den Mycket bra i Brasilien och Mexico svagt på Island Hittills under fjärde kvartalet har Avkastning haft en uppgång på 1,0 procent mot 0,6 procent för den norska penningmarknaden och 0,1 procent för jämförelseindexet, treårig norsk stat (ST4X). Hittills i år är avkastningen 3,1 procent, mot hhv 2,5 och 1,3 procent för den norska penningmarknaden och jämförelseindex. Vår brasilianska statsobligation har varit vår bästa bidragsgivare under kvartalet, efter det att osäkerheten i landets kapitalmarknad lugnat sig vid återvalet av Lula da Silva som president. Brasilien har också fått sin kreditstatus uppgraderad av ratingbyrån Standard & Poor s. Vår statsobligation i Mexico hade också en bra utveckling, men blev något hämmad efter en temporär ökning av infl ationstakten. Vår investering i isländska statsobligationer hade en svag utveckling, speciellt under de tre första veckorna av november. Då vi förväntar oss att infl ationen på Island, som nu ligger på 7,3 procent, kommer att falla kraftigt de närmaste månaderna ser vi den pågående korrektionen som övergående. Dessutom ser de isländska bankerna sundare ut nu än någonsin tidigare, och vi förväntar oss att bytesbalansen kommer att blir mindre negativ framöver. FONDERS PORTFÖLJFÖRVALTARTEAM J. KRISTOFFER C. STENSRUD Investeringsdirektör OLA SJÖSTRAND Portföljförvaltare ROSS PORTER Portföljförvaltare KRISTIAN FALNES Portföljförvaltare BEATE BREDESEN Portföljförvaltare FILIP EINTRAUB Portföljförvaltare TORGEIR HØIEN Portföljförvaltare OMID GHOLAMIFAR Portföljförvaltare LÄS MER Fonder publicerar varje månad en statusrapport för varje fond på Här kan du läsa om vår strategi och investeringsfilosofi.

13 PORTFÖLJFÖRVALTARNAS BERÄTTELSE 13 euroepiska centralbanken håller inflationen låg och stabil framöver och att fondens köpkraft därför upprätthålls väl över tid. Mätt i kronor har avkastningen varit 0,6 procent sedan start. Jämförelseindexet mätt i kronor har haft en avkastning på 2,4 procent. Bara Island på minus Med undantag för investeringarna i isländska statsobligationer har Tellus haft positiv avkastning på alla sina investeringar mätt i lokal valuta. Avkastningen är en kombination av ränteintäkter och kursvinster. En obligationskurs stiger när den direkta räntan sjunker. Vi har haft bra kursvinster på obligationer i länder som Brasilien, Mexico, Thailand, och Israel. Se månadsrapporten för november på för en fullständig översikt. Mätt i euro påverkas fondkursen av utvecklingen i euro i förhållande till andra valutor. I november stärktes euron mot valutorna i många av de länderna vi har investerat i, som USA, Mexico och Brasilien. Detta gav en negativ värdeutveckling för fonden. Speciellt blev euron stärkt i förhållande till dollarn. Vi tror inte det ligger några fundamentala förhållanden bakom dollarförsvagningen. De så kallade obalanserna i amerikansk utrikesekonomi har världen levt med i ett par årtionden, och det är knappast detta som har fått dollarn att försvagas. Troligen beror skiftet i valutakursernas osäkerhet på utvecklingen för de korta räntorna i USA och euroområdet, och vi räknar med att ta igen detta så snart det kommer en korrektion. Euron är reellt sett ganska stark för närvarande, och den ligger bra över det långsiktiga historiska genomsnittet (se figur sid 11). Norska kronan försvagas igen? Fondkursen mätt i norska kronor blev i november drabbad av att den norska kronan var en av de få valutorna som stärkt sig mot euro. Starka nyckeltal från norsk ekonomi fick många att skruva upp förväntningarna på räntehöjningar från Norges Banks sida. Detta drog så upp -kursen i förhållande till euro, som generellt sett gick starkare. Allt annat lika kommer en starkare norsk krona ge svagare fondkurs. Det är mycket svårt att spå om kronans utveckling på kort sikt, men på längre sikt tror vi inte att den norska kronan kommer gå svagare än starkare). I ett kort perspektiv har den starka kronkursen överskuggat en bra underliggande avkastning på våra räntepapper. Vi ser ingen orsak till en ihållande kronförstärkning, och samtidig är det fortfarande mycket att gå på med hänsyn till kursvinster i de länderna vi är investerade i. Det är många långa räntor där ute som ligger för höga i förhållande till de fundamentala ekonomiska förhållandena. Allt fler länder får ordning på sin finanspolitik och penningpolitik, och öppnar upp sina kapitalmarknader för utländska investerare så att de dras in i SKA- GEN Tellus investeringsuniversum. Fonder mot strömmen, störst i aktiefondsmarknaden Uttagen från aktiefonderna ökade kraftigt under november på den svenska aktiefondsmarknaden. Totalt registrerades ett nettoutflöde på 6,7 miljarder kronor i aktiefonder. Fonder hade störst nettoteckning uppgående till 555 miljoner SEK. Sett över hela året har det, trots börsuppgången, varit ett nettoutflöde från den svenska aktiefondsmarknaden. Det totala utflödet uppgår till 8,9 miljarder SEK. Om man exkluderar PPM har utflödet varit hela 21,2 miljarder. Stora inflöden för Skagen Fonder har noterat stora inflöden i sina aktiefonder under året. Totalt sett uppgår inflödena till 2,8 miljarder SEK vilket är den högsta nettoteckningen av alla aktiefondsaktörer. Inflödena under november är de allra högsta hittills för Fonder. Även om man exkluderar PPM-flödena har Fonder den högsta nettoteckningen. TOPP FEM ACKUMULERADE NETTOFLÖDEN JAN NOV 2006 MSEK (INKL PPM) Aktiefonder, MSEK Fonder AMF Pension Odin Fonder Folksam HQ Fonder (Totalt svenska fondmarknaden 8 925) Källa: Moneymate TOPP FEM ACKUMULERADE NETTOFLÖDEN JAN NOV 2006 MSEK (EXKL PPM) Aktiefonder, MSEK Fonder Odin Fonder Lannebo Folksam AMF Pension 904 ( Totalt svenska fondmarknaden ) Källa: Moneymate Den uppgår till 2,4 miljarder SEK. Största utflöden noterar tre av storbankerna. Det totala utflödet för dem uppgår till 15,6 miljarder SEK. Exkluderar man PPM-systemet uppgår det till hela 20 miljarder SEK. Populär investeringsfilosofi Vi gläder oss över den höga nettoteckningen. Den är ett kvitto på att svenskarna tagit till sig vår investeringsfilosofi: att investera i undervärderade, underanalyserade och impopulära bolag, över hela världen. Det här sporrar oss att arbeta ännu hårdare med att leverera hög avkastning, god service och bra kommunikation till våra kunder, säger Per ennberg, vd för Fonder Sverige. ANTAL -KUNDER HOS PPM Källa: PPM ÅRETS JULKLAPP! Nu kan du ge bort andelar i Fonder i julklapp tillsammans med ett gåvobrev som visar värdet på din gåva. Fyll i blanketten Gåvobrev med mottagarens och givarens kontaktinformation. Du kan välja om gåvobrevet skall skickas till givaren eller mottagaren. Pengarna för du som vanligt över till fondernas respektive bankgironummer och anger namn och personnummer/adress på mottagaren som meddelande. Blanketten hittar du på vår hemsida under sektionen köp/försäljning. Vi på Fonder hjälper dig gärna och vi nås på

14 14 VEKST Per Standard & Poor s kvantitativa värdering (värderingen gäller endast för den norska marknaden) Standard & Poor s kvalitativa rating AAA Morningstar MFEX/Fondmarknaden.se Lipper Dine Penger (DP terning) Bästa fond 3 &5 år Equity Global Totalkostnad Fondsbarometeret Fondens startdatum 1 december 1993 Avkastning sedan start Genomsnittlig avkastning per år Förvaltningskapital 1 212,79 % 21,89 % Antal fondsparare Teckningsprovision Inlösningsprovision 0 % miljoner 0,0 0,7 % (beroende på belopp) Förvaltningsavgifter 1,0 % per år + 10 % av avkastningen utöver 6 % per år Minsta teckningsbelopp Godkänd för marknadsföring i Referensindex UCIT:s-fond Portföljförvaltare Engångsteckning kr 1 000, sparavtal kr 250 Norge, Sverige, Danmark, Nederländerna och Luxemburg Oslo Börs, Huvudindex Ja PPM-nummer Kristian Falnes VÄRDEPAPPERSPORTFÖLJ VEKST MINST 50 PROCENT AV medlen i aktiefonden Vekst ska alltid vara investerade i Norge, resten ska vara placerade på den globala aktiemarknaden. Undersökningar utförda av tidskrifterna Dine Penger och Morningstar rankar Vekst bland de aktiefonder som har gett högst avkastning i förhållande till risken. Fondens risk är, individuellt sett, bland de lägsta i sin klass. Minskad risk uppnås genom grundliga analyser av de enskilda bolagen, samt av huvudtendenserna inom norskt och internationellt näringsliv. Dessutom är en stor del av fondens medel investerade utanför Norges gränser. Detta gör att fonden kan ta del av den värdeökning som skapas i bolag som är verksamma inom branscher och på marknader som inte finns på Oslobörsen. Vi letar efter bolag som är solida, men undervärderade. Vekst passar investerare som vill ha en aktiefond med bra balans mellan norska och globala bolag. Fonden har ett brett mandat som ger stor frihet att investera i en rad bolag, branscher och regioner. Antal fondsparare År Avkastning Referensindex Förvaltningskapital* Hittills i år per ,69 % 24,20 % ** ,15 % 40,47 % ,60 % ,75 % 38,45 % ,52 % ,25 % 48,40 % ,17 % ,91 % 31,09 % ,00 % ,33 % 16,57 % ,47 % ,25 % 1,68 % ,18 % ,98 % 45,54 % ,31 % ,47 % 26,65 % ,46 % ,23 % 31,60 % ,74 % ,09 % 32,03 % ,01 % ,72 % 11,60 % ,95 % ,13 % 7,13 % ,78 % * I miljoner kronor. ** Beräknas vid slutet av december Värdepapper Antal Köpvärde, Marknadskurs, Energi NORSK HYDRO , ,59 Oslo BONHEUR , ,01 Oslo PRIDE Int ,67 USD ,91 New York SOLSTAD OFFSHORE , ,36 Oslo DOF , ,22 Oslo GANGER ROLF , ,09 Oslo PETROBRAS PREF. ADR ,00 USD ,76 New York TRANSOCEAN ,64 USD ,43 New York TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO , ,99 Oslo NABORS INDUSTRIES ,08 USD ,93 New York VERITAS DGC ,26 USD ,90 New York DEEP OCEAN , ,88 Oslo CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE ,40 EUR ,80 Paris FARSTAD SHIPPING , ,76 Oslo EIDESVIK OFFSHORE ASA , ,71 Oslo SCORPION OFFSHORE , ,51 Oslo SEADRILL , ,48 Oslo ODIM , ,47 Oslo REVUS ENERGY , ,44 Oslo BP ADR ,90 USD ,39 New York MPU OFFSHORE LIFT , ,39 Onoterad REMORA , ,33 Onoterad BP ,76 GBP ,30 London THULE DRILLING , ,27 Onoterad LISME , ,27 Onoterad SEAMETRIC , ,26 Onoterad SMÅPOSTER ,63 Summa Energi ,08 Råvaror NORSKE SKOGINDUSTRIER , ,58 Oslo YARA Int , ,91 Oslo BOLIDEN ,50 SEK ,63 Stockholm OUTOKUMPO ,50 EUR ,85 Helsingfors KOREA ZINC ,00 KR ,77 Korea VOTORANTIM CELLULOSE ADR ,44 USD ,65 New York SALZGITTER ,77 EUR ,62 Frankfurt GRUPO MEXICO SAB de CV ,66 MXN ,47 Mexico CRE GOLD CORPORATION , ,45 Oslo APEX SILVER MINES ,27 USD ,45 AMEX HINDALCO INDUSTRIES ,90 USD ,34 London Int. ALCAN ,16 CAD ,28 Toronto HEXAGON COMPOSITES , ,25 Oslo SMÅPOSTER ,64 Summa Råvaror ,88 Kapitalvaror, service och transport STOLT-NIELSEN , ,43 Oslo ILH ILHELMSEN LTD A , ,09 Oslo KONGSBERG GRUPPEN , ,38 Oslo HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES ,00 KR ,37 Korea TOMRA SYSTEMS , ,95 Oslo Valuta Marknadsvärde, Orealiserad vinst/förlust, Fördelning, % Börs

15 VÄRDEPAPPERSPORTFÖLJ VEKST 15 Värdepapper Antal Köpvärde, I.M. SKAUGEN , ,74 Oslo KOREA LINE ,00 KR ,72 Korea AIR FRANCE KLM ,02 EUR ,69 Amsterdam SIEMENS AG ,28 EUR ,63 Frankfurt HANJIN SHIPPING ,00 KR ,61 Korea AKVA GROUP , ,52 Oslo KVERNELAND , ,50 Oslo BERGESEN ORLDIDE GAS , ,37 Oslo FAIRMOUNT HEAVY TRANSPORT B.V , ,35 Onoterad AKER A , ,35 Oslo ODFJELL A , ,34 Oslo TELLEBORG B ,50 SEK ,34 Stockholm GLAMOX , ,33 Onoterad GILDEMEISTER ,29 EUR ,32 Frankfurt KOREAN AIR CO. LTD ,00 KR ,32 Korea SOLVANG , ,30 Oslo FURUKAA ELECTRIC ,00 JPY ,29 Tokyo SHIP FINANCE INTL ,09 USD ,29 New York PREMUDA ,55 EUR ,28 Milano MUNTERS ,00 SEK ,26 Stockholm SMÅPOSTER ,97 Summa Kapitalvaror, service och transport ,75 Inkomstberoende förbrukningsvaror DSG Int. PLC ,96 GBP ,93 London VOLKSAGEN PREF ,80 EUR ,64 Frankfurt EXPERT , ,56 Oslo HURTIGRUTEN GROUP , ,46 Oslo MAHINDRA & MAHINDRA LTD GDR ,50 USD ,43 London Int. NORGES HANDELS OG SJØFATRSTIDENDE , ,32 Onoterad SMÅPOSTER ,88 Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror ,21 Defensiva konsumtionsvaror LERØY SEAFOOD GROUP , ,79 Oslo NUTRECO HOLDING ,38 EUR ,22 Amsterdam CHIQUITA BRANDS INTL ,28 USD ,55 New York MARINE FARMS , ,42 Oslo PAN FISH ASA , ,33 Oslo J SAINSBURY ,98 GBP ,28 London SMÅPOSTER ,31 Summa Defensiva konsumtionsvaror ,92 Medicin PFIZER ,61 USD ,64 New York PHOTOCURE , ,38 Oslo AXIS-SHIELD , ,29 Oslo SMÅPOSTER ,33 Summa Medicin ,64 Bank och finans OLAV THON EIENDOMSSELSKAP , ,19 Oslo HANNOVER RUECKVERSICHERUNG ,77 EUR ,05 Frankfurt NORGANI HOTELS , ,74 Oslo AAREAL BANK ,62 EUR ,69 Frankfurt SABANCI HOLDING (HACI OMER) ,65 TRY ,67 Istanbul KOREAN REINSURANCE ,00 KR ,62 Korea KINNEVIK INV AB, SER B ,00 SEK ,56 Stockholm ABG SUNDAL COLLIER ASA , ,34 Oslo FIM GROUP OYJ ,30 EUR ,29 Helsingfors IMAREX NOS , ,27 Oslo HITEC INDUSTRIES AS , ,25 Onoterad SMÅPOSTER ,28 Summa Bank och finans ,97 Informationsteknologi SAMSUNG ELECTRONICS PREF. GDR ,00 USD ,92 London Int. SAMSUNG ELECTRONICS GDR ,00 USD ,18 London Int. LG ELECTRONICS PREF ,00 KR ,82 Korea TANDBERG TELEVISION , ,63 Oslo KYOCERA ,00 JPY ,62 Tokyo ELTEK ASA , ,58 Oslo FAST SEARCH AND TRANSFER , ,41 Oslo GLOBAL IP SOUND , ,37 Onoterad Q-FREE , ,32 Oslo VMETRO , ,32 Oslo TELESTE ,46 EUR ,29 Helsingfors SMÅPOSTER ,78 Summa Informationsteknologi ,25 Telekom TELEKOMUNIK INDONESIA ADR ,74 USD ,37 New York NORDISK MOBILTELEFON AB ,50 SEK ,54 Onoterad TOTAL ACCESS TELECOMMUNICATION ,48 USD ,52 Singapore INDOSAT TBK,ADR ,00 USD ,50 New York SMÅPOSTER ,09 Summa Telekom ,01 Nyttotjänster ELETROBRAS PREFERED ,73 BRL ,35 Sao Paulo Summa Nyttotjänster ,35 Summa värdepappersportfölj ,06 Disponibel likviditet ,94 Summa andelskapital ,00 Kurs per ,7934 Marknadskurs, Valuta Marknadsvärde, Orealiserad Fördelvinst/förlust, ning, % Börs HISTORISK KURSUTVECKLING BRANSCHFÖRDELNING Kontanter 3,9 % Inkomstberoende förbrukningsvaror 4,2 % Defensiva konsumtionsvaror 5,9 % Bank & finans 8,0 % IT 9,3 % Vekst Råvaror 11,9 % Oslobörsens huvudindex GEOGRAFISK FÖRDELNING Kontanter 3,9 % Latinamerika 4,5 % Övriga EU 6,2 % Nordamerika 8,9 % Euroområdet 9,2 % Asien exkl. Japan 13,4 % Medicin 3,6 % Telekom 3,0 % Nyttotjänster 1,4 % Japan 1,2 % EMEA 1,2 % 20% geometrisk årlig avkastning Energi 31,1 % Kapitalvaror, service & transport 17,8 % Norge 51,6 % Som marknadsvärde per används slutkurs på börsen. För beräkning av vinst vid försäljning används genomsnittlig kostnadsprismetod.

16 16 GLOBAL Per Standard & Poor s kvantitativa värdering (värderingen gäller endast för den norska marknaden) Standard & Poor s kvalitativa rating AAA Morningstar assum MFEX/Fondmarknaden.se Lipper Dine Penger (DP terning) Bästa fond 3 &5 år Equity Nordic Totalkostnad Fondsbarometeret Fondens startdatum 8 augusti 1997 Avkastning sedan start Genomsnittlig avkastning per år Förvaltningskapital 612,21 % 23,45 % Antal fondsparare Teckningsprovision Inlösningsprovision 0 % miljoner 0,0 0,7 % (beroende på belopp) Förvaltningsavgifter 1,0 % per år + 10 % av avkastningen utöver referensindex Minsta teckningsbelopp Godkänd för marknadsföring i Engångsteckning kr 1 000, sparavtal kr 250 Norge, Sverige, Danmark, Nederländerna och Luxemburg Referensindex MSCI Daily Net $ orld Index mätt i norska kronor UCIT:s-fond Portföljförvaltare Ja PPM-nummer Filip eintraub VÄRDEPAPPERSPORTFÖLJ GLOBAL AKTIEFONDEN GLOBAL investerar i aktier över hela världen förutom Norge. Investeringsprofi len är att uppnå högsta möjliga avkastning till lägsta möjliga risk, genom att investera i undervärderade bolag, branscher och länder. Fonden strävar efter att uppnå balanserad exponering mot olika branscher. Kraven på hög kvalitet och låg värdering av bolagen är oinskränkta, samtidigt som bolagsrisken och marknads risken ska balanseras mot vinstmöjligheterna. Global bedöms av oberoende aktörer såsom det internationella kreditinstitutet Standard & Poor s och tidskrifter som Dine Penger vara en av marknadens bästa globala aktiefonder. Global lämpar sig för investerare som vill ha en aktiefond som investerar över hela världen och som därmed erbjuder en bra spridning både geografiskt och branschmässigt. Fonden passar också dem som redan investerat på den nordiska aktiemarknaden, men som vill stärka portföljen och minska risken genom en renodlad global fond. Antal fondsparare År Avkastning Referensindex Förvaltningskapital* Hittills i år per ,34 % 7,28 % *** ,21 % 21,93 % ,53 % ,55 % 4,46 % ,96 % ,82 % 28,04 % ,84 % ,20 % 37,97 % ,61 % ,24 % 16,07 % ,57 % ,65 % 5,12 % ,79 % ,41 % 30,73 % ,37 % ,16 % 26,52 % ,60 % 1997** 3,08 % 8,21 % ,84 % * I miljoner kronor. ** Fonden startades under året. ***Beräknas vid slutet av december Värdepapper Antal Köpvärde, Marknadskurs, Energi PRIDE Int ,29 USD ,43 New York PETROBRAS PREF. ADR ,90 USD ,08 New York TRANSOCEAN ,95 USD ,77 New York BP ADR ,08 USD ,73 New York FOREST OIL CORP ,54 USD ,51 New York BP ,74 GBP ,25 London MARINER ENERGY INC ,95 USD ,24 New York FMC TECHNOLOGIES ,01 USD ,11 New York Summa Energi ,12 Råvaror SVENSKA CELLULOSA B ,50 SEK ,89 Stockholm BOLIDEN ,00 SEK ,00 Stockholm GRUPO MEXICO SAB de CV ,82 MXN ,18 Mexico LOUISIANA-PACIFIC ,10 USD ,03 New York VALE RIO DEL DOCE ADR PREF ,55 USD ,74 New York VOTORANTIM CELLULOSE ADR ,90 USD ,66 New York KEMIRA GROHO ,01 EUR ,63 Helsingfors ERAMET ,90 EUR ,35 Paris ALCAN ,77 CAD ,33 Toronto HARMONY GOLD MINING ADR ,96 USD ,32 New York CLEVELAND-CLIFFS INC ,04 USD ,25 New York APEX SILVER MINES ,52 USD ,24 AMEX ASIA PULP&PAPER ,01 USD ,00 Summa Råvaror ,63 Kapitalvaror, service och transport SIEMENS AG ,96 EUR ,94 Frankfurt BUNGE LIMITED ,50 USD ,36 New York SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES ,00 KR ,10 Korea AIR FRANCE KLM ,13 EUR ,95 Amsterdam STOLT NILSEN ADR ,70 USD ,40 NASDAQ KONE CORPORATION B ,63 EUR ,32 Helsingfors KOMATSU LIMITED ,00 JPY ,13 Tokyo TYCO Int ,29 USD ,07 New York CMB ,78 EUR ,62 Brüssels KS SAAT AG ,02 EUR ,43 Frankfurt BUCHER INDUSTRIES AG ,00 CHF ,42 Zürich ENKA INSAAT VE SANAYI ,70 TRY ,38 Istanbul FURUKAA ELECTRIC ,00 JPY ,31 Tokyo KOREA LINE ,00 KR ,25 Korea MUNTERS ,00 SEK ,22 Stockholm TAIHEI DENGYO KAISHA ,00 JPY ,13 Tokyo AIR FRANCE ARRANT ,00 EUR ,05 Amsterdam Summa Kapitalvaror, service och transport ,08 Inkomstberoende konsumentvaror MCGRA-HILL COMPANIES INC ,65 USD ,75 INDEPENDENT NES & MEDIA ,72 EUR ,10 London TUI AG ,95 EUR ,71 Frankfurt VOLKSAGEN PREF ,10 EUR ,61 Frankfurt SHANGRI-LA ASIA ,00 HKD ,48 Hong Kong MAHINDRA & MAHINDRA LTD GDR ,60 USD ,33 London Int. VOLKSAGEN ,65 EUR ,29 Frankfurt LI & FUNG ,60 HKD ,21 Hong Kong Valuta Marknadsvärde, Orealiserad vinst/förlust, Fördelning, Börs %

17 VÄRDEPAPPERSPORTFÖLJ GLOBAL 17 Värdepapper Antal Köpvärde, Marknadskurs, Valuta Marknadsvärde, Orealiserad vinst/förlust, Fördel- Börs ning, % HISTORISK KURSUTVECKLING 800 SSANGYONG MOTOR CO.P-NOTE ,00 KR ,10 Korea DANUBIUS HOTELS ,00 HUF ,10 Budapest SSANGYONG MOTOR CO ,00 KR ,09 Korea Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror ,76 Defensiva konsumentvaror J SAINSBURY ,99 GBP ,65 London NUTRECO HOLDING ,74 EUR ,34 Amsterdam TOLL BROTHERS ,20 USD ,00 New York YAZICILAR HOLDING AS ,50 TRY ,62 Istanbul KIKKOMAN CORP ,00 JPY ,53 Tokyo UNITED INTL ENTERPRISES ,00 DKK ,42 Köpenhamn ROYAL UNIBRE A/S ,00 DKK ,33 Köpenhamn LANNEN TEHTAAT ,40 EUR ,18 Helsingfors RAISIO PLC ,87 EUR ,17 Helsingfors Summa Defensiva konsumentvaror ,23 Medicin PFIZER ,49 USD ,13 New York GIDEON RICHTER ,00 HUF ,22 Budapest EISAI CO LTD ,00 JPY ,85 Tokyo RICHTER GEDOEN NYRT ,25 USD ,56 London Int. LG LIFE SCIENCES ,00 KR ,39 Seol YUHAN CORPORATION ,00 KR ,28 Seol NEUROSEARCH ,50 DKK ,12 Köpenhamn BIOVITRUM ,00 SEK ,05 Stockholm Summa Medicin ,60 Bank och finans HSBC HOLDINGS PLC ,38 GBP ,08 London BANK AUSTRIA CREDITANSTALT ,55 EUR ,13 ien BANCO DO BRASIL ,00 BRL ,38 Sao Paulo HANNOVER RUECKVERSICHERUNG ,77 EUR ,27 Frankfurt IRSA SA ,35 USD ,07 New York KINNEVIK INV AB, SER B ,50 SEK ,05 Stockholm ABERDEEN ASSET MANAGEMENT ,72 GBP ,96 London OSAKA SECURITIES EXCHANGE ,00 JPY ,90 Tokyo JAPAN SECURITIES FINANCE ,00 JPY ,88 Tokyo SABANCI HOLDING (HACI OMER) ,65 TRY ,81 Istanbul KOREAN REINSURANCE ,00 KR ,78 Korea INVIK B ,00 SEK ,44 Stockholm ASYA KATILIM BANKASI AS ,00 TRY ,44 Istanbul CHEUNG KONG HOLDINGS LTD ,90 HKD ,37 Hong Kong FIM GROUP OYJ ,30 EUR ,15 Helsingfors AAREAL BANK ,25 EUR ,15 Frankfurt YAPI KREDI BANK ,75 USD ,13 London Int. TAG TEGERNSEE IMMOB ,30 EUR ,09 Frankfurt ABERDEEN ASSET MANAGE. PREF ,00 GBP ,06 London Summa Bank och finans ,16 Informationsteknologi SAMSUNG ELECTRONICS PREF ,00 KR ,43 Korea KYOCERA ,00 JPY ,59 Tokyo SAMSUNG ELECTRONICS GDR ,00 USD ,06 London Int. HELETT-PACKARD ,46 USD ,43 New York SAMSUNG ELECTRONICS PREF. GDR ,25 USD ,08 London Int. SAMSUNG SDI ,00 KR ,13 Korea KYOCERA ADR ,81 USD ,12 New York RTX TELECOM ,50 DKK ,11 Köpenhamn TRAVELSKY TECHNOLOGY ,52 HKD ,10 Hong Kong PROACT IT GROUP AB ,40 SEK ,03 Stockholm Summa Informationsteknologi ,08 Telekom TELEKOMUNIK INDONESIA ADR ,96 USD ,25 New York BHARTI AIRTEL PART.CERT. SSB ,70 USD ,42 London Int. MAGYAR TELEKOM ,00 HUF ,40 Budapest TOTAL ACCESS TELECOMMUNICATION ,48 USD ,35 Singapore SINGAPORE TELECOM LIMITED ,88 SGD ,29 Singapore INDOSAT TBK,ADR ,16 USD ,13 New York PAKISTAN TELECOM ,56 USD ,07 OTC Summa Telekom ,91 Nyttotjänster ELETROBRAS PREFERED ,20 BRL ,87 Sao Paulo Summa Nyttotjänster ,87 Summa värdepappersportfölj ,43 Disponibel likviditet ,57 Summa andelskapital ,00 Kurs per ,2095 Som marknadsvärde per används slutkurs på börsen. För beräkning av vinst vid försäljning används genomsnittlig kostnadsprismetod Global Världsindex () BRANSCHFÖRDELNING Medicin 5,6 % Inkomstberoende förbrukningsvaror 5,8 % Defensiva konsumtionsvaror 7,2 % Telekom 8,9 % Energi 9,1 % GEOGRAFISK FÖRDELNING EMEA 6,0 % Japan 7,4 % Latinamerika 10,0 % Övriga EU 16,8 % Nyttotjänster 2,9 % Kontanter 2,6 % Råvaror 10,6 % Kontanter 2,6 % 20% geometrisk årlig avkastning Bank & finans 18,2 % IT 11,1 % Kapitalvaror, service & transport 18,1 % Asien exkl. Japan 19,7 % Nordamerika 19,0 % Euroområdet 18,5 %

18 18 KON-TIKI Per Standard & Poor s kvantitativa värdering (värderingen gäller endast för den norska marknaden) Standard & Poor s kvalitativa rating AA Morningstar assum MFEX/Fondmarknaden.se Lipper Dine Penger (DP terning) Bästa fond 3 &5 år Equity EM Global Fondens startdatum 5 april 2002 Avkastning sedan start Genomsnittlig avkastning per år Förvaltningskapital 248,75 % 30,76 % Antal fondsparare Teckningsprovision Inlösningsprovision 0 % Förvaltningsavgifter Minsta teckningsbelopp Godkänd för marknadsföring i miljoner 0,0 0,7 % (beroende på belopp) 2,5 % per år plus/minus rörligt förvaltningsarvode Engångsteckning kr 1 000, sparavtal kr 250 Norge, Sverige, Danmark, Nederländerna och Luxemburg Referensindex MSCI Daily Net $ EM Index Free mätt i norska kronor UCIT:s-fond Portföljförvaltare Ja PPM-nummer J. Kristoffer Stensrud VÄRDEPAPPERSPORTFÖLJ KON-TIKI I LIKHET MED VÅRA TVÅ andra aktiefonder, Vekst och Global, har Kon-Tiki som övergripande mål att uppnå högsta möjliga avkastning till lägsta möjliga risk. Fonden ska investera minst 50 procent av medlen i så kallade tillväxtmarknader. Detta är marknader som inte finns inkluderade i Morgan Stanleys världsindex. De är: Östeuropa, Turkiet, Afrika, Asien (utom Japan, Singapore och Hong Kong) samt hela Latinamerika inklusive Mexiko. Till följd av vårt krav på en förnuftig branschbalans kan nästan 50 procent av fondens medel investeras i marknader som ingår i Morgan Stanleys världsindex. Förutsättningen är emellertid att de bolag man investerar i ska vara registrerade i, och/eller ha, tillväxtmarknader som väsentligt verksamhetsområde. Kon-Tiki är en bolagsorienterad fond som fokuserar på geografiska marknader med hög tillväxt och lågt värderade bolag. I likhet med våra övriga aktiefonder ska fokus vid investeringar i Kon-Tiki riktas mot de enskilda bolagen, oavsett marknader och branscher. Dock eftersträvar vi en balanserad branschsammansättning. Högt kassaflöde och/eller låg skuldsättningsgrad är också viktiga kriterier i valet av bolag för den här fonden. Så är även de tre ledorden: Undervärderat, Underanalyserat och Impopulärt. Kon-Tiki passar investerare som vill ta del av den värdeökning som sker i världens tillväxtmarknader. Fonden ger möjlighet till extraordinär avkastning genom investeringar i geografiska områden med stor tillväxtpotential. Dock med en något högre risk än en global/nationell aktiefond. Antal fondsparare År Avkastning Referensindex Förvaltningskapital* Totalkostnad Hittills i år per ,19 % 15,31 % *** ,25 % 49,23 % ,16 % ,35 % 14,33 % ,00 % ,93 % 50,41 % ,00 % 2002** 29,82 % 33,41 % ,00 % * I miljoner kronor. ** Fonden startades under året. *** Beräknas vid slutet av december Värdepapper Antal Köpvärde, Marknadskurs, Valuta Marknadsvärde, Orealiserad vinst/förlust, Fördelning, % Energi PRIDE INTERNATIONAL ,29 USD ,86 New York NATIONAL OILELL VARCO ,51 USD ,01 New York SEADRILL , ,30 Oslo CHINA OILFIELD SERVICES ,14 HKD ,52 Hong Kong PETROBRAS PREF. ADR ,90 USD ,73 New York POLSKI KONCERN NAFTOY ORLEN ,80 PLN ,64 arsaw TREFOIL , ,28 Onoterad DEEP SEA SUPPLY , ,06 Oslo Summa Energi ,41 Råvaror VALE RIO DEL DOCE ADR PREF ,55 USD ,25 New York GRUPO MEXICO SAB de CV ,82 MXN ,72 Mexico VOTORANTIM CELLULOSE ADR ,90 USD ,63 New York HARMONY GOLD MINING ADR ,96 USD ,60 New York NORTHLAND RESOURCES INC , ,05 Oslo RIDGE MINING PLC ,49 GBP ,05 London NORTHLAND RESOURCES INC. REST , ,02 Oslo Summa Råvaror ,31 Kapitalvaror, service och transport SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES ,00 KR ,48 Korea ENKA INSAAT VE SANAYI ,70 TRY ,91 Istanbul KOREA LINE ,00 KR ,46 Korea GOL LINHAS AEREAS INTEL ,46 USD ,44 New York GOLDEN OCEAN GROUP , ,40 Oslo THAI AIRAYS INTERNATIONAL ,75 THB ,34 Bangkok SKYEUROPE ,09 EUR ,28 ien TOYO KANETSU CORP ,00 JPY ,22 Oslo SHIP FINANCE INTL ,25 USD ,21 New York REYSAS LOGISTICS ,06 TRY ,06 Istanbul IDT INTERNATIONAL ,44 HKD ,05 Hong Kong KOKUSAI KOGYO ,00 JPY ,04 Tokyo KURIBAYASHI STEAMSHIP CO ,00 JPY ,02 Tokyo SAVA ,00 SIT ,01 Ljubljana Summa Kapitalvaror, service och transport ,91 Inkomstberoende förbrukningsvaror MAHINDRA & MAHINDRA LTD GDR ,60 USD ,62 London Inter. SHANGRI-LA ASIA ,00 HKD ,99 Hong Kong SSANGYONG MOTOR CO ,00 KR ,72 Korea GRUPO ELEKTRA SA ,17 MXN ,67 Mexico CHINA TRAVEL INTL INV ,05 HKD ,38 Hong Kong SHOPRITE HOLDINGS ,35 ZAR ,32 Johannesburg DANUBIUS HOTELS ,00 HUF ,20 Budapest INDEPENDENT NES & MEDIA ,72 EUR ,18 London CONVENIENCE RETAIL ASIA ,21 HKD ,06 Hong Kong HANDSOME ,00 KR ,02 Seol Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror ,15 Börs

19 Värdepapper Antal Köpvärde, VÄRDEPAPPERSPORTFÖLJ KON-TIKI 19 Marknadskurs, Valuta Marknadsvärde, Orealiserad vinst/förlust, Fördelning, % Börs HISTORISK KURSUTVECKLING 400 Defensiva konsumentvaror YAZICILAR HOLDING AS ,50 TRY ,18 Istanbul PODRAVKA ,00 HRK ,25 Zagreb PAN FISH ASA , ,17 Oslo PIVOVARNA LASKO ,00 SIT ,12 Ljubljana CRESUD ADR ,35 USD ,64 New York ROYAL UNIBRE A/S ,00 DKK ,27 Köpenhamn UNITED INTL ENTERPRISES ,00 DKK ,22 Köpenhamn PATERSON ZOCHONIS ,49 GBP ,17 GRUMA SA DE CV B ,42 MXN ,07 Mexico Summa Defensiva konsumentvaror ,09 Medicin HANMI PHARMACEUTICAL CO LTD ,00 KR ,93 Korea GIDEON RICHTER ,00 HUF ,50 Budapest ECZACIBASI ILAC SANAYI VE ,86 TRY ,81 Istanbul PFIZER ,49 USD ,78 New York RICHTER GEDOEN NYRT ,25 USD ,38 London Inter. ECZACIBASI YATIRIM HOLDING ,56 TRY ,31 Istanbul YUNG SHIN PHARMACEUTICAL IND ,70 TD ,08 Taipei SELCUK ECZA DEPOSU TICARET ,84 TRY ,03 Istanbul Summa Medicin ,83 Bank och finans BANCO DO BRASIL ,00 BRL ,40 Sao Paulo HSBC HOLDINGS PLC ,38 GBP ,94 London BANK AUSTRIA CREDITANSTALT ,55 EUR ,14 ien SABANCI HOLDING (HACI OMER) ,65 TRY ,66 Istanbul ABERDEEN ASSET MANAGEMENT ,72 GBP ,29 London KOREAN REINSURANCE ,00 KR ,73 Korea POLARIS SECURITIES CO LTD (P-NOTE) ,65 TD ,72 Taipei KGI SECURITIES CO LTD (P-NOTE) ,60 TD ,60 Taipei GRUPO FINANCIERO GALICIA ADR ,94 USD ,57 NASDAQ KIOOM.COM ,00 KR ,47 Korea ASYA KATILIM BANKASI AS ,00 TRY ,33 Istanbul YAPI KREDI BANK ,80 USD ,28 London Inter. BANK OF EAST ASIA ,95 HKD ,27 Hong Kong STATE BANK OF INDIA (P-NOTE) ,00 USD ,17 Bombay ABERDEEN ASSET MANAG. PREF ,00 GBP ,16 London NOVAE GROUP ,31 GBP ,14 London GRAPHISOFT PARK ,00 HUF ,10 Budapest TRIMEGAH SECURITIES ,00 IDR ,08 Jakarta FIM GROUP OYJ ,30 EUR ,04 Helsingfors NOVAE GR. 7pct CNV BDS GBP ,00 GBP ,03 London Summa Bank och finans ,11 Informationsteknologi SAMSUNG ELECTRONICS PREF ,00 KR ,82 Korea SAMSUNG ELECTRONICS PREF. GDR ,25 USD ,36 London Inter. LG ELECTRONICS PREF ,00 KR ,86 Korea ERICSSON NIKOLA TESLA ,00 HRK ,53 Zagreb GRAPHISOFT SE ,00 HUF ,22 Budapest TOP ENGINEERING ,00 KR ,17 Korea TRAVELSKY TECHNOLOGY ,52 HKD ,06 Hong Kong Summa Informationsteknologi ,03 Telekom BHARTI AIRTEL PART.CERT. SSB ,70 USD ,14 London Inter. INDOSAT TBK,ADR ,16 USD ,73 New York TOTAL ACCESS TELECOMMUNICATION ,52 USD ,82 Singapore TELEFONOS DE VENEZUELA ,70 USD ,28 New York PAKISTAN TELECOM ,55 USD ,04 OTC NORTEL NETORKS NETAS TELEKOM ,00 TRY ,02 Istanbul Summa Telekom ,03 Nyttotjänster ELETROBRAS PREFERED ,20 BRL ,76 Sao Paulo UNIFIED ENERGY SYSTEMS REG GDR ,00 USD ,90 Summa Nyttotjänster ,66 Ränteinstrument ARGENTINSK STAT ,40 ARS ,08 OTC Summa Ränteinstrument ,08 Summa värdepappersportfölj ,61 Disponibel likviditet ,61 Summa andelskapital ,00 Kurs per ,7532 Som marknadsvärde per används slutkurs på börsen. För beräkning av vinst vid försäljning används genomsnittlig kostnadsprismetod Kon-Tiki Nymarknadsindex () 20% geometrisk årlig avkastning BRANSCHFÖRDELNING Procenttalen summeras till 103,7 procent, eftersom fonden lånat motsvarande 3,7 procent. Inkomstberoende förbrukningsvaror 6,2 % Telekom 7,0 % Defensiva konsumtionsvaror 7,1 % Råvaror 7,3 % Kapitalvaror, service & transport 6,9 % Medicin 7,8 % Ränteinstrument 0,1% Nyttotjänster 8,7 % Energi 21,4 % Bank & finans 18,1 % GEOGRAFISK FÖRDELNING Procenttalen summeras till 103,7 procent, eftersom fonden lånat motsvarande 3,7 procent. Euro området 2,4 % Norge 5,0 % Övriga EU 6,3 % Nordamerika 13,9 % EMEA 15,7 % Japan 0,3% IT 11,0 % Asien exkl. Japan 34,7 % Latinamerika 23,5 %

20 20 AVKASTNING Per Standard & Poor s kvantitativa värdering (värderingen gäller endast för den norska marknaden) Morningstar assum Fondens startdatum 16 september 1994 Avkastning sedan start Genomsnittlig avkastning per år Förvaltningskapital 122,74 % 6,78 % Antal fondsparare Teckningsprovision 0 % Inlösningsprovision 0 % Förvaltningsavgifter Minsta teckningsbelopp Godkänd för marknadsföring i Referensindex UCIT:s-fond Portföljförvaltare miljoner 0,5 % per år Engångsteckning kr 1 000, sparavtal kr Norge, Sverige, Danmark och Luxemburg Oslo Börs BRIX obligationsindex Ja Ross Porter PPM-nummer VÄRDEPAPPERSPORTFÖLJ AVKASTNING AVKASTNING är en obligationsfond som bara investerar i lån med låg utställarrisk. Det vill säga statslån, statsgaranterade lån, lån till finansinstitut och bankkonton. Fonden har ett internationellt investeringsmandat, men investeringarna utförs i huvudsak i Norge. Genom att balansera investeringarna mellan korta och långa räntepapper ska fonden på sex månaders sikt försöka uppnå bästa möjliga avkastning på räntemarknaden. Utgångspunkten är att fonden endast ska ta ränterisker där detta förväntas ge en försvarbart bättre av- kastning i förhållande till riskfria placeringar. Det innebär till exempel att fonden under perioder när räntan väntas stiga mer än gällande marknadspris kan ha en duration (lånens utestående löptid) liknande en penningmarknadsfond. Vi begränsar kursrisken för fondspararna när vi tycker att detta är nödvändigt. Denna flexibilitet gör Avkastning till ett bra alternativ för investerare som inte vill, eller inte har de resurser som krävs för att kontinuerligt bevaka räntemarknaderna och aktivt allokera räntemedel. Förvaltningskapital* Antal fondsparare Hittils i år per ,12 % 1,26 % ,82 % 2,55 % ,72 % 5,49 % ,15 % 11,13 % ,74 % 8,10 % ,17 % 7,65 % ,06 % 4,55 % ,57 % 5,49 % ,63 % 2,86 % ,66 % 6,05 % ,77 % 8,73 % ,11 % 14,07 % ** 5,71 % 5,53 % 5 18 * I miljoner kronor. ** Fonden startades under året. Värdepapper Kupong, Nominellt, M År Avkastning Referensindex Förfallodatum Kostnadspris, M Marknadskurs, Räntepapper med rörlig ränta Finansobligationer ABG SUNDAL COLLIER , , ,00 BN BANK , , ,34 BN KREDITT , , ,00 SPAREBANKEN MIDT NORGE , , ,00 SPAREBANKEN NORD-NORGE , , ,09 ROSKILDE BANK , , ,18 RYGGE-VAALER SPAREBANK , , ,33 STOREBRAND BANK , , ,51 ANKENES SPAREBANK , , ,34 ASKIM SPAREBANK , , ,50 AURSKOG SPAREBANK , , ,34 AURSKOG SPAREBANK , , ,33 BANK 1 OSLO , , ,34 DNB NOR , , ,66 EIENDOMSKREDITT , , ,84 EKSPORTFINANS , , ,33 FIH , , ,67 GLITNIR , , ,60 HALDEN SPAREBANK , , ,34 HELGELAND SPAREBANK , , ,35 HØLAND SPAREBANK , , ,00 SPAREBANKEN JEVNAKER LUNDER , , ,05 KLEPP SPAREBANK , , ,70 KLEPP SPAREBANK , , ,00 KREDITTFORENING FOR SPAREBANKER , , ,97 KREDITTFORENING FOR SPAREBANKER , , ,18 KVINNHERAD SPAREBANK , , ,00 LANDKREDITT , , ,00 LILLESTRØM SPAREBANK , , ,67 NARVIK SPAREBANK , , ,68 ØRSKOG SPAREBANK , , ,33 SPAREBANKEN PLUSS , , ,29 SPAREBANKEN PLUSS , , ,33 PRIVATBANKEN , , ,34 SPAREBANKEN RANA , , ,11 ROMSDALS FELLESBANK , , ,10 RINGERIKE SPAREBANK , , ,33 SPAREBANKEN 1 GRUPPEN , , ,50 SKUDENES OG AAKRA SPAREBANK , , ,33 SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE , , ,66 SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE , , ,17 SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE , , ,67 SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE , , ,17 SPAREBANKEN SØR , , ,99 SPAREBANKEN OST , , ,84 SANDSVAER SPAREBANK , , ,33 SANDSVAER SPAREBANK , , ,33 SANDSVAER SPAREBANK , , ,33 STOREBRAND , , ,25 Upplupen ränta, Marknadsvärde, M Marknadsvärde inkl. upplupen ränta. M Orealiserad vinst/ förlust, Andel av fonden, %.

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

För en tryggare pension

För en tryggare pension ANNONS Hela denna tematidning är en annons om försäkringsmarknaden från Mediaplanet ANNONS FÖRSÄKRINGSMARKNADEN LIVFÖRSÄKRING SAKFÖRSÄKRING RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER OKTOBER 2004 Merrill Lynch Investment

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2011

East Capital Explorer Årsredovisning 2011 East Capital Explorer Årsredovisning 2011 Kontakt Investor relations- och mediakontakt: Charlotte Åsberg Investor Relations Manager +46 8 505 885 94 charlotte.asberg@eastcapitalexplorer.com Besöksadress:

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 8 maj 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Förvärvsmaskin med edge Under de senaste tio åren har Lagercrantz rört sig från att främst domineras av sina handelsrörelser,

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi

FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi En tidning om företagsöverlåtelser fr ån nr 8 juni 2011 FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi OBH NORDICA strategiska val gjorde OBH Nordica till ledare ARCTOS FONDER AV ENTREPRENÖRER

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

Stabiliteten i det finansiella systemet

Stabiliteten i det finansiella systemet Stabiliteten i det finansiella systemet 12 JUNI 214 12 juni 214 Dnr 14-999 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Ett stort och sammanlänkat system 5 Buffertar skapas i banksystemet 5 Skuldsättning och realekonomin

Läs mer

perfekt storm P2P Finans Nya affärsmodeller i digitaliserad finansbransch Det är lite av en Thomas von Koch, EQT

perfekt storm P2P Finans Nya affärsmodeller i digitaliserad finansbransch Det är lite av en Thomas von Koch, EQT En tidning från PwC för stora internationella företag och organisationer www.pwc.se 3-2014 Digital uppstickare: P2P Anders Nyrén om: Industrivärden, kvotering, konjunkturen och EU Nya affärsmodeller i

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009 årsredovisning 2008 årsredovisning 2008 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, inköpta i syfte att få huvudkontoret i Stockholm att tydligare ge intrycket av bank. erik penser

Läs mer

Bolån i Sverige - en begränsad marknad Marknadsrapport

Bolån i Sverige - en begränsad marknad Marknadsrapport Bolån i Sverige - en begränsad marknad Marknadsrapport Maj 21 Titel: Bolån i Sverige - en begränsad marknad, Marknadsrapport, maj 21 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Kontakt: Bengt Hansson,

Läs mer

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011 kommuninvest 25 år Nr 1 / 2011 M E D K U N S K A P O C H I N S P I R AT I O N F R Å N K O M M U N I N V E S T I Japan uppskattar man lågriskemittenter som ser långsiktigt på sin närvaro Kanichiro Hirata,

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015

Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015 Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset Investment Strategy and Advice Juli 215 Juli 215 se genom bruset Efter en stark start på året har marknaderna blivit mer volatila på sistone, vilket kulminerade

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

Fem vägval för Sverige. Näringslivets Långtidsutredning November 2007

Fem vägval för Sverige. Näringslivets Långtidsutredning November 2007 Fem vägval för Sverige Näringslivets Långtidsutredning November 2007 Förord 1 Förord I s långtidsutredning ges ett näringslivsperspektiv på utvecklingen under de kommande tre decennierna. Arbetet har letts

Läs mer

TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken?

TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken? Uppdragsanalys 2012-01-25 TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken? Det är förvånansvärt många som har den felaktiga uppfattningenatt pengarna vi har insatta på våra sparkonton används av banken som

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2012

Risker i det finansiella systemet 2012 Risker i det finansiella systemet 212 8 NOVEMBER 212 8 november 212 Dnr 12-122 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Risker för den finansiella stabiliteten 5 Risker för konsumenterna 5 FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

Advice. Affären. i hamn. Under de närmaste fem åren kommer 180 000 svenska företag byta ägare. Swedbank hjälper dig att fixa försäljningen.

Advice. Affären. i hamn. Under de närmaste fem åren kommer 180 000 svenska företag byta ägare. Swedbank hjälper dig att fixa försäljningen. Advice 2 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg Nr 2 2010 AktiEANALytiker som prisas igen 4 Dags att köpa hus i SPANiEN 6 hedgefonder ger dig flera fördelar Affären i hamn Under de närmaste

Läs mer

Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport

Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport Maj 212 Titel: Vägval i bostadskarriären, Marknadsrapport, maj 212 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Författare och kontaktperson: Alexandra Leonhard,

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer